kolmapäev, 28. september 2011

Venemaa - võim ja tähed

Ajalugu ei ole elutu distsipliin või tuim teadus, vaid elav, katkematu kett, mille üks lüli on inimene.

Pole ühtegi perioodi Venemaa ajaloos, kus vene rahvas oleks tundnud end oma riigi subjektina. Võim on alati võõrvõim.

Saateks.
Praegune Vene Föderatsioon laiub Balti merest kuni Vaikse ookeanini ja hõlmab suure osa euraasia põhjaosast. Oma naabrit peaks ikka tundma, nii läbi tema ajaloo kui ka meie huvialast, lähtudes taevasümbolite seisudest.


Naaberiigi nimi on Rossijskaja Federatsija ehk Vene Föderatsioon, selle riigi kodanik on rossijanin, venelane aga russkij. Sõnaraamatud annavd nii Rusj`i kui ka Rossija vasteks Vene, Venemaa, ja segadus ongi loodud. Võib küsida, kas tasub norida ühe tähe pärast sõnapaaris Russia-Rossija. Kuid selle vahe on välja mõtelnud venelased ise.


Ja artikkel ei tule sellest, kas ta on hea või halb naaber, kasulik või kahjulik, see oleks teema mida siin pole mõtet lahata. Sellega tegelegu ajaloolased või poliitanalüütikud. Võtame parem vaatluse alla tema ajaloo tähtsamad seigad ja seda läbi astroloogilise prisma. On selge, et kõiki nüansse ära tuua on praktiliselt võimatu. Piirduks olulisemate võimu ja riigikorra taevaste seisudega ning uuriks, miks näiteks on Venemaale vaja karmi käega juhti. Kas saame kaarte uurides sellele jälile?


Selleks kaasame peale suurte planeetide ülevaatesse ka need taevakehad, millede mõju on pikema ajaulatusega. Kirja sai pandud ka mõned peamised kentaurid, mida astroprogrammid enamasti annavad ja samuti kääbusplaneedid. Kui pidasin vajalikuks, siis tulid mängu otseselt Venemaaga seotud lähiasteroidid ning mõningad asjasse puutuvad teised taevakehad.
Meeldetuletuseks mõned kaugemate väikeplaneetide iseärasused ja omadused.

Quaoar on seotud loominguga, kõige uue arendamisega. Novaatorlus, progressiivsed püüdlused, sotsiaalsed reformid, valitseva maailmavaate muutus, mässumeelsus, ideaalide formeerumine. Need on peamised tema printsiibid. Tal on ka mõningaid Chironi omadused,
Varuna esindab rohkem eksteremaalsust, omab uraanlikku printsiipi, on aktiivne meesplaneet. Üks tema omadusi on aidata saada kuulsaks. Tema osaleb seal, kus lõhnab skandaalide ja kõmu järele. Sageli osaleb terrorsündmustes.


QB1 astub sageli “mängu”siis, kui asi puudutab esmakordsust, midagi uut, mida enne pole olnud
Chaos osaleb vägagi erinevates sündmustes, tema nimi ütleb ise millega on tegu. Logos osa on olla seal, kus tegu sõna ja teadusega aga ka religiooniga.


Ixioni pikast printsiipide nimekirjast seostaks osa samuti riigi tekkimise iseärasustega. Omadused nagu kahtlemine, usk enda kõikelubatavusse, kõrksus, upsakus, uhkus ja seaduste allutamine endale, temast üleolemine, seaduste sättimine oma heaoluks, vägivalla ideoloogiline motivatsioon jne. Need omadused kõlbavad samahästi ka riiki iseloomustama.


2001UR 163, TNO gruppi kuuluv kauge asteroid (tiirlemisperiood 368 a.), mis seostub natsionaalse koloriidiga. Kui Pluuto ja Ixion sümboliseerivad isiku liidri positsiooni grupis, siis UR 163 ilmutab isiksuste rolle etnilistes kogukondades. Ta omab uraanilisi omadusi – solidaarsus ja vendlus.


Kasutan ka 1996 TL 66 ja 1996 TO 66 , mis neile esialgsete antud nimedena Tartar ja Tifon võiksid viidata riigi arengu pahupoolele. Neist kahest on lähemalt juttu aatompommi arengu artiklis.


Tavaliselt pannakse kasutatud kirjanduse loetelu artikli lõppu. Kuid veel pole täpselt teada, millal kogu artikkel ükskord avaldamise lõpuni jõuab, seepärast toon nimekirja kohe algul ära. Siis on selge, kust kohast ajalooline materjal on võetud ja ei ole edaspidi arusaamatusi. Eks artikli edenedes saab nimekirja vajadusel ka pikendada.


Kasutatud kirjandus:
V.Sergejev ja D.Vseviov. Venemaa – lähedane ja kauge. Aegade algusest kuni Vassili III-ni. Kirjastus Valgus 2002-2007.
V.Sergejev ja D.Vseviov. Venemaa – lähedane ja kauge. Suurvürstiriigist tsaaririigiks. Ivan IV. Kirjastus Valgus 2007.
J.Kotshinev. Kahepäise Kotka Tiiva all. Venemaa hiilgus ja hukk 862-1917. Kirjastus AS Koolibri, 2006.
E.Radzinski. Aleksander II. Venemaa lootuse ja terrori vahel. Kirjastus Varrak, 2005.
J.Konstantinova. Astrologia vremeni.2000
ENE köited 1-10
M.Kasvinov. 23 allakäigu astet. Kirjastus Eesti Raamat, 1986.
Seda viimast raamatut (Kasjanov) ei saa võta väga tõsiselt, kuna on kirjutatud nõukogude vaimus ja stiilis. Fakte sealt aga siiski kasutasin.
Eesti Ekspress 16.04.2009.


Sissejuhatus.
Inglise ajaloolane A.Toynbee käsitleb Venemaa arengu faase järgnevalt.
Üldjoontes seisneb ajaloo seaduspärasus faasiliselt arenevate tsivilisatsioonide korduvuses. Sama võib öelda ka taevaste seisude kohta. Üks tsükkel (ajalooline faas) lõpeb ja teine algab, tehes korduvuse kuid seda juba uuel tasandil. Vana-Vene riigi loomine oli vene tsivilisatsiooni esimene, sünnifaas. Koos ristiusu vastuvõtmisega ning sellest tuleneva vaimse sõltuvusega Bütsantsi keisririigist algas vene tsivilisatsiooni teine, kasvufaas, mis kestis 11.sajandi lõpuni. Seda Venemaa tõusuperioodi iseloomustab kõige ilmekamalt usulis-kultuuriline ärkamine.


Kuid juba 12.sajandil suhteliselt lühike kvalitatiivne edenemise ajajärk lõppes, algas uus, nn murrangufaas. “Loominguline vähemus” ei suutnud enam stepirahvaste rünnakutele ja vürstide separatismile vastu seista, mille tulemusena Vana-Vene ehk Kiievi riik lagunes. Samal ajal kaotas ka vaimueliit oma loomingulise jõu ja temast sai “valitsev vähemus”. Vaatamata mõnele lühiajalisele tõusuperioodile jõudis vene tsivilisatsioon mongoli-tatari ikkest alates oma kõige pikemasse faasi – allakäigufaasi. See jaguneb kaheks alaperioodiks. Esimene neist ongi mongolite-tatarlaste valitsemise aeg, teine aga, alates 1478.aastast, “universaalse riigi” aeg, mil vaatamata välisele hiilgusele ja selle “loominguliste isiksuste” nagu Peeter I, Katariina II ja Aleksander II meeleheitlike katsetele ei suudetud tsivilisatsiooni allakäiku peatada.


Oma viimasesse – huku staadiumisse jõudis vene tsivilisatsioon A.Toynbee arvates juba 1881.aastal, kui tapeti Aleksander II. Ning see faas kestab tänase päevani. Lõplik hukk on veninud vaid tänu religioossele taassünnile ja marksismile. On kuidas on, igaühel oma vaade. Veel üheks Venemaa arengut pendeldama pannud teguriks on olnud tema suhtumine Läände. Seda iseloomustavad nii üheaegne vaimustus ja eitus kui ka kadedus ja vihkamine.


Seega on Venemaa alati seisnud dilemma ees: kas olla Lääne poolt või vastu. Mõnede ajaloolaste arvates on Venemaal teoreetilise vastuse otsimine sellele küsimusele olnud isegi olulisem, kui konkreetsetest tegudest riigi praktilise moderniseerimise vallas. Venemaa pendeldamise kolmandaks põhjuseks on peetud ka seal läbiviidud reformide vägivaldset olemust. Reformide üle on alati otsustatud võimukoridorides ja need on rahva enamusele jõuga, tahte vastaselt peale surutud. Reformide idee pole Venemaal kunagi tulnud altpoolt, mistõttu need on lõpptulemusena reeglina jäänud poolikuks või lõppenud ebaõnnestumisega. Meie vaatleme Venemaa riigi teket, arengut ning võimuvahetusi läbi taevaste mustrite, sümbolite keeles.


Aga enne, kui minna riigi tekkimise juurde, paar rida tsüklitest üldse, sest pikad planeetide tsüklid on olulised näitajad, eriti mundaanastroloogias. Kaugete välisplaneetide tsüklid mängivad suurt rolli uute rahvusriikide ja suurte inimkollektiivide formeerumisel. Tsükli erinevad faasid on samuti tähtsal kohal. Peamiselt vaadatakse siis kasvava faasi peamisi aspekte algpunktile (30,45,60,90,120,135,150, ja 180 kraadiseid aspekte ja siit edasi juba vastupidises järjekorras kahanevaid aspekte). Kõik sündmused, mis selle tsükli jooksul toimuvad, on siis olulised ja tsükli peamisi aspekte tuleb vaadelda sündmuse kontekstis. Tsüklis osalevate planeetide omavaheline aspektne suhe on vaat et veelgi olulisem.


Peamiste tsüklite hulgast vajaks eraldi äramärkimist kahte tsüklit, mida nimetatakse ajasti idee ja vaimu ning sündmuse tsükliteks. Nende eraldi märkimiseks kasutan lühendit AIV ja AS. Esimene neist on Uraani ja Neptuuni konjunktsioon, mis iga 172.aasta järel kordub. Teine oleks Jupiteri ja Saturni ühendus, selle pikem omatsükklite sari, kus nende planeetide ühenduse märk vahetab oma elementi iga 240. aasta järel, nii nimetatud Suur mutatsioon. Kuna Saturn ja Jupiter on tihedalt seotud poliitikaga, siis tuleks ka nende omavahelisi tsükleid vaadata. Pikemalt mõlemist saab lugeda blogi artiklist “Ajastu astroloogia”.


Ajastu vaimu tsükkel on huvitav veel sellegi poolest, et pärast 21 omavahelist konjunktsiooni 3600 aasta jooksul, toimub nende ühendus ligikaudu samas sodiaagi kraadis, 6 kraadi piires esimese ühenduse seeriast. Kui seda pikka tsüklit jagada kuueks alamperioodiks, siis saame 600 aastat. On täheldatud, et siis iga 600. aasta järel tekib uus religioon, paneb sellele aluse. Kuuesajal on omakorda vastasfaas ehk opositsioon. Peamised daatumid selle illustreerimiseks oleksid:


575.a. e.ma. tegutses Buddha, kes loobus ülikuelust, et askeetluse ja heade elukommete abil saavutada valgustus. Dzainismi rajaja Mahavira tegevusperiood; kreeka filosoofi Pythagorase õpetused; tegutsesid Hiina filosoofid Laozi ja Confucius.


25.a m.a.j. (opositsioon) Jeesuse missioon ja tema ristilöömine
624.a Muhamedi põgenemine Mekast 622. aastal, tekkis islamiusk
1222.a (opositsioon) katoliku Püha Franciskaani ja Dominikaani ordude tekkimine; zen-budismi tutvustamine Jaapanis; püha Foma tegevus.


1821.a. Sündisid bahazismi tulevased rajajad, tegutsema asus Josef Smith (mormoonid): sündis Mary Baker Eddy (kristlik teadus); sündisid Toro ja Whitman (ameerika transcentralism)
2420.a (opositsioon) siis peaks tekkima uus religioone suund
See oli nüüd küll väheke kõrvalekaldumine peateemast aga näitas, kui oluline on pikkade tsüklite osa tervikuna inimkonna arengus.


Tõuke tulevase Vene riigi edasiseks arenguks oli kahtlemata suur konjunktsioon 411. aastal kui kaks planeeti – Neptuun ja Pluuto olid koos Sõnni 23 kraadis. Siis näiteks algas roomlaste loobumine Britanniast, sest nad ei suutnud seal oma võimu kaitsta. Selline ühendus kordub ca kord 493. aasta jooksul. Eelmine oli aastal 83. e.m.a. Järgmine toimus 905.aastal.


järgneb...

esmaspäev, 26. september 2011

Utoya - statistika

Tragöödiast Norras on möödunud teatud aeg ja nüüd on aeg teha statistiline ülevaade toimunust. Järvesaarel hukkus 69 inimest, andmed avaldati 68 inimese kohta. Kas keegi teab, miks ühe inimese kohta andmeid ei avaldatud? Nende kosmogrammide põhjal (koostatud keskpäeva järgi) siis püüdsin leida midagi ühist, mis kõiki ohvreid ühendab. Midagi, mis viitaks sellele, miks hukkusid need kes hukkusid. Ehk keegi oskab leida veel seoseid, mis mulle silma ei jäänud või ei osanud tähele panna ja teha omad järeldused.

68-st hukkunust olid enamus noored inimesed, üldarvust oli naissoost 36 (52,9%) ja meessoost 32 (47,1%) isikut. Suhteliselt tasakaalus, väikese naissoos ülekaaluga. Märkide järgi pilt selline.

PÄIKE. Esindatud olid kõik päikesemärgid. Ohvritest kõige rohkem oli Veevalajaid (9), järgnesid Kaljukitsed (8) ja Kalad (8). Skorpione oli 7. Jäärasid ja Kaalusid 2 ning Ambur märgiga 3 isikut. Päikese puhul elementide ja dünaamika järgi oleks tulemus selline.

Tuli – 13 (19,1%)
Õhk – 16 (23,5%)
Maa – 18 (26,4%)
Vesi – 21 (30,8%)

Kardinaal – 18 (26,4%)
Fixeeritud – 30 (44,1%)
Muutlik – 20 (29,4%)


Noored olid sündinud ajavahemikus 1990-1997.

1990 – 2
1991 – 3
1992 – 10
1993 – 15
1994 – 14
1995 – 8
1996 – 4
1997 – 1
1990 kuni 1997. aastatel sündinuid oli 57 (83,8% 68-st) noort inimest.


Kalendrikuude järgi on arvude keeles pilt selline.
Jaanuar – 11
Veebruar – 8
Märts – 7
Aprill – 1
Mai – 5
Juuni – 7
Juuli – 6
August – 7
September – 3
Oktoober – 3
November – 7
Detsember – 3
Jaanuari 11 teeb hukkunute arvust 16,1% ja Veebruari 8 11,7%. Kaks isikut on sündinud ühel ja sama päeval ning aastal (18.02.1993).

Päike oli sellel päeval Vähi viimases kriitilises kraadis. Sellele kraadile tegid täpseid erinevaid aspekte järgmised hukkunute nataali planeedid ja asteroidid:
Merkuur – 5
Päike – 4
Marss – 4
Rip – 3
Graves – 3
Põhjasõlm – 2
Uraan – 2
Pluuto – 2
Saturn – 1
Jupiter – 1
Veenus – 1
Kokku oli neid 30, mis hukkunute koguarvust moodustab 44,1%.

Kriitiline kraad on ka järgmise märgi (Lõvi) nullkraad, sinna tegid hukkunute nataali planeedid ja asteroidid erinevaid aspekte järgmiselt:

Must Kuu – 4
Pluuto - 4
Uraan – 3
Põhjasõlm – 2
Karma – 2
Saturn – 2
Päike – 1
Jupiter – 1
Veenus – 1
Neptuun – 1
Rip – 1
Graves – 1
Kokku 24, mis teeb üldarvust 35,2%. Need olid täpsed aspektid, kuid paljudel juhtudel oli erinevaid aspekte, mis orbi piires samuti tegid aspekte nii märgi viimasele kui uue märgi esimesele kraadile.

Transiitse Päikese aspektid ohvrite nataali planeetidele. Pingeaspekte oli praktiliselt enamikel ohvritel ja harmoonilisi oli väga vähe. Selline pilt oli kõigi planeetide puhul.
Päike konj. Päike - 1
Päike konj. Marss – 2
Päike konj. Veenus – 1
Päike konj. Graves – 2
Päike konj. Rip - 2
Päike konj. Karma – 3
Päike konj. Must Kuu – 1
Päike konj. Põhjasõlm - 1


Päike oposit. Uraan – 13
Päike oposit. Päike – 7
Päike oposit. Saturn – 4
Päike oposit. Merkuur – 3
Päike oposit. Veenus – 3
Päike oposit. Marss – 2
Päike oposit. Neptuun - 1
Päike oposit. Karma – 1
Päike oposit. Must Kuu – 1

Päike kvad. Põhjasõlm – 6
Päike kvad. Must Kuu – 6
Päike kvad. Rip – 5
Päike kvad. Karma – 3
Päike kvad. Veenus – 3
Päike kvad. Jupiter - 3
Päike kvad. Marss – 2
Päike kvad. Pluuto - 2
Päike kvad. Merkuur – 1
Päike kvad. Saturn – 1
Päike kvad. Lõunasõlm – 1
Päike kvad. Graves – 1
Päike kvad. Päike – 1

Päike seskvad.(135) Graves – 5
Päike seskvad. Merkuur – 4
Päike seskvad. Põhjasõlm – 4
Päike seskvad. Jupiter - 3
Päike seskvad. Saturn – 3
Päike seskvad. Karma – 3
Päike seskvad. Must Kuu – 2
Päike seskvad. Veenus – 2
Päike seskvad. Päike – 1
Päike seskvad. Marss – 1
Päike seskvad. Uraan – 1
Päike seskvad. Rip – 1

Päike kvinkunks (150) Saturn – 6
Päike kvin. Päike – 5
Päike kvin. Põhjasõlm – 4
Päike kvin. Merkuur – 3
Päike kvin. Uraan – 3
Päike kvin. Karma – 3
Päike kvin. Neptuun – 2
Päike kvin. Rip – 2
Päike kvin. Graves – 2
Päike kvin. Veenus – 1
Päike kvin. Jupiter – 1
Päike kvin. Must Kuu – 1


järgneb...

teisipäev, 20. september 2011

Briti kuninglikud pulmad - 5

Lähim tugevuse proov saab olema juba sel suvel, kui 11 Kaksikutes on päikesevarjutus (1.juuni). See toimub Kate’i IX majas ja on opositsioonis tema Musta Kuuga. Williamil on see ühenduses tema Merkuuriga (DC valitseja) ja pulmakaardis teeb varjutuse kraad kvadratuuri Junole, mis sümboliseerib paariminekut. Kuid mis ei tapa, see teeb tugevaks. Arvan, et antud varjutus ei oma suurt olulist tähtsust, ta on lihtsalt üks paljudest teguritest, mis viitab teatud kitsaskohtadele.

Esimese juuni päikesevarjutus ei riiva ka prints Charlesi, sest varjutus ei tee aspekte tema kaardi elementidega. Midagi olulist ei ole ette näha ka kuninganna ja Philipi kaartides.

Aga kuuvarjutus 24 Amburis (15.06) on juba märksa rohkem seotud nende horoskoopide elementidega. Kate’i ja Williami jaoks toimub see nende Neptuuni peal, Charlesil tema Marsi lähedal ja Philipil opositsioonis tema Marsiga.

Kate’i ja Williami pulmade prenataalne päikesevarjutus (13 Kaljukits, 4.01.2011) on aga seotud eelsesivate pulmadega.. Varjutuse kraad teeb kvadratuuri pulmade merkuurile ja saturnile. On see nüüd näitaja, mis sümboliseerib rangelt planeeritud liitu või hoopiski ohte, mida liit võib endaga kaasa tuua. Seda nii asjaosalistele kui ka maailmale.

Williami ja Kate pulmade seosed teiste monarhia liikmete pulmadega.

Nende pulma eristab näiteks Elisabeth II omast see, et tulevase kuninganna pulm 20. nov. 1947.a. toimus nädal pärast pingelist päikesevarjutust. Siis oli varjutus Skorpionis kvadratuuris Marss-Saturn-Pluuto ühendusega Lõvis. Pulmapäeval oli pinge endine, Päike kvadratuuris kolmikuga Lõvis ja Kuul kvadraadid sõlmedega.

Noorpaar laulatati kell 11.30 (tseremoonia algus, “jah”-sõna kella-aeg pole teada), siis langes Päike X majja MC lähedale. MC asus täpselt Lõunasõlmel Skorpionis ning Kuul on konjunktsioon Brittanyga ja Uraan tegi konjunktsiooni Philippaga Kaksikutes. Elisabeth II on esimese Briti monarhina jõudnud briljantpulmade tähistamiseni. Eks tulevik näitab, kas seda suudavad korrata ka Kate ja William.

Diana ning Charelsi pulmad toimusid 29. juulil 1981. aastal kaks päeva enne päikesevarjutust ( 8 Lõvis).

See on näitlik lugu “skandaalist heas perekonnas”, briti kuninganna peres.
Charlesi kaardis asub Ixion IC-l täpses ühenduses Neptuuniga ja natuke vähem täpses ühenduses Veenusega. Printsessi horoskoobis asub Ixion printsiga võrreledes vastasmajas, 10-das Kaaludes ning täpses kvinkunksis Veenuse ja surmapunktiga. Veel on Ixionil täpne trigoon Kuuga 2-s majas ning sekstiil Uraaniga 8 majas. Kui Ixioni kohta oleks teatud aastat 20 tagasi, siis oleks astroloogid juba siis võinud teha kurvavõitu prognoosi, et nende kahe vahel ei tule suhete vallas suure tõenäosusega midagi head.

Päikesel suurim pinge oli Neptuuniga – seskvadratuur. Üldiselt näitavad varjutuse punkti aspektid Neptuunile muude asjade hulgas ka romantismi ja fantaasialennu võimalusi. “Neptuunlik udu” (eufooria seisund) on sellistel puhkudel tavaline mõistuse seisund. Kui muud tegurid seda ka toetavad, siis tavaliselt toimub abiellumine, mis on motiveeritud romantilistest tunnetest. Diana puhul tegi varjutuse punkt kvadratuuri nataalsele Neptuunile ja poolsekstiili nataalsele Päikesele.

Transiitne Neptuun oli ületanud tema AC ja asus esimeses majas. Oli aga mitmeid märke, mis viitasid abielus peituvale ohule – Neptuunil oli ühendus Pandoraga ja Merkuuril ühendus Nessusega. Diana ja Charlesi pulmade Päike teeb kvadratuuri Kate’i ja Williami pulmade Päikesele. Diana ja Charlesi pulmade Kuu satub Kate ja Williami pulmade Pandora lähedale Vähis.

Sarnasuseks Diana ja Kate’i pulmade vahel on seegi, et Kuu on kahanev – Diana pulmades on Kuul aspekt Päikesega orb 22, Katel 43 kraadi (ca 2x22=44). Diana pulmakaardis tegi Kuu viimase aspekti Marsiga ja esimene planeet, millega ühendus toimus oli Merkuur. Viimane Kuu ühendus enne sündmust näitab neid tingimusi, mis ajendas sündmust tekkima. Esimene Kuu ühendus planeediga aga näitab neid lootusi, mida sündmusesest oodatakse. Ühendus Marsiga näitas jõuga pealesunnitud seisu. Näitas isegi seda, et abielu toimub mehega, kellel on otsene seos Marsi märgiga (Charles on Skorpion) ja ja ühendus Merkuuriga tulevikus viitas selle planeedi printsiipide olulisele osale abielus. Sai ju Dianale saatuslikuks meedia liigne pealetükkivus ja pärast lahutust ka liikumine (Merkuur kui autoliiklus). Veel on Kuu puhul oluline vaadata Kuu ja Saturni vahelist aspekti, Dianal on see karmaline (81 kraadi).

Aspekt 80 kraadi (binoviil või binagon) on alaliselt tegutsev varjatud aspekt alateadvuse tasemel. Selle aspekti käivitajad on ümbritsevad inimesed. Aspekt ilmub teadvuse piirimaile ja mõjub inimese sisemisele „Minale“. Oma tugevuselt võrdsustatakse binoviili või binagoni kvinkunksi ja poolkvadratuuriga.

Kate pulmapäeva kaardis teeb Kuu viimase ühenduses Neptuuniga ja esimene ühendus on Uraaniga. Tõlgendaks seda nii, et meie eest varjatakse tõelisi paarimineku põhjusi või olid siis põhjused ülimalt romantilised. Abielu aga peaks kuningliku siseringi tooma uut verd, sest pidevad ajaloos esinenud omavahelised abielud sugulaskonnas on kuninglikku verd nõrgestanud. Sama oli tõenäoliselt ka Diana ja Charlesi abiellumise üks mõte. Kuu esimene ühendus planeet Uraaniga viitab ees ootavatele ettearvamatutele sündmustele, mida ära arvata on pea võimatu. Saab ehk öelda, et tulevane abielu on uue kvaliteediga kooselu ja kui Williamist peaks saama kuningas, siis olulist rolli hakkab kandma ka abikaasa Kate – eeldatavasti rohkem kui seda seni on riigpea abikaasal olnud. Kuu-Saturni vaheline aspekt on samuti karmaline, 164 kraadi.

Aspekt 165 kraadi on infektsioon meeldival kujul, kuna aspekt on harmooniline ja seotud Veenusega.

Üks asi veel. Ei taha nüüd sellega midagi kurja ette kuulutada, aga Diana ja Charlesi puhul see välja tuli. Nimelt on mitmel juhul lese sünonüümiga asteroid Leskov abielude kaartides olnud üsnagi tegev ja kui juhtubki nii, et üks abielu pooltest jääb leseks, siis on Leskov üsna ilmekalt kaardis näha. Kate ja Williami pulmapäeval teeb see asteroid Leskov (24 Neitsis) opositsiooni Kuuga.

Diana ja Charlesi pulmapäeval aga oli Leskov samas märgis kus Päike ja ühenduses asteroid Charlieriga. Pealegi tegi see Leskov konjuktsiooni Prints Charlesi nataalse Pluutoga. Charlesi nataalis on Leskov konjunktsioonis Merkuuriga ja opositsioonis Varuna ja Kuu konjunktsiooniga. Mõlemad siis igati seotud ning osalised läbi elu. Dianal aga on Leskov nataalis 26 Kaljukitses konjuktsioonis Saturniga.

Kate’i nataalis on Leskov samuti 24 Neitsis VIII majas. Mida see võiks sümboliseerida?. Ainus pingeaspekt on kvadratuur Neptuuniga. Prints Willami nataalis on Leskov 15 Neitsis VIII majas, aga pingelist aspekti kaardi ülejäänud elementidega ei ole. Lähim aspekt oleks sekstiil Põhjasõlmega. Aga see pulmade opositsioon Kuuga vajaks siiski lahtimõtestamist. Ja selle asteroidi asukohad nataalkaartides ning Kate’il täpne ühendus nataalkaardi Leskoviga teevad umbusklikuks.

Kate ja Willami abielu peab kajastuma kuidagi ka riigi kaardis. Britid ise kasutavad mitmeid oma maa horoskoope. Vanim on Hastingsi lahingu oma aastast 1066. 1707.aastal loodi Inglismaa ja Šotimaa unioon Suurbritannia nime all. Seosed Kate ja Williami pulmapäevaga on sellised: Päike samas märgis, kui loodi unioon, üsna Merkuuri lähedal (orb 3 kraadi); uniooni Kuu (keskpäev) jääb pulmade Britanny ja Saturni keskpunkti peale; uniooni Veenus jääb pulmade Musta Kuu ja Veenuse keskpunkti peale ning uniooni Marss teeb kvadratuuri pulmade Marss-Jupiter ühendusega.

1707.a. Kaardis on Jupiteril päris täpne ühendus Pluutoga, pulmades on aga Jupiteril väga täpne ühendus Marsiga. Jupiter sümboliseerib mõlemas kaardis monarhiat. Uniooni Neptuuni peale langeb ka pulmade Marss-Jupiter ühendus. Uniooni Pluuto on aga trigoonis pulmade Marss-Jupiteri-ühendusega.

1801.aasta kaart. Pulmade Pluuto jääb uniooni Päikese lähedale (orb 2.40), pulmade Marss-Jupiter teevad kvadratuuri Kuule (kesköö), pulmade Merkuur asub täpselt uniooni kaardi Põhjasõlme peal Jääras. Pulmade Veenus teeb kvadratuuri uniooni Päikesele, pulmade Neptuun teeb ühenduse uniooni Pluutoga ja kvinkunksi Uraaniga ning kvinkunksi ka uniooni Jupiteriga. Pulmade Uraan on samuti aspekteeritud – tooni annavad trigoon uniooni Jupiteriga ja opositsioon uniooni kaardi Uraaniga.

Inglismaa jaoks on oluline daatum ka 12. aprill 1927.a. Siis ühendati Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigiks ja tunnistati, et Iirimaa ei ole kuningriigi osa. Kaart on eelkõige oluline riigi edasise arengu vaatlemisel. Seos pulmadega on selline. Kaardis on Brittany ja Uraan väga täpses konjunktsioonis null kraadi Jääras. Pulmade ajal asub seal lähedal uuesti Uraan. Veelgi täpsema seosena on pulmade Marss-Jupiteri ühendus täpselt selle kaardi Päikese peal.

Nii, et seosed on olemas, lahtiseletamine omaette teema.

Briti pulmi võiks võrrelda Rootsi printsess Victoria omadega, need olid lähimad suurpulmad, mis on olnud. Kroonprintsess Victoria ja tema peig Daniel Westling pandi paari 19. juunil 2010. Stockholmis. Sündmust kajastas peamiselt Põhja-Euroopa ja tähtis oli see monarhiale. Maailma see eriti ei huvitanud ja Wikipedias pole selle päeva kohta midagi kirjas.

Pulmapäeva kaart veelgi rohkem pinges, kui lähenev brittide oma. Päevamuster koosneb suurest ristist, mille tipud jäävad kardinaalsetesse märkidesse. Huvitavad on selles detailid. Päike konjunktsioonis Danieliga, lähedale jääb Juno. Kuu (keskpäeval) on ühenduses Stockholmiga, mis viitab, et pidu oli rahvale ja linnale. Marss asus opositsioonis Sveaga ning Jupiter kui võimu ja monarhia esindaja oli ühenduses Uraaniga (Victoria AC valitseja on Uraan). Neptuun tegi ühenduse Musta Kuuga. Päikesel puudub aspekt Veenusega – Kate’i ja Williami pulmades on Päikesel Veenusega vähemasti poolsekstiil.

neljapäev, 15. september 2011

Briti kuninglikud pulmad - 4

PULMAD.

Kuninglikud pulmad pole nii tähtsad kui kroonimispidustused, kuid arvestades Inglismaa monarhia tähtsust ja soovi võimaliku tulevase kuningana näha Williamit, on see siiski ajalooliselt oluline sündmus.

Prints Williami ja Kate pulmad toimuvad 29. aprillil 2011.a. Tseremoonia algab kell 11:00. Westminsteri kirikus. Esimesed kuninglikud pulmad peeti selles kuulsas kirikus juba 11. novembril 1100. aastal, kui kuningas Henry I abiellus Šotimaa printsessi Matildaga. 26. aprillil 1923. aastal laulatati sealsamas ka Elisabethi vanemad kuningas Georg VI ja kuninganna Elizabeth (toonane Yorki hertsogipaar).

Seal kirikus on tundmatu sõduri haud, mida Elisabethi ja Philipi laulatuse puhul ainsana spetsiaalse vaibaga kinni ei kaetud. Päev pärast laulatust järgis Elisabeth oma ema algatatud traditsiooni ja saatis pruudikimbu Westminsterisse, et see tundmatu sõduri hauale pandaks. Eks saame kuulda, kas nüüdne noorpaar seda samuti teeb, aga arvata võib, et traditsioon jätkub.

Philipist veel niisugune detail, et ehkki ta oli kuninganna abikaasa, ei kroonitud ega võitud teda 1953. aasta kroonimistseremoonial. Ta oli esimene alam, kes vastsele Tema Majesteedile austust ja truudust avaldas.

Päev ise on suhteliselt pöörane – Marsil on täpne konjunktsioon Jupiteriga X majas Jääras. Ühenduse lähedale jääb ka Merkuur. Meedia kajastab pulmi üliaktiivselt ja suurejooneliselt.T kvadraadi aluse moodustavad Veenuse ja Saturni opositsioon ning tipuks on Pluuto.

Uraani kvadratuur Pluutoga ja Kuu Kalades viitab, et tunded ja emotsioonid hoitakse vaka all. Päikese trigoon Pluutoga maamärkides viitab pulmade praktilisele küljele. Neptuun Kalade null kraadis ja VIII majas on vihje muinasjutulisele üritusele, milleks kulutatakse mõõdutundetult palju raha. Vahemärkusena veel, et samal päeval algavad Slovakkias ka jäähoki MM võistlused.

Pulmade tõusumärgiks on Lõvi ja valitseja ise asub X majas tehes trigooni Pluutole. MC valitseja Marss on täpses ühenduses Jupiteriga (valitseb Williami kaarti). Williami jaoks on hetke tõusumärk endeks, et Kate on temale see õige naine (AC konj. Prints Williami asteroid Kate’iga Lõvis). Kate’i kaardi valitseja Veenus on opositsioonis Saturniga ja MC valitseja Kuu on 25 Kalades (7 kraadine orb Uraaniga). Kuu on tühikäigul, mis ei ole kõige parem näitaja. Pulmade Kuu jääb Kate VI majja, mis lisab Kate’ile rea sundivaid kohustusi, loob pingeid ja ärevust. Kooselus on näha ka meeldivaid võimalusi – Veenus teeb trigooni Paradisele. Jah sõna öeldakse kõigis pulmades, selline asteroid nagu Yes teeb trigooni Saturnile.

Ainult kolm planeeti jäävad väljapoole Jäär-Kalad märke, Päike, Saturn ja Pluuto.

Ära peab märkima selle, et paariminek on Londonile ülioluline sündmus ja päeva suursündmus, mis jätab varju kõik muud sündmused. See on näha Juno täpsest ühendusest Londoniga tseremoonia alguse III majas. Williamson kui Williams on omavahel üsna täpselt trigoonis.

Pulmapäeva lisategurid. Ixion on paariminekus üsna oluline tegur. Seda näitavad mitmed tuntud isikute kaardid, kus Ixioni positsioon ja aspektid mängivad olulist rolli tulevases abielus.

Ixion on konj. Pholuse ja Hylonomega Amburis (jäävad pulmakaardis V majja). Williami jaoks tema XII majja ja Kate jaoks III majja tema asteroid Williams`i peale. Arvan, et abielu Williamiga on Kate’ile üks osa karmalisest lahendusest.

Teine oluline väikeplaneetide ühendus on Damoclese konjuktsioon Nessusega Veevalajas, mis jääb pulmapäeva VIII majja – Williami jaoks II majja tema Vesta lähedale ning Kate jaoks V majja, tehes kvinkunksi Kuule ja Põhjasõlmele ning trigooni Saturnile.

Marsi-Jupiter täpne ühendus on veel konjuktsioonid kääbusplaneedi Erisega. Varuna teeb täpse kavadratuuri Marss-Jupiter ühendusele, tema roll on sündmus maailmale jäädvustada, teha tuntuks ja kõmuliseks. Logos kui sõnumitooja on opositsioonis Kuuga. Tema roll on anda maailmale teada uuest võimalikust kuninga kaasast. Logos esindab teadlikkust, paariminek on realistlik ja Briti riigile vajalik samm.

Päeva Karma on ühenduses Uraaniga Kalade/Jäär piiril ja trigoonis AC-ga. Täpne on tulevase äia nimelise asteroidi Charloi konjuktsioon Kuuga. Teine prints Charlesi taevane nimekaim Charlier on ühenduses Williamsoniga Sõnnis ja trigoonis Williamsiga. Williams ise on konjuktsioonis Põhjasõlme ja Queensiga Kaljukitses. Asteroid Elisabetha on ühenduses Pulmapäeva AC-ga. Asteroidid Kate ja Katharina on omavahel ühenduses Kalades.

Kokkuvõttes saab lisainfona kasutatud asteroidide suursündmuses osalemise kohta öelda, et taevas ise lõi olukorra, mis vajab maapealset lahendust.

Millised võiksid olla ended, kas abielust saab asja? Kate’il transiitse Pluuto sekstiil Jupiterile peaks andma eeldused, et abielu tuleb hea. Samuti peaks seda toonitama Williami progressiivse Veenuse ühendus nataali Päikesega. Selle viimase väite üheks mõttevälgatuseks on võimalus, et naine hakkab pereelus rohkem tooni andma, et võim kodus jääb naisele. Williami transiitse Uraan trigoon progressiivse MC-ga peaks andma positiivseid väljundeid.

Pulmapäeva pingeid arvestades oleks ehk olnud mõistlikum, kui need saaks edasi lükata. Aga võib olla oli see sunnitud käik. Kuninganna olevat öelnud, et sooviks rutem näha lapse-lapse-lapsi, mis pole ka mingi ime sest kuninganna on juba 84 ja tema abikaasa 89 aastane.

Ühiselu saab kohe algusest peale pandud proovile, kui transiitne Uraan ületab 7 aasta jooksul kõik need pulmapäeval Jääras asuvad planeedid(Must Kuu, Veenus, Merkuur, Marss ja Jupiter). Lisaks hakkab transiitne Pluuto tegema pikemas perspektiivis neile planeetidele kvadratuure. Tõsiseks noortevahelise sideme proovikiviks saavb olema ka transiitse Saturni opositsioon pulmapäeva Päikesele (dets. 2012).


järgneb...

kolmapäev, 7. september 2011

Briti kuninglikud pulmad - 3

Prints WILLIAM JA KATE

Kate on sündinud vähem kui kuus kuud enne prints Williamit ja tema horoskoop sarnaneb Williami omaga. William oma kuuloomisega Vähis jääb Kate IX majja. Mõlema Kuud on Vähis. Päikesed on laias laastus vastasseisudes. Merkuurid on omavahel trigoonis õhumärkides. Marsid on mõlemal pea ühes kraadis Kaaludes. Nende suhte skeem on Päike-Veenus-Merkuur, mis näitab kiindumust ja head omavahelist kommunikatsiooni.

Kate ja teised kuninglikud isikud: Kate’i horoskoobis on mitmeid saransusi Charlesi kaardiga. Mõlemal on tugev Kuu ja mõlemal on Kuu ühenduses Põhjasõlmega. Päikesed on omavahel sekstiilis, Merkuurid aga täpselt kvadratuuris. Charlesi Veenus asub Kate Marss/Saturn keskpunktis. Kummalgi ei tee horoskoobi valitsejad Päikesega mažoorset aspekti. Samuti ei ole aspekte ka Kuu ja horoskoopide valitsejate vahel.

KATE JA DIANA

Heidame pilgu, kuidas oleks Kate läbi saanud oma ämmaga. Kate MC-le jääb Diana Päike, Jupiteri peale jääb Diana Neptuun, Merkuuri peale Diana Jupiter, Kate Juno ja Vesta vahele jääb Diana AC, Di oma olemusega oleks seganud noorpaari kodust elu. Ta oleks toonud kaasa palju suhtlemist, sest see ühendus jääb Kate’i 3 majja. Kate’i asteroid Willams jääb täpselt Diana AC-le. Kate’i Saturni/Pluuto keskpunkti jääb Diana MC.

Kate Saturni ja Pluuto vahele jääb Diana MC. Võiks arvata, et Di oleks sundinud oma miniat tegema sama, mis ta ise tegi – ehk siis tegelema heategevusega.

Diana ja Kate’i horoskoopide valitsejad pole samuti Päikesega aspekteeritud. Samuti pole aspekte Kuul. Diana oli ekstravertsem kui Kate. Neid emotsionaalseid purskeid, mis olid Dianal, me Kate’i puhul ei saa näha.

KATE JA ELISABETH II

Kate’i Kuu ja Põhjasõlm langevad Elisabethi Põhjasõlme lähedale, Kuu ja Elisabethi sõlme vaheline orb on 1.36. Kate’i Uraan teeb trigooni Elisabethi Merkuuriga, Kate Juno aga on kvadratuuris Elisabethi Veenusega. Kate Saturn on trigoonis Elisabethi Marss-Jupiter ühendusega. Kate Pluuto teeb täpse trigooni Elisabethi Junoga. Kate MC lähedale jääb Elisabethi Pluuto. Kate Must Kuu on trigoonis Elisabethi Kuuga.

Pulmapäeva transiidid Kate kaardis. Päike VIII majas teeb Kvinkunksi AC-le ja kvadratuuri Merkuur-Veenus ühendusele. Kuu teeb kaugeneva trigooni nataali Kuule ja kvinkunksi Pluutole. Merkuur on trigoonis nataali Junoga, Veenus on sekstiilis Veenusega ja on just üle läinud DC-st, olles VII majas. Merkuur koos Veenusega teevad veel opositsiooni Marsile. Marsi-Jupiteri täpne ühendus teeb täpse opositsiooni nataali Saturnile. Saturn on ka nataali Marsi lähedal. Uraan teeb trigooni nataali Uraanile,

Kate’i Päike/Neptuun keskpunktis on Pluuto, punkt on äärmise tundlikkusega ja Pluuto sellel võib osutada kannatustele, pettusele ja illusioonidele. Juno ja London teevad nataali Junole kvadratuuri. Brittany teeb samuti kvadrtuuri nataali Williamsile. Transiitne Williams on ületanud nataali Williamsi, Williamson läheneb Kate’i omanimelisele asteroidile. Neptuun on täpselt koos Kate`iga Kalade nullkraadis ja teeb kvadratuuri nataali Kate`ile.
Kate progressiivses kaardis teeb Kuu täpse trigooni nataali asteroid Williamsile.

PRINTS WILLIAM

Tema horoskoopi on laialt ja põhjalikult kajastatud, seepärast vaatame ainult olulisemaid pidepunkte horoskoobis. Sündis tulevane prints ja troonipärija 21. juunil 1982.a. Kell 21.03 Londonis.

Silma jäävad nüansid:
1.Inimene on sündinud päikesevarjutuse ajal, kusjuures varjutus puudutab eelkõige tema desendenti. Seega saab tema partneriks ilmselt olema inimene, kes eelistab ise varjus olla või vastupidi, jätab oma mehe enda varju.
2.Jupiteri ja Pluuto ühendus MC-ga võib viidata inimesele, kellele valitsejaroll (juhiroll) on juba ette nähtud. Eriti kui tegemist on nii harmoonilise Jupiteri ja Pluutoga. Inimene ei pea selle rolli saamiseks märkimisväärselt pingutama.


3.Kinnistäht Sirius (14.o05’ Vähis) on ühenduses põhjasõlmega (kinnistähele luban orbi kuni 1 kraad). Siriust iseloomustatakse kui päikese päikest või liidri tähte. Ühendus põhjasõlmega viitab juba varasemalt ette määratud liidrirollile.
4.Asteroidide King ja Kate ühendust 7. majas võiks tõlgendada kui kuningaks saamist Kate abil või partnerluse ajal Kate’iga.

Prints Williami täielik nimi on William Arthur Philip Louis Mountbatten – Windsor. Kes temaga abiellub saab kaasavaraks kauni tiitli – võib lasta end kutsuda Tema Kuninglikuks Kõrgeaususeks Walesi Printsessiks. Prints William on isaliini pidi seotud Vene tsaaride Aleksander II ja Nikolai I-sega. Seda läbi suurhertsoginna Olga Konstantinova, kes oli prints Philipi (Williami vanaisa, Elisabeth II abikaasa) vanaema ja lähedalt suguluses vene tsaaridega (Nikolai I lapselaps).

AC-l on konjuktsioon Neptuuni ja Musta Kuuga Amburis (annab salapära, maagiline hing, aga miks mitte ka naistemees), mis omakorda on opositsioonis Päike-Kuu ühendusega. Prints sündis, nagu tema tulevane kaasagi, varjutuse päeval. Seda siis 9 tundi pärast päikesevarjutust (Kate sündis mäletatavasti kuuvarjutuse ajal). Jupiter asub MC-l Skorpionis. Kate sünni kuuvarjutuse punkt (19 Kaljukits) ei oma Williami kaardis mingit olulist kohta. Ka prenataalne päikesevarjutus 5 Veevalajas (25.veeb.1982) ei oma erilist tähtsust. Seos vast ainult see, et varjutuse kraad teeb tulevase sünni Kuuga kvinkunksi. Peamine on siis tema sünd päikesevarjutuse päeval. Päikese trigoon Jupiteriga annab huvi filosoofia, usu või poliitika vastu.

Williami Veenus 25 Sõnnis ja tema ema Veenus 24 Sõnnis lülitavad mängu kihlasõrmuse teema, ema oma läheb pruudile üle. Sellel sõrmuselool on ka paralleelid olemas. Nimelt lasi Elisabethi tulevane abikaasa Philip valmistada briljantidega plaatinasõrmuse oma emale kuulunud tiaarast.

Hästi sümbolistlik on see, et mõlemad on sündinud varjutustega, naine Kuuga ja mees Päikesega. Viimane kuuvarjutus (21.12.2010) 29 Kaksikud, tegi Williami AC-le opositsiooni ja konjuktsiooni tema Päikesele. Viimane päikesevarjutus (4.01.2011) 14 kraadi Kaljukitses teeb kvadratuuri tema Saturnile ja opositsiooni tema Põhjasõlmele (konjuktsioon Lõunasõlmega). Pulmad on mõlemal varjutuste toimumisega seotud.

Williamil on sportlik keha ja sinna juurde kuuluv kuninglik pealagi, mis küll juba pikka aega juuste väljalangevuse poole kalduma kipub. Sellele viitab Marsi kvadratuur Päike-Kuu-Põhjasõlm ühendusega.

Pulmapäeva transiidid. Williamil on transiidid mitmes osas samad, mis pruudilgi. Päike Williami IV majas teeb poolsekstiili Merkuuriga. Kuu teeb nataali Neptuuniga täpse kvadratuuri ja kvadratuuri ka AC-le. Merkuur opositsioonis Saturniga, Veenus on opositsioonis Marsiga ja Saturn teeb kvadratuuri sõlmedele. Lisaks on Saturn tema Marsi/Saturni keskpunktis. Uraan teeb kvadratuuri Päike-Kuu ühendusele (täpsemalt teeb Uraan kvadratuuri Päike/Kuu keskpunktile). Neptuun on täpses trigoonis Päikesega. Transiitsed Marss-Jupiter on üle läinud asteroidist Karma, orb 2 kraadi. Kusjuures Williamil on nataalis Karma täpses opositsioonis Dianaga.

Transiitne Uraan teeb trigooni nataali Uraanile ja Neptuun teeb samuti trigooni Päikesele. Kuid Uraan teeb ka täpse kvadratuuri tema Päike/Kuu keskpunktile. Neptuuni aspekt tema Päikesel loob pilvedes hõljumise tunde. Teine seis on imelik, kuna see pigem viitab vabaduse, konfliktide ja eraldatuse vajadusele. On pulm sunnitud käik?

Progressiivses kaardis on Veenus täpselt nataali Päikese peal. Progressiivne Jupiter teeb kvinkunksi transiitsele Uraanile.


järgneb...