kolmapäev, 21. jaanuar 2009

Struktuurihoroskoop

Leid arhiivimaterjalide varasalvest.

IDATRIGOONID
Autorid: George von Nordenstern, Aapo Reinet, Taimi Uuesoo

Idamaa horoskoop pole kaugeltki ainult loomade maailmast inimestele prototüüpide otsimine. Sama loomaastal sündinud ei sarnane üksteisle nagu kaks tilka vett, aga kahtlemata on hulk ühistunnuseid alati olemas. Selles horoskoobis on veel 6 erinevat struktuuri, mille kaudu saab 12 märki mitmekülgselt kirjeldada. Struktuuri, mis loomamärkide omavahelist sobivust hinnata võimaldab, nimetatakse ideoloogiliseks ehk mõttekaaslaste struktuuriks, milles liituvad üksteisest 4 aasta kaugusele jäävad horoskoobi märgid ehk IDATRIGOONID.

Tuli ROTT, DRAAKON ja AHV, kellel on täielikult kontrollimatu mõtlemine. Loogika- või tunnetusvead ilmnevad sageli mitte ainult nende mõtetes, vaid ka sooritatud tegude tagajärgedes. Ent oleks ekslik arvata, et nad käituvad täiesti ajuvabalt. Tihti kontrollivad nad oma tegusid n-ö. „katselise torkimisega“, järeleproovimise teel ja seda üldjuhul edukalt.

Maa KUKK, MADU ja PÜHVEL. Nende ühte patta sattumine tundub olevat juhuslik. Ometi on nad kõik ülimalt järjekindlad. Neile võib alati usaldada selgesti sõnastatud ülesannete lahendamise. Ent nad ei tule toime ülesannetega, mille puhul läheb vaja intuitiivset, vaistlikku lähenemist ning appi tuleb võtta alateadvus või tugineda elokogemustele (nii palju, kui neid on). Nad usaldavad rohkem üldjoonelisi ja käegakatsutavaid tõestusvahendeid. Neist saavad kehvad filosoofid ja viletsad poliitikud, ent ületamatud ulmekirjanikud ja multifilmide loojad. Eriti sobilikuks peetakse aga nende märkide all sündinutele väejuhi ametit.

Õhk HOBUNE, TIIGER ja KOER. Need on uuendajad, kellel on tulevikust selge ettekujutus. Nad rajavad uusi teid ja uusi teadusharusid, kirjutavad raamatuid, mida matkivad sajad järgijad. Selle kolmiku esindajatel on tahtejõuline mõttelaad. Enamjaolt valivad nad endale sellise tegevusala, mis eeldab suuri muutusi.

Vesi KASS, SIGA ja KITS. Selle kolmiku esindajad on kõige läbinägelikumad. Inimhing on neile nagu avatud raamat. Nad on väga teravapilgulised ja märkavad ka kõige pisemaid üksikasju, olgu neid või tuhandeid. Kõik nad on oma loomult sündinud salapolitseinikud. Seda kolmikut võikski nimetada „nuuskurite kolmikuks“. Ent neil on veel üks tähtis omadus – nad viivad kõik lõpule, jõuavad alati sihile ja panevad asjale viimase punkti. Peale neid pole teistel enam midagi teha.

Mees- ja naissooesindajate puhul on erinevad iseloomulikud tunnusjooned.
Mees – terviklik isiksus, naine – alati lõhestatud.

TULI. Rott, Draakon, Ahv.
Mehed. Armastuses loojad, normist kõrvalekaldumine on reegliks. Kontrollimatu mõtlemine, loogika ja tunnetusvead ilmnevad mitte ainult mõtlemises vaid ka tegude tagajärgedes. Katse ja proovimine on nende edukas meetod. Nad on kas täiuslikkuse tipus või teises äärmuses. Võimed võivad avalduda müstilistes sfäärides. Romantiline tahe. Kooselus täielik eneseavamine. Peen naiste psühholoogia tundmine. Deviis: „Iga naine väärib armastust!“ (Byrok, Blok, Shakespeare, Tsehhov, Saint-Exepery, L. Tolstoi).

Naised. Pealtnäha kõige veetlevamad, võluvamad ja peenetundelisemad naised (sarnased meestele veetr.). Ilu rohkem külm, arvestuslik. Kujutelm armastusest rohkem platooniline. Perekonnaelus püüdlevad harmoonia ja rahulolu poole. Väliselt valmis mistahes meeletusteks, tihti kulub aastaid, enne kui sarmi ja sära tagant hakkavad paistma kaalutletud käitumine ning isiklikud huvid. Väga suured realistid ja kaine mõistusega (A. Collontai, Jekaterina I, Marina Tsvetajeva, G. Sabatini, G. Sand.)

MAA. Härg, Madu, Kukk.
Mehed. Rüütel. Külm mõistus, kuum süda, puhtad käed. Ei suuda end adekvaatselt hinnata. JÄRJEKINDLUS. Viletsad filosoofid ja poliitikud, aga ületamatud väejuhid, ulmekirjanikud. Puudu intuitsioonist, vaistust, üldistamisoskusest, aga usaldusväärsed selgestisõnastatud ülesannete täitmisel. Vajavad kiitust, naiselikku armastust (seda tuleb pakkuda). (Makedoonia Aleks., Barclay de Tolli, Suvorov, Kutuzov, J. Caesar, Casanova, Majakovski).

Naised. Tugevad naised, poliitilise tahtega. Tugevad ambitsioonid, otsekohesus, tahte läbisurumine. Tahavad ühendada perekonda ühiskondliku tugevusega ja seetõttu väga lõhestunud. Armastuses romantiline ideaal. (M. Thatcher, Katariina II, I. Gandhi, Elisabeth I, C. Aquino).

ÕHK. Tiiger, Hobune, Koer
Mehed. Tahe ühendatud tarkusega. Muutjad, uuendajad. Võimukad, orienteeruvad karjääris, töös, üldistes asjades. Väga vastutustundlikud ja planeerivad pikalt ette. Armastuses nagu pimedad kassipojad, armastab ideaal, idealiseerib armastust. Väga nõudlikud abikaasad. Poliitikud, rahva isaks nimetatud: Lenin, Rooswelt, Churt., K. Päts, Karl Suur, A. Dumas.

Naised. Loogilise mõtlemistüübi kandjad (nagu Maa mehed), sirgjoonelised, kompromissitud, ambitsioonikad. ALAVÄÄRSUSKOMPLEKS. Puudub tahe. Paindlikkuse ja järeleandlikkuse puudumine. Vajab tunnustust isiksusena. (M. Monroe, L. Orlova, L. Minelli, R. Scneider, S. Kovalevskaja).

VESI. Kass, Kits, Siga.
Mehed. Väga sarmikad või iludused, enesekindlad, rafineeritud, kompleksivabad. Intuitiivsed, läbinägelikud – inimhing on nagu avatud raamat. Sündinud salapolitseinikud. Jõuavad alati sihile, viivad lõpule (sarnanevad tule naistele). Elunautijad. Võivad ka naisi ära kasutada. (A. Delon, M. Mastrojani, R. Valentino, Stendhal, S. Jessenin, A. Pushkin, Garibaldi jt. määrajad.)

Naised. Iseseisev naine, mõistatuslik, müstiline mõtlemislaad. Vaimult tugevad. Kaine vaade elule, paradoksaalne tegutsemine (juhinduvad unenägudest jms.). Meeste psühholoogia väga sügav tundmine (Tule mehed). Kõige tugevama tahtejõuga naised, kuigi tunduvad rahulikud, aeg ajalt isegi külmad. Seksuaalne läbinägelikkus. Süvenevad väga tihti intuitiivteadustesse ja püüavad seletada tegelikku elu müstiliste teooriate abil. (J. Blavatskaja, J. Roerich, Vanga, Durova).

Paljud usuvad, et loogika on puhtalt meeste iseloomuomadus, naiste pärisosaks on aga intuitsioon ehk vaistlik tunnetus. Ja kui mõnikord selgub, et naine mõtleb loogiliselt, siis öeldakse, et tal on mehelik mõtteviis. Keegi ei eita samuti, et on olemas tahtejõulisi naisi, kuid üldiselt arvatakse neid olevat mitu korda vähem, kui mehi.

Ka struktuurihoroskoobi põhjal võib esmapilgul tunduda, et tahtejõuliste kilda kuuluvad vaid kolmiku KUKK-MADU-PÜHVEL naised, kõik ülejäänud aga esindaksid justkui vaistliku mõtlemise tüüpi. Tõepoolest: kõik naissoost valitsejad on sündinud Kuke, Mao ja Pühvli aastatel. Ent ühtlasi ilmneb, et naistel kolmikust KASS-SIGA-KITS on romantiline tahe, mis vastab meeste puhul müstilisele mõtlemistüübile (kolmik ROTT-AHV-DRAAKON) kolmiku HOBUNE-TIIGER-KOER naistel aga avalduvad võitlejaomadused, mis vastavad loogiliselt mõtlevatele meestele (kolmik KUKK-MADU-PÜHVEL). Seega on naistel tahtejõudu ja loogikat täpselt samapalju kui meestelgi – kolm kolmikut kummalgi sugupoolel. Iseasi on see, et naissoo esindajatel avalduvad need loomuomadused vastuolulisemal, võiks isegi öelda, et kahestunud kujul.

Nn naiseliku tahte kolmikul (KUKK-MADU-PÜHVEL) jätkub piisavalt tahtejõudu võimu hoidmiseks ning arukaks valitsemiseks, kuid nad on ilma jäetud võimest seda tahet väliselt ilmutada. Neil puudub vastav käitumismaneer, elulaad, kombed – kõik see, mis jätaks teistele mulje võimsast ning sihiteadlikust isikust.

Kolmiku HOBUNE-TIIGER-KOER naised on sädelevad ja jätavad sügava mulje. Neil pole raske enda ümber poolehoidjaid koguda, neil on tahtejõuline käitumismaneer. Ent loogiline mõtlemine ühes võitlejaloomusega ei jäta neis ruumi paindlikkusele ja valmisolekule järeleandmisteks. Nad on üsnagi sirgjoonelised ja liialt järjekindlad. Poolehoidjaid pole neile eriti vajagi, sest nad ei tea, mida nendega peale hakata.

Kolmik ROTT-AHV-DRAAKON valdab laitmatult armastuse keelt. Väliselt näikse selle kolmiku esindajad olevat võimelised mistahes meeletusteks (mida on tihti esmapilgulgi näha) ja tihti kulub aastaid, enne kui välise sarmi ning sära tagant hakkavad paistma kaalutletud käitumine ja oma isiklike huvide tagaajamine.

Kolmiku KASS-SIGA-KITS naised ja tütarlapsed seevastu tunduvad olevat rahulikud ja tasakaalukad, mõnikord lausa külmad. Tegelikult aga on neil tugev tahtejõud, müstiline mõtlemine ja nn seksuaalne läbinägelikkus. Mehed on nende jaoks niivõrd „lahtised raamatud“, et nad suudavad hõlpsasti minema pühkida kõik nende alaväärsuskompleksid. Pole siiski ime, et nad püüavad seletada tegelikku elu müstiliste teooriate, tuleviku etteaimamise, vaimse ärkamise jms abil. Mitmed selle kolmiku naised süvenevad okultismi ehk nn salateadustesse, mis tegelevad üleloomulike jõududega. Nii et, noormehed, ettevaatust!

Erinevalt eelmisest kolmikust ei suuda triaadi ROTT-AHV-DRAAKON naised-neiud määratleda meeste sügavamat olemust – ja neil pole seda vajagi. Nende välimus, hääl, pilk, kõnnak ja isegi nende väikesed veidrused oleksid justkui vaid selleks, et vastassoo silme ette manada unelmate, värvide, lõhnade maailm…

Lõpetuseks võib veel öelda, et eelmainitud loomuse kahestumus põhjustabki suurelt jaolt õrnema soo pisarad ja tunnete vohamise, sest kahte vastandlikku poolt ei õnnestu kuidagi ühendada. Tihti ei saa mõni neiu ise ka aru, mida ta tahab, sest väline külg näitab küll üht, hoopis teistsugune mahasurutud olemus aga pääseb lõpuks ikkagi võidule. Siit ka see paljukõneldud naiselik salapära…

Mis sobib naistele?
Näiteks sportvõimlemine nõuab tahtekindlust ja ruumis täielikku orienteerumist, mis võimaldab oma keha valitseda. Need omadused üheskoos esinevad vaid tütarlastel kolmikust PÜHVEL-MADU-KUKK, mis kindlustab neile selles valdkonnas täieliku monopoli. Eriti silmapaistev sportvõimleja on PÜHVEL (Kutšinskaja, Šušunova, Komaneci jt.).

Laulmisel on väga oluline lummav tämber, hääle kõlavärving (tahtejõu tunnus) ja puhas absoluutne kuulmine, mis vabastab hääle liigsetest kahinatest, ebamäärastest nootidest ja võltstoonidest. Ehk seetõttu pärinevadki kuulsimad lauljannad kolmikust TIIGER-HOBUNE-KOER: Ella Fitzgerald, Barbara Streisand (Hobune), Liza Minelli, Madonna (Koer), Sandra (Tiiger) jt.

Võimu omamiseks on vaja eelkõige tahtejõudu. Naistel pole seda sugugi vähem kui meestel. Ent naiste kahestumine, terviklikkuse puudumine ja suutmatus kõnelda ’’võimukas keeles’’ ei lase neil tihti poliitilist karjääri teha. Nad ei suuda nii raevukalt võimule pürgida kui mehed. Neil puhkudel aga, kui tahtejõulised naised on pääsenud võimu juurde nii, et nad pole pidanud selleks väga pikka aega pingutama ja endast kõike välja panema, saavad neist meestega võrdväärsed või koguni etemad valitsejad. Näited ajaloost on üldtuntud: Taani kuninganna Margarethe (Madu), Elizabeth I (Madu), Katariina II (Kukk), samuti kaasaegsed naised – Indira Gandhi (Madu), Corazon Aquino (Kukk), Benazir Bhutto (Madu), Violetta Barrios da Chamorro (Madu), kes pääsesid võimule oma valitsejaist meessugulaste toel, kuid ei jäänud neile üheski suhtes alla.
Väärib tähelepanu, et kõigi ülejäänud märkide all sündinud naistel peaaegu puudub šanss võimu juurde pääseda. Samal ajal trügivad võimule kõik mehed, kel vähegi pealehakkamist, isegi seesugused valitsemiseks sobimatud märgid, nagu Kits ja Pühvel.

Umbes samad on lood ka teaduses. Loomevõimeliste meesisikute puhul ei ole ükski märk takistuseks. Naistest suudavad aga üksnes loogikud (kolmik TIIGER-HOBUNE-KOER) edu saavutada ning tänu oma arenenud mõtlemisvõimele silmapaistvate tulemusteni jõuda. Seda kinnitavad ka viimaste aastate Nobeli preemiad: Rita Levi-Montalcini (Hobune) ja Barbara McClintock (Tiiger) – meditsiinipreemia, Dorothy Crowfoot-Hodkin (Koer) – keemiapreemia, Maria Goeppert-Mayer (Hobune) – füüsikapreemia. Loogikapuuduse all ei kannatanud ka maailmakuulus vene matemaatik Sofja Kovalevskaja (Koer).

Niisiis tunneb naiskolmik PÜHVEL-MADU-KUKK ennast enamasti kindlalt võimusfäärides ja seal, kus läheb tarvis tahtejõudu, kolmik TIIGER-HOBUNE-KOER aga täppistedauste ja –oskuste vallas. Peale kõige muu sobivad nende kuue märgi naised teistest paremini perekonnaeluks. Ülejäänud kuus märki on rohkem seotud seksuaalsfääriga. Kummagi kolmiku roll on siiski erinev. ROTT-DRAAKON-AHV on rohkem seksi sümbolid, kes innustavad; kolmikul KASS-KITS-SIGA aga on seksuaalse maandaja ülesanne. Tuleb siiski märkida, et kuulumine mingi märgi alla ei tähenda veel iseenesest, nagu kehtiksid kõik nimetatud omadused igaühe puhul. Need on vaid eeldused, mis võivad teatud tingimustes soodsalt välja areneda, teistes tingimustes aga sootuks kuhtuda.
järgneb...

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Hea artikkel, sisaldab palju adekvaatset informatsiooni.