esmaspäev, 27. juuni 2011

Planeet Maa, inimkond ja inimesed 2

Järjest süvenevad kliimamuutused annavad tunnistust sellest, et looduse iseeneslikud regulatoorsed võimalused on ammendumas. Inimpopulatsiooni suurus kasvab plahvatuslikult, eriti mõnedes maades, ähvardavad loodusressursside vähenemine ja pidurdamatu ülerahvastumine. Kahanevad mageda vee varud, sulavad liustikud, õheneb osoonikiht, merepõhjade asurkondades on massilise hävingu tunnuseid, mis on põhjustatud kemikaalidest või temperatuuri muutustest. Hävivad jäädavalt lugematud putuka-, looma- ja linnuliigid, kuna nende elukeskkonnad on inimeste poolt hõivatud või rikutud. Raiutakse maha troopilisi vihmametsi, mis on maakera kopsudeks. Hävivad jääkarud ja ka hülged, kelle normaalseks eluks ja paljunemiseks peab leiduma piisavalt polaarjääd, kuid see sulab katastroofilise kiirusega, liustikud murduvad merre ja nende ulatus väheneb jne, jne.


Ei jõua siinkohal üles lugeda kõike seda maakeral, mis on rikutud ja ohustatud.
Huvitaval kombel inimkonna suurimad kuriteod looduse suhtes jäävad just viimase 100 aasta sisse. Looduse kahjustamine aga jätkub tõusva kiirusega ja saavutab varsti pöördumatuse punaste piiri.

Kollektiivse inimtegevuse sügav rumalus ja võimetus tulla toime endale omistatud Jumala rolliga näitab, et inimkond tervikuna on ikka veel ala-arenenud, juhitamatu, vastutustundetu ja kuritegelik.
Teadlaste ja uurijate ehk targema osa inimeste hoiatused kajavad kurtidele kõrvadele, sumbuvad infomüras ja bürokraatia rägastikes. Ruulib kasumiahnus ja mõistuseta võim.
Kahetsusväärne on mõelda, millise maailma me jätame oma lastele ja millise nemad oma lastele...... Veel 100-200 aastat tagasi oli maailm suhteliselt turvaline ja puhas paik, kauni ja tasakaalustatud loodusega planeet. Aga nüüd?


On saabunud aeg, kus inimkond peaks tõsiselt pingutama looduse ja keskkonna kaitsmise ja säilitamise nimel planeedil Maa. Selle edukus on inimkonna elu või surma küsimus .
Kuid kahjuks olukorra tõsidust ei tajuta nendes ringkondades, kus asuvad võimu hoovad ja protsesside juhtimise võimalused.


Kõrgemates ringkondades valitseb arulagedus ja ahnus, ärplemine ja vastutamatus. Need, kes on kutsutud ja seatud...need ei tee, mida vaja teha.... Need, kes oleks valmis tegema, mida vaja, neid ei lasta ligi .... .
On kõigest näha, et homo sapiens ei ole oma uhkeldavat nime õigustanud.

Vahepalaks tasuks mainida, et pöördmatud muutused looduses ei jäta puutumata ka meie tsivilisatsiooni isehakanud, kuid kardina taha peitunud isandaid - ehk varivalitsejaid ja salaorganisatsioonidesse kuulujaid, näiteks nn. ’illuminaate’ (e. ’valgustatuid’ -- nende endi määratlus!), kuid, kes pigem tunduvad olevat pimedusega löödud.
Faktid räägivad sajandeid kestnud vabamüürluse kuritegudest inimkonna vastu, mille hulka arvatakse kahe maailmasõja algatamine, kommunistliku revolutsiooni juhtimine ja rahastamine, samuti kommunistliku ideoloogia ja terrori rakendamine Venemaal, jpm maades, sealhulgas Eestis.


Ei tasu arvata, et nn. ’vandenõuteooriad’ on vaid rumal väljamõeldis. Internetis leidub tuhandeid kohti, millest saab huviline ammutada teadmisi salaorganisatsioonide tekke, ajaloo, liidrite, eesmärkide ja tegevuste kohta. Samuti on sellealast kirjandust rohkelt saadaval.
Ei ole põhjust arvata, et kõik need andmed on mingil seletamatul põhjusel ühtviisi valelikud ja levitavad valeinformatsiooni. Sellisel suurel valel eriti kasulikke eesmärke ei paista.
Muidugi tasub igat infot võtta reservatsioonidega ja analüüsida, kuid silmi objektiivsete faktide ees sulgeda, küll mitte.


Meenutamist väärib ka fakt, et üheks levinumaks demogoogiavõtteks läbi aegade on olnud, nende inimeste naeruvääristamine, kes tõele liiga lähedale on jõudnud. Väga kasulik on kuulutada neid ’ullikesteks’ ja lasta rumalamatel targemaid mõnuga tümitada.
Jah, illuminaatide teema on omaette lai uurimisvaldkond, millest võiks pikalt kirjutada, kuid mitte selle teema raames.


Arvan küll, et ühiskonna väärikate liikmetena on meil kõigil õigus ligipääsule solkimata ja tõeliselt tõesele infole. Olles informeeritumad, suudame tõkestada ebasoovitavaid tegevusi niipalju, kui see meie võimuses on.
Vana-Hiina Ji-Ching tarkus soovitab: ’Kes tahab võita kurja, see edendagu head’. Mis on see hea? Eelkõige haritus, informeeritus, teadlikkus ning kõrge moraal ja eetika.
Meil kõigil oleks tõesti aeg hakata mõtlema globaalsemalt inimkonna optimaalsele tulevikule ja oma imeilusa koduplaneedi tervise säilimisele.

Teadlased on välja selgitanud, et planeet Maa on üsnagi unikaalne nähtus kosmoses, kus loodusliku juhuse tahtel said ühes punktis kokku kõik võimalused elu tekkeks ja arenguks .
Esiteks on kaugus päikesest optimaalne, ehk paiknemine nn. ’elu vööndis’ (life zone). See tagab atmosfääri säilimise ja vedela vee võimalikkuse Maal.


Maa koos Kuuga moodustab kaksikplaneedi süsteemi, mis on olnud väga soodne elu tekkeks Maal. Kuu mõjustab Maad väga tugevalt, tagades suurel määral kogu eluslooduse tsüklilisuse Maal. Huvilised võivad lugeda täpsemalt selle kohta internetist. Arvatakse, et ilma Kuuta oleks tingimused ja arengud Maal olnud hoopis erinevad ja oleks ka kaheldav elu arenemine Maal.
Jupiteri positiivne kaitsev mõju seisneb ohtlike taevakivide ja asteroidide ’ärakorjamises’ oma tohutu külgetõmbejõuga. Vastasel korral pommitaks Maad sageli asteroidid, mis teeks elu tekkimise ja püsimise Maal võimatuks.
Asteroidi põrkumist Maaga kahtlustatakse ka järsu, üleilmse katastroofi põhjustamises, mis tabas eelajalooliste hiigel-sisalike ja sauruste ajastut ja mis neid ka viimseni ära hävitas.

Meie armas ja ilus planeet Maa väärib hoidmist, sest ta on oma erakordselt rikkaliku ning mitmekesise elusloodusega Tõeline Looduse Ime.
Inimkond tervikuna väärib paremat tulevikku, kui seda on meile planeerinud illuminaadid. Meie teha on, kas ’Maailma Uus Kord ’koos rahvaste Paabeli ja ühe rahvuse ainuvalitsemisega hakkab kehtima kogu maailma üle või ei. Kas läheb läbi inimkonna totaalne moraalne laostumine ja füüsiline allakäik, mis avab tee üleüldisele orjastamisele. Viimane trend on juba täna suurte traagelniitidena näha ühiskonna igast küljest. On tekkinud uued orjuse liigid, esmajoones raha- ja laenuorjus, edukultus jt. laostavad tegelikkused. See kõik oleks omaette teemaks, millist saaks analüüsida mõnes teises artiklis.


Planeedi Maa ja Inimkonna tulevik oleneb praegusel ajajärgul meie ühisest tarkusest ja teadvustatud tegevuse tulemuslikkusest. Kui iga inimene võtaks südameasjaks looduse kaitsmise ja austuse looduse vastu, siis oleks suur eeldus loodud kõige ilusa ja kordumatu säilimiseks. Kui igaüks meist, kasvõi natukenegi, teeks midagi elava looduse heaks– siis saaks kokku hiigelsuure jõu, mis tõesti toimib!

Jätkugu igaühel meist tarkust, püsivust, jaksu ja kartmatust et tõkestada kahjulikke arenguid ning säilitada tulevastele põlvedele unikaalset looduse ’näpukat’ – planeeti Maad .


Sirjelind

neljapäev, 16. juuni 2011

Planeet Maa, inimkond ja inimesed

Kirjutise autor: Sirjelind.


Inimkond koosneb inimestest, kes asustavad maakera erinevaid piirkondi, milles valitsevad erinevad tingimused eluks ja vajaduste rahuldamiseks. Kõik paigad, kus inimeste elu on olnud võimalik, on ka asustatud. Maal leidub väga erineva kliima ja geograafilise eripäraga kohti, kus elades oli vaja kohastuda olemasoleva looduse ja tingimustega. Sellega sai eriti hästi hakkama bioloogiline liik nimega ’homo sapiens’.

Kohastumise käigus kujunesid välja väga erinevad füüsilised omadused, elulaadid ja kultuurid. Kõik see võttis aega kümneid tuhandeid aastaid, mil looduslik valik vormis mitmeid erinevaid rasse vastavalt paikkondade looduslikele tingimustele. Loodus kujundas keskkonda ja see omakorda inimest. Valitses optimaalne tasakaal arengut kiirendavate ja säilitavate protsesside vahel. Looduses oli kõik tasakaalus, iseregueeruv vastavalt muutuste iseloomule. Looma- ja taimeliikide suhted ja arvukus pandi paika vastastikuste mõjude käigus. Igal liigil oli oma osa looduslikus tasakaalus ja toitumisahelas, piisavad võimalused püsima jääda ning paljuneda.


Inimeste kohastumisel looduslike tingimustega kujunesid välja erinevad, pärilikud omadused ja välimus, mis kõige paremini sobis ellujäämiseks antud tingimustes. Kujunesid kooselu tavad, elulaad laiemas mõttes, usk, kultuuri ja eneseväljenduse eripärad. Sarnase elulaadiga inimesed tavatsesid kokku hoida ja olid sellevõrra tugevamad.

Vaadates praeguses maailmas ringi ei jõua ära imestada, kui palju on erinevaid inimtüüpe , kui väga nad erinevad omavahel välimuselt, nahavärvilt , elulaadilt, usundilt jne., kuid inimestena on nad väga paljus ka ülimalt sarnased. Eks kõigile erisustele vaatamata on ikka tegemist sama homo sapiens’iga, kellel on 46 kromosoomi ja kes omavahel järglasi võivad saada. Ometi on kultuuriline taust ja elulaad sedavõrd erinevad, et mõjuvad mõnikord võõrastavalt, vastastikku raskesti mõistetavalt.

Paraku tekitavad erisused ka kaitsereaktsiooni ehk nn. ’võõraviha’ endast erineva vastu. See on inimestesse sisse programmeeritud ürgne instikt, kuna varases maailmas tähendas ’võõras’ enamsti ohtu ja probleeme. Ega see ürgne tõrjuv suhtumine ka tänapäeval kuhugi kadunud ei ole, pigem on ta maha reguleeritud kasvatuse ja ühiskonna korralduse abil. Aga see istub edasi meie kõige vanemas aju osas, nn. ’limbilises ajus’. Mõistmatuse väljenduseks on jätkuvalt territoriaalsed konfliktid ja sõjad eri riikide või erinevate uskumuste vahel. Veel tänapäevalgi on üsna raske saavutada konsensust riikide ja rahvaste vahel väga paljudes küsimustes, ka neis, mis puudutavad kogu inimkonna ja planeedi Maa kogu looduskeskkonda. Igaühel on oma lähemad huvid tähtsamad üldistest.

Seejuures kõik inimesd, nii erinevad , kui sarnased, nii sõbrad, kui vaenlased, jagavad ühist keskkonda ja eluruumi ja ikka samal planeedil Maa. Kui kuskil toimub mõni suurem katastroof, siis rohkem või vähem mõjutab see ka muudes piirkondades toimuvat , kas looduslikult, majanduslikult või poliitiliselt. Laulusalm väidab tõtt: ’ Ei ole üksi enam ükski maa...


Praegusel superkommunikatsiooni ajajärgul jagab kogu inimkond vastutust looduses toimuva eest Maal. Ainult väike osa loodusest on tänapäeval veel inimtegevusest puutumata või vähe mõjutatud. Pidevalt kasvava arvukusega inimkond on ’vallutanud’ kogu planeedi. Inimtegevuse mõjud on nähtavad ja tuntavad kõikjal ja peamiselt negatiivsete tagajärgede kaudu.
Kõik see, mida Loodus on kujundanud miljonite aastate jooksul, aeglaselt aga targalt, on ohtu sattunud.


Paiguti, eriti suurlinnades, on inimene suuresti või täielikult irdunud loodusest, kohati lausa naeruväärsel kombel ja muutunud täiesti abituks seistes loodusega silmitsi. Vaatamata sellele, asetab inimene ennast loodusest kõrgemale ja teeb keskkonna suhtes järjest vaenulikumaid otsuseid ja tegusid. Kõik teenib vaid hetkekasu huve, edasine eriti kedagi ei huvita.
Südant valutavad vaid väheseid asjatundlikud ja visiooniga inimesed.


Looduse kaitsevajadus on ületamas ja ka ületanud kriitilise piiri, kuid tegelik looduskaitse on enamasti jäänud formaalseks. Raha ja korporatsioonide survel tehakse järeleandmisi ja pigistatakse silm kinni üldiste eluliste huvide arvelt. Kui aga õnnetus juba õuel, siis võib olla hilja ....

Kogu tsiviliseeritud maailm on väga kiiresti tehnoloogiliselt arenev, ääretult komplitseeritud ja üleilmastuv. Viimane aeg oleks mõistusepäraselt tomimiseks, et üldse füüsiliselt püsima jääda.
Lõppude-lõpuks sõltub looduskeskkonna tasakaalust ja ’tervisest’ kogu eluslooduse kestmine.

Tänapäeval on Pandora laekast pöördumatult valla pääsenud suur pahandus, ehk ÜLEILMASTUMISE protsess.
Tohutu tehniline progress on loonud uskumatult efektiivsed kommunikatsiooni ja kiire liikumise võimalused üle kogu planeedi, mis on kujundanud kogu maakerast sisuliselt ’globaalküla’.
***
Inimkond on ennast uhkeldavalt tituleerinud homo sapiens’iks, ehk mõistuslikuks inimeseks....? Lubage muiata selle peale.... Kui inimene oleks mõistuslik, siis toimiks ta hoopis teisiti, kui ta praegu toimib.


Lisaks looduse üle-ekspluateerimisele ja kahjustamisele, on inimene toppinud oma pesemata näpu ka sügavale looduse ja Jumala tegemistesse.
Tore ju on, et inimaju on võimeline loodusega manipuleerima ja lahti muukima loodusseadusi, kuid takistuseks saab inimese vaimne piiratus ja puhas inimlik lühinägelikkus. Inimene võib paljutki avastada ja mõista looduse seadustest, kuid kogu selle teabega midagi mõistlikku peale hakata ei oska. Loodusteaduslike uuringute tippavastused on enamasti rakendatud sõjanduse, rivaalitsemise ja agressiivsete ambitsioonide vankri ette.


Vähe sellest, saavutused bioloogiteaduses on koguni pandud teenima inimliku pahelisuse ja lodevuse altarit, kus hälbinud eluviisiga isikud soovivad oma tühiseks kiskuvat elu rikastada mängudega perekonnast ja lapsevanema rollist..... Selletarbeks lähevad käiku tehislikud manipulatsioonid, uue elu tekitamiseks.


Mida tunneb ja mõtleb surrogaatema või katseklaasist mängukanniks sündinu? Kus algavad või lõpevad uue elu kodanikuõigused, valikuvabadus, enesemääramine? Sellele ei mõelda. Kui lodevad elukombed ja naudingud enam pinget ei paku, siis peab ju mõne uue lõbusa mängu välja mõtlema – kasvõi lapsevanemaks olemise mängimine....

Jah, inimene on toppinud oma näpu sinna, kuhu ei tohiks puutuda ükski mõistuseta olend (nagu näiteks inimene!), sealhulgas geneetikasse, pärilikkuse ja sigimise väga turvatud ja keerulisse mateeriasse, mille mitmeid tänaseid tippsaavutusi varjatakse hoolikalt avalikkuse eest.
Näideteks võiks tuua Inimkloonimise, liikidevahelise ristamise, ülikahjulike patogeenide ja viiruste disainimise salalaborites, mürgitamise ravimite ja vaktsiinidega, uute, kujutlematute masshävitusrelvade loomise, ülitugevate füüsikaliste protsesside kunstlik tekitamine, mis suudavad käivitada looduskatastroofe, ’mind control’, ehk inimpsüühika välise mõjutamise tehnikate kasutamise inimeste inimeste desorienteerimiseks, jne.jne.
Kus on siinkohal märgata, et inimene oleks mõistuslik olend??


järgneb...

kolmapäev, 8. juuni 2011

Neptuun Kalades 4

Mereõnnetustes on Neptuun oma printsiibi järgi samuti osaline aga see on liiga mahukas materjal, et seda siin ära tuua. Selleks tuleb eraldi artikkel kokku kirjutada, et näitata Neptuuni kui merevalitseja otsest seost nendes. Sellest on vähe, et näiteks Neptuunil kvadratuur Päikesega, ütelda Neptuuni kohta, et tema oli peamine laeva uppumises osaline. Titanicu hukus selline seis oli. Neptuuni ja Päikese vahel on kvadratuur kaks korda aastas ja ega siis igakord pea just mõni mereõnnetus olema.

Üleujutusi ma seni maininud pole. Neid suuri ja paljude ohvritega lõppenud on aegade jooksul olnud üsna palju. Üks näide selline. Kollane (Huanghe) jõgi Hiinas on maailma ohtlikum vooluveekogu. 1931.a. juulist novembrini nõudis üleujutus 140 tuhande inimelu, üle 3 miljoni inimese sureb järgnenud haiguste ja näljahäda kätte. Neptuun liikus Neitsi esimeses dekaadis, Uraan tegi ühenduse Sednaga Jääras ja oli kavdratuuris Pluutoga. Paistab, et Neptuun Neitsis olles toob pea alati kaasa näljahäda. Nii on see ajaloos mitmel korral olnud. Sümboliserib Neitis ju viljaaita, tema sümbol on Neitis viljavihuga.

Näljahädaga on seotud Neptuun ka Hiinas 1958-61 aastatel olnud katastroof. Selle põhjuseks oli peaaegu täielikult inimese vahelesegamine põllumajanduslikesse protsessidesse. Mao Zedongi põllumajanduse reformide tagajärg. Tulemuseks hiiglaslik viljaikaldus ja sellest tulenev näljahäda. Hinnangute kohaselt hukkus 1958-61 40 milj. inimest. Neptuun siis liikus Skorpioni esimeses dekaadis ja Uraan Lõvis. Pluuto oli sisenenud Neitsi märki. Ükskõik, mis kauge planeet seda märki külastab, järgneb sellele ulatuslik põud või nälg!

India ookeani tsunaami, mille põhjustas suurima hävitusjõuga 9 palline maavärin ookeani põhjas detsembris 2004. Maavärin allub Pluutole, kaasa mängib Uraan ja tsunaami siis oleks Neptuun. Ta liigub Veevalaja keskmistes kraadides (13.39) ja Sednaga (18 Sõnn) täpset aspekti pole. Saturn pagenduses Vähis. Kaardi üldpilt ei ole otseselt mittemidagi ütlev.

Veel mõningaid Neptuuni seoseid, mis võib olla ei oma mingit tähtsust, kuid toon need siiski ära. Neptuuni avastamise kaart ja tema positsioon on ikkagi nagu planeedi sünnikaart ja seosed temaga võivad siiski mingit tähendust omada, mine sa tea!

Venemaa asutati Rjuriku poolt 862. aastal. Siis oli Neptuun üsna oma avastamise kraadi lähedal (23 Veevalajas). Kui algas Romanovite dünastia, oli Neptuun 25 Neitsis, tehes oma avastuse kraadile täpse kvinkunksi ja ta oli seal koos Jupiteriga.

Päikesevarjutusest 1652. aasta 8. aprillil võttis osa ka Neptuun, tal oli täpne trigoon. Sel ajal asutati Kapimaal Hollandi Ida -India kompanii. Nädal varem hävitas tulekahju Soome linna Oulu. Neptuun ise oli ühenduses Uraaniga Amburis. 1654.a. aeti Brasiiliast kõik juudid minema. Nad asutasid tänapäeva New Yorgi linnas territooriumil oma esimese asunduse. Asundus loodi 12. augustil 1654.a. päikesevarjutuse ajendil ja Neptuun tegi ka siis trigooni varjutusele.

USA nataalis (aeg 14.00) on Kuu 25.16 Veevalajas, täpselt Neptuuni avastamise kraadi peal. See seos on rohkem väärt, kui lihtsalt kokkusattumus. Aga enamus astrolooge kasutab nataali, mille kellaaeg on 17.10 ja siis on Kuu 27.10. Los Angelese asutamisel oli 25-s kraadis Pallas, väga lähedale jääb asteroid Hel. Eks see linn ole omamoodi põrgu küll, oma metsiku tempo ja rahvaste erinevusega.

Orkaanist räsitud New Orleansi asutamise kaardis on 25 Veevalajas Ixion. Lähedale jääb linna Päike. Haiiti riigi nataalis on Neptuun 25 Skorpionis, tehes täpse kvadratuuri oma avastuse kraadile Veevalajas. Ukraina iseseisvuskaardis jääb Kuu Neptuuni avastamise kraadi lähedale. Selliseid nüansse on veel mitmeid aga ju nad ei oma tähendust.

Lõuna-Korea nataalis on Saturn 25 Lõvis, täpne opositsioon avastuse kraadile. Austraalia nataalis teeb Jupiter täpse sekstiili avastuse kraadile. Nataalis teeb Jupiter Neptuunile opositsiooni. Saksa Liitvabariigi nataalis teeb Damocles täpse opositsiooni avastuse kraadile (sümboliseerib kunagi kahe riigi lõhenemist varasematel aegadel ja nüüd Damoclese abiga riik ühendati uuesti).

Palju kõneainet pakkuv kuupäev 21. detsember 2012 on Neptuuni jaoks viibimine Kalade null kraadis (0.49). Ja teeb ta pööripäeva kaardis sekstiili Päikesega. Mingist ülemaailmsest uputusest siin küll rääkida ei saa.

Neptuuni haldusalades on aina enam hakatud rajama merealuseid tunneleid, tamme, saari ja mandreid ühendavaid sildu. Töötavad naftapuurtornid, rajatud on tuulegeneraatorid. Kuidas Neptuun on kõige sellepeale vaadanud, millised aspektid on ühe või teise rajatise valmimisel olnud? Vaatame mõningaid rajatiste avamise taevaseid seise.

Brooklyn Bridges New Yorgis avati 24. mail 1883. aastal. Neptuun konjunktsioonis Americaga Sõnnis. Neptuunil täpne trigoon Uraaniga ja Veenus-Marss ühendus ühenduses Bridgesiga.

Panama kanal avati 15. august 1914.a. Neptuun sekstiilis Marsiga ja kvadratuur Musta Kuuga. On veel kavadratuur Americaga.

Sydney Harbour Bridge, avati 19. märtsil 1932.a. Neptuun trigoonis Austraaliaga ja suure orbiga (5) ka Veenus-Bridges ühendusega Sõnnis.

San Francisco Kuldvärava sild, avati 27.mail 1937.a. Neptuun trigoonis Merkuur-Uraan ühendusega Sõnnis.

Assuani tamm Egiptuses valmis 21. juulil 1970.a. Neptuun trigoonis Päike-Marss ühendusega Vähis.

La Manche Kanali tunnel avati ametlikult 6. mail 1994. aastal. Isiklikult olid kohal Inglismaa kuninganna ja Prantsusmaa tolleaegne president F. Mitterand. Neptuun ühenduses Uraaniga ja trigoonis Merkuuriga, andis hea tõuke mandri Euroopa ja saareriigi kaubavahetuse kiiremaks arenguks ja üldise kommunikatsiooni arengus.

Öresundi sild Taani ja Rootsi vahel avati 2. juulil 2000.a. Neptuun planeetidega aspekte ei teinud, kuid oli seotud läbi trigoonide Ceresega ja silda sümboliseeriva Bridges`ga.
Kuid mitte igas vetepääle ehitatud rajatise valmimisel või avamisel ei tee Neptuun aspekte. Tema pole nendes alati see esimene viiul. Igasugune suurrajatis on tehniline looming, kunst ja uute ideede väljundi tulemus. Sageli on nende rajatiste kaartides olulisel kohal loomingulised kauged asteroidid mängus, nagu Quaoar, Logos, Varuna jt.

Ja mitte iga sild ei kesta pikka aega. Neptuun ei pruugi peaosas olla, kuid teatud põhjuse ta siiski tekitab. Üks ere näide on 1. juulil 1940.a avatud Tacoma-Narrowsi sild, mis kohe avamisel ristiti “galopeerivaks Gerdiks”. Neptuunil siis ühendus Ceresega ja trigoon Uraaniga ning sekstiil Chironiga. Igati head aspektid. Neptuunil Bridgesiga aspekti ei olnud. Ja ometi sild purunes sama aasta 7. novembril. Põhjuseks tugevast tuulest (64 km/h) tekkinud püstsuunalised võnkumised, mis purustasid silla.Seekord on Neptuunil Bridgesiga sekstiil ja Merkuuril trigoon Bridgesiga. Silla purustasid teised jõud, sel päeval oli Jupiteri ja Saturnil täpne ühendus Sõnnis. Pluutol täpne kvinkunks Americaga. Transiitne Storm oli ületanud silla avamise Bridgesi positsiooni.

Kalade märk sisaldab endas tohutul hulgal tunnetuslikku alget, kosmilist armastust ja saladusi. See on seotud sellega, et Neptuuni täisring on pikk, ca 165. aastat. Kalade märgi inimesed pole rahul oma tehtuga ja saavutuste tulemustega. Kuid neis on tohutu loominguline potensiaal, mida jätkub paljude alade realiseerimiseks. Kuid paljud Kalade märgi inimesed sageli surevad kurbusega, nad arvavad, et pole jõudnud kogu oma võimekust suutnud ellu viia. Seda väidet kinnitavad näiteks Dostojevski ja Bachi elulood. Bach, päikesemärgilt küll Jäär aga Kalades palju isiklikke planeete (Kuu, Merkuur, Veenus ja Neptuun). Parimad oma heliteosed kirjutas ta elu lõpuaastatel. Sellised on mitmed Kalade mõjudega andekad isiksused, kes alluvad Neptuuni mõjutustele.

Kõrgemal tasandil on Neptuun Ürgse Alateadvuse Ookeani valitsja, koht, kust ammutatakse inspiratsiooni. Paar aastat tagasi kirjutasin, kuidas heliloojad on seotud selle ürgookeaniga, tema otseste printsiipide väikeplaneetidega. Sellised asteroidid nagu Oceana, Poseidon, Njord, Nereus, Galene, Nymphe, Storm jt. on olnud neile üheks suureks ideede allikaks. Näiteks oli Brahmsi Päike-Veenus konjunktsioonis Nymphe ja Njordiga, Salieri Päike-Merkuur-Marss konjunktsioonis Undina-Tsunemiga. Rodgersi Päike-Merkuur-Neptuun konjuntsioonis Oceana ja Tsunemiga. Arhiivinäiteid on sadu.

Muinasjutud, fantaasia, ulme – need on Neptuuni haldusalad. Vaatame mõnede kirjanike kaarte, kes oma loomingus on kajastanud teistsugust maailma ja Neptuunilt läbi aspektide kirjandust soosivate planeetide inspiratsiooni saanud. H.C. Anderson, Taani muinasjuttude kirjanik, tema Neptuun on Skorpioni lõpus XI majas ja trigoonis Veenusega (Neptuun on Veenuse kõrgem oktaav). Veenus valitseb tal V maja (lapsed) ja neile ta oma lugusid ka kirjutas.Trigoon ka Marsiga Lõvi alguses. Päikese-Merkuuriga seskvadratuur.

Herman Melville on Moby Dick autor, puht mereteemaline raamat vaalapüügist. Tema Neptuun on Amburis trigoonis Merkuuriga, kvadratuur Saturn-Pluuto ühendusega. Fantaasiarikkaid menuraamatuid kirjutas J. Verne. Tema Neptuun on Kaljukitses opositsioonis Saturniga ja sekstiilid Veenusele ning Jupiterile. Lewis Caroll Neptuun on II majas Kaljukitse lõpus, poolsekstiil Marsiga. Planeet on sisuliselt vaba piirangutsest ja seostest.

R.L. Stevensoni Neptuun on ühenduses Kuuga ja trigoonis Merkuuriga. Mereraamatute kirjutaja J. Conradi Neptuun on Kalades ja trigoonis Veenusega ja kvadratuuris Merkuuriga.S. Lagerlöfi Neptuun IX majas Kalades, kvadratuurJupiteriga ja trigoon Päikesega.J. Londoni Neptuun Sõnnis kvadratuuris Merkuuriga.

A. Grin, tema Neptuun Sõnnis kvadratuuris Merkuuriga, trigoonis Veenusega. J. Tolkieni Neptuun IX majas Kaksikutes trigoonis Veenusega. A. Lindgreni Neptuun Vähis opositsioonis Uraaniga ja trigoonis Päikesega. I.Asimovi Neptuun IV majas Lõvis kvinkunksis Päikesega. C.Castaneda Neptuun sekstiilis Veenusega. S. Kingi Neptuun IC-l Kaaludes ühenduses Merkuuriga. J. K. Rowling, Neptuun I majas Skorpionis sekstiilis Kuuga, trigoonis Saturniga.

järgneb...