esmaspäev, 28. märts 2016

Valge laev - 14Vaatame, kas on mingeid sarnaseid viiteid, mis hukkude korral kordavad, kas on ligilähedaselt sarnased või kopeerivad mustrit. Näiteks kuulsa „Titanicu“ vettelaskmisega või paar aastat tagasi Itaalia rannikul karile sõitnud „Costa Conkordiaga“?

Titanic


Titanicu” kiil pandi 31.03.1909. aastal Belfastis. Siis tegi Sedna konjunktsiooni mitme planeediga – Päike-Saturn-Orcus ja Pandora Jääras. See mitmikühendus oli trigoonis Kuuga ja kvadratuuris Neptuuniga Vähis.
„Titanic“ lasti vette 31.05.1911.a. Veenuse ja Neptuuni ühendusega Vähis. „Viking Sally“ aga Veenuse opositsiooniga Neptuunile. Seos selles, et Neptuun on alati kohal ja tegev, mis ka loomulik, sest tegu merendusega. „Titanicu“ kiil pandi Päikese, Saturni,  Sedna ja Orcuse ning Charybdise ühenduse ajal Jääras. „Viking Sally „ vettelaskmine Päike ühenduses Sednaga Sõnnis. Ka siin on Sedna seos olemas, olgugi, et ühel juhul kiilu panek, teisel aga vettelaskmine.

„Titanicu“ Kuu oli ühenduses asteroid Klothoga Vähis ( Klotho on üks moiradest, kes ketrab elulõnga pikkust). „Viking Sally“ Kuu oli aga ühenduses kolme asteroidiga (Leviathan, Karma, Lacrimosa), mis määras ära reisijate teatud etappidel saatuse. „Titanicu“ vettelaskmise hetke AC oli ühenduses Pandora ja Lacrimosaga Neitsis. „Viking Sally“ Pandora tegi samuti ühenduse aga seda Musta Kuuga-ga Kaaludes. Sedna „Titanicu“ vettelaskmise horoskoobis jäi 8 maja tipu lähedale. Oma esimesele ja ühtlasi viimasele reisule asus “Titanic” 10. aprillil 1912. Siis tegi Päike ühenduse Põhjasõlme, Orcuse ja Scyllaga ning see ühenduste liit asus laeva teeleasumise kaardis MC-l. “Titanic” hukkus 14. aprillil 1912.a. Atlandi ookeanis põrkudes kokku jäämäega ning viies märga hauda kaasa 1503 inimest.  „Titanicu“ puhul on veel rida viiteid, kus planeedid on ühenduses otseselt seotud asteroididega. Selle väljatoomine vajab juba eraldi artiklit.

Samal aastal, kui uppus „Titanic“, hukkus 5. märtsil Hispaania ranniku lähedal aurik „Principe de Asturies“ viies kaasa 500 inimest (Scylla 1.6 Jäär – Charybdis 1.48 Kalad, Päike konj. Poseidon Kalades).
Ja sama aasta sügisel 28. septembris hukkus Jaapani ranniku lähedal aurik „Kichemaru“, pardal 1000 inimest (Scylla 16.26 Vähk – Charybdis 13.22 Jäär R, Charybdis konj. Lõunasõlm Jääras, Päike konj. Nippon Kaaludes). Kolm „laevade õgijat“ asteroidi Scylla, Charibdis ja Leviathan tegutsevad ka nendes sündmustes, mis otseselt pole seotud ei merenduse ega laevandusega, kuid peamiselt nad siiski kas otseselt või kaudselt seotud veega, veestiihiaga. Astroloog Peeter tõi mõned olulisemad näited:

Copterline õnnetus – Scylla suure orbiga ühenduses Lõunasõlme-Jupiteri-Kuu ühendusega, kvadraadis Poseidoniga ja poolteistkvadraadis Estoniaga. Charybdis ühenduses Poseidoni, kvadraadis Sõlmede, Jupiteri ja Kuuga ning kvinkunksis Päikesega.

Kurkse Surmaretk – Päikese, Scylla ja Estonia taukvadraat. Charybdise ja Asmodeuse poolkvadraat.

Marja poe varing – Scylla ja Päikese ühendus, Charybdis ühenduses Põhjasõlmega ja kvadraadis Veenuse-Saturni ühendusega.

Jaapani Maavärin, Tsunami – Scylla ja Pluuto ja Asmodeusi ühendus, Charybdise ja Neptuuni ühendus.
Sumatra maavärin, hiidtsunami - Scylla kvadraat Päikese ja Kuuga, Charybdise ja Liliti kvinkunks

Russalka vettelaskmine Peterburis (uue kalendri järgi) – Päikese ja Scylla, Marsi ja Levitahani ning Charybdise ja Asmodeuse ühendus. Pluuto ja Typhoni kvadraat, Pluuto ja Sedna poolkvadraat. Oceana ja Poseidoni ühendus. Russia-Saturni kvadraat Charybdise-Asmodeusi ühendusega.
Tallinnast väljumineScylla opositsioon Päikese-Merkuuri-Marsi ühendusele, Scylla poolteistkvadraat Leviathanile, kvinkuks Estoniale ning kuldlõiked Uraanile ja Asmodeusile. 

Ukraina kohal allatulistatud Malaysia Airlines lend 17, Scylla ühenduses Charybdisega Neitsis. 8.märtsil startinud teine sama firma lennuki kaardis on Scyllal ühendus Lacrimosaga ja opositsioon Neptuuniga ning Charybdisel ja Leviathanil on aspektid lennundusega seotud asteroididel. Süstiku Columbia hukk, Scylla ühenduses Päikese ja Neptuuniga Veevalajas. Ja Leviathan kvadratuuris Luciferiga. 1986.a. süstiku Challenger hukk, Scylla opositsioonis Leviathaniga. USA kosmoselaeva Apollo 1 hukk 1967.aastal. Charybdis ühenduses Pluutoga Neitsis. Scylla ja Leviathan omavahel kvadratuuris.
Aitab vast näidetest, usun, et kui edasi otsida, siis leiab igas lennundusega seotud õnnetuses osalistena ka „laevade õgijad“. Ja sel alusel võib ka väita, et nad loovad disharmoonia ja teistlaadi tehnilistes õnnetuste ja ka looduskatastroofides.

„Costa Conkordia“ lasti vette Neptuuni ja Leviathani ühenduse ajal Veevalajas. „Viking Sally“ aga Leviathani ja Saturni ühendusega Neitsis. Juba üks oluline sarnasus. Ja „Costa Conkordia“ sõitis kividele, mida sümboliseerib Saturn. „Costa Concordia“ ellingult vettelaskmisel oli Veenusel ühendus Scyllaga Kaaludes. „Viking Sally“ Veenus oli opositsioonis Neptuuniga aga viimane oli ühenduses Requimiga Amburis. Seos ikkagi olemas.„Viking Sally“ Päike oli ühenduses Sednaga, „Costa Conkordia“ Päike ühenduses Lilithi ja Memnoniga Neitsis. „Costa Conkordia“ Marss oli ühenduses Sednaga Sõnnis. Kaudselt ka siin teatud seos olemas. „Costa Conkordia“ tellimise kaardis on Sedna täpses ühenduses Põhjasõlmega Sõnnis. Näiteks „Titanicu“ tellimise ajal oli Sedna täpses ühenduses Saturni ja Orcusega Jääras.

Kummaline ka see, et „Costa Concordia“ vettelaskmisel oli Protea samuti 5 Kaaludes, nagu „Estonia“ kiilupanemise ajal. Laeva kiilupanemine ja vettelaskmine on ühe protsessi kaks osa, algus ja lõpp.
Võtame näite, kus hukkus üks inimene aga laev läks põhja, sest sõitis Uus-Meremaa ranniku lähedal karidele ja sai suuresti allpool veeliini viga. Selleks oli vene luuletaja nime kandev reisilaev „Mihhail Lermontov“. Ka selle laeva vettelaskmise kaardis on rida selliseid planeetide ühendusi nii mere – ja ohtu sümboliseerivaid viiteid. Kõige räigem vast Veenusel ühendus Scylla ja Gorgoga Sõnnis. 

Ilmekam on laeva karile sõitmise seosed vettelaskmis kaardiga. Päeva Päike, Veenus ja Jupiter Veevalaja-Kalad piiril kvadratuuris Musta Kuu ja Scyllaga. Transiitsed Scylla täpselt radixi Marsil ja Must Kuu Saturnil. Transiitne Marss vettelaskmise Neptuunil. Avarii päeval Marsil, Zeelandil, Saturnil ja Lermontovil suur ühine kooslus Amburis.
Huvitav fakt see, et luuletaja nimeline asteroid Lermontov on luuletaja nataalis 14 Kaaludes ja laeva vettelaskmise kaardis aga 14 Jääras ühenduses Merkuuriga. Laeva uppumise ajal oli Lermontov ühenduses Pluutoga Kaljukitses.

Näide, kus laeval oli tulekahju ja selle tagajärjel hukkus 159 inimest. „Scandinavian Star“, ehitamisel sai nimeks „Massalia“. Laev ehitati 1971.aastal ja 20 aasta jooksul oli tal palju erinevaid omanikke ja nimesid. Vette lasti laev 19.jaanuaril 1971.aastal. Selles vettelaskmise kaardis on Päike tugevasti ühendatud mitme asteroidiga Kaljukitse lõpus, mis enamus seotud merendusega – Poseidon, Nymphe, Memoria, Desdemona (naiselik kättemaks). Veenusel ühendus Lacrimosa ja Nemesisega Amburis. Ja Neptuun on opositsioonis Charybdisega Kaksikutes.
Laeva tulekahju päeval tegi transiitne Jupiter koos Memoriaga ühenduse laeva radixi Karmale. Transiitsed Marss ja Hel kvadratuuri laeva Saturnile. Päeva Saturn koos Poseidoni ja Lilithiga ühenduse laeva Päikese ja Poseidonile.

Kui ikka mitmed merd, leina ja ohtu sümboliseerivad väikesed taevakehad ühendusi või teisi pingeaspekte teevad, siis on suur tõenäosus, et laeva või reisijatega võib midagi väga halba juhtuda, kuid ei pruugi. Selliseid näiteid võib lõpmatuseni tuua.

Siia juurde aga tuleb lisada vastupidised näited, kus laeva pikas ekspluatatsiooni jooksul ei juhtunud laevaga mingeid suuri õnnetusi või intsidente. Siis saab võrrelda, kas „kurjad „ on alati kurjad. Üks kuulsamaid laevu eelmise sajandi esimesel poolel oli „Mauretania“, Atlandi Sinise lindi mitmekordne omanik. See auhind anti laevale, mis kõige kiiremini ületas Atlandi ookeani Euroopast Ameerikasse.
See ookeani kaunitar oli 235 m pikk ja võttis pardale 1360 reisijat. Laineri vettelaskmisel oli Veenusel ühendus Neptuuniga Neitsis, mis trigoonis Uraaniga Sõnnis. Juba üksi see tagas laevale pika eluea. Kuigi Veenus-Neptuun ühendus oli kvinkunksis Saturniga Jääras. Päikesel ühendus Marsi ja Pluutoga Lõvis. Eespool loetletud laevadest polnud ühelgi seda Päikese aspekti Pluutoga. Merkuuril ühendus Karmaga ja opositsioon Jupiteriga.„Mauretania“ vettelaskmise ajal olid sellised asteroidide ühendused:

Oceana konjunktsioonis Leukotheaga Kaaludes. Leukothe on meremeeste hoidja ja ühendus Oceanaga siis sümboliseerib meekonna ja laeva soosingut ja kaitset ookeani poolt.
Anubis konjunktsioonis Nerthusega (merede tark jumal) Kaaludes
Anubis konjunktsioonis Nemesiga Neitsi/ Kaalud
Neptuun konjunktsioonis Stormiga Neitsis
Poseidon trigoonis Stormiga
Poseidon trigoonis Atlantisega

Merkuur konjunktsioonis Kalypso ja Pandoraga Neitsis
Charybdis kvadratuuris Leviathaniga
Charybdis kvadratuuris Must Kuuga
Lacrimosa konjunktsioonis Memoriaga Sõnnis
Saturn konjunktsioonis Hylonomega

Hylonome kvadratuuris Must Kuuga Kaljukitses
Veenus konjunktsioonis Apophisega Neitsis
Sedna opositsioonis Leukotheaga
Sedna konjunktsioonis Saturni, Varuna ja Achillesega Jääras

Nimekiri on veelgi pikem, ei hakka üle koormama. Nagu ülevaade näitab, on nii harmoonilisi kui pingeaspekte. Laeva sünnikaardis on nii pingeid kui harmooniat. Nähtavasti tasakaal heade ja kurjade vahel tagas laevale pika elutee.

järgneb....

esmaspäev, 21. märts 2016

Valge laev - 132016. aasta teema tuli vahele ja seepärast jäi Valge laeva teema pooleli. Läheme teemaga edasi,  enne kui uued peale trügivad.

Hukkumise keskpunktid 28.09.1994 kell 01:58. AC 19 Lõvi, MC 27 Jäär

Must Kuu/AC = 4 Vähk – konjunktsioon Kuuga
Päike/Kuu = 19 Lõvi – konjunktsioon AC-ga
Veenus/Marss = 20 Neitsi – konjunktsioon Lacrimosaga
Veenus /AC = 1 Kaalud – konjunktsioon Hylonomega
Merkuur/Chiron = 9 Kaalud – konjunktsioon Poseidoniga

Päike/Pluuto = 0 Skorpion – konjunktsioon Merkuuriga
Merkuur/Pluuto = 13 Skorpion – konjunktsioon Veenuse ja Pandoraga
Päike/Neptuun = 27 Skorpion – konjunktsioon Ixioniga
Veenus/Pluuto = 20 Skorpion – konjunktsioon Stormiga
Neptuun/MC = 8 Kalad – konjunktsioon Saturniga

Hukkumise aja araabia punktid

Araabia punkte väljaarvutav kalkulaator annab Fortuna kohaks 19 Sõnn. See kraad on täpses ühenduses 10.mail 1994.a. toimunud päikesevarjutuse kraadiga. Lisaks asus seal Must Kuu ja Saturn/Ceres keskpunkt.

Punkt Bad Luck (paha õnn) – 19 Veevalajas täpses ühenduses õnnetus DC-ga.
Spirit 19 Skorpion – ühendus Veenus/Pluuto keskpunkltiga ja asteroid Stormiga
Catastrophe1 7 Amburis – ühendus Charybdisega
Catastrophe 2 4 Lõvis – sekstiil Päikesega ja üherendus asteroid Wladilenaga
Danger (oht) 13 Sõnn – täpses ühenduses Sednaga
Fate (saatus) 22 Kaljukitses – täpne ühendus Uraaniga
Tragedy 22 Kaljukits – täpne ühendus Uraaniga
Water 10 Jäär – opositsioon Poseidoniga

Elu - ja Karmapunkt.

Elupunkt liigub sodiaagis Jäärast Sõnni suunas. Aastas läbib ta 4 kraadi ja 17 minutit. Laev oli hukkumise momendil 14 aastat 5 kuud ja 2 päeva vana. Elupunkt jõudis sodiaagis kohale 29 kraadi ja 16 minutit Sõnn. Kraad tegi täpse kvinkunksi hukkumise Merkuuriga. Karma ehk ka surmapunkt liigub sodiaagis päripäeva, Jäärast Kalade suunas. Aastas liigub 3 kraadi ja 16 minutit. Laeva hukkumisel asus ta 15 kraadi ja 16 minutit Veevalajas. See kraad tegi täpse ühenduse laeva sünni Päike/Uraan keskpunktiga laeva VII majas. Veevalaja 15-s kraad täpses kvadratuuris hukkumise sõlmedega. Omavahel on elupunkt ka karmapunkt 108 kraadilises müstilises aspektis (tridetsiil).

Numbrite maagia 

Laeva pikkus oli 157,02 meetrit. Kui pikkus kanda sodiaagi ringile, saame 157 kraadi sodiaagis ehk 7 kraadi Neitsis. Sinna kraadi tegi hiljem täpse opositsiooni „Estonia“ väljumise/hukkumise Saturn. 7 kraadi Neitsis asus ka huku ajal asteroid Spirit. Samuti asteroid Reasoner (8.24 vir), mis sümboliseerib põhjust. 8-s kraad on ühenduses kinnistähe Alioth`ga. Tähel on marsilik destruktiivne iseloom. Kraadi valitseb Merkuur. Vettelaskmisel oli ta ühenduses MC-ga Jääras. Planeet valitses ka laeva väljumise hetke AC-d.

Laeva meeskonna arvuks oli ette nähtud 810. Kui selle numbri sodiaagi ringile kanda (810-360-360 = 90 = 0 Vähk). See nagu ei räägi midagi või siiski? Kraadi valitseb Jupiter, asudes ise 0 Neitsis.
See 810 meeskonna arv oli algselt ette nähtud. Eesti lipu alla saades oli meeskonna suuruseks ette nähtud 162 inimest, neist ainult 32 olid tekimeeskond ja masinaruumi mehed. Ülejäänud olid teenindav personal. Kogu meeskonnas oli naiste ülekaal (71 meest ja 91 naist).

162 sodiaagringis on 12 Neitsis, see langeb kokku laeva vettelaskmisele eelnenud kuuvarjutuse kraadiga (11.26; 1.03.1980). Ja ka hukule eelnenud kuuloomise kraadiga (12.58; 5.09.1994). 
Reisijaid võttis laev pardale 1190 (voodikohad). Sodiaagiringis annab see (1190-360-360-360= 110), see on 20 Vähis. Sinna kraadi tegi laevahuku Neptuun opositsiooni!  21-st Vähi kraadi valitseb Proserpina. Üks kraadi seletus – individualistid, muutlik karjäär, rahutu elutee täis paljusid imelikke sündmusi, reise ja seiklusi. 21-ne kraad on ühenduses tähe Polluxiga, tähel on ere marsilik mõju. 

Viimse reisi algul kapten kirjutas alla deklaratsioonile, mille kohaselt oli laeval 188 meeskonnaliiget ja 679 reisijat. 188 sodiaagis on 8 Kaalud. 679 on sodiaagis (679-360 = 319) = 19 Veevalaja. Selle kraadi lähedale tuli hukkumise DC. Kokku oli deklaratsiooni järgi pardal 867 inimest. Sodiaagis on see (867-360-360 = 147) = 27 Lõvi. See langeb kokku laeva vettelaskmise Põhjasõlmega, orb ainult 0.04. Eluga pääses 137 inimest, sodiaagis on see 17 Lõvi. Järgmises kraadis on aga vettelaskmisele järgnenud päikesevarjutuse kraad (18.17; 10.08.1980) ja hukkumise hetke AC kraad oli 19.04 Lõvis! Hukkumise hetke MC oli 27.11 Jääras, sinna lähedale jäi enne laeva vettelaskmise kuuloomine (25.20; 15.04.1980).

Hukkus või jäi teadmata kadunuks 852 inimest. Selle numbri taga on asteroid Wladilena, mis laeva sünnil asus 4.54 Vähis laeva XI majas.Sinna tegi ühenduse hukkumise Kuu koos Varunaga ning hukkumise Päike kvadratuuri. Numbri all 137 on asteroid Meliboea, asus laeva sünnil 7.57 Kalades. Sinna tegi ühenduse hukkumise Saturn. Meliboeal ka ühendus Lakrimosaga. Deklaratsiooni andmete järgi oli pardal 989 inimest. Taevas on selle numbri taga asteroid Schwassmannia ja laeva sünnil asus 23.11 Lõvis XII majas asteroid Louhi ja Põhjasõlmega ühenduses. Laeva huku kaardis on ta 20.56 Skorpionis Põhjasõlme ja Pluuto keskpunktis ning ühenduses Stormiga!

Eesti kodakondsusega hukkunuid oli 285 inimest. See on sodiaagis 15 Veevalaja. Seost nagu ei leidnud. 852-st hukkunust jäid kadunuks 757 inimest. See on sodiaagis (757-360-360 = 37. See on 7 kraadi Sõnn. Sinna lähedale jäi vettelaskmise Päike (6.20) ja Sedna (6). Lähedale jäi ka hukkumise aja Kuu/Saturn keskpunkt(5.44).

Oletame, et pääsesid ka salapäraselt kadunud kapten Piht ja ta kaaslased, 8 inimest, siis pääses kokku 145 inimest, sodiaagis on see 25 Lõvi. Järgmine kraad on laeva vettelaskmise Põhjasõlme asukoht.
Laeva sünni koordinaadid on 7.23 E ja 53.05 N. 7-s kraad on Jäära kraad, 8-da kraadi valitseja on Pluuto, mis ise asub 19 Kaaludes ja on retrograadne. Kraad ühenduses tähe Algenib`ga. Tähel Merkuuri ja Marsi iseloom. Loetakse ka elu – ja surma kraadiks. 

53 annab 23 Sõnni. 24-dat kraadi valitseb Kuu, Uraani languse kraad. Kraad opositsioonis vettelaskmise Neptuuniga. Kuu ise 23 Neitsis. Kraad ühenduses tähe Zaurak, saturnilik loomus. Lähedale jääb ka täht Algol, mida loetakse üheks ohtlikumaks täheks. Omab Saturni ja Musta Kuu loomust. Ei saa aga väita, et kõikide laevadega, mis selles Papenburgi laevaehituse tehases on kunagi ehitatud, et nad kõik on määratud hukule. Loeb väga ikkagi kiilu panek, vettelaskmine ja veel rohkesti muid tegureid, mis kokkuvõttes määravad ära laeva saatuse.

Tellimuse number 590. See annab 230 (590-360=230) mis on 20 Skorpioni kraad. Sinna lähedale jääb laeva vettelaskmise Uraan. Laeva hukkumise ajal tegi sinna kraadi opositsiooni Must Kuu. 21-st kraadi valitseb Jupiter. Kraad ühenduses tähe Unuk, millel Marsi, Saturni, Pluuto, Kuu ja Päikese mõjutused.Tähel maagiline oreool, ta võib täielikult lõhkuda kõik ilusa. Kuna tähel on ühendus Uraaniga, siis see on üks viide ootamatule õnnetustele.

Hukkumise koordinaadid on 53.07 N ja 21.42 E. 53 sodiaagis on 23 Sõnn. Selles kraadis asus laeva vettelaskmisel asteroid Linda. See sümboliseerib meie esiema, Kalevipoja ema. Kraad vähem asus huku ajal Chaos. Number 5307, lahutame 14 korda 360 ära ja saame 267. See on sodiaagis 27 Ambur. Selles kraadis ei leidnud midagi olulist.

Number 21 on sodiaagis 21 Jäär, kraad ühenduses asteroid Nepthys`ga laeva vettelaskmise kaardis. Lähedale jääb ka laeva vettelaskmise MC. 20 Jääras asus laeva viimse reisi väljumise Leviathan. 22 Jääras asus hukkumisel asteroid Protea (ilmastik merel). 2142 annab (5 korda miinus 360 = 342 = 12 Kalad). Selles 12 Kalad asus Veenus laeva ostmise ajal ja Must Kuu, kui laev „Estonia „ nime all tegi oma esimese reisi.

Numbri 5307 all on asteroid Paul-Andre ja 2142 all asteroid Landau. Paul-Andre oli kiilukaardis 11 Veevalajas ja Landau 12 Veevalajas opositsioonis Marsiga. Laeva vettelaskmisel asus Paul-Andre 3 Sõnnis ühenduses Päikesega ja Landau 5 Jääras. Laevahuku ajal asus Paul-Andre 9 Veevalajas täpses opositsioonis asteroid Wheaters`ga (ilmastik) ja Landau 9 Kaaludes täpselt asteroidil Poseidonil ja hukkumise Päikese (4.36) ja Estonia (7.06) lähedal.

Estonia on 7 tähte. Sodiaagis 7 kraadi Jääras. Langeb kokku laeva vettelaskmise Charybdisega ja Kuu/Pluuto keskpunkti opositsiooni kraadiga. Number 7 oli ka hukkumise idapikkuse kraad. Selle numbri all on taevas asteroid Iris. Ja asus ta laeva vettelaskmisel 2 Kalades. Selle kraadi lähedale jõudis hukkumisel Valge Kuu (1.38). Iris hukkumise ajal asus 18 Amburis, üsna laeva vettelaskmise Neptuuni lähedal ja laeva vettelaskmise Uraan/Neptuun keskpunktiga ühenduses. Ning opositsioonis laeva vettelaskmise Veenusega. Iris oli vanas mütoloogias vikerkaar ja jumalate sõnumitooja. Teda kujutati harilikult tiibadega olendiks.

Laeva sünnilinn Papenburg on 9 tähte. Sodiaagis 9 Jäär, midagi olulist ei leidnud. Number 9 all on asteroid Metis, asus laeva vettelaskmisel 12 Lõvis, üsna AC lähedal. Hukkumise ajal asus 20 Lõvis. Sinna lähedale jäi viimse reisi pardal olnute koguarvu (989) taevane asteroid Schwassmannia. Metis on maailmavaate laius ja ulatus, mõtte jõud. Kuidas seda nüüd looga seostada? Ehk polegi mingit väärtuslikku seost, lihtsalt kokkusattumus? Kuigi juhuseid ja kokkusattumisi ei pidavat olema.

Viking Sally on 11 tähte. Jäära 11 kraadi, pole nagu midagi. 11 on taevas asteroid Parthenope ja asus ta laeva vettelaskmisel 8 Neitsis. Laeva vettelaskmise Saturn/Põhjasõlm keskpunktiga ühenduses. Hukkumise ajal oli Parthenope 3 Lõvis. Parthenope oli Kreeka mütoloogias üks sireenidest, kes püüdis Odysseust meelitustega ära ahvatleda.

Laev võis võtta pardale 460 sõidukit. Sodiaagis on see (460-360 = 100) 10 Vähk. Kiilupanemise kaardis jääb kõige lähemale asteroid Oceana (12.44). Laeva vettelaskmise kaardis asteroidid Apophis (11), Memnon (12.7) ja Chimaera (13.18). Saatuslikul reisil oli pardal 77 sõidukit. See on 17 Kaksikud. Sinna lähedale jääb laeva vettelaskmise Veenus (20.09). Muid seoseid nagu ei ole.
Nagu näha, on üsna palju nii seoseid kui huvitavaid kokkulangemisi. Osa muidugi pole täpsed aga ehk on neis siiski midagi öelda. Loetletud seostes on domineerivamad Neptuun ja Must Kuu ja Uraan ja rida teemaga seonduvaid asjaolud.

järgneb...

laupäev, 19. märts 2016

Ceres ja Pluuto - 3Nüüd oleks õiglane ja kasulik ära tuua ka meie maa tuntud tegelased. Saaks võrrelda ja näha seoseid. Ceres-Pluuto teemaks on kaotus ja tagasipöördumine, mis õpetab, et keegi ei saa igavesti olla seotud eluga. Lõpule järgneb uus algus. Harmoonilised aspektid soodustavad oma loomingu jagamist teistega. Pingeaspektid tekitavad emotsionaalset kriisi, mis seotud lähedase kaotuse või lahkuminekuga. Demeter ja Persephone müüt õpetab, et igale surmale järgneb uus sünd. Iga kaotus täiendab, korvab uute teadmiste omandamist. Ühendus ehk konjunktsioon võib olla nii harmooniline kui ka disharmooniline. Kuidas väljendub Ceres-Pluuto ühendus erinevatel isikutel, seda saab ta teada, kui rullub lahti tema elulõng.  
  
Eesti - Cerese ühendus Pluutoga märkides - kultuurivaldkond

Lauri Liiv (laulja) – Kaaludes
Anti Kobin (näitleja) – Kaaludes
Urmas Vadi (näitekirjanik) – Kaaludes
Kadri Koppel (laulja) – Kaaludes
Kleer Maibaum-Vihman – Neitsi/Kaalud
Mait Malmstein – Kaalud

Ain Prosa (film.rez,) – Neitsis
Kaido Ole (kunstnik) – Neitsis
Mart Kivastik (kirjanik) -  täpne Neitsis
Ene-Liis Semper (teater) – Neitsis
Tõnu Trubetski (laulja) -  Neitsis
Jaan Elgula (muusik) – Neitsis

Anne Reeman (näitleja) – Neitsis
Sirje Kurg (laulja) – Lõvi/Neitsi
Arvi Kukumägi (näitleja) – Neitsis
Tõnu Kaljuste (koorijuht) – Lõvis + Marss
Andres Mustonen (muusik) – Lõvis + Marss
Toivo Kurmet (muusik) – Lõvis

Ivo Eensalu (näitleja) – Lõvis
Kaie Mihkelson (näitleja) – Lõvis
Tõnis Mägi (laulja) – Lõvis
Merle Karusoo (lavastaja) – Lõvis
Viiu Härm (poeet) – täpne Lõvis
Kaarel Kilvet (näitleja) – Lõvis

Mare Jõgeva (ooper) – Lõvis
Kalju Terasmaa (laulja) – täpne Vähis
Ülle Ulla (ballett) – Vähk/Lõvi
Valdur Himbek (film.rez.) – Vähis
Emil Laansoo (muusik) – Kaksikud/Lõvi
Voldemar Panso (lavastaja) – täpne Vähis

Kaarel Karm (näitleja) – Kaksikutes
Betti Alver (luuletaja) – Kaksikutes + Must Kuu
Hugo Laur (näitleja) – Kaksikutes
August Kitzberg (kirjanik) – Sõnnis + Põhjasõlm
Amandus Adamson (skulptor) – Sõnnis + Põhjasõlm
Carl Robert Jakobson  - Jääras
 
Võrdluseks toon ära ka meie teine valdkond, kuhu kuuluvad teadlased, poliitikud, omavalitsustegelased, sõjaväelased, ajakirjanikud, juristid, sportlased, ettevõtjad

Cerese ühendus Pluutoga märkides - reaalvaldkond

Ksenja Balta (sport) – Skorpionis + Päike
Kerli Dello (tv ajakirjanik) – Kaaludes
Kristiina Shmigun-Vähi (sport) – Kaaludes
Sven Soiver (tv ajakirjanik) – Kaaludes
Toomas Kivimägi (poliitk) – Neitsis
Tarmo Sumberg (äri) – Neitsis + Uraan

Barbi Pilvre (ajakirjanik) – Neitsis + Uraan
Heiti Hääl (äri) – Neitsis + Uraan
Arno Uutma (kabe) – Neitsis
Eha Rünne (sport) – Neitsis
Raivo Kütt (äri) – Neitsis
Indrek Salis (mälumängur) – Neitsis + Uraan

Vaiko Voorema (purjetaja) – Neitsis + Uraan
Urmas Reitelman (tv ajakirjanik) – Lõvi/Neitsi
Ardo Hanssen (pangandus) – Lõvi/Neitsi
Tiiu Sild (teadur) – Lõvi/Neitsi
Andrus Arrak (majandus) – Lõvi/Neitsi
Krista Aru (kirj. teadur) – Neitsis

Mati Jostov (äri) – Neitsis + Merkuur
Mart Ummelas (ajakirjanik) – Lõvis + Päike + Marss
Arvo Sarapuu (poliitik) – Lõvis + Marss
Kaja Kärner (raadioajakirjanik) – täpne Lõvis + Marss
Rait Maruste (poliitik) – Lõvi/Neitsi + Veenus
Olavi Pihlamägi (tv ajakirjanik) – Lõvis

Nelli Kalikova (aidsiarst) – Lõvis
Triinu Vernik (vandeadvokaat) – täpne Lõvis
Helle Meri (ex esimene leedi) – Lõvis
David Vseviov (ajaloolane) – Lõvis
Tiit Veeber (äri) – Lõvis
Kalev Kallo (poliitik) – Lõvis

Erik Lillo (spordiajakirjanik) – Lõvis
Fred Jüssi (teadur) – Vähis
Harri Lumi (riigiametnik) – Vähis
Hellat Rumvolt (riigiametnik) – Vähis
Mart Niklus (dissident) – Vähis
Jüri Toomepuu (poliitik, sõjaväelane) – Vähis

Karl Aru (ENSV sõjaväelane) – Kaksikutes
Johan Lombak (EW kindralmajor) – Kaksikutes
Joakim Puhk (äri) – täpne Kaksikutes + Päike
Kaarel Eenpalu (poliitik) – Kaksikutes + Päike
Rudolf Reimann (EW kindralmajor) – Sõnn/Kaksikud + Saturn
Nikolai von Glegn (äri) - Sõnnis

Vaatasin läbi samasuguse hulga kaarte selle valdkonna tegelasi nagu ka kultuuri omasid. Ja leidsin, et kultuuris on Cerese ühendust Pluutoga märksa palju rohkem, kui selles reaalvaldkonnas. Mida sellest võiks järeldada. Pluuto on massid, Ceres kultuuris........Ceres kuidagi rohkem soosib kultuurivalla inimesi. See küll esialgne arvamus aga ikkagi.