kolmapäev, 27. august 2008

Heraklese esimene tegu - 1/3


Heraklese teod. Esimene tegu.
Inimsööjate märade kinnipüüdmine
(Jäär – 21. märts – 20. aprill)
Müüt
Esimene suur Värav oli pärani avatud. Sellelt portaalilt kostis hääl: ”Herakles, mu poeg, astu edasi. Mine läbi Värava ja asu Teele. Soorita oma vägitegu ja pöördu seejärel tagasi mulle oma teost aru andma.”
Võidukalt hõisates tormas Herakles edasi, joostes läbi Värava sammaste enesekindlalt ja usuga oma jõusse. Nõnda sai see Tegu alguse, kui Herakles alustas oma esimest suurt teenimise akti. Jutustus sellest sisaldab palju õpetlikku inimese poegadele, kes on ka Jumala Pojad.

Marsi poeg Diomedes, kes oli kuulus oma äkkviha poolest, oli Värava taguste maade valitsejaks, ning seal, oma soistel maadel, pidas ta sõja tarbeks hobuseid ja märasid. Metsikud olid need hobused ja halastamatud ning raevukad märad. Kõik inimesed värisesid nende häält kuuldes, sest nad kappasid edasi-tagasi läbi kogu maa, tuues tohutut kahju, tappes kõik inimese pojad, kes sattusid nende teele, ja kasvatasid üles järglased, kes olid veelgi metsikumad ning julmemad.

“Püüa kinni need hobused ja lõpeta nende kurjad teod,“ kõlas käsk, mis ulatus Heraklese kõrvu. ”Mine ja päästa see kauge maa ning need, kes seal elavad.”
“Abderis!” hüüdis Herakles oma sõpra, keda ta väga armastas ja kes saatis teda alati tema rännakutel. “Tule ja aita mul selle ülesandega toime tulla.” Ja Abderis tuli, asus oma sõbra kõrvale ja koos hakkasid nad täitma saadud ülesannet. Kõike hoolikalt ette valmistades järgnesid nad hobustele mööda selle maakoha niite ja soid. Lõpuks ajasid nad metsikud hobused põllule, kust neil ei olnud väljapääsu, ning Herakles püüdis nad kinni ja pani nad kammitsaisse. Ta suust kõlas rõõmuhüüe, sest ta oli saavutanud edu.

Joovastus oma julgusest oli sedavõrd suur, et ta pidas enda võimete jaoks liiga alandavaks ise hobuseid valvata ja juhtida neid Teel Diomedese juurde. Ta kutsus sõbra ja ütles talle: “Abderis, mine ja aja need hobused läbi Värava!”
Ise pööras ta selja ja astus uhkelt edasi. Kuid Abderis oli liiga nõrk ja kartis talle antud ülesannet. Ta ei suutnud märasid ohjeldada, kammitsais hoida ega sõita nendega oma sõbrale järele läbi Värava. Hobused tungisid Abderisele kallale, tallasid ta oma kapjadega surnuks ja põgenesid Diomedese maa metsikutesse laantesse.

Õppust saanud, murest murtud, alandatud ja masendunud Herakles pöördus tagasi oma ülesande juurde. Uuesti jälitas ta märasid ühest kohast teise, jättes oma sõbra surnuna maha. Veel kord püüdis ta hobused kinni ja ajas nad ise läbi Värava. Kuid Abderis oli surnud.
Õpetaja vaatas Heraklese hoolikalt üle ja saatis hobused rahulikku paika kus neid taltsutati ja õpetati tööd tegema. Diomedese maa elanikud, vabanenud hirmust, tervitasid vabastajat, nimetades Heraklest oma maa päästjaks. Kuid Abderis oli surnud.

Õpetaja pöördus Heraklese poole ja ütles:
“Esimene tegu on sooritatud; ülesanne on täidetud, aga täidetud halvasti. Võta see õppetund omaks ja jätka oma kaasinimesi teenimist. Mine maale, mis asub teise Värava taga, otsi üles püha Sõnn ja paiguta ta Pühasse Kohta.
Tiibetlane (Djwhal Khul)

Müüdi tähendus
A.A.Bailey.
Seostades seda astroloogilist ja sümboolset legendi igapäevase eluga ja kaasaja jüngri katsumustega, jutustame loo Heraklesele antud ülesandest ning katsumustest, mis talle korraldas kuningas Eurystheus. Seejärel uurime märgi tähendust, milles see lugu toimus, kuna need kaks aspekti on omavahel tihedasti seotud. Sai ju kõne all olev kangelastegu võimalikuks tänu omadustele, mis annetati Heraklesele Jäära märgis.

Iga märk allutab selles tegutseva inimese kindlate jõudude mõju alla ja annab talle teatud kalduvused. Neid peame me tundma, kui tahame proovilepaneku tähendust mõista.
Iga sodiaagi märgiga on seotud kolm tähtkuju, mis kehastavad sümboolselt (ja tihti äärmiselt vapustaval moel) jüngri probleemi ja osutavad selle lahendusele. Ka nendest on oluline kõnelda, kuna tegu, märk ja sellega seotud tähtkujud koos jõududega, mis nende koosmõju tulemusel vabanevad, kujutavad endast tervet romaani, mis on täidetud õpetlike seikadega.

Selguse mõttes tahaksin seetõttu rõhutada, et tähtkujud sümboliseerivad kolmekordset Vaimset aspekti; märk näitab meile Hinge tegevusvälja; tegu esindab õpilase tööd, kes elab füüsilises plaanis ja püüdleb selle poole, et demonstreerida maailma lahinguväljal oma sisemist jumalikkust ja endas peituvaid jõude.
Need kolm aspekti ühendavad vaimu, hinge ja keha. Elu, teadvus ja vorm kohtuvad Heraklese isiksuses, kes tegutsedes Hinge, Sisemise Kristuse juhtimise all saavutab Vaimu, Taevase Isa eesmärgi. Seejärel vaadeldakse märgi ja tähtkujude vahelisi suhteid ja iga osa lõpetuseks vaadatakse ajaloolise katsumuse tähendust õpilase elus ja inimkonna elus tervikuna.
Õppides neid kahtteist kangelastegu järgime me Heraklese teekonda ümber sodiaagi Jäära märgist, mis on alustamise märk, läbi Sõnni vastupäeva Kaladesse, mis on surma ja lõpetamise märk. Seega vastupidises suunas Päikese näivale liikumisele, mis alustab liikumist Jääras ja liigub päripäeva läbi Veevalaja ja teiste märkide tagasi Jäära.

Inimene, kes on mattunud vormi ja elab materiaalse aspekti mõju all, kõnnib vääramatult illusioonide ja nähtumuse teed. Kuid Herakles, Hing, astub mööda tõelist Teed, täiesti vastupidiselt igapäevastele harjumustele, seega, piltlikult öeldes, liigub vastuvoolu. Herakles, ärganud hing, ei lase käest oma võimalust. Talle on antud ülesanne sooritada kaksteist tegu, näidates oma võimeid. Ta on saanud lubaduse, et kui täidab kõik nõudmised, tõstetakse ta jumalate riiki. Talle on antud jumalik jõud, kuigi ta veel ei oska seda kasutada. Ta tahus endale nuia isikliku pingutuse viljana, ja selles varustuses ta tõuseb sümboolses mõttes ristile, taevasele Fikseeritud Ristile, kuhu ta jääb vaimus, kuni viimane tegu on sooritatud.

Nõnda asub ta sooritama oma esimest tegu, vaevalt tunnetades oma ülesande suurust ja täiesti ettevalmistamata läbikukkumiseks. Heraklese müüti lugedes imetleme me just seda, kui impulsiivne oli Herakles, ja et õnn ei olnudki kogu aeg temaga. Mõnikord ta eksis ja oli sunnitud oma tööd ümber tegema, kuni ta saavutas edu.
Talle kõneldi, et Diomedes, sõjajumal Marsi poeg, peab suurt tõuhobuste karja. Nood liikusid vabaduses, hävitades külasid, tuues suurt kahju ja süües inimliha. Mitte keegi ei saanud tunda ennast nende vastu kaitstuna ning hirm ja õudus valitses kogu ümbruskonnas. Lisaks sellele paljunesid märad hulgaliselt, kasvatades üha uusi sõjakaid hobuseid ja Diomedes oli väga mures, et asi nii kaugele oli läinud. Eurystheus, selle maa kuningas, käskis Heraklesel hobused kinni püüda. Varemgi oli seda teha püütud, aga metsikutel hobustel õnnestus alati põgeneda, tappes nende vastu saadetud inimesed ja hobused.

Herakles püüdis hobused kinni, kuid käskis Abderist nendega edasi tegelda. Ise kõndis ta ees minema, oskamata hinnata hobuste jõudu ja metsikust. Enne, kui ta suutis appi rutata, ründasid hobused Abderist ja trampisid ta surnuks, seejärel aga alustasid jälle ümbruskonna külade hävitamist. Heraklesel tuli kõike otsast alustada ja alles suurte pingutuste hinnaga õnnestus tal hobused jälle kinni püüda. Niisiis algas esimene tegu osalise ebaõnnestumisega, nagu seda juhtub sageli kogenematute ja ägedaloomuliste püüdlejatega. Niisugune on see lugu: lühike, dramaatiline ja mehine. Mida võib öelda märgi kohta, kus kõik see toimus?

Märk.
Jäära märki, mis oli esimese kangelasteo tegevusväljaks, peetakse alati Sodiaagi esimeseks märgiks. Selles märgis hakkab pöörlema Suur Ratas, mistõttu see on alustamise märk. Kosmilisest seisukohast on see loomise märk ja see seesama mõte on aluseks piibli sõnad tapetud Tallest (Ilm 13:8), sest seda märki nimetatakse Jäära või Talle märgiks. Inimese elus märgib ta esimese subjektiivse, veel suikuva teadvuse olemasolu algust ja inimese astumist elukogemuste ringile.
Püüdleja elus tähistab see perioodi, mil toimub ümberorientatsioon ja uus teadvustatud pingutus, aga ka astumist viimasele etapile evolutsiooni teel, mis viib ta välja inimeste kuningriigist ja annab võimaluse minna edasi jumalate kuningriiki. Selline on lubadus, mis anti Heraklesele, ja selline on autasu, mis ootab kõiki õpilasi. See esimene tegu tähendab esimest sammu Teel ülespoole.

Jäär on lähtuva jõu märk, jumalik energia, mis valatakse välja kesksest jumalusest, Jumalast või inimolendist, Jumala Pojast. See energia voolab kahes suunas (nii muutub punkt jooneks, Üks muutub esimeseks); ta voolab vormide maailma, aga samuti olemuse või vaimumaailma. Üks energiavool väljendab tagasiteed, sissepoole minekut, mõlemad koos moodustavad nad suure eksistentsiringi kaks kaart.
Selles märgis algab tee, millel omandatakse vorm ja see domineerib; temas algab samuti Hinge poolt juhitava sisemise avanemise või subjektiivse Olendi elu. Seda etappi iseloomustavad reorganisatsioon, ümberorienteerumine, ümberpolariseerumine ja regeneratsioon, ning kõik need protsessid väljendavad ühte ja sama elujõudu. Seda jõudu saab kasutada kahte moodi, olenevalt kasutaja, jumaliku või inimliku, mentaalsest tähelepanust. Mõlemal juhul on tegemist sama jõuga, kuid tema kasutamine sõltub sellest, kas jumalik kasutaja suunab oma tähelepanu vormi omandamisele või astumisele vormist vabanemise teele.

Igavike vältel oli see eluline jõud suunatud isekatele eesmärkidele – rikastumisele ja ihade rahuldamisele. Kuid vähehaaval hakkab inimese huvi vormide vastu kaduma, kuni ta, läbinud sodiaagiringi üha uuesti ja uuesti, satub ükskord jälle Jäära märki, kuid seekord uue eesmärgi, uute huvide ja muutunud nägemusega. Tema ees terendub lubadus: kui ta on saavutanud teatud eesmärgid, pääseb ta ümbersündide ahelast ja jõuab jumalate kuningriiki. Isikliku kogemuse kaudu on ta saanud aimu oma olemuse kahesusest, ja ta igatseb selle poole, et pääseda madalama aspekti rahuldamisest ja lülituda ümber kõrgemale aspektile. Ta hakkab vastama hingede maailmast lähtuvatele impulssidele, ta õpib tunnetama grupi huvisid ja eesmärke. Nüüd peab ta õppima kasutama elujõudu isetute eesmärkide, mitte aga isiklike soovide täitmiseks.
järgneb....

neljapäev, 21. august 2008

Looduskatastroofid: VulkaanidReedel 22. augustil linastub ETV-s kaheosaline film Krakatau. Viimased päevad.
Juba möödunud aastal valmis artikkel vulkaanide ja astroloogia seostest. Seni ponud head võimalust seda avaldada ja nüüd üks selline võimalus tuli. Pealegi oli hiljuti Päikesel ühendus Vulcanoga Lõvis ja sellest (Krakatau) sündmusest möödub 23. augustil 125. aastat. Alljärgnevalt siis kaks osa pikemast kirjutisest, millest teine annab ülevaate Krakatau vulkaanipurskest läbi astroloogia prisma.


SISSEJUHATUS
Igasugused katastroofid, suurõnnetused ja avariid on inimesi läbi aegade paelunud oma võimsa jõu, hirmutava vaatepildi ja tulemuste poolest. Emake maa uuendab, kujundab ümber oma keskkonda just nimelt läbi erinevate kataklüsmide. Enamikel juhtudel annab ta sellest aegsati ka märku. Vulkaanipurse ei tule ühtäkki nagu välk selgest taevast. Enne peapurset on ikka eelmäng ja kõikidele nähtavad tunnused. Teine asi on maavärinatega. Enamasti ei oska keegi neid päris ette näha. Kuigi selles suunas tehakse uuringuid, vaatlusi ja prognoose. Põlislaante suurtulekahjud on tihti looduse enda poolt korraldatud, et mets saaks uueneda, vana eest ära kaduda.


Astroloogias kehtib põhimõte, nii nagu üleval, nii saab olema ka all. Kui lähemalt uurida ja analüüsida neid taevaseise looduskatastroofide toimumiste ajal, saame ehk paremini aru sellest toimemehhanismist. Kunagi noorpõlves oli huvi vulkaanide vastu üsna suur. Loetud sai palju raamatuid, mis kirjeldasid tulemägede lugusid. Nagu paljud murdeealised noored, kes tihti vahetasid elukutse valikuid, tahtsin ise üksvahe saada vulkanoloogiks. Ja ega see huvi pole nüüdki kuhugi kadunud. Kui ikka jookseb Discovery kanalilt film tulemägedest, jääb mõni teine saade kindlalt tahaplaanile. Nüüd ühildasin aga selle huvi juba teise hobiga – astroloogiaga. Vulkaanide purustav, hävitav, samas lummav vaatepilt, eriti öösel, on paljudele tuttav läbi telekanalite ja filmide. Astroloogilist seost vulkaanidega eesti keeles ei ole nagu silma jäänud. Selle lünga püüan siis ise natuke ära täita mõnede näidete varal.


Vulkaane on maailmas umbes 2500, neist tegutsevaid loetakse 850 ümber.
Vulkanismil on olnud erakordselt tähtis tegur Maa tänapäevase ilme, tema siseehituse, maakoore ainelise koostise ja struktuuri ning reljeefi kujundamisel. Eriti tema arengu varasematel etappidel.


PÄIKESETA SUVI EUROOPAS
Kõige rohkem on inimkonnale teada need vulkaanipursked, mis on toimunud vahetult nende elukohas või mis on toonud kaasa suuri purustusi. Vulkaanid, mis asuvad inimtühjas, kaugel asustatamata aladel, oma purustava tegevusega ei pruugi laiale üldsusele tuntuks saada. Üks selline on suht hõreda asustusega Islandi saareriigi vulkaan, mis kannab nime Laki või siis teistel andmetel Skaptar Jokull ja on ainult 818 meetrit kõrge.
Tema purset loetakse üheks hukatuslikumaks. Pärast 8 päeva kestnud tugevaid maavärinaid toimus 8. juunil 1783. aastal kujuteldamatu ulatusega vulkaanipurse. See algas võimsa plahvatuste seeriaga, milles paiskus välja tohutu hulk tuhka. Tuhk levis tumeda pilvena ulatusliku territooriumi kohale ja kahjustas isegi Shotimaa ning Norra viljapõldusid. Purske jooksul väljavoolanud laava kattis lõpuks 565 km2 suuruse ala.Veelgi tõsisemad olid aga purske kõrval- ja järelmõjud. Äärmiselt hõredast asustusest hoolimata purustasid vee-ja mudamassid palju talusid, põlde ja metsi ning hävitasid koduloomi. Kogu saart haaranud tuhasadu puistas täielikult või osaliselt üle karjamaad. Lisaks rippus kogu 1783. aasta suve saare kohal rikkalikult väävligaase sisaldanud ja rohukasvu pidurdanud “sinine sumu”. Järgnesid näljahäda ja tõved. Vulkaan tegutses aktiivselt kuni veebruarini 1784, millele järgnes nö. “päikeseta suvi” Euroopas. Laki purse oli saareriigile üldrahvuslik katastroof.


Et lähemalt uurida neid taevaseise, mis peegeldasid Laki katastroofi, kasutasin kõigepealt lisainfona otseseid temaatilisi asteroide – Vulcano (kreeka) ja Hephaistos, rooma vaste Vulcanole. Samuti Typhoni, kes kehastas hävitavaid loodusjõude, eriti vulkaane. Veel on olemas asteroid Vulkaneifel, mille samuti ülevaatesse panin.
Hephaistos oli vana-kreeka tule-sepatöö ja vulkaanilise tegevuse jumal. Ta oli lahke rahuarmastav tulejumal. Seevastu Typhon seda aga mitte ei olnud.
Typhon on kreeka mütoloogias saja maopeaga koletis, Tartarose ja Gaia poeg. Echidna abikaasa, Kerberose, Orthose ja Lerna hüdra isa. Kui Typhon tõstis Zeusi vastu mässu, võitis Zeus raske võitluse ja viskas Typhoni Tartarosesse ning veeretas talle Etna mäe peale.


Vulkaanid seostan eelkõige Pluuto ja Marsiga. Neptuun esindab gaase ja tuhka, Uraan ootamatut plahvatust. Tähtis osa on Kuul, tema on üks käivitajatest. Abiks oleks talle siis temaatilised asteroidid. Võimsust ja suurust aga Jupiteriga. Saturni roll on kutsuda esile väga tugevaid struktuuri muutusi maastikule. Samuti mitmeid kaugeid asteroide, kui neil oli otsene seos aspektide kaudu sündmusega.
Planeedid küll loovad eelduse sündmuse tekkeks, kuid nad ei näita kõiki nüansse, mis siis ikkagi konkreetse sündmuse vallandab. Ühel ja samal ajal toimub siin maailmas väga palju erinevaid asju ja planeedid ei seleta kõiki nende toimimist. Vulkaanide katastroofide vaatlemisel tuli abiks võtta üsna palju temaatilisi taevakehi, et paremini aru saada neist toime mehhanismidest, mis vulkanismis toimivad. Ja kui ma nad lisasin sündmuse kaarti, siis enamik neist haakus väga hästi sündmuse kirjeldusega.


Selle päeva taevast seisu uurides jäi siis esiplaanile - Kuu täpne konjunktsioon Neithiga Neitsis ja opositsioon Nessusele, Vulcano konjunktsioon Quaoari ja Damoclesega Kalades. Oht vulkaanide poolt on alati olemas!
Vulcano ja Vulkanoneifel omavahel konjunktsioonis Kalades.
Uraani täpne trigoon Vulcanole ja Rhadamanthusele moodustas suure veetrigooni.
Hesphaistose lähedus Päikesele Kaksikutes, tõi siis esile asja olemuse. Küsimus muidugi kus kohas ja miks just seal, Islandil? Ehk aitab astrokartograafia seda lahendada? Päikesel on veel ühendus saatuse jumalanna Moiraga (1.25) ja kaose maagilise jõu sümboliga Charybdisega (0.45) Kaksikutes. Päike toob selle ühendusega nende taevakehade printsiibid rohkem esile.
Päikesel kvadratuur kasvavale Kuule ja trigoon Typhonele ning sesquikvadrant (135) Jupiteriga. Marsi kaugenev ühendus Vulkaneifeli ja Vulcanoga ja lähenev ühendus Sednale Kalades. Vulcanol opositsioon Orcusega, rooma surmajumalale, surmaohule. Saturn tegi ühenduse Ixioniga Kaljukitses, ning on opositsioonis Merkuuri ja Uraani konjunktsiooniga Vähis.
Päikesel on veel kaks kvadratuuri, seda siis Sedna ja Lakrimosaga, mis moodustas konfiguratsiooni - T kvadratuuri. Lakrimosa näitab leina ja itkemist.


Mustal Kuul on konjunktsioon cubewanoga 2002TX300-ga Vähi esimses kraadis.
Erise konjunktsioon Requimi ja Ixioniga Kaljukitses viitab vast maa karmalisele küljele. Varuna konj. Neithiga ja Lakrimosaga Neitsis jäädvustas inimmällu selle suurõnnetuse.
Merkuuri opositsioon Saturnile ja Ixion-Eris-Requimi kolmikule viitab sellele, et ei võetud kuulda hoiatust vulkaani oletatava ohu eest. Juba nädal enne katastroofi oli selge, et tuleb purse ja oleks saanud võtta meetmeid elanikonna ning kariloomade päästmiseks.
Pandora asus Neptuuni ja Typhoni vahel Kaaludes, sisuliselt nende kahe taevakeha keskpunktis. Pandora sümboliseerib esmase kaose tagasipöördumatuid tagajärgi.
Vulkaanipurske vallandajaks oleks siis Kuu, mis tegi ühenduse Neithiga. Viimane sümboliseerib looduse tervendavat toimet. Vulkaani enese seisukohalt oli seda siis tarvis. Eelmängu toimemehhanismiks kaks vulkaani sümboliseerivat - Vulcano ja Vulkaneifeli lähedus, millest Marss üle käis.


Allilma valitsejal Pluutol otseslt pingeaspekte ei olnud. Trigoonid 1996TO66-le ja Pandorale ning Hephaistosele. Mitte alati ei ole trigoon ainult harmoonia ja soodsa toimega. Seda Quaoari ühendust Vulcanoga võiks seletada kui vulkaani dünaamilist vajadust muutuda. Olen varemgi märganud Quaoari osalust looduskatastroofide toimumisel ja tema ühendusi kas planeetide või konkreetse asteroidiga. Tegelikuses arvan, et looduses ei ole head ega halba seisu, on tema mitmepalgelisus, mis väljendub siis vihmas, päikesepaistes, lumetormis, põuas jne. Nagu mõned ütlevad, pole olemas halba ilma on vaid valesti valitud riietus ilmastikku arvestades.


KRAKATAU
Paljude plahvatuslike vulkaanipursete seas väärib erilist esiletõstmist Sunda väinas Jaava ning Sumatra vahel Ana Krakatau saarel paiknev Krakatau vulkaani plahvatus. Pühapäeva, 26.augusti pärastlõunal aastal 1883 algas seeria plahvatusi, mida märgati möödasõitnud laevadelt. See oli aga alles eelmäng järgmisel päeval kell 10.20 alanud rängimate tagajärgega vulkaanikatastroofile. Hiigelplahvatus rebis tükkideks kaks vulkaanikoonust ja plahvatuse müra kostis 3600 km kaugusele Austraaliasse ja isegi 5000 km kaugusel India ookeanis olevale Rodriguesi saarele. Võimas plahvatus kutsus esile tohutu õhusurvelaine, mida registreerisid kõik Maa barograafid, ja hiigelsuure tõusulaine-tsunaami, mille kõrgus ulatus 40 m-ni. Katastroofis hukkus 36 000 inimest.


Selle vulkaani astroloogilise pildi andmete kogumisel pidi minema natuke sügavamale kui ainult nende asteroidide uurimisel, mida ma harilikult kasutan. Nimelt jäi kirjanduses silma, et tema mägi koosneb kolmest kunagi kokkusulanud tipust, millel igaühel oma nimi – Rakata, Danan ja Perboewan. Otsides neile taevaseid nimekaime jäin pidama kõlalt sarnastele nimedele – Rakhat, Raksha, Danae. Sumatijain- seda seostasin Sunda väinaga (kuigi sarnasust on vähe) ja Kraklingbo vulkaani enda nimega. Pannes need sündmuse kaardile olin üsna üllatunud! Need asteroidid olid samuti sündmusega läbi aspektidega igati seotud. Aga peamised seisud sel päeval:


Päikese sekstiil Kuu tõususõlmega
Päikese kvadratuurid Veenuse, Saturni, Pluuto, Hylonome ja Chironiga
Jupiteri (can) täpne opositsioon Varuna /Nessuse konjunktsiooniga
Pluuto (gem) väga täpne opositsioon Hylonomega
Marss kui peamine äkilise jõu ja plahvatuse näitaja omab täpset vastasseisu Scyllaga.
Merkuuri konjunktsioon Uraaniga Neitsis.
Kuu konjunktsioon Cerese ja Memoriaga Kaksikutes, ajalooline sündmus jäi kindlalt rahva mällu.
Kuu nõrk lähenev kvadratuur Uraaniga
Kuul sesquikvadrant (135) musta Kuuga
Vulkaani sümbiliseeriv Hephaistos konjunktsioonis Neptuuni ja Memnoniaga Sõnnis.
Varuna-Nessuse konjunktsioon Kaljukitses opositsioonis Jupiteriga, viitab võimsale ja hiljem ajaloos tuntuks saanud juhtumile.


Veenuse konj. Neithiga Lõvis.DC valitseja Veenus, mis oleks inimkonna sümboliks saab kasu looduse tervendavast toimest ehk lihtsamalt öeldes, põllumaad muutuvad viljarikkamaks tuha ja laava näol kunagi hiljem.
Neptuuni konjunktsioon Hephaistosega Sõnnis, 135 Volcanoga
Hephaistose opositsioon Requimiga – plahvatus toob kaasa ohvreid.
Mälestuste jumalanna Mnemosine opositsioonis leinaga - Lakrimosaga.
Varuna (cap) trigoon Hephaistosega tegi selle vulkaani maailmas hästi tuntuks
Vulcano konjunktsioon Asiaga Kaaludes, vulkaan asub Aasia maailmajaos.
Erisel opositsioon Pandora ja Leviathaniga näitab tõelise kaose vallandumist.


See Leviathani ühendus mõne “kurjakuulutava” taevakehaga paistab olevat üks viiteid katastroofidele. Laki juhtumis oli ta ju koos teise “kurja” asterodi 1996TL66-ga, mille kohta pole veel kohanud mõnda positiivset näidet. Ka järgmise vulkaani Mount Pelee puhul on Leviathanil konj. Musta Kuuga. Sellest aga juba lähemalt järgmises osas.
Lutcifer, kui saatana sünonüüm, on koos hirmsa kättemaksu sümboliseeriva Tisiphonega Kaalude alguses lähenemas Vulcanole.
Saatuse jumalanna Moira vastasseis Damoclesele, oht vulkaani näol on alati olemas.
Kaose maagilist jõudu, mida sümboliseerib Charybdis, on ühenduses Päikesega Neitsis alguskraadides olles siis opositsioonis Pholuse ja Rhadamanthusega.
Sündmus ilma trigooniteta ka ei olnud, Erise trigoon Quaoariga (1).Chaose trigoon Pandoraga (0.45).
Pholuse konj. Rhadamanthusega (surnuteriigi kohtunik) Kalades


Aspektid ja nimetused räägivad iseenda eest.
Kaarti vaadates silmasin, et kõik planeedid olid horisondi peal. Peamiste planeetide vahel pole opositsioone. Sodiaagiringi 12-st märgist on planeete ainult viies. Kosmogramm kauss-tüüpi. Äärmisteks on Neptuun ja Merkuur. Keskseks planeediks oleks Jupiter – moodustub kujundi kahekordne sekstiil. Katastroofi majas 8-ndas olid Ceres, Kuu ja Marss. Sealjuures pole Kuul ja Ceresel ühtegi harmoonilist aspekti peamiste planeetidega. Õnnetused käivad mööda 6-ndat maja, selle valitseja Marss ongi katastroofide majas 8-ndas. Kaardi AC on Skorpionis (sümboliseerib siis vulkaani ja minu arust märk sobib igati sellega). Märgi valitseja Pluuto on 7 majas, see esindab kogu inimkonda kui nii võib väljendada. Pluuto näitas ühiskonnale, milleks ta võimeline on.


Kaugetest asteroididest on enamik horisondi all, ainult Quaoar ja Ixion asuvad seniidi lähedal, Ixion lausa kaardi MC-l. Kaardi tegin kohaliku ajavööndi järgi kell 10.20 peale. Orcuse konj. IC-ga.
Kuu viimane ühendus enne katastroofi toimumist oli Saturniga, seda tõlgendaks kui tulevasi innareljeefi muutusi, tema struktuuri muutusi. Ja järgmine ühendus saab olema Marsiga. Selle Kuu viimase ja järgmise ühendusega püüan seletada toimemehhanisme.


Nüüd neist kolmest tipu nimest. Nad kõik olid Neitsi märgis, kuid omavahelised täpsed ühendused puudusid. Rakshal konj. Merkuuriga, mis valitseb 8 ja 11 maja. Danael konj. Päikesega ja kvadratuur Pluutoga!! Ainult Rakhat ei olnud selle sündmusega seotud.
Huvitav on veel see, et välja valitud kõla ja vähese sarnasuse poolest Sumtijain (Sunda) on opositsioonis Kraklingboga (Krakatau) ja mõlematel on Kuuga harmoonilised aspektid – vastavalt trigoon ja sekstiil.


Möödunud aasta 9. novembril ilmus Delfi vahendusel järgmine teade:
Indoneesias Jaava saare idaosas asuv Anak Krakatau vulkaan on ärganud pikaaegsest unest.
Anak Krakatau (Krakatau laps) on viimase 18 päeva jooksul näidanud üles suurt aktiivsust ja vahet pidamata pursanud. Vulkaan purskab kivimeid kuni 700 meetri kõrgusele, kirjutab ANTARA News.
Eile registreeris kohalik seismoloogiline jaam oma töö ajal (12 tunni jooksul) 195 purset ja 54 vulkaanilist tõuget. Juhul kui pursete ja tõugete arv oluliselt ei vähene, võib laavavool hakata ohustama lähedal asuvaid asulaid.
Associated Press teatab, et seoses vulkaani aktiivsusega on juba evakueeritud tuhanded Keludi mäe jalamil elavad inimesed. Osadele elanikele andsid võimud neljapäeval loa kodudesse tagasi pöörduda.
17 000 riigile kuuluval saarel on kokku ligi 70 aktiivset vulkaani. Kuna Indoneesia asub kolme tektoonilise (maakoore) lamiku liitekohas on vulkaanipursked ja maavärinad piirkonnas sagedased külalised.
Anak Krakatau vulkaan tekkis merest kerkimise tagajärjel 1930. aastal ja on kasvanud sellest ajast peale. Kuigi Anak-lapse nädalapäevi kestnud võimsad pursked on enam kui muljet avaldavad, on need vaid aevastused võrreldes naabervulkaani Anak-isa vägitegudega.
Isavulkaani 1883. aasta purske järeltõugetes ja tekkinud tsunaamides hukkus 36 000 inimest, plahvatust ennast oli kuulda 4000 km kaugusele. Vulkaanist välja lennanud tuhk ja tolm lendasid atmosfääri ning mõjutasid ilmanähtusi veel aastaid.

reede, 15. august 2008

Gruusia läbi astroloogia

Gruusia on jätkuvalt kuum teema nii sõnas kui pildis ja see ajendas rohkem neid seise vaatama ja otsima analooge varasemast ajast. Gruusia liitus tsaari-Venemaaga 22.12.1801. Amburis nelik ühendus – Veenus, Merkuur, Marss ja Chiron, mahtusid 9-14 kraadi. Ühendus kvadratuuris Jupiteri ja Saturni ühendusega Neitsis. Nende kahe suurplaneedi ühendus opositsioonis Pluutoga, viimane omakorda siis nelikuga kvadratuuris, T-kvadratuur seega. Silma jäi veel see, et liitumist sümboliseeriv Union on koos Moskvaga Veevalajas, orb küll 5 kraadi.
See ühendus on kvadratuuris Russiaga Skorpionis. Kuu (keskpäev) on trigoonis tõususõlmega, täpses ühenduses Tiflisiga (seda nime kandis Tbilisi vanasti) ja Georgiaga, sümboliseerib siis Gruusiat. Selline üldjoontes siis Gruusia liitmisest Venemaaga. Kas neil seisudel on tulevkus mingit analoogi või sarnasust, seda me kohe vaatame.

Gruusia liideti („loomulikult vabatahtlikult“) NSVL-ga 30.12.1922. Kaardis torkab silma suur veetrigoon, mille moodustavad siis Marsi konjunktsioon Uraaniga Kalades, Jupiter Skorpionis ja Pluuto Vähis. Päikesel ühendus Moskvaga Kaljukitses, mis opositsioonis Pluutoga Vähis. Moskva sai oma tahtmise. Merkuuril kvadratuur Saturniga. Kuu (keskpäev) oli ühenduses Russiaga Sõnnis (orb 7) ja lähenes vastasseisule Veenusele Skorpionis. Kui panin kaardile juurde Medvedevi, siis mis oli tulemus? Igatahes põrutav. Medvedev on samuti ühenduses Kuuga! Seda karu sünonüümi saab tõesti kasutada Venemaa sümbolina ja teistes uurimiskaartides lisainfona kasutada.
Tsaariajal oli Medvedev (2 Kaksikud) kvadratuuris Pluutoga. Must Kuu on trigoonis Tiflisiga. Georgia on 1 kraad Sõnnis ja olulisi aspekte ei tee, ainult Unioniga poolsekstiil. Kui tsaariaegses kaardis on Kuu tõususõlm 24 Kalades, siis nüüd on vastupidi, sõlm on 24 Neitsis. Seos missugune!
Kui tsaariaegses kaardis oli Kuu ühenduses Tiflisiga, siis nüüd Kuul ühendus Russiaga ja Medvedeviga. Kuul on neis kaartides päris tähtis osa, pealegi on ta Sõnnis kõrgendatud, samuti otseste Venemaad sümboliseerivatel asteroididel.

Tbilisi veresaun. Perestroika ajal toimunud vene armee ja kohalike vahel tekkinud konflikt lõppes 20 inimese surmaga. Samasugune kokkupõrge toimus ka Vilniuses. Veresaun oli 9. aprillil 1989. aastal. Päikesel ühendus Merkuuri, Veenuse ja lähedale jääb Tiflisi – Jääras. Merkuuril konjunktsioon Tiflisiga. Georgia ja Tiflisi on omavahel täpses kvadratuuris, seis siis ei olnud gruuslaste poolel. Päike ja Veenus jäävad juba kaugemale kui kuus kraadi. Ühendus on kvadratuuris Jupiteri ja Saturni ühendusega Kaljukitses. Siin kvadratuur näitas oma pingelist poolt mägirahva veresauna toimumise kaasaaitamisel. Keskpäevane Kuu oli üle läinud Moskvast Sõnni lõpus.
Päevane Kuu tegi sel päeval ühenduse ühe kurjakuulutava tähe, Algoliga (Deemon) Perseuse tähtkujust. Seda tähte loetakse astroloogias taeva kõige ohtlikumaks täheks. Tema vastas on Skorpioni Antares. Üsna sageli esineb see telg Algol-Antares katastroofides ja konfliktides. Russial konjunktsioon Medvedeviga Lõvis ja ühendus kvinkunksis Kuu tõususõlmega.

Gruusia isesesvus 9.04.1991. Lisan mõned detalid, mis eelmises kirjutises jäid välja. Tiflisi (22 Neitsi) ilusates trigoonides Kuu tõususõlmega Kaljukitses ja Veenusega Sõnnis. Tiflisi on sekstiilis Moskvaga!? Georgial on kvinkunks Kuu tõususõlmega ja kolmekraadise orbiga opositsioon musta Kuuga.

Gruusia-Venemaa sõda 8.08.2008. Päike läheneb Tiflisile, orb natuke üle kahe kraadi! Päike toob maailma avalikuse ette Gruusia! Kas transiitse Marsi opositsioon Gruusia nataali Lie`le võiks tähendada, et mõlemad pooled vassivad, kumb siis esimesena päästikule vajutas. Teades lõunamaalaste keevalist temperamenti, võis tõesti kellelgi närv üles öelda ja esimesena tuld anda, millele muidugi vene pool kohe ka vastas. Üks pool seni provotseeris, kuni teine lõpuks sellega kaasa läks. Võis ka muidugi kuidagi teisiti olla. Ega sõda ei läinud lahti tühjast kohast, eelkonfliktid olid terve aasta olemas. Ootamatuse eest vastutas Uraan ja Marss käivitas sõjatandri. Miks konflikt just (astroloogiliselt) Gruusias sai toimuma, seda nüüd küll ei oska paika panna, eeldused nagu olid, arvestades kahe maa vahelist pinget.

Gruusia praegune president Mihheil Saakashvili, 21.12.1967. Sündinud Päikese ja Merkuuri konjunktsiooniga Amburi lõpus. Ühendus kvadratuuris Uraani ja Pluuto ühendusega Neitsis. Tema kaardis on kaks T-kvadratuuri. Kuu opositsioonis Marsi ja Moskva ühendusega Veevalajas ja kvadratuurid Päikese-Merkuur ühendusega. Teine T-kvadratuur Saturni ja Tiflisi konjunktsioon opositsioonis Uraani-Pluuto ühendusega ja kvadratuurid ka Päike-Merkuuri ühendusega. Jupiteril opositsioon Medvedeviga. Neptuunil opositsioon Russiaga. Üsna pingeline kaart.

Huvitavad on ühendused presidendi ja Gruusia iseseisvuse kaartide vahel. Nimelt on presidendi Päike ja Gruusia must Kuu koos. Kas mees on kirstunael riigile või suudab ta hoopiski riigi madalseisust välja tuua. Gruusia iseseisvuse Päike 19 Jääras on ühenduses Saakashvili Gruusiaga! Mees nagu loodud olema maa juht, või kuidas? Presidendi Neptuun on täpses opositsioonis Gruusia Veenusega ja tema Marss konjunktsioonis Gruusa Kuu-Saturn ühendusega Veevalajas. On see nüüd hea või vastupidi, pingeks Gruusiale, et maa juhil sellised ühendused riigi kaardiga?

Mis siis veel neis kaartides huvi pakub. Kõiki kaarte silmitsedes leidsin, et Skorpioni märk mängib igas sündmuses teatud olulist osa, mis on iseloomulik sellele märgile. Nimelt on tsaari-Venemaa ajast Skorpionis Neptuun 20 Skorpion. Gruusia iseseisvuse kaardis on seal 19 Pluuto. Ja alates Gruusia liitmisest NSVL-ga on Jupiter 13 Skorpion, Tbilisi veresaun Pluuto 14 Skorpion ja sõja alguses sisenes märki Kuu. Kõigis kaartides, välja arvatud Tbilisi veresaun, on igas kaardis vähemalt üks opositsioon.

Gruusia kaardis on Marsi ja Neptuuni keskpunkt 9 Jääras, sõja puhkemisel asus seal Moskva. Ning veel üks keskpunkt töötab, Saturni ja Pluuto keskpunkt on 27 Ambur, sõjas asus seal lähedal Pluuto. Esialgu rohkem sarnaseid seise ei leidnud.
Pluuto on neljas kaardis suht pingeline. Asteroidide poole pealt see, et pea kõik otseselt seotud kahe riigiga on igas kaardis olulised tegijad.

Hiljuti olnud Päikesevarjutus toimus 9 Lõvis, sinna lähedale jäi Gruusia nataali Jupiter. Kas Jupiter, mis sõja puhkedes tegi ühenduse riigi Uraan-Neptuun ühendusele ja kvadratuuri nataalsele Päikesele, oligi see käivitaja? Jupiter on mitmetes Gruusia kohta käivates kaartides samuti üsna pingeline. Tbilisi veresauna kaardis tegi ta täpse kvinkunksi Uraanile. Eks neid seoseid on veel mitmeid, keda asi rohkem huvitab, see saab juba ise neid lähemalt uurida.

Muidugi peaks nüüd võrdlema ja analüüsima ka Venemaa ning tema juhtide kaarte. Aga neid vaadeldes jõudsin järeldusele, et parem on koostada juba eraldi ülevaade. Materjali palju ning huvitavaid seoseid nii Venemaa enda ajaloo arengus kui ka seosed Gruusiaga igati olemas. Üks näide, seal kus Vene Föderatsiooni iseseisvuse (12.06.1990) Päike, on lähedal Gruusia Georgia!

Teema lõpetuseks saab küll öelda , et alates tsaari-Venemaa liitumisest saati on sarnaseid seise ja sarnasusi üksjagu, nii planeetide kui asteroidide poolepealt. Ja nii see peabki olema, sest Ajas on kõik paika pandud, järgi jääb vaid inimeste poolne reageering ning tegutsemine.

esmaspäev, 11. august 2008

Ärev augustikuu

NÄDALA MÕTTEID

Augustikuu taevased seisud on kõike muud kui rahulikud ja seda on maapeal igati lugeda, kuulda ning näha. Suur naaber on jõudnud oma aastatepikkuste provokatsioonidega sinnamaale, et väikeriigil Gruusial ei jäänud enam muud üle, kui vastu hakata ja hambaid näidata. Gruusia iseseisvuskaardis (9.04.1991) on Päikesel ühendus Erisega Jääras ja kvadratuur Uraani ja Neptuuni ühendusega Kaljukitses. Kui trans. Jupiter läks üle (veeb.-märts) Kaljukitses oleva ühenduse, siis juba aktiveerus Venemaa poolt Gruusiavastane tegevus. Nüüd, kui Jupiter liikus tagasi, ta uuesti käivitas selle ühenduse ja ühtlasi tekkis kvadratuur sünni Päikesele. Gruusia kaardis on veel Päikesel kvinkunks Pluutoga ja Marsil Saturniga ning Marsil veel poolteiskvadratuur Pluutoga. Jupiteril vastasseis Saturniga. Gruusia viimaste aastate ajalugu on näidanud, et ikka ja jälle kerkavad riigis esiplaanile võimu jagamise küsimused. Seda head üksmeelt pole sel maal mitte sugugi palju. Ehk praegune sõda liidab ja ühendab neid rohkem. Marsi positsioon Vähis näitab siis, et oma kodumaad on nad kirglikult valmis kaitsma jõuga ja väljastpoolt tulevaid nõudeid (Venemaa poolt ) eiratakse ikka ja jälle.

Peamiseks praeguse aja katolisaatoriks tuleks lugeda Marsi ja Uraani opositsiooni. Koos nataalist tulenevate seisude ja muude praegu taevas olnuga, on nemad peamised ilma tegijad.
Nataalis on asteroidid Moskva opositsioonis Veenusega ja Russia kvadratuuris Marsi ja musta Kuuga, T-kvadraat seega. Nüüd suurriiki sümboliseerivad väikesed kivikesed jõudsid kohtadele, kust võis oodata nende aktiivsemat tegutsemist. Moskva liigub Jääras ja läheneb Gruusia Päikesele.Kas siit võik oodata mingit vaherahu kokkulepet? Russia liigub Kaksikutes ja tegi hiljuti vastasseisu trans.mustale Kuule.
Üks hea inimene andis huvitava infokillu. Gruusia nataalis on Merkuur konjunktsioonis asteroid Medvedjeviga Jäära lõpus ja nüüd aga on seesama Medvedev nataali Jupiteri peal. Seda Medvedi võiks tõlgendada mitmeti, sümboliseerib suur naabrit ja teisest küljest hetkel esindab vene riigipead.
Gruusia kaardis on Lie (vale) 23 Kalades, sõja puhkedes tegi transiitne Marss trans. Lie`le opositsiooni.
Samade seisudega aga teistsugune suurüritus – Pekingi Olümpiamängude avamine. Päike läheneb Kuu langussõlmele, olles ühenduses Karmaga. Varsti teeb täpse opositsiooni Neptuunile, mingi seletamatu, salajane või midagi seesugust võib ka mängudel toimuda. Kena on aga see, et Marss on ühenduses Logosega, andes sellega edasi sõnumi suure spordi tegemistest maailmale. Logose vastasseis Lie`ga võiks tähendada, et mängudega püütakse maailmale jätta vale arusaam rahusõnumist. Mõlemad variandid on mõeldavad, nii rahu kui pettus. Marsil veel kvinkunks Neptuuniga, siit oletaks, et skandaalid dopingutega ei jää tulemata. Merkuuril opositsioon Neptuuniga, infolevis kahtlased kohad, moonutused. Kõik ei ole tõsi, mida öeldakse või kirjutatakse. Liikluses segadused. Merkuuril ühendus Orcusega, mida siit võiks välja lugeda?
Ilus on see, et China asub avatseremoonia alguse kaardis viienda maja tipus. Mängud on viies maja. Peking on ühenduses Erisega Jääras, siit võib tulla veelgi tülisid ja konflikte. Avaürituse MC-l aga ühendus musta Kuuga, kas see viitab, et spordimängudel ei ole kõik puhas. Hiina jaoks võivad need mängud olla päris põrgulik värk, eelkõige rahva jaoks. Nendel on palju piiranguid ja taksistusi, Pekingi kesklinn on lihtrahvale suletud. China on ühenduses Hel`iga Vähis.

Oluline muidugi Marsi ja Uraani vastasseis, kas siit võik oodata, sporti silma pidades, midagi uut, palju rekordeid ja ootamatuid etendusi. Kuu, mis muide ühenduses Pandoraga, lähenes Olympiale Skorpionis. Et olümpiamängud on Hiinale tippsaavutus, nende auahnuse ja tahtmise täitumine, seda näitab Quaoari ja Ixioni MC-ga ühendus.
Tseremoonia AC algab Kaladest ja tema valitseja on just tõusnud horisondi kohale. Neptuuni mitmed vastasseisud viitavad siis maailma vastukajale boikoteerida, mitte osaleda nendel mängudel. Efektest ja nauditavat avatseremooniat iseloomustab kaardis AC. Maailmale näidati siis tõesti midagi sellist, mis pani unustama tõelisuse. Siin ma mõtlen nii inimõigusi, Tiibeti okupeerimist. Tseremoonias tuld ja effekte jagus. See peaks olema Veenuse ja Saturni lähedus DC-le. Veenus, see on arusaadav, ilu, graatsia, palju läks raha avamise jaoks. Saturn esindab siin täpset ja ranget etenduse läbimängimist ja korraldamist. Mõlemad planeedid maamärgis, asi pidi olema ka praktilist laadi, sellest pidi tõusma tulu ka poliitliselt. Puru silma ajamine ilutulestiku ja efektide abil, sellele viitab vastasseis Neptuunile.Vastuoluline on ka Chironi ja Kuu tõususõlme ühendus, spordimäng ja sõda ühel ajal. See oli nüüd mängude avatseremoonia alguse kaart, ametlikult avas riigi president olümpiamängud kohaliku aja järgi kell 23,37. Kaart juba hoopis teistsugune.

Mängude algus peaks kajastuma ka Hiina riigikaardis. Hiina Vabariik loodi 1.10.1949. Horoskoop, mida kasutan on kellaajaliselt tehtud 15.15 ajale. Selles kaardi on pea kõik planeedid horisondi peal, peale Uraani, mis asub viiendas majas Vähis. Kaardi valitsejaks on nii Saturn kui Uraan. (AC on Veevalajas). Uraan on kvadratuuris Päikesega, siit siis riigipeade ettearvamatud käigud ja lükked (näiteks Mao Zedongi kultuurirevolutsioon). Rahva töökus ja auahnus tuleb Marsi ja Pluuto ühendusest Lõvis, kaardi seitsmendast majast. Saturn läheneb just oma teiselt ringilt nataali Saturnile. Kaardi Veenusele jõudis Olympia. Peking ühenduses nataali musta Kuuga. China läks üle nataali Uraani.

Kaheksas august oli Tsehhimaale ebameediv. Rongi kokkupõrge purunenud sillaga tõi kaasa ohvreid ja palju vigastatuid. Eks siin mängus ikka see Marsi ja Uraani opositsioon. Siin tuleks kaeda, mida näitab riigi kaart, millised on veel teised seosed.

Eestis viimasel ajal olnud mitmed kolme ohvriga tulekahjud, bussiavarii Laeva juures, väikelennukite ja langevarjuritega (nataali Icarusele tegi opositsiooni transiitne Icarus ja Phaeton riigi MC-l, vanas kaardis) seotud õnnetused tulenevad mitmetest horoskoobis olevatest seisudest. Mitte nüüd nii, et kaardis on pingeseis ja peab õnnetus tulema. Seisud viitavad lähenevast ohust, õnnetuste võimalikusest.

Vana wabariigi kaardis oli 8. augustil Marsil ühendus nataali musta Kuuga ja ta läheneb Marsile endale, 19. aug. teeb täpse ühenduse. Pealegi liigub ta kaardi esimeses majas. Siit siis tulekahjude üks ohumärk. Transiitne Marss läheneb transiitsele Estoniale, mingi Marsist lähtuv printsiip Eestile saab oluliseks. Pluuto liikumine kahe märgi piiril teeb ühendusi riigi Kuu tõususõlmele. Samuti pikaajaline kvadratuur nataali Marsile. Jupiteri liikumine neljandas majas toob esile kodused asjad, probleemid sotsiaalsfääris ja vead juhtimises. Neptuunil konjunktsioon nataali Uraani ja Merkuuriga. DC valitseja Neptuun, rahvas pole rahul ei valitsuse ega meditsiinilise teenindamisega, jms. Suurenes töötute arv, see ka siit tulenev.

Uues vabariigi kaardis liigub Saturn viiendas majas, piirates rahva võimalusi end täielikumalt reisida, lõbutseda, puhata, kulutada raha meelelahutustele. Kuigi ürituste rohkuse juures seda nagu ei ütleks. Varsti algab riigil uus solaar, eks siis näis, kuhu poole riigilaevuke tüürib, mis saab. Sügisel täpseks lähev Saturni ja Uraani opositsioon puudutab ka meid otseselt, sest Saturn läheneb nataali Marsile. Täpne saab olema küll alles järgmise aasta augusti lõpus, kuid arvan, et enne, kui Saturn pöördub retrograadseks (31.12.2008), jõuab ta üsna lähedale nataali Marsile (22.41 Neitsi). Retrosse minek toimub 21.46 Neitsi kraadist.

Valitsuses valitsev teatud peataolek, eelarvega seotud pinged ja muud praegu päevakorras olev, on osalt seotud ka sellega, et Orcus liigub nataali Merkuuri peal ja trans. Pluuto trigoonist. Alati ei ole trigoon ainult soosiv ja puhtalt positiivne. Uues kaardis on samuti Phaeton tegev, ületas just AC ja läheneb oma nataalsele kohale.

16.aug. toimuv Kuuvarjutus tuleb Veevalaja 24-das kraadis ja seda Neptuuni lähedal, tehes vastasseisu nataali Jupiterile. Viimane valitseb kaardis DC-d, seega meid kõiki. Kas see paneb rahva häälekamalt esinema, meelt avaldama? Vanas kaardis toimub varjutus aga väga täpselt Uraani peal. Uraan valitseb selles horoskoobis 6 maja ja on 5 kaasvalitseja. Varjutus puudutab siis tööalaseid ning meditsiini valdkondi. Kas tööpuudus suureneb, ettevõtetel läheb aina raskemaks või tuleb hoopis mingi lahendus nendele kitsaskohtadele.
See trans. Neptuuni ühendus nataali Uraaniga vanas kaardis on nähtavasti paljude meie maa probleemide, ohtude, vigade, valesti mõistmise jne. üks olulisemaid näitajaid.
Sellised siis mõned tähelepanekud ja mõtted eelmise nädala taevaseise vaadates.

teisipäev, 5. august 2008

Heraklese sümboolika

Ilmuma hakkab Heraklese vägiteod märkide kaupa, seda Eha lahkel nõusolekul, kes on need koostanud. Ning Andrese kaasabil, kes on olnud materjali vahendajaks. Sissejuhatuseks Heraklese sümboolika.


Heraklese tegemised
Müüt
Millest müüdid meile räägivad?
Mütoloogia seob meid astronoomiliste, jumalike ja inimlike võitlustega; nende mõjupiiride määratlemisega ja rahvaste, hõimude ja üksikisikute suhetega
Kosmose tekkemomendist peale on peaaegu kogu evolutsiooni valitsenud olelusvõitlus ja paremini kohandunute vaheline ellujäämisvõitlus.
Sellest räägib (Madam Blavatsiki järgi):
pidev jumalatevaheline võitlus vanades kirjapanekutes
muistsete müütide Taevane Võitlus

Astroloogia põhineb taevaste olendite ja inimkonnavahelisele müstilisele ja intiimsele sidemele ning on osa ristimismüsteeriumi ja okultismi saladustest.
Tähtedel ja tähtkujudel on okultistlik ja müstiline mõju ning side kogu inimkonnaga, rahvastega ja igaühega meist.
On olemas nii valge kui ka must astroloogia….hea ja halb mõju pole tingitud astroloogilistest põhimõtetest, need on olemas mõlemas, vaid astroloogist endast.
Iga märgiga on seotud okultistlik õpetus, mis kas avab Pühitsusvärava või hoiab selle kinni , sõltudes selles, kas me oskame vastata meie hinge plaanile avardada teadlikkust, tõsta sagedust, kirgastada värve, puhastada meie häälestust…
Õpilasel on alati probleem. See on elu põhistruktuur ning ei kirjelda mitte tagasiminekut , vaid arengut, kui me järgime elu õppetunde.

Sellest jutustavad üldiselt ka Heraklese Teod. Herakles asub probleeme lahendama ja seetõttu areneb hingeliselt. Müüdid aitavad probleemistikku mõista.
Mõistmiseks vajame Tõelist Õpetust, arenenud ja vahet teha mõistvat meelt.
Kui räägitakse Lävevalvurist, Varjust, Vanast Maost- siis mõeldakse nende all meie tõelisi vastaseid. Oleme ise endale kõige suuremad ja tõelisemad vastased.
Kuni inimene ütleb, et tal “pole probleemi” või “kõik läheb nagu planeeritud” või “pole vaja võtta asja nii tõsiselt”- pole protsess käivitunud, sest vastase esile kerkides on küsimus hingede võitlusest ja selget plaani pole.

Hingel muidugi on plaan, aga kuidas see meie teadvusse jõuab, on juba Pühitsus ja me saame sellest teada alles tagantjärele. Sellele viidatakse kui räägitakse pühitsemise saladustest, keegi ei Tea enne, kui on sisenenud Tundmatusse ja selle kaudu on saanud teadlikuks. “Me tõuseme põlvitades, me vallutame alla andes , me võidame loovutades”. See on Heraklese tegude üks kõige tähendusrikkaim pühitsemiseni viivaist juhtnööridest.
Heraklese sümboolika

Pea allapoole taevas kujutatud Herakles tähendab hinge Tee teatud faaasi.
Oleme etapis, kus õpilane (ilma guru juhendamiseta) ,kulgedes oma pühitsusrajal, , liigub vastupidiselt tavapärastele harjumustele , määrates ise liikumiskiiruse ja sihi.
Võib võrrelda Taro-kaardi faasiga “hirtetty”
Ta liigub vaimse maailma poole nagu “Elu Puu”, mis on alaspidi; juured on Taevas ja saavad toitu vaimsest “Tõest”ning annab oma viljad, vaimsed kingitused, maailmale.
Nii ka Herakles, kelle jalad on tugevalt Taevas, saadab läbi pea voolava kõrgema energia alamatesse sfääridesse.
Siiski pole Herakles veel saavutanud Kõrgemat Taset ja on niimoodi justkui veel mõlemas maailmas. Ta on “inimese poeg, aga ka Jumala Poeg” ja teistest erinevalt ta ka mõistab seda. Teisisõnu ta on õpilane-pühitsetu.
Mida kaugemale Herakles areneb, seda enam püüab ta hingel aidata täita selle plaani saavutada pühitsus. Temast saab teadlik koostöötegija Jumalaga, teadlik looja-pog.
Arvatakse, et Heraklese Teod sümboliseerivad viimast 12 elu maapeal.
Õpilane Herakles-Müüt

Ta seisis oma Õpetaja ees. Ta mõistis ebamääraselt, et oli kriisis, mis muutis ta kõnet, seisukohta ja kavatsusi. Õpetaja vaatas teda hoolikalt ja talle meeldis see, mida ta nägi.
Herakles on õppinud maapealses koolis ja on nüüd faasis, kus teda on valitud uude –vaimse õpetuse kooli.
Ta on kriisis, ehk siis hinge lähedus põhjustab temas kriisi. TA pole eluga rahul ning teda ei rahulda argised püüdlused. TA hakkab ärkama.
Ta esitab küsimusi, kahtleb, vihastub, ärritub, on kurb, ahistatud, rahulolematu, tunneb igatsust parema, ilusama ja suurema valguse poole, igatseb õilsust, TÕDE- seega ta pürgib.
Õpetaja=Meister või meie Hing on rahul – lõpuks ometi on miljonite aastate pikkune teekond seljataga ning Värav hakkab tõesti lähenema.
Meister ei võta oma õpilaseks kedagi, kes ei näita üles pürgimust Kõrgema Tegelikkuse suunas. Nüüd on Herakles taotlemas Tegelikkust. Ja niimoodi tuleb teine vaimne maailm talle appi.

Mis on su nimi? küsis Õpetaja ja jäi vastust ootama..
Nime küsimine tähendab tegelikult pühitsusstaatuse küsimist.
Nime andmine, nimepidi kutsumine, ristimine, nime küsimine on osa Olendi müsteeriumist ja saladusest.
Näit deemonilt (saatanalt), teades tema nime, võib võtta tema jõu.
Sanat Kumara nime ei tea keegi muu kui tema ise
Sanat Kumara on kutsunud igaüht meist nimepidi.! Mõtle selle üle!
Räägime ühest suurimast pühitsuse saladustest, millisest inimkond pole mingil tasandil teadlik ja mida hing ise kiivalt varjab, et me nimi ei saaks enneaegu teatavaks.

“Herakles”, kostus vastuseks “või Herkules”. Mulle on öeldud, et see tähendab Hera haruldast hõõgust, hinge sädelust ja hiilgust. Õpetaja, mis on hing, Ütle mulle tõtt”.
Siinkohal näitab Herakles selgelt üles huvi hinge vastu ja püüet saada sellega sidet.
Heraklese nimi tuleb nimest Hera , hing-
Mütoloogiline Hera, taevaste valitseja Zeuse abikaasa peab Heraklesele jahti ja üritab teda tappa ehk hävitada kõik maaline, et tõeline jumalikkus võiks ilmneda.

“ Sa leiad oma Hinge tehes oma tegusid kui leiad ja kasutad oma loomust. Kes on su vanemad? Ütle mulle, poeg”
Maapealse elu dilemma: et jõuda oma hingeni, on siinilmas vaja teha tööd.

“Isa on jumalate hulgast, ma ei tea, kes ta on, ehkki ise tean, et olen ta poeg. Ema on maa asukas. Tunnen teda hästi ja tema on teinud minust selle, keda nüüd näed. Ja, oo minu elu Õpetaja, olen ka üks kaksikutest. On olemas veel teine minu sarnane. Ka teda tunnen hästi, ehkki ei tea ka. Üks on laps maapeal ja teine jumala poeg.”
.
Isa= Sanat Kumara, hingede maailm, Monaad
Ema= füüsilline ilming, mateeria, välismaailm
Kaksikud= hing ja isik, hing ei lahkunud kunagi isakodust, aga Pillajapoeg läks
alumistesse ilmadesse rändama ja raiskas teel kõik hea.
Hing on Sophia, tarkus.
Nii võime siis mõelda, et Kaksikute hingeosa on Tütar ja isiku osa on Poeg.

“Milline on sinu haridus, Herakles, mu poeg? Mida sa oskad teha ja kuidas on sind õpetatud?”
“ Olen pädev igal alal, mind on hästi õpetatud, treenitud ning mind tuntakse hästi. Tean kõiki raamatuid, mul on kõik oskused ja teadmised; mulle on tuttavad tööd vabas õhus ja ka vajalikud teadmised matkamiseks ja inimeste tundmiseks. Pean ennast inimeseks, kes mõtleb, tunneb ja elab.”
Herakles on meister kõikides maapealsetes asjades meister ja professionaal.
Miski maapeal pole talle enam väljakutseks ega paku huvi.
Ta on saavutanud kõik, mis võimalik.
Ta on nö arenenud inimene, geenius inimese mõttes.

“ Ühte asja, mu Õpetaja, pean sulle ütlema. On tõsi, et vaid vähe aega tagasi surmasin kõik, kes mind minevikus on õpetanud..Tapsin oms õpetaja ning oma vabaduse- otsingutes seisan nüüd vabana. Tahan ennast tundma õppida, enda sees ja läbi enda.”
Endiste õpetajate tapmine tähendab vanade harjumuste tapmist.
Nüüd on Herakles vabastanud end maapealsetest sidemetest tasemeni, kust ta võib turvaliselt üritada liikuda edasi paremini korraldatud maailma suunas.

“ Mu poeg, see oli tark tegu ja nüüd võid seista vabana. Jätka tegutsemist ja pea meeles, et ringi viimse pöörde kohal tuleb surmamüsteerium. Ära seda unusta. Kui vana sa oled?”
Ratta pöördumine on seotud inimese arenguga punkti, kus õpilaseks pürgiv pöörab nö vastuvoolu, temast saab nagu lõhekala, kes pürgib allikale
Astroloogiliselt tõuseme Muutuvalt Ristilt Püsivale Ristile.
Surmamüsteerium on müsteerium, mille peame lahendama selleks et saavutada igavene elu.
Ühel või teisel viisil on surm seotud kõigi Püsiva Risti märkidega, ehkki Skorpion on just see märk, kus meil tuleb tõeliselt vaadata silma surmale. Meenutame, et Pluto valitseb Skorpioni.
Surm on peaaegu sama kui isik (persoon, ego)

“ Kui olin saanud 18, tapsin lõvi ja seetõttu kannan tema nahka. 21-aastaselt kohtasin oma pruuti. Praegu seisan sinu ees kolmekordselt vabana- vabana vanadest õpetajatest, vabana hirmust ja vabana kõikidest soovidest”
Number 18 viitab Kosmilise Füüsilise tasandi kaheksateistkümnendale madalamale tasemele.
18 on Kuu arv, ehk aine number teadlikkuse seisukohast
18 sisaldab endas 7 füüsilis- eeterlikku madalamat taset, 7 astraaltaset ja 4 madalamat mentaaltaset.
Herakles on võitnud 18-aastaselt ehk siis 18ndal tasemel (mis on tase,kus saavutatakse vahettegemise oskus) Lõvi ehk Kiskja. Ta on õppinud tegema vahet heal ja kurjal.
Kiskja on sama mis isiksus (ego). Isiksuse element asub meie meele osas.
21 tähendab jälle kõiki 3 alataset koos 3X7=21, eelmisele 18-le lisatud 3 ülemist mentaalset taset.
Mentaalset tasemel kohtame hinge ehk mõrsjat, 21 aastaselt, ehk arv on siis sümboolne.
Kolmekordne vabadus tähendab kolme taseme karma tasakaalustamist.
Võime järeldada, et õpetajad, hirmu kartus ja ihaldamised on seotud eeterliku, astraalse ja madalama mentaalse vabanemisega.

“Ära kiitle, mu poeg, vaid kirjelda mulle selle vabadusetunde olemust. Lõvis saad uuesti kohtuma lõviga. Mida teed? Kaksikutes kohtad oma tapetud õpetajaid. Oled siis tõeliselt jätnud nad seljataha? Kuidas käitud?
Skorpionis hakkad uuesti võitlema oma soovidega.. Kas jääd vabana püsima või meelitab madu su oma kavalustega ja veab tagasi maale. Mida teed? Valmistu tõestama oma sõnu ja vabadust. Ära kehkle vaid tõenda mulle oma vabadust ja sügavat tahet teenida”.
Herakles on võimu ja jõudu täis, ta usub endasse nagu härg oma sarvedesse, aga tal puudub veel tõelisest võitlusest saadud tarkus ja alandlikkus ja ega ta motiividki veel põhine teenimisvalmidusel.
Ta on võitnud kõiki maapealsel tasemel, mis on õpitu valitsemise eelduseks, aga nüüd saadab Meister teda tema esimestele Elu tõelistele eksamitele.
Uued kohtumised tähendavad sisemisi pühitsemis-võitlusi.

Kaksikutes kohtutakse meie isiksuses peituvat “õpetajat”, põhijõudu, millessse oleme kiindunud ja millest oleme kasvanud. Õpime kasvatama ühendust hingega ja teenimisvalmidust.
Lõvis kohtume kogu füüsilis-isiksuse kiskjaga, kes on valmis meid tapma, kui me pole valmis ise teda võitma. Õpime vaprust ja hinge arukust.
Skorpionis uputame end vanade soovide lehkavasse sohu, kus pimedas varitseb isiksus-kiskja, kasvatades alati kaks pead ühe maharaiutu asemele. Õpime tarkust ja alandlikkust.
Madu sümboliseerib meie isiksuse kapriise (intriige)
Herakles peab tõestama oma jõudu ja sõna ning alles siis, kui ta on võitnud iseennast, on ta tõestanud oma jõudu ning et see tuleneb tõeliesest hingejõust.

Õpetaja istus vaikuses ja Herakles lahkus astudes esimese suure Värava ette. Siis Valitseja, kes istus Jumala Nõukojas, rääkis Õpetajaga ning käskis kutsuda jumalaid tunnistama seda ponnistust ja saatma uus õpilane Teele.
“Istuma vaikuses” viitab võimele ulatuda nirvaana tasemele, kuhu argised mõtted ei pääse tooma kaootilist melu.
Suur Värav, uude inkarnatsiooni, uude ülesandesse ja eesmärki viiv kanal või pühitsusele eelnev koht.

Valitseja = Looja, Sanat Kumara
Jumalad = planetaarsed jõud
Tee – kanal tagasi Isakoju
Õpetaja kutsus, jumalad vastasid. Nad tulid ja tegid Heraklesele kingitusi ning jagasid häid nõuandeid teades eesootavaid katsumusi ja ohte.
Iga algaja saab teatud õnnistuse, mille tulemusel vajalikud planetaarsed energiad tulevad Teele abiks.

Minerva ulatas talle omakootud kuue. Kuub, mis oli haruldaselt ilus ja peen ning mis istus seljas hästi. Herakles võttise selle ümber uhkusega, täis võidutahet.; noorusliku rõõmuga tahtis ta näidata, et ta on keegi.
Minervat peetakse Kuu jumalannaks ja seega on materiaalse energia esindaja.
Kuub kujutab endast keha, mille on kudunud kuujõud.
Kuub on ilus ja peen, ehk keha on hästi väljakujunenud, seda on hea vaadata.
Kuub olevat hõbedast ja helkivat kõigis vikerkaarevärvides.
Kuub võib tähendada ka aurat

Vulkaan sepistas Heraklesele kuldse rinnasoomuse kaitsmaks tema südant, elu ja jõu lätet. See kuldne kingitus seoti talle ümber ja nii tundis ta end turvaliselt. Siiski pidi ta veel tõestama oma jõudu.
Vulkaan on päikesele kõige lähemal ja nii ongi tema kingitus kuldne
Rinnasoomus kujutab endast pranat, mis voolab välja päikesest ja kaitseb elu
Vulkaan on taevane sepp, kes taob rütmiliselt metallesemeid
Süda lööb rütmiliselt
Kui ta tunnetab Vulkanuse rinnasoomuse jõudu, valitseb ta füüsilist tasandit. Siis on ta esimese astme pühitsetu.
Neptun saabus kahel ratsul ja andis ohjad üle Heraklesele. Hobused olid harvaesinevalt kaunid ja võimsad. Ja Herakles oli rahul, sest ta pidi neid valjastades oma jõudu tõestama.

Kaks sümboliseerib duaalset maailma
Neptun - vee-elemendi valitseja või astraalsete vete valitseja toob Heraklesele hobused
Hobused sümboliseerivad ka metsikut tundemaailma, suutes hobuseid valjastada tõestab Herakles , et valitseb oma tundeid.
Kui ta suudab valitseda Neptuni kahte hobust ehk tundeid, saab temast teise astme pühitsetu.

Ilukõneleja ja terava mõistusega Merkuur kandis saabudes hõbedases tupes haruldast mõõka ja ulatas selle Heraklesele . Ta kinnitas selle Heraklese reiele ning manitses seda hoidma terava ja läikivana.
“ See peab lõikama ja liikuma täpselt ning treenitult” ütles Merkuur. Herakles tänas rõõmuga. Ta pidi veel tõestama oma oskuseid, millistega oli kiidelnud.
Merkuur juhib meid mentaalsele tasemele
Merkuur valitseb kõiki kolme meelt; madalamat, kõrgemat ja intuitiivset.
Merkuur annab Heraklesele kingiks mõõga ehk intellekti.
Kui mõõk on hõbedaese tupes, sümboliseerib see madalamat mentaalset maailma
Mõnedes legendides tagus mõõga Vulkaan ja see on valmistatud titaanist ning kullast. Mõnes legendis koguni viiest eri metallist.
Mõõga sidumine reie külge sümboliseerib meele valitsemist liikumise ja kulgemise üle.
Herakles peab targalt kulgema Teel.
Herakles peab hoidma meele terava ja helkivana ehk puhtana.
Mõõk peab jagama ja lõikama nagu meelgi peab oskama teha vahet, peab “lõikama”.( eesti keeles näit “ei jaga matsu lahti”)
Ta peab veel tõestama, et suudab käsitseda Merkuuri mõõka.
Meele valitsemine õnnestub alles pühitsuse kolmandal astmel.

Trompetihelide ja sammude kõmina saatel sööstis kohale Päikesejumala sõjavanker. Apollo saabus ja tervitas rõõmsalt ja sharmantselt Heraklest ulatades talle vibu. Õpilane peab kulgema läbi üheksa avatud Värava, enne kui on õppinud piisaval määral kasutama seda vibu. Kogu see aeg kulub ära tõestamaks , et ta on Vibumees. Aga sel hetkel, kui kingitus üle anti, võttis Herakles selle vastu , lootes oma võimetele, mis polnud veel tõestamist leidnud.
Herakles saab Päikesejumalalt kuldse valgusevibu
Alles üheksandas märgis, Vibumehes, suudab Herakles kasutada noolt ja sihtida Kaljukitse.
Siis valitseb ta ka intuitiivset meelt ja ta pühitsetakse kolmandale tasemele.
Nüüd ta valitseb Merkuuri mõõka ja Apollo Noolt. Temast on saanud esimest korda sõna otseses mõttes pühitsetu.

Ja nii ta seisis täies varustuses. Jumalad seisid tema Õpetaja ümber ja jälgisid Heraklese hullamist ja rõõmustamist. Ta esines Jumalate ees ning kehkles oma osavuse ja jõuga. Äkitselt jäi ta seisma ning jäi pikalt mõttesse, andis hobused ühele sõbrale hoida, teisele mõõga ja kolmandale vibu ning sööstis lähedalasuvasse metsa.
Herakles on selles etapis hingelt tegelikult veel täiesti väikene laps
Ta on äärmiselt rõõmsalt ning innukalt kõigi tähelepanu keskpunktis, ta teeb mida vaid, et pälvida tähelepanu
Ta ei mõista veel kingituste tähendust. Ta jätab need maha (ootama)
Aeg pole veel tema jaoks küps

Heraklese veidrast käitumisest hämmingus, ootasid Jumalad tema naasemist. Metsast väljudes hoidis ta kõrgel puust nuia, mis oli murtud tugevast kasvavast puust.
Kõrgemad jõud saavad vaid oletada, kas väljavalitu tuleb tagasi või jääb alumistesse maailmadesse oma soovidesse kinni.
Nui, madala meele relv, mis on rebitud elavast puust, esindab inimese elavat meelt ehkki esialgu üsna karedavõitu.

“See on minu oma”, hõikas Herakles, “keegi pole seda mulle andnud. Ma võin seda omal jõul kasutada. Oh jumalad, vaadake mu uhket sooritust”.
Madalam elav meel on tegelikkuses see ainus lähtekoht, kust võime kulgeda edasi, et arendada ennast kõrgemale tasemele.
Oma teoga näitab Herakles jumalatele, et ta siiski pürgib kõrgemale.

Ja alles siis ütles Õpetaja: “ Hakka tegutsema”
Nüüd näeb Meister, et aeg on küps
Sellel kandidaadil on sisu, oma mõtlemist, tugevat enesekindlust, ehkki ka terake rumalat uljust ( aga kellel seda alguses poleks?)
Meister alustab koos algaja kandidaadiga pikka pühitsusteed, mis on täis ohte, viivitusi, kurbust ja õnnetusi, kuid mis viib Heraklese viimaks suurte võitude ja õnnestumisteni, kandes lõpuks headust ja kaastunnet üle kõigile “inimese poegadele, kes on samuti Jumala Pojad”.
(Meenutame, et võrdlus “inimese poeg” tähendab võrdlust maskuliinses loodus ehk inimkonnas. Feminiinne loodu on inglite ilm. Nii on okultismis iga inimkonna tütar ja naine samal ajal ka “poeg” ja iga poeg ja mees on hingelises plaanis “tütar”.

Tiibetlane (Djwhal Khul)
· ja kulgemise hingelt