pühapäev, 28. oktoober 2012

Arstimise kunst 3

Esimeseks saavutuseks selles vallas oli kroonilise müeloidse leukeemia ravi, mis juba tänasel päeval suudab lisada patsientidele terve hulga kvaliteetseid eluaastaid. Selle ’esimese pääsukese’ nimi on Glivec ja selle kasutuse eest eest pidas haigekassaga lahinguid üks kunagine leukeemiaga patsient, kes saavutas selle ravimi meie kasutusse toomise. Tänaseks on see ravim kättesaadav kõigile vajajatele

Molekulaarsete sihtmärkide vastu suunatud ravi keerukuse põhjuseks on fakt, et normaalsed rakud talitlevad ligi 95% osas täpselt samadel alustel, kui haiged rakud.....erinevus on imeväike, kuid kriitilise tähendusega. Kõigepealt tuleb teadlastel haiges rakus üles leida need molekulid, mis raku haigestumise põhjustasid .

Seejärel peavad keemikud ja bioloogid koos füüsikutega looma kunstlikult laboris selliseid molekule, mis suudavad haakuda muutunud molekulidega (nagu lukk ja võti).
Seejärel tuleb leida teid, kuidas need molekulid viia haigete rakkude sisse, et neid hävitada .
Olgu öeldud, et taolised uuringud kestavad vahel pikki aastaid ja on väga kallid. Väga raske on luua nii erilisi ravivaid molekule, mis kahjustaks ainult haiget rakku.

Sellealased saavutused on aastatepikkuste kollektiivsete uurimitööde vili ja loodud ravimid on hirmkallid....
Mõned rasked haigused siiski on juba ravimite abil seljatatud aastateks ja lubavad inimesel elada normaalset elu mitmeid aastaid kauem, kui tavaraviga. Uurimised jätkuvad ja edu kindlasti ei jää tulemata. Nagu ikka on maailma ehitusse sisse kirjutatud duaalsuse ja vastandite toimimise printsiip.

Ei pääse sellest ka meditsiin ega ravimite tööstused. Kui leitakse midagi ’head’ ja ’kasulikku’, siis kindlasti saadakse ’tasuta kaasa’ sama kogus probleeme või takistusi.
Liiga edukas meditsiin on väga kallis ja toob kaasa mitmeid probleeme ühiskonnas.
Suur osa meditsiini käsutuses olevatest vahenditest läheb ravimi-uuringuteks ja kallite ravimite tootmiseks.Inimeste staatus ja rahakott on väga erinevad. Päris kõigile maailmas ei jätku tipptaseme ravi võimalusi. Solidaarne meditsiini süsteem ei saa lubada omale kogu raha kulutamist pahaloomulistele haigustele. Peab raha jätkuma ka kergemate haigustega inimestele, kes samuti võivad surra või invaliidistuda ilma ravita.

Meil Eestis on seni kõik pahaloomuliste haigustega patsiendid saanud parimat võimalikku ravi.
Kui kaua veel? Kogu aeg räägitakse omaosaluse suurendamisest. Aga, kui selleks osaluseks raha ei jätku?? Nende probleemide lahendamine on poliitikute kätes, kes juhivad rahavooge. Peab säilima inimlikkus ja kehtima ka ratsionaalne kokkuhoid.
Kindlasti oleks inimkonnal paremad võimalused elu kvaliteedi parandamiseks, kui ei oleks sõdu ja vajadust hirmkalli sõjatehnika tootmiseks.....Vähem võiks olla ka poliitiliste eliitide võimumänge ja priiskamist ja korruptsiooni.

Inimkond on aegade vältel kaotanud sõdade ja konfliktide käigus suurema osa oma loodud väärtustest. Kas inimkonda saab muuta mõistlikumaks? Kahtlen selles.
Meie tsivilisatsioon võiks areneda enneolematute kõrgusteni, kui inimkond suudaks kontrollida ülemäärast agressiivsust, patoloogilist konkurentsi, pidevat vastandumist, võidurelvastumist, ülekohut ja vägivalda.

Need on üleilmsed probleemid, kuid nende kõrval tekivad riikides ka sisemised probleemid, mis meditsiinisüsteemi ohtlikult kõigutavad.
Näide omast käest võtta: meedikute streik.
Probleemid, mis selle põhjustasid on kuhjunud ja võimendunud kogu EV taasiseseisvumise aja vältel, eriti viimastel aastatel lõppematu ’masu’ tingimustes. Alustada tuleks algusest.

Nagu eelpool kirjeldatud on arstiõpe väga pikk periood noore inimese elus. 20-30 eluaasta vahel on enamus teiste erialade noori ülikooli lõpetanud, loovad perekonna ja hakkavad teenima raha oma erialatööga ning karjääris edenema....
Arst on aga 30 aastaselt arstipraktika alguses, kogemusteta noor arst, kes saab väikest palka ja töötab palju.Kui arst sel perioodil loob perekonna, siis satub ta tõelistesse raskustesse majanduslikult ja erialaliselt. Väikeste laste sünd lükkab naisarsti erialast eemale vähemalt paariks aastaks. Noor meesarst aga peab teenima piisavalt et naine lapsega saaks kodus olla.

Kuna on siis arstil õige aeg luua perekond? Kas 30, 40, või 50-aastaselt?
Kas praegused palganumbrid tagavad üldse mingisuguse võimaluse noorarstidele perekonnaeluks ja majanduslikuks toimetulekuks?
Muidugi ei taga. Ja see on kindlasti ülekohtune nende inimeste jaoks, kes kogu oma noorusaja on ainult õppinud, õppinud ja õppinud.......
Streigi peamine põhjus ongi selles, et arstide palk on liiga väike ja töökoormus tervistkahjustavalt suur. Arstid põlevad sageli varakult läbi, nende enda tervis ei pea vastu igakülgsele pingele ja nende pere-elu kannatab tugevalt.

Arstide seas on palju haigeid inimesi, kes on oma tervise ja isikliku elu laotanud ja laostanud , kannatades aastaid korrastamata meditsiinisüsteemi, raskete öövalvete, ülejõu töögraafikute ja madala palga tõttu. See käib peamiselt rea-arstide kohta.
Meditsiini bürokraatia on omale kindlustanud kõrged palgad, privileegid ja suhteliselt vähese vastutuse. Haiglate nõukogudes istuvad täiesti meditsiinikauged inimesed, teenides hiigelpalka haigla arvelt. Meditsiin on täielikult politiseerunud, haiglad on muutunud raviasutustest aktsiaseltsideks ja äriühinguteks, kus haige inimene on vaid kasulik rahaühik haigekassast raha saamiseks.
Arstid ise on muutunud klienditeenindajateks ja patsiendid klientideks.......

Kindlasti on sellised meditsiinivaldkonna põhiolemuse sügavad moonutused ja devalvatsioon väga vastumeelt arstidele ja ka patsientidele. Rahulolematus on järjest suurenneud ja selle all kannatavad kõik osapooled. On selge, et meditsiin on jõudnud oma arengus täielikku ummikseisu ja samamoodi edasi minna enam ei saa.Väljapääsu tagaksid ainult põhjalikud poliitilised süsteemsed reformid.

Kogu meditsiinisüsteem vajaks muutumist raha-kesksest inimese-keskseks, kus need mõlemad vajadused oleks mõistusepärases tasakaalus ja toimiks üheskoos.
Äriühingutest peaks jälle saama haiglad, milles arstid ravivad haigeid, mitte kliente....
Kõik eelpoolsed probleemid ja põhjused on meditsiinitöötajate kaua edasi lükatud streigi põhjustanud.
Üldsus ei saa sageli aru, miks arstid on viidud äärmusteni ja miks lõpuks streik on tekkinud.
Võibolla käesolev kirjatükk heidab veidi valgust meditsiini köögipoolele ja meediku elu kitsaskohtadele.

Arstid ja arstiks õppijad panustavad meditsiiniõpingutesse ja eriala omandamisse meeletud pingutused, mis jäävad poliitiliselt väärtustamata (madal töötasu ja ülekoormus!) ja aladavad arsti mainet kogu ühiskonna silmis, milles iga torumees ja autoteenindaja teenib rohkem, kui diplomeeritud arst (11 aaastat õppinud!). Igal pool maailmas on rõhuasetused mõistusepärased ja arstiõppesse panustatud aastad väärtustatud korraliku palga ja normaalsete töötingimustega arstidele.

Meie ühiskond peaks ükskord ometi vabanema nõukogulikust vaimsest taagast ja arvamusest, et iga köögitüdruk võib riiki juhtida ja miks mitte ka kirurgias kätt proovida.....
Siis ehk lõpeb ära noorte, meie kõigi raha eest haritud arstide väljavool Eestist parematele ’jahimaadele’ ja nad leiavad võimaluse jääda kodumaale, et tagada meedikute piisav järelkasv ja hea hoolitsus meie väikese rahva tervise eest.

Juba praegu on arstkond vananenud, uut järelkasvu jääb järjest ja järjest vähemaks, sest noored meedikud pühivad eestimaa tolmu jalgadelt ja vaevalt nad tagasi enam tulevad....
Lahendusi otsivad poliitikud juba soojendavad põues õõnsakõlalisi ettepanekuid värvata Eestisse arste naabermaadest esmajoones endise N-liidu maadest, sest nende palgatase jääb ka meile alla.

Väga raske on ette kujutada millise taseme või väljaõppega inimesed tulevad ennast pakkuma meile arsti ametisse.Nad ei tunne meie kohalikku olustikku ega räägi kohalikku keelt, nende ettevalmistus, teadmised ja ravivõtted võivad olla väga erinevad neist, millega meie harjunud oleme....

Kardan, et sellised korralikult läbimõtlemata värbamised nõuavad lõppkokkuvõttes rohkem resursse ja tekitavad pigem uusi probleeme ja pingeid, kui lahendavad neid.
Tunduvalt lihtsam oleks parandada ja edendada kohalikku meditsiinisüsteemi selliselt, et haritud noorarstid eelistaks jääda kodumaale oma rahva sekka kohalikku meditsiini südamega teenima....
Selleks aga vajame kompetentseid ja vastutustundlikke poliitilisi otsuseid.neljapäev, 25. oktoober 2012

Arstimise kunst 2

Patoloogide töövahend nr. 1, on võimas mikroskoop. Uurimismaterjaliks on töödeldud ja vastavalt värvitud mikroskoopiliselt õhukesed koelõigud, mis on kinnitatud väikestele preparaadi klaasidele ja neid vaadeldakse mikroskoobi all otsides muutusi, mis viitaks kindlatele haigustele.

Ilma sedalaadi uuringuteta ja patoloogiliste diagnoosideta, ei ole tänapäevane meditsiin üldse mõeldav.
Kõikide pahaloomuliste ja paljude healoomuliste haiguste lõppdiagnooosid sünnivad patoloogia osakonnas.Nende diagnooside alusel hakkavad kliinilised arstid patsienti ravima.

Patoloogia osakond on täiesti omaette üksus ja asub eraldi kliinilistest osakondadest, mistõttu paljud patsiendid üldse ei teagi, et selline üksus kusagil on ja et selle hämaras vaikuses istuvad mikroskoopide taga pühendunud arstid-patoloogid, kelle otsusest sõltub patsiendi kogu edasine käsitlus.....

Perearstiks õppija saab laiapõhjalise hariduse, ta peab teadma kõigist meditsiini aladest midagi, mis omakorda tähendab ka mõningast pinnapealsust.
Kogemus, õige küsitlemine,tähelepanelikkus ja hoolivus on talle väga olulised omadused.
Iga kitsa eriala spetsialist peab ennast koolitama sügavuti oma eriala tippvõimalusteni.

Kahjuks on liiga kitsal spetsialiseerumisel ka oma negatiivsed küljed, sest kipuvad ununema mõned olulised meditsiinilised üldteadmised ja seega ei osata enam märgata patsienti, kui tervikut. Võib juhtuda, et kitsa eriala spetsialist ei ole märganud raskele haigusele viitavaid üld-sümptoome väljaspool oma eriala.

Arstiõpe on tänapäeval väga pikk, põhjalik ja suurt pühendumist nõudev. Arsti amet reeglina ei ole õige koht karjääritegijatele ja ratsa-rikkaks saada soovijatele. Inimene, kes soovib saada arstiks, peab omama teatavaid isikuomadusi, et sobituda eriala väga kõrgete nõudmistega.Eelkõige peaks arstiks pürgijal olema väga suur huvi ja kutsumus meditsiinilise tegevuse vastu ja valmidus pühedada 11 aastat oma noorusest arstiks õppimisele .

Pürgial peaks olema ka keskmisest kõrgem IQ, hea mälu ja üldistusvõime, lõputu töökus, tasakaalukas iseloom, hea pingetaluvus, hea füüsiline vorm, käeline osavus, kannatlikkus, empaatiatunne ja valmidus aidata haiget kaasinimest.
See oleks nii vaid ideaalis, kuid tegelikus elus ideaale kahjuks ei ole ja mõnedki omadused kipuvad arstidel puuduma.Arstile tuleb kasuks veel hea inimestetunmine (psühholoogia teadmised), suhtlemisoskus, diplomaatia, kollegiaalsus ja isiklik väärikus.

Tänapäevane arstiõpe kestab 11 aastat, millest diplomiõpet on 6 aastat ja residentuuri 4-5 aastat. Teist nii pika õppeajaga eriala ülikoolid kogu maailmas ei paku.
Diplomiõppes läbitakse kõik prekliinilised alad alates anatoomiast ja lõpetades kliiniliste erialade õppega. Rohkelt on praktikume ja osalemist kliinilises töös.

Arstiõppes on diplomiõpe vundamendiks, millele ehitatakse kitsamad spetsialisti oskused . Spetsialiseerumist on tinginud meditsiini, diagnostika ja rvivõimaluste eriti kiire areng ja pidev täiustumine.Diplomeeritud arstide spetsialiseerumise tagab residentuuri õpe (4-5 aastat), mille jooksul omandab arst oma erialal süvateadmised. Hilisem töötamine sellel alal lisab juurde väärtuslikke kogemusi ja arstist kujuneb arvestatav spetsialist umbes 5 aastaga, kuid tippspetsialistiks saadakse alles 10-20 aastaga.

Arvestatav spetsialist suudab diagnoosida ja ravida vähemalt 60-70% oma eriala haigetest. Tipparst tuleb toime ca 90-95% haigetega, sealhulgas ka haruldased ja ebatüüpilised juhtumid. Alati jääb alles väike hulk ebatüüpilisi haigestumisi, mis ei ole diagnoositavad traditsiooniliste või olemasolevate meetoditega ja diagnoos võib selguda alles lahangulaual.....

Et tõsta arstliku tegevuse tõhusust ja jagada vastutust, korraldavad arstid ühiseid arutelusid, mida nimetatakse konsiiliumiteks. Raskemad haiged arutatakse läbi ja langetatakse ühine otsus edasiste tegevuste ja ravi osas . Selline töövorm on tõhus, sest rakendub parimate arstide ühine kogemus ja selle käigus õpivad nii noorarstid, kui jagavad kogemusi kogenud arstid.

Viimase 100 aasta ja eriti selle viimase kümnendi jooksul, on meditsiini areng eriti hoogustunud ja kogub järjest tuure, käies ühte jalga füüsika, keemia ja loodusteaduste arenguga. Ei möödu päevagi, kui midagi uut meditsiinis ei avastata. Erinevate maade kõrgtehnoloogilistes laborites töötavad teadlaste kollektiivid, mis on väga resultatiivsed.

Meditsiinialased teadmised maailmas on tänapäeval küllalt ühtlustunud tänu heale info levikule ja tihedale kommunikatsioonile maailma eri paikade uurijate vahel. Arstide erialased täiendused maailma parimate keskuste juures on muutunud traditsiooniks ka eesti arstidele. Sageli osaletakse ka väiksemates teadusliku uurimise gruppides, kus uurimise all on mõni kitsas meditsiini valdkond või sügavam bioloogiline või molekulaarbioloogiline probleem.Tänapäevane meditsiiniteadus on juba saavutanud väga võimsa haarde, nii tehniliste võimaluste, kui laialdaste teadmiste poolest, mis on täiendatud rikkaliku ravimite valikuga.

Mitmedki rasked haigused on seljatatud, eluiga raviga oluliselt pikendatud, kuigi pahaloomulisi haigusi ja surma veel kaugeltki võidetud ei ole.Viimaste aegade uuringud meditsiinis on peamiselt keskendunud üksiku raku ja selle erinevate mikrostruktuuride molekulaarsele uurimisele. Elus rakk on molekulaarsest aspektist vaadelduna kujutlematult keeruka ehitusega, sisaldades lugematul hulgal erinevaid struktuure, valke ja muid bioloogilisi aineid, mis juhivad raku elutegevust ja jagunemise protsessi.

Õppides tundma elusa raku pärilikkust (DNA ehitust), ehituslikke struktuure, nende molekulaarset ehitust, elutegevust, ainevahetust, hapniku kasutust, energiatarbimist jne. jne. on võimalikuks saanud väline sekkumine raku elutegevusse ja raku mõjutamine soovitud suunas.
Erilist huvi pakub teadlastele tervete rakkude pahaloomuliseks muundumise protsess, selle ennetamise ja konrtollimise võimalused.Mõjutades eriliste ainetega pahaloomuliseks muutunud rakkude elulisi funktsioone või ehitust, on võimalik sundida rakku arenema kindlas soovitud suunas või võtma ette nn. ’enesetappu’ ehk ’apoptoosi’.

Kõige keerulisem on raviainete toime suunamine ainult haigetele rakkudele, jättes terved rakud puutumata. Nii proovitakse hävitada kasvajarakke ja võimalikult vähe kahjustada tervete kudede rakke. Seni pole veel saavutatud piisavalt võimalusi, et säästa terveid kudesid pahaloomulise kasvaja ravi käigus. Kogu maailmas uuritakse neid probleeme hoolega ja teatavat edu on juba saavutatud.
Pahaloomulisterakkude selektiivne hävitamine on tõeline väljakutse kogu tänapäevasele meditsiiniteadusele

Mõnede leukeemiate raviks on juba loodud ’molekulaarsele märklauale’ suunatud ravi ehk (’targeted therapy’).
järgneb...

esmaspäev, 22. oktoober 2012

Arstimise kunst

Autor: Sirjelind

Arstimise kunst on sama vana, kui kogu inimkond. Igiammustest aegadest peale on inimolendeid kimbutanud vigastused ja mitmesugused haigused. Oma oskuste piires on püütud haiguste poolt põhjustatud vaevusi leevendada või kõrvaldada.

Juba primitiivsemates inimühiskondades leidusid mõned indiviidid, kes olid tähelepanelikumad ja nutikamad. Varajaste ajastute inimesed oli väga tihedalt-kogukondlikult seotud omavahel, ümbritseva looduse, looma- ja taimeriigiga. Seetõttu pandi hoolikalt tähele ümbruses toimuvat . Eriti märgati ning ka matkiti loomade toitumisharjumusi ja söödavate taimede valikuid .

Kõige esmased ravimtaimed, mida inimene kasutas, olid loomade poolt juba kasulikeks avastatud. Loomad oskasid ka mürgiseid taimi vältida ja nad teadsid mõnede taimede kohta, millisel aasta-ajal on nad söödavad ja millisel mürgised. Mõnede tervishädade korral otsisid loomad välja kindlaid taimi, mille söömine vaevusi vähendas. Varajane inimene pani seda kõike tähele ja proovis järgi.

Primitiivsetes ühiskondades kogunesid ajapikku teadmised ravimtaimedest ja nende kasutamisest. Sellega tegelesid kogenud vanemad naised , kes oskasid ravimtaimedest valmistada mitmesuguseid segusid ja tõmmiseid. Oli ka kombeks teha raviprotseduure mitmete šamanistlike rituaalide ja trummipõrina saatel tantsides rituaaalseid tantse, saavutamaks loodusvaimude toetust ja kaitset.

Omandatud tarkused ja ravikogemusid kandusid põlvest põlve ja inimesed täiustasid neid uute tähelepanekutega. Ka tänapäeval leidub veel üksikuid nn. ’primitiivseid’ suguharusid puutumata loodusega paikades (näiteks Amazonase jõe džunglites) kes pole valget inimest üldse näinud, (mis muidugi on nende õnn! ) Need inimesed on väga hästi organiseeritud, vitaalsed ja tugevad, tunnevad loodust ja ravimtaimi hästi ja tulevad oma eluga edukalt toime.

Määratlust - ’primitiivsed’ tuleks võtta huumoriga, sest pigem oleme meie teiega täiesti abitud ja primitiivsed, kui satume silmitsi metsiku loodusega, kus puudub keskküte, soe dušš või supermarket nurga taga.....
Peab tunnistama, et aktiivne inimühiskond on loodusega kooskõlas elades kordi tervem ja elujõulisem, kui tsivilisatsioonis hellitatud ja vaid arvuti kohal koogutav füüsiliselt nõrk inimene....
See on tõsine ja omaette teema, kuid väljub praeguse kirjatüki raamidest ....

Vanast-ajast teada-tuntud ja arenenud riikides hakkasid jõudsalt arenema mitmesugused teadused ja koos nendega ka meditsiinilised teadmised ja oskused. Oluliselt täienesid teadmised ravimtaimedest ja igasugustest, vahel ka kummalistest ravivõtetest. Liitusid erinevate rahvaste, ida ja lääne arstikunsti kogemused .
Keskajal hakati arsiteadust õpetama ülikoolides ja tollased arstid olid juba kõrgelt haritud ja lugupeetud inimesed. Millegipärast kirurgiat ei peetud arstile vääriliseks erialaks ja seetõttu kandus kirurgiline tegevus habemeajajate tsunftidesse, kus osavamad noakäsitlejad õppisid teostama lihtsamaid kirurgilisi manipulatsioone. Alles hiljem, seoses anatoomia parema tundma õppimisega võeti kirurgia ka ülikoolide õppekavadesse.

Kaasaegne arstikunst on kõrgelt arenenud ja pidevalt, väga kiirelt edasi arenev.
Vaatamata üldisele heale tasemele on arstikunst alati ja igal ajastul toetunud suuresti arsti isikuomadustele, teadmiste ulatusele, motivatsioonile, kogemusele ja suhtlemisoskusele patsiendiga. Sama tähtsad on käeline osavus ja kiire reageerimisvõime koos julgusega otsuseid vastu võtta kriitilistes situatsioonides.

Arstikunsti juurde kuuluvad samuti ravimite toime hea tundmine ja nende kasutamise ning omavahelise kombineerimise oskused-kogemused.
Arstid on inimesed meie hulgast ja nende isikuomadused ja võimed on erinevad, nagu meil kõigil. On tavalisi, häid ja väga häid arste.

Olen paljude aastate jooksul näinud ja koos töötanud igasuguste kolleegidega ja olen nõus paljude arvamusega, et väga heal arstil on lisaks heale haridusele ja kõrgele motivatsioonile olemas veel üks lisaväärtus ehk nn. X-faktor.
Loogiliselt ja teaduslikult pole võimalik X-faktorit määratleda. See on mingi müstilise varjundiga isikuomaduste kombinatsioon, mis väljendub nn. ’õnneliku käe’ fenomenis, mis on looduse poolt kingitud ’arstiks sündinud ’ inimestele.

Nagu teada on kogu meditsiiniline tegevus üsna ’pime maa’ isegi tänapäevaste diagnostiliste ja ravivõimaluste valguses. Soovitud positiivne tulemus on eeldatav, kui on toimitud õigesti ja reeglitele vastavalt, kuid raudset tagatist pole mitte kunagi olemas ühegi raviprotseduuri ega operatsiooni puhul ......

Alati, haiguse igas faasis võivad tekkida ootamatud tagasilöögid ja ettenägematud tüsistused, mis muudavad patsiendi paranemise küsitavaks või on koguni eluohtlikud.
On olukordi, kus arst peab sekundite jooksul tegema õige otsuse ja koheselt tegutsema, et elu päästa. Ei ole aega täpsustada seisundi halvenemise põhjusi või teha lisauuringuid, tuleb vaid tegutseda .....ja kohe..... !

Sellises ahtas olukorras hakkab ’õnnistatud käega’ arstil tööle sisemine tunnetus ehk ’kõhutunne’ (’gut feeling’ ingl.k.), mis suunab ainuõigele otsusele ja selle kohesele täitmisele.
Ja, oh imet! Vaistlik otsus osutus ainuõigeks, mis päästis inimese elu. Hilisem näitajate ja tegevuste analüüs näitas, et vaistlik otsus oli parim võimalikest.

Selliseid arste pole palju, kuid neid on. Neil on väga vähe saatuslikke ebaõnnestumisi, sest nad julgevad erakordsel vajadusel väljuda üldtunnustatud tegutsemise skeemidest ja minna spontaanselt mingile täiesti uuele võttele, mis lahendab olukorra.....

Valdkonnad, kus kõige rohkem ootamatusi võib tekkida on sünnitusabi ja igasugune kirurgia koos anesteesiaga (narkoosiga). Ka pediaatriline tegevus on ohte ja ootamatusi täis, seda eriti imikute ja väikelaste puhul.
Siinkohal tahaksin manitseda kõiki naisi, kes soovivad kodus sünnitada, sellest kindlasti loobuma.
Ei ole valdkonda, kus oleks rohkem ettenägematuid ohte ja probleeme, kui sünnitusabi. Seal on kaks elu korraga kaalul. Haigla tingimustes saab vajadusel kohest kõrgtasemelist abi anda, mis aga kodustes tingimustes puudub....Sellised riskid ei tasu ennast üldse ära!

Tulles veelkord X-faktori juurde tagasi ja meenutades kunagisi kolleege ja õppejõude, siis on olnud mõned neist eriti ’õnnistatud käega’.
On olnud ka napsulembeseid, kuid väga andekaid arste, kes tegid oma tööd nagu kulda, kõik õnnestus neil ja haavad paranesid kiiresti.

On nähtud ka igati ontlikke, tarku kolleege, kelle protseduuridele alati mingi tüsistus kaasa tuli, kuigi kõik oleks pidanud olema tip-top arstliku poole pealt.....
Olgu meditsiini tehniline pool kuitahes kõrge tasemega, siiski jääb arsti otsus ja tegevus määravaks patsiendi aitamisel ja ravimisel.

Tänapäeva arstiteadus on tehniliselt väga kaugele arenenud, suurel määral ravimitest sõltuvaks muutunud, kuid samal ajal ka patsiendi inimlikust poolest distantseerunud, millest on kahju!
Arstiteadus on ääretult lai valdkond, haarates enesesse puhtalt teadusliku uurimistööga hõivatud meedikuid kes töötavad väga mitmetes meditsiiniliste süva -uuringutega tegelevates laborites omal maal ja väljaspool.

Praktilise arstitööga teglevad arstid on kvalifitseerunud mõnele kitsamale erialale, nagu kardioloogid, neuroloogid, uroloogid, pediaatrid , nefroloogid jne, jne. Erialasid on tänapäeval palju ja mõned neist on üsna kitsa valdkonna või spetsiifilise protseduuri kesksed.
Lisaks on arstid tööl kliinilistes ja biokeemia laborites, samuti patoloogia osakondades, kus patoloogid vormistavad paljude erinevate haiguste diagnoosid (ka pahaloomulised!), vastavalt uurimiseks saadetud koetüki mikroskoopilise uurimise tulemustele.
järgneb...

laupäev, 20. oktoober 2012

Typhon

Tutvustan järjekordset Neptuunitagust taevakeha, millest seni väga vähe juttu olnud.Avastati ta 5. veebruaril 2002.a ja asus 4.58 Lõvis, oli retrograadne.Täpseid aspekte planeetidega pole, lähim aspekt on sekstiil Saturniga Kaksikutes ja opositsioon Neptuuniga. Aga on täpne kvadratuur väikeasteroid Gorgoga (õudus) Skorpionis! Tema astronoomiline tähistus on 2002 CR 46 ja number väikeplaneetide kataloogis on 42355, mille sai 26. mail 2002. Nimi anti 9. novembril 2006. Jaanuaris 2006 avastati ka tema kaaslane kuu, mis sai nimeks Echidna. Tiiru ümber Päikese teeb 230 aastaga.

Pole seni veel kentauridega lähemalt tegemist teinud. Välja arvatud Damocles, mille kohta on materjal ja näited blogis olemas Neid kentaure on üsna palju ja nemad vajaksid samuti lähemat tutvustamist. Ehk kunagi jõuab järg ka nendeni. Veel on mitmeid Neptuunitaguseid taevakehi, milledel ka nimi olemas, kuid lähemalt pole seni nendest kirjutanud. Tasapisi jõuab järg ka nendeni.

Võtsin aga Typhoni ette seepärast, et ta täisring on lähedane plutiinodele ja tema orbiit on üsna omapärane. Kaugeim orbiidi punkt jääb 58 au ja lähim 17 au kaugusele. Üsna piklik ellipsikujuline orbiit. Liigitatakse ta SDO (scattered disc objekt) grupi taevakehade hulka. Sel sügisel liigub ta 9-10 kraadi kandis Kaaludes.

Lisaks tema mütoloogiline taust paelub. Typhon oli kohutav maosarnane koletis, kelle silmadest paiskusid välja tuleleegid. Tema sünnitajaks oli maaema Gaia, kui ta koos teiste Titaanidega Tartarosesse saadeti. Titaanid olid olendid, kes valitsesid maailma enne Olümpose jumalaid. Nad tõukasid troonilt oma hirmuvalitsejast isa Uranose ning asendasid ta Kronosega. Kronos omakorda neelas alla kõik oma lapsed peale Zeusi, kes kasvatati salaja üles.

Kreeka müüdi järgi tahtis Typhon saada maailma valitsejaks, ülijumalaks, kuid hiljuti troonile tõusnud Zeus hävitas ta võimasa piksenoolega. Mõne uskumuse kohaselt on Sitsiilias asuva Etna mäe vulkaaniline tegevus põhjustatud sellest, et Typhon on sinna alla vangistatud. Kuid tegelikult oli Zeusi ja Typhoni vaheline võitlus üpris tasavägine. Ühel hetkel sattus Zeus abituna koopasse, olles ilma nii oma relvadest kui kehalisest jõust.Õnneks tuli talle sel korral appi jumalate käskjalg Hermes. (Merkuur). Enne lõplikku kaotust sigitas Typhon tohutu merekoletise Kimääri, kelle tappis hiljem kangelane Perseus.

Lugedes neid Kreeka mütoloogilisi lugusid ja seostades neid tänapäeval arvatud Päikesesüsteemi tekkimisega, arvan, et müüdid kirjeldavad suuri kosmolisi muutusi, kui planeedid muutsid oma asukohti Päikese suhtes. Mujal, teistes tähtkujudes eksoplaneete avastades, jõutakse järeldusele, et alates sealse Päikese järel tulevad kõige suuremad planeedid ja nende suurus muutub kahanevas järjekorras. Teisiti öeldes, Päiksele kõige lähemal on kõige suurem planeet ja kaugem kõige väiksem.

Meil on see järjekord sassis.Päiksele kõige lähemal kõige väiksem (Merkuur) ja keskel kõige suurem (Jupiter). Miski suur ja vägev ilmaruumi sündmus on selle niimoodi paika seadnud. Ja müüdid siis kajastavd seda sündmust.

Eesti keeles on temast kirjutanud Tuulepesa foorumis Vikker (mai 2012). Alljärgnev siis tema sulest. Näited lisasin omaltpoolt juurde.

Kui aastaid tagasi tundus 3-4 aasta pikkune Uraani-Pluuto kvadraat väga väga pikk, siis nüüd on ridamisi tulnud infot, et oleme siin elukestvalt oma teadvuse võimalusi kasutamas ja välised jõud panevad kõiki valiku ette. Ja valik on see, mida teha kõige sellega, mida ajastute jooksul on kogutud. Ja mis on "suure mäe all peidus". Peita võidakse kõike. Imelistest kalliskividest kuni millegini mis on "mustemast mustem". Ja nüüd mäed nihkuvad omadelt kohtadelt ja hingesügavustest väljavoolavaga tuleb miskit ettevõtta. Ja valida on ainult mida ettevõtta, väljavoolamist seisma panna pole võimalik. Uraani-Typhoni vastaseisu saame aastani 2028. Nii et igaühele jagub suurepäraseid võimalusi, vastavalt oma sünniajale.

Vikkeri pandud link teema juurde. Sealt leiab mitmeid märksõnu ja näiteid isikutest, kelledel Typhon on olulisel kohal nende horoskoobis.

http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Typhon.htm

Uraani ja Typhoni vastaseis
See peaks võimaldab väga võimsalt kõike seda, mida Typhoni välja toob, uuendada. Samas võib ka see tekitada Typhoni vastast mässu või vastuseisu Uraani uuendustele. Seda siis vastavalt sellele, millise printsiibiga teadvus end samastab ja mida ta välja delegeerib teistele esindada.

Exact 16 December 1976 10:37:08 10 ta 11'43" Rx 10 sc 11'43"
Exact 30 March 1977 10:45:14 10 ta 59' 7" 10 sc 59' 7" Rx
Exact 14 November 1977 22:10:12 12 ta 45'13" Rx 12 sc 45'13"
Exact 11 May 1978 7:54:23 14 ta 7'58" 14 sc 7'58" Rx
Exact 19 October 1978 0:13:49 15 ta 24' 2" Rx 15 sc 24' 2"
Exact 23 June 1979 8:40:14 17 ta 22'15" 17 sc 22'15" Rx
Exact 16 September 1979 14:13:06 18 ta 3'34" Rx 18 sc 3'34"

Exact 09 November 2008 21:10:28 18 vi 52'17" 18 pi 52'17" Rx
Exact 16 January 2009 18:03:42 19 vi 46'25" Rx 19 pi 46'25"
Exact 20 October 2009 2:09:23 23 vi 25'34" 23 pi 25'34" Rx
Exact 17 February 2010 1:24:07 25 vi 0' 6" Rx 25 pi 0' 6"

Exact 06 October 2010 12:44:17 28 vi 1'18" 28 pi 1'18" Rx

Exact 13 March 2011 2:49:07 0 li 3'41" Rx 0 ar 3'41"
Exact 25 September 2011 18:30:50 2 li 35'17" 2 ar 35'17" Rx
Exact 02 April 2012 8:01:42 5 li 0' 3" Rx 5 ar 0' 3"
Exact 15 September 2012 13:18:37 7 li 5'57" 7 ar 5'57" Rx
Exact 21 April 2013 21:55:56 9 li 49'36" Rx 9 ar 49'36"
Exact 07 September 2013 8:01:45 11 li 32'25" 11 ar 32'25" Rx

Exact 10 May 2014 8:00:43 14 li 32'20" Rx 14 ar 32'20"
Exact 30 August 2014 20:28:51 15 li 54' 9" 15 ar 54' 9" Rx
Exact 27 May 2015 17:52:16 19 li 8' 1" Rx 19 ar 8' 1"
Exact 24 August 2015 1:35:31 20 li 10'48" 20 ar 10'48" Rx
Exact 11 June 2016 23:10:58 23 li 36'23" Rx 23 ar 36'23"
Exact 17 August 2016 4:30:40 24 li 22'21" 24 ar 22'21" Rx
Exact 26 June 2017 3:29:15 27 li 56'44" Rx 27 ar 56'44"

Exact 05 July 2018 19:22:18 2 sc 7'31" Rx 2 ta 7'31"
Exact 20 August 2019 15:39:44 6 sc 35' 7" 6 ta 35' 7" Rx
Exact 01 September 2020 11:53:52 10 sc 34'29" 10 ta 34'29" Rx
Exact 27 June 2021 8:25:30 13 sc 39'20" Rx 13 ta 39'20"
Exact 16 September 2021 18:32:56 14 sc 28'58" 14 ta 28'58" Rx

Exact 19 June 2022 19:51:22 17 sc 15'18" Rx 17 ta 15'18"
Exact 03 October 2022 6:12:29 18 sc 17'54" 18 ta 17'54" Rx
Exact 11 June 2023 6:42:13 20 sc 45'15" Rx 20 ta 45'15"
Exact 20 October 2023 16:13:47 22 sc 1'13" 22 ta 1'13" Rx
Exact 31 May 2024 16:30:49 24 sc 9'21" Rx 24 ta 9'21"
Exact 07 November 2024 4:09:19 25 sc 39'11" 25 ta 39'11" Rx
Exact 20 May 2025 19:00:07 27 sc 27'39" Rx 27 ta 27'39"
Exact 27 November 2025 7:20:14 29 sc 12'14" 29 ta 12'14" Rx

Exact 07 May 2026 23:32:14 0 sa 40' 5" Rx 0 ge 40' 5"
Exact 20 December 2026 12:19:44 2 sa 41'18" 2 ge 41'18" Rx
Exact 21 April 2027 19:20:53 3 sa 46' 5" Rx 3 ge 46' 5"
Exact 21 January 2028 5:56:11 6 sa 9'18" 6 ge 9'18" Rx
Exact 26 March 2028 19:56:33 6 sa 43'11" Rx 6 ge 43'11"

Nagu näha on praegu alguses olev vastaseis tunduvalt pikem eelmises. Nii et toon välja ka Uraani-Typhoni ühendused :
Vaadates aga ühenduste seise, mõtlesin et siin on nüüd mingi viga. Aga ilmselt pole. Typhon peab liikuma mingil väga huvitaval trajektooril. Vahe vastaseisude vahel justkui eeldaks et vahepeal võiks olla ühendus.
Aga tegemist on siis ühe ja sama vastaseisuga, mis on nn vahet pidanud. Ühendus, mida see väga pikk vastaseis lahendab on toimunud:

Exact 01 May 1924 8:34:44 20 pi 17'46" 20 pi 17'46"
Exact 04 September 1924 2:29:32 19 pi 52' 6" Rx 19 pi 52' 6" Rx
Exact 01 February 1925 7:15:54 19 pi 19'59" 19 pi 19'59"
http://issuu.com/heietuli/docs/typhon

Vikkeri kirjapandu lõpp.
järgneb...

kolmapäev, 17. oktoober 2012

Russia 232 - 3

Enne kui appi võtta ajalugu, et konkreetsemalt nähas, kuidas Russia oma osa täidab valitsejate nataalkaartides ja troonile tõusmisel, mõned soovitused vene asteroidide kasutamisest tavainimese elus. Kui uurite mundaanastroloogias sündmusi, mis seotud Venemaaga, siis oleks loomulik vene asteroide kaasata. Teistel juhtude, kui näiteks on kavas sõita Venemaale puhkama või tööasjus, siis tuleks vaadata, kus peamised vene asteroidid oma kaardis on, mida nad transiidis või progresiivis teevad. Samuti ei tee paha teha ruumiastroloogia kaart ja vaadata, millised planeedijooned läbivad Venemaad. Kõikide nende meetodite abil saab ette näha, kas maa sobib teile või on kole vaenulik, kas on soodus aeg sinna sõita ja palju muudki kasulikku infot.

 
Ega valitsejaks ikka niisama ei saada, peab olema ka taevane toetus, pärimisõigusest üksi on vähe. Ja seda on näha nii nataalides kui võimule saamise kaartides.

 
Aleksander Nevski, 30.05.1220:

Russia konjunktsioon Russ`iga Jääras
Karma konjunktsioon Lilith-Pandora ühendusega Kaljukitses
Patria konjunktsioon Uraaniga Kaaludes
Nevski konjunktsioon Medvedev-Jupiter ühendusega Vähk/Lõvi piiril
Hel konjunktsioon Marsiga Lõvi
Imperiatrix konjunktsioon Merkuuriga Sõnnis

Nevski Päike on Rjuriku Jupiteril. Ja asteroid King Rjuriku Põhjasõlmel Neitsis. Slavia Rjuriku Pluutol Jääras.

Võimule sai ta 16-aastase noorukina 1236. aastal, siis kui transiitsed Saturn ja Neptuun ning asteroid Novgorod tema Päikese peale jõudsid. Temast sai Novgorodi vürst, kus ta valitses 1251.aastani, mille järel asus suurvürstiks Vladimirisse. Täpset võimule saamise kuupäeva pole teada, seepärast ei saa vene asteroidide aspekte ja seoseid välja tuua. Arvatavasti Russia liikus Jääras ja tegi ühenduse tema nataali Russiaga.
Ivan III nataal 22.01.1440:

Russia konjunktsioon Jupiteriga Veevalajas
Karma konjunktsioon Päike-Hel- Konstitutsya-Patriaga Kaljukits/Veevalaja piiril
Russ konjunktsioon King Ambur/Kaljukits piiril

Tsaariks saamise eeldused seega peale troonipärimise õigust ka taeva poolt antud.

Troonile asumine 28.03.1462:

Russia konjunktsioon Veenusega Sõnnis, täpsem on ühendus Slaviaga
Patria konjunktsioon Karma-Imperiatrixga Kaksikutes
Russ opositsioon Pluutoga Lõvis
Moskva konjunktsioon Merkuuriga Kalades

Perun konjunktsioon Muskau`ga Jääras
Seos Rjuriku kaardiga – täpselt samas kraadis, kus asus Russia, oli Rjuriku Must Kuu.

Tema valitsemine näitas, et ta omas just selliseid iseloomujooni, mis on vajalikud edukale valitsejale: ta oli osav ja ettenägelik poliitik, vajadusel kaalutlev, ettevaatlik ja salakaval (Neptuuni ja Musta Kuu ühendus), võimeline kannatlikult ootama ja tegema kompromisse, kuid samas sihikindel püstitatud eesmärkide saavutamisel. Tema valitsemise ajal (1462-1505) leidis Venemaa esimest korda Euroopa tunnustust, õigem oleks öelda, et eurooplased “avastasid” ootamatult Venemaa. Tänapäevalgi alustavad paljud lääne ajaloolased Vene valitsejate genealoogiat Ivan III-st.

Vassili III nataal 25.03.1479

Russia konjunktsioon Patria-Karma-Lilith-Põhjasõlm Vähk/Lõvi piiril

Juba see üksi näitab tulevase tsaari jõudu ja tegemisi, mida ka ajalugu kinnitab

Moskva konjunktsioon King Sõnnis
Russ konjunktsioon Saturniga Neitsis
Muskau konjunktsioon Pandora-Ceresiga Kaksikutes
Troonile asumine 14.04.1502:

Russia konjunktsioon Päikesega Jääras
Russ konjunktsioon Slavaiaga Kaljukitses
Muskau konjunktsioon Saturn-Luciferiga Kaksikutes
Patria täpne opositsioon Must Kuu Neitsis
King konjunktsioon Jupiteriga Sõnnis

Need olid peamised asteroidide aspektid, mis kaasenesid siis troonile asumisega. Seos Rjuriku kaardiga. Päike Pluutol Jääras, Must Kuu Saturnil, Marss Merkuuril.

Vassili III-t peetakse valitsejaks, kes lõpetas Ivan III alustatud Vene maade “kogumise”. Oma valitsemisaja (1505-1533) jooksul ühendas ta kõik Kirde-Vene ja Loode-Venemaa alad, mistõttu teda on kutsutud “viimaseks Vene maa kogujaks”. Venemaa ajaloos domineeribki seisukoht, et Vassili III viis vaid lõpule need sise-ja välispoliitilised algatused, mille tema isa Ivan III oli aluse pannud. Tugevdades järk-järgult keskvõimu, hävitas Vassili III osastisvalduste süsteemi praktiliselt täielikult.
Ivan Groznõi nataal 25.08.1530

Russia kvadratuur AC-ga Kaljukitses, ülitäpne kvinkunks Jupiteriga Neitsis, täpne opositsioon Pallasega

Karma konjunktsioon Must Kuu ja MC-ga Amburis
See peaks selgelt näitama tulevase valitseja iseloomu ja püüdlusi ning tegemisi.

Russ konjunktsioon Jupiteriga Neitsis
Lilith konjunktsioon Hel Kaksikutes
Lucifer konjunktsioon Lõunasõlmega Jääras
Slavia konjunktsioon Päike-Marss Lõvi/Neitsi piiril
Perun konjunktsioon Uraaniga Vähis

Rasked seisud kurikuulsal Groxnõil! Ega teda muidu ei peetud üheks kõige julmemaks ja vihatumaks tsaariks ajaloos. Venemaa mäletab teda peamiselt halvast küljest ja Ivan IV kuju puudub Tuhandeaastase Venemaa monumendilt, mis püstitati 1862. aastal Novgorodi.
Troonile asumine 16.01.1547:

Russia konjunktsioon Pandoraga Kalades
Russ konjunktsioon Imperiatrixga Jäär/Sõnn piiril
King konjunktsioon Saturniga Kaljukitses

Hel konjunktsioon Kuuga Lõvis
Muskau konjunktsioon Moskva-Jupiter ühendusega Veevalajas
Seos Rjuriku kaardiga. Lucifer Päikesel, Slavia Uraanil
Venemaa Patriarhi pühitsemine 2.02.1589:

Bütsantsi impeeriumi nõrgenemine, Konstantinoopoli langemine 1204. aastal ja linna lõplik vallutamine türklaste poolt 1453. aastal pani aluse ütlusele: “Moskva on kolmas Rooma” ning õigeusu kultuuri siirdumise sinna. Otsustav samm selleks oli patriarha otsus 1589. aastast. Metropoliidi Joann pühitsemine patriarhiks Uspenski kirikus 5. veebruaril 1589. aastal. Sellest ajast sai Venemaast mitte ainult poliitiline, vaid ka usuvõimu pooluseks Euroopa kultuuris. See sündmus oli nii oluline, et taevas oli väga palju tähtsaid seoseid ja nad kõik iseloomustavad antud pühitsemise tähtsust. Osa toon siin ka ära.


Russia konjunktsioon Moskva-Muskau ühendusega Vähis mis täpses opositsioonis Varunaga
Patria konjunktsioon Popelin-Imperiatrix-Uraan ühendusega Kalades
Slavia konjunktsioon Pandoraga Kaksikutes
Karma konjunktsioon Päikesega Veevalajas

Medvedev opositsioon Marsiga Skorpionis
Hel opositsioon Logosega Jääras
Karma konjunktsioon Päikesega Veevalajas
Perun konjunktsioon Orcusega Skorpionis

Patria konjunktsioon Uraaniga Kalades
Church konjunktsioon Must Kuuga Vähis. Samas karaadis asus Rjuriku Päike

Lucifer konjunktsioon Chaos-Damocles-Pholus-Hidalgo ühendusega Kaljukits/Veevalaja piiril. Ega sellist seisu just sageli ei esine, et need loetletud omavahel koos on.

Seos Rjuriku kaardiga – täpselt samas kraadis kus oli Russia, asus ka Rjuriku Merkuur.

Rjurikute dünastia lõpp, 16.01.1598:
Russia konjunktsioon Orcusega Skorpionis, kvinkunks Uraan-Pluuto täpse ühendusega Jääras.

Samas kohas asus Rjuriku Pandora ja paar kraadi eespool ka Orcus. Rjurik lõi riigi, kui Skorpionis asusid viie kraadi piires Orcus, Pandora, Makemake, Logos ja Quaoar. Ja dünastia lõpetas siis Orcuse ja Russia ühendus tehes oposit. Makemakele. Rjurikute dünastia kestis siis 736. aastat. Neptuunitagused väikeplaneedid jõudsid teha kaks ja pool ning Orcus kolm täisringi.

Ja dünastia lõppedes, selleks oli Fjodor Ivanovitshi surm, asus Marss täpselt Rjuriku Marsi-Russia ühendusel Kaksikutes. Ning ka Jupiter sisuliselt samas kohas. Huvitav seegi, et dünastia lõppedes oli täpne Uraan-Pluuto ühendus Jääras, samas kohas, kus asus Rjuriku Pluuto. Rjuriku Uraan ise oli ühenduses Päikese ja Novgorodiga Vähis, kui võtta aluseks, et riik moodustati 6.juulil 862. aastal.Rjuriku Neptuun oli Veevalajas, nüüd dünastia lõppedes Lõvis ja opositsioonis selle Neptuuniga.

pühapäev, 14. oktoober 2012

Russia 232 - 2Russia Venemaa poliitmaastikus 9 kuni 16. sajand

Rjurik loob Vene riigi 6.07.862:

Russia konjunktsioonis Marsiga Kaksikutes ja kvadratuuris Saturniga Neitsis.Venemaa väikesed vürstiriigid olid siis omavahel pidevas sõjas ja konfliktis ning selle lõpetamiseks kutsutigi võõramaalased korda ja stabiilsust looma. Lähemalt sellest on kirjas siis eelpool mainitud tähed ja võim artiklis.

Vähis asteroidid– Karma, Novgorod, Bellona, Ceres, Leningrad, Petropolitan
Rjuriku Venemaa loomise põhirõhk on seega Vähi märk, täpsemini öeldes Vähk-Kaljukitse telg. Selle järgi on Venemaa Vähk-Kaljukitse maa, tema valitsejate järgi siis kogu edasine eksistentsi peaks vaatama. Isake tsaar kui Saturn, karm, sünge, range, despootlik ja selle vastandiks siis Kuu – rahvas. Ühe võimalike kaardi järgi loodi riik Kuu-Saturn ühendusega Neitsis. Siit kas see ütlus, et Venemaa vajab karmi isakeses kätt, et maad ja rahvast valitseda.Kust tuleb see Venemaa Veevalajasse arvamine, seda täpselt raske öelda. Rjuriku ajal oli ainult Neptuun selles märgis. Ehk Rjuriku riigi asutamise aja AC oli seal?

Paljud peavad Venemaad kurjaks ja salakavalaks riigiks. Seda võiks otsida Skorpioni märgist. Ja märgis on mitmeid väikeplaneete – Orcus, Makemake, Pandora, Quaoar ja Logos. Kogu see kooslus laias laastus opositsioonis Medvedeviga, mida mina võtan kui Venemaa sümbolit (vene karu). Kas aga sellest piisab ja on tõendatud, et kurjus ja vaen just sealt tuleb. Märgis mitmed loojajumalused.

Tuleviku võimukantsi asukohana ilmutavad end asteroidid Leningrad ja Petropolitan, mis on omavahel ühenduses. Vähi energeetiline kogum on oposit. Patriaga (isamaa).Mingit aimu, mis riigist edasi saab, peaks andma Põhjasõlme ühendus Hel`ga Neitsis. Slaavlasi ja nende maad peaks sümboliseerima ka Slavia, mis on ühenduses Russia ja Marsiga! Võib ju Slaviat tõlgendada kui au või kuulsust, ei teagi, kumb õigem oleks, rahvus, maa või kuulsus? Või nad kõik kolm tähistavad seda. Riigi võimu ülekandumine teise kohta, Kiievisse, sellele viitab ehk Kiev Kalades täpne kvadratuur Marsiga. Samuti räägib see linna väevõimuga ülevõtmist, millest ajalugu ka pajatab.

Ukraina rahvaste ühendamine 28.06.988:

Russia konjunktsioon Kiev`i ja Vladimiriga Sõnnis

Teadagi kuidas sel ajal ühendamine toimus, ikka jõu ja vägivallaga. Ja ühendajaks oli tolleaegne valitseja Vladimir I. Medvedev konj. Kuu (keskpäev) Neitsi – suurem maa allutas teise maa ja rahva oma alla. Siin võiks mõelda ka nii, et Ukraina maa on põllumajanduslikumalt palju viljakam kui Venemaa stepiavarused. Ja seda ta ka on.

Konstitutsya konjunktsioonis Uraaniga Kaljukitses
Moskva konjunktsioonis Muskau`ga Kalades
Päike-Veenus-Pandora opositsioonis Jupiter-Saturn ühendusega Kaljukitses
Slavia täpne opositsioon Karmaga Skorpionis
Medvedevi konjunktsioon Lilithiga Neitsis
Ukraina opositsioon Hel`iga Veevalajas
Patria opositsioon Hel`ga Veevalajas ja kvadratuuris Luciferiga Sõnnis

Asteroid Konstitutsya tähistab mitte ainult tänapäeva seadusi (põhiseadust) vaid minu meelest neid ka seadusi ja ukaase varasematel aegadel.Midagi peaks tähendma ka Moskva konjunktsioon Muskauga Kalades.Ehk tulevase pealinna rajamist jõe äärde.Jupiter-Saturn ühendus pani aluse uuele majandus-poliitilisele tsüklile.Ukraina vastasseis Hel`´iga, viide tuleviku väljavaatele olles siis teise rahva alluvuses.

Päikese opositsioon Jupiter-Saturniga samuti viitab võimu ja vaimu konfliktile. Slavia täpne opositsioon Karmaga, siin ma näen slaavlaste ja ukrainlaste igipõlist probleemide pundart. Kuna Venemaad loetakse Veevalaja maaks, siis antud sündmuses on Ukraina Lõvis ja nemad peavad end siis venelaste vastandiks, juhtivamaks rahvaks, kui mööda steppe rändavaid venelasi. Nendest äratoodud seisudest pärinevad vaenujuured, mis tänapäevalgi esile tulevad. Niipalju kui olen kokku puutunud ukrainlastega (teenisin vene sõjaväes osa ajast Ukrainas), siis suhtumine kahe rahva vahel polnud just alati see kõige sõbralikum.

Samal aastal võttis Kiievi suurvürst Vladimir I vastu ristiusu ning teda peetakse Vene õigeusu kiriku isaks. Ja see on tihedalt seotud Ukraina rahvaste ühendamisega. Otsustage ise, Kiev-Russia on täpses konj. Vladimiriga.

Kiriku lõhenemine, 20.07.1054:
Täpsemalt sellest miks ja kuidas toimus kiriku lähenemine on samuti kirjas Venemaa – võim ja tähed artiklis (arhiiv-9 osa, 23.11.2011.)

Russia konjunktsioon Merkuuriga Vähis
Vaticana konjunktsioon Saturniga Kalad/Jäär piiril
Church konjunktsioon Pandoraga Kaaludes
Moskva Vähis kvadratuur Saturniga Jääras
Medvedev Amburis trigoon Chaosega Jääras, lähedale jääb Neptuun
Lucifer konjunktsioon Jupiteriga Lõvis
Karma-Lilith-Uraan ühendus Kaalud/Skorpion piiril
Muskau konjunktsioon Päikesega Vähis

Nagu “peab” on religioosed asteroidid samuti mängus.Lõhenemist sümboliseerib ka Uraan-Neptuun vastasseis ja Neptuuni vastas olevad Uraani kaaslased asteroidid.
Samal aastal sureb Jaroslav Tark ja algab Kiievi-Venemaa allakäik.

Moskva esmamainimine 6.05.1147:

Russia poolsekstii Saturn-Moskva ühendusega Sõnnis
Medvedev-Karma-Päike ühendus Sõnnis
Moskva täpne konjunktsioon Saturn-Pluuto-Põhjasõlmega Sõnnis
Muskau konjunktsioon Kuuga Jääras
Patria konjunktsioon Chaosega Neitsis

Kui kogu kaarti vaadata, siis selle järgi pole tulevane Moskva kuigi mõnus ega õdus ei elamiseks ega töötamiseks. Küll aga valitsemise kohana. Igasugused ootamatused, tuntus, kannatused, transpordi ülekoormatus selle linnaga on osalt kätketud Varuna-Uraan Ambur opositsiooni ning Varuna ühendusse Luciferiga. Päike opositsioonis Neptuuniga Skorpionis ei soosi samuti elukohana Moskvat.Transpordile viitab ka Merkuuri konjunktsioon Jupiteriga Kaksikutes. Moskva asutaja Dolgorukij konjunktsioon Hel`ga Vähis langeb kokku Rjuriku planeetidega Vähis. Saturn-Moskva ühendus viitab ka linnale, kus hakkab edaspidi olema ja asuma maa valitseja ise.
järgneb..

kolmapäev, 10. oktoober 2012

Russia 232

Kevadel 2012 vannutati Putin kolmandat korda presidendiks. Astroloog Abhi mainis selle puhul vestluslistis, et vaadake, jälle oli asteroid Russia Päikese lähedal ühenduses. Sellepeale tekkis mõte, et teeks õige ülevaate selle asteroidi tegemistest Venemaa ajaloos toimunud erinevate sündmuste taustal. Nii nagu sai tehtud meie Eestimaad sümboliseeriva Estoniaga. Seda oli suht lihtne teha, sest olen uurinud Venemaa valitsejate võimule pääsemisi läbi taevaste seisude ning andmeid oli üksjagu olemas.

Hetkel on Russia 27-s Kaksikute kraadis, tehes siis ühenduse Vene Föderatsiooni Varunaga. Millegagi maa end “kuulsaks” teeb, kas on oodata sündmust, mis jääb pikemaks rahva mällu? Meie jaoks on Russia positsioon seotud Tartu rahuga, eriti piiriküsimustes.Alles mõni päev tagasi tegi Riigikogu ettepaneku taastada selles küsimuse läbirääkimised. Transiitne Russia on EW kaardis Tartu peal ja läheneb riigi Lõunasõlmele.

Tartu rahu kaardis läheneb Russia Vähki jõudes Estonia peale. Enne seda Russia teeb trigooni Marsile ja Uraanile. See võib osutada, et läbirääkimised võivad tõesti uuesti taastuda.

Aga ainult Russia`t kasutades ei saa me täit pilti, kuidas sündmus on seotud Venemaaga. Seepärast tuleb kaasata veel rida teisi Venemaa kohta käivaid väkeplaneete. Nendeks on seda maad sümboliseerivad asteroidid – Moskva, Medvedev, Perun, Russ jt (nimekiri allpool). Kõrvale ei saa jääda ka otseselt tsaaride ja linnade ning suurte maaalade nimelised asteroidid. Kindlad on asteroidi seosed varasemate võimuvahetuste, tsaaride nataalidega.Esialgu piirduks ülevaates ajalõiguga, mis algab Rjurikust ja lõpeb selle dünastia lõppemisega 16. sajandi lõpus. Ära toon mõningad kõige tähtsamad, kuulsamad ning tuntumad tsaarid ja nende võimule pääsemine.

Venemaa on suur ja lai, sündmusi väga palju. Mida aeg edasi, seda rohkem on neid olnud. Eriti eelmisel sajandil. Aga ka praegune sajand on sündmustes kirju ning väga eripalgelistest juhtumitest üleküllastunud.Russia osa selles on märkimisväärne, sellest tuleb kunagi hiljem lähem ülevaade. Mitmeid Venemaaga seotud seise ja seoseid olen avaldanud artiklis Venemaa – võim ja tähed, mis veel on pooleli. Blogis on avaldatud seni 16 osa. Eks üritan seda teemat ikka lõpuni viia? Kuid antud artiklis pööran peatähelepanu just vene asteroididele ja aspektide äranimetamisega.

Ei hakka asteroidide positsioone kraadidena ära tooma, see koormaks teksti lõputute arvudega ära. Kellel suurem huvi, see saab kuupäeva järgi ise need leida. Samuti ei too eriti ära sündmuse planeetide seise ja aspekte. Ära märgin aga mõningad seosed millegi kaardi suhtes, kui see huvitav näib.

Ehk keegi leiab endal jaoks midagi huvitavat? Väikeplaneetide sümboolika ja märkide omaduste kaudu saab igaüks ise mõtiskleda, kuidas taevas loob olukordi ja kuidas need maises maailmas realiseeruvad. Ise ma küll mitmete seisude puhul ikka ja jälle üllatusin, kui palju taevas loodud seis mõjutab maapealseid tegemisi. Seda oli ka arvata aga ikkagi teeb millegi leidmine või seis toreda avastusena rõõmu.

Natuke ka asteroidist endast.Russia kuulub Marsi tagusesse asteroidide vöösse ja avastati üsna ammu, 31. jaanuaril 1883. aastal Johann Palise poolt Viinis. Nimetati siis Vene impeeriumi auks Russiaks.Tiiru ümber Päikese teeb tsipa üle nelja aasta (ca 1487,5 päeva). Läbimõõt ca 53 km. Avastamise ajal asus null kraadi ja 11 min. Neitsis ja oli retrograadne.

Avastatud Russia tegi päevakaardis ühenduse Konstititutsyaga, kvadratuuri Pluutoga Sõnnis, kvinkunksi Marsiga Kaljukitses ja opositsiooni Moskvaga Kalades.

On teatud seosed asteroidi avastamise kraadi ja varasema ajaga, kas täpselt või siis hästi lähedal. Null kraadis Neitsis asus Moskva esmamainimise ajal Chaos. A. Nevski nataalis asus seal 7 minuti kaugusel Pluuto.
Ka Konstantinopoli langemise ajal asus seal Chaos.I.Groznõi Päike. Patriarhi pühitsemise (1589) Põhjasõlm, M.Romanovi nataali Marss, Põhjasõja Narva lahingu Põhjasõlm, Peeter III troonile saamisel kaks asteroidi – Peter ja Perun. Borodino lahingu Marss null Neitsis ja Põhjasõlm 29.02 Lõvis.

Nikolai I nataali AC, Venemaa pärisorjuse kaotamise (1861) Päike tegi täpse opositsiooni sinna kraadi. Nikolai II nataali Põhjasõlm. Venemaa kõige võimsama aatompommi – Tsar bomba – lõhkamise (30.10.1961) täpselt Must Kuu ja 15 min. eemal ka Uraan. Nii, et seoseid läbi aja on mitmesuguseid.

Ehk omab mingit tähtsust või viitab mingile seostele ka mõne planeedi või muu taevakeha lähedus sellele null Neitsi kraadile. Toon need igaks juhuks mõned ära. Ivan III Põhjasõlm oli 3.41 Neitsi.Ivan Groznõi Päike 1 Neitsi. Patriarhi pühitsemise Põhjasõlm 1.19 Neitsi. Mihhail Romanovi Marss 29.26 Lõvi. Põhjasõja Narva lahingu Põhjasõlm 29.07 Lõvi.Nikolai II Põhjasõlm 1.01 Neitsi.

Teised vene asteroidid oleksid järgmised, mida siis Venemaa sündmustes saab edukalt kasutada ja nad üsna hästi sümboliseerivad antud sündmust. Kõiki muidugi ei pruugi kasutada, tuleb välja valida need, mis kõige enam haakuvad antud sündmusega, teised lihtsalt kõrvale jätta. Aga algul võiks nende asukoht ja aspektid siiski endale paika panna ja siis ette võtta selekteerimine. Peale riigi üldiste asteroidide kasutan veel riigi juhtide eesnimelisi ja ka geograafilisi asteroide.

Russia 232
Russ 69311
Medvedev 17000
Perun (vene mütoloogia) 4250
Dobrynya (vene mütoloogia) 4762
Slavia (au, kuulsuse või slaavlaste maa) 2304

Komsomolia 1283
Konstitutsija 2008
Veteranija 2011
Pobeda (sümb. sõja võite) 1908

Pyatiletka (nimetatud plaanimajanduse auks) 2122
Tovarishc (seltsimees) 2787
Tselina (uudsimaa) 2111
Jubilatrix (Jubileinaja) 652

Peamised geograafilised asteroidid:
Moskva 787
Muskau 29053
Moskvina (ehk sobib kõlaliselt) 2915
Kiev 2171
Ukraina 1709

Leningrad 2046
Nevanlinna 1679
Peterburgtrista 30724
Petropolitana 830
Yakutia 2607
Siberia 1094

Wladilena (Lenin) 852
Ulyanov (Lenin) 2112
Volodija (Lenini eesnimi) 1380
Vladimir (Putin) 1724
Putilin (ehk sobib Putini puhul) 3577 või siis Vene töösturi Putilini kohta
Volodymyr (Ukrania versioon nimest Vladimir) 7633

Iwan 3634
Yossi (Jossif Stalin) 7188
Stahl (Stalin) 8154

Zoja 1793
Kosmodemianskaya 2072
Need kaks viimast on nimetatud N.Liidu ühe naispartisani kangelase auks, aga nii kummaline kui see ka ei ole, töötavad nad siis kui tegu on Venemaal olnud terroraktidega.Selle kohta on mul hulganisti näiteid, kus Zoja või Kosmodemianskaya (lühend K) on Venemaa lähiajaloos astroloogiliselt seotud õnnetuste, katastroofide ja eriti terroraktidega. Sellele Zoja ja K osalusele terroris juhtis tähelepanu ja arvas seotust terroraktidega Abhirama. Ja ma siis otsin välja viimase kahe aastakümne terroraktid Venemaa pinnal ja panin need kirja. Paar näidet ka siia.

Esimene näide.Terroriakt Stavropoli kultuurimajas 26.05.2010., milles hukkus 7 ja 12 inimest sai viga.
Zoja konj. Päikesega KaksikutesK konj. Dmytriga (president Medvedevi eesnimi) Skorpionis.
 
Teine näide. Terroristide poolt õhati pea ühel ja samal ajal kaks reisilennukit.
 Toimus see 24.08.2004. Zoja on ühenduses paljude teiste asteroididega Neitsis:
 Lakrimosa-Daedalus-Requim ja Hel.
 Koos nad siis ühenduses Jupiteriga. Päike konjunktsioonis Merkuuri ja Konstitutsijaga Neitsi alguses.
 Icarus konjunktsioonis Pandoraga Amburis ja teevad vastasseisu Russia-Must Kuu ühendusega.
 
järgneb... 

reede, 5. oktoober 2012

Valge Kuu ehk Selena 4

Oluline tähtsus on selles, kui Selena on AC peal ja Nessi vastavalt siis DC-l. Inimese eneseväljendus on seotud tema jaoks tähtsate ideedega, printsiipidega, konseptsioonidega ja selles näeb ta oma elu missiooni. Ümbritsevad inimesed näevad teda kas vaenlasena, kellel on oma ideaalid, mis ei lange kokku nende omadega. Või siis hullude ideede fanaatikuna, valetajana, petturina, kes kasutab ära oma karismat.

Selena AC-l

Selena oli AC-l Kaljukitses Turgenjevil + Jupiter, L.Caroll (Amburis) + Kuu, Röerih (Lõvis), D.Radyar (Amburis), A.Raikin ( Jäära lõpus), paavst Johannes Paulus II (Kalad). Huvi peaks pakkuma see, et Zirinovskil on samuti Selena AC-l. See seletab, miks tema plaanid ja lubadused tunduvad tema vastastele absurdsetena ja samas tunduvad täiesti vastuvõetavad tema poolehoidjate hulgas.

Täpselt AC-l on Selena R.L. Stevensonil (Aarete saar) Veevalajas, lähedale jääb ka Must Kuu. Nende varasemate kirjanikega on see lugu, et paljude puhul pole teada sündimise kellaaega ja kui täpsed nad ka on, seega pole vastavalt ka teada telgede asukohta, seepärast palju näiteid ei ole ära tuua.

Selena DC-l. Seda esineb üsna harva tuntud inimestel. Seda saab seletada selliselt, et isik ei tunne, ei usu oma jõudu ja räägib isiku oma individuaalsuse eitamisest. Täpselt DC-l on Selena R.L. Stevensonil (Aarete saar) Lõvis, lähedale jääb Põhjasõlm. M.Shelly Selena VII majas ühendus DC-ga orbiga 2.38. Filosoof Hegel Selena VI majas ühendus DC-ga on orb 3.35. Üsna lähedale jääb Selena AC-le Dostojevskil Kaksikutes.

Selena MC-l.
Selle seisuga inimene ei suuda ratsionaalselt seletada, miks ta peaks tegutsema mõne eesmärgi nimel, kuigi Selena seda tingib.Kui aga isik saavutab oma eesmärgi, siis on ta võimeline lahti saama oma sisemistest kõhklustest (Nessi IC-l) ja aru saama, kas saavutatud eesmärk oli tema jaoks tõesti oluline.Selline aspekt oli finantsistil Krupp`l (Selena konj. MC Neitsis). Selline aspekt oli ka kunstnik Dali´l (Jääras), vene filminäitlejal Shuksinil (Skorpionis), ekstratsentsil Chumakil (Neitsis).H.Ibsenil jääb Selena X majja ja ühendus MC-ga on orbiga 4.46. Palju täpsem on Selena MC-l Skorpionis A.Dumas juunioril, orb 0.20 kraadi.

Karl Marx`l on Selena X majas MC ühendus Amburis orbiga 4.52.ja ühendus Uraaniga. S.Vivekanda Selena on X majas aga orb maja tipuga on suurevõitu (5.48), kuid asudes juba X majas mõjub ta samuti eesmärgitäitmisele kaasa positiivselt. F. Nietzshe Selena jääb MC lähedale Neitsis (orb 5) X majas aga täpsem ühendus on tal Marsiga.

Selena IC-l.Vastavalt siis Nessi MC-l.

See annab sügava oma positsiooni tähtsuse veendumuse ja väline tegevus on kriitiline kontroll oma positsiooni õigsusest. Näiteks Hitleril on Selena Veevalajas IC-l ja see räägib sügavast püüdlusest muuta maailma ühendades paljusid inimesi ühe loosungi alla. Nessi Lõvis viitab, et eesmärgi täitmiseks on vajalik vägivald ning läbiviimiseks on vajalik ühtse autoriteetse raudse liidri juhtimine.

Hoopis teistsugune näide kultuuri vallast, Stanislavski teatrireformimine. Temal oli Selena Sõnnis ühenduses Pluutoga IC-l ja jäi III majja. Stanislavskil oli sisemine veendumus, et teatrimaailm ja näitlemine vajab kardinaalset muutust. Nessi oli selleks alaliseks rahuolmatuse allikaks, uute lahenduste leidmise katolisaatoriks. Iseloomulik oli tema Nessi väljendus Skorpionis ütlusega “ei usu”.

Väga vähe on uuritud seisu, kus Selena-Nessi telg langeb kokku Vertex-Antivertex teljega. See viitab inimest omavaheliste karmalistele seostele. See aitab aru saada, teadvustada oma kohta siinses maailmas. Selena ühendus Vertexiga V majas oli suurel saksa heliloojal Händelil.

Üldine kokkuvõte, 233-st isikust on ainult viiel Päikese ühendus Selenaga – S.Lem Neitsis, E.Hemingway Vähis, M.Bulgakov Sõnnis, A.Schweitzer Kaljukitses + Merkuur.

Kuu-Selena ühendus (2-l isikul)– E.von Däniken Neitsis, L.Caroll Amburis + AC.

Merkuur-Selena ühendus (6) – K.Simonov Skorpionis, A.Blok Skorpionis.

Veenus-Selena ühendus (7) – R.Ludlum Vähis, M.Mitchell Kaaludes, K.Paustovski Vähis, J.Hasek Jääras + Pallas, V.Woolf Kaljukitses + Varuna. H.G. Wells Skorpionis, B.Bjomson Kaljukitses.

Marss-Selena ühendus (7) – B.Okudzava Veevalajas, N.Gumiljov Neitsis, A.Blok Skorpionis. M Maeterlinck Jääras. F.Nietzshe Neitsis. T.Sevtshenko Sõnnis.

Must Kuu-Selena ühendus – B.Cartland Skorpionis + asteroid Barbara, A.Seghers Kaaludes, M.Gorki Veevalajas + Pallas. J.Galsworthy + Varuna Kaljukitses. A.Kivi Jääras.

Kuusõlm-Selena ühendus – R.Rolland Põhjasõlm Kaaludes, R.L. Stevenson Põhjasõlm Lõvis.
Selena ühendus või trigoon Põhjasõlmega viitab meile isiklike ideaalide ja püüdlustest, uute sotsiaalsete kultuuriilmingu tuultega kursis olla. Ja isik võib oma populaarsuse tipus olles paindlikult realiseerida oma ideid ja mõtteid. Valdkonna määrab konkreetsete faktorite asukoht horoskoobis (Selena ja sõlme asukoht).

Sellist aspekti sageli omavad poliitikategelased (Bismarc, Kerenski, Kamenev). Paljuski määrab ära “aja nägu” (Bayron, Teleman, Brüllov, A.Tolstoi, List, Lennon, McCartney, Nikulin, Raikin).

Silma jäi asjaolu, et 63 isikul oli Selena ja Pallas aspekteeritud.
Et aga ülevaade oleks mitmekülgsem ja parem andekuse ja loovuse väljatoomiseks, siis sai mängu toodud mitmed asteroidid, mis aitavad kaasa mõistmaks, kust pärinevad taeva poolt kaasa antud anded lisaks planeetidele. Nendeks on asteroidid Talent, Fanatica. Lisasin juurde veel Karma ja Skepticuse ja palju huvitavat tuli teadmises kohe juurde.Talent ehk siis anne ütleb juba iseenesest millega tegu. Igal alal on vajalik teatud annus ka fanatismi. Karma aitab näha eluülesande kasutamist ja Skepticus on samuti normaalses koguses vajalik.

Olin juba lõpetanud nelja asteroidi lisamise kaartidesse, kui äkitselt turgatas pähe, et olemas selline mõiste nagu seda on fantaasia. Ja selline asteroid on ka olemas. Egas midagi, tuli ka see mängu võtta, sest mis on looming ilma fantaasiata. Lisasin siis ka Fantaasia, et näha, kas ta omad mingit rolli isiku loomingus. Sageli on nii, et seda, mis meie arvates on fantaasia, väljamõeldis, kujutlus või lihtsalt kellegi arvates luulu, on tegelikuses täitsa olemas.

Ainult et mitte siinses materiaalses maailmas. Miks me oma konservatiivse ja materiaalse mõtlemisega arvame, et inglid, elfid, päkapikud, gnoomid, mummitrollid, haldjad, merineitsid, sookollid jne. on ainult fantaasia vili, keda kohtab ainult muinasjuttudes. Miks mõtleme nii kitsarinnaliselt. Me ei tea ju praktiliselt teistest maailmadest peaaegu mitte midagi.Esoteerikud ja vaimselt laia silmaringiga isikud, sealhulgas ka astroloogiahuvilised, on ses suhtes palju tolerantsemad ja ei eita kategooriliselt muu maailma võimalikke eluvorme.

J.Verne poleks ridagi kirjutanud ja kuulsaks saanud, kui ta poleks lisaks andele omanud fantaasiat ja kujutlusvõimet, millest nüüdseks on enamus täiesti reaalseks saanud.Või A.Christie oma kriminaalsete novellide ja romaanidega. Temal oli Fantasia täpses ühenduses Päikesega ja see kooslus kvadratuuris Marsi ning sõlmedega.Tema loomingus Marss esindab Skorpioni märgi valitsejana kriminaalmaailma.

Kui siia lisada veel Teadvuse Ookeni peavalitseja Neptuun koos abilistega, milleks oleksid meretemaatika asteroidid, oleks pilt veelgi täiuslikum. Paari aasta taguses artiklis sai ära toodud heliloojate kosmogrammides need seosed, kustkohast nad ammutasid lisaks taeva poolt antud andele, inspiratsiooni, millised merelised asteroidid kaas aitasid. Praktiliselt kõigil neil vähemasti mitu merelist asteroidi olid ühenduses planeetidega. Keda teema huvitab lähemalt, siis blogi arhiivis asub sellekohane algne artikkel 2008.a. arhiivis (Heliloojad ja maailmameri). Proovige oma lemmikirjaniku kaardis peale panna need merealased ja te leiate üsna põnevaid seise.

Kui lähemalt vaadata neid viit asteroidi, kas nad omavahel või siis planeetidega on seotud, siis saab vägagi selge pildi iga kirjaniku ande päritolust, mida nad on edukalt ära kasutanud.Talent, Fantasia ja Fanatica ning Skepticus toovad välja iga märgi olemuse ja aspektid näitavad reaalelus nende avaldumise.

Mõni rida nende asteroidide astronoomilisi andmeid. Karma on tegelikult antud Soome matemaatiku Karma auks, kuid ta väga edukalt esindab seda maailmas üldtuntud ja Indias laialdlaselt kasutatavat tegu-tagajärg sideme maagilist olemust.Ta teeb ringi sodiaagis 4,13 aastaga. Number on 3811.

Skepticus, tiir sodiaagis 3,33 aastaga. Nimi on antud paranormaalse komitee ajakirja Scientific... Paranormal auks. Sümboliseerib skeptitsismi arusaamist (kr. k. kaine kahtlus). Number on 6630.

Talent, number on 33154. Tegelikuses on sellise perenimega ameeriklaner David L. Talent, kes oli seotud kosmose uurimustega läbi NEAT programmi, oli meeskonna liider. Eesti keeles aga sümboliseerib annet ja andekust, erilisi oskusi, talenti. Ja ka inglise keeles tähistab ta samuti talenti, annet.

Fanatica, tiir sodiaagis 3,76 aastat, number on 1589. Tuleneb ladina keelse “fanatism, jäägitult ustav” , maailma astroloogias karm ja range poliitiline kurss. Kasutusel siis ka fanatismina.

Fantasia, tiir sodiaagis 3,5 aastat. Sümboliseerib ettekujutlust, väljamõeldis, ulme, utoopa. Number on 1224.

Kuna nende tiirlemisperiood on üsna ühesugune, siis nad sageli on üksteise suhtes ühendusetes.Need asteroidid töötavad siis ka oma nimele vastavalt.

Esialgu loen teema Valge Kuu lõpetatuks. On hulgaliselt näiteid, kus siis on kaasatud nii Selena-Nessi telg, viie asteroidi osa ja teisi huvitavaid seise kirjanike kaartides. Aga see vajab veel aega ja lõpuni tegemist. Kunagi panen mingi ülevaate siia ülesse ja siis saab igaüks oma lemmikirjaniku kohta rohkem teada ja ise edasi uurida.Teisalt, kas väga paljude lehekülgede kaupa näiteid ära tuues asi üldse paelub, on huvi neid lugeda, mul puudub selle arvamuse kohta tagasiside.