laupäev, 21. oktoober 2017

Sputnik 1
60 aastat tagasi, 4 oktoobril 1957 aastal toimus esimene Maa tehiskaaslase start. Oma tähtsuselt saab seda võrrelda esimese inimese jõudmisega kosmosesse. Esimese sputnikuga algas kosmoseavaruse uurimine ja alistamine. Sputnik 1 start läks üldiselt hästi aga ega palju ei puudunud, et see oleks nurjunud. Nimelt üks kanderaketi mootoritest hilines käivitusega ja jäi ainult üks sekund, et start oleks tühistatud.

Sputniku start toimus Moskva aja järgi 4.oktoobril 1957.a.kell 22.28 Baikonuri kosmodroomil Kazahsatanis. Sellele ajale aga ei saa teha tõelist stardi kaarti, sest tollel ajal erines Moskva ja Kazahstani aeg 2 tundi. Seega toimus start juba 5.oktoobril  kell 00.28. UT aeg oli siis 19.28.


Stardi kaardis on 1 maja järgi näha, millise sündmusega tegu. Esimene maja tervikuna iseloomustab sündmuse iseloomu. Majas asub Uraan, kosmose, progressi, teaduse uute tehnoloogiliste rakendamise planeet. Neljandasse majja on koondunud rida planeete – Päike, Jupiter, Neptuun ja Põhjasõlm. Need viitavad, et sündmus omas tolle aja NSVL jaoks suurt tähtsust, neljas maja sümboliseerib kodumaad, riiki. Põhjasõlm majas sümboliseerib sündmuse karmalist aspekti. Põhjasõlm Skorpionis on seotud vaenuga, kuna märgi valitsejad Marss ja Pluuto seotud sõjaga. Sõlm täpses kvadratuuris Uraaniga. Pingeaspekt viitab sündmuse varjatud eesmärgile, sündmuse tagapõhjale. Kosmose allutamine oli mitte ainult teaduslik-tehniline eesmärk vaid ka sõjaline. Sõlm 4 majas, viide patriotismile. 

Stardi Päike Kaaludes ühenduses Marsiga viitab samuti sõjandusele, agressioonile, demonstreerib jõudu. Projekt omas seega olulist sõjalist eesmärki. Aatompomm riigil oli aga kuidas seda sihtmärgini viia. Selleks oli vaja võimsat ballistilist kanderaketti. Kosmosetehnoloogia suurkuju Sergei Korolevi väljatöötatud raketitehnoloogia abil seda siis katsetati. Sputnikut polnudki vaja vaid oli tarvis katsetada, kas kanderakett jõuab avakosmosesse. Seda siis sümboliseeribki Põhjasõlm Skorpionis. Selles sündmuses realiseeriti kaks ülesannet, katsetada raketi võimsust ja samas saata ülesse esimene Maa tehiskaaslane.

Kosmose hõivamise alguse edukusele aitas kaasa Uraani täpne kvadratuur Põhjasõlmega kõrval kaks harmoonilist aspekti Päikese ja Saturniga, sekstiil ning trigoon. Ka Saturni ja Uraani vahel on täpne aspekt. Nende omavaheline seos on otseselt seotud tehniliste insenerlike teadustega, seotud kosmosega, lennundusega. See, et Sputniku start toimus sedavõrd Saturn-Uraan täpse aspektiga ei saa lugeda juhuseks. Kosmose hõivamise algus on ikka seotud planetaarsete mõjudega. Enne 1957.aasta vaevalt see start oleks olnud võimalik. Jupiteri sekstiil Uraaniga samuti seotud tehniliste teadustega. Stardi Päikese täpne ühendus Jupiteriga tagas kosmose hõivamise maailmapildi avardumise, edukuse, soosib uurimistöid. 

Tähelepanuväärne on stardi horoskoobis mitmete täpsete aspektide arv. Lisaks eelpool loetletutele on veel Neptuunil täpne sektiil Pluutoga. Kahe kõige aeglasema planeedi omavaheline sekstiil sai alguse juba 1943.aastal aga just tehiskaaslase stardi ajal oli aspekt kõige täpsem. See samuti viitab sündmuse globaalset tähtsust. Aspekt iseloomustab maailmaruumi piiride avardumist, eelkõige vaimset ja psühholoogilist. Kosmose hõivamine on eelkõige tsivilisatsiooni samm vaimse progressi teel.

Stardi horoskoobis palju harmoonilisi aspekte, mis tagas edu. Aga Kuu positsioon 8 majas on seotud ohtudega. Kaheksanda maja negatiivsed seosed esimese ja neljanda majadega viitavad, et projekti või oodata täielik krahh. Nagu eespool sai kirja pandud, kanderaketi ühe mootori hilinenud käivitus võis kogu ettevõtmise nurjata. Sellele viitabki Kuu positsioon ja tema disharmoonilised aspektid Päikese, Veenuse, Jupiteri ja Pluutoga. Pealegi asus Kuu Veevalajas, Uraani valitseda märgis. MC kaardis asub Jääras, eesmärk ambitsioonid, lideerimine, võitlus ja võidujooks, kes on esimene kosmoses. MC-l täpne trigoon Saturniga Amburis.

Selline oluline sündmus peab kajastuma ka riigi kaardis. Stardi Põhjasõlm tegi täpsed aspektid (trigoonid) NSVL radixi Uraanile ja Pluutole. Kuna Uraan ja Pluuto vastutavad progressi eest, uute tehnoloogiate juurutamise eest, kosmose hõlmamise eest. Põhjasõlm on karmaline eesmärk. Selle võidujooksu, mis oli nii kosmiline kui sõjaline,  kes kosmoses esimene, võitis NSVL. Sputniku start pani aluse uuele ajastule, mida kinnitavad mitmed täpsed aspektid, karmalised viited, mis alati iseloomustavad erilisi saatuslikke sündmusi.

Antud tekst on enamuses tõlgitud ajakirjast Tainõ Astrologii, 10.10.2017. Aga ma ei rahuldunud ainult sellega. Omapoolselt vaatasin ka muid faktoreid, mis otseselt seotud sündmusega. Lisaks, et Uraan esimeses maja on seal ka kaks lennunduse, lendamisega seotud Daedalus (konj. Päikesega) ja Phaeton. Mis omaltpoolt viitavad sündmuse iseloomule. Start toimus Baikonuris, asteroid on ühenduses Pluutoga, viide siis stardiobjekti sõjalisele otstarvele. Baikonur asub Kazahstani territoriumil, asteroid Kazakhstania ühenduses Merkuuriga 3 majas. Moskva jaoks oli 3 maja naabervabariik. Veenus 5 majas, au ja kuulsus, üleoleku ilming. Ettevõtmine puhuti kindlasti suuremaks kui tegelikus oli. Merkuur kui meedia esindaja kvintiilis Uraaniga. Merkuur kui liikumine, hea aspekt Uraaniga ka tagas õnnestumise. Stardihetke AC Vähis täpses kvinkunksis Icarusega Amburis. Transiitne Icarus ühenduses riigi Ceresega Amburis. Maailmale esitati Sputniku üleslennutamist kui töörahva riigi suurt saavutust ja üleolekut. Ülemaailmse tuntuse  tagas Varuna ühendus Lõunasõlmega Sõnnis 11 majas. Päikese trigoon Chironiga avas tee kosmosesse.

Stardi Põhjasõlm oli ka ühenduses NSVL radixi Jupiteriga. Transiitne Varuna riigi asteroidil Russia, aitas kaasa ülemaailmsele sündmuse tuntusele. Stardi Phaeton riigi Neptuunil, sündmust hoiti seni saladuses kuni oli selge ja tagatud, et asi õnnestus.Transiitne Chiron riigi Damoclese, viitab ehk nendele ohtudele, mis seotud kosmosega ja hoiatus, et avaruumi ei tohi kasutada sõjalistel eesmärkidel. Stardi Kuu riigi Chaosel, samuti viide millelegi?... Stardi Must Kuu ühenduses riigi Marsiga, varjatud viide kosmose hõlvamise sõjalistele ja jõulisele kasutusele.

NL kosmosetehnika isa Sergei Koroljovi kaardis on samuti mõned huvitavad viiteid ja seoseid Sputniku stardiga. Stardi Päike ja Jupiter asteroidil Korolev! Stardi Saturn tema Veenusel Amburis. Stardi Russia tema Sciential (teadus) Amburis. Näiteks Gagarini lend toimus siis kui asteroid Gagarin oli ühenduses Saturniga Kaljukitses ja Päike ühenduses Baikonuriga Jääras. Chiron kui taevavõti täpses ühenduses Lõunasõlmega Kalades ning Põhjasõlm täpses ühenduses Pluutoga.

Tegelikult võiks kosmosesse jõudmist arvestada hoopiski 1944.aastaga kui sakslased lennutasid avakosmosesse oma ballistilise raketi A-4 ehk V2. See oli esimene teadaolev inimese loodud objekt, mille lennutrajektoori kõrgus ulatus kosmosesse. A4 maksimaalseks lennukõrguseks otse üles laskmisel oli 189 kilomeetrit. Maksimaalne lennukaugus ulatus 320 kilomeetrini. Lõhkepea mass oli ligi 1 tonn. Ka siis oli Uraanil ühendus lendamisega seotud asteroidiga, nimelt Phaetoniga Kaksikutes. Icarusel opositsioon Chiron-Must Kuu ühendusega Neitsis. Aspekt ei andnud „luba“ edasistele samalaadsetele lendudele avakosmosesse. Uraanil kvadratuur Chiron-Must Kuu ühendusega. Päikesel ühendus Saturniga. Jupiteril täpne ühendus Daedalusega Lõvis. Karmal ühendus Lõunasõlmega Kaljukitses ja kvadratuuris Varunaga Jääras.

pühapäev, 15. oktoober 2017

Kuusõlmede transiidi näited elust - 2Sündmused, milledes sõlmed on samuti osalised ja sündmus ise põhjapanev või esmakordne.

Winston Churchill, kes valiti Suurbritannia saja suurkuju hulgas esimeseks, sai esimest korda peaministriks 10.mail 1940.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema nataali Marsil Kaaludes 1 majas. Lõunasõlm täpselt tema Chironil Jääras. Adolf Hitler sai füüreriks 2.augustil 1934.a. Transiitne Lõunasõlm tema Saturnil Lõvis. Angela Merkel sai esmakordselt Saksamaa kantsleriks 22.novembril 2005.a. Transiitne Lõunasõlm täpselt tema Ceresel Kaaludes 9 majas. Arnold Schwarzenegger sai California kuberneriks 17.novembril 2003.a. Transiitne Lõunasõlm tema Jupiteril 5 majas. Tarja Halonen sai Soome presidendiks 1.märtsil 2000.a. Transiitne Põhjasõlm lähedal tema nataali Põhjasõlmele Lõvis, orb 5 kraadi.

Putini ajastu algas 9.augustil 1999.a. Kaks päeva enne Päikesevarjutust Lõvis Põhjasõlme (12 kraadi) peal. Lõvis on ka tema nataali Lõunasõlm 19 kraadi. 7.mail 2012.a. sai ta uuesti presidendiks. Transiitne Lõunasõlm tema Kuul Kaksikutes. Mihhail Gorbatshov sai võimule 11.märts 1985.a. Lõunasõlmel täpne ühendus Ixioni ja Quaoariga Skorpionis ja Põhjasõlmel täne ühendus Moskvaga. Kuid see seis tema horoskoobis eriti ei haaku. Põhjasõlmel sekstiil tema Pluutoga Vähis ja trigoon tema Saturniga Kaljukitses. Ilusad aspektid aga need ei toetanud pikaajalist võimu. Oli sunnitud võimust loobuma 25.detsembril 1991.a. Transiitne Lõunasõlm täpses ühenduses tema Jupiteriga Vähis. Sõlmed kvadratuuris tema Uraan-Põhjasõlm ühendusega Jääras.

Hispaania diktaator Francisco Franco sai riigijuhiks 1.oktoobril 1936.a. Transiitne Põhjasõlm täpses ühenduses tema Merkuuriga Amburis 4 majas. Merkuur valitseb AC-d Neitsis ja on ka MC valitseja Kaksikutes. Josip Broz Tito sai Jugoslaavia presidendiks 14.jaanuaril 1953.a. Transiitne Lõunasõlm tema Chironil 12 majas, lähedale jääb AC Lõvis. Esimene Miss Universe oli soomlanna Armi Kuusela, kes sai selle tiitli 28.juunil 1952.a. Transiitne Põhjasõlm tema Saturnil Veevalajas. Lõunasõlm tema Merkuuril Lõvis.

Esimene inimene astus Kuu pinnale 20.juulil 1969.a. Lõunasõlmel ühendus Pluutoga Neitsis. NASA süstikute programmi esimene start toimus 12.aprillil 1981.a. Lõunasõlmel ühendus Columbiaga (süstiku nimi) Veevalajas. Sõlmed kvadratuuris Phaetoniga Sõnnis. Vendade Wrightide esimene lend toimus 17.detsembril 1903.a. Seda loetakse lennunduse alguseks maailmas. Sõlmed (Kaalud-Jäär) kvadratuuris Merkuuriga Kaljukitses. Süstiku Columbia start, mis lõppes katastroofiga. Start toimus 16.jaanuaril 2003.a. kell 10.59 Cape Canaverali kosmodroomilt. Lõunasõlm ühenduses Veenusega Amburis 8 majas. Tagasiteel maale purunes süstik 1.veebruaril 2003.a. kell 09.00.Lõunasõlmel ühendus Ixioni ja Marsiga Amburis.

Süstiku Challenger hukk 28.jaanuaril 1986.a. Süstiku komandör oli Dick Scoobe, õnnetuse Lõunasõlm tegi ühenduse tema nataali Põhjasõlmega Skorpionis. Orb on küll 4 kraadi. Pardal olnud kooliõpetaja Christa McAuliffe`le tegi Lõunasõlm ühenduse tema Marsile ja Lõunasõlmele Kaalud/Skorpion piiril. Meeskonna liikmel Ellison Onizukal tegi Põhjasõlm ühenduse Kuuga Sõnnis. Michael J. Smithil tegi Põhjasõlm ühenduse Nessuse, Hylonome ja Päikesega Sõnnis. Judith Resnikul tegi Põhjasõlm ühenduse tema Nessusega. Gregori Jarvisel tegi Lõunasõlm arvatavasti ühenduse Kuuga Skorpionis. Ronald McNairil tegi Lõunasõlm ühenduse tema Päikesega Kaaludes, orb 6 kraadi. Selge see, et hukkumisel olid mängus veel rida teisigi tegureid aga sõlmedel oli oma osa etendada. 

NASA asutati 29.juulil 1958.a. Põhjasõlmel ühendus Jupiteri ja Ixioniga Kaaludes. Katastroof Baikonuri kosmodroomil 24.oktoobril 1960.a Kütuse lekke tõttu plahvatas stardiootel rakett. Hukkus 56 inimest. Sõlmed (Neitis-Kalad) kvadratuuris Saturniga Kaljukitses. Sojuz 11 hukk 30.juunil 1971.a. Maandumisel kapsel dehermiseerus ja kolm kosmonauti lämbusid. Põhjasõlmel ühendus Marsiga Veevalajas. Sõlmed kvadratuuris asteroid Russiaga Sõnnis.

USA rahapada asutati 2.aprillil 1792.a. Põhjasõlmel täpne ühendus asteroid Money`ga Kaaludes. Alaskal avastati kuld 16.augustil 1896.a. Lõunasõlmel täpne ühendus Päikesega Lõvis, lähedale jääb ka Jupiter. ÜRO asutati 26.juunil 1945.a. San Franciskos. Põhjasõlmel ühendus Päikesega Vähis, orb 4 kraadi. Must neljapäev USA börsil 24.oktoober 1929.a. Põhjasõlmel täpne ühendus Chironiga Sõnnis ja Lõunasõlmel täpne ühendus Marsiga Skorpionis.

Internet sündis 7.aprillil 1969.a. Põhjasõlmel täpne ühendus Chironiga Jääras ja Lõunasõlmel ühendus Uraaniga Kaaludes, lähedale jääb ka Jupiter Neitsi viimases kraadis. BBC asutati 18.oktoobril 1922.a. Lõunasõlmel ühendus Musta Kuuga Kalad/Jäär piiril. Microsoft teatas Windowsi loomisest 10.novembril 1983.a. Põhjasõlmel ühendus Varunaga Kaksikutes. See tagas ülemaailmse leviku ja tuntuse. Lõunasõlmel ühendus Jupiteriga, maailmapildi avardumine. Google asutati 7.septembril 1998.a. Põhjasõlmel täpne ühendus Veenusega Neitsis ja 2 kraadi kaugusele jääb Merkuur Lõvi viimases kraadis.

Sõlmed on tihedalt seotud loodusõnnetuste, katastroofide, maavärinate ja vulkaani pursetega. Pea alati jäävad sõlmed pingeaspektidesse Päikese ja Kuuga. Näidete varal leiame sellele kinnitust.
Haiiti maavärin 12.jaauaril 2010.a. Põhjasõlmel ühendus Päikese ja Veenusega Kaljukitses. Kashmiri maavärin 8.oktoober 2005.a. Lõunasõlmel ühendus Päikesega Kaaludes. Sichuani maavärin 12.mai 2008.a Põhjasõlmel ühendus Neptuuniga Veevalajas. Itaalia maavärin 24.august 2016.a. Lõunasõlmel ühendus Neptuuniga Kalades. Sendai maavärin ja tsunaami 11.märtsil 2011.a. Sõlmed (Ambur-Kaksikud) kvadratuuris Uraan-Must Kuu ühendusega Kalades. Sõlmed ka kvadratuuris Typhonega Kaaludes. Islandi keerulise nimega vulkaani Eyjafjallajökull`i purse, mis halvas Euroopa kohal kogu lennuliikluse, toimus 15.aprillil 2010.a Sõlmed (Kaljukits-Vähk) kvadratuuris asteroid Vulcanoga Jääras. Pluutol opositsioon Europaga Vähis, siit siis mandri lennuliikluse kaos. Lennundust pärssis ka Uraani opositsioon Saturniga Neitsis. Loodusõnnetustega on seotud ka Typhon (loodus hävitav, purustav vägi). Temal opositsioon Jupiteriga Kalades.

Alati ei pea loodusjõude esindavad taevakehad olema omavahel lähedastes ühendustes. Selline näide. Islandi vulkaan Bardabunga purskas 16.augustil 2014.a. Kaaludes – Vulcano, Typhone, Island, Vulcanoneifel ja Põhjsõlm. Kõik nad asuvad alates 5 kraadi kuni 21 kraadi vahemikus.Kaalude märk kvadratuuris Pluutoga ja Lõunasõlmel ühendus Uraaniga Jääras. Üks hävitavaid vulkaani purskeid Islandi ajaloos oli Laki purse 8.juunil 1783.a. Lõunasõlmel ühendus Kuu ja vulkanismiga seotud Pele`ga. Typhonil opositsioon Islandiga Jääras. Vulkaani Tambora purse 10.aprillil 1815.a. Lõunasõlmel ühendus Typhonega Kaljukitses. Krakatau purse 26.augustil 1883.a. Põhjasõlmel ühendus Musta Kuu ja Vulcanoneifeliga Skorpionis, sekstiilis Päikesega Neitsis. Tokyo maavärin 23.september 1923.a. Lõunasõlmel ühendus Marsiga Neitsis. 

Kagu-Aasia maavärin ja tsunaami 26.detsembril 2004.a. Siin näide sellest kui sõlmed hakkavad vahetama märki. Põhjasõlm 0.03 Sõnnis. Sõlmed selles sündmuses on vähese mõjuga. Hoopiski muud tegurid olid ülekaalus, näiteks Neptuuni ühendus Floodiga Veevalajas või Jupiteri ühendus Tsunamiga Kaaludes. Orkaan Katrina, 29.august 2005. Sõlmed (Jäär-Kaalud) kvadratuuris Kuuga Vähis, Lõunasõlmel ühendus Veenusega ja Jupiteriga Kaaludes. Vulkaani Mount Pelee purse 8.mail 1902.a. Põhjasõlmel ühendus Marsiga Sõnnis. Sõlmed (Skorpion-Sõnn) kvadratuuris asteroid Vulcanoga Lõvis.

Sõlmede osalus loodusjõudude ilmnemisel omavad tähtsust aga neid ei saa ka ülehinnata. Paljudel juhtudel pole nad otseselt osalised, puuduvad aspektid planeetide, asteroidide või varjutuste punktidega. Kuigi teatud muster joonistub välja. Alati on mängus veel muud tegurid, sügavam uurimine peaks need välja tooma. 

Näiteid negatiivsetest juhtumistest, mis viidi ellu inimeste endi poolt. Peamiselt oleks nendeks terroraktid. Nendes terroraktides väga sageli või isegi sajaprotsendiliselt osalevad nn. kurjad ja leina ning surmaga seotud asteroidid. Plahvatus St.Peterburgi Sennaja metroojaamas 3.aprillil 2017.a kell 14.50. Põhjasõlmel täpne ühendus Karmaga Neitsis 1 majas. Päikesel ühendus Requimiga Jääras. Norra tragöödia 22.juulil 2011.a. Transiitne Põhjasõlm Anders Breiviku Neptuunil Amburis. Autopommi lõhkamine Oklahoma Citys 19.aprillil 1995.a. Hukkus 168 inimest. Akti korraldas Timothy McVeigh. Transiitne Lõunasõlm tema Päike-Merkuur ühendusel Sõnnis.
Põhja- ja Lõunasõlme transiit surmapäeval

Steve Fosett (27.04.1944 – 3.09.2007). Transiitne Põhjasõlm 7 kraadi Kalades nataali 1 majas tegi opositsiooni nataali Mustale Kuule Neitsis ehk siis oli transiitne Lõunasõlm tema Mustal Kuul. Clyde Tombaugh (4.02.1906 – 17.01.1997), astronoom, Pluuto avastaja. Transiitsed Lõunasõlm koos Saturni ja asteroid Tombaug`ga Jääras ühenduses tema nataali Marsiga. Neil Armstrong (5.08.1930 – 25.08.2012). Transiitne Lõunasõlm tema nataali AC-l Kaksikutes. Kurt Cobain (20.02.1967 – 5.04.1994). Transiitne Põhjasõlm koos Pluutoga tema nataali Neptuunil. Laulja tegi suitsiidi.

Robin Williams (21.07.1951 – 11.08.2014). Transiitne Põhjasõlm tema nataali 12 maja tipus Kaaludes, sooritas enesetapu. Nick Menza (23.07.1964 – 21.05.2016), rokilaulja ansamblis Megadeh. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema nataali Chironiga Kalades. Robert Sassone (23.11.1978 – 21.01.2016), proffijalgrattur. Transiitne Lõunasõlm tema nataali Lõunasõlmel Kalades. Andrey Kivilev (20.09.1973 – 12.03.2003), proffijalgrattur. Transiitne Lõunasõlm tema nataali Neptuunil Amburis. George Martin (3.01.1926 – 8.03.2016) ansambli The Beatles produtsent. Transiitne Lõunasõlm tema nataali Uraanil Kalades.

Alan Rickman (21.02.1946 – 14.01.2016) filminäitleja. Transiitne Põhjasõlme täpne ühendus Jupiteriga nataali 4 majas. Sama seisuga lahkus ka David Bowie, sõlm-Jupiter tema 7 majas. Leonhard Cohen (21.09.1934 – 7.11.2016). Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema nataali Veenus-Neptuun ühendusega 12 majas Neitsis. Elvis Presly (8.01.1935 – 16.08.1977). Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema nataali Marsiga. Merylin Monroe (1.06.1926 – 5.08.1962). Transiitne Põhjasõlm koos Päikesega tema 12 majas Lõvis ja transiitne Lõunasõlm koos transiitse Saturniga Veevalajas. Andrea Dworkin (26.09.1946 – 9.04.2005) IT spetsialist. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema nataali Kuuga Kaaludes.

Eva Braun (6.02.1912 – 30.04.1945). Transiitne Lõunasõlm 10 kraadi Kaljukitses tema 1 majas tegi ühenduse nataali Veenusega. Veenus valitseb horoskoobis IC-d ja 9 maja. Olof Palme (30.01.1927 – 28.02.1986). Transiitne Põhjasõlm 1 kraadi Sõnnis ühenduses tema IC-ga. Transiitne Lõunasõlm tema mõrvale järgnenud Kuuvarjutuse (4.0. sco. 24.04.1986) kraadi lähedal. John F. Kennedy (29.05.1917 – 22.11.1963). Transiitne Lõunasõlm 11 kraadi Kaljukitses täpses ühenduses tema nataali Põhjasõlmega. Robert Kennedy (20.11.1925 – 5.06.1968). Transiitne Põhjasõlm (16 kr.) koos Saturniga Jääras tema 12 majas. Lõunasõlm ühenduses nataali Verteksiga Kaaludes.

Salvador Allende (26.06.1908 – 11.09.1973). Transiitne Lõunasõlm täpses ühenduses tema nataali Päikesega ja Põhjasõlmega Vähis. Benazir Bhutto (21.06.1953 – 27.12.2007). Transiitne Põhjasõlm 29 kraadi Veevalajas ühenduses tema prenataalse Päikesevarjutusega. Saddam Hussein (28.04.1937 – 30.2.2006). Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema nataali Neptuuniga Neitsis, kvadratuuris tema nataali sõlmedega. Muammar al-Qaddafi (7.06.1942 – 20.10.2011). Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema nataali Päikesega Kaksikutes. Anwar as-Sadat (25.12.1918 – 6.10.1982). Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema nataali Veenusega Kaljukitses. Veenus valitseb DC-d. 

David Sharp (15.02.1972 – 15.05.2006), alpinist, kes hukkus Mount Everestil. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema nataali Pluutoga Kaaludes. George Mallory (18.06.1886 – 8-9.06.1924), alpinst, kes hukkus Mount Everestil. Transiitne Lõunasõlm koos Marsiga tema nataali Mustal Kuul Veevalajas. Surnukeha leiti alles 1.mail 1999.a. Selle päeva Lõunasõlm jällegi Veevalajas koos Uraaniga 7 kraadi kaugusel hukkumise Lõunasõlme positsioonist. Tarmo Riga (2.10.1971 – 7.06.2015). Eesti alpinist, hukkus Peruus. Transiitne Põhjasõlm tema nataali Päikesel Kaaludes. Peruus hukkusid veel Jane Riga ja Allan Valge. Lõunasõlmel oli ühendus asteroid Karmaga Jääras. Heino Paltser (2.07.1933 – 16.07.1972), Eesti alpinist, hukkus Tjan-Sanis. Transiitne Lõunasõlm koos Päikesega tema nataali Pluuto-Veenus keskpunktis Vähis.

Leonid Breznev (19.12.1906 – 10.11.1982). Transiitne Lõunasõlm koos Marsiga tema nataali Uraanil Kaljukitses. Lenin (22.04.1870 – 21.01.1924). Transiitne Lõunasõlm koos Veenusega ühenduses surmahetke DC-l Kalades ja tema nataali asteroid Karma peal.

pühapäev, 8. oktoober 2017

Kuusõlmede transiidi näited elustArtiklis Kuusõlmede transiit sai äratoodud kõik ühendused nataali planeetidega ja seletused sinna juurde. Nüüd vaatame kuidas reaalselt sõlmede transiit päriselus on toiminud ja millised sündmused on isikutel nende elus need kõige eredamad hetked ja saavutused. Vaatleme peamiselt ainult sõlmede ühendusi. Keda näited huvitavad, siis alljärgnev on teile.

Inimese tipphetked, näiteid teadusmaailmast.
Christian Barnard, teostas 3.detsembril 1967.a. esimene südame siirdamise inimeselt inimesele. Lõunasõlm tema Merkuuril 5 majas Kaaludes.
Jonas Salk, arstiteadlane, kes töötas välja lastehalvatuse vastu toimiva vaktsiini. Sellest teatati 12.aprillil 1955. Kümme aasta peale Roosvelti surma, kes seda haigust põdes. Lõunasõlm ühenduses tema nataali Neptuuni lähedal Vähk/Lõvi piiril. Alexander Fleming ristis oma avastuse penitseliiniks 7. Märtsil 1929.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema nataali Jupiter-Chironiga Sõnnis 11 majas. Näide, et Chiron on ikka tugevasti seotud ravimisega. Hiram Bingham III avastas 24.juulil 1911.a. Machu Picchu. Transiitne Põhjasõlm tema Neptuunil Sõnnis ja Lõunasõlm tema Merkuuril. Guglielmo Marconi sai 2.juulil 1897.a. patendi oma "elektriimpulsside ja signaalide ülekandmise ja selleks vajaminevate aparaatide täiustamise" kohta. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema Uraaniga Lõvis 2 majas.

Howard Carter, kes sai tuntuks Tutanhamoni hauakambri avastamisega 4.novembril 1922.a. Transiitne Põhjasõlm tegi täpse trigooni tema kosmogrammi asteroid Carteriga Sõnnis. Roald Amundsen jõudis esimese inimesena lõunapoolusele 14.detsembril 1911.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Neptuuniga Jääras 10 majas. Pierre de Coubertin tegi 23.juunil 1894.a. ettepaneku kutsuda ellu olümpiamängud. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema Saturniga Kaaludes, Põhjasõlmel ühendus Neptuuniga.

Thomas Alva Edison teatas fonograafi leiutamisest 21.novembril 1877.a. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema Neptuuniga Veevalajas. Alexander Bell demonstreeris esimest korda oma leiutist telefoni 25.juunil 1876.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Merkuuriga Kalades. Lõunasõlmel ühendus tema Kuuga. Carl Benz patendeeris oma Motorwageni 29.jaanuaril 1886.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Chironiga Neitsis. Dmitri Mendelejev esitas 6.märtsil 1869.a. perioodilisusseaduse, mis viis aatommassidel põhineva perioodilisussüsteemi loomiseni. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema Merkuur-Päike-Veenusega Veevalajas. Alfred Nobel patendeeris dünamiidi 25.novembril 1867.a. Transiitne Lõunasõlm tema Mustal Kuul Kalades.

Vaatame, millised saavutused, tippu jõudmised, võidud aga ka ebaõnnestumised, kaotused ja põrumised kaasnesid sõlmede kaudu meie kaasmaalastel.
Kersti Kaljulaid sai presidendiks 10.oktoobril 2016.a. Transiitne Lõunasõlm täpselt tema Marsil Kalades.4 kraadi kaugusel asub tema Põhjasõlm.Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks 9.oktoobril 2006.a Transiitne Põhjasõlm Kaladest tegi trigooni tema Uraanile Vähis, täpse kvinkunksi Pluutole ja täpse sekstiili tema kosmogrammi Põhjasõlmele Kaljukitses. Jüri Ratas sai Keskerakonna esimeheks 5.novembril 2016.a. Transiitne Põhjasõlm tema Marsil Neitsis. Päeva Kuu Kaljukitses ühenduses Pluutoga. Peaministriks sai 23.novembril 2016.a. Siis oli  transiitne Põhjasõlm liikunud üks kraad ja tegi täpse trigooni tema Chironile Sõnnis ja sekstiili tema Päikesega Vähis.

Edgar Savisaar sai ENSV valitsuse juhiks 3.aprillil 1990.a. Transiitne Lõunasõlm tema Pluuol Lõvis, orb 3 kraadi. Tallinna linnapeaks sai 5.aprillil 2007.a Transiitne Lõunasõlm tema Saturni lähedal Neitsis, orb 2 kraadi. Detsembris 2015 valiti ta taas Keskerakonna esimeheks. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Marsiga Neitsis. Novembris 2016 aga tabas ebaedu ja Keskerakonna etteotsa valiti Jüri Ratas. Transiitne Põhjasõlm tema Saturni lähedal Neitsis ja transiitne Lõunasõlm tema Jupiteril Kalades.

Taavi Rõivas sai esimest korda peaministriks 26.märtsil 2014.a. Transiitsed sõlmed tegid kvadratuuri tema Marsiga null kraadi Lõvis. Teistkordselt sai ta valitsuse juhiks 9.aprillil 2015.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Veenusega Kaaludes, orb 2 kraadi. 9.novembril 2016 umbusaldas Riigikogu peaministrina ja tuli amet maha panna. Transiitne Põhjasõlm tema kosmogrammi Põhjasõlmel Neitsis ja transiitne Neptuun täpselt tema Lõunasõlmel Kalades. Eiki Nestor sai Riigikogu esimeheks 20.märtsil 2014.a. Transiitne Lõunasõlm täpselt tema asteroidil Karma null kraadis Sõnnis. Andrus Ansip sai peaministriks 13.aprillil 2005.a Transiitne Põhjasõlm Jäärast tegi täpse trigooni tema Veenusele Lõvis, tema Päikesemärgi valitsejale Kaaludele.Oma tagasiastumisest teatas ta 4.märtsil 2014.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema kosmogrammi Neptuuniga Kaalud/Skorpion piiril. Transiitsed sõlmed kvadratuuris tema Uraaniga Lõvis ja ka Musta Kuuga Veevalajas.

Siim Kallas sai peaministriks 28.jaanuaril 2002.a. Transiitne Lõunasõlm tema Jupiteril Amburis.Sügisel 2016 ta kandideeris presidendiks aga põrus. Transiitne Lõunasõlm liikus Kalades olles ühenduses Neptuuniga ja tema kosmogrammi Musta Kuu lähedal, orb 3 kraadi. Eks see oli üheks teguriks, miks ta presidendiks ei saanud. Mart Laar sai esemest korda peaministriks 21.oktoobril 1992.a. Transiitsed sõlmed (Ambur-Kaksikud) tegid täpse kvadratuuri tema sõlmedega Neitsi-Kalad. Teiskorda sai peaministriks 25.märtsil 1999.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Uraaniga Lõvis, orb 4 kraadi. Arnold Rüütel sai presidendiks 8.oktoobril 2001.a. Transiitne Lõunasõlm tema Merkuuril.

Gerd Kanter võitis Pekingi olümpiamängudel kettaheites kulla 19.augustil 2008.a. Transiitne Põhjasõlm täpses ühenduses Chironiga ja Neptuuniga Veevalajas sekstiilis tema Neptuuniga Amburis ja kvadratuuris tema kosmogrammi asteroid Nikega (sümb. võitu). Transiitne Lõunasõlm koos asteroid Karmaga teeb ühenduse tema Musta Kuuga Lõvis. Kristina Shmigun Vähi võitis Torino taliolümpiamängudel veebruaris 2006.a. murdmaasuusatamises kaks kulda. Transiitne Põhjasõlm Jääras tegi täpse kvadratuuri tema kosmogrammi asteroid Estoniaga Kaljukitses. Lõunasõlm täpselt tema Ceresel Kaaludes. Samadel mängudel võitis Andrus Veerpalu 10 km murdmaasuusatamise klassika sõidus kuldmedali. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Chironiga Jääras trigoonis tema Marsiga Amburis. Andrus Värnik võitis Helsingis 10.augustil 2005.a maailmameistrivõistlustel odaviskes kulla. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema kosmogrammi Põhjasõlmega Kaaludes. Lähedale jäi Pluuto. Alar Sikk oli esimene eestlane, kes jõudis Mount Everesti tippu 22.mail 2003.a. Transiitne Põhjasõlm koos Päikesega tegid ühenduse tema kosmogrammi Põhjasõlmega Kaksikutes. 

Erika Salumäe võitis oma esimese trekisõidu kulla Souli olümpiamängudel 24.septembril 1988.a. Transiitne Põhjasõlm ühenduses tema Chiron-Jupiter ühendusega Kalades. Transiitne Lõunasõlm ühenduses tema asteroid Estoniaga Neitsis. Teise kulla sai ta Barcelona olümpiamängudel 1992.a. Transiitne Lõunasõlm kvadratuuris tema Musta Kuuga Neitsis. Tanel Padar koos Dave Bentoniga võitsid 2001 aasta eurovisiooni lauluvõistluse. Transiitne Lõunasõlm ühenduses Padari kosmogrammi Marsiga Kaljukitses. D.Bentonil transiitne Põhjasõlm tegi ühenduse tema Uraaniga Vähis. Johannes Kotkas võitis Helsingi olümpiamängudel juulis 1952 maadluses kuldmedali. Transiitne Põhjasõlm 4 kraadi kaugusel tema nataali Põhjasõlmest Veevalajas. Põhjasõlmel täpne ühendus tema Pallasel. Martin Klein võitis 1912.a. Stockholmi mängudel esimese eestlasena maadluses kuldmedali. Siis tegi transiitne Põhjasõlm lähedase ühenduse tema Lõunasõlmega Jääras, orb 3 kraadi.
Täheldasin, et tippsaavutused või ebaõnnestumiste puhul orb transiitsetel sõlmedel on üsna tihti kuni 5 kraadi, kuid sündmus toimub ja sõlmel oma osa täita. Muidugi ainult sõlmede järgi ei saa otsustada sündmuse iseloomu.

Kosmose valdkonna avastused ja esmalennud
Gagarin, lend kosmosesse 12.04.1961.a. Põhjasõlmel täpne ühendus Pluutoga Neitsis, Lõunasõlmel ühendus Icaruse ja Chironiga Kalades. Stardi Põhjasõlm jääb Gagarinil 5 kraadi kaugusele tema Neptuunist. Hukkus Gagarin 27.märtsil 1968.a. kui Põhjasõlm oli ühenduses Saturniga Jääras ja tegi opositsiooni tema Jupiterile. Veel huvitav hukkumise seis, asteroidil Gagarin täpne ühendus Jupiteriga Lõvis. Valentina Tereshkova, esimene naine kosmoses. Lend toimus 16-19. Juunil 1963.a. Transiitne Lõunasõlm täpselt tema kosmogrammi Jupiteril.Neil Armstrong, esimene inimene Kuul, 20.juuli 1969.a. Lõunasõlm Neitsis ühenduses tema Veenusega horoskoobi 5 majas. Komeedi Shoemaker-Levy 9 avastati 24.märtsil 1993.a Avastaja Eugene Shoemarkeril transiitne Põjasõlmel ühendus Valge Kuuga teevad tema kosmogrammis ühenduse Saturniga Amburis. Tema kosmogrammi Lõunasõlm jääb 4 kraadi kaugusele transiitsest Põhjasõlmest.

Uraan avastati 13 (31) märtsil 1781.a William Herscheli poolt. Transiitne Lõunasõlm tema kosmogrammi Pluutol Skorpionis. Neptuun avastati 23.septembril 1846.a. Avastaja Johann Gallel transiitne Põhjasõlm ühenduses tema kosmogrammi Varunaga Kaaludes, see ühendus tegi tema kuulsaks ja tuntuks. Chiron avastati 18.oktoobril (või 1.nov.) 1977.a. Charles Kowali poolt. Transiitne Lõunasõlm tema kosmogrammi Mustal Kuul Jääras. Sedna avastati 13.novembril 2003.a. Michael E. Browni poolt. Transiitsed Päike ja Lõunasõlm tema Neptuunil Skorpionis.

järgneb...