teisipäev, 30. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 6Veenuse põhiprintsiipideks on ühendus, kooskõla, harmoonia ja tasakaal. Mundaanis ta räägib kokkulepetest, heade suhete loomisest. Asudes V majas on see seotud lastega, puhkuse ja hobidega. Aga ka rahaliste vahendite paigutamise ja kasutamisega viienda maja teemadel.  Veenus majas viide ka parema ja jõukama elujärje püüdlustele, elada paremini kui naaber, omada aina rohkem luksuslike asju ja vara. Veenus valitseb II ja IX maja, teine on rahvamajandus, riigi materiaalseid ressursse, jõukuse astet. Asudes V maja, viitab ühest küljest meie romantilisele hingelaadile, kunstilembusele (tugev klubiline tegevus, seltsid ja ühingud, meil palju teatreid, arenenud igasugused kultuuriga seotud üritusi ja ettevõtmisi jne.). Teisalt nautlemisele, enesetähtsustamisele, nõrgale iibele. IX maja valitsejana viitab sagedasele teistega maade ja riikide võrdlemistega. IX maja on riigi õiguskord, religioon, kõrgharidus, välissuhted. Veenuse pingeaspektid näitavad siis nende majade valdkondade probleeme ja arengut. Veenuse opositsioon Saturniga on vastutuse ja vabaduse konflikt, piirab naudinguid.

Veenuse positsioon V majas kordub ka Taasiseseisvuse horoskoobis. Seal on ta 0 Neitsis ja retrograadne. Kordub ikka seesama tendents, elatakse üle oma jõu käivate laenude ja liisingutega. Uhked majad, bürood, autod. Kuhugi pole kadunud naabrist parem mentaliteet. Veenuse seskvadratuur Neptuuniga on see viitaja, et elatakse illusioonide rahamaailmas. Veenuse ühendus Jupiteriga viitab ka parema ja jõukama heaolu otsingutele kaugemal kodumaast.

Marss riigi esimeses majas ja trigoonis Jupiteriga näitab küll jõulist ja suunatud tahtele oma maa ja kodu loomisele ning arendamisele aga seda tehakse liigse ego tasandil ja paljude liialdustega.Marsi kvadratuur Pluutoga – käib pidev võimuvõitlus parema ja soojema koha pärast. Viitab kirele, võitlusele, äärmuslikkusele. Marss I majas näitab ka neid tingimusi, kui riik loodi – käis sõda ja võimuvõitlus kogu Euroopas.

Valge Kuu ehk Selena on 22.13 VII majas Kalades täpses ühenduses Junoga. Selena-Nessi telg. Nessil täpne ühendus Musta Kuuga Neitsis. Selena täpne kvinkunks Kuuga on viide rahva teatud korduvale kaitsele, mis ei lasknud meid päris ära hävitada ja säilitada rahva tuumik. Seda näitavad ka okupatsiooni, sõja ja küüditamise kaardid,et vaatamata suurtele kaotustele me siiski kui rahvas oleme püsima jäänud.

IC Amburis on ühenduses kentaur Pholusega.Tema märksõnad on: üksindusse minek, eemaldumine maailmast, provotseerib konflikte. Tema positiivne külg on oskus kõnelda, rääkida, vaielda, väljendada mõtete täpsust, sihikindlust, ambitsioone. Eks see kandub üle siis ka kogu rahvale, muutub üheks tema osaks. Samuti viitab meie rahva päritolule. Viitab rahva väljarändele, kokkupõrkele teiste kultuuridega, erinevate maailmavaatega rahvaste seotusele meie endiga.Väljaränded toimusid juba tsaariajal, Siberisse ja Kaukaasiasse ja jätkusid ka hiljem (sõdade aegu kui ka vägivaldne küüditamine).Pholus hoiatab uraanlike ootamatuste eest.

Üheks Pholuse näitajaks on tervendajate ja ekstrasentside arvukus rahva seas. Ja arvestades meie rahva arvu on meil neid ikka tublisti rohkem kui mõne muu rahva hulgas. Pholus näitab ka sugulusrahvusi, kelle hulgast ja kust me pärit oleme, meie juurrahvast. Pholus on seotud veel alkoholi ja mürkainetega. Ühendus IV maja tipuga, ehk on see viide rahva alkoholilembusele ja nüüdsel ajal narkootiliste ainete tarbimisele. Pholusel on tegemist Neptuuni erinevate väljendustega, millele lisanduvad Marsi ja Lilithi negatiivsed vibratsioonid.

Pandora täpses ühenduses Varunaga VI majas Kalades. Kui Pandora laegas avati ja sellest pääses valla kõiksugused pahed ning alles jäi ainult lootus, siis meie Varuna sellest oma jõu ammutas.Tõi riigi maailmakaardile ja aitas rahva mälu alles hoida. Maailm tasapisi sai teada, et on olemas ka selline väike riik nagu Eesti. Praegusel ajal me teeme küll suuri ponnistusi meie olemasolust rohkem teada saadakse aga see ei ole loodetust kasust kuigivõrd vilja kandnud. Estonia mainimisega seostatakse muus maailmas ikka parvlaeva „Estonia „ hukuga, vahel siiski ka olümpiavõitjatega, mõne heliloojaga, IT arenguga.Kuidagi ei saa lahti sellest idanaabriga seotusest. Ikka, et oleme Venemaa osa, mitte iseseisev riik. Enamasti ikka teatakse meid siis, kui mingi suur skandaal või suurõnnetus on toimunud.

Jupiter meie riigi horoskoobis sümboliseerivad rahvusvahelisi suhteid. Tema positsioon, mis on pagendus, näitab märgi ja maja kaudu neid valdkondi, kus on võimalik end täiendada. Asudes õhumärgis Kaksikutes viitab riigi vajadusele tegeleda eelkõige hariduse ja suhetega. Riigi parlament on IX maja, Jupiter kui maja signifikaator omas kodus, kuid märgi järgi pagenduses. Arvan, et Riigikogu liikmete suur arv tuleneb siit, liikmete arv on ülepaisutatud. Maja kaudu saab välja lugeda ka sidemed, kauged reisimised välismaale, kõrgkoolide suur arv,  Maja valitseja Veenus ise V majas. Riigikogu uhkeldav ja palju pannakse rõhku välisele ilmele, oma heaolule. Parlamendi rahamaja on kümnes, valitseja Merkuur, mis opositsioonis Kuuga. Siit ka rahava pahameel parlamendi liikmete suurele palgale. Kui rahvas teeb ettepaneku, et liikmete palk peaks olema seotud miinimumpalgaga mitte keskmisega, siis saadikud lihtsalt ignoreerivad seda. Riigi rahamaja valitseb ka Veenus ja tema seskvadratuur Marsiga ongi seotud nende ignoreerimiste ja ebavõrdsusega palkades. Käärid palkade suuruse vahel on liiga suured. Jupiteri liikumise järgi saab jälgida parlamendi valimisi, liikmete vahetusi. Igal korral, kui ta teeb aspekti iseendale, IX maja valitsejale või siis, kui Jupiter liigub kardinaalses märgis.

Saturn on riik, mis vajab dogmat, et juured ja järjepidevus ei kaoks. Saturn sümboliseerib püsivat maailma, see leiab endale väljenduse ühiskonna süveneva bürokratiseerumise kujul.Samuti sümboliseerib ta piiranguid, distsipliini, korda, töökust, kinnisvara, järjepidevust ja rangust. Saturni parimad omadused avalduvad kokkuhoidlikkuse ja ettevaatlikkusena, kujutab praktilisi saavutusi riigi elus.Tema asukoht ja aspektid siis näitavad riigi neid valdkondi kuidas Saturn toimib.

Uraan sümboliseerib mõtet ja eesmärki, mis ükskord tulevikus teostub ja realiseerub maisuses.Uraan läheb sel viisil üle Saturniks.Seevastu Saturn on endine Uraan, idee, mis kunagi tekitas vaimustust ja oli eesmärk. Uraan valitseb VI maja, õnnetused ja avariid käivad selle maja alla, siit ka meil toimunud ootamatud suurõnnetused ja intsidendid („Estonia“ hukk, Pala bussiõnnetus, Kurkse, Marja poe laevaring, Haapsalu lastekodu põleng jne.). Töötab ka kuupäevateooria, millele on tähelepanu pööranud astroloog Abhirama. Sellest on blogis pikem ülevaade olemas (blogi arhiiv, aprill 2011). VI majas on Päike ja Uraan. Maja alla käib tervishoid, töörahvas, vasakparteid, ametühing, politsei ja relvajõud. Päike esindab ülemvõimu, presidenti. Uraan aga vabadust, uudsust, mässumeelsust.Need kaks planeeti siis mõjutavad tugevasti maja alla käivaid valdkondi, näiteks teadust, meditsiini. Viitab ka alternatiivsete ravimiste ja toitumiste aladele. Uraani bikventiil Marsiga soosib siis VI maja tegemisi.

Igal aastal, kui Päike siseneb Neitsi märki, ta aktiveerib algul riigi XII maja ja siis edasi juba I maja. Sel ajaperioodil juhtubki meil sageli õnnetusi (osa eespool loetletutest) ja pingsaid olukordi.Lihula mälestussamba mahavõtt 2004, Sinimäe kooli tulekahju 2012 septembris, Pärnu metanooli tragöödia. Paljud õnnetused toimuvad siis, kui transiitsed planeedid pingestavad radxi planeete. Halinga hooldekodu tulekahju, milles hukkus 8 ja viga sai 14 inimest, trans. Marss konj. AC-ga., 5 hukkunuga avarii Jägala- Käravete mnt., Saturn konj. riigi Päike. Vääna-Viti vanadekodu tulekahju, hukkus 6, trans. Marss konj. AC-ga. Positiivse poole peal näiteks see, kui trans. Must Kuu tuli oma kohale (22 Neitsis), 1988.a. siis me olime lauluväljakul demonstreerides ühtekuuluvust. Neid näiteid on ikka üksjagu ja kõiki siin ära tuua pole mahu tõttu võimalik.

Võimuasteroidid näitavad riigi neid suundi, mida algselt on moodustamisega kaasa antud. Hidalgol on ühendus Icarusega Kaljukitse lõpus. Icarus on lennukus ja suured plaanid aga ka vastutus oma tegude eest. Hidalgo on rohkem passiivsem võitleja. Koos nad siis sümboliserivad tasa ja targu edasiste arengu suundade ellu viimist. Tolle aja eliitpoliitikud olid praegustega võrreldes ikka tasakaalukamad ja muretsesid enam kogu riigi tuleviku pärast.

Kuul on ühendus asteroid Queen`iga, rahvas tundis oma riiki luues ikka tõelist eufooriat ja kujutas ette, et nad ongi nüüd kõik oma maa „kuningannad“, vähemasti sisemiselt ja seda teistele välja näitamata. Saturnil on opositsioon Attilaga Veevalajas, seda võiks tõlgendada kui riigi (Saturn) kiskumist võitlusesse vabaduse nimel.

Sagedastest ja ränkadest tormidest ja teistest loodusjõududest säästab riiki Stormi ühendus Selenaga Kalades. Kui aus olla ega meil pole olnud kuigi palju tõelisi torme ega muid loodusõnnetusi. Seda võrreldes teiste maadega. Kas suuremat, mis koheselt meenuvad, olid 1967.aasta augustitorm ja 2005.aasta jaanuritorm, mis uputas Pärnu ja Lääne-Eesti rannaalad ja asundused. Ning talvine lumetorm Monika 2010.aasta detsembris. Oma tagasihoidliku osa mängib siin ka geograafiline asukoht. Mis aga süngestab riiki tabavaid kataklüsme on Selena vastaspunkti Nessi ühendus Musta Kuuga Neitsis. 

järgneb....

kolmapäev, 24. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 5Eesti Wabariigi horoskoop

Kuivõrd tõsiselt võetavad on riikide horoskoobid? Sellele saab vastata näiteks astroloog Aapo Reineti sõnadega ka nii:“Astroloogia ei tegele astroloogiliste nähtuste toimemehhanismi, vaid taevaste ja maapealsete protsesside seoste uurimisega. Sagedaseks eksimuseks on astroloogia asetamine ühte patta müstiliste ja okultsete nähtustega. Kuid müstika valdkonda jääb ainult osa taevanähtuste mõjumehhanismist, sest astroloogide poolt tuletatud seaduspärasused on olemuselt statistilised. Niisiis, kui statistika näitab, et riigi horoskoop töötab, siis pole astroloogi ülesanne otsida horoskoobi füüsilist kandjat, vaid uurida, kuidas see horoskoop töötab. Iga materiaalses maailmas realiseeriv sündmus on vaimses maailmas tegelikult olemas. Mitte planetaarsed tingimused ei loo horoskoopi, vaid mingi vaime energia kogum realiseerub materiaalses maailmas nimelt siis, kui planetaarsed tingimused vastavad selle struktuurile“.


                                               Eesti Wabariiik 24.02.1918 Tallinn

Eesti rahvusteadvuse vaimne kogum on eksisteerinud juba üle seitsmesaja aasta. Iseseisvuse väljakuulutamise ajal väljendus see horoskoobina. EW horoskoobis näitab esimese ja kümnenda maja seis üldist riigi elujõudu. Neid maju ühendab Marss I majas ja Pluuto X majas nende pingeline aspekt kvadratuur. Need planeedid on sageli seotud vägivaldste sündmustega. Pealegi valitseb Marss VIII maja, katsumuste ja kannatuste maja, Pluuto pealegi maja signifikaator. Kuna meie horoskoop on toiminud vähemasti Madisepäeva lahingust alates ja töötas ka siis, kui maa oli pärast sõda okupeeritud. On ju huvitav, et Madisepäeva lahing 21.septembril 1217.a. ja „Estonia“ laeva katastroof 28.septembril toimusid täpselt ühesuguse Päikese märgiseisu ajal – viis kraadi Kaaludes. Kuupäevade erinevus tuleb vana ja uue kalendri erinevusest. Jüriöö ülestõus 23.aprillil 1343.a. Marss asus tulevase riigi Päikesemärgis ja üsna lähedal 5-ndale Kalade kraadile. 24.veebruari 1918.a. kaart töötab nii ette kui taha. Rahvusriik ei saanud sündida tühjale kohale. Tema vaimne olemus on ilmaruumis ammuilma olemas, enne kui see reaalsuses ilmuda sai.

Eestimaa rahva ajalugu pole olnud meelakkumine, pikk orjaaeg, teiste riikide valitsemine, sellele viitab ka XII maja tipus asuv Kuu, mis täpses opositsioonis horoskoobi juhtplaneedi Merkuuri ja Uraaniga. Kuu on Lõvis XII maja tipus. See sümboliseerib meie rahva orjaaega. Iseloomustab kinnist, endassetõmbunud, uhket ja ambitsoonikat rahvast. Näitab ka seda, et rahvas on alalhoidlik, oskab end varju jätta. Rahvas armastab saladusi. Huvi nähtamatu maailma vastu on meie inimeste seas ikka ja jälle olnud ja on edaspidigi. Lõvi annab seda, et väline väljanägemine on olulisem kui sisemaailm. Uhked majad, autod, glamuursed peod, naabrist parem mentaliteet jms.
  
Riigi AC on Neitsis, kuid me ise loeme end Kaljukitse rahvaks. Seevastu pealinn on märgistatud Jääraga ja sümboliks on üksik rüütel Vana Toomas, nagu kõigil teistel Jäära märgiga märgistatud linnadel. Märgid omavahel kvinkunksis, siit võiks otsida linnavalitsuse ja riigivalitsuse vahelisi pidevaid erimeelsusi. Kuigi Merkuuri ja Marsi vahel on bikventiil, mis viitaks loomingulisusele, kuid aspekti on vahel ka raskem mõista.  Loeme end töökateks, praktilisteks, tarkadeks, harituks ja samas oleme irisejad, kadedad, auahned, kriitilised jne. Töötavad nii Kaljukits kui Neitsi. Kuid Kaljukitses planeete ei ole, suurem mõju on siiski nais- ja maamärgil Neitsil. Märgi järgi on meie naised töökad, intelligentsed, praktilised. Paljud naised rügavad mitmel töökohal, et peret ülal pidada. Siin kivi meeste kapsaaeda. Negatiivsusena võiks ära tuua naiste kõrgemad nõudmised meeste suhtes, teatud mõttes on naised konservatiivsed.

Saksa astroloogide klassikalistes horoskoopides on kirjas, et Liivimaa on seotud Kaalude märgiga. Niisiis Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti. Põhja-Eestit mõjutab seevastu Vähk, Lõuna-Lätit Kaljukits. Parim hingeline kontakt on Kaaludel (seega ka Lõuna-Eestil), Jäära, Kaksikute ja Veevalaja märgiga. Põhja-Eesti märk on Vähk ja tema on ülimalt emotsionaalne, väga turndlik, säilitab endas kaua lapseliku naiivsuse ja armastab aeglast ja rahulikku elurütmi. Aga see märk on kiiresti solvuv ja kardab pilkeid. Ehk siit saaks järeldada Põhja-Eesti, eriti Kirde osas elavate mitte eesti keelt kõnelevate inimeste hoiakuid ja arusaamasid. Ollakse kinni vanas, Nõukogude Liidu ajas ja ollakse meelestatud minevikku. Igatsetakse varasemate aegade sotsiaalsüsteemi, kus arstiabi oli tasuta, polnud tasulisi koole jms. Unustades ära, et igasugune vaba ütlemine ja tegustemine oli keelatud ja kõik range kontrolli all. Tsensuur igas asjas. Paljudel on mõttemall ikka see, et vanasti oli rohi rohelisem, taevas sinisem, lumi valgem jne. Igatsus.

AC-l on täpselt kentaur Cyllarus ja Berolinaga (Berliin) Neitsis. Berolin viitab sellele ohule, mis hetkel valitses. Saksamaa I Maailmasõja raames ju tungis meie aladele. Planetaarsest seisukohast kentaurid sümboliseerivad hingelist muutumist, kannatusi ja kirge. Mida aga võiks tähendada riigi tasandil? Ega ma poleks seda kentauri ära toonud aga et nii täpselt AC-l on, siis ei saanud seda märkimata jätta. Mütoloogias oli Cyllarus ilus ja vapper ning ta hukkus võideldes lapifiididega. Suri oma naise Hylonome käte vahel. Seega on ta seotud ka selle kentauriga. Omavahel neil peaaspekti pole, on 170 kraadi. Hylonome on seotud leina, ohverduse, lunastuse ja kangelaslikkusega. See ilmnes täiel määral Vabadussõjas. Läbi kannatuste ja leina ning valu sündis riik, mis eelkõige rahuldas ja andis vabaduse lihtrahvale ja talupoegadele. Päikesel on ühendus veel mitmete asteroididega – Estonia, Hel, Tolerantia ja Pobeda. Päike koos kaaslastega jäid VI majja, maja mis sümboliseerib töörahvast, relvajõude, ametühinguid, tsiviilteenistust jne. Asteroid Hygeia, mis sümboliseerib tervist ja meditsiini üldiselt, asub Päike-DC keskpunktis.

Päikese ühendused viitavad riigi sünnivaludele, riik moodustati sõjas, millega kaasnes lein ja kannatused ning tulemuseks oli siiski võit. Päike sümboliseerib peale riigipead ka riiki ennast, tema elujõudu, mainet, suhtumist ja nõrkusi. Päike võrdub president. Tema trigoon Pluutoga, mis valitseb III maja, näitab suhteid avalikkusega, suhteid naaberriikidega. Tema ülesanne on leevendada horoskoobis Marsi-Pluuto kvadratuuri. Päikese kvadratuur Jupiteriga viitab liialdustele ja ülespuhutud käitumisele. Tuleb lugeda ajalugu, et teada saada, kas meie esimesed riigipead olid ennast täis nagu kuked?


AC on riigi imidz, maine. Selle järgi võiks arvata, et eestimaalased on üks täpne, töökas, korrektne, kohusetundlik ja igati materiaalse mõtlemisega rahvas.Vähemasti mõtles rahvas endast ka nii. Enamus rahvast elas maal ja tegeles põllumajandusega. Nii ta osaliselt ka oli, vähemasti riigi loomise ajal. Paljud positiivsed jooned rahval on aidanud ellu jääda ka kõige raskematel aegadel. AC näitab, et rahvas on ka norija, iriseja, ennasttäis, kade, hädaldaja ja liialt pedantne rahvas. Need nii head kui halvemad omadused aja jooksul muutusid, teisenesid. Kui panna AC liikuma kraad aastas, siis 14 aasta pärast (ca 1932) muutus nii riik kui rahvas rohkem kaalulikuks. Riik soetas omale välisvaenlasi, arendas kultuuri, muutus veelgi rohkem seotuks materiaalsetest väärtustest, samas püüdis olla tasakaalukas, arendada sõprussidemeid, olla seaduskuulekam.Kaalud on esimese märgi (Neitsi) suhtes teine maja ehk siis materiaalsete väärtuste maja. Rahvas sai jõukamaks, tekkis suurem klasside vahe.22 aastat peale riigi loomist oli sümboolne AC liikumine (direktsioon) 8 kraadi Kaaludes, lähenedes riigi Karmale kuid asus täpselt asteroid Svoboda. Sellega lõppes aga riigi vabadus ja iseseisvus, 1940. aasta riigipööre ja N. Liidu annekteerimine oma kooseisu. AC liikumist vaatame  edaspidigi.


Riigi MC Kaksikutes, see on valitsus. Muutlik märk, vähe püsivust ja kindlust. Ja me teame ajaloost, et meie valitsused on sageli korduvalt muutunud. Rahva seisukohast viitab see inimeste suurele huvile kirjanduse, info ja suhtlemisvajadusele. Meie püüdlustele areneda kommunikatsiooni vallas. Kesktaevas muutlikus märgis näitab ka riigi ja rahva püüdlusi, näitab kuidas me välisilmale silma paistame. MC on riigi valitsus, asudes muutlikus märgis, siit ka meie juhtide sagedane vahetus, meeleolude ja juhtimisstiili muutlikus.

Kui vaadata riigi tasandil Päike-AC suhet, siis sellest loeks välja järgmist: loodud riik kasutas ära kõik võimalused püsimajäämiseks, loob erinevaid sidemeid, kuid need ei ole püsivad. Lähtuvad momendi olukordadest. Püüd näidata end elujõulisena, seda ka  mingi aeg ollakse aga ise reedavad oma elu eesmärke. Valitseb praktilisus, kuid seda ei arendata edasi. Riik küll analüüsib olukordi kuid ei sünteesi seda. Omane on ka alatine kahtlustus ja kinnijäämine vanasse.
Sellele vastukaaluks on Merkuuri ja Uraani ühendus. See tingib lõpmatuid reforme ja muutmisi. Vahel muutmist muutmise enda pärast, mitte otsese vajadusest lähtudes. Eriti on seda näha Taasiseseisvuse järgsel ajal, kui üks seadus või tööle hakanud süsteem pole veel täistuure saavutanud kui juba hakatakse seda uuesti muutma ja ümber  tegema.

Merkuuri opositsioon Kuuga – rahvas ei ole kunagi rahul valitsusega, ükskõik, kes seal eesotsas parajasti ka poleks. Kuu tegi enne riigi sündi viimase ühenduse Saturniga, see ütleb, et rahvas lootis uue riigi sünniga kaasnevat kindlust, stabiilsust, kehtiva süsteemi haarde lõdvenemist, turvatunnet õiglast korda. Esimene aspekt, mille Kuu tegi pärast sündi oli ühendus Marsiga. Turvatunde ja korra asemele tulid  sõda ja häving, diktatuur ja võimuvõitluste jada. Merkuur VI maja tipus, viide sellele, et meie noorsugu püüab parema elu otsingutel rännata teistesse maadesse, eelkõige naaberriikidesse (Merkuuri bikventiil III maja valitseja Marsiga). Merkuur tervise maja tipus viitab ka meil üha rohkem kõneaineks olevale tervislikule toitumisele, haigustele, tööpuudusele. Seda kõike läbi meedia kanalite.

järgneb...

neljapäev, 18. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 44. juuni 1816.a  ja 24. veebruari 1918. Kaartide omavahelised seosed
Päike 13 gem – trig. Veenus 13 aqu
Uraan 9 sag – IC 9 sag
Uraan 9 sag – Prenataalne Kuuvarjutus 12 sag (4.07.1918)
Neptuun 20 sag – Prenataalne Päikesevarjutus 21 sag (14.12.1917)
Karma 20 aqu – Merkuur 22 aqu
Estonia 21 aqu – Uraan 24 aqu
Saturn 24 aqu – Uraan 24 aqu
Saturn 23 aqu –trig. Kuu 22 leo
Selena 10 vir – kvad. MC 9 gem

1816.a. kaardi seosed 1991. a. kaardiga
Päike 13 gem – AC 8 gem
Kuu vir – Marss 22 vir
Veenus 27 tau – kvad. Päike 27 leo
Marss 25 can – poolsekt. Jupiter leo
Marss 25 can – IC 22 can
Uraan 9 sag – DC 9 sag
Saturn 24 aqu – oposit. Jupiter 25 leo
Uraan 9 sag – konj. DC 8 ja oposit. AC 8 gem
Pluuto 24 pis – oposit. Marss 22 vir

1819. aastal määratakse kindlaks talurahva vabastamise järjekord ning esimene osa taluperemeestest viiakse vabalepingu alusel põhinevasse uude õiguslikku seisundisse. Talurahva eri liikide järkjärguliseks vabastamiseks kulub Eestimaal veel 14 aastat. 1819.a. oli Saturni ja Pluuto ühendus Kalades, märgis, mis hiljem sai meie Päikesemärgiks. Ühenduses ka Uraan ja Neptuun Amburi lõpus.

Nii, et üheks meie maa lähtepunktiks võiks võtta just 1819-21. aastad ja tolle aja planetaarne seis. Liivimaa talurahva seadus kuulutati pidulikult välja Riias ja Kuressaares 18. jaanuaril 1820.a. (ukj) Selle kosmogrammi järgi on Päike Kaljukitses ja Kuu sisenenud Kaladesse (keskpäeval 5 Kalades),  maa kaljukitselik ja rahvas kinnise loomuga aga sihikindel, töökas, korralik põlluharija. Seda kaarti arvesse võttes oleks meil ka mitu maad iseloomustavat kaarti. Nii nagu seda on paljudel teistel maadel ja riikidel.Selles kaardis on Marsil opositsioon Päikesega Kaljukitses. Kuu on Kalades  ja tal pole peaaegu planeetidega ühtegi aspekti. Uraan-Neptuun-Merkuur-Karma nelikühendus Ambur/Kaljukitse piiril on kvadratuuris Saturn –Pluuto ühendusega.

Väga täpne on Saturni konjunktsioon Pluutoga Kalades, millele liitus veel Chiron. Saturn-Pluuto ühendus oli uue tsükli ehk rütmi algus, mis lõppes 1851. Jäär/Sõnn piiril. Chiron näitas selle ühenduse nõrka kohta, haavatavust. Pluuto püüdis realiseerida uusi suundi, lõpetada vana aga Saturn omal moel takistas seda. See on võimu, jõu ja omakasu aspekt. Tsaarivõim püüdis igati oma positsioone Eestis tugevdada, rohkem venestada, allutada. Ajaloost teame, et Eestimaa areng ei olnud nii kiire, kui oleks vaja ja rahvas lootis. Teisalt teatud muutused siiski toimusid paremuse poole. 1851 alanud tsükkel lõppes 1883.a 29 Sõnnis.

1820.a. kaardis on Jupiteril täpne opositsioon Musta Kuuga Lõvis. Ka siin on Marsil väga täpne trigoon Pluutoga, samuti Saturniga. Ühest küljest näitab see kuidas seadust hakatakse ellu viima, mida see annab. Teisalt siis rahva energilisust ja sõjakust. Viimane Kuu aspekt planeediga oli ühendus Jupiteriga, ootused olid suured. Järgmisega teeb Kuu ühenduse Pluutoga, ootused on muutustele aga ees ootab ka süngevõitu ajajärk, sõjad, näljahädad. Aga ka lootustandvad, et miski siiski ka muutub. Merkuuri täpne kvadratuur sõlmedega viitab võimalusele koos nimede saamisega ka paremat koolisüsteemi, sidemete loomist naabritega.  

Peale 1820.a seadust on veel üks määrus, mis hakkas kehtima  aprillist 1820.a. Selle määruse järgi määrati kindlaks talurahva vabastamise järjekord ning esimene osa taluperemeestest viiakse vabalepingu alusel põhinevasse uude õigluslikku seisundisse. Veel on eestimaa ajaloos  hilisem talurahvaseaduse algus. 17. juulil 1856.a. (ukj) kinnitab Aleksander II Eestimaa kubermangu talurahvaseaduse, mis üldpõhimõtetelt sarnaneb Liivimaa 1849.a seadusega. See seadus eraldab mõisamaast talumaa, mis tuli kruntideks jagada. Seadus hakkas kehtima 23. aprillil 1858. aastal. (vkj), uue kalendri järgi 5.maist 1858.a. Nii, et kõiki neid daatumeid võib lisaandmete tarvis kasutada.

Kui vaadata Eestmaal toimunud sõdasid, lahinguid, uute valitsejate tulekuid, siis enamasti nad on toimunud siis, kui Saturn tegi opositsiooni Pluutoga. Samuti siis, kui Saturnil ühendus Pluutoga. Need kaks planeeti on meie ajaloos mänginud üsna olulist rolli ja mitte ainult meil. Kogu maailma ajalugu on üks sõdade ajalugu ning Saturn koos Pluutoga selles üks dirigentidest. Enne riigi sündi toimus Saturn-Pluuto ühendus 1914.aasta oktoobris Vähis. Seda võiks lugeda I Maailmasõja üheks käivitajaks. Sõda ise algas natuke enne täpset ühendust, juulis. Teine nende omavaheline täpne ühendus oli 19.mail 1915.a. ka Vähis. See uus tsükkel siis käivitas, andis hoo sisse nii riigipöörde toimumisele Venemaal St. Peterburgis kui ka meie riigi sünni. Ja selle tsükli omavaheline vastasseis toimus 1931. mis pani oma pitseri tolle aja sündmustele. Oktoobris 1929 alanud suur ülemaailmne majanduskriis saavutas just Eestis oma haripunkti 1932-1932, Saturni-Pluuto vastasseisu ajal.

Üsna oluline sündmus oli 3.märts aastal 1861, kui tervel Venemaal tsaar Aleksandr II poolt kaotati pärisorjus. Avaldati 5. märtsil.
3.03.1861 kaart siia
Peale planeetide positsioonide ja omavahelisi teisi aspekte, on selles näha Venemaal sageli toimivat kahe kauge väikeplaneedi omavaheline seis. Olen sellest ka varem kirjutanud. Nimelt toimuvad Venemaal üsna põhjapanevad muutused siis, kui Varuna ja Ixion omavahel põhiaspekte teevad. 1861.aastal olid nad täpses opositsioonis. Varuna 28 Amburis ja Ixion 28 Kaksikutes. Neile lisandus ka Chaos oma ühendusega Varunale. Juba Rjurikute ajast saati on nad oluliselt ära märgistanud mitmeid vägagi olulisi etappe Venemaa ajaloos. Kui moodustati N Liit, siis sama seis, Varuna 19 Kalades ja Ixion 19 Neitsis. Pärisorjuse kaotamine toimus Saturn-Uraan üsna täpse kvadratuuriga ja Pluuto tegi Saturnile trigooni.

Meie esimene laulupidu (2.07.1869. ukj) sai teoks ka tänu sellele, et nende aspektide mõjul (Sat. trig. Pl) saadi 8 aastat hiljem luba pidu korraldada. Enne seda tegi Saturn ära opositsiooni Pluutole ja alles siis, kui Saturn sai liikuma Amburis, tekkis võimalus korraldada esimene laulupidu. Sellest võttis osa 46 laulukoori ja 789 laulja ning 5 puhkpilliorkestri ja 56 pillimehe osalemisel. Päike 10 Vähis, mis teeb kvadratuuri tulevade riigi Karmale Kaaludes. Marss riigi AC märgis, Jupiter kvadratuuri Veenusega, Saturn IC märgis. Pikaajalisuse ja kestma jäämise tagas kaardis Saturni asumine saatuse sõrme tipus, aluse tegid Päike ja Jupiter.

Laulupeo ajal Saturn kvinkunksis Jupiteriga ja Pluuto oli heatahtlik, disharmoonilisi aspekte polnud. Laulmise muusa Euterpe kvadratuuris Päikesega, seskvadratuuris Jupiteriga ja kvintiilis Uraaniga. Viimane on ühenduses Estoniaga Vähis. Kaljukitse rahvana, lugedes märkide järgi, on Sõnn Kaljukitsele viies märk, samastub viienda majaga, rahvuslikud meelelahutused, seltskondlik tegevus ja lõbu ning lust. Sõnnis seda võimalust näitasid Jupiter-Pluuto-Russia kolmikühendus, mida teoetasid Marss Neitsist ja Veenus-Estonia Vähist.


Kust tuleb eestlase külmus, alandlikus, tuimus ja kadedus? Aga ka tundlikus, ausus ja uhkus.
Meil osaletakse küll meeleavaldustes, streikides ja miitingutes( medtöötajate streik, kooliõpetajate meeleavaldused ACTA, puuetega inimeste töövõtu seadus, perekonna uus seadus jne.)  aga need jäävad kuidagi lahjaks ja tulemusi pole. Igasugune väljaastumine ei ületa seda kriitilist massi, mis oleks tarvis kardinaalsete muutuste tarvis. Pole ka poliitilist tahet kardinaalselt midagi muuta.
Viimane ärkamisaeg toimus meil 1980. aastate lõpus. Siis aeglased planeedid olid algul ühenduses Amburi lõpus (Sat. konj. Ur) ja hiljem Kaljukitses (Ur. konj. Nep). Pluuto liikus Skorpionis tuues ellu skorpionlikke põhjani toovaid muutusi. Jupiter liikus Kaksikutes ja äratas ülesse 1816 kaardi Põhjasõlme ning Merkuuri.

Kas on see tuimus pärit orjaajst, ristirüütlite aegadest, Rootsi ja Venemaa võimu all olemisest. Eelmiste sajandide järgi, eriti sakslaste silmis oli meie rahvas laisk, must ja tuim ning julm. Asjade kasutamisel oldi nõmedad, vaesed ja kitsid. Riietus jäme ja näotu, söömisel unustab kõik kõrgema ja inimväärse. Nii arvas nüüdseks meie silmis tunnustatud ja omamaalaseks peetud Karl Ernst von Baer. Ka hiljem pole meie kohta erilist kiitust jagatud. Eestlane olevat alalhoidlik, ei sallivat mingeid uuendusi. Nendes hinnangutes on on põhjendamatut üldistamist ja liialdamist aga ka vasturääkivusi. Kiituseks on välja toodud tundelisust ja sentimentaalsust. Ei kiputa oma tundeid kergesti välja näitama. Ka 20.sajandil pidasid võõramaalased meid kinnisteks, individualistideks ja egoistlikeks.

Küla ei ole kollektiivne ja igalühel on oma talu. Rahvas vaikne, üksteise suhtes sõbralikust vähe. Eestlase põhihuvi oli oma põllulapp, nentisid sakslased. Tugevasti arenenud individualism eestlase juures läheb sageli ka nii kaugele, et omahuvid tõstetakse kõrgemale ühishuvidest. Paljudele eesti põllumeestele tähendab oma maalapp rohkem kui mõiste “isamaa”. Kes kunagi peaks julgema ohustada eestlase eraomandit, sellega astutakse kohe võitlusse ja võideldakse metsikuse ja raevuga. Sellepärast vihkavadki eestlased kommuniste üle kõige. Ennesõjaaegsed jaapanlased võtsid meie rahvuse kokku nelja sõnaga: eestlased on vaiksed, napisõnalised, ebasõbralikud ja tõsised.

Eestlane on samuti talupoeglikult pragmaatiline. Abstraktsed ideed ei leia meie juures mingit kõlapinda ja nende eest ei olda nõus võitlusesse astuma. Kui aga eestlane on veendunud, et hädavajalikkus nõuab kogu panust – nagu sõda – siis rakendub eestlane meelsasti ja võitleb vapralt.
Eestlane kannatab kaua, on pikalt vaikne aga kui juba plahvatab, siis suure varjatud jõuga ja siis on ühetkuuluvustunne jõuline ja ühtne. Vabadussõda, laulev revolutsioon oleks eredamateks näideteks.
Minu arust on loetletud rahva omadused iseloomulikud metsarahvale, erinevalt stepirahvale, kelle elulaager oli üheskoos ja uute kohtade otsingul liiguti edasi ühiselt. Nad ei olnud paiksed, neil polnud juuri ja see puudus ilmneb siis rahva suhtumises oma kodu, oma maa hoidmisse, harimisse, suhtumisse. Ka praegu on eestlane iseloomult kõrk, allumatu ja kangekaelne. Ei armasta vabandada. Iseloomult on aga aus, selle tõttu esineb jäikust. Eks praegusele eestlasele on lisandunud Taasiseseisvuse aja planetaarne mõju. Et meiega õigesti suhelda, selleks oli sakslastel valem. “Eestlased on usaldusväärsed, kuid uhked, kelle usaldust pole kerge võita. Nad on truumad, kus nende autundele koputatakse ja neid väärikalt koheldakse, ning sellel pinnal on eestlaste ja sakslaste vaheline sõprus sügavaimalt ja tugevamalt viljeldav.”

Seega  mitmed omadused tulenevad siis paljuski varasematest aegadest ja kinnistusid ka ärkamisaja alguses. Mitmed omadused on kaljukitselikud ja Neitsi märgile omased. Ja see kandus üle ka juba riigi moodustamisel rahva iseloomu. Lisandus veel kalalikus ja mitmed Lõvi märgile omased iseloomud, uhkus, end teistest paremaks pidamine. Aga ka rida häid ja kasulikke omadusi. Eestlase iseloomu paljude joonte kirjeldused on võetud ajalehest Eesti Ekspress, sept. 2012. Kasutasin artikli koostamisel ka mõningaid Igor Mangi mõtteteri riikluse ja rahva olemuse kohta.

järgneb....

kolmapäev, 10. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 3Uraan-Pluuto tsükkel algas 26.06. 1850.a. 29.40 Jääras (esimene konj.) ja selle tsükli raames Eestimaa siis elas ja oli võõra võimu all kuni tsükli ühes faasis saavutati iseseisvus. Selleks faasiks oli Uraani poolt lähenev sekstiil tsükli alguse kraadile ja omavaheline trigoon. Pluuto kui transformeeria sai heakskiidu, poolehoiu uuenduste planeedilt Uraanilt.

Riigi prenataalne kuuvarjutus oli 28. dets. 1917.a. 6.07 kraadi  Vähis (saaros 133), sinna kraadi tegi siis Päike trigooni Kaladest. Kuuvarjutuse kaart selline: Kuul ühendus Pluutoga, Veenusel ühendus Uraaniga Veevalajas (rahva vabanemine) ja Marsil täpne opositsioon Chironiga Kalades. Saarose 133 esimene varjutus toimus 13.05.1557 1 kraadi (INV) Kaksikutes. Sinna kraadi tuli Maanõukogu otsuse Kuu.

Ja riigi loomise prenataalne päikesevarjutus oli 14.dets.1917.a. 21.50 Amburis (saaros 121), sinna tegi Kuu trigooni. Päikesevarjutuse kraad oli kvadratuuris Marsiga Neitsis ja sekstiil Uraanilt. Veenusel opositsioon Neptuuniga. Saaros on seotud poliitikaga. Saarose esimene varjutus (tähistatakse INV) toimus 9.53 Sõnnis (25.04.944). Sinna kraadi on teinud täpse kvadratuuri radixi Saturn ja Maanõukoja Selena sekstiili. Kui Eesti liitus Euroliiduga (1.05.2004), siis sinna naaberkraadi sattus Päike (10.50). Mõlemad varjutused aitasid kaasa riigi sünnile ja trigoonid mängisid positiivset rolli. Arvan, et just need kaks saarost on meie riigi sünnile ja ka hiljem käekäigu mõjutajad. Nii, et prenataalsed varjutused omavad küllaltki tähtsat osa ja INV omad samuti.

Kui aga mõelda nii, et mis ajast hakkas välja kujunema riiklus ja rahava eneseteadvus ja esiletõus. Arvan, et selleks ajamõõduks võiks olla 1820. aasta, pluss-miinus üks aasta. See sobiks ka ajastu ja vaimu uue tsükli algusega 1821. aastal. Ja selle järgi me peame Eestimaa arengus jälgima siis nii Uraani kui Neptuuni. Kaljukitse maana Saturni ja Neptuuni, nende tsükleid.

1820. aasta paiku algas protsess maa vabastamiseks. Arenema hakkas tööstus, kaubandus, alustati  raudteede võrgu rajamist.Tartu ülikooli võeti õppima eesti rahvusest inimesi, loodi vallakogukonnad. Ilmuma hakkasid kohalikud ajalehed, uuenes keelegrammatika, ulatuslik seltside ja kultuuriasutuste loomine. 1820.aastale järgnes ärkamise ja seltsielu väljaarenemine, rahvusliku eneseteadvuse tekkimine, oma majanduselu. Kogu pikk arengutee kõigi oma heade ja vigadega kestis aastani 1940. Seega ca 120 aastat. Selle daatumi kasuks räägib (täpsem oleks jaanuar 1819) ka Liivimaa talurahvaseaduse kinnitamine Vene keisri poolt, mis mõnede lisanditega hakkas kehtima ka Saaremaal. Üldpõhimõttes sarnanes seadus Eestimaa 1816.a. seadusega (pärisorjuse kaotamine Eestimaa kubermangus). Talupojad said kohustuslikus korras perekonnanimed (liig- ehk priinimed), millede panek oli ühenduses reaalse priikslaskmisega. Seda 1816.a kaarti võiks samuti lugeda üheks oluliseks ärkamisaja alguseks. Siis tsaar Aleksander I kinnitas Eestimaa talurahvaseaduse. Sellega anti talupoegadele isiklik vabadus, kuid kogu maa tunnistatakse veel mõisnike piiramatuks eraomandiks.                                        Eestimaa talurahva seadus, 4.06.1816 (ukj)

1816. aasta kaardis on Päikesel kaugenev opositsioon Uraanile Amburis. See peaks  viitama, et rahva ego on alati igasuguste uuenduste vastu, karused, et suurt midagi ei muutu. Need uuendused, mida tsaarivõim tegi, polnud talurahva huvides, rohkem ikka valitseva klassi silmas pidades. Järelandmisi tehti aga need olid pigem kosmeetilist laadi. Huvitav kombinisatsioon on Veevalajas, Saturnil ühendus Estonia ja Karmaga, mis trigoonis Jupiteriga Skorpioni alguses. See räägib, et rahvas  on kindla süsteemi ja korra poolt aga seda ise vabaduses olles ja tulevikus tahaks seda ka edaspidi näha. Jupiter trigoon seda kooslust siis leevendab, teeb laisemaks, ei soodusta ülipingete tekkimist. Kolmiku asend Veevalajas aga peaks viitama, et vabadus on ülekõige ja kehtiv tsaarikord ei ole meelepärane. Jääb vaid unistus järgi. Estonia Karma ühendus – maa on seotud mineviku tegemistega, meie tegu-tagajärg tulemus ja ühendus Saturniga, et oleme kindla süsteemi vangid, kuigi seadus vabastas isikliku vabaduse tasandil.

Kolmikus asuv Saturn seskvadratuuris Merkuuriga Kaksikutes ütleb, et kehtiv kord ja süsteem vajab avanemist, tahtmist õppida, reforme haridussüsteemis. Ja see seskvadratuur tegi seaduse elluviimise keerukamaks. Merkuuril kvinkunks Uraaniga, eriti midagi ei muutunud, pärisorju sai läbi aga maa jäi ikkagi mõsnikele.
Kuu Neitsis, sümboliseerib rahva maaharija rahvast, Kuu opositsioon Musta Kuuga tekitas pingeid.Viimase ühenduse tegi Kuu Marsiga ja ees ootas ühendus Jupiteriga. Lootused parema elu peale, majandusliku tõusu ootused.

Marsi ja Pluuto vahel on trigoon, jällegi leebe, mis rahva viha ja raevul ei lase silma paista. Marsil kvinkunks Saturniga. Marss jääb sõjakuselt nõrgaks ja vastuhakk kehtivale tsaarikorrale ei ületa vajalikku kriitilist piiri. Ei võta tervikuna rahvas ette pöördelisi ja kardinaalseid muutusi. Küll aga januneb rahvas hariduse ja kultuuri edendamise järgi. Pluutol on ühendus Musta Kuuga, mille mõju  Marss lahjendab. Kuigi 1816.a. kaart on seaduse kinnitamise oma, ma siiski püüdsin sellest välja lugeda rahva iseloomu ja tema temperamendi. Selle järgi pole eestlane sõjakas aga ta läheb siis sõtta, kui tegu on eraomandiga, eriti kui selleks on maa, põllulapp ja tükike metsa.

järgneb...