kolmapäev, 19. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 4

Riigi horoskoop peab väljendama rahva vaimu. Rahvuse iseloomulikumad jooned peavad olema näha nii märkide, planeetide ja aspektide kaudu. Samuti peab ta arvestama ajaloolisi sündmusi ja seoseid liidriga. Näiteks Vähi kaks esimest kraadi on olnud Venemaa ajaloos oluliselt tähtsad. Kahel korral on nende kraadidega seotud Isamaasõjad (24.06.1812 ja 22.06.1941). Esimesel juhul oli Päike opositsioonis tsaar Aleksander I Päikesega. Teisel juhul samuti opositsioon Stalini Päikesega. See räägib olulisest seosest riigi ja tema juhi vahel. Katariina II pääses võimule siis, kui Päike asus Rjuriku Päikese peal. Nikolai I Päike on ka Rjuriku Päikese lähedal.Hetkel presidendina olev D. Medvedevi Päike on seal lähedal, kus asus Rjuriku Kuu-Saturn.Amburi 15-s kraad on Venemaa jaoks positiivne, siis löödi minema Napoleoni armee, purustati Suures Isamaasõjas Moskva all saksa armee. Venemaa kaks kõige väljapaistvamat väejuhti olid samuti Amburid – Suvorov ja Zukov. Amburid olid ka kindral A. Denikin, poliitik A. Võshinski, marssal V. Bücher, poliitik L. Kaganovitsh. Samuti poliitik A. Mikojan, marssal R. Malinovski, L. Breznev, J. Ligatshov, A. Jakovlev.Astroloog Championi järgi on Rjurikute algus 20.sept. 862 ja Levinil aga 6. juuli 862. Veel on arvatud riigi loomise ajaks 5. okt. 862. Vene astroloog Vetash arutleb sellel teemal nii:
Need kõik on modeleeritud daatumid ja täit kindlust neis ei ole. Igas ühes neist omad head ja kehvemad viited ning seosed, mis iseloomustavad Venemaad. Näiteks 6. juuli omas on võetud aluseks juba kaugenev aspekt Päikeselt Uraanile ja edasi retifitseeritud transiitide ja direktsioonide kaudu edasi. Selle kaardi järgi saame, et Venemaa on Vähk ja Kuu koos Saturniga on Neitsis. Sellist seisu on raske seostada suure maismaa territooriumiga (ilma meredeta) moodustiseks. Marsil Uraaniga ja Jupiteril Neptuuniga aspekte ei ole. On aspekt Marsil kvadratuur Saturniga, mis on rohkem omane sakslastele.Teises variandis (20.09.) aspektide arheotüüpe arvestades on rohkem lähedasem Venemaale kuna selles on trigoon Jupiteri ja Neptuuni vahel ning mõlemitel on sekstiil Pluutoga. Kuid ei ole Marsi ja Uraani vahel aspekti.On aga Päikesel ühendus Saturniga, nagu seda saab olema Romanovite dünastiavõimu ajal ja arvatavasti on Kuu Uraani peal.Kolmas variant (5. okt.) on Vetashi arvates kõige sobivam, kuna selles on Kuu Veevalaja alguses nagu seda on ka Vene Föderatsioonil. Ja Jupiteril on trigoon Neptuuni ja Päikesega. Ning Päike on opositsioonis Pluutoga, nagu seda on NSVL kaardis. Marss ja Uraan on samuti tegevad (Uraan kvad. Päikesega ja Marsil oposit. Neptuuniga). Häirib vene astroloogi see, et siin on Päike Kaaludes, mis tema arvates kuidagi ei sobi Venemaad iseloomustama, sest diplomaatia pole Venemaale kuidagi omane.Veel pakub ta välja variandi, milles riik loodi 2. veeb (vkj), uus kalender 7. veeb. 862. aastal. Siin tekib ere veevalajalik riigi horoskoop, kus Veevalajas on ühenduses Päike-Kuu-Veenus ja Neptuun, Marss Kalades (nagu NSVL omas) trigoonis Uraaniga. Puudub aga aspekt Jupiteri ja Neptuuni vahel. Kõikide variantide kontroll transiitide ja teiste prognoosi meetodite kaudu ei anna ka raudkindlat tulemust. Tolle aja kohta on vähe kindlaid dokumente ja need, mis on, on ka paljuski kaheldavad. Seepärast ei saa ühtki välja pakutud kuupäeva võtta päris tõsiselt. Nähtavasti tuleb esialgu leppida aasta arvuga, lootes et see vähemasti on õige.


Mitmetel maalidel on kujutatud Rjuriku tulemist ja sellel on näha, et asi toimus siis, kui oli kas suvi või sügis. Seepärast ma seda veebruarikuist varianti vähem usun. Minu valik jääb siiski juulikuu variandi juurde ja seda ma kasutan riigi loomise aluseks.Venemaa ajaloo kulgemist on hea jälgida ka meetodi progressioon jälgimise kaudu. Progressioon on 1 päev võrdub ühe aastaga. Selle meetodi abil võib välja tuua ja jälgida mitmeid perioodiliste protsesside kordumist. Kaks tähtsamat oleks ligikaudu 383-393 aastane ja 1080 aastane periood. Esimene neist iseloomustab Vene riigi, kui terviku elu, riigi ülesehitust ja tüüpi, väärtuste süsteemi, ideaale ja suhet naabritega. Teine protsess puudutab riigi sisemist elukorraldust, ta on seotud suurte ja sügavate muutustega ühiskonna struktuuris, seotud võimu ja rahva suhetega, suuremate ning tõsisemate kriisidega riigi elus. Võib öelda, et ta on seotud rahva “karma ja saatusega”, tähistab enamikke tähtsaid momente elus.Need kaks perioodi koos moodustavad nii öelda “skeleti, luustiku” rahva ajaloos. Esimene periood on seotud Jupiteri progressiooniga. 383-393 aastane periood on aeg, mil Jupiteri progressioon läbib ühe sodiaagi märgi. Teine periood on Saturni progressiooni läbimine ühes märgis.Ütlen ausalt, see lõik progressioonidest pole minu avastus, selle leidsin internetist ja seega kuulub Moskva Astroloogia Akadeemia Venemaa ajaloo kirjutiste hulka. Edaspidi jälgime võimaluste korral Jupiteri progressiooni erinevate faaside toimet, kui on mingeid seoseid progressiivse Jupiteri ja radixi vahel, mis siis näitab riigi sisemist elu ilma välisfaktoreid arvestamata, st. ilma sõdu ja naabreid arvesse võtmata. Iga faas, see on progressiivse Jupiteri ühe märgi läbimine. Keskmine läbimine oleks 388. aastat. Faasi läbimisel on tarvis vaadata ka dekaadi valitsejaid, need annavad lisateavet.Esimese faasi (läbimine Kaksikutest) oli 816 – 1199 ja kestis see 384. aastat. Selle sees siis Rjurik lõi Vene riigi, Jupiter asus 10 Kaksikutes. Märgi teise dekaadi valitsejaks on Veenus, eks siis Rjuriku loodud riik enamuses tegeleski andamite kokkukraapimisega aga ka etnose ühteliitmisega. Faasi lõpus muutus ka riigikorra juhtimise laad. Rjuriku ühtne riik laguneb väikesteks vürstiriikideks. Faasi lõpus 1108. aastal asutati Vladimiri linn, kuhu ka hiljem võim üle kandus. Iga faasi üleminekul kordub ajaloos kriis, mis on analoogne eelmisele.Esimese faasi eesmärk ei olnud ühtse Venemaa ülesehitamine, seepärast see ka kaua ei püsinud. Peaeesmärgiks oli Vene riigi aluste paikapanemine ja selles uute sisemiste sidemete loomine ning kultuurlisisruumi kinnistamine. Kuid Moskva Astroloogia Akadeemia arvestab Jupiteri progressiooni algust mitte Rjuriku Venemaa loomise hetke Jupiteri asukohast, vaid Jupiteri sisenemisest Kaksikute märki (816a.). Ja ära pole toodud aspekte, mida progressiivne Jupiter teeb aegade jooksul riigi radixi suhtes. Asi ole mulle veel päris selge, et miks nii, seepärast ma seda eriti riigi ajaloo tutvustamisel eriti ei kasuta. Pealegi pole selles süsteemis asja jälgimine otseselt artikli eesmärk.
järgneb...

Kommentaare ei ole: