neljapäev, 31. jaanuar 2008

Chaos

Kaos ja kord on sõnapaar, mis esmapilgul väga vastandlikud, kuid nad on omavahel tihedalt seotud.
Kaos on kosmose või täpsemini ehk korrastatud maailma, kui ilusa ja harmoonilise vastand.
Erinevalt tavakodanikest on füüsikud ja matemaatikud oma võimupiirkonnas andnud mõistele “kaos” täiesti selge, üheselt mõistetava tähenduse – kaos on detemeeritud (st. ilma juhuslikkuseta) süsteemide või struktuuride korrapäratu käitumine. Matemaatikud kasutavad eitusele ehitatud mõistet – kaose võimaliku tekke eeltingimuseks on mittelineaarsus. Konkreetselt mittelineaarsuse teemal on aga lühim ja tabavaim mõte pärit austria arhitektilt ja kunstnikult Friedrich Hundertwasserilt : “ Inimkonna õnnetused on seotud sirgjoone absolutiseerimisega.” Sirgjoon on ju võrdelisuse, st. lineaarse sõltuvuse etalon. Elektroonikutel on küllalt näiteid, et voolutugevus ja pinge pole lineaarses sõltuvuses. Kui aga mittelineaarsus, siis võib tekkida korrapäratus ehk kaos koos oma reeglite ja sügava sisuga.
Ja nii ongi meie maailmapildis kaos ja tema varjatud juurestik – mittelineaarsete sõltuvuste müriaad. Niisugune ongi meie normaalne maailm, mille lihtsustatud mudel on kirjeldatav lihtsate lineaarsete seoste abil. On äärmiselt oluline eristada normaalset (so. mittelineaarset) ja lihtsustatud (lineaarset) maailmapilti.
Kas me teeme alati vahet lihtsustatud mudeli ja tegelikkuse, so. normaalse vahel?
Kui jaa, siis oleks arusaadav ka see teinekord müstilise korratusena tunduv kaos ja oleksid arusaadavad fraktaalsed struktuurid, mis nii hästi sobivad kaootilisi reziime kirjeldama. Fraktaalseid struktuure iseloomustab teatavasti murdarvuline mõõde, mis kenasti kooligeomeetria ühe-, kahe- ja kolmemõõtmeliste kujundite maailma täiendab.
Kuid meie mittelineaarses maailmapildis pole koht ainult kaosel, stabiilne olek, st. kord on samuti oluline. Teinekord on mittelineaarset süsteemi tasakaaluolekust väga raske välja viia. Samas peame me arvestama, et ka väikesed muutused mingil hetkel võivad aja jooksul stabiilsest olekust võitu saada ning kaoseni viia. Meteoroloogid saavad sellest suurepäraselt aru ilmaprognoosidega tegeledes. Nii on kord ja kaos tihedalt seotud ja nende sümbioos ongi see kvaliteet, mis meie tänapäeva maailmapilti iseloomustab.
Astronoomiliselt kuulub Chaos cubewanode gruppi. Ta avastati 19. nov. 1998.a.Kitt Peak`si observatooriumis ja sai esialgse tähise 1998WH24.
Tema orbitaal periood on 309,1006 aastat
Afeel on 50,269 aü.
Perifeel on 40,929 aü.
Ektsentrilisus 0,102
Orbiidi kalle ekliptika suhtes 12,0550 kraadi
Diameeter ca 560 km.

Niipalju siis kaose teaduslikku juttu. Kuidas aga kaos end astroloogilises pildis väljendub ja toimib?
Kaos, kreeka keeles “chaos”, on mütoloogias mõõtmatu ja vormitu tühjus, korraldamatu algseisund, millest on sündinud Nyx (öö), Erebos (pime põhjatus), Eros (armastus) ja Gaia (maa).
Olümposlikus loomismüüdis sigitas Chaos niisiis Gaia, Nyxi ja Erebose. Järgmises loomise faasis sünnitas Gaia Uranose (Taeva) ja Pontose (Mere). Iidse Hesiodose traditsiooni järgi koostatud põlvnemissüsteemi järgi aga kuulusid jumalate loomise esimesse etappi teised Chaose järglased Tartaros (Allilm), Eros (Iha) ja Gaia. Eros käis läbi Gaiaga ja põhjustas protsessi, mille käigus loodi olevused nagu linnud ja loomad.
Hesiodos ei kujutanud Chaose olemust kuigi üksikasjalikult. Rooma poeet Ovidius aga kirjeldas Chaost kui elutut ainet, kõikide elementide kogumit ilma eristavate joonteta, ja ütles, et iha (ehk Cupido rooma mütoloogias) tekitas esimese äratuntavate olevuste põlvkonna.
Paljud filosoofid pidasid ürgkaost kogu tegelikkuse aluseks. Herakleitos uskus, et algelement on tuli, orfilised koolkonnad pooldasid universumi alusena mingit loovat alget, mida esindasid Eros ja Aphrodite.
Aristoteles arendas välja prima materia (vormitu algaine) mõiste, mille võtsid hiljem omaks alkeemikud.

Tuntud isikutest, kes sündinud Chaose ja Päikese konjunktsiooniga, võiks ära tuua aga järgmised nimed:

Henry Taylor - inglise dramaturg
Adolphe Saks - belgia leidur, saksofoni leiutaja
George Boole - inglise filosoof
Andrew Carnegie - amer. tööstur
Fabian Gottlieb von Bellinghausen – eestist pärit meresõitja
August von Mackensen - saksa feldmarssal
William Kissan Vanderbilt - amer. rdt. magnaat
Svetozar Boroevic - austria feldmarssal
C.J.Walker - amer. 1 naismiljonär, filantroop
Gustav Albin Weisskopf - saksa aviaator
Eddy Murphy – amer.filminäitleja
Jacques Villeneuve – vormel 1 sõitja
Sven Fischer – saksa suusataja
Thomas Wassberg - rootsi murdmaasuusataja
Linford Christie – ingl. kergejõustiklane
Russel Crow – amer. filminäitleja
Edward E.Barnard - astronoom
Boby Ficher – amer. maletaja
Konrad Adenauer – saksa poliitik
Johnny Cash – amer. kantrilaulja
Eva Braun – Hitleri kaaslanna
Henri Becquerel – prantsuse füüsik,uraanisoolade radioakt. avastaja
Hans Pöögelmann – eesti revolutsinäär
Georg Marshall – ameerika kõrge sõjaväelane
Eduard Kennedy – poliitik
Michel Legrand – prantsuse muusik
Johannes Kepler – astro(loog)noom
Martin Chemnitz – astroloog
Ronald Reagan – amer. president
Fjodor Dostojevski – vene kirjanik
Mark Twain – amer. kirjanik
Aleksei N. Tolstoi – vene kirjanik
Ahmed Shah Qajar - pärsia sahh
Elisabeth Taylor – amer. filminäitlejanna
Harvey Firestone – ameerika autokummide tööstur
Jaan Tõnisson – eesti poliitik
Emanuel Lasker – maletaja
Ariel Sharon – israeli poliitik
Faruq I – egiptuse kuningas
Antonio Salieri – helilooja
Eduard Imhof – shveitsi kartograaf
Elisabeth Aspe – eesti realismikirjanduse rajaja
August Pulst – eesti kirjanik
Voldemar Miller – eesti ajaloolane
Juhan Smuul – eesti kirjanik
Oliver Hardy – ameerika koomik
Samuel Butler – inglise kriitik/satiirik
Karl Bühler – austria psühholoog
Mihhail Gorbatsov – NSVL esimene president
John Dalton – inglise loodusteadlane
Sergei Eisenstein – vene filmirezisöör
Steve Ballmer – Microsofti üks juhte
Heiki Vilep – eesti lastekirjanik
Priit Võigemast – eesti näitleja

Kes natukenegi ajalugu mäletab, peaks neid nimesid tundma. Igaüks neist on omal alal nime ajaloolehekülgedele jäädvustanud. Nende isikute puhul on enamikel Chaos näidanud oma positiivset ja loovat alget. Päike on välja toonud selle helgema poole, mis sõna kaos endas sisaldab ja inimene on osanud selle helgema poole ära kasutada loomise kui edasiarengu huvides. Kurjuse tarvis on samuti vaja annet, et oma pimeduse varjupool välja tuua .

Uurides inimeste sünniaja seise Päikese ja Chaose vahel jäi silma selline seik, et sageli tuli ette surmapäeval Chaose ühendus Päikesega:

Franz Schubert, austria helilooja – surn. 19.11.1828
Jean-Babtiste Jourdan, prantsuse marssal – surn. 23.11.1833
George Cayler, inglise aviaator – surn. 15.12.1857
Wilhelm Grimm, saksa kirjanik – surn. 16.12.1859
John Henry Pratt, amer. matemaatik – surn. 28.12.1871
Aleksis Kivi, soome kirjanik – surn. 31.12.1872
Cornelius Vanderbilt, amer. – surn. 4.01.1877
Amadeus I , hisp. kuningas – surn. 18.01.1890
John C. Adams, ingl. astronoom – surn. 21.01.1892
Rutherford B. Hayes, amer. 19 president – surn. 17.01.1893
Giuseppe Verdi, itaalia helilooja – surn. 27.01.1901
Christian I X, taani kuningas – surn. 29.01.1906
Dimitri Mendelejev, vene keemik – surn. 2.02.1907
John W. Waterhouse, ingl. kunstnik – surn. 10.02.1917
Axel Barons Buxhoeveden, Saaremaa viimane maamarssal – surn. 16.02.1919 Aberg, eesti maadleja – surn. 15.02.1920 Mihhail Bulgakov, vene kirjanik – surn. 10.03.1940
Oskar Luts, eesti kirjanik – surn. 23.03.1953
Robert Newton, ingl. näitleja – surn. 25.03.1956

Juhan Smuul, eesti kirjanik – surn. 13.04.1971, tema sündimisel oli samuti Chaose konj. Päikesega. Sellise näide viib mõttele, et oleks huvitav antud seoste uurimine.
Fridebert Tuglas, eesti kirjanik – surn. 15.04.1971
Pablo Piccasso, hisp. kunstnik – surn. 8.04.1973
Uku Masing, eesti teoloog – surn. 25.04.1985
Frank Sinatra, amer. laulja – surn. 14.05.1998
Lembit Oll, eesti maletaja – surn. 17.05.1999
Helene Johani, eesti raamatuteadlane – surn. 19.05.1999
Jevgeni Hrunov, vene kosmonaut – surn. 19.05.2000
Barbara Cartland, amer. kirjanik – surn. 21.05.2000
Aleksei Tupolev, vene lennukonstruktor . surn. 15.05.2001
Stephen Jay Gould, amer. paleontoloog, evolutsiooni teoreetik – surn. 20.05.2002
Tõnis Loit, eesti filosoof – surn. 25.05.2006
Helju Jüssi, eesti – 28.05.2006

Selle nimekirja järgi ei tohi muidugi teha kohe järeldust, et Chaos ongi peamisi surma põhjusi. Inimesed lahkuvad siitilmast ka teiste oluliste asteroidide nagu Quaoar või Varuna jt. ühendustega Päikesele. Nii nagu sünnikaardis, on ka surmapäeval palju teisi tegureid, mis sündi või surma kirjeldavad. Tihti on ka nii, et inimene sureb väga ilusate, planeetide omavaheliste harmooniliste seisudega. Ja horoskoobi kaart elab edasi iseseisvat elu, kuni sünnib suguvõssa keegi, kellel mõni planeet satub täpselt lahkunu mõne planeedi või olulise kraadi kohale.Chaose konjunktsioonid planeetidega:

Henry I V, ingl. kuningas – konj. Pluutoga
Katarina I, vene keisrinna – konj. Marsiga
Galilei Galileo, itaalia astro(loog)noom – konj. Kuu tõususõlmega
Tyche Brahe, taani astro(loog)noom – konj. Kuu tõususõlmega
John Dee, inglise astroloog – konj. Marsiga
Johannes Kepler, saksa astro(loog)noom – konj. Uraani ja Päikesega
John Varley, astroloog – konj. Neptuuniga Neitsis
Heinrich Cornelius,saksa astroloog – konj. Merkuuriga
Giovanni Cassini, itaalia astronoom – konj. Marsiga
Carl F.Gauss, saksa astronoom – konj. Marsi ja Neptuuniga
Gerard Kuiper, hollandi astronoom – konj. Marsiga
Clayde Tombaugh, amer. astronoom, Pluuto avastaja – konj. Veenusega
Martin Luther, saksa usureformaator – konj. Pluutoga
Charlos de Montesquieu, prantsuse mõtleja – konj. Uraaniga
Antonio Salieri, itaalija helilooja – konj.Päikese, Merkuuri ja Marsiga
Friedrich Schiller, saksa kirajanik – konj. Marsiga
Luigi Calvani, itaalia füüsik – konj. Veenusega
Giuseppe Garibaldi, itaalia rahvuskangelane – konj. Saturniga
Napoleon Bonaparte, prantsuse keiser – konj. Marsiga
Wilhelm I I , saks keiser – konj. Veenusega
Max Linder, koomiknäitleja – konj. Veenusega Kaljukitses
Abraham Lincoln, amer. president – konj. Kuu tõususõlmega
John Kennedy, amer. president – konj. Uraaniga
Dean Martin – täpne konj. Uraaniga
Olav V, norra kuningas – konj. Saturniga
Cyrano de Bergerac, prantsuse kirjanik – konj. Veenusega

Julies Verne, prantsuse kirjanik – konj. Marsiga
Aleksis Kivi, soome kirjanik – konj. Veenusega
Mihhail Lermontov, vene luuletaja – konj. Merkuuriga
Vladimir Dal, vene keeleteadlene – konj. Veenusega
Albert I I, Monaco prints – konj. Merkuur
Jimmy Carter, amer. president – konj. Marsiga
Christiaan Huygens, hollandi astronoom/füüsik – konj. Marsiga
Charles Darwin, ingl. loodusteadlane – konj. Kuu tõususõlmega
Georges L. Cuvier, prantsuse loodusteadlane – konj. Marsiga
Rowland Hill, leidur, tänavavalgustus posti leiutaja – konj. Marsiga
Ernest Rutherford, tuumafüüsika “isa”,teadlane – konj. Marsiga
Jöns Jakob Berzelius, rootsi keemik – konj. Merkuuri ja Jupiteriga
Oleg Antonov, vene lennukonstruktor – konj. Veenusega
Sergei Iljushin, vene lennukonstruktor – konj. Marsiga
Jari Kurri, NBA hokimängija – konj. Marsiga
William Fox, amer. filmitööstur, 20th Century Fox asutaja – konj. Veenusega

Victor Fleming, amer. filmirezisöör – konj. Veenusega
Karl Benz, sakas autotööstur – konj. Merkuuriga
Cyrus S.Eaton, amer. tööstur – konj. Merkuuriga
August Brauell, saksa loomaarst/teadlane – konj. Veenusega
Robert Boyle, inglise keemik/füüsik – konj. Veenusega
Marcello Mastroianni, itaalia filminäitleja – konj. Marsiga
Mihhail Kutuzov, vene kindral – konj. Veenusega
Douglas MacArthur, amer. kindral – konj. Kuu tõususõlmega
Boriss Pasternak, vene kirjanik – konj. Jupiteriga
Heinrich Mann, saksa kirjanik – konj. Saturniga
Bertolt Brecht, saksa kirjanik – konj.Merkuuri ja Marsiga
Rober E. Lee, amer. kodusõja kindral – konj. Uraaniga
Clement Attlee, inglise peaminister – konj. Merkuuriga
Akira Kurosawa, jaapani kinorezisöör – konj. Veenusega

Pu Yi, hiina viimane keiser – konj. Veenusega
U Than, ÜRO 3-s peasekretar – konj. Merkuuriga
Juliana, hollandi kuninganna – konj. Marsiga
Indira Ghandi, india poliitik – konj. Uraaniga
Vladimir Kuts, eesti sportlane – konj. Jupiteriga
Josif Broz Tito, jugosl. president – konj. Marsiga
Paul J.Goebbels, saksa propaganda minister – konj. Kuu tõususõlmega
Reinhard Heydrich, saksa natsitegelane – konj. Veenusega
Karl Hermann Frank, saksa natsitegelane – konj. Veenusega
Walter Schellenberg, saksa natsitegelane – konj. Merkuuriga
Nicolae Ceausescu, rumeenia diktaator – konj. Uraaniga
Josif Stalin, vene poliitik – konj. Kuu tõususõlmega (21.12.1879)
Josif Stalin, vene poliitik . konj. Merkuuriga (18.12.1878)
Stalini puhul on kaks oletatavat sünnikuupäeva ja aastat, kumb neist tõeline on ?

Vladimir Uljanov (Lenin), vene revolutsionäär – konj. Quaoariga
Grigori Rasputin, vene poliitik – konj. Veenuse ja Varunaga Kaljukitses
Georgi Malenkov, vene poliitik – konj. Marsiga
Aleksei Kossõgin, vene poliitik – konj. Merkuuriga
Juri Andropov, vene poliitik – konj. Jupiteriga
Alice Cooper, rokklaulja – konj. Veenusega
Yoko Ono, Lennoni kaasa – konj. Kuu tõususõlmega
Jeffrey DeMunn, amer. näitleja – konj. Veenusega
Kevin Costner, amer. filminäitleja – konj. Marsiga
Claudio Cardinale, prantsuse filminäitlejanna – konj. Veenusega
J.P.Belmondo, prantsuse filminäitleja – konj. Kuu tõususõlmega
Kurt Russell, amer. filminäitleja – konj. Merkuuriga
Miruts Yfter, etioopia jooksja – konj. Marsiga
Michael Schumacher, saksa vormel 1 piloot – konj. Saturniga
David Coulthard, vormel 1 piloot – konj. Merkuuriga
Michele Alboreto, itaalia vormel 1 piloot – konj. Marsiga
Edvard Munch, norra maalikunstnik – konj. Merkuuriga
Jean Sibelius, soome helilooja – konj. Merkuuriga

Henri Matisse, prantsuse maalikunstnik – konj. Varunaga
Mikalojus K. Ciurlionis, leedu maalikunstnik – konj. Marsiga
Isaak Dunajevski, vene helilooja – konj. Merkuuri ja Marsiga
Theodore Dreiser, amer. kirjanik – konj. Saturniga
Friedrich Dürrenmatt, shveitsi kirjanik – konj. Veenuse ja Marsiga
F.K. Akel, eesti kirj. ja poliitik – konj. Saturniga
Edward Grieg, norra helilooja – konj. Marsiga
Mario Lanza, itaalija ooperilaulja – konj. Merkuuriga
Bertha von Suttner, austria kirjanik – konj. Marsiga
Aleksandr Blok, vene luuletaja – konj. Veenusega
Emile Cartaihac, prantsuse arheoloog – konj. Marsiga
Henri Miller, amer. kirjanik – konj. Veenusega
Glenn Miller, amer. muusik – konj. Veenusega
Georg Hegel, saksa filosoof – konj. Merkuuriga

Arthur C.Clark, amer. ulmekirjanik – konj. Uraaniga
Aleksei Solzenitsen, vene kirjanik – konj. Uraaniga
Wilhelm Canaris, saksa sõjaväelane – konj. Veenusega
Jeane Dixon, astroloog – konj. Saturniga
Anton Hansen Tammsaare, eesti kirjanik – konj. Merkuuriga
Jakob Hurt, eesti keeleteadlane – konj. Saturniga
Juhan Sütiste, eesti kirjanik – konj. Veenusega
H.Visnapuu, eesti luuletaja – konj. Merkuuriga
August Gailit, eesti kirjanik – konj. Merkuur

Gerli Padar, eesti poplaulja – konj. Sednaga
Mihhail Frunze, vene sõjaväelane – konj. Merkuuriga
Jelena Issinbajeva, vene kõrgushüppaja – konj. Veenusega
Madeleine, rootsi printsess – konj. Veenusega
Hidetsugu Yagi, jaapani leidur,Yogi antenni leiutaja – konj. Merkuuriga
Roman Sheberle, 10-ne võistleja – konj. Veenusega
Tomas Dvorak, tsehhi 10-ne võistleja – konj. Merkuuriga
Jan Ullrich, saksa jalgrattur – konj. Marsiga
Larry Bird, amer. korvpallur – konj. Marsiga
Chris Rea, ingl. poplaulja – konj. Marsiga
Janet Jackson, amer. poplaulja – konj. Veenusega
Mariah Carey, amer. poplaulja – konj. Veenusega
Shakira, kolumbia poplaulja – täpne konj. Chironiga
K.F.H. Münchhausen, saksa lugude prototüüp – konj. Marsiga
Robert Wadlov, maailma pikim mees – konj. Merkuuri ja Uraaniga
Timothy McVeigh, amer. terrorist( Oklahoma) – täpne konj. Kuu tõususõlmega, konj. Veenuse ja Saturniga

Chaose opositsioonid planeetidega:

Francois-Marie Arouet de Voltaire, prantsuse filosoof - oposit. Päikesega
Laszlo Josef Biro, ungari ajakirjanik, loetakse pastapliiatsi leiutajaks – oposit. Quaoariga
Pjotor Kapitsa, vene füüsik – oposit. Merkuuriga
Saddam Hussein, iraagi diktaator – oposit. Neptuuniga
James I, shoti. kuningas – oposit. Veenusega
Brian Epstein, The Beatles`ite manager – oposit. Veenuse ja Neptuuniga
Hugh J.M. Grant, amer. filminäitleja – oposit. Veenusega
Sophia Loren, itaalia filmidiiva – oposit. Veenusega
Luca Gaurico, astroloog – oposit. Päikesega
Hugo Raudsepp, eesti kirjanik – oposit. Päikesega
Joosep Saat, eesti ajaloolane – oposit. Päikesega
Valter Udam, eesti kirjanik – oposit. Päikesega
Ardi Liives, eesti näitekirjanik – oposit. Päikesega
Mait Agu, eesti tantsupedagoog – oposit. Merkuuriga
Devon Aoki, jaapani pärotolu modell – oposit. Marsiga
Britney Spears, amer. poplaulja – oposit. Jupiteriga
Alfred Krupp, saksa tööstur – oposit. Päikesega


Kui nüüd mõlemat nimekirja lähemalt silmitseda, siis on näha, et Chaose aspektid planeetidega toimivad võimsalt. Kuidas ta aga inimese elus toimima hakkab, sõltub juba inimesest endast, kurjalt või loovalt. Ega geeniuseks või kurjategiaks ei sünnita, selleks ikka saadakse. Ja meeles peab pidama, et aspekt Chaosega on ainult üks tegur sadade ja sadade teiste hulgast. Aspektid aeglaste planeetidega on põlvkondlikud, kuid antud nimi peaks iseenda eest rääkima, seepärast sai need samuti ära toodud.

järgneb....

teisipäev, 29. jaanuar 2008

Varuna ja Eesti

Et lõpetada vahepeal poolelijäänud Varuna teema, annaks ülevaate tema osast ka Eestimaa ajaloo sündmuste valguses.
Nagu Quaoarigi puhul on Varuna samaaegselt seotud mitmete Eestimaal toimunud sündmustes. Peamine siiski on planeetide asend ja aspektid. Cubewanod lisavad oma printsiibilt asjale nö. koloriiti ja värvi juurde.
Varuna konj. Päikesega :

*16.02.1631 – asutati Gustav Vasa Gümnaasium Tallinnas
*26.01.1893 – Tartu nimetati ümber Jurjeviks
*8.02.1902 – Tartu spordiringi baasil asutati spordiselts Aberg
*14.03.1922 – registreeriti Eesti Kujutavate Kunstnike Keskühing
*1.04.1936 – Otepää sai linnastaatuse
*25.04.1953 – likvideeriti varem kehtinud Eesti oblastid (Tallinna, Tartu ja Pärnu oblastid)

*17.06.1988 – Tallinna lauluväljakul toimus rahvakoosolek, kohtumine NLKP konverentsidelegaatidega, Varuna konj. Päikese ja Merkuuriga Kaksikutes
*20.06.1992 – Eestis hakkas kehtima Eesti kroon, Varuna konj. Päikesega Vähis
*21.06.1993 – Eesti Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse, Varuna konj. Päiksega Vähis.
*17.06.1988 – Tallinna lauluväljakul toimus rahvakoosolek, kohtumine NLKP konverentsidelegaatidega, Varuna konj. Päikesega*29.08.1346 – Taani kuningas müüs 19 tuh. marga eest Põhja-Eesti saksa ordule
Varuna konj. musta Kuuga Veevalajas
Varuna täpne trig. Logosega

*10.09.1721 – Uusikaupunki rahu lõpetas Põhjasõja
Varuna konj. Chaosega Vähis
Varuna kvink. Quaoariga

*2.09.1803 – asutati Tartu Ülikooli kunstimuuseum ja joonestuskool
Varuna konj. musta Kuuga Kaaludes

*12.09.1803 – keiser Aleksandr I kinnitas Tartu Ülikooli põhikirja
Varuna konj. Marsiga Kaaludes
Varuna konj. musta Kuuga Kaaludes

*12.09.1803 – keiser Aleksandr I kinnitas Tartu Ülikooli põhikirja
Varuna konj. Marsiga Kaaludes
Varuna konj. musta Kuuga Kaaludes

*30.04.1857 – hakati ehitama Kreenholmi manufaktuuri Narvas
Varuna konj. Chaosega Amburis, mis oposit. Ixioniga

*15.01.1858 – maavärin Hiiumaast põhjapoole
Varuna täpne konj. Chaosega Amburis

*23.04.1858 – kehtima hakkas Eestimaa 1856.a. talurahvaseadus
Varuna ülitäpne konj. Chaosega Amburis, konj. Ceresega Amburis

*2.06.1858 – Mahtra sõda, milles osales tuhat talupoega ja poolrood sõjaväge
Varuna täpne konj. Chaosega ja konj. musta Kuuga Amburis
Varuna kvad. Neptuuniga

*21.11.1864 – J.Köler algatusel esitati tsaar Aleksandr II-le eesti talupoegade suur palvekiri
Varuna konj. Veenusega Kaljukitses

*3.01.1892 – Tartus algas Eesti Karskusseltsi esimene kongress
Varuna konj. Veenusega Veevalajas
Varuna trig. Neptuuniga

*28.01.1897 – toimus esimene ülevenemaaline rahvaloendus
Varuna konj. Päikesega Veevalajas
Varuna trig. Marsiga

*5.05.1899 – Lasnamäel alustas tööd Dvigateli vagunitehas
Varuna konj. Estoniaga Veevalajas
Varuna sekst. Merkuuriga

*26.11.1905 – Tartus asutati Eesti Rahvameelne Eduerakond J.Tõnissoniga eesotsas
Varuna konj. Saturniga Veevalajas
Varuna sekst. Merkuuriga

*2.06.1909 – maavärin Viljandi ümbruses
Varuna konj. Marsiga Kalades

*24.08.1913 – avati uus Estonia teatrimaja
Varuna konj. Estoniaga Kalades

*4.03.1918 – saksa vägede pealetung peatus Narva jõel
Varuna konj. Päikesega Kalades

*1.04.1922 – Tartus avati lastekliinik, mis oli esimene spetsiaalne lastehaiguste raviks mõeldud asutus
Varuna konj. Merkuuriga Kalades
Varuna kvad. Marsiga

*28.07.1922 – Ameerika Ühendriigid tunnustasid viimase suurriigina Eestit kui de jure
Varuna konj. musta Kuuga Kalades
Varuna trig. Merkuuriga

*1.12.1924 – Tallinnas toimus 1.dets. mäss
Varuna konj. Marsiga Kalades

*8.09.1925 – Tallinnas avati politseikool
Varuna konj. Uraaniga Kalades

*12.03.1926 – asutati Eesti Maapank
Varuna konj. Päikese ja Uraaniga Kalades, mis oposit. Ixioniga

*19.06.1927 – Kultuur-Ajaloolise Seltsi algatusel alustati rahvapargi rajamist Sõjamäele – Jüriöö ülestõusu ohvriterohkeima lahingu toimumispaika
Varuna konj. Jupiteri, Uraani ja Erisega Kalad/Jäär
Varuna kvad. Päikesega

*10.07.1927 – Pärnus avati mudaravila
Varuna konj. Estoniaga Kalades
Päikese konj. Pluutoga Vähis

*1.01.1928 – rahareform, markade asemele tulid kroonid-sendid
Varuna konj. Jupiteriga Kalades
Varuna trig. Päikesega

*16.06.1929 – toimus Tartumaa esimene vaimulik laulupäev
Varuna täpne konj. Erisega Jääras

*7.03.1935 – asutati Isamaaliit
Varuna konj. Veenusega Jääras

*1.04.1937 – hakkas kehtima steriliseerimise seadus
Varuna konj. Päikese, Merkuuri ja Estoniaga Jääras

*24.04.1938 – Konstantin Päts valiti Eesti presidendiks
Varuna konj. Saturni ja Ceresega Jääras

*22.10.1938 – Tartus avati Eesti Teaduste akadeemia
Varuna konj. Saturniga Jääras

*1.04.1939 – kaotati kõik olemasolevad vallad ja moodustati 248 uut valda
Varuna konj. Päikese ja Merkuuriga Jääras

*1.09.1939 – algas Teine maailmasõda
Varuna konj. Sednaga Jääras

*27.02.1940 – K.Päts asutas Looduskaitsemärgi
Varuna konj. Veenusega

*21.06.1940 – toimus riigipööre, valitsus vahetus
Varuna konj. Kuu lang.sõlmega Jääras

*24.11.1940 – toimus rahareform, krooni asemele tulid rublad
Varuna konj. musta Kuuga Jääras

*14.04.1945 – maeti 12 langenut Tõnismäele
Varuna konj. Päikese, Merkuuri ja Veenusega Jääras

*8.05.1946 – eestimeelsed lasid õhku puust ausammba Tõnismäel
Varuna konj. Merkuuriga Jääras

*3.05.1952 – Kuressaare nimetati ümber Kingissepaks
Varuna konj. Jupiteriga Sõnnis

*11.03.1956 – Eesti televisioonis valmis esimene uudistesaade AK Varuna konj. Estoniaga Sõnnis

*22.05.1957 – asutati Eesti Riiklik Vabaõhumuuseum Rocca al Mares
Varuna konj. Merkuuriga Sõnnis

*1.12.1961 – asutati Tallinna botaanikaaed
Varuna konj. Ceresega Sõnnis

*13.02.1962 – Tallinnas registreeriti madalaim õhurõhk 948,2mm
Varuna konj. Ceresega Sõnnis

*10-14.06.1988 – toimus öölaulupidu Lauluväljakul, osa võttis 100 tuh. inimest
Varuna konj. Päikese, Merkuuri ja Veenusega Kaksikutes

*11.09.1988 – toimus Rahvarinde korraldatud üritus Eestimaa laul 1988
Varuna konj. Estoniaga Kaksikutes
Varuna täpne oposit. Saturniga

*17.02.1989 – ENSV Ülemnõukogu presiidium kuulutas 24.veebruari iseseisvuspäevaks
Varuna ülitäpne konj. Estoniaga Kaksikutes

*14.03.1989 – toimusid interliikumise meeleavaldused Tallinnas, Tartus ja K-Järvel
Varuna konj. Estoniaga Kaksikutes
Varuna kvad. Päikesega

*24.02.1990 – toimusid Eesti Kongressi valimised
Varuna konj. Ceresega Kaksikutes
Varuna kvink. Veenusega

*2.04.1991 – Eestis laiaulatuslikud hinnatõusud
Varuna konj. Marsiga Kaksikutes

*28.09.1994 – parvlaeva „Estonia“ hukkumine
Varuna konj. Kuuga Sõnnis
Varuna kvad. Päikesega

*9.09.2001 – alguse sai metanooli tragöödia Pärnu maakonnas
Varuna konj. Jupiteriga Vähis
Varuna kvad. Merkuuriga

*15.12.2004 – tehti avalikuks Eesti euromündi konkursi tulemused
Varuna konj. musta Kuuga Vähis

*24.05.2007 – Eestit külastas Jaapani keisripaar
Varuna konj. Veenusega Vähis

Järgneb….

neljapäev, 24. jaanuar 2008

Pluuto Kaljukitses

Kui artiklis Hüvasti Ambur sai lähemalt kirjeldatud Jupiteri ja Pluuto erinevaid seoseid, tema aspekte Jupiteriga ja sündmusi Amburis viibimise ajal, siis nüüd lühike tagasivaate tutvustus Pluuto viibimist Kaljukitse märgis. Seda eelkõige kohe toimuva sündmuse auks, kus Pluuto peale avastamist esmakordselt Kaljukitse suundub.

Meie ajaarvamise esimene Pluuto sisenemine Kaljukitse toimus 3.jan. 42. aastal. Seal viibis ta ca 19. aastat, kuni aastani 61.
Esimest viitsada aastat meie ajaarvamist nimetatakse hiliseks antiikajaks.Sündmusi tollest kaugesat ajast on napilt, kuid olulised oleks vast järgmised.

43 – roomlased tungivad Britanniasse
44 – Juudamaa liidetakse Rooma keisririigi koosseisu
47 – apostel Pauluse misjonireisid (-57)
umb.50 – kerkib esile Aksumi kuningriik
umb.60 – Naatsareti Jeesuse jünger Markus hakkab Kristuse elu kirja panema

18.jan. 287 sisenes Pluuto teistkordselt Kaljukitse, kus viibis aastani 306

291 – teisel pool Hiina müüri elavatel stepirahvastel lubatakse asuda elama Hiina keisririiki
292 – sellest aastast pärineb Tikalis leitud steel 29, üks esimesi objekte, millele on raiutud maiade kalender
300- Armeenia võtab esimese riigina ristiusu oma riigiusuks umb. 300- Jaapanis Osaka piirkonnas tekib Yamato riik
umb.300 – tekib Rapa Nui asundus Lihavõttesaarel
313 – Constantinuse ajal väljaantud Milano edikt sätestab ristiusu osa Rooma keisririigis

19. veb. 532 Pluuto sisenes Kaljukitse ja viibis seal aastani 551

532 – pärast seitsmeaastat sõda sõlmib Pärsia kuningas Husrav Justinianusega “igavese rahu”.
532 – rahvaülestõus Justinianuse valitsemise vastu (Nika ülestõus) lõpeb 30 000 mässulise tapmisega keisri sõdurite poolt
533 – Justinianus vallutab vandaalide kuningriigi Põhja-Aafrikas ning asub endist Lääne-Rooma riiki tagasi vallutama
534 – Burgundide kuningriik annekteeritakse frankide poolt
535 – Bütsantsi väed tungivad Belisariose juhtimisel Itaalia lõunaossa
538 – Budism jõuab Jaapanist Koreasse
umb.540 – Etioopia mungad alustavad Piibli tõlkimist oma emakeelde
542 – muhukatk tapab Konstantinoopolis tuhandeid inimesi ning levib edasi Itaaliasse
544 – Vietnamis kuulutatakse välja Nieti kuningriik
umb.550 – algab türgi hõimude (avaaride) ränne läände

18.jan. 778 siseneb Pluuto Kaljukitse ja jääb sinna kuni aastani 796

umb. 780 – kujuneb välja islamiusu uus askeetlik-müstiline vorm sufism
781 – Kristlus levib Hiina õukonda
782 – Karl Suur teeb Saksimaast Frangimaa provintsi ja sunnib selle elanikele peale ristiusu
787 – teisel Nikaia kirikukogul mõistetakse pildirüüstajad hukka ja taastatakse pühapiltide kummardamine Ida-Rooma keisririigis
umb. 788 – Maroko valitsejaka saab araablaste hõimujuht Idris. Ta rajab uue pealinna Fesi
umb. 789 – viikingite esimene teadaolev rüüsteretk Inglismaale; Iirimaal ja Shotimaal toimub see esmakordselt 795. aastal
789 – Karl Suur avaldab kapitulaari Admonitio generalis (Kõikidele teadmiseks), millega teeb teatavaks plaani arendada oma valdustes haridust. Algab “Karolingide renessanss”

02. jan. 1024 Pluuto siseneb Kaljukitse ja jääb sinna kuni aastani 1041

1024 – gaznaviidid rüüstavad hindude usukeskuse Somnathi
1025 – Bütsantsi keisririik saavutab Constantinus VIII ajal oma suurima ulatuse
umb. 1025 – ilmub Avicenna “Tervekssaamise raamat”
1030 – Põhja-India vallutaja Mahmud Gaznavi ehitab Võidu torni. Pärast tema surma ulatub Gaznaviitide riik Gangesest kuni Pärsia lõunaosani
1031 – algab Hispaania tagasivallutamine, Cordoba kalifaadi lõpp
1040 – pärast Duncani tapmist (14.08.1040) saab Shotimaa kuningaks Macbeth (-1057)

24. det. 1269 siseneb Pluuto Kaljukitse ja seda kuni aastani 1287

1270 – Yekuno Amlak paneb Etioopias aluse nn. Saalomoni dünastiale
1271 – Marco Polo rändab läbi terve Aasia ning naaseb koju laevaga Pärsia lahe kaudu (-1295)
1274 – sureb Aquino Thomas. Tema Summa Theologica sõnastab ristiusu dogmad
1274 – Lyoni kontsiilil pannakse paika paavsti valimise reeglid
1274 – mongolid üritavad esimest korda Jaapanisse tungida, kuid saavad lüüa
1279 – rajatakse Suur Hiina kanali põhjapoolne lõik (-1294)
1280 – Aseni dünastia lõpp Bulgaarias. Riik langeb serblaste, kreeklaste ja mongolite võimu alla.
1283 – Saksa Ordu viib lõpule Preisimaa vallutamise
1283 – rajatakse maiade Uue riigi pealinn Mayapan
1284 – Veneetsias vermitakse esimesd kuldtukatid

23. det. 1515 siseneb Pluuto Kaljukitse, kuhu jääb aastani 1532

1515 – Hiinas ilmuvad konfutsianistliku õpetlase Wang Yangmingi reformid
1515 – hispaanlased rajavad Kuubale Havanna linna
1517 – toimub esimene Portugali kaubaretk Hiinasse
1519 – Hispaania kuningas Carlos I kroonitakse KarlV nime all Püha Rooma riigi keisriks
1520 – Inglise kuningas Henry VIII ja Prantsuse kuningas Francois I kohtuvad Cloth of Goldi väljal. Inglismaa ja Prantsusmaa sõlmivad liidu
1520 – Burgose seadused tagavad Uue Maailma põliselanikele seadusliku kaitse orjastamise vastu ning seadustavad neegrite orjuse
1526 – ilmuvad esimesed uue Testamendi ingliskeelsed tõlked
1528 – Matteo da Bascio rajab kaputsiinide ordu
1530 – portugallased asuvad Brasiiliat koloniseerima

07. jan. 1762 – Pluuto siseneb Kaljukitse ja jääb sinna aastani 1778. See oli siis eelmine Pluuto viibimine Saturni kodumärgis.

1762 – pärast oma abikaasa surma asub Venemaa troonile Saksamaal sündinud Katariina II (-1796)
1762 – Prantsusmaa loobub kõigist nõudmistest Mississipist lääne poole jäävatele aladele (Ülem-Louisiana) Hispaania kasuks
1762 – Roomas valmib Trevi purskkaev
1763 – Rio de Janeiro saab Brasiilia pealinnaks
1763 – Seitsmeaastane sõda lõpeb Pariisi rahuga. Prantsusmaa kaotab kõik oma Põhja-Ameerika territooriumid, välja arvatud New Orleansi
1764 – Saksa arheoloog Johann Joachim Winckelmann avaldab oma “Antiikkunsti ajaloo”, milles pani alguse klassitsismi antiigikontseptsioonile
1764 – kaheksa-aastane Austria imelaps Amadeus Mozart komponeerib oma esimese sümfoonia
1765 – Bengal läheb brittide kontrolli alla
1765 – James Watt ehitab aurumasina, mille silinder ja auru kokkusurumise ruum on eraldatud
1766 – Benjamin Franklin leiutab kahe klaasiga prillid (bifokaalprillid)
1766 – Inglise keemik Henry Cavendish avastab vesiniku
1767 – James Rennell määratakse Bengali esimeseks kindralkuberneriks; India kaardistamise algus
1768 – Sir Joshua Reynoldas asutab Londonis Kuningliku Kunstiakadeemia
1768 – Inglise kapteni James Cooki esimene reis; ta alustab Vaikse ookeani uurimist
1769 – Egiptus kuulutab end Türgist sõltumatuks
1769 – Richard Arkwright töötab välja vee jõul toimiva ketrusmasina
1770 – James Cook avastab Botany Bay Austraalias, mille äärde tulevikus kerkib Sydney linn
1770 – Venemaa purustab Cesme lahingus Türgi laevastiku
1770 – selle aastakümne Euroopa ja aafrika vahelise orjakaubanduse kõrgaeg
1771 – Inglise teadlane Joseph Priestley avastab, et taimed eraldavad hapnikku
1771 – esmakordselt ilmub Encyclopedia Britannica
1772 – Shoti teadlane Daniel Rutherford eristab lämmastiku ja vesiniku
1773 – Pugatshovi talurahvaülestõus Kagu-Venemaal
1774 – Prantsuse troonile asub viimane revolutsioonieelne kuningas Louis XVI
1775 – algas Põhja-Ameerika Iseseisvussõda (-1783)
1776 – Ameerika Iseseisvusdeklaratsioon
1777 – James Watt töötab välja esimese tõelise aurumasina
1778 – Sir Joseph Banks rajab Londonis Aafrika Assotsiatsiooni
1778 – Milanos avatakse La Scala ooperimaja

26. jan. 2008 04:26 AM siseneb Pluuto siis Kaljukitse ja jääb sinna aastani 2024. Järgmine Pluuto sisenemine saab teoks märtsis 2254 kuni aastani 2270.

pühapäev, 20. jaanuar 2008

Eesti ja Estonia - poliitika 2/2

*3.05.1952 – Kuressaare nimetati ümber Kingissepaks
Estonia sekst. Cerese ja Jupiteri konj.-ga Sõnnis
Estonia kvad. Chaosega

*26.09.1950 – seadusega kehtestati Eesti NSV-s 13 maakonna ja 233 valla asemel 39 rajooni
Estonia oposit. Merkuuriga
Estonia kvad. Cerese ja Chironiga
Estonia kvink. Neptuuniga

*25.04.1953 – Eestis likvideeriti oblastid (Tln. Tartu ja Pärnu )
Estonia trig. Marsi ja Jupiteri konj.-ga Sõnnis

*7.06.1957 – võeti vastu looduskaitse seadus, mille alusel loodi Vilsandi linnuriigist Vaika Riiklik looduskaitse ala
Estonia trig. Saturniga

*23.05.1959 – anti välja määrus nr.199 “Rinnamärkide asutamise ja valmistamise korrast”
Estonia kvad. Päikesega
Estonia trig. Veenuse ja Neptuuniga

*23.03.1966 – Eestis alustas tegevust välisturismivalitsus
Estonia kvad. Päikesega

*4.11.1966 – asutati Eesti NSV Looduskaitse Selts
Estonia poolsekst. Ixioniga

*31.07.1970 – kinnitati Eesti NSV maakoodeks
Estonia kvad. Erisega

*27.11.1970 – Tallinnat autasustati Lenini ordeniga
Estonia trig. Merkuuri ja Chaosega
Kvad. Jupiteriga

*6.07.1972 – kinnitati Eesti NSV veekoodeks
Estonia oposit. Varunaga
Estonia poolsekst. Ixioniga

*29.12.1972 – Eesti NSV-d autasustati Rahvaste Sõpruse ordeniga
Estonia kvad. Uraani ja Chaosega
Estonia sekst. Ceresega

*29.01.1975 – anti välja määrus nr.33 “Rinnamärkide asutamise ja valmistamise korra kohta”
Estonia trig. Päikesega
Estonia kvink. Marsiga

*19.11.1976 – kinnitati Eesti NSV maapõuekoodeks
Estonia konj. Päikese ja Marsiga Skorpionis
Estonia oposit. Jupiteriga

*7.10.1977 – kehtestati NSVL uus konstitutsioon
Estonia oposit. Marsiga
Estonia kvink. musta Kuuga

*13.04.1978 – kehtestati Eesti NSV uus konstitutsioon
Estonia kvink. Saturniga

*13.10.1978 – Eestis algas lasteaedade ja koolide venestamine
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvink. Veenusega

*12.09.1979 – toimus esimene ühtne poliitpäev
Estonia kvad. Pluuto ja Erisega
Estonia sekst. Saturniga
Estonia trig. Uraaniga

*17.07.1980 – Maardu sai linnaõigused
Estonia poosekst. Päikesega

*28.10.1980 – ilmus 40 haritlase avalik kiri
Estonia sekst. Marsiga

*25.03.1983 – asutati Eesti NSV Agrotööstuskoondis
Estonia konj. Päikese ja Russiaga Jääras
Estonia trig. Uraaniga

*4.12.1985 – moodustati Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee
Estonia konj. Quaoariga Skorpionis
Estonia kvad. oposit. musta Kuuga
Estonia kvink. Varunaga

*3.04.1987 – toimus Virumaale kavandatava fosforiidikaevanduse vastane Tartu üliõpilaste koosolek
Estonia konj. Veenusega Kalades
Estonia sekst. Neptuuni ja Chaosega
Estonia trig. Pluutoga

*23.08.1987 – toimus esimene suur poliitiline meeleavaldus Hirvepargis, mille korraldas Molotov-Rippentropi pakti avalikustamise grupp
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Jääras

*26.09.1987 – ajalehes Edasi ilmus nelja mehe poolt koostatud artikkel IME-st
Estonia oposit. Päikesega
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Jääras
Estonia trig. musta Kuuga

*13.04.1988 – Edgar Savisaar teeb ettepaneku Rahvarinde moodustamise kohta
Estonia konj. Jupiteriga Sõnnis
Estonia kvad. Marsiga

*14-17.04.1988 – Tartus toimunud muinaskaitsepäevadel tuuakse esimest korda pärast nõukogude okupatsiooni välja sini-must-valge rahvuslipp
Estonia konj. Jupiteriga Sõnnis
Estonia sekst. Ceresega

*30.04.1988 – ajaleht Edasi avaldas 13. aprillil loodud Rahvarinde deklaratsiooni
Estonia konj. Päikese, Jupiteri ja Chaose konj.-ga Sõnnis
Estonia kvad. Marsiga
Estonia trig. Neptuuniga
Estonia oposit. Pluutoga

*10-11.06.1988 – Tallinnas toimus 100 tuhande osavõtjaga öölaulupidu
estonia kvink. Saturni ja Uraani konj.-ga Amburis
Estonia poolsekst. Chironiga
Estonia sekst. Ceresega

*16.06.1988 – oma ametist vabastati Eesti Kompartei 1 sekretär Karl Vaino
Estonia kvink. Saturni ja Uraani täpse konj.-ga Amburi viimases kraadis

*17.06.1988 – Tallinna lauluväljakul toimus rahvakoosolek, kohtumine NLKP konverentsi delegaatidega
Estonia kvink. Saturni ja Uraani konj.-ga Amburis
Estonia kvad. musta Kuuga

*11.09.1988 – Rahvarinne korraldas lauluväljakul ürituse “Eestimaa laul 1988”
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes

*26.09.1988 – Moskvas Tveri bulvaril lehvis esimest korda ametlikult pärast 1940. aastat sini-must-valge lipp Pushkini nim. teatri hoonel, kus Pärnu Draamateater andis külalisetendusi
Estonia kvad. Päikese ja Marsiga
Estonia oposit. Neptuuniga

*1-2.10.1988 – toimus Rahvarinde esimene kongress
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia kvad. Marsiga
Estonia oposit. Neptuuniga

*16.11.1988 – ENSV Ülemnõukogu võttis vastu suvenäärsusdeklaratsiooni
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia oposit. Neptuuniga

*17.02.1989 – ENSV Ülemnõukogu presiidium kuulutas 24. veebruari iseseisvuspäevaks
Estonia väga täpne konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia trig. Päikesega
Estonia sekst. Logosega
Estonia täpne kvink. Ixioniga

*14.03.1989 – interliikumise meeleavaldused Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia kvad. Päikesega

*20.03.1989 – ilmus määrus vööndiaja rakendamise kohta Eesti territooriumil
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia kvad. Päikese ja Veenuse konj.-ga Kalades

*21.03.1989 – Kadrinas asutati esimesena Eestis kodanike komitee
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia kvad. Päikese ja Veenuse konj.-ga Kalad/Jäär

*25.06.1989 – Tahkurannas taasavati K.Pätsi ausammas
Estonia konj. Marsiga Lõvis
Estonia kvink. Uraani ja Kuu tõus.sõlmega

*17.08.1989 – asutati ühendus RESPUBLICA
Estonia konj. Päikese ja Logosega Lõvis
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega

*23.08.1989 – toimus kolme Baltiriigi ühine suurüritus - Balti kett
Estonia konj. Päikesega Lõvis/Neitsis ja Logosega Lõvis
Estonia sekst. Varunaga
Estonia poolsekst. Merkuuriga
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega

*17.11.1989 – Eestis võeti kasutusele elektrooniline häältelugemissüsteem
Estonia kvad. Uraani ja Ceresega

*10.12.1989 – Tallinna Täitevkomiteest sai Tallinna volikogu
Estonia kvad. Saturni ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses

*1.01.1990 – moodustati paljud Eesti maakonnad endiste rajoonide asemel
Estonia trig. Kuu tõus.sõlmega
Estonia oposit. Erisega

*24.02.1990 – toimusid Eesti Kongressi valimised
Estonia kvad. Veenusega

*11-12.03.1990 – toimus Eesti Kongressi esimene istung
Estonia kvad. Marsiga

*4.04.1990 – NSVL president M.Gorbatshov käskis Eestil tühistada iseseisvusdeklaratsioon
Estonia kvad. Saturniga

*12.04.1990 – asutati Eesti Ametühingute Keskliit
Estonia oposit. Päikesega
Estonia trig. Marsiga

*15.05.1990 – Interrinde ebaõnnestunud riigipöördekatse Toompeal
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvad. Neptuuniga
Estonia täpne kvad. Ceresega
Estonia kvink. Erisega

*11-12-09.1990 – toimus Eesti Kongresi esimene istung
Estonia sekst. Neptuuniga
Estonia trig. Chironiga

*1.03.1991 – jõustus uus Politseiseadus
Estonia kvad. Veenusega
Estonia trig. Ceresega

*3.03.1991 – toimus iseseisvusreferendum
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Kaljukitses
Estonia sekst. Pluutoga
Estonia oposit. Chironiga

*14.06.1991 - Purtses kurjuse ohvrite leinaparki istutati juuniküüditamise esimene mälestustamm
Estonia trig. Merkuuri ja Pluutoga
Estonia sekst. Erisega
Estonia kvad. Chaosega

*10.08.1991 – Võhma sai linnaõigused
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia kvink. Merkuuri ja Veenuse konj.-ga Neitsis

*19.08.1991 – riigipöördekatse NSVL-s
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia oposit. Chironiga
Estonia kvad. Russiaga

*20.08.1991 – kell 23.03 võeti vastu otsus “Otsus Eesti riiklikust iseseisvusest”
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia kvad. Ceresega
Estonia oposit. Chironiga
Estonia kvad. Russiaga

*2.09.1991 – USA tunnustas Balti riikide iseseisvumist
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia oposit. Chironiga

*8.09.1991 – Tallinna lauluväljakul toimus suurüritus “Vabaduse laul”
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia trig. Marsiga
Estonia oposit. Chironiga

*17.09.1991 – Balti riigid võeti ÜRO liikmeks
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia kvink. Jupiteriga

*19.10.1991 – asutati Eesti Kodanike Keskerakond
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia kvink. Jupiteriga

*6.11.1991 – Eesti vabariigi Ülemnõukogu tegi põhimõttelise otsuse taastada 1938.a. kodakondsusseadus
Estonia kvad. Päikesega
Estonia oposit. Chironiga

*22-24.04.1992 – Rootsi kuningapaari riigivisiit Eestisse
Estonia konj. Merkuuriga Jääras
Estonia sekst. Ceresega

*25.05.1992 – Eesti sai IMF-I liikmeks
Estonia konj. Marsiga Jääras
Estonia kvad. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia kvink. Pluutoga

*1.09.1992 – tegevust alustas Eesti Sisekaitse Akadeemia
Estonia trig. Päikesega ja trig. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia kvad. Saturniga

*26.09.1992 – Eesti Kongress lõpetas oma eksitensi
Estonia konj. Sednaga Sõnnis
Estonia kvink. Merkuuriga
Estonia täpne kvad. Saturniga
Estonia trig. Uraaniga

*6.10.1992 – Lennart Meri andis Riigikogu ees ametivande ja sai taasiseseisvunud Eestis esimeseks presidendiks
Estonia kvink. Päikesega
Estonia oposit. Veenusega
Estonia sekst. Marsiga
Estonia kvad. Saturniga
Estonia trig. Uraaniga

*7.01.1993 – teostati Eesti riigi relvaostuleping Iisraeliga, mis lõppes fiaskoga
Estonia sekst. Veenuse ja Jerusalemi ja Varunaga
Estonia täpne trig. Logosega
Estonia kvink. Quaoariga

*13.05.1993 – Eesti võeti vastu Euroopa Nõukogu täisliikmeks
Estonia sekst. Veenuse ja Marsiga
Estonia trig. Jupiteriga

*21.06.1993 – Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse
Estonia poolsekst. Merkuuriga
Estonia kvink. Pluutoga
Estonia sekst. Ceresega

*10.08.1993 – Põlva sai linnaõigused
Estonia kvad. Jupiteri ja Erisega

*25.08.1993 – Lokas sai linnaõigused
Estonia oposit. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia trig. Pluutoga
Estonia sekst. Chaosega
Estonia kvad. Erisega

*25.08.1993 – Riigikogu võttis vastu käibemaksuseaduse, millega kehtestati käibemaksuks 18%
Estonia oposit. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia trig. Pluutoga

*31.08.1994 – viimased vene sõjaväeosad lahkusid Eestist
Estonia konj. Merkuuriga Neitsis
Estonia poolsekst. Veenusega
Estonia trig. Uraaniga
Estonia sekst.Pluuto ja Ceresega

*2.12.1995 – loodi erakond Isamaliit
Estonia konj. Veenusega Kaljukitses
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia sekst. Ceresega
Estonia oposit. Musta Kuuga

*5.06.1996 – Pärnust sai esimest korda suvepealinn
Estonia kvad. Päikesega
Estonia kvink. kuu tõus.sõlmega

*27.05.1998 – Suurbritannia printsi Andrew visiit Eestisse
Estonia poolsekst. Päikese ja Varunaga
Estonia trig. Quaoariga
Estonia kvink. Pluutoga
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*18.09.1998 – Riigikogu kaotas surmanuhtluse
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia kvink. Jupiteriga

*21.10.1999 – liidetakse Antsla vald ja linn
Estonia sekst. Veenusega
Estonia oposit. Saturniga
Estonia kvad. Uraaniga

*22.10.1999 – ühinevad Otepää linn ja Pühajärve vald Otepää vallaks
Estonia sekst. Veenuse, Cerese ja Logose konj.-ga Neitsis
Estonia oposit. Saturniga
Estonia kvad. Uraaniga

*31.03.2000 – algas üleriigiline rahvaloendus
Estonia konj. Vestaga Kaljukitses

*12.05.2000 – Türi kuulutati esimest korda Eesti kevadpealinnaks
Estonia trig. Merkuuri, Cerese ja Chaosega
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega

*8.10.2001 – Eesti vabariigi presidendiks saab Arnold Rüütel
Estonia konj. Erisega Jääras
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvink. Veenusega
Estonia kvad. Marsiga

*14.09.2003 – rahavas pooldas referendumil heaks liitumise Euroopa Liiduga
Estonia konj. Päikese ja Merkuuriga Neitsis
Estonia konj. Eesti Wabariigi AC-ga Neitsis
Estonia väga täpne kvad. Pluutoga
Estonia konj. Logosega Neitsis

*1.01.2004 – jõustus vanemahüvitise seadus ja nelja politseiprefektuuri moodustamise kohta
Estonia trig. Uraaniga

*21.01.2004 – Riigikogu ratifitseeris Eesti ühinemise lepingu Euroopa Liiduga
Estonia trig. Saturniga
Estonia täpne poolsekst. Ixioniga

*10.03.2004 – Riigikogu ratifitseeris Põhja-Atlandi lepingu
Estonia trig. Päikesega
Estonia oposit. Marsiga

*1.05.2004 – Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvad. Unioniga
Estonia trig. Varunaga
Estonia sekst. Logosega

*23.09.2004 – Laine Jänes sai Tartu linnapeaks
Estonia sekst. Marsi ja Jupiteriga
Estonia täpne kvad. Pallasega

*18.05.2005 – kirjutati alla Eesti ja Venemaa piirileping
Estonia kvad. Päikesega

*30.06.2005 – valitsus kiitis heaks Loksa valla ja Kuusalu valla ühinemise Kuusalu vallaks
Estonia kvink. Merkuuri ja Veenuse konj.-ga Lõvis

*23.09.2006 – Toomas Hendrik Ilves valiti uueks Eesti presidendiks
Estonia trig. Päikese ja musta Kuu konj.-ga Kaalud/Neitsi

*19-20.10.2006 – Eestit külastas Suurbritannia kuninganna Elisabeth II
Estonia kvink.Päikese, Veenuse ja Marsi konj.-ga Kaaludes
Estonia kvink. Pluutoga

*27-28.11.2006 – ametliku visiidi tegi Eestisse USA president G.Bush
Estonia kvad. Neptuuni ja Ceresega
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia trig. Varunaga

*4.03.2007 – Riigikogu 11 koosseisu korralised valimised
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia sekst. Ceresega

*24.05.2007 – Eestit külastas Jaapani keiser koos abikaasaga
Estonia konj. Merkuuriga Kaksikutes
Estonia trig. Neptuuniga

*5.06.2007 – jõustub seadus, mis keelab suitsetada restoranides, baarides ja teistes vaba aja veetmise kohtade siseruumides
Estonia oposit. Pluutoga
Estonia trig. Musta Kuuga

*25.06.2007 – Eesti president T.H.Ilves kohtus USA presidendiga Washingtonis
Estonia konj. Päikese ja Merkuuriga Vähis
Estonia sekst. Chaosega

*1.08.2007 – jõustub seadus, mis keelab Tallinnas alkoholi müügi alates kella 20.00-st
Estonia konj. Merkuuriga Vähis
Estonia väga täpne kvad. Neptuuniga,kvad. Erisega
Estonia sekst. Sednaga

*21.12.2007 – Eesti liitus Shengeni lepinguga
Estonia konj. Saturniga Neitsis
Estonia sekst. Marsiga
Estonia kvink. Europaga

kolmapäev, 16. jaanuar 2008

Eesti ja Estonia - poliitika 1/2

EESTI – POLIITIKA
Seadused, linnaõigused, iseseisvus, valimised jms.

*15.05.1248 – Tallinn sai Lübecki linnaõigused
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia kvink. Veenusega

*30.09.1291 – ordumeister Halt asutas Paide linna
Estonia oposit. Jupiteriga
Estonia konj. Kuu tõususõlmega Veevalajas

*12.06.1302 – Taani kuningas Erik VI Menved andis Rakverele Lüübecki linnaõigused
Estonia konj. Päikese ja Quaoariga Kaksikutes
Estonia trig. Pluutoga
Estonia kvink. Kuu tõus.sõlmega
Estonia oposit. Varunaga

*29.08.1346 – Taani kuningas müüs 19 tuhande marga eest Põhja-Eesti saksa ordule
Estonia trig. Veenusega
Estonia poolsekst. Saturniga

*8.05.1563 – Kuressaare saab linnaõigused
Estonia konj. Pluutoga Kalades
Estonia trig. Saturniga
Estonia sekst. Erisega

*9.05.1583 – Poola kuningas Stephan Batory kingib oma privileegiga Tartule puna-valge lipu, mis on Tartu linna lipuna kasutusel tänapäevani
Estonia konj. Veenusega Kaksikutes
Estonia sekst. Marsi ja Pluutoga

*20.08.1762 – sadamalinn Rogerwiek sai endale tänapäevase nime – Paldiski, mis tuletatud vene keelse Baltiski port järgi
Estonia trig. Veenuse ja Quaoariga
Estonia kvad. Chaosega

*4.10.1778 – Katariina II kinnitas oma ukaasiga Paide vapi kujutise nii linnale kui ka Järva maakonnale
Estonia konj. Saturniga Skorpionis

*21.08.1784 – Riia kindralkuberneri dekreet sai aluseks Võru linna rajamiseks
Estonia konj. Jupiteri ja Quaoari konj.-ga Kalades

*4.10.1788 – Katariina II kinnitas Võru linna vapi
Estonia kvad. Päikesega
Estonia poolsekst. Kuu tõus.sõlmega

*12.03.1820 – kõigis Liivimaa kihelkonnakirikutes kuulutati välja 1819.a. talurahvaseadus
Estonia kvink. Marsiga

*23.04.1858 – kehtima hakkas Eestimaa 1856.a. talurahvaseadus
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Kalades
Estonia sekst. Veenusega
Estonia kvad. musta Kuuga

*21.11.1864 – kunstnik J.Köleri algatusel esitati tsaar Aleksandr II-le eesti talupoegde suur palvekiri
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia poolsekst. Musta Kuuga

*1.06.1867 – vene keiser Aleksandr II kinnitas keeleedikti, mis nägi ette vene keele kehtestamist kõigis Baltimaade kroonuasutustes
Estonia konj. Erise ja Logosega Kalades
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Pluutoga
Estonia poolsekst. Neptuuniga

*6.10.1868 – C.R.Jakobson pidas oma esimese isamaakõne Vanemuises
Estonia trig. Neptuuniga

*26.08.1872 – algas ( Venemaa tolle aja suurim ) streik Narva Kreenholmi vabrikus
Estonia trig. Neptuuniga

*14.08.1882 – algas streik Narvas
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Uraani ja Ceresega

*25.10.1883 – seda daatumit peetakse Eesti vanima arhiivi, Tallinna Linnaarhiivi asutamisajaks
Estonia trig. Neptuuni ja Varunaga
Estonia kvad. Ceresega

*4.06.1884 – Otepää kirikus õnnistati sisse Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp
Estonia trig. Päikese ja Saturni konj.-ga Kaksikutes

*17.04.1890 – Vene keiser kinnitas Riiginõukogu otsuse vene õppekeele kasutuselevõtust Tartu õpperingkonna tütarlaste õppeasutustes
Estonia kvad. Neptuuniga
Estonia kvink. musta Kuuga

*14.07.1900 – hakkas kehtima riigi viinamonopol
Estonia sekst. Veenusega
Estonia kvad. Ceresega

*23.03.1902 – Valgas valitakse esimene eesti rahvusest linnapea – apteeker Johannes Märtson
Estonia konj. Ixioniga Lõvis
Estonia oposit. Veenuse ja Varuna konj.-ga Veevalajas
Estonia trig. Uraaniga

*23.07.1902 – Tallinnat külastas Vene tsaar Nikolai II
Estonia kvad. musta Kuuga
Russia konj. Pluutoga Kaksikutes

*26.07.1902 – Tallinna reidil kohtusid Saksa keiser Wilhelm I I ja Vene tsaar Nikolai I I
Estonia täpne kvad. Pluuto ja Russia konj.-ga Neitsis
Estonia kvink. Logosega

*25.01.-6.02.1905 – algas üldstreik Tallinnas
Estonia konj. musta Kuuga Jääras
Estonia sekst. Päikesega

*26.11.1905 – Tartus asutati eesti Rahvameelne Eduerakond J.Tõnissoniga eesotsas Estonia trig. Saturni ja Varunaga

*27.05.1906 – Tallinna esimeseks eestlasest linnapeaks valiti insener Voldemar Lender
Estonia täpne trig. Saturniga

*27.09.1909 – pandi nurgakivi Peeter I ausambale. Seda sündmust seostati Poltaava lahingu 200. aastapäevaga
Estonia kvink. Päikesega
Estonia sekst. Varunaga
Estonia trig. Ixioniga

*29.09.1910 – Tallinnas avati pidulikult nn. Heinaturul ehk Peetriplatsil Peeter I mälestussammas
Estonia kvad. Chironiga
Estonia trig. Erisega

*8.04.1917 – toimus Petrogradis suur eestlaste meeleavaldus, milles osales üle 40 000 inimese
Estonia kvad. Veenuse ja Sednaga
Estonia sekst. Varunaga

*12.04.1917 – Eestimaa alad ühendati ühte kubermangu
Estonia kvad. Veenuse ja Marsi konj.-ga Jääras
Estonia trig. Jupiteriga
Estonia sekst. Varunaga

*14.07.1917 – toimus Toompeal Maapäeva esimene istung, kus asjaajamisekeeleks määrati eesti keel
Estonia trig. Logosega

*24.09.1917 – 29 häälega 21 vastu võeti Tallinna linna volikogus vastu otsus linn ümbernimetada Revelist Kolõvaniks. Kuberner I.Korostovets aga ei andnud seda dokumenti tsaarile edasi ja linna ametlikuks nimeks jäi edasi Revel
Estonia kvad. Varuna ja Ixioniga

*24.10.1917 – Eesti Maanõukogu võttis vastu otsuse Eesti välisesinduste loomise kohta
Estonia sekst. Varunaga
Estonia trig. Ixioniga

*19.02.1918 – Maanõukogu vanematekogu otsustas Tallinnas kuulutada Eesti iseseisvaks, kiitis heaks iseseisvusmanifesti teksti ja moodustas eesti Päästekomitee
Estonia konj. Päikese ja Uraani konj.-ga Veevalajas
Estonia oposit. Quaoariga

*23.02.1918 – Pärnus loeti avalikult ette Eesti Wabariigi iseseisvusmanifestatsioon
Estonia konj. Päikese Kalad/Veevalaja
Estonia kvink. Marsiga
Estonia oposit. Quaoariga

*24.02.1918 – Eesti Vabariigi sünd- ja iseseisvumine Estonia konj. Päikesega Kalades
Päikese oposit. Quaoariga
Uraani konj. Chaosega Veevalajas
Cerese konj. Kuu tõus.sõlmega Amburis

*16.06.1919 – tuli kokku esimene Eesti Vabariigi ajal valitud Tallinna linnavolikogu
Estonia poosekst. Pluutoga
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega
Estonia sekst. Chironiga

*30.-31.08.1919 – toimus esimene Eesti Ametühingute kongress
Estonia sekst. Saturni ja Quaoari konj.-ga Neitsis
Estonia kvad. Ceresega

*24.03.1920 – asutati Eesti Iseseisev Sotsialistlik Tööliste Partei (EISTP), mis ametlikult keelati 7.05.1924
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia trig. Veenusega
Estonia sekst. Saturniga
Estonia kvad. Chironiga

*15.06.1920 – Asutav Kogu võttis vastu Eesti Wabariigi põhiseaduse
Estonia kvink. Uraaniga

*6.09.1920 – moodustati Valga linnast ja selle ümbruskonnast Valga maakond ning Valga linn jagati Eesti ja Läti vahel pooleks
Estonia konj. Merkuuriga Neitsis
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvink. Chironiga

*5.11.1920 – toimus Eesti Kommunistliku Partei esimene kongress
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia oposit. Chironiga

*16.05.1921 – tegevust alustas Eesti Riigi Keskarhiiv
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Skorpionis
Estonia kvink. Merkuuriga

*22.09.1921 – Eesti sai Rahvasteliidu liikmeks
Estonia kvad. musta Kuuga

*24.02.1922 – Tallinnas nimetati Peetriplats ümber Vabaduse platsiks
Estonia sekst. Erisega
Estonia poolsekst. Chaosega

*29-30.04.1922 – algas Peeter I mälestussamba mahavõtmine Tallinnas
Estonia kvad. Merkuuri ja Logosega

*21.06.1922 – Riigikogu võttis vastu riigilipu seaduse
Estonia konj. Chaosega Veevalajas
Estonia trig. Päikese ja Merkuuri konj.-ga Kaksikutes

*28.07.1922 – Ameerika Ühendriigid tunnustasid viimase suurriigina Eestit de jure
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia täpne poosekst. Varunaga

*3.09.1922 – toimus esimene ELKNÜ kongress
Estonia kvad. Logose ja Ceresega

*12.09.1922 – Tallinnas avati pidulikult Riigikogu hoone
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia oposit. Neptuuniga
Estonia sekst. Chironiga
Estonia kvad. Ceresega

*1.11.1922 – loodi Eesti vabariigi Siseministeeriumi alluvuses Piirivalve Valitsus
Estonia trig. Saturniga
Estonia sekst. Chironi ja Sednaga

*5.02.1925 – Riigikogu võttis vastu Kultuurkapitali seaduse
Estonia konj. Neptuuniga Lõvis
Estonia kvink. Merkuuri ja Veenuse konj.-ga Kaljukitses

*19.06.1925 – Riigikogu kinnitas Eesti riigivapi
Estonia oposit. Chaosega

*8.09.1925 – Tallinnas avati politseikool
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*2.07.1926 – Tõrva sai linnaõigused
Estonia kvink. Pluutoga

*13.11.1927 – Tallinnas avati Reaalkooli ees Ferdi Sannamehe valmistatud mälestussammas Vabadussõjas langenud õpetajatele ja õpilastele
Estonia trig. Merkuuri ja Marsi konj.-ga Skorpionis, trig. Pluutoga
Estonia kvad. Kuu tõus.sõlmega

*24.04.1928 – esimest korda kasutati Virumaa vappi Viru Maavalitsuse Teataja tiitellehel
Estonia konj. Päikesega Sõnnis
Estonia sekst. Cerese ja Chaosega

*9.06.1931 – valitsus kinnitas sihtasutuse Eesti Kultuurfilm põhikirja Estonia oposit. Varunaga
Estonia trig. Ceresega

*1.03.1934 – algas järjekordne rahvaloendus Eestis
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia trig. Marsiga
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia kvink. Saturniga

*7.03.1935 – asutati Isamaliit Estonia täpne kvinkunks Uraaniga
Estonia väga täpne sekst. Kuu tõus.sõlmega

*23-25.02.1936 – toimus rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks Estonia konj. Merkuuriga Veevalajas
Estonia trig. Musta Kuuga

*1.04.1936 – Otepää alev sai linnastaatuse
Estonia sekst. Jupiteriga

*5.02.1937 – Riigivanem kinnitas Saare, Viljandimaa ja Pärnumaa maakonna vapid
Estonia konj. Saturniga Kalades
Estonia kvad. Kuu tõus.sõlmega
Estonia sekst. Ceresega
Estonia oposit. Quaoariga

*1.04.1937 – hakkas kehtima Steriliseerimise seadus Estonia konj. Päikese,Merkuuri ja Varunaga Jääras Estonia täpne sekst. Ceresega

*17.08.1937 – Riigivanem K.Päts kuulutas välja uue Eesti Wabariigi Põhiseaduse Estonia konj. Logosega Estonia oposit. Marsi ja musta Kuuga
Estonia sekst. Saturniga

*1.01.1938 – hakkas kehtima uus Eesti Wabariigi Põhiseadus Estonia täpne trig. Quaoariga ja Neptuuni konj.-ga Neitsis

*19.04.1938 – Kunda sai linnaõigused
Estonia sekst. Cerese ja Varunaga
Estonia kvad. Chaosega

*24.04.1938 – Konstantin Päts valitakse Eesti presidendiks
Estonia kvad. Neptuuni ja Chaosega
Estonia sekst. Ceresega

*1.05.1938 – 14-st senisest alevist said linnad Estonia täpne sekst. Ceresega
Estonia kvad. Neptuuniga

*1.04.1939 – kaotati kõik olemasolevad vallad ja moodustati 248 uut valda
Estonia täpne oposit. Logosega
Estonia trig. Marsiga

*23.08.1939 – sõlmiti Molotov-Rippentropi pakt
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia trig. Logosega
Estonia oposit. Ixioniga

*28.09.1939 – sõlmiti nõnda nimetatud baaside leping EV ja NL vahel
Estonia (lib) kvad. Russiaga (can)
Estonia oposit. Saturniga

*16.06.1940 – Nõukogude Venemaa saadab Eestile ultimaatumi
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvink. Logosega

*21.06.1940 – toimus riigipööre, vahetus valitsus
Estonia oposit. Veenusega
Estonia trig. Jupiteri ja Saturni konj.-le Sõnnis

*5.07.1940 – saadeti laiali Riigikogu
Estonia kvad. musta Kuuga
Estonia kvink. Merkuuriga
Merkuuri konj.Marsi ja Pluutoga Lõvis

*21.07.1940 – Eestis kehtestati nõukogude võim
Estonia kvad. musta Kuuga
Estonia kvink. Pluutoga Lõvis

*5.08.1940 – Eesti läks üle Moskva ajavööndile
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvink. Pluutoga
Russia oposit. Chaosega

*6.08.1940 – Eesti inkorporeriti NL-du koosseisu
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvink. Pluutoga
Russia oposit. Chaosega
Jupiteri väga täpne konj. Saturniga Sõnnis

*25.08.1940 – toimus Eesti NSV Ülemnõukogu esimese kooseisu valimine
Estonia trig. Päikese ja Marsi konj.-ga Neitsis

*14.06.1941 – Juunikuu suurküüditamine
Estonia konj. Erisega Jääras
Estonia kvad. Veenusega

*11.07.1941 – loodi Eesti NSV Vabariiklik Kaitsekomitee, mis tegutses kuni 28 augustini
Estonia täpne sekst. Logosega, sekst. Jupiteriga

*2.02.1942 – kuulutati välja kõigil okupeeritud aladel saksa keel ametlikuks riigikeeleks
Estonia sekst. Päikese ja Ceresega
Estonia trig. Jupiteriga

*19.08.1944 – viimast korda esines raadios Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots
Estonia sekst. Jupiteriga
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia kvink. Erisega

*24.09.1944 – Haapsalust sai rajoonikeskus
Estonia trig. Chaosega

*5.04.1945 – asutati Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Estonia oposit. Pluutoga
Estonia sekst. Erisega
Estonia trig. Ixioniga

*15.06.1946 – Kohtla-Järve sai linnaõigused
Estonia konj. Varunaga Sõnn/Jäär
Estonia kvad. Marsiga
Estonia kvink. Quaoariga

*12.05.1947 – Stockholmis moodustati Eesti Rahvusnõukogu
Estonia sekst. Pluuto ja Ceresega
Estonia väga täpne kvink. musta Kuuga
Estonia trig. Ixioniga

*6.09.1947 – algas sundkollektiviseerimine Eestis
Estonia kvad. Varunaga
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*25.03.1949 – algas teine suurküüditamine
Estonia kvad. Merkuuriga

järgneb....

reede, 11. jaanuar 2008

Eesti ja Estonia

Pühendatud Eesti Vabariigi 90-daks aastapäevaks

Soome astronoom Yrjö Väisila avastas Turu observatooriumis 12. veebruaril 1939. aastal kell 22.02 asteroidi, mille ta nimetas Eestimaa auks - Estonia. Esialgne tähis oli 1939CK, kataloogi kanti nime saanuna asteroid 1541Estonia. Tema tiirlemisperiood on 4,6 aastat, orbiidi kalle ekliptika suhtes 4,88 kraadi. Avastamise momendil asus 16.44 Neitsis. Sama kraad ja märk on ka vana Vabariigi ascendendi kohaks!!! Kuulub ta Marsi tagusesse asteroidide vööse, Päikeseni on 2,76 aü-d.

Meid võiks ja peaks huvitama, kuidas on riigi auks nimetatud taevane sõsar meie isamaa ajaloos sündmustes ka kajastunud. Lisatud on mõned sündmust iseloomustavad planeetide, printsiibist lähtuvalt, aspektid lähemate taevakehadega. Kaasatud on cubewanode grupi väikeplaneedid, Ceres, Chiron, kääbusplaneedid Pluuto ning Eris ja Ixion. Viimast tuleks alati vaadelda koos Pluuto liikumisega. Sellest oli lähemalt juttu artiklis Pluuto ja Ixioni paaristants.

Seda ülevaadet koostades läks aja jooksul maht aga suureks. Algse paarikümne lehekülje pikkune ülevaade kasvas ligi saja leheküljeliseks. Nagu öeldakse - süües tekkis isu. Kokku panin kirja 835 erinevat sündmust. Kõiki neid siin välja tuua pole võimalik ja seepärast piirdun ainult nende sündmustega, kus Estonia teeb konjunktsioni planeedtega või eespool loetletud teiste taevakehadega. Ka neid sai üksjagu palju. Kogu ülevaate jagasin laias laastus 12-ks grupiks. Keda ajalugu eriti ei huvita siis saab seda kasutada kui andmebaasi asteroid 1541Estonia taevasest toimest meie maa sündmustes. Kuigi ajaloost me ei pääse, kõik mis oli eile või üleeile on juba ajalugu. ja oma maa ajalugu peaks ikka teadma ja tundma. Alustaks Eestimaa ajaloo kaugetest aegadest - Eesti sõdades.

Ülevaate koostamise puutusin kokku kalendri erinevustega. Teatavasti lõppes Juliuse kalender 15.10.1582 ja Euroopa läks üle Gregoriuse kalendrile. Venemaa tegi seda 1.01.1700.a. Kalendrit muudeti ka 1.02.1918. Siin äratoodud kuupäevad on peamiselt uue kalendri järgi võetud. Kuid osa infoallikad ei märgi ära, millise kalendri järgi on sündmus fikseeritud. Nii et või olla on mõningaid erinevusi. Neid kõiki üle kontrollida pole lihtsalt võimalik suure mahu tõttu.

Estonia sümboliseerib varasematel aegadel eestimaad ja tema rahvast. Peale riigi moodustamist lisandus sellele veel riiklik sümbolism.
Ülevaade on samuti hea meeldetuletus meie ajaloo sündmustele, mida vene ajal paljuski ei õpetatud või näidati hoopis teises valguses.
EESTI JA SÕJAD

*15.09.1210 – Ümera lahing Estonia konj. Pluutoga Lõvis

*21.09.1217 – Madisepäeva lahing, hukkusid Sakala vanem Lembitu ja Turaida vanem Kaupo
Estonia oposit. Kuuga
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia trig. Neptuuniga
Estonia täpne kvinkunks Pluutoga
Jupiteri konj. Musta Kuuga Kaaludes

*12.04.1219 – Taani laevastiku dessant Lindanise alla
Estonia poolsekst. Jupiteriga
Estonia trig. musta Kuuga

*15.06.1219 – Lindanise lahing, mille võitsid Taani väed Estonia konj. Veenusega Kaksikutes

*8.08.1220 – saarlased vallutasid Lihula
Estonia konj. Merkuuriga Neitsis
Estonia kvad. Kuu tõususõlmega
Estonia sekst. Musta Kuuga

*2-3.02.1227 – vallutati Muhu linnus saksa ordu poolt ja Eesti oli lõplikult alistatud
Estonia konj. Päikese ja Jupiteri konj.-ga Veevalajas
Estonia kvink. Varunaga
Estonia trig. Ixioniga

*22.09.1236 – toimub Saule lahing: Mõõgavendade ordu sai tõsiselt kannatada ja see reorganiseeriti saksa ordu Liivimaa haruks
Estonia konj. Chironiga Kalades
Estonia trig. Veenuse ja Marsiga
Estonia kvad. Saturniga
Estonia oposit. musta Kuuga

*5.04.1242 – Jäälahing Peipsi järvel
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia täpne kvad. Saturniga

*4.05.1343 – Paide ordulinnuses kohtusid eestlaste neli kuningat (Jüriöö ülestõusu juhti) ja kolm sõjasulast Liivi ordumeistriga. Tekkis relvakokkupõrge ja kogu eestlaste esindus tapeti
Estonia sekst. Marsiga
Estonia konj. Ixioniga Sõnnis
Estonia kvad. Quaoariga

*23.04.1343 – algas Jüriöö ülestõus
Estonia konj. Päikese ja Veenusega Sõnnis
Estonia sekst. Marsiga
Estonia poolsekst. Uraani ja Pluuto konj.-ga
Estonia oposit. Chironiga

*14.05.1343 – toimus Jüriöö ülestõusu Kanavere lahing
Estonia kvad. Varunaga

*26.05.1343 – Pihkva väed tungisid Tartu piiskopkonna territooriumile
Estonia kvad. Varunaga
Estonia poolsekst. Chironiga

*24.07.1343 – vallandus ülestõus Saaremaal
Estonia konj. Logosega Kaksikutes
Estonia sekst. Uraaniga
Estonia trig. musta Kuuga
Estonia kvad. Erisega

*22.01.1558 – Liivi sõda: vene väed tungisid Liivimaale, järgmine päev saabusid Narva alla
Estonia konj. musta Kuuga Kaljukitses
Estonia sekst. Chironiga
Estonia poolsekst. Latviaga

*11.05.1558 – Liivi sõda: vene väed vallutavad Narva
Estonia konj. Jupiteriga Veevalajas
Estonia kvad. Saturniga

*19.07.1558 – Liivi sõda: venelased vallutavad Tartu
Estonia kvad. Erisega

*2.08.1560 – Liivi sõda: Oomuli (Härgmäe) lahing, vene väd purustavad Liivi ordu peajõud
Estonia trig. Uraaniga

*20.08.1560 – Liivi sõda: venelased vallutavad pärast 3 nädalast piiramist Viljandi
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Jupiteri ja musta Kuu konj.-ga Jääras
Estonia sekst. Quaoariga
Estonia kvad. Sednaga

*11.09.1560 – Liivi sõda: Tallinna all langes raehärra Blasius Hochgreve, kelle mälestuseks asub Tallinnas Marta tänaval paigutatud kivirist
Estonia trig. Ceresega

*1.01.1573 – vallutati vene vägede poolt Rootsile kuulunud Paide
Estonia oposit. Russiaga
Estonia sekst. Chaosega
Estonia kvad. Quaoariga

*9.07.1575 – vallutati vene vägede poolt Poolale kuulunud Pärnu
Estonia sekst. Päikese, Marsi ja Jupiteri konj.-ga Vähis

*21.01.1577 – vene tsaari Ivan IV väed jõudsid Tallinna alla ja algas linna intensiivne tulistamine suurtükkidest
Estonia konj. Päikesega Veevalajas
Estonia sekst. Marsiga
Estonia kvad. Erisega
Estonia trig. Quaoariga

*23.02.1582 – Liivi sõda: vastavalt Jan Zapolski vaherahule saabus oma väega Tartusse Poola suurkantsler Jam Zamoyski, et linn üle võtta
Estonia konj. Päikesega Kalades
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*10.08.1583 – Liivi sõda: sõda lõppes Pljussa rahuga
Estonia konj. Sveaga Vähis
Estonia poolsekst. Päikesega

*5.05.1595 – Täyssinä rahu: Rootsi loovutas Ingerimaa Venemaale
Estonia kvad. Erise ja Ixioniga

*9.08.1600 – Rootsi-Poola sõda 1600-1629: algas sõda, mille tagajärjel Eestimaa jäi Rootsi võimu alla
Estonia oposit. Marsiga
Estonia kvad. Uraaniga

*16.09.1629 – Altmarki vaherahu: kogu Eesti sai Rootsile
Estonia sekst. Päikesega
Estonia kvad. Saturniga
Estonia oposit. Jupiteriga

*20.07.1656 – Rootsi-Venemaa sõda 1656-1661: vene väed alustasid pealetungi Vastselinna linnusele
Estonia kvad. Merkuuri ja Ixioniga
Estonia sekst. Russiaga

*20.12.1658 – Rootsi-Vene sõda: sõlmiti vaherahu
Estonia konj. Marsi ja Kuu tõus.sõlme konj.-ga Amburis

*23.04.1660 – Rootsi-vene sõda: sõlmiti Olivas järgmine vaherahu
Estonia sekst. Merkuuriga

*21.06.1661 – Rootsi-Vene sõda: Jõgevamaal Kärde Rahumajas sõlmiti lõplik rahu, mis kestis kuni Põhjasõjani
Estonia täpne poolsekst. Marsiga

*24.08.1699 – Poola kuningas August II sõlmis lepingu Liivimaa rüütelkonnaga. Seda loetakse üheks Põhjasõja puhkemise ajendiks
Estonia konj. Chironiga Neitsis
Estonia kvad. Varunaga

*12.02.1700 – algas Põhjasõda, Saksamaa ründas Riia linna
Estonia kvad. Päikesega
Estonia poolsekst. Latviaga

*7.08.1700 – Põhjasõda:Taani väed ründavad Rootsi liitlast Holstein-Gottorpi hertsogi vägesid
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Veenusega
Estonia poolsekst. Latviaga

*9.08.1700 – Põhjasõda:Venemaa kuulutab Rootsile sõja, seda loetakse ametlikult Põhjasõja alguseks
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Veenusega
Estonia poolsekst. Latviaga

*23.09.1700 – Põhjasõda: vene vägi alustas Narva piiramist
Estonia kvad. Veenusega

*30.11.1700 – Põhjasõda: Narva lahing
Estonia konj. Merkuuriga Amburis
Estonia trig. Kuu tõus.sõlmega

*9.01.1702 – Põhjasõda: Erastvere lahing
Estonia konj. Jupiteriga Kalades
Estonia kvad. Varuna ja Chaosega
Estonia oposit. Logosega

*29.07.1702 – Põhjasõda: Hummuli lahing
Estonia sekst. Uraaniga

*3.05.1704 – Põhjasõda: vene väed võidavad rootslasi Kastre lahingus Emajõel ja nad hõivavad Tartumaa
Estonia kvad. Ceresega

*14.07.1704 – Põhjasõda: Kastre lahing
Estonia sekst. Päikesega
Estonia kvad. Kuu tõus.sõlmega

*20.08.1704 – Põhjasõda: vallutati Narva vene väged poolt
Estonia kvink. Saturni ja Sednale

*29.09.1710 – Põhjasõda: Tallinn kapituleerus võitluseta vene vägedele
Estonia trig. Päikesega
Estonia kvink. Veenusega

*10.09.1721 – Uusikaupunki rahu: Põhjasõja lõpp
Estonia konj. musta Kuuga, Varuna, Chaose ja Kuu tõus.sõlmega Vähis
Estonia sekst. Päikesega
Estonia kvad. Chironiga

*4.07.1784 – Räpina puuaia sõda: kogu Liivimaad haaranud talurahvarahutuste, nn. Pearaha rahutuste tõsisemaid kokkupõrkeid
Estonia trig. Päikese ja Uraani konj.-ga Vähis
Estonia kvink. Marsiga

*29.08.1784 – pearaha mäss Karulas
Estonia konj. Jupiteriga Kalades
Estonia oposit. Päikesega

*13.05.1790 – Rootsi-Vene laevastiku merelahing Tallinna lahel, lõppes rootslaste kaotusega
Estonia konj. Päikesega Sõnnis
Estonia kvad. Marsi, Jupiteri ja Pluutoga

*14.10.1805 – toimus Kose-Uuemõisa ülestõus
Estonia konj. Merkuuriga Kaaludes
Estonia kvad. Logosega

*19.07.1841 – toimus Pühajärve sõda
Estonia konj. Chironiga Lõvi/Vähk
Estonia sekst. Merkuuriga

*30.08.1854 – Krimmi sõda: Inglise ja Prantsuse sõjalaevad, et takistada venemaa kaubandust ülemeremaadega, ristlesid Pärnu rannikul ja lahes. Uulu rannas hävitati kõik paadid ja laevad
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Sõnnis
Estonia väga täpne sekst. Sednaga

*2.06.1858 – toimus Mahtra sõda, milles osales tuhat talupoega
Estonia sekst. Jupiteri Uraani konj.-ga Kaksikutes

*22.02.1859 – toimus Mahtra sõjast osavõtjate karistuspeks nn. Verepõllul
Estonia konj. Marsiga Jääras
Estonia kvad. Veenusega
Estonia sekst. Quaoariga

*4.09.1897 – Saaremaal toimus Lümanda ja Kihelkonna valla talupoegade vastuhakk politseile, mis sai tuntuks “Astla sõja” nime all
Estonia konj. Päikesega Neitsis
Estonia kvad. Pluutoga

*16.10.1905 – Tallinna Uuel turul tulistas sõjavägi miitingulisi
Estonia oposit. Marsi ja Uraani konj.-ga Kaljukitses

*2.11.1905 – toimus 16.oktoobris rahvaülestõusust hukkunud osavõtjate matus
Estonia oposit. Uraaniga

*2.08.1906 – toimus ülestõus ristlejal Pamjat Azova
Estonia konj. Päikese, Quaoari ja Kuu tõus.sõlmega Lõvis
Estonia oposit. Chaosega
Estonia sekst. Russiaga

*23.07.1914 – Esimene maailmasõda: sõja ajendiks sai 28.06. Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos, ultimaatum aga otseseks sõja kuulutamiseks
Estonia täpne poolsekst. Saturniga
Estonia sekst. Neptuuni ja Erisega

*28.07.1914 – algas Esimene maailmasõda
Estonia konj. Russiaga Sõnn/Kaksikud
Estonia täpne sekst. Neptuuniga, sekst. Erisega
Estonia kvad. Quaoariga

*28.08.1915 – Esimene maailmasõda: pommitati nelja pommiga Paldiskit
Estonia sekst. Musta Kuuga
Estonia oposit. Uraaniga
Estonia väga täpne kvink. Varunaga

*23.05.1917 – Lappeenrantas Soomes moodustati Eesti Sõjaväelaste Liit
Estonia trig. Merkuur,Marsi ja Jupiter konj.-ga Sõnnis

*20-25.02.1918 – Vene laevastik lahkus Tallinnast Jääretkele
Estonia konj. Päikesega Veevalajas
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia täpne oposit. Quaoariga

*21.02.1918 – saksa väed jõuavad Eestimaa pinnale
Estonia konj. Päikesega Veevalaja/Kalad
Estonia kvink. Marsiga
Estonia kvad. Jupiteriga

*4.03.1918 – saksa vägede pealetung peatus Narva jõe joonel
Estonia konj. Merkuuriga Kalades
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia trig. Pluutoga

*21.11.1918 – saksa väed lahkuvad Eestimaa pinnalt
Estonia kvad. Marsiga

*12.01.1919 – Eestise saabusid Vabadussõtta Soome vabatahtlikud
Estonia konj. Sednaga Jääras
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia trig. Neptuuniga

*31.01.1919 – toimus Vabadusõja tähtsamaid ja ohvriterohkemaid lahinguid – Pajusi lahing
Estonia kvink. Ixioniga
Estonia sekst. Ceresega

*2.02.1919 – sureb Eesti väeosa juht, Pajusi lahingus raskelt haavata saanud Julius Kuperjanov
Estonia sekst. Päikesega
Estonia kvink. Ixioniga
Estonia sekst. Ceresega

*20.03.1919 – toimus Vabadussõja Munamäe lahing
Estonia trig. Ceresega

*3.04.1919 – Eesti sõjavägede ülemjuhataja andis korralduse sõjakooli loomiseks
Estonia sekst. Jupiteri ja Pluuto konj.-ga Vähis
Estonia väga täpne kvad. Neptuuniga
Estonia sekst. Ceresega
Estonia oposit.musta Kuuga

*25.04.1919 – Narva sai punaarmee suurtükitulest rängalt kannatada
Estonia sekst. Cerese ja Varunaga

*19.06.1929 – asutati Eesti vabariigi Kaitseliidu hooldusmärk – Valgerist (kolm klassi)
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*21.06.1919 – Võnnu lahing
Estonia täpne sekst. Neptuuniga
Estonia sekst. Chironiga

*3.07.1919 – Starsdenhofis Lätis sõlmiti vaherahu Eesti vägede ja Landeswehri vahel
Estonia kvad. Ixioniga
Estonia trig. Sednaga

*23.12.1919 – Puurmanis moodustati J.Kuperjanovi esimene partisaniüksus
Estonia trig. Veenuse ja Varunaga
Estonia kvad. Marsiga
Estonia sekst. Logosega

*3.01.1920 – hakkas kehtima vaherahu Eesti ja Venemaa vahel
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia oposit. Päikesega
Estonia sekst. Saturni, Quaoari ja Logosega

*2.02.1920 – sõlmiti Tartu rahu
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia oposit. Veenusega

*16.03.1920 – Tallinnasse saabus esimene osa Tartu rahulepingu alusel Nõukogude Venemaalt saada olev kullalast
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia trig. Marsi ja Uraaniga
Estonia sekst. Saturniga
Estonia väga täpne kvad. Chironiga

*30.03.1920 – ratifitseerimiskirjade vahetamisega Moskvas astus jõusse Tartu rahu
Estonia kvad. Päikese ja Chironi konj.-ga Jääras
Estonia trig. Marsiga
Estonia sekst. Saturniga
Estonia poolsekst. Jupiteri ja Neptuuni konj.-ga Lõvis

*3.05.1922 – tabati Eesti kommunistide juht-revolutsionäär V.Kingisepp ja hukati samal ööl
Estonia kvad. Merkuuriga

*1.12.1924 – Tallinnas toimus nn. 1 dets. ülestõus;
Estonia täpne trig. Ceresega
Estonia trig. Merkuuri ja Jupiteri konj.-ga Amburis

*2.06.1929 – asutati Eesti Vabadussõjalaste Keskliit
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia sekst. Cerese ja Chironi konj.-ga Sõnnis

*12.03.1934 – toimus riigipööre K.Pätsi ja J.Laidoneri juhtimisel
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia trig. Päikesega
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia kvink. Saturniga

*1.03.1937 – kaitsevägi nimetati ümber sõjaväeks ja Kaitseministeerium Sõjaministeeriumiks
Estonia sekst. Ceresega

*1.09.1939 – algas Teine maailmasõda
Estonia kvad. Russiaga
Estonia oposit. Varunaga
Estonia kvink. Chaosega

*18.10.1939 – algas Punaarmee vägede sissemarss Eestisse
Estonia konj. Veenusega Skorpionis
Estonia(sco) kvad. Russia ja Pluuto konj.-ga Lõvis
Estonia trig. musta Kuuga

*10.12.1939 – aurik “Kassari” oli esimene Eesti laev, mis langes alanud Teise maailmasõja ohvriks
Estonia konj. Merkuuriga Skorpionis
Estonia trig. Jupiteriga

*15.06.1940 – NL tulistas alla Soome reisilennuki Kalevala
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvink. Logosega

*22.06.1941 – algas Suur Isamasõda
Estonia konj. Erisega Jääras
Estonia oposit. Ixioniga

*7.07.1941 – Saksa okupatsiooniväed hõivavad Valga linna
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Logosega

*8.07.1941 – lahing Viljandi lähistel saklastega oli esimene tõsisem Eestimaa pinnal
Estonia kvad. Päikese ja musta Kuuga
Estonia sekst. Logosega

*9.07.1941 – Tartus lasti õhku Kivisild
Estonia trig. Veenusega
Estonia kvad. musta Kuuga
Estonia sekst. Logosega

*7.08.1941 – Saaremaalt Kogula lennuväljalt sooritati pommituslend Berliini peale
Estonia konj. Marsiga Jääras
Estonia trig. Päikesega
Estonia kvad. Russiaga

*10.09.1942 – anti välja käskiri 249. Eesti Laskurdeviisi moodustamise kohta
Estonia konj. musta Kuuga Vähis
Estonia kvad. Erisega

*27.03.1943 – Hjalmar Mäe andis Eesti ohvitseridele ja allohvitseridele korraldusele astuda vabatahtlikult Eesti Leegonisse
Estonia kvad. Päikese ja Erisega
Estonia sekst. Veenusega
Estonia poolsekst. Pluutoga

*6.03.1944 – vene lennuvägi heitis 11 tunni jooksul Narvale ligi 4 tuhat pommi
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia kvink. Uraani ja Erisega

*9.03.1944 – Tallinna suurpommitamine vene lennuväe poolt
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia kvink. Uraaniga
Estonia kvad. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvink. Erisega
Estonia oposit.Phaetoniga

*13.08.1944 – vene väed vallutavad Võru
Estonia sekst. Veenusega
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvink. Erisega

*25.08.1944 – vene väed vallutavad Tartu
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia täpne poosekst. Ixioniga

23.11.1944 – kogu Eesti oli vene vähede poolt vallutatud. Algas nõukogude võimu periood
Estonia konj. Merkuuriga Skorpionis
Estonia oposit. Logosega

*2.05.1945 – lõppes Teine maailmasõda Berliini kapitulatsiooniga
Estonia sekst. Merkuuri ja Veenusega Jääras
Estonia trig. Logose ja Berolinaga

*8.05.1945 – kapituleerus kogu Saksamaa
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Veenusega
Estonia trig. Logose ja Berolinaga
Estonia täpne kvink. Jupiteriga
Estonia poolsekst. Russiaga

*14.04.1945 – toimusid langenud vene sõdurite matmine Tõnismäele
Estonia trig. Uraaniga

*8.05.1946 – eestimeelsed lasid õhku puust ausamba Tõnismäel
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia oposit. Chironiga

*22.09.1947 – avati pronksmonument Tõnismäel
Estonia sekst. Veenuse ja Quaoariga

*28.04.1950 – hävitustöö Tartu monumentide kallal: võeti maha Kalevipoja kuju
Estonia sekst. Päikesega
Estonia sekst. Musta Kuuga

*22.09.1980 – Tallinnas spontaansed noorsoorahutused
Estonia konj. Päikese, Jupiter ja Saturni konj.-ga Neitsi/Kaalud
Estonia sekst. Uraaniga
Estonia kvad. Neptuuniga

*1.10.1980 – noorte meeleavaldused Tallinnas
Estonia konj. Jupiteri ja Saturniga Neitsis

*17.02.1990 – Järvakandis taastati Eesti Kaitseliit
Estonia trig. Päikesega

*28.02.2004 – Iraagis hukkus Eesti kaitseväelane A.Nuiamäe
Estonia oposit. Marsi ja Kuu tõus.sõlme konj.-ga Sõnnis

*3.07.2007 – toimus Tõnismäe põrmude ümbermatmine kaitseväe kalmistule
Estonia konj. Päikesega Vähis
Estonia trig. Kuu tõus.sõlmega
Estonia sekst. Ceresega
Estonia väga täpne poolsekst. Chaosega
järgneb...neljapäev, 3. jaanuar 2008

Ärka Eesti ja muutu !


Inimene on ikka omajagu uudishimulik, kas ta usub või mitte aga aastavahetusel ilmuvaid horoskoope loeb küll. On neid, kes kohe hakkavad kommentaarides kirjutatud maha tegema, tänitama ja muidu oma vähest teadmatust demonstreerima. Milleks nad siis aastast aastasse neid ostavad ja loevad, kui juba ette on häälestatud negatiivselt? Jätaks selle tegemata ja nii nende kui teiste elu oleks palju kenam, jääks ära see sapine sõnavaht ja asjatu närvilisus ning stress. Need aga, kes asjast aru saavad, on palju tolerantsemad ja omavad rohkem teadmisi, reeglina ei kommenteeri ega tee neid ka maha. Nad oskavad prognoositavast ise oma peaga mõeldes leida, analüüsida ja teha järeldused, mis siinset elu-olu maapeal mõjutab ning kuidas kõik on kõigega seotud.

Mida on siis oodata selle aasta esimesel poolaastal taevalt Eesti jaoks? Kuna pingeid ja raskeid seise on lihtsam horoskoobist näha, siis kõigepealt sellest. Mis muidugi ei tähenda, et midagi positiivset terve aasta jooksu ei tulegi, küll tuleb ja see on paljus ka meie kõigi endi teha. Et mitte lasta end olla mõjutatud teiste astroloogide poolt koostatud aastaprognoosidest, jätsin need nimme lugemata. Nagunii on täpseid ja konkreetseid prognoose ilmvõimatu teha, teha saab ainult üldjoontes planeetide printsiipide kaudu ja ajaliselt määrata ära see kuu või nädal, millal kõige enam oleks oodata disharmoonilisi seise ning pingeid nii ühiskondlikus kui eraelus. Neid pingelisi aegu saab ära hoida, leevendada, muuta oma suhtumist olukorda, kui oled varustatud teadmistega, mis kirjeldavad ja annavad aja, millal see saab olema. Kui olukorda ei saa muuta, tuleb muuta suhtumist ning siis paistab iga kole seis või ränk olukord hoopiski teises valguses. Ja seda ma üritan siis nii ka alljärgnevalt teha Eesti Wabariigi horoskoobi põhjal.

Üks pingelisem periood algab juba jaanuari lõpust ja on seda terve veebruari esimese poole, siis tran. Päike läheb üle nataalse Damoclese, Veenuse, Merkuuri ja VI maja tipu ja Uraani. Transiitne Päike teeb siis ühenduse ka praegu Veevalajas liikuva Damoclese ja Neptuuniga. Päikese üleminek Veenus-Merkuurist on vast lühema mõjuga. Veenus kaardis valitseb IX maja, mis riigi horoskoobis tähistab õiguskorda, kohtusüsteemi, haridust ja teadust, välisasju, suhteid rahvusvaheliste organisatsioonidega jne. Nähtavasti tuleb kemplemist Euroliidu saastekvootide maksustamise ja finantsasjade üle üldse. Veenus kaardis valitseb ka II-st maja, mis sümboliseerib riigi rahvamajandust, rahvuslikku koguprodukti, rahalisi sissetulekuid ja varasid jne. Finantsjuttudest me ei pääse. Merkuur on kaardi AC ja MC valitseja ja viimane sümboliseerib täitesaadavat võimu, lideerivat parteid, milleks hetkel on Reformierakond. MC läheduses liikub edasi-tagasi ikka veel Chaos, sellest need segasevõitu poliitilised mängud juhtpartei ja valitsuse otsustes, õiguskantsleri mahategemine, kahtlased kokkulepped Keskerakonnaga jms. Arvan, et Päikese üleminek nii Veenuselt kui Merkuurilt ja samaaegne ühendus tran. Damoclesega neis ülaltoodud kahe planeedi valdkondades segadust ja arusaamatusi toovad. Merkuur on seotud veel liiklusega, noorsooga, kommunikatsiooniga tervikuna. Päikese üleminek Merkuurist toob lühiajaliselt need valdkonnad esiplaanile.
Aga palju pikema toimega on tran. Neptuuni ühendus nataalse Merkuuriga, mille mõjutoimet oli tunda juba läinud aasta jooksul. Eks terve aasta jooksul olnud sagedased ja rasked liiklusavariid olegi seotud Neptuuni mõjuga nataalsele Merkuurile. See seis ei lõpe niipea, vähemalt terve alanud aasta on tema mõju tunda. Seepärast tuleks ikka rohkem kui kaks korda enne mõelda mida teed ja ette võtad, kuidas liikluses käitud. Kergesti võib sattuda Neptuuni illusioonide küüsi, “meri tundub olevat põlvini”. Sõita ei tohiks kiiremini kui jõuab kaasa lennata Su enda kaitseingel.

Päikese üleminek nataali Uraanist aga võib tuua tõelisi ootamatusi, sest Uraani puhul on praktiliselt võimatu midagi konkreetselt ette prognoosida. Pealegi on riik loodud ajal millal Uraan oli ühenduses Chaosega. Uraani valdkond, mis käib tema alla, on päris lai – elekter, kompuuter, side, lennundus, kosmonautika, progressiivne teaduse, liiklus, igasugused muud ootamatused, äkilised avariid ja katastroofid jne. Eesti Wabariigi kaardis valitseb Uraan VI maja, mille alla kuulub ka avariid ja õnnetused. Igatsorti avariisid, õnnetusi toimub meil üsna sagedasti, kuid sellel perioodil võib neid veelgi rohkem ette tulla. Eesti saab olema rohkem maailmameedias tähelepanu osaliseks juba siis, kui algab tema uus solaar. Seda ka riigi 90-da sünnipäevaga seoses.
Teine minu meelest oluline aeg oleks märtsi esimene nädal, kui Päike läheb üle nataalse Varuna ja Pandora ühendusest Kalades. Mitmed peavad nii lähedasi kui kaugeid väikeplaneete/asteroide kolmanda või isegi neljanda järgu tähtsusega faktoriteks. Olen aga arvamusel, et nendepoolne lisainfo on sageli vägagi oluline ja toimefakt ületab mõnel puhul planeedi oma. Selles saab veenduda kui lähemalt tutvuda eriti kaugete väikeplaneetide osast ajaloosündmustes. Teisest küljest on aga astroloogia ilu ja võlu tema lihtsuses ning võimalikult lihtsalt ning üleliigsete detailideta, peamiste planeetide esiletoomises. Kuldse kesktee leidmine on juba iga astroloogi leida ja teha. Enda tee on praegu sellele vastupidi. Seda seletaks nii, et rohkete faktorite lisamise kaudu jõuan lõpuks ka puhtama ja lihtsama hososkoobi esitamiseni. Tunda annab lähiplaneetide ühendus Neitsis, siit see detailide rohkus.

Palju pikema toimemõjuga on tran. Pluuto lähenev kvadratuur nataali Marsile, mille mõju on tunda ja näha juba praegugi. Niipalju igasuguseid inimohvritega tulekahjusid, raskeid liiklusavariisid , poliitilisi kemplemisi ei esine just nii sageli, kui just selle kahe planeedi mõjutoime ajal. Jaanuari lõpus siirdub Pluuto Kaljukitse, enne seda teeb täpse ühenduse wabariigi nataalsele Ceresele ja Kuu tõususõlmele. Ühendust tõusuasõlmega pole riigi ajaloos enne veel olnud, nii et mida see võiks kaasa tuua on raske öelda? Kuna Pluuto on vana ja iganenu lammutaja ja uue looja, siis pakuks välja, et riiki ootab ees tõsisemate muutuste ajajärk. Vanamoodi enam edasi minna ei saa, tuleb kardinaalselt uut juurutama hakata. Eesmärkidele teisiti läheneda. Seda nõuab ka taeva poolt tran. põhjasõlme liikumine üle nataalse riiki sümboliseerivast Estoniast, täpne ühendus oli 10. detsembril, siis toimus ka Jupiteri ja Pluuto ühendus Amburis wabariigi kaardi IV majas.
Pingelisi seise omaltpoolt vürtsitab Marsi vastaseis Pluutole ja seda oli lugeda, kuulda uudiste kaudu nii läinud aasta viimasel kuul ja saab seda tunda juba kohe jaanuari algusest saati. Ees on oodata ühendus kaardi lõunasõlmega ning edasi-tagasi-edasi liikumine nataali Pluutol. Täpse ühenduse direktiivsel liikumisel teeb Marss nataalse Pluutoga 14. märtsil 2008. Sellel ajaperioodil on Marsil ühtlasi ka vastaseis tran. Pluutoga. Päris pingeline seis kaardi omanikule-riigile. Teades aga neid seise ette, oleks hea olla põhimõtteliselt valmis raskusteks, ennetama ja koheselt ka reageerima ettetulevate probleemide, pakilist lahendust vajavate olukordade lahendamiseks. Mitte nii nagu Loode-Eesti naftareostuse puhul, kui veeretati otsustamist, kes peaks midagi ette võtma nagu kuuma kartulit ühe ametkonna käest teise. Ja peaministri tuntud lause “tule taevas appi”! Taevas tuleb appi kui ise oled mees ning arvestad taevamustri poolt antud seisude lahendamise võimalusi. Jumal räägib meiega läbi tähesüsteemide, tähtede ja planeetide. Aga vähe on neid, kes seda keelt kuulata ja lugeda mõistavad. Siit olekski astroloogide ülesanne viia lihtsalt ja arusaadavalt Looja sõnum kõikideni.

Ja hilissügisel olnud paanika krooni devalveerimisest tulenes samuti Marsi liikumisest Vähk-Kaksikud märgis. Tema retroliikumisel üle krooni tuleku horoskoobi Päikese tõi selle esile. Sama teema kerkib uuesti päevakorda siis kui Marss pöördub ning üle Päikese ja samas lähedal asuva Veenuse uuesti üle läheb. See saab olema veebruari lõpus ja märtsi algul. Kas ka tegelikult kroon devalveeritakse, ei oska nagu ette näha. Kuid ega see ka võimatu pole, sest seda on mitmed astroloogid omavahel ka kaalunud ning proovinud seisude põhjal prognoosida. Üks mu enda oletusi oleks selline, et nii wabariigi kui krooni tuleku (20.06.1992) kaartides asuvad Kuu põhjasõlmed väga lähestikku. Riigi kaardis 29.22 Ambur ja krooni kaardis 0.40 Kaljukits. Pluuto üleminek neist võib tõesti tuua selle krooni devalveerimise? Lisaks on tran. Neptuun kroonikaardi Kuu peal. Ehk on see ka olnud rahva seas paanika üks põhjusi ( Kuu = rahvas)? Samuti on tran. Saturn kroonikaardi Jupiteriga konjunktsioonis, mis omaltpoolt lisab jutte ja kahtlusi krooni püsimajäämisest. Jupiteri alla kuulub muu rahvas (mitteeestlased) ja nende hulgas oli see paanika kõige enam käibel. Mõlemad planeedid (Jup. ja Sat.) on tugevalt seotud majanduse ning finantsidega. Miks ka mitte tran. Jupiteri trigoon iseendale krooni kaardis ja kõik teised tegurid võivad tuua kaasa krooni muutusi!?? Küsimus krooni staatusest ei pruugi kohe veeb.-märts kõne alla tulla aga kevadeks see teema muutub aktuaalseks. Vähemasti on esimesed ohumärgid krooni tuleviku suhtes taevas kirjas. Võimalikud on muidugi ka krooni muutuste muud variandid.

Suhteid teiste maade ja riikidega pingestab ka Uraani viibimine kaardi VII majas, olles pealegi veel DC-ga ühenduses, suhete ja koostöö segadus on väljendunud juba 2007 aasta kevadest saati. Ja see tendents jätkub ka 2008. aastal.
Aprillis-mais-juunis hakkab toimima tran. Uraani kvinkuks nataali Kuule. Päevakorda tulevad uuesti rahva valuteemad – palk, pension, hinnatõused, rahulolematus valitsuse tegevusega.
Riiki sümboliseeriv Estonia liigub Neitsi märgi alguses, Saturni ja Orcuse vahel. Täpse ühenduse Saturniga teeb küll alles 30. mail 2008. Neitsi teises kraadis.Estonia ja Saturni ühendustest oli natuke lähemalt juttu artiklis “Eesti keeruline sügis-talv”, mis ilmus juulikuus. Estonia teeb Neitsi algusest opositsiooni iseendale nataalkaardis. Arvestades nüüd kõike ülalpool öeldut, võiks siiski arvata, et riiki ootab ees ikkagi tõsine muutuste vajadus. Detsembrist liigub Saturn retrograadselt ja see liikumine annab riigile võimaluse teha tõelisi muudatusi, vigade parandusi nii Saturni retroliikumise kui Pluuto poolt käivitadud nataalse tõususõlme ületamise kaudu ning tran. tõususõlme üleminek nataalsest Estoniast.

Juuni teisel poolel moodustub taevakaardil planeetide vahel kaks opositsiooni, mis kujutavad sümboolselt kääre. Päikese-Veenuse vastasseis Pluutole ning Marsi-Saturni vastasseis Neptuun-Kuu tõususõlm. Päike-Veenuse ühendus jääb X majja ja Pluuto oma retrograadsel liikumisel on Amburi viimases kraadis ja täpses ühenduses nataali Kuu tõususõlmega. Käärid tekitavad siis üheltpoolt riigi juhtide ja vanade traditsioonide vastandlike arusaamade teljel Kaksikud/Vähk – Ambur/Kaljukits ning teiselt poolt teljel Lõvi/Neitsi – Veevalaja. Kaasatud on siis 10 - 4 ja 11 - 5 maja valdkonnad. Küsimus selles, et missuguses otsas on kääride teravikud ning millisesse suunda nad on suunatud, mis valdkondadesse. Millised eluvaldkonnad saavad kõige enam torkeid.

7.veebruaril toimub (annular) Päikesevarjutus 17:44 Veevalajas, mis jääb nataali Veenuse ja Merkuuri vahele, tehes opositsiooni nataali Kuule Lõvis. Selle varjutuse täisilming peaks ilmnema siis, kui Päike jõuab Sõnni 17-dasse kraadi. Sellest kraadist teeb Päike aga trigooni wabariigi AC-le. Kas trigoon on alati heatahtlik, saab näha? See varjutus toimub ühtlasi Damoclese peal, see peaks tooma valitsuses ja finantssüsteemis muutusi, nö. mõni “pea kaotab koha”. Oletada võib, et on sunnitud tõstma hindu, mida algselt ei olnud aasta esimesel poolel plaanis teha. Muutusi tuleb ehk ka valitsuse koosseisus või presidendi kantseleis.
Sama kuu 21-sel toimub Kuuvarjutus 1:53 Neitsis ja see saab olema üsna Saturni lähedal. Saturni valitsemise alla kuulub kaardis V maja. Siia alla kuuluvad lapsed, kõrgem seltskond, meelelahutusasutused, fondibörss, sport jms. Kas selle varjutuse tulemusena tehakse muutusi meelelahutusäris (kasiinod), kärbitakse lastetoetusi, mida ühelt poolt nagu lisatakse aga teisest küljest jällegi kärbitakse. Selle kohta on olnud meedias mitmel korral lugeda. Saturni alla kuulub ka vanadus ja vanurid. Pensione ikka terahaaval tõstetakse, kuid igasugused seltsid ja ühingud on jäänud ilma riigi rahalise toetuseta. Miks seltsid, sest Kuu valitseb kaardis XI maja, mille alla käivad seltsid-ühingud. Kas nüüd tuleb muutus või jääb nende hääl hüüdjaks kõrbes. Saturn kas annab või piirab veelgi rohkem. See Kuuvarjutus võib esile tuua mõne seni varjatud või salajas hoitud uue juhtumi, mis kujuneb skandaaliks või hoopiski salatakse jällegi midag valgustkartvat maha.

Kõige selle raskete ja pingeliste seisude juures on koht ka positiivsele, et tasakaal päris välja ei läheks. Head võimalused midagi ära teha, muuta tulevad koos Saturni liikumise ajal tekkiva trigooniga Pluutole. Täpne selline seis oli juba ära juba augustis 2007 (seda edukalt ärakasutada aga ei mõistedud), selle trigooni poolt käima lükatud impulsiprotsessi peaks edasise arengu huvides igatahes ära kasutama. 2008. aasta märtsist juunini on selle trigooni mõjujõud samuti veel toimeulatuses mõjuv. Vahepeal teeb tran. Jupiter tran. Saturnile samuti trigooni. Kahe sotsiaalset elu sümbiliseeriva planeedi harmooniline omavaheline seis peaks andma positiivse impulsi kogu inimkonnale. Seda seisu arvestades võiks aga jällegi arvata, et midagi ikkagi tehakse nii vanurite kui laste heaks ( Jupiter valitseb IC-d ja Saturn V maja). Märtsi lõpus teevad Jupiter ja Uraan omavahel sekstiilse seisu. See peaks samuti toimima heatahtlikult ja andma mitmeid positiivseid suundi. Soosiv saab olema sportlaste saatmine ja finantseerimine Pekingi olümpiamängudele.

Tänamatu ettevõtmine see prognoosimine, paku välja mida iganes, aga ikka läheb teisiti või juhtub midagi muud. Üldsõnaline ta tuli ja see oli ka eesmärgiks. Välja saab tuua põhimõttelised suunad ja ajad, mis peaksid üldjoontes haakuma antud seisudega taevakaardil. Ilmajaam samuti ainult prognoosib ning osutab võimalustele. Nende käsutuses on muidugi koku maailma info ja sellega tegelevad terved kollektiivid. Siit ka suurem täpsus ja konkreetsus. Mõni astroloog ütleb, et tähtis ei ole homme vaid tänane hetkeseis, selle mõistmine ja arusaamine. Kui sellega täielikult nõustuda, siis poleks seda etteprognoosimist küll vaja. Ise leian, et kui meid on varustatud mingisugusegi eelinfoga lähenevatest pinge või harmoonilistest seisudest, siis on inimene või näiteks riik palju rohkem ja paremini valmis vastu võtma seda, mis tuleb ning millest nagu pääsu pole. Olles relvastatud algteadmistega, saab paljutki ebameeldivat ära hoida, pehmendada, muuta. Oodates ja lootes head saab seda mitmekordselt võimendada, teistega jagada ja positiivsemat üldse juurde anda.

Oleks vast kena, kui ma mitmetes raskete seisude tagajärgedes ka eksiks. Siis tuleks ju vähem pahasid sündmusi. Tean, et paljudele ei meeldi mu negatiivsete seisude esiletoomine ja vähene positiivne esitamine. Samas mulle ei meeldi see jaanalinnu mentaliteet – peita pea liiva alla ja siis ei paista miski nii kole ja hirmuäratav. Parem oleks pingetes näha ja leida seda edasiviivat jõudu, seda õigesti ära kasutada, mis arengule omaltpoolt kaasa aitaks. Mitmed taevaseisud on rasked, kui mitte lootusetud.
Meid ootab siis ees muutuste aasta, millega tuleb kaasa minna, mitte aga vastuvoolu ujuda.
Nende mõtetega lõpetades soovin oma lugejatele Head Uut Aastat ja ning ikka kõike paremat ja rohkem head lootes! Sest lootust ei saa meilt keegi ära võtta.

Lugupidamisega
Valor