laupäev, 27. detsember 2008

Heraklese kolmas tegu - 3


Kaksikute teo õppetunnid
Kogu see lugu kujutab endast õppetundi, mis on esimene nende hulgas, mille kõik püüdlejad peavad omandama. Kuid seda ei saa teha enne, kui on läbitud proovid Jääras ja Sõnnis. Seejärel peab jünger füüsilisel tasandil, aju väljas ja oma rändavas teadvuses registreerima hingega saadud kontakte ja õppima tundma hinge omadusi. Ta ei tohi enam olla nägemustes viibiv müstik; oma saavutustele müstika alal peab ta lisama okultse reaalsusetunnetuse. Selle momendi unustavad püüdlejad tihti ära. Nad puhkavad loorberitel, rahuldatuna püüdlemise faktist ja oma taevase eesmärgi nägemisest. Nad on vaatamata eluraskustele saavutanud seisundi, mida iseloomustab siirus, heasoovlikkus, meeldiv iseloom; nende motiivid on ausad; nad on valmis täitma nõudmisi; nad on rahul sellega, et on saavutanud teatud arenguastme, mis lubab neil edasi minna. Kuid ometi on üks asi, mis neil puudub. Seda võiks nimetada “kohaloleku tehnikaks”. Nad usuvad hinge olemasolusse; täiuslikkuse saavutamise võimalusse; Teesse, mida mööda tuleb astuda. Kuid nad ei ole veel suutnud kanda seda teadmist vaimuvalda, seetõttu ei oska nad oma eesmärki saavutada. Sellepärast tuleb neil nagu Heraklesel alustada viieastmelist otsingut.

Selle otsingu esimene etapp võiks neid julgustada, kui nad toimuvate sündmuste olemust mõistaksid. Just nagu Herakles, kohtavad ka nemad Nereust, kõrgema Mina sümbolit. Jüngri arengu hilisemas järgus saab temast Õpetaja, Meistri sümbol. Iseäranis otsingu varasemates staadiumites on kontaktid kõrgema Minaga nagu välgusähvatused. Hetk, ja juba on see äkiline tõetunnetus kadunud. See on nii mööduv, et algul ei suuda jünger seda isegi tabada. See on nagu vihje, mis pudeneb teadvusse keskendatud tähelepanu seisundis, kui mõte ei rända ja emotsioonide kontroll on ajutiselt maha võetud.
Kui jünger on oma teel edasi jõudnud, ja suutnud luua püsiva kontakti oma hingega, on ta võibolla valmis selleks, et teda juhendaks mõni suurtest Inimrassi Õpetajatest. Siis ilmneb, et see Meister töötab just nagu Nereus. Meister ei ole alati kättesaadav; jünger saab temaga ühenduse üsna juhuslikult. Kui see aga juhtub, ei maksa tal oodata õnnitlusi oma kiire edenemise puhul, samuti ei arutata läbi tema probleeme; isegi juhtnööre edaspidiseks tegevuseks ei anta talle. Meister annab talle mingi vihje ja kaob. Ta teeb mingi ettepaneku, ja see on kõik, mida ta ütleb. Jüngri ülesanne on tegutseda selle vihje alusel võimalikult hästi, samuti võtta vastu ettepanek, kui ta seda õigeks peab.

On heausklikke okultiste, kes viivad meid eksiteele, väites et Tarkuse Meistrid tunnevad meie vastu isiklikku huvi, justkui niigi ülekoormatud Inimkonna Juhtidel poleks midagi paremat teha, kui jagada igaühele nõuandeid, kuidas peaks elama, kuidas lahendama oma probleeme ja kuidas ajada oma asju. Ma tahaksin siin täiesti ametlikult protestida selle vastu, et Suurte Meistrite töö niivõrd tühiseks tehakse. On kaks põhjust, miks Nereus, Meistri kehastus, on nii raskesti tabatav, nii et püüdleja saab temalt vaid mõttesähvatuse või hetke tähelepanu:
Esiteks ei saa iga püüdleja pakkuda isiklikku huvi Meistrile, kuni ta pole oma arengus jõudnud punkti, kus ta on saanud oma hingega niivõrd tiheda kontakti, et temast on saanud maailma magnetiline teenija. Siis ja alles siis tasub Meistril heita talle mõni mõte, jätta mõni vihje. Kui need vihjed kannavad vilja, võib Meister anda ka rohkem, kuid (pange tähele!) ainult seoses tööga, mida jünger teeb seoses maailma teenimisega. Püüdleja jätku meelde, et meistriks saab vaid pika pingutuse tulemusena, et meid õpetatakse meistriteks ja meile antakse liikmeseisus maailma teenijate hulgas üksnes läbi meie endi pingutuste, mis toimuvad hinge kaudu. See hing on Jumala vaimne poeg, kõiketeadja ja kõikvõimas. Sellal kui surematu pool kaksikutest kasvab väelt ja hiilguselt, kuivab tema surematu vend kokku.
Teiseks, püüdlejate füüsilised kehad ei suuda mitte kuidagi välja kannatada nii kõrget vibratsiooni, kui on Suurtel Edasijõudnutel. Inimkeha pudeneks laiali ja aju pingutuks üle, kui üks Meistritest asuks pidevasse kontakti jüngriga, enne kui too polegi veel õppinud tundma Nereust kui oma kõrgema Mina sümbolit. Alles siis, kui oma pingutuste tulemusena hakkame elama hingedena; kui me õpime enesealgatuse korras teenima ning olema vaimse energia kanaliteks, alles siis õpime Nereust lähemalt tundma. Siis on peaaegu vältimatu, et meie teadmine Suurte Juhtide tööst saab nii elavaks ja nii reaalseks, et me loobume oma kangest tahtmisest neid kohata, ja püüame üksnes kergendada koormat, mida nad kannavad.

Herakles kohtas Nereust üsna oma teekonna alguses, kuid Nereus ei jätnud talle erilist muljet, sest ta mõtted olid mujal, seotud oma püüdluste rahuldamisega. Oma otsingute lõpuosas kohtab Herakles Atlast, kes kannab maailma raskust. Heraklesele avaldab Atlase, suure Meistri poolt enda peale võetud vastutus ja koorem niisugust mõju, et ta unustab oma eesmärgi ja oma vajaduse otsida üles kuldõunad, ning soovib võtta Atlase õlgadelt tema koorem enda kanda. Kui kõik püüdlejad kirikus, teosoofilistes ringides, roosiristlaste juures ja paljudes muudes vaimsetes rühmades on õppinud unustama oma isiklikud huvid teenistuse nimel; on jätnud oma vaimse auahnuse, et aidata inimkonda, läbib palju rohkem pühitsetuid teel asuva värava, mis viib pimedusest Valgusse, ebareaalsusest Tõelusse. Kord ütles üks suur Meister: “On olemas inimesi, kellel pole ühtegi välist isekusejoont, kuid kes on tugevalt isekad oma sisemistes vaimsetes püüdlustes.” (Mahatma kirjadest A.P. Sinnett’ile). Teises kohas näitab ta meile ideaali, kus vaimse isekuse juur on läbi lõigatud: “Arvame, et ka kõrgeimad visioone inimkonna heaolust saavad määritud iseksused; kui filantroobi meeles vilksab kasvõi väike omakasu vari…”

Herakles, jünger, oli tundnud kõrgema Mina puudutust, kuid ta ei teadnud küllalt palju, et jääda Nereuse juurde. Ta pöörab hoopis lõunasse, minnes tagasi maailma. Tema elus on olnud kõrghetk, kus ta on ülendanud oma aju teadvuse ja pöördunud oma hinge poole. Kuid see ei kesta kaua. Peagi langeb ta tagasi tavalisse ajuteadvusse ja pöördub uue kogemuse poole. Nüüd on tal vaja maadelda Antaiosega, maoga (või hiiglasega). Ometi on sel korral tegemist mitte niivõrd ihade kui astraalsete lummade maoga. Tegelikult peab ta maadlema omaenda madalama psüühika lummadega. Näib nii, et varajases staadiumis ei pääse nende mõjust ükski püüdleja. Iga õpetaja, kes on töötanud Tee otsijatega, tunneb seda lumma, mis nõnda kergesti pillutab vaimsuse kandidaate. Lumma olemus sõltub püüdleja temperamendist. Mõned neist hälbivad spiritistlike nähtuste valda. Soovides väga näha seda, mis asub teisel pool loori, langevad nad madalama spiritualismi küüsi, veedavad oma aja spiritistlikel seanssidel, kogedes ikka ja jälle neidsamu nähtusi materialiseerumisest, ühenduse võtmisest vaimudega ja ümberkehastumisest. Siinjuures ei pea ma muidugi silmas neid, kellel on tõsised teaduslikud huvid ja kes uurivad sügavalt seda ala, kasutades selleks vastavaid vahendeid. Pigem mõtlen ma spiritistide seda osa, kes vaimustunult külastavad seansse, asjast mitte midagi taibates. Loomulikult erutab selline ala keskmist inimest ja seab ta täielikku sõltuvusse meediumist, kes võib olla samasugune võhik või koguni šarlatan, kuna publikul puudub võimalus kontrollida seda, mida nad näevad või kuulevad.
Madu võib võtta ka mõne tavalisema psüühilise nähtuse vormi. Püüdleja võib näiteks huvituda automaatkirjutamisest, või ta võib hakata istuma ja üritama kuulata “hääli”, ta avastab endal selgeltnägemise või selgeltkuulmise võimed, lisades füüsilise taseme ja omaenda keskkonna segadustele veelgi suurema segaduse psüühilisel tasandil, langedes sellega astraalmaailma lõksudesse ja püünistesse. Ta muutub negativistiks, sest püüab pidevalt näha ja kuulda mittemateriaalseid nähtusi. Kuna inimesed on sama head selgeltnägijad ja –kuuljad kui kassid ja koerad, hakkame ka meie peagi nägema või kuulma. Kui see ei juhtugi tegelikkuses, siis toimub see kindlasti meie loova kujutluse baasil. Püüdleja, kes on hüljanud Nereuse, kohtab oma madu ühel või teisel kujul, ja peab temaga maadlema. Müüt jutustab, et Herakles ei suutnud kaua madu võita; alles siis kui ta tõstis mao kõrgele õhku, sai ta elukast jagu.

Nende sümbolite taga peitub suur tõde. Õhu elementi on vaadeldud kuuluvana Kristuse tasandile, mida teosoofia ja ida filosoofia nimetab buddhi-tasandiks. Astraalne tasand on buddhi-tasandi moonutatud peegeldus. Alles siis, kui toome selle lumma Kristuse hinge selgesse valgusse, suudame eristada tõelist tõde ja saada võitmatuks. Ma pöördun pühalikult kõigi püüdlejate poole ja soovitan loobuda huvist psüühiliste nähtuste vastu; jätta kõrvale mistahes astraaltasandi nähtused, kuni neil areneb välja tugev intuitsioon; kuni nad suudavad mõista oma intuitiivseid impulsse arenenud, süstematiseeritud ja treenitud mõistuse abil.
Samuti kehtib kogu inimkonna kohta Heraklese otsingute järgmine etapp. Herakles langes Busirise küüsi, kes kuulutas, et on suur õpetaja. Herakles oli pikka aega seotud. Tänapäeval on maailm täis õpetajaid, kes, täpselt nagu Busiris, rajavad oma õpetuse kõlavatele lubadustele. Nad teatavad, et on pühitsetud, neil olevat tõe monopol, samuti valdavat nad kindlat arenguteed, mis viib püüdleja vältimatult eesmärgile. Nad rajavad oma populaarsuse lubadustele; nende suhted on tugevalt isiklikku laadi; kasutades ära tõeotsijate siirust ja teadmishimu koguvad nad enda ümber meeste ja naiste rühmi, kes usuvad naiivselt ja siiralt, et kuulevad temalt üksnes tõde, ja selle tulemusena nad seotakse lühemaks või pikemaks ajaks ohvrialtari külge.Tõelist pühitsetut tuntakse tema elu ja tegevuse järgi. Ta teenib kogu inimkonda ja on seetõttu liiga hõivatud, et huvituda inimestest ühekaupa. Ta ei anna mingeid lubadusi, vaid saab kinnitada vaid järgmist: ”Siin on iidsed reeglid; see on tee, mida kõik pühakud ja Tarkuse Meistrid on kõndinud. See on eluviis, millele peate alluma. Kui te püüate, ja kui teil on püsivust ja kannatust, jõuate kindlasti sihile”.Kuid Herakles vabastas end, ja seda teevad kõik tõelised otsijad. Põgenenud psüühilise ja pseudovaimse lumma maailmast, alustas ta teenimist. Algul vabastas ta end Prometheuse sümboli all, kes tähendab inkarneerunud Jumalat, päästes ta piinast, mida talle põhjustasid mineviku raisakotkad. Päikesepõimik, kõht ja maks on ihade maailma väljendajad. Herakles vabastas end ihade raisakotkastest, kes olid teda kaua piinanud. Ta loobus isekusest, ta loobus oma ihade rahuldamisest. Kaksikute märgis elas Herakles läbi kaks karmi õppetundi, ja nüüd oli ta selle tsükli mõttes suhteliselt vabaks saanud. Prometheus, jumalik olend, võis jätkata maailma teenimist ja vabastada Atlas tema koormast.

Pärast ohvritoomist tuleb ka tasu. Heraklesele saabus üllatus pärast Prometheuse ja Atlase vabastamist. Kui Herakles oli loobunud oma otsingutest maailma teenimise nimel, läks Atlas tema eest hesperiidide aeda ja tõi talle sealt kuldõunad. Selle tulemusena kohtus Herakles kolme kauni neitsiga, kes esindasid hinge kolme aspekti.Oma teo algul kohtub ta oma hingega Nereuse kujul. Oma teo lõpul, jagu saanud paljudest lummadest, saab ta oma hingest selge ülevaate, nähes hinge kolme aspekti, millest igaüks vastab ühele jumalikkuse printsiibile.Aegle sümboliseerib elu ilu ja loojuva päikese sulnidust, seega füüsilise tasandi eneseteostust. Ta annab Heraklesele õuna, ise öeldes: “Tee meie juurde käib läbi armastuse tegude”.Erytheia valvab väravat, st hinge, mis on alati avatud Armastuse Tarkuse läbi, Ta annab Heraklesele õuna, millel on kuldne sõna Teenimine.Hesperis, ehatäht, pühitsuse täht, esindab Tahet. Ta ütleb Heraklesele: “Sammu oma Teed”. Keha, hing ja vaim; intelligents, armastus ja tahe, keda isetu püüdleja kohtab ja kellega ta võtab ühendust läbi Teenimise.

pühapäev, 21. detsember 2008

JõulupühaJÕULUD
Lähenevad Jõulud ja ma leidsin ühe kuupäeva, mis selle pühaga otseselt on seotud. Seda küll Ameerikaga, aga siiski.
Nimelt, 26 juunil 1870 võttis USA valitsus vastu otsuse, et Jõulud on ametlik püha. Selle päeva kaart näitab selliseid seise:
Päike 4.36 Vähis on koos Quaoariga (orb 0.10), viimane esindab loomingulist läbimurret ja on üldse seotud erinevat algatuste, leiutuste ja uute kardinaalsete infovahetuse süsteemide kasutusele võtmisega. Opositsioon Chaosega, püüd luua usuasjades mingi kord läbi sõna ja vastasseisuga kaosele.


Kuna tegemist on ikkagi usupühaga, siis iseloomustab selle püha aktiivset omaksvõttu Marsi ühendus asteroidi Church (kirik) (0.40) ja Jupiteriga ning Merkuuriga Kaksikutes. Merkuuri abil levitati püha laiali maailmale, Jupiter karanteeris laiaulatuslikuse.
Kaksikud on seega väga aktiivne ja tugevasti planeete täis – Kuu, Merkuur, Marss, Jupiter ja asteroid Pallas. Planeedid on omavahel ka aspekteeritud orbi lubatavuse piirides.
Et sellist usupüha lubada, pidi olema ka Vatikani heakskiit.Veenus ongi koos asteroid Vaticanaga Sõnnis, kuid kvadratuur on teise religioose asteroidiga – Lutheraga. Kas ettevõtmine aga paavstile meeldis, on küsitav? Popelin`il konj. Musta Kuuga Sõnnis.
Jõulusid taevas sümboliseerib Noel, mis konjunktsioonis muidu kurjakuulutava taevase mõõgana päikesesüsteemi kohal- Damoclesega Kaljukitses ja trigoonis Varunaga, mis jällegi omaltpoolt on aidanud kaasa pühade laiemale levikule.


Asi oli ka meeltmööda Luciferile, mis trigoonis Bhagwatiga (esindab jumalust). Bhagwat on koos Paradisega ja nad on trigoonis Vaticanaga. Nii et kõik usuga seotud peaks rahul olema.
Jõuludsid esindab asteroid Noel (9.41 Kaljukits) on trigoonis Varunaga, tema aitab sel pühal tuntust ja kuulsaks saada.
Valitsuse otsus lähtus ikkagi ameerikast, siis asteroid America on sekstiilis Uraani (0.15) ja kvinkuksis Neptuuniga (0.15). Nii täpsed aspektid viitavad, et asja kinnitamine pühaks oli taevaste jumaluste poolt heaks kiidetud, midagi uut Uraani poolt ja usuasi Neptuuni vallast. Planeedid ise on täpses kvadratuuris (0.30).
Kirikus on pühadega palju jutlusi, seda näitab ehk asteroid Logose ja Erise kvadratuur Merkuuriga (0.15) ja kvinkunks Churciga ja soosing asteroid Angeli poolt (0.35).
Pest (nuhtlus) on vastasseisus Dioretsaga, asteroidiga, mis liigub oma orbiidil vastasuunas.
Uudsuse kindlustas Uraani konjunktsioon Põhjasõlmega Vähis.
Saatust ja mis tulema peab, see ka tuleb, selles kaardis esindab Admetos, mis koos Lilithiga on Vähis.
Ajastule omane oli Sedna konjunktsioon Makemakega Jääras.


Haakub see sündmus hästi ka USA kaardiga:
Transit. Päike konj. Veenuse ja Jupiteriga
Transit. Paradise kvad. Kuuga
Transit. Lilith konj. Merkuuriga
Transit. America konj. Neptuuniga ja kvad. Marsiga
Transit. Noel kvinkunks UraanigaHäid ja rahulikke Jõule!
Valor

neljapäev, 18. detsember 2008

Heraklese kolmas tegu - 2


Tööpõld
Kaksikute tähtkujus on kaks tähte, mida kreeklased kutsusid Kaksikuteks, nimedega Castor ja Pollux. Need kaks tähte esindavad kahte tähtsat tähtkuju, nimelt Plejaade ja Suurt Vankrit, mõlemas seitse tähte. Need tähtkujud asuvad taevas põhjapooluse lähedal, seetõttu taevas näib pöörlevat nende ümber. Kumbki täht esindab ühte tähtkuju. Esoteerika seisukohast on suur saladus, mis seisneb Jumala kehastumises mateeriana ja kosmilise Kristuse ristilöömises mateeria ristile, seotud Plejaadide ja Suure Vankri tähtede vahelise seosega (mis eksisteerib juba igavestest aegadest).Need kaks täherühma esindavad Jumalat, makrokosmos, sellal kui Castorit ja Polluxit Kaksikutes peeti inimese, st mikrokosmose sümboliks. Neid tähti nimetati ka Apollo ja Herakles. Apollo(n) tähendab Valitsejat, Päikesejumalat, Herakles aga “tegude tegijat”. Nad esindavad inimloomuse kahte aspekti: hinge ja isiksust, vaimset inimest ja inimolendit, kelle läbi see vaimne olend tegutseb. Kristus on kehastunud mateerias, Jumal töötab läbi vormi.
Castorit peeti surelikuks ja Polluxit surematuks. Seejuures ütlevad astronoomid, et Castori heledus väheneb pidevalt ja see täht pole enam nii hele kui sadu aastaid tagasi. Samal ajal kasvab tema surematu venna, Polluxi heledus. Pollux nagu varjutaks oma venda, meenutades Ristija Johannese sõnu, mida ta kasutas Kristusest kõneldes: ”Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema”. (Joh 3:30) Niisiis on Kaksikute tähtkuju väga tähelepanuväärne, sest ta jutustab inimestele sellest, kuidas kasvab vaimse elu osatähtsus ja kahaneb isiksuse vägi. Kaksikute tähtkujus peitub lugu inimese küpsemisest ja hinge kontrolli järkjärgulisest suurenemisest.

Iidses Denderah’ sodiaagis kutsuti seda märki “tulija kohaks”. Tulija all mõeldakse üha selgemini välja kujunevat vaimset olemust. Seda iseloomustavad kaks kuju: üks neist on mees, teine naine; üks on positiivne, vaimuaspekt, teine negatiivne, mateeria aspekt. Kopti- ja heebreakeelsed nimed tähendavad “ühendatud”, mis käib Heraklese, püüdleja kohta. Ta ühendab hinge ja keha. Selle probleemiga maadeldakse Kaksikute märgis. Eesmärgiks on kokku viia madalam ja kõrgem Mina, surelik ja surematu aspekt. Just see probleem viis Heraklese pikale ja käänulisele otsingute teele, sest lõpuks jäi ta ikkagi uskuma Nereuse, kõrgema Mina häält, kuigi aegajalt allus madalama mina illusioonidele ja lummadele.

Kaksikutes ilmnev duaalsus kordub paljudes müütides. Näiteks kohtame sama vendade paari Romuluse ja Remusena või Kaini ja Abelina. Igal juhul üks vend sureb ja teine jääb elama. Kohtame Kaksikute astroloogilist sümbolit vabamüürlaste kahes sambas. Paljud inimesed usuvad, et kui suudaksime, leiaksime vabamüürluse alged väga kaugest Sõnni-eelsest ajastust, kui Päike oli alles Kaksikutes. See oli too tsükkel, kus sündis Lemuuria rass, mis oli esimeseks inimrassiks. Siis hakkas arenema mõistuse aspekt, ja koos sellega sai tegelikkuseks ka inimkonna duaalsus.Lemuuria rass oli kolmas rass, ja ka see töö, mille Herakles Kaksikutes ette võttis, oli kolmas töö. See, mida ta otsis, oli hing. Sellel teadvustamata otsingul on inimene igavesti, kuni tuleb aeg, mil ta tunneb end Heraklesena ja keskendub õpetuse ja tarkuse kuldõunte otsimisele. Nii on vabamüürluse traditsioonis kinnistunud inimkonna otsingud valguse, ühtsuse ja jumalikkuse järele. Selle duaalsuse kehastuseks on kaks sammast, Boaz ja Jachin.

Hiinas nimetatakse Castorit ja Polluxit kaheks “ukse jumalaks”, mis iseloomustab nii mateeria kohutavat jõudu kui ka jumalikkuse väge.
Kaksikud on eelkõige intellekti märk, millel on meie aaria rassile äärmiselt eluline mõju. Meie rassi puhul on toimunud mõistuse ja intellekti pidev areng. Sellepärast avaldub Kaksikute mõju kolmes valdkonnas, mis on seotud inimsuhetega. Esiteks valitsevad Kaksikud haridust. Nad tegelevad teadmistega, teadustega, ja panevad aluse tarkusele. Üks haridustöötaja on öelnud: „Hariduse ülim eesmärk on teadmiste omandamine, et kogeda kõrgeimat ilmutust. Selle ilmutuse võib saada ka harimata inimene, kuid tal pole sellest mingit kasu”. Selle teo käigus saab Herakles erakordse ilmutuse. Tema otsingute viie astme jooksul tema haridus pidevalt edeneb.
Kaksikute ja tema esimese dekanaadi eksoteeriline valitseja on Merkuur:

“Välises maailmas tähistab Merkuur koole, ülikoole ning muid paiku, kus toimub õppimine ja õpetamine; teadus- ja kirjandusasutusi… Teadvuses tähistab ta mõtet, mõistmist, arutlust, intelligentsi, intellekti; pigem abstraktseid asju kui konkreetseid – teadmist teadmise enda pärast… Tema kõrgeim rakendus näib olevat see, mida nimetatakse ‘puhtaks mõistuseks’. Inimkehas valitseb Merkuur aju ja närvisüsteemi, keelt ja kõneorganeid, samuti käsi kui intelligentsi väljendajaid.”(Alan Leo, Täielik astroloogialeksikon)

Teiseks valitseb Kaksikute märk inimsuhteid, see tähendab keelt, suhtlemist ja kauplemist. Huvitav on märkida, et nii Ühendriikide kui Londoni valitsejaks on Kaksikud. Seepärast ongi inglise keelest saanud maailmakeel. Kõik suuremad mereteed saavad alguse New Yorgist või Londonist. Need kaks linna on maailma turgudeks ja jaotamiskeskusteks. Merkuur, Kaksikute valitseja, on saadik, jumalate sõnumitooja. Paneme tähele, kuidas Herakles satub kahe õpetaja mõju alla. Need on Nereus, kõrgem õpetaja, ja Busiris, madalam ehk psüühiline õpetaja. Jälle rõhutatakse siin nii Kaksikute duaalsust kui ka mentaalset iseloomu.

Kui Kaksikute märk on päevakorras nagu praegu, ennustab ta mitmeid muutusi, sest ta on kõige muutlikum märk. Maailma tungivad uued ideed; on tunda uued impulsid; ilmnevad uued, senitundmatud lähenemisteed vaimsele tõele. Siin ja seal tõusevad õpetajad, kes aitavad viia inimrassi uuele vaimsele teadvusele. Kuna Kaksikud on õhu märk, kiireneb õhuruumi vallutamine. Samuti tehakse pidevalt pingutusi, et ühendada ja koordineerida inimese paljusid erinevaid ettevõtmisi.

Veenus on Kaksikute esoteeriline valitseja ja valitseb ka teist dekanaati. Veenus on ühendaja, tema mõjul töötab külgetõmbe seadus ja vastandite vaheline tõmme. Kõik need muutused ja ühendused ennustavad vältimatult uut teadvuse astet, uut olemise seisundit, mis toob endaga uue ajastu ja uue maailma. Järelikult tekivad ka uued raskused ja uued probleemid, ja me leiamegi Saturni viimase dekanaadi valitsejana. Saturn on jüngrite planeet, mis toob endaga kaasa raskusi, probleeme ja katsumusi, mis avavad jüngrile enesetunnetamise võimalusi. Saturn avab ukse inkarnatsiooni; Saturn avab ka ukse pühitsuse teele. Niisiis: Merkuur, saadik ja valgustav intellekt; Veenus, külgetõmbeprintsiip ja ühendaja; Saturn, võimaluste looja – need kolm planeeti mängivad tähtsat rolli püüdleja elus, kui too ühendab kõrgemat ja madalamat, läbib oma katsumuse viit astet, hoides oma silmade ees kõrgeimat eesmärki, mille ta peab saavutama.

Kolm sümboolset tähtkuju
Kaksikute märgiga assotsieeruvad kolm tähtkuju on Lepus (Jänes), Canis Major (Suur Koer/Vanker) ja Canis Minor (Väike Koer/Vanker). Nende tähtkujude omavahelised seosed ning nende ühendus Heraklesega, püüdlejaga, esitlevad meile uuesti inimolendi eluloo. Suures Koeras asub Siirius, Koeratäht, mida mitmed vanad raamatud nimetavad “taevavägede juhiks”, sest ta on 10-12 korda heledam mistahes muust esimese suurusjärgu tähest. Siiriusega seostub alati suur kuumus. Lõunas nimetatakse kesksuve, kui kuumus on kõige suurem, “koera päevadeks”. Okultisti jaoks on Siiriusel sügavaim tähendus. “Meie Jumal on hävitav tuli”. Siirius on nii Universumi Hinge kui ka individuaalse hinge sümboliks. Esoteerilisest seisukohast on ta seega pühitsuse täht. Sümbolite keeles väljendatuna: tuleb hetk, kus pühitsetu ees lööb särama täht, mis märgib seda, et tema olemus on saanud üheks Universumi Hingega. See on põgus nägemus, mida talle vahendab tema enda hing, st tema enda täht. Canis Major on surematu Taevane Koer, kes igavesti ajab taga väiksemat Koera või alamkoera, kelleks on füüsilises inkarnatsioonis viibiv inimene. Selle jahi on luulekeeles jäädvustanud Francis Thompson (Taevane Koer):

"I fled Him, down the nights and down the days;
I fled Him, down the arches of the years;
I fled Him, down the labyrinthine ways Of my own mind;
and in the mist of tearsI hid from Him, and under running laughter.
Up vistaed hopes I sped;And shot, precipitated,
Adown Titanic glooms of chasmed fears,
From those strong feet that followed, followed after."
Ta eest ma põgenesin, päeval kui ka ööl,
Ta eest ma põgenesin aastasadu,
Ma põgenesin, mõtted pingsalt tööl,mu oma meelte käänulisi radu.
Kord varjusin ma pisarate uttu,kord rõõmsat lootust adudes,siis kuristikku kadudes.
Täis hirmu vältimatut kaduneid samme kuulsin lähenemas ruttu.

Denderah’ sodiaagis nimetatakse Siiriust Apes, st “pea”. Pärsia keeles nimetatakse Suure Koera heledaimat tähte Printsiks või Pealikuks. Samas tähtkujus on veel kolm tähte, millel on järgmised nimed: “kuulutaja”, “särav” ja “kuulsusrikas”. Kõik need nimetused rõhutavad Suure Koera ülevust, mis esoteeriliselt tähendab kõrgema Mina imelist hiilgust.
Samast allikast saame teada, et Canis Minor’i, “alamkoera”, heledaim täht kannab nime “lunastaja”, heleduselt järgmine aga “koormakandja”, st, see, kes annab teiste koormat. Mõlemad nimetused iseloomustavad Heraklest, sest ta töötab omaenda päästmiseks, ja Atlase koormat kandes õpib ta teenimise tähendust.

Nende kahe tähtkujuga on ühendatud veel Lepus, st Jänes. Seal asub üks karmiinpunane täht, mis näeb välja peaaegu nagu veretilk. Punane värv sümboliseerib iha materiaalsete asjade järele. Denderah’ sodiaagis nimetatakse seda tähte Bashtibeki, mis tähendab “ära neetud”. Aratus kirjutas umbes 250.a. e.Kr., et Jänese peale peetakse “igavest jahti”. Heebrea keeles nimetatakse heledaimat tähte (Arneb) “Tulija vaenlaseks”, ning teiste tähtede nimed on “hullumeelne”, “kinniseotu” ja “pettur”. Need nimetused iseloomustavad seda, kuidas kõrgem Mina peab igavest jahti madalama mina peale. Taevane Koer jälitab inimhinge.

Kui vaatame öösel tähistaevasse ja leiame sealt Siiriuse, Koeratähe, võime lugeda taevast oma mineviku, oleviku ja tuleviku dramaatilist kirjeldust. Minevikku iseloomustab Lepus (Jänes), välejalgne, petetud, hullumeelne, eluratta külge seotud, mateeria aspekti esindaja ja “Tulija vaenlane”. Canis Minor, Väike Koer, on püüdleja lugu, st meie olevik. Meis elab sisemine juht, varjatud jumalikkus, lunastaja. Me sammume võidukalt edasi, kuid seda tehes oleme koormatud jüngrid, kandes teiste koormat ja teenides neid. Canis Major (Suur Koer) esitab meie tulevikku ja täiust, hiilgavamat kui mistahes praegune hetk. Kui maailmast oleksid kadunud kõik kirjad ja religioonid, ja järel poleks midagi peale tähistaeva, sodiaagi loo ja erinevate tähtede nimetuste ja nende tähenduse, võiksime taastada nende abil inimese ajaloo, leida uuesti oma eesmärgi ning õppida selgeks selle saavutamise.
jätkub...

pühapäev, 14. detsember 2008

Heraklese kolmas tegu - Kaksikud

KOLMAS TEGU
Hesperiidide kuldõunte noppimine.
(Kaksikud, 21. mai - 20. juuni)

Müüt
Suur Eesistuja Jumala Nõukojas jälgis inimese poja tegutsemist, kes on ka Jumala poeg. Koos Õpetajaga nägi ta kolmandat Suurt Väravat, mis avanes inimese poja ees, andes talle uue võimaluse jätkata Teed. Siis märkasid nad, kuidas tegutseja tõusis, et asuda täitma uut ülesannet."Läheta sõna, et valvataks püha puud. Lase Heraklesel leida endas jõud otsimaks lahendust – araks löömata, pettumata ja vältides kiirustamist. Kannatlikkus on see, mida ta vajab. Siiani on tal kõik hästi läinud."Nõnda asus Herakles teele.

Kaugel maal kasvas püha puu, tarkuse puu. Sellel puul küpsesid hesperiidide kuldõunad. Kuuldus neist magusatest viljadest oli ulatunud kaugele, ja neid ihaldasid kõik inimese pojad, kes pidasid end sarnasteks Jumala poegadega. Ka Herakles oli neist õuntest kuulnud, ja kui temani jõudis sõna, et ta peab neid otsima minema, ruttas ta Õpetaja juurde, et nõu küsida, millist teed tuleb minna, et jõuda püha puu juurde, kus õunad kasvavad.

"Juhata mulle teed, oh mu hinge Õpetaja. Ma lähen õunu otsima, ja mul on neid kiiresti vaja. Näita mulle kõige lühem tee, ja ma lähen otsekohe.""Rahu, mu poeg," vastas Õpetaja. "Tee on pikk. Vaid kahte asja tahaksin sulle edasi anda, ja sinu asi on kindlaks teha, kas nad vastavad tõele. Pea meeles, et püha puud valvatakse hoolega. Kolm kaunist neitsit hoolitsevad puu eest. Sajapealine lohe kaitseb neitsisid ja puud. Hoia end jõu eest, mis on sinu jaoks liialt tugev; hoidu kunstide eest, mis ületavad sinu arusaamist. Ole valvel. Teiseks tahan sulle öelda, et oma otsingutel jõuad sa paika, kus viis suurt katsumust sind ootavad sellel Teel. Igaüks neist avab sulle uued tarkused, mõistmised, oskused ja võimalused. Ole valvel, mu poeg, sest ma kardan väga, et sa ei märka neid paiku oma Teel. Kuid seda näitab aeg. Aidaku sind Jumal sinu otsingute juures."

Herakles asus Teele usuga, et teda ootab edu, mitte ebaõnnestumine. Ta oli kindel endas, oma tarkuses ja jõus. Ta läks läbi kolmanda Värava ja suundus põhja poole. Ta kõndis läbi kogu selle maa, otsides püha puud, kuid ei suutnud seda leida. Ta küsis teed kõigilt vastutulijailt, kuid keegi ei osanud teda juhatada, sest keegi ei tundnud seda kohta. Aeg möödus, aga Herakles otsis ikka veel, rännates ringi, kuni ta jõudis tagasi kolmanda Väravani. Ta oli kurb ja lootusetu, kuid jätkas siiski otsinguid.Eemalt jälgis teda Õpetaja ning saatis Nereuse, et see võiks Heraklest aidata. Nereus külastas Heraklest mitmel erineval kujul, kuulutades tõde mitut moodi. Kuid Herakles ei vastanud talle, sest ta ei mõistnud, et see on sõnumitooja. Kuigi Nereus oli kõneosav ja täidetud Jumala poja suurest tarkusest, ei suutnud ta Heraklest aidata, sest too oli pime ja kurt. Herakles ei suutnud ära tunda kõrgete sfääride abipakkumist. Kurvalt pöördus Nereus tagasi Õpetaja juurde ja jutustas talle oma ebaõnnestumisest."Esimene viiest väiksemast katsumusest on möödas," vastas Õpetaja. “Seda märgib ebaõnnestumine. Jätkaku Herakles oma Teed."

Leidmata püha puud põhja poolt, pöördus Herakles lõunasse ja jätkas oma otsinguid pimeduse paikades. Algul unistas ta jällegi õnnestumisest, kuid sellel teel kohtas teda madu Antaeus, kes maadles temaga ja oli temast üle igas punktis."Tema ongi see, kes valvab puud," mõtles Herakles. “see tähendab, et puu peab olema siin lähedal. Ma pean sellest maost jagu saama, et kaoks tema jõud. Siis saan ma õunad puu otsast kätte." Herakles pingutas kõigest jõust, kuid madu oli ikka temast tugevam.

"Milles on viga?" küsis endalt Herakles. "Miks see Antaeus mind kogu aeg võidab? Juba lapsena tapsin ma mao, kes oli mulle hälli roninud. Kägistasin ta paljaste kätega. Miks ma seda nüüd ei suuda?"Herakles maadles edasi kõigest jõust. Ta haaras kahe käega maost kinni ja tõstis ta kõrgele üles, nii et tollel kadus side maaga. Ja ennäe! see aitas! Antaeus tunnistas end lööduks, kuid ütles:"Ma naasen sinu juurde uuel kujul kaheksanda Värava juures. Ole valmis uueks heitluseks."
Õpetaja jälgis kõike toimuvat eemalt ja kõneles juhtunust Suurele Eesistujale, kes istub Jumala nõukojas:
"Teine katsumus möödus. Hädaoht kõrvaldati. Selles punktis tähistab tema teed õnnestumine."Suur Eesistuja vastas: "Jätkaku ta oma teed."

Õnnelikuna ja rahulolevana jätkas Herakles oma teekonda, saanud juurde enesekindlust ja julgust edasi otsida. Nüüd pöördus ta lääne poole, kuid sellega tõmbas ta endale õnnetuse kaela. Mõtlematult sattus ta kolmandasse suurde katsumusse ja seal tabas teda ebaõnn, mis peatas ta teekonna pikaks ajaks.Sest seal kohtas ta Busirist, suurt ülipetturit, vete poega, Poseidoni lähedast sugulast. Tema ülesandeks on eksitada inimeste poegi näilise tarkuse sõnadega. Ta kinnitab, et teab tõde, ja inimesed usuvad teda mõtlematult. Nüüd kõneles ta kaunite sõnadega:
"Mina olen õpetaja. Mulle on antud teadmine, seepärast pühendu minule. Võta omaks see eluviis, mida mina õpetan. Mina olen ainus, kes teab, ei keegi muu. Minu tõde on õige. Kõik muud tõed on vale ja valskus. Kuula mu sõnu: jää minuga ja sa saad päästetud."

Ja Herakles kuuletus talle, ja iga päevaga vähenes tema soov jätkata teekonda, et otsida püha puud. Ta jõud oli röövitud. Ta armastas, lausa jumaldas Busirist, ja uskus kõike, mida too ütles. Iga päevaga muutus ta üha nõrgemaks, kuni lõpuks tuli päev, mil ta armastatud õpetaja sidus ta altari külge ja hoidis teda niiviisi seotuna terve aasta.Äkitselt tuli päev, kus Herakles soovis saada vabaks, sest ta hakkas mõistma, mis masti mees oli Busiris. Talle tulid meelde sõnad, mida ammusel ajal oli öelnud Nereus:"Tõde asub sinus eneses. Sinus on kõrgem vägi ja jõud ja teadmine. Pöördu sissepoole ja ammuta sealt jõudu. Selle väe on saanud päranduseks kõik inimeste pojad, kes on Jumala pojad."Vaikuses lebas vang altaril terve aasta, seotuna altari nelja nurga külge. Siis purustas ta oma köidikud väega, mis on kõikide Jumala poegade vägi, haaras kinni valeõpetajast, kes kunagi näis talle targana, ja sidus ta enda asemel altari külge. Seejuures ei lausunud ta sõnagi, vaid jättis Busirise altari külge, et ta sellest õpiks.
Õpetaja jälgis seda eemalt, märkis ära, et vang oli vabaks saanud, ja ütles, pöördudes Nereuse poole:
"Kolmas suur katsumus on möödas. Sina õpetasid talle selle ületamist, ja õigel hetkel sai ta sellest kasu. Jätkaku ta oma Teed ja õppigu edu saladust."

Kaksikutes on väga palju tööd. Alati üks õdedest-vendadest sureb ja teine saab tugevamaks. Kui saabub käsk midagi valvata, siis tähendab see, et otsija on teel.
Õunad tähistavad ikka pühitsuse tarkust. Õunad on magused. Magus on ligitõmbav ja ilus, seda on ka Veenus.
Nii Kaksik kui Ambur on otsijad. Kaksikutes peab vältima pettureid ega tohi ise kedagi petta – see toob endaga masenduse.
Puu on energia, mis tõuseb ja jagab ajatut tarkust.
Kuld on päikese ja hinge värv.
Kiirustaja ei ole õpilane – tal on otsimisega kiire, sest ta soovib omada. Selline on isekas Merkuur. Ruttajad on oma olemuselt hooletud. Nemad saadetakse petise juurde. Hoidu ka jõust, mis on sulle liiga suur.

Vigadest vabanemiseks tuleb läbida 5 testi ja neid saab läbida vaid hinge väega. Herakles pärib kõigilt puu asukohta, kuna puu on sisemine, siis pole keegi seda näinud.
Õpetaja saadab Heraklese juurde Nereuse targa mao kujul, aga Heraklese hing on pime ja ta ei kuule vaikset häält. Hinge harimiseks peab Herakles kõndima õpetaja juurest õpetaja juurde. Herakles allub „kanaldamisele“ meelsamini kui oma sisehäälele. Ta läheb lõunasse – Solar Plexuse alale ja kohtab negatiivsete omadustega madu Antaeust. Kuna ta on kuulnud, et madu valvab õunapuud, siis ta oletabki, et õunapuu on kusagil lähedal. Herakles asub võitlusse maoga. Nii peab igaüks võitlema oma illusioonidega ja tõstma need maast lahti, et neid võita. Glamuur muudab püsivalt oma välimust, püüdes näidata end vajalikuna.
Ära tee kaupa petisega. Petise tunned ära sellest, et ta vahetab teemat niipea kui näitad talle tõe peeglit. Kõik kanaldatud raamatud on illusioonid. Tõelus vajab õppimist ja omandamist.
Jumalik tahe laseb Heraklesel jätkata kui ta on Antaeuse võitnud. Kaksikutele on omased viivitused, sest nad ei erista tõde valest.

Nüüd kohtab Herakles Busirist, õpetajat kes elab õpilaste energiast. Busiris on hea psühholoog ja teab, kuidas õpilasi enda juures hoida – eriliselt meelitav on glamuur, kus oma ego on keskmes. Tõeline õpetaja teeb õpilase tugevaks, mitte nõrgaks. Oma mõtlemise ära andnud Herakles seotakse aastaks altarile.
Vaim ei nõustu vangiks olemisega ja pöördub sissepoole, tõe juurde. Tõe valgus päästab köidikutest ning annab jõu, et kinni siduda oma valelik õpetaja, et temagi valgustuks. Seotuna kohtutakse iseendaga ja nähakse illusioone.
Prometeus on igaüks meist kui oleme oma soovide külge aheldatud ja kotkad nokivad maksa. Inimese soovid ja iharused ei ole armastus. Nende saavutamiseks kasutab inimene Marsi madalamaid energiaid. Tõeline armastus on teenimine. Kaksikud on meie päikesüsteemi sambad. Üks sammas on tarkus ja teine on armastus.
Herakles vabastab Prometeuse ja kuuleb, et puu on idas s.o. Pühitsuse Mägi. Herakles näeb puud ja hakkab sinna jooksma, kuid siis märkab ta Atlast, Hierarhia abistajat, kes Maad kannab, ja tõttab talle appi.
Koormast vabanenud Atlas toob Heraklesele kuldõunad. Tõde on selles, et Hierarhiat aidates annab Hierarhia väe, et aidata. Pühitsetu ainus töö on maailma aitamine.
Herakles läbib viis testi ja temast saab valguse vahendaja – tõelise armastuse süda.

Proovilepaneku olemus
Jõudsime niisiis kolmanda teo juurde, mis toimub Kaksikute märgis, ja käsitleb eelkõige püüdleja aktiivset tööd füüsilisel tasandil, jõudmaks enesetunnetamisele. Enne kui see aktiivne töö saab võimalikuks, tuleb läbida sisekaemuste ja müstiliste igatsuste periood, kus otsitakse visioone ja toimub subjektiivne protsess. See periood võib kesta üsna kaua, enne kui inimene oma füüsilisel tasandil hakkab tõepoolest tegelema hinge ja keha ühendamisega. See ongi selle teo teema. Selle füüsilise tasandi saavutuse alusel, mis seisneb kuldsete tarkuseõunte kättesaamisel, leiab aset püüdleja siiruse tõeline proovilepanek. Sellele tõelisele ja püsivale pingutusele eelneb peaaegu vältimatult periood, kus üritatakse olla hea, soovitatakse saavutada teadmisi vaimse elu kohta, tehakse kramplikke katsetusi enesedistsipliini, palve ja meditatsiooni alal.

Nägemuste otsijast peab saama tegude inimene; igatsustest peab jõudma saavutusteni. Selles seisneb proovilepanek Kaksikutes. Füüsiline tasand on paik, kus saadakse kogemusi, ja kus ajendid, mis on toodetud mentaalse pingutuse tulemusena, peavad teostuma ja saama objektiivseks reaalsuseks. Selles paigas areneb ka kontaktimehhanism, ning siin avavad inimese viis meelt järkjärgult talle teadvuse uusi regioone ja kannavad teda võistluse ja saavutuste uutesse sfääridesse. Seepärast on see just koht, kus saadakse teadmisi, millest peab moodustuma tarkus. Me ju teame, et teadmine on meelte vara, seevastu tarkus on hinge sünteetiline kõiketeadmine. Ometi me hukume, kui ei mõista, kuidas oma teadmisi rakendada, sest just mõistmine on teadmiste rakendamine elu probleemide lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks – tarkuse valgusel. Selle teo juures tuleb Heraklesel lahendada tohutu ülesanne – viia kokku oma olemuse kas poolt ning kooskõlastada või muuta üheks oma hing ja keha, nii et duaalsuse asemele saabub ühtsus ja vastandite paarid segunevad.

Sümbolid
Eurystheus vaatles, kuidas Herakles sai kontrolli alla oma teadvuse, ja ratsutas seejärel Valge Sõnni seljas Hinge Templisse. Nüüd annab ta Heraklesele uue ülesande – tuua hesperiidide aiast kuldsed õunad. Õun on olnud ammusest ajast mütoloogia objekt ja sümbol. Kõik teavad ju lugu sellest, kuidas Eedeni aias madu ulatas Eevale õuna, ning õuna vastuvõtmisega tuli inimesele teadmine heast ja kurjast. See müüt jutustab meile sümbolite keeles loo mõistuse tekkimisest ning sellest, kuidas see mõistus hakkas funktsioneerima inimese eellases, kes polnud enam loom, aga veel mitte ka inimene. Mõistus tõi endaga kaasa ka teadmise duaalsusest, vastandipaaride tõmbest. Tekkis arusaamine hinge loomusest, mis on hea, ja vormi loomusest, mis on halb, kuna ta ahistab hinge ja takistab tema väljendumist. Kuid vorm pole ju sisemiselt halb.
Tuleks märkida, et Eedeni aias sai inimolend üheainsa õuna, millest kujunes eraldatuse, isolatsiooni sümbol. Herakles pidi jahtima õunu ühest teisest aiast. Hesperiidide aias sümboliseerisid õunad paljusust, sünteesi; neid paljusid, kes toituvad ühest Elu puust.

Heraklesele öeldi ainult kolme asja:
et on olemas aed, kus on kuldsete õuntega puu
et puud valvab sajapealine lohemadu
et puu juures kohtab Herakles kolme kaunist neitsit.

Keegi ei juhatanud teda, kus suunas minna ja kuidas see aed leida. Sellel korral ei saadetud teda metsikule maale, kus tormasid ringi inimsööjad hobused. Samuti ei saadetud teda väikesele Kreeta saarele. Ta pidi otsima aeda kogu planeedilt, niisiis rändas ta põhja ja lõunasse, idasse ja läände, kuni ta lõpuks kohtas Nereust, kes oli tark ja kõneosav. Mõned klassikud nimetavad teda "mere vanatargaks". Nereus polnud üksnes tark, vaid ka raskesti äratuntav, sest ta võis esineda mitmel kujul, ja kunagi ei vastanud ta Heraklese küsimusele otseselt. Lõpuks vihjas ta siiski, mis suunas tuleks minna õunu otsima. Herakles asus teele üksi ja veidi heitunult, sest ta ei kujutanud hästi ette, mida teha ja kuhu minna. Ainult seda teadis ta, et tuleb hoida lõuna poole. See suund sümboliseerib naasmist maailma, olles vaimu vastaspooleks.

Ta ei jõudnud kuigi kaugele, kui kohtas madu, kellega tal tuli maadelda. [Seda madu tuntakse mütoloogias ka nimega Antaeus või Antaios. Teatakse, et ta oli vetejumala Poseidoni ja maajumalanna Gea poeg. Seetõttu oli ta võitmatu, kuni oli ühenduses maaga, oma emaga.] Viibides õunte otsingul füüsilisel tasandil pidi Herakles võitma, nagu kõik jüngridki, lummuse ja illusiooni. Kui jünger tahab saavutada midagi vaimset, võib ta väga kergesti langeda astraaltasandi ja madala psüühika küüsi. Kui Herakles maadles maoga, avastas ta, et ei suuda maost jagu saada, kuni madu on kontaktis maaga. Herakles tõstis mao kõrgele õhku ja madu muutus nõrgaks ega suutnud enam Heraklest võita. Kaksikud on õhu märk, lisaks sellele muutlik märk. Lummus on igavesti muutuv, võttes ikka uusi vorme. Lummus puudutab välist külge, mitte tõelust, ja maa on see, mis esindab välist külge.

Võitnud oma teel olnud mao, jätkas Herakles oma otsinguid. Tema järgmine vastane oli lummus uuel kujul. Ka Busiris oli Poseidoni poeg, kuid tema ema oli lihtsurelik. Busiris kuulutas, et on suur õpetaja. Ta oli kõneosav ja tema sõnad haarasid kuulajaid. Ta kiitis end taevani, kuni Herakles uskuski, et Busiris võib olla talle teejuhiks, et Busiris võib tuua talle valgust, et Busirisele kuulub tõe monopol. Ta langes täielikult pettuse ohvriks. Järkjärgult allus ta Busirise väele ja lummusele, järkjärgult loobus ta oma tahtest ja aktsepteeris Busirist oma õpetaja ja teejuhina. Kui Busiris oli Heraklese täielikult oma kontrolli alla saanud, sidus ta Heraklese ohvrialtari külge ja sundis teda unustama Nereuse. Müüt kõneleb, et lõpuks Herakles siiski vabastas end ja jätkas oma otsinguid, kusjuures ta sidus Busirise sama altari külge, kus ta hiljuti ise oli lebanud. Niisiis iseloomustab seda proovilepanekut heitumus, viivitus, läbikukkumine ja pettumus.

Oma sihituil otsinguil kohtas Herakles Prometheust, kes oli aheldatud kalju külge, ja raisakotkad nokkisid ta maksa. Sellist piinlemist ei suutnud Herakles taluda, ja ta katkestas oma otsingud, et vabastada Prometheus. Nüüd sai too raisakotkad minema peletada.
Siin jõuame meie Teo kõige olulisema punkti juurde, mis kujutaski endast tõelist proovilepanekut. Herakles kohtab Atlast, kes kannab oma turjal maakera ja tuigub endale võetud koorma raskuse all. Heraklest hämmastab see ränkraske kohustus, mille Atlas on enda peale võtnud. Ta tunneb kaasa Atlase kannatustele, mida too maakera kandmisel läbi elab, nii et ta loobub kuldõunte otsimisest. Ta unustab omaenese ülesande ja võtab Atlase õlgadelt koorma ning hakkab seda ise kandma. Siin saab see lugu imepärase lõpu. Meile jutustatakse, kuidas Atlas, vabanenuna koormast, ruttab hesperiidide aeda ja nopib kuldõunu, ilma et mingi sajapealine lohemadu teda selle juures takistaks. Neitsid aitavad teda rõõmuga. Atlas toob õunad Heraklesele, kes on samuti saanud vabaks kõigist lummadest ja takistustest, vaatamata teda varitsenud tõketele. Hoolimata kõikidest ebaõnnestumistest ja ajast, mis on kulutatud tarkuse omandamisele, on Herakles saanud oma kätte kuldõunad. Meenutame, et Kaksikute vastasmärk on Ambur, kes laseb täpselt ja ruttab takistamatult eesmärgile. Ei mingeid kõikumisi ega ebaõnnestumisi, üksnes peatumatu sihikindel edasiminek.

jätkub...

kolmapäev, 10. detsember 2008

Makemake kultuuris ja spordis


Asutusu, firmasid ja muid organisatsioone on ilmas lõputu hulk. Peamised ja olulisemad enam vähem Makemake osas läbi vaadatud. Pöördume isikute valdkonda ja anname osalise ülevaate maailmas tuntud inimeste kaartides Makemake rollist nende kosmogrammides.
Kultuur on väga lai mõiste ja kõiki valkondi ära tuua on raske, piirdume mõnega neist. Vaatame luuletajaid-poeete, kirjanikke, filosoofe ja tantsijaid.

Poeedid-luuletajad:
Heinrich Heine – Makemakel konj. Päikese ja Pandoraga Amburis

Friedrich von Schiller – Makemakel konj. Hauema ja Päikesega Skorpionis

Vassili Zukovski – Makemakel kvad. Merkuuriga, sekst. Pluuto ja Chaosega, kvad. Quaoariga

Anna Ahmatova – Makemakel sekst. Päikese ja Marsiga, kvad. Varunaga

Marina Tsvetajeva – Makemakel konj. Põhjasõlmega Sõnnis, kvad. Varunaga

Tvardovski – Makemakel konj. Merkuuriga Kaksikutes, trig. Jupiteriga, kvad. Varuna ja Ixioniga, need omavahel täpses opositsioonis

Nikolai Gumilev – Makemakel konj. Päikesega Jääras

Sergei Jessenin – Makemakel kvink. Marsiga, sekst. Musta Kuu ja Põhjasõlmega

Aleksandr Blok – Makemake pole aspekteeritud

Vladimir Majakovski – Makemakel kvad. Marsiga, kvink. Musta Kuuga, kvad. Varunaga

Aleksandr Pushkin – Makemakel oposit. Päikesega, kvad. Uraaniga, sekst. Chaosega, kvink. Pandoraga

Mihhail Lermontov – Makemakel sekst. Merkuuriga, kvad. Veenuse ja Marsiga, sekst. Varunaga

Et poeetidel on Makemake aspekteeritud küllalt sageli tuleneb sellest, et nähtavasti on poeetidel ja luuletajatel vajadus jäikade vormide, rütmide ja õigluse järele.

Kirjanikud:
Victor Hugo – Makemakel kvad. Merkuuri ja Põhjasõlmega

Charles Dicknes – Makemakel konj. Saturniga

Carlotte Bronte – Makemakel konj. Pandoraga Kaljukitses, sekst. Jupiteriga

Hans Christian Andersen – Makemakel kvad. Veenusega

Lewis Caroll – Makemakel konj. Neptuuni ja Damoclese ühendusega Kaljukitses, sekst. Jupiteriga, sekst. Varunaga

Mark Twain – Makemakel täpne trig. Musta Kuuga, kvad. Saturniga

Jules Verne – Makemakel sekst. Merkuuriga, oposit. Musta Kuuga

J.R.R. Tolkien – Makemakel trig. Merkuuriga, oposit. Uraaniga, kvad. Pandoraga

Ivan Franko – Makemakel oposit. Päikesega, sekst. Pluutoga

Aleksandr Solzenitsen – Makemakel oposit. Päikese ja Põhjasõlmega, kvad. Varuna ja Ixioniga, viimased on omavahel opositstsioonis, mis on tolle ajastule oluline seis

Salman Rushdie – Makemakel on ülitäpne poolsekstiil Haumeaga, oposit. Musta Kuuga. Skandaalse kuulsusega India-Briti novellisti tuntus või pigemini tema tööde eripära on siit seisudest osaliselt kindlasti pärit

Maksim Gorki – Makemakel väga täpne konj. Jupiteriga Kalades, konj. Chironiga

Anton Tsehhov – Makemakel konj. Veenuse ja Erisega Kalades, sekst. Pluutoga, kvad. Pandoraga

Boriss Pasternak – Makemakel kvad. Merkuuriga, väga täpne poolsekst. Neptuuniga, trig. Saturniga, sekst. Põhjasõlmega, kvad. Pandoraga

Lev Tolstoi – Makemakel trig. Päikese, Merkuuri ja Pandoraga

Johann Wolfgang von Goethe – kuulus mees sündis Makemake ja Haumea täpse ühenduse ajal Skorpionis. Ühendus tegi sekstiili Päikese ja musta Kuu ühendusele Neitsis ja sekstiili ka Marsi ja Damoclese ühendusele Kaljukitses. Sellise Makemake täpse ühendusega Haumeaga on sündinud ka maalikunstnik F.Goya

Stendhal – Makemakel sekst. Päikese ja Chaosega

W.Grimm – Makemakel kvad. Päikesega. Sekst. Saturniga

Filosoofid.
Friedrich Nietzche – saksa filosoof. Makemakel konj. Damoclesega Veevalajas, kvink. Chironiga

Immanuel Kant – preisimaa filosoof. Makemakel trig. Veenuse ja Jupiteriga, kvad. Saturniga, kvad. Chaosega, sekst. Pandoraga. Makemake on konj. ka Haumeaga Kaaludes

G.W. Hegel – saksa filofoof. Makemakel sekst. Musta Kuuga

Arthur Schopenhauer – Makemakel kvad. Merkuuriga, oposit. Chironiga, kvad. Quaoariga

Friedrich Nietzsche – saksa filosoof. Makemakel täpne konj. Damoclesega Veevalajas

Jean-Paul Sartre – prantsuse filosoof. Makemakel konj. Jupiteriga Sõnnis, T-kvad. Varuna-Ixion

Ludwig Wittgenstein – austria filosoof. Makemakel konj. Päikesega Sõnnis, poolsekst. Neptuuniga

Tantsijad ja balleriinid. Siin ootaks oluliste tegijatena Veenust(graatsia ja tunnetus), Marssi (liikumine ja energia) ja Neptuuni (jalalabad)

Fred Astare – Makemakel konj. Päikesega Sõnnis, kvad. Varunaga

Rudolf Nureejev – Makemakel kvad. Merkuuri, Veenuse ja Saturniga

Gene Kelly – Makemakel konj. Saturniga Kaksikutes, oposit. Jupiteriga

Lucille Bremer – Makemakel sekst. Musta Kuuga, trig. Merkuur-Damoclesega Veevalajas

George Balanchine – Makemakel konj. Merkuuri ja Chironiga Sõnnis, sekst. Jupiteri ja Erisega

Cyd Charisse – Makemakel kvad. Päikesega, trig. Jupiteriga, kvad. Varuna ja Ixioniga. Päikesel konj. Varunaga Kalades

Maia Plissetskaja – Makemakel kvad. Uraaniga ja väga täpne kvad. Varunaga, kusjuures Uraan ja Varuna on konj. Kalades, sekst. Chironiga

Natalia Bessmertnova – Makemakel väga täpne poolsekst. Jupiteriga, sekst. Musta Kuuga
Balleriinil on veel mitmeid omavahelisi planeetide ühendusi

Tantsijatele omased planeedid Makemakega eriti ei kerkinud esile.

Makemakel on konjunktsioon Päikesega päris mitmetel maailmas nime teinud isikutel.

Päikese ja Makemake konjunktsioonid:

Ayatollah Ruhollah Khomeini, 17.05.1900 – Iraani kunagine usujuht. Temal on küll Makemakel ühendus Päikesega oma 5-6 kraadi Sõnnis, kuid ära tõin pigem sellepärast, et usuliidril on väga täpne Makemake trigoon musta Kuuga ja samuti väga täpne kvad. Makemake ja Varuna vahel. ja veel palju täpsem konjunktsioon Pandoraga kui Päikesega

Garry Grant, 10.05.1901 – ameerika filminäitleja. Makemakel veel konj. Veenusega, kvad. Marsiga, oposit. Põhjasõlmega, kvad. Varunaga

Salvador Dali, 11.05.1904 – kunstnikul on samuti konj. Päikesega viie kraadi ümber, ühendus veel Merkuuriga Sõnnis, trig. Põhjasõlmega ja väga täpne kvad. Varunaga

Jean Gabin, 17.05.1904 – kuulsal prantsuse filminäitlejal on Makemakel kolmik konjunktsioon – Päike-Merkuur-Marss Sõnnis. Teised aspektid samasugused nagu S.Dalil

Henry Fonda, 16.05.1905 – näitlejal kvad. Veenusega ja väga täpne kvad. Varunaga

Laurance Olivier, 22.05.1907 – inglise kuulus näitlejal on veel konj. Merkuuriga, sekst. Põhjasõlmega, väga täpne kvad. Varunaga, kvink. Pandoraga

Princ Philip, Duke of Edingburg, 10.06.1921 – Inglismaa kuninganna kaasal peale konjunktsiooni Päikesega rohkem lähiplaneetidega aspekte ei ole, on kvad. Saturniga, trig. Damoclesega ja kvink. Pandoraga

Judy Garland, 10.06.1922 – ameerika filminäitlejanna, oposit. Marsiga, kvad. Musta Kuuga ja kvad. Varunaga

Silvester Stallone, 6.07.1946 – ameerika filminäitleja kes sündinud president Bushiga samal päeval ja aastal. Peale ühenduse Päikesega on tal veel väga täpne kvad. Jupiteriga

Robin Williams, 21.07.1951 – ameerika filminäitleja, konj. Pandoraga Vähis ja sekst. Saturniga

Jean-Bertrand Aristide, 15.07.1953 – Haiiti president, konj. Veel Marsiga Vähis

Angela Merkel, 17.07.1954 – Saksamaa kantsler, veel on konj. Uraaniga, kvink. Marsiga

Wesley Snipes, 31.07.1962 – ameerika filminäitleja, veel on konj. Põhjasõlmega Lõvis

J.K. Rowling, 31.07.1965 – kes ei teaks Harry Potteri autorit, temal on huvitav ühendus, peale Päikese ühenduse veel ühendus Pandoraga Lõvis. Esimese reaktsioonina aspekti lugedes oletaks, et selle taga võib olla keegi kurjapoolsem tegelane aga ei. Eks see Pandora olemus vajab kindlasti lähemat vaatlust, kuidas erinevatel inimestel toimib

Colin McRae, 5.08.1968 – hiljuti hukkunud Shoti rallisõitja, temal veel väga täpne trigoon. Põhjasõlmega ja ka Pandoraga. Neli päeva hiljem sündis X filedes näidelnud Gillian Anderson, aspektid sisuliselt samad

Gerri Halliwell, 6.08.1972 - Spice Girlsi laulja, veel on konj. Merkuuriga Lõvis, sekst. Saturniga

Natasha Henstridge, 15.08.1974 – Kanada näitleja ja modell, veel konj. Merkuuriga Lõvis

Spordimaailm on samuti väga suur ja lai. Millist spordiala armastab Makemake? Kas eelistab ta pallimänge, talvealasid, malet, olümpiat või...? Proovime autosõidu maailma tipptegijatega.

Värske vormel 1 maailmameister Lewis Hamilton. Makemakel oposit. Veenusega, trig. Neptuuniga

Michael Schumacher – Makemakel kvink. Päikesega, trig. Erisega

Ralf Schumacher – Makemakel konj. Veenusega Lõvis, trig. Jupiteriga

Keke Rosberg – Makemakel pole ühtegi olulist aspekti ei lähi- ega kaugemate planeetidega!

Jarmo Trulli – Makemakel konj. Päikesega Vähis, täpne oposit. Musta Kuuga, trig. Damoclesega

Robert Kubica – Makemakel trig. Merkuur-Neptuun ühendusega, kvad. Põhjasõlmega ja sekst. Pandoraga

Mika Häkkinen – Makemakel sekst. Musta Kuuga, oposit. Damoclesega, trig. Erisega

Kimi Räikkönen – Makemakel oposit. Damoclesega

Emerson Fittipaldi – Makemakel trig. Jupiteri ja Chaosega

David Coulthard – Makemakel sekst. Uraaniga, trig. Erisega

Jacques Villeneuve – Makemakel sekst. Neptuuniga

Felippe Massa – Makemakel trig. Neptuuniga, sekst. Pluutoga

Alain Prost – Makemakel konj. Uraaniga Vähis, kvad. Marsiga, trig. Musta Kuuga

Senna – Makemakel trig. Päikesega, kvink. Jupiteriga

Nigel Mansel – Makemakel konj. Merkuuri ja Uraani ühendusega Vähis, sekst. Musta Kuu ja oposit. Damoclesega

Niki Lauda – Makemakel kvink. Veenusega, oposit. Jupiteriga

Nelson Piquet – Makemakel trig. Marsiga, sekst. Jupiteri ja Pandoraga

Damon Hill – Makemakel konj. Pandoraga Lõvis, kvad. Neptuuniga

Alfredo Alonso – Makemakel kvad. Uraani ja musta Kuu ühendusega Skorpionis

Rubens Barrichello – Makemakel täpne sekst. Uraaniga, trig. Jupiteriga, kvad. Saturniga, sekst. Musta Kuuga ja trig. Erisega

Aspekte palju kuid enamik ikkagi põlvkondlikud. Erandeid on muidugi ka. Nende näidete alusel ei saa väita, et Makemake „armastaks“ vormeli sõitjaid ülemäära.

Rallisõidu meestel on Makemakel järgmine seos. World Rally Championship esimene sõit toimus 19.01.1973. aasta. Siis Makemake Lõvist tegi ülitäpse kvinkunksi Põhjasõlmele Kaljukitses. Veel on sekstiil Saturniga. Rallisõitjatel aga on Makemake osalus järgmine.

Sebastion Loeb - Makemakel trig. Chironiga

Mikko Hirvonen – Makemakel konj. Põhjasõlmega Lõvis, sekst. Veenusega

Juha Kankkunen – Makemakel trig. Jupiteriga

Tommi Mäkinen – Makemakel sekst. Marsiga

Jean Alesi – Makemakel kvink. Saturniga

Colin McRae – Makemakel konj. Päikese ja Merkuuriga Lõvis, täpne trig. Põhjasõlmega

Ralliässadel pole Makemake osa sugugi eesrindlikum kui vormeli sõitjatel. Sellest esialgne arvamus, et autosõiduspordis pole Makemakel küll midagi erilist öelda ega teha. Erandeid muidugi on, nagu näidest näha.

ICO (International Olympic Committee) asutati 23. juunil 1894.a. Lausannes. Makemakel väga täpne oposit. Uraaniga ja trig. Pandoraga.
Olümpialiikumise algatajateks olid parun Pierre de Coubertin ja kreeklane Demetrius Vikelas. Parunil on kaardis Makemakel sekstiil Päikese, Merkuuri ja Veenuse ühendusega, kvadratuur Uraani ja Põhjasõlmega. Kreeklasel on aga Makemakel konjunktsioon Neptuuniga Veevalajas, trigoon Jupiteriga, sekstiil Chaosega.

WADA (World Anti-Doping Agency) asutati Olümpiakomitee juurde Lausannes 10. nov. 1999.a. Makemakel konjunktsioon Ceresega Neitsis (see sobib hästi märgi omadusi arvestades), sekstiil Päikesega, trigoon Marsiga ja kvadratuur Musta Kuuga. Aspektid minu arust üsna ilmekad, arvestades milleks organisatsioon loodi.

Tuntud isikute ameti või oskuste näidete varal ei saa midagi kindlalt öelda, kellel ta kõige paremini esile tuleb. Selleks, et saada paremat ülevaadet, tuleks nimekirja võtta palju palju rohkem oma ande esindajaid ja laiendada kultuuritegelaste nimestikku paljude teiste kunstivalla inimestega. Uurimist jätkuks pikaks ajaks, kui on huvi Makemake osast kultuurimaailmas. Esialgu paistab, et kirjanikel, poeetidel ja tantsijatel on Makemake olulisem kui näiteks autospordiga tegelejatel. Kes ikka tegeleb loomise ja loominguga, seda aitavad ka taevased loojad-jumalad.

Mida siis kokkuvõtteks öelda. Ühist ja igas sündmuses olulist Makemake domineerivat osa nagu ei olnud või ma pole osanud näha. Pea igas sündmuses ta osaleb, kas siis läbi kaugete planeetidega aspekteerituses olles või lähiplaneetide kaudu. Ühendused Päikesega toovad küll tema osaluse esile, kuid need on üsna laiaulatuslikud. Ehk on see seotud ikkagi tema aeglase liikumisega kaugel kuiperi vöös ja aspekti tehes ei tähenda veel seda, et sellel oleks mingi mõju. Esialgu arvan, et Makemakel on teatud annus Saturni printsiipi. Rohkema info tarvis oleks veel laiemalt vaadelda tema osa nii inimeste kui sündmuste kujunemisel. Aspekt võib olla, sündmust ei pruugi järgneda aga kui on sündmus, siis peab olema aspekt. Sellest tulekski nähtavasti lähtuda.

Makemake kohta on mul koostatud veel teisigi ülevaateid, tema osalus kosmose uurimisel ja hõivamisel. Samuti on koostamisel inimkonna suuremate tehnoloogiliste saavutuse ülevaade. Kuna arvan, et Makemakes on Saturni jooni, siis tuleks lähemalt vaadata näiteks riigimeeste ja sõjapealikute kaarte. Kui poliitikutel on olulised Jupiter ja Saturn ning neile alluvad märgid/majad, siis miks ka mitte ei peal Makemake omajagu olulist osa mängima? Seega, kunagi edaspidi vaatleme Makemaket veel teistegi valdkondade ja inimeste kaartides.

Uurides kaarte, otsides väga erinevaid juhtumeid ja olukordi, ei ole veel olnud juhust, et Pluuto poleks neis ära toodud. Siit kerkib üles küsimus, miks siis pole kaasatud teisi kaugemad taevakehi – vähemasti Ceres ja kaugemad kääbusplaneedid Eris, Makemake ja Haumea. Üks põhjus võib muidugi olla see, et nad (need kaugemad) on alles hiljuti avastatud, nimed veelgi hiljem saanud ja seepärast on vähe teada nende printsiipidest, toimest ning teistest omadustest. Aga seda enam peaks neid kindlasti kaartide uurimisel võrdselt teiste planeetidega kaasa lülitama. Siis me saame juurde selle lisainfo, mis seni meil veel puudub. Saame ka nende väikeplaneetide kohta rohkem teada. Ise lülitan alati lisaks kääbustele ka peamised cubewanode ja plutiinode esindajad. Vähemasti kaardi analüüsi ajaks. Sündmusest või isikust seejärel kirjeldades võib ju neid mitte mainida, kuid saades teada nende abil olulise lisainfo, on meil märksa lihtsam aru saada sündmuse käekirjast, isiku iseloomust, tema loomingu nii heast kui pahast küljest.

kolmapäev, 3. detsember 2008

Makemake - 2

Mõned ajaloos hästi tuntud sündmused ja algatused.Valisin näideteks väga erinevad sündmused ja juhtumid, et oleks võimalikult laiem ülevaade ning selleläbi leida Makemake peamised printsiibid.

1.03.1692 – algasid Salemi nõiaprotsessid Uus-Inglismaal Makemake oposit. Päikese ja musta Kuu ühendusega. Makemake ise oli ühenduses Chironiga Neitsis. Chiron on igasuguste ravitsejate protezee ja tema ühendus Makemakega lõi olukorra vägagi tagurliku kohtuprotsessi alustamiseks. Siin tuleb muidugi meeles pidada, et ajajärk oli selline, kus igasuguseid nõidu ja üldse teisitimõtlejaid taga kiusati. Salemi nõiaprotsesside alguse päeva iseloomustab veel see, et Saturn oli ühenduses Pandoraga Amburis (Ambur kui maailmavaade), Damoclesel ühendus Kuusõlmega Veevalajas ja Uraanil ühendus Varunaga Sõnn-Kaksikud piiril, mis selle protsessi laialt tuntuks tegi.

24.06.1717 – Londonis asutati Vabamüürlaste Looz. Makemakel Kaaludest kvadratuur Päikese ja Veenuse ühendusega. Päikesel lisaks ühendused Varuna, Chaose, Pholuse ja Pandoraga. Äge ühenduste kooslus küll, pole midagi öelda. Ühendustele teeb trigooni Eris Skorpionist.

30.04.1789 – Georg Washington inaugaratsioon esimeseks Ameerika presidendiks. Makemakel kvink. Päikesega, trig. Marsiga, täpne sekst. Chaosega

2.04.1792 – USA asutas oma rahapaja. Makemakel trig. Päikese ja Uraaniga

16.03.1802 – loodi West Pointi sõjakool. Makemakel kvad. Päikese ja Veenuse ühendusega, konj. Chironiga. Siin oleks rohkem oodanud Marsi esiletulekut. Chiron vast seostub siis õpetamisega üldiselt?

12.10.1810 – toimus esimene Oktooberfest Bavaarias. Makemakel sekst. Merkuuriga, kvink. Jupiteriga. Taoline üritus rohkem meelelahutuslik ja Makemakel siin vähene roll sündmuse kajastamisel.

9.09.1831 – moodustati Prantsuse Võõrleegion. Makemakel konj. Neptuun-Damocles ühendusega Kaljukitses, kvad. Veenusega, trig. Marsiga

27.11.1839 – asutati Ameerika Statistika Assotsiatsioon. Makemakel sekst. Päikese ja Chaosega, konj. Damoclesega Veevalajas. Chaos aitab nähtavasti luua korda süsteemis, mida nimetatakse statistikaks. Milline aga on Makemake roll selles?

21.04.1870 – Vatikan võttis vastu dogmaatilise katoliku kiriku konstitutsiooni. Makemakel sekst. Jupiteriga, kvad. Saturniga. Kuna lähiplaneetidega aspekte pole võiks järeldada, et antud juhul religiooni küsimuses Makemake ei osale või siis on tema osa minimaalne ja kaudne.

10.12.1901 – välja anti esimene Nobeli preemia. Makemakel oposit. Musta Kuuga. Mis selles algatuses halba on, et Makemakel vastasseis Kuu kaugema orbiidi punktiga?

28.07.1914 – algas Esimene maailmasõda. Makemakel trig. Uraaniga, kvad. Varuna-Ixion opositsiooniga. Trigoon siin viitab, et sõja puhkemise põhjused olid juba ammu varasemad lahendamata jäänud olukorrad ja üllatusena see sõja puhkemine ei tulnud kellelegi

6.09.1915 – Briti armees katsetati esimest tanki prototüüpi. Makemakel konj. Musta Kuuga Kaksikutes, kvad. Päike-Veenus ühendusega, trig. Uraaniga

25.01.1919 – Pariisis asutati Rahvasteliit, ÜRO eelkäija. Makemakel kvink. Merkuuriga, kvad. Varunaga
Nendest näidetest küll ei selgunud Makemake printsiibi olulise näitajana.Tuleb otsida veelgi erinevaid sündmusi.

Möödunud aasta lõpus kirjutasin loo ühest linnast, kus laev hävitas selle sadamalinna, „Kuidas aurik hävitas linna“(5.12.2007). Siis ei olnud veel kääbusplaneet omale nime saanud ja omas ainult esialgset tähistust 2005FY9. Neid esialgse tähistusega uusi väikeplaneete aga igakord mõnes vaadeldavas sündmuses kasutada on keeruline ja kas alati ka vajalik.Pealegi on neid üksjagu palju. Mitmed meie astroloogid on öelnud, et planeedi printsiip toimib ka siis, kui teda pole veel avastatud. See toime väljendub alateadlikult. Avastatud planeet hakkab end juba rohkem ilmutama. Ja kui ta saab nime, on tema energia suunatud juba täismahus sündmuse kujunemisele. Heaks näiteks on mitmete suurplaneetide avastamine. Uraani avastusega kaasnes maailmas revolutsiooniline aktiivsus. Neptuun tõi kaasa huvi müstika ja spiritismi vastu. Pluutoga kaasnes tuumaenergeetika avastused ja rakendamine.
Nüüd aga võib selle sündmuse toimumise ühe olulise aspektiga täiendada. Päike oli tol päeval opositsioonis Makemakega ja üsna täpses kvadratuuris musta Kuuga. Kvadratuurid olid ka Varuna ja Ixioni- Marsi ühendusega Neitsis, viimased omavahel opositsioonis. Selline T-kvadratuur oli iseloomulik selle ajajärgul kaugematele planeetidele.

Kui minna ajas tagasi veelgi kaugemale, siis otsides oma kirjutiste varaseimaid lugusid, leidsin kirjutise Greenwichi meridiaanist (8.04.2007). Greenwichi observatooriumi ehitus algas 10. aug. 1675. Siis oli Makemake Lõvis ja koos teise hiljuti nime saanud kääbusplaneediga – Haumeaga. Temast on koostamisel eraldi artikkel, mille loodan valmis saada peale Makemake loo kirjutamist. Makemakel oli siis aga (koos Haumega) konjunktsioon Päikesega ja trigoon musta Kuuga. Nullmeridiaan kinnitati rahvusvaheliselt algmeridiaaniks 13. okt. 1884. aastal. Makemake(Jääras) tegi siis opositsiooni Päikesele, üsna täpse sekstiili Saturnile ja kvadratuuri Varunale.

Tunguusi plahvatusest on ka olemas pikem ülevaade. Nüüd saab sellele lisada seda, et Makemakel tolle salapärse juhtumiga oli teatud seos. On kvadratuur Varunaga, mis on taganud hilisema tuntuse. Julgen veekord väita, et Varuna pingeaspektid kõigi muu tema printsiipide kõrval tagab ka tuntuse ja kuulsuse. Kvadratuur on ka Ixioniga. Lähiasteroididest oli Makemakel kvad. Toroga, viimane konjunktsioonis Varunaga. Toro on ekstremaalsete sündmuste käivitamisel see tõukaja. Siia ritta võib lisada veel selle, et Makemake oli opositsioonis Chimaeraga, viimane sümboliseerib mütoloogias ettekujutamatut hirmuelukat. Kuid ega ilma harmooniata ka Makemake osa selles pole, trigoon Spiritiga. Tõsi, viimane on ühenduses Luciferiga. Mine võta kinni, kumb kumma üle mängis.

Maailmas on palju igasuguseid rahvusvahelisi organisatsioone, fonde, liitusid, ühendusi jne. Enamasti on nad paljuski üsna bürokraatlikud ja asjaajamine keerukas ning aeglane. Allpool otsime siis, kuidas on Makemake suurte organisatsioonide asutamiskaartides ja nende juhtladviku kosmogrammides esindatud.

NATO - asutati 4.aprill 1949.a. Makemake oli siis 19-das Vähi kraadis ja tegi poolsekstiili Haumeale. Rohkem peamisi aspekte ta planeetidega ei teinud. Selle järgi muidugi ei saa teha kohe järeldust, et sõjalistes maailmaasjades ta ei osale. Makemake sümboliseerib Vaikse ookeani rahvastel viljakuse jumalat ja sõjaline organisatsioon ei sobi kuidagi kokku loomise ning loominguga kõige laiemas mõttes.

Organisatsiooni peasekretäridest 12-el 14-st on Makemake aspekteeritud planeetidega.

Hastings Lionel Ismay, - sekstiil Päike-Makemake

Paul-Henri Spaak – trigoon Päike-Makemake ja trig. Pandoraga

Dirk Stikker - kvadratuur Päikese ja Põhjasõlme ühendusega Veevalajas

Manlio Giovanni Brosio - sekstiil Päike-Makemake, trig. Pandoraga

Joseph Marie Antoine Luns - kvadratuur Päike-Makemake

Peter Alexander Carrington - ühendus Päike-Makemake Kaksikutes

Manfred Wörner - kvadratuur Päike-Makemake

Sergio Balanzino - ühendus Päike-Makemake Kaksikud/Vähk, sekstiil Uraaniga

Minuto Rizzo - sekstiil Päike-Makemake

Willy Claes – ühendus Chironiga Vähis, kvad. Saturni ja Varuna ühendusega Jääras, kvad. Ixioniga

George Robertson – ühendus Saturniga Vähis

Jaap de Hoop Scheffer - kvadratuur Päike-Makemake, kvad. Saturniga

Makemake sümboliseerib nähtavasti selgust ja kindlameelsust, mis tekib peale kokkupuudet välise keskkonnaga. Neil inimestel, kelledel ta moodustab mazoorseid aspekte planeetidega, tavaliselt leiavad koha elus, saavutavd oma eesmärgi. Kuid mitte ise, vaid mingite bürokraatlike, sõjaliste või administratiivsete struktuuride abil.Vahel nad on võimelised allutama oma elurütmi mingile kindlale rütmile või korrale.Seda näitas NATO peasekretäridel Makemake roll nende kaartides. 12-l neljateistkümnest peasekretäridest on Makemakel aspektid planeetidega.

Vastukaaluks NATO-le loodi sotsmaade baasil Varssavi pakt, mille peamine jõud oli siiski tolleaegse NSVL käes. Sõjaline pakt loodi 14. mail 1955.a. Varssavis. Makemakel konjunktsioon Jupiteri ja Uraani ühendusega Vähis. Sekstiil Päikesega, kvadratuurid Veenusele, Neptuunile. Sõjaline pakt läks laiali koos NSVL lagunemisega 1991 aastal juulis. Makemakel oli siis üsna täpne kvinkuks Saturniga.Siin on pakti loomisel vastupidi, Makemake otseselt osaleb sõjalise organisatsiooni loomisel.

ASEAN (Kagu-Aasia riikide liit) asutati 8.aug. 1967.a. Makemakel konj. Päikesega ja kvad. Marsiga. Saturnil on üsna täpne ühendus Erisega Jääras. Liit rohkem kaubanduslik kui sõjaline organisatsioon, siin Päike on välja toonud nähtavasti ühe Makemake printsiibist – koostöö ja rahvaste ühenduse. Pealegi on Makemake just selle maakera poole rahvaste regiooni jumal. ASEAN-i peasekretäril Surin Pitsuwan`il on Makemakel oposit. Jupiteriga ja kvad. Musta Kuuga

26.06.1945 (põhikirja allakirjutamise päev) – loodi ÜRO, Makemakel konj. Merkuuri ja Saturniga Vähis, sekst. Veenusega
Põhikiri jõustus 24.10.1945 – Makemakel trig. Merkuuriga ja poolsekst. Uraaniga
Maailmaorganisatsiooni peasekretäridel on Makemake kõigil mingi aspektiga esindatud.

Trygwe Lie – Makemakel konj. Marsiga Sõnnis, kvad. Jupiteriga, oposit. Saturniga

Dag Hammarskjöld – Makemakel konj. Jupiteriga Sõnn/Kaksikud

U Than – Makemakel trig. Päikesega

Kurt Waldheim – Makemakel oposit. Kuusõlmega

Javier Perez de Cuellar – Makemakel oposit. Veenusega, sekst. Jupiteriga

Boutras Boutras-Ghali – Makemakel kvink. Päikesega

Kofi Annan – Makemakel kvad. Saturniga

Ban Ki-moon – Makemakel sekst. Cerese ja musta Kuuga

Kaheksast peasekretärist U Thanil ja viimasel peasekretäril Ban Ki-moon`il on Makemake harmooniline, teistel domineerivad enamasti pingeaspektid.

Euroopa Liidu eelkäia asutati Pariisis 18. aprillil 1951. aastal. Siis oli Makemakel konj. Pluutoga Lõvis. Päikesel oli konj. Varunaga Sõnni ja Jäära piiril ning Jupiter tegi väga täpse ühenduse Chaosega Kalades. Euroopa Majandusühendus loodi Rooma lepinguga 25. märtsil 1957 aastal. Makemake trigoon Veenusega ja täpne sekstiil Jupiteriga ning poolsekstiil Pluutoga. Maastrichti leping sõlmiti 7. veeb. 1992 aastal. Makemakel trig. Põhjasõlmega. Sõlm sümboliseerib tuleviku suunatud tegusid, sellele viitavad ka Marsi ühendus Veenuse, Uraani, Neptuuni ja Damoclesega Kaljukitses.
Euroliidu leping jõustus 1.nov.1993.a. Makemakel sekst. Päikesega ja oposit. Sednaga. Veel on kvinkunks Pandoraga.

UNICEF loodi 11.nov.1946.a. Makemakel kvinkunks Päikesega ja trigoon Jupiteriga. Selle organisatsiooni peasekretaril Ann Venemannil on Makemake kvadratuuris Põhjasõlmega.

UNESCO loodi 16.nov.1945. Makemakel täpne kvad. Jupiteriga, trig. Pandoraga
Peasekretäridel Makemake aspektid:

Luther H.Evans – Makemakel kvad. Marsiga, kvin. Põhjasõlmega, sekst. Erisega

Koichiro Matsuura – Makemakel kvad. Päikesega, kvink. Põhjasõlmega

Julian Huxley – Makemakel sekst. Päikesega, kvad. Varunaga

Jaime Torres Bodet – Makemakel kvink. Uraaniga

järgneb....