pühapäev, 29. mai 2016

Asteroid LieJälgides meie poliitmaastikul toimuvat ja kuuldes ning nähes vahel seda lausa tsirkuselaatset või komöödiat meenutav tegevust ja ütlemisi, tekib tuune, et miski ikka on kole mäda. Endal hakkab piinlik seda näha ja kuulda aga ütlejal vast mitte. See, kuidas meie poliitikud käituvad, mida suust välja ütlevad, üksteist süüdistavad, valetavad lausa suu sisse, teevad musta valgeks, nii et silm ka ei pilgu. Pikad jutukõned, mis ei sisalda konkreetsust. Puru silma ajamine, tühjad valimislubadused on kaasnevad nähtused. Nende küüniline käitumine ei mahu kodaniku hea arusaamade raamidesse. Loobivad üksteist poriga, mustavad jne. Sellest tekkiski mõte, et vaataks milline asteroid võiks olla nende negatiivsete omaduste üheks väljendajaks. Seda saab teha ka ühe asteroidi abil, kannab nime Lie ja mis sümboliseerib valet, kuidas paikneb see väike taevakivi poliitikute kaartides ning kas saame konkreetsete näidete abil väita, et Lie on üheks sellise negatiivse käitumise põhjuseks.

Lie on inglise keelest otsetõlkes vale, pettus, luiskama, valejutt. Aga ka tähendab koos verbidega lamama, asuma, maha heitma, paiknema, pikutama, seisma, vedelema (lie down – heida pikali, lie heavy – asuvad raskused, lie hidden – peidus, lie in bed – voodis jms.). Lähtun siis sellest, et asteroid Lie (26955)  sümboliseerib valetamist ja luisakmist. Asteroid ise asub Marsitaguses asteroidide vöös, tiiru ümber Päikese teeb 3,49 aastaga. Avastatud 30.juunil 1997.a. Tegelikuses on asteroidile antud nimi Norra matemaatiku Marius Sophus Lie auks. Ka norra keeles tähendab lie valetamist. Eesti keeles vale on norrakatel false. Valetamine aga lǿgn.

Aga nagu kogemused näitavad, töötab ta ka selliselt, et sümboliseerib valet ja valskust. Sarnaselt nagu seda teeb seda asteroid Karma, mis on tegelikult nimetatud Soome teadlase auks. Või siis selline näide. Asteroid Midas on antud Früügia kuninga auks aga teades tema olemust ja lugu, astroloogais kasutatakse seda ka ahnuse sümbolina. Võis siis asteroid Agamemnon. Antud Mükenee müütilise kuninga auks. Astroloogiliselt sümboliseerib võimu, sõjakust, uhkust, kõrksust, suurelisust.

Mis üldse on valetamine ja miks? Vikipeedia seletab seda järgmiselt.... Küsimused mitteusaldatavuse kohta tulevad ette paljudes kontekstides – kui lapsevanemad küsivad oma lastelt, kas nad tarvitavad narkootikume oma vabal ajal, kui ülemus küsib töökandidaatidelt põhjuste kohta, miks nad lahkusid oma endistelt töökohtadelt, kui rahvusvahelised juhid võtavad arvesse teineteise ähvardusi ja lubadusi, kui valija väärtustab kandidaatide lubadusi, kui psühhiaater kuulab patsiendi kaebuseid või kui vandekohus hindab tunnistajate tunnistusi. Kõikides neis näidetes on informatsiooni allikat kasutatud teada saamiseks, kas keegi on tõetruu.

Kõigepealt valetamise definitsioon ja kuidas eristada valetamist saladustest, enese kaitsmisest ja teistest pettustest. Valetaja kavatsemine on üks kahe kriteeriumi järgi vahet tegemine vale ja pettuse vahel. Valetaja ettekavatsetud valik sihtmärgi eksiteele viimisel. Valetaja võib ka tegelikult rääkida tõtt, kui see ei ole nende kavatsus. Tõene inimene võib provotseerida valet informatsiooni – halb soovitus võib tulla näiteks börsimaaklerilt – kuid see polnud nende kavatsus. Valetajal on valik; valetaja võib valida võimaluse mitte valetada.
Teine kriteerium valede ära tundmiseks teistest pettustest, on see, et sihtmärk ei ole teadvustanud ennast valetaja kavatsusest teda eksitada. Nõidumine ei ole selle kriteeriumi järgi valetamine. Näitleja ei ole valetaja, kuid petis on. Mõnikord, kui teadvustada kavatsust eksitatud saada, on mõeldav süsteem kasutada Goffmani (1974) situatsiooni väljendust. Las ostja ettevaatus olla näitlik hoiatus, et tooted või teenused ei pruugi olla need, milleks nad on loodud. Erinevad viisakuse viisid on näited naturaalsete situatsioonide teadvustamisest, et eesmärk, mida tõde ei räägi.

Kambavaim on tavaliselt kahemõtteline situatsioon mittetõepärase väljavaate suhtes. Ütlus “sõjas ja armastuses on kõik lubatud” näib hoiatavat armastajaid, mitte uskuda kõike, mida neile räägitakse. Viimase rahvahääletuse tulemustest selgus, et valed mis vähendavad eelmiste seksuaalpartnerite arvu on tavalised kolledžiealiste seas. Eeldades, et armastajad tahavad uskuda oma partnerite truudusse ja populaarsed laulud tunnistavad reetmise tunnet, kui valed on avastatud. Poeedid on briljantselt kirjeldanud, kuidas romantika võib sisaldada müüte.

Erinevalt Bokìst, kes pidas ainult väiteid valeks, väitis Ekman, et varjamine on samamoodi vale kui võltsimine, niikaua kui on väljavaade, et varjamist ei toimu. Erinevate abielukohustuste suhtes teavitamine, seejuures ilma küsimata, kui ekstraabieluline afäär on alanud.
Oletame, et presidendil oli rabandus ametiaja kestel ja doktorid varjasid seda. Nad pidid toime panema varjamisvale, sest ameeriklased eeldavad, et neile räägitakse presidendi tervise muutustest, mis mõjutab tema võimet teha oma tööd. Varjamine ja võltsimine on kaks eri tehnikat, et täide saata sama eesmärk. On palju põhjuseid, miks valetajad eelistavad alati varjamist võltsimisele, kui situatsioon seda lubab. Valetaja ei vaja vale loo mäletamist. Kui valetaja tabatakse, saab ta alati süüdistada, et ta oli just avaldamas tõde või et ta ei teadnud seda, kuna oli kindel, et sihtmärk teadis, mis toimus.
Varjamine ja petmine ei ole ainukesed valetamise tehnikad, nad on kõige tuntumad. Ekman esitles veel kolme tehnikat
 • tõe rääkimine vääralt e. ekslikult
 • rääkida pool tõde, jättes mulje, et see on kogu tõde
 • vale järeldus, kavalus(ettekääne), kõrvalepõiklemine
Bok defineeris varjamist kui salajashoidmist. Ekman arvab, et varjamise situatsiooni teadustamisel on antud kavatsus mitte infot avaldada. Kutsudes midagi saladuseks, teavitame me oma õigustest asju mitte avaldama, säilitama privaatsust. Saladused püsivad ühe indiviidi, või kahe või kolme või rohkema inimese vahel infot säilitades, mida saladus teiste kohta sisaldab. Enesepettus toimub eeldatavalt siis, kui pettur ei mõista, et petab ennast ja ei tea neid motiive enese eksitamiseks.
Samas, murtud lubadus ei ole valetamine. Nädal enne seda, kui president Clinton ametisse astus, ründas üks reporter teda, et ta olevat murdnud oma kampaania lubaduse Haiti immigrantide kohta, kuna ta hetkel võttis vastu endise presidendi Bushi positsiooni poliitika, mida ta oli kritiseerinud oma kampaania käigus. Clinton kaitses end, öeldes et ameerika rahvas võib arvata, et ta oli rumal, et ta ei muutnud oma poliitikat, kui olukorrad muutusid. Clinton valetas vaid juhul, kui ta oleks sel hetkel, kui kritiseeris Bushi, teadnud, et tema on mõeldud jätkama sama poliitikat. Loomulikult oli ta oma varajasemas kampaanias lubanud mitte tõsta makse, kuid teda oleks saanud süüdistada petmises juhul, kui ta teadis, et kavatseb murda lubadust.
Ka mittemäletamine ei ole valetamine, kuigi valetajad proovivad ennast tihti välja sellega vabandada. Kui nad on paljastatud ja süüdistatud valetamises, on tihti põhjuseks mälu probleemid.

Uskuda, et vale saab tõeks

Kui keegi muretseb väga vale selgitamise pärast, mis on juhtunud, ei tähenda see kohe, et isik kavatses valetada. Kui ei ole kaalutletud kavatsust petta, ei pruugi vale väidet üldse mitte võtta kui valetamist.
Miks peaks see lugema, mida me kutsume valeks väiteks? See ei ole lihtsalt asjade semantika ega definitsioon. Kui isik ei valeta, kui ta ei usu, et ta on koostatud pettusesse momendil, kui ta teeb seda, siis ta käitumine muutub selliseks nagu tõetruul inimesel. Ei tohiks olla käitumuslikke vihjeid, et väide on ebatõsi, kui isik annab seletuse mitte uskudes, et ta valetab hetkel, kui ta annab seletust. On palju erinevaid viise, kuidas inimesed kindlustavad vale informatsiooni, mida nad ise arvavad olevat tõena.
Inimesed tõlgendavad sündmusi, eriti teiste inimeste käitumist ja motiive, mis panevad inimesed käituma üht või teist viisi. Fakt et keegi tõlgendab asju viisil, mis peegeldab hästi teda, viisil, mis lubab tal kohustada toimingud, mis ta leiab ihaldatavaks, ei tähenda, et ta mõtleb sellega kindlasti valetada kui väärtõlgendus. Mitte kõik valestiarusaamised ei pruugi olla enesepettused.

Arvestades vägistaja kinnitust, kes süüdistab ohvrit, et too tahtis seksida temaga. Isegi kui vägistajad, kes teavad, et nende mittesoovinud ohvrid saavad tihti teha sama kaebusi, valetades, et vältida karistust. Pretensioon ise ei ütle meile, kas see on vale. Oletades, et see oli kohtingu vägistamine ja ohver oli häbelik või väga kartlik, protestides ainult korra ja mitte väga tugevalt ja siis ei seisnud vastu. Vägistaja võis valesti tõlgendada algprotesti ja analüüsis järgnevat puuduvat protest ja passiivset vastupanu. Kas selline vägistaja on ohver või enesepetja? Mitte et ma usuks, kui see just ei olnud kindel, et ta ei olnud teadlik, kuid tyema valetõlgendus tema ohvri käitumisest oli motiveeritud soovist rahuldada oma enda vajadusi. Kas vägistamine leidis aset? Arvan, et vastus peab olema “jah”, muidu vägistaja võib mõelda, et ei leidnud ja võib öelda tõde, kui ta väidab oma ohvri olevat tingimusteta nõustunud. Ja üks põhjus, miks keegi võib sellise süüdistusega välja tulla tõepärase käitumisega, on see, et nad usuvad oma väidetesse ja ei usu ise ka, et nad valetavad.

Loomulikult ei ole see ainus põhjus, miks mõni võib näida totaalselt usutav. Ekman alguses kasutas terminit loomulik valetaja, et määratleda neid inimesi, kelle vale on sorav. Ja kelle käitumine on täiesti usutav, kui nad teavad, et nad valetavad. Niisiis on Ekman muutnud tõepärase esineja terminit, kuna oma õpingute tulemusena ei pidanud ta neid enam psühhopaatideks, ega tingimata antisotsiaalseteks. Loomutruudel näitlejatel on võime saavutada roll, mida nad mängivad ja kuna nad usuvad, et nad räägivad tõtt, on nende käitumine täiesti usutav.
Inimene võib alguses teada,et ta valetab, kuid hiljem võib ta hakata oma valet uskuma. Kui see juhtub on sellel usaldusväärne seletus, mis juhtus, ja näib tõene.
Need näited on tülikad, kuna me ei tea, kui sageli neid esineb. Ka ei tea me, kas lapsed on rohkem tundlikumad, kui täiskasvanud, uskumaks, mis on vale on tõsi või on selle fenomeniga seotud spetsiifilised isikupärased karakteristikud. Meil ei ole veel kindlat teed, et kindlaks määrata, kas mälu on tõene osaliselt või täiest konstrueeritud.

Valetamise motiivid
 • Enda ilustamine, et jätta meeldivama ja parema inimese muljet
 • Pääseda karistamisest
 • Saada tasu
 • Kaitsta teist inimest karistusest
 • Võita teiste imetlus
 • Kaitsta ennast füüsilise ähvarduse eest
 • Pääseda välja ebasobivast sotsiaalsest olukorrast
 • Vältida piinlikust
 • Säilitada privaatsust
 • Kasutada võimu teiste üle
Miks valetamine ebaõnnestub?

Sageli valetamine ebaõnnestub. Valetamine ebaõnnestub mitmel põhjusel. Näiteks valetajaid on sageli reedetud nende poolt, kellele valetaja on usaldanud saladuse. Ekman ei ole keskendunud sellist tüüpi põhjustele, vaid neile, millistega valetaja enda käitumisega end reedab. Lühidalt, on olemas kaks põhjust, miks valetamine ebaõnnestub. Esimesel juhul on tegemist mõtlemisega, teisel tundmisega. Valetamine ebaõnnestub mõlemal puhul, kuna valetaja pole adekvaatselt valmistunud või emotsioonide väljapaistvusega.

Miks on nii raske märgata tõepärasust käitumises?

Meie näoilmest ja häälest on aru saada, kui keegi valetas. 85% inimeste emotsioonid muutuvad valetamise momendil. Ekman usub, et on kaks põhjust, miks enamik inimesi on kehvad valetajate äratundjad. Esimese põhjuse jaoks pole info tuge, kuid ta usub, et mõned inimesed omandavad korrektse tagasiside nende arvamustäpsuse kohta, kes valetavad ja kes mitte. Teine põhjus on see, et nad usaldavad liiga palju, mida inimesed räägivad ja ignoreerivad vahet väljendusrikka käitumise ja jutu vahel. Vikipeedia seletuse lõpp.

järgneb...

esmaspäev, 23. mai 2016

Näitlejad ja muusad - 5Toonela teema

Kandes kaartidele muusade andmeid tekkis ootamatu mõte, et kuidas on nad seotud antud näitleja lahkumisega siitilmast. Millised on seosed, kus asuvad ja milline on nende mõju näitleja surmale, kui seda üldse on. Kandsin siis kaardile ka muusad inimese lahkumise päevale. Teinud seda ootas mind paras üllatus. Tuleb välja, et muusad, kes soosisid, aitasid kaasa inimesel õppida näitlemist, teenida sellega igapäeva leiba, on surmapäeval samuti kohal. Lõpetades siis niiöelda selleks korraks oma soosingu. Ka seda esineb sagedasti, kui kaks transiitset muusat on omavahel surmapäeval ühenduses tehes ka üsna täpseid aspekte nataali planeetidega. Püüame ära tuua erilisemad või põnevamad seisud. Kuigi igas kaardis on midagi erilist, mis teistes puudub.

Lavastajal ja näitlejal Theodor Altermannil asub Thalia 14 Veevalajas. Surmapäeval jõudis sinna Melpomene ja Thalia oli selle oma algpositsiooni 5 kraadiga ületanud. Mari Möldrel asub Melpomene 15 Amburis. Surmapäeval Melpomene ja Thalia koos olid ületanud nataali Melpomene. Siin küll orb nataali Melpomenega 8 kraadi. Temal veel transiitsed Pluuto ja  Mnemosyne täpses ühenduses Kaaludes. Karl Kalkun, surmapäeval transiitne Thalia ühenduses nataali Thaliaga Kaaludes ja transiitne Pluuto jõudis Melpomene peale Skorpionis.

Voldemar Alev, surmapäeval transiitne Melpomene ühenduses nataali Melpomenega Lõvis, transiitne Mnemosyne ühenduses nataali Mnemosynega ja Karmaga Skorpionis. Üsna sageli esineb seda, et teatud asteroid, näiteks Melpomene jõuab surmapäeval omale kohale tagasi, kuid ühendus jääb orbina suureks, on aga ühes märgis. Voldemar Alevi näide seda kinnitab.

Alfred Mering, transiitsed Thalia ja Mnemosyne täpne ühendus Kalades olles täpses opositsioonis nataali Merkuuriga. Kaarel Karm, transiitne Polyhymnia ühendus nataali Päikesega Kaaludes, transiitne Thalia ühendus nataali Saturniga Kalades. Lisl Lindau, transiitne Polyhymnia jõusis täpselt nataali Thaliale Jääras ja transiitne Thalia täpselt nataali Jupiteril Lõvis. Kaarel Ird, transiitne Melpomene nataali Thalial Kaaludes. Rudolf Nuude, transiitsed Mnemosyne ja Melpomene Amburis täpses ühenduses tehes trigooni nataali Päikesele Vähis. Aino Talvi, transiitsed Päike ja Melpomene koos Kalades.

Helend Peep, kolm transiitset – Polyhymnia, Mnemosyne ja Melpomne omavahel täpselt koos Kaaludes ühendus nataali Jupiteriga. Helmut Vaag, transiitne Mnemosyne ühenduses iseendaga Vähis. Leo Martin, transiitsed Päike, Melpomene ja Thalia ühenduses nataali Musta Kuuga Amburis. Voldemar Panso, transiitne Thalia ühenduses nataali Päikesega Amburis. Heino Mandri, transiitne Päike koos Thaliaga Amburis ja transiitne Melpomne täpselt nataali Thalial ning Cersel ja Valgel Kuul Skorpionis.

Kaljo Kiisk, transiitsed Päike, Mnemosyne ja Polyhymnia koos Neitsis opositsioonis nataali Uraaniga. Lia Laats, transiitne Mnemosyne iseendal Veevalajas ühenduses Veenusega ja transiitne Thalia ühenduses Jupiteriga Veevalajas. Jaanus Orgulas, transiitne Päike ja Polyhymnia ühenduses nataali Melpomenega Lõvis. Ervin Abel, transiitne Päike koos Thaliaga Kalades. 

Näiteid ka lähemast ajast, näitlejastest, kes sündinud peale suurt sõda ja kes liiga vara on lahkunud. Dan Põldroos, transiitne Pluuto ühendu nataali Polyhymniaga Amburis ja transiitne Thalia nataali Pluutol Neitsis. Heiki Sööt, transiitne Saturn nataali Melpomene ja Põhjasõlmel Jääras. Anu Pressjärv, transiitsed Melpomene ja Polyhymnia ühenduses Lõvis teevad opositsiooni nataali Saturnile, transiitne Thalia ühendus nataali Kuuga. Angelina Semjonova, transiitne Pluuto nataali Melpomenel Kaljukitses, transiitne Thalia nataali Uraanil Lõvis. Aare Laanemets, transiitne Thalia nataali Mnemosynel Veevalajas, transiitne Uraan Päikesel Veevalajas ja transiitsed Mnemosuyne ning Põhjasõlm nataali Uraanil Vähis.

Ja selliseid erinevaid kombinatsiooni seisu näiteid võib tuua veel palju-palju. Kontrolli mõttes sai vaadatud ka teadlaste kaarte. Kordus sama tendents. Teadlaste puhul kasutasin neid asteroide, mis otseselt seotud nende erialadega. Arstidel peale nelja põhilise – Discovery, Eureka, Heureka ja Scientia, lisasin juurde ka Asclepiuse, Aesculapia ning Hygeia. Veel võiks lisada Hyppokratese. Astronaut/kosmonautiele, kes ka omamoodi tegelevad teadusega, lisasin Icaruse, Phaetoni ja Daedaluse. Ja sain sama tulemuse, et surmapäeval nende erialade soosijad elu lõppedes teevad analoogseid ühendusi, nagu seda sai näha näitlejate puhul. See oli minujaoks isiklik avastus, et ka nii taevas toimetab.

esmaspäev, 16. mai 2016

Näitlejad ja muusad - 4MNEMOSYNE

Mälu jumalanna, muusade ema. Mälestus minevikust, mis annab tõuke loomingule. Konkreetsed näited  juurde. Näitlejatel, kes sündinud 1960 ja hiljem. 

Mnemosyne ühendus (konj.) Päikesega:
Klaudia Tiitsmaa, Neitsis
Riina Maidre, Veevalajas
Mirtel Pohla, Veevalajas
Ragne Pekarev, Amburis
Erni Kask, Neitsis

Mnemosyne ühendus Pluutoga Vähis, planeet asus märgis 1914 – 1939. Ühendus Pluutoga järgmistel näitlejatel:
Aksel Küngas

Mnemosyne ühendus Pluutoga Lõvis, planeet asus märgis 1939 – 1957. Ühendus Pluutoga järgmistel näitlejatel:
Maria Klenskaja, Martin Veimann

Mnemosyne ühendus Pluutoga Neitsis, planeet asus märgis 1957 – 1972. Ühendus Pluutoga järgmistel näitlejatel:
Merle Jalakas, Kristel Leesmend

Mnemosyne ühendus Pluutoga Kaaludes, planeet asus märgis aastatel 1972 – 1984. Ühendus Pluutoga järgmistel näitlejatel:
Laura Nõlvak, Evelin Võigemast, Ott Aardam, Kadri Lepp, Kristjan Sarv, Aarne Soro, Külli Reinumägi, Martin Algus, Priit Võigemast, Tanel Joonas, Alo Kurvits, Ülle Bernhardt-Hertmann, Ardo Ran Vares, Peeter Raudsepp, Velvo Väli, Margus Prangel, Rene Reinumägi, Marius Peterson 

Mnemosyne ühendus Pluutoga Skorpionis, planeet asus märgis aastatel 1984 – 1996. Ühendus Pluutoga järgmistel näitlejatel:
Marylin Jurman, Arno Tamm, Jörgen Liik

Mnemosyne ja Neptuun

Mnemosyne ühendus Neptuuniga Kaksikutes, planeet asus märgis 1888 – 1901. Ühendus Neptuuniga järgmistel näitlejatel:
Leo Kalmet. Kaardikogus (496) polnud ühelgi näitlejal Mnemosyne ühendust Neptuuniga Vähis, Lõvis ega ka Neitsis.

Mnemosyne ühendus Neptuuniga Kaaludes, planeet asus märgis 1942 – 1957. Ühendus Neptuuniga järgmistel näitlejatel:
Mari Lill, Hendrik Toompere sen., Jaan Tooming, Raivo Trass, Kalju Komissarov, Ago Sal-Saller, Heino Seljamaa

Mnemosyne ühendus Neptuuniga Skorpionis, planeet asus märgis 1957 – 1970. Ühendus Neptuuniga järgmistel näitlejatel:
Andres Dvinjaninov

Mnemosyne ühendus Neptuuniga Amburis, planeet asus märgis 1970 – 1984. Ühendus Neptuuniga järgmistel näitlejatel:
Meelis Rämmel, Lee Trei, Alina Karmazina, Veljo Reinik, Jaanus Kask, Märt Avandi, Inga Lunge, Mikk Jürjens, Ivo Reinok

Mitmetel näitlejatel jääb Mnemosyne Neptuuniga ühendus orbi vaadates suureks, 5-6 kraadi, aga arvata võib, et teatud mõjueeldus neil siiski on. Sellisteks näitlejateks on Jaanus Kask, Rasmus Kaljujärv, Hanna-Liina Võsa, Jaak Prints, VeljoReinik. Neil kõigil Mnemosyne ühendus Neptuuniga Ambur/Kaljukits piiril orbiga siis 4-6 kraadi.

Mnemosyne ühendus Uraaniga:
Jüri Tiidus, Amburis
Ragne Pekarev, Skorpionis

Mnemosyne ühendus Saturniga:
Ronald Laos, Amburis
Hendrik Toompere jun.jun, Amburis
 Ragne Veersalu, Amburis
Karol Kuntsel, Neitsis

Mnemosyne ühendus Jupiteriga:
 Marianne Kütt, Lõvis

Mnemosyne ühendus Musta Kuuga:
Janek Vadi, Lõvis
Maria Soomets, Lõvis
Anti Reital, Lõvis.

Mnemosyne ühendus sõlmedega:
Juhan Ulfsak, Lõunasõlmega Vähis
Põlvkond näitlejaid, sündinud 1989.aasta talvel, neil on kõik kolm asteroidi ühes märgis, Jääras – Piret Krumm, Kaspar Velberg, Märt ja Priit Pius, Karl-Andreas Kalmet, Grete Klein. Aga 1989.a kevadel sündinutel juba järgmises märgis, Sõnnis – Liis Lass.

järgneb...