neljapäev, 29. detsember 2011

Venemaa - võim ja tähed 12

Aleksander Nevski


Umbes aastal 1100 alanud sakslaste ittatung muutis Ida-Euroopa ja Baltimaade palet, tõi sinna saksa keele ja seadused ning pani aluse Hansa Liidule. 1226. aastal, ristisõdade haripunktis, tehti Saksa Ordule ülesandeks paganliku Preisimaa allutamine. Ordu peakorteriks sai Marienburg. 13. sajandi algul alustatud Liivi- ja Eestimaa sõjalisel allutamisel oli üheks olulisemaks sõjajõuks Mõõgavendade Ordu, mis hiljem liideti Saksa Orduga.


Vahepalaks seda, et 1219.a. 15. juunil Taani kuningas Waldemar II vallutab Tallinna. Linna eestkeelse nimekuju Lyndanise esmakordne mainig Läti Henriku kroonikas. 1220.a. Hendrik mainib esmakordselt linnust “Revele” nime all (castro Revelensi). Sarnaselt Venemaa tsaaride võimule tulekuga on mul kavas lähemalt võtta vaatluse alla ka Eesti ajaloos olnud tähtsündmused ja seda samuti taevaste seisude valguses. Aga läheme edasi ja järgmine oluline tegelane Venemaa ajaloos oli Aleksander Nevski.

Aleksander Jaroslavitsh, hüüdnimega Nevski, sündis 30.mail 1220. Tema Päike on Rjurikute kaardi Jupiteri lähedal Kaksikutes. Kaardis suur ruut, see kujund eeldab, et Nevskil tuli terve elu jooksul olla võitlusvalmis. Teravad olukorrad, võimuvõitlus ja sõjalised olukorrad olid temale vajalikud, et saaks täita oma elu ülesandeid. Asteroid Neva Skorpionis on opositsioonis Neptuuniga ja Nevskij on konjunktsioonis Jupiteriga Vähi viimastes kraadides. Venemaad sümboliseerib Medvedjev samuti ühenduses Jupiteriga. Võimule sai ta 16-aastase noorukina 1236. aastal, siis kui transiitsed Saturn ja Neptuun ning asteroid Novgorod tema Päikese peale jõudsid. Temast sai Novgorodi vürst, kus ta valitses 1251.aastani, mille järel asus suurvürstiks Vladimirisse.


Aleksander Nevskit loetakse heaks väepealikuks, oli osav poliitik ja diplomaat. Tema kaardis on Uraanil opositsioon Neptuuniga ja mõlemad on kvadratuuris Jupiteriga, T-kvadraat siis. Pluutol üsna täpne trigoon Neptuuniga. Marss on Lõvis ja sekstiilis Päikesega. Saturn trigoonis Jupiteriga. Nendest aspektidest siis tema andekus olla väejuht ja diplomaat välja paistab. Seda tõestas ta Kuldhordiga asju ajades. Suur saavutus oli see, et ta suutis veenda Kuldhordi loobuma nõudmisest , et venelased peavad osalema Kuldhordi sõjakäikudes. Lihtsamalt öeldes - sundteenistuse nõudest. Novgorodi perioodi kuulus ka rootslaste purustamine 15.juulil 1240 Neeva lahingus, mille järgi mees endale hüüdnime saigi.


Mongolite kallaletung Vene aladele lõi rootslastele soodsa tausta invasiooniks Novgorodimaale. 1240.aasta suvel ilmus rootslaste laevastik Neeva suudmesse. See sõjakäik, mis tipnes Neeva lahinguga, on tekitanud vene ajaloolaste seas tõsist poleemikat nii sõjakäigust osavõtnute kui ka eesmärkide osas. “Aleksander Jaroslavitsh Nevski elulugu” teatab, et rootslased tahtsid vallutada Laadogat ja Novgorodi ja kogu ümbruskonna maad. Et tegemist on toimunu hilisema ilustamisega, sellele viitab asjaolu, et “Eluloos” nimetatud rootslaste vägede juht jarl (hertsog) Birger, kellega Nevski väidetavalt võitles, ei juhtinudki tegelikult seda sõjakäiku. Rootsi allikatele tuginedes on näha, et Birger veetis terve 1240.aasta hoopis Stockholmis.


Aleksanderit heroiseerivas ajalookirjanduses pidi tal olema tõsine vastane, kelleks Rootsi kuninga väimees Birger suurepäraselt sobis. Nii on ka kõik nõukogudeaegsed käsitlused kirjeldanud vürst Aleksandri olematut kahevõitlust Birgeriga. Lisanimi Nevski hakkas ajaloo allikates esinema tegelikult alles 15. sajandil Ivan IV võimu ajal. Sealt alates rakendati nimi venelaste propagandavankri ette.


Rootslastel polnud kavas ega ka jõudu kogu Novgorodimaa vallutada. Nende sõjakäik sai omada vaid lokaalset, piiratud tähendust, mis sõjalisest aspektist vaadatuna oli pigem luureretk vaenlase jõudude kindlakstegemiseks, mitte ulatuslike eesmärkidega vallutusretk. Mingi lahing siiski toimus Neeva kallastel. Ajalooallikad, mis kuuluvad toimunud lahinguga ühteaega, sellel praktiliselt ei peatu. Suhteliselt lühidalt räägitakse nendest sündmustest ka Pihkva kroonikas, mille tekst on koostatud 14.sajandil, seega kirjeldatud sündmusest tunduvalt hiljem. Alles 16.sajandil koostatud “Jutustus Aleksander Nevski elust” kirjeldatakse Neeva lahingut ja sellele eelnenud sündmusi nii, nagu sajandeid hiljem vajalikuks on peetud.


See kirjeldus ilmus Ivan Julma ajal, kui 1547.aastal toimus Nevski kanoniseerimine. Seepärast ongi mitmed tänapäeva autorid veendunud, et klassikaline vene ajalootraditsioon, mis lähtus “Aleksander Nevski eluloost”, suurendas märkimisväärselt toimunud lahingu tähtsust. Samas omasid Nevski võidud ning Läänest lähtuva katoliikliku surve peatamine tingimustes, kus Venemaa oli mongolite poolt ikestatuna allutatud ja alandatud, väga suurt moraalset tähendust ja kinnistusid inimeste teadvuses õigeuskliku rahvusliku kangelasteona.


Aga lahingu ajal 15.juulil 1240.a. oli A. Nevski nataalis Neeva lahingu Päike ja Saturn tema Jupiteri, Nevskij ja Medvedjevi peal. Ja transiitne Jupiter tema Neptuuni peal. Neeva lahingu ajal olid Russia ja Novgorod koos Kalad/Jäär piirimail. Ülekiitmine ja valed lahingu kohta tulenevad lahingupäeva seisust - Merkuuri ja Musta Kuu opositsioon ja Jupiteri kvadratuurist Neptuunile.


Kaks aastat hiljem tungisid läänest vene aladele saksa ristirüütlid. Jäälahing toimus Lämmijärvel (Peipsi osa) 5. aprillil 1242. aastal ning lõppes Nevski vägede täieliku võiduga. Novgorodi kroonika andmetel langes lahinguväljal 400 rüütlit ja 50 võeti vangi. Ajaloolased on üldiselt seisukohal, et suure tõenäosusega on need andmed liialdatud ja tegelikult hukkus vaid 25 rüütlit. Kroonik liitis suurema mulje avaldamiseks neile ilmselt juurde lahingu käigus surma saanud relvakandjad, teenrid ning osa liivlastest ja eestlastest.


järgneb...

laupäev, 24. detsember 2011

Venemaa - võim ja tähed 11

Läheme vahepeal seismajäänud Venemaa teemaga edasi. Ees on veel pikk tee läbida, et jõuda ükskord tänapäevale lähemale. Kas paus on tulnud kasuks, on ta andnud puhkust pika teema käsitlemisel või mitte, ehk hoopsiki ei peaks ühte teemat käsitledes vahesid sisse tegema. Seda oleks hea teada.Vladimiri-Suzdali Venemaa.
Algselt kandis see Rostov-Suzdali vürstiriigi nime ja ulatus pikki Volgat Nizni Novgorodist Tverini, lõunas Oka keskjooksuni ning põhjas Beloje järve ja Veliki Ustjugini.13.sajandil puutus Venemaa kokku uue, varem tundmatu ohuga – Kesk-Aasia steppidest tulnud mongolite-tatarlastega. Erinevalt slaavlastest, teadsid mongolid juba 1220.aastatel küllaltki hästi, milline on Vana-Vene riigi sõjaline ja majanduslik potensiaal.


Mongolite lahingutaktika oli selline. Tugeval madalakasvulisel hobusel ratsutav mongoli sõjamees oli hirmuäratav vaenlane. Kettakujulised jalused andsid ratsanikule kindla toe, nii et ta sai isegi kiirel sõidul igasse suunda nooli lasta. Mongolid olid visad ja kohanemisvõimelised. Üksnes neil õnnestus edukalt Venemaale tungida, kasutades külmunud jõgesid teedena. Nad rändasid suurte jõukudena läbi Aasia, vedades kaasa naisi, lapsi, sõjavange, orje, kariloomi ja varuhobuseid. Igal ratsanukul oli kuni neli vahetushobust.Mongolid valdasid meisterlikult piiramiskunsti, kasutades linna kaitsjate vastu mitmesuguseid võtteid: pommitamist kivide ja tulepommidega, näljutamist ning isegi uputamist. Sageli vedasid nad oma vaenlasi leidlikult ninapidi, näiteks teesklesid taandumist, et linnuse kaitsjaid müüride tagant välja meelitada, või kasutasid oma positsioonide varjamiseks suitsukatet. Nende kõige tõhusamaks relvaks oli hirm, mida nad vastases tekitasid. Nad kaunistasid oma vahitorne võidetute maharajutud peadega, et vaenlane teaks, milline saatus teda ootab.Mais 1223. aastal siis mongolid tungivad Venemaale, toimub lahing Kalka jõe ääres. Mongolid võitsid lahingu, kuid keerasid otsa ringi – Tshingis-khaan Venemaa vallutamist siis veel ette ei võtnud. Mongolitest ei kuuldud jälle midagi 1237.aastani. Ehk seda seletaks astroloogiliselt sellega, et Päikesel oli opositsioon asteroid Pyrrhusega. Kreeka mütoloogiast teame tema kuulsat ütlust.”Veel üks säärane võit, ja me oleme kadunud”. Huvitav on veel see, et Pyrrha on konjunktsioonis Päikesega. Pyrrhon oli vana-kreeka filosoof, skeptitsismi rajaja. Filosoofi järgi on kõrgeim eetiline eesmärk isiksuse täielik sõltumatus ja meelerahu (ataraksia) ning erutuse ja kannatuse puudumine (apaatia). Vaevalt nüüd mongolid seda filosoofilist mõtet järgisid.

Kalka lahing 31.mail 1223.a. - Päikesel kvadratuurid Pluuto ja Musta Kuuga. Ixionil ühendus Jupiteriga Kaaludes ja vastasseis Rjurikute nataali Russiale. Täpne on Ixioni ja Salacia opositsioon. Kuna Salacia on niivõrd “värske” taevaobjekt (nime sai veeb. 2011), siis on raske midagi tema aspektidest teistega arvata. Lahingu Päike Rjurikute Jupiter-Varuna peal. Varuna oli jõudnud Rjurikute kaardi Põhjasõlmele tehes ühtlasi opositsiooni Mustale Kuule Kalades. Saturnil opositsioon Orcusega. Antud juhul siis Rooma sõjajumal Orcus oli Saturni poolel ja aitas mongoleid lahing võita. Saturn esindab Rjuriku dünastiat ja trigoon Pluutolt ning Neptuunilt ei aidanud lahingus vene väge, kuid.....


Maamärkides asuvad Saturn-Neptuun-Pluuto moodustavad suure kolmnurga ja näitavad ajastu seisu. Neptuun-Pluuto trigoon toimus tsükli teises faasis, kui planeedid olid oma vastasseisu ära teinud (1150-54, 9 korda). Võimlik, et trigoon “päästis” sel korral Venemaa ja lükkas mongolite vallutuse hilisemale ajale, siis kui trigoonil enam ajalist mõju polnud. Ohtu mongolite poolt Venemaale näitab Damoclese opositsioon Medvedjevile Vähis. Venemaa jaoks avas uue sõjalise ohu Pandora, mis oli ühenduses Peruniga Lõvi lõpus.Venemaa ajalooõpikutes märgitakse lahing alati ära. Seda soodustab Varuna ja Karma ühendus Neitsis, sinna lähedale jääb Rjuriku aegne Põhjasõlm. Hilisem mongolite kallaletungi ja ikke üks tagajärgi oli see, et oluliselt nõrgenenud Venemaa lääne-ja lõunapiirkonnad lülitati 14.-15.sajandil pikapele Leedu suurvürsti ja Poola kuningriigi koosseisu. Lahing toimus Uraani ja Neptuuni täpse vastasseisu ajal. Üks kosmiline põhjus, et mongolid ei vallutanud osa Venemaast oleks ehk see, et lahing toimus siis, kui Saturn-Pluuto tsüklis polnud pinget. Oli läheneva trigooni seis. Tsükli alla käib piiride ja maade valdamise muutus.


järgneb...

esmaspäev, 19. detsember 2011

Salacia 2

Et üldse aru saada, mida Salacia endast kujutab, kuidas töötab ja mõjub, selleks tuleb minna ajas tagasi ja läbi väga erinevate sündmuste leida, kuidas Salacia on neis käitunud. See kujutab endast pikka ja rutiinset tööd. Teisest küljest aga on põnev ja ehk ka üllatuslik. Seepärast jääb pikem ülevaade mõneks teiseks korraks. Mõningad näited siiski toon ära.

Eriline on Salacia seos Logosega ja ka Erisega. Need seosed on ära toodud Tuulepesa foorumis, link ülalpool. Näiteks 18. aprllil 1909.a. Rooma paavast Pius X kuulutas Jeanne d`Arci pühakuks, Logosel konjunktsioon Päikesega Jääras ja Salacial opositsioon Merkuur-Veenus ühendusega Jääras. Märkide tasandil olid Logos ja Salacia vastasseisudes. Salacial tollel ajal püsis trigoon Pluutoga, Logosel vastavalt siis sekstiil.

Esimest korda tähistati rahvusvahelist Naistepäeva 8. märtsil 1911. aastal, siis oli täpne Logos-Salacia opositsioon, mis kvadratuuris Uraan-Marss ühendusega Kaljukitses.

USA Kongress andis 6. juunil 1924.a. kõikidele Ameerika indiaanlastele kodakondsuse, Salacial kvadratuur Marsiga ja trigoon Uraaniga. Logosel konjunktsioon Merkuuriga Sõnnis ja täpne kvadratuur Neptuuniga. Sel päeval oli veelgi väga täpseid ühendusi teistel kaugetel asteroididel – Haumeal kvadratuur Saturniga ja Makemakel kvadratuur Uraaniga.

A. Hitler publitseerib oma Mein Kamfi, Salacial täpne vastaseis Logosega, kvadratuur Merkuur-Neptuun ühendusega Lõvis.
J.L. Baird demonstreerib 27. jaan. 1926.a. Londonis esmakordselt televisiooni, Salacial on palju aspekte – sekstiil Merkuuriga, kvadratuur Veenusega ja Neptuuniga ja täpne konjunktsioon Saturniga Skorpionis.

Esimesed kolmkümmend aastat 20. sajandist on Salacia ja Logos pidevalt vastasseisus, kord täpsemas, kord märkide tasandil ja püsib ka kvadratuur Neptuuniga.

USA-s tulid müügile esimesed värviteleviisorid 30. dets. 1953.a., Salacial konjunktsioon Päikesega Kaljukitses, Logos vastaseisus Merkuuriga.
Esimesena maailmas legaliseeris USA rasedusvastased tabletid 9. mail 1960.a., Salacial konjunktsioon Saturniga Kaljukitses ja trigoon Päikesega.

Ja jätkuvalt on Salacia ja Logos märkide tasandil vastasseisus. Sellel on kindlasti oma taevane põhjus, seda juba märkis ära ka Vikker. Ja sündmusi, milles Salacia osaleks jõudsalt ning silmatorkavalt on üsna raske leida. Ei ole tema osa näha (vähevõitu küll ka vaatasin) ei konfliktides, ei looduskatastroofides, seda aspektide kaudu planeetidega. Võimalik, et omasuguste vahelised seosed räägivad rohkem Salacia tegemistest.

Küll aga jäi silma Salacia siis, kui koostasin Venemaa – võim ja tähed artiklit. Nimelt mitmes kaugete aegade lahingutes tegi Salacia opositsiooni teistele kaugetele asteroididele – Kalka - (1223) ja Jäälahing (1242), opositsioon Ixioniga, Konstantinopoli langemine (1453) opositsioon Chaosega.

Romanovite dünastia alguses (1613) Salacia midagi erilit ei näita (Logosel konj. Pluutoga Sõnnis) aga Peeter I võimuletulekus (1682) on Salacal opositsioon Päikesega, Logosel Vähi lõpus suure orbiga opositsioon Neptuuniga, täpne on aga kvadratuur Orcusega ja orbiga 2.30 ka Chaosega. Aeglaste taevakehade puhul loen seda täiesti aktsepteeritavaks aspektiks.On see juhus, et Salacia osaleb sõjamängudes? Teatavasti aga juhuseid ei ole olemas, nii et neptuunitagustel jumalatel omad mängud ja kaikavedamised.

Mõned näited veel. Rahareform N Liidus 1. jaan. 1961.a., Salacial konjunktsioon Päike-Jupiter ühendusega Kaljukitses. 29. juul. 1968.a. Paavst Paulus VI keelustas oma seadusega Humanae Vitae kõik kunstlikud rasestumisvastased vahendid. Salacial opositsioon Merkuur-Marss ühendusega Vähis, täpne trigoon Uraaniga ja sekstiil Neptuuniga.

Tundub, et Salacia osaleb neis maistes asjades, kui need on seotud mitmesuguste religiooni sündmustega ja ka Vatikani seadustega. Näiteks: Muhamedi esimene ilmutus oli aastal 610, Salacia ja Logos ühenduses Kaljukitses. Muhamed põgeneb Mekast 622. aastal, Salacia ja Logos Kaljukitse teises dekaadis, omavahel ühendus 6 kraadi (Logosel täpne kvad. Pluutoga Jääras). Tatarlased võtsid islamiusu vastu 889. aastal, Salacia Kaljukitses tegi kvadratuuri Neptuuniga Jääras.

Venemaal algas ristiusu vastuvõtmine vürstinna Olga ristimisega sügisel 957. aastal. Salacia Jääras teeb sekstiili Jupiterile Kaksikutes. Päris omaks võeti ristiusk aastal 988, Salacial opositsioon Neptuuniga Skorpionis. Logosel trigoon Põhjasõlmega.

Suur kiriku lõhenemine 1054. aastal, Salacial konjunktsioon Jupiteriga Lõvis aga Logos on seal kõrvalmärgis, mitte vastasmärgis, nagu seda oli ta terve 20. sajandi jooksul. Logos siis Vähis ja tegi kvadratuuri Saturniga Jääras. Venemaa Patriarhi pühitsemine (patriarhia algus,1589), Salacial konjunktsioon Neptuuniga Lõvis. Logosel Jääras trigoon Neptuuniga.

Dominikaani ordu tekkis 1222, Salacia Jääras on kvadratuuris Logosega Kaljukitses. Mormoonid hakkasid tegutsema 1821. aastal, Salacia Kaksikutes tegi kvinkunksi Logosele Kaljukitses.
Need on mõned näited siis Salaci osast religiooni tähtsündmustes. Mitmel korral kerkis esile kaks märki, Jäär ja Kaljukits. Kirikute, kloostrite ja teiste pühapaikade puhul võiks uurida seda, millal neile hoonetele pandi nurgakivi või pühalikult sisse õnnistati. Isiku puhul aga seda, millal keegi ristiti või kiriklikult laulatati. Kas Salacial on siis seoseid või mitte.

Et Salacia on seotud usunditega, see tuleb vast ka sellest, et ta on ikkagi Neptuuni naine ja Neptuun on religiooniga tugevasti seotud.

Interneti avarustes liikudes, otsides Salacia tegemisi, jäi silma see, et Salaciat sageli seostatakse abiellumisega.Koostöös nimetu asteroidi 2007 JJ 43 nr. 278361, mis “tegeleb” abielu lahutusega, saaks oma kaartides siis vaadata, kas on neil kahel mingeid seoseid abielu/lahutusega või mitte ja kuidas.Üks uurimistöö jällegi juures?

Salacia märksõnadeks on: tundlikkus, tunnustus, õrnus ja tõeline armastus elus ja inimlikkus.Ta on häbelik ja ilus. Selgeltnägija arusaamad. Tema palve on universaalne, ta aitab hakkama saada raskete ja sügavate probleemide ning halbade küsimuste lahendamisel.

Ta on lihtne huumorimeel ja vaimukus. Tema negatiiv on kalduvus alkoholi lembusele. Tema aspektid teiste planeetidega pehmendab neid, muutes need lihtsamaks käsitlemisel. Võtmesõnadeks on veel : romantiline armastus, kerge viisakus, uhkus, loomingulisus, emotsionaalne võim, kirg, võime luua midagi uut maailmas. Märgatav vaimne läige, usuline ärkamine, entusiasm, idealism, liigne sentimentaalsus. Need omadused on siis paljude astroloogiahuviliste arvamused, mis astrofoorumites leida võib.

Mõningad näidet monarhia abielukaartidest.

Elisabeth II on Salacia 23 Skorpionis konjunktsioonis MC-ga ja Saturniga. JJ 43 on 23 Lõvis, konjunktsioon Neptuuni ja Musta Kuuga ja täpne kvadratuur siis Salaciaga. Abikaasal Philiphil on Salacia 13 Skorpionis täpses opositsioonis Logosega ja täpses trigoonis Merkuuriga (valit. V maja) Vähis. JJ 43 on 19 Lõvis ühenduses Kuuga.

Paari pandi nad 20. novembril 1947. aastal. Siis Salacia asus 26 Amburis ja tegi opositsiooni Uraanile ja asteroid Philippale. JJ 43 oli 16 Neitsis tehes kvadratuuri Veenusele

Charlesil on Salacia 27 Amburis ja ühenduses Jupiteriga. Viimane valitseb V maja ja maja ise sulustab Amburi märgi. Jupiter on armastuse maja kaasvalitseja, sest maja algab Skorpionist. Lahutuseks arvatav taevakeha JJ 43 on 17 Neitsis III majas.

Dianal on Salacia 16 Kaljukitses, teeb trigooni Charlesi JJ 43-le. Nimetu JJ 43 on Dianal 28 Neitsis ja teeb kvadratuuri Charlesi Jupiterile.

Prints Charlies abiellub Dianaga 29. juul. 1981.a., Salacia on Logosega jätkuvalt opositsioonis. Väga täpne on aga JJ 43 konjunktsioon Pluutoga!

Nende andmete põhjal ei saa muidugi veel väita, et need on peamised põhjused, miks nad lahku läksid. Selleks on ikka veel palju muid tegureid. Lähemalt Dianast ja kogu teemast on lugeda artiklis, mis blogis kannab nime `Inglise roos` (2009).

Kate Middletoni Salacia on 13 Veevalajas täpses opositsioonis Logosega, JJ 43 on 25 Kaaludes ühenduses Pluutoga. Prints Williamil on Salacia 15 Veevalajas tehes täpse trigooni Saturnile Kaaludes. JJ 43 on peaaegu 23 kraadi Kaaludes ühenduses asteroid Dianaga!! ja Pluuto lähedal.
Pulmade ajal (29.04.2011) oli Salacia peaaegu 24 Kalades konjunktsioonis Kuuga ja täpses opositsioonis Logosega. JJ 43 oli 3 kraadi Amburis, täpset aspekti ei olnud, oli kvadratuur Neptuuniga (orb 3). Aga ta oli täpselt Kate Uraani peal, täpsemini kui seda on Williami Uraanil, kellel ka Uraan Amburis.

Rootsi pulmad. Kroonprintsess Victorial on Salacia 8 Veevalajas tehes täpse opositsiooni Merkuurile, JJ 43 on 16 Kaaludes tehes täpse sekstiili Saturnile. Tema abikaasal Daniel Westlingil on Salacia 2 Veevalajas tehes täpse kvadratuuri Veenusega. JJ 43 on 13 Kaaludes ja mingit aspekti planeetidele ei tee.

Pulmad olid 19. juunil 2010.a., Salacia 23 Kalades ja mingit täpset aspekti ei tee. JJ 43 on 1 Amburis tehes siis täpse trigooni Jupiterile ja poolekraadise trigooni Uraanile, mis Jupiteri kõrval on Jääras.

Seega teatud seoseid on näha ja täpsed aspektid kinnitavad Salacia ja JJ 43 seotust abiellumisega. Miks aga mõni paar läheb lahku ja teine mitte, see juba täpsema analüüsi lugu. Eks lähim analüüs vajab aega, tahtmist, huvi ja et ka inspiratsioon töötaks.

Huvitav oleks uurida Elisabeth Taylori abiellumiste jada, tuntud filmidiiva oli abielus 8 korda. See aga on pikem vaatlus ja eraldi artikli teema. Veel oleks üheks teemaks vaadata nende isikute kaarte, kes on jäänud poissmeesteks ja vanatüdrukuteks. Järsku on mingid seosed ka Salacia ja JJ 43 abil võimalik välja lugeda.

Heitsin pilgu ka enda horoskoobile, kas on mingeid viiteid, nagu oleks ja nagu ei ole ka. Salacia on nataalis 2 Kaljukitse kraadis V majas, tehes konj. Chironiga ja kvad. Kuuga. Abielludes asus ta VI maja tipus 3.50 Veevalajas, tehes täpse kvadratuuri Päikesele ja vähem täpse trigooni Kuule.

Abikaasa nataalis on ta samuti 2 Kaljukitses, tehes täpse oposit. Uraanile ja kvad. Marsile, viimane valit. VII maja. Veel on kvad. Päike-Merkuuriga Jääras.

Kui lisasin kaartidesse selle oletatava lahutusega seotud taevakeha JJ 43-e, siis minul asub ta 20 Neitsis konj. Veenusega, abikaasal 17 Neitsis konj. Saturniga. Abiellumise päeval oli JJ 43 16 Kaaludes, asudes Saturn/Neptuun keskpunkti lähedal. See eriti ei ole vast näitaja, pole täpset ühendust keskpunktiga. Abikaasal aga tegi ta täpse konj. Neptuuniga. Võimalik, et siit saab välja lugeda selle, et me abiellusime salaja, keegi ei teadnud , polnud ka ühtegi tunnistajat. Ja oleme vaatamata igasugustele vahepealsetele mõõnadele 37 aasta paaris.

esmaspäev, 12. detsember 2011

Salacia

Käesoleval aastal 18.veebruaril 2011.a sai omale nime 2004. aastal avastatud Kuiperi vöö cubewano (kauge asteroid) 2004 SB 60 nr. 120347. Nimeks pandi Salacia, kes oli merejumala Neptuuni abikaasa.
Neptuunitaguste Kuiperi vöö (KBO – Kuiper belt objects) tegelaste pere sai seega nimelist täiendust. Kokku on cubewanode rühma kuuluvatel asteroididel 8 (minu andmetel), milledele on antud nüüdseks nimi.
Kuiperi vöö koosneb nii öleda kahest tasandist, esimeses liiguvad plutiinod (Pluuto, Ixion; Orcus, Rhadamantus jt।) ja nad saavad nimed, mis on võetud mütoloogiast allilma jumaluste nimedest. Teises (kaugem orbiit) siis cubewanod. Klassikaliselt siis kuuluvad mõlemad Kuiperi vöösse. Neid nimetatakse ka transneptuunideks, Neptuuni orbiidi taga olevateks taevakehadeks.


Meeldetuletuseks seda, et sinna teise rühma (cubewanod) kuuluvad – Quaoar, Varuna, Chaos, Logos, Deukalion, neile kõikidele antakse loomisejumalate nimed. Neist Deukaloin on läbimõõdult (ca 300 km) üsna väike, kuid tema orbiidi kalle ekleptika suhtes on ainult 0.22 minutit. Ükski suur planeet ei liigu sellise väikese nurga all ekliptika suhtes. Veel on selles rühmas Borasisi ja Teharonhiawako ja Altjira.Ootan põnevusega seda aega, mil esimene avastatud selle rühma väikeplaneet 1992 QB 1 saab nime. Nimetuid on praegu kõvasti rohkem, kui nime saanuid.

Algselt loeti cubewanode hulka ka Haumea, kuid hiljem liigitati ta kääbusplaneetide hulka (dwarf planet) nagu seda on praegu Pluuto. Kääbuste hulka kuulub ka Makemake, üks suuremaid omas rühmas ja üks suuremaid transneptuune üldse.

Kuiperi vöös asuvad veel sellised nimelised nagu Huya, Typhon, Ceto – nemad on transient tüüpi taevakehad.

Võib ette kujutada, kuidas nad kõik omamoodi maapealset elu mõjutavad. Saades aga nime, on nende teadvustamine kindel märk sellest, et osalus maistest asjades kasvab hüppeliselt.
Salacia avastati 22. sept. 2004 Palomari obesrvatooriumi poolt. Asteroidil on oma kaaslane – kuu Actaea (mütoloogias nereid või nümf). Orbiidi kalle on 24 kraadi ja tiiru ümber Päikese teeb ca 272 aastaga.Oletatav läbimõõt 548 km. Avastamise ajal asus ta 13.58 Kalades.

Ja veel, järgmisel aastal, kui Neptuun astub oma kodumärgi uksest sisse, siis kes teda kodus ootab? Loomulikult abikaasa ja selleks ongi Salacia, kes siis on 22 Kalades. Päris kokku nad aga kodus ei saagi, kui Neptuun jõuab 20-tesse Kalade kraadidesse, on Salacia lahkunud kodust ja loob korda Jäära esimeses dekaadis.

Salacia nime saamise saamisest sain teada tänu Vikkeri kirjutisele Tuulepesa foorumis. Alljärgnevalt tema kirjutatud arvamus, mis on dateeritud 15.okt.2011.

Salacia puhul on tegemist müütilises maailmas Neptuuni naisega. Neptuuni on seostatud kõiki kõrgemaid tunded, sealhulgas ka piiride lahustumist. Kui võtta väljahingamist, siis võib väljahingamist liigitada mehelikuks ja sissehingamist naiselikuks. Ehk siis kui Neptuun lahustab kõiki väljapoole suunatud piire, siis võiks Salacia lahustada kõiki sissepoole suunas olevaid piire.

Nii et mõtisklus viis mõteteni, et Salaciat võib seostada kõigi tundmustega, mis on küll olemas, kuid millel ei ole nimetust ja tänu sellele pole sellest võimalik ei rääkida ega ka miskit teadasaada. Ometi on ta olemas ja kohal. See võiks olla printsiip, mis paneb lõputult endasse vaatama, ilma et sellel mingit tulemust otseselt oleks. Sisekaemus ilma kaemuseta, mis on pilgeni kõige täis, olles vormiliselt tühi.
Siit siis võimalik Salacia kohta leida teisi märksõnu. http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Salacia.htm

Huvitav on ka see, et kuigi Neptuuni liikumine Kalades on meil tuleviku kogemus, on tema naine Salacia juba Kalades ees. Salacia avastati aastal 2004 ja sel ajal oli ta juba 14-s kraadis Kalades. Oma nime sai ta aga alles sellel aastal - 18.veebruaril 2011. Nii et kõik teadvused siin said 2004 lisaväe ja alates nimesaamisest on see vägi muutunud kordi tugevamaks.
Salavcia teeb tiiru ümber Päikese 274 aastaga

Logos on Loomisega seotud mõiste. Teosoofilises kirjanduses kasutatuna, räägitakse läbi Kolme Logose ühistegevuse ära kõikide kihtide ja kihistuste tekkimine, samuti ka see kuidas teadvused satuvad suurde elurattasse, mis kingib võimaluse Isel läbi Minade teada saada kes tema on ja mida tema suudab. Filosoofilistes ja usuraamatutes on Logos tõlgitud Sõnaks. Alguses oli Logos, kui jätta Logos Sõnaks tõlkimata.

Logos avastati 1997 aastal.
Tal on leitud ka kaaslane, kellega koos tiireldakse siis järgmiselt :

http://en.wikipedia.org/wiki/58534_Logos

Logos teeb tiiru ümber Päikese 302 aasta jooksul
Tema mõju kohta saab lisaks lugeda siit
http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Logos.htm

Sattudes Salacia ja Logose vastaseisule tekkis endas pilt nendest kahest kui Algallikasse voolava kasutamine Loomiseks ehk väljatoomiseks. Kui Allikat kujutakse enamasti väljavoolavana, siis on olemas peenemal tasandil kavastupidine voolamine täiesti olemas. Kuna kohti kus näha vee aukuvoolamist ja mitte väljumist on vähe, siis võib teadvusele kinnistuda mustrist, et allikast on võimalik ainult väljavoolamine.

Salacia ja Logose ühisvägede mõjul loomine võib siis hoopis toimuda "äraandmise läbi". Ehk siis küll ühtepidi tekib juurde, kuid tulemuseks on millegi vähenemine ehk äraandmine. Teadvuse jaoks selline loomine võiks viia Vabanemisele ja Iseendana Ärkamisele ilma ainelise vormi toetuseta. Seda kõike on väga keeruline sõnastada, sest iga kirjapandud sõnagi justkui kaob ja viib midagi minema, ometi välises vormis tekib hetkel kirjutades sellest lugu.

Salacia ja Logose vastaseisu avastamine tekitas tunde kui kingitusest, mis tuleb ootamatult ja mis on tegelikult oodatud, kuid ikkagi ootamatu. Midagi, millest alles teadasaades, saad aru, et sellest oli koguaeg puudu.
Vastaseis on selline loomisevõimalus, kus teadvusel tuleb pingutada et luua tervik kahe täiesti vastandlikuna tunduva väe vahel. Ja see paneb teadvuse proovile, kui ärkvel ja üleval ollase. Kui veel mitte niiväga, siis asutakse samastuma ühe osapoolega ja teine osapool delegeeritakse välja – teistele.

Nii et üks osa Kalade ja Neitsi mõjudega inimesi on olnud siin lähiajal olukorra ees, kus teadvustades Kalades olevat Salaciat tajutakse lõputut sisemist merd, ilma kodusadamata. Pole nagu midagi, kuigi väga hästi on arusaada, et Mina ju olen Olemas. Ja kui toimub teise osapoole väljadelegeerimine, siis on ju ilmselgelt näha, kui Loovad ja Viljakad nad on ja enda elus tundub tulemust mitte tekkivat.
Neitsis oleva Logosega samastumine aga võib tekitada olukorra, kus on tunda, et ollakse üsna piiripeal mingi Tervik Loomise alustamisega, aga jääks nagu puudu tajust ja tundlikusest, et kuna on "õige " aeg ning Loomiseks vajalikke mustreid ja kilde on niivõrd palju kogenenud ,et ei hooma nagu tervikut, kuigi teadmine ,et see võimalus on, on olemas.

Kui aga leidsin netist võimaluse näha Salacia ja Logose vastaseisude ajale võttis nähtud pilt kõigepealt hingamise kinni, siis oli järgmise reaktsioon, sellist asja ei saa olemas olla ja sealt edasi järgnes uus laine tundest, et Loomise kingitus Vabastab. Ehk siis teadasaamine pani väed voolama ilma takistusteta, mille ehitas suhtumine, et "nii pole võimalik". Toon need ajad allpool eraldi kirjas ära. http://tuulepesa.zzz.ee/viewtopic.php?t=5290

Kellel huvi oma kaardipeal uurida Salacia ja Logose suhet, siis head võimalused on
http://www.astro.com
http://www.horoskoop.ee

jäर्ग्नेब

teisipäev, 6. detsember 2011

Kataklüsmid

Aastaid (üle viieteistkümne) olen kogunud igasugust esoteerilist materjali, enamuses siiski artikleid, mis puudutavad astroloogiat. Põhiliselt siis meil ilmunud ajakirjade ja ajalehtede väljalõikeid. Mitmed väljaanded on nüüdseks lõpetanud oma eksisteerimise (Päikesetuul, Avanemine jt.).

Nüüd, tehes põhjalikku inventuuri (arhiivi põhjalik revideerimine langes kokku ka Merkuuri retrograadsusega, mis igati sobilik sellise ettevõtmise teostamiseks.), sest kõik kapid on kaustasid ja mappe täis. Nii väljalõikeid kui horoskoopide kaarte. Tuli ette võtta puhastus ja vähemolulisest loobuda ning teha ruumi uutele materjalidele.

Arhiivi sirvides leidsin, et mõningaid artikleid võiks uuesti avaldada. Kordamine on tarkuse ema. Suurem osa neist pole elektrooniliselt võimalik lugeda ja nad pole ka kaotanud oma aktuaalsust tänapäevalgi. Näiteks, on küll Avanemise koduleht, kuid seal on ära toodud ainult ajakirjade sisukord ja aineregister, kuid artikleid lugeda ei saa. Meil varem ilmunud ajakirju ei ole ka enam igast raamatukogus leida.

Läbi kunagi kirjutatud artiklite saame aimu, mida paar või rohkemgi aastat tagasi avaldati, kuidas siis mõeldi ja mida öeldi. Aegade jooksul on juurde tulnud uusi astrohuvilisi ja nemad ei pruugi kursis olla, mida 5,10 või 15 aastat tagasi kirjutati. Hinnangu tolle aja kirjutistele annab igaüks juba ise.

Tuleb teha teatud valik ja siis jääb üle vaid artikkel uuesti arvutisse trükkida ning siis avaldada. Tegelikult olen paaril korral arhiivimaterjali juba avaldanud, näiteks suguvõsade materjal, mis ilmus Marja-Leena toimetatud Tähetargutajas ja tema enda artikkel Ceresest. Nüüd võiks seda tasapisi jätkata. Kena oleks teada saada, mida lugeja asjast arvab ja ehk on mingeid konkreetseid soove mõne astroteemalise artikli korduseks. Järsku kunagi loetud artiklit (astroloogiline) tahaks uuesti üle lugeda aga seda enam paberkandjal pole. Kui on meeles pealkiri või sisu, siis andke teada. Juhul, kui mul see arhiivis on olemas, saab seda lünka täita.

Loodan, et artiklite autorid või tõlkijad ei pahanda, et nende kirjutisi uuesti avaldan। On nad ju ilmunud avalikus ajakirjanduses ja olnud kõikidele kättesaadav. Materjali, mille uuesti ära toon, ei muuda, trükivigu ei paranda (kui on) märgin ära, millises väljaandes ta ilmus, kes kirjutas või tõlkis. Kahekordetes sulgudes (tekstis) toon ära oma märkuse, kui see vajalikuks osutub.


Kataklüsmid meis eneses.
Taimi Uuesoo


Nõukogude ajal oli levinud nali: sotsialismil on viis vaenlast – rahvusvaheline imperialism, kevad, suvi, sügis ja talv. Mis on muutunud? Me ISE. Vaenlased on ikka samad.
Inimese ülbus, lollus ja suurelisus on loodusele muutumas järjest suurenevaks ohuks, võrdeliselt “kuninga” kasvavate teadmiste, võimaluste ja vajadustega. Et siis vaenlased vastastikku?

Emake Maa elab Universumi seaduste järgi ega taha sugugi lasta end allutada inimlikele reeglitele. Looduskatastroofid on alati toimunud, on ja tulevad jälle, me peame õppima neist ja nendega elama. See on osa meie olemisest nagu inimene on osa loodusest ja mitte selle valitseja.

Globaliseerumine annab eksliku tunde, et oleme kõikvõimsad ja haavamatud. Oleme loonud tehnoloogilised võrgustikud, mis katavad järjest suuremaid territooriume ja ühendavad miljoneid inimesi. Rike võib halvata tervete linnade ja riikide normaalse toimimise pikaks ajaks. Tõde on see, et me oleme muutunud hoopis kergemini haavatavaks kui ürginimene, kes oli sunnitud elama looduse märke silmas pidades ja sai loota vaid oma lihaste jõule ning osavusele ja kogukonna toetusele. Meie oleme harjunud lootma NENDELE. Keegi on ju kutsutud ja seatud jälgima, teavitama , hoolitsema, parandama, päästma. Kusagil kõrgel ja kaugel on otsustaja, vastutaja, tegija – impersonaalne süüdlane kõikides hädades. Keegi kuskil eksis, unustas, ei pidanud oluliseks, viivitas, ei hinnanud ohtu ja jäik masinavärk rullis ammu enne lainet üle mitmesaja tuhande inimese.

Tänapäeva urbaniseerunud homo sapiens on kaotanud lisaks loodussidemetele ka inimliku mõõtme. Kui naabril hävib elutöö ja viimane vara üleujutuses, sõidame liiklusummikuid tekitades uudistama, kuid üksikutel tekib konkreetse abistamise mõte, mõned tunnevad kaasa ja vangutavad päid, aga liiga paljud ei pea liigseks parastada ((siin autor viitab jaanuaris 2005 olnud üleujutusele Pärnus ja Lääne-Eestis)).

Õõvastav on lugeda mõtteid, et Tais käivad vaid seksituristid või üldse ainult rikkurid saavad enestele lubada nii pikka reisi ja mõni kaotus kui ülerahvastatud Kagu-Aasia paar saaretäit vee alla jääb. See on katastroof, et oleme näiliselt seotud kogu maailmaga, aga tegelikult naabrigagi mitte.

Me sõltume tuhande pisiasja kaudu üksteisest rohkem kui kunagi varem, aga oma isekusest ei mõista seda. Alles siis kui elekter ära või lumetorm liikuma ei luba, näeb oma pisidust. Alles siis kui ISE hädaga silmitsi, avaneb meel ka võõra omale.

Me loeme, aga ei mõista. Kuuleme, aga ei kuule. Vaatame, aga ei näe (kordi öeldu, aga tasub kordamist). Liiga palju on lugeda, kuulda ja vaadata, enam ei tea leida ega häälestuda. Müra matab nüansid ja lähim köidab vähim, aga kauge ei puuduta südant ega meeli. Sentsasioon ja suured numbrid äratavad tähelepanu, sestap müüme ja ostame neid. Üksikud näevad-kuulevad, aga neid me ei mõista. Et nägija NÄGI, sellest tehakse uudis, ei muud ja leidub sadu, kes etteheidete ning sõimuga teistmoodi olija üle valavad. Ja nägijast saab vaikija....

Astroloogide käest küsitakse samuti pidevalt, kas kataklüsmid olid prognoositavad ja miks ei hoiatata inimesi ette. Esimesele küsimusele saab loomulikult vastata jaatavalt, kuid kas sellega keegi ka tegelema juhtus, on iseküsimus. Astroloogiliseks prognoosiks on vaja kindla suunitlusega tegevust – tähekaartide koostamist, vastavate minevikusündmuste analüüsi, statistilisi andmeid, elik adekvaatne prognoos nõuab tõsist pühendumist valdkonnale.

Geneetiline astroloogia, mis isiksuse kaasasündinud omadustele ja nende arengule orienteeritud, kasutab teisi tehnikaid kui mundaanastroloogia (riikide, rahvaste ja globaalprotsesside uurimisega tegelev astroloogiaharu) ja ainult spetsialiseerumine võimaldaks saada pidevaid tulemusi. Igale linnale, maakonnale, ministeeriumile, firmale jne. oma astroloog palgale ja siis oleks õigus “vastutusele võtta” ebaõigete prognooside pärast. (Nali naljaks, paraku).

Astroloogia ei räägi meile ettekirjutatud saatusest, vaid viitab meie tegevusele või tegematajätmistele. Mitte planeedid ei põhjusta sündmusi Maal, nad peegeldavad neid. Eesti vabariigi sünnikaardis (24.02.1918, 18:38, Tallinn) oli jaanuarikuus (2005) eriti väljenduslik pilt – kõik aeglased planeedid “otsustasid” olulistele sündmustele ja lisaks jõudsid 9. kuupäeval “minuti ning sekundiosutidki kaheteistkümnendat tundi näitama”. Üldiselt sõnumid inimkonnale tulevad Neptuuni kaudu Veevalajast ja Uraani poolt Kalade märgist. Nad on teineteisel külas. (Traditsiooniliselt on igal Päiksesüsteemi planeedil üks kaheteistkümnest Sodiaagimärgist, kus ta on nagu kodus.)

Veevalaja ja Uraan sümboliseerivad inimkonna arengut, teaduslikkust, urbaniseerumist ja enesekindlust – just seda oleme eelneva perioodi jooksul, mil Uraan Veevalajas liikus (1996-2003), usinasti kogunud. Nüüd on siin naaber Neptuun ja “nõuab oma õigust” - sekkumine loodusesse ei jäta oma mõju avaldamata. Kalade märk ja Neptuun nimelt “räägivadki” loodusest, eraldumisest, religioossusest ja kõiksusega kooseksisteerimisest. Seda kõike tuleb meil siis lähemad seitse aastat veel õppida. Uraan omakorda “üritab omakohut maksma panna naabri pool” veel kuus aastakest.

Meie tarbimisharjumused ja mõttelaad peavad muutuma ning areng pöörduma keskkonna säästvuse poole. Lähiaastad saavad olema otsustavad – Emake Maa testib meie diplomaatiavõimet. Jah, ka minu ja sinu oma, mitte ainult nende.

Avanemine, veebruar 2005.

Artikli ilmumisest on möödunud pea seitse aastat aga ülestõstetud teema peamised märksõnad on praegugi väga aktuaalsed. Minu meelest pole paremaks suurt midagi läinud, pigem vastupidi. Võta ükskõik mis Delfi või mõne ajalehe kommentaarium ja lõvosa on seal spämm. Mõni üksik asjalik arvamus nende vahel. Jääb üle loota, et nüüd kus Uraan liigub Jääras ja varsti Neptuun lõplikult jõuab kodumärki ning Pluuto Kaljukitses, hakkavad asjad tasapisi paremuse poole liikuma.

Valor

esmaspäev, 28. november 2011

Venemaa - võim ja tähed 10

Moskva asutamine


Aastatel 1132 – 1167 valitses Kiievis veel 18 suurvürsti. 1125.a saab Novgorodi vürst Mstislav Kiievi suurvürstiks (-1132). Sel aastal suurvürst sureb ja Vana-Vene (Kiievi) riik laguneb lõplikult.


Kuulsaim nendest 18-st oli Juri Vladimirovitsh Dolgoruki. Rjurikovide soost Rostovi ja Suzdali suurvürst (aastail 1096-1149), sai oma hüüdnime võõraste alade vallutamise eest. Püüdluse eest igale poole jõuda, soovi eest sirutada kätt võõra vara järel ning olla pidevalt kõikide tülide ja intriigide keskel saigi vürst Juri endale hüüdnime Dolgoruki (pikakäeline). Ta pidas terve elu kurnavat ja poliitilises plaanis mõttetut võitlust Kiievi trooni omandamise nimel. Ta allutas endale Muromi, Rjazani, suure osa Volga-äärsetest maadest, Volga-Bulgaaria. Oma auhanetel vallutustel kasutas tihti polovetside, samuti vaenutsevate perekondade abi. Pika võimuvõitluse tulemusel oli ta aastail 1149-1151 ja 1155-1157 Kiievi suurvürst.


Vallutatud aladele rajas Dolgoruki uusi linnu. Ehitama hakkas ta ka Neglinnaja jõe suudmes laiuvatele okasmetsade vahele, püstitades kõigepealt Kremli, mille ümber hakkas kujunema ja kasvama Moskva – vürstiriigi ja hiljem suurvürstiriigi pealinn. Esimest korda on Moskvat kui Juri Dolgoruki linna mainitud kroonikas seoses aastaga 1147. Dolgoruki otsene käsk asutada linn pärineb aastast 1156. Ehitusmaterjalina kasutati sealkandis külluses kasvavat okaspuud, peaasjalikult mändi. Sellest on tulnud ka esimese linnaosa ja linnasüdamiku nimetus - Kreml. Kremliks või kremnikuks kutsusid slaavlased männipuust kaitseehitist.

6.mail 1147.a. (Moskva esmamainimine) oli Saturnil konjunktsioon Pluutoga 26.12 Sõnnis, uue omavahelise tsükli algus. Nende vahele jäid Moskva ja Põhjasõlm. Jupiteril ühendus Varunaga Kaksikutes, kusjuures sama kooslus on ka Rjurikute kaardis ja samuti Kaksikutes. Et tulevikus saab sellest võimu ja ideoloogia pealinn, seda näitab ka Jupiteri asend Kaksikutes ja kindlasti Neptuuni opositsioon Sõnni märgi planeetidele. Neptuun on kohas, kus Rjurikutel oli viis taevakeha Skorpionis. Kuu on Jääras, seal oli Rjurikute Pluuto. See sümboliseerib vast kohta, kuhu tulevikus koondub kogu võim. Pealegi oli samas kohas Rjuriku eelne Jupiteri ja Pluuto ühenduse tekkimise kraad. Jupiter kui ideoloogilne võim ja Pluuto masside üle valitsemine.


Jäära märk on ikka seotud olnud millegi uue tekkimise ja alustamise kohaks. Rjurikute eelne Saturn-Pluuto ühendus oli 5 Jääras. Nüüd linna esmamainimise ajal asus sinna asteroid Perun. Tagatipuks oli Saturni ja Pluuto ühenduse uueks tsükliks just maikuus 1147, tehes täpse ühenduse asteroid Moskvaga. Kõik viited ja märgid ütlesid, et sinna tuleb suurlinn ja suure maa võimukeskus. Asteroid Dolgorukij on kaardis 15 Vähis sekstiilis Päikesega. Samuti langeb see kokku Rjuriku Päikesega.


Jäära valitseja Marss on Kaaludes teeb täpse kvadratuuri Rjuriku Uraaniga. Marsi nõrkust (pagenduses) märgis kompenseerib Päike Jääras. Moskva asutati Uraan-Neptuun uue tsüklile järgnenud ajal. Tsükkel algas 1136. aastal 27 Kaaludest ja see kraad oli Moskva esmamainimise ajal täpses vastasseisus asteroid Russiaga. Moskva Must Kuu Lõvis on opositsioonis Valge Kuuga (Selena, 6.16 aqua), viitab alalisele probleemile, kus võimulolijad peavad valima hea ja kurja vahel.
Veel teinegi tsükkel pani oma osa mängu, Uraan-Pluuto tsükli vastaseis oli ära olnud (algas 1090.a. 1 ari), täpne oli 1141- 42. aastal. Kui kahe planeedi konjunktsioon tähistab lõputut subjektiivset muutuste potensiaali, siis opositsioon on selle objektiivne väljendus – tulemus. Tavaliselt on see tsükli ekstremaalne kriisiline periood. Eks seda näitabki 18 vürsti valitsemine antud perioodil, ei olnud pikka võimul olemist ühelgi valitsejal.


Rjuriku kaardi suhtes tegi progressiivne Marss täpse opositsiooni Pluutole ja Päike oli sisenenud Sõnni märki.
Astroloog Vetashi järgi on Moskva sünnikaardi aluseks uue kalendri järgi11. aprill 1147.a. Nende väga vanade kuupäevadega on üldse palju segadust ja vasturääkimisi. Juba kahe kalendri erinevused toovad sisse vigu ning erinevusi. Seepärast tuleb tolle aja sündmustesse suhtuda teatud reservatsiooniga ja kasutada ka teisi daatumeid.


Kustkohast olen võtnud Moskva esmamainimise kuupäeva (6.05.), ega ei mäleta küll aga aluseks ma ta võtsin, sest arvan, et see on õige. Juba see, et asteroid Moskva asub täpses ühenduses Saturni ja Põhjasõlmega peaks midagi olulist ütlema. Võimalik, et eksin, mine tea. Vetash arvab, et Moskva on sõnnilik linn, (Kuu-Merkuur-Saturn-Pluuto-Põhjasõlm Sõnnis) kuigi Päike on Jääras. Ainult, et minu antud kaardis on Päike Sõnnis ja Kuu Jääras, kuid Vetashil Päike Jääras ja Kuu Sõnnis ühenduses Saturniga. Ka Rjuriku kaardis on Kuu Saturniga koos!


Kas Vetashi Moskva kaart resoneerub näiteks Sankt Peterburgi kaardiga? Tema järgi jah, Moskval on Kuu-Saturn (Pluuto lähedal) opositsioonis Neptuuniga. Peterburgil samad planeedid osalevad natuke teises konfiguratsioonis, Saturn-Neptuun (trig. Pluutoga) on opositsioonis Kuuga.Samuti on mõlemad Kuud Veenuse märkides.


Huvitav on seegi, et mõlematel pealinnadel on ca saja aastane tsükkel, kui oluliselt midagi juhtub ning muutub. Moskval 1610-12 segaduste aeg, 1713 pealinna staatuse kaotus, 1812 Napoleon vallutas linna. Ei tea, kas 2012 ka seda nimekirja täiendab. Peterburgil kaks kõige suuremat üleujutust (1824 ja 1924). Kuigi Peterburgil on pigem 120 aastane tsükkel rohkem omasem, 1703 asutamine, pluss 120 = 1824 (kõige suurem üleujutus), edasi 1824 pluss 120 = 1944, blokaadi lõpp. Järgmine oleks aasta 2064, kuid see juba hüpoteetiline võimalus.


Moskva on kui finatsmonstrum (kõik riigi rahalised vahendid asuvad seal), seda need viis (+Medvedev ja Karma) kaardi elementi Sõnnis näitavad. Lisaks on Veenus koos Jupiteriga Sõnn/Kaksikud piiri lähedal. Planeetide rohkus Veenuse märgis on ka viide, et enamus tähtsaid üleriigilisi kultuuriasutusi (teatrid, kinostuudiod, ülikoolid) koonduvad riigi pealinna.


Kui panna Moskva kaardil liikuma transiidid, siis on päris hästi näha linna ajaloos olnud suuremad sündmused. Nii kauge ajatagune kaart töötab siiamaani ja on tuleviku prognoosimisel vajalik abivahend aga see juba teine teema ja vajab eraldi artiklit. Kuid vastavalt kronoloogia kulgemisele toon mõningad seisud ära, kus on näha kuidas riigi pealinna arengus transiidid töötavad.


Otsese käsu aasta (1156) suvel oli aga asteroid Russia Vähis, sisuliselt Rjuriku kaardi Merkuuri ja Uraani peal. Moskva oli Lõvis, sümboliseerides siis, et kunagine pealinn saabki olema märgile omaste joontega. Kus siis mujal ikka peaks pealinn olema, kui mitte suursuguse Lõvi kodus. Venemaad sümboliseeriv Medvedev oli Jääras ning üsna Rjuriku Pluuto lähedal. Jäärast lähtuvad nagu eespool sai mainitud, ikka uued algatused ja tegemised. Varuna-Ixion`t jälgides leiame, et Ixion on koos Moskvaga Lõvis ja Varuna oli üle läinud Rjuriku Marsist.


Nagu eespool sai märgitud, valitsesid Kiievit aastail 1157-1169 veel viis suurvürsti. Viimasena oli Kiievi suurvürstiks Mstislav II Izjaslavitsh (1167-1169). Märtsis 1169 vallutas Kiievi Rjurikovitshite soost Suzdali vürst Andrei Bogoljubski, kes oli kokku koondanud 11 vürsti väed, teiste seas ka rahulolematud Kiievi alamad.Bogoljubski võtab endale tiitli “suurvürst”.


Taevaseisud märtsis 1169: Saturn liikus Veevalaja kolmandas dekaadis, Uraan Kalade keskel, Neptuun Kaljukitse esimeses dekaadis ja Pluuto Kaksikute teises dekaadis. Jupiteri ja Neptuuni vahel oli kvadratuur.

järgneb....

kolmapäev, 23. november 2011

Venemaa - võim ja tähed 9

Kiriku lõhenemine


1054. aastal toimub roomakatoliku ja õigeusu kiriku lõplik lahkulöömine. Venemaad valitses siis suurvürst Izjaslav Jaroslavitsh (1054-1078). See kuulutati välja 20.juulil 1054. Konstantinoopolis (Istanbul). Kirikulõhe ehk skisma tagajärjel jagunes see kaheks: õigeusu ehk idakirikuks ja reformitud rooma-katoliku ehk läänekirikuks. Rooma paavst – nii nimetati alates 4.sajandist Rooma piiskoppi – ning õigeusu kiriku pea ehk Konstantinoopoli patriarh panid teineteise vastastikku kirikuvande alla. Venemaa jäi õigeusklikuks.


Peamine tüliküsimus seisnes selles, et idakirik ei tahtnud leppida läänekiriku doktriiniga, mis väitis, et Püha Vaim ei lähtu üksnes Isast, vaid Isast ja Pojast mõlemast. Oli veel teisi lahkarvamusi: näiteks idas lubati vaimulikel abielluda, läänes aga peeti kinni tsölibaadinõudest, ning samuti vaieldi misjonipiirkondade üle. 1054. aastal heitsid patriarh Michael Cerularius ja paavst Leo IX teineteise kirikust välja. Kuigi kirikulõhet püüti aastatel 1274 ja 1438 likvideerida, ei läinud see korda.


Ristiusu ületoomisega Kiievisse sai 10. sajandil linnast kristliku maailma üks suuremaid ja kultuursemaid keskusi, kus elas ligi 50 000 inimest. Linna lähistel asunud Petsherska Lavra, mis on saanud nime koobastest, kus mungad elasid ja palvetasid ja kuhu nad maeti, asutati 1051. aastal. Sellest sai palverändurite sihtpunkt ning 12. sajandil oli see õigeusu kiriku kesksuseks Euroopas.

20.07.1054 - Neptuunil (koos Chaosega) vastasseis Uraaniga ja mõlemal kvadratuurid Päike-Merkuur-Marsi ühendusega Lõvi/Vähis. Usu lõhenemine toimus siis Uraan-Neptuun tsükli keskel, kui nad omavahel olid vastasseisus. Venemaa ristiti nende kahe planeedi ühendusele järgnenud ajal, siis nüüd kui nad olid opositsioonis, toimus lõhenemine. Tsükkel näitas oma olemust üsna selgelt. See mitmekordne T- kvadratuur siis sümboliseerib kiriku lõhestumist. Jupiteril samuti vastasseis ja seda Pluutoga Veevalajas. Sümboolselt moodustusid käärid, mis samuti viitavad lõhestumisele. Marss lähenes Ixionile vastasseisu (orb 2.) ja Päike-Merkuur teevad läheneva vastasseisu Varunale. Asteroid Roma (8 ari) teeb trigooni Jupiterile Lõvis.


Uraan on Skorpionis, seejuures täpses kvadratuuris Varuna/Ixion keskpunktile. Ixioni ja Varuna täpne ühendus toimus aastal 1059. Ixionil konjunktsioon Sednaga Kaljukits/Veevalaja piiril. Kolmik – Ixion, Sedna ja Varuna, olles opositsioonis Päikesega, panid siis aluse religioonide lahknemise protsessile. Paavst Nicoli II kõrvaldas lõplikult Rooma imperaatori paavstide valimise võimalustest. Sel moel lääne katoliku kiriku ja varem domineerinud impeeriumi võim lagunes lõplikult.


Mida huvitavat see kaart veel näitab? Jupiter Lõvist teeb opositsiooni Mustale Kuule. Jupiteril ühendus Salaciaga, eks seegi näita Jupiter-Salacia printsiipde kaudu seotust religiooniga. Detailidesse minnes leiame ka huvitavaid nüansse. Päikesel kvinkunks asteroid Popeliniga (sümb. paavsti), Saturnil Jäära alguses ühendus Vaticanaga. Church`l ühendus Pandoraga Kaaludes. See ühendus langeb kokku 965. aastal alanud Uraani ja Neptuuni ühenduse uue tsükli alguskraadiga (11.26 Kaaludes). Vatican konjunktsioonis Saturniga, siit siis kirikute jäikus ja järeleandmatus asi teisiti lahendada. Kirikute lahkulöömine oli pikk protsess ja kestis see aastani 1244.


Aastal 1999 pakkus üks vene astroloog välja, uurides ajaloolisi rütme, et katoliku ja õigeusu kirikute lõhe, mis toimus 1054. aastal, saab ületatud 2013 – 2014 aastate paiku. Sellest lõhenemisest möödub 960 aastat ja 1917.aastast 96 aastat. Tema seostab seda suurte ja väikeste rütmide kordumisena uuel tasandil ja Fatima ettekuulutustega. Eks paistab, kuivõrd see asi paika peab.


1113. aastal ehitatakse Novgorodis Püha Nikolai kirik, mille juures esmakordselt on kasutatud sibulakujulisi kupleid. 1136. aastal saab Novgorodi riik iseseisvaks. Novgorod – Isand Suur Novgorod (Gospodin Velikij Novgorod) oli siis veetshevabariigi pealinn aastatel 1136 – 1478. 13. sajandist ka Hansa Liidu idapoolseim keskus (-1494). Linn oli rikas, hiilgeajal oli siin üle 80 kiriku. Moskva kasvav mõju 15. sajandil viis linna hävinguni – 1478 vallutas riigi ja linna Ivan III (veetshehääletusega otsustati alistuda küll Moskva asemel Leedule).


järgneb...

laupäev, 19. november 2011

Venemaa - võim ja tähed 8

Kiievi-Venemaa


Surma lähenemist tundes andis Rjurik võimu üle oma kaaskondlasele Olegile (skand. Helgu), kes oli tema ühe naise vendadest. Rjurikul olnud mitu naist aga poeg Igor (skand. Ingvar) oli Rjuriku ja tema naise Efanda kooselust. Efanda olevat olnud Norra suurüliku tütar. Olegi hoolde usaldas Rjurik ka oma noore poja Igori. Rjurik suri 879. aastal. Tema haua leidis Luuga jõe kaldalt 2003.aastal arheoloogiliste kaevamiste tulemusena Sankt-Peterburgi ekspeditsioon. Haud kujutab endast astmelist kurgaani, mida nimetatakse Shum-gora. Kurgaani läbimõõt on 66 meetrit ja kõrgus 20 meetrit.Täit kindlust, et on ikka Rjuriku haud, selles aga pole, kuna kaevetööd jäid pooleli. Seda pidavat ainult kohalikud elanikud teadma, mis ja kuidas. Nad on kindlad, et kurgaan peidab endas veel peale haua ka maha maetuid varandusi. Need on kaitstud maagiliste loitsudega hauaröövlite eest. Nimetus Shum-gora tulenevat sellest, et kui seal kaevata, siis hakkab ta kõva häält tegema.


Legendi järgi olevat astmeline kurgaan kaetud valgest lubjakivist plaatidega. See leidis kaevetööde käigus kinnitust. Avastati ka ümber kurgaani terve grupp väiksemaid künkaid. Midagi Egiptuse püramiidide laadne kogum, ainult Venemaa moodi ja vähendatud variandis. Püramiidsed hauad pole Venemaale omased ja seni pole selge, miks nad on selliselt tekkinud. Kurgaan on üldse seotud teatud müstikaga. 1942-43. aastatel saadeti saksa erirühm seda kurgaani otsima. See erigrupp oli A. Rosenbergi allüksus, kelle tööks oligi igasuguste salapäraste küngaste, kurgaanide otsimine ja leidmine. Eriüksus kaevas läbi ligi 30 kurgaaniküngast, kuid Rjuriku hauda ei leitud.


Olegi võimule pääsemise kaardis on asteroid Olegiya ühenduses Pluutoga Jääras. Teda võiks vaadelda kui oma ajastule väga iseloomulikku tegelaskuju, sest Rjurikult võimu saades toimis ta tüüpilise viikingina. Tema unistuseks oli vallutada Kreeka. 882. aastal asuski Oleg koos Rjuriku poja Igoriga sõjaretkele. Olles palju kordi kuulnud Askoldi ja Diri käes oleva Kiievi rikkustest, suundus ta oma malevaga kõigepealt sinna. Teel vallutati ja allutati oma võimule krivitside linn Smolensk ning severjaanide linn Ljubets.


Teades, et tema enda hõimlastele Askoldile ja Dirile ähvardused ei mõju ja Kiievit nad niisama käest ei anna, otsustas ta võtta appi kavaluse. Ta meelitas mõlemad Kiievi valitsejad linnast välja ning teatas, et kumbki neist pole valitseja vere poolest, küll on seda aga Rjuriku poeg Igor. Olegi mehed tapsid Askoldi ja Diri ning Oleg, kel oli võimas malev ja armutu mehe maine, asus Kiievis valitsema. Liites seega idaslaavlaste kaks suuremat keskust – Novgorodi ja Kiievi – pani Oleg aluse Kiievi-Venemaale. Saturn liikus siis Sõnnis ja oli ühenduses Rjuriku kaardi Medvedjevi ja Musta Kuuga (siin ja edaspidi on aluseks 6.07.862.a. kaart). Asteroid Kiev tegi opositsiooni Rjuriku kaardi Vähis olevatele planeetidele – Päike-Uraan-Karma- Novgorod.
Peamiste võimuvahetuste kirjeldamisel lisan vahele mõningad huvitavamad ja ehk ka olulisemad ajaloolised daatumid Venemaa arengus. Aastal 911 Kiievi vürst Oleg sõlmib kaubandusleppe Konstantinoopoliga.


Üks olulisemaid valitsejad tol ajal oli suurvürst Vladimir I Svjatoslavitsh (eluaastad 956-1015, võimul 980-1015). Tema ajal võeti vastu kristlus ning kuulutati see Venemaa riigiusuks. Enne ristimist olevat ta olnud liiderlik ja jõhker mees, pärast aga paistnud silma sallivuse ja heategudega. Ta abiellus Bütsantsi keisri Basileios II õega, tugevdades sellega kahe impeeriumi vahelisi sidemeid, ning kuulutati hiljem pühakuks.


Neptuun liikus Skorpion/Ambur piiril, tehes opositsiooni Rjuriku kaardi Ixion-Varunale ja Mustale Kuule. Neptuun Amburi märgi eelne seis on vägagi sümboolne uue usundi kinnistumise alguseks. Jupiter, Saturn ja Uraan liikusid Kaljukitses ja tegid samuti opositsioone Rjuriku kaardi Vähis olevatele planeetidele – Päike-Merkuur-Uraan--Karma-Novgorod`ile. Novgorodi ehitati tema ajal esimene kirik – Sofia kirik; kasutusele võeti vendade Kyrillose ja Methodise loodud tähestik – kirillitsa.


Vene kroonikas on Vladimiri ajast säilinud üks huvitav tõend, mis räägib Skandinaavia 12. sajandi saagast. Nimelt redutasid Vladimiri juures oma maalt põgenenud tulevikus Norra kuningaks saav Olav Tryggvason koos ema Astridiga, kelle vend Sigurd oli Vladimiri teenistuses. Tulevane kuningas on seotud ka Eesti või Kuramaaga, huvilistel tuleb sellest ise lugu välja otsida.


Aastal 988 võeti omaks ristiusk. Teistel andmetel aasta hiljem (august 989.a.) Samal ajal oli taevas jälgitav Halley komeet. Ajaloo uurijad on seisukohal, et ristiusu vastuvõtmine ei tähendanud see kohest paganluse väljatõrjumist inimeste igapäevaelust. Veelgi enam: paganlus kasvas õigeusuga teatud mõttes isegi kokku, moodustades rahva arusaamades omapärase sümbioosi. Samas on ristiusu vastuvõtmine vaieldamatult oluliseks, murranguliseks verstapostiks nii vene rahva kui ka Vene riigi ajaloos. Sellega kaasnesid märkimisväärsed etnilised, sotsiaalmajanduslikud, poliitilised ja kultuurilised muutused. Esimene kivikirik ehitati Venemaal aastal 1017.


Taevased seisud (988) vastavalt - Neptuunil ja Pluutol omavahel sekstiil. Nende uus tsükkel sai alguse hiljuti, 905. aastal 28 Sõnnist. Tsükkel paneb aluse viia ellu globaalsed ideed, kustusb esile rahvusliku tõusu, ühendab errinevad pisireligioonid ühte tervikusse. Tsükli pikkus on pea 500 aastat ja selle aja jooksul muutub nii mõndagi. Neptuun-Pluuto olid oma tsükli esimeses faasis ja omavaheline sekstiil on seotud rütmilise loomingulise tegevusega. Varem tekkinud ideede ja plaanide realiseerumisega. Samasugune sektiili mõju saime meiegi palju aastaid tunda, 1948 – 1990 aastatel oli pikalt Neptuun-Pluuto sekstiil, kord täpne kord lähedane. See võimaldas meil ellu viia need sündinud ideed, mis Kaksikutele omased (suhete kiire areng, side, ajakirjanduse, transpordi plahvatuslik areng jms.), sest viimatine Neptuun-Pluuto ühendus toimus Kaksikutes (1891-92).


Ixion oli siis Kaalude märgi lõpus ja tegi poolsekstiili Neptuunile ja opositsiooni Erisele. Jupiter opositsioonis Orcusega. Pholus ja Chaos koos Veevalajas ning Nessus koos Quaoariga Sõnnis.
Rjuriku progressiivne Päike oli jõudnud asteroid Logose lähistele Skorpionis, kuid ei teinud veel täpset ühendust.Logos seotud loomisega, seega pandi alus õigeusu levimiseks.


Peale Svjatoslavitshi surma sai võimule tema poeg Jaroslav Tark (u. 978-1054). Kiievi suurvürst (võimul 1019-1054), kes tuli võimuvõitluses vendade vahel võitjaks. Temast niipalju, et ta oli abielus Rootsi kuninga tütre Ingigerdaga. Eraldi märgiks ära selle, et tema ajal, 1051. aastal koostati “Vene õigus” ning 1037. aastal ehitati Kiievisse Sofia katedraal, kuhu ta ise ka maeti. Võimule sai ta Uraan-Neptuun tsükli 54-dal aastal, kui planeedid olid omavahel umbes septiilis. See aspekt on tekitab ühistunde, lisab innustust, mis on vajalik religiooni ja kõrgemate ideede realiseerumiseks. Aspektiga kaasneb teatud osa fataalsust, sel perioodil toimuvad nii positiivsed kui negatiivsed kollektiivsed vaimustused. Kiidetakse kedagi liidritest taevani või materdatakse täielikult maha.


Ta peatas vürstide eraldumispüüet tõkestades mõneks ajaks Kiievi-Vene riigis alanud feodaalse killustumise. Meile on ta tuntud kui Tartu vallutaja. Praeguse Tartu kohal oli Tarbatu linnus ja Jaroslav Tark nimetas ta Jurjeviks. Nimi Jurjev tuleneb tema ristinimest ja kaitsepühak Juri ehk Georgi nimest.


Eesti ajaloopublitsistikas on avaldatud arvamust, et Tartu samastamine Vene kroonikate järgi 1030.aastal ehitatud Jurjeviga on Ivan Julmast alguse saanud eksitus. Tegelikult olevat kroonikates juttu hoopis teisest Jurjevist, mille suurvürst oli rajanud 70 km kaugusele Kiievist, kohta, mis praegu kannab Belaja Tserkovi nime. Jurjeviks hakati Tartut aga nimetama kunagi hiljem seal asunud Georgi kiriku järgi. Viimane, küllaltki erandlik seisukoht, mida ei jaga praktiliselt ükski vene ajaloolane, on heaks näiteks selle kohta, kuivõrd diametraalselt erinevate järeldusteni võib jõuda, lugedes säilinuid kroonikakatkeid.


2.veeb.1054. aastal sureb 75-aastane suurvürst Jaroslav Vladimirovitsh ehk Jaroslav Tark ja algab Kiievi-Vene allakäik, mis kestis enam kui sada aastat. Kuigi nendesse aastatesse jäi ka suhteliselt stabiilseid aastakümneid, viis vürstide lakkamatu omavaheline rivaalitsemine ühtse riigi lagunemiseni. Kiievi-Venest sai peagi mitmest iseseisvast vürstiriigist koosnev ühtse keskuseta moodustis. Kiievi-Vene hiilgeaegadeks loetaksegi 1020 – 1054 aastaid. Taevamuster Jaroslav Targa surmaaastal - Ixion Kaljukitse lõpus ühenduses Rjurikute Musta Kuuga. Päikesel (sümb. riigipead) konjunktsioon Pluuto ja Damoclesega Veevalajas.


järgneb...

esmaspäev, 14. november 2011

Venemaa - võim ja tähed 7

Rjurikute riigikaart 2


Põhjasõlmel on täpne ühendus kääbusplaneedi Haumeaga Neitsis. Kuidas seda Vaikese ookeani regiooni jumalust sellega otseselt siduda? Ehk ei kuidagi, sest eks siis toimus ilmas teisigi olulisi sündmusi ja seda näiteks Vaikse ookeani aladel. Teisalt on Haumea tihedalt seotud varjatud sisemise jõu (tuumaenergia) arenguga. Kas tõesti on see viide kauges tulevikus saabuva tuumaenergia valdamisele. Ühendus Põhjasõlmega sümboliseerib ju tuleviku sihte ja eesmärke. Näiteks Saksa kolmas Reichi kaardis (30.01.1933) on Haumea opositsioonis Saturn-Merkuur keskpunktiga ja nad ei jõudnud oma tuumaprogrammi ellu viia. NSVL moodustamise kaardis on Haumea ka opositsioonis Mekuuriga, kuid Põhjasõlmega on sekstiil ja Saturniga pole peaaspekti.USA radixis on Haumeal opositsioon Uraaniga ja Põhjasõlmega trigoon. Opositsioon kord laseb, kui mujalt toetust on, ja kord ei lase tuumajõu arendamist läbi viia. Hiinal on Haumea Pluuto lähedal ja kvadratuuris Veenusega ning kvinkunksis Jupiteriga.


Ja üldse on ehk nii, et kuigi mõnel suurel või väikeplaneedil on mõni oluline aspekt, siis ei pruugi see antud sündmuse või riigi puhul mängida mingit rolli. Kui panna kaardile enamus meile teada ja tuntud printsiipdega kääbused või asteroidid, siis teeks see interpreteerimise raskeks ja arusaamatuks ning oleks veel vähem mõistetav. Teisalt on raske välja jätta taevakeha, mille printsiipi arvestades tundub haakuvat antud looga või riigiga.Seepärast ma neid ikka nii öelda igaks juhuks ära toon ja püüan leida ka seletuse juurde.

Kas ei ole Põhjasõlme asend Neitsis märk sellest, et tulevane Venemaa saatus on olla just liht- ja töölisrahva ja põllumeeste/karjakasvatajate maa. Samuti tulevikus olla edasiviiva teaduse ning meditsiini esirinnas. Ja selle rahva juured Lõunasõlme järgi ulatuvad siis kaugete aegade taha, sügava usu ning salapärasuse rüppe. Kogu pikk Venemaa ajalugu näitab, et kuni Oktoobrirevolutsioonini oldi tugevasti kinni religioonis ja vajati “isakest tsaari”, kes neid juhtima pidi. Ka peale revolutsiooni vajas rahvas ikkagi kedagi “batjushkat”, kes maad valitseks. See on nii sügavalt sisse juurdunud, et tänapäevalgi ei saada ilma selleta läbi. Riigi valitseja on nende jaoks A ja O, ilma selleta ei saa kuidagi läbi.

Sõlmed on kvadratuuris hiljuti nime saanud cubewano Salaciaga. Aspekt pole küll täpne aga arvan, et teatud mõju sellel on. Salacia aitab kaasa raskuste ületamisel, lisab uhkust, esindab emotsionaalset võimu, annab võimaluse luua midagi uut. Aitab kaasa usulisele ärkamisele. Tema negatiivne külg on alkoholilembus, ahvatlus mõnuainetele ja teistele nõrkustele. Salacia on mütoloogias Neptuuni kaasa (naine), Rooma jumalanna, merenümf Tritoni ema. Tema nimi tuleneb sõnast salum – merevaht.Salacial on trigoon Pluutoga ja Veenusega, moodustub tule kolmnurk.

Tuulepesa foorumis arvab Vikker Salaciast nii: Salaciat võib seostada kõigi tundmustega, mis on küll olemas, kuid millel ei ole nimetust ja tänu sellele pole sellest võimalik rääkida ega ka miskit teada saada. Ometi on ta olemas ja kohal. See võiks olla printsiip, mis paneb lõputult endasse vaatama, ilma et sellel mingit tulemust oleks. Sisekaemus ilma kaemuseta, mis on pilgeni kõike täis, olles vormiliselt tühi.

Ise ma seostaks Salaciat veidi ka huumoriga. Vaadates tänapäeva vene tipphumoristide tunde kestvaid esinemisi vene telekanalite kaudu, leian, et oma absurdsete olukordade, naljade, riigis toimuvate tobeduste jms. üle, tohib naerda ja rääkida ainult venelane ise. Teised rahvused seda ei tohi teha, pannakse kole pahaks, solvutakse hirmsasti ja süüdistatakse siis teisi oma nina toppimisega vene rahva siseasjadesse. Salacia on uhkus, mentaalne tundlikus. Huumor on seotud samuti Chironiga, see asub kaardis Lõvis Veenuse lähedal. Aga olen lugenud, et Chironi positsiooni enne 19. sajandi keskpaika ei saa võtta päris kindlalt, kuna tema orbiit on ebapüsiv ja varasemad asukohad sodiaagis ei ole päris õiged, vahel lausa mitu märki mujal, mida erinevad astro-programmid näitavad.


Kaljukitses on aga täpses ühenduses ülikauge Sedna ja Damocles. Sednat otseselt seostada poliitikaga ei ole nähtavasti mõtet. Tema väga pikk ja aeglane tiir ümber Päikse rohkem seotud globaalsete kliima ja väga põhjapanevate muutustega. Uue rahvusriigi tekkimine seda nüüd küll on aga vaatame, kuidas Sedna edaspidi Venemaa ajaloos end ilmutab. Võimalik aga, et uue rahvusriigi tekkimine siiski nii oluline taevasele maailmale oli, et maal valitsenud kaose päästmiseks, tulid taevased jumalused Damocles ja Sedna üheskoos materiaalsesse maailma uut korda looma, saades trigooni näol toetuse ka Chaoselt endalt. Isamaad sümboliseeriv Patria on täpses opositsioonis Karmaga.Oli viimane aeg panna alus ja luua slaavi rahvaste ühtne omariiklus.


Samaaegselt koos Rjuriku võimule tulekuga toimus Euroopas sündmus, mis puudutas hiljem oluliselt ka Venemaad. Nimelt ristikiriku lõhenemine roomakatoliku ja Bütsantsi ehk idakirikuks. See muutis Kesk- ja Ida Euroopa nende võitlustandriks, kus mõlemad püüdsid endale rohkem liikmeid saada. Bütsantsi misjonärid Kyrillos (825-869) ja Methodios (827-884) saadeti aastatel 863 – 864 keiser Michael III poolt Musta mere kirderannikule kasaaride kuningriiki. Nad tõlkisid pühakirja vana-bulgaaria ehk kirikuslaavi keelde ning arendasid välja slaavi tähestiku kirillitsa, mis on Venemaal ja Bulgaarias tänapäevani kasutusel.


Vene astroloogia materjalide hulgast leidsin Boriss Romanovi vene ajaloo ülevaate, kus oli kirjeldatud järgmist: Aastal 945 toimus esimene suurem rahva rahulolematuse ja andamite võtmise vastane rahutuste laine, mis vene kroonikas kirja pandud. Selles tasuks tähele panna üht huvitavat tsüklit, mis seotud maagilisel septeneri planeetide tsüklitega. Tsükkel ise on 960 aastat pikk.Ta sisaldab Ida ja Avesta tsüklite korduste summat. Saab öelda, et see on kalendri rütmide täielik spekter. Kui nüüd 945 aastale liita 960, saame 1905. aasta, esimese tõsise, viimase tsaari revolutsioonile viitava sündmuse. Nende vahel on seega side olemas, nii ajalooline kui astroloogiline.


Ja veel, Rjuriku poja naine Olga lasi end ristida 14. sept. 957. aastal. Seda aega loetakse (autori järgi) Vene õigeusu alguseks. Kui nüüd liita 957 juurde 960, saame 1917. saatusliku aasta Venemaa ja ka religiooni lõpu jaoks. Müstilisi seoseid on veelgi. Näiteks kui liita 862 aastale see 960 aastat, saame 1822. aasta. Siis Venemaa keiser Aleksander I kuulutas, et tema riigi mõjusfäär Ameerikas ulatub Oregonini ning sulges Alaska veed välismaistele laevadele. Suure tsükli väiksem osa, 96. aastat on samuti tegev. 1822 pluss 96 teeb 1918. Sel aastal Venemaa pidi loobuma Brest-Litovski lepinguga suurest osast oma läänepiiride territooriumist.


jätkub...

laupäev, 5. november 2011

Marss - Neptuun


Paari päeva pärast teeb Marss täpse vastasseisu Neptuunile. Need kaks planeeti on kõige vastandlikumad oma printsiipide poolest. Üks on sõjajumal ja teine merejumal, kokku nad millegi pärast kuidagi ei sobi. Seda seepärast, et Marss esindab madalamat ja Neptuun kõrgemat tasandit. Sobivus ja toime ehk oleks merelahingute toimumisel, siis nad tegutsevad üheskoos. Peaks vaatma ajaloos tuntumaid merelahinguid, kas ja kuidas nad nendes käituvad.

Marss-Neptuun omavaheline tsükkel algas 21. veebruaril 2011. Tsükli algusega kaasnes maavärin Uus-Meremaal Christchurch`s, milles hukkus 181 inimest. Samal ajal araabia-kevade sündmustes tekkis ebakindlus Liibüa naftatoodangus, mis põhjustas toornafta hinna tõusu 20%, tagajärjeks energiakriis. Mõlemate planeetide printsiibid kenasti tegevad.

Esimene nendevaheline kvadratuur langes suvisele pööripäevale, Marss oli just sisenenud Kaksikutesse. Sel ajalõigul mida erilist ja vapustavat maailmas nagu polnud.Või keegi teab midagi öelda?

Tsükli trigoon oli 3. augustil, siis just Marss sisenes Vähi märki ja tegi täpse trigooni Neptuunile. Harmooniline seis, kaks päeva hiljem NASA teatab, et tema Mars Reconnaissance Orbiter poolt pildistatud foto tõendab Marsi suveajal vedela vee olemasolust planeedil.

Nüüd teevad nad siis oma suhetes opositsiooni. Täpne seis on 8. novembril. Juba enne seda aega on ilmnenud mitmed Neptuuni printsiibid, üleujutus Thailandis, Itaalias ja neil päevil ka Somaalias. Usuvägivald Nigeerias. Ei imestaks kui see opositsioon toob kaasa mõne suurema õnnetuse, kas naftatankeriga või tööstusõnnetuse keemiatehases.

Eelmise tsükli ajal, kui nad seisid vastamisi (4.06.2010), siis neil päevil Iisraeli sõdurid tapsid 9 aktivisti, kes püüdasid laevaga pääseda Gaza sektorisse. Kesk-Aasias Kõrgõstanis toimusid etnilised rahutused kirgiiside ja usbekkide vahel, hukkus sadu inimesi.

Kiire Marss aga pikalt Neptuuni ei paina ja tormab edasi. Jõudes 24. jaanuaril Neitsi 23-se kraadi, teeb pidurduse ja hakkab tuldud teed mööda tagasi liikuma. Tagasitee lõpeb 14. aprillil ja siis tuleb tal veelkord Neptuuniga vastamisi olla. Siis pole aspekt täpne aga mõjujõu all ta siiski jääb. See Marsi talvine retrograadsus pärsib meie ettevõtmisi ja tegemisi. Rabad ja pingutad, mis jaksad, kuid tulu sellest tuleb palju vähem, kui panustasid.

Inimese tavatasandil tuleks olla vägagi ettevaatlik. Sagedamini esineb peavalu, unetus, minestamine.Unenäod võivad meenutada õudusfilme. Olmes on oht end keeva veega köögis end ära põletada või kuuma pliidi käest kõrvetada saada. Suurem on kiusatus sattuda joovastavate ainete küüsi. Ilmneda võivad maniakaalsuse nähud.Variante on teisigi.


Vastasseis ärgitab ka seksuaalseid fantaasiaid. See rikastaks voodielu, lisaks uut vürtsi juurde. Hea, kui need oleks suunatud normaalsesse voolu, mitte perversusesse.

See opositsiooni periood on suurema riski aeg, mil transpordis võivad ette tulla raskused. Printsiipe arvestades, siis veetransport. Alles ju põles reisilaev Punasel merel, kuigi aspekt alles lähenes. Loodusjõud ilmutavad end sagedamini, üleujutused, maavärinad, tormid. Oktoobris ja novembris on kaks asteroidi – Flood ja Tsunemi koos liikumas Kaalude märgis, kusagil veel on oht uuteks üleujutusteks?? Ülekantud tähenduses võib nende kahe ilmastikku sümboliseerivad taevakivikesed tähendada ka mõistuse ja tunnete ülevoolavust poliitilisel maastikul aga ka silmast silma suheldes.

Pingeline on aeg ka finantsmaailmas, poliitiline maailm kipub üle kuumenema. Meeleavaldused, rahutused käivad selle opositsiooniga kaasas (hetkel Itaalias). Üksteisest on palju raskem aru saada, käitumine tihti teistele mõistetamatu. Kui Marss ja Neptuun ei leia ühist keelt, ei suuda leida kompromisse, siis on konflikti kahe printsiibi vahel võimatu vältida.

25.novembri päikesevarjutuse kraad teeb pingelise kvadratuuri Marsile, see võib esile tuua konflikte mitmel tasandil, nii poliitilisel kui ka filosoofilisel ja religioossel. Sest varjutus on 2 kraadi Amburis ja Marss ise 6 Neitsis. Varjutus toob esile märkide mitmed omadused. Abi pingete maandamiseks annab Uraan trigooniga Päikeselt. Põhjapoolkeral varjutust ei ole näha, see toimub Antarktikas.

Eesti Vabariigi (1991) kaardi järgi on praegune aeg samuti ärev, Marss liigub radixi V majas ja läheneb Jupiterile ja Päikesele. Sellepärast on aktuaalne lasteaedade, koolide teema. Jupiter valitseb kaardis DC-d, need oleme meie. Ja pole siis imestada, et rahvas rohkem tõstab häält, on rahulolematu V maja teemades.


Riigikogu kaardis liigub Marss XII majas, nende tegemised on varjatud, arusaamatud. Marsi sisenemisel Neitsi märki (11. nov.) teeb ühtlasi ühenduse Riigikogu AC-ga. Nad püüavad siis oma mainet tõstma hakata, oma egot tõsta. Valitsus tegeleb iseendaga, Marss liigub I majas. Väärtkirjanduse teema on samuti opositsiooni tekitatud. Pole nõus, et ministeerium surub peale ja ütleb, mida ma peaks lugema ja mis on väärt ja mis mitte. Kuhu jääb valikuvabadus? Kui ma pole eluaeg tundnud huvi ilukirjanduse vastu, kas ma siis olen teistest lollim või kehvem?

Kas midagi head ka nendes seisudes on? Eks ikka, aktiivsem peaks olema erinevate kultuuriürituste külastamine (teater, kino, muusikaetendused, kontserdid). Kõik nad alluvad Neptuuni printsiipidele ja Marss aktiveerib selle.


Arvan, et isegi kõige tavalisemal tasandil on praegu lähenev vastasseis oma toimet näitamas ja positiivselt ilmutanud, seda enda elus. Ühes kodukultuuri ja aiandust tutvustavas ajakirjas ilmus neil päevil mu kahe lapselapse mitmed pildid nende elutoast, isadepäeva puhul ise tehtud kingitustest. Seostan selliselt, et Marss on mul suguvõsa (IC) valitseja, Neptuun on lapselapse huvi kunsti vastu (käib kunstikoolis). Samuti on trükiasjandus ja fotod Neptuuni all. Pealegi on tüdruk märgilt Kalad. Endal läks Päike (lastemaja signifikaator) üle nataalse Merkuuri (meedia), Jupiter kui lastelaste maja valitseja teeb opositsiooni nataalsele Päikesele. Siin siis opositsioon näitas end positiivsest küljest.


Selle artikli panin ülesse paar päeva tagasi aga täna öösel (7.nov.) nägin und, et artiklis on sõnas aiandust viga sees. Teine täht on mitte j vaid ikka i. Nüüd selle ära parandasin. Neptuuni mõju (kui nii saab öelda) läbi alateadvuse aitas vea ülesse leida.

teisipäev, 1. november 2011

Venemaa - võim ja tähed 6

Rjurikute riigi kaart


Kaardi järgi leiab kinnituse, et võimule tulnud Rjurikute vennad on päriolult võõramaalased (seda Jupiter ja Neptuun mõlemad sümboliseerivad ) ning kõrgemast soost ja rahvas leppis nende võimuletulekuga. Selle kaardi pikk kestvus Rjurikute dünastia valitsejatega kuni uue dünastia võimuletulekuni viitab, et vene rahvas ei tundnud end oma maa peremeestena. Ja teadagi, mis pole oma, seda ei pea ka eriti hoidma ehk teisiti öeldes, mõisa köis las lohiseb. Ehk siit see rahvasse juurdunud arusaam oma maa ja looduse hoidmisest on kuidagi vildakas ning mitteperemehelik. Ka järgmistes kaartides on rõhk Jupiteri ja Neptuunile olulised.


Päikesel on kvadratuur Pluutoga viitab tekkinud riiki ees ootavaid tulevasi lööke, sõjakust ja uusi võimuvõitluseid. Samuti viide sellele, et Rjuriku valitsemisstiil oli tänapäeva mõistes küllaltki barbaarne, viikingid olid viikingid! Tegutsemise peamiseks tõukejõuks oli saagi ja andami kogumine ehk lihtsalt öeldes riisumine ja röövimine. Kogu maailmas aeti tollal asju samadest motiividest ajendatuna. Pluuto on taevaekvaatori suhtes sellises kohas (läheneb kevadpunktile), et sümboliseerib kenasti millegi uue tekkimist.


Neptuun riigi moodustamise ajal oli lähenemas kevadpunktile, teel oma kõrgseisu, ületas kevadpunkti 873. aastal. Uraani konjunktsioon Päikese ja Karmaga Vähis, sümboliseerib siis Venemaa uuendamisest, millesse on märgi tasandil kaasatud ka lihtrahvas (Ceres Vähis). Ceres jääb küll Päikeset kaugemale, kuid poolsekstiil Marsiga lülitab ka Cerese protsessi. Üle tuhande aasta hiljem kordub sarnane seis, et Päike on Ceresega koos, eriti täpne on see Oktoobrirevolutsiooni kaardis. NSVL moodustamise kaardis on Cerese ja Päikese vahel 8 kraadine aspekt. Rjuriku Päike Vähis, kodu, isamaad ja emadust sümboliseerivas kohas. Ehk siit see venelaste ütlus “rodina mat” (emake Venemaa).


Rjurikute Saturn oli kahe kraadi kaugusel Uraan-Neptuun viimase tsükli alguspunkti lähedal. See tsükkel on siis seotud religiooniga, vastuhakkmiste, mässudega, majanduse arenguga ning poliitiliste süsteemide väljakujunemisega. Lisaks veel – kapital, võim, konservatiivsus. Aga minu arust ka tulevaste uute maade anastamise ja vallutamisega. Ja seda edasised Rjurikute järglased ellu viima ka hakkasid.


Uraan-Neptuun ise olid tsükli esimeses faasis (veel polnud nende vahel opositsiooni toimunud), kus nad omavahel moodustasid seskvadratuuri. Aspekt tähistab potensiaalset kriisis olemist, tähistab katsumuste perioodi ja kindlustab edasist protsessi kasvu, mis hiljem aitab tulevikus “saagi” koristamist. Rjurikute riik ei lagunenud kohe, see juhtus hiljem, kui Uraan-Neptuun uut tsüklit (965.a.) alustasid. Saturni liikumine taevaekvaatori suhtes näitab samuti läbi ajaloo, kuidas ja millal Venemaal võim vahetub. Sellest on Villu Põldma täpsemalt kirjutanud oma raamatus “Eesti ajalugu ja tulevik kosmilistes rütmides”.


UR 163 efemeriidid selle aja kohta puuduvad, seega ei saa teda antud kaardis kasutada. Samuti ei ole 1996TL 66 ja 1996 TO 66 efemeriide. Oletan, et nende kaugete ja ülikaugete väikeplaneetide kaudu saab teha mõnigaid prognoose valdkonnas, mis näitavad tulevase riigi positiivseid ja negatiivseid külgi.


Taevast pidasid slaavlased kohaks, kus asus paradiis. Taevas ja maa olid abielupaariks. Peajumal, taeva valitseja ja maailma käskija (meenutades vanade kreeklaste Zeusi) oli jumal Svarog. Piksejumal, kes ähvardas maad hiiglaslikust vibust – vikerkaarest – laastavate hirmuäratavate noolte-välkudega, kandis nime Perun või Perunu. Ta oli sõjameeste kaitsja ning sõjakunsti jumal. Koos vürstide ja nende sõjasalkade tähtsuse kasvuga tähtsustus pikapele ka Peruni positsioon jumalate seas.


Sulandudes Svarogi ja Rodiga, saab tast kõige austatavam jumal slaavlaste paganlikus panteonis. Ja see tegelane (asteroid Perun) on ühenduses asteroid Russiaga.! Peruni ülemvõimu lõpetas Kiievi valitseja Vladimir, kes hiljem pühakuseisusesse tõsteti. Vladimir oli see valitseja, kes uue eluviisi otsingul saatis saadikud jälgima tseremooniaid nii katoliku kui õigeusu kirikutes, aga ka juutide ja araablaste juurde. Tema valik langes bütsantsliku jumalakummardamise kasuks ning sellest ajast alates on kreeklastel ja venelastel ühine kristliku usu vorm.


Kuid enne seda üleminekut 988. aastal olid “russid” rohkem tänu võlgu Põhja-Euroopale, sest Vene riik oli viikingite kaubanduse ja nende poolt ja nende poolt suuremate jõgede äärde rajatud asulate tulemus. Viikingite juht Oleg oli Kiievi 882. aastal (Uraan-Neptuun opositsioonis) vallutanud ja tõstnud ta oma staatuselt “Vene linnade emaks” Sellise germaanlaste sisevoolu juures ei ole üllatav, et on olemas selged paralleelid Perunu ja Thori vahel. Tundub päris tõenäoline, et Thor andis slaavi kõuejumalale juba arenenud mütoloogia, sest säilinud detailid Perunu austamisest lubavad oletada, et teda peeti algselt põllumajanduse edendajaks. On tõesti teada, et vihmategemise tseremooniate juurde kuulus tants ja joomine. Ehk siit on sisse juurdunud ühe tegurina vene rahvaste peod ning pidutsemised ning suur joomalembus?


Kõige tugevam on Vähi märk, sest seal on Päike-Merkuur-Uraan ja Ceres. Päikese ja Cerese ühendust jagab ka asteroid Novgorod, linn kus Rjurikud võimule tulid ja riigi moodustasid. Teine tugev märk on Skorpion – seal asusid Orcus, Pandora, Makemake, Logos ja Quaoar. Kõik nad viie kraadises märgi sektoris tehes seega omavahel viisikühenduse. See skorpionlik kooslus on opositsioonis minu meelest Venemaad sümboliseeriva asteroid Medvedejeviga.


Vähemasti paljudes selle maaga seotud sündmustes see välja koorub. Venemaad on ikka peetud Skorpioni maaks, siit ehk see arvamus (planeetide rohkus Skorpionis ja selle mõju). Quaoari ja Logose kooslus sümboliseerib uue rahvusriigi teket. Pandora ja Orcuse lähedus annab tekkinud riigile aga sõjaka ning salakavala riigi oreooli. Quaoar, kui uue looja (Quaoar tähistab ka vabadust), on täpselt opositsioonis Neptuun-Pluuto tsükli alguskraadiga. Mõlemad planeedid on sügavalt seotud ühiskollektiivide ideede ning ideaalide ala -ja üliteadvusega. Tsükkel on vägagi globaalsete muutuste alguse tähistus.


Kust on tulnud see, et Venemaa märk on Veevalaja? Aga edasisi kaarte uurides saab ka sellele ehk vastuse. Kuid astroraamatus (Astrologia Vremeni) on Rjurikute võimuletuleku kaardis AC pandud Veevalajasse (MC Amburis) ja Neptuun jäi esimesse majja. Mingeid seletusi, miks on selline telgede asetus, ei olnud. Neptuun on selles kaardis esimeses majas, seda rahvast on võimatu mõista ja kas nad isegi sellest aru saavad. Neptuuni ei saagi mõista, saab ainult uskuda temasse. Veel on Veevalaja kraadid 18-26 nimetatud “vene väljaks”. Hiljuti liikus seal Neptuun ja Chiron.


Ise pakuks välja, et veevalajalikus tuleb sellest, et Päikesel on Uraaniga ühendus ja Neptuun Veevalajas annavad segunenud printsiibidega selle tulemuse. Venemaal on ikka olnud nii, et ah, käib küll, peasai, et saab kaelast ära (Neptuuni mõjud) ja seda paljudes ettevõtmistes, töödes ja suhtumises. Nii nagu multifilmis, kus jänes “meistermees” puusepana asju parandas. Suhtumine tõsistesse asjadesse on neil siiamaani olnud üsna vildak. Ajalugu teab väga palju juhtumeid, kus ükskõikne suhtumine, lohakus tehtusse on kaasa toonud tõsiseid õnnetusi ja katastroofe. Positiivse poole pealt on Venemaal alati olnud teadlased-uranistid, kes teaduse erinevaid valdkondi edasi viivad. Uraan on teaduslik mõtlemine, perspektiivi nägemine.


Teiselt poolt on tunda Neptuuni mõju, teised rahvad ei saa mitte aru nii venelaste vaadetest, arusaamadest, nende tegemistest ega muust – kõike looritab neptuunlik udu. Neptuuni alla käib religioon ja vanad vene rahvad olid hirmus usklikud, traditsioone ja oma kombeid hoidvad. Neptuunlikkus on umbusk, kedagi võõrast eriti ei usaldatud ja naaberhõimlastega oli sama tendents. Selles mõttes on imelik, et nad kutsusid võõraid oma maale korda looma ja valitsema. Samas aga usklikud vajavad Jumalat. Sellest ehk see , et kutsusid võõraid, keda nad uskusid kui Jumalat, enda maale korda looma.


järgneb...

teisipäev, 25. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 5

Planeedid kui võimusümbolid.


Slaavlaste ja sküütide mütoloogias on Jupiteri omadusi ja funktsioone täitnud mitmed jumalad: Perun, Bogai, Stribog. Esoteerilises mõttes sümboliseeritakse Jupiteri Hinge poolringiga, mis tõuseb vertikaalselt Mateeria risti idapoolsest käepidemest. Idapoolsus näitab siin sündi, mis saavutab küpsuse läänes. Kui Mateeria ja Hing harmooniliselt ühinevad, siis on kumbki võimeline harmooniliselt rahuldama teineteist.

Jupiter esindab võimu, ka ideoloogilist võimu. Temale allub seadus ja kord, õigusmõistmine; valitseb riiklike ja korporatiivsete protsesside üle, kureerib religioosseid ja ideoloogilisi suundi. Teisisti öeldes, Jupiter esindab võimu korraga kahel kujul: seadusandlikku ja ideoloogilist.


Marsi nime ja funktsioonide kandjaks slaavlasel olid Jarovit, Jarilo, Perun ja Ruevit. Marsi kompentents võimu juures on täitesaatev ja karistuslik (kohus). Marss rangelt jälgib, et kõik oleks vastavuses Jupiteri antud seaduste järgi.Tuleplaneedile alluvad jõustruktuurid (armee, politsei, eriüksused, toll jt.). Ühesõnaga kõik, kes kannavad mundrit, isegi tsiviilis (raudteelased, päästjad, postiljonid, igat sorti inspektorid, metsaametnikud jne.). Kõik nad on “marslased”, jälgides, et ei raiutaks omavoliliselt metsa, ei püütaks ebaseaduslike vahenditega kala, et tulekahjusid ei oleks jne. Kosmose järgi, Jupiter andes välja seaduse, annab selle täitmiseks üle Marsile.


Saturn slaavlaste mütoloogias seostus järgmiste jumalatega: Rod, Thur, ja Sud. Saturn faktiliselt tagab kogu süsteemi töö. Ta valitseb alamalseisvaid võimuorganeid. Vajaduse korral toob sisse vajalikud muutused. Muutuvad ajad, kombed, tingimused ja seadused ning nende täitmise meetodid – siis Saturn vastavalt teeb korrektiivid. Kõike seda reguleerib Saturn, ta on ühtlasi Aja valitseja.


Veenus slaavlastel oli seotud Lada, Uslad ja Dennitsaga. Veenus pole mitte ainult harmoonia ja ilu valitseja, vaid ka maise elu, õnne, materiaalse heaolu juht. Veenus sümboliseerib raha võimu. Kui suur see võim on, seda me teame hästi, kui on raha, siis leitakse ka võimalusi oma programmide täitmiseks.Veenus tähistab veel ökoloogilist ja sõjavastastest liikumistest osavõtjaid.


Slaavlastel on Merkuur jumalusena seotud Striborgi ja Kriviga. Merkuur on neljanda võimu (meedia) esindaja. Tema otsustab, kui objektiivselt antud sündmust kajastatakse. Merkuuri asend kaardis näitab ka seda, palju on terve rahvas mõjutatav meedia poolt. Näiteks oli natsliku Saksamaa Merkuur väga tugev (samuti nende peaideoloogil Göbbelsil). See võimaldas sisendada miljonitesse inimestesse ja ellu viia natsismi ideed.


Slaavlastel nimetati Kuu jumalaid nii – Lelja ja Kupala. Mundaanis on Kuu ühiskondliku elu näitaja, näitab rahvamasside meeleolude muutust, lihtsate inimeste elu (eriti naiste) ja transporti (eriti veetranspordi) süsteeme. Kuu (rahvas, tema tahtmine) selles kaardis asub (keskpäev) Neitsis ja on ühenduses Saturniga. Kuul on täpne opositsioon Uraan-Pluuto tsükli alguskraadiga. Selle tsükli iseloomuks on radikaalne rahvuse ümberkujunemine, mis lükkab eemale vanad mallid ja arusaamad. Aspekt Kuuga peaks siis tähendama seda, et lihtrahvas nagu ei pooldanud kaugelt kutsutute võimuga või siis vastupidiselt, võeti omaks. Opositsioon on, kas koostöö või sellega mitte nõustumine. Päike on Vähis ja ühenduses Uraaniga ning asteroid Karmaga.


Ette rutates, tulevaste sündmuste käike iseloomustades, juhiks tähelepanu sellele, et iga suurema ja pöördelisema riigikorra või uue valitseja tulekuga tuleks neis kaartides vaadata Kuu ja Saturni vahelist aspekti. Nendevaheline nurk näitab, kui palju on rahvas üksmeelne oma otsustes. Mida väiksem see nurkkaugus (aspekt) on, seda rohkem rahvas loodab oma liidrite peale. Seda üksmeelsem ta on ja suhtub uude valitsejasse suuremate ootustega. Rjurikute kaardi järgi siis oleks rahva ootused vägagi suured ning suhtumine juhti on toetav? Riik loodi nende tahtel ja nende jaoks. Kutsuti ju Rjurik valitsema kohaliku rahva poolt. Kaardis siis Kuul ühendus Saturniga ja ta liigub Neptuuni suunas, mis asub Veevalajas.


Olulisemad seisud. Jupiter on ühenduses Varuna ja Ixioniga Kaksikutes. Jupiteril on veel ühendus Luciferiga. Sümboliseerib hästi võimu algust, seda suurelt ning vägevalt. Jupiter on võimu sümbol ja Ixion esindab lootust parema korra järel. Varuna osa oleks tekkinud riigikorra hilisem laiema tuntus. Eks uus riik moodustati ekstremaalsetes (väikevürstide omavahelised lõputud sõjad) oludes, sedagi näitab Varuna. Tema osalus hilisemates pöördelistes sündmustes koos Ixioniga Venemaa ajaloos saab olema märkimisväärne. Ja sellepärast pööran sellele suuremat tähelepanu, kui teistele seisudele. Ajastu pingelisust näitab ka Uraani ja Neptuuni poolteistkvadratuur. Tsükkel algas 794. aastal 25 Neitsist ja kestab ca 172 aastat. Tsükli märksõnadeks oleks: kapital, võim, konservatism. Liskas ootamatud selginemised, uued ideed, haridus ja müstika areng.


Rjuriku kaardis on võimusümbol Jupiter Kaksikutes on pagendusseisus, mis pole just kõige parem asend. Kuid Jupiter Kaksikutes on avatud ja vastuvõtlik. Muutlikus märgis olles on uus võim kahepalgeline ja ettearvamatu. Jupiteril puudub ka aspekt Marsiga, on peentasandi aspekt 18 kraadi. Arvata võib, et välja antud seadused jäid rahva poolt enamuses täitmata või siis ainult suures hirmus ja vägivalla kartuses need täideti. 18 kraadise aspektiga käib kaasa kavalus ja vale, kasutatakse lubamatuid vahendeid.Jupiter Kaksikutes viitab ka sellele, et edaspidi võimu jagati ning pärandati edasi ikka suguvõsa liinis. Vennalt vennale või isalt pojale või lähisugulaste vahel, mis on Kaksikute märgile omane.


Veenus kaardis on Lõvis, igasugune toretsemine, lõbustused, liialdused ja pillav elustiil saavad edaspidi võimule üha enam omaseks. Ja ega lihtrahvas sellest kõrvale jää. Veenuse opositsioon Neptuunile, mida võiks tähendada? Ehk seda andamite röövellikku kokkukraapimist võõramaalaste poolt? Aspekt loob illusoorse ettekujutuse, et nüüd võõras juht loob maal harmoonia ja tasakaalu. Neptuuni alla käib maade haldamine, selle jagamine. Veenuse vastasseis Neptuuniga määrab ära arusaamad ilust, harmooniast, arhitektuurist jms. Eks venelaste oma ümbruse stiil ja väljanägemine ole teistsugune kui näiteks meil. On tunda Neptuuni mõju ja paljud venelaste suhtumine kultuuri, ilusse, suhtumine rahasse on meile sageli mõistmatud.


See opositsioon loob illusioone, moonutab reaalsust. Laiskus ja lõbujanu viivad ummikusse. Aspekt soosib skandaalide teket. Seda kõike Venemaal saab edaspidi ohtralt olema. Neptuun (loodus) ja Veenus (raha), võtame loodusest kõik, mida annab ja teeme rahaks.


Et paremini mõista, millistes tingimustes tekkis Rjurikute riik, tuleb pöörduda ajaloo poole ning see annab juba parema ettekujutuse tolle aja oludest. Agressiivsust ja sõjakust näitab selles kaardis Marsi ühendus asteroid Russiaga Kaksikute teises dekaadis ja Saturn Neitsist teeb neile täpse kvadratuuri. Saturn siin peaks siis sümboliseerima Rjurikut, kes Marsi energiaga Venemaad läbi kvadratuuri püüab korda luua aga ka valitseda. Seejuures teeb Kuu kvinkunksi Neptuunile, aspekt, mis viitab korduvatele sündmustele nagu oleks need minevikust esile kerkinud. See aspekt määrab heade olukordade kordumise võimalusele.


järgneb...

kolmapäev, 19. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 4

Riigi horoskoop peab väljendama rahva vaimu. Rahvuse iseloomulikumad jooned peavad olema näha nii märkide, planeetide ja aspektide kaudu. Samuti peab ta arvestama ajaloolisi sündmusi ja seoseid liidriga. Näiteks Vähi kaks esimest kraadi on olnud Venemaa ajaloos oluliselt tähtsad. Kahel korral on nende kraadidega seotud Isamaasõjad (24.06.1812 ja 22.06.1941). Esimesel juhul oli Päike opositsioonis tsaar Aleksander I Päikesega. Teisel juhul samuti opositsioon Stalini Päikesega. See räägib olulisest seosest riigi ja tema juhi vahel. Katariina II pääses võimule siis, kui Päike asus Rjuriku Päikese peal. Nikolai I Päike on ka Rjuriku Päikese lähedal.Hetkel presidendina olev D. Medvedevi Päike on seal lähedal, kus asus Rjuriku Kuu-Saturn.Amburi 15-s kraad on Venemaa jaoks positiivne, siis löödi minema Napoleoni armee, purustati Suures Isamaasõjas Moskva all saksa armee. Venemaa kaks kõige väljapaistvamat väejuhti olid samuti Amburid – Suvorov ja Zukov. Amburid olid ka kindral A. Denikin, poliitik A. Võshinski, marssal V. Bücher, poliitik L. Kaganovitsh. Samuti poliitik A. Mikojan, marssal R. Malinovski, L. Breznev, J. Ligatshov, A. Jakovlev.Astroloog Championi järgi on Rjurikute algus 20.sept. 862 ja Levinil aga 6. juuli 862. Veel on arvatud riigi loomise ajaks 5. okt. 862. Vene astroloog Vetash arutleb sellel teemal nii:
Need kõik on modeleeritud daatumid ja täit kindlust neis ei ole. Igas ühes neist omad head ja kehvemad viited ning seosed, mis iseloomustavad Venemaad. Näiteks 6. juuli omas on võetud aluseks juba kaugenev aspekt Päikeselt Uraanile ja edasi retifitseeritud transiitide ja direktsioonide kaudu edasi. Selle kaardi järgi saame, et Venemaa on Vähk ja Kuu koos Saturniga on Neitsis. Sellist seisu on raske seostada suure maismaa territooriumiga (ilma meredeta) moodustiseks. Marsil Uraaniga ja Jupiteril Neptuuniga aspekte ei ole. On aspekt Marsil kvadratuur Saturniga, mis on rohkem omane sakslastele.Teises variandis (20.09.) aspektide arheotüüpe arvestades on rohkem lähedasem Venemaale kuna selles on trigoon Jupiteri ja Neptuuni vahel ning mõlemitel on sekstiil Pluutoga. Kuid ei ole Marsi ja Uraani vahel aspekti.On aga Päikesel ühendus Saturniga, nagu seda saab olema Romanovite dünastiavõimu ajal ja arvatavasti on Kuu Uraani peal.Kolmas variant (5. okt.) on Vetashi arvates kõige sobivam, kuna selles on Kuu Veevalaja alguses nagu seda on ka Vene Föderatsioonil. Ja Jupiteril on trigoon Neptuuni ja Päikesega. Ning Päike on opositsioonis Pluutoga, nagu seda on NSVL kaardis. Marss ja Uraan on samuti tegevad (Uraan kvad. Päikesega ja Marsil oposit. Neptuuniga). Häirib vene astroloogi see, et siin on Päike Kaaludes, mis tema arvates kuidagi ei sobi Venemaad iseloomustama, sest diplomaatia pole Venemaale kuidagi omane.Veel pakub ta välja variandi, milles riik loodi 2. veeb (vkj), uus kalender 7. veeb. 862. aastal. Siin tekib ere veevalajalik riigi horoskoop, kus Veevalajas on ühenduses Päike-Kuu-Veenus ja Neptuun, Marss Kalades (nagu NSVL omas) trigoonis Uraaniga. Puudub aga aspekt Jupiteri ja Neptuuni vahel. Kõikide variantide kontroll transiitide ja teiste prognoosi meetodite kaudu ei anna ka raudkindlat tulemust. Tolle aja kohta on vähe kindlaid dokumente ja need, mis on, on ka paljuski kaheldavad. Seepärast ei saa ühtki välja pakutud kuupäeva võtta päris tõsiselt. Nähtavasti tuleb esialgu leppida aasta arvuga, lootes et see vähemasti on õige.


Mitmetel maalidel on kujutatud Rjuriku tulemist ja sellel on näha, et asi toimus siis, kui oli kas suvi või sügis. Seepärast ma seda veebruarikuist varianti vähem usun. Minu valik jääb siiski juulikuu variandi juurde ja seda ma kasutan riigi loomise aluseks.Venemaa ajaloo kulgemist on hea jälgida ka meetodi progressioon jälgimise kaudu. Progressioon on 1 päev võrdub ühe aastaga. Selle meetodi abil võib välja tuua ja jälgida mitmeid perioodiliste protsesside kordumist. Kaks tähtsamat oleks ligikaudu 383-393 aastane ja 1080 aastane periood. Esimene neist iseloomustab Vene riigi, kui terviku elu, riigi ülesehitust ja tüüpi, väärtuste süsteemi, ideaale ja suhet naabritega. Teine protsess puudutab riigi sisemist elukorraldust, ta on seotud suurte ja sügavate muutustega ühiskonna struktuuris, seotud võimu ja rahva suhetega, suuremate ning tõsisemate kriisidega riigi elus. Võib öelda, et ta on seotud rahva “karma ja saatusega”, tähistab enamikke tähtsaid momente elus.Need kaks perioodi koos moodustavad nii öelda “skeleti, luustiku” rahva ajaloos. Esimene periood on seotud Jupiteri progressiooniga. 383-393 aastane periood on aeg, mil Jupiteri progressioon läbib ühe sodiaagi märgi. Teine periood on Saturni progressiooni läbimine ühes märgis.Ütlen ausalt, see lõik progressioonidest pole minu avastus, selle leidsin internetist ja seega kuulub Moskva Astroloogia Akadeemia Venemaa ajaloo kirjutiste hulka. Edaspidi jälgime võimaluste korral Jupiteri progressiooni erinevate faaside toimet, kui on mingeid seoseid progressiivse Jupiteri ja radixi vahel, mis siis näitab riigi sisemist elu ilma välisfaktoreid arvestamata, st. ilma sõdu ja naabreid arvesse võtmata. Iga faas, see on progressiivse Jupiteri ühe märgi läbimine. Keskmine läbimine oleks 388. aastat. Faasi läbimisel on tarvis vaadata ka dekaadi valitsejaid, need annavad lisateavet.Esimese faasi (läbimine Kaksikutest) oli 816 – 1199 ja kestis see 384. aastat. Selle sees siis Rjurik lõi Vene riigi, Jupiter asus 10 Kaksikutes. Märgi teise dekaadi valitsejaks on Veenus, eks siis Rjuriku loodud riik enamuses tegeleski andamite kokkukraapimisega aga ka etnose ühteliitmisega. Faasi lõpus muutus ka riigikorra juhtimise laad. Rjuriku ühtne riik laguneb väikesteks vürstiriikideks. Faasi lõpus 1108. aastal asutati Vladimiri linn, kuhu ka hiljem võim üle kandus. Iga faasi üleminekul kordub ajaloos kriis, mis on analoogne eelmisele.Esimese faasi eesmärk ei olnud ühtse Venemaa ülesehitamine, seepärast see ka kaua ei püsinud. Peaeesmärgiks oli Vene riigi aluste paikapanemine ja selles uute sisemiste sidemete loomine ning kultuurlisisruumi kinnistamine. Kuid Moskva Astroloogia Akadeemia arvestab Jupiteri progressiooni algust mitte Rjuriku Venemaa loomise hetke Jupiteri asukohast, vaid Jupiteri sisenemisest Kaksikute märki (816a.). Ja ära pole toodud aspekte, mida progressiivne Jupiter teeb aegade jooksul riigi radixi suhtes. Asi ole mulle veel päris selge, et miks nii, seepärast ma seda eriti riigi ajaloo tutvustamisel eriti ei kasuta. Pealegi pole selles süsteemis asja jälgimine otseselt artikli eesmärk.
järgneb...

kolmapäev, 12. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 3

Riigi tekkimine.


Venelaste esivanemate esimene püsiv riiklik moodustis, mis suures osas laius nüüdse Venemaa territooriumil, oli Vana-Vene ehk Kiievi-Vene riik. Hiilgeaegadel ulatusid tema piirid Läänemere kallastelt Musta mereni ja Lääne-Bugist Volgani. Riikluse alged tekkisid 9.sajandil. Legend pajatab meile järgmist.


Vene vanimas kroonikas (11.sajandi lõpp või 12. sajandi algus) räägitakse, kuidas korratustest väsinud rahvad kutsusid varjaage (viikingeid) enda üle valitsema 6370.aastal (st. aastal 861), nad palusid: “Meie maa on suur ja külluslik, aga korda temas pole. Tulge meid valdama ja valitsema.” Ja nii tulidki Rjurik, Sineus ja Truvor ning valitsesid maad. Siit koorub välja venelaste nii öelda esimene ajalooline trauma (alaväärsus kompleks), et tulevase Venemaa elanikud ei suutnud ise endale riigikorda luua. Selleks tuli kutsuda võõramaalased. Varjaagide kutsumine on siiani ägedate vaidluste objekt, kusjuures vaidlustatakse nii selle tõiga olemasolu (seda siiski toetavad kaudselt skandinaavia allikad) kui ka varjaagide rahvuslik kuuluvus.


On näiteks väidetud, et tegu pole üldse skandinaavlastega, vaid polaabi slaavlastega või sakslastega (pole küll selge, miks sakslased on rohkem slaavlased kui skandinaavlased, kuid seda väitis juba germanofiil Lomonossov).


Teine aspekt ei ole sugugi vähem traumaatiline ega puuduta riiklust, vaid etnilist identiteeti. Asi selles, et just need viikingid olidki russid (venelased), need aga, kes neid kutsusid, olid “tshuudid, sloveenid, krivitshid ja vessid” Kaks keskmist hõimu on slaavlased, esimene ja viimane aga soomeugrilased. Esimene nimi tähistas vepsalasi ja lüüde, vahel ka eestlasi. Viimane sõna (vess) aga on vähem selge. See võib tähistada nii sürjakomisid kui ka taas vepsalasi (muuseas inkrimineeritakse Putinile nimelt, et ta on “valgesilmne tshuud” ehk eestlane). Venemaa (Russ) tekib koos varjaagide tulekuga. Ka hilisemad allikad toetavad seda versiooni.


Venemaa (Russ) tekib koos varjaagide tulekuga. Ka hilisemad allikad toetavad versiooni, et venelased olid viikingid ja Kiievi Venemaa viigingite riik nagu Normandia, Sitsiilia ja pärast Hastingsi lahingut ka Inglismaa. Niisiis ei ole vene võim venelaste võim ja pole seda kunagi olnud. Kõik seniöeldu puudutab ainult vene võimuga seotud kompleksi ilmalikku dimensiooni, kuid sugugi pole vähem tähtis sakraalne. Nimelt on Venemaa püha maa, vene rahvas püha rahvas ja Vene tsaar on jumal.


Tsaari jumaldamine Venemaal on ühelt poolt seotud Bütsantsi traditsiooni jätkumisega, teiselt poolt selle moonutatud tõlgendamisega paganlike mudelite mõjul. Seda mudelit mõjutasid omakorda riikluse kontseptsioonid ning ennekõike 15. sajandi lõpul, 16. sajandi alguses tekkinud kontseptsioon, mille kohaselt Moskva on kolmas Rooma, mille tagajärjel Moskvas kehtestati oma patriarhaat ning Moskva suurvürst võttis endale tsaari tiitli.


Seda tiitlit ei interpreteeritud politoloogiliselt, vaid mütoloogiliselt: tsaar on põhimõtteliselt erinev Euroopa kuningatest, keisritest ja Bütsantsi basileustest. See tiitel ühendab Vene tsaare ühelt poolt Vana Testamendi kujudega nagu Taavet ja Saalomon, kes slaavi tõlkes olid nimelt tsaarid ning liturgiliselt Kristuse endaga, kes on universumi tsaar.


Etümoloogia seisukohalt on see konstruktsioon muidugi täiesti fantastiline, kuna “tsaar” on nagu saksa “Kaiser” tuletatud Caesari nimest. Venemaal välja kujunenud tsaarivõimu sakraliseerimispraktika, mille aluseks on maagiast tulenev usk topeldatumisefekt. Enamik rituaale, mis on seotud nii tsaari- kui ka hiljem keisrivõimu pühitsemisega, on korduvad. Üks märgib monarhi maist (tsaar), teine taevalikku (jumal) palet.


Pangem tähele, et analoogiline kahestumine puudutab ka Venemaad ennast. Teda ristiti kaks korda – 10. sajandi lõpus tegi seda vürst Vladimir, kuid see oli nii öelda ajalooline ristimine. Kuid on olemas veel teine, sakraalne ristimine, mis leidis aset peaaegu tuhat aastat varem. Venemaa ristis oma misjoniretkel apostel Andreas, kellest sai maa taevalik patroon (et 1. sajandil mingit Venemaad polnud veel olemas, on ajalooline, kuid mitte sakraalne fakt). Venemaa on teispool argimõistust. Vene rahvas ei ole püha seepärast, et ta on teistest parem, vaid seepärast, et ta õigeusku säilitades on Jumalakandja.


Tõmbame otsad kokku. Võimu sakraalsed ja sekulaarsed aspektid on Venemaal ühelt poolt karjuvas vastuolus, teiselt poolt aga toetavad ja tugevdavad teineteist. See, et tsaar on Jumal ja riigivõimul on selged sakraalsed funktsioonid (mis säilisid ka pärast tsaarivõimu kukutamist; võrdle Lenini, Stalini kultust, samuti Jeltsini kultust tema valitsemise alguses ja Putini oma), ei lähenda võimu inimesele, vaid viib saavutamatusse kõrgusesse.


Läheme nüüd Rjurikute juurde tagasi. Seega slaavlaste ja teiste rahvuste erinevad hõimuliidud tulid kokku ja otsustasid leida endale vürsti, kes looks õiglase korra. Nad saatsid mere taha varjaagide (skand. viikingid) vürstide juurde ettepanekuga tulla meid valitsema ja korda looma. Kutse võtsid vastu kolm venda. Kustkohast täpselt Rjurik Venemaale kutsuti, selles pole ajaloolased veel üksmeelele saanud. Pakutud on Jutlandimaad Taanis, selle järgi olevat Rjuriku vanaisa kandnud nime, mis kohalikus keeles on Hroek. Ja üks tema esivanematest Rorik (VII saj.) olnud prints Hamleti (Amleth) vanaisa. Vana islandi keeles oleks Rjurik Hroerekr, mis sõnasõnalises tõlkes tähendanud vene keeles slavnõi mogutshestvam (auväärseim vägevatest).

Veel on oletatud, et Rjurik tuli legendaarse maavanema Gostomõsli asemele, kes suri aastal 860. Ladina keeles oleks selle mehe nimi Gestimus. Gostomõsl olevat olnud lääne-slaavlaste vendovite hõimu juht, kelle asurkond oli Neemeni ja praeguse Daugava vahelisel alal. Rjuriku vapp olevat kujutanud kokkusurutud tiibadega pistriku sööstu taevast alla. Tänapäeval on selle stiliseeritud variant Ukraina vapiks. Huvitav on see, et Rjurik vene keeles tähendab ka pistrikut (sokol). Neid variante on veel mitmeid, aga las siis ajaloolased murravad pead selle probleemi kallal, kust täpsemalt Rjurikud pärit olid. Täpsemalt ja lähemalt saab sellest lugeda selle artikli koostamisel kasutatud kirjandusest, mis ära toodud artikli alguses.


Niisiis oli Rjurik (oletatav sünd 830 ja surn. 879) varjaag, keda vanavene kroonikate teatel slaavlased kutsusid koos vendade Sineuse ja Trivoriga Venemaale valitsema. Kui Rjuriku tõeses päritolus enamik uurijaid ei kahtle, siis tema vendade Sineus ja Truvori olemasolu eitatakse üsna tugevalt. Trivor olevat valinud Isborska kandi ja Sineus Beloozero (valgejärve), kuhu asutas Beloozerski asunduse. Ja kõik, rohkem pole neist kahest midagi teada. Leitakse, et kõige tõenäolisemalt kasutas kroonik lihtsalt rootsi keelest ebaõnnestunult tõlgitud allikat. Tõlkes peaks vana-rootsikeelne “sine hus, thru waring” tähendama vaid “oma suguvõsa, ustav sõjasalk”. Selle järgi saabus Rjurik koos oma traditsioonilise saatjaskonnaga, kuhu kuulusid sugulased, lähikondlased ja sõjamehed.


Algul oli tema võimu all Laadoga järve piirkond. 862. aastal tuli ta kohalike vürstide vahelisi tülisid kasutades Novgorodis võimule. Järgmisi Kiievi-Vene ja Moskva vürste on peetud Rjurikovide järeltulijateks; nn. Rjurikovitshite dünastia valitses aastani 1598 (tsaar Fjodor Ivanovitshi surmani). Teistes vene vürstkondades valitsenud Rjurikovidest on tuntumad Juri Dolgoruki, Mstislav Uljas, Vsevolod Suurpea, Aleksander Nevski jt.


Koos Rjurikutega tulid kaasa kaks kaasmaalast (või venda) – varjaagid Dir ja Askold. Nemad suundusid oma malevatega Konstantinoopoli (pragune Istanbul) poole õnne otsima. Liikudes lõunasse, jõudsid nad Dnepri jõe kaldale rajatud Kiievi linna (5 või 6 saj.). Linna ehitasid kolm venda – Kii, Stsek (Shthek) ja Horiv (Horivig). Vanima venna järgi sai linn endale nime. Askold ja Dir maksustasid Kiievi ning alistasid selle sisuliselt oma võimule. Nii oli Venemaal tekkinud kaks isevalitsuslikku piirkonda – põhjas Novgorodimaa, valitses Rjurik, lõunas Kiievis valitsesid Askold ja Dir.


Iga uue võimuga loodud riigimoodi ühendus loob aja jooksul teatud kollektiivse alateadliku fooni, mis mõjutab kogu edasist tekkinud või võimule pääsenud riigi rahvamassides, kaart sümboliseerib siis tervet riiki, tema rahvast ja võimulolijaid.


järgneb...