neljapäev, 25. juuni 2009

Taevavõti - 2

CHIRONI TASANDID

Esimene: See on inimene, kes elab ühiskonnas ning tema sisemine mina on teiste ühiskonnaliikmete mõjutada. Ta on väliselt usklik, kuid sees valitseb korralagedus.Tema minatunnetamine sarnaneb sisemise tühjuse tundega ning tal puudub südametunnistus.Ta peaks rohkem tähele panema ja kuulata püüdma oma sisemisi impulsse.
Teine: Inimene tunnetab küll oma sisemist mina, kuid see on tema jaoks suur ning raske mõistatus.Ometi huvitub ta selle mõistatuse lahendamisest ning soovib vaimselt areneda.Siin sõltub kõik Saturnist, kes annab jõu ning paneb liikuma. See inimene tunneb ennast üsna halvasti. Ta vaatab keskkonda läbi suure klaasi, mille keskel ilutseb rasvaste tähtedega kiri: kõik elusolendid tuleb päästa! – ta näeb elu läbi ökoloogilise teadvuse. Õnneks märkab ta ka seda, et halva teo tulemus ei saa olla hea.

Kolmas: See inimene saab aru oma püüdlustest ja soovidest; mõistab oma sisemist maailma. Tal piisab niipalju sisemist ausust, et peita altpoolt tulevaid instinktid. Temast on kadunud konflikt madalama ja kõrgema mina vahel, kuna ta austab ka oma madalama mina soove, mille ta kohandab vastavalt keskkonnale, välisele maailmale. Ta mõistab, et kõigest tähtsam on sisemine areng ja eneseteostus. Inimene märkab eluslooduse kõrval ka anorgaanilist loodust, ta teab, et ka kivi sees on energia. Sageli näeb või tunnetab muul viisil taimede aurat. Põhimõtteliselt teab ta küll, kust tulevad sisemised impulsid, kuid ta ei tunneta veel teiste inimeste sisemisi impulsse.

Neljas: See inimene on pühak või õpetlane. Ta suudab mõjutada maailma karmat – tema sekkumine asjadesse või ilmumine rahvahulga keskele muudab asju ning rahvamasside teadvust. Ta näeb ja mõistab, millised on teiste inimeste eesmärgid ning on võimeline neid mõjutama.

CHIRON MÄRKIDES

Chiron Jääras
– nõrk seis. Aktiivsus ja passiivsus vahelduvad periooditi. Jäära Chironiga inimestele meeldib näidata end tugevamana, kui nad on; või siis kipuvad etendma “kangelast”. Nad tahaksid tormata kõigi nelja tuule poole korraga, jõuda kõikjale. Sageli võtavad ette mitu asja korraga ja ei lõpeta mitte ainsatki. Neil on raske säilitada mõõdutunnet.
Inimestevahelises suhetes on Jäära Chironiga inimesel raske mõista teise tundeid ja soove, sest nad teavad vaid seda, mida tahavad. Nad kipuvad hindama teisi üksnes oma isiku järgi.
Selle seisuga võib küll saavutada edu, kuid ränga hinnaga. Inimene on pidevas vastuolus iseendaga.

Chironi kingitus: Universum armastab sind just sellisena nagu sa oled!
Teine allikas lisab: Suhetes teistega isik kaldub oma eelistustes olema oma tõekspidamistes kinni ja saab ebapiisavalt aru teiste soovidest.
Kuna ta Jääras viibib pikka aega, siis neil inimestel, kes sündinud kevad 1918 kuni kevad 1927 on Chiron Jääras ja neid on väga palju. Veel oli Chiron Jääras aastatel 1968 - 1976

Chiron Sõnnis – Ilu (ning armastus ja ausust) ei sünni patta panna. Kui hea hinna eest maha saaks müüa, siis vist müüks ka…. Selle seisuga inimene eelistab tavaliselt voorustele materiaalsust. Kui ta ületab igasuguse mõistlikuse piiri, võib saada hoobi selja tagant. Ometi on ta küllalt osav taktik, eriti siis, kui on vaja teisi enda kasuks tööle panna. Soov teisi ekspluateerida võib halvemal juhul kasvada nii suureks, et ta hakkab ahnitsema võõrast vara, kuigi talle seda teps mitte tarvis pole. Mis parata – tal lihtsalt on omapärane suhtumine nii rahasse kui asjadesse.

Sõnni Chiron võib olla tõeliselt kaunis kingitus, kui Veenus (Sõnn) näeb rohkem ilu ja vähem raha. Siis on selline inimene oma suhetes rahuarmastav ja iluotsiv. Kui Sõnni Chiron on aspektis Veenusega võib see anda omapärast kunstiannet, mille rakendamisel pole enam vaja ahmata suhu võõrast juurepahna.
Chironi kingitus: Sind loodi armastusest, et sa väljendaksid armastust.
Teine allikas lisab: Suhtes teistega on isik järjekindel, tahab võrdset partnerlust, on rahuarmastav.Ta saab hästi aru eluseaduste harmooniast ja ilu vormidest.
Sõnnis viibis ta aastatel 1927 kuni 1933 ja 1976 – 1983/84

Chiron Kaksikutes – Selles märgis on ta languses (tark kentaur ei targuta). Kaksikute Chiron annab inimesele tohutult kohanemisvõimet ning teeb ta muutlikuks. Selle seisuga inimesed sünnivad siia ilma selleks, et võõraid omavahel tutvustada, inimesi ühendada kokku viia ja siduda, jäädes sealjuures ise üksikuiks. Nad püüavad end kursis hoida asjade käiguga, kuid lepivad ka väga vähese informatsiooniga. Parimal juhul on nad head ajakirjanikud või jutuvestjad, kes panevad teisi innukalt lugema-kuulama, kuid ise igavlevad. Üldiselt ei maksa Kaksikute Chironiga inimest eriti uskuda, kui asi puudutab teda ennast, sest ta ütleb üht, mõtleb aga teist. Pealegi on tal väga raske sõna pidada ja oma lubadusi täita. Tal lihtsalt omapärane loogika ja kummaline mõtlemine.

Chironi kingitus: Sind loodi armastusega südames, et läbi selle suhtleksid.
Teine allikas lisab: Omavahelistes suhetes isik liialt kaldub teisi omavahel võrdlema ja püüab nendega võistelda, sellega võib kaotada suhte. Soovitus on näha/leida kiires elutempos rohkem ülendatud korra harmooniat kui konkreetset momenti.
Kaksikutes viibis ta aastatel 1933 kuni 1937 ja 1984 - 1988

Chiron Vähis – Sellise seisuga inimene on sageli väga tujukas ja muutlik. Tal on tugev alaväärsuskompleks, mis ilmneb eriti eredalt just siis, kui inimene satub kriisi- või piirisituatsiooni – ta hädaldab, viriseb ning hüsteeritseb. Ka tema pereelu pole just kõige sujusam, kui just intuitsioon hädast välja ei aita. Vähi Chironiga inimese suhted loksuvad tasakaalu ja harmooniasse, kui ta mõistab elu mitmekülgsust ning asjade omavahelisi seoseid; kui ta mõistab (tunneb) teise inimese tundeid.

Ta võib olla salakaval või petis. Mida enam ta kavaldab, seda enam usub oma valesid ise ka, kuni lõpuks unustab tõe (reaalsuse) sootuks. Seis annab huvi ajaloo, eriti arheoloogia vastu. Sageli võib Vähi Chironiga inimesel olla omapäraseid tundeid või kummalisi eelaimduseid.
Chironi kingitus: Sind loodi armastusega südames, et selle avastaksid ning enesele teadvustaksid.
Teine allikas lisab: Harmooniat isik tunnetab elu mitmekülgses sünteesis, leides igas nähtuses seost teise nähtusega. Isikul on loomupärane ja tähelepanuväärne hea suhtumine teistesse, oskus neist aru saada ja arvestada teise arvamusega.
Vähis oli ta aastatel 1937 kuni 1941 ja 1988 - 1991

Chiron Lõvis – Voolavalt loominguline seis. Lõvi Chironiga inimene usub, et talle on kõik lubatud. Ometi ei taha ta meelsasti näidata oma tõelist palet, pugedes ühe, teise või kolmanda maski taha. Õnneks pole ta seejuures dogmaatiline. Tal on väga vaba eluviis.
Partnerluses pöörab ta suurt rõhku teise inimese esteetilisele ja eetilisele küljele. See on suurepärane seis loominguliseks eneseväljenduseks ning (omapäraselt) hingestatud loominguks. Lõvi Chironiga inimesed on võimelised jälgima ennast kõrvalt, mistõttu on nad omaenese vigadega võideldes üpris edukad. Väljastpoolt tulev kiitus kõigutab neid samavõrra kui laitus. Nad on võimelised laituse-haavad peitma mängleva kergusega mõne maski taha, kuid kiitus ajab puhevile kui kohev suhkruvatt, ise nad muidugi usuvad, et on kindlad kui kalju.

Chironi kingitus: Pole tähtis, mida sa tegid või tegemata jätsid – sa ei saa sinna midagi parata, kuid sa saad armastusest särada.
Teine allikas lisab: Harmooniat näeb isik klassikalistes vormides ja terviklikus maailmapildis. Tal on kalduvus toetada väärikalt omavahelisi suhteid, pöörata neile rohkem tähelepanu.
Lõvis viibis ta aastatel 1941 kuni 1943 ja 1991 - 1993

Chiron Neitsis – Chironi ravitseja-külg on siin tugev. Ameeriklased pakuvad Chironit lausa neitsimärgi võimalikuks valitseja-kandidaadiks. Teine allikas rõhutab ilutunde süsteemsust ja korda ning ei maini sõnagi ravitsemisest. Isiklikult (Marja-Leena) paigutaksin siia kõige parema meelega Chironi taimetundmise oskused ning võlujookide keetmise.
Sellel inimesel on tugevad (taimedega) ravija võimed, eriti kui Chironil on aspekte isiklike planeetidega vee- või maamärkides. Kui nad saavad teisi inimesi aidata, teenida või ravida, tunnevad end julgelt ning õnnelikult.
Neitsi Chiron kingib inimesele imetabase objektiivsuse – isik suudab kiretult ning adekvaatselt hinnata iga vähimatki pisiasja. Ometi võib see omadus osutuda takistuseks uue tundetasandi avanemisele, kui algsest objektiivsusest saab märkamatult ülim kriitilisus. Inimene saab ja jagab objektiivset informatsiooni. Ta lööb läbi, kui tegeleb maiste asjadega või heategevusega.

Ometi tunneb Neitsi Chironiga inimene sageli koormavat võlatunnet, mis paneb teda võlaasjadesse suhtuma ülima täpsusega. Tal on omapärane suhtumine meditsiini, igapäevastesse asjadesse ja töösse, kuid teised ei märka seda tavaliselt.
Chironi kingitus: Sa mõistad taimedega tervendamise sügavust ning seda, et kõik igapäevased toimetused, mida sa teed armastusega, teenivad armastuse teostumist.
Teine allikas lisab: Isik näeb harmooniat dünaamilises korras, mis absoluutselt vastab igale konkreetsele momendile. Suhetes kaldub olema ühtedega ühel arvamusel ja teisi kritiseerib.

Chiron Neitsis oli aastatel 1943 – 1944/45 ja 1993 - 1995
järgneb...

kolmapäev, 17. juuni 2009

Taevavõti

Artikkel on koostatud materjalide põhjal, mis on ilmunud Tähetargutaja lisas – “Heironi raamat” (koostas Marja-Leena) ja Valori konspektide ning arhiivi kasutades.

Heironi nime kirjaviis on eestipärane, kuna ladina tähtedega kirjutatud Cheiron (nagu esineb kentauri nimi mütoloogias) on juba roomapärane kuju kreeka nimest. Chiron (asteroidile antud nimi) on omakorda ingliskeelne variant mütoloogilise tegelase nimest. Venelased kutsuvad vana tarka kentauri Hironiks. Eestikeelne antiigileksikon kirjutab kõnesolevast hobumehest, kasutades ladinapärast nimekuju Cheiron, millele annab häälduseks (hei:ron).

Teised mütoloogiliste tegelaste järgi nimetatud planeedid, mis on eesti keeles kodunenud, kannavad kauneid eestipäraseid nimesid, näiteks Veenus (ladinapäraselt Venus), Saturn (ladinapäraselt mütoloogilise tegelasena Saturnus) jt. Kui räägime 1977.aastal avastatud taevakehast, on täpne kasutada nimekuju Chiron (astronoomialeksikon pakub häälduseks (hi:ron), kui mütoloogilisest kentaurist, siis Cheiron. Astroloogilisest uurimisobjektist kirjutades, võiksime aga kasutada nimekuju Heiron, kuna ta pole enam paljalt astronoomiline taevakeha ega üksnes mütoloogiline olend, vaid nii ühte kui teist ja veel tüki kolmandat. See oleks nii heironlik, kui ta oleks mitu erinevat nimekuju sõltuvalt sellest, kas räägitakse astronomilisest objektist, mütoloogilisest kentaurist või astroloogilisest planeedist (asteroidist). Selle artikli koostajana eelistan aga kirjapildis kasutada Chironi varianti.


Kui Palomari observatooriumi astronoom Charlses Kowal 1. novembril 1977. aastal võrdles omavahel kahel järjestikusel ööl 1,22 meetrise Schmidti teleskoobiga tehtud Jäära tähtkuju ühe ala fotosid, siis leidis ta tähesarnase objekti jälje, mis ööpäevaga oli liikunud 3 kaareminutit. Tema liikumiskiirus tähtede suhtes oli tavatult aeglane. See jäi kolm korda alla Jupiteri kaugusel liikuvate asteroidide nurkkiirustele. Liikumine oli tüüpiline Uraani kaugusel liikuvale objektile. Et Uraani kaugusel asuvaid asteroide sellal ei tuntud, siis äratas Kowali veidralt aeglase liikumisega objekt kohe astronoomide tähelepanu. Esialgne tähis oli 1977UB. Täiendavad uurimused, arvutused lubasid juba paar kuud hiljem anda täpse orbiidi. Uus objekt osutuski kaugelolevaks. Tema tiirlemisperioodiks ümber Päikese tuli 50,68 aastat, orbiidi kalle ekliptika suhtes on 6,7 kraadi. Orbit on mõõdukalt ekstsentriline, ebapüsiv, periheelis on ta Päikesest 8,54 a.ü.(1 a.ü. = 149,6 milj.km) ja afeelis 18,88 a.ü. kaugusel. Enamuse ajast liigub ta Saturni ja Uraani orbiitide vahel. Avastaja ettepanekul pandi talle nimeks Chiron ja registrinumbri sai 2060.

Astronoomiliselt on Chiron kõige laiemast kohast 170 +/- 20 km läbimõõduga komeedilaadne objekt.Tänini pole astronoomid ühisele seisukohale jõudnud, kas see keskmise eesti kartuli moodi lopergune taevakeha on asteroid, läbipõlenud komeet või planetoid. Selge on aga see, et Chironi orbit kulgeb väljavenitatuna Saturni ja Uraani vahel. Neid objekte, mille orbiit kulgeb Saturni ja Neptuuni vahel, nimetatakse kentaurideks. Seega on ka astronoomia-Chiron kentaur. 1988-ndast aastast läks Chironi jälgimine huvitavamaks, tema heledus hakkas kasvama oodatust kiiremini, aasta lõpuks oli Chiron asteroidide heledusseaduse põhjal prognoositust terve tähesuuruse (2,5 korda) võrra heledam. Ükski tuntud väikeplaneet polnud kunagi niiviisi käitunud. Lihtsaim seletus vaadeldule oli see, et Chiron pole asteroid, vaid ikkagi komeet. 1988.a. jõudis väikekeha sellisele kaugusele Päikesest, et tema pinda kattev jää hakkas temperatuuri tõustes sublimeeruma ja tahke tuuma ümber moodustus jääosakeste ja tolmu pilv.
Asja kontrollimiseks läksid käiku suured teleskoobid. Tulemus oli üksmeelne – tõepoolest, Chironi tähelise kujutisega kaasnes nüüd kaugetele komeetidele iseloomulik nõrk udune ümbris. 1990. aastal oli see ümbris jälgitav tuumast kuni 20 kaareseksundi kaugusele, millele lineaarmõõdus vastas peaaegu 200 000 kilomeetrit. Lisauurimised andsid tulemuse, et Chiron on komeet nii asukoha poolest Päikesesüsteemis, kui ka pinnase aurumis-sublimeerumisomaduste poolest. Efektne saba puudub tal vaid seetõttu, et tema orbiidi perifeel jääb Päikesest suhteliselt kaugele. Vaatamata ilmsetele komeedi tunnustele ei ole Chironit seni siiski kustutatud asteroidide nimekirjast. Kui tuntud asteroidide seas (v.a. ülikauged) on Chiron tuuma mõõtmete poolest kusagil 40-dal või 50-dal kohal, siis komeetide seas ( kui ikka on komeet) on ta üks suuremaid, kui mitte suurim. Kuulsa Halley komeedi tahke tuum on Chironi tuuma kõrval armetu kääbus, nende ruumalade suhe on umbes 1:5000.
Astroloogias peetaks teda ka oluliseks, miks muidu on ta ainuke asteroid näiteks N.F. Michelsoni efemeriitides. Avastamise hetkel asus Chiron 3.9.49 Sõnnis R, opositsioonis Päikesega, kvadratuuris Marsiga ja sekstiilis Jupiteriga.

Mütoloogia.
Kentaur Cheiron oli erinevalt teistest hobu-inimestest tuntud oma headuse, andekuse, südamlikkuse, mitmekülgsuse ning tarksuse poolest. Temas on inimlikku (jumalikku) palju rohkem kui loomalikku ja sedagi loomaomaduste loetelu positiivselt poolelt. Ta tundis nii sõja- kui ravimiskunsti, mõistes valmistada nii relvi kui arstirohtusid. Cheiron oli osav atleet, muusik ja arst, kes valdas kõige muu kõrval ka veel ennustamiskunsti. Tema leiutas maailma kõige tundlikuma muusikariista – lüüra. Cheironil olid erilised ja osavad käed (cheir “käsi”).

Cheiron sündis Kronose ja okeaniid (ehk Okeanose tütar; merenümf) Philyra salaabielust. Seepärast arvatakse tema sugupuud just ema järgi ning kutsutakse sageli filüriidiks. Kronos olla end hobuseks muundunud, et kalli nümfi juurde hiilides tema naine Rhea midagi ei kahtlustaks. Seepärast sündinud ka nende poeg poolenisti hobusena. See aga olla lapse ema niivõrd kohutanud, et too jätnud oma poja maha ja palunud jumalatel end pärnaks muuta (philyra “pärn”). Päikesejumal Apollo võtnud aga noore kentauri enda hoole alla, kasvatanud ja õpetanud teda.
Noore Cheironi õpetajana mainitakse päikesejumala kõrval ka Kuu- ning jahijumalanna Artemist.
Tänapäeva Ameerika interneti-artiklid jätavad Cheironi sootuks isata ning väidavad, et tema isa pole üldse teadagi. Ju pole siis nood autorid eesti- või venekeelseid raamatuid lugenud.

Pelioni mäel hoolitses täiskasvanud Cheiron heeroste noorte poegade eest, treenides ning õpetades neid. Vana targa kentauri juures võis õppida: ravikunsti (sealhulgas valupeletavat manamist ja võlujookide valmistamist), jahipidamist, ratsutamist, relvakunsti (nii sõjariistade meisterdamist kui kasutamist) ja muusikat. Teiste hulgas õppisid tema juures Trooja kangelane Achilleus, kõikidele tuntud pooljumalast kangelane Herakles, arstiteaduse rajaja Askleipos, maailmarändur ja Kuldvillaku otsija Jason, dolopite valitseja Phoinix ning kütt Aktaion jpt.
Cheironi õpilastest peetakse tuntuimaks arstiteaduse rajajat Asklepiost. Temast kõneleb lugu nõnda:
Apollon, tõejumal, armastas neidu, kes aga pettis teda. Karistuseks mõisteti neiu surma. Viimasel hetkel halastas tõejumal neiu lapse peale ning päästis poisi; ema ga läks tuleriidale.
Pisikese Askleipose viis Apollon vana hea Cheironi juurde Pelioni mäe koopasse, et see poisi üles kasvataks. Nutikas Askleipos oli Cheironi lemmik, kuigi paljud õilsad inimesed tõid oma lapsed talle kasvatada. Askleipos jõudis arstina õpetajast kaugemale ning oli tuntud heategija (Askleiposest on astroloogiliselt kirjutatud kodulehel artiklis “Arstikutse ja asteroidid” 2007. aasta sügisel).

Cheironi surmast teab jutustada üks vana lugu, mis pajatab Heraklese külaskäigust noorte heeroste kooli. Ta tuli nimelt oma kentaurist sõpra Pholost vaatama. Tormakas ja kergesti süttiv Herakles algatas veiniuimas tüli, mille käigus sai asjasse mittepuutuv Cheiron Heraklese lendulastud mürginoolest raskelt haavata. Tema haavad põhjustasid põrgupiina. Kuna ta oli aga surematu, polnud surmast abi oodata. Vana tark kentaur palus Zeusi, et too lubaks Cheironil surra ja halastaks ka kalju külge aheldatud Prometeuse peale ning annaks tema, Cheironi, surematuse hoopis Prometheusele. Zeus nõustus ja Prometheus vabastati.
Teine allikas räägib, et Cheiron andestas Heraklesele mürginoole loo ning kinkis oma surematuse talle. Selles on aga jutuvestjad ühel nõul, et peajumal Zeusil oli hea Cheironi surma pärast kurb meel ning ta tõstis kaheksandal päeval kentauri taevasse, kus hobumehest sai Amburi tähtkuju (Sagittarius).

Chiron astroloogias
Astroloogiliselt on Chiron tulevikuastroloogia võtmekuju, kellel tänapäeva astroloogias ei ole valitseda ühtegi sodiaagimärki. Kuigi kaasaegsed astroloogid hakkasid Chironit kasutama sellest ajast peale, kui ta 1977.aastal avastati, on teada, et varasemal ajal tunti sama planeeti kentauri (siin on mütoloogiline seos) nime all ning kasutati astroloogias juba 3.sajandil e.Kr.

Oma väga kummalise orbiidi tõttu Saturni ja Uraani vahel pendeldades, kutsuvad astroloogid Chironit Taevavõtmeks. Chiron on võti, mis sattudes Saturni ligi (lukuauku) keerab lahti ukse Taevasse (Uraan-Uranos “taevas”).
Chiron on kõige tugevam Kaaludes ja kõige nõrgema mõjuga Jääras. Amburis on ta kõrgendatud, Kaksikutes languses. Hästi tunneb ta end Sõnnis aga Skorpionis sandisti. Vähis on tal üsna mõnus, Kaljukitses aga ebamugav olla.

Chironi liikumiskiirus on väga ebaühtlane. Täistiiru teeb ta 50,7 aastaga. Kalades, Jääras ja Sõnnis liigub Chiron aeglaselt, püsides Jääras 8 aastat ja 3 kuud. Lõvist, Neitsist ja Kaaludest tõttab üsna kiiresti läbi, olles Kaaludes vaid aasta ja 9 kuud. Chironil esineb retrograadse liikumise perioode. Direktiivsed planeedid on elektrilised, retrograadsed aga magneetilised – st. direktiivsed (ehk näiliselt õigetpidi liikuvad) planeedid annavad energiat välja, retrograadsed (ehk näiliselt tagurpidi liikuvad) planeedid aga koguvad energiat. Retrograadne Chiron kogub suurt tarkust ning sensitiivsust tulevikust, olevikust, minevikust ja igavikust ühekorraga.

Chironi funktsioon on laiendada inimese teadvust ning näidata teed alama mina juurest kõrgema poole. Chiron evib vaimsust, oma kõrgema mina kuul(a)mise võimet. Ausus avab kõrvad kõrgema mina nõuandeile. Heatahtlik Chiron tunneb end hästi ekstreemsetes situatsioonides ning äärmustega tegeledes. Kui Merkuuril on tohutult informatsiooni (ja see on kaootiliselt segamini), siis Chironi informatsioon on seinast seina ning kindla ülesehitusega.

Pahatahtlik Chiron paneb äärmuse valinud inimese kannatama. Inimese valitud meetodid või käitumisviis pöördub ta enese vastu – näiteks: kuuludes kahte erinevasse erakonda, lähevad need omavahel kisklema ning ta heidetakse mõlemast välja; või seob meremees endale perekonna ühte ning teise sadamasse, naised on aga näiteks sugulased, saavad olukorrast aru ning jätavad mõlemad meremehe maha.

Chironi märk annab inimese kõrgemale minale psühholoogilised omadused, viitab põlvkonna iseärasustele ning alternatiivravi viisidele. Chironi majapositsioon märgib elualasid ja valdkondi, kus isik satub kummalistesse või ekstreemsetesse olukordadesse, kus on nii kurb, et naera või lõhki; ehk siis nii naljakas, et nuta või silmad peast.

Meditsiiniliselt on Chiron vastutav tasakaalu (eriti vedeliku tasakaalu) eest organismis. Ta on veel seotud endokriivse süsteemiga läbi neerupealsetega, ta mõjutab hormoonide kujunemise ja immuunsuse tekke eest. On seotud nakoosi ning teadvusekaotusega (teadvus on sel ajal jumalate juures kosmoses). Siia kuuluvad ajusurmajuhtuid. Chiron võib mõjuda ka ravimite doosi (teeb selle kummaliseks. Inimene vajab kas oluliselt suuremat või hoopis oluliselt väiksemat ravimiannust).Veel vastutab ta naha allergiliste haiguste eest, mis on seotud ainevahetuse häiretega. Tervikuna Chiron vastutab haiguse kulgemise ja tema vormide üle.

Ameerika astroloogid peavad Chironile pea-aegu kõige paremaks paigaks Neitsit., kui meditsiiniga seotud märki. Minu meelest on Chironi ravimine kõike muud kui neitsilik ning märgipositsiooni nõrkuselt Kaljukitse järel viies koht.
Chiron sümboliseerib omapärast tasakaalu ja kummalist elus. Ühest küljest on ta seotud tervise ja tervendamisega, teisest küljest tarkuse, õpetamise ja elukogemustega. Ta on surmapiindes vaevlev surematu, kuid ta võib tõsta sureliku surematuse tasandile. ÕPETAJA JA RAVIJA. Chiron on uus tasand.

Alati, kui on tegemist vasturääkivuste või konfliktidega, on Chiron platsis, sest tema oskab neid lahendada. Seepärast on aktiivse (aspektiderikka) Chironiga inimene läbilöögivõimeline. Chironil on imetabane võime ühendada vastandeid. Nii võib näiteks chironlik inimene elada kahes kohas korraga (maal ja linnas); pidada kahte meest või naist (meremehel pere igas suuremas sadamas) või kuuluda korraga kahte erinevasse erakonda.

Chiron on harmoniseeriv ja tasakaalustav planeet, andes inimesele hea kohanemisvõime ning vastandite sidumise oskuse. Nõrga või passiivse (väheaspekteeritud) Chironiga inimene on sageli huumorimeeleta, otsustusvõimetu või ei oska eristada olulist ebaolulisest (nende konspekt näeb välja nagu loengu stenogramm – kõik on sõna-sõnalt kirjas, ka köhatused ja aplausikoht).

Chiron tegeleb perekondlike, sotsiaalsete ja armastussuhetega, sest ta vastutab meie tasakaalust ning harmooniast arusaamise eest. Ta õpetab meil märkama maailma ebaisikuliselt, annab võime “kõrvalt jälgida”, vaadata ennast selja tagant. Kogu tema õpetus põhineb ilusa, harmoonilise, armsa äratundmisel.

Aasta-aegadest kuulub Chironile sügis – murdeaeg, kus inimene mõtleb hääbuvas looduses ilu ning harmooniat märgates tundeelu tõeliste väärtustele, neile, mis ei sure sügisel ega lõpe surmaga…
Chiron on esimeseks juhatajaks ja saatjaks teel kõrgemate sfääride poole.
järgneb...

pühapäev, 14. juuni 2009

Lend AF 447


Viimase aja suurim lennuõnnetus on meedias pideva tähelepanu keskpunktis olnud. Seepärast ei ole mõtet kõigest sellega seotud ümberjutustust tegema hakata. Astrofoorumites on samuti pikalt ja laialt ära toodud rida erinevaid seise, mis analüüsivad või viitavad õnnetuse asjaoludele. Mina teen seda omal moel, nii nagu ma ennegi olen teinud, võtan lisainfona appi teemaga seotud asteroidid. Muidugi ei saa ignoreerida planeete, ilma nendeta pole võimalik ülevaadet või analüüsi teha. Usun, et asteroidid ühe osana suurest taevasest mosaiigist aitavad heita valgust toimunule, juhivad tähelepanu erinevatele võimalustele. Mis tegelikult juhtus ja miks, seda me praegu täpselt ei tea ja kas saamegi kunagi teada.

Lend algas Rio de Janeirost kell 19.03 kohaliku aja järgi. Kaart räägib meile seda, et peamised tegurid katastroofi toimumisele võisid olla ja nähtavasti ka olid Merkuuri retrograadse liikumise lõppemine. Siis planeet nagu seisaks, tema energia on seisakus. Direktiivse liikumisega planeet on elektriline ja annab energiat välja. Retrograadne aga on magneetiline ja ta kogub energiat. Merkuur sisaldab endas tohutult infot, kuid see teave on kaootiliselt segamini. Tema aspektide kaudu see kaootilisus siis korrastub. Ja nüüd, tema seisaku ajal, on see kaose infokogum eriti võimendunud ning kogu infovoog on lainetena vägagi segi paisatud. Üleminek ühelt energia liigilt teisele tekitab segaduse, kumbki liik ei toimi piisavalt, et seda ühtlaselt edasi anda. Seda segavoogu me siis igaüks võtame vastu ja töötleme ümber. Meie vastuvõtu tingimustest oleneb siis tema kas positiivne või negatiivne toime. Niiöelda “vastuvõtu jaamast” sõltub energiavoo edasine toime. Seepärast väga tihti juhtub siis igasuguseid õnnetusi või ebameelivaid sündmusi transpordi liikluses, sides, inimsuhetes ja teistes Merkuuri valdkonna asjades. Merkuuri keskmine direktiivne liikumine on 90 minutit ööpäevas ehk 1 kraad ja 30 minutit. Mai viimasel päeval liikus ta aga ainult 2 minutit.

Merkuur tegi õnnetuse ajal kvadratuuri kolmikühendusele Veevalajas – Chiron, Neptuun ja Jupiter. Sellele kooslusele lisab oma värvingu Pandora. Oluline näitaja see mitmikühendus selles asjas. Lendamise peamine näitaja on ka Uraan, mis väljalennu kaardis on ühenduses IC-ga. Et lennati tagasi Prantsusmaale, seda näitab Gallia ühendus Uraaniga. Samuti sümboliseerib see ootamatut sündmust Prantsusmaa jaoks. Neljas maja aga sümboliseerib millegi lõpetamist, kadumist! Nataalses horoskoobis vaadatakse elu lõppu samuti neljanda maja järgi, samuti tehakse seda solaarkaardis. Pealegi tegi Kuu opositsiooni Uraanile ja läheneva kvadratuuri Pluutole. Foorumites on veel rida teisigi planeetide seoste teemal juttu katastroofi põhjustest, neist saab lihtsalt igaüks juba ise otsida ja lugeda.

Oma teemaotsimise ja analüüsi käekirja järgides toon ära need huvitavamad momendid, mida leidsin.
Sündmuse Päike lennuki stardi kaardis on ühenduses Chaosega Kaksikutes. Ja seda kaost ning arusaamatust lennuõnnetusega on tõesti palju. Asteroid Chaos on sageli igasuguste õnnetuste puhul nagu “tellitud” kohal ja segab kõik pea peale. Võiks veel pakkuda, et lennuki komandör kaotas valitsemise lennuki üle. Oleks siis ainult Chaos tegev, Päikesega koos on veel asteroid Brasilia. Ja selline seis tõi esiteks kohe selle riigi meedia tähelepani alla ja lend ju ka algas linnast, mis asub Brasiilias. Et asi veelgi huvitavamaks kujuneks, siis asteroid Moira on samuti selle ühendustega mestis. Saatuse jumalanna sümboliseerib ettemääratust. Ühenduste kogum on kvadratuuris Saturniga (väljalennu kaardis 9 majas), mis taevase vikatimehe poolt juhiks nagu asjaolule, et Brasiiliat ootab ees vägagi ebameeldiv sündmus. Saturni kanda on kogu kaardi valitsemine, AC Kaljukitses, millele teeb ühenduse horisondi kohale tõusnud Pluuto. Viimase aspekti tegi Kuu Saturniga 5,5 tundi enne väljalendu. See ühendus oli siis opositsioonis Icarusega. Ja Saturni poolt oli hoiatus, tema kvadraadi poolt Päikesele koos seal olevate kaaslastega.

Pluuto, kui millegi lõpetamise ja ümberkujunemise näitaja, on ühenduses veel kahe leinamist näitava asteroidiga – Memnoni ja Mnemosype`ga. Ega seda nii sageli juhtu, et kaks mälestamise jumalannat on koos Kaljukitses ja pealegi veel ühenduses allilma valitseja Pluutoga. Lennu sihtkohaks oli Pariis, asteroid Paris on suhteliselt lähedal Pluutole Amburi lõpus. Kolmas otseselt mälestusega seotud asteroid on Memoria. Tema asus Skorpionis ja tegi kaardis opositsiooni Luciferile Sõnnis.

Merkuur, kui peamine tegija kaardis, on selle Luciferiga ühenduses ning lisaks veel asteroid Oceana`ga. Lend Euroopasse kulges peamiselt üle Atlandi ookeani. Reisi Euroopa suunas näitab veel asteroid Europa ühendus Merkuuriga. Nii, et asjaga seotud tegelased ikka “kenasti” töös ja tegevuses. Vetemaailma valitseja Poseidon on ühenduses Vertexiga. Viimane osaleb samuti tihti katastroofide kaartides.Näiteks kaksiktornide hukkumises oli Vertex kvadratuuris Neptuuniga. Madriidi terroriaktis (11.03.2004) oli Vertex opositsioonis Merkuuriga.

Päikesega koos olevad taevakehad asuvad kaardi 6 majas, maja, mis muu hulgas näitab ka õnnetusi. Selles majas asub Phaeton, lendamise sümboliseeria. Tema kvadratuur Kuuga on täpne ja koos teise lendamist sümboliseeriva Icarusega moodustub nende kolme vahel T- kvadraat. Icarus on kaardi 3 majas ning reisimise telg 3-9 majad on kaardis siis pingeliselt esile tulnud. Kaardi MC 26.49 Neitsis on ühenduses Karmaga. Lendu on võrreldud ka esimese mehitatud lennuga, mis toimus 17.dets. 1903. Siis oli Päike, Kuu ja Uraan Amburi 25-s kraadis. Nüüd tegi Uraan sellele kraadile kvadratuuri ja Kuu samuti kvadratuuri. Ja Merkuur oli koos Icarusega Kaljukitses. Selle ühendusele tegi nüüd Must Kuu konjunktsiooni.

Hauda sümboliseeriv Graves on ühenduses asteroidi Hel`ga Lõvi alguses kaardi 8 maja tipu lähedal. Asteroid Rip (puhka rahus) on ühenduses Põhjasõlmega. Ja leina ning mälestustseremooniat sümboliseeriv Requim on koos Rio de Janeroga Veevalajas, tehes opositsiooni Gravesile. Peamised surma ja leinaga seotud asteroidid on selles loos tugevasti tegevad ja iseloomustavad täpselt juhtunut ning sündmuse kohta. Isegi lennuki tüübi (A 330-200) numbreid kasutades sain tulemuse, mis sobitub loosse. 330 numbri all on asteroid Adalberta ja 200 on Dynamene. Mõlemate vahel on trigoon ja nad asuvad õhumärkides. Peamine on see, et Adalberta teeb opositsiooni Lakrimosaga (sümb. leina) ja kvadratuuri Stormiga. Üks lennuki kadumise ja õnnetuse põhjusteks loetakse sattumist tormi ning äikese kätte, mis viis rivist välja elektrisüsteemid. Storm on Skorpionis ja teeb opositsiooni Merkuurile. Asteroid 200 Dynamene on seotud merega, aspekt Veenusega on samuti opositsioon.

Üheks lennuki avarii põhjuseks oletatakse mootorite riket, kas seda näitab Marsi sisenemine Sõnni? Marsi aspektid asteroididega oleksid – Clematisega (elulõng) trigoon, Lilith`ga sekstiil, Memnoniga trigoon. Neist nüüd küll ei loe seda põhjust välja. Marsi peamine aspekt on konjunktsioon Veenusega Jääras, orb 5 kraadi kaardi 4 majas. Ka tulekahju lennukis ei ole minu silmis kaardis näha. Marsi pinget näitab täpne poolteistkvadratuur Saturnile. Selle järgi ainult avarii põhjust oletada on raske.

Suuremaks tõenäoliseks põhjuseks võiks olla äike, seda sümboliseeriv Thora on ühenduses numbriga, mis näitab lennuliini koodi – 447. Selle numbri all on asteroid Valentine ja nad koos Thoriga asuvad siis Vähis kaardi 7 majas. Neile lähedale jääb Varuna, mis teatavasti osaleb seal, kus lõhnab skandaali ja kõmu järgi. Kuid asteroid Reasoner (põhjus) ja Musta Kuu ühendus kaardi 1 majas Kaljukitses võib juba rohkem viidata õnnetuse põhjustele. Ühendus teeb opositsiooni Thorile.

Veel üheks põhjuseks tuuakse ära kütuse kokkuhoidmist. Asteroid Oileus on väljalennu kaardis 4 majas ja konjunktsioonis Veenusega. Kui võtta nii, et Veenus on raha, siis on isegi mõeldav, et kütuse pealt püüti kokku hoida? Samas Veenuse sekstiil Jupiter-Neptuun ei eelda seda.
Turbulentsi sattumine, millest enam välja ei saadud, on ka pakutud üheks õnnetuse põhjuseks. Tormipiirkonnast aga lendasid umbes samal ajal läbi veel Iberia ja Lufthansa lennukid. Neil midagi ekstreemset ei juhtunud. Kiirust, tuult, tormi ja turbulentsi sümboliseerib Uraan. Tema asend kaardi IC-l võikski seda võimalust näidata, mismoodi lennuk oma eksistentsi lõpetab, mille tagajärjel.

Hukkumise põhjuseks võib vabalt olla lihtne inimlik eksitus, mis viis tehtud vea või vigade tagajärjel lennuki allakukkumisele. või siis mitme vea kokkulangemine üheks suureks, mis viis tragöödiani.
Meedias oli juttu ka võimalikust terroriaktist. Asteroid Bomben on 16 Kaksikutes, sinna lähedale jääb nii Päike kui ka Phaeton ja kaardi kuuendasse majja! Veel on Bombenil täpne kvadratuur Poseidoniga.

Otsingute raskust, ebamäärasust ja põhjuste tegelike teadasaamist takistab kindlasti see Merkuuri ja Jupiter-Neptuuni kvadratuur. Kui juba mängus Neptuun, siis selget sotti asjast pea võimatu või siis keeruline leida. Otsingute käik ka seda näitas, algul leiti mingid õnnetuse jäljed, mis hiljem osutusid mitte nendeks mida otsiti. Nüüd on jõutud konkreetse lennuki ohvrite ja lennuki osade leidmiseni. Neptuuni asi segada, sogada, udustada, viia valedele jälgedele. Mõistusega ei saa Neptuuni võtta. Kogu see lugu on vägagi kummaliselt segane, press kirjutab arusaamatustest nii otsijate kui kogu info teatamise ebamäärasustest, vasturääkivustest jms. teemal.

Ainult lennu alustamise kaardist jääb väheseks, et teha mingeid lõplike järeldusi. Oluline on ka lennuki enda kaart. Lennuk, pardatähistusega F-GZCP, tegi oma esimese lennu 25. veeb. 2005. Nüüd, vaadates transiite, näeme, et Kuu tegi konjunktsiooni Kuuga, Jupiter ja Neptuun konjunktsiooni Veenusele, Icarus konjunktsiooni Merkuurile, ja Veenus konjunktsiooni Põhjasõlmele. Esimese lennu Merkuur on opositsioonis Kuuga. Kaardis endas on Päikese ja Uraani ning Phaetoni konjunktsioon Kalades. See ühendus teeb viimase lennu Päikesele koos tema kaaskonnaga täpse kvadratuuri. Seoseid leiab veelgi aga need oleksid siis peamised.

See lennuk tegi 2006. aasta 17. augustis läbi avarii, mis juhtus kodulennuväljal Pariisis. Maa peal põrkus kokku teise lennukiga. Vigastused olid väikesed ja varsti lubati lennuk peale remonti uuesti lendama. Selle päeva seis oli järgmine. Päike koos Saturni ja Phaetoniga Lõvis. Merkuur ja Veenus koos Lõvi alguses esimese väljalennu Parisé peal. Transiitne Uraan tegi konjunktsiooni Phaetonile ja Must Kuu konjunktsiooni Kuule. Kui nüüd keegi oleks enne lendu saanud teha kaardi, arvesse võttes nimelt just selle lennuki, siis oleks ohud ja hukkumisele viitavad seisud andnud ainet häirekella löömiseks. Aga seda praktiliselt pole ju võimalik teha. Maailmas on tuhandeid lennukeid ja kõiki neid astroloogiliselt jälgida pole võimalik. On võimalus võtta mõni konkreetne lennuk ja aastast aastasse tema töökäiku jälgida. Siit kohe probleem, kes maksab ja kas võetakse tõsiselt arvesse, kui eelnev prognoos viitab ohule.

Kaksiktornide hukkumise päeval oli lendamiseks soodus päev aga irvhambad kõvasti võtsid sellel teemal sõna. Unustasid ära, et samal ajal oli õhus tuhandeid teisi lennukeid ja nendega ei juhtunud midagi. Pealegi oli see ettekavatsetud terroriakt, mitte loodusjõu või tehnilise rikke tõttu allasadanud lennud.

Mööda ei saa minna ka lennuki omaniku Air France loomise kaardist. Firma loodi 7. okt. 1933. Kaardi Kuu (keskpäev) on Phaetoni lähedal Sõnni lõpus opositsioonis Veenus-Marss ühendusega. Merkuur kvadratuuris Saturniga, orb on küll üsna suur, 8 kraadi. Merkuur on ka opositsioonis Uraaniga. Päike konjunktsioonis Rio de Janeiroga Kaaludes, tehes väljalennu Päikesele trigooni. Katastroofi transiit näitab - Veenuse konjunktsiooni Uraaniga, Merkuuri konjunktsiooni Phaetoniga, Saturni konjunktsiooni Neptuuniga. Paris on opositsioonis Musta Kuuga. Chiron, Neptuun ja Jupiter konjunktsiooni Põhjasõlmega.

Veel üht teist selle lennuga seotuna, 19 prantslast 72-st lendasid tagasi oma preemiareisilt, mille nad said heade töötulemuste eest. Paar päeva enne seda lendu levitas Argentiina press, et nad said ähvardusteateid, et lennule Pariis-Rio de Janeiro tehakse terroriakt. Kas kaardist seda on näha? Lennuki kadumise päeval teatas firma General Electric oma pankrotist (ei ole sellele kinnitust leidnud), lennuki mootorid on sama firma toodang. Numeroloogidel on omad meetodid ja arvutused, kasutatud on erinevaid numbreid, kellaaegu ja mulle tundmatud koode. Aga seoseid lugedes päris põnevad asjad tulevad välja.

Lennuki oletatava allakukkumise koha üsna lähedale jäävad pisikesed saared St. Pedro ja St. Paulo, mis kuuluvad Brasiiliale. Asteroidid Peter ja Paul on ka juhtumiga seotud. Peter asub 19 Sõnnis ja sisuliselt teeb ühenduse Merkuuriga ning on aspektis siis kõigega, mida Merkuurgi on. Paul on 28 Kaksikutes ja moodustab trigooni Jupiter-Neptuuniga, kvadratuur Lakrimosaga.

Selline siis ülevaade lennust, mis viis märga hauda 228 inimest. Ära sai toodud peamised asteroidid, mis õnnetusega seotud ja ega neid vähe ei olnud. Nüüd ütleks üks astrohuviline selle peale, et jälle üks asteroidika, mitte astroloogia. See aga oligi eesmärk, et tuua ära väiksemate planeetide osa sündmuse toimumises. Aga keegi teine võiks kirjutada ainult planeete kasutades teistsuguse artikli ning analüüs tuleks samuti huvitav ja ülevaatlik. Oleks põnev lugeda ja sellest õppida.
Delfis oli lugeda uudis, et naine, kes jäi hiljaks sellele lennureisile, hukkus paar päeva hiljem autoõnnetuses Austrias. Ääretult kummaline asi see etteantud elupikkus, kas pole.

kolmapäev, 10. juuni 2009

Sedna - 2

Mitte ainult Sedna positsioon radixis, vaid ka tema transiit toimib inimestel, eriti on seda näha nende puhul, kes hiljem saavad tuntumaks. Näiteks V.Zirinovskil on Päike 5 Sõnnis. Sedna pendeldas seal aastatel 1975-77. Võimalik, et sellest ajast hakkas ta huvituma poliitikast. See ei tähenda, et ta kõigile samas kraadis olles oleks mõjunud. Sedna mõjub sellistele inimestele, kes viivad tsivilisatsiooni uutele arengu tasemetele, kes tegelevad ekoloogiliste globaalsetes mastaapides aladega. Näide Zirinovskist kannab endas pigem negatiivset varjundit. Pole kuulnud, et ta looduse suhtes progressiivsete vaadetega oleks.

Sedna osast isiku kujunemisel oma ala suurmeheks. Näiteks praegu meile kõigile teada ja igapäevaselt kasutusel olev 3x topelt w (www) leiutajal ja arvuti professor Tim Berners-Lee kaardis on Sednal täpne kvadratuur Uraaniga ja täpne opositsioon Neptuuniga ning trigoon Pluutoga. Kõik on põlvkondlikud aspektid, kuid tema puhul näitavad nad seda, kuidas isik on täpsed seisud osanud ära realiseerida. Juunis 1955 sündinutel samad seisud. Isikliku horoskoopi kõik teised tegurid on aga määravamad, kui ainult põlvkondlikud.

Teine samast klassist mees, kes on Google süsteemi otsingu kaasautor, Sergei Brin. Temal on Sednal väga täpne konjunktsioon Marsiga Sõnnis ja opositsioon Quaoariga. Viimane alati aitab kaasa, soodustab igasugust loomingulist tegevust. Veel on kvadratuur Jupiteriga ja sekstiil Saturniga. Ka need aspektid on küllalt täpsed, jäädes kahe kraadi piiresse. Jällegi põlvkondlikud aspektid, kuid tema jaoks siis toiminud positiivselt ja edasiviivalt. Kõik, kes sündinud augusti teisel poolel aastal 1973 omavad neid seise.

Aatompommi üks loojatest oli Robert Oppenheimer. Temal on Sedna konjunktsioon Veenusega Jääras. Lähedale jäi Jupiter. Massihävitusrelva loomisega kuulsaks saanud teadlane realiseeris selle ühenduse potensiaali siis selliselt.
Albert Einstein, teadusgeenius, temal Sedna konjunktsioonis Merkuuri ja Saturniga Jääras 10 majas. Sednal veel täpne sekstiil Põhjasõlmega.Oma füüsikateooriatega peetakse 20. saj. kõige silmapaistvamaks tegelaseks. Täpne ja struktueeritud mõtteviis Sedna abil lõi maailmale teooriaid, mis siiani tekitavad vaidlusi.

Suur looduse–ja arstiteadlane Karl Ernst von Baer, temal Sedna konjunktsioon Quaoariga Kalades. Oma teadlasevaistu suurteks tegudeks on ta kindlasti saanud selle ühenduse mõjul. Teine mitte vähem tuntud ja kuulus loodusteadlane ja arst oli Rootsi Karl von Linne. Temal Sedna nii eredalt välja ei paista, sekstiil Merkuuriga on ainus põhiline aspekt. Küll on aga Sedna koos Cerese ja Pallasega Kalades.

USA expresidendil G.W.Bushil on Sedna MC-l aga teda ma küll loodushoiu sõbralikuks inimeseks ei pea. Ei ole ta viinud ka maailma uutele parematele tasanditele, pigem vastupidi. Kyoto kliimakokkuleppega ta keeldus ühinema.Veel on Bushil Sedna trigoon Veenusega ja opositsioon Jupiteriga.
A.Lincolnil on Sedna konjunktsioonis Jupiteriga esimeses majas. Ei ole juhtunud lugema, et ta loodusvaenulik mees oleks olnud. Aeg oli ka selline, et siis ei pööratud loodushoiule pea mingit tähelepanu, arusaamad olid teistsugused.

Sedna avastamise aeg on tema maksimaalse väljenduse ajajärk. Nagu näiteks Pluuto avastamine kahe suure sõja vahel. Siis toimusid ülemaailmsed protsessid: moodustati massilise liikmete arvuga parteisid, tõusis ametühingute osatähtus ja liikumine. Tehti algust suurte organisatsioonide loomisele (Rahvaste Liiga) kuni ÜRO-ni välja. Tuli tuumarelv ja tema kasutamine.

Sedna avastati 14. novembril 2003.a. Mount Palomeri observatooriumis Californias. Avastamise aeg kohaliku aja järgi oleks 22.32, ülemaailmse aja järgi siis juba uuel päeval – 14.11.2003. 06.32. Kataloogi kanti ta 2003VB12 nime all. Kui teha avastamise kaart 14. novembri ja maailmaajaga, siis Päike oli just tõusnud horisondi kohale. Planeeti ei saa avastada, kui Päike juba sirab taevalaotuses. See kaart oma majade kaudu näitab pigem siis midagi muud, üldist fooni ja viitab Sedna printsiipidele teistmoodi kui avastamise kaart, mis tehtud observatooriumi kohale ja õigele ajale.

Sedna avastamisel oli ta 17 Sõnnis ja ühenduses sama grupi asteroidiga 1996TL66. Viimane mainitud oli esimene ülikauge asteroid sellest grupist, mis astronoomide poolt avastati.

Sedna avastati päeval, mil USA idarannikul möllas orkaan, kus üle miljoni elaniku jäid ilma elektrita (suurtorm riigis kus avastati Sedna!) ja kontinendil, kus tekkis müüt temast. Sedna valitseb kliimat, loodusstiihiaid, muudab planeedi kliimaolusid. Näiteks tema avastamise ajal filmiti ulmefilmi “Päev pärast homset”!, mis räägib planeedi äkilisest jahenemisest ja supertormist põhjapoolkeral – uue jääaja tekkimisest. Sedna eelmine lähenemine Maale tõi kaasa kliima soojenemise, jääaja taandumise ja veetaseme tõusu maailmamerel. Sedna mõjutab globaalseid kliimamuutusi (talv soojem, suvi heitlikum ja vihmasem, sagenevad suured tormid jms.). Samuti on Sedna mõju all globaliseerumine kõige laiemas mõttes, majandussüsteemide ühinemine, kultuuride segunemine, riikide intergratsioon, inimese vabam liikumine maailmas.

Sedna mõju kasvab Maale lähenemisel ja seda ta praegu teeb. Perigeesse jõuab Sedna aastal 2076., mil ta on “kõigest” 76 korda kaugemal, kui meie Maa Päikesest. Tema maksimaalne lähenemine Maale ja suurem liikumis kiirus võivad esile tuua Sedna tugevama toime. Eelmine kord oli Sedna Maale lähehemal ajal, mil ta lõi inimkonnale uued tingimused. Esiinimene hakkas kasutama vibu ja nooli, kodustati metsloomi, kasvas kalapüügi osa, inimene hakkas rohkem ringi liikuma. Ta adopteerus kliimaga. Ka praegu on inimkond liikuvam, mobiilsem, palju uusi avastusi, leiutusi, mis muudavad inimeste eluviisi. Näiteks vibu/noole kasutusele võtmine kajastub tänapäeval lennundus/kosmose tegemistega. Sedna igal täistiirul suurendab jõudu ja kvaliteeti. Ta annab võimaluse adaptsiooniks uutes tingimustes, võimaluse ellu jääda uutes, varem tundmatutes tingimustes. Samas ta loob need uued tingimused.

Sedna liikumist mööda sodiaaki tuleb vaadata üldprotsesside kontekstis maailma mõõdus. Ajaloost on teada suur katkuaeg algusega 1347.a. Aasta hiljem oli Sedna Veevalaja 12-s kraadis koos Neptuuni ja Lõunasõlmega. Sednal on teatud Neptuuni omadusi ja katk ilusasti sümboliseerib seda, mis võib juhtuda nende ühenduse ajal. Järgmine nende ühendus toimus aastatel 1516-17 Veevalaja 21-s kraadis. Sellest ajast pole teada suuremast epideemia puhangust. Kuid on teada, et 1517.a. Martin Luther kirjutas oma “95 teesi”, mille eesmärgiks oli tekitada debatt väärnähtuste üle kirikus.

Aastatel 1630 – 1865 oli Sedna Kalade märgis. Siis tekkisid salajased masonlikud organisatsioonid, toimus Suur Prantsuse revolutsioon. See periood jääb ka nii öelda “väikese jääaja sisse”. Kliima oli palju jahedam, paljud muidu kinnikülmumatud mered olid jääkatte all. 1685. aastal Sednal konjunktsioon Neptuuniga Kalade alguses. Pole teada mingist suuremast katkupuhangust. Kuid aastaid varem, siis kui Neptuun tegi Sednale poolkvadratuuri, puhkes Londonis katk, mis tappis ligi 100 000 linna 400 000 elanikust. See toimus aasta enne Londoni suurt põlengut sügisel 1666.a.

Neptuuni opositsioon Sednale oli aastatel 1771-72. See aeg langeb uute maa-alade uurimisele Põhja-Ameerikas. Aafrikas avastatakse Sinise Niiluse läte. James Cook seilab uute maade otsingul Vaiksel ookeanil. Meditsiinis - Briti kirurg Downe teeb arvatavasti maailma esimese vaktsineerimise. Prantsusmaal valmivad esimesed portselanist kunsthambad.

Jääras oli ta 1865 – 1967. Ühendus Sednal Neptuuniga oli aastal 1861 Kalade ja Jäära piiril. Neil aastail jätkus Austraalia tundmatute alade avastamine ja uurimine, samuti Aafrika avastamine. Venemaal vabastatakse 20 miljonit talupoega pärisorjusest. Aastal 1892 mais asutati Sierra Club, mis hakkas tegelama looduskohtade kaitesga. Ta on vanim sellelaadne organisatsioon maailmas. Asutamise päeval tegi Sedna sekstiili Päikesele, mis lähenes Neptuun-Pluuto täpsele ühendusele Kaksikutes. Neil aegadel (Sedna Jääras) loodi kõige suuremad, vägevamad armeed ja hävitusvahendid. Kõik tehnilised leiutused on eelkõige läinud hävitusrelvade arenguks. Sellel perioodil on toimunud kõige verisemad sõjad.

20. saj. 70-dadel siirdus Sedna Sõnni märki, algas relvastuste vähendmise protsess, igasugused lepingud relvastuse piiramiseks. Inimkond on hakanud aru saama, et sõjad ei too kasu, algas võitlus vaesusega. Kui vaadata neil aastatel Sedna aspekte, siis üks võimsamaid oli Sedna opositsioon Pluutoga 1987. aastal. Just sel aastal anti Nobeli preemia kõige effektsemale ja suursugusemale avastusele tolle aja keemias, supermolekulaarkeemia sünni eest. Sõnnist Kaksikutesse jõuab Sedna aastal 2025.

Sedna võib ka inimkonnale “kätte maksta” nende pattude eest. Ta võib jätta inimkonna nälga, võtta ära tema toidulaua, muutes selleks kliimat. Sedna on meeldetuletus, et toit on and, kingitus. Ta on varustaja nii kehale kui hingele. Müüdi järgi on Sedna vaenulik meestele. Tervikuna Sedna hoiatab meid loodusele surve avaldamise ja liigse tehnoloogilise arengu eest. Kõik Sedna protsessid on väga aeglased, toimet saab tunda mitmete põlvkondade jooksul.

On pakutud, et Sedna võiks olla Skorpioni kaasvalitseja, seda heas mõttes, toime analoogiliselt kui Pluuto/Neptuun ja Uraan/Neptuun. Mõne maamärgi kaasvalitsejaks ta kuidagi ei sobi, tema stiihia on ikkagi vesi.

Sedna kuulub gruppi SDO ( Scattered disc objekt).
Tema kaugus afeelis on 975,056 au ja perifeelis (kõige lähemal meile) 76,156 au. Lihtsamalt öeldes on Sedna kaugus Päikesest 13 kuni 130 miljardi km kaugusel. Kuiperi vöö on Päikesest 30 kuni 100 au kaugusel asuv piirkond. Sedna avastati siis kui ta oli Vaala tähtkujus ja 18 (17.55) kraadi Sõnni märgis. Päike tegi siis opositsiooni Sednale ja ta ise oli konjunktsioonis Põhjasõlmega. Vaal Avesta astroloogias on “neelaja” mateerija “allakugistaja”. Nähtavasti on Sedna osa sellest funktsioonist. Veel umbes 70 aastat läheneb Sedna Maale, inimkonnal on veel sanss oma tegude üle järgi mõelda.
Erinevate allikate järgi on tema läbimõõt 1700-2000 km. (ka 1180-1800). Asteroidiks teda otse pidada ei saa, sest asteroidideks loetakse taevakehi läbimõõduga 1-1000 km. Astroloogilisest seisukohast peaks teda võtma kui väikeplaneeti. Ametlikult kinnitati Sedna nimi 27.09.2004.a. Nime andmisega tema mõju osa samuti suureneb. Sedna pind on väga ere, pealegi punast tooni, nagu Marsil.

Tema orbiit on ellipsiline (exentr. 0,855) ja orbiidi kalle ekliptika suhtes 11,93 kraadi. Sarnaseid ülikaugeid väikeplaneete on avastatud veel teisigi. Näiteks 1996GQ 21, mis teeb tiiru ümber Päikese ca 925 aastaga. 1999TD10 periood on 990 aastat, 1999CZ118 periood on 1233 aastat, 2004VN112 periood on 5892. aastat, 2000CR105 periood on 3241. aastat. 2003WT42 periood on 9273. aastat, jpt. Neist kaugetest räägime kunagi edaspidi.
järgneb...

reede, 5. juuni 2009

Sedna


Uue planeedi avastamisega kerkib astroloogide ette küsimus, kuidas uut taevakeha interpreteerida ja kas tasub üldse seda teha. Sest käesolevaks ajaks on avastatud väga suur arv uusi nii lähedasi kui kaugeid väikeplaneete. Ja nüüd kõiki neid siduda astroloogilise kaardiga tõotab tulla väga töömahukas ning suur ettevõtmine. Kuid seda ikkagi jõudumööda tehakse, uudisimu on üheks selliseks tõukejõuks, mis paneb asja lähemalt uurima. Väga ju tahaks teada, millised on uue objekti omadused ja printsiibid, milline on tema orbiit, positsioon sodiaagis, kuidas ta on mõjutanud elu maapeal jne.
Seepärast püüan ka mina anda mõningase ülevaate uutest avastatud objektidest. Olen seda teinud varasemate avastatutega ja üritan seda teha ka tulevikus.

Võtame vaatluse alla kuus aastat tagasi avastatud ülikauge väikeplaneedi Sedna. Temast on meil siin eestimaal mitmetes foorumites mitmel korral juttu olnud, toodud ära erinevad näited toimest ja otsitud tema printsiipe. Mõned neist arvamustest koondan kokku ja lisan uusi andemeid ning näiteid elust.
Sedna mütoloogias esindab innutide ookeani jumalannat, kelle elu kulgeb külmas pimedas koopas jäises meres. Põhjarahvad otsivad ikka abi, head kalaõnne ja õnnistust Sednalt. Temale alluvad kõik meredes elunevad isendid.
Põhja valgus täidab taevast koos maaga. Ääretu väli, jää ja lumi peegeldavad hiilgavat mänguvalgust, et see täidaks põhjataevast. Virmalised (Auroea Borealis) osa loomulikust ja müstilisest maailmast. Sedna all ja Virmalised üleval.


Sedna on üks kõige aeglasema liikumisega avastatud ja nime saanud väikeplaneet, mida on hakatud astroloogias kasutama. Tema üks ring ümber Päikese kestab ca 10-12 tuhat aastat. Ainuüksi Kaljukitses viibis ta umbes tuhat aastat. Meie aja arvamise esimesel aastal oli ta Kaljukitse esimestes kraadides. Möödus 10 sajandit, enne kui ta siirdus Veevalaja märki. Tema toime on seega väga pikkade eluprotsesside ja põhjapanevate uute sündmuste algatamine. Osaleb ta muidugi ka lühemajalistes sündmustes, kuid kui palju ta neid mõjutab, on iseküsimus. Individuaalses horoskoobis töötab Sedna vast siis, kui see inimene on kuidagi seotud globaalsete tegemistega maailmas. Valik tuntuid tegelasi, kelledel on Sedna ühendus Päikesega

SEDNA KONJUNKTSIOON PÄIKESEGA

Michael Stuart Brown, Ameerika geneetik, Nobeli laureaat
Sedna konj. Päikesega Jääras

Kofi Annan, ex ÜRO peasekretär
Sedna konj. Päike-Varuna Jääras

Mati Talvik, telereporter ja samal päeva sündinud Ruth Mikelsaar, geneetik
Sedna konj. Päikesega Jääras

Dzhokhar Dudajev, Tsetseenia president
Sedna konj. Päikesega Jääras

Lee Jong-wook, Korea, World Health Organization peadirektor
Sedna konj. Päiksega Jääras

Georg Robertson, NATO peasekretär 1999-2004
Sedna konj. Päiksega Jääras

Joschka Fischer, Saksa poliitik
Sedna konj. Päikesega Jääras

Alla Pugatshova, Vene poplaulja
Sedna konj. Päiksega Jääras

Andres Kork, Eesti arst ja ühiskonnategelane
Sedna konj. Päikesega Jääras

Steven Seagal, Ameerika filminäitleja
Sedna konj. Päikesega Jääras

Sulev Luik, Eesti näitleja
Sedna konj. Päikesega Jääras

Dodi Al-Fayed, Egiptuse ärimees
Sedna konj. Päikesega Jääras

David McDowell Brown, Ameerika astronaut, huk. süstikul Columbia
Sedna konj. Päikesega Jääras

Sean Penn, Ameerika filminäitleja
Sedna konj. Päikesega Jääras

Urmas Roosimägi, Eesti sõjaväelane
Sedna konj. Päikesega Jääras

Kusagil loetust on jäänud meelde ütlus, et Sedna “kingib” andekust ja kuulsust, teda on paljude geniaalsete inimeste kaartides aspektides planeetidega. Loetelu on muidugi üsna suvaline ja mõni tegelane selles ei pruugi mõnede arvates kandideerida geeniuse tiitlile. Kuid tuntud ja andekas on siiski. Ja oma panusega maailma arengu ajalukku ta kindlasti on end jäädvustanud.

Leonardo da Vinci, Sednal konj. Marsi ja Damoclesega Veevalajas, täpne kvink. Varunaga, kvad. Uraaniga ja trig. Saturniga

I.Kant, Sednal kvad. Veenusega, sekst. Saturniga, poolsekst. Jupiteriga, trig. Varuna-Chaosega, kvad. Pandoraga

N. Kopernik, Sednal konj. Marsiga Veevalajas, kvad. Neptuuniga ja trig. Saturniga

T.Brahe, Sednal konj. Veenus-Pluuto ühendusega Veevalajas

J.Kepler, Sednal trig. Neptuuniga

I.Newton, Sednal konj. Veenus-Pandora ühendusega Kalades, väga täpne kvad. Neptuuniga ja kvad. Pluutoga. Viimased kaks on omavahel opositsioonis

H.C.Andersen, Sednal väga täpne kvad. Chironiga, kvad. Põhjasõlmega, väga täpne kvink. Varunaga ja kvin. Uraaniga

D.Mendelejev, Sednal konj. Musta Kuuga, sekst. Marsiga

K.Tsiolkovski, Sednal konj. Põhjasõlmega, oposit. Päikesega, trig. Saturniga ja sekst. Uraaniga

W.Röntgen, Sednal konj. Veenusega Veevalajas, poolsekst. Pluuto-Pandora ühendusega Jääras, kusjuures Pluutoga väga täpne aspekt. Poolsekt. ka Neptuuniga

J.C. Maxwell, Sednal kvad. Päikesega, trig. Marsiga, sekst. Neptuuniga, kvink. Põhjasõlmega, trig. Varuna-Chaos ühend. Skorpionis

J.S. Bach, Sednal konj. Neptuuniga Kalades, väga täpne sekst. Uraaniga ja Chironiga, trig. Põhjasõlmega

G.S. Ohm, Sednal konj. Merkuuri ja Saturniga Kalades

I.Aivazovski, Sednal konj. Pluuto-Chiron ühendusega Kalades, täpne kvad. Neptuuniga

N.Tesla, Sednal kvad. Merkuuriga

F.Zeppelin, Sednal kvad. Chironiga, trig. Saturniga

I.Sikorski, Sednal sekst. Päikese-Pluuto ühen. Kaksikutes, kvad. Jupiteriga, sekst. Varunaga

L.J. Lumiere, Sednal oposit. Merkuuriga, täpne kvad. Uraaniga, kvink. Pandoraga, kvad. Chaosega, sekst. Varunaga. Tema vanemal vennal Augustol on Sedna oposit. Saturniga ja kvad. Varuna-Chaos ühendusega Amburis

Nicephore Niepce, Sednal konj. Päike-Põhjasõlm ühendusega Kalades, trig. Jupiteriga

A.Popov, Sednal konj. Päikesega Kalades, poolsekst. Põhjasõlmega ja kvad. Varunaga

J.London, Sednal konj. Põhjasõlmega Jääras, sekst. Merkuuriga

A.Flemming, Sednal sekst. Marsi ja Orcusega, trig. Ixioniga

E.Fermi, Sednal oposit. Päikesega, kvad. Saturniga, trig. Quaoariga

A.Bell, Sednal konj. Merkuuriga Kalades, sekst. Quaoariga

Dalai Lama, Sednal oposit. Marsiga, kvad. Põhjasõlmega, kvink. Quaoariga

L.Pavarotti, Sednal oposit. Päikesega, trig. Põhjasõlmega

S.Sai Baba, Sednal kvad. Pluuto ja Pandoraga. Temal on väga täpne Uraani konj. Varunaga Kalades

S.W. Hawking, Sednal konj. Varunaga Jääras, kvad. Päikesega, sekst. Veenusega, kvad. SaturnigaNendest näidetest jäi silma, et rohkem tuli ette Sedna ja Veenuse aspekte. Üks on pika tiirlemisega planeet ja teine pika pöörlemisega (päev pikem kui tema aasta)!

Horoskoop neti foorumis viis aastat tagasi avaldati arvamust, et Sedna võtmesõnadeks võiksid olla: partnerlus, koostöö, tasakaal, oskus kokku leppida ja lepitada, abielu, rahu- ja vaherahu, rahu läbirääkimised. Veel pakuti Sedna valitsemise alla – otsustavate olukordade vastuvõtmine, sõjalis-poliitiliste operatsioonide alustamine, uurimistööd (biokeemia, bioloogia vallas), otsustavate kuupäevade valik, ekstreemsete situatsioonide kontroll ja juhtimine.

Vikker samast foorumist arvas, et Sedna on seotud pühitsusega. Pluuto teeb ettevalmistuse, vihjab transformatsioonile. Sedna seisude ajal see toimubki. Sisuliselt on pühitsust, olgu mis tasandi oma tahes, väga kontsentreeritud kõigi vägede ilmnemise aeg. Kuna meil pole siin tarkusekoole, kus saaksime ettevalmistuse, igaüks on elukoolis sisuliselt iseõppija, võib see periood väga keeruline olla. Iga väiksemgi kribal mingit negatiivset omadust tõuseb “suureks tondiks” ja sellega toimetulekuks ongi pühitsuse läbimine. Keegi kõrvaline abistada selles protsessis ei saa. “Maksab” ainult see, mis endas on.

Listi arhiivist veel selline tekstilõik (9.02.2006). …Üleeile avaldati uudis, et teadlaste uurimisekspeditsioon oli avastanud Paapua saarel kadunud maailma, mis kangesti Eedeni aeda meenutavat.Teade avaldati päeval kui Päike ja Neptuun olid ühenduses. Neptuun teadagi, sümboliseerib just teisi maailmu, senitundmata kohti. Asja teeb veel huvitavamaks see, et Päike oli väga täpselt Sednaga kvadraadis. Lisaks uudis, et avastati Tutanhamoni haua lähedalt veel üks puutumatu hauakamber. Seegi uudis tundub samasse teemasse minevat – võõrad kultuurid, unustatud maailmad.


Kiired planeedid, tehes konjunktsiooni või mõne peamise aspekti Sednaga, jätavad oma jälje ka mundaansetes sündmustes. 31.03.1889 – Pariisis toimus ametlikult Eiffeli torni avamine, Sednal konjunktsioon Päikese ja Logosega Jääras. Sedna olles konjunktsioonis Merkuuriga Jääras mais 1945. aastal, osales ta Saksamaaa kapituleerimise sündmuses. Või siis novembris 1989, kui langes Berliini müür. Siis tegi Sednale opositsiooni Skorpionist Marsi ja Pandora ühendus. ÜRO nataalis on Sedna esimeses majas sekstiilis Kuuga. See peaks näitama ÜRO kui rahutaotleva organisatsiooni palet. Kui aga võrrelda omavahel ÜRO ja NATO kaardis, siis on näha, et NATO Marss on kvadratuuris ÜRO Sednaga. See võib olla üks põhjus, miks NATO sõjalised operatsioonid lähevad alati vastuollu ÜRO rahupüüdlustega.


järgneb...