reede, 29. jaanuar 2016

Aasta 2016 - 6Aja valitseja Saturn

Planeet terve aasta liigub Amburis. Sunnib meid tõsiselt tegelema maailmavaateliste küsimustega, et igaüks otsustab ära, millist jumalat ta usub, millist ideoloogiat järgib. Millesse ta üldse usub. Saturn kindlustab märgis liikudes sisemiste konfessionaalsete seaduste tugevnemist. Kutsub üles religioosete tegelaste suuremale distsipliinile. Võimalik, et valitsused tugevamini hakkavad mõjutama religioosseid struktuure, avaldavad survet. Oht tõsiste ideoloogiliste kriiside tekkeks. Kõrvale ei jää ka  poliitlised ringkonnad. Saturn rikub riiklike struktuuride tasakaalu, mõjutab poliitilist eliiti ja valitsejaid, kutsudes ülesse tegema sisemisi muutusi. Ei imestaks, kui keegi praegustest juhtidest kaotab oma koha, positsiooni. Karmistuvad nõuded välisreisidele minejatele. Tugevneb piirikontroll, dokumenide ja viisade tihedam ülevaatamine. Terrorihirmus väheneb turism nendesse maadesse, kus sõjaoht kõige suurem. See ka täiesti arusaadav, kes see ikka tahab pea tulle pista. Turism kaldub rahulikumatesse regioonidesse. Püütakse ohjeldada migratsiooni. Riikides tugevneb järelvalve haridussüsteemi üle. Süveneda võib pessimism, et miski ei laabu. Aasta viimasel päeval on Saturn 21 kraadi Amburis.

Saturn enne Amburisse minekut tegi opositsiooni Sednale. Viimane sümboliseerib teiste printsiipide kõrval ka klammerdust elu külge. Põgenike rändamine on ka omamoodi haaramine õlekõrrest ja Saturn tegi selle keeruliseks ja raskeks, veeretades ette rida takistusi. Enamikel põgenejatel tuli kasutada mereteed. Neptuun oli raudselt osaline, tehes Saturnile märkide tasandil trigooni ja poolkvinkunksi Sednaga. Trigooni abil tekkis massilisus ja kvinkunks kordas varasemaid rahvaste rände tendentse. Ajaloos on olnud palju perioode, kus suured inimeste massid omale uut kodu otsisid ja emamaalt välja rändasid. Saturni trigoon Varunale tagas selle, et meedia hakkas kajastama  põgenike tulvaga seotud asjaolusid.

Saturn Amburis liikudes teeb ära ka ühenduse hiljuti nime saanud kauge väikeplaneediga Varda. Taevakeha, mille kohta vähe astroloogilist toimet teada. Üht-teist on aga siiski wikipedias olemas, tema mütoloogiline taust. Aastal 2017 aga tuleb Saturnil ühendus Ixioniga ja Quaoariga. Karma Ixion on tõsine tegelane. Saturnil on 2015 lõpus opositsioon nimetule 1996 TL 66-le, mis süvendab praegu maailmas olevat kaost jas meeletust. Ja see opositsioon kordub ka 2016.aasta sees. Selle kauge väikeplaneedi kohta üldiselt midagi head ei räägita. Temas on üksjagu salakavalust, alatust ja varjatud pingeid. Pea alati on ta osaline kurjades sündmustes, õnnetustes ja katastroofides. Isiku tasandil pole tema osa samuti harmooniline.

Astroloogiliselt TL 66 näib olevat seotud: millegi lõpetamisega, ebainimlikkusega, inetusega, kättemaksuhimuga, taevaliku ettekuulutusega, vaimne valgus.Veel oleks tema printsiipideks hävitamine, meeleheide, laastamistöö, kannatused, tagakiusamine, hävitamine, ilmutused, millegi müstilisus, sõnatu teadmine, hegemoonia, imperialism, vallutused. Juurde võiks lisada kõrvalkalded, seksuaalsed hälbed, kättemaksja, pommitamine, veresaun, olematus, puhastustuli, kõrgema sünteesi elu ja surm. TL 66 on tugevalt seotud massihävitus relvadega. Ah et miks näib olevat seotud, aga seepärast, et asteroidi on veel liiga vähe uuritud ja kõiki tema printsiipe veel ei teata. Olemasolevadki vajavad veel kinnitamist. Kuid näited peaksid siiski neid printsiipe kinnitama või ümber lükkama. Väga palju on vaja veel uurida, analüüsida, võrrelda, et saaks kindlamalt väita loetletud printsiipide õigsust. Ja leida TL 66 juures rohkem midagi positiivset. Ning neid näiteks õnneks siiski on.

Kui TL 66 peaks saama nimeks, nagu on pakutud, Tartar ( või Tartaros), siis mütoloogias on Tartaros allilma vangla, kuhu näiteks Ixion oma pattude eest vangi pandi. Peajumal Zeus pani sinna ka Sisyphose, salakavala mehe, kes pettuste eest seal oma karistust pidi kandma. Sisyphos on tuntud ka Korintose rajajana.

Nende loetletud printsiipide järgi on tekkinud arvamus, et TL on üdini kuri ja midagi positiivset temas ei ole. Siis kui viimase planeedina oli tuntud Saturn, peeti teda surma sünonüümiks. 20.saj. oli selleks Pluuto. Ja iga uue planeedi avastamisega kandus kurjuse oreool edasi uuele planeedile. Ei imestaks, kui alles lühikest aega tagasi olevat leitud planeet X, et sellele omistatakse siis kõik kuri ja sünge. Irvhambad on juba oletatavt planeeti hakanud nimetama kas Luciferiks või Hadeseks. Ise arvan, et kui see planeet X ikka olemas on,siis tema mõju on vägagi globaalsete sündmustehjadaga seotus. Jääaeg ja ülemaailmsed uputused. Neid on maakea eksisteerimise jooksul olnud rohkem kui üks.

Nüüd kui TL ja teiste väga kaugete planeetide avastamine on toimunud, püütakse seda kurjuse mõistet siduda just neile. Et TL ei osale mitte alati negatiivsetes sündmustes, seda näitavad mitmed positiivsed näited ja taevaseisud. Aga enne toon ära mõned negatiivsed TL-66 näited, sest negatiivsetes on kohe ja paremini näha tema toime.

Hiroshima- ja Nagasakile aatompommide heitmine. Hiroshima Päike – 13.08 Lõvi. Nagasaki Päike – 16.07 Lõvi. Nende keskpunkt on 14.37 Lõvis. Sinna teeb TL väga täpse opositsiooni!! Hiroshima Kuu 18.29 Vähk täpne konjunktsioon Saturniga. Ärge nüüd kohe ära ehmuge, ma ei prognoosi mingit tuumasõda. Lihtsalt ere näide.
Positiivne näide. Esimene inimene Kuul (20.06.1969). TL trigoonis Musta Kuuga Vähis ja ühtlasi teeb ta aspekti ka USA nataali Päikesele. Samuti kvinkunksi nataali Saturnile.

Woodstocki rokkfestival (USA) augustis 1969. TL teeb opositsiooni Merkuurile ja trigooni Veenus-Pandora ühendusele Vähis.Veenus jällegi USA riigi nataali Päikese peal.
Kosmoseraketi Atlas 5 start Pluuto suunas, mis nüüdseks on teostunud. Missioon suundus päikesesüsteemi äärealadele Pluutot uurima. Start toimus 19.01.2006.a. Huvi peaks pakkuma mõned seisud. TL on ühenduses Pandora, Marsi, Astrometria ja Sednaga Sõnnis tehes opositsiooni Jupiterile. Ettevõtmise tähtsust ja uurimissuunda näitab samuti teine nimetu 1996 TO 66 täpne konjunktsioon Põhjasõlmega. TL sekstiil Scientiaga peaks samuti soosima edukuse, kusjuures Scientia on lähedal kraadile, kus asus Pluuto avastamise ajal. Asteroid Kosmosevalvur (Spacewatsh) on täpselt Pluuto avastamise Põhjasõlmel. 

TL 66 avastamise ajal oli Päike 16.32 Kaaludes ja Chiron 19.45 Kaaludes. Vahe TL ja Chironi avastamise vahel on umbes üks sõlmede täisring. Chironi avastamise kaardis asub Pluuto 15.04 Kaaludes konjunktsioonis Veenusega (19.30), planeediga, mis valitseb TL ja Chironi nende avastamise positsiooni märki. TL oli meile kõige lähemal (periheelis) 2001.aastal. Kas võib teda lugeda uue aastatuhande alguse signifikaatoriks? Võimalik, et TL avastus toimus just õigel ajal ja on seotud tuumakatsetuste keelustamise lepingu sõlmimisega 24.09.1996.a. ja selle heakskiitmisega 15.11.1996.a.”Tehnoloogiline kontroll ja elektrooniline testimine” võiksid olla tema üheks peaprintsiipideks. Selline tegelane on siis nimetu 1996 TL 66. Saturn Amburist teeb ka kvadratuure Kaladesse koondunud mitmete kaugete väikeplaneetidega. Nendest natuke lähemalt allpool.

järgneb...

laupäev, 23. jaanuar 2016

Aasta 2016 - 5Kui juba jutt Marsile läks, siis peaks Marsi liikumisel vaatlema ka tema statsionaarset faasi. See on eriline aeg, kui planeet näiliselt ei liigu ei edasi ega tagasi. See tähendab neid aegu, kui planeet muutub oma liikumises retrograadseks ja selle lõppemise aega. Sarnaselt Merkuuriga, kui Merkuuri retrograadeseks muutumisel hakkavad toimuma sageli kummalised asjad. See seisak on maagiline moment, kui saab panna alus uutele sündmustele.

On täheldatud, et Marsi retro pöörded toovad endaga kaasa umbes kaks nädalat enne täpset seisakut olulisi sündmusi. Sama asi toimub umbes kuu hiljem peale direktiivseks muutumist. Eriti on olulised ajad siis, kui Marss oma seisakutel teeb aspekte Saturniga. Need on sageli sõja või riikide vahel pingekonfliktile tõukajad. Või mõne muu negatiivse varjundiga sündmusele kaasaaitaja. Et oleks arusaadavam ja näitlikum, toon ära viimaste paarikümne aastal toimunud sündmused.

8.jaanuar 1948, Marss Neitsi 8-s kraadis muutub retrograadseks – M.Ghandi tapmine
29.märts 1948, Marss Lõvi 19-s kraadis, muutub direktiivseks, konj. Saturni ja Pluutoga – Berliini blokaad; Marshalli plaan; sõda Israelis.

12.veebruar 1950, Marss Kaalude 12-s kraadis muutub retrograadseks, konj. Neptuuniga – Trumani vesinikupomm; kommunistide „nõiajaht“ USA-s.
3.mai 1950, Marss Neitsi 22-s kraadis muutub direktiivseks, konj. Saturniga – Korea sõja algus (25.06).
Näided 1960-datest aastatest.

28.jaanuar 1965, Marss Neitsi 28-s kraadis, muutub retrograadseks, konj. Neptuuniga – Jackson käseb pommitada Vietnami; ülestõus Selmes.
19.aprill 1965, Marss Neitsi 9-s kraadis muutub direktiivseks, oposit. Saturniga, konj. Uraani ja Pluutoga – Dominikaani kriis
8.märts 1967, Marss  Skorpioni 4-s kraadis muutub retrograadseks – 15.04. kõige raevukamad Vietnami sõjavastased meeleavaldused USA-s.

26.mai 1967, Marss Kaalude 15-s kraadis muutub direktiivseks, oposit. Saturniga – juunis 6-päevane Araabia-Israeli sõda.
Näiteid 1970-datest.
6.november 1975, Marss Vähi 3-s kraadis muutub retrograadseks, trig. Uraaniga – sügisel algas Beirutis kodusõda.

20.jaanuar 1976, Marss Kaksikute 15-s kraadis muutub direktiivseks, oposit. Neptuuniga – LAV väed tungivad Angoolasse; Maroko sõdib Alzeeriaga; algas Rodeesia kodusõda.
Näide 1980-dast.
20.veebruar 1980, Marss Kaalude 20-s kraadis muutub retrograadseks, konj. Saturni ja Pluutoga – Süürias surutakse maha tõsine islami ülestõus.
11.mai 1982, Marss Kaalude 1-s kraadis muutub direktiivseks – mais Folklandi sõda; juunis Israel tungib Liibanoni.

Näide 1990-datest.
28.november 1992, Marss Vähi 9-s kraadis muutub retrograadseks, seskvad. Saturniga – USA saadab väed Somaaliasse
15.veebruar 1993, Marss Vähi 9-s kraadis muutub direktiivseks, kvad. Jupiteriga – 25.02. pomm NY Kaubanduskeskuses, mis tappis 6, viga tuhat inimest; 28.02. Texases politsei tulevahetus religiooni sektiga.

21.sajandi näited.
29.juuli 2003, Marss Kalade 11-s kraadis muutub retrograadseks, trig. Saturniga, kvad. Pluutoga – 26.08. NASA avalikustas süstiku Columbia hukkumise aruande.10.09. Rootsis mõrvatakse välisminister A.Lindh.
27.september 2003, Marss Kalade 1-s kraadis muutub direktiivseks, konj. Uraaniga, oposit. Jupiteriga – saadeti välja satelliit Smart 1(seda nüüd negatiivseks ei saa lugeda); maavärin Altais; suur elektrikatkestus Itaalias.

20.detsember 2009, Marss Lõvi 20-s kraadis muutub retrograadseks, oposit. Jupiteri ja Neptuuniga – 4.12. Venemaal suur tulekahju Permi ööklubis, hukkus üle 150 inimese.
10.märts 2010, Marss Lõvi 1-s kraadis muutub direktiivseks, sekst. Saturniga, trig. Veenuse ja Uraaniga – 9.03. Moskvas põles ööklubi „Opera“, põhjus- tahtlik süütamine; 16.03. Ugandas põlesid kultuuripärandi hauakambrid. 

2.märts 2014, Marss Kaalude 28-s kraadis muutub retrograadseks, kvad. Veenusega – 27.02. eraldusmärkideta Vene väed hõivavad Krimmi poolsaare; 8.03. Kaob Malaisia reisilennuk 239 inimesega pardal, lend MH 370;
20.mai 2014, Marss Kaalude 10-s kraadis muutub direktiivseks, oposit. Uraaniga, kvad. Pluutoga – 22-20.mai toimusid Euroopa Parlamendi valimised; 22.05. sõjaline riigipööre Taimaal; 25.05. Ukrainas ennetähtaegsed presidendi valimised.

Lähiaja Marsi retrograadsus tuleb 17.aprillil 2016, kui Marss on Amburi 9-s kraadis ja teeb ühenduse Saturniga, kvadratuuri Neptuuni ja Jupiteriga. Seega võib oletada, et umbes kaks nädalat enne võib Marss jällegi end negatiivselt ilmutada. Ja direktiivseks muutub ta 29.juunil. Suvel siis juulis võib samuti oodata ebameeldivaid sündmusi. Oskaks ainult ette näha, kus ja mis.

12.aprillil on Venemaal kavas kosmosesse üles lennutada kanderakett Sojuz-2. Sel päeval on Marsil täpne trigoon Veenusega, lähenev kvadratuur Jupiteriga. Icarus ja Phaeton omavahel sekstiilis. 9.juulil, peale Marsi direktiivseks muutumist on kavas üles lennutada kosmoselaev BepiColombo Merkuuri uurimiseks. Sel päeval on Marsil trigoon Veenusega ja Chironiga. NASA ja America omavahel täpses trigoonis. Loodame, et mõlemil juhul Marss ei tembuta ja trigoonid Veenusega aitavad missioonide edukusele kaasa.

järgneb...

reede, 15. jaanuar 2016

Aasta 2016 - 4Planeedid 2016.aastal

Mõningatest taevamustritest ja planeetidest lähemalt. Jupiteri aspektidest Saturni ja Uraaniga ning Saturni kvadratuurist Neptuuniga sai kirja pandud artiklis Maailma täna ja homme. Seda uuesti täismahus üle kordama ei hakka aga mõned seigad ja tekkinud uued mõtted panen allpool kirja. Tuletame meelde mõnede väikeplaneetide printsiipe ja osalust maistes asjades.

Sõjajumal Marss

Marss mundaanastroloogias. Temaga asi selline, et igal korral kui Marss siseneb uude märki, siis järgneb sellele mingi ekstremaalne sündmus. Piltlikult öeldes Marss lööb jalaga ukse lahti, siseneb uude märgituppa ja kohe miski jama lahti. Kui veel Marsil pingeaspekt, siis hoia alt. Marss kohe kuidagi ei suuda end uude ruumi sisenedes korralikult käituda ning maha rahuneda. Ja peale lahingut ei maksaks Marsil enam mõõgaga vehkida. Aga seda ta sageli teeb. Peaaegu alati toimub mingisugune ebameeldiv juhtum, kui Marss märki vahetab, kas päris sünge, traagiline või poliitilne  tegu aga ka mingi meeldiv sündmus ei pruugi varjatuks jääda. Seda juhtub vahel ka natuke enne uude märki sisenedes. Märgi viimane kraad on karm ja kriitiline kraad. 

Mõned näited läinud aastast. 13.jaanuar 2015. Marss sisenes Kaladesse. Päev hiljem Itaalia president G. Napolitano astus tagasi. Kuus päeva varem terroriakt Pariisis ajakirja Charlie Hebdo toimetuses, hukkus 12 inimest. Marss asus siis 25 kraadi Veevalajas kvadratuuris Saturniga. 21.veebruaril Marss sisenes Jäära märki. Mõni päev varem Egiptuse väed sisenesid Lüübiasse. Nädal hiljem mõrvati Moskvas B. Nemtsov. Marsil siis kummalisel kombel polnud disharmoonilisi aspekte aga Päikesel ühendus Neptuuniga, mis kvadratuuris Saturniga. Meeldivaim üritus jaanuaris oli 24.01-1.02 toimunud XXVII talve Universiaad. Marss siis asus 9 kraadi Kalades, kaugenev ühendus Neptuuniga.

1.aprillil Marss sisenes Sõnni märki. Naljakuu algas mitte naljakalt, Ohhoota merel uppus kalatraaler „Kaug - Ida“, hukkus 62, kadunuks jäi 7 meremeest. Marsil kvadratuur Ceresega. Järgnes suure kolaideri taaskäivitamine. Suured metsatulekajud Hakassias. Spordisõprade jaoks oli rahuldust pakkuvaks ürituseks 29.03- 5.04. toimunud maahoki MM Habarovskis.

14.mail Marss sisenes Kaksikutesse. Kaks päeva enne maavärin Nepaalis ja Indias, milles hukkus 117 inimest. Filmihuvilistele pakkus pinget 13-24. Mail toimunud Cannese filmifestival. Marss oli siis just sisenenus Kaksikute märki ja tegi opositsiooni Saturnile. 25.juunil Marss sisenes Vähi märki. Viis päeva hiljem sõjaväe transpordi lennuk kukkus Indoneesias elumajade peale, hukkus 141 inimest. 19-26.juunil toimus Moskvas Rahvusvaheline filmifestival. Marsil sel ajal ühendus Päikesega Kaksikud/Vähk piiril.

9.augustil Marss sisenes Lõvi märki. Paar päeva hiljem Hiinas plahvatasid kütusehoidlad, hukkus 173, üle 800 sai viga. 6.augustil avati uuenenud Suessi kanal. Marss opositsioonis Ceresega. 26.septembril Marss sisenes Neitsi märki. Kaks päeva hiljem,  Mekas suures rüsinas, hukkus 717 palverändurit. 28.septembril NASA teatas, et Marsil on leitud soolase vee jälgi. Marss opositsioonis Neptuuniga. 13.november Marss sisenes Kaaludesse. Suur terror Pariisis. 4.jaanuaril 2016.a. Marss siseneb Skorpionisse. Karta on, et ka see võis kaasa tuua mitte just meeldivat. Ja nii ka läks. Ei saa muidugi kõike eespool mainitud sündmusi ainult Marsi kaela veeretada aga  küllaltki suurt roll Marsil neis oli ja tuleb veelgi.

 Kuid vaadelda pentagrammi, kui energia liikumine toimub kellaosutile vastassuunas.
Marsi asi on külvata hirmu ja kaost. Hirm astropsühholoogia järgi sünnib Amburis ja Kaljukitses. Need märgid vastutavad ideoloogia, religiooni võimustruktuuride eest. Tuleb välja, et hirm on omamoodi juhtimise vahend, kusjuures küllaltki odav ja effektiivne. Et külvata hirmu piisab natukesest pingutusest ja hästi laabuvast meedia infrostruktuurist. Hirm väljendub läbi Merkuuri (informatsiooni vood), pingestab Veenust ( elukeskkond, tasakaal, igapäeva toimetused). Veenuse ülesanne on tagada mugavus, luua harmooniat ja rahulolu. Kuid hirmulaine, mis lähtub Merkuurist, lõhub selle idülli. Ja me olemegi kõiges ebakindlad, mitte ainult homses päevas vaid ka tänases. Mitte ainult oma sõprades, vaid ka iseendas.

See ebakindlus survestab Saturni, võtab ära, kahjustab meie sisemist tuuma. Seab kahtluse alla elumõtte enda. Ja nõrga sisemise vaimuga inimesel jääb järgi kaks valikuteed: enesetapp või religioosne fanatism. Just viimane on peamine hirmuviiruse külvaja. See viirus haarab endasse Marsi, agressiivsuse ja konkreetsete tegude planeedi. Just selles pentagrammi punktis sünnib terror, mis on nakatatud hirmu ja fanatismi viirusega. Ja Marss väljendubki kõige oma negatiivsemas olemuses – hakkab tapma.

Terrorist pole lihtsalt tapja, ta on ideeline tapja. Ainuüksi narkootikumide abil teda tegudele ei meelita. Vaja on tugev maailmavaateline baas luua, viimane sünnib ideoloogia märkides. Ka jalgpalli ja rock fanaatikud on inimesed, kelledel maailmavaade on omal moel nihkes. Ka neid me teatud määral kas pelgame või kardame. Kuid terrorist pole lihtsalt fanatt, ta on veendunud väärastunud müstik, kes usub oma Jumalat ja surmajärgset eksistentsi. Teda on sedavõrd mõjutatud, et öeldes, vajuta pomminuppu ja sa kohe pääsed paradiisi. Ajakirjanik T.Jõgeda kirjutas Eesti Ekspressis järgmist ......

Enamasti on tegu patoloogiliste psühhopaatidega, seda kliinilises mõttes (Pennsylvania ülikooli terrorismiuuringute juhi J. Horgani arvamus). Nad tajuvad olukorda nii, et võitlevad ebaõiglusega, tundes vajadust olukorra muutmiseks midagi ette võtta, selle asemel, et aina rääkida ning läbirääkimisi pidada. Ja nad usuvad , et vägivald riigi vastu ei ole ebamoraalne. Hinnang sõltub ju paljuski sellest, kustpoolt vaadata: mis ühelt poolt terrorist, paistab teiselt poolt kangelane ja vabadusvõitleja. Pommimeeste peades valitseb eksistentsiaalne ebastabiilsus ja segadus. Neil on probleemid integreerumise ja identeediga. Neile tundub, et nad on võõrandunud ja hääleõigustest ilma jäetud. Terroristide elulugudest koorubki välja, et nad on hulkurid kõige laiemas tähenduses. Nad on kahe kultuuri vahele jäänud (kirjutise lõpp). Me peame kartma sellist tegelast, sest ta pole nõrk ega üksiküritaja. Ta on tugeva müstika küüsis olev, tugeva religioosse ja ideoloogiaga, inimvihkajalik inimene.

Pentagrammis negatiivne Marss pingestab sootsiumi keskkonda (Jupiter). Pommid ei tapa ainult inimesi ja lõhu hooneid, nad õõnestavad kogu sotsiaalset struktuuri. Ühiskond on hirmust paralüseeritud ja sotsiaalsed institutsioonid, mis peavad meid kaitsma, ei ole võimelised vastu olema valeinformatsioonile, mida edastab Merkuur. Lisaks agressiivne Marss vahetult survestab Merkuuri. Mis siis välja tuleb? Tarvitseb ainult välja anda raamat, kirjutada artikkel või luua laul, mis on vastuolus hirmu üldisele konseptsioonile, kui terroristid kohe tormavad hävitama, tapma. Hukkuvad ajakirjanikud, kirjanikud, kunstiinimesed, rezisöörid, poliitikud, kes julgesid väja astuda ühiste tendentside vastu. Mõtelda tohib ainult vale paradigmaga. Uskuma seda, mida meile ette söödetakse. Vastasel korral on satume hävitamise alla. 

Terror pole ainult üksiknähe, terrorist pole üksik hull fanatt pommi ja automaadiga. See on ülemaailmne nähtus. Olid ja on terved terror- riigid. Endine NL viis läbi terrorit ja genotsiidi siseriiklikult. Mitmed Lähis-Ida riigid on tunnistatud terrorriikdena. Terroristid armastavad võtta pantvange, see on nende üks lemmikvõtteid. Aga võib võtta ka pantvangi kogu rahvastiku, nagu seda tehti N Liidus. Euroliit  ja maailm tervikuna on ka omamoodi pantvangis – tarbimishulluse vangid. Kuidas saaks sellest välja tulla. Lahenduseks oleks kõiges rääkida tõtt. Mingit paradiisi terrorist ei pääse. Ei satu ka sinna riik, mis ainult valedega oma rahvast toidab. Aus informatsioon võtab ära terrorismi toitvat alust – hirmu. Hirmust tuleb vabaneda ka meie mõtetest ja südamest.

järgneb...

reede, 8. jaanuar 2016

Aasta 2016 - 3Tervikuna on 2016.aasta täis nii pingeid kui helgemaid perioode. Nagu ka eelnevatel aastatel. Kas uus aasta tuleb hullem kui eelnevad? Oleks kõiketeadja ja nägija, ütleks, aga 2015 alanud globaalne rahvaste rändamine, religioosne sõda, kutsus eile paraja kaose. Need ilmingud ning sündmused ja uute protsesside algused ei luba erilist rahu ja stabiilsust. Seepärast ei saa öelda, kas uus aasta tuleb hullem või ei. Pigem siiski vägagi keeruline ja paljuski ettearvamatu. Neptuun lahustab piirid, Saturn oma konkreetsusega piirab. Massiline ränne on Euroopa jaoks Trooja hobuse efektiga. Kaugemas tulevikus võib kristlaste osakaal olla väiksem islami usu omadest. Juba praegu räägitakse, et kaovad rahvusriigid ja ülemvõimu Euroopas võtab üle islam.

Eri uskude vastasseis (Neptuun Kalades), fundamentalistide tegevuse hoogustumine (Saturni kvad. Neptuuniga) jätkub ka 2016.aastal. Löögi all jätkuvalt usulised erimeelsused  ja ka meditsiinipoliitika, sundvaktsineerimine. Esile võib kerkida ema Tereza taolised isikud, kes hakkavd võitlema vaeste ja väetite eest. 2016.a. kevadel Saturn ja Marss Amburis, Jupiter vastasseisus Neptuuniga ja Uraani kvadratuur Pluutoga jätkuvalt hoogustavad eelmise aasta tendentse. Käib võitlus uute turgude hõivamise nimel. Mõni ususekt võib korda saata midagi sarnast nagu ta see juhtus 1978.aastal, kui Marss oli Amburis, massiline enesetapp Guyanas. Astroloogiliselt on 2016 taust küllaltki sallimatu enesepettustele, valele ja silmakirjalikusele. Aga seda me saame kahjuks palju kuulda ja näha. Eriti ilmneb valed ja vassimised poliitikas (Sat. kvad. Nep.). Palju tuleb äärmuslikke otsuseid ja tegusi. Kiputakse tegema otsuseid, mis lähevad vastuollu inimeste headele arusaamadele. Saladusi on raskem varjata ja seda tegelikult pole vajagi. Suurt globaalset sõda pole näha aga regionaalseid sõjakoldeid võib juba olemasolevatele juurde tulla. See, mis Euroopas toimub, on varasemalt tehtu tagajärjed. Tegelema peaks põhjustega, lõpetama sõda Süürias. Rahu idas võtaks maha ka põgenike tahtmise omalt maalt lahkuda.

Arvan, kui ütlen, et uuel aastal tuleb nii terrorit, maavärinaid, vulkaanide purskeid, suuri õnnetusi, sõjalisi konflikte, lennu ja laevahukke, plahvatusi ja tulekahjusid jne. Siis ma nendes ütlemistes ei eksi, sest varasem ajalugu on seda näidanud, et sellest me ei pääse. Kahjuks jah, tahame me seda või mitte. Sellele viitavad nii planeetide seisud kui inimkonna enda tegemised ning tegemata jätmised. Lisaks sõjapõgenikele lisanduvad juurde kliima - ja põuapõgenikud. Põuad ja saakide ikaldused sunnivad otsima uusi maid. Mage vesi läheb maailmas aina defitsiitsemaks. Kõik, mis pole paha ja hävitav, see ongi positiivne, mida on  vähe prognoositud, kuid mis kaasneb alati  negatiivsega. Igas halvas on midagi head, oska ainult seda ära tunda ja näha.

Üks meie selgeltnägija ennustas mõned aastad tagasi, et Saksamaa, Venemaa, USA ja üks islamiriik jagavad lõpuks maailma ära. Ajalist perioodi ta ei määranud, kuid asi kipub küll sinnakanti kiskuma. Prognoositakse, et lääs hakkab idaga sõdima ja arvestades seda, mis toimub praegu Süüriaga seoses, siis võib kõik tõeks osutuda. Sõjategevus 2016 aastal ei lõppe. See võib aga lõppeda sellega, et riik jagatakse mitmeks. Millal ??

Arvamusi laiast maailmast

Alljärgnev on mitmete teiste astroloogide prognoos 2016.aasta kohta
Järgmise aasta (2016) peamiseks sündmuseks saab Vladimir Putini lahkumine Venemaa presidendi ametist. See juhtub veel enne 2016. aasta lõppu. Tema järglaseks saab peaminister Dmitri Medvedev. Või siis kaitseminister Sergei Šoigu. Selleks ajaks teravneb järsult Venemaa majanduslik ja ühiskondlik olukord. Nafta madal hind ja tohutud sõjalised kulutused tõmbavad riigieelarve tühjaks. Kriis algab regioonide pankrottidega, kus tohutu eelarve puudujääk ei võimalda välja maksta arstide ja õpetajate palka. Pensionifondi pankroti tõttu tekivad tõrked pensionide väljamaksmisega. Föderaaleelarve puudujäägi vähendamiseks laseb Venemaa keskpank rubla kursil langeda kuni 100 rublani dollari eest. Selle tagajärjel kasvavad kiiresti toiduainete ja kommunaalteenuste hinnad. Inimesed ei suuda võlgu tasuda ja algab pankrotilaine panganduses. Lääne sanktsioonid Venemaa naftakompaniide suhtes ja maailma tooraineturu langus tekitavad kriisi maavara kaevandamise sektoris. Algab vallandamislaine nafta-, gaasi- ja autotööstuses. Kõik see toob kaasa rahvarahutused ja protestilained. Pole välistatud, et Moskvas kasutatakse meeleavaldajate vastu jõudu. Pealegi on riigiduuma äsja vastu võtnud seaduse, mis lubab FSB-l kasutada relva tsiviilelanike, isegi rasedate naiste vastu. Sellistes tingimustes võidakse tühistada 2016. aasta septembris toimuma pidanud parlamendivalimised. Kuid Vladimir Putin peab jääma Venemaa ajalukku rüütlina valgel hobusel, kes rahustas Kaukaasia, allutas Krimmi, tümitas hoholle, näitas koha kätte Euroopale, sülitas Ameerika peale ja korraldas ristisõja islamiäärmuslaste vastu. Teistsugune roll teda ei rahulda. Seepärast püüab Venemaa president areenilt lahkuda veel enne mastaapse kriisi algust. Kui ta seda ise ei jõua, kantakse ta lihtsalt Kremlist välja.

Ennustus maailma kohta

Järgmine aasta kulgeb USA üleüldise pealetungi tähe all Euroopale. Sõlmitakse kaubanduspartnerluse leping, mis tugevdab Ameerika rolli maailma juhtiva jõuna. Euroopale tähendab see osalist suveräänsuse kadu ning poliitiliste ja ühiskondlike institutsioonide sõltuvusse süvenemist korporatsioonidest.
Venemaale ja Hiinale tähendab see majanduslikku isolatsiooni. Järgmisel aastal ootab Euroopat ees finantskriis, seisak majanduses ja kohalikud poliitilised vapustused. Finantssektoris tekib pingeline olukord, kuna Euroopa suured pangad on omandanud Kreeka, Ukraina, Hispaania ja Itaalia võlakirju. Välistada ei saa erakorralisi parlamendivalimisi Kreekas, Hispaanias ja Itaalias. Põgenikekriis vaibub: Türgi peatab tänu Saksamaa garantiile ja Euroopa Liidu rahale põgenike põhivoolu. Süürias kestab kodusõda edasi. Võib-olla astub Süüria president Bashar al-Assad tagasi või ta tapetakse atentaadi käigus. Islamiriik kaotab Süürias mõju ja kolib ümber Iraaki. Pole välistatud uued sõjalised vahejuhtumid Venemaa ja Türgi, aga ka Venemaa, Katari ja Saudi Araabia vahel. Venemaa sisepoliitilise olukorra teravnemise korral võib ennustada Türgi ja Venemaa lokaalset sõjalist konflikti Musta mere väinade piirkonnas.

Hiinas süveneb majanduskriis, kahaneb tootmine, kasvab finantsiline ebastabiilsus. Kiireneb jüaani nõrgenemine ning Hiina valitsus hakkab odavat jüaani kasutama kodumaiste kaupade konkurentsivõime tõstmiseks kaubandussõjas USAga. USA alustab nafta eksporti, mis toob kaasa musta kulla hinna kasvu 50-60 dollarini barreli eest, sest Ameerikal pole kasulik müüa naftat odavalt. Novembrikuistel presidendivalimistel võidab suure tõenäosusega Hillary Clinton. Demokraadid suudavad taas peale jääda, tõmmates poliitikaareenile vabariiklasest ekstsentrilise klouni Donald Trumpi. Tulemus on ilmselge: konservtiivne Ameerika valija armastab head nalja, aga ainult teleris. Valges Majas peavad tema arvates aga istuma igavad, kuid tõsised inimesed. Muidugi, kui vabariiklased meelemärkusele tulevad ja taipavad, et demokraadid kasutavad neid lihtsalt ära, võib olukord muutuda ja Donald Trump toimetatakse lavalt minema. Aga seni tema populaarsus ainult kasvab.

Ennustus Eesti kohta

Eestis jääb kõik üksluiseks ja vaikseks. Aga ainult sügiseni. Esimest korda Eesti ajaloos võib presidendiks saada naine - Marina Kaljurand. Aga valimised ei tule kerged. Pole välistatud valitsuse tagasiastumine ja peaministri vahetumine. Kriis Venemaal võib tugevasti mõjutada Eesti elu: suureneb Vene migrantide vool, võetakse ette katse luua Eestis uus vene partei, Venemaaga seotud Eesti ärimehed kannavad suurt kahju. Toimuvad muutused Eesti meediaturul: kanal ETV+ hääbub tasakesi, arvatavasti tuleb muutusi ERRi juhtkonnas ja kultuuriministeeriumis. Delfi venekeelse portaali ümber tõusevad tumedad pilved seoses Vene reklaamiandjate ja Peterburis töötavate kinnimakstud kommentaatorite kadumisega.
Võib prognoosida reformide algust Kapos ja kaitsejõududes, sealhulgas viimastele alluvate piiri- ja rannavalve taastamist. Tallinnas võib tekkida kriis ravikindlustuse süsteemis ja tasuta ühistranspordiga.

Ennustus inimestele

Inimesed elavad ja armastavad 2016. aastal nagu kõigil varasematelgi aastatel. Sellest tuleb õnnelik aasta kõigile punapeadele ja rõõmurullidele - on ju lõppeks tuleahvi aasta! Seepärast soovitan kõigil daamidel värvida oma juuksed 50 punase varjundisse. Meestel soovitan aga sagedamini naeratada - Eestis on see eriti aktuaalne. Siis on kõik hästi. Tarokaardid näitavad, et blondiinid vanuses 15-75 aastat kohtavad järgmisel aastal oma elu suurimat armastust. Brünetid vanuses 16-66 aastat võtavad ette imepärase reisi. Kõik ülejäänud värvi juustega neiud ja naised saavad uueks aastaks kingituse, mida nad kõige rohkem ihkavad.

Mehed aga, nii punapead, blondiinid, brünetid, hallipäised kui ka isegi kiilakad, teevad järgmisel aastal aina tööd ja teenivad raha, et kindlustada oma sõbrannadele ja naistele kingitused ja reisid. Ja mis peamine: uuel aastal on meestel nii palju jõudu, lahkust ja kirge, et jagada teistega oma armastust iga päev kogu aasta vältel. Kõik olekski lausa imeline, kui meie elu ei rikuks ära poliitika. Ah, see poliitika! Kuhugi me tema eest ka ei pääse, kuidas ei püüaks … Peaasi on mõista, et selles maailmas on kõik siiski meie enda kätes, lihtsate inimeste kätes, kes tahavad ainult olla õnnelikud. Mis tähendab, et me ei tohi seda maailma endal käest lasta. Mis tähendab, et peame kõik koos lükkama maakera õiges suunas ja õige kiirusega, et see ei peatuks sel ega järgmisel aastal ega üldse kunagi. Ja siis elame me ja armastame kaua ja õnnelikult!

See, mis praegu maailmas toimub, see protsess algas tegelikuses juba 2008.aastal ja kestab umbes 2023-2025. aastani. Vahepealne 2013-2015 olid „sõjakuse kolmaastad“. Sõjakoldeid ja konfliktseid sündmusi, terrorit oli palju. Uuel aastal vastasseis Vene Föderatsioon – NATO jätkub ja karta on, et mõni intsident, sarnane Vene lennuki allatulistamine Türgi poolt, võib korduda ja seda suuremas mastaabis. 2016 prognoosides on suure tähelepanu all keemia relvastuse kasutamise oht. Ja kõige ärevam aeg uuel aastal langeb augusti ja septembri peale. Nafta hind jääb kusagil 35-50 dollari kanti barreli eest. Tasapisi hakkab hind tõusma 2017. Nafta osatähtsus domineerib aastani 2025. Järk-järgult tulevad kasutusele uued energialiigid.
Euroopa Liidus siseseselt ka pinged kasvavad. Rikkamad põhjamaad tülis vaesemate lõunamaadega. Kaugemas tulevikus on ees liidu reformeerimine. Osaliselt piiride sulgemine. EL on sunnitud osa oma võimust loovutama liikmesriikidele, et need saaksid ise mitmeid olulisi otsuseid teha, ilma Brüsseli diktaadita. Pole võimatu, et EL lähikümnendil laguneb mitmeks eri regioonaalseteks liitudeks.  Suurim kriis tabab Saksamaad, nii majanduslik kui poliitiline. Pinget lisavad terror ja rahutused. Mitmed riigid tahavad faktiliselt liidust välja astuda. Juriidiliselt nad siiski loetakse liidu liikmeriigiks. Pikemas perspektiivis ka Euroopa kaotab oma majandusliku mõjujõu kõige edukamatele arengumaadele.

Venemaa on sunnitud uuel aastal tegema poliitilisi järelandmisi ja minema kompromissidele. Augustikuu on riigile üsna kriitiline. On ju varasemast ajast teada, mis kõike juhtub just sellel kuul (allveelaeva Kursk hukk, Ostankino teletorni põleng jms.). Sügisest alates olukord Venemaal teravneb, massirahutused, osalemine uutes konfliktides. Venemaa ja USA ei saa kunagi olla tõelised sõbrad. Nende horoskoobid juba selle välistavad. 

Ameerika tasapisi kaotab oma mõjujõudu maailmas, kuid ta jääb siiski üsna tugevaks finants-majanduslikus plaanis edasi.  Olulisteks aastateks on 2023-2025. Hiina tulevikus võidab USA-VF konfliktist. Kuid riik ise maadleb nii majandusprobleemide ja kliima halvenemise pärast aina enam.
Kas on ka midagi hea ette näha. On, iga kriis ja madalseis õpetab meid ja sunnib väljapääsu otsima.Väga suur majanduslikku kollapsit ei tule aga kõikumisi on küll ette näha. Tuumasõda ei tule aga võimalik on majanduslik „tuumasõda“ turgude ja tooraine pärast.
Sellised olid mõningad teiste maade astroloogide ettekuulutused ja prognoosid. 

järgneb....