teisipäev, 25. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 5

Planeedid kui võimusümbolid.


Slaavlaste ja sküütide mütoloogias on Jupiteri omadusi ja funktsioone täitnud mitmed jumalad: Perun, Bogai, Stribog. Esoteerilises mõttes sümboliseeritakse Jupiteri Hinge poolringiga, mis tõuseb vertikaalselt Mateeria risti idapoolsest käepidemest. Idapoolsus näitab siin sündi, mis saavutab küpsuse läänes. Kui Mateeria ja Hing harmooniliselt ühinevad, siis on kumbki võimeline harmooniliselt rahuldama teineteist.

Jupiter esindab võimu, ka ideoloogilist võimu. Temale allub seadus ja kord, õigusmõistmine; valitseb riiklike ja korporatiivsete protsesside üle, kureerib religioosseid ja ideoloogilisi suundi. Teisisti öeldes, Jupiter esindab võimu korraga kahel kujul: seadusandlikku ja ideoloogilist.


Marsi nime ja funktsioonide kandjaks slaavlasel olid Jarovit, Jarilo, Perun ja Ruevit. Marsi kompentents võimu juures on täitesaatev ja karistuslik (kohus). Marss rangelt jälgib, et kõik oleks vastavuses Jupiteri antud seaduste järgi.Tuleplaneedile alluvad jõustruktuurid (armee, politsei, eriüksused, toll jt.). Ühesõnaga kõik, kes kannavad mundrit, isegi tsiviilis (raudteelased, päästjad, postiljonid, igat sorti inspektorid, metsaametnikud jne.). Kõik nad on “marslased”, jälgides, et ei raiutaks omavoliliselt metsa, ei püütaks ebaseaduslike vahenditega kala, et tulekahjusid ei oleks jne. Kosmose järgi, Jupiter andes välja seaduse, annab selle täitmiseks üle Marsile.


Saturn slaavlaste mütoloogias seostus järgmiste jumalatega: Rod, Thur, ja Sud. Saturn faktiliselt tagab kogu süsteemi töö. Ta valitseb alamalseisvaid võimuorganeid. Vajaduse korral toob sisse vajalikud muutused. Muutuvad ajad, kombed, tingimused ja seadused ning nende täitmise meetodid – siis Saturn vastavalt teeb korrektiivid. Kõike seda reguleerib Saturn, ta on ühtlasi Aja valitseja.


Veenus slaavlastel oli seotud Lada, Uslad ja Dennitsaga. Veenus pole mitte ainult harmoonia ja ilu valitseja, vaid ka maise elu, õnne, materiaalse heaolu juht. Veenus sümboliseerib raha võimu. Kui suur see võim on, seda me teame hästi, kui on raha, siis leitakse ka võimalusi oma programmide täitmiseks.Veenus tähistab veel ökoloogilist ja sõjavastastest liikumistest osavõtjaid.


Slaavlastel on Merkuur jumalusena seotud Striborgi ja Kriviga. Merkuur on neljanda võimu (meedia) esindaja. Tema otsustab, kui objektiivselt antud sündmust kajastatakse. Merkuuri asend kaardis näitab ka seda, palju on terve rahvas mõjutatav meedia poolt. Näiteks oli natsliku Saksamaa Merkuur väga tugev (samuti nende peaideoloogil Göbbelsil). See võimaldas sisendada miljonitesse inimestesse ja ellu viia natsismi ideed.


Slaavlastel nimetati Kuu jumalaid nii – Lelja ja Kupala. Mundaanis on Kuu ühiskondliku elu näitaja, näitab rahvamasside meeleolude muutust, lihtsate inimeste elu (eriti naiste) ja transporti (eriti veetranspordi) süsteeme. Kuu (rahvas, tema tahtmine) selles kaardis asub (keskpäev) Neitsis ja on ühenduses Saturniga. Kuul on täpne opositsioon Uraan-Pluuto tsükli alguskraadiga. Selle tsükli iseloomuks on radikaalne rahvuse ümberkujunemine, mis lükkab eemale vanad mallid ja arusaamad. Aspekt Kuuga peaks siis tähendama seda, et lihtrahvas nagu ei pooldanud kaugelt kutsutute võimuga või siis vastupidiselt, võeti omaks. Opositsioon on, kas koostöö või sellega mitte nõustumine. Päike on Vähis ja ühenduses Uraaniga ning asteroid Karmaga.


Ette rutates, tulevaste sündmuste käike iseloomustades, juhiks tähelepanu sellele, et iga suurema ja pöördelisema riigikorra või uue valitseja tulekuga tuleks neis kaartides vaadata Kuu ja Saturni vahelist aspekti. Nendevaheline nurk näitab, kui palju on rahvas üksmeelne oma otsustes. Mida väiksem see nurkkaugus (aspekt) on, seda rohkem rahvas loodab oma liidrite peale. Seda üksmeelsem ta on ja suhtub uude valitsejasse suuremate ootustega. Rjurikute kaardi järgi siis oleks rahva ootused vägagi suured ning suhtumine juhti on toetav? Riik loodi nende tahtel ja nende jaoks. Kutsuti ju Rjurik valitsema kohaliku rahva poolt. Kaardis siis Kuul ühendus Saturniga ja ta liigub Neptuuni suunas, mis asub Veevalajas.


Olulisemad seisud. Jupiter on ühenduses Varuna ja Ixioniga Kaksikutes. Jupiteril on veel ühendus Luciferiga. Sümboliseerib hästi võimu algust, seda suurelt ning vägevalt. Jupiter on võimu sümbol ja Ixion esindab lootust parema korra järel. Varuna osa oleks tekkinud riigikorra hilisem laiema tuntus. Eks uus riik moodustati ekstremaalsetes (väikevürstide omavahelised lõputud sõjad) oludes, sedagi näitab Varuna. Tema osalus hilisemates pöördelistes sündmustes koos Ixioniga Venemaa ajaloos saab olema märkimisväärne. Ja sellepärast pööran sellele suuremat tähelepanu, kui teistele seisudele. Ajastu pingelisust näitab ka Uraani ja Neptuuni poolteistkvadratuur. Tsükkel algas 794. aastal 25 Neitsist ja kestab ca 172 aastat. Tsükli märksõnadeks oleks: kapital, võim, konservatism. Liskas ootamatud selginemised, uued ideed, haridus ja müstika areng.


Rjuriku kaardis on võimusümbol Jupiter Kaksikutes on pagendusseisus, mis pole just kõige parem asend. Kuid Jupiter Kaksikutes on avatud ja vastuvõtlik. Muutlikus märgis olles on uus võim kahepalgeline ja ettearvamatu. Jupiteril puudub ka aspekt Marsiga, on peentasandi aspekt 18 kraadi. Arvata võib, et välja antud seadused jäid rahva poolt enamuses täitmata või siis ainult suures hirmus ja vägivalla kartuses need täideti. 18 kraadise aspektiga käib kaasa kavalus ja vale, kasutatakse lubamatuid vahendeid.Jupiter Kaksikutes viitab ka sellele, et edaspidi võimu jagati ning pärandati edasi ikka suguvõsa liinis. Vennalt vennale või isalt pojale või lähisugulaste vahel, mis on Kaksikute märgile omane.


Veenus kaardis on Lõvis, igasugune toretsemine, lõbustused, liialdused ja pillav elustiil saavad edaspidi võimule üha enam omaseks. Ja ega lihtrahvas sellest kõrvale jää. Veenuse opositsioon Neptuunile, mida võiks tähendada? Ehk seda andamite röövellikku kokkukraapimist võõramaalaste poolt? Aspekt loob illusoorse ettekujutuse, et nüüd võõras juht loob maal harmoonia ja tasakaalu. Neptuuni alla käib maade haldamine, selle jagamine. Veenuse vastasseis Neptuuniga määrab ära arusaamad ilust, harmooniast, arhitektuurist jms. Eks venelaste oma ümbruse stiil ja väljanägemine ole teistsugune kui näiteks meil. On tunda Neptuuni mõju ja paljud venelaste suhtumine kultuuri, ilusse, suhtumine rahasse on meile sageli mõistmatud.


See opositsioon loob illusioone, moonutab reaalsust. Laiskus ja lõbujanu viivad ummikusse. Aspekt soosib skandaalide teket. Seda kõike Venemaal saab edaspidi ohtralt olema. Neptuun (loodus) ja Veenus (raha), võtame loodusest kõik, mida annab ja teeme rahaks.


Et paremini mõista, millistes tingimustes tekkis Rjurikute riik, tuleb pöörduda ajaloo poole ning see annab juba parema ettekujutuse tolle aja oludest. Agressiivsust ja sõjakust näitab selles kaardis Marsi ühendus asteroid Russiaga Kaksikute teises dekaadis ja Saturn Neitsist teeb neile täpse kvadratuuri. Saturn siin peaks siis sümboliseerima Rjurikut, kes Marsi energiaga Venemaad läbi kvadratuuri püüab korda luua aga ka valitseda. Seejuures teeb Kuu kvinkunksi Neptuunile, aspekt, mis viitab korduvatele sündmustele nagu oleks need minevikust esile kerkinud. See aspekt määrab heade olukordade kordumise võimalusele.


järgneb...

kolmapäev, 19. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 4

Riigi horoskoop peab väljendama rahva vaimu. Rahvuse iseloomulikumad jooned peavad olema näha nii märkide, planeetide ja aspektide kaudu. Samuti peab ta arvestama ajaloolisi sündmusi ja seoseid liidriga. Näiteks Vähi kaks esimest kraadi on olnud Venemaa ajaloos oluliselt tähtsad. Kahel korral on nende kraadidega seotud Isamaasõjad (24.06.1812 ja 22.06.1941). Esimesel juhul oli Päike opositsioonis tsaar Aleksander I Päikesega. Teisel juhul samuti opositsioon Stalini Päikesega. See räägib olulisest seosest riigi ja tema juhi vahel. Katariina II pääses võimule siis, kui Päike asus Rjuriku Päikese peal. Nikolai I Päike on ka Rjuriku Päikese lähedal.Hetkel presidendina olev D. Medvedevi Päike on seal lähedal, kus asus Rjuriku Kuu-Saturn.Amburi 15-s kraad on Venemaa jaoks positiivne, siis löödi minema Napoleoni armee, purustati Suures Isamaasõjas Moskva all saksa armee. Venemaa kaks kõige väljapaistvamat väejuhti olid samuti Amburid – Suvorov ja Zukov. Amburid olid ka kindral A. Denikin, poliitik A. Võshinski, marssal V. Bücher, poliitik L. Kaganovitsh. Samuti poliitik A. Mikojan, marssal R. Malinovski, L. Breznev, J. Ligatshov, A. Jakovlev.Astroloog Championi järgi on Rjurikute algus 20.sept. 862 ja Levinil aga 6. juuli 862. Veel on arvatud riigi loomise ajaks 5. okt. 862. Vene astroloog Vetash arutleb sellel teemal nii:
Need kõik on modeleeritud daatumid ja täit kindlust neis ei ole. Igas ühes neist omad head ja kehvemad viited ning seosed, mis iseloomustavad Venemaad. Näiteks 6. juuli omas on võetud aluseks juba kaugenev aspekt Päikeselt Uraanile ja edasi retifitseeritud transiitide ja direktsioonide kaudu edasi. Selle kaardi järgi saame, et Venemaa on Vähk ja Kuu koos Saturniga on Neitsis. Sellist seisu on raske seostada suure maismaa territooriumiga (ilma meredeta) moodustiseks. Marsil Uraaniga ja Jupiteril Neptuuniga aspekte ei ole. On aspekt Marsil kvadratuur Saturniga, mis on rohkem omane sakslastele.Teises variandis (20.09.) aspektide arheotüüpe arvestades on rohkem lähedasem Venemaale kuna selles on trigoon Jupiteri ja Neptuuni vahel ning mõlemitel on sekstiil Pluutoga. Kuid ei ole Marsi ja Uraani vahel aspekti.On aga Päikesel ühendus Saturniga, nagu seda saab olema Romanovite dünastiavõimu ajal ja arvatavasti on Kuu Uraani peal.Kolmas variant (5. okt.) on Vetashi arvates kõige sobivam, kuna selles on Kuu Veevalaja alguses nagu seda on ka Vene Föderatsioonil. Ja Jupiteril on trigoon Neptuuni ja Päikesega. Ning Päike on opositsioonis Pluutoga, nagu seda on NSVL kaardis. Marss ja Uraan on samuti tegevad (Uraan kvad. Päikesega ja Marsil oposit. Neptuuniga). Häirib vene astroloogi see, et siin on Päike Kaaludes, mis tema arvates kuidagi ei sobi Venemaad iseloomustama, sest diplomaatia pole Venemaale kuidagi omane.Veel pakub ta välja variandi, milles riik loodi 2. veeb (vkj), uus kalender 7. veeb. 862. aastal. Siin tekib ere veevalajalik riigi horoskoop, kus Veevalajas on ühenduses Päike-Kuu-Veenus ja Neptuun, Marss Kalades (nagu NSVL omas) trigoonis Uraaniga. Puudub aga aspekt Jupiteri ja Neptuuni vahel. Kõikide variantide kontroll transiitide ja teiste prognoosi meetodite kaudu ei anna ka raudkindlat tulemust. Tolle aja kohta on vähe kindlaid dokumente ja need, mis on, on ka paljuski kaheldavad. Seepärast ei saa ühtki välja pakutud kuupäeva võtta päris tõsiselt. Nähtavasti tuleb esialgu leppida aasta arvuga, lootes et see vähemasti on õige.


Mitmetel maalidel on kujutatud Rjuriku tulemist ja sellel on näha, et asi toimus siis, kui oli kas suvi või sügis. Seepärast ma seda veebruarikuist varianti vähem usun. Minu valik jääb siiski juulikuu variandi juurde ja seda ma kasutan riigi loomise aluseks.Venemaa ajaloo kulgemist on hea jälgida ka meetodi progressioon jälgimise kaudu. Progressioon on 1 päev võrdub ühe aastaga. Selle meetodi abil võib välja tuua ja jälgida mitmeid perioodiliste protsesside kordumist. Kaks tähtsamat oleks ligikaudu 383-393 aastane ja 1080 aastane periood. Esimene neist iseloomustab Vene riigi, kui terviku elu, riigi ülesehitust ja tüüpi, väärtuste süsteemi, ideaale ja suhet naabritega. Teine protsess puudutab riigi sisemist elukorraldust, ta on seotud suurte ja sügavate muutustega ühiskonna struktuuris, seotud võimu ja rahva suhetega, suuremate ning tõsisemate kriisidega riigi elus. Võib öelda, et ta on seotud rahva “karma ja saatusega”, tähistab enamikke tähtsaid momente elus.Need kaks perioodi koos moodustavad nii öelda “skeleti, luustiku” rahva ajaloos. Esimene periood on seotud Jupiteri progressiooniga. 383-393 aastane periood on aeg, mil Jupiteri progressioon läbib ühe sodiaagi märgi. Teine periood on Saturni progressiooni läbimine ühes märgis.Ütlen ausalt, see lõik progressioonidest pole minu avastus, selle leidsin internetist ja seega kuulub Moskva Astroloogia Akadeemia Venemaa ajaloo kirjutiste hulka. Edaspidi jälgime võimaluste korral Jupiteri progressiooni erinevate faaside toimet, kui on mingeid seoseid progressiivse Jupiteri ja radixi vahel, mis siis näitab riigi sisemist elu ilma välisfaktoreid arvestamata, st. ilma sõdu ja naabreid arvesse võtmata. Iga faas, see on progressiivse Jupiteri ühe märgi läbimine. Keskmine läbimine oleks 388. aastat. Faasi läbimisel on tarvis vaadata ka dekaadi valitsejaid, need annavad lisateavet.Esimese faasi (läbimine Kaksikutest) oli 816 – 1199 ja kestis see 384. aastat. Selle sees siis Rjurik lõi Vene riigi, Jupiter asus 10 Kaksikutes. Märgi teise dekaadi valitsejaks on Veenus, eks siis Rjuriku loodud riik enamuses tegeleski andamite kokkukraapimisega aga ka etnose ühteliitmisega. Faasi lõpus muutus ka riigikorra juhtimise laad. Rjuriku ühtne riik laguneb väikesteks vürstiriikideks. Faasi lõpus 1108. aastal asutati Vladimiri linn, kuhu ka hiljem võim üle kandus. Iga faasi üleminekul kordub ajaloos kriis, mis on analoogne eelmisele.Esimese faasi eesmärk ei olnud ühtse Venemaa ülesehitamine, seepärast see ka kaua ei püsinud. Peaeesmärgiks oli Vene riigi aluste paikapanemine ja selles uute sisemiste sidemete loomine ning kultuurlisisruumi kinnistamine. Kuid Moskva Astroloogia Akadeemia arvestab Jupiteri progressiooni algust mitte Rjuriku Venemaa loomise hetke Jupiteri asukohast, vaid Jupiteri sisenemisest Kaksikute märki (816a.). Ja ära pole toodud aspekte, mida progressiivne Jupiter teeb aegade jooksul riigi radixi suhtes. Asi ole mulle veel päris selge, et miks nii, seepärast ma seda eriti riigi ajaloo tutvustamisel eriti ei kasuta. Pealegi pole selles süsteemis asja jälgimine otseselt artikli eesmärk.
järgneb...

kolmapäev, 12. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 3

Riigi tekkimine.


Venelaste esivanemate esimene püsiv riiklik moodustis, mis suures osas laius nüüdse Venemaa territooriumil, oli Vana-Vene ehk Kiievi-Vene riik. Hiilgeaegadel ulatusid tema piirid Läänemere kallastelt Musta mereni ja Lääne-Bugist Volgani. Riikluse alged tekkisid 9.sajandil. Legend pajatab meile järgmist.


Vene vanimas kroonikas (11.sajandi lõpp või 12. sajandi algus) räägitakse, kuidas korratustest väsinud rahvad kutsusid varjaage (viikingeid) enda üle valitsema 6370.aastal (st. aastal 861), nad palusid: “Meie maa on suur ja külluslik, aga korda temas pole. Tulge meid valdama ja valitsema.” Ja nii tulidki Rjurik, Sineus ja Truvor ning valitsesid maad. Siit koorub välja venelaste nii öelda esimene ajalooline trauma (alaväärsus kompleks), et tulevase Venemaa elanikud ei suutnud ise endale riigikorda luua. Selleks tuli kutsuda võõramaalased. Varjaagide kutsumine on siiani ägedate vaidluste objekt, kusjuures vaidlustatakse nii selle tõiga olemasolu (seda siiski toetavad kaudselt skandinaavia allikad) kui ka varjaagide rahvuslik kuuluvus.


On näiteks väidetud, et tegu pole üldse skandinaavlastega, vaid polaabi slaavlastega või sakslastega (pole küll selge, miks sakslased on rohkem slaavlased kui skandinaavlased, kuid seda väitis juba germanofiil Lomonossov).


Teine aspekt ei ole sugugi vähem traumaatiline ega puuduta riiklust, vaid etnilist identiteeti. Asi selles, et just need viikingid olidki russid (venelased), need aga, kes neid kutsusid, olid “tshuudid, sloveenid, krivitshid ja vessid” Kaks keskmist hõimu on slaavlased, esimene ja viimane aga soomeugrilased. Esimene nimi tähistas vepsalasi ja lüüde, vahel ka eestlasi. Viimane sõna (vess) aga on vähem selge. See võib tähistada nii sürjakomisid kui ka taas vepsalasi (muuseas inkrimineeritakse Putinile nimelt, et ta on “valgesilmne tshuud” ehk eestlane). Venemaa (Russ) tekib koos varjaagide tulekuga. Ka hilisemad allikad toetavad seda versiooni.


Venemaa (Russ) tekib koos varjaagide tulekuga. Ka hilisemad allikad toetavad versiooni, et venelased olid viikingid ja Kiievi Venemaa viigingite riik nagu Normandia, Sitsiilia ja pärast Hastingsi lahingut ka Inglismaa. Niisiis ei ole vene võim venelaste võim ja pole seda kunagi olnud. Kõik seniöeldu puudutab ainult vene võimuga seotud kompleksi ilmalikku dimensiooni, kuid sugugi pole vähem tähtis sakraalne. Nimelt on Venemaa püha maa, vene rahvas püha rahvas ja Vene tsaar on jumal.


Tsaari jumaldamine Venemaal on ühelt poolt seotud Bütsantsi traditsiooni jätkumisega, teiselt poolt selle moonutatud tõlgendamisega paganlike mudelite mõjul. Seda mudelit mõjutasid omakorda riikluse kontseptsioonid ning ennekõike 15. sajandi lõpul, 16. sajandi alguses tekkinud kontseptsioon, mille kohaselt Moskva on kolmas Rooma, mille tagajärjel Moskvas kehtestati oma patriarhaat ning Moskva suurvürst võttis endale tsaari tiitli.


Seda tiitlit ei interpreteeritud politoloogiliselt, vaid mütoloogiliselt: tsaar on põhimõtteliselt erinev Euroopa kuningatest, keisritest ja Bütsantsi basileustest. See tiitel ühendab Vene tsaare ühelt poolt Vana Testamendi kujudega nagu Taavet ja Saalomon, kes slaavi tõlkes olid nimelt tsaarid ning liturgiliselt Kristuse endaga, kes on universumi tsaar.


Etümoloogia seisukohalt on see konstruktsioon muidugi täiesti fantastiline, kuna “tsaar” on nagu saksa “Kaiser” tuletatud Caesari nimest. Venemaal välja kujunenud tsaarivõimu sakraliseerimispraktika, mille aluseks on maagiast tulenev usk topeldatumisefekt. Enamik rituaale, mis on seotud nii tsaari- kui ka hiljem keisrivõimu pühitsemisega, on korduvad. Üks märgib monarhi maist (tsaar), teine taevalikku (jumal) palet.


Pangem tähele, et analoogiline kahestumine puudutab ka Venemaad ennast. Teda ristiti kaks korda – 10. sajandi lõpus tegi seda vürst Vladimir, kuid see oli nii öelda ajalooline ristimine. Kuid on olemas veel teine, sakraalne ristimine, mis leidis aset peaaegu tuhat aastat varem. Venemaa ristis oma misjoniretkel apostel Andreas, kellest sai maa taevalik patroon (et 1. sajandil mingit Venemaad polnud veel olemas, on ajalooline, kuid mitte sakraalne fakt). Venemaa on teispool argimõistust. Vene rahvas ei ole püha seepärast, et ta on teistest parem, vaid seepärast, et ta õigeusku säilitades on Jumalakandja.


Tõmbame otsad kokku. Võimu sakraalsed ja sekulaarsed aspektid on Venemaal ühelt poolt karjuvas vastuolus, teiselt poolt aga toetavad ja tugevdavad teineteist. See, et tsaar on Jumal ja riigivõimul on selged sakraalsed funktsioonid (mis säilisid ka pärast tsaarivõimu kukutamist; võrdle Lenini, Stalini kultust, samuti Jeltsini kultust tema valitsemise alguses ja Putini oma), ei lähenda võimu inimesele, vaid viib saavutamatusse kõrgusesse.


Läheme nüüd Rjurikute juurde tagasi. Seega slaavlaste ja teiste rahvuste erinevad hõimuliidud tulid kokku ja otsustasid leida endale vürsti, kes looks õiglase korra. Nad saatsid mere taha varjaagide (skand. viikingid) vürstide juurde ettepanekuga tulla meid valitsema ja korda looma. Kutse võtsid vastu kolm venda. Kustkohast täpselt Rjurik Venemaale kutsuti, selles pole ajaloolased veel üksmeelele saanud. Pakutud on Jutlandimaad Taanis, selle järgi olevat Rjuriku vanaisa kandnud nime, mis kohalikus keeles on Hroek. Ja üks tema esivanematest Rorik (VII saj.) olnud prints Hamleti (Amleth) vanaisa. Vana islandi keeles oleks Rjurik Hroerekr, mis sõnasõnalises tõlkes tähendanud vene keeles slavnõi mogutshestvam (auväärseim vägevatest).

Veel on oletatud, et Rjurik tuli legendaarse maavanema Gostomõsli asemele, kes suri aastal 860. Ladina keeles oleks selle mehe nimi Gestimus. Gostomõsl olevat olnud lääne-slaavlaste vendovite hõimu juht, kelle asurkond oli Neemeni ja praeguse Daugava vahelisel alal. Rjuriku vapp olevat kujutanud kokkusurutud tiibadega pistriku sööstu taevast alla. Tänapäeval on selle stiliseeritud variant Ukraina vapiks. Huvitav on see, et Rjurik vene keeles tähendab ka pistrikut (sokol). Neid variante on veel mitmeid, aga las siis ajaloolased murravad pead selle probleemi kallal, kust täpsemalt Rjurikud pärit olid. Täpsemalt ja lähemalt saab sellest lugeda selle artikli koostamisel kasutatud kirjandusest, mis ära toodud artikli alguses.


Niisiis oli Rjurik (oletatav sünd 830 ja surn. 879) varjaag, keda vanavene kroonikate teatel slaavlased kutsusid koos vendade Sineuse ja Trivoriga Venemaale valitsema. Kui Rjuriku tõeses päritolus enamik uurijaid ei kahtle, siis tema vendade Sineus ja Truvori olemasolu eitatakse üsna tugevalt. Trivor olevat valinud Isborska kandi ja Sineus Beloozero (valgejärve), kuhu asutas Beloozerski asunduse. Ja kõik, rohkem pole neist kahest midagi teada. Leitakse, et kõige tõenäolisemalt kasutas kroonik lihtsalt rootsi keelest ebaõnnestunult tõlgitud allikat. Tõlkes peaks vana-rootsikeelne “sine hus, thru waring” tähendama vaid “oma suguvõsa, ustav sõjasalk”. Selle järgi saabus Rjurik koos oma traditsioonilise saatjaskonnaga, kuhu kuulusid sugulased, lähikondlased ja sõjamehed.


Algul oli tema võimu all Laadoga järve piirkond. 862. aastal tuli ta kohalike vürstide vahelisi tülisid kasutades Novgorodis võimule. Järgmisi Kiievi-Vene ja Moskva vürste on peetud Rjurikovide järeltulijateks; nn. Rjurikovitshite dünastia valitses aastani 1598 (tsaar Fjodor Ivanovitshi surmani). Teistes vene vürstkondades valitsenud Rjurikovidest on tuntumad Juri Dolgoruki, Mstislav Uljas, Vsevolod Suurpea, Aleksander Nevski jt.


Koos Rjurikutega tulid kaasa kaks kaasmaalast (või venda) – varjaagid Dir ja Askold. Nemad suundusid oma malevatega Konstantinoopoli (pragune Istanbul) poole õnne otsima. Liikudes lõunasse, jõudsid nad Dnepri jõe kaldale rajatud Kiievi linna (5 või 6 saj.). Linna ehitasid kolm venda – Kii, Stsek (Shthek) ja Horiv (Horivig). Vanima venna järgi sai linn endale nime. Askold ja Dir maksustasid Kiievi ning alistasid selle sisuliselt oma võimule. Nii oli Venemaal tekkinud kaks isevalitsuslikku piirkonda – põhjas Novgorodimaa, valitses Rjurik, lõunas Kiievis valitsesid Askold ja Dir.


Iga uue võimuga loodud riigimoodi ühendus loob aja jooksul teatud kollektiivse alateadliku fooni, mis mõjutab kogu edasist tekkinud või võimule pääsenud riigi rahvamassides, kaart sümboliseerib siis tervet riiki, tema rahvast ja võimulolijaid.


järgneb...

esmaspäev, 10. oktoober 2011

Utoya statistikastJälgides oma blogi külastatavust ja erinevate teemade loetavust jõudsin järelduseni, et sellisel kujul seda Utoya statistikat pole mõtet edasi anda. Loetavus on väga väike. Nähtavasti ei paku asi ei pinget ega huvi. Huvi võib pakkuda vast ehk mõnele statistika friigile. Tuleb see ülevaade kuidagi teisiti teha, analüüs kokkuvõtlikul kujul. Ülevaade oleks selgem ja piltlikum, kui saaks teha diagramme ja graafikuid aga seda ma ei mõista. Teema ise on nüüdseks minevik, uued asjad tulevad peale ja endagi huvi on vähenenud, seepärast jääb asi ootama paremaid aegu.
Kui kedagi siiski asi väga huvitab ja tahab saada tervet ülevaadet, siis võin selle failina saata. Soovi korral võtta ühendus aadressil astrotaat@gmail.com

Statistika sisaldab kõikide planeetide (Päikesest kuni Pluutoni + sõlmed) transiite hukkunute kosmogrammide suhtes, Kuu- ja Päikesevarjutusi, arvestatud on ka prenataalseid varjutuse kraade, ning mitmete asteroidide (Rip, Karma, Graves, Andreas jt.) transiite. Ära on toodud transiitide peamised põhiaspektid ning ka karmalisi (40,80). Natuke on ka sünastriat, mõrvari ja hukkunute seosed.

On selge, et Breivik oli eneseimetleja, edev ja tähelepanu keskmes olemist vajav isik. Tema nataalis on asteroid Narcissus 25 Kaljukitses. Täpselt sinna tegi 22. juulil ühenduse asteroid Bomben (pomm), sellega ta tõmbas tähelepanu peamise kuritöö tegemiseks mujale ja pealt vaadates plahvatuse purustustööd nautis seda täiega.Ja see 25 Kaljukitse kraad tegi ühenduse Uraan-Neptuun põlvkondlikule ühendusele ning päeva Kuu koos Erisega sinna kvadratuuri.

Kokkuvõttes aga ütleks nii: Statistika tegemisel on puudu väga oluline andmebaas. Hea oleks võrrelda laagris osalenud teiste noorte ja vanemate astroloogilisi seise, kes ei jäänud Breiviku kuulide ette ja pääseisd eluga. Laagris osales ju ca 500-600 inimese ringis. Kontrollgrupiks võtaks samuti 68 inimest ja neist siis 57 noort. Siis oleks saanud vaadata ja võrrelda, millised taevased tegurid ikkagi võisid olla hukkumise põhjusteks. Miks üks samaealine sai surma ja teine mitte või sai haavata. Viga saanute kohta puudub samuti andmebaas.


Hukkusid need, kes hukkuma pidid. Kõlagu see nii küüniliselt või võikalt kui tahes aga surma said ikkagi need noored ja mõned vanemad, kellede sünnikaartede pingeseisud jõudsid selle kriitilise piirini, mis kõikide ülimalt kehvade asjaolude kokkulangemisel ületasid selle piiri.

kolmapäev, 5. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 2

Taevas loob uue riigi.


Enne Vene riigi tekkimist oli Uraani-Neptuuni ühendus 794. aastal 25 kraadi Neitsis. Selle ühenduse tulemusel näiteks Karl Suur rajas lääne tsivilisatsiooni Euroopas. Oluline tsükkel oleks ka Uraani ja Pluuto oma, mis kestab 127. aastat. Rjurikute Venemaa eelne selline ühendus oli 836. aastal 20 Kalades. Kõik need tsüklid põimuvad üksteisest läbi ja see “ämblikuvõrk” on üpris keeruline ning eeldab pikka ja süstemaatilist lahti arutamist, et leida seoseid ning korduvusi. Toon ära need tsüklite algused (esimene ühendus, kui neid oli mitu), mis jäävad Rjurikute riigi moodustamise eelsesse aega. Siis saab näha, kas need kraadid edaspidi ka mingit rolli mängivad. Kokku on 9 peamist planetaarset tsüklit:


Neptuun-Pluuto 493 aastat
Uraan-Neptuun 172 aastat
Uraan-Pluuto 127 aastat
Saturn-Uraan 45 aastat
Saturn-Neptuun 36 aastat


Saturn-Pluuto 33 aastat
Jupiter-Saturn 20 aastat
Jupiter-Uraan 14 aastat
Jupiter-Neptuun 13 aastat
Jupiter-Pluuto 12 aastat


Tsüklid, mis toimusid enne Rjuriku riigi tekkimist ja mis on olulised teenäitajad edasises arengus.


Neptuun - Pluuto konj. - 24.06.411.a. - 23.12 Sõnn
Uraan - Neptuun konj. - 2.10.794.a. - 25.41 Neitsi
Uraan - Pluuto konj. - 4.04.836.a. - 21.22 Kalad
Saturn - Uraan – 25.05.853.a. - 00.21 Kaksikud
Saturn – Neptuun – 16.12.841.a – 7.15 Kaljukits


Saturn – Pluuto – 26.03.849.a. - 04.28 Jäär
Jupiter – Saturn – 15.05.848.a. - 28.14 Kalad
Jupiter – Uraan – 4.04.850.a. - 15.21 Sõnn
Jupiter – Neptuun – 19.02.859.a. - 15.49 Veevalaja
Jupiter – Pluuto – 9.03.861.a. - 15.45 Jäär


Kõiki tsüklite alguskraade jälgida läbi aja on üsna keeruline ja seepärast vaatlen peamiselt ainult kolme kõige pikema tsükli toimumisi.
Nagu nimekirjast on näha, siis 9. sajandil, enne Vene riigi tekkimist oli ridamisi olulisi tsüklite alguseid. 836.aastat kuni 861. aastani tervelt 8 uut algust. Selline tsüklite kontsentratsioon ühe sajandi sees pidi lihtsalt kuidagi realiseeruma ja see toimus siis uute rahvusriikide tekkes ja üheks oli siis Venemaa. Seda tsüklite olulist tuleks niisiis Venemaa puhul vaadata kui alusmüüri, mis koosneb vundamendi blokkidest. Blokke sümboliseerivad väike-vürstiriigid. Ja tsüklite kraadid on selle alusmüüri nurgakivideks. Seepärast, minu arust, tuleks kogu Venemaa ajaloo jooksul toimunud võimuvahetusi vaadata ka esimese (Rjurikute riigi) kaarti aluseks võttes.


Näiteks Suurbritannias kasutatakse siiamaani 1066.a., 1707.a. ja 1801.aasta horoskoope ja need töötavad edukalt siiamaani. 14. okt. 1066. aastal toimus Hastingsi lahing ja kaks kuud hiljem (25.dets.1066) krooniti kuningaks William Vallutaja. See horoskoop ehitati momendile, kui tulevane Inglismaa assotsieerus eranditult liidri isikuga.1707.aastal ühendati Inglismaa ja Shotimaa, mille tagajärjel tekkis Suurbritannia. 1801.a. ühinesid Suurbritannia ja Iirimaa Uniooniaktiga. Teine ja kolmas horoskoop on juriidilise akti hetke kinnitused, mis panid aluse Ühinenud Kuningriigile. Samamoodi peaks arvestama ka Venemaa tekkimise peamisi horoskoope. Millised need on, seda püüan järgnevalt siis välja selgitada.


Venemaa erinevate valitsemisaja kaartidest võib nii mõndagi välja lugeda ja riigi tekkimist võiks laias laastus jagada minu arust viide suurde etappi. Iga järgnev etapp on eelmisest lühem. Algul oli Kiievi-Vene riik, millele panid aluse Rjurikud. Lõppes see väikeste vürstiriikide aeg umbes 1169.aastal. Järgmine etapp hõlmab Moskva suurvürstiriigide aega - 1328 kuni 1696. Kolmas etapp oleks Vene impeerium – 1689 kuni 1917. Peale oktoobrisündmusi valitses nõukogude kord kuni aastani 1991. Me paljud oleme seda oma silmaga näinud ja omal nahal tunda saanud. Praegune varakapitalistlik aeg oleks nagu siis viies etapp ajaloos.


järgneb...

esmaspäev, 3. oktoober 2011

Utoya - statistika 2

Utoya – statistika – Päike, teine osa statistilisest ülevaatest.

Päike noviil (40) Lõunasõlm – 10
Päike nov. Graves – 4
Päike nov. Must Kuu – 2
Päike nov. Päike – 1
Päike nov. Veenus – 1
Päike nov. Rip – 1

Päike binoviil (80) Veenus – 4
Päike bnov. Must Kuu – 4
Päike bnov. Päike – 3
Päike bnov. Graves – 2
Päike bnov. Merkuur – 2
Päike bnov. Marss – 2
Päike bnov. Põhjasõlm - 2

Päike 140 Saturn - 9
Päike 140 Põhjasõlm - 6
Päike 140 Graves – 5
päike 140 Merkuur – 2
Päike 140 Must Kuu -2

Päike tetranoviil Saturn – 9
Päike tnov. Rip – 4
Päike tnov. Merkuur – 3
Päike tnov. Veenus – 3
Päike tnov. Uraan- 3
Päike tnov. Neptuun – 3
Päike tnov. Marss – 2
Päike tnov. Jupiter – 2
Päike tnov. Põhjasõlm – 2
Päike tnov. Must Kuu – 2
Päike tnov. Päike - 1

Transiitse Päikese harmoonilised aspektid nataali planeetidega.
Päike sekst. Veenus – 1
Päike trig. Rip - 3
Päike trig. Pluuto – 3
Päike trig. Graves – 1
Päike trig. Veenus – 2
Päike trig. Karma - 1

Enne tragöödiat oli kuuloomine ja ühtlasi päiksesvarjutus 9 kraadi Vähis. Arvestasin neid nataali planeete ja muid objekte, mis tegid konjunktsiooni varjutuse punktiga (orb +/- 6 kraadi).

Varjutus konj. Marss – 10 (14,7%)
Varjutus konj. Päike – 5 (7,3%)
Varjutus konj. Merkuur – 3 (4,4%)
Varjutus konj. Jupiter – 3 (4,4%)
Varjutus konj. Põhjasõlm – 1
Varjutus konj. Lõunasõlm – 2
Varjutus konj. Must Kuu – 2
Varjutus konj. Karma – 2
Varjutus konj. Graves – 1

Päikesevarjutuse kraadi kvadratuur nataali planeetidega.
Varjutus kvad. Jupiter – 14
varjutus kvad. Veenus – 7
Varjutus kvad. Must Kuu - 5
Varjutus kvad. Saturn – 4
Varjutus kvad. Päike – 3
Varjutus kvad. Marss – 3
Varjutus kvad. Rip – 3
Varjutus kvad. Merkuur – 2
Varjutus kvad. Põhjasõlm – 1
Varjutus kvad. Graves – 1
Varjutus kvad. Karma - 1

Päikesevarjutuse punkt tegi opositsiooni nataali planeetidele ja teistele objektidele järgmiselt.
Varjutus oposit. Uraan – 11 (16,1%)
Varjutus oposit. Neptuun – 8 (11,7%)
Varjutus oposit. Rip – 6 (8,8%)
Varjutus oposit. Jupiter – 5
Varjutus oposit. Must Kuu – 2
Varjutus oposit. Põhjasõlm – 2
Varjutus oposit. Karma – 2
Varjutus oposit. Päike – 2
Varjutus oposit. Lõunasõlm – 1
Varjutus oposit. Veenus – 1
Varjutus oposit. Saturn – 1
Varjutus oposit. Graves – 1

Uraani ja Neptuuni suurem osa tuleb sellest, et paljud ohvrid olid nende kahe planeedi ühenduste põlvkonna esindajad.

Päikesevarjutuse kraad tegi kvadratuuri nataali planeetidele järgmiselt.

Varjutus kvad. Jupiter – 14
Varjutus kvad. Veenus – 7
Varjutus kvad. Must Kuu - 5
Varjutus kvad. Saturn – 4
Varjutus kvad. Päike – 3
Varjutus kvad. Marss – 3
Varjutus kvad. Rip – 3
Varjutus kvad. Merkuur – 2
Varjutus kvad. Karma – 1
Varjutus kvad. Graves – 1
Varjutus kvad. Põhjasõlm – 1

Massimõrvari (ABB) Päike on 24 Veevalajas. Tema Päike tegi aspekte ohvrite nataali Päikesele järgmiselt.
ABB Päike trig. Päike – 8
Päike kvad. Päike – 7
Päike konj. Päike – 6
Päike oposit. Päike – 5
Päike poolsekst. Päike – 7
Päike kvin. Päike – 5
Päike seskvad. Päike – 3
Päike 20 Päike – 3
Päike 45 Päike 2
Päike 40 Päike – 2
Päike 100 Päike – 1
Päike 160 – 1
Päike 140 Päike – 1
Päike 108 Päike – 1
Päike 165 Päike – 1
Päike 36 Päike - 1

ABB Päikese aspektid ohvrite nataali Merkuuriga.
Päike konj. Merkuur - 6
Päike kvad. Merkuur – 5
Päike poolsekst. Merkuur – 5
Päike trig. Merkuur – 4
Päike oposit. Merkuur – 3
Päike kvin. Merkuur – 3
Päike seskvad. Merkuur - 3
Päike 45 Merkuur – 2
Päike 75 Merkuur – 2
Päike sekst. Merkuur – 1
Päike 20 Merkuur - 1
Päike 80 Merkuur – 1
Päike 100 Merkuur – 1
Päike 160 Merkuur – 1
Päike 72 Merkuur – 1

ABB Päikese aspektid ohvrite nataali Veenusega.
Päike oposit. Veenus – 7
Päike trig. Veenus - 5
Päike poolsekst. Veenus – 5
Päike 50 Veenus – 4
Päike konj. Veenus – 4
Päike kvink. Veenus – 4
Päike 75 Veenus – 3
Päike 20 Veenus – 3
Päike kvad. Veenus – 2
Päike 45 Veenus – 2
Päike seskvad. Veenus – 2
Päike 52 Veenus – 2
Päike 170 Veenus – 2
Päike 144 Veenus 2
Päike 36 Veenus – 2
Päike 80 Veenus - 1
Päike 100 Veenus – 1
Päike 165 Veenus – 1

ABB Päikese aspektid ohvrite nataali Marsiga.
Päike seskvad. Marss – 6
Päike kvad. Marss – 5
Päike konj. Marss – 4
Päike sekst. Marss – 4
Päike 140 Marss – 4
Päike kvink. Marss – 3
Päike 20 Marss – 3
Päike poolsekst. Marss – 3
Päike trig. Marss - 2
Päike 80 Marss – 2
Päike 75 Marss – 2
Päike 170 Marss – 2
Päike 100 Marss – 1
Päike 40 Marss – 1
Päike 165 Marss – 1

järgneb...