esmaspäev, 25. oktoober 2010

Ajastu astroloogia

Ammustel aegadel, kui taheti näha, mida tulevik toob, kasutati araabiamaailmas peamiselt horoskoopi, mis põhines Päikese sisenemisel Jäära märki. Siis Päike aspekteeris kõiki nelja kardinaalmärgi alguskraade. Selle järgi siis prognoositi tulevikku. Eriline tähtsus oli kaardil, mis kirjeldas Jupiter-Saturni konjunktsiooni. Kuid sageli jäi sellest väheks, sest see ei seletanud paljuski kõiki ees ootavaid sündmusi. Tuli leida veel mingi oluline faktor. Peale Uraani ja Neptuuni avastamist oli selleks kahe planeedi ühendus – Uraani ja Neptuuni konjunktsioon. Seda kahe grupi planeetide seoseid nimetatakse ajastu astroloogiaks. Tsüklite kasutamises pole midagi uut, uus on minu jaoks see, et kasutusse on võetud mõlemate tsüklite koosmõju koos kolmanda kaardi kaasamisega sellesse. Kõiki nüansse ja peensusi täielikult veel ei valda. Kuid loodan, et seda kirja pannes ja näiteid edasi uurides saab asi selgemaks.

Ajastu astroloogia uurib „ajastu vaimu“, millele inimese horoskoop on antud ajastul allutatud. Ta on seotud poliitiliste sündmustega, suurte katastroofidega, tervete rahvaste kaasaminemist massipsühhoosiga, inimmasside patoloogilise käitumisega, rahvuse ja riigi karmaga, kollektiivse alatedavusega ja üksikisiku loovande väljendustega. Kui lähemalt neid uurida, siis kooruvad välja vägagi tugevad seosed ja mõjud. Ajastu astroloogia tõestab, et temale alluvad kõikide teiste tasandite horoskoobid, sealhulgas nataal ja mundaan ning nad on tihedalt seotud ajastu astroloogiaga. Just need seosed formeerivad masside ühiskondlikke sündmusi, millesse on haaratud terved riikide grupid ja rahvad. Samas ajastu horoskoop korrigeerib selle ajaperioodi teiste horoskoopide tegemisi.

Milleks on seda siis vaja, uurida ajastu kaarti ja sellega arvestada? Sageli on nii, et suure liidri või andeka kunstniku horoskoop ütleb meile vähe või pole peaaegu üldse näha kust tema anded ning loominguline potentsiaal välja paistab või riigijuhi kaart ei ole seotud antud maa horoskoobiga. Väga paljude rahvusliidrite, teadlaste, kunstnike või filosoofide horoskoopide järgi on nad väljunud oma kaardi võimalustest. Siin tulebki appi ajastu kaart. Kui ikka liidril või kunstnikul pole tugevaid seoseid oma ajastu kaardiga, siis see isik millegagi ajaloos end ei jäädvusta. Kui aga on sügavad seosed ja sidemed, siis isik on ajaloos vägagi silma paistnud ja end kroonikasse talletanud. Ajastu ja isiku horoskoopide sümbioosi kaudu ja koostöös sünnibki tõeline ande ja võimaluste väljendus. See horoskoopide omavaheline koostöö ei ole tavaline sünastria, kus analüüsitakse tekkinud kahe või enam kaartide planeetide aspekte aja reosonatsi – see on sümbolite sünastria.

Ajahetke ehk ajastu astroloogia abil tehtud kaart aitab palju paremini lahti mõtestada suurte ühiskondlike protsesside olemust, millest enamasti sõltub rahva elu ja surm. Ajastu astroloogiline kaart soodustab ühe sündmuse edukat kulgemist ja takistab teise läbiviimist. See tähendus omab tähtsust ka üksikisiku puhul. Eriti torkab see silma riigijuhtide, poliitikute, väejuhtide, religiooni juhtide, suurte teadusmeeste või kunstimaailma isikute eluloo kulgemistes. Ajastu kaart aitab ka paremini prognoosida võimalikke suursündmusi ja tekkida võivaid tendentse.

Millised faktorid on siis peamised, mis aitavad olnust aru saada ja ka tulevikku paremini prognoosida? Üheks peamiseks on Uraani ja Neptuuni tsükli arvestamine, selle tsükli kõikide faaside jälgimine, eriti nende planeetide omavaheline kvadratuur ja opositsioon. Teiseks tuleks sellesse kaasata Jupiteri ja Saturni Suur mutatsioon ehk siis konjunktsioon. Lisaks kasutada ka nende planeetide väikest mutatsiooni.Väike mutatsioon on iga 20 aasta järel toimuv Jupiter-Saturni ühendus.

On täheldatud, et alati enne rahvaste massilist ebanormaalset, normist kõrvale kalduvat käitumist, toimuvad Jupiteri ja Saturni ühendused veemärkides. Lisaks neile on kriitilised ka need märgid, kus Kuu omab staatust. Nendeks on siis Sõnn, kus Kuu on kõrgendatud ja Kaljukits, kus Kuu on pagenduses. Planeetide kontsentreeritus nendes märkides (Sõnn ja Kaljukits) tingib ühiskondlike protsesside ebastabiilsuse ja kutsub massides esile alateadlikke hirme, tugevaid emotsionaalseid resonantse.

Eriline oht on siis, kui on väljendunud Vähk-Kaljukits telg ja Sõnni märk, kui selles on olnud Uraan-Neptuuni tsükli mingi faasi algus. Samuti siis, kui Suure mutatsiooni järel toimub neis väike mutatsioon. Kuna telge Vähk-Kaljukits ja nende valitsejad Kuu-Saturn kureerivad mälu siis retrospektiivne (minevikku pööratud, tagasiulatuv) analüüs on vastavas ajaperioodis raskendatud objektiivse informatsiooni puudumise tõttu.

Kui Päikese ja Kuu ühendus, mis toimub sõlmede lähedal, ehk siis varjutused, võivad mõjuda destruktiivselt üksikisikule, tuues kaasa tema ego nõrgenemise või lõhkudes seda. Siis samamoodi võib aeglaste planeetide ühendust võtta analoogselt kui varjutusi. Seda juba riikide ja rahvaste tasandil. Sümboolselt oleks see kui kolme kuuloomise süsteem, kus osalevad Päike-Kuu, Jupiter-Saturn ja Uraan-Neptuun. Päike on indiviidi ilmaruum, Kuu tema aeg bioloogilise ja emotsionaalses arengus. Jupiter on sotsiaalne ilmaruum, Saturn formaalne sotsiaalne aeg. Nende ühendus siis sotsiaalne ilmaruum – ajaline täiesti pidev ning ühtlane ajalõik. See on mundaanastroloogia, mis piiratud ajaga. Uraan – igavik, eksistentsiaalne aeg, aeg ilma piirideta. Neptuun – kosmiline ilmaruum, väli, kus ühinevad erinevate tasandite alateadlikud protsessid. Uraan-Neptuun ühendus – kosmiline ajaline kontiinuum (täiesti pidev või ühtlane). See on ajastu astroloogia tasand.

Aega saab sümboolselt jagada kaheks: sündmuse ajaks ja idee ajaks, seda läbi planeetide omaduste ja printsiipide, mis formeerivad ühe või teise tsükli. Omavaheline aegade edasine areng viiakse täide, teostub tsükli kulgedes, alustades ühendusest ja kujutab endast Päike-Kuu arheotüübi ühenduse kordust. Niisiis saab aja kulgemise protsesse jälgida kahe paari planeetide ühenduste kaudu.

Jupiter-Saturn ühendus formeerib ajaloo käiku. Ühest küljest näitab Jupiter sotsiaalset, religiooset külge, tema sotsiaalseid väärtusi, kogutuid ja omandatud teadmisi. Formeerib maailmavaadet. Teisalt Jupiter kui maailmaruum ja Saturn kui aeg. Mõlemad on sotsiaalsed planeedid. Saturni asi on jälgida struktuuride säilitamist, kehtiva korra ja väljakujunenud maailmavaate säilitamist. Nende koostöös tekivad uued sotsiaalsed struktuurid.

Jupiter-Saturni ühendus üksikisikule on viide suurteks tegudeks. Sageli leiab seda aspekti suurtel juhtide, monarhidel, religioonitegelastel. Isikul on aktiivne osalus ühiskonna tegemistes.
Uraani ja Neptuuni tsükkel kordub iga 171-172 aasta järel ja toob maailma uudse mõtlemise. Seepärast saab seda ühenduse aspekti nimetada ajastu ideede ja vaimu sünniks.Viimane ühendus oli aastal 1993 19 kraadi Kaljukitses. Maailma mastaabis ilmusid areenile kloonimine, uued haigused ning linnu-ja seagripp. Siit sai alguse Euroliidu tekkimine. Jõudsalt hakkas arenema kõik, mis seotud internetiga, mobiilne side, kogu elektroonika plahvatuslik edasiminek, nanotehnoloogia, geeniuurimused, poliitilised kataklüsmid, riikide lagunemine ja uute tekkimine, kaugete väikeplaneetide avastamine, teistsugune kunsti väljendusvormid (perfomans, 3D filmid), rahvaste rändamine ja palju palju muud. Eestile tõi see kaasa tema Taasiseseisvuse ja tormilise arengu ID riigiks muutumisel.

Uraan-Neptuuni ühendus peale kahtekümmet ühendust või 3600 aastat, kordub 6 kraadi piires samas kohas. Kui see tsükkel jagada kuueks alaperioodiks, siis saame 600 aastased nn. suure Haldei tsükli, mida nimetatakse Naroseks. Selle tsükli verstapostideks on olnud: 576 e.m.a. sündis Buddha (budism), teistel andmetel umbes 563 e.m.a.; dzainismi tekkimine, Phytagorose tegevus, Kreekas kehtestatakse demokraatia, daomism, sünnib Kong Fuzi.

25 m.a.j. – Kristuse missioon; 625 (622) m.a.j. moslemite ajaarvamise algus hidzra.; 1225.a. Püha Franciscus tegevus (oli eluliselt vajalik katoliiklusele). Järgnevad Uraan-Neptuun tsüklite algused olid 1308.a.; kolm korda 1478-89, ja 1650 ning 1821.a. Tänapäeva see ühendus hakkas formeeruma 1992.aastal ja kestis terve aasta. Orb oli 2 kraadi piires. Täpne ühendus toimus 2.veeb. 1993.a. 19.33 Kaljukitses.

Üksikisiku tasandil on Uraan-Neptuuni ühendus põlvkondlik aspekt (1821-25 ja 1992-95). Toimib põhiliselt läbi majade, nõuab tööd iseendaga.
Neptuun on omamoodi filter, mis sõelub tohutul hulgal välja ideid, mis tekkinud uraanlike energiate poolt ja muudab nad sümbolistlikeks.
järgneb...

reede, 22. oktoober 2010

Pandora - 3

Pandora teema lõpetuseks veel lühike ülevaade tema osalusest ajaloos toimunud ränkades sõdades ning katastroofides.

18.06.1815 – Napoleoni sõda: Waterloo lahing
Pandora konj. Jupiteriga Kaaludes, sekst. Veenusega
8.02.1904 – algas Vene-Jaapani sõda
Pandora konj. Päikese ja Musta Kuuga Veevalajas
28.07.1914 – algas Esimene maailmasõda
Pandora konj. Pluutoga Vähis

1.09.1939 – algas Teine maailmasõda
Pandoral oposit. Saturni ja Nessuse konj.-ga Sõnnis
Damoclesel konj. Musta Kuuga Veevalajas
8.05.1945 – Saksamaa kapitulatsioon
Pandora konj. Damoclesega Kalades
Merkuuril konj. Sednaga Jääras
Marsil konj. Erisega Jääras

24.03.1999 – algas NATO poolt alustatud sõjaline operatsioon Jugoslaavias
Pandora konj. Pluuto, Ixioni ja Quaoariga Amburis
20.03.2003 – algas Iraani sõda
Pandora oposit. Musta Kuu ja Erise ühendusega Jääras

PANDORA katastroofides
28.10.1746 – maavärin Limas ja Callaos, Peruu
Pandora konj. Päikese ja Merkuuriga Scorpionis
5.08.1851 – vulkaani Mount Pelee purse, huk. 30 in.
Pandora oposit. Musta Kuuga
21.03.1857 – maavärin Tokyos, huk. üle 100 000 inimese
Pandora konj. Orcusega Amburis, trig. Jupiteriga
6.06.1882 – tsüklon Araabia merel, üleujutus Bombeys, huk. 100 000 inimest
Pandora konj. Päikesega Kaksikutes

26.08.1883 – vulkaani Krakatau purse, hävis 163 küla ja huk. 36 380 inimest
Pandora täpne oposit. Erisega, trig. Chaosega
8.05.1902 – vulkaani Mount Pelee purse Martiniquel pühkis minema Saint-Pierrei linna, huk 28 - 30 000 inimest
Pandora trigoonid Merkuuri ja Saturniga, kvad. Neptuuniga
18.04.1906 – 7,8 mag. maavärin San Franciscos, huk. 3000 in., hävis 225-300 000 hoonet ja ehitist
Pandora konj. Kuu tõususõlmega Lõvis

21.11.1916 – hukkus sõja ajaks hospitallaevaks kohandatud “Titanicu” sõsarlaev “Britannic”
Pandora konj. Päikese ja Merkuuriga Skorpion/Ambur, trig. Musta Kuu ja Saturni konj.-ga Lõvis
22.04.1927 – suur üleujutus Mississipi jõel, huk. 700 000 inimest
Pandora konj. Varuna ja Erisega Kalad/Jäär, kvad. Kuu tõususõlme ja Pholusega

11.06.1955 – Prantsusmaal Le Mansi ringrajal sai 80 inimest surma ja üle 100 sai vigastada, kui 3 võidusõiduautot kokku põrkasid ja publiku sekka paiskusid
Pand konj. Veenusega
Merkuuri konj. Orcusega Kaksikud/Vähk
Jupiteri konj. Uraaniga Vähis
22-30.05.1960 – väga tugev maavärin Tshiilis, 9,5 magnituudi
Pandora konj. musta Kuuga Kaksikutes
Marsi konj. Chaosega Jääras

13.10.1981 - tulekahju Niguliste kirikus Tallinnas, mis hävitas tornikiivri
Pandora konj. Chaose ja Sednaga Sõnnis
Päikese konj. Saturni ja Pluutoga Kaaludes
Marsi oposit. Varunaga
Jupiteri konj. Quaoari ja Ixioniga Skorpionis

3.12.1984 – Bhopali suurõnnetus: Indias Madhya Pradeshi osariigis Union Carbide pestitsiiditehases toimus metüülisotsüaniidi leke. Kohe hukkus 2000 inimest., hiljem suri veel 6000 inimest.
Pandora konj. Pluutoga Kaalud/Skorpion
Pandora täpne trig. Damoclesega
Päikese konj. Uraaniga Amburis
Merkuuri konj. Neptuuniga Kaljukitses
Saturni konj. Quaoari ja Ixioniga Skorpionis

28.01.1986 – süstiku Chellenger hukkumine kohe peale starti, huk. 7 astronauti
Pandora konj. Neptuuniga Kaljukitses
Päikese konj. Merkuuri ja Veenusega Veevalajas, mis oposit. Orcusega

28.09.1994 – uppus parvlaev “Estonia”
Pandora konj. Veenusega Skorpionis
Päikese konj. Estoniaga Kaaludes ja väga täpne kvinkunks Saturniga
Jupiteri konj. Kuu tõususõlmega Skorpionis

9.01.2005 – jaanuaritorm Eestis
Pandora konj. Neptuuni ja Damoclesega Veevalajas
Pandora poolsekst. Estoniaga
Merkuuri konj. Veenuse ja Kuuga Amburis
Marsi konj. Ixioniga Amburis
Saturni konj. musta Kuuga Vähis

7.07.2005 – terroriakt Londoni metroos ja bussis
Pandora täpne poolsekst. Chaosega
Pandora kvad. Musta Kuug ja Londoniga
Päikese konj. Varunaga Vähis
Marsi konj. Erise ja Kuu tõususõlmega Jääras
29.08.2005 – orkaan Katrina, New Orleans saab enam kannatada, huk. 1417 in.
Pandora konj. Sednaga Sõnnis
Päikese oposit. Uraaniga
Veenuse konj. Jupiteriga Kaaludes
Neptuuni konj. Damoclesega Veevalajas

Pandora harmoonilised aspektid kannavad samuti endas negativismi, Mount Pelee puhul oli trigoon Merkuuri ja Saturniga. Muidugi iga eraldi sündmuse puhul loeb kogu kaart. Siin sai lihtsalt välja toodud ainult tema osalus ja aspektid antud sündmustes.

teisipäev, 19. oktoober 2010

Pandora - 2

Valik Pandora osast sündmustes ja maistes tegemistest. Alustuseks elu helgema poole pealt.
PANDORA kultuuris ja spordis

1.11.1604 – esietendus Sheakespeare tragöödia “Othello”
Pandora konj. Päikesega Skorpionis, kvad. Damoclesega
26.12.1606 – esietendus Sheakespeare “Kuningas Lear”
Pandora konj. Pluutoga Jäär/Sõnn, ülitäpne poolsekstiil Erisega
12.10.1810 – Bavaarias toimus esimene Oktoberfest
Pandora konj. Päikese ja Orcusega Kaaludes
1.03.1872 – asutati maailma esimene rahvuspark – Yellowstone
Pandora konj. Päikese, Erise ja Logosega Kalades

31.03.1889 – Pariisis avatakse ametlikult Eiffeli torn
Pandora trig. Päikesega
6.04.1896 – Ateenas avatakse kaasaegsed olümpiamängud
Pandora konj. Neptuuni ja Pluutoga Kaksikutes
13.07.1908 – esimesed olümpiamängud, kus osalesid naised
Pandora konj. Chaosega Veevalajas

21.12.1913 – New Yorgi World ajalehes ilmus teadaolevalt esimene ristsõna
Pandora konj. Musta Kuu ja Nessusega Jääras
28.08.1922 – esmakordselt on raadioeetris reklaam (10 min.kinnisvara müügist)
Pandora konj. Uraaniga Kalades
6.07.1928 – New Yorgis linastus esimene täielik helifilm – New Yorgi tuled
Pandora konj. Päikese ja Veenusega Vähis
18.11.1928 – ekraanile tuli esimene multifilm Mickey Mousest, Steamboat Willie
Pandora väga täpne konj. Neptuuniga Neitsis, mis oposit. Chaosega ja trig. Jupiteriga

7.11.1929 – New Yorgis avati moodsa kunsti muuseum
Pandora konj. Veenusega Kaaludes
Pandora täpne kvad. Pluuto kvad. ja Musta Kuuga
24.05.1956 – Luganos peeti esimene Eurovisiooni lauluvõistlus
Pandora konj. Uraaniga Vähis, mis kvad. Sednaga
Päikese konj. Merkuuriga Kaksikutes
Marsi oposit. Jupiteriga

30.04.1995 – Eesti osales esimest korda Eurovisiooni lauluvõistluse lõppvoorus Dublinis
Pandora konj. Neptuuniga Kaljukitses
Merkuuri konj. Chaosega Sõnnis
Pluuto konj. Ixioniga Skorpionis
23.03.1998 – film “Titanic” võitis üksteist Oscari auhinda
Pandora konj. Kuu tõususõlmega
Oskari konj. Veenuse, Uraani ja Damoclesega Veevalajas
Merkuuri konj. Marsi, Saturni ja Erisega Jääras

Kui Pandora teeb aspekti planeediga, siis ilmneb kindlat selle planeedi printsiibi käivitumine. Sarnaselt Kuuga, mis planeediga ühendust tehes aktiveerib selle. Oli selleks näiteks Neptuun – palun, ilmus esimene multifilm Mike Mousest, sest filmindus allub Neptuunile. Pandora avas selle filmiliigi laeka. Eesti emakordselt Eurovisioonil, Uraan kui esmakordsuse näitaja. Ja neid näiteid leiab ajaloos palju. Siin ma tõin ära ainult vähese osa Pandora osast kultuurimaailma tegemistest. Sarnaseid näiteid leiab pea igast kultuurisündmusest.

PANDORA poliitikas ja majandus-finants valdkonnas
7.02.1613 – Venemaa maakogu valib tsaariks Mihhail Romanovi, algas Romanovite dünastia ajastu
Pandora konj. Jupiteriga Neitsis
2.04.1792 – USA kongress võttis vastu seaduse, millega asutati USA rahapada
Pandora konj. Kuu tõususõlmega Kaaludes, täpne trig. Damoclesega
20.06.1837 – Briti troonile asus kuninganna Victoria
Pandora konj. Jupiteriga Lõvis
Pandora trig. Pluutoga, kvad. Ixioniga
1.06.1847 – Londonis toimus esimene kommunistide kongress
Pandora konj. Musta Kuuga Neitsis

11.11.1852 – Londonis avas uksed Westminsteri parlamendihoone
Pandora konj. Merkuuriga Amburis, sekst. Veenusega
20.04.1871 – USA president Ulysses S. Grant allkirjastas seaduse Ku Klux Klani asutamise kohta
Pandora konj. Saturni, Varuna ja Chaosega Kaljukitses
1.05.1884 – USA-s toimus esimest korda tööliste maidemonstratsioon
Pandora konj. Kuu tõususõlmega Kaaludes, täpne kvad. Jupiteriga, kvad. Varunaga, trig. Veenusega
6.12.1917 – Soome kuulutab end iseseisvaks riigiks
Pandora konj. Veenuse ja Damoclesega Veevalajas, mis oposit. Neptuuniga

12.03.1918 – Moskvast saab Venemaa pealinn
Pandora konj. Päikesega Kalades
3.04.1922 – J. Stalin sai NL VK(b)P peasekretäriks
Pandora konj. Damoclesega Veevalajas
11.02.1929 – Laterani lepinguga loodi Vatikani riik
Pandora konj. Neptuuniga Lõvi/Neitsi
9.05.1933 – Berliinis toimus natsistlik raamatute põletamine, hävitati 25 000 raamatut
Pandora konj. Pluutoga Vähis
Pandora sekst. Päikese ja Jupiteriga
Uraanil konj. Nessusega Jääras

23.08.1939 – sõlmiti Molotov-Rippentopi pakt
Pandora konj. Kuu tõususõlmega Skorpionis
Saturnil konj. Nessusega Sõnnis
Damoclesel konj. musta Kuuga Veevalajas
4.02.1945 – Jalta konverents, seal pandi paika sõjajärgse maailma tulevik
Pandora konj. Merkuuriga Kaljukitses
Veenusel konj. Erisega Jääras
Marsil konj. Pholusega Kaljukitses
Neptuunil konj. Ixioni ja Musta Kuuga Kaaludes
26.06.1945 – San Franciscos kirjutas 50 riiki alla ÜRO asutamise hartale
Pandora väga täpne konj. Chaosega Kalades
Marsil konj. Nessusega Sõnnis
Uraanil konj. Orcusega Kaksikutes

10.11.1982 – sureb NSVL liider L. Breznev, jätkus liitriigi kiirem kaos ja lagunemine
Pandora konj. Chaose ja Sednaga Sõnnis, mis kvad. Orcuse ja Nessuse ühendusega Lõvis
Päikese konj. Veenuse, Jupiteri ja Ixioniga Skorpionis
25.10.1989 – NSVL rubla devalveerimine
Pandora konj. Päikesega Skorpionis
Merkuuri konj. Marsiga Kaaludes
Saturni konj. Neptuuniga Kaljukitses
Varuna konj. Pholusega Kaksikutes
20.06.1992 – kehtestati Eesti kroon
Pandora konj. Päikese, Veenuse ja Varunaga Kaksikutes
Uraani konj. Neptuuniga Kaljukitses, mis kvad. Erise ja trig. Chaosega
31.08.1994 – viimased vene väed lahkuvad Eestist
Pandora konj. Jupiteriga Skorpionis
Päikese konj. Pholusega Neitsis
Merkuuri konj. Estoniaga Neitsis
Uraani konj. Neptuuni ja Russiaga Kaljukitses

1.01.2002 – Euroliidus tuli käibele euroraha
Pandora konj. Kuuga Lõvis
Päikese konj. Veenuse ja Europaga Kaljukitses
Uraani konj. Musta Kuuga Veevalajas
23.09.2006 – T.H.Ilves valiti Eesti Vabariigi presidendiks
Pandora konj. Saturniga Lõvis
Päikese konj. Musta kuuga Neitsis, mis trig. Estoniaga
2.12.2007 – Vene riigiduuma valimised
Pandora konj. Musta Kuuga Skorpionis
Päikese konj. Ixioniga Amburis

Sama tendents, mis kultuurigi puhul. Pandora aktiveerib planeedi ja viimane toimib oma olemusest lähtuvalt. Näiteks Pandora konj. Chaose ja Sednaga pani aluse stagnatsiooni lõpu tekkimiseks, (Breznevi surm). Või see, Londonis toimus esimene kommunistide kongress, Pandora konj. Musta Kuuga Neitsis. Me teame hästi, et kommunistide illusoorne maailm lõhkus ära tervete riikide ja rahvaste edasise eksistentsi.
järgneb...

teisipäev, 12. oktoober 2010

Pandora


Nii nagu Eevat esitati piiblis kõige kurja allikana maailmas, on Pandora Hesiodose “Teogoonias” tema vaste kreeka kirjanduses. Pandora metafoorne laegas on mõnevõrra sarnane Aadama ja Eeva pattulangemisega, kui neid karistati igikestva töö ja vaevaga. On tõenäoline, et Pandora, mis sõna-sõnalt tähendab “kõik kingid”, oli algselt kreeklaste-eelne maajumalanna.

Eellugu.
Väidetavalt on inimkonna looja Prometheus, kes voolis esimese inimese jumalate näo järgi, kasutades selleks savi ja vett.
Prometheus armastas inimesi umbes nõnda, nagu inimesed armastavad oma lemmikloomi. Ta oli tohutult uhke kõikide nende saavutuste üle, ta hooples nendega peaaegu kõigi ees, kes kuulata viitsisid, ning tegi nende ümber lihtsalt suurt kära. Kuid toiduga söötmise asemel jagas ta neile teadmisi: teabekilde, mis ta oli korjanud üles Athena kõrvalt, kes oli tarkusejumalanna ja tema ainus sõber Olümpose mäel.

Aastate möödudes muutus inimkond järjest intelligentsemaks ja Zeus, kes oli kõike seda oma taevaselt troonilt jälginud, läks rahutuks. Ta mõtles, et kas inimkond ei lähe natuke liiga….ninakaks. Kuhu see kõik viib? Zeus võis olla kade jumal, aga ta ei olnud nii julm, et oleks alles tekkinud inimsoo hävitanud. Ja nii õitses inimsugu edasi.
Prometheus oli õpetanud inimestele, et jumalatega heades suhetes olemiseks tuleb iga natukese aja tagant ohverdada neile parimad kariloomad. Nagu tavaliselt, oli Prometheus ohvrianni andmisel vahendajaks. Kuid kord ta tegi rumalasti ja otsustas Zeusi petta.

Kui ohvrianniks määratud härg oli tapetud, tõi ta Zeusi ette kehvemad ja viletsamad härja kehaosad – kondid ja kõhred, mis aga olid väljanägemiselt osavalt ära maskeeritud ja nägid välja isuäratavad välimuses. Peajumal võttis pakutu vastu kuid sai varsti aru, et teda oli petetud. Tulivihaselt ta kõmistas “Inimene võib oma liha endale pidada, aga ta sööb seda toorelt!” ja nende sõnadega sirutas ta käe välja ja krahmas maa pealt ära kõik tuled.

Paistis, et inimkond oli ikka kõige hullemas seisus. Ilma tuleta ei tundunud nad toidust mingit rõõmu ja kui päike oli loojunud, pidid nad istuma ja loomanahkadesse pugema, et kuidagi sooja saada. Aga Prometheus oli valmis tegema kõike, et oma loodud inimesi aidata. Ta murdis paljaste kätega päikeselt leekiva tungla ja viis alla maa peale. Nii said inimesed jälle küpsetatud lihast rõõmu tunda.
Aga seekord oli Prometheus liiga kaugele läinud. Kui Zeus kuulis, kuidas tema tahet oli teist korda trotsitud, ei olnud tema vihal piire. Ta aheldas Prometheus samba külge Kaukase mägede jäises tipus. Zeus karistas ka inimkonda.

Pandora laegas.
Zeus lasi lombakal jumalal Hephaistosel valmistada naise, kes oleks kaunim, täiuslikum kui ükski teine naine, keda maa peal on nähtud. Hephaistos tegi, nagu kästud. Ta vormis savist naise ja voolis tema täiuslikud näojooned omaenda kätega. Ta käskis neljal tuulel naisele hing sisse puhuda ja palus kõikide jumalannade abi, et panna naisele selga kõige kaunimad riided ja ehted.
Tulemuseks oli Pandora, sama täiuslik nagu jumalanna.
Zeus oli sepast jumala kätetööga väga rahul ja käskis Hermesel naise kohe maa peale viia. Seal abiellus naine ühe kuningaga, kelle nimi oli Epimetheus – Prometheuse vend ja ainuke titaan peale Prometheuse, kes ei olnud titaanide sõjas osalenud.

Epimetheust oli hoiatatud, et ta Zeusi kingitusi vastu ei võtaks, aga näinud, milline kohutav saatus tabas Prometheust, oli ta liiga hirmunud, et keelduda. Pealegi pidi ta tunnistama, et Pandora oli kaunis. Kahjuks ei olnud Pandora eriti tark ega arukas. Tema naljad olid tegelikult äärmiselt lamedad. Ta ei teinud peaaegu midagi, sest ta oli võimatuseni laisk, halb ning truudusetu naine. Sest see oligi Zeusi kättemaks. Ta oli teinud nii, et naine pidi olema niisama pinnapealne ja kokekteeriv, kui ta oli ilus. Ja ta tekitas inimkonnale suuremaid pahandusi kui ükski teine naine enne ja pärast teda.

Epimetheusel oli suur eebenipuust laegas, mida hoiti palees erilises ruumis ja seda valvati nii öösel kui päeval. Sellesse laekasse oli ta pannud kinni kõik asjad, mis võisid inimkonnale liiga teha. See oli ainus ruum palees, kuhu Pandoral oli keelatud minna, ja loomulikult äratas see temas ka kõige suuremat uudishimu. Ükskord tal õnnestus valvuritele auk pähe rääkida ja ruumi pääseda. Üle kere värisedes põlvitas ta laeka kõrvale. See oli väiksem ja vanem, kui ta oli arvanud. Oli ka natuke üllatav, et mitte öelda ehmatav, et lukk kaane küljes oli inimkolba kujuga. Aga Pandora oli kindel, et laekas on selliseid aardeid, mille kõrval tema teemandid ja pärlid on nagu munakivid, aarded, mille pärast terve maailm teda kadestama hakkab. Ta keeras võtit ja avas laeka….

…….ja otsekohe tormasid maailma kõik mured ja hädad, mida Epimetheus oli nii kaua luku taga hoidnud. Vanadus, raske töö, haigused…need lendasid välja suure sumiseva, nõelava, hammustava putukaparvena. Pandora oleks nagu kogemata aatomi lõhkunud. Ühel hetkel seisis ta, rumal naeratus näol. Järgmisel hetkel kriiskas ta sügava pimeduse keskel, mis oli vaid hetke jooksul tema ilu röövinud ja tema keha tuhat mädapaiset tekitanud.
Sellel hetkel valgusid Pandora laekas välja kõik need asjad, mis praegu elu raskeks teevad:

Vanadus, raske töö, haigused, pahed, viha, kadedus, iharus, saamahimu, tigedus, sarkasm, küünilisus, vägivald, sallimatus, ebaõiglus, truudusetus, nälg, põud, taud, sõda, usuline tagakiusamine, apartheid, maksustamine, inflatsioon, saastatus, tööpuudus, fashism, rassism, seksism, terrorism, kommunism, nepotism, kubism, patriotism, nihilism, totalitarism, plagieerimine, vandalism, turism, paranoia, skisofreenia, kleptomaania, klaustroofia, ksenoobia, hüpohondria, unetus, suurushullustus, kitsarinnalisus, mõtlematus, isekus, altkäemaksud, korruptsioon, tsensuur, liigsöömine, pornograafia, ebamoraalsus, labasus, bürokraatia, mõnulev rahulolu,

ülekaalulisus, akne, diplomaatiline puutumatus, liiklusummikud, parteipoliitilised saated, linnaareng, kaasaegne arhitektuur, kiirtoit, muusika avalikes kohtades, delfineeriumid, organiseeritud kuritegevus, reklaamid, alkoholism, narkosõltuvus, naatriumglutamaat, nikotiin, tuumajäätmed, andmetöötlus, fanatism, hullumeelsus, uduvihm, suured prügikastid ja palju – palju muud.
Viimasel hekel õnnestus Epimetheusel kaas kinni lüüa ja selleks ajaks oli laekasse jäänud vaid üks asi: lootus.
Nii oligi parem. Sest arvestades kõiki neid muresid, mis Pandora maailma laskis, mida teeksime me ilma lootuseta?

Selline siis üks Pandora laeka mütoloogiline lugu. Teise versiooni kohaselt sisaldas laegas kõike head ja kui laeka kaant kergitati, pääses kõik vooruslik minema. Kui nüüd inimkonna ajaloos esinenud sündmuste, hädade ja sõdade toimumise ajale panna taevane asteroid Pandora, mis kannab numbrit 55, tiirlemisperioodiga 4,59. aastat. Astroloogias sümboliseerib Pandora sündmusi ja tegevusi, mille tulemusena tekib ahel tagasipöördumatuid tagajärgi ja ohtlikke avastusi. Samuti kuulub tema alla saatuslik uudisimu. Arhetüüp Kaksikud.

Seega saab oletada, et ta peaks end ilmutama suurte ja kohutavate, katastroofiliste ja saatuslike sündmuste toimumisel. Näidetes vaatame, kas see on nii. Positiivse joonena peaks aga Pandora soosima uurimist, olema tegev avastuste ja leiutuste juures. Olema tegev uute algatuste ja ettevõtmiste juures. Kusagilt sai välja kirjutatud järgmine ütlus: “ Pandora sõnum meile – mis ka ei juhtuks, on võimalik, et ma saan luua imet”. Et Pandora pea igas erinevas sündmustes osaline on, tuleb sellest, et laegas sisaldas samuti väga erinevaid nähtusi, omadusi ja valdkondi.

Kogu ülevaatlik kronoloogiline materjal Pandora osast maailma erinevatest sündmustest on päris pikk (ligi sada wordi lehekülge). Seepärast toon Pandora osaluse sündmustes ära teemade kaupa ja lühendatud variandis, st. copyn siia mõningaid lõike igast valdkonnast ja erinevatest ajajärkudest. See annab ülevaate tema osalusest maiste asjade toimumisel. Ära on toodud ainult aspektid ja ilma kommentaarideta.
järgneb...

teisipäev, 5. oktoober 2010

Tänamatu prognoosimine - 2

Tulles nüüd tagasi uuritava päeva ja 00.50 -00.55 kellaajale, leiab astroloog, et AC/MC keskpunkti vastaspunkt on Kuu/Neptuuni keskpunktiks. Siit veel viide, et sündmuse keerisesse võib olla lülitatud Neptuuni printsiip koos Kuuga. Tehes nüüd mõningase kokkuvõtte, oletab astroloog, et kusagil AC liinil võib ette tulla ootamatu sündmuste esiletulek.
Veel oletab ta, et neis maades võib kerkida ülesse intsident, mis seotud rahvamasside ja sõjaväe vahelise kokkupõrkega nagu seda oli Aasias Iraanis ja Kambodzas.

Olulist infot peaks andma ka viimane enne pööripäeva toimunud kuuloomine, see toimus 30.nov.1978.a.7.46 Amburis. Kaardis on näha, et Neptuun on tõusul horisondi kohale ja konjunktsioonis Merkuuri ning Marsiga Amburis. See kolmik oli konfiguratsiooni tapper tipus, aluse moodustasid Must Kuu Lõvis ja Chiron Sõnnis. Siit võiks järeldad, et Päikese sisenemine Kaljukitse saab olema seotud vägagi segase “kokteili” mõjudega, sest Marsi ühendus Neptuuniga on üks kõige vastuolulisemaid ühendusi.

Olulisem vast oleks aga kuuloomine, mis eelnes 8. jaanuarile. See toimus 29. dets. 1978.a. 7.44 Kaljukitses. AC oli Lõvis ja horisondi kohale oli tõusnud Jupiteri ühendus Musta Kuuga ja tegi kvinkunksi kuuloomise punktile. Jupiteri-Musta Kuu ühendus XII majas, sellest võiks välja lugeda, et ühe kalendrikuu jooksul võib miskit suurt ja negatiivset ning varjatud põhjusega toimuda. Kuu loomine jäi kaardis V majja, eks see ühest küljest sümboliseeris läheneva Uue aasta pidustusi, teisalt aga aktiivset (Marsil ühendus kuuloomisega) tegevust viienda maja valdkonnas. Selles kaardis on Veenusel konjunktsioon Uraaniga, mis siis jaanuari algul oma realiseerimist näitas Iraanis. Veenus tähistab islami usku, Uraan ootamatust. Veel ei osanud astroloog kindlalt öelda, millist laadi sündmus 8. jaanuaril võiks olla.

Lisaabiks vaatas nüüd astroloog varjutuste toimumise kraade. Lähim päikesevarjutus enne 8. jaanuarit toimus 2. okt. 1978.a. 8.43 Kaaludes. Ja kuuvarjutus oli veel enne seda, 16. sept. 23.33 Kalades. Kas need varjutuste kraadid aitavad 8. jaanuari seise rohkem lahti mõtestada? Iraani ja Kambodza sündmustes need kindlasti toimisid. Seda saab vaadata nende sündmuste ja riikide nataalide kaudu.

Nüüd püüdis astroloog kõiki saadud andmeid koondada 8.jaanuari kaardile, leida seoseid ja pidepunkte. Ta jäi valitud 00.50-se kellaaja juurde. Kuuloomise kaardis leitud planeetide keskpunktide loetelu vaadates jäid sõelale kolm kaugemat planeeti – Uraan, Neptuun ja Pluuto. Arvestades ACG kaarte ja pannes rõhu ootamatusele ning Neptuuni valdkonnale, võis oletada, et Iirimaa edelarannikul mingi keemia või merendusega õnnetusjuhtum on täitsa võimalik. Sest liiga sageli figureeris Neptuun erinevates uuritud kaartides.

Jäädes siis merevaldkonna juurde, sest teema südamelähedasem, võttis astroloog appi merealased asteroidid. Eelkõige kurikuulsad laevade õgijatena tuntud kolmiku – Charybdise, Scylla ja Leviathani. Kaks esimest olid Neptuuni lähedal ja Leviathan Musta Kuu lähedal. Kui juba nemad planeediga ühendust moodustavad, siis ilma ektsessideta seis enamasti ei möödu. Charybdis-Scylla teevad kvadratuuri kuuvarjutuse punktile, teatud märk seegi. Lisades juurde teisi mere- ja õnnetusi sümboliseerivaid taevakivikesi ei leidnud ta märkimisväärseid seoseid ja ohu märke. Ainult Pandora jäi silma, sest vaadeldava kellaaja (00.50) kaardis MC lähenes Pandorale (20.23 Kaljukits) ja Kuu lähenes asteroid Karmale. Viimane on aga täpses opositsioonis Uraaniga ja trigoonis Põhjasõlmega. Palju nüüd see tegur oluline on?

Milline sündmus siis toimus 8.jaanuaril 1979.aastal kella 00.50 paiku. Selleks oli Prantsuse supertankeri “Betelgeuse” plahvatus Iirimaa lõunarannikul Bantry lahe naftaterminalis, milles hukkus 50 inimest. Kell 00.55 toimus nafta mahalaadimisel plahvatus, mis siis muutis kogu terminali suureks tulemölluks.

Kui nüüd vaadata toimumise kaarti, siis leiab sealt huvitavaid asju. Asteroid Ireland oli täpselt Pluutoga ühenduses ja jäi neli kraadi hetke AC-st allapoole. Asteroid Europa oli Uraani ja Veenuse keskpunktis kaardi teises majas, sümboliseerib siis ootamatut materiaalset kaotust Euroopale. Teise majja jäi ka Charybdise ja Scylla ühendus. Avariide majja kuuendasse jäi asteroid Oceana tehes täpse kvinkunksi Oileus`le, mis kaardi esimeses majas. Seos Prantsusmaaga on asteroid Franzia ühendus Oilesusega Kaalude lõpus ja asteroid French on päikesevarjutuse punkti (2.10.1978) ületanud.

Kinnistäht Betelgeuse asukoht on 28.28 Kaksikud, kuid ei leidnud, et samanimelise tankeri plahvatusega eriti seotud oleks. On küll trigoon Oileusega ja täpne opositsioon Merkuuriga. See viimane ehk siis sümboolselt teatab nimekaimuga juhtunust meie maailmas.

Peab ütlema, et teatud määral segas otsitava sündmuse leidmist siiski selle eelnev teadmine. Kuigi püüdsin olla erapooletu ja kujutada endale ette, et ei tea midagi. Teadmine kallutas siiski rohkem tähelepanu pöörama just nendele planeetidele, mille printsiip ühtis sündmusega. Kõiki prognoosi meetodeid ei saanud või õigemini ei osanud kasutada. Aga mingi ülevaate siiski kirjutatu andis, kui keeruline on prognoosimine ja selle kirjapanemine ning ka lugemine.