esmaspäev, 30. märts 2020

Viirus 19 - 9


Teema on põnev, oluline ja mahukas, kõike ei jõua uurida ja teha aga aegamööda midagi ikka saab veel juurde lisatud. Pandeemia kuulutati välja 11.märtsil 2020. Genf kell 16.25. VIII maja valitseja Neptuun maja tipus. Päikesel ühendus Neptuuniga. Chironil täpne ühendus Musta Kuuga. Päike, Chiron ja Must Kuu VIII majas. Chironil täpne ühendus Musta Kuuga. China XII maja tipus. Ka selles kaardis on veel mitmeid huvitavaid seise ja seoseid.

Päike konj. Selinur + Neptuun Kalad
Kuu konj. DNA Kaalud
Kuu Kaalud kvad. Jupiter ja konj. DNA
Chiron täpne konj. Must Kuu Jäär
Karma konj. Peking + Uraan + Veenus Sõnn

Turtlestar konj. Tortali Sõnn
Saturn konj. Chariklo + Batth Kaljukits
Pandora oposit. Chimaera Ambur
Koronis konj. Bateman Kalad

Teemaga seotud asteroidide nimede järgi võiks oletada, et viirus pärineb mitmelt elusolendilt ja nad on paari läinud. Nahkhiire viirus ristus soomuslooma või kilpkonna omaga. Juhtus see nähtavasti Wuhani turul. See on ainult oletus. Neid variante kust ta pärineb, millest tekkis on seinast seina.

Kuul on veel ühendus asteroidiga 2001 FP 185 (82158), millele on antud esialgne määratlus kui “Genetic code”. Asub 10 kraadi Skorpionis. Täpset aspekti ei tee, lähim oleks opositsioon Veenusega. Ja kas tal üldse on mingi seos geneetikaga, epideemia või pandeemiaga, see tuleb alles välja uurida.

Saturnil on ühendus Charikloga, kentaur avastati 15.02.1997. Viirusega seotud teema märksõnad Chariklo puhul on partnerlus, kaastunne, lein, kurb sära, sünge ilu ja seotus surmaga. Ühendus Saturniga ja samas opositsioon Chinaga ning kvadratuur Pekingiga annab pildi pandeemia alguseriigist ja tõsisest ulatusest.
11.veebruaril 2020 anti viirusele ka nimi – COVED-19. Tegelik oleks SARS –CoV-2.

Kui otsida koroonaviiruse nimele kõlaliselt sarnaseid asteroide, milliseid veel pole siin nimetanud ja kasutanud siis võiks arvesse tulla need taevakehad:
Corot (6672), Cruithne (3753), Covichi (185576), Covey (142759), Pandion (21284, pandeemia). Kui need nüüd panna esimese haigestumise kaardile (17.11.2019), siis pilt selline:

Cruithne täpne konj. Corot + Moira Kaalud
Covey konj. Marss + Lacrimosa Skorpion + Rhadamanthus + Zhulong
Covichi  selles loos kaasa ei tee. Pandion samuti ei torka silma.

Hispaania gripp

Heidame pilgu ka ühele tuntud varasemale pandeemiale – 1918.a. Hispaania gripile.  Alguse sai see 1.märtsil 1918. Kansas Citys USA-s.
Päike konj. Hygiea + Varuna + Pandora Kalad
Saturn konj. Neptuun Lõvi oposit. Veenus
Neptuun kvad. Aesculapiaga
Pluuto konj. Lõunasõlm Vähk
Ceres konj. Põhjasõlm Ambur
Selinur kvad. Asclepius + Aesculapia

Selinur oposit. Makhan Vähk
Panacea täpne konj. Algol Sõnn
Kuu oposit. Kansas Jäär
America oposit. Panacea Sõnn

Asteroid Hispania 10 kraadi Sõnnis sekstiilis Päikesega. Sekstiil ka Jupiteril Neptuuniga. Peamised tegijad ikka Saturn ja Neptuun ning pagenduses asuv Jupiter.
Kui nüüd natuke võrrelda tolleaegset ja praegust pandeemiat, siis sarnane on Päikese positsioon – Kalad. Kuu oli mõlemil juhul Kaaludes. Asclepius mõlemil juhul pea samades kraadides, Jäära 26 ja 28 kraadid. Kuu Kaaludes oli ühenduses Madridiga.

Erinevalt Hispaania gripist, mis sai alguse Ameerikast, fikseeriti SARSI esimene juhtub Hiinas! 16.november 2002. Huvitav see, et COVID-19 esimene juhtum toimus samuti novembris (17.11.2019). Päike mõlemil juhul Skorpionis. Neptuunil täpset aspekti Jupiteriga pole on aga Jupiteril trigoon Pluutoga. Saturnil trigoon Uraaniga. Jupiter on pinges Päikesega – kvadratuur. Ja üldse, Jupiter on on igas epideemia või pandeemia puhkemisel üsna tugevalt mängus. Nii oli ta Aidsi avalikustamisel ühenduses Saturniga Kaaludes. Seakatk (24.07.2014) Jupiteril ühendus Päikesega Lõvis.

Ebola (26.08.1976) Jupiteril kvadratuur Päikesega. Ebola taaspuhkemisel oli Jupiter opositsioonis Pluutoga. Jupiter ülesanne on epideemia nii öelda laialijagamine, paiskamine ülemaailmseks ja seda suure kaarega ning effektiivselt. Neptuun vajaks ka lähemat vaatlust, kus ta epideemiate puhkemisel oli ja mida tegi.Kaljukitse märk on ülse praegusel ajal ülekoormatud nii planeetide kui väiksemate taevakehadega. Kaugeid, Neptuunitaguseid uurides leidsin, et hetkel on Kaljukitses selline asteroid nagu Arrokoth. Nimi seotud Chesapeake regiooniga USA idarannikul. Chesapeake laht on  suhteliselt kitsas lehtersuue Kesk-Atlandi osariikide Marylandi ja Virginia vahel, kuhu suubub USA idaranniku pikim jõgi Susquehanna. Selle piirkonna põliselanike Powhatani keeles tähendab sõna Arrokoth “taevast”. Ja see taevas on pandeemia väljakuulutamise ajal täpses ühenduses Saturniga.

Wuhan

Linn on moodustatud kolmest varasemast linnast (Wuchang, Hankou ja Hanyang). Sellest tuleb ka linna nimi: esimene silp sümboliseerib esimest linna ja teine silp kaht ülejäänud linna. Ametlikult ühendati need kolm linna Wuhaniks 1.jaanuar 1927. aga mitteametlikult kasutati nime "Wuhan" juba sajandeid varem. Kaart tehtud 1.01.1927. Kell 00:00 Wuhan ja on küllaltki kõnekas.China konj. Saturniga Amburis
Koronis konj. Lõunasõlmega + Peking + Päike + Aesculapia Kaljukits
Põhjasõlm MC-l Vähis
Hygiea konj. AC Kaaludes
Marss konj. Alekto Sõnnis

Uraan oposit. Must Kuu Neitsis
Päike IC-l Kaljukitses, ühendus Pekingi, Koronise, Aesculapia ja lõunasõlmega Kaljukitses. Nüüd seda mitmekordset kooslust piitsutavad eesotsas Pluuto, Saturn, Jupiter ja Marss.
Kuul ühendus Saturni, Cerese ja Chinaga.

järgneb...

neljapäev, 26. märts 2020

Viirus 19 - 8


1.aprill 2020. Marsi ühendus Saturniga. Kaart tehtud Pekingi kohale 02.30. Kuul VI majas Vähis ühendus Aesculapia ja põhjasõlmega. Asclepiusel ühendus Chinaga VII maja alguses Vähk/Lõvi. Karmal ühendus Pekingiga Sõnnis. Kõik planeedid allpool horisonti, mida see võiks tähendada? Ehk Saturn võtab Marsilt hoo maha. Me ju seda kõik loodame, et viiruse levik peatuks. Samas Marss võib segi lüüa Saturni rütmi.
 


Saturn/Marss ühendus opositsioonis China ja Varunaga.
Veenuse ühendus Sednaga, on ka ühendus Algoliga.
Saturni jälgides pilt selline. 22.märtsil siseneb ta esimest korda Veevalajasse. Tagasi Kaljukitse tuleb 1.juulil ja lõplikult siseneb Veevalajasse aasta lõpus 17.detsembril.

2020 aasta on sellepoolest ka teistsugune, et peale Marsitaguste planeetide retrograadsust on retros ka Veenus ja Marss. Veel teeb aasta sündmusterohkeks kuus Kuu- ja Päikesevarjutust. On täheldatud, et suurem arv varjutusi aastas toob kaasa kardinaalsemaid muutusi. Huvitav, kas liigaastal on ka omad teistsugused mõjutused? Veel on tähelepanu all komeet Atlas. Komeedi ilmumist peetakse halvaendeliseks märgiks.


5.aprill 2020. Jupiteri ühendus Pluutoga. Kaart tehtud Pekingi kohale, 5.04.2020. kell 10.45. Jällegi Neptuun ja seekord ka Merkuur MC-l. Ja täpselt MC-l on ka Koronis.
Pekingil ühendus Karmaga Sõnnis.
Marsil opositsioon Chinaga.
Saturn ja Marss VIII maja tipus. Kas uue puhangu kordus?
Merkuur-Neptuun ühendus MC-l + Koronis 

5.aprillil 2020 kell 10:44 Peking.Neptuun MC-l koos Merkuuriga + MC-l ka Koronis. Kuu Neitsis seskvadratuuris Päikesega ja trigoonis Uraaniga. Uraani ja Neptuuni vahel poolkvadratuur. Karma ja Peking endiselt koos. Ühenduses on ka Aesculapia ja põhjasõlm. Jupiteri ühendus Pluutoga puudutab masse, liialdusi, ühiskondlikku reageerimist, poliitilist pinget ja survet.

30.märtsil sisenes Marss Veevalajasse. Alates 5 kuupäevast teeb ta kvadratuuri Uraanile. Uraani ootamatus ja Marsi äkilisus ei too kaasa rahu ega tasakaalukust. On oht suuremate õnnetuste ja katastroofide tekkeks – tulekahjud, lennuavariid, liiklusõnnetused, sagenevad maavärinad, aktiveeruda võib vulkaaniline tegevus jms.

Esimene viirusesse surnud fikseeriti 9.jaanuaril 2020. Teatati sellest paar päeva hiljem, 11.jaanuaril. Kaart (9.jaan.) tehtud Wuhani kohale, aeg hüpoteetiline ehk siis keskpäev.Päikesel ühendus Merkuuriga Kaljukitses. Saturnil täpne ühendus Pluutoga. Uraan opositsioonis Zhulongiga. Põhjasõlmel täpne ühendus Hadesega Vähis ! 


Meditsiini asteroidid selliselt tegevad:
Aesculapia täpses opositsioonis Wuhaniga
Asclepius sekstiilis Wuhaniga

Sellele kaardile lisatud surm/lein asteroidid teevad järgmise mustri:
Kuu konj. Lucifer Kaksikud
Merkuur konj. Hylonome Kaljukits
Moira konj. Zhulong Skorpion
Jupiter konj. Requim Kaljukits

Põhjasõlm konj. Graves Vähk
Marss konj. Mnemosype ja Chimaera Ambur
Must Kuu konj. Apophis
Ja kirja läksid ainult konjunktsioonid. Teisi peamisi aspekte saab ise juurde lisada. 

Hiina mütoloogias on üks selline vetejumalus kui Gonggong. Teda kujutatakse punaste juuste ja maomoodi sabaga. Tihedalt seotud veeuputustega, mida sealmaal sagely ette tuleb. Veel toob ta kaasa kaost, planeedi Maa kallutamist (mis see iganes ka ei oleks). Kuulub transneptuunide hulka, tiiru ümber Päikese teeb 554 aastaga. Esimese surmajuhtumi kaardis asub ta 3 kraadi Kalades ühenduses Asclepiusega. Kas sellel kaugel väikeplaneedil on ka mingi otsene seos antud viiruse teemaga, seda tuleb alles uurida.

järgneb...