teisipäev, 30. november 2010

Ajastu ja kolm kunstniku - 3 osa

Leonardo da Vinci. Unikaalne, aga ilmselt üksildane geenius. Universaalne renessanssiinimene: teadlane, leiutaja, filosoof, kirjanik, kujundaja, skulptor, arhitekt ja maalikunstnik. Tal oli nii viljakas mõtlemine, et ta vaevu suutis midagi lõpetada ning ta on loonud suhteliselt vähe maale. Teda liikuma panevaks jõuks oli täitmatu vajadus teada saada, kuidas kõik töötab. Et ta sellega tegeles, näitavad täpsed anatoomilised joonistused ning lennumasinate plaanid jms.
Tema maalid on mitmekihilised ning iga tegelane on uurimisobjekt, samuti uurivad need ilu, inetust, spirituaalsust, inimese suhteid looduse ja Jumalaga ning „mõtte liikumist“ (psühholoogiat). Leonardo tehnika oli uuenduslik aga hooletu. Tema muutis kunstniku staatuse – käsitöölisest härrasmeheks. Ta oli määrava tähtsusega kunstnikuks Firenze kunsti üleminekul kõrgrenessansi perioodi. Teada on, et ta sündis notari ebaseadusliku pojana. Tollal oli see tõsine häbiplekk ning võib-olla just seetõttu jäi ta teistest eemalseisvaks.

Missugused seisud siis aitasid teha tema loomingu nii mitmekülgseks ja uudseks? Esiteks on Leonardo päikesemärgilt Sõnn, mille disposiitoriks on kunstide planeet Veenus. Oma natuurilt pidi ta seega peenelt tunnetama ja mõistma looduse olemust. Lisaks on esimeses majas loomingut soosiv Quaoar. Teiseks asub Päike horoskoobi V majas. Seejuures on V maja valitsejaks Marss, mis on trigoonis Saturniga. Horoskoobi valitsejaks on Jupiter konjunktsioonis Kuuga Kalades.
Uudset mõtlemist soosis Merkuuri asend Jääras. Merkuuril on poolkvadratuur Veenusega, mis on üsna tähenduslik – asub Kuu ja Päikese vahel. Peale selle moodustab Merkuur trigooni Pluuto-Pandora ühendusega ja opositsiooni Saturniga Kaaludes. Pandorat aga loetakse nii mütoloogias kui ka astroloogias mõttelaeka avajaks. Veel on Merkuur MC (Neitsis) valitsejaks. Mõlemad planeedid, mis seotud Leonardo kunsti ja looduse tunnetamisega, on kvintiilis – Merkuur Musta Kuuga ja Veenus Pluutoga. Kvintiil toimib aga mitte kui potensiaalsete võimaluste andja, vaid kui end loomingule ohverdanud tegevus oma mõtete realiseerimiseks.

Oluliseks tuleb lugeda kujundit saatuse sõrm, mille tipuks on horoskoobi valitseja Jupiter ja Kuud III majas. Aluse moodustab Neptuuni-Pluuto sekstiil. Neptuun on pealegi veel ühenduses kesktaevaga. Jupiter-Kuu kvinkunks Neptuunile näitab ka soosingu vajadust ja selle otsimist religioosetelt juhtidelt. Kunstniku elu eesmärgiks oleks kaardi järgi Päikese bisekstiili MC-le realiseerimine, millele aitab kaasa ka Päikese trigoon Põhjasõlmele. Väga ilmekas on see, et Põhjasõlmel on väga täpne konjunktsioon asteroid Leonardoga Lõvis I maja lõpus, mida saab seostada otseselt kunstniku isikuga. Leonardo arhitektuurialaseid saavutusi ja annet seletaks Pallase ja AC konjunktsiooniga I majas. Pallast seostatakse arhitektuuriga ning ta soosib seda valdkonda.

Veelgi kõnekam on kaart siis, kui ühildada Leonardo horoskoop Uraan-Neptuuni ühenduse kaardiga (1478.a. Skorpionis), ehk siis AIV kaardiga. Siis moodustuvad tervelt kolm saatuse sõrme konfiguratsiooni. See kujund lubab edu inimesele, kes on osanud olla õigel ajal õiges kohas.
AIV Päike (13 Ambur) on kvadratuuris Saturniga ja sekstiilis Marsiga. AIV Pluutol on opositsioon Päikesega, poolsekstiil Neptuuniga ja trigoon Jupiteriga. AIV Marsil on opositsioon Pluutoga ja sekstiil Merkuuriga. Nataalse Veenuse ühendus AIV Jupiteriga, mis pealegi on opositsioonis AIV Veenusega, näitab Leonardo loomingu sotsiaalset tunnustamist ja tema saavutusi. Aspekt sidus tema loomingu ajastu vaimuga, tõukas eemale varem väljakujunenud stereotüübid ning andis oskuse üllatada kõrgemal võimul olevaid usuliidereid.

Ajastu uuele kunstivoolu tekkimisele ja viljelemisele viitab ka AIV kaardis Musta Kuu konjunktsioon Quaoariga Veevalajas. Veevalaja märk näitab uusi tuuli ja Must Kuu teistsugust kunstivoolu tekkimist, erilisust ning omapära. Loomingu tipuks tuleb lugeda 1503.aastal loodud maali Mona Lisa (La Gioconda). See maal ei olnud maalitud tellimuse peale. Aeglaste planeetide transiiti jälgides me saame teda, et sel aastal liikus Pluuto Skorpioni viimastes ja Amburi esimestes kraadides. Seega AIV kaardi Uraan-Neptuun ühenduse peal ja oli võimendatud selle kaardi Merkuuri ning Veenuse mõjude poolt.

Ajastu kaardis asub asteroid Leonardo 8 Kaksikutes täpses kvadratuuris Chironiga. Leonardo nataali Merkuur teeb Leonardole sekstiili ja Pallas täpse opositsiooni.AS kaardis asub Leonardo 9 Kaaludes ühenduses Marsi ja Haumeaga. Nataali Merkuur teeb sinna täpse opositsiooni ja nataali Leonardo-Põhjasõlm kvadratuuri.

1503. aasta hilissügisel toimus Marsi, Jupiteri ja Saturni kolmikühendus Vähis. Need seisud soosisid millegi väga omanäolise, müstilise ja uudse tekkimist, mida Mona Lisa maal ka kahtlemata on. Samal ajal Must Kuu liikus Skorpionis ja oli ühenduses AIV kaardi Veenusega, seega üsna lähedal AIV kaardi Uraan-Neptuuni tsükli alguskraadile.


Kõigil kolmel kunstnikul pole sünnikaardis peaaegu üldse loomingulisi aspekte, kuid see eest on need olemas ajastu- ja nataalkaartide vahel. Võib väita, et individuaalne kaart ei ole kõige määravam isiku eneserealiseerimisel. Ta on ainult „algmaterjaliks“, et võtta vastu ajastu poolt loodud võimalused ja need siis koos ellu viia.

teisipäev, 23. november 2010

Ajastu ja kolm kunstniku - 2 osa

Eelmises osas jäid ära märkimata üpris huvitavad seosed Santi horoskoobi ja AIV kaardi vahel. Nimelt on kunstniku auks nimetatud asteroid Raffaellosanti AIV kaardis 20.13 Amburis ja ühenduses Päikesega. Ja Santi Päike teeb sinna trigooni ning nataali Uraan on temanimelise asteroidi peal. AS kaardis asub asteroid Raffaellosanti 24 Amburis ja sinna teeb Santi nataali Päike veelgi täpsema trigooni, kui ajastu omas.

Michelangelo Buonarroti oli väljapaistev geenius ja imelaps, kes avaldas mõju kogu Euroopa kunstile kuni Picasso esile kerkimiseni, kes muutis põhjalikult stiili ja reegleid. Ta oli eelkõige skulptor ning alles seejärel maalikunstnik ja arhitekt. Oma olemuselt oli ta töönarkomaan, melanhoolik, temperamentse loomuga ja üksildane inimene, aga ka vaidlushimuline ja sõjakas (Päikese konj. Marsiga), mistõttu talle oli teistega suhtlemine raske (Merkuuril oposit. Musta Kuuga). Ta saavutas oma loomingu tunnustamisel sellise kõrguse, millest vaid vähesed julgesid unistada. Kunstnik paljude Euroopa monarhide üheks suurimaks lemmikuks ning kunstiküsimustes tunnustatud autoriteediks. Võib öelda isegi, et tema lõi kogu renessansi ajastu kunstistiili ja võttis omale julgelt õiguse otsustada teiste kunstnike oskuste ja tööde kvaliteedi üle.

Michelangelo horoskoobi AC on Amburis ja valitseja Jupiter II majas Veevalajas. Võimalik, et tema kütkestavus ja samaaegselt omaduste väljenduse keerukus nõudis kunstnikult erilist sisemist vabadust ning selle ühtesobitamist oma suure töökuse ja loomingulise eneseväljendusega. Seda on näha ka Päikese opositsioonist Pluutoga. Tugev Uraan Skorpionis (eksalteeritud) teeb trigooni Marsile ja Saturnile – moodustub suur veemärkide trigoon. Siit tema melanhoolsus ja tundlikkus. Uraan on horoskoobi valitseja Jupiteriga karmalises aspektis binoviilis (õppimise, pühendumise ja täiuslikkuse saavutamise aspekt). Sama aspekti teeb Veenus Jupiterile, kusjuures Veenus valitseb V maja. Need seisud viitavad vajadusele olla sisemiselt vaba oma arengus ning püüdu sotsiaalsele tunnustusele ja rikkusele. See kõik aga pidi saavutatav olema loomepotensiaali realiseerimise teel.

Tähelepanu tuleks pöörata ka Päike-Marss ühenduse opositsioonile Pluutoga IX majas Neitsis. Pluuto aga on poolnoviilis Musta Kuuga Lõvi/Neitsi piiril. Must Kuu teeb täpse opositsiooni Merkuurile, viimane on omakorda poolnoviilis Marsiga. Kokku moodustub kahest opositsioonist ja kahest poolnoviilist konfiguratsioon. Seejuures on Põhjasõlmel poolkvadratuur ja Lõunasõlmel vastavalt seskvadratuur. Tulemusena osutub Must Kuu olema kujundite tipus ja peab tasakaalustama ja maandama need pinged, mis on omased sõlmede teljele.

Jupiter-Saturni 1444. aasta ühenduse mõju kunstnikule. Ühenduse kraad (7 Vähis) jääb VII majja. See eeldab paljude kontaktide olemasolu ja ka avalike vaenlastega suhtlemist. Kunstniku Päike-Marss teeb AS kaardis trigooni Päike-Selena-Pluutole. Loomingu maja (V Sõnnis) valitseja kunstnikul on Veenus, mis teeb AS kaardis kvadratuuri Päike-Selena-Pluutole. Need võimsad aspektid andsid loometööks jõu ja energia. Kunstniku Kuu teeb kvinkunksi Marsile, opositsiooni Veenusele ja trigooni Jupiter-Saturn ühendusele.AS kaardis on asteroid Michelangelo täpses konjunktsioonis Quaoariga Amburis. Ja sinna teeb nataali Saturn kvinkunksi ja Marss kvadratuuri.

Nataali seosed AIV kaardiga. Ühenduse kraad jääb XI majja, mis kingib geniaalsuse, annab sõpru ja tuntust. Nataali Päike teeb trigooni sellele ühendusele. Nataali Kuu teeb kvinkunksi Põhjasõlmele ning Nataali Merkuur teeb kvadratuuri Uraan-Neptuun ühendusele. Nataali Veenus teeb poolsekstiili Jupiterile. Nataali Marss on opositsioonis Saturniga. Nataali Jupiter (ühtlasi horoskoobi valitseja) teeb konjunktsiooni Must Kuu-Quaoar ühendusele. Viimane on aga tihedalt seotud igasuguse loominguga. Must Kuu omalt poolt teeb selle eriliseks ja omanäoliseks. Nataali Uraan asub täpselt Veenusel. Nataali V majja Jääb AIV Jupiter, seega ideed ja religioosne kunst pärinevad sellest allikast. Asteroid Michelangelo on AIV kaardis täpses konjunktsioonis Põhjasõlmega Lõvi alguses. Sinna teeb nataali Jupiter opositsiooni ja Kuu kvinkunksi.

Nii saab leida need seosed ja sidemed, mis andsid kunstnikule andekuse, tuntuse, sidemed, väljendusvormi, tegemisrõõmu ja inspiratsiooni. Nataali kõige tähtsamad – Päike-Kuu on seotud nii AS kui AIV kaardi planeetidega, mis tõotavad tuntust, edu ja kasu – Veenuse, Jupiteri ja Pluutoga. Aeg ise otsis ja valis välja oma lemmikud seda astroloogilise seoste sarnasuste kaudu. Mõlemad kunstnikud käisid mööda teed, mille varem oli läbinud kuulus ja mitmekülgne Leonardo da Vinci. Omavahel ristusid Santi ja Michelangelo teed Sixtuse kabeli maalide tegemisel.
järgneb...

esmaspäev, 15. november 2010

Ajastu ja kolm kunstniku


Mõtisklesin selle üle, kuidas siis ikkagi võiks töötada see Ajastu enese idee ja vaimu ning sellel Ajastul toimunud sündmuse astroloogia. Minu arusaamist mööda võiks asi toimuda selliselt, et kõik toimuv salvestub Kõiksuse infovälja “kompuutrisse” (milline suurepärane kaasaegne sõna Kõiksuses toimuva kirjeldamiseks), olgu see siis kellegi sünd, mõne sündmuse toimumine, planeetide seisud, nende omavahelised aspektid või asend kinnistähtede suhtes, tsüklite algused ja lõpud jne. Ja Kõiksuse kompuuter töötab lakkamata, analüüsides, võrreldes, seostades, liigitades, järjestades ning töödeldes lähteandmeid. Ometi peab olema kompuutril ka keegi, kes sealse infoga midagi mõistlikku peale hakkab. Kas pole selleks operaatoriks mitte Aeg, kes aitab mõne hinge või sündmuse siia ilma sündima just sel hetkel kui vaja, määrates selle hetkega ka kindlaks tema tee tähtsamad verstapostid ja suuna, võimekuse ja võimetuse, olud ja tingimused.
Loomulikult ei saa eeldada, et iga hommikusöök või inimese otsus on ette määratud. Kindlasti on olemas ka valikuvabadus, aga valikuvabadusi piirab just nimelt Aeg, andes astroloogilisest vaatepunktist lähtudes inimesele just sellised eeldused ja omase mõtteviisi, nagu Kõiksusele parasjagu kasulik tundub. Ning neist isikuomadustest lähtuvalt sünnivad sageli just need otsused, mis Kõiksuse mudelisse peavad sobituma. Sageli pole isegi kõik see inimese enese isiklikus horoskoobis kirjas, vaid hoopis Ajastu kaardis, mis puudutades inimese kaarti, annab võimaluse teha teostamatut ehk siis hüpata üle oma varju. Seega võime vaadelda ajastu kaarti ka kui energia-allikat, mis annab sageli lisajõu ja väe, et inimene saaks hakkama Kõiksuse poolt antud ülesande täitmisega. Kui lähtuda sellest, et müstikutel oli oma reinkarnatsiooni-idee osas õigus, siis tuleme me kõik siia ilma juba teatud kogemuste pagasiga, mis alateadvuse tasandil mõjutab meie tegevust ja aitab meil oma elu jaoks püstitatud ülesande sooritada vastavalt sellele, kuhu meie tahe ja võimed küünivad (kui Õnne ka juhtub olema, siis hindele 5).
Ajastu kaardi ja inimese enda sünnikaardi võrdlemisel saab need seosed ka välja lugeda ja näha kui palju toetab Ajastu inimest tema püüdlustes. Et kõik eelöeldu ei jääks pelgalt arutluseks sellel teemal, siis vaatleme Ajastut ja Inimest ka lähemalt mõnede näidete abil.

Selleks läheme ajas päris palju tagasi ja heidame pilgu perioodi, mida nimetatakse renessanssi ajaks. Sõna renessanss (tähendab „taassündi“) kasutati 15. sajandil esimest korda selleks, et kirjeldada klassikalise õppimise taasteket. Aga alles 19. sajandil hakati sõnaga „renessanss“ tähistama 14. ja 15. sajandi kultuurilist õitsengut, mis pani aluse nüüdisaegse maailma intellektuaalsele raamistikule ja kunstitavadele. Varajane renessanss puhkes õitsele Itaalias. Just siin oli kõige rohkem antiikaja füüsilisi säilmeid – eriti skulptuuri ja arhitektuuri – ja siin oli seda kõige kergem uurida. 15. Sajandi alguse Itaalia renessanssis (sõna otseses mõttes „taassünnis“) valitses kolm tähtsat põhimõtet: 1) klassikalise antiigi uuendatud ja süstemaatilisem õppimine veendumuses, et selles peitub kunstilise väärtuse absoluutne standard; 2) usk inimese üllusesse (humanism); ning 3) sirgjoonelise perspektiivi avastamine ja omandamine. Need kolm joont kokku tõid läänemaailma kunstis kaasa revolutsiooni.

Imelised asjad, mis toimusid kunstimaailmas, on võimalik lahti seletada 1478.aasta Uraan-Neptuuni konjunktsiooni kaardi abil. Selle ühenduse ajaks tehtud kaardis on Veenuse ja Neptuuni (mõlemad kureerivad kunsti) disposiitoriks oli Pluuto. Toimus Skorpioni sümbolismi avanemine. Ajal, mil taimedega ravimist loeti nõiduseks ja karistati tuleriidal põletamisega ning Jumala sõna oli suurimas aus, eriti 1. käsk “(mina olen Sinu Jumal Jehoova ja sul ei tohi olla teisi Jumalaid minu kõrval), näitasid kunstnikud avalikult oma freskode ja seinamaalide abil pildikesi antiikaja müütidest ja jumalate elust. Ja nende piltide tellijateks olid paavstid ja kardinalid. Enamik kunstnikke oskas oma töödes ühendada jumalate elu elusloodusega. Renessanssiajastu kunstnikud, eriti need, kes töötasid renessanssi sünnikohas Firenzes, olid algusest peale veendunud, et nende teosed aitavad otsustavalt vabaneda lähimineviku taagast. Tuntumad tolle aja kunstnikud olid Leonardo da Vinci, Michelangelo ja Raffael. Nad olid pärit enam-vähem samast kandist – Florentsiast. Nemad realiseerisid oma karmalisi aspekte täpselt epohhi kahe planeedirühma konjunktsioonide toel.

Kuidas oli nende kunstnike loomepotensiaal seotud ajastu astroloogiaga? Selleks tuleb vaatluse alla võtta enne kunstnike sündi toimunud planeetide ühenduste kaardid, mis olid kronoloogiliselt kõige lähemal. Nendeks olid Jupiter-Saturni ühendus (lüh. AS) 1444. aastal Vähis ja Uraan-Neptuuni ühendus (lüh. AIV) 1478. aastal Skorpionis. Nende kahe ühenduse toimumishetkedele tehtud astroloogiliste kaartide abil saab leida ja näha kunstnike horoskoopide seoseid Ajastu kaartidega. Me teame ajaloost, et kunstnikel oli sarnane saatus ja seda ka erinevuste puhul isiklikes horoskoopides. Nähtavasti on sarnane saatus seotud globaalse sotsioloogilis-astroloogilise seadusega – horoskoopide ühtesulavuse summaga.

Ajaperiood, mida me tunneme renessanssi nime all, jagunes kaheks perioodiks: varajaseks ja kõrgrenessanssi ajaks. Viimane andis maailmale mitmeid väga väljapaistavaid kunstnikke. Üheks selliseks oli Raffael Santi (Raffaello Sanzio). On teada, et ta oli Vatikani ametlik kunstnik ning paavsti ja kardinalide seas hästi tuntud ja soositud. „Il Divino“, imelaps, kes suri noorelt ning oli kõrgrenessanssi ja kõigi aegade suuremaid meistreid. Tal oli tolle aja kohta tohutu mõju. Kunstnikud, keda senini oli peetud vaid lihtlabasteks käsitöölisteks, tõusid intellektuaalide ridadesse. Ta lõi ideaali peaaegu igal tasandil – seepärast oli ta eeskujuks kuni akadeemilise kunsti ajastuni välja. Maal Sixtuse Madonna oli tema esimene suurem töö teemal, millest sai hiljem tema kunsti põhijooni – Madonna lapsega. Kuna sellest sai tema jaoks läbiv teema, siis lõi ta sellest palju erinevaid uusi variante.

Raffael Santi horoskoobis (astrotheme.com järgi) on Päike Jääras ja viiendas majas (loomingulisus). MC valitseja Merkuur aga kuuendas (töökus). Merkuuril puuduvad mazoorsed aspektid välja arvatud täpne trigoon MC-ga. Mitmed opositsioonid (Kuul Jupiteri ja Pluutoga, Marsil Neptuuniga, Veenusel Pluutoga) peaksid kunstniku hoidma pidevas pinges ja olema samas tema kasvu ja arengu faktoriks. Pidev tellimuste ja uute soosingute otsimine tagas loomingulise väljenduse ning andis igapäevast teenistust. Kindlustunde edasiseks andis aga ainult nende soosing, kes olid parasjagu võimul.

Horoskoobis on olemas ümbriku ehk käru konfiguratsioon. Selline kujund annab isikule tugeva kaitse juhul, kui inimene suudab ära kasutada kujundi sekstiilide poolt pakutud võimalused, sest siis on talle garanteeridud aeglane, harmooniline areng ja kaitse. Santi horoskoobist leiame ka saatuse sõrme kujundi, mille tipuks on Põhjasõlm ning aluse moodustab Jupiteri ja Neptuuni nõrk sekstiil. Saturni lähedus Lõunasõlmele võib tähendada mõningat muret oma võimaluste ja professionaalse läbikukkumise pärast, aga ka võimaluste piiratust. See sunnib teda intensiivsemalt otsima sidemeid, kuid Pluuto Kaaludes tagab autorideedi ja tunnustuse omasuguste hulgas. Kunstniku horoskoobis pole peaaegu loomingulisi aspekte, mille puudumise korvavad ilmselt AIV ja AS kaardi planeetide seosed nataalkaardiga.

Seosed ajastu idee kaardiga (AIV) aitasid nii loominguliselt edeneda kui ka säilitada sidemeid ja soosingut valitseva ladviku seas. Santi Päike teeb täpse poolsekstiili Jupiterile (tellimused ja soosing religiooni ladvikult) ja trigooni Varunale Lõvis (tagas tuntuse ja ka hilisema ülemaailmse kuulsuse). Oma talendi arengu tagas Musta Kuu trigoon ajastu idee ja vaimu (AIV) Uraan-Neptuuni ühenduse kraadipunktiga Skorpioni lõpus. Seda enam, et AIV kaardis on Merkuur Amburis (väljendus) ja Veenus Skorpionis (loomingu sügavus ja teemad).

Santi AC (27 Sco) langeb kokku AIV Uraan-Neptuun ühendusega esimesse majja. Santi Neptuun jääb AIV kaardis Päikese ja Merkuuri keskpunkti, tehes sisuliselt mõlemaga konjunktsiooni. Santi Kuu (5. majas Jääras) teeb trigooni AIV kaardi Põhjasõlmele, sekstiili Mustale Kuule, trigooni AIV punktile ja opositsiooni Pluutole. Santi horoskoobi valitseja Marss on opositsioonis AIV Päikesega. Santi Selena ehk Valge Kuu (fik. Kuu punkt, loetakse horoskoobi kaitseingliks) on konjunktsioonis AIV Marsiga. Santi Jupiter teeb täpse konjunktsiooni AIV Pluutole Kaalude esimeses kraadis ja binoviili AIV Päikesele. Pealegi on AIV Päike ühenduses kunstniku Uraaniga. Sihikindlus ja tuleviku plaanide täitumine nõudis temalt otsustavat tegutsemist hetkeajas.

Ajastu sündmuse (AS) kaardis on Päikesel konjunktsioon Pluuto ja Selenaga Vähis. Kuidas see asjaolu kajastub kunstniku tegemistes? Ehk selliselt, et Päike koos Pluuto-Selenaga jääb Santi kaheksandasse majja (teema sügavus, salapära ja müstilisus). Santi Põhjasõlm langeb täpselt AK kaardi Chironi peale Sõnnis, mis on kunstnike märk, kuna selle valitsejaks on Veenus. Santi Veenus teeb sellele punktile täpse poolsekstiili. Santi Marss on ühenduses AS kaardi Põhjasõlmega Kaksikutes, mis viitab karmalisele ülesandele väljendada end loominguliselt läbi Merkuuri, mis omakorda väljendub sidemetes religiooni juhtidega (Kaksikud-Ambur telg) ja töökuses (nataalis Merkuur VI majas).

Santi MC 13 kraadi Neitsis langeb AS kaardis Neptuuni peale, mis viitab, et inspiratsioon tuleb illusoorsest, kõrgemast maailmast, kõrgematelt jõududelt. Santi Jupiter asub AS kaardi Marsi ja Vesta lähedal, mille põhjal võib öelda oma elu veetis ja tööd teostas ta kodumaal Itaalias. AS kaardi Marss jääb Santi X majja ehk Marsilt siis tegevuse jõud ja energia eneseteostuseks.

Ajastu kaartide omavahelised seosed. AIV kaardis on Uraan-Neptuuni ühendus 29 Skorpionis (disposiitoriks Pluuto) ja teeb AS kaardi Pluutole trigooni. See näitab ajastu muutumise võimalusi. AIV Veenus teeb trigooni AS Päike-Pluuto-Selena kolmikühendusele. AIV Pluuto teeb AS Päikesele sekstiili. Loetletud harmoonilised aspektid pidid arengut edasi viima ja näitama suunda ning selleks oli fooris süüdatud roheline tuli.Vaatame tolle aja teise kuulsa kunstniku seoseid ajastu kaartidega.
järgneb...

esmaspäev, 8. november 2010

Ajastu astroloogia - 3

Niisiis nimetatakse Uraan-Neptuun tsükli alguse kaarti ajastu vaimu ja idee kaardiks. Siin ja edaspidi kasutan lühendit AIV. Jupiter-Saturni nimetatakse sotsiaalse ja struktuuri kaardiks, lühend AS. Allpool tabel, kus on ära toodud kahe planeedigrupi ühendused, mis on kronoloogiliselt üksteisele kõige lähemal.

Jupiter/Saturn - Uraan/Neptuun

939 e.m.a. 20 Vähk - 818 e.m.a. 10 Jäär
740 e.m.a. 1 Jäär - 747 e.m.a. 28 Jäär
....................................................................................................................................
542 e.m.a. 5 Kaljukits - 574 e.m.a. 14 Sõnn
Ur/Ne - 403 e.m.a. 2 Kaksikud
343 e.m.a. 20 Kaalud - 232 e.m.a. 19 Kaksikud
....................................................................................................................................
145 e.m.a. 15 Vähk - 61 e.m.a. 5 Vähk
....................................................................................................................................
54 a. 28 Kalad - 111 a. 21 Vähk
253 a. 8 Kaljukits - 281 a. 8 Lõvi
....................................................................................................................................
452 a. 18 Kaalud - 452 a. 24 Neitsi
650 a. 10 Vähk - 623 a. 10 Neitsi
....................................................................................................................................
848 a. 29 Kalad - 794 a. 26 Neitsi
1047 a. 6 Kaljukits - 965 a. 12 Kaalud
1246 a. 18 Kaalud - 1136 a. 27 Kaalud
....................................................................................................................................
1444 a. 9 Vähk - 1307 a. 14 Skorpion
Ur/Ne - 1478 a. 30 Skorpion
....................................................................................................................................
1643 a. 26 Kalad - 1650 a. 17 Ambur
....................................................................................................................................
1842 a. 9 Kaljukits - 1821 a. 3 Kaljukits
....................................................................................................................................
2040 a. 18 Kaalud - 1993 a. 20 Kaljukits
2238 a. 7 Vähk - 2165 a. 7 Veevalaja
....................................................................................................................................
Ur/Ne - 2337 a. 24 Veevalaja

Iga 400 aasta järel Jupiter ja Saturn ühinevad Vähk-Kaljukits teljel. Juba antiikajal loeti neid märke kriitilisteks. Iga 400 aasta järel toimuvad nende planeetide ühendused kevad- või sügispunkti läheduses, st. Jäär-Kaalud telje lähistel. Mõlemad teljed kuuluvad kardinaalsete märkide hulka. Järjepidevus, kus Suured mutatsioonid toimuvad ja kardinaalmärkide valik (v.a. Kalad) on tingitud kindlatest põhjustest - selleks on iga 200 aasta järel maailma, inimkonna ja üksiku riigi või rahva arengu suuna muutmise vajalikkus. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et Uraan-Neptuun ühendus iga 172 aasta järel nihkub sodiaagiringil 14-16 kraadi võrra kellaliikumisele vastassuunas.
Need ühendused on kronoloogiliselt kõige lähemal Suurele mutatsioonile ja nad näitavad, millise idee abil kosmos mõjutab mateeriat antud ajalõigu jooksul.
See peakski olema maailma ajaloo perioodilisuse aluseks , seda saab kasutada analüüsiks ja selle abil saab välja tuua perioodi langused ning tõusud. Tehes siis ajastu idee ja vaimu (AIV) ja ajastu sündmuse (AS) planeetide täpse ühenduse kaardid ja uurides omavahelisi planeetide aspekte, saab ettekujutuse kuidas ajastu idee toetab ajastu sündmust, milline saab olema nende kvaliteet. Veel tuleb tsükli täpse alguse kaardis jälgida seda, milline planeet valitseb märki, kus ühendus toimus.

Jupiter-Satun ühendused teevad sageli kolm omavahelist ühendust 2-3 kraadi piires. See on seotud planeetide retrograadse liikumise omapäraga. Vähemalt ühe ühenduse puhul teeb see ühendus aspekti Uraan-Neptuuni ühendusega. Näiteks tulevikus toimuv Jupiter-Saturn ühendus aastal 2238 7 kraadi Vähis teeb aastal 2165 täpse kvinkunksi Uraan-Neptuun ühendusele 7 kraadi Veevalajas.

Kahe planeedigrupi koostöö ja seoste kohta mõned näited:
Jupiter-Saturni ühendus aastal 650 10 kraadi Vähis ja Uraan-Neptuun ühendus aastal 623 10 kraadi Neitsis on omavahel täpses sekstiilis. See oli ajalooline periood, mil frankide kuningas Karl Suur krooniti Roomas ja see tähistas pöördelist muutust paavstiriigi poliitikas. Tema valitsemise ajal moodustus kristlik keisririik, mis ulatus Prantsusmaa läänerannikult ida suunas Saksamaani, põhja suunas Madalmaadeni ja lõuna suunas Itaaliani.

Jupiter-Saturn ühendus 1444. aastal 9 kraadi Vähis ja Uraan-Neptuuni ühendus 1478. aastal 30-s Skorpioni kraadis (29 Skorpion) tegid omavahel 140 kraadise karmalise aspekti, mille sisuks on: valik usu ja ebausu vahel. Tähelepanuväärne on, et see langes Renessaansi alguse ja lõpu aega.

Jupiter-Saturni ühendus 1246. a. 18 kraadi Kaaludes ja Uraan-Neptuuni ühendus aastal 6 27 kraadi Kaaludes panid aluse (omavaheline nõrk 10 kraadine aspekt) ja andis tõuke Renessaanisi tekkimisele. Mõlema ühenduse märgi valitsejaks Veenus.

Kolmanda kauge planeedi, Pluuto, osa on samuti märgata. Näiteks Uraan-Neptuuni ühendus 14 kraadi Skorpion aastal 1307 on kronoloogiliselt kõige lähim 1246.a. Suurele mutatsioonile 18 kraadi Kaaludes. Ajajärk, mil tekkis inkvisatsioon. Pluuto oli siis Uraan-Neptuuni ühenduse märgi valitseja (disposiitor).

Tähelepanu tuleks pöörata järgmisele asjaolule. Ajaloos on olnud perioode kus ajastu ja idee ning sündmuse ajastu langevad iseloomult kokku ühe stiihiaga. Näiteks Suur mutatsioon 740.a.e.m.a. ja vastav Uraan-Neptuun ühendus 747.a.e.m.a. viisid ellu Jäära märgi sümbolismi. Siin väljendub sümbolism „puhtal“ kujul ja kannab endas antud näites tule omadusi.

Puhtal kujul toimumist on võimalik jälgida kahe 800 aastase perioodi jooksul. 740.a.e.m.a. kuni 54.a.m.a.j., mis sisaldas endas neli 200 aastast tule, maa, õhu ja vee sümbolismi perioodi. 1246.a. kuni 2040.a sisaldavad endas neli 200 aastast perioodi õhu, vee, tule ja maa sümboolikat.

Veelgi olulisem kui epohhi „puhtal kujul“ sümbolism, oleks „puhta“ märgi sümbolism. Ajalõiku, mida saaks enam-vähem lahti mõtestada, on olnud ainult neli: 740.a.e.m.a. kuni 574.a.e.m.a. – Jäära sümbolism. 61.a.e.m.a. kuni 54.a.m.a.j. – Vähi sümbolism. 1246.a kuni 1307.a – Kaalude sümbolism. 1842.a. kuni 2040.a – Kaljukitse sümbolism.

Ebavõrdne sümbolismi kestvuse pikkus on tingitud sellest, et „puhas“ sümbolism nõuab mitte ainult märgi kokkulangevust, kus ajastu idee ja ajastu sündmus oleks ühes märgis, vaid ka kronoloogilist vastavust. Kui ajastu sündmuse (Jup-Sat) ja ajastu idee (Ura-Nep) ühendused on üksteisest kronoloogiliselt liiga kauged (rohkem kui 30 aastat), siis see ühenduste mõju aeg ühes märgis mõjutab igat üksikut ühendust. Et paremini aru saada, siis näiteks „puhas“ Vähi sümbolism vastab ajaperioodile Uraan-Neptuuni ühendus 61a. e.m.a. kuni 54.a. m.a.j. kui toimus Jupiter-Saturni ühendus Kalades – seega ainult 115 aastat, erinevalt pikast 198-aastasest „puhtast“ Kaljukitse sümboolikast, mis algas 1842.aastal.

Mineviku lahtiseletusest sõltub tuleviku prognoosimine, sest Jupiter-Saturn Suur mutatsioon Vähis toimub aastal 2238. Vastavalt sellele toimub kaks Uraan-Neptuun ühendust Veevalajas – 2165 ja 2337. Veevalajat valitseb kõrgem planeet Uraan ja tema kodumärgis on Neptuun eksalteeritud. Kas meid ei ähvarda oht, et uus Humanismi periood võib jääda viimaseks, mida praegune tsivilisatsioon näeb? Kui arvestada aega alates 939.a. e.m.a., on möödunud ligi 3200 aastat ja Jupiter-Saturn ühendus Vähis lõpetab suure tsükli.

Mõtlemisainet peaks pakkuma käesolev aeg. Sest 9.11.2010.a. toimub Kuu, Pluuto ja Põhjasõlme kolmikühendus just 3-s Kaljukitse kraadis, samas kus oli viimane Uraan-Neptuuni ühendus 1821.aaastal ja see kraad toimib siiamaani kui ajastu idee ja vaimu uue tsükli algus. Ehk peaks siis lootma, et edaspidi tõesti midagi kardinaalselt hakkab muutuma?

Detailsemad ja täpsemad näited jäävad esialgu sellest artiklist välja, sest töö on mahukas ja aeganõudev. Kuid mõte seda teha on idanema pandud ning aeg näitab, kas sellest idust ka taim kasvab.

kolmapäev, 3. november 2010

Ajastu astroloogia - 2

Mis on Suur ja Väike mutatsioon ehk siis Jupiteri ja Saturni konjunktsioon? Teatavasti toimuvad Jupiteri ja Saturni ühendused iga 20 aasta järel. Seda nimetatakse ka Suureks Konjunktsiooniks ehk Connectis magna – Suur konjunktsioon, ka Kuldne konjunktsioon. Kepler nimetas seda Kuninglikuks aspektiks ja seostas seda tähe sünniga. 20-aastast perioodi tunti „Minima“ või Specialis“ nime all. 200-aastane tsükkel aga kandis nimetust „Media“ või „Trigonalis“. Ja täistsükkel kandis nime „Maxima“ või Climacteria“. Väike mutatsioon on iga 20 aasta järel toimuv Jupiter-Saturn ühendus. Suur aga toimub siis, kui 240 aasta järel vahetub lõplikult märgi element.

Iga 200 aasta järel toimub nende ühenduse elemendi muutus ja seda loetakse väga oluliseks. See paneb aluse nende kümneks ühenduseks märkides, põhiliselt ühe stiihia piires. Just nimelt Suur mutatsiooni 18.dets. 1603.a tulemärgis Amburis loetakse ja on seotud Ameerika koloniseerimisega, millega kaasnes religioosne (Ambur) surve pärismaalastele. Seda juhul kui lugeda seda aastat Suure mutatsiooni alguseks. Enamasti loetakse siiski algusaastaks 1663-t aastat. Suur mutatsioon 26. jaan. 1842.aastal, kui vahetus element (tule asemel maa), on seotud materialsimi ja kapitalismi tekkimisega. Vaatamata sellele, et aastal 1981 oli ühendus korra õhu märgis, loetakse Suure mutatsiooni mõjujõu jätkumist ka praegusel ajal. Suure mutatsiooni tsükkel lõpeb aastal 2040.

Seega 2040.a. algab Kaaludest õhumärkide mutatsiooni ajastu. Eelmine oli siis aastatel 1226 - 1365 Kaaludest. Üldiselt loetakse õhumärkide tsüklit üheks rahulikumaks perioodiks, seda sõdade toimumise suhtes. Õhutsüklile järgneb veemärkide oma ja algab see aastal 2240.

Iga uus ühendus toimub 120 kraadi eelmisest varem, seega samas elemendis kuid teises märgis. Näiteks kui toimus nende planeetide ühendus Jääras, siis järgmine toimub Amburis ja edasi juba Lõvis. Kui toimub ühenduste muutus ühest elemendist teise, siis seda nimetataksegi Suureks mutatsiooniks. Viimase ühes elemendis toimunu järgi tehakse ka näiteks kevade alguse kaart (Päikese sisenemine Jäära märki). See näitab järgmise 200 aasta sündmusi. Alljärgnev näidistabel näitab seda elemendi muutuste järge.

18.dets. 1603 – 8.19 Ambur – tuli

16.jul. 1623 – 6.36 Lõvi – tuli

24.veb. 1643 – 25.07 Kalad – vesi

16.okt. 1663 – 12.58 Ambur – tuli

24.okt. 1682 – 19.09 Lõvi – tuli

9.veb. 1683 – 16.43 Lõvi – tuli (üksik ühendus)

18.mai 1683 – 14.30 Lõvi – tuli

21.mai 1702 – 6.36 Jäär - tuli

5.jan. 1723 – 23.19 Ambur – tuli

30.aug. 1742 – 27.09 Lõvi – tuli

18.mär. 1762 – 12.21 Jäär – tuli

5.nov. 1782 – Ambur – tuli

17.jul. 1802 – 5.08 Neitsi – maa

19.jun. 1821 – 24.39 Jäär – tuli

Edasi toimusid ühendused 9 korda maamärgis, siis 3 korda õhumärgis, seejärel korra maamärgis ja jätkus ühenduste sari õhumärkides. Vahetevahel toimus ühe aasta piires kolm ühendust. See on seotud planeetide retrograadse liikumisega. Kuni aastani 1842 toimusid maamärkide ühendused ebaregulaarselt. Sama näeme seda ka 20.saj. lõpus. Peale maamärkide seeriat, mis lõppes 1961.a. oli meil kolm õhumärkide ühendust (1980-81), sellele järgnes veel üks maamärgis ühendus 2000.aastal.

Millal siis toimus Suur mutatsioon? Millal toimus esimene veemärgi muutus tulemärgiks: 1603 või 1663? Millal maa vahetas välja tule: 1802 või 1842? Kas vahetas õhk välja maa 1980-81 või toimub see 2020.a? Osa astrolooge arvab, et suur muutus toimus kolmikgrupis 1980-81. Samas nad ka leiavad, et siiski tule muutus maaks oli aastal 1842. Astroloog Robert Hand arvab, et Suure mutatsiooni alguseks tuleks lugeda 1663, 1842.a. ja ees olevat 2020.a. oma. Just nendest algas tegelik regulaarne ühendus ühes kindlas elemendis.

Veel arvab R. Hand, et inimkonna Uue Ajastu alguseks (toetudes vanaaja astroloogi Abu Masharile) tuleks lugeda 1702.aastat. Siis 21.mail oli Jupiteri ja Saturni ühendus 6.36 Jääras ning sellele ajale tehtud horoskoobi mõju kestab peaaegu 795 aastat. Üheks selle kinnituseks oleks see, et kui 1702.a. liidame Pluuto täistiiru aastad (243), siis saame 1945.aasta. Ja Pluuto satub 1702 aasta horoskoobi MC-le (MC-11.37 Lõvi ja Pluuto 12.21. Uue ajastu horoskoop tehtud GMT ajale Washingtoni kohale). Pluuto liikus selle horoskoobi X majas aastatel 1945-47. Siis sai selgeks, et maailmas on alles jäänud ainult kaks superriiki: NL ja USA.

Nendeks tingimusteks, et toimuks mastaabilt suured sotsiaalsed patoloogilised sündmused, on vajalik järgmiste taevaste mustrite kujunemine:

Suur Jupiter-Saturn mutatsioon ja Uraan-Neptuun ühendus peavad toimuma ühes veemärkidest, maamärkidest Sõnnis või Kaljukitses, st. ühes märgis, kus Kuu omab staatust. Peale selle, ühe nendest märkide valitsejaks peab olema kõrgem planeet (Uraan, Neptuun või Pluuto). Lisaks tuleb leida nende kahe planeetide grupi need ühendused, mis kronoloogiliselt on üksteisele kõige lähemal. Allpool on need ära toodud.
Nendes ühenduste kaartides peab olema veemärkides planeetide stellium või siis Sõnnis ja Kaljukitses. Või siis planeetide opositsioonid Vähk-Kaljukits ja Sõnn-Skorpion teljel. Kui on tekkinud T kvadraat, siis lõhkuv planeet kutsub esile energeetilise ebastabiilsuse telje funktsioneerimisel.

Tsükli Uraan-Neptuun arenedes tuleb vaadata kuidas teised planeedid neile kahele aspekte teevad, eriti siis kvadratuurid ja opositsioonid. Samuti pöörata olulist tähelepanu sellele planeedile, millele Kuu viimasena ühenduse tegi ja järgmisele, millega tal esimene ühendus toimub. Kuul viimase planeediga olnud ühendus aktiveeris selle planeedi printsiibi ja ees ootav esimene ühendus planeediga näitab planeedi printsiibi järgi kogu kaardi suundumust ja dünaamikat, milliseks see areneb.

Kui Väikesed Jupiter-Saturn mutatsioonid toimuvad veemärkides, Sõnnis või Kaljukitses, siis nad oluliselt erinevad kolmes eelmises punktides äratoodud tingimustest.
Kui sündmusele eelneval või järgneval aastal on toimunud neli või rohkem päikesevarjutust, siis need tugevasti mõjutavad, võimendavad ja on seotud antud ajastu ja sündmuse kaartidega.
Rahvuste või liidrite horoskoobid on tugevasti seotud Uraan-Neptuun tsükli erinevate faaside kaartidega, eriti kui faas on jõudnud opositsiooni seisu.


See meetod, mis punktides ära toodud, on kasutatav samuti üksikisiku ande, tema võimaluste lahtimõtestamisel. Kui ka kriitiliste perioodide leidmisel, mis masside hulgas võivad esile tulla. Mida täpsem on Uraan-Neptuun ühenduse kaart, seda suurem ja tõepärasem on kogu seoste analüüs. Näiteks, kui uurida religiooniga seotut, siis tehakse nende planeetide täpse konjunktsioni kaart Rooma kohale ja ajale. Kahe planeedi (Uraan-Neptuun ja Jupiter-Saturn) ühendust tuleks sümboolselt võtta kui Kuu loomist ja opositsiooni kui täiskuud.

Oluline on isiku puhul see, millisesse liidri majja satub Jupiter-Saturn ja Uraan-Neptuun ühenduste punkt. Liidri vahetumisel see koht tingimata riigi ja rahvuse mastaabis „mängitakse läbi“. Teisiti öeldes tuleb läbi vaadata sünastrilised seosed riigi või rahva ja liidri kaartide vahel.
järgneb...