teisipäev, 25. oktoober 2011

Venemaa - võim ja tähed 5

Planeedid kui võimusümbolid.


Slaavlaste ja sküütide mütoloogias on Jupiteri omadusi ja funktsioone täitnud mitmed jumalad: Perun, Bogai, Stribog. Esoteerilises mõttes sümboliseeritakse Jupiteri Hinge poolringiga, mis tõuseb vertikaalselt Mateeria risti idapoolsest käepidemest. Idapoolsus näitab siin sündi, mis saavutab küpsuse läänes. Kui Mateeria ja Hing harmooniliselt ühinevad, siis on kumbki võimeline harmooniliselt rahuldama teineteist.

Jupiter esindab võimu, ka ideoloogilist võimu. Temale allub seadus ja kord, õigusmõistmine; valitseb riiklike ja korporatiivsete protsesside üle, kureerib religioosseid ja ideoloogilisi suundi. Teisisti öeldes, Jupiter esindab võimu korraga kahel kujul: seadusandlikku ja ideoloogilist.


Marsi nime ja funktsioonide kandjaks slaavlasel olid Jarovit, Jarilo, Perun ja Ruevit. Marsi kompentents võimu juures on täitesaatev ja karistuslik (kohus). Marss rangelt jälgib, et kõik oleks vastavuses Jupiteri antud seaduste järgi.Tuleplaneedile alluvad jõustruktuurid (armee, politsei, eriüksused, toll jt.). Ühesõnaga kõik, kes kannavad mundrit, isegi tsiviilis (raudteelased, päästjad, postiljonid, igat sorti inspektorid, metsaametnikud jne.). Kõik nad on “marslased”, jälgides, et ei raiutaks omavoliliselt metsa, ei püütaks ebaseaduslike vahenditega kala, et tulekahjusid ei oleks jne. Kosmose järgi, Jupiter andes välja seaduse, annab selle täitmiseks üle Marsile.


Saturn slaavlaste mütoloogias seostus järgmiste jumalatega: Rod, Thur, ja Sud. Saturn faktiliselt tagab kogu süsteemi töö. Ta valitseb alamalseisvaid võimuorganeid. Vajaduse korral toob sisse vajalikud muutused. Muutuvad ajad, kombed, tingimused ja seadused ning nende täitmise meetodid – siis Saturn vastavalt teeb korrektiivid. Kõike seda reguleerib Saturn, ta on ühtlasi Aja valitseja.


Veenus slaavlastel oli seotud Lada, Uslad ja Dennitsaga. Veenus pole mitte ainult harmoonia ja ilu valitseja, vaid ka maise elu, õnne, materiaalse heaolu juht. Veenus sümboliseerib raha võimu. Kui suur see võim on, seda me teame hästi, kui on raha, siis leitakse ka võimalusi oma programmide täitmiseks.Veenus tähistab veel ökoloogilist ja sõjavastastest liikumistest osavõtjaid.


Slaavlastel on Merkuur jumalusena seotud Striborgi ja Kriviga. Merkuur on neljanda võimu (meedia) esindaja. Tema otsustab, kui objektiivselt antud sündmust kajastatakse. Merkuuri asend kaardis näitab ka seda, palju on terve rahvas mõjutatav meedia poolt. Näiteks oli natsliku Saksamaa Merkuur väga tugev (samuti nende peaideoloogil Göbbelsil). See võimaldas sisendada miljonitesse inimestesse ja ellu viia natsismi ideed.


Slaavlastel nimetati Kuu jumalaid nii – Lelja ja Kupala. Mundaanis on Kuu ühiskondliku elu näitaja, näitab rahvamasside meeleolude muutust, lihtsate inimeste elu (eriti naiste) ja transporti (eriti veetranspordi) süsteeme. Kuu (rahvas, tema tahtmine) selles kaardis asub (keskpäev) Neitsis ja on ühenduses Saturniga. Kuul on täpne opositsioon Uraan-Pluuto tsükli alguskraadiga. Selle tsükli iseloomuks on radikaalne rahvuse ümberkujunemine, mis lükkab eemale vanad mallid ja arusaamad. Aspekt Kuuga peaks siis tähendama seda, et lihtrahvas nagu ei pooldanud kaugelt kutsutute võimuga või siis vastupidiselt, võeti omaks. Opositsioon on, kas koostöö või sellega mitte nõustumine. Päike on Vähis ja ühenduses Uraaniga ning asteroid Karmaga.


Ette rutates, tulevaste sündmuste käike iseloomustades, juhiks tähelepanu sellele, et iga suurema ja pöördelisema riigikorra või uue valitseja tulekuga tuleks neis kaartides vaadata Kuu ja Saturni vahelist aspekti. Nendevaheline nurk näitab, kui palju on rahvas üksmeelne oma otsustes. Mida väiksem see nurkkaugus (aspekt) on, seda rohkem rahvas loodab oma liidrite peale. Seda üksmeelsem ta on ja suhtub uude valitsejasse suuremate ootustega. Rjurikute kaardi järgi siis oleks rahva ootused vägagi suured ning suhtumine juhti on toetav? Riik loodi nende tahtel ja nende jaoks. Kutsuti ju Rjurik valitsema kohaliku rahva poolt. Kaardis siis Kuul ühendus Saturniga ja ta liigub Neptuuni suunas, mis asub Veevalajas.


Olulisemad seisud. Jupiter on ühenduses Varuna ja Ixioniga Kaksikutes. Jupiteril on veel ühendus Luciferiga. Sümboliseerib hästi võimu algust, seda suurelt ning vägevalt. Jupiter on võimu sümbol ja Ixion esindab lootust parema korra järel. Varuna osa oleks tekkinud riigikorra hilisem laiema tuntus. Eks uus riik moodustati ekstremaalsetes (väikevürstide omavahelised lõputud sõjad) oludes, sedagi näitab Varuna. Tema osalus hilisemates pöördelistes sündmustes koos Ixioniga Venemaa ajaloos saab olema märkimisväärne. Ja sellepärast pööran sellele suuremat tähelepanu, kui teistele seisudele. Ajastu pingelisust näitab ka Uraani ja Neptuuni poolteistkvadratuur. Tsükkel algas 794. aastal 25 Neitsist ja kestab ca 172 aastat. Tsükli märksõnadeks oleks: kapital, võim, konservatism. Liskas ootamatud selginemised, uued ideed, haridus ja müstika areng.


Rjuriku kaardis on võimusümbol Jupiter Kaksikutes on pagendusseisus, mis pole just kõige parem asend. Kuid Jupiter Kaksikutes on avatud ja vastuvõtlik. Muutlikus märgis olles on uus võim kahepalgeline ja ettearvamatu. Jupiteril puudub ka aspekt Marsiga, on peentasandi aspekt 18 kraadi. Arvata võib, et välja antud seadused jäid rahva poolt enamuses täitmata või siis ainult suures hirmus ja vägivalla kartuses need täideti. 18 kraadise aspektiga käib kaasa kavalus ja vale, kasutatakse lubamatuid vahendeid.Jupiter Kaksikutes viitab ka sellele, et edaspidi võimu jagati ning pärandati edasi ikka suguvõsa liinis. Vennalt vennale või isalt pojale või lähisugulaste vahel, mis on Kaksikute märgile omane.


Veenus kaardis on Lõvis, igasugune toretsemine, lõbustused, liialdused ja pillav elustiil saavad edaspidi võimule üha enam omaseks. Ja ega lihtrahvas sellest kõrvale jää. Veenuse opositsioon Neptuunile, mida võiks tähendada? Ehk seda andamite röövellikku kokkukraapimist võõramaalaste poolt? Aspekt loob illusoorse ettekujutuse, et nüüd võõras juht loob maal harmoonia ja tasakaalu. Neptuuni alla käib maade haldamine, selle jagamine. Veenuse vastasseis Neptuuniga määrab ära arusaamad ilust, harmooniast, arhitektuurist jms. Eks venelaste oma ümbruse stiil ja väljanägemine ole teistsugune kui näiteks meil. On tunda Neptuuni mõju ja paljud venelaste suhtumine kultuuri, ilusse, suhtumine rahasse on meile sageli mõistmatud.


See opositsioon loob illusioone, moonutab reaalsust. Laiskus ja lõbujanu viivad ummikusse. Aspekt soosib skandaalide teket. Seda kõike Venemaal saab edaspidi ohtralt olema. Neptuun (loodus) ja Veenus (raha), võtame loodusest kõik, mida annab ja teeme rahaks.


Et paremini mõista, millistes tingimustes tekkis Rjurikute riik, tuleb pöörduda ajaloo poole ning see annab juba parema ettekujutuse tolle aja oludest. Agressiivsust ja sõjakust näitab selles kaardis Marsi ühendus asteroid Russiaga Kaksikute teises dekaadis ja Saturn Neitsist teeb neile täpse kvadratuuri. Saturn siin peaks siis sümboliseerima Rjurikut, kes Marsi energiaga Venemaad läbi kvadratuuri püüab korda luua aga ka valitseda. Seejuures teeb Kuu kvinkunksi Neptuunile, aspekt, mis viitab korduvatele sündmustele nagu oleks need minevikust esile kerkinud. See aspekt määrab heade olukordade kordumise võimalusele.


järgneb...

Kommentaare ei ole: