laupäev, 21. oktoober 2017

Sputnik 1
60 aastat tagasi, 4 oktoobril 1957 aastal toimus esimene Maa tehiskaaslase start. Oma tähtsuselt saab seda võrrelda esimese inimese jõudmisega kosmosesse. Esimese sputnikuga algas kosmoseavaruse uurimine ja alistamine. Sputnik 1 start läks üldiselt hästi aga ega palju ei puudunud, et see oleks nurjunud. Nimelt üks kanderaketi mootoritest hilines käivitusega ja jäi ainult üks sekund, et start oleks tühistatud.

Sputniku start toimus Moskva aja järgi 4.oktoobril 1957.a.kell 22.28 Baikonuri kosmodroomil Kazahsatanis. Sellele ajale aga ei saa teha tõelist stardi kaarti, sest tollel ajal erines Moskva ja Kazahstani aeg 2 tundi. Seega toimus start juba 5.oktoobril  kell 00.28. UT aeg oli siis 19.28.


Stardi kaardis on 1 maja järgi näha, millise sündmusega tegu. Esimene maja tervikuna iseloomustab sündmuse iseloomu. Majas asub Uraan, kosmose, progressi, teaduse uute tehnoloogiliste rakendamise planeet. Neljandasse majja on koondunud rida planeete – Päike, Jupiter, Neptuun ja Põhjasõlm. Need viitavad, et sündmus omas tolle aja NSVL jaoks suurt tähtsust, neljas maja sümboliseerib kodumaad, riiki. Põhjasõlm majas sümboliseerib sündmuse karmalist aspekti. Põhjasõlm Skorpionis on seotud vaenuga, kuna märgi valitsejad Marss ja Pluuto seotud sõjaga. Sõlm täpses kvadratuuris Uraaniga. Pingeaspekt viitab sündmuse varjatud eesmärgile, sündmuse tagapõhjale. Kosmose allutamine oli mitte ainult teaduslik-tehniline eesmärk vaid ka sõjaline. Sõlm 4 majas, viide patriotismile. 

Stardi Päike Kaaludes ühenduses Marsiga viitab samuti sõjandusele, agressioonile, demonstreerib jõudu. Projekt omas seega olulist sõjalist eesmärki. Aatompomm riigil oli aga kuidas seda sihtmärgini viia. Selleks oli vaja võimsat ballistilist kanderaketti. Kosmosetehnoloogia suurkuju Sergei Korolevi väljatöötatud raketitehnoloogia abil seda siis katsetati. Sputnikut polnudki vaja vaid oli tarvis katsetada, kas kanderakett jõuab avakosmosesse. Seda siis sümboliseeribki Põhjasõlm Skorpionis. Selles sündmuses realiseeriti kaks ülesannet, katsetada raketi võimsust ja samas saata ülesse esimene Maa tehiskaaslane.

Kosmose hõivamise alguse edukusele aitas kaasa Uraani täpne kvadratuur Põhjasõlmega kõrval kaks harmoonilist aspekti Päikese ja Saturniga, sekstiil ning trigoon. Ka Saturni ja Uraani vahel on täpne aspekt. Nende omavaheline seos on otseselt seotud tehniliste insenerlike teadustega, seotud kosmosega, lennundusega. See, et Sputniku start toimus sedavõrd Saturn-Uraan täpse aspektiga ei saa lugeda juhuseks. Kosmose hõivamise algus on ikka seotud planetaarsete mõjudega. Enne 1957.aasta vaevalt see start oleks olnud võimalik. Jupiteri sekstiil Uraaniga samuti seotud tehniliste teadustega. Stardi Päikese täpne ühendus Jupiteriga tagas kosmose hõivamise maailmapildi avardumise, edukuse, soosib uurimistöid. 

Tähelepanuväärne on stardi horoskoobis mitmete täpsete aspektide arv. Lisaks eelpool loetletutele on veel Neptuunil täpne sektiil Pluutoga. Kahe kõige aeglasema planeedi omavaheline sekstiil sai alguse juba 1943.aastal aga just tehiskaaslase stardi ajal oli aspekt kõige täpsem. See samuti viitab sündmuse globaalset tähtsust. Aspekt iseloomustab maailmaruumi piiride avardumist, eelkõige vaimset ja psühholoogilist. Kosmose hõivamine on eelkõige tsivilisatsiooni samm vaimse progressi teel.

Stardi horoskoobis palju harmoonilisi aspekte, mis tagas edu. Aga Kuu positsioon 8 majas on seotud ohtudega. Kaheksanda maja negatiivsed seosed esimese ja neljanda majadega viitavad, et projekti või oodata täielik krahh. Nagu eespool sai kirja pandud, kanderaketi ühe mootori hilinenud käivitus võis kogu ettevõtmise nurjata. Sellele viitabki Kuu positsioon ja tema disharmoonilised aspektid Päikese, Veenuse, Jupiteri ja Pluutoga. Pealegi asus Kuu Veevalajas, Uraani valitseda märgis. MC kaardis asub Jääras, eesmärk ambitsioonid, lideerimine, võitlus ja võidujooks, kes on esimene kosmoses. MC-l täpne trigoon Saturniga Amburis.

Selline oluline sündmus peab kajastuma ka riigi kaardis. Stardi Põhjasõlm tegi täpsed aspektid (trigoonid) NSVL radixi Uraanile ja Pluutole. Kuna Uraan ja Pluuto vastutavad progressi eest, uute tehnoloogiate juurutamise eest, kosmose hõlmamise eest. Põhjasõlm on karmaline eesmärk. Selle võidujooksu, mis oli nii kosmiline kui sõjaline,  kes kosmoses esimene, võitis NSVL. Sputniku start pani aluse uuele ajastule, mida kinnitavad mitmed täpsed aspektid, karmalised viited, mis alati iseloomustavad erilisi saatuslikke sündmusi.

Antud tekst on enamuses tõlgitud ajakirjast Tainõ Astrologii, 10.10.2017. Aga ma ei rahuldunud ainult sellega. Omapoolselt vaatasin ka muid faktoreid, mis otseselt seotud sündmusega. Lisaks, et Uraan esimeses maja on seal ka kaks lennunduse, lendamisega seotud Daedalus (konj. Päikesega) ja Phaeton. Mis omaltpoolt viitavad sündmuse iseloomule. Start toimus Baikonuris, asteroid on ühenduses Pluutoga, viide siis stardiobjekti sõjalisele otstarvele. Baikonur asub Kazahstani territoriumil, asteroid Kazakhstania ühenduses Merkuuriga 3 majas. Moskva jaoks oli 3 maja naabervabariik. Veenus 5 majas, au ja kuulsus, üleoleku ilming. Ettevõtmine puhuti kindlasti suuremaks kui tegelikus oli. Merkuur kui meedia esindaja kvintiilis Uraaniga. Merkuur kui liikumine, hea aspekt Uraaniga ka tagas õnnestumise. Stardihetke AC Vähis täpses kvinkunksis Icarusega Amburis. Transiitne Icarus ühenduses riigi Ceresega Amburis. Maailmale esitati Sputniku üleslennutamist kui töörahva riigi suurt saavutust ja üleolekut. Ülemaailmse tuntuse  tagas Varuna ühendus Lõunasõlmega Sõnnis 11 majas. Päikese trigoon Chironiga avas tee kosmosesse.

Stardi Põhjasõlm oli ka ühenduses NSVL radixi Jupiteriga. Transiitne Varuna riigi asteroidil Russia, aitas kaasa ülemaailmsele sündmuse tuntusele. Stardi Phaeton riigi Neptuunil, sündmust hoiti seni saladuses kuni oli selge ja tagatud, et asi õnnestus.Transiitne Chiron riigi Damoclese, viitab ehk nendele ohtudele, mis seotud kosmosega ja hoiatus, et avaruumi ei tohi kasutada sõjalistel eesmärkidel. Stardi Kuu riigi Chaosel, samuti viide millelegi?... Stardi Must Kuu ühenduses riigi Marsiga, varjatud viide kosmose hõlvamise sõjalistele ja jõulisele kasutusele.

NL kosmosetehnika isa Sergei Koroljovi kaardis on samuti mõned huvitavad viiteid ja seoseid Sputniku stardiga. Stardi Päike ja Jupiter asteroidil Korolev! Stardi Saturn tema Veenusel Amburis. Stardi Russia tema Sciential (teadus) Amburis. Näiteks Gagarini lend toimus siis kui asteroid Gagarin oli ühenduses Saturniga Kaljukitses ja Päike ühenduses Baikonuriga Jääras. Chiron kui taevavõti täpses ühenduses Lõunasõlmega Kalades ning Põhjasõlm täpses ühenduses Pluutoga.

Tegelikult võiks kosmosesse jõudmist arvestada hoopiski 1944.aastaga kui sakslased lennutasid avakosmosesse oma ballistilise raketi A-4 ehk V2. See oli esimene teadaolev inimese loodud objekt, mille lennutrajektoori kõrgus ulatus kosmosesse. A4 maksimaalseks lennukõrguseks otse üles laskmisel oli 189 kilomeetrit. Maksimaalne lennukaugus ulatus 320 kilomeetrini. Lõhkepea mass oli ligi 1 tonn. Ka siis oli Uraanil ühendus lendamisega seotud asteroidiga, nimelt Phaetoniga Kaksikutes. Icarusel opositsioon Chiron-Must Kuu ühendusega Neitsis. Aspekt ei andnud „luba“ edasistele samalaadsetele lendudele avakosmosesse. Uraanil kvadratuur Chiron-Must Kuu ühendusega. Päikesel ühendus Saturniga. Jupiteril täpne ühendus Daedalusega Lõvis. Karmal ühendus Lõunasõlmega Kaljukitses ja kvadratuuris Varunaga Jääras.

Kommentaare ei ole: