neljapäev, 18. detsember 2008

Heraklese kolmas tegu - 2


Tööpõld
Kaksikute tähtkujus on kaks tähte, mida kreeklased kutsusid Kaksikuteks, nimedega Castor ja Pollux. Need kaks tähte esindavad kahte tähtsat tähtkuju, nimelt Plejaade ja Suurt Vankrit, mõlemas seitse tähte. Need tähtkujud asuvad taevas põhjapooluse lähedal, seetõttu taevas näib pöörlevat nende ümber. Kumbki täht esindab ühte tähtkuju. Esoteerika seisukohast on suur saladus, mis seisneb Jumala kehastumises mateeriana ja kosmilise Kristuse ristilöömises mateeria ristile, seotud Plejaadide ja Suure Vankri tähtede vahelise seosega (mis eksisteerib juba igavestest aegadest).Need kaks täherühma esindavad Jumalat, makrokosmos, sellal kui Castorit ja Polluxit Kaksikutes peeti inimese, st mikrokosmose sümboliks. Neid tähti nimetati ka Apollo ja Herakles. Apollo(n) tähendab Valitsejat, Päikesejumalat, Herakles aga “tegude tegijat”. Nad esindavad inimloomuse kahte aspekti: hinge ja isiksust, vaimset inimest ja inimolendit, kelle läbi see vaimne olend tegutseb. Kristus on kehastunud mateerias, Jumal töötab läbi vormi.
Castorit peeti surelikuks ja Polluxit surematuks. Seejuures ütlevad astronoomid, et Castori heledus väheneb pidevalt ja see täht pole enam nii hele kui sadu aastaid tagasi. Samal ajal kasvab tema surematu venna, Polluxi heledus. Pollux nagu varjutaks oma venda, meenutades Ristija Johannese sõnu, mida ta kasutas Kristusest kõneldes: ”Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema”. (Joh 3:30) Niisiis on Kaksikute tähtkuju väga tähelepanuväärne, sest ta jutustab inimestele sellest, kuidas kasvab vaimse elu osatähtsus ja kahaneb isiksuse vägi. Kaksikute tähtkujus peitub lugu inimese küpsemisest ja hinge kontrolli järkjärgulisest suurenemisest.

Iidses Denderah’ sodiaagis kutsuti seda märki “tulija kohaks”. Tulija all mõeldakse üha selgemini välja kujunevat vaimset olemust. Seda iseloomustavad kaks kuju: üks neist on mees, teine naine; üks on positiivne, vaimuaspekt, teine negatiivne, mateeria aspekt. Kopti- ja heebreakeelsed nimed tähendavad “ühendatud”, mis käib Heraklese, püüdleja kohta. Ta ühendab hinge ja keha. Selle probleemiga maadeldakse Kaksikute märgis. Eesmärgiks on kokku viia madalam ja kõrgem Mina, surelik ja surematu aspekt. Just see probleem viis Heraklese pikale ja käänulisele otsingute teele, sest lõpuks jäi ta ikkagi uskuma Nereuse, kõrgema Mina häält, kuigi aegajalt allus madalama mina illusioonidele ja lummadele.

Kaksikutes ilmnev duaalsus kordub paljudes müütides. Näiteks kohtame sama vendade paari Romuluse ja Remusena või Kaini ja Abelina. Igal juhul üks vend sureb ja teine jääb elama. Kohtame Kaksikute astroloogilist sümbolit vabamüürlaste kahes sambas. Paljud inimesed usuvad, et kui suudaksime, leiaksime vabamüürluse alged väga kaugest Sõnni-eelsest ajastust, kui Päike oli alles Kaksikutes. See oli too tsükkel, kus sündis Lemuuria rass, mis oli esimeseks inimrassiks. Siis hakkas arenema mõistuse aspekt, ja koos sellega sai tegelikkuseks ka inimkonna duaalsus.Lemuuria rass oli kolmas rass, ja ka see töö, mille Herakles Kaksikutes ette võttis, oli kolmas töö. See, mida ta otsis, oli hing. Sellel teadvustamata otsingul on inimene igavesti, kuni tuleb aeg, mil ta tunneb end Heraklesena ja keskendub õpetuse ja tarkuse kuldõunte otsimisele. Nii on vabamüürluse traditsioonis kinnistunud inimkonna otsingud valguse, ühtsuse ja jumalikkuse järele. Selle duaalsuse kehastuseks on kaks sammast, Boaz ja Jachin.

Hiinas nimetatakse Castorit ja Polluxit kaheks “ukse jumalaks”, mis iseloomustab nii mateeria kohutavat jõudu kui ka jumalikkuse väge.
Kaksikud on eelkõige intellekti märk, millel on meie aaria rassile äärmiselt eluline mõju. Meie rassi puhul on toimunud mõistuse ja intellekti pidev areng. Sellepärast avaldub Kaksikute mõju kolmes valdkonnas, mis on seotud inimsuhetega. Esiteks valitsevad Kaksikud haridust. Nad tegelevad teadmistega, teadustega, ja panevad aluse tarkusele. Üks haridustöötaja on öelnud: „Hariduse ülim eesmärk on teadmiste omandamine, et kogeda kõrgeimat ilmutust. Selle ilmutuse võib saada ka harimata inimene, kuid tal pole sellest mingit kasu”. Selle teo käigus saab Herakles erakordse ilmutuse. Tema otsingute viie astme jooksul tema haridus pidevalt edeneb.
Kaksikute ja tema esimese dekanaadi eksoteeriline valitseja on Merkuur:

“Välises maailmas tähistab Merkuur koole, ülikoole ning muid paiku, kus toimub õppimine ja õpetamine; teadus- ja kirjandusasutusi… Teadvuses tähistab ta mõtet, mõistmist, arutlust, intelligentsi, intellekti; pigem abstraktseid asju kui konkreetseid – teadmist teadmise enda pärast… Tema kõrgeim rakendus näib olevat see, mida nimetatakse ‘puhtaks mõistuseks’. Inimkehas valitseb Merkuur aju ja närvisüsteemi, keelt ja kõneorganeid, samuti käsi kui intelligentsi väljendajaid.”(Alan Leo, Täielik astroloogialeksikon)

Teiseks valitseb Kaksikute märk inimsuhteid, see tähendab keelt, suhtlemist ja kauplemist. Huvitav on märkida, et nii Ühendriikide kui Londoni valitsejaks on Kaksikud. Seepärast ongi inglise keelest saanud maailmakeel. Kõik suuremad mereteed saavad alguse New Yorgist või Londonist. Need kaks linna on maailma turgudeks ja jaotamiskeskusteks. Merkuur, Kaksikute valitseja, on saadik, jumalate sõnumitooja. Paneme tähele, kuidas Herakles satub kahe õpetaja mõju alla. Need on Nereus, kõrgem õpetaja, ja Busiris, madalam ehk psüühiline õpetaja. Jälle rõhutatakse siin nii Kaksikute duaalsust kui ka mentaalset iseloomu.

Kui Kaksikute märk on päevakorras nagu praegu, ennustab ta mitmeid muutusi, sest ta on kõige muutlikum märk. Maailma tungivad uued ideed; on tunda uued impulsid; ilmnevad uued, senitundmatud lähenemisteed vaimsele tõele. Siin ja seal tõusevad õpetajad, kes aitavad viia inimrassi uuele vaimsele teadvusele. Kuna Kaksikud on õhu märk, kiireneb õhuruumi vallutamine. Samuti tehakse pidevalt pingutusi, et ühendada ja koordineerida inimese paljusid erinevaid ettevõtmisi.

Veenus on Kaksikute esoteeriline valitseja ja valitseb ka teist dekanaati. Veenus on ühendaja, tema mõjul töötab külgetõmbe seadus ja vastandite vaheline tõmme. Kõik need muutused ja ühendused ennustavad vältimatult uut teadvuse astet, uut olemise seisundit, mis toob endaga uue ajastu ja uue maailma. Järelikult tekivad ka uued raskused ja uued probleemid, ja me leiamegi Saturni viimase dekanaadi valitsejana. Saturn on jüngrite planeet, mis toob endaga kaasa raskusi, probleeme ja katsumusi, mis avavad jüngrile enesetunnetamise võimalusi. Saturn avab ukse inkarnatsiooni; Saturn avab ka ukse pühitsuse teele. Niisiis: Merkuur, saadik ja valgustav intellekt; Veenus, külgetõmbeprintsiip ja ühendaja; Saturn, võimaluste looja – need kolm planeeti mängivad tähtsat rolli püüdleja elus, kui too ühendab kõrgemat ja madalamat, läbib oma katsumuse viit astet, hoides oma silmade ees kõrgeimat eesmärki, mille ta peab saavutama.

Kolm sümboolset tähtkuju
Kaksikute märgiga assotsieeruvad kolm tähtkuju on Lepus (Jänes), Canis Major (Suur Koer/Vanker) ja Canis Minor (Väike Koer/Vanker). Nende tähtkujude omavahelised seosed ning nende ühendus Heraklesega, püüdlejaga, esitlevad meile uuesti inimolendi eluloo. Suures Koeras asub Siirius, Koeratäht, mida mitmed vanad raamatud nimetavad “taevavägede juhiks”, sest ta on 10-12 korda heledam mistahes muust esimese suurusjärgu tähest. Siiriusega seostub alati suur kuumus. Lõunas nimetatakse kesksuve, kui kuumus on kõige suurem, “koera päevadeks”. Okultisti jaoks on Siiriusel sügavaim tähendus. “Meie Jumal on hävitav tuli”. Siirius on nii Universumi Hinge kui ka individuaalse hinge sümboliks. Esoteerilisest seisukohast on ta seega pühitsuse täht. Sümbolite keeles väljendatuna: tuleb hetk, kus pühitsetu ees lööb särama täht, mis märgib seda, et tema olemus on saanud üheks Universumi Hingega. See on põgus nägemus, mida talle vahendab tema enda hing, st tema enda täht. Canis Major on surematu Taevane Koer, kes igavesti ajab taga väiksemat Koera või alamkoera, kelleks on füüsilises inkarnatsioonis viibiv inimene. Selle jahi on luulekeeles jäädvustanud Francis Thompson (Taevane Koer):

"I fled Him, down the nights and down the days;
I fled Him, down the arches of the years;
I fled Him, down the labyrinthine ways Of my own mind;
and in the mist of tearsI hid from Him, and under running laughter.
Up vistaed hopes I sped;And shot, precipitated,
Adown Titanic glooms of chasmed fears,
From those strong feet that followed, followed after."
Ta eest ma põgenesin, päeval kui ka ööl,
Ta eest ma põgenesin aastasadu,
Ma põgenesin, mõtted pingsalt tööl,mu oma meelte käänulisi radu.
Kord varjusin ma pisarate uttu,kord rõõmsat lootust adudes,siis kuristikku kadudes.
Täis hirmu vältimatut kaduneid samme kuulsin lähenemas ruttu.

Denderah’ sodiaagis nimetatakse Siiriust Apes, st “pea”. Pärsia keeles nimetatakse Suure Koera heledaimat tähte Printsiks või Pealikuks. Samas tähtkujus on veel kolm tähte, millel on järgmised nimed: “kuulutaja”, “särav” ja “kuulsusrikas”. Kõik need nimetused rõhutavad Suure Koera ülevust, mis esoteeriliselt tähendab kõrgema Mina imelist hiilgust.
Samast allikast saame teada, et Canis Minor’i, “alamkoera”, heledaim täht kannab nime “lunastaja”, heleduselt järgmine aga “koormakandja”, st, see, kes annab teiste koormat. Mõlemad nimetused iseloomustavad Heraklest, sest ta töötab omaenda päästmiseks, ja Atlase koormat kandes õpib ta teenimise tähendust.

Nende kahe tähtkujuga on ühendatud veel Lepus, st Jänes. Seal asub üks karmiinpunane täht, mis näeb välja peaaegu nagu veretilk. Punane värv sümboliseerib iha materiaalsete asjade järele. Denderah’ sodiaagis nimetatakse seda tähte Bashtibeki, mis tähendab “ära neetud”. Aratus kirjutas umbes 250.a. e.Kr., et Jänese peale peetakse “igavest jahti”. Heebrea keeles nimetatakse heledaimat tähte (Arneb) “Tulija vaenlaseks”, ning teiste tähtede nimed on “hullumeelne”, “kinniseotu” ja “pettur”. Need nimetused iseloomustavad seda, kuidas kõrgem Mina peab igavest jahti madalama mina peale. Taevane Koer jälitab inimhinge.

Kui vaatame öösel tähistaevasse ja leiame sealt Siiriuse, Koeratähe, võime lugeda taevast oma mineviku, oleviku ja tuleviku dramaatilist kirjeldust. Minevikku iseloomustab Lepus (Jänes), välejalgne, petetud, hullumeelne, eluratta külge seotud, mateeria aspekti esindaja ja “Tulija vaenlane”. Canis Minor, Väike Koer, on püüdleja lugu, st meie olevik. Meis elab sisemine juht, varjatud jumalikkus, lunastaja. Me sammume võidukalt edasi, kuid seda tehes oleme koormatud jüngrid, kandes teiste koormat ja teenides neid. Canis Major (Suur Koer) esitab meie tulevikku ja täiust, hiilgavamat kui mistahes praegune hetk. Kui maailmast oleksid kadunud kõik kirjad ja religioonid, ja järel poleks midagi peale tähistaeva, sodiaagi loo ja erinevate tähtede nimetuste ja nende tähenduse, võiksime taastada nende abil inimese ajaloo, leida uuesti oma eesmärgi ning õppida selgeks selle saavutamise.
jätkub...

Kommentaare ei ole: