reede, 29. jaanuar 2016

Aasta 2016 - 6Aja valitseja Saturn

Planeet terve aasta liigub Amburis. Sunnib meid tõsiselt tegelema maailmavaateliste küsimustega, et igaüks otsustab ära, millist jumalat ta usub, millist ideoloogiat järgib. Millesse ta üldse usub. Saturn kindlustab märgis liikudes sisemiste konfessionaalsete seaduste tugevnemist. Kutsub üles religioosete tegelaste suuremale distsipliinile. Võimalik, et valitsused tugevamini hakkavad mõjutama religioosseid struktuure, avaldavad survet. Oht tõsiste ideoloogiliste kriiside tekkeks. Kõrvale ei jää ka  poliitlised ringkonnad. Saturn rikub riiklike struktuuride tasakaalu, mõjutab poliitilist eliiti ja valitsejaid, kutsudes ülesse tegema sisemisi muutusi. Ei imestaks, kui keegi praegustest juhtidest kaotab oma koha, positsiooni. Karmistuvad nõuded välisreisidele minejatele. Tugevneb piirikontroll, dokumenide ja viisade tihedam ülevaatamine. Terrorihirmus väheneb turism nendesse maadesse, kus sõjaoht kõige suurem. See ka täiesti arusaadav, kes see ikka tahab pea tulle pista. Turism kaldub rahulikumatesse regioonidesse. Püütakse ohjeldada migratsiooni. Riikides tugevneb järelvalve haridussüsteemi üle. Süveneda võib pessimism, et miski ei laabu. Aasta viimasel päeval on Saturn 21 kraadi Amburis.

Saturn enne Amburisse minekut tegi opositsiooni Sednale. Viimane sümboliseerib teiste printsiipide kõrval ka klammerdust elu külge. Põgenike rändamine on ka omamoodi haaramine õlekõrrest ja Saturn tegi selle keeruliseks ja raskeks, veeretades ette rida takistusi. Enamikel põgenejatel tuli kasutada mereteed. Neptuun oli raudselt osaline, tehes Saturnile märkide tasandil trigooni ja poolkvinkunksi Sednaga. Trigooni abil tekkis massilisus ja kvinkunks kordas varasemaid rahvaste rände tendentse. Ajaloos on olnud palju perioode, kus suured inimeste massid omale uut kodu otsisid ja emamaalt välja rändasid. Saturni trigoon Varunale tagas selle, et meedia hakkas kajastama  põgenike tulvaga seotud asjaolusid.

Saturn Amburis liikudes teeb ära ka ühenduse hiljuti nime saanud kauge väikeplaneediga Varda. Taevakeha, mille kohta vähe astroloogilist toimet teada. Üht-teist on aga siiski wikipedias olemas, tema mütoloogiline taust. Aastal 2017 aga tuleb Saturnil ühendus Ixioniga ja Quaoariga. Karma Ixion on tõsine tegelane. Saturnil on 2015 lõpus opositsioon nimetule 1996 TL 66-le, mis süvendab praegu maailmas olevat kaost jas meeletust. Ja see opositsioon kordub ka 2016.aasta sees. Selle kauge väikeplaneedi kohta üldiselt midagi head ei räägita. Temas on üksjagu salakavalust, alatust ja varjatud pingeid. Pea alati on ta osaline kurjades sündmustes, õnnetustes ja katastroofides. Isiku tasandil pole tema osa samuti harmooniline.

Astroloogiliselt TL 66 näib olevat seotud: millegi lõpetamisega, ebainimlikkusega, inetusega, kättemaksuhimuga, taevaliku ettekuulutusega, vaimne valgus.Veel oleks tema printsiipideks hävitamine, meeleheide, laastamistöö, kannatused, tagakiusamine, hävitamine, ilmutused, millegi müstilisus, sõnatu teadmine, hegemoonia, imperialism, vallutused. Juurde võiks lisada kõrvalkalded, seksuaalsed hälbed, kättemaksja, pommitamine, veresaun, olematus, puhastustuli, kõrgema sünteesi elu ja surm. TL 66 on tugevalt seotud massihävitus relvadega. Ah et miks näib olevat seotud, aga seepärast, et asteroidi on veel liiga vähe uuritud ja kõiki tema printsiipe veel ei teata. Olemasolevadki vajavad veel kinnitamist. Kuid näited peaksid siiski neid printsiipe kinnitama või ümber lükkama. Väga palju on vaja veel uurida, analüüsida, võrrelda, et saaks kindlamalt väita loetletud printsiipide õigsust. Ja leida TL 66 juures rohkem midagi positiivset. Ning neid näiteks õnneks siiski on.

Kui TL 66 peaks saama nimeks, nagu on pakutud, Tartar ( või Tartaros), siis mütoloogias on Tartaros allilma vangla, kuhu näiteks Ixion oma pattude eest vangi pandi. Peajumal Zeus pani sinna ka Sisyphose, salakavala mehe, kes pettuste eest seal oma karistust pidi kandma. Sisyphos on tuntud ka Korintose rajajana.

Nende loetletud printsiipide järgi on tekkinud arvamus, et TL on üdini kuri ja midagi positiivset temas ei ole. Siis kui viimase planeedina oli tuntud Saturn, peeti teda surma sünonüümiks. 20.saj. oli selleks Pluuto. Ja iga uue planeedi avastamisega kandus kurjuse oreool edasi uuele planeedile. Ei imestaks, kui alles lühikest aega tagasi olevat leitud planeet X, et sellele omistatakse siis kõik kuri ja sünge. Irvhambad on juba oletatavt planeeti hakanud nimetama kas Luciferiks või Hadeseks. Ise arvan, et kui see planeet X ikka olemas on,siis tema mõju on vägagi globaalsete sündmustehjadaga seotus. Jääaeg ja ülemaailmsed uputused. Neid on maakea eksisteerimise jooksul olnud rohkem kui üks.

Nüüd kui TL ja teiste väga kaugete planeetide avastamine on toimunud, püütakse seda kurjuse mõistet siduda just neile. Et TL ei osale mitte alati negatiivsetes sündmustes, seda näitavad mitmed positiivsed näited ja taevaseisud. Aga enne toon ära mõned negatiivsed TL-66 näited, sest negatiivsetes on kohe ja paremini näha tema toime.

Hiroshima- ja Nagasakile aatompommide heitmine. Hiroshima Päike – 13.08 Lõvi. Nagasaki Päike – 16.07 Lõvi. Nende keskpunkt on 14.37 Lõvis. Sinna teeb TL väga täpse opositsiooni!! Hiroshima Kuu 18.29 Vähk täpne konjunktsioon Saturniga. Ärge nüüd kohe ära ehmuge, ma ei prognoosi mingit tuumasõda. Lihtsalt ere näide.
Positiivne näide. Esimene inimene Kuul (20.06.1969). TL trigoonis Musta Kuuga Vähis ja ühtlasi teeb ta aspekti ka USA nataali Päikesele. Samuti kvinkunksi nataali Saturnile.

Woodstocki rokkfestival (USA) augustis 1969. TL teeb opositsiooni Merkuurile ja trigooni Veenus-Pandora ühendusele Vähis.Veenus jällegi USA riigi nataali Päikese peal.
Kosmoseraketi Atlas 5 start Pluuto suunas, mis nüüdseks on teostunud. Missioon suundus päikesesüsteemi äärealadele Pluutot uurima. Start toimus 19.01.2006.a. Huvi peaks pakkuma mõned seisud. TL on ühenduses Pandora, Marsi, Astrometria ja Sednaga Sõnnis tehes opositsiooni Jupiterile. Ettevõtmise tähtsust ja uurimissuunda näitab samuti teine nimetu 1996 TO 66 täpne konjunktsioon Põhjasõlmega. TL sekstiil Scientiaga peaks samuti soosima edukuse, kusjuures Scientia on lähedal kraadile, kus asus Pluuto avastamise ajal. Asteroid Kosmosevalvur (Spacewatsh) on täpselt Pluuto avastamise Põhjasõlmel. 

TL 66 avastamise ajal oli Päike 16.32 Kaaludes ja Chiron 19.45 Kaaludes. Vahe TL ja Chironi avastamise vahel on umbes üks sõlmede täisring. Chironi avastamise kaardis asub Pluuto 15.04 Kaaludes konjunktsioonis Veenusega (19.30), planeediga, mis valitseb TL ja Chironi nende avastamise positsiooni märki. TL oli meile kõige lähemal (periheelis) 2001.aastal. Kas võib teda lugeda uue aastatuhande alguse signifikaatoriks? Võimalik, et TL avastus toimus just õigel ajal ja on seotud tuumakatsetuste keelustamise lepingu sõlmimisega 24.09.1996.a. ja selle heakskiitmisega 15.11.1996.a.”Tehnoloogiline kontroll ja elektrooniline testimine” võiksid olla tema üheks peaprintsiipideks. Selline tegelane on siis nimetu 1996 TL 66. Saturn Amburist teeb ka kvadratuure Kaladesse koondunud mitmete kaugete väikeplaneetidega. Nendest natuke lähemalt allpool.

järgneb...

Kommentaare ei ole: