esmaspäev, 28. märts 2022

Sünkroonsus

 

Ganesha Tamm

Ukraina nüüdne sõda algas 24.veebruaril, varahommikul, 2022. Püüdes vaadelda sünkroonsust, leidsin (üsna varsti, peale vastava uudise avaldamist), et selle hetke Saturn oli 18Aqu14, ehk Veevalaja märgis. See on üsnagi huvitav lähtepunkt Eestis toimunu ja toimuva suhtes. Aastal 2007, 26.aprilli õhtu-öösel, oli sellel hetkel planeet Saturn Lõvi märgis 18Leo12. Nn pronksiöö kestis kolm päeva, 26.-29 aprillil, 2007.a. Väga täpne opositsioon ehk vastaspunkt realiseerus 29.aprillil, 2007.a. Tegemist oli poliitilise ehk meelsusteemalise rahutusega, mis puudutas Venemaa ja kunagise sõja ning selle ühe sümboli püsivust ning suhtumise kujundamist. Wiki andmetel oli tegemist sündmusega, mida oli vähemalt aasta kavandatud ning üsnagi pretedenditu meeleavaldus olevat hilisemal vaatluse näidanud, et sündmuse ajaks oli Venemaalt tulnud hulk inimesi ning püüti ka bussidega lisaks tuua. Eesti jaoks oli olukord käsitletav kui ebasoovitava jõu aktiveerumine, haavatavuse seisund.

Tegemist küllaltki olulise sünkroonsusega, kui näha täpset Saturni nurkaspekti (opositsiooni) nende kahe sündmuse vahel.Saturn on üks olulisi inimeste ja inimkeskkonna sündmuste vaatlemise lähtepunkte, kuna Saturni täisringi rütm on umbes 30 aastat ning Saturni arhetüüpiliste tõlgenduste alla kuuluvad piirangud, äärmused, blokeeringud, sündmuste inerts ja kestvus, teatav osa nn eneseväärikusest ja ka kollektiivsest väärtustamisest, igasugused nn vähemusgrupid, osa stabiilsusest ja ka ettevõtlusest.

Tegemist täpse opositsiooniga ehk 180 kraadi.Seega, nüüdse Ukraina sõja algusega oli tegemist täpse opositsiooniga ehk nn pronksiöö ajahetke ühe võimaliku vastaspunktiga (sündmuse avaldumise rütmiga). See kõik on liiga täpne, et ignoreerida. Siin on hulk teisigi ilmekaid seoseid, kuid täpsem kirjeldus läheks hetkel mahukaks.Kindlasti saab diskuteerida, et iga (nurk-)aspekt on erineva mõju või soosinguga, kuid teatav sarnasus kipub korduma, veidi erineval moel, vahel ka vastupidiselt või erinevas vormis, kuid siiski. Kokkulangevust võiks vaadelda kui oluliste valikute ja ka sunnitud otsuste jõulist esilekerkimist.

2007.a. nn pronksiöö lugu tõi kaasa mitmeid piiranguid ja majanduslikke mõjusid, näiteks üsna suur hulk kaubatransiiti Venemaalt läbi Eesti suunati mujale, olemuselt kui teatav majanduslik sanktsioon või surve. Tegeleti mitmete julgeolekuküsimustega ning rahvastiku ja immigratsiooni üle diskuteerimisega. Huvitav, et samasse perioodi veidi laiemas fookuses (mõningase viivitusega) jäi ka nn kinnisvarabuumi lõppemise järgne töötuse ja toimetulekuraskuste tõttu eestlaste märkimisväärse väljarände algus, peamiselt naaberriiki, Soome, kuid ka mujale. Selge ilminguna tekkisid tänavapilti senisest enam ka erinevate sümboolikate kuvamine (sümbol on tähis, jõuilming, sümbolitel on jõud), sõidukitel eritellimusena numbrimärkide levimine jms. Võiks käsitleda kui võõrvõimu ja –meelsuse teatavaviisilisi manifeste.

Üldistades võiks välja tuua järgmised märksõnad, mis võivad kõrgema tõenäosusega esile kerkida, võibolla veidi teistsugusel viisil ja ehk isegi suunas, kuid piisavalt ilmekalt: identiteet, ajalugu, julgeolek, piirangud, ressursid, sisseränne-väljaränne (ka nn pendeldamine), staatus, ümberkorraldused, hinnamuutused, laenumaksed, finantsküsimused, toimetulekukoormus, kohanemisvajadus, kinnisvara, konfliktid, meelsus.Tõenäoliselt mõned tendentsid korduvad, võibolla erineval kujul ning suunas, kuid päris olemata need ilmselt ei jää.See oli pinnapealne pilk, hulk mitmeid teisi faktoreid jäi kogupilti kaasamata, kuid võibolla annab pisut aimu, kuidas trendid kujunevad.

 

Ganesh Tamm

Kui lähiaega vaadelda, Päike ja Merkuur on samas märgis (Jäär) ajavahemikul 27.03.2022.a. - 11.04.2022.a. Sellel ajavahemikul (kui Päike ja Merkuur on samas märgis) on keskmisest suurem tõenäosus, et fookus on kontsentreeritud ning kindlapiirilistele eesmärkidele lahenduste otsimine on ka konkreetsemate tulemustega.

Järgmine Päikese ja Merkuuri positsioneerumine samas märgis (Sõnn) toimub 20.04.2022.a. – 30.04.2022.a.

Sellele järgnev Päikese ja Merkuuri samas märgis positsioneerumine (Kaksikud) toimub 21.05.2022.a., kuid sellel ajal on Merkuur juba retrograadne ning „tagurdab“ kaks päeva hiljem eelmisesse märki, tuues sellega kaasa mõne korduva (varasema) küsimuse olulise esilekerkimise (ülevaatamise või isegi ümberotsustamise) ning seejärel kohtuvad Päike ja Merkuur uuesti (Kaksikud) 13.06.2022.a – 21.06.2022.a.

Kindluse mõttes lisan, et Päikese ja Merkuuri paiknemine samas märgis ei pruugi ilmtingimata kõrgendatud jõudu tähendada, kuid kindlasti on teatav soodumus, mis on aitab tähelepanu kontsentreerida, see aga aitab osapooli siduda või ühendust leida & otsusele jõuda.

Millest selline (tähelepanu) fookuse kontsentratsioon? Merkuur on planeet, mis nõ viib osapooled kokku, otsib lahendusi, seostab kahte osapoolt.

Päike ja Merkuur üheskoos (samas märgis) on temaatilises mõttes keskmisest enam fokusseeritud tähelepanu. Vahel võib soosida ka fanaatilisust ehk liiga kitsale punktile keskendumist.

 

esmaspäev, 21. märts 2022

Taevane varia - 2

 

Kui vaadata Kuu seise sõdade puhkemise ajal, siis mõned tähelepanekud. Ukraina sõda algas kui Kuu oli vana, viimases faasis. Kui algas Suur Isamaasõda oli Kuu samuti viimases faasis. Välksõjast ei tulnud sakslatel midagi välja. Ka nüüd luhtus kiire ja kärme vene armee sellealane plaan. Kui ma vaatan sõdade ja lahingute alguse seise siis ikkagi on edukas see lahing või sõja algus, mis alustatud Kuu kahe esimese faasi juures. Samas on olnud mitmeid lahingu algusi kui see algas kahaneva Kuuga. Eks siin ole palju teisi tegureid mängus,et miks nii on.

Alates Teisest Maailmasõjast alates on olnud üksikud  juhtumid kui Kuu on oma kulminatsioonis – täiskuu. Ja algas sõda või lahing. Mõned juhtumid. Operatsioon Overlord, Normandia dessant. Algas varahommikul kui Kuu oli 6 kraadi Amburis ja Päike-Europa ühenduses 15 kraadi Kaksikutes. Kuu tegi siis läheneva täiskuu seisu. Kuuba revolutsiooni algus 26.07.1953, Päike Lõvis ja Kuu Veevalajas.Iraani pantvangi kriis (4.11.1979), Päike Skorpionis, Kuu Sõnnis.

Palju on räägitud tuumaohust. Hiroshima Marss 9 Kaksikutes ja tal on täpne ühendus asteroid Phaetoniga, sümboliseerib taevas tuleva ohuga.Kuul ühendus Saturniga Vähis.Tuuma ohtu vaadates tuleks rohkem uurida Uraani ja Pluutot.

Veel seise mida pole varem kajastanud. Ukraina rahvas pole sattunud paanika ohvriks. Seda ilmekalt näitab ka asteroid Banic trigoon Päikesega. Ka ÜRO on oma poolehoidu läbi taeva näidanud, UN trigoonis Päikesega. Astroloog Abhirama tõi raadios esiendes välja sellise huvitava asjaolu. Sõja puhkedes Pluuto tõusis horisondi kohale aga põnevam on see,et asteroid Nurnberg( Nürberg) loojus.Ajaloost teame millega see linn seotud on.Asteroid on opositsioonis Pluutoga ja kvadratuuris Russiaga Kaaludes.

See Russia teeb ühenduse NATO loomise Lõunasõlmega ja ühenduse ka Putini nataali Merkuuriga.NATO loomise Neptuun ja Ixion on ühenduses Putini Päikesega. Seda juhul kui ollakse kindel selles,et ta on avalikkusele teada olevate sünnidaatumitega (7.10.1952). Käibel on arvamus,et ta on end kaks aastat nooremaks teinud.Ehk tasub uurida? Sõja puhkemise asteroid Natori asus 12 Jääras ühenduses Attilaga.

Ukraina presidendil on kosmogrammis Jupiteril ühendus asteroid Ukrainaga Kaksikutes. Ka pole sümboolne! Tema Pluuto aga on ühenduses Putini Päikesega. Tema Päikesel aga ühendus Pandora ja Fanaticaga! Putini enda Pluuto ühenduses Musta Kuuga ja Ukrainaga Lõvis. Putini Natori on opositsioonis Jupiteriga.

Sõja puhkedes tegi transiitne Saturn Zelenskõi kvadratuuuri tema Uraanile Skorpionis. Ei usu,et ta ei teadnud, et tuleb sõda.Sisimas ta lootis aga läks teisiti. Mees pandi üsna ootamatult fakti ette,et tuleb olla vägede ülemjuht.Pealegi transiitne Saturn läheneb tema hososkoobis MC-le. Seda juhul kui tema sünnikell on 14:00. Teine pinget loov aspekt tuleb transiitselt Pluutol opositsiooni näol tema Marsile aga see aspekt pole nii väga täpne.Halb on ta aga nii või naa. Marsil ka ühendus Orcusega.

Zelenskõi Jupiter on 27 kraadi Kaksikutes, sinna teeb täpse ühenduse Chaos.  orb 0.20.Üleeuroopalise suurema tuntuse ja austuse tagas transiitse Varuna opositsioon tema Päikesele. Zelenskõi Pluuto on ühenduses Hidalgoga. Ja õiglust sümboliseeriv Rhadamanthus ühenduses Saturniga Lõvis.

Putin. Temal on horoskkobis Veenuse ja Quaoari täpne ühendus. Q on seotud loominguga, luksusega, selle ihaldamsiega. Putini loss Musta mere ääres selle kinnituseks.Ühendusele lisandub ka Hidalgo, sümboliseerib võitlemist, halva heaks tegemist.

Tal on nataalis Agamemnon  Lõvi alguses, sinna teeb ühenduse transiitne Varuna, ühendus väljendub antud juhul halva maine ja väga negatiivse kuulsusega.

Trooja sõjas oli Agamemnon Kreeka sõjaväe ülejuhataja. Ohverdas oma tütre võidu nimel.  Hiljem loovitas ka oma orjatari võidu hüvanguks. Putin ka ohverdab oma rahva, talle ükskõik, mis alamatest saab, peasi on oma ambitsioonide täitumine.

Vene Föderatsiooni kaardis tegi sõja alguse planeedid mitmeid aspekte.  Kuu ühenduse riigi IC-ga Amburis. Merkuur ühenduse riigi Põhjasõlm-Russia ühendusega Veevalajas. Veenus ja Marss ühendse riigi Saturniga. Jupiter sekstiili riigi Neptuuniga. Saturn täpse kvinkunksi riigi asteroid Moskvaga ja opositsiooni Jupiteriga. Uraan opositsiooni riigi Pluutoga. Neptuun kvadratuuri riigi Päikesega. Pluuto eemalduva ühenduse riigi Saturniga. Rohkem on disharmoonilisi ühendusi, mis viitavad,et ettevõetud aktsioon ehk sõda ei tule ei riigile ei rahvale kuidagi kasuks.

laupäev, 19. märts 2022

Must auk astroloogias

 

Ganesha Tamm

Vahelduseks põikan pisut teistesse teemadesse ning vaatleks mõningaid alternatiivseid kuid üsnagi ilmekaid punkte.

Tähelepanu tasub suunata mitte ainult sünnihoroskoobile või radixile, infot võib saada ka näiteks prognoosimisel (transiidid, direktsioonid jne), niisamuti ka mitmetes astrokartograafilistes küsimustes. Võimalusi on mitmeid.

Teema on mitmete astroloogide poolt ka varasemalt käsitletud. Kuna temaatika on korduvalt märku andnud (kasvõi laiemalt tuntud nn galaktilise tsentri punkti ehk ingl.k “Galactic Centre” najal), püüan seda ainestikku pisut käsitleda.

 

Motivatsiooni leidsin ka astroloog Alex Milleri poolt kirjutatud raamatust “The Black Hole Book“. Tegemist on valdkonnas piisavalt kogenud astroloogiga ning kasutan mitmeid tema kogemusi, mida integreerin minu omaenda poolt tehtud märkmete ja tähelepanekutega.

Vaatluse alla võtan mõningad mustad augud, valged augud, pulsarid ning kvazarid. Galaktilisi energialahendusi (punkte) on väga mitmesuguseid ning nende loetelu pole kaugeltki ammendav.

Vahel on ka teaduslik käsitlus alles täpsemat ülevaadet saamas ning mõnigi küsimus on alles lahtine. Galaktiliste energiate puhul ei pruugi tegu olla konkreetse või selgepiirilise objektiga, tegu võib olla ka omalaadse kogumi või millegi muuga. Nende objektide liikumine on planeedilt Maa vaadates üldjuhul üsna aeglane (sarnane kinnistähtedele) ning võib mõnel juhul piirduda ehk isegi vaid ühe kaareminutiga aastas. Lihtsustatuna võiks liikumist võrrelda kinnistähtede dünaamikaga.

 

Internetiavarustes võib märgata ka seda, et astroloogid nimetavad erinevaid objekte üldistavalt “mustadeks aukudeks” – mis on astronoomiliselt kohati väär, kuid astroloogilises plaanis ehk mõneti vastuvõetav, kuna need galaktilised anomaaliad on piisavalt tihti mitmete sarnaste joontega (intensiivsus, jõulisus, kõrge potentsiaal, erilisus). Loomulikult on hea, kui pürgitakse täpsuse ning võimalikult objektiivse info suunas.

Must värvus või sellega seonduv märge on vahel mitmetähenduslik. Must lips (sobiv riietus, nõue), must kast (üllatus, ka infokogum), must vöö (kvalifikatsioon, erioskused), must turg (erisoovid, võimalused), must nimekiri (eritähelepanu), must hobune (üllatuslik favoriit), must raha (ebatavaline kasu), must kuld (naftavaru, maavara), must huumor (agressiivne, sünge nali), must reede (intensiivne müük), must limusiin (staatus, privileeg), must panter (müstilisus, erilisus), must pärl (ekslusiivsus, rariteetsus).

 

Nagu näha, on enamasti tegu millegi ebatavalisega, viitab eriolukorrale või tavareegleid eiravale situatsioonile (ka privileeg on omal moel ebatavaline võimalus). Tegu võib olla nii positiivse kui ka negatiivse tähendusega, enamasti on seal mingisugune intensiivne tagamõte.

Lühidalt kommenteerituna on:

must auk – väidetavalt ülitihe ning ülivõimsa gravitatsiooniga objekt, mis on sellise gravitatiivse jõuga, et isegi valgus neeldub ning seetõttu näib “musta auguna”;

astroloogilises plaanis esindavad nn mustad augud väga võimsast transformatiivset energiat, mida käsitletakse teatavas plaanis kui Pluuto kõrgemat oktaavi – energeetiline potentsiaal on sedavõrd kõrge ning energeetiline tase ääretult suur;

tegemist on ka väga jõulise magneetilisusega, mis võib astroloogilises kaardis väljenduda sõltuvalt positsioonist majas või märgis ning aspekteeritusest, nii positiivselt kui ka negatiivselt, märksõnadeks võiks olla kiire polaarsuste muutumine (mõnel juhul isegi vägivaldselt), jõulisus, dramaatilisus, varjatud potentsiaal, magneetilisus, äkilised lahendused (ka üllatused);

kvazar – (ingl k. quazar) ehk rahvapärases kõnepruugis kui “valge auk”, kuigi reeglina peetakse selle all silmas hoopiski noore galaktika kujunemisjärku, mis väljendub tugevate elektromagneetiliste laengute najal eredate valgusefektidega ning jätab mulje kui “valgest august”, oma eksistentsis ei oma konkreetseid piire (pole kindlapiiriline taevakeha);

kuna teadus areneb ning infot suudetakse järjest enam mõista ning tabada, ei saa välistada ka taevakehi, mis ongi selgepiirilised objektid ning väljenduselt sarnased kvazaritele;

astroloogilises plaanis esindavad kvazarid isikuastroloogia puhul võimalikke intensiivseid soove, pürgimusi, ilmsiks tulekut, loomeenergiat, võidukat tulemuslikkust ning mitmesuguseid manifesteeringuid, siia kuulub mitmesugune promineerimine ning tähelepanu;

pulsar – objekt, mille all mõeldakse enamasti teatavaid neutrontähti, millel on väga tugev gravitatsioon ning mis seonduvad tugeva, pulseeruva raadiokiirgusega; mõned pulsarid on oma arenguastme lõpufaasis ning nad on seotud üsna stabiilse röntgenkiirgusega;

 

astroloogilises plaanis seostatakse pulsareid infovoogudega ning teabega, vahel on pulsariga seostatud ka salastatud info ilmsikstulekut ning infolekkeid, kindlasti ka kaalukaid uudiseid, märksõnaks on kommunikatiivne lahendus ning jõuline infovoog; kuna infot saab tihti käsitleda ühikulisena, siis temaatiliseks võivad osutuda ka ühikud või arvulised struktuurid;

maser – objekt, mille all mõistetakse kõrge energiapotentsiaaliga allikat, toetab transformatiivseid protsesse läbi energiate muundamise vajalikuks potentsiaaliks;

astroloogilises plaanis esindavad maserid tohutut energiaallikat, millel on märkimisväärne võime transformeerida energiavoogu selliseks, et tagajärjeks on kas jõuline edu või hoopiski energiakatkestus; toeks laekuv energiapotentsiaal võib mõningatel juhtudel küll soosida alustatud protsessi edendamist, kuid ei lase seda siiski alati edukalt lõpuni kulgeda (enne vahetut lõppu võib protsess takerduda või muutub saavutatu hoopiski vastumeelseks ning võib tekkida ka “halb kuulsus”).

Toon viitena ära ka astroloog Alex Milleri raamatus Black Hole Book mainitud positsioonid, seisuga ca 2010.a, troopilise sodiaagi järgi.

Aries

pulsar – 3

kvazar – 10

must auk – 24

must auk – 27

Taurus

kvazar – 5

maser – 8

must auk – 16

must auk – 24

maser – 28

Gemini

maser – 7

pulsar – 22

pulsar – 24

kvazar – 26

Cancer

must auk – 4

kvazar – 8

must auk – 28

Leo

pulsar – 2

must auk – 3

must auk – 9

maser – 14

Virgo

pulsar – 3

must auk – 7

must auk – 9

pulsar – 18

Libra

must auk – 1

kvazar – 5

pulsar – 7

must auk – 13

kvazar – 15

must auk – 29

Scorpio

kvazar – 5

must auk – 7

pulsar – 15

kvazar – 28

Sagittarius

must auk – 4

must auk – 4

must auk – 5

pulsar – 6

must auk – 10

must auk – 18

must auk – 19

pulsar 24

must auk 26 (galaktika tsenter, GC)

pulsar 28

Capricorn

must auk – 5

must auk – 19

pulsar – 27

pulsar – 29

Aquarius

pulsar – 9

pulsar – 10

must auk – 12

must auk – 13

pulsar – 16

kvazar – 25

must auk – 28

Pisces

kvazar – 6

must auk – 28

Kui punktid on astroloogilises kaardis tuvastatud, siis edasine samm on leida võimalikud seosed.

Sobiliku orbi suhtes on erinevaid arvamusi: mõned väidavad, et punkt võib olla ca 1 kraadises orbis (sarnane kinnistähtede puhul rakendatavaga).

Astroloog Alex Miller viitas, et konjunktsiooni puhul võiks toimivat orbi lubada isegi kuni 5 kraadi ning opositsiooni ja kvadraadi puhul kuni 3 kraadi.

Minu kogemus viitab, et tõepoolest, ühed jõulisemad lahendused ongi konjunktsiooniga, opositsiooniga, kvadraadiga. Oluline on ka trigoon, kuigi statistilises plaanis on siiski konjunktsioon, opositsioon ja kvadraat kuidagi intensiivsematena silma jäänud – võibolla on see on teatav sümboolne saturniliku printsiibi (piiriala või äärmuse idee) võimalik väljendus. Nurkaspektidena järsud ja mažoorsed, meenutades “risti”. Nii on ka horoskoopi teljed üheks vaadeldavaks osaks, kas on antud aspekte.

Kuulsuste ja tuntud isikute sünnikaartide puhul isikuastroloogias, on küllalt tihti märgata ka toimivaid sekstiile ja ka kvinkunkse, kuid nende puhul on enamasti tegemist olnud ca 1...2 kraadise orbiga.

 

Oluline on ka arvestada siin äratoodud loetelu suhtes teatavat veavõimalust kuni 1 kraad, kuna arvutused positsioonidele võivad olla kas teatava ümardusega või on toimunud teatavaid nihkeid, näiteks galaktika tsenter ehk GC on praegusel hetkel 27Sag09, kuid kümme aastat tagasi oli ta veel 26Sag59.

Toimiva orbi küsimus pole praktikas üheselt määratletav. Vaadeldav positsioon võib anda üsna lihtsasti küll paiknemise astroloogilises majas (mis on niisamuti teatava tähendusega), kuid nurkaspektidega üheks määratlemise eelduseks on, et horoskoop oleks täpne (võimalusel ka rektifitseeritud).

Lõplik määratlus, kas aspekteeritus on reaalselt toimiv ning intensiivne, eeldab võimalusel juba teadaoleva informatsiooni (väljendused, sündmused, omadused) kaasamist, kas on ilmnenud spetsiifilisi tunnuseid.

Astroloogiliste majade roll tuleb enam esile, kui tegu on näiteks musta augu ja planeedi aspektiga ning see aktiveerib kummagi positsioonist tulenevate majade ning märkide teemad.

Ainuisikulisena on piisavalt prominentne galaktika tsenter ehk GC, mille puhul omab tõlgendamisel kaalu juba positsioon astroloogilise maja järgi.

Top of Form

 

Bottom of Form