pühapäev, 31. mai 2009

IC - MC sodiaagiring


Järg teemale suguvõsa ja perekond.

Neljas maja – on juurte maja, traditsioonide, esivanemate maja. Inimene hakkab läbi selle maja teadvustama, et läbi pöördumise mineviku poole, võib ta kasutada eellaste kogemusi, iidseid teadmisi. Seda teadvustada on oluline. Inimene, kes elab ühiskondlikus maailmas, allub mingisugustele traditsioonidele. Need on samuti tema esivanemad, see, mida ta peab oma kodumaaks. Sünnitusmaja, linn, kus ta sündis, riik, maakera, galaktika. Sellest sõltuvalt allub inimene traditsioonidele.

Kümnes maja – see on samuti juured, vanemad ( kui uurida esivanemaid, mitte karjääri, tööd). Vanavanematele viitavad 1 ja 7 maja. Kui 4 ja 10 on planeete, on otsene seos vanematega ja 1 ning 7, on seos vanavanematega. Neljas maja on tavaliselt ema, Kuu on ema. 9 maja on lapslapsed, sugulased, tädid-onud on 6 maja.
Isa on Saturn, vahel ka Jupiter. Abikaasat (elukaaslast) näitab Päike. Perre sündinud esimene tütar on Kuu, teine aga Veenus, poega näitab Marss.

Jäär IC – Kaalud MC
Tõenäoliselt pärit aktiivsest perekonnast. Kindlasti on palju muutusi ja liikumist lapsepõlves. Vanemad on füüsiliselt liikuvad ja töökad. Jäär IC-l võib anda pingeid lähisuhetes või muutuste kartust, kui Marss on väga pingestatud (võib olla varases lapsepõlves leidis aset suur muutus perekonnas). Enamasti siiski eeldab see seis aktiivset hoiakut kodu suhtes. (näiteks: inimene ehitab oma kätega maja, korraldab kogu aeg kodus midagi paremaks, teeb aktiivselt kodus ka kutsetööd vms.).

Kui IV iseloomustab ema, siis ta võib olla väga dünaamiline, kiire, aga ka kergesti ärrituv ja kannatamatu. Emale on vähemalt sama tähtsad tema isiklikud hobid kui laps ja mõnus kodune olemine, vanemlik hoolitsus võib olla puudulik. Väga tugev ja enesekindel lapsevanem.
Kaalude V majaga isik on autoriteetne figuur kodus tavaliselt õiglane ja vaoshoitud, kes jagab korraldusi taktitundega, on diplomaatiline, kuulab ka lapse seisukohta, temaga saab arutleda. Distsipliini õpitakse solvumise ja vastuseisuta, kui Veenus pole väga pinges. Disharmooniline Veenus võib viidata ka sellele, et lapsevanem ei võta osa lapse kasvatamisest osa, pole käepärast – on näiteks alati tööl või lihtsalt ei tunne huvi lapse tegemiste vastu. Tihti ei oska (isa) oma tundeid väljendada.

Sõnn IC - Skorpion MC
Inimene võib olla pärit hästikindlustatud perekonnast või õpetatakse varakult hindama kunsti, muusikat, ilu, loodust ning asjade väärtust. Kui Veenus pole väga pinges, on enamasti stabiilne ja rahulik kodune olukord ja inimene hindab seda üle kõige. Sõnni lapsevanemale võib alati loota, hoolitsus ning mugavus on kodus kindlustatud. Väga tihti on ema seotud tegevusega, mis mingil moel loob ilu (kunstnik, juuksur, lilleseadja vms.). Tavaliselt jäädakse kodukohta elama. Skorpioni X viitab võimukale lapsevanemale, kes lapse soovidele eriti tähelepanu ei pruugi pöörata.“ Laps räägib siis, kui kana pissib“ - stiil. Vanem tahab võtta täieliku vastutuse ja (või) kontrolli lapse eest enesele. (Isa) võib olla ka kõrge võimukandja ühiskonnas. Pingelise Marsi ja Pluuto puhul võib olla seos ka saatuslike muutustega, tegemist abieluväliselt sündinud lapsegas, pideva protestiga distsipliininõuete vastu või mingid suhtlemisraskused (näiteks inimesel, kel mõlemad vanemad on kurttummad, kuid samas väga stabiilne ja kena perekond). Tihti esineb ka nendel inimestel, kelle vanemate jaoks on esmatähtis materiaalne kindlustatus.

Kaksikud IC – Ambur MC
Siin on tõenäoliselt tegemist perekonnaga, kus räägitakse, loetakse, loogutakse ja muututakse. Viitab lapsevanema(te)le, kes on leiutuslik, kiire, osav, kõigest huvitatud. See vanem tahab, et laps oleks uudishimulik, esitatakse küsimusi ja ei võtaks midagi enesestmõistetavalt. Isegi kui Merkuur on pinges, on perekonnas intellektuaalselt stimuleeriv õhkkond. Lapsevanemad, kes elavad ise ja lasevad lapsel ka elada. Amburi X viitab vanemale, kes püüab kasvatada, suunata religioosseid kalduvusi – üldse pigem suunata lapsi kui sabloonidesse suruda. Tihti on vanemad erinevatest rahvustest. Pingelise Jupiteri korral võib esineda ühe vanema puudumist või kaugelolekut. (näiteks pikk välismaal viibimine. Praktikas mitmel puhul ette tulnud just selle teljega – peaaegu alaealised lapsed kodus omapead, vanemad mitu aastat Aafrikas ära; ema nädal aega kaugel tööl, teismelised lapsed üksi jne.). Selle teljega on tihti nii, et vanemlik roll on kanda vanimal lapsel. Merkuur (!) - õe-venna vastutus.

Vähk IC – Kaljukits MC
Loomulik positsioon sellele teljele. Inimest iseloomustab koduarmastus ja vajadus alati tagasi tulla, ükskõik kui palju ei reisiks.
Patriootlik, suguvõsa traditsioone tähtsakspidav ja juuretust pelgav kollektsionäär. Ema mängib elus väga tähtsat rolli, mis võib olla positiivne ja aktsepteeritav või mitte – see peegeldub põhiliselt Kuu ja Saturni asukohas ning aspektides.
Üks vanematest on väga autoriteetne või isegi autoritaarne ja suudab tõenäoliselt varakult kasvatada lapsesse vastutustunnet. Reeglid ja ettekirjutused on olulised juba lapsepõlves ja tihti on need tunnetatavad piirangutena.
(kui naisel on Saturn pingestatud Kuuga-Veenusega ja mehel Päike-Marss, võib tunduda, et vanemad pole suutnud pakkuda nii palju armastust ja soojust, kui laps vajanuks) – M. March, J. McEvers „The Only Way To Learn About Tomorrow“.

Lõvi IC – Veevalaja MC
Kui uhke Lõvi on IV maja tipus, võib inimene olla kõrget päritolu, eeskujulikust või suurest perekonnast. Oleneb Päikesest ning selle aspektidest, kas peres valitseb tõeline soojus, või on lähisuhted avalikkusele demonstreerimiseks kenaks klanitud.
Lõvist lapsevanemal on alati dramaatilisi iseloomujooni, on kasulik kaastundlik lapse emotsioonide vastu ja kannatlik. Enamasti on ta väga hõivatud ja lapse jaoks vähe aega, aga kompenseerib selle topeltdoosi armastusega.
Väga pingeline Päike võib aga vastupidi näitata, et vanem ei oska või ei taha oma armastust ega hoolitsust välja näidata.

Veevalajast lapsevanem pole kunagi niisugune nagu teiste inimeste vanemad. Võib olla ebatavalise elukutse esindaja (näiteks astroloog) või tegeleb eriliste hobidega. Võib ka olla, et tal pole lapse jaoks üldse aega. Tihti on tegemist lihtsalt ebatavalise päritolu või välimusega. Väga pingelise Uraani korral võivad olla üsna äkilised maneerid. Mõlemad vanemad võivad olla küllaltki võimukad, ülemuslikud, lapse initsiatiivi allasuruvad (mõlemad fikseeritud märgid). Saturn oma asukoha ja aspektidega annab lisateavet.

Neitsi IC – Kalad MC
Kodus nõutakse korda, õppimist ja mõistlikku käitumist. Kui Merkuur on harmoonilises seisus, saab laps sellega ka kenasti hakkama.
Neitsi lapsevanem on tihti liiga nõudlik ja hoolitsev, peab tähtsaks hügieeni ja tervislikku toitumist. Hästi tihti esineb seda telge nende inimeste kaartides, kelle üks vanematest on õpetaja või meditsiinitöötaja. Korralikkus igal juhul üle kõige tähtis.
Neitsi-Kalad teljega tuleb ema-isa erinevus vist kõige tugevamini välja. Kalade lapsevanemat ei pruugi kunagi näha sellisena nagu ta tegelikult on. Siin võib olla ülepiirilist idealiseerimist, vastastikust mõistmatust või ta lihtsalt pole lapse elus osaline.
See vanem on tavaliselt see, kes tutvustab last kaunite kunstidega, jutustab muinasjutte ja oskab pakkuda hellitusi, võib aga olla ka alkohoolik, haige või eluvõõras maailmarändur.(Vahel avaldub väga selgelt ja otseselt ametis: isa meremees ning tihti pikalt kodust eemal).
Jupiter ja Neptuun oma asukoha ning aspektidega annavad lisateavet.

Kaalud IC – Jäär MC
Tavaliselt valitseb selles perekonnas rahu ja harmoonia, elatakse aktiivset ühiskondlikku elu ning vanematega saab vahest seostada märksõnu tuntus, kuulsus ja avalikkus.
(Ema) võib olla ilus, musikaalne, artistlik, heade kommetega, armastusväärne ja südamlik. Harmooniline veenus viitab eriti ilusale lapsepõlvele.
Jäär X tipus suhtub autoriteedi- ja võimuküsimustesse energiliselt, siin on vaidlus ja vastasseis loomulikud asjad. Kui Marss on passiivses märgis ja harmooniline, on suhted lihtsad ning loomulikud, kuid väga pingelise ja tugeva Marsi korral esineb tõenäoliselt suurt mässumeelsust autoriteetide vastu. Väga tihti tehakse koos (isaga) füüsilist tööd ja (või) sporti.

Skorpion IC – Sõnn MC
Siin võib olla tegemist mingite eelmiste põlvkondade saladusega. Kodus tihti väga intensiivne atmosfäär ja domineeriv või mõjukas lapsevanem. Enamasti on ema see, kes tahab last kontrollida ja suunata igal sammul. Paljud jäävad seotuks kogu eluks kas emotsionaalselt või materiaalselt (näiteks pärandused, ühine kinnisvara). On ka neid, kel juured päris kadunud. Marss ja Pluuto on võtmeplaneedid.
Sõnni X maja viitab väga autoriteetsele (autoritaalsele) lapsevanemale. Veenus näitab, kuidas reageerite. Tihti on tegemist loominguliste inimestega, sama sagedasti finantsmaailma tegelastega. Selle teljega on rollid tihti vahetunud: tugevam mõju tuleb Skorpioni vanemalt.

Ambur IC – Kaksikud MC
Kui Jupiter pole väga pinges, siis enamasti on tegemist rahumeelse perekonnaga, kus on tähtsad intellektuaalsus ja ausus. Juured võivad olla kaugel (üks vanematest pärit kaugemalt), vanemad eri rahvusest või (ja) väga erineva kultuuritaustaga. Kodus võib samuti liikuda palju võõrast rahvast, kõneldakse mitut keelt. Tegemist võib olla ka religioosse või väga hea haridusega lapsevanemaga.
Väga pingeline Jupiter võib viidata ka vanemate moraalitusele, eksimisele seaduste vastu.
Suhtlemine autoriteediga on vaba ja toimub võrdsetel alustel, kui MC on Kaksikute märgis. 8Isa) on hea vestluspartner, paljusõnaline ja intellektuaalne. Oleneb Merkuuri positsioonist, ka ta suudab lapsele need omadused edasi anda või mitte.
Kaksikute MC-le on ka tüüpiline see, et isasid on kaks, mõnikord võib ta ka hulkumas olla või üldse puududa.

Kaljukits IC – Vähk MC
Siin võib olla perekond, kus on üks lapsevanem või tegemist raske (töörohke) lapsepõlvega. Tihti esinev, kui inimene on kasvanud talus, kus kõigil lastel varakult oma kohustused.
Distsipliiniküsimused on tihti ema otsustada, aga tavaliselt on austus mõlema vanema vastu. Austatakse autoriteeti ja küpsust. Tihti esineb ka olukordi, kus mitu põlvkonda koos elavad. Harmooniline Saturn viitab elus edasijõudvale lapsevanemale.
Vähk X tipus võib olla näitajaks, et ema täidab mõlema vanema rolli või on isa hoopis see, kes koduste tegemiste eest vastutab (ema ühiskonnas aktiivselt tegev) – pööratud roll. Kindlustunne ja stabiilsus on inimese heaoluks olulisim.

Veevalaja IC – Lõvi MC
Kui ootamatu Uraan valitseb päritolu, võib kodune elu olla täis muutusi ja ärritusi. Vanemad võisid palju kolida – oli pidev vajadus kohaneda uue ümbrusega. Tegemist võib olla ka abieluvälise lapsega või on erinevus teiste pereliikmetega väga suur ja inimene tunneb end kõrvalisena, üksikuna. Elu pole kunagi igav ega monotoonne.
Uraani asend näitab, kus tuleb kohaneda uute olukordadega, Saturn annab lisateavet. Üks vanematest (tavaliselt ema) on eriti ere isiksus. Ta võib olla vabadusarmastav, elu väärnähtustega võitlev, leiutaja või ka näiteks astroloog. Igal juhul on tegemist ebatavalise kasvatusega.
Lõvi X maja lapsevanem on tavaliselt lapsele suureks eeskujuks. Teda tunnetatakse kui liidrit, tugevat juhtivat figuuri elus, kes tihti on seotud ka reaalse võimuga. Päikese seis näitab kui tugev on (isa) autoriteet ja kuidas seda vastu võetakse.

Kalad IC – Neitsi MC
Võimalikud on päritolu saladused, religioosne perekond või mingi kummaline seos eeslmiste põlvedega. Tegemist võib olla lapsevanemaga, kes muusik, alkohoolik, meremees vms.
(Ema) võib alati mitte olla lapse kõrval, sest töötab palju või on tal terviseprobleeme. Tegemist võib olla ka võõrasemaga.
Jupiteri ja Neptuuni aspektides peitub võti. Suure pingestatuse korral võib olla ka võõrandumist, solvumist, arusaamatusi.
Neitsi X maja iseloomustab kriitilist ja nõudlikku lapsevanemat, kelle vääriline laps tahab olla. Merkuuri aspektid näitavad, kas see on lihtne või ei. Paljud inimesed selle teljega kannavad hoolt vananevate vanemate eest.

Päris kindlasti saab lisainfot solaarmajadest. Jäära päikesemärgi esindajale on neljandaks majaks ja vanemaid iseloomustavaks märgiks Vähk (X seega kaljukits), Sõnnile Lõvi jne.
Oma vanemate iseloomustamiseks peab vaatama alati ka Kuud ja Saturni kui telje IC_MC loomulikke valitsejaid.
Sünastriliselt on lapse MC minu arvates alati ema või isa Päikese, Kuu või telgedega ühes märgis. Sama peaks kehtima ka AC puhul (Praktikas esineb üksikuid kõrvalekaldeid, kuid pigem pean seda veaks sünnikellaajas)
Materjali koostanud astroloog Taimi Uuesoo
teema järgneb

teisipäev, 26. mai 2009

Zeus kohtub Neptunusega27 mail kell 22.14(UT) toimub Jupiteri ja Neptuuni konjunktsioon 26.29 Veevalajas. Sellele lisandub veel Chiron, mis juba pikalt Neptuuni lähedal viibib. Kokku tuleb neid ühendusi kolm.
27.05 – 20.29
10.07. - 26.02
21.12 – 24.18

Jupiteri ühendus Neptuuniga toimub rohkem kui iga 12 aasta järel, siis kui Jupiter on teinud täisringi ja jõudnud jällegi Neptuuniga kokku. Aga kahe suurplaneedi ühendust Veevalajas esineb juba suhteliselt harva. Eelmine oli aastal 1843. Siis oli täpseid ühendusi samuti kolmel korral:
9.04.1843 - 20.57 Veevalajas
11.09.1843 - 19.20 Veevalajas
8.11.1843 - 18.44 Veevalajas

Varsti peale ühendust avastati Neptuun (1846). Neptuun Veevalajas oli aastatel 1834 – 1848. Just nimelt siis, olles progressiivses ja leiutajalikus märgis, hakkasid üle maailma levima utopistlikud ja humanistlikud ideed. Reformaatorid võitlesid idealistlike ideede eest, sealhulgas ka orjapidamise vastu. Neil aastatel tehnilise progressiga kaasnes auruenergia kasutusele võtmine (ilmusid raudteed, aurulaevad).Kirjanduses tekkisid uued suunad. Meditsiinis hakati esmakordselt kasutama anesteesiat. Siis avastati element uraan.

1998 – 2011 on Neptuun jällegi Veevalajas. Seda aega iseloomustab New Age liikumise kõrgaeg, suurem huvi müstika vastu, saavutused kunstis ja tehniline areng jäävad pikaks ajaks tulevikus eeskujuks. Kinnistub idee ülemaailmsest vennastumisest?, üle maailma toimuvad reformid, mis puututavad majandust. Samas ilmuvad esile utoopilised ja teostamatud plaanid. Enne Kaladesse siirdumist on võimalikud mitmed kataklüsmid, sagedasemad looduskatastroofid.
Järgmine samas märgis ühendus tuleb alles kauges tulevikus, 3 veeb. 2163. aastal 2.49 Veevalajas ja 19.01.2176. a. 29.58 Veevalajas.

Jupiteri ja Neptuuni ühendusega kaasnevad nende planeetide printsiipide eredamad väljendused. Ja ajaloo sündmused seda ka näitavad. Samuti väljendub see neil aegadel sündinud isikutel. Nendel avalduvad just need omadused, mida nii Jupiter kui Neptuun endas kannavad ja annavad – hea kujutlusvõime, helilooming, teater, kirjandus-luule, meditsiin, loodusteadus, religioon, fotograafia, arheoloogia. Mõned iseloomulikumad näited, kui Jupiter tegi juba tugeva ühenduse Neptuuniga. Ette öeldes oli siis aastal 1843 nende ühendusega seotud Juno ja see kolmik oli pikalt sekstiilis Pluutoga.

Aprilli algul 1843.a. sündisid Ameerika fotograaf William Jackson ja saksa dirigent Hans Richter.
Kuu keskel sündis ameerika kirjanik Henry James ja eesti naistegelane ja käsitööõpetaja Natalie Johanson- Pärna.
Mais on sündinud saksa helilooja Carl Ziehrer, hispaania kirjanik ja poliitik Benito Perez Galdos. Samuti tulevane Nobeli laureaat, prantsuse õigusteadlane Louis Reanult ja eestimaal talurahva liikumise juht Peeter Samuel.
Juunikuul on sündinud kuulus norra helilooja Edward Grieg, vene taimefüsioloog Kliment Timirjazev, austria Nobeli laureaat kirjanik Bertha von Suttner ja eestimaa kirjamees Jaan Otstravel.
Sügisel 1843. aastal nägid ilmavalgust rootsi arheoloog Oscar Montelius, soome teatrijuht ja kirjanik Kaarlo Bergbom, saksa kirjanik Theodor Pantenius, vene kirjanik Gleb Uspenski ja eesti kirjanik Jakob Pärn.
Hilissügisel aga sündisid vene kujur Mark Antokolski, saksa filosoof Richard Avenarius, portugali kirjanik Jose Maria Eca de Queiros, ameerika filantroop ja tööstur C. Vanderbilt II ja Nobeli laureaat meditsiinis Robert Koch.
Neil kõigil siis üsna täpne konjunktsioon Jupiter-Neptuun Veevalajas.

Maailmasündmustes võiks nende ühendus tähendada liigset idealismi ja fantaasiat, palju lubadusi, mida hiljem täita ei saa ja inimeste suuremas huvis müstika vastu. Seda eriti siis, kui ühendus on pingestatud teiste planeetide poolt. Ühendus Veevalajas peaks tähistama millegi uuema, progressiivsema algatuse või ettevõtmise algust.

Ajaloost leiame sellele vastavad näited.
11. veeb. esietendus Milanos G. Verdi ooper “Lombardlased esimeses ristisõjas”
mai Edingburgis lõhestus Shotimaa kirik
17.06.1843 – Uus-Meremaal puhkes maooride mäss
juul. lasti Bristolis vette ajaloos tuntud suurlaev “Great Britannia”
15. aug. avati Kopenhaagenis esimene Tivoli park, eks ole seegi Jupiteri ja Neptuuni ala, atraktsioonide ja illusioo nide loomine, meelelahutus suuremas mastaabis
13.okt. New Yorgis Henry Jones asutas vanima juudi organisatsiooni B`nai B`rith, puhtalt religioosne ettevõtmine
11.nov. Ilmus H.C. Anderseni teos “Inetu pardipoeg”
Samal aastal ilmus kommerts eesmärgil müügile esimene Jõulukaart, Dresdenis esietendus Wagneri ooper “Lendav hollandlane”. Veel on ajaloo annaalides kirjas – Vene õigeusu kirik asutab Alaskal innuiitide jaoks misjonikoole, Taani filosoof Soren Kierkegraad avaldab raamatud “Emb-kumb”, “Kartus ja värin” ning “Kordamine”. F. Engels avaldab teose “Töölisklassi olukord Inglismaal”. Hiinamaal keelatakse keisri dekreediga oopiumi suitsetamine ja samal maal kogeb keiser Hong Xiuquan nägemusi ja kuulutab ennast “Taevariigi Kuningaks”. See viimane iseloomustab eriti hästi Jupiter-Neptuun mõju illusioonide tekkes.

Selle ühenduse hilisema mõjuna arenes jõudsalt ooperite ajastu areng. Ilmuvad kuulsad ooperid nagu Berliozi “Fausti hukkamõistmine”, Verdi “Rigoletto”, “Trubaduur”, “Maskiball” ja “Traviata”. Offenbachi “Orpheus põrgus”jpt.
Järgnes ka rahvuste ärkamine aastatel 1848-1849, ülestõusud/revolutsioonid Sitsiilias ja Varssavis, Dresdenis, Ungaris ja Pariisis. Aastal 1848 algas kullapalavik Californias. 1845-49 kannatas Iirimaa hävitava loodusõnnetuse, kartulilehemädaniku all, mis põhjustas ulatusliku näljahäda, kutsudes esile Iirimaa rahvastiku kahanemise veerandi võrra ja sundis üle miljoni inimese maalt välja rändama.

Eestimaale oli 1843 aasta halb põllumajanduses, saak oli kehv. Ka järgmine aasta oli külma kevade ja vihmase suve tõttu veelgi halvem, saak ikaldus täielikult. Ilmub Eduard Ahrensi eesti keele grammatika, millest saab alguse uus kirjaviis. Järgmisel aastal ilmuvad trükist eesti-ja lätikeelsed vene õigeusu palveraamatud ja katekismused.
Kõigis neis äratoodud sündmustes on kohe ära tunda mõlema planeedi printsiibid ja omadused. Mida nüüdne ühendus kaasa toob?

Neptuuni täielikult mõista on võimatu. Ta on suur lahustaja ja aru saada temast väga raske. Maises plaanis kuuluvad tema alla kõik, mis seotud merendusega, samuti keemia ja kõik vedelikud. Meditsiinis nii arstirohud kui mürgid. Seotud on ta saladustega, pettuste ja varjatud, põrandaaluse tegevusega. Kõrgemas plaanis allub Neptuunile alateadvuse Ürgne Ookean.
Mai teisel nädala tegi Rooma paavst ringreisi Lähis-Ida maades, sedagi sümboliseerib kahe religiooni planeedi lähedus. Nii et prognoosida midagi sellest valdkonnast on pea võimatu. Üht teist aga võiks välja pakkuda. Mais pole võimatu mõne suurema mereõnnetuse võimalikus. Juuli esimesel nädalal võib rahva rahulolematus majanduskriisist tingituna võtta tõsisema ilme. Siis teeb Marss kvadratuuri Jupiter-Neptuun ühendusega. Sügisel, kui Jupiter muutub oma liikumises direktiivseks, tekib suurem oht korratuste, meeleavalduste ja massirahutuste võimalikus. Keeruline saab olema ka aastalõpp, rahu maailmas muutub jällegi hapramaks.

21. dets. toimub viimane Jupiter-Neptuun ühendus, sellel teeb vastasseisu Marss, mis on lähedal 1999. aasta Päikesevarjutuse punktile. Samal ajal teeb Saturn kvadratuuri Pluutole. 15. jaan. 2010. aasta Päikesevarjutus võib sümboliseerida pöördelist päeva, samasugust nagu oli samal kuupäeval 1991. aastal järgnenud sündmustele. Siis ÜRO koalitsioonijõud USA juhtimisel alustasid jaanuaris Lahesõja käigus õhuvägede rünnakut Iraani vastu. Vilniuses kaks päeva varem toimus verine pühapäev, 20. jaan. verine pühapäev ka Riias. Kuid jaanuaris 2010 toimuv Päikesevarjutusele (25 Kaljukits) lisandub rahuarmastav Veenus, mis soodustab rahu säilimisele kaasa ja ei lase asja päris käest ära.

Juunis 2010, kui Jupiter ja Uraan on läinud Jäära märki, võib rahvas loobuda oma tagasihoidlikusest, tuimusest ja hakata rohkem ning tungivamalt nõudma valitsustelt paremate elutingimuste ja majanduse kiirema kasvu nõudmist..
Lähiaja ja järgmise aasta sündmused siis näita, kuidas nende kahe vägi seekord end ilmutab, mis saab olema ja mis prognoosidest täide läheb või ära jääb.

Artikli koosatmise ajal (mai teine/kolmas nädalal) toimusid juba mitmed sündmused, mis mahuvad nende kahe planeedi mõjusfääri. Tallinna lähedal jooksis madalikule Norra kaubalaev. Kapten olevat purjus. Õnneks merereostust ei tekkinud ja laev tõmmati madalikult lahti. Moskvas plahvatas gaasitrass. Jerevanis põles kautsukitehas, hukkus 4 inimest. USA-s samuti tulekahju nafta-keemia tehases. Paar päeva tagasi rünnati Viini pühamus sikhide vaimset juhti Sant Rama Nandi, kes suri hiljem haavadesse. See samuti seotud nende kahe planeedi printsiipidega.
Samalaadseid sündmusi võib veelgi tulla, ühendus kestab pikka aega.

kolmapäev, 20. mai 2009

Perekond


Perekondade jaotus
a) uraanlikud
b) neptuunlikud

Uraanlikus väljendub avatud süsteemis. Neis ei ole korduvaid teemasid, pole tugevaid astroloogilisi mudeleid. Kõige tugevamad sidemed on seotud valikuga, mitte aga saatusega. Nad on palju vabamad saatusest. Sellise suguvõsa kaardid näitavad ääretult suurt variatsioonide , erinevuste variante. Energia uraanlikus peres on maskuliinne, enamuses jääb peale meesenergia. Sellisesse suguvõssa sünnib rohkem positiivse sodiaagi märgiga inimesi, sünnib rohkem ekstravertseid, päikesekeskseid (ego) lapsi. Päikesel on palju aspekte ja ta on tugev. Kõikidel sellises peres on see rohkem väljendunud. Perekonnas on määrav või keskne isa roll, ta on mõjutaja (kui isa peres polegi ja laps on). Igal juhul mehelik energia väljendub ka naisliikmetes. Naised on eesmärgikindlamad, seda nii positiivses kui negatiivses mõttes. Need, kes abielluvad uraanliku pere liikmega, peavad olema tugevad ja kõigeks valmis, st. Uraan tuleb Neptuuni sisse. Õppima peab tasakaalu partnerite suhete vahel. See on üldse meie eluülesanne kõigile siin Maa peal.

Et, Uraan tunneks end tõesti perena, tuleb end motiveerida parandamise teele minekuks, muuta, luua pöördeid perekonnas kui ka ühiskonnas. Uraan kasvatab oma pereliikmeid ette ühiskondlikuks eluks (ma tahan, et laps oleks vaba, edukas). Uraani perekonnas on kasvatus vaba, last võetakse kui koostöö partnerit. Vanemad ei taha lahendada laste probleeme ja sunnivad neid ise tegema. Noores eas on lastel palju vabadust.

Uraanlik perekond
jaguneb omakorda kahte alatüüpi.
positiivne – kokkuliitev pere, head sidemed
b)negatiivne – lõhkuv pere või üks liige
Positiivses peres liigselt emotsioone ei seota (ei ole eluaegne võlglane). Vahetu peresisene suhet esineb harva, see eest aga on hea ning sõbralik. Hädaolukorras lahendatakse oma probleemid ise (Saturni mõju).
Negatiivse variandi puhul, ülitundlikus, lähedal hullumeelsusele. Inimene võib olla ülikontaktne (elektrijänes (uranismi negatiivsus + uraanilikkus)). Uranistlik tunneb end tõrjutuna, maha jäetuna. Liikmete vahel on võõrandumine, ägedad reaktsioonid, nad on väga radikaalsed, mässumeelne tapja (märatseja hull), antisotsiaalsus. Uraanliku tüüpi preliige näiteks põgeneb kodunt ja väga uraanlik ei talu isegi lihtsat hoolitsust.

Neptuunlik perekond
Neil on peremudelite vankumatu muutumatus, korduvad teemad kõikides liinides ja ühte moodi. Neil pereliikmetel on tihtipeale samad päiksemärgid, stiihiad, majad ja ristid. Üksikud liikmetel võib see ka erineda. Dünastia teemad ikka korduvad. Parim näide suurilma elust on Kennedy`te klann. See dünastia on femiine, neptuunlik. Klannil on peale ühe( John Kennedyl AC Kaaludes) kõik AC-d naismärkides. Korduvad on neptuunlikul perekonnal ka surm ja raha. Kõik neptuunliku perede olukorrad toituvad üksteisest, ka astroloogilised märgid, aspektid on omavahelises seoses. Teistsuguseid eriti endale ligi ei lasta. Kui mõni Uraan satub nende hulka, siis tuleb tal kohaneda Neptuuni stiiliga. Neptuuni peres on kõik võimelised teesklema, mängima harmooniat. Intellektuaalne suhe pole üldse tähtis, selgus ja hoolusus pole vajalikud, väike muinasjutt käib asjaga kaasas. Lähedastel on suhted ka lähedased. Oma vajadustest antakse märku intuitiivselt, sümboolselt. Neptuunlik pere on arheotüübilt feministlik (naiselik). Kaartides domineerivad naismajad, introvertsus, väljendunud Kuu. Ema on peres määrav, tähtis ja domineeriv. Kuu ja naiselikus seob peret ühtseks. Perekriis – see surutakse oma ringi, kriis elatakse ühiselt läbi ja kannatatakse vaikides, kohanetatakse uue olukorraga paremini. Kannatused võetakse varsti märterlikult. Pered on iseeneslikult üksteisest sõltuvad. Nad on olemasoleva säilitajad, religioossed inimesed. Ametistest esineb sageli neptuunlike erialasid - arstid, meremehed, loodusega seotud jt. Teistsugusus on nende jaoks hirmutav.

Positiivne neptuunlik perekond – atmosfäär on peres soe, kindel, emotsiooniderikas. Ei ole peaaegu üldse saladusi, midagi pole vaja peita. Sügavalt rahulolev, harmooniline, absoluutselt rahulolev. Autoriteetideks on õpetajad, preestrid. Harva võetakse kontakti uraanliku perega. Neil on ühine energiaväli, psüühika ka omavahel seotud. Neptuunlik perekond jätab väljastpoolt vaadates ääretult hea ja positiivse mulje. Nad vajavad palju tagasisidet (7 maja printsiip), teiste arvamus on oluline. Nad võivad olla ka uuenduslikud (loomeametites).Perest võivad tulla ka antisotsiaalsed tüübid või diogenese tüüpi inimesed (sealjuures ka loojad). Positiivses neptuunlikus peres peab olema kaks liiget, üks rohkem tuntud, kuulus või rikas ja teine liige lihtsalt toetaja, abistaja, altruist. Ideaalset neptuunliku peret esineb väga harva. Enamasti on rohkem segapere, mõni liige on uraanlik näiteks.

Terroristlik, maffialik, kriminaalne jt. pere on neptuunlik. Negatiivse neptuunliku pere – privaatsuse puudus, teiste lämmatamine (kes erineb neist), klaustroofia. Negatiivses peres pole tõelist tunnete ilu, on ebakõla (minul on külm, teised pangu midagi selga) so. Ka teiste lämmatamine. Peres puuduvad kontaktid välisilmaga, suhtlus on imelik, ka keep smailing kuulub siia. Igasugune kaitse oma kodu sissetungi vastu, kedagi naljalt enda juurde ei kutsuta. Hirm juhtunud asjaolude ees. Mängitakse midegi-kedagi muud kui tegelikult on, ka käitumises, ütlustes jne. Meheliku energia tulek perre on nagu tulnuka tulek, kes ei sobi antud perre. Lapsel raske leida endale eeskujusid. On ainult üks eeskuju, kõik ei saa ju jälgida ühte inimest. Pere vajab usku kellegisse või millegisse. Omane on negatiivsele neptuuni perele masohism, apaatia, depressioon, moraali. Ja eetika normide rikkumine, petmine, salajased vargused, skisofreenia, autismi (ei näe, ei kuule) täielik sõltuvus, religioose maailma ekstreemsuse vormid.

Uraani inimene mängib tundeid, ta peab enne mõistma kui tundma hakkab. Temal on kergem mõtelda kui tunda. Uraani peredes on sünastriliselt palju konjunktsioone aga neptuunlikul on neid väga vähe või pole üldse.
Neptuuni inimene mängib mõtlemist, ta peab enne tundma, siis alles tuleb mõistmine. Temal on kergem tunda kui mõista, teda on kergem mõjutada kui uraani inimest. Neptuuni peres on nurgamajad aktsepteeritud, st. on palju planeete majas. Neptuunlast tuleks otsida läbi 4 maja ja ka nurgamajade kaudu.

Perekondlik teema
Põlvest põlve perekondlik teema stagneerub. Perekondadel on omad kultuuriliinid, müüdid, saladused, valed jms. Saladused koormavad kõige enam. Inimene peab teadma oma esivanematest kõike, nii head kui halba, ka saladusi. See ei tekita illusioone oma pere suhtes ja teab saladusi, see on ise tervem ning ausus ei tekita mingeid raskusi. Saladused teevad haigeks, suletuks(saladused suguvõsas - on Neptuun, Pluuto, IV maja).
On nelja tüüpi inimesi, kes sünnivad või tulevad tulevad perekonda:
a) patuoinas
b) must lammas
c) katalüsaator
d) lepitaja

Patuoinas kannab pere saastatust, ta tõugatakse perest välja, või sünnib puudega ja ei saa välja visata. Ta võtab kanda terve perekonna patud. Saturn on siin suur tegija, ka tugev Kaljukits, X maja või Saturn AC-l. Ta ise ka tunneb oma missiooni või kannab pere probleeme ja tegeleb nendega. Teine tüüp patuoinast on seotud Neptuuniga, puudega, emotsionaalse tasakaalutusega, vaimse puudega. Patuoinas on väga sarnane mõne pere liikmega. 14-aastasel hakkab inimlaps kandma oma karmat (Saturni oposit. Saturnile).

Must lammas tuleb vahel perekonda, kel on täiesti erinevad jooned (ütlus - ma ei tea kellese see laps on läinud). See on peres hästi varjatud teema. Ta murrab pere liini, ka positiivselt ja pere on uhke tema üle. Must lammas võib olla vägagi tervendav aga ka saada patuoinaks. Kannab ka haigusi endas edasi ja toob selle perekonda. Must lammas tuleb tihti pere sisse abielu kaudu või lapsendatud lapse näol. Musta lammast iseloomustab Uraan. Teine näitaja on Marss, nende kahe omavahelised seosed. Parimal juhul saab mustast lambast katalüsaator, halvimal juhul patuoinas.

Katalüsaator on inimene, kes võimeline olustikku muutma. Pere peab sellisel juhul täielikult ümber muutuma. Pluuto ja Skorpion siis. Ta võib tulla, sündida, et vastu võtta pealööki perele. Ta on ainuke, kes saab lukkus ukse lahti teha ja saladused välja lasta. On nagu perekonna tervendaja aga võib saada ka patuoinaks, kui pere seda väga tahab. Ta on muutja, kuid ei saa olla lepitaja. AC-ga Skorpionis inimene ütleb, et teda ei ole tahetud, ei ole oodatud (kuigi vanemad last tahtsid). Katalüsaator ilmub nagu saatus ise, must muutub valgeks või vastupidi. Ta võib olla ka must lammas.

Lepitaja või vahendaja. Ka katkestaja ja muutja. Ta on rahu hoidja, lepitaja. Veenus või Kaalude tüüpi inimene. Veenus I majas, Veenus Kaaludes, jt., lisaks aspektid Neptuuniga. Veenuse inimene ja aspektid Neptuuniga, Päikese ja Neptuuni konjunktsioon, Kaalud, Neitsi ja Kaljukits – need on lepitajale kõige iseloomulikumad. Lepitaja vahel väsib puhvri rollist ja loobub minnes ära.

teisipäev, 12. mai 2009

Suguvõsa - esivanemad sünnikaardis

Miks on vaja tunda oma suguvõsa. Miks see oluline on. Mida see meile annab.
Neile küsimustele püüame vastata alljärgnevalt astroloogide Svea Degerholmi ja Taimi Uuesoo poolt koostatud materjalide põhjal.

Eessõna
...Veresugulusel põhinevad sidemeid iseloomustab erakordne püsivus isegi ajaloo kataklüsmides. Tsivilisatsiooni ei loo mitte klassid, vaid ühendused suguluse alusel.
Praegu üha rohkem inimesi püüab tunnetada minevikku, intuitiivselt või teadlikult otsida toetust ja kaitset esivanemate stabiilsetest väärtustest. Põhjusi on tendentsil mitu. Järsult on kasvanud inimeste migratsioon, tuhandeid kordi on suurenenud informatsioonivood ja elu dünaamika, on tekkinud küllalt suur lõhe põlvkondade vahel. Kuid kui on lõhe põlvkondade vahel, kaob suguvõsa Maa pealt.

Esivanemaid sugupuuna esitatuna võib neid kujutada juurtena, mis asuvad maa sees ja toidavad suguvõsa eeterliku ja astraalse mateeriaga. Igaüks peaks tundma õppima (avastama) oma sugu, puhastama selle ja täitma oma hinge valguse ja armastusega.
Kui inimene rebib lahti end mitte ainult oma sugulastest, vaid ka vanematest, jätab ta end sellega ilma suguvõsa elustavast energiast. Selline inimene on elus ebastabiilne, tal on raske vastu seista välistele mõjudele. Tekib juured kaotanud veererohu taoline inimene.
Miks pean kellegi eest lahendama suguvõsa probleeme ja vastuseks olekssee. Esiteks, hing saabub sellesse suguvõsasse vastavalt enda ja selle suguvõsa omadustele. Teiseks, hing tuleb tihti sinna, kus ta on juba olnud ja kuhu ta on jätnud teatud jälje ja lahendamata ülesanded. Sellepärast ongi vaja oma suguvõsa omaks võtta ja suhtuda temasse austavalt.
Põlvkondade vaheline side ja nende harmooniline koostöö on kõigile suguvõsa liikmetele väga tähtis. Ilma koostööta suguvõsaga on vaimne arenemine võimalik vaid teatud tasemeni. Edasi minna võib ainult suguvõsa energiat kasutades.

Igal inimesel on võimalus saada energiat oma suguvõsalt ja anda vastu oma energia. Sel moel toimub pidev energiavahetus ning selle tulemuseks on suguvõsa ja inimese evolutsioon. Kujutage endale ette puud, kus inimene on üks oksake. See oksake püüdleb valguse, päikese poole, saab energia, töötleb ümber ja annab tagasi puule. Ja mööda tüve tuleb üles uut elujõudu......
A. Nekrassov „Elavad mõtted“

Kui ei ole usku ei energiatesse, taassünni võimalikusse, hinge olemasolusse, siis seda ei saa peale sundida ega inimesele ka pahaks panna. Kuid oma suguvõsa uurida tasub ka siis.
Palju on kõneldud eelmistest eludest ning mõjust meie praegusele elule, otsides vastust küsimusele, miks oleme just siin ja praegu, miks sündisime sellesse ellu, ajaloolisse situatsiooni ja nimelt sellesse perekonda. Palju vähem (kui üldse) räägitakse esivanemate mõjust, suguvõsa karmast ja meie osast oma suguseltsis. Ometi vastab esivanemate elu ning saatuse uurimine päris selgelt küsimusele, miks sündisime siia ellu ja justnimelt sellesse suguvõsasse – miks tulime parandama, milliseid eksimusi lunastama.
Vanemate patud nuheldakse laste kaela.... või valivad lapsed endile seesugused vanemad, kelle geneetiline kood, esivanemate õpetus ja elukogemused võimaldavad neil saada just nende „laste“ kaela nuheldud „pattude“ kogemust, mida nad vajavad, et parandada eelmiste eludes tehtud vigu?

Käbi ei kuku kännust kaugele, aga kännu peale ka ei kuku. Oleme küll oma esivanemate moodi, kuid mitte teisikud. Samas võimaldab kännu-uuring, eellaste elu ja nende horoskoobi tundmine meil valida käbi kukkumise suunda, sest teame kukkuma asumise lähtepunkti, seda vana head kändu – oma esivanemaid.
Astroloogia abil on isegi leitud ja lahendatud „sohilaste“ olemasolu. Sest too laps ei haaku astroloogiliselt kuidagi teiste suguvõsa sünnikaartidega.
Me tuleme sellesse maailma OMA karmaga ja leiame parimad arenguvõimalused suguvõsa mingis kindlas lülis, kus toimub ühinemine esivanemate geneetikaga, suguvõsa karmaga.
Läbi geenide antakse see informatsioon igal juhul meile edasi. Meie sünnikaart on orgaaniliselt läbi põimunud probleemidega, mis on seotud kuue põlvkonnaga – 126 konkreetse isikuga. Meie maine keha säilitab selle eeterkeha mälus.

Esivanemate mõju võib olla meie jaoks nii kaitsev kui lõhkuv, vastavalt sellele, kui puhast elu nad elasid. Nende elu kvaliteedist sõltub meie immuunsus ja toimetulek elus. Kui meie esivanemad oleksid olnud pühakud, oleks meil tõenäoliselt ülivõimed.
On kasulik teada oma esivanemate geneetilist programmi, et paremini mõista, millistena me sündisime sellesse maailma ja mida saaksime teha selleks, et oma geneetilist programmi puhastada nende jaoks, kes tulevad meie jõul.
Seega, inimest mõjutavad seitse eelnevat põlvkonda, kes kõik oma hea ja halva pärandi meie horoskoobi igaüks isemoodi sisse kirjutavad. Kui vaadelda ainult otseseid eellasi, saame 126 esivanemat + mina ise.

ESIVANEMAD SÜNNIKAARDIS
Oma sünnikaardis saame esivanemaid vaadata läbi põhitelgede.
IC/MC
Olevik.
Imum Coeli ehk 4 maja tipp (IV maja algus) sümboliseerib sidet kollektiivse alateadvusega või selle katkemist. IC on horoskoobi vundament, mis seostub juurtega, suguvõsa (esiisade) pärandiga ja viitab ka emotsionaalsele ümbrusele, olemasolu allikale. IV maja, (Vähk. Kuu) väljendab vanemlikku hoolitsust ja tuge elus. Siin on perekondlik baas, turvatunne, kodusus . Kõik, mida lapsepõlves loob inimesele EMA, hilisemas elus oma perekond. Siin väljenduvad omadused, mis oleme saanud kaasa kodust, vanematelt.

Igavik.
Medium Coeli ehk Kesktaevas on kümnenda maja tipp (X maja alguspunkt), mis märgib seda kohta, kus Päike on suurimal kõrgusel (seniidis), enne kui hakkab laskuma. MC seostub isiksuse saatusega ainelises maailmas ja viitab sellele, kuhu pürgime tööelus, meie kohale ühiskonnas, millised on võimalused elus hakkama saada. Kesktaevas sümboliseerib inimese soovi läbi lüüa, seondub saavutuste ja tähtsamate püüdlustega. Kui IC on puu juured, siis MC on selle puu latv. X maja (Kaljukits, Saturn) väljendab vanemlikku distsipliini, autoriteeti ja piiranguid, mis on selleks, et inimene ei väljuks traditsioonilistest raamidest ja ettekirjutustest. Lapsepõlves tunnetatakse tavaliselt autoriteetse figuurina ISA, hilisemas elus võtab selle rolli ühiskond.

Võime öelda, et ema ja isa on nende punktide järgi üsna hästi iseloomustatavad. Samuti esimene kasvatus või kasvatamatus, nn kodu kvaliteet ja vanematepoolne tugi või takistus.
Astroloogid pole päriselt ühel arvamusel, kumb neist majadest ema, kumb isa täpsemalt iseloomustab. Mõni väidab, et IV on alati ema ja X isa, teine vastupidi, kolmas seostab määrangu lapse sooga (naistel IV isa ja X ema, meestel vastupidi). Julgen väita, et reeglit pole võimalik anda, kõik variandid kehtivad ja lisaks veel see: MÕNEL JUHULON VANEMAD ERISTAMATUD JA MÕLEMAD ISELOOMUSTAVAD NII IC KUI MC-ga (pluss nende märkide valitsejad, kust need teljed algavad). See on nii väga üksmeeleses peres, sarnaste või võrdväärsetest partneritest ema-isa puhul.
Tavaliselt kirjeldab MC seda, kes on lapse jaoks autoriteet ja IC tundelist ning hoolitsevamat vanemat.

DC/AC
Minevik.
Detsendent ehk seitsmenda maja tipp on üksikisiku ja välismaailma kokkupuutepunkt. See asub läänehorisondil, seal, kus loojub Päike. Viitab sellele, kuidas inimese identiteet ja mõju peegelduvad inimsuhetes, millised partnerid (eriti abikaasakandidaate) ligi tõmbate.
Detsendendiga kaasnevad need omadused, mis eneses on veel peidus (aga kindlalt olemas), ja mida otsitakse teises inimeses. Läbi teise teadvustame ennast. Tegemist on peegelpildiga, kujutis võib olla ümberpööratud ja moonutatud, sest meelte kaudu meieni jõudnult teadvustame alateadlikult selle, mida näha tahame. DC-l (Kaaludes, veenusel) väljenduvad omadused, mis oleme saanud kaasa vanavanematelt (VII maja on IV-le neljas – seega vanavanemate vanemad).

Tulevik.
Astsendent ehk esimese maja tipp näitab eluteed või inimese rolli Maal. Siin on Päike tõusul ja see koht taevas, mis sünnihetkel asub täpselt idas. Tõusumärk on seotud sünniga ja füüsilise seisukorraga ning viitab ka inimese tähtsamatele personaalsetele omadustele, mida alles hakatakse avastama. Kõik eelnevate põlvede kogemused ja omadused on kokku liidetud ning x-ga jagatud. Tulem vastab täpselt AC märgile ja kraadile. Sellele toetudes avastatakse ennast ja maailma.
AC, Jäär ja Marss on need, kes (mis) sulgevad järjest uusi peatükke meie eneseleidmise raamatus. Selles tegevuses on kindlasti osalemas ka vanaisa(ema), naine (mees) (VII-le VII) ja õnnelik on see, kel lapsepõlves jutukas/armastav vanaema(isa) lähedal oli.
Vana-vana-vanemaid on mõistlik otsida jälle teljelt IC/MC, sest VII-le IV on X ja I-le on vanemad nagu endalgi IV majas. Sellest eelmine põlvkond jälle I/VII jne. jne.
Aksioom:
Genotüüp ehk pärilikud faktorid on väljendatud Päikese, Kuu, Sõlmede ja teljega MC/IC (teised planeedid kannavad ka loomulikult eellaste omadusi edasi, kuid ei määra geneetilist põhikoodi).
Fenotüüp ehk kindlal arenguastmel väljakujunenud omaduste kogum, individuaalne süntees – väljendub telje AC/DC ja MC/IC asukohas ja omavahelises suhtes(allikas: Reinhold Ebertin, „The Combination of Stellar Influences“).

Järeldused: (oletuslikud ja praktikas vaadeldud)
Kui Päike, Kuu ja Sõlmed on IV või X majas (Vähis või Kaljukitses), on arvatavasti geneetiline seos tugevam vanemate ja vana-vana-vanematega.
Kui Päike, Kuu ja Sõlmed on I või VII majas (Jääras või Kaaludes) – siia ritta võib panna tõenäoliselt ka IC ja MC märgi valitsejad – on geneetiline seos tugevam vanavanemate ja vana-vana-vana-vanematega.
Päikese, Kuu ja Sõlmede aspektid teiste planeetidega konkretiseerivad suundi, kusjuures kõige tugevamini aspekti(de)s väljendunud planeet viitab Päikesemärgile.(nt. Päikese konjunktsioonis Pluutoga, omakorda trigoonis Põhjasõlmega ja aspekteeritud ka Kuuga – siin lausa peab olema Skorpionist eellane. Kui lisada teave, et sõlmed on IV/X ja Kuu Vähis ning X majas ja vanematest pole kumbki Skorpion, on selge, et otsesed ja olulised „tegijad“ peavad olema vana-vana-vanemad).
Tõenäoliselt viitavad naisplaneedid naisliinile ja meesplaneedid meesliinile (kusjuures nii ema kui ka isapoolsele), aga kindlam on otsida Päikesemärgi järgi, sest siin pole reegel paigas nagu vanemate määratlemiselgi.

Päikesemärgi kordust esineb kõige tihedamini üle kahe põlve. Tundub, et igas liinis (harus) korduvad põhikombinatsioonid. (nt. Päikesemärk – isegi kraad, orbiga 2 kraadi – tuleb uuesti vähemalt nelja põlvkonna jooksul esile).
Kui teie pole oma isa või vanaemaga (jne) ühel päeval sündinud (+-3 päeva) ja juured on kadunud, pöörake pilk abikaasa suguvõsa poole. Enamasti leidub siis seal „paariline“ (kui ei, siis varsti sünnib!). On ju VII maja see, mis läbi partneri aitab end vaadelda.
Suguvõsad peavad omavahel sobima ja kannavad enamasti just samu koode, tavaliselt vaid (paari) põlvkonnase nihkega. (Mis on jäänud kaugele, tuleb läbi partneri lähemale!)
Kalendrimuutus (1.02.1918-st sai 14.02) ei mõjuta tulemust nii kardinaalselt kui arvata võiks! Võite rahumeeli proovida kasutada sünnikuupäevi nii vana kui ka uue kalendri järgi. (tundub, et mõlemad sünniajad sobituvad suguvõsa skeemi üsna hästi, kui võrdleme sünastriliselt). Aga eriti hästi toimib järgnev: Kui 10 aastat enne sajandivahetust (19saj. sai 20saj.) ja hiljem sündinutel saab enamus elust uue kalendri järgi elatud ja seetõttu arvan, et on õigustatud sünniaja ümberarvestamine (+-12 päeva). Sellest eelmine põlvkond, kelle aktiivne eluperiood jäi eelmisse sajandisse (19saj), võiks ka oma sünniajaga sinna jääda.

Astroloogiline reegel võiks olla selline: enne Neptuuni ja Pluuto konjunktsiooni Kaksikutes sündinutel töötab paremini vana kalenderi sünniaeg, pärast Neptuuni ja Pluuto konjunktsiooni sündinutel uus.
Täpse konjunktsiooni ajal (juuli lõpp 1891 - aprilli lõpp 1892) sündinud inimeste puhul võetakse kasutusele mõlemad sünnikaardid.
Näiteks üks vanaemadest oli sündinud 23.07.1891: Neptuuni-Pluuto konjunktsiooniga, orb 6 min. Ülejäänud kolme vanaema puhul pika mõtlemise tulemusena vanast kaardist tuli loobuda aga päriselt kõrvale jätta ka ei jäänud. Vana kaardi kasuks räägib eelkõige see, et tütar sündis Päikesega samas kraadis ja abikaasa vanaisa on samuti sündinud 23.07 ning täpselt samuti üle kahe põlve sündis mehe õel tütar 23.07.. Uue kalenderi (4.08) järgi haakub ideaalselt kahe vahepealse põlvkonnaga. Kui peaks ühest kindlapeale loobuma, siis kindlasti eelpool toodud reegli järgi. Seega siis vanaema-näites tuleks teha eelistus vana kalendri kasuks.

järgneb....

kolmapäev, 6. mai 2009

Nimi on saatus

Olles juba pikemat aega huvitatud esoteerikast, on silma hakanud mõned sarnasused ja kattuvused, mis võiks viidata meid ümbritseva materiaalse maailma struktuursele ühtsusele.
Taevakehade avastamise, vaatlemise ja nende matemaatilise kirjeldamisega tegeleb astronoomia. Inimlikust aspektist on üsna loomulik, et avastatud taevakehadele antakse mingi NIMI. Tavaliselt on see nimi taevakeha avastaja nimeks või avastaja poolt poolt välja pakutud.
Meie päikesesüsteemi taevakehad jaotatakse tinglikult suuruse alusel, nimetades suuremaid neist planeetideks, kääbusplaneetideks ja väiksemaid asteroidideks või planeetide kaaslasteks. Lisaks neile tiirleb ümber päikese veel hulgaliselt veelgi väiksemaid nn. taevakivisid. Vahel külastavad meie päikesesüsteeemi veel kosmose avarustest pärit uitkehad, mis kas jäävad edasi Päikese mõjuvälja või kisuvad ennast sellest välja ja lahkuvad.
Kõigile planeetidele on pandud Vana-Kreeka mütoloogiast pärinevad jumalate nimed.

Komeedid (kr.kometes “pikajuukselised”) on taevakehad, mille orbiidid on eriti väljavenitatud kujuga ja mis satuvad vaadeldavate objektidena astronoomide ja hiljem ka tavavaatlejate nägemisvälja piiratud aja vältel, mil nad lähenedes Päikesele kuumenevad ja osa nende mateeriast aurustub moodustades suure ja helenduva ’saba’nn. sabatähed. Muidugi tekitavad sellised nähtused taevapildis suurt huvi ja tänapäevase tehnika abiga fikseeritakse komeedi kogu teekond ja muutuste jada. Kuna komeedid on eriti tähelepanuväärsed ja nad külastavad meile lähedasemat osa kosmosest paljusid kordi pikemate ajavahemike tagant, siis tavaliselt on neile antud ka avastaja nimi. Tuntumad on näiteks Halley komeet, Hale-Boppi komeet jt.

Jällegi NIMI! Öeldakse, et NIMI ON SAATUS.
Inimestel on kombeks kõike enda ümber tähistada nimedega. Kõigepealt on igal inimesel oma nimi. Kõik maapealsed geograafilised struktuurid ja inimasustuse paigad on kõik nimelised. Kosmilised kaugemad objektid, nagu tähed, täheparved galaktikad jne. on tähistatud nimede või numbrite kombinatsioonidega. Seega kogu materiaalne reaalsus meie ümber ja meile kättesaadavas ruumi osas on nimeline.
Mõtteid nimedest ja nimetamistest edasi arendades Valori eelnevate väljapaistvate isikute sünnikaartide uurimuste ja viimase postituse najal Diana elukäigust, tekkisid küsimused. Selgub, et astroloogia teaduses leiavad põhjalikku kirjeldamist mitmesugused nimeliste taevakehade astroloogilised positsioonid, mille mõju tõlgendamises omab väga suurt tähtsust taevakeha NIMI. Toime indiviidi saatusele sõltub siis taevakeha nimest ja positsioonidest teiste taevakehade suhtes.

Enamuse taevakehade nimedest on tähenduslikud, paljud neist kannavad Vana-Kreeka või Rooma mütoloogiliste tegelaste või jumalate nimesid. Samuti on nimede valikus avastajate endi nimesid või on avastajad neid ristinud ajaloost tuntud inimeste nimedega. Peamiselt on kasutatud mingi teadusvaldkonna uurimisega või mingi erilise poliitilise tegevusega silma paistnud persoonide nimesid. Ka kunstnike ja kirjanike või väga tuntud kirjanduse tegelaste nimed figureerivad taevases raamatus.
Mind on nimede müsteerium juba mõnda aega huvitanud, sest taevakehade nimepõhine astroloogiline tõlgendus ja isiku tegelik elukäik on väga hästi ühildatavad. See tähendab, et mingi nimeline taevakeha just täpselt selliselt on isiku elukäiku mõjutanud, nagu tema nime iseloomust ja astroloogilistest positsioonidest välja tuleb. Selline õigsus on intrigeeriv ja sunnib mõtlema nime tähenduse üle isiku ja objekti saatuses. Eriti kenasti olid mõjud välja toodud printsess Diana kaardi kirjeldamisel.

Ammutuntud fakt on, et inimesele antud nimi on määrava tähendusega isiku elukäigu kujunemisel. Vanadest aegadest alates ja erinevates usundites-filosoofiates on selle tõdemuseni jõutud. Seega vanemad kujundavad teadlikult või teadmatult oma lapse tulevast saatust. Sama kehtib ka esemete ja objektide nimede puhul. Üldteada on ka meremeeste ebausk laeva nime mõjusse laeva saatuses. On laevu, mille meeskonda on raske leida soovijaid ja mille kuulsus on halb nimest tulenevalt. Arvatakse ka, et laeva nime muutmine ei ole hea toimega ja õige teguviis. Erinevaid näiteid võib tuua palju, kus nime maagia on olnud tuntav või määrav isiku või objekti saatuses.

Tulles tagasi taevakehade ja väikeplaneetide mõju juurde isiku sünnikaardis või nende edasises elus, tekib intrigeeriv küsimus. Kõik taevakehad eksisteerisid kosmoses sadu tuhandeid või miljoneid aastaid enne inimkonna tekkimist ja enne, kui inimesed hakkasid taevakehi märkama ja neid nimedega tähistama. Küsimusi tekib päris mitmeid, tõepoolest.
Kas needsamad seni nimetult tiirelnud taevakehad omasid sama või erinevat mõju oma ümbruses olevatele kosmilistele või maistele objektidele? Mis ja kui palju muutus peale taevakehadele nime andmist? Kas need asteroidid ja väikeplaneedid, mis täna veel avastamata ja ristimata on, toimivad või ei toimi koos nimedega taevakehadega? Kas taevakeha toime algab koos nime panekuga ja tuleneb nime tähendusest? Kui oleks teine nimi pandud, siis oleks toime teine? Mis saab siis, kui näiteks nimi ära muuta? Jne, jne.
Kas sellest kõigest võib järeldada, et asteroid või muu taevakeha saab ’nähtavaks/tuntavaks’ alles peale tema avastamist ja nimepanekut?

Lugedes Valori poolseid tuntud inimeste astroloogiliste positsioonide iseloomustusi võib veenduda, et teatud taevakehad ilmnevad teatud tähenduslikes kombinatsioonides teatud andekusega inimestel. Valor on suure hulga faktilise materjali läbitöötamisel meile kõigile demonstreerinud, et just nii see on. Tähendab, need taevakehad mõjustavad just selliselt, nagu nende nime järgi võiks eeldada.
Aga enne avastamist/nimetamist, milline oli siis toime või kas üldse oli? Kas me just omapoolse nimepanekuga nö. ’tirime’ meie jaoks seni olematust ruumi osast välja objekte, mis peale avastamist ja nime panekut muutuvad olevateks ning hakkavad rolli mängima meie saatustes? Kui me neid ei leiaks, siis poleks ka nende toimet? Suur hulk taevakehasid ootab veel avastamist. Tekib küsimus, et kas üldse on mõtet tirida neid objekte meie eksistentsi ja infovälja, et nad meie olemist komplitseeriks? Kas meie mõte ja kujutlus tekitab vastavaid objekte või on nad olemas meist sõltumatult ja toimivad pidevalt. Olen mingit sellist filosoofilist suunda kunagi ja kusagil lugenud, et kõik meid ümbritsev reaalsus on meie enda mõttetegevuse materialiseerumine. Võib olla keegi on täpsemalt sellisest filosoofilisest suunast kuulnud või lugenud?

Küsimusi on väga palju, võib jäädagi küsima. Vastuseid aga eriti ei leia kusagilt.
Vähemalt üks fakt on selge ka meie praeguste teadmiste valguses. Kogu olemasolev reaalsus on üks suur ja väga mitmekesine tervik. Vaid kirjeldamise viisid erinevad ja need hakkavad kandma erinevate usundite või filosoofiate nime. Ka täppisteadustes ja teoreetilistes maailma ehituse modelleerimise katsetes kirjeldatakse ikka sama olemust, vaadeldes seda vaid erinevatest vaatenurkadest. Newtoni füüsika on maapealse, meid ümbritseva reaalsuse kirjeldus. Einsteini relatiivsusteooria kirjeldab füüsikalise ruumi omadusi laiemalt, väljaspool maakera tingimusi. Nii üks kui teine teooria on õiged, üks ei välista teist, kuid kontekst ja haardeulatus on erinevad.

Võiks tuua sellise näite: kujutame ette mingit keerukat objekti, mida lastakse erinevate isikuomadustega vaatlejatel kirjeldada väga erinevates tingimustes. Objekti kirjeldatakse erinevast kaugusest, erinevates asendites, erineva valgustatuse paistel, erinevates värvides jne. jne.. Võib ette kujutada kui palju erinevaid kirjeldusi ja hinnanguid me kokku saaksime. Sama palju, kui on vaatlejaid, on ka kirjeldustes erisusi. Ometi kirjeldavad kõik vaatlejad ühte ja sama objekti.
Mingil määral võib seda skeemi üle kanda ka laiemale maailmatunnetusele. Inimesed võivad erineda oma vaadetelt väga radikaalselt. Sellele vaatamata tundub, et inimloomus ja inimlik tarkus, on ikka ühte nägu erinevatel rahvastel, ajastutel ja usundites. Erinevad religioossed filosoofiad on oma põhiolemuses sarnased. Tarkus, kui selline, on oma olemuselt võimalikult tõelähedane arusaam protsessidest eluta ja elusas looduses.

Tulles tagasi nimede ja nimetamise juurde on oluline, et juba väga vanadest aegadest alates on mõistetud, et kirjatähed ehk lihtsalt teatud kujuga märgid kannavad endas energeetilist potentsiaali. Märkidel on lahutamatu seos numbritega, mis samuti on märgid ja mis väljendavad nähtamatuid suhteid/seoseid näiliselt erinevate objektide vahel. Kahtlemata on ka numbrid energeetilised ja kannavad teatavaid vibratsioone, nagu kirjatähedki. Siia hulka võib veel arvata vanade skandinaavia ruunide maagilised omadused, samuti hieroglüüfid ja mitmed piltkirja viisid vanadest ajastutest. Olen veendunud, et kirjutatud tekstil on olemas autonoomne energeetika, mida tundlikumad inimesed ka tajuvad. See on see, mis on kirjutatud ridade vahele ja mida saab vaid tunnetada.
Ilmselt kõigel, mis omab materiaalset kuju ja vormi on olemas energeetika ehk mittemateriaalne nn. vibratsioon.

Tahan jõuda välja eelduseni, et astroloogiaga on väga tihedalt seotud numeroloogia. Olen selle vastu huvi tundnud ja leidnud, et inimese sünnidaatumi numeroloogiline koondsumma on äärmiselt õige selle kahe- või ühekohalise numbri toime kirjeldusele. Kohati võib jääda suu imestusest ammuli, kui sarnane ja naelapea pihta võib teatava sünniajaga inimese numeroloogiline isikukirjeldus olla tema tegeliku olemuse ja iseloomuga. Numeroloogiline ja astroloogiline profiil ühtivad väga suurel määral. Erilised anded ühel või teisel alal, tulevad välja nii astroloogilise, kui numeroloogilise analüüsi käigus. Selliseid tähelepanekuid saab teha hästituntud inimeste ja iseenda kohta. Ilmselt saab seda teavet üle kanda ka vähemtuntud inimeste tundmaõppimiseks.
Kaldun arvama, et kõik esoteerilised filosoofiad ja praktikad on tegelikult taandatavad ühisele nimetajale ja kirjeldavad ühe ja sama olemuse erinevaid tahke nähtuna erinevatest vaatenurkadest.
Kindlasti võib väga palju ühist leida astroloogia, numeroloogia, Tarot, feng shui, Ji-chingi, ruunide, šamaanluse ja veel väga mitmete seletamatute või müstiliste praktikate vahel. Vahe vast selles, et osa neist on rohkem kirjeldava ja lahti mõtestava või ennustava suunitlusega. Mitmesugused müstilised ja maagilised tegevused (nn. nõidumine, õnnistamine, sajatamine, tervendamine, jne) aga keskenduvad rohkem varjatud energiate juhtimisele ja kasutamisele erinevatel eesmärkidel.

Kõik olemasolev on ühtne. Midagi ei eksisteeri väljaspool olemasolevat ja kui eksisteerib, siis on see midagi väga erinevat, täiesti teistsugune reaalsus. See reaalsus, milles meie eksisteerime omab eeldatavalt materiaalset ning peenmateriaalset komponenti. Võimalik, et veel mingeid omadusi, mida me lihtsalt veel ei tunne. Seetõttu tuleks väga tõsiselt suhtuda inimliku mõtte jõusse. Meie mõtted on materiaalsete muutuste tekitajad meis endis ja meie ümbruses. Me vastutame nende sisu ja kvaliteedi eest, võiks nii öelda.
Ühtegi nähtust ei saa meie reaalsuse ühtsest energiaväljast isoleerida või ’välja tõsta’. Kõigel, mis on juhtunud ja juhtub, omab toimet sellele, mis hakkab juhtuma tulevikus. Lõputu mõjude jada? Karma? Kuidas me seda ka ei nimetaks, kuid see toimib.
Nii nagu üleval, nii ka all.

Artikli kirjutas Sirjelind, inspireerituna Diana artikli nimeliste asteroidide osast elusaatuse kujunemisel.

V.