kolmapäev, 28. jaanuar 2009

Struktuurihoroskoop - 2


SOBIVAD PAARID
ehk teisisõnu – valida annab alati. Tõsi, ka struktuurihoroskoop väidab, et ideaalselt sobivaid märke, mis üksteisega liitudes terviku moodustaksid, pole olemas. Niisiis tuleb parnerisse suhtuda liigsete illusioonideta ja võimalikult täpselt teada, kustpoolt võib ebameeldivusi oodata. Struktuurihoroskoop ongi selle juures abiks.
12 nais- ja 12 meesmärk annavad kokku 144 sobivusvarianti. Struktuurihoroskoop käsitleb eelkõige sobivust kooseluks (abieluks), kuid kehtib kahtlemata samavõrd ka abielu eelmängu – käimise – puhul.

Mõttekaaslaste kolmikud
Kõigi 36 paari puhul on tegemist ühise väljendusviisi, elulaadiga, sarnaste ideaalidega. Teatud pinnapealsus on paratamatu nähe, pole mõtet liialt suhteid mõtestama hakata.
TIIGER-HOBUNE-KOER (9 paari)
See on kaasvõitlejate liit. Aktiivsete loovisikute seas on see üks levinumaid. Mees juhib, naine tegutseb; mees kavandab ja ehitab maja, naine tegeleb majapidamisega. Sellise liidu puhul mehe loovjõud kahekordistub. Raskused võivad tekkida seksuaalsfääris. Siin on väga oluline, et naine tunnistaks mehe esimust, mees aga ei tohiks naiselt oodata liialt kirglikku armastust – peamine on naise truudus ja pühendumine.

Kõige raskem saab nende üheksa paari hulgas olema sellistel, kus mees on Tiiger ja naine Hobune, sest Tiiger on väga armukade, Hobune aga kipub kangesti seltskonda.
PÜHVEL-MADU-KUKK (9 paari)
Eelmisele vastupidine, kuivõrd juhtija on siin naine, mees aga rohkem tegutseja ja elluviija. Sellises liidus on väga tähtis naise armastus ja mehe suutlikkus vältida kõrvalehüppeid. Oluline on ka see, et naine valitseks tasahilju ja märkamatult, sest mehe riiakas iseloom võib muidu tülisid põhjustada.
Raskeks kujuneb see liit, kus mees on Madu ja naine Pühvel, sest tundeline ja peenemaitseline mees peab tihti kannatama teise poole liiga tugevaid surveavaldusi.
ROTT-DRAAKON-AHV (9 paari)
See on liit, mis eeldab suurt ja aktiivset armastust. Mehe tahtejõud pole kuigi tugev ja naine võiks enda peale võtta rahaasjad. Ent mehe kuumad tunded panevad naise külmuse sulama kui kevadise jää.

Kõige riskantsem paar on siin Ahv-Rott, sest toimima hakkavad nn vektorringi seadused (suhted ’’peremees-teenija’’, vt edaspidi), mis võivad ületada enesesäillitamistungi.
KASS-KITS-SIGA (9 paari)
See on rahulik liit, kus leidub vähe tulist armastust, kuid palju harmooniat ja kodurahu. Iseloomulikud on sarmikas mees ja seksikas naine, naise tahtejõud ja mehe elulähedus. Ometi tuleb mehel silm peal hoida – et keegi teine teda ära ei võrgutaks.
Need paarid on kõik üsna sarnased, ent liit, kus naine on Siga ja mees Kits, kipub väheke kahtlaseks kujunema.

Kõigi nende 36 paari puhul ei pea pooled palju sõnu tegema, et koos tegutseda, nad mõistavad teineteist niigi suurepäraselt. Ühine väljenduskeel tähendab ühiseid ideaale, ühtset eluviisi. Puudub võitlus võimu pärast, seksuaalsed püüdlused on mõlemal poolel samasugused. See eristabki seda märkiderühma kõgi teiste variantide hulgast. Ent nende liitude õnn ning heaolu rajaneb suhete teatud pinnapealsusel. Siin tuleb teineteist sõnast uskuda, tunda lihtsalt rõõmu elust ja hingesugulusest, mitte aga püüda toetuda mõistusele ja liiga sügavalt ’’urgitsema’’ hakata.

Romantikute kolmikud
Järgmised 36 varianti võib kokku võtta ühisnimetajaga romantilised. Ka neile on omaneväljenduskeele ühtsus, mis aga rajaneb mitte vahetul kokkulangemisel, vaid ligilähedasel sarnasusel, millele püütakse anda romantilist värvingut. Nende paaride puhul süvitsi minna ei tasu, liidud rajanevad vastastikusel imetlusel ja isegi mõningasel enesepettusel.
naine – Hobune, Koer või Tiiger ja mees – Rott, Draakon või Ahv.

Naise jaoks on peamine armastus, mehe jaoks – tahe. Naise romantilisus leiab viljaka pinnase, kuna mees on selles valdkonnas suur asjatundja. Mees aga peab paraku pettuma, kuna naise eeldatav tahtejõud on puhtalt näilik. Kui aga mees suudab pidevalt esimest viiulit mängida, läheb kõik hästi. Kõige tähtsam on, et naine ei kipuks liialt kamandama, sest tahtejõuetus on valitsejaks kippujale vilets abimees. Kuna selle märgi naised püüavad alati olla ka võitluskaaslasteks, siis ei peaks mees mõtlema mitte ainult armastusele, vaid ka tööle ja asjatoimetustele.

Ohtlik on selline liit, kus naine on Hobune ja mees Rott, sest toimima hakkavad vektorringi jõud.
naine – Rott, Draakon või Ahv ja mees – Hobune, Koer või Tiiger
Naine annab romantilise värvingu tahtejõule, mees armastusele. Naise romantism leiab selle, mida otsib; mees tõestab usina tegutsemisega väljavalitule oma iseloomu tugevust. Paraku on naine küll vaimustatud, ent ei osuta partnerile reaalset abi. See panebki romantikust mehe tihti pettumanaises, kellelt ta ootab armastust, kuid ei leia seda. Siiski on mehe päralt naise ilu, tema väline veetlus. Ja veel – raha loeb selle suhte puhul väga palju.

Kõige raskem variant on see, kus mees on Hobune ja naine Rott. Siin astuvad mängu saatuslikud kired (ikka seesama vektorring). Paremad väljavaated on paaridel Koer-Ahv ja Draakon-Tiiger. Nad sobivad psühholoogiliselt, leiavad kergesti ühised huvid.
naine – Madu, Pühvel või Kukk ja mees – Kass, Siga või Kits
Naine hindab mehe sarmi, mees - naise loogikat ja võitluslikkust. Kuna naine on romantiline armastaja, mees aga köitva välimusega, siis muutud naise kiindumus tihti mõõdutundetuks. Sellises paaris unustab naine ruttu, et tahe on ohtlik relv, mida tuleb ettevaatlikult kasutada. Ta püüab mehele oma tahet peale suruda, tollele see aga ei meeldi ja ta võib seda mitte välja kannatada.

Paarid Kass-Kukk ja Kits-Madu on nn. vektorpaarid, kus üks pool teist endale allutama kipub. Õnnetusrikas on seevastu paar Kass-Madu.
naine Kass, Siga või Kits ja mees – Madu, Pühvel või Kukk
Siin otsib mees partneris rahu ja harmooniat, naine omakorda aktiivsust, toimekust, keevalisust. Kui mees oma paarilise tahtejõudu kogeb, ei saa tal kerge olema. See-eest on tal sellises liidus šanss oma kompleksidest lahti saada ja oma auahneid tautlusi vaos hoida. Seejuures ei tohi ta aga oma aktiivsusest loobuda, ehkki seda võib pärssida asjaolu, et kolmiku naised on vägagi isepäised ja tegutsevad tihti partneriga arvestamata.
Riskantsed on vektorliidud Kukk-Kass ja Kits-Madu.

Kõik need 36 paari püsivad romantilisusel aj sarnasel väljenduskeelel. Süvitsi minna siin ei tasu. Need liidud peavadki olema pinnalised, peaaegu kokkupuutetud, ning rajanema vastastikusel imetlusel, koguni mõningasel enesepettusel. Nii et pole mõtet romantikalori maha kiskuda…

Sarnase põhiolemusega kolmikud
Kummaline küll, aga just sarnasus loob aluse tõsisteks konfliktideks. Jõud on võrdsed ja leppida raske.
Kolmas paariderühm rajaneb sarnasel põhiolemusel, mis loob tihti aluse tõsiste konfliktide tekkeks. Paarid, kes omavahel raginal kokku lähevad, on küll pinget pakkuvad, ent ka ohtlikud, sest taas leppida on siin kõige raskem – jõud on liiga võrdsed. Kõigi puhul tuleb kasuks teineteise mõistmiseks palju vestelda, otsida ühist keelt, mõista teise eripärasust
naine - Pühvel, Madu või Kukk ja mees - Tiiger, Hobune või Koer.

Nende kohta kehtib ütlus: terav kirves leidis kivi, või: paras paar. Tavaliselt sünnib seesugune liit mõlemapoolses kirelõõmas ning juba selle põhjal võib arvata, kui imetillukesed on siin šansid rahulikuks koosolemiseks. Mõlemast paarilisest lausa kiirgab romantilist armastusjõudu. Ent kui üks ootamatult jahedaks muutub, võivad teise tunded sellest veelgi enam tuld võtta. Kui jahenevad aga mõlemad, algab võitlus võimu pärast, milles pole võitjat, kaotajaks osutub aga nii üks kui teine. Pealegi ei taha kumbki pool teist ära kuulata. Ühise keele võivad nad siiski leida koos tegutsedes, sest mõlemad on enamasti väga tublid teoinimesed.

Vähesobivad paarid on siin Koer-Pühvel, Tiiger-Pühvel, Koer-Kukk. Liitu Madu-Hobunes oodustab ühine vaimulaad, liitu Madu-Tiiger ühine ilumeel.
naine Tiiger, Hobune või Koer ja mees - Pühvel, Madu või Kukk
Neid seovad ühine toimekus, suutlikkus ja asjalikkus. Kui neid omadusi osatakse ühistel eesmärkidel rakendada, siis on sellistel paaridel head šansid püsima jääda. Ei tohi ainult teiselt armastust norida ja teda tahtepuuduses süüdistada. Asju tuleb võtta rahulikult…
Teineteist mõista on siin tihti raske, ent ühise keeleni võib siiski alati jõuda – on ju mõlemal loogiline mõtlemine. Nende märkide naisterahvas on igale paarilisele kaasvõitlejaks ning kui too jutub olema loominguline inimene, siis läheb kõik õnneks.

Riskantsed on kolm vektorliitu: Koer-Kukk, Tiiger-Pühvel ja Pühvel-Koer. Kõige sobivamad paarid on Madu-Hobune ja Tiiger-Kukk.
naine – Rott, Draakon või Ahv ja mees – Kass, Kits või Siga
Sellised liidud on kõige tundevaesemad. Nii mees kui naine oskavad rohkem teisi endasse armuma panna kui ise armastada. Vajakajäämised on igal juhul väga suured, seda enam, et nende märkide esindajatel on väga raske nii iseenda kui partneri olemust mõista.
Ohtlikud vektorliidud on Draakon-Kass (teenija) ja Draakon-Siga (isand). Ka selline paar, kus naine on Ahv ja mees Kits, pole kõige õnnestunum.

naine – Kass, Kits või Siga ja mees – Rott, Draakon või Ahv
Hoolimata mehe armastusest ja naise välisest veetlusest on siingi omad probleemid. Naise seksuaalne taibukus polegi siin mehe jaoks nii väga oluline, ta tunneb ise armastuse saladusi. Ka võrdne tahtejõud ei tõota kergeid suhteid. Ja ometi – kui selliseid paare seob armastus, siis kujuneb see püsivaks. Kõige tähtsam on meeles pidada, et mõlemad on iseseisvad isiksused, kelle omavaheline suhtlemine toimub eelkõige mõistuse, mitte tunnete tasandil.
Draakon on vektorsuhtes Kassi ja Seaga. (vt. edaspidi)

Kõikides loetletud paarides tuleb teineteise mõistmiseks üksjagu sõnu kulutada. Seetõttu pidage sisimas aru ning otsige ühist keelt. Vestelge omavahel, püüdke mõista teise tõekspidamisi, leidke muudki ühendavat, kui ainult omavahelised armusuhted. Ühesõnaga: olge teineteisele rohkem kaaslased.

Mõistuspärased kolmikud
Suhted eeldavad partnerile sügavuti lähenemist, liigne otsekohesus ega kriitilisus pole hea.
naine Tiiger, Hobune või Koer, mees Kass, Kits või Siga.
Meest võlub naise energia ja aktiivsus, naine kannab mehele üle oma emainstinkti, võtab too eestkoste alla. Kummalgi pole suurt tahtejõudu ega suurt pimedat armastust. Tänu naise suurele energiale võib siiski hästi minna, eriti sobiv, kui mees on loovisiksus. Kass-Tiiger on üsna hea.
Vektorliidud Hobune-Siga, Tiiger-Kits.
naine Kass, Kits või Siga, mees Tiiger, Hobune või Koer
Mees otsib armastust ja leiab selle meelelisuse kujul, millega on vägagi rahul. Naisele meeldib mehe jõud ja tugev tahe. Kui mees liialt valitsema ei kipu, võib liit kujuneda küllaltki püsivaks. Naine määrab suhete iseloomu ja kodukorra ja siin peab mees järeleandmisi tegema. Kass-Tiiger ja Kits-Hobune on päris head, hinge-eluliselt sobivad liidud. Siga-Hobune ja Kits-Tiiger pole nõrganärvilistele.

naine Rott, Draakon või Ahv, mees Härg, Madu või Kukk
Üsna raske liit, mõistuse abil teostatav. Vajaka jääb nii armastusest, ühtsusest kui ka tahtejõust. Majanduslik pinnas on väga viljakas. Mees usin teenija, naine kokkuhoidlik.. Vaid Ahv-Kukk võib tavamõistes liidu raamidesse mahtuda.
naine Härg, Madu või Kukk, mees Rott, Draakon või Ahv
Ühed kindlamad liidud, kuigi midagi ühist nagu polekski. Tahet ja armastust on mõlemale antud, seejuures ka enesekindlust ja rahulikkust. Siin on kõik 9 paari võrdselt head.

VEKTORSUHE
Seosed ei allu mõistuse kontrollile, on alateadlikud. Kooselu – vektorabielu on „energeetiline torm“ – täielik katastroof või väga kõrge tulemus. Suhteid stabiliseerida pole võimalik, töötab äärmustena. Ei saa koos ega teineteiseta. „Peremees“ alahindab „sulase“ teeneid ja võimeid, peremehele jääb alati õigus. I. Duncan (Tiiger) – S. Jessenin (Kits), V. Majakovski (Madu) – V. Bolonskaja (Ahv), R.Kennedy(Härg)M.Monroe(Tiiger).

kolmapäev, 21. jaanuar 2009

Struktuurihoroskoop

Leid arhiivimaterjalide varasalvest.

IDATRIGOONID
Autorid: George von Nordenstern, Aapo Reinet, Taimi Uuesoo

Idamaa horoskoop pole kaugeltki ainult loomade maailmast inimestele prototüüpide otsimine. Sama loomaastal sündinud ei sarnane üksteisle nagu kaks tilka vett, aga kahtlemata on hulk ühistunnuseid alati olemas. Selles horoskoobis on veel 6 erinevat struktuuri, mille kaudu saab 12 märki mitmekülgselt kirjeldada. Struktuuri, mis loomamärkide omavahelist sobivust hinnata võimaldab, nimetatakse ideoloogiliseks ehk mõttekaaslaste struktuuriks, milles liituvad üksteisest 4 aasta kaugusele jäävad horoskoobi märgid ehk IDATRIGOONID.

Tuli ROTT, DRAAKON ja AHV, kellel on täielikult kontrollimatu mõtlemine. Loogika- või tunnetusvead ilmnevad sageli mitte ainult nende mõtetes, vaid ka sooritatud tegude tagajärgedes. Ent oleks ekslik arvata, et nad käituvad täiesti ajuvabalt. Tihti kontrollivad nad oma tegusid n-ö. „katselise torkimisega“, järeleproovimise teel ja seda üldjuhul edukalt.

Maa KUKK, MADU ja PÜHVEL. Nende ühte patta sattumine tundub olevat juhuslik. Ometi on nad kõik ülimalt järjekindlad. Neile võib alati usaldada selgesti sõnastatud ülesannete lahendamise. Ent nad ei tule toime ülesannetega, mille puhul läheb vaja intuitiivset, vaistlikku lähenemist ning appi tuleb võtta alateadvus või tugineda elokogemustele (nii palju, kui neid on). Nad usaldavad rohkem üldjoonelisi ja käegakatsutavaid tõestusvahendeid. Neist saavad kehvad filosoofid ja viletsad poliitikud, ent ületamatud ulmekirjanikud ja multifilmide loojad. Eriti sobilikuks peetakse aga nende märkide all sündinutele väejuhi ametit.

Õhk HOBUNE, TIIGER ja KOER. Need on uuendajad, kellel on tulevikust selge ettekujutus. Nad rajavad uusi teid ja uusi teadusharusid, kirjutavad raamatuid, mida matkivad sajad järgijad. Selle kolmiku esindajatel on tahtejõuline mõttelaad. Enamjaolt valivad nad endale sellise tegevusala, mis eeldab suuri muutusi.

Vesi KASS, SIGA ja KITS. Selle kolmiku esindajad on kõige läbinägelikumad. Inimhing on neile nagu avatud raamat. Nad on väga teravapilgulised ja märkavad ka kõige pisemaid üksikasju, olgu neid või tuhandeid. Kõik nad on oma loomult sündinud salapolitseinikud. Seda kolmikut võikski nimetada „nuuskurite kolmikuks“. Ent neil on veel üks tähtis omadus – nad viivad kõik lõpule, jõuavad alati sihile ja panevad asjale viimase punkti. Peale neid pole teistel enam midagi teha.

Mees- ja naissooesindajate puhul on erinevad iseloomulikud tunnusjooned.
Mees – terviklik isiksus, naine – alati lõhestatud.

TULI. Rott, Draakon, Ahv.
Mehed. Armastuses loojad, normist kõrvalekaldumine on reegliks. Kontrollimatu mõtlemine, loogika ja tunnetusvead ilmnevad mitte ainult mõtlemises vaid ka tegude tagajärgedes. Katse ja proovimine on nende edukas meetod. Nad on kas täiuslikkuse tipus või teises äärmuses. Võimed võivad avalduda müstilistes sfäärides. Romantiline tahe. Kooselus täielik eneseavamine. Peen naiste psühholoogia tundmine. Deviis: „Iga naine väärib armastust!“ (Byrok, Blok, Shakespeare, Tsehhov, Saint-Exepery, L. Tolstoi).

Naised. Pealtnäha kõige veetlevamad, võluvamad ja peenetundelisemad naised (sarnased meestele veetr.). Ilu rohkem külm, arvestuslik. Kujutelm armastusest rohkem platooniline. Perekonnaelus püüdlevad harmoonia ja rahulolu poole. Väliselt valmis mistahes meeletusteks, tihti kulub aastaid, enne kui sarmi ja sära tagant hakkavad paistma kaalutletud käitumine ning isiklikud huvid. Väga suured realistid ja kaine mõistusega (A. Collontai, Jekaterina I, Marina Tsvetajeva, G. Sabatini, G. Sand.)

MAA. Härg, Madu, Kukk.
Mehed. Rüütel. Külm mõistus, kuum süda, puhtad käed. Ei suuda end adekvaatselt hinnata. JÄRJEKINDLUS. Viletsad filosoofid ja poliitikud, aga ületamatud väejuhid, ulmekirjanikud. Puudu intuitsioonist, vaistust, üldistamisoskusest, aga usaldusväärsed selgestisõnastatud ülesannete täitmisel. Vajavad kiitust, naiselikku armastust (seda tuleb pakkuda). (Makedoonia Aleks., Barclay de Tolli, Suvorov, Kutuzov, J. Caesar, Casanova, Majakovski).

Naised. Tugevad naised, poliitilise tahtega. Tugevad ambitsioonid, otsekohesus, tahte läbisurumine. Tahavad ühendada perekonda ühiskondliku tugevusega ja seetõttu väga lõhestunud. Armastuses romantiline ideaal. (M. Thatcher, Katariina II, I. Gandhi, Elisabeth I, C. Aquino).

ÕHK. Tiiger, Hobune, Koer
Mehed. Tahe ühendatud tarkusega. Muutjad, uuendajad. Võimukad, orienteeruvad karjääris, töös, üldistes asjades. Väga vastutustundlikud ja planeerivad pikalt ette. Armastuses nagu pimedad kassipojad, armastab ideaal, idealiseerib armastust. Väga nõudlikud abikaasad. Poliitikud, rahva isaks nimetatud: Lenin, Rooswelt, Churt., K. Päts, Karl Suur, A. Dumas.

Naised. Loogilise mõtlemistüübi kandjad (nagu Maa mehed), sirgjoonelised, kompromissitud, ambitsioonikad. ALAVÄÄRSUSKOMPLEKS. Puudub tahe. Paindlikkuse ja järeleandlikkuse puudumine. Vajab tunnustust isiksusena. (M. Monroe, L. Orlova, L. Minelli, R. Scneider, S. Kovalevskaja).

VESI. Kass, Kits, Siga.
Mehed. Väga sarmikad või iludused, enesekindlad, rafineeritud, kompleksivabad. Intuitiivsed, läbinägelikud – inimhing on nagu avatud raamat. Sündinud salapolitseinikud. Jõuavad alati sihile, viivad lõpule (sarnanevad tule naistele). Elunautijad. Võivad ka naisi ära kasutada. (A. Delon, M. Mastrojani, R. Valentino, Stendhal, S. Jessenin, A. Pushkin, Garibaldi jt. määrajad.)

Naised. Iseseisev naine, mõistatuslik, müstiline mõtlemislaad. Vaimult tugevad. Kaine vaade elule, paradoksaalne tegutsemine (juhinduvad unenägudest jms.). Meeste psühholoogia väga sügav tundmine (Tule mehed). Kõige tugevama tahtejõuga naised, kuigi tunduvad rahulikud, aeg ajalt isegi külmad. Seksuaalne läbinägelikkus. Süvenevad väga tihti intuitiivteadustesse ja püüavad seletada tegelikku elu müstiliste teooriate abil. (J. Blavatskaja, J. Roerich, Vanga, Durova).

Paljud usuvad, et loogika on puhtalt meeste iseloomuomadus, naiste pärisosaks on aga intuitsioon ehk vaistlik tunnetus. Ja kui mõnikord selgub, et naine mõtleb loogiliselt, siis öeldakse, et tal on mehelik mõtteviis. Keegi ei eita samuti, et on olemas tahtejõulisi naisi, kuid üldiselt arvatakse neid olevat mitu korda vähem, kui mehi.

Ka struktuurihoroskoobi põhjal võib esmapilgul tunduda, et tahtejõuliste kilda kuuluvad vaid kolmiku KUKK-MADU-PÜHVEL naised, kõik ülejäänud aga esindaksid justkui vaistliku mõtlemise tüüpi. Tõepoolest: kõik naissoost valitsejad on sündinud Kuke, Mao ja Pühvli aastatel. Ent ühtlasi ilmneb, et naistel kolmikust KASS-SIGA-KITS on romantiline tahe, mis vastab meeste puhul müstilisele mõtlemistüübile (kolmik ROTT-AHV-DRAAKON) kolmiku HOBUNE-TIIGER-KOER naistel aga avalduvad võitlejaomadused, mis vastavad loogiliselt mõtlevatele meestele (kolmik KUKK-MADU-PÜHVEL). Seega on naistel tahtejõudu ja loogikat täpselt samapalju kui meestelgi – kolm kolmikut kummalgi sugupoolel. Iseasi on see, et naissoo esindajatel avalduvad need loomuomadused vastuolulisemal, võiks isegi öelda, et kahestunud kujul.

Nn naiseliku tahte kolmikul (KUKK-MADU-PÜHVEL) jätkub piisavalt tahtejõudu võimu hoidmiseks ning arukaks valitsemiseks, kuid nad on ilma jäetud võimest seda tahet väliselt ilmutada. Neil puudub vastav käitumismaneer, elulaad, kombed – kõik see, mis jätaks teistele mulje võimsast ning sihiteadlikust isikust.

Kolmiku HOBUNE-TIIGER-KOER naised on sädelevad ja jätavad sügava mulje. Neil pole raske enda ümber poolehoidjaid koguda, neil on tahtejõuline käitumismaneer. Ent loogiline mõtlemine ühes võitlejaloomusega ei jäta neis ruumi paindlikkusele ja valmisolekule järeleandmisteks. Nad on üsnagi sirgjoonelised ja liialt järjekindlad. Poolehoidjaid pole neile eriti vajagi, sest nad ei tea, mida nendega peale hakata.

Kolmik ROTT-AHV-DRAAKON valdab laitmatult armastuse keelt. Väliselt näikse selle kolmiku esindajad olevat võimelised mistahes meeletusteks (mida on tihti esmapilgulgi näha) ja tihti kulub aastaid, enne kui välise sarmi ning sära tagant hakkavad paistma kaalutletud käitumine ja oma isiklike huvide tagaajamine.

Kolmiku KASS-SIGA-KITS naised ja tütarlapsed seevastu tunduvad olevat rahulikud ja tasakaalukad, mõnikord lausa külmad. Tegelikult aga on neil tugev tahtejõud, müstiline mõtlemine ja nn seksuaalne läbinägelikkus. Mehed on nende jaoks niivõrd „lahtised raamatud“, et nad suudavad hõlpsasti minema pühkida kõik nende alaväärsuskompleksid. Pole siiski ime, et nad püüavad seletada tegelikku elu müstiliste teooriate, tuleviku etteaimamise, vaimse ärkamise jms abil. Mitmed selle kolmiku naised süvenevad okultismi ehk nn salateadustesse, mis tegelevad üleloomulike jõududega. Nii et, noormehed, ettevaatust!

Erinevalt eelmisest kolmikust ei suuda triaadi ROTT-AHV-DRAAKON naised-neiud määratleda meeste sügavamat olemust – ja neil pole seda vajagi. Nende välimus, hääl, pilk, kõnnak ja isegi nende väikesed veidrused oleksid justkui vaid selleks, et vastassoo silme ette manada unelmate, värvide, lõhnade maailm…

Lõpetuseks võib veel öelda, et eelmainitud loomuse kahestumus põhjustabki suurelt jaolt õrnema soo pisarad ja tunnete vohamise, sest kahte vastandlikku poolt ei õnnestu kuidagi ühendada. Tihti ei saa mõni neiu ise ka aru, mida ta tahab, sest väline külg näitab küll üht, hoopis teistsugune mahasurutud olemus aga pääseb lõpuks ikkagi võidule. Siit ka see paljukõneldud naiselik salapära…

Mis sobib naistele?
Näiteks sportvõimlemine nõuab tahtekindlust ja ruumis täielikku orienteerumist, mis võimaldab oma keha valitseda. Need omadused üheskoos esinevad vaid tütarlastel kolmikust PÜHVEL-MADU-KUKK, mis kindlustab neile selles valdkonnas täieliku monopoli. Eriti silmapaistev sportvõimleja on PÜHVEL (Kutšinskaja, Šušunova, Komaneci jt.).

Laulmisel on väga oluline lummav tämber, hääle kõlavärving (tahtejõu tunnus) ja puhas absoluutne kuulmine, mis vabastab hääle liigsetest kahinatest, ebamäärastest nootidest ja võltstoonidest. Ehk seetõttu pärinevadki kuulsimad lauljannad kolmikust TIIGER-HOBUNE-KOER: Ella Fitzgerald, Barbara Streisand (Hobune), Liza Minelli, Madonna (Koer), Sandra (Tiiger) jt.

Võimu omamiseks on vaja eelkõige tahtejõudu. Naistel pole seda sugugi vähem kui meestel. Ent naiste kahestumine, terviklikkuse puudumine ja suutmatus kõnelda ’’võimukas keeles’’ ei lase neil tihti poliitilist karjääri teha. Nad ei suuda nii raevukalt võimule pürgida kui mehed. Neil puhkudel aga, kui tahtejõulised naised on pääsenud võimu juurde nii, et nad pole pidanud selleks väga pikka aega pingutama ja endast kõike välja panema, saavad neist meestega võrdväärsed või koguni etemad valitsejad. Näited ajaloost on üldtuntud: Taani kuninganna Margarethe (Madu), Elizabeth I (Madu), Katariina II (Kukk), samuti kaasaegsed naised – Indira Gandhi (Madu), Corazon Aquino (Kukk), Benazir Bhutto (Madu), Violetta Barrios da Chamorro (Madu), kes pääsesid võimule oma valitsejaist meessugulaste toel, kuid ei jäänud neile üheski suhtes alla.
Väärib tähelepanu, et kõigi ülejäänud märkide all sündinud naistel peaaegu puudub šanss võimu juurde pääseda. Samal ajal trügivad võimule kõik mehed, kel vähegi pealehakkamist, isegi seesugused valitsemiseks sobimatud märgid, nagu Kits ja Pühvel.

Umbes samad on lood ka teaduses. Loomevõimeliste meesisikute puhul ei ole ükski märk takistuseks. Naistest suudavad aga üksnes loogikud (kolmik TIIGER-HOBUNE-KOER) edu saavutada ning tänu oma arenenud mõtlemisvõimele silmapaistvate tulemusteni jõuda. Seda kinnitavad ka viimaste aastate Nobeli preemiad: Rita Levi-Montalcini (Hobune) ja Barbara McClintock (Tiiger) – meditsiinipreemia, Dorothy Crowfoot-Hodkin (Koer) – keemiapreemia, Maria Goeppert-Mayer (Hobune) – füüsikapreemia. Loogikapuuduse all ei kannatanud ka maailmakuulus vene matemaatik Sofja Kovalevskaja (Koer).

Niisiis tunneb naiskolmik PÜHVEL-MADU-KUKK ennast enamasti kindlalt võimusfäärides ja seal, kus läheb tarvis tahtejõudu, kolmik TIIGER-HOBUNE-KOER aga täppistedauste ja –oskuste vallas. Peale kõige muu sobivad nende kuue märgi naised teistest paremini perekonnaeluks. Ülejäänud kuus märki on rohkem seotud seksuaalsfääriga. Kummagi kolmiku roll on siiski erinev. ROTT-DRAAKON-AHV on rohkem seksi sümbolid, kes innustavad; kolmikul KASS-KITS-SIGA aga on seksuaalse maandaja ülesanne. Tuleb siiski märkida, et kuulumine mingi märgi alla ei tähenda veel iseenesest, nagu kehtiksid kõik nimetatud omadused igaühe puhul. Need on vaid eeldused, mis võivad teatud tingimustes soodsalt välja areneda, teistes tingimustes aga sootuks kuhtuda.
järgneb...

reede, 16. jaanuar 2009

Haumea ja tuumafüüsikud - 2


Seni äratoodud näidete järgi on Haumeal nii aspekte lähiplaneetidega, kui ka kaugematega. Enam figureerib Neptuun. Eks see ole ka põlvkonna aegade asi. Tuumafüüsikute teises osas jätkame ülevaadet Haumea ja ta kaaslaste osalusest kosmogrammides.

Edward Teller – ungari päritoluga ameerika füüsik. Osales 1941-1946 (Los Alamoses) aatompommi ja 1946-1952 (juhtivalt) vesinikupommi loomises
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis
Makemakel on sekst. musta Kuuga, oposit. Dioretsaga
TL 66 konj. Uraaniga Kaljukitses, mis oposit. Põhjasõlmega
TO 66 trig. Saturniga. Veel on põlvkondlik aspekt Erise ja Saturni ühendus Kalades ning Erisel kvad. Pluutoga. Nende näitajatega ei midagi erilist, mis viitaks erilisele teadlasele.

Hermann A. Jahn – inglise füüsik, kes koos E.Telleriga avastasid 1937. aastal omanimelise efekti tuumafüüsika vallas
Haumeal konj. Neptuuni ja musta Kuu ühendusega Vähis
TL 66 konj. Marsiga Kaljukitses
TO 66 sekst. Marsiga ja kvad. Chironiga
Dioretsal väga täpne trig. Ixioniga

Igor Kurtshatov – vene füüsik, NL tuumafüüsika ja tuumatehnika rajajaid. Tema juhtimisel avastati 1940 uraaniaatomite tuumade spontaanne lõhustumine. Kurtshatovi juhtimisel rakendati 25. dets. 1946 tööle NSVL ja Euroopa esimene tuumareaktor, mida katsetati 23.sept. 1949
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis
Makemakel trig. Päikesega, kvad. Jupiteriga, sekst. Erisega
Merkuuril konj. Chaosega Veevalajas
TL 66 konj. Chironiga
TO 66 sekst. Chironiga

Anatoli Aleksandrov – vene tuumaenergeetika rajajaid, töötas koos Kurtshatoviga
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis ja kvink. Saturniga, sekst. Dioretsaga
Makemakel kvad. Veenuse, Jupiteri ja Varuna ühendusega Veevalajas
Oluliseks tuleks lugeda Päikese ja Chaose konj. Veevalajas
TL 66 ülitäpne sekst. TO 66-ga
Dioretsal väga täpne sekst. Neptuuniga, kvad. Veenusega

Lev Landau – juudi päritoluga vene füüsik, teoreetilise füüsika koolkonna rajaja. On uurinud ka tuumafüüsika ja elementaarosakeste alal
Haumeal kvad. Marsiga
Makemakel kvad. Veenusega, trig. Päikesega ja sekst. musta Kuuga
TL 66 konj. Uraaniga, mis oposit. Neptuuniga
TL-l kvink. Quaoariga
TO 66 trig. Saturniga

Andrei Sahharov – vene füüsik,kes sai tuntuks vesinikupommi leiutajana koos Igor Tammega. 1960. aastate algusest osales ka ühiskonnaelus. Tundes muret oma tegevuse tagajärgede pärast inimkonna tulevikule, püüdis ja nõudis tuumakatsestuste lõpetamist, tuumarelvade hävitamist ning demokraatia ja inimõiguste kaitset.Selline pööre võttis Sahharovilt NL parteiladviku soosingu ning teda hakati kohtlema kui mässuliste ideedega dissidenti. 1970. aastal lõi ta inimõiguste ja poliitohvrite kaitse komitee, 1975. aastal pälvis ta Nobeli rahupreemia.
Haumeal trig. Pandoraga, kvad. Veenuse ja Dioretsa ühendusega Jääras
Makemakel kvad. Saturniga
Oluliseks tuleks lugeda Päikese ja Chaose kvad. ning Chaose trig. Põhjasõlmega
Saturnil oposit. Varunaga
TL 66 kvad. Veenusega, kvad. Põhjasõlmega
TO 66 oposit. Merkuuriga
Dioretsal täpne kvink. Pandoraga

Igor Tamm – Kaug-Idas sündinud vene füüsik, Nobeli auhinna laureaat 1958. aastal 1934 lõi ta tuumajõudude väljateooria alused, 1937 andis koos teistega kiirgusele teoreetilise seletuse. Koos A.Sahharoviga töötas ta termotuumareaktsiooni teooria alal, luues plasma magnetisoleerimise meetodi ja plahvatusenergiast ülitugevate magnetväljade saamise meetodi.
Haumeal trig. Damoclesega
Makemakel väga täpne konj. Dioretsaga Sõnnis ja konj. Pandoraga. Kolmik oposit. Uraaniga
TO 66 konj. Saturniga Kaalud/Skorpion
Marsil konj. Ixioniga Lõvis

Paul Villard – prantsuse füüsik, kes avastas gammakiired
Haumeal trig. Veenusega
TL 66-l rida tähelepanu väärseis aspekte, konj. Varuna ja Chaosega Amburis, kvad. Pandoraga ja väga täpne sekst. Damoclesega, kvad. Dioretsaga
TO 66 trig. Pluutoga ja oposit. Makemakega
Dioretsal konj. Neptuuni ja musta Kuu ühendusega Kalades

Hans Geiger – saksa füüsik, kes leiutas 1908.a. Geigeri loenduri (see registreerib ioniseerivat kiirgust)
Haumeal konj. Pluutoga, kvink. TL 66-ga
TL 66 sekst. Merkuuriga, oposit. Jupiteriga
TO 66 konj. Päikesega ja trig.s Damoclesega
Loenduri avastamise aasta suvel oli Haumeal kvadratuur Saturni ja Damoclese ühendusega Jääras. Koos inglise füüsikuga John Nutall`ga tegid nad 1912. aastal kindlaks, et uraan esineb kahes vormis (praegu tuntakse neid isotoopidena). Sellel aastal oli Uraanil konjunktsioon musta Kuuga Veevalajas

Walther H. Nernst – saksa füüsik ja keemik avastas 1918. a. keemilised ahelreaktsioonid
Haumeal sekst. Päikese, Veenuse, Uraani ja Ixioni ühendusega Kaksikutes, trig. Chaose ja TL 66-ga
TL 66 konj. Chaosega Amburis, oposit. Veenuse ja Uraani ühendusega Kaksikutes
TO 66 on kvad. Merkuuriga
Dioretsal kvad. Veenuse ja Uraaniga
Päikesel konj. Veenuse ja Ixioniga
Avastamise aasta suvel oli Haumeal kvink. Põhjasõlmega ja oposit. TL 66-ga

Harold Urey – ameerika keemik, kes 1932. aastal avastas deuteeriumi (vesiniku isotoop, mille järjenumber on 2)
Haumeal konj. Marsi ja Ceresega Kaksikutes
Makemakel konj. Päikese, Veenuse ja Jupiteriga Sõnnis, mis trig. TL 66-ga
TL 66 sekst. Uraaniga
TO 66 trig. Damoclesega.
Avastamise aastal oli Haumea Lõvi esimeses dekaadis ja oposit. Saturni ja TL 66-ga

Arthur J. Demster – ameerika füüsik, kes avastas 1935. aastal uraani lõhustuva isotoobi 235U Haumeal konj. Pandoraga Kaksikutes
Makemakel on väga täpne kvad. Varunaga
TL 66 täpne kvad. Jupiteriga
TO 66 kvad. Saturniga ja trig. Damoclesega. Isotoobi avastamise aastal oli Haumeal kvad. Uraaniga, Pluutol oposit. Damoclesega.

Lise Meitner – austria füüsik, kes koos O. Hahniga ning saksa keemikuga F.Strassmanniga 1937. aastal vallandasid neutronpommitamisega aatomituumade lõhestumisreaktsiooni
Haumeal konj. Pluutoga, mis oposit. Päikesega, kvad. Dioretsaga. Seega T-kvad.
Makemakel konj. musta Kuuga Jääras
TO 66 sekst. Merkuuriga, kvink. Neptuuniga ja trig. Damoclese ja Põhjasõlme ühendusega Veevalajas.
Aastal 1937 oli Haumeal trig. Saturniga ja oposit. TL 66-ga. Pluutol oposit. Jupiteriga

Otto Hahn – Saksa füüsik ja radiokeemik, kes avastas radioaktiivsete elementide isotoope (238 Th, 227 Ra, 228 Ra). Koos L. Meitneriga 1918 avastas protaktiiniumi, 1921 aatomituumade isomeeria ja 1938 koos F. Strassmanniga uraanituumade lõhustumise aeglaste neutronide toimel. Nobeli preemia 1944.
Haumeal konj. Pluutoga Sõnnis, trig. Marsiga, kvad. Jupiteriga
Makemakel konj. Veenusega Jääras
TL 66 kvad. Pandoraga, trig. Uraaniga
TO 66 oposit. Saturniga
Dioretsal sekst. musta Kuuga

Fritz Strassmann – saksa keemik, Hahni koostööpartner.
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis, kvink. musta Kuuga, sekst. Dioretsaga
TL 66 sekst. Marsiga
TO 66 väga täpne poolsekst. Pandoraga.
Keemikul on veel planeetidel rida ühendusi – Päikesel Merkuuri ja Damoclesega Kalades, Veenusel Varunaga Veevalajas

John Dunning – ameerika füüsik, kes 1940. aastal tegi kindlaks, et ahelreaktsioonis laguneb uraani isotoop 235U, mitte 238U, nagu oli varem (1938) arvanud Lise Meitner
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis, kvink. Chaosega
TL 66 konj. Uraaniga Kaljukitses, mis oposit. musta Kuuga
TO 66 konj. Pandoraga Skorpionis.
1940. aastal oli Haumeal jätkuvalt opositsioon TL 66-ga, kvad. Uraaniga. Pluutol trig. musta Kuuga

Glenn Theodore Seaborg – ameerika keemik ja füüsik. 1942-1946 võttis osa Manhattani projektis Chicago ülikooli juures. Osales plutooniumi, kuuriumi, kaliforniumi jt. sünteesimises. Nobeli preemia 1951 (koos E.M.McMillaniga). 1961-1971 USA Tuumaenergiakomisjoni esimees
Haumeal konj. Marsiga Vähis, kvink. Pandoraga
TL 66 trig. Saturniga, oposit. Neptuuniga
TO 66 kvink. Päikesega
Diortsal konj. Päikesega Jääras kvad. Ceresega
Jupiteril konj. Pandoraga Amburis
Uraanil konj. Damoclesega Veevalajas

Leslie Groves – Manhattani projekti direktor
Haumeal sekst. Päikesega, trig. Põhjasõlme ja Damoclesega
TL 66 trig. Merkuuriga
TO 66 kvink. Marsiga, kvad. Chaosega
Dioretsal oposit. Saturniga
Jupiteril konj. Ixioniga Lõvis

Klaus Fuchs – saksa tuumafüüsik
Haumeal täpne sekst. Saturniga
TL 66 konj. Damoclesega Kaljukitses
TO 66 ülitäpne sekst. Uraaniga ja väga täpne kvink. Põhjasõlmega
Dioretsal kvad. Uraaniga
Veenusel konj. Pandoraga Skorpionis

Harry Truman – Ühendriikide president kelle võimu ajal heideti aatompommid Jaapani linnadele
Haumeal konj. Merkuuri ja Pluuto ühendusega Kaksikutes, kvink. TL 66-ga
TL 66 oposit. Veenuse ja Cerese ühendusega Vähis
TO 66 trig. Saturniga
Dioretsal konj. Jupiteriga Vähis
Dioretsal ülitäpne kvad. Põhjasõlmega

Paul Tibbets – lennuki Enola Gay piloot, kes heitis aatompommi Hiroshimale
Haumeal oposit. Veenuse ja TL 66 ühendusega Kaljukitses
Makemakel trig. Damoclesega, kvad. Varunaga
TL 66 täpne trig. musta Kuuga
TO 66 kvad. Päikese, Merkuuri ja Jupiteri ühendusega Kalades
Dioretsal kvad. Ceresega, sekst. Põhjasõlme ja Saturniga
Piloodil on veel Marsi konj. Chaosega ja Neptuunil konj. Pandoraga Vähk/Lõvi

James Vincent Forrestal – Ühendriikide kaitseminister ajal, millal heideti aatompommid Jaapanile
Makemakel oposit. Uraaniga, trig. TL 66-ga
TL 66 kvink. Neptuuni ja Pluuto ühendusega
TO 66 trig. Päikesega, täpne kvad. Pandoraga
Dioretsal kvink. Marsiga, kvad. Chironi ja Ixioniga

See nimekiri on piisavalt pikk, et öelda „aatom-kolmiku“ kohta, et nad oluliselt annavad selle taevase toetuse ja kõrgema teadvustuse tegeleda sellise keerulise alaga nagu on tuumafüüsika.
Haumeal on rida aspekte nii lähiplaneetidega aga samuti ka kaugematega. Kaugemate planeetide osa seletaks järgmiselt, kaugemad planeedid annavad oma osa-impulsi ainult neile, kes oma evolutsiooni arengus on jõudnud palju kaugemale ja saavad nüüd taevastelt jumalatelt lisajõudu oma arengu faasi edasiminekul. Ehk teisiti öeldes, nad ei ole enam noorhinged, neil see arengu etapp juba läbitud ja neil pannakse peale juba suurem koorem ning vastutus, andes aga taeva poolt kaasa kõrgemate planeetide väe ja jõu ning soosingu nii enda kui kogu ühiskonna edasisel teel täiuslikkuse poole viimisel. Kuidas aga keegi kaasa antud soosingu ja väge heatahtlikult või kurjalt ära rakendab sõltub vägagi paljudest faktoritest. Üks aja sama aspekt toimib erinevatel inimestel täiesti erinevalt.
Inimesel võib ju kaardis olla aspekt mõne kaugema planeediga aga see veel ei tähenda, et saab sellelt mingisuguse energeetilise impulsi või mõjutuse. Asi on nähtavasti siiski keerulisem, kellele aspekt mõjub ja kellel ei toimi.
jätkub....

pühapäev, 11. jaanuar 2009

Haumea ja tuumafüüsikud

Teine osa artiklist Taevakolmik ja punase südamikuga tuhkhall seen.

Otsides aatomenergeetikaga seotud materjale, ei leidnud täpseid kuupäevi uute avastuste kohta. Seepärast ei saa ära tuua ka olulisemaid ja täpsemaid astroloogilisi näitajaid. Otseselt aatompommi tekkelugu aga on täpsemalt fikseeritud ja siin saab heita pilgu neile taevastele seisudele, mis siis domineerisid. Kõigepealt aga inimeste juurde, kes on seotud selle teadusega, mis viis lõpuks aatompommi valmistamiseni ja kasutusele võtmiseni.
Vaatame nende kosmogrammide kaudu Haumea, Makemake ja esimese osas äratoodud nimetute väikeplaneetide osaluse.

Antoine Henri Becquerel – elementide radioaktiivsuse avastaja. Juba tema vanaisa ja isa olid tuntud füüsikud, nii et kolmanda põlvkonna füüsik.
Haumeal kvad. Marsiga
Makemakel sekst. Päikesega
Päikesel konj. TL 66-ga Amburis (lihtsuse mõttes jätan ära aastaarvu planeedi koodil)
Päikese lähedal on temal veel tolle aja kaugete väikeplaneetide ühendus – Varuna ja Chaos, millele lisandub veel Pandora
Teine nimetu, TO66 on oposit. Erisega.
Veel on TO 66 rida trigoone lähiplaneetidega – Merkuuri, Marsi ja Uraaniga.
Dioretsal kvad. Põhjasõlmega

Ernst Rutherford – Uus-Meremaa päritoluga „tuumafüüsika isa“
Haumeal oposit. Marsiga, sekst. Dioretsaga
Makemakel oposit. Merkuuriga
Makemakel trig. Uraani ja kvadratuur Põhjasõlmega
TL66 on täpne oposit. Põhjasõlmega
TO 66 kvink. Uraaniga
Saturnil oposit. Quaoariga

Pierre Curie – 1898. aastast hakkas koos abikaasaga (M.Curie) tegelema radioaktiivsuse nähtustega ja samal aastal avastasid nad uraanimaagi uurimisel polooniumi ja raadiumi.
Haumeal konj. Veenusega Jääras
Makemakel konj. Erisega Kalades
TL66 konj. Varuna-Chaos Amburis, põlvkondlik aspekt, mis kõigil tolle aja sündinutel. Veel on TL66 oposit. Jupiteriga, kvad. Neptuuniga ja sekst. Põhjasõlmega
TO66 trig. Pluutoga
Dioretsal konj. Neptuuniga Kalades
Teadlasel veel rida konjunktsioone – Marsil konj. Quaoariga Kaksikutes
Damoclesel konj. Põhjasõlmega Veevalajas
Uraanil konj. Pandoraga Kaksikutes
Jupiteril konj Ixioniga Kaksikutes. Kaksikute märk on siin tugevasti esile tõstetud
Enamasti siis on aspekteeritud kaugemad planeedid, kuid need ongi minu meelest ühed peamised näitajad, et selliste seisudega inimene on suutnud ära kasutada nende planeetide infovoo, energia ja impulsi oma teaduslikus elus ja töös

Maria Curie - Sklodowska – poola päritolu prantsuse füüsik, kes töötas koos abikaasaga radioaktiivsuse alal. 1910 eraldas ta puhta raadiumi (Nobeli keemiauhind 1911). Ta uuris ka radioaktiivse kiirguse rakendamist meditsiinis.
Marie Curie on samuti kaugete planeetide aspektidega tugevalt seotud
Haumeal oposit. Marsiga, trig. Varuna-Chaose ühendusega Amburis
Makemakel täpne konj. Chironiga Kalades
Makemakel oposit. TO 66-ga
Dioretsal trig. Päikesega, sekst.-id Pluuto ja musta Kuuga
Veel on Uraanil konj. Ixioniga Vähis ja see ühendus omakorda kvad. Neptuuniga
Väga täpne on temal Erise ja Pandora konj. Kalades, mis kvad. Merkuuriga
TL 66 sekst. Jupiteriga
TO 66 oposit. Quaoari ja Chironiga

Frederic Joliet Curie – prantsuse füüsik, koos oma abikaasa Irene`ga avastas 1934 tehisradioaktiivsuse, sünteesis mitu radioaktiivset tehisisotoopi ja tegi kindlaks uue radioaktiivsustüübi – positronradioaktiivsuse – olemasolu. Oli 1946-1950 Prantsuse tuumaenergiakomissariaadi ülemkomissar; vallandati, sest keeldus osalemast aatompommi loomises.
Haumeal kvad. Päikesega
Haumeal konj. Neptuuniga Kaksikutes ja trig. Damoclesega
TL66 sekst. Marsiga ja trig. musta Kuuga
TO66 kvad. Merkuuriga ja oposit. Veenusega
Dioretsal trig. Saturniga

Leo Szilard – päritolult ungarlane, tuumafüüsik, F.J. Curie kaastööline, osales Manhattani projektis
Haumea konj. Cerese ja Neptuuniga Kaksikutes, trig. Päikesega, kvink. Põhjasõlmega, sekst. Damoclesega
TL 66 väga täpne poolsekst. Saturniga
TO 66 kvad. Chaosega
Dioretsal väga täpne oposit. TO 66-ga
Uraanil väga täpne oposit. Pest`iga

Albert Einstein – väga laiaulatusliku teadmistega teadlane lapsepõlves erilise andekusega silma ei paistnud, õppimist eriti ei sallinud ega kuulunud kunagi heade õpilaste hulka. Teada on tema muusikaharrastus, mis jäigi peamiseks vahelduseks pingsale vaimsele tööle. Einsteini uurimistööde nimekiri on pikk ja seda ma siin ära tooma ei hakka, Tema on ka seotud aatompommi väljaarendamise ja rakendamisega seotud.
Haumeal konj. Pluutoga Sõnnis, mis sekst. Päikesega
Makemakel konj. Veenusega Jääras
TL66 kvad. Merkuuri ja Saturni ühendusega Jääras ja trig. Uraaniga
TO66 oposit. Saturniga
Dioretsal konj. Jupiteriga Veevalajas

Niels Bohr – taani teadlane, kes on tänapäeva kvantteooria loojaid. 1913 esitas Bohr aatomi esialgse kvantteooria (Bohri aatomiteooria). Aastatel 1936-1939 rajas ta tuumareaktsioonide teoreetilised alused. 1943-1945 elas ta Ameerika Ühendriikides, kus töötas Briti uurimisrühma kooseisus ja osales aatompommi loomisel
Haumeal on ainult üks oluline aspekt, trig. Merkuuriga
Makemakel aga mitu kvadraatuuri – Neptuuniga, Varunaga ja musta Kuu ning Pandora ühendusega TL66 väga täpne kvad. Uraaniga ja kvink. Pluutoga
TO 66 konj. Päikesega Kaaludes ja sekst. Marsiga
Dioretsal kvad. Uraaniga

Werner Heisenberg – saksa füüsik, tegeles tuumauuringutega
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis, kvink. Veenusega, sekst. Dioretsaga
Makemakel oposit. Musta Kuuga
TL 66 konj. Marsi ja Saturniga Kaljukitses
TO 66 konj. Põhjasõlmega

Carl F. Von Weizsäcker – saksa füüsik, kes võttis osa aatompommi loomisest projekti „Uran“ all
Haumeal konj. Merkuuriga Vähis
Makemakel oposit. Jupiteriga
TL 66 kvink. Marsiga, kvad. Põhjasõlmega
TO 66 oposit. Saturniga

Walther Dornberger – saksa raketitehnika rajaja, kindral insener-administraator. Natzi Saksamaa kindral-oberst, keda Hitler oli 1944. aastal autasustanud Rüütliristiga, sai lennukiehitusfirma „Bell“ peakonstruktoriks. Kasutades ära kunagi Peenemündes tekkinud ideed, lõi ta uue relvaliigi, mida nüüd nimetatakse tiibraketiks, mis jõudsid oma lennul kosmosesse
Haumeal kvad. Marsiga
Makemakel konj. Dioretsaga Sõnnis, trig. Päikesega
Mõlemitel nimetutel on väga täpsed aspektid:
TL 66 sekst. musta Kuuga
TO 66 kvink. Pandoraga, kvad. Chaosega
Dioretsal sekst. Põhjasõlmega

Werner von Braun – saksa päritoluga raketikonstruktor ja kosmonautika eriteadlane. Juhtis 1937-1945 Peenemündes Saksa ballistiliste rakettmürskude (neist tuntuim V 2) valmistamist. Oli 1960-1970 NASA Huntsville`i kosmoselennukeskuse direktoriks
Haumeal kvink. Jupiteri ja Pandora ühendusega Amburis
Makemakel kvad. Päikese ja Varuna ühendusega Kalades
TL 66 konj. musta Kuuga Kaljukitses
TO 66 sekst. Uraani ja Damoclesega
Dioretsal konj. Põhjasõlmega Jääras, sekst. Merkuuri ja Pluutoga

Walther Gerlach – saksa füüsik, kes töötas Reichi heaks. Peamisteks töödeks aatomi- ja tuumafüüsika, spektroskoopia, kvantteooria, magnetismi ja füüsika ajaloo alal. Tõestas 1921 koos O.Sterniga katseliselt, et aatomite magnetmomendid on ruumiliselt kvanditud.
Haumeal trig. Uraaniga
Makemake trig. TL 66-ga
TO 66 konj. Uraaniga Kaaludes, sekst. Saturniga
Dioretsal sekst. Marsiga, oposit. Pandoraga

Walter Thiel – saksa insener- raketiehitaja, V-2 rakettide juhtinsenere,W.Brauni kaastööline
Haumeal konj. Damoclesega Vähis, trig. Päikesega, kvad. Jupiteriga
Makemakel täpne konj. Põhjasõlmega
TO 66 oposit. Marsiga, kvink. Pluuto ja TO 66-ga
Pluutol konj. Pandoraga Kaksikutes
Dioretsal kvad. Uraaniga
Merkuuril konj. Veenuse ja Chaosega Veevalajas

Paul Dirac – kvantmehaanika rajajaid, lõi kvantmehaanika range matemaatilise aparatuuri, pani aluse sekundaarse kvantimise meetodile
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis ja trig. Damoclesega
Makemakel trig. Saturniga
Merkuuril on konj. Quaoariga Lõvis
TL 66 oposit. Marsiga ja TO 66-l kvad. Merkuuriga
Dioretsal sekst. Neptuuniga

Enrico Fermi – itaalia teadlane, kellel juba varakult avaldusid tema tähelepanuväärsed anded ja võimed matemaatikas ja füüsikas. Tema peamised tööd olid tuumafüüsika, statistilise füüsika, kosmilise kiirguse füüsika ja astrofüüsika alalt. Aastast 1939 tegeles ta tuumaenergia vabastamise probleemidega
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis
Kõige täpsem aspekt on aga Saturnil kvink. Quaoariga. Viimane on ikka seotud loomise ja loomingulisusega. Selle kohta olen varem pikalt näiteid toonud
TL 66 sekst. Saturniga
TO 66 konj. Saturniga
Dioretsal trig. Jupiteriga
Veenusel konj. Musta Kuuga Skorpionis

Robert Oppenheimer - ameerika füüsik kellel uurimusi kvantmehaanika, tuumafüüsika, kosmilise kiirguse ja relatiivsusteooria alalt. Juhtis 1943 – 1945 Los Alamosees esimese aatomipommi valmistamist. Tajus ühena esimestest tuumarelva ohtlikkust kogu inimkonnale. Oli vesinikpommi loomise vastu ja toetas aatompommi keelamist, seepärast süüdistati teda 1954 reetmises ja spionaazis (rehabiliseeriti 1963)
Haumeal konj. Neptuuniga Vähis
Makemakel konj. Merkuuriga Sõnnis ja sekst. Erisega
Merkuuril on sekst. Pandoraga ja Veenusel sekst. Chaosega. Siit ehk see arusaam, et aatompomm on tõesti ohuks kogu inimkonnale
TL 66 ja TO 66 on omavahel täpses sekstiilis, veel on TL 66-l kvad. Veenuse ja Jupiteriga
Dioretsal konj. Päikesega Sõnnis
järgneb...

teisipäev, 6. jaanuar 2009

Taevakolmik ja punase südamikuga tuhkhall seenKui tuhande päikese sära
korraga taevas süttib,
saab inimesest Surm,
Maa hirm“
„Bhagavadgita“
Hindude püha raamat


See artikkel on pühendatud tuumaenergeetikale. Kirjutis on pikk ja koosneb paljudest näidetest, nii sündmuste, kui ka tuumaenergeetikaga seotud inimeste kosmogrammide kaudu. Artikkel koosneb vähemalt kaheksast osast, mida siis avaldan järgemööda. Pikkuse heaks küljeks pean seda, et see annab parema ülevaate inimkonna arengus teel tuumapommi leiutamisele, kasutamisele ja jätkuvale ohule. Paarkümmend näidet ei anna veel planeedi või muu taevakeha kohta piisavalt infot, et saaks kindlalt väita antud taevakeha printsiipi.


Mis puutub üldse relvadesse, siis on inimkond suutnud luua üsna kohutavaid põrgumasinaid. Kõik katsed ei ole aga olnud ühtviisi edukad. Kaitse eesmärgil tehtud programmid varieeruvad tugevalt, suur osa nendest ei jõua kaugemale ideekavandist või töötava prototüübi ehitamisest. Mõned üksikud osutuvad seevastu nii efektiivseks, et massiline kasutamine on täiesti mõeldamatu.
Tõenäoliselt kõige hirmutavam kõigist relvadest on tuumapomm. Tohutu plahvatusjõuga pommi võib pidada millekski enamaks kui tavaliseks relvaks. Kilomeetrite kõrgune tuumaseen on muutunud aastakümnetega omamoodi ikooniks.
Veel vähem saab alahinnata tuumapommi tähtsust kaalukeelena Teisele maailmasõjale järgnenud külma sõja pingelistes poliitilistes suhetes. 1945. aasta augustis Jaapanile heidetud pomme võib pidada abivahendiks, mis viisid sõja kiirele lõpule.
Teisest küljest võib nende kasutamist pidada vastutustundetuks sõjakuritegudeks. Pommide mõju ulatus plahvatuspiirkonnast märgatavalt kaugemale: rohkem kui pooled hukkunutest surid põletushaavade, kiirituse ja vähkkasvajate tagajärjel. 1961. aastal lõhatud üle 50 megatonnine Nõukogude Liidu „tsaarpomm“ on üks sõjaväelise suurushullustuse ehedamaid näiteid.


Et tuumaohuga lähemalt tutvuda, tuleb ajas tagasi pöörduda ja vaadata, kuidas see kõik alguse sai. Ajalugu on meie endi läbiloetud eluraamatu leheküljed, mis aitavad paremini mõista toimunut ja näha tulevikku. Peamise tähelepanu alla võtame hiljuti nime saanud kääbusplaneedi Haumea ja tema aspektid.
Haumea on mõningas mõtte eriline selle poolest, et ta on pikliku kujuga suurem asteroid ehk siis kääbusplaneet (nagu üleval pildilt näha). Tal on kaks kaaslast – kuud Hi`iaka ja Namaka. Väikeplaneet on umbes ¾ Pluuto suurusest.

Astronoomilised parameetrid:
2003EL61 Haumea nr. 136108
orbiidi kalle 28 kraadi
tiirlemisperiood 285 aastat
Avastamisest teatati 29. juulil 2005, siis kui maailm sai teada ka Erise ja Makemake avastamisest.


Mütoloogias on Haumea Polüneesia emajumalanna, maa- ja viljakusejumalanna, kellel tütar Pele – tulejumalanna. Pele valitseb Hawaiil asuva Kilauea vulkaani tulejumalate perekonda. Tema tormiline iseloom teeb temast ideaalse vulkaanijumalanna. Ainult tema suudab kontrollida laavavooge. Pele, kes tuli Thaitilt ja otsis uut kodu, valis lõpuks Hawaii. Ta armus teise saare noorde pealikusse ning tema armukadedus viis mõrvani. Haumea kuu Hi`iaka on Pele noorem õde. Selle mütoperega on veel seotud Kane, kes on isajumal, elusolendite kaitsja. Hopoe on Hi`iaka sõber ja Lohiau on noor naabersaare pealik.


Koos Haumeaga tuleb vaatluse alla ka teine oluline kauge taevakeha Makemake ( eraldi artiklis Makemake osalust tuumaenergeetikas ei kajastatud) ja Pluutotaguste, veel nimetute väikeplaneetide 1996TL66 ja 1996TO66, mis kuuluvad KBO gruppi. Haumea, TL 66 ja TO 66 moodustavadki selle pealkirjas äratoodud kolmiku ja seda täiesti õigustatult, sest nemad osalevad väga aktiivselt tuumaseene olemasolu tekkimisele. Selles saab veenduda, kui lugeda kogu materjal läbi. Need kaks nimetut on kirjanduse järgi pea alati olnud enamasti negatiivses valguses kajastatud.


1996TL66 kannab endas „surma sünonüümi“, tema diameeter on ca 500 km ja teda loetakse Kuiperi vöö kaugemate asteroidide hulka kuuluvaks. Astroloogiliselt on Costa Rica astroloogi J.A. Revilla järgi, kes on palju uurinud asteroide. TL 66 printsiibid on järgmised – millegi lõpetamine, ebainimlikkus, inetus, kättemaks või kättemaksuhimulisus, tagasikiusamine, häving, ilmutus, epifaania, midagi müstilist või apokalüptilist, teadmine ilma sõnadeta, pöördepunktid.


Teine, 1996TO66 kannab endas negatiivset komplekti, mis on segatud Saturni mõjudega, samuti sisaldab ka Pluuto ja Neptuuni omadusi. Temaga kaasneb lai skaala takistusi, tihti ei väljendu see selgelt, omades varjatud iseloomu. Veel on tema printiibiks kujutlus, viirastus, unelm, nägemused, ulm, ettenägemisvõime. See väikeplaneet (diam. 600-800 km) loob probleeme, mida on raske kõrvaldada. Sageli on negatiivsetel sündmustel ebaselge allikas või põhjus. Tihti ei ole inimestel võimalust tegeleda probleemidega, mida TO66 kaasa toob. TO66 väljendub olukordades kus tema väljund on: kavalus, salakavalad plaanid, viisakas pettus, ilus ja läbimõeldud vale. Inimestel, kellel TO66-l on konjunktsioon maja tipuga või planeediga ta blokeerib või võimendab negatiivset toimet. Tihti pöörab planeet hea külje vastupidiseks – halvaks. Ta ei lase normaalselt täita programmi, mis majale või planeedile omane.


TL 66 on antud mitteametlik nimi „Typhon“ (pakutud on ka Nero), mis on mütoloogias kohutav maosarnane koletis, kelle silmadest paiskusid välja tuleleegid. Tema sünnitajaks oli maaema Gaia, kui ta koos teiste Titaanidega Tartarosesse saadeti.Lugu on seotud jumalate ja titaanide sõjaga. Kreeka müüdi järgi tahtis Typhone saada maailma valitsejaks, ülijumalaks, kuid hiljuti troonile tõusnud Zeus hävitas ta võimsa piksenoolega.


TO 66-le on pakutud nimeks „Tartar“. Mütoloogias on Tartar seotud samuti jumalate ja titaanide sõjaga. Tartaros oli allilma piirkond kuhu hinged saadeti karistust kandma. See on pikk lugu ja seepärast siin seda pikemalt ei tutvusta. Keda asi rohkem huvitab, tuleb mütoloogiast lisateavet otsida.
Uurime, kas need kaks on ikka kuidagi seotud tuumaajastu tekkimisega. Koos Haumeaga püüame siis vaadata, kuivõrd see paika peab.


Kui enamus artikli materjali oli kokku pandud, leidsin oma märkmestest kusagilt kunagi väljakirjutatud lauselõigu. Selles juhiti tähelepanu sellele, et tuumaajastu sündmuste kirjeldamisel oleks kasulik arvestada või vähemalt uurida asteroid 1999LD31 osalust selles. Sellist asja ei saanud jätta tähelepanuta (uudisimu kannustas), seepärast lülitasin selle asteroidi ka artikli materjalide hulka. Hea võimalus lähemalt näha, kas lauselõik ka endas midagi olulist tähendab. Asteroid on aga vägagi eriline, nimelt tema liikumine orbiidil on vastupidine ja mööda sodiaaki liigub ta kellaosuti suunas ehk siis näiteks Jäärast Kaladesse, mitte aga Sõnni, kuhu kõik teised asteroidid liiguks. See asteroid kannab nime – Dioretsa, nimetus asteroid tagurpidi kirjutatud. Ta pole küll ainus selline, on veel mõned kelle orbiit on vastupidine, näiteks 2008KV42. Dioretsa on isesenesest väga väike asteroid , läbimõõdult ainult 8 km. Tema orbiit on väga väljavenitatud ellips ja taevaekvaatori suhtes on temal deklinatsioon 160 kraadi, nagu ka Damoclesel. Dioretsa kuulub damoclese grupi asteroidide hulka. Tiiru ümber Päikese teeb 117 aastaga. Veel soovitas see lauselõik kaasata selline asteroid nagu on Pest (tõlkes ing. keelest - nuhtlus, katk, kahjur, tüütu isik).


Läheme siis tuumaajastu saamisloole lähemale.Ülevaade tuleb pikk, nagu ennist sai ära märgitud, nii et varuge kannatust, sest lühemalt ei saa, kuna muidu ei saa täit ülevaadet nii olulisest asjast kui tuumaajastu. Eelkõige seostatakse tuumaenergiaga aga Pluutot. Kõige enam ja märkimisväärselt väljendub Pluuto Lõvi märgis, mis on juhtimise, jõu ja energia avaldumise märk. Seda on tuumaarengus hästi näha. Pluuto Lõvis tähistas ajastut, mil avastati tuumaenergia ja teostati esimesed tuumaplahvatused. Lisaks siis Pluutole on peamisteks taevakehadeks, mida arvestame, Haumea ja kaks nimetut – TL66 ja TO 66. Päris tähelepanuta ei jäta ka Makemaket, Dioretsat ja Pesti. Selle Pesti`ga on aga selline lugu, et kui ma uurisin kelle/mille auks see asteroid on nimetatud, siis selgus, et hoopiski Ungari pealinna Budapesti (Pesti) linnaosa auks. Aga see asteroid võtab osa tuumaajastu sündmustes ja on sealjuures just selle nuhtluse nime kandja. Selles saate ise veenduda, kui tema osalus sündmustes läbi lugeda. Sarnaselt võib näiteks tuua asteroid Karma, mis tegelikkuses on antud Soome astronoomi auks, kelle perenimi oli Karma. Aga kui vaadata fataalseid sündmusi või juhtumeid inimeste kaartides, siis ta toimib ikkagi nagu tegu-tagajärg printsiibil. Seepärast jätsin ka Pesti tuumaajastu sündmuste kajastamisel alles ja tõlgendan ikka kui nuhtlust, meie ajastu katku. Nähtavasti on asi nii, et millist arengu tasandit vaadelda, selle järgi ka taevakeha toime ka väljendub.


Tuumaajastu alguseks võiks lugeda loodusliku radioaktiivsuse avatamist Antoine Henri Becquerelli poolt 1896. aastal. Uurides luminestseerivate ainete toimet fotoplaadile, avastas ta seal uraanisoolade radioaktiivsuse, mille eest talle määrati pool 1913. aasta Nobeli füüsikaauhinnast.
Samal aastal Ernst Rutherford eristas radioaktiivsete ainete alfa- ja beetakiirguse. See avastus tuli uurides röntgenikiirte mõju gaaside ionisatsioonile, samuti uraani radioaktiivsusega seotud küsimusi. 1900 võttis Rutherford radioaktiivse lagunemise kirjeldamisel kasutusele poolestusaja mõiste ja 1902-1903 lõi koos F. Soddyga aatomite radioaktiivlagunemise teooria. 1911 avastas aatomituuma ja esitas aatomi planetaarse mudeli (tuumamudeli). 1919 teostas ta esimesena laboratoorsetes tingimustes tuumareaktsiooni. 1920 ennustas ta neutroni ja deutroni olemasolu.

järgneb...

neljapäev, 1. jaanuar 2009

Uus aasta
Aastate peidus on rõõmude ootust
Neist leiad õnne
Ja neist leiad ootust
Oota ja vaata, mis toovad nad tulles
Uue aasta peamised astroloogilised seisud.


5. jaanuar- Jupiter siseneb Veevalajasse

11-31. jaanuar – Merkuuri pöördub retrograadseks 7.42 Veevalaja – 21.51 Kaljukits


26. jaanuar – Päikesevarjutus 6.30 Veevalajas


5. veebruar – Saturn 20.41 Neitsi opositsioon Uraaniga 20.41 Kalades


9. veebruar – Kuuvarjutus 20.60 Lõvis


6. märts – 17.aprill – Veenus pöördub retrograadseks 15.26 Jäär – 29.12 Kalad


20. märts – Päikese siseneb Jäära, algab astroloogiline uus aasta


4.aprill – Pluuto pöördub retrograadseks kuni 10. september: 3.17 Kaljukits – 0.39 Kaljukits


7-30. mai - Merkuur pöördub retrograadseks 1.44 Kaksikud – 22.54 Sõnn


16. mai – Saturn pöördub direktiivseks 14.54-st Neitsi kraadist. Retrograadseks läks 31.12.2008 21.46 Neitsist


23-30. mai – Jupiteri konjunktsioon Chironiga ja Neptuuniga 26.25 Veevalaja


28. mai – Neptuun pöördub retrograadseks 26.28 Veevalaja kuni 4.november 2009 23.41 Veevalaja


21. juuni – Päike siseneb Vähki


22. juuni – Kuuloomine 1.30 Vähis, mis teeb opositsiooni Pluutole


29. juuni – Cerese konjunktsioon Saturniga 16.26 Neitsis


2. juuli – Uraan pöördub retrograadseks 26.37 Kalades


7. juuli – Kuuvarjutus 15.24 Kaljukits


10. juuli – Jupiteri konjunktsioon Neptuuniga 26.01 Veevalajas


22. juuli – Jupiteri konjunktsioon Chironiga 24.54 Veevalajas, kvinkunks Ceresega


22. juuli – Päikesevarjutus 29.27 Vähk


22. juuli – Põhjasõlm siseneb Kaljukitse


3-6 august – Ceres siseneb Kaaludesse, tehes kvadratuuri Pluutole


6. august – Kuuvarjutus 13.43 Veevalajas


7-29. september – Merkuur pöördub 6.13 Kaaludest retrograadseks kuni 21.38 Neitsi


11. september – Pluuto pöördub direktiivseks 0.39 Kaljukits


15. september – Saturn 24.42 Neitsist opositsioon Uraanile Kalades


19. september – Pluuto 0.40 Kaljukitses septiil (51.26 krd.) Chironiga 22.06 Veevalaja


23. september – Päikse siseneb Kaaludesse


12-13. oktoober – Ceres siseneb Skorpionisse


13. oktoober – Jupiter pöördub direktiivseks 17.10 Veevalaja


29. oktoober – Saturn siseneb Kaaludesse


15. november – Saturn 1.42 Kaaludest teeb kvadratuuri Pluutole Kaljukitses


2. detsember – Uraan pöördub direktiivseks 22.42 Kalades


7. detsember – Jupiteri konjunktsioon Chironiga 21.57 Veevalaja


20. detsember – Ceres siseneb Amburisse20. detsember – Marss pöördub retrograadseks 19.41 Lõvi


21. detsember - Päikes siseneb Kaljukitse


21. detsember – Jupiteri konjunktsioon Neptuuniga 24.17 Veevalajas, septiil Pluutole


31. detsember – Kuuvarjutus 10.15 Vähk