kolmapäev, 26. märts 2008

Estonia Eesti kultuuris - 2/3

Eestimaa kultuuri areng nõukogude ajal asteroid Estonia osalusel.

Vaatamata nõukogude ajale ei kadunud kultuur kuhugi. Tuli ümber kohaneda, kaasa minna sellega, mis nõuti ja püüda säilitada ikka oma eestlasliku kultuuri olemus ja nägu.
Kultuur on ka siis kultuur, kui ajastu tundub olevat ‘vale’. Aga ometi on ajaloolised perioodid ja ajastud lihtsalt olemas olnud meie tahtest sõltumata ja neid tuleb veelgi. Ja nendel perioodidel sündinud kultuur kajastas tollel ajal elanud inimeste mõtteid, igatsusi ja sügavamaid tundeid.
Kultuuri olemasolu absoluutseks eelduseks on vaba eneseväljenduse võimalus. Mitmekülgne kunst sünnib inimeste emotsioonide ja tunnete pinnalt ja nende väljendamine peaks olema täiesti vaba. Sellisel juhul on tegemist kõige tõelisema ja väljendusrikkama kultuuriga. Lauludes ja tantsudes, kujutavas kunstis ja muusikas, jne., on alati väljendunud inimeste hing ja olemus. Väljendamise võimalus, oma emotsioonide jagamine teistega, südamest andmine ja südamesse vastu võtmine, on iga inimese eluliseks vajaduseks. Kultuuriline eneseväljendus on igale rahvale ja ka üksikindiviidile võimalus avaneda elu kaunimale poolele, unustada mured ja probleemid. Raske on alahinnata kultuuri positiivset ja ühendavat mõju inimestele. Kultuuri kaudu mõistetakse, et ollakse ‘oma’, et kuulutakse kuhugi. See annab kindlustunde ja enesemääratluse kultuuriliselt tasandilt. Kultuurilised erinevused rahvastel on mõlemapoolselt huvitavad avastada ja nautida erakordset inimväljenduste mitmekesisust.

Kui ajastu oli demokraatlik, siis võis kultuur õitsele puhkeda, olla väga väljendusrikas ja mitmekesine. Näiteks Vana-Kreeka ja ka keskaegse renessansi kultuur on selle näiteks. Vaba ja loomingulise kunsti näiteid võib ajaloost rohkelt leida. Kui ajastul oli diktatuuri pitser, siis ‘poodi’ üks osa terviklikust kultuurist ära ehk teisisõnu vajutati pealesunnitud vormi. Paratamatult on kultuur ka tugevalt poliitilise mõjuga, seetõttu on diktatuuri aegadel alati taga kiusatud kultuuri ja kunsti loovisiksusi. Heatasemeline kunst on erakordselt mõjus inimestele ja leiab tee ka nende alateadvusesse. Kunsti kaudu saab inimesi märkimisväärselt positiivselt mõjutada ja halvemal juhul ka nendega manipuleerida.

Nõukogude aegne kultuur kõigis oma ilmingutes oli allutatud totalitaarsele politiseeritusele ja riiklikule kontrollile. Kõik, mida kultuurivallas vähegi loodi, pidi olema kommunistliku ideoloogia pitseriga ja teenima valitseva kommunistliku kliki võimu kindlustamise ambitsioone. Nõukogude kultuur oli totaalse ajupesu masina teenistuses ja selle üle oli seatud valvama terve armee ametnikke ja rohkeid ametiasutusi.
Vaatamata sellistele tingimustele, loodi kohati ikka küllalt väärtuslikku kunsti, õpiti tegelikke mõtteid ja tundeid peitma ridade vahele, väljendama neid kaudsete ja maskeeritud võtete abil. Sõnum oli olemas, kuid see oli kodeeritud kujul ja mõistetav vaid teatud mõtteavarusega isiksustele.
Paratamatult jäi suurem osa kodeeritud sõnumist avastamata ja tsensuuris ‘välja lõikamata’, sest enamjagu tsensoritest olid madala intelligentsiga ja piiratud silmaringiga isikud. Tollane intelligents töötas välja mitmeid märkide ja kokkulepete süsteeme, mille tundmisel võidi ka üdini kontrollitud ajakirjandusest tegelikke poliitilisi teateid välja lugeda.
Nõukogude kultuur oli unikaalne ja enneolematu nähtus inimkonna ajaloos. Nõukogude riigi sarnast, kogu muust maailmas raudse eesriidega eraldatud hiiglaslikku orjanduslikku süsteemi, ei tundnud kogu eelnev inimkonna ajalugu.

Kui kultuur on tugeva surve all, siis ta ei kao kuhugi, vaid omandab kohanduvaid ja põnevaid vorme. Ka nõukogude kultuuripärandis on väga palju väärtuslikku, mis toob esile ja häbimärgistab tollase poliitilise süsteemi ebainimlikkust. Sama ehedalt toob tollane kultuur esile igiomast inimlikku ja leidlikku osa inimesest, mis võimaldab eneseväljendust ka kõige raskemates tingimustes.
Igas inimeses leidub mingi osa jumalikkusest, mis jääb alles ka siis, kui kõik muu on kadunud. Jumalikku osa inimeses ei ole võimalik hävitada teiste inimeste poolt. Seda saab ära võtta vaid Jumal ise.
Jumal omaenda suurimat andi ealeski tagasi ei võta, see on Tema kingitus inimkonnale. Meis kõigis elab see säde, on vaid tarvis see üles leida ja kultuuri kaudu seda jagada teiste inimolenditega.

Niikaua, kuni eksisteerib inimene, niikaua ta ka loob oma ajastu kultuuri ja väljendab ennast
Nõukogude periood on olnud ja jääb alles meie kultuuripärandisse. Seda hinnalist aaret peab säilitama ja hoidma, sest see on UNIKAALNE. See on ühe teatud, inimlikkuse hävitamise katselise süsteemi lugu kogu oma täiuses. Plakatlikud, hurraa-stiilis taiesed, õõnsad ja valelikud sõnad kõnes ja kirjas varjamas inimlikku viletsust, kannatusi ja kujutlematut terrorit. Ja selle kõige sees mõnede kaunite inimlike kultuuriilmigute õied! See kultuur väärib säilitamist, lahti mõtestamist ja selles peituva moonutamata inimliku väärtuse avastamist.
Kasulik on heita nõukogude aegsele kultuurile pilk läbi taevaste mustrite ja planeediseisude, et leida märgatavaid seoseid maapealsete sündmustega. Mis toimus taevas siis, kui maa peal loodi peidetud ja kodeeritud, kuid sügavalt inimlikku kultuuri.


*23.02.1940 – Rakveres avati teatrihoone A.Kitzbergi etendusega Tuulte pöörises
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvad. Quaoariga
(viimane näide enne uue võimu tulekut)

*22.03.1942 – Jaroslavlis loodi ENSV Riiklikud Kunstiansamblid
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia sekst. Ceresega

*4.01.1943 – nõukogude tagalas asutati Eesti NSV Kunstnike Liit
Estonia poolsekst. Saturni ja Pluutoga
Estonia kvad. Erise ja Ixioniga

*27.05.1944 – nõukogude tagalas asutati Eesti NSV Heliloojate Liit
Estonia oposit. Varunaga

*14-15.06.1945 – Paides peeti Eesti esimene Teise maailmasõja järgne maakondlik laulupäev
Estonia trig. Päikese ja Merkuuri konj.-ga Kaksikutes, trig. Ceresega

*27.05.1946 – Tallinnas asutati Eduard Vilde majamuuseum
Estonia konj. Varunaga Jääras
Estonia trig. musta Kuuga

*27.-29.06.1947 – Tallinnas toimus esimne Eesti NSV XII üldlaulupidu, kus esmakordselt osalesid ka lastekoorid ja toimus laulupeoga seotud rahvakunstiõhtu
Estonia konj. Päikesega Kaksikud/Vähk
Estonia sekst. Varunaga
Estonia kvad. Quaoariga

*15.12.1948 – tegevust alustas ENSV Riiklik Vene Draamateater
Estonia sekst. Marsiga
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia trig. musta Kuuga

*5.05.1949 – toimus teine Tallinna dzassiansamblite loominguline kohtumisõhtu, millest kujunes välja eesti dzassifestivalide traditsioon
Estonia kvink. Veenusega

*1.01.1952 – tegevust alustas Eesti NSV Riiklik Nukuteater
Estonia kvink. Päikesega
Estonia trig. Quaoariga

*22.05.1957 – asutati Eesti Riiklik vabaõhumuuseum Rocca al Mares
Estonia täpne konj. Uraaniga Lõvis

*30.01.1958 – Vargamäel avati kirjaniku A.H.Tammsaare 80. sünniaastapäeva puhul muuseum
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Chironiga

*15.04.1958 – võeti vastu otsus hakata välja andma 12 köitelist Eesti Nõukogude Entsüklopeediat
Estonia kvink. Päikesega
Estonia täpne poolsekst. Saturniga

*12.02.1959 – asutati ENSV Ajakirjanike Liit
Estonia trig. Marsiga
Estonia sekst. Jupiteriga

*20-21.07.1960 – toimus XV üldlaulupidu, nn. “väike laulev revolutsioon”
Estonia konj. Marsiga Sõnnis
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Uraaniga

*1.12.1961 – asutati Tallinna botaanikaaed
Estonia konj. Pluutoga Neitsis
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Neptuuniga

*16.07.1963 – loodi kirjastus Valgus
Estonia trig. Uraaniga

*12.03.1964 – Tallinnas avati Eesti tolle aja moodsaim ja suurim laiekraankino Kosmos
Estonia sekst. Veenuse ja Ceresega

*16.07.1965 – algas XVI üldlaulupidu
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvad. Uraani ja Pluuto konj.-ga Neitsis

*2.08.1966 – loodi Tallinna vanalinna kaitsetsoon
Estonia täpne poolsekst. Jupiteriga
Estonia täpne kvad. Neptuuniga, kvad. Kuu tõus.sõlmega
Estonia trig. Chaosega

*25.01.1967 – Tallinnas asutati A.H. Tammsaare memoriaalmuuseum
Estonia konj. Veenuse ja Marsi konj.-ga Kaaludes
Estonia väha täpne konj. Quaoariga Kaaludes
Estonia kvad. Jupiteriga

*2.02.1967 – asutati Mahtra Talurahvamuuseum
Estonia konj. Marsi, Quaoari ja Ixioni konj.-ga Kaaludes/Skorpion

*29.05.1967 – asutati iseseisva muuseumina Käina vallas Kassari koduloomuuseum
Estonia kvad. Veenuse ja Logosega
Estonia oposit. Chaosega

*3.11.1967 – Tartus avati teater Vanemuise uus hoone
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia trig. Saturniga

*5.11.1967 – Kundas avati tsemenditehase muuseum
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia trig. Saturniga

*28.06.1969 – toimus juubelilaulupidu, 100 aastat esimesest üldlaulupeost Eestis
Estonia kvink. Marsi ja Uraaniga

*8-22.07.1972 – toimusid esimesed Esto päevad Torontos
Estonia konj. Neptuuniga Amburis
Estonia trig. Marsiga
Estonia kvad. Ceresega

*17.-26.11.1976 – Tallinnas toimus rahvusvaheline filateelianäitus “Medfil 76”
Estonia konj. Päikese, Merkuuri ja Marsiga Skorpionis
Estonia oposit. Jupiteriga
Estonia kvink. Chaosega

*15.08.1977 – asutati Kristjan Raua majamuuseum Tallinn-Nõmmel
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvad. Erisega

*27.04.1981 – Paksus Margareeta suurtükitornis avas uksed Meremuuseum
Estonia konj. Quaoariga Skorpionis
Estonia oposit. Chironiga

*2-3.10.1981 – tähistati Gustav Adolfi gümnaasiumi 350. aastapäeva
Estonia konj. musta Kuuga Amburis
Estonia sekst. Ceresega

*27.03.1982 – toimus Eesti Kooriühingu asutamiskongress
Estonia konj. Veenusega Veevalajas
Estonia kvad. Quaoari ja Ixioniga
Estonia trig. Varunaga
Estonia sekst. Erisega

*30.12.1983 – Tallinnas avati Niguliste muuseum-kontsertsaal
Estonia oposit. Quaoari ja Ixioni täpse konj.- ga Skorpionis

*15.05.1985 – avati kirjanike klubi Pegasus
Estonia trig. Merkuuri ja Neptuuniga

*25.05.1987 – asutati Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu
Estonia kvad. Uraaniga

*30.09.1987 – toimus Teatriühingute liidu pleenum, kus tehti ettepanek kutsuda kokku Loomeliitude pleenum
Estonia väga täpne konj. Kuu tõus.sõlmega Jääras
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvad. Neptuuni ja Cerese konj.-ga Kaljukits/Ambur

*12.12.1987 – Tallinnas asutati Eesti Muinsuskaitse Selts
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Kalades
Estonia kvad. Uraani ja Ceresega

*1-2.04.1988 – algas Loomeliitude pleenum
Estonia konj. Jupiteriga Sõnnis
Estonia trig. Saturni ja Uraani konj.-ga Kaljukitses

*7.07.1988 – Moskvas korraldas oksjonifirma Sotheby oksoni. Eenampakkumisel oli ka Eesti kunstniku Malle Leisi maalid “Langemine” ja “Tuuline”
Estonia väga täpne kvink. Neptuuniga

*13.10.1988 – Kreutzwaldi nimeline ENSV Riiklik Raamatukogu nimetati ümber Eesti Rahvusraamatukoguks
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia poolsekst. Jupiteriga
Estonia oposit. Neptuuniga

*12.11.1988 – toimus Miss Estonia 1988 valimine - Heli Mets
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia oposit. Neptuuniga

*28.12.1988 – Eesti võttis esimest korda osa Esto 88 päevadest Melbournes
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia oposit. Uraaniga

Koostöö: Valor&Sirjelind

Järgneb…

reede, 21. märts 2008

Horoskoobi tühjad majad

Vanu konspekte sirvides : Tühjad horoskoobi majad.

Kui majas puuduvad planeedid, nimetatakse neid tühjadeks majadeks. Need majad lisavad antud majale vastavaid päikesemärgi omadusi.
1 maja. Isik on lihtne, harmooniline, tema vaimsus on kooskõlas oma “Minaga”. Inimest iseloomustab ASC päikesemärk.
2 maja. Raha ja varandus ei oma sellisele inimesele erilist tähendust. Tal võib olla kas palju raha või seda üldse mitte olla, kuid see jätab ta selle olukorra üle täiesti ükskõikseks.
3 maja. Õed, vennad on vastuvõetavad, kuid ei ole talle tähtsad. Inimene ei otsi kontakte nendega. Sageli sellised inimesed on väheliikuvad.
4 maja. Selline inimene ei püsi oma kodus. Kodule pööratakse vähe tähelepanu. Üks vanematest võib olla tähtsam kui teine. Sageli sellisel inimesel puudub isa.
5 maja. Isik ei soovi sigitada, ta on kaunis, romantiline, sportlik, loov kuid vanemlikud omadused on tagaplaanil või suunatud teistesse valdkondadesse.
6 maja. Inimene ei hooli pingelisest töötegemisest, on kaunis muretu. Tihti sellistel inimestel on haruldane tervis.
7 maja. Inimesel on ükskõik kas ta on abielus või vallaline. Ta on eriti iseseisev, vanu tutvusi ja tuttavaid unustav ega hoigi neist.
8 maja. Inimene ei taha teistest sõltuda, elab enda heaolunimel. Ta ei loo pinget pakkuvaid ja emotsionaalseid suhteid. Eelistab mentaalseid suhteid, millised ei kohusta emotsionaalselt ega majanduslikult.
9 maja. Inimene tahab saada kõrgharidust, kuid ei pinguta selle nimel üldse. Tal on filosoofilisi kalduvusi. Talle meeldiks reisida, kui keegi organiseeriks neid.
10 maja. Inimesel puuduvad ambitsioonid ega vaja jumaldamist ja staatust.
11 maja. Inimene on ükskõikne sõprade, organisatsioonide ja gruppide suhtes sest tahab olla sõltumatu.
12 maja. Inimene on tasakaalukas nii mentaalselt kui füüsiliselt. Selline seis on hea vähe arenenud hingedele. Vastupidi kui selles majas esineb planeete, siis on see neile raske, sattuvad vanglasse või psühhiaatria haiglatesse. Ka arenenud inimestele on parem, kui selles majas planeedid puuduvad.

Tühjade majad analüüs.
Trigoonid:
1, 5 ja 9 – tuletrigoon ilmutab tugevat eneseväljendust.
2, 6 ja 10 – maatrigoon ilmutab materiaalsuse ilminguid.
3, 7 ja 11 – õhutrigoon stimuleerib suhtlemist.
4, 8 ja 12 – veetrigoon stimuleerib enesesse tõmbumist ja saladuslikust.

5, 7 ja 8 – suhete maja. Kui need majad on tühjad ei loo inimene kaaslastega suhteid. Tal võib olla lähedasi kaaslasi, kuid hingelt on ta ikkagi üksik.
1, 5 ja 9 – stimuleerivad eneseväljendust.
Kui 1 on planeet ja 5, 9 tühjad – esineb suur ego, enesekeskne olek, edevus, auahnus, uhkus. Inimese väljendusviis võib olla räme ja ropp.
Kui 5 on planeet ja 1, 9 on tühjad – inimene kaldub riskima, tal võib olla suur perekond ja ta hoolib oma lastest.
Kui 9 on planeet ja 1, 5 tühjad – inimesel on filosoofiline ja religioosne mõttelaad. Ta on tegelikkusest kaugel olev inimene. Reisib ja õpib palju, kuid ei suuda rakendada oma teadmist.

2, 6 ja 10 – materiaalsed, maiselt elulised majad. Kui kõik majad on tühjad, puudub inimesel huvi töö ja materiaalse kindluse vastu.
Kui 2 maja tühi ja 6, 10 sisaldavad planeete – esineb tal ambitsioone, teeb palju tööd, kuid materiaalne külg teda ei huvita.
Kui 6 esinevad planeedid ja 2 ja 10 tühjad – inimesel meeldib tööd teha, kuid tal puuduvad ambitsioonid. Ehtne töönarkomaan, teenija või orja saatus.
Kui 6 on tühi ja 2, 10 sisaldavad planeete, viitab see mafioosole, ärikale või liigkasuvõtjale.
2, 6 ja 10 majad ei ole eriti tähtsad.
Kui aga 10 on planeete ja 2, 6 tühjad – ei ole inimene töötegija, vaid soovib olla nähtaval, saavutada võimu ja positsiooni.

3, 7 ja 11 – suhtlemismajad. Kui majad on tühjad ei ole inimene läviv. Kui 5 ja 8 majad on tugevad, viitab see isiku tugevale emotsionaalsusele ja füüsilisele jõule, kuid ei taha ta ise suhteid luua.
Kui 3 on tühi ja 7, 11 sisaldavad planeete, ei hooli inimene oma sugulastest.
Kui 3 on planeete ja 7, 11 on tühjad, siis on sugulased inimesele eriti tähtsad.
Kui 3, 7 tühjad ja 11 on planeete, siis suhtleb inimene oma kaaslastega kergemini kui sugulastega.
Kui 11 tühi ja 3, 7 sisaldavad planeete, on inimene perekonna keskne ja hooliv.

4, 8 ja 12 saladust ja enesetõmbumist stimuleerivad majad. Inimesel on allasurutud tundes ning ta on eriti intuitiivne, tasakaalukas. Kuid väljendustunded on tagasihoidlikud.
Kui 4 on tühi ja 8, 12 sisaldavad planeete ei näita inimene oma tõelist palet, ta on eriti salapärane.

Sirvides vanu konspekte, sattusin materjalile, mis võib huvi pakkuda ka teistele astrohuvilistele.
Autor (kahjuks ei ole teada, puudub autorluse märge) on kirja pannud oma arusaama ja nägemuse tühjadest majadest horoskoobis. See on üks interpreteerimise võimalusi, mis ei pretendeeri sellele, et peaks olema just nii ja mitte teisiti.

kolmapäev, 12. märts 2008

Estonia Eesti kultuuris

Iga rahva kultuuri omapära kujundavad loodus laiemas mõttes, lähem ümbritsev keskkond, keel, elamise ja eneseväljenduse viis.
Eesti rahvuskultuuri mõistmiseks peaks meenutama, et see on ühe väikese, omal maal alamast seisusest rahva erakordselt keeruline ja mitmekihiline olemise viis. Vastuoluline oli sajandite jooksul ka eestlaste vaimuilm, kus eksisteerisid koos nii kristlikud kui paganlikud arusaamad.
Mitmed vallutajad ja erinevad valitsejad jätsid meie kultuuri oma mõjusid, tõid meie maale tule ja mõõgaga oma elulaadi ja eripärast kultuuri.
Ja ometigi suutis meie rahvas säilitada oma keele, meele ja elamise viisi, sest seda tingis loodus meie ümber ja vajadus ellu jääda karmides tingimustes ja kehvadel põllumaadel raske tööga kasvatatud napi leiva toel.

Eesti rahvuskultuur on suuresti olnud talupojakultuur, milles töökus ja kasinus olid põhiväärtusteks. Kõige selle juures ei unustanud rahvas ka laulu ja tantsu, ehtsat ja rõõmsat eneseväljendust.
Naispere leidis oma ilumeelele väljenduse imekaunites ja väga mitmekesistes vöö- ja kindakirjades ning tikandites. Imelised, värvirikkad rahvariided sündisid naiste osavate näppude all. Kõik see ilu loodi armastusega.
Eestlaste elulaad ei soosinud ülemeelikut tunnete väljendust. Kõik sügavamad südame rõõmud väljendati mustrites, kirjades ja pitsides, mille ilu ja mitmekesisus ka tänapäeva inimesi lummab.

Eestlased ei ole jäänud ainult talurahvaks, vaid on kõigis kultuurivaldkondades paistnud silma kõrge taseme ja omanäolisusega. Maailm tunneb väga mitmeid eesti rahva hulgast võrsunud nimekaid kunstnikke, muusikuid, näitlejaid, kirjanikke ja paljusid teisi kutuuritegelasi. Maailm tunneb ka meie laulu- ja tantsupidusid, mis on väga haruldaseks nähtuseks kogu maailma kultuuris.
Meie tänapäevane ja väge kaasaegne kultuur on mitmetahuline, selles on globaalset ja kohalikku koloriiti, midagi, mis sobitub maailmakodaniku maitsega ja midagi, mis on vaid meile omane ja südamelähedane.

Kui poleks kirjandust, maalikunsti ja kõiki teisi valdkondi, mis mahuvad kultuuri mõiste alla. Kultuur on aidanud meil püsima jääda omanäolisena ja seejuures ka maailmale avatuna Kultuur tegi inimesest inimese. Seepärast peaks ilu ja harmooniat rohkem väärtustama tänapäevases tehnilist progressi ületähtsustavas globaalses arengus.
Inimkond on viimaste kümnendite jooksul kaotanud suure osa oma inimlikust olemusest, makstes lõivu tehnilisele progresile. Virtuaalne maailm tungib järjest enam peale igasse valdkonda. Kaotatakse järjest enam sidet tegeliku reaalsusega ja asendatakse see surrogaatse tehisreaalsusega.

Kõik tehnilised saavutused rakendatakse ka koheselt sõjamasina teenistusse, uuendades ja täiustades surma külvavate relvade arsenali.
Kaunis ja südamega loodud kunst on mõistetav kõigist rahvustest inimestele. See aitab vähendada erisusi ja vaenulikkust eri rahvaste vahel. Hea kunst lähendab erineva kultuuri, usulise kuuluvuse ja rahvusega inimesi. Kunst on universaalne ühendav nähtus, mis on kõigile sõnadetagi mõistetav ja leiab tee erinevate inimeste hingedeni.
Õnneks ei ole meil puudust noortest kunstiandekatest inimestest, kes arendavad edasi meie rahvuskultuuri ja annavad oma panuse ka globaalsesse kultuuriruumi.
Kui Eesti saab tuntuks oma kaunite kunstide poolest ka väljaspool piire, siis paremat tutvustust meie maale ja rahvale oleks raske välja pakkuda.
Eesti kultuuriloo sündmused on osake maailma kultuurist. Seepärast oleks kasulik heita pilk nii mineviku, kui tänapäeva kultuurisündmustele ja teha seda ka astroloogiliste planeedi- ja asteroidiseisude valguses.


*29.07.1855 – peeti Põlvas laulupäev, esimene kohalik laulupäev Eestis
Estonia sekst. Veenuse ja Uraaniga

*9-15.07.1857 – Tallinna Meestelaulu Selts korraldas Balti linnade saksa meeskooride laulupeo
Estonia konj. Varuna ja Chaosega Amburis
Estonia sekst. Logosega
Estonia kvad. Sednaga
Estonia oposit. Ixioniga

*15-18.10.1857 – Tartus peeti Bürgermusse seltsimaja saalis ja aias esimene ulatuslikuma programmiga põllumajandus-ja käsitöönäitus Baltimail
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia sekst. Erisega

*10.10.1864 – Tallinnas asutati Estonia Selts
Estonia trig. Neptuuniga
Estonia täpne kvink. Logosega

*18.07.1869 – toimus esimene üldlaulupidu
Estonia konj. Päikesega Vähis
Estonia konj. Päikesega Vähis
Jupiteri konj. Pluuto ja Ceresega Sõnnis

*26.03.1870 – üliõpilased korraldasid Tartu Ülikoolis esimese Kalevipoja õhtu
Estonia trig. Jupiteriga
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvink. musta Kuuga

*30.09.1873 – Viljandis esitati L.Koidula näidend Säärane mulk, mille erinevus varasematest etendustest seisnes selles, et naised mängisid oma soorolle ise, mitte aga mehed nagu see varem tehti
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvad. Chironiga
Estonia trig. Logosega

*17.02.1876 – Rakveres asutati Viru Eesti Selts Kalevipoeg
Estonia poolsekst. Päikese ja Saturni konj.-ga Veevalajas

*11-13.06.1880 – toimus kolmas üldlaulupidu, esimest korda Tallinnas
Estonia oposit. Päikesega
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvink. Pluutoga

*9-10.10.1882 – toimus Viljandimaa esimene laulupidu
Estonia konj. Jupiteriga Vähis
Estonia trig. Marsiga

*30.01.1883 – Õisu mõisas asutati raamatukogu
Estonia konj. Jupiteriga Kaksikutes
Estonia kvink. Chaosega

*24.04.1883 – Eesti muusikateatri algus: Vanemuises toodi lavale P.A.Wolffi ja C.M. von Weberi laulumäng “Preciosa”
Estonia sekst. Päikesega
Estonia kvad. Marsiga

*16.02.1897 – toimus esimene kinonäitamine Pärnus
Estonia sekst. Jupiteri ja musta Kuuga

*10-11.06.1900 – toimus esimene Pärnumaa laulupidu
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia trig. Saturniga

*4.04.1908 – Tartus avati Eesti esimene paikne kino
Estonia trig. Veenuse ja Marsiga

*1.04.1909 – Eesti Rahva Muuseumi tegevuse algus
Estonia sekst. Marsi, Uraani ja Cerese konj.-ga Kaljukitses
Estonia konj. Erisega Kalades

*4.10.1909 – kinnitati Eesti Kunstiseltsi põhikiri
Estonia sekst. Varunaga
Estonia trig. Ixioniga

*29.09.1910 – avati Tallinna Draamateatri praegune hoone
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia poolsekst. Pluutoga
Estonia kvad. Logose ja Chironiga
Estonia trig. Erisega

*9.04.1911 – Valgas avati Säde seltsi teatri-ja kontserdimaja
Estonia oposit. Uraaniga
Estonia sekst. Erisega

*22.10.1911 – Endla teatri sisseõnnistamisega alustas Pärnus tegevust kutseline teater
Estonia trig. Marsi ja Chaosega

*24.08.1913 – Tallinnas avati uus Estonia teatrimaja
Estonia konj. Varunaga Kalades
Estonia sekst. Jupiteriga
Estonia oposit. Ixioniga

*13.02.1914 – esilinastus esimene eesti mängufilm “Karujaht Pärnumaal”
Estonia konj. Erisega Kalades
Estonia trig. Neptuuniga
Estonia sekst. Ceresega

*26.-27.05.1914 – Suhhuumis toimus Eesti asunduste laulupidu, millega tähistati asunduste 30. aastapäeva
Estonia konj. Logosega Sõnnis
Estonia trig. Ixioniga

*25.09.1917 – toimus kirjandusliku rühmituse Siuru esimene avalik õhtu Estonia teatris
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Kaljukitses
Estonia kvink. Marsi,Saturni ja Neptuuni konj.-ga Lõvis
Pluuto trig. musta Kuuga

*13.10.1917 – E.Fabre etendusega “Kapital” avati Tallinna Tööliste Teater
Estonia kvink. Jupiteriga
Estonia kvad. Sednaga
Estonia trig. Logosega

*6.01.1920 – teater Ugala andis esimese etenduse
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia oposit. Päikesega
Estonia sekst. Saturni ja Logosega

*11.10.1920 – Paul Sepp rajas Tallinnas esimese teatrikooli nimega Draamastuudio Estonia täpne kvad. Marsiga

*10.09.1921 – Kadrioru lossis avati Eesti Kunstimuuseumi esimene näitus
Estonia sekst. Päikesega
Estonia kvad. musta Kuuga

*14.03.1922 – registreeriti eesti Kujutavate Kunstnike Keskühing
Estonia sekst. Veenusega
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvink. Quaoariga

*13.09.1922 – registreeriti Eesti Kirjanike Liit
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia sekst. Chironi ja Logose konj.-ga Jääras

*12.12.1924 – Tallinnas esilinastus esimene Eesti täispikk mängufilm
Estonia täpne trig. Jupiteriga
Estonia täpne oposit. Chaose ja Marsi konj.-ga Veevalajas

*8.10.1926 – Tallinnas avati Eesti suurim kino Gloria Palace
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Uraaniga
Estonia trig. Neptuuniga

*19.06.1927 – alustati Kultuur-Ajaloolise Seltsi algatusel rahvapargi rajamist Sõjamäele – Jüriöö ülestõusu ohvriterohkeima lahingu toimumispaika
Estonia kvad. Päikese ja Kuu tõus.sõlme konj.-ga Kaksikutes

*8.09.1928 – Estonia teatris esietendus esimene algupärane eesti ooper Vikerlased
Estonia konj. Marsiga Kaksikutes

*27.01.1929 – alustati Rakvere teatri ehitamist
Estonia kvad. Quaoariga

*9.06.1929 – Pärnus avati A.Adamsoni loodud L.Koidula mälestussammas
Estonia konj. Neptuuniga Lõvis
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia trig. Saturniga

*16.06.1929 – Tartumaal toimus esimene vaimulik laulupidu
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvad. Sednaga

*3.07.1929 – toimus esimene Eesti iludusvõistlus “Miss Estonia 1929”, kelleks sai Meeta Kelgo
Estonia kvink. Saturniga
Estonia sekst. Logosega

*15.09.1934 – Tallinnas avati Kunstihoone
Estonia konj. Päikese ja Quaoariga Neitsis

*23.02.1935 – Tallinnas avati Eesti Meremuuseum
Estonia konj. Jupiteriga Skorpionis
Estonia täpne trig. Veenusega

*12.06.1936 – Tallinna Töölisteatris toimus O.Lutsu etendus Tagahoovis.See oli eriline selle poolest, et see oli esimene ülemaalise kutseliste teatritegelaste seminari lõppetendus, kus mängisid kaasa 7-me teatri näitlejad
Estonia konj. Chaosega Kalades
Estonia sekst. Uraaniga

*31.10.1937 – Tartus pandi nurgakivi Vanemuise uuele hoonele
Estonia konj. Logosega Kaksikutes
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega

Ülevaade koostöö: Valor & Sirjelind

jätkub....

neljapäev, 6. märts 2008

Inimsuhted

Inimsuhted on selline valdkond, mis puudutab eranditult meid kõiki.Suhted on ka kõige suurem kannatuste ja vaevade allikas inimestele.Kõik taandub tegelikult suhetele, absoluutselt kõik. Ei ole olemasvaldkonda elus, kus suhtumised, sümpaatiad-antipaatiad pearolli ei mängiks. Suhetest, nende nüanssidest ja aspektidest võiks kirjutadalehekülgede viisi, kui anda ainult niidiots kätte, et kust teemale peale minna !
Kuna Skorpion on tegija minu kaardis, siis on ta varustanud mind väga terva pilgu ja tugeva intuitsiooniga. Kas õnneks või kahjuks, ma näen üsna hästi inimeste sisse, taban ära nende motiivid ja liikumapanevad jõud ja ka nõrgad kohad. See toimub kõik tahtmatult ja alateadlikult, muide. Ma kunagi suheldes ei keskendu teise inimese uurimisele, ma lihtsalt suhtlen avatult ja otsekoheselt. Alateadvus aga tegutseb omasoodu ja loob mulje. Mõnikord alateadvus hoiatab mingi iseäraliku sisetunde tekkimisega, mida mõistusega olen ignoreerinud.Hiljem aga selgub, et alateadvusel oli õigus. Usun, et kõigil meil on alateadvus ärkvel, suur osa meist lihtsalt ei kuula/ei kuule temahoiatusi! Vaimses edenemises on oluline oma alatedvust kuulama õppida.Olen inimesi aegade vältel tundma õppinud, kuid mitte veel kuigi palju MÕISTMA. Proovin seda külge arendada, proovin hoiduda halvustamisestja kohtumõistmisest.

Mõistmine rajaneb oskusel asetada ennast teise inimese kohale ja võimes asju tema silmadega vaadata. See on empaatia ja seda on küllalt vähestele antud. Enamus inimesi vaatab ja otsustab kõike ainult iseenda mätta otsast. Mida rohkem inimene areneb, seda enam laieneb tema empaatia. Tõeliselt tark inimene suudab mõista enamuse inimestetegusid ja sündmuste põhjuseid. Ja ka prognoose teha selle alusel.Sellele ju rajaneb kogu diplomaatia.
Kuid sina-mina-tema suhetes on samuti võimalik protsesse ja arenguid kujundada positiivsemaks, juba varakult ette näha veealuseid karisid ja neid teadlikult vältida. Olgem ausad, enamus vigu tehakse ju lollusest ja lodevusest! Enamus halba ja kurja, mida inimesed endale ja teistele teevad, on põhjustatud rumalusest. Nad lihtsalt ei suuda mõista, mida tegelikult teevad ja millised on tagajärjed. Ega siis muidu ei öelda, et põrgutee on sillutatud heade kavatsustega! Selleks, et olla kaastegev oma elukäigus, on vaja mõningast enesepiiramist, pingutust ja vaeva, mis on paratamatu kooliraha arenguteel. On asju, mida saatus kingina inimesele sülle kukutab ja on asju mida on võimalik saavutada iseenda targa ja sihikindla tegevusega.Saatus võib kinkida ilusa välimuse, terase mõistuse, mitmeid-setmeid andeid. Kuidas me seda kõike kasutame, sõltub küll vaid meist endist.Kui palju on neid, kes on oma anded tuulde pillutanud! Ja neid, kes on kasinate eelduste ja suure tahtega palju korda saatnud.
Natuur ehk isiksuse laad on määrav valikutes. Natuur on isiksuse skelett ehk karkass, millele kõik toetub. Näiteks, kui andekas inimene on liiga meelelise natuuriga, siis võib ta minna selles osas liialdustesse ja anded lähevad kaduma. Kui inimene on liiga pidurdamatu või agressiivne, siis nullib ta ära oma võimalused annete realiseerimiseks. Jne. jne. Samuti on teada, et natuuri ei olevõimalik ise valida ega ka oluliselt muuta. Natuur on geneetiliselt ette antud reaktsioonide ja närviprotsesside omadus. Seega, kes on süüdi? Kas kergemeelne on süüdi et on kergemeelne? Kas agressivne on süüdi, et ründab sõnadega? Mina arvan, et on ja ei ole ka. Endaga peaks ikka proovima hakkama saada. Vähemalt osaliselt. See on sotsialiseerumine. Kokkuvõttes on tohutu hulk tegureid, mis meid igal hetkel mõjutavad, seejuures ka saatusel ja juhusel on siin suur rollmängida.
Sirjelind