teisipäev, 1. november 2011

Venemaa - võim ja tähed 6

Rjurikute riigi kaart


Kaardi järgi leiab kinnituse, et võimule tulnud Rjurikute vennad on päriolult võõramaalased (seda Jupiter ja Neptuun mõlemad sümboliseerivad ) ning kõrgemast soost ja rahvas leppis nende võimuletulekuga. Selle kaardi pikk kestvus Rjurikute dünastia valitsejatega kuni uue dünastia võimuletulekuni viitab, et vene rahvas ei tundnud end oma maa peremeestena. Ja teadagi, mis pole oma, seda ei pea ka eriti hoidma ehk teisiti öeldes, mõisa köis las lohiseb. Ehk siit see rahvasse juurdunud arusaam oma maa ja looduse hoidmisest on kuidagi vildakas ning mitteperemehelik. Ka järgmistes kaartides on rõhk Jupiteri ja Neptuunile olulised.


Päikesel on kvadratuur Pluutoga viitab tekkinud riiki ees ootavaid tulevasi lööke, sõjakust ja uusi võimuvõitluseid. Samuti viide sellele, et Rjuriku valitsemisstiil oli tänapäeva mõistes küllaltki barbaarne, viikingid olid viikingid! Tegutsemise peamiseks tõukejõuks oli saagi ja andami kogumine ehk lihtsalt öeldes riisumine ja röövimine. Kogu maailmas aeti tollal asju samadest motiividest ajendatuna. Pluuto on taevaekvaatori suhtes sellises kohas (läheneb kevadpunktile), et sümboliseerib kenasti millegi uue tekkimist.


Neptuun riigi moodustamise ajal oli lähenemas kevadpunktile, teel oma kõrgseisu, ületas kevadpunkti 873. aastal. Uraani konjunktsioon Päikese ja Karmaga Vähis, sümboliseerib siis Venemaa uuendamisest, millesse on märgi tasandil kaasatud ka lihtrahvas (Ceres Vähis). Ceres jääb küll Päikeset kaugemale, kuid poolsekstiil Marsiga lülitab ka Cerese protsessi. Üle tuhande aasta hiljem kordub sarnane seis, et Päike on Ceresega koos, eriti täpne on see Oktoobrirevolutsiooni kaardis. NSVL moodustamise kaardis on Cerese ja Päikese vahel 8 kraadine aspekt. Rjuriku Päike Vähis, kodu, isamaad ja emadust sümboliseerivas kohas. Ehk siit see venelaste ütlus “rodina mat” (emake Venemaa).


Rjurikute Saturn oli kahe kraadi kaugusel Uraan-Neptuun viimase tsükli alguspunkti lähedal. See tsükkel on siis seotud religiooniga, vastuhakkmiste, mässudega, majanduse arenguga ning poliitiliste süsteemide väljakujunemisega. Lisaks veel – kapital, võim, konservatiivsus. Aga minu arust ka tulevaste uute maade anastamise ja vallutamisega. Ja seda edasised Rjurikute järglased ellu viima ka hakkasid.


Uraan-Neptuun ise olid tsükli esimeses faasis (veel polnud nende vahel opositsiooni toimunud), kus nad omavahel moodustasid seskvadratuuri. Aspekt tähistab potensiaalset kriisis olemist, tähistab katsumuste perioodi ja kindlustab edasist protsessi kasvu, mis hiljem aitab tulevikus “saagi” koristamist. Rjurikute riik ei lagunenud kohe, see juhtus hiljem, kui Uraan-Neptuun uut tsüklit (965.a.) alustasid. Saturni liikumine taevaekvaatori suhtes näitab samuti läbi ajaloo, kuidas ja millal Venemaal võim vahetub. Sellest on Villu Põldma täpsemalt kirjutanud oma raamatus “Eesti ajalugu ja tulevik kosmilistes rütmides”.


UR 163 efemeriidid selle aja kohta puuduvad, seega ei saa teda antud kaardis kasutada. Samuti ei ole 1996TL 66 ja 1996 TO 66 efemeriide. Oletan, et nende kaugete ja ülikaugete väikeplaneetide kaudu saab teha mõnigaid prognoose valdkonnas, mis näitavad tulevase riigi positiivseid ja negatiivseid külgi.


Taevast pidasid slaavlased kohaks, kus asus paradiis. Taevas ja maa olid abielupaariks. Peajumal, taeva valitseja ja maailma käskija (meenutades vanade kreeklaste Zeusi) oli jumal Svarog. Piksejumal, kes ähvardas maad hiiglaslikust vibust – vikerkaarest – laastavate hirmuäratavate noolte-välkudega, kandis nime Perun või Perunu. Ta oli sõjameeste kaitsja ning sõjakunsti jumal. Koos vürstide ja nende sõjasalkade tähtsuse kasvuga tähtsustus pikapele ka Peruni positsioon jumalate seas.


Sulandudes Svarogi ja Rodiga, saab tast kõige austatavam jumal slaavlaste paganlikus panteonis. Ja see tegelane (asteroid Perun) on ühenduses asteroid Russiaga.! Peruni ülemvõimu lõpetas Kiievi valitseja Vladimir, kes hiljem pühakuseisusesse tõsteti. Vladimir oli see valitseja, kes uue eluviisi otsingul saatis saadikud jälgima tseremooniaid nii katoliku kui õigeusu kirikutes, aga ka juutide ja araablaste juurde. Tema valik langes bütsantsliku jumalakummardamise kasuks ning sellest ajast alates on kreeklastel ja venelastel ühine kristliku usu vorm.


Kuid enne seda üleminekut 988. aastal olid “russid” rohkem tänu võlgu Põhja-Euroopale, sest Vene riik oli viikingite kaubanduse ja nende poolt ja nende poolt suuremate jõgede äärde rajatud asulate tulemus. Viikingite juht Oleg oli Kiievi 882. aastal (Uraan-Neptuun opositsioonis) vallutanud ja tõstnud ta oma staatuselt “Vene linnade emaks” Sellise germaanlaste sisevoolu juures ei ole üllatav, et on olemas selged paralleelid Perunu ja Thori vahel. Tundub päris tõenäoline, et Thor andis slaavi kõuejumalale juba arenenud mütoloogia, sest säilinud detailid Perunu austamisest lubavad oletada, et teda peeti algselt põllumajanduse edendajaks. On tõesti teada, et vihmategemise tseremooniate juurde kuulus tants ja joomine. Ehk siit on sisse juurdunud ühe tegurina vene rahvaste peod ning pidutsemised ning suur joomalembus?


Kõige tugevam on Vähi märk, sest seal on Päike-Merkuur-Uraan ja Ceres. Päikese ja Cerese ühendust jagab ka asteroid Novgorod, linn kus Rjurikud võimule tulid ja riigi moodustasid. Teine tugev märk on Skorpion – seal asusid Orcus, Pandora, Makemake, Logos ja Quaoar. Kõik nad viie kraadises märgi sektoris tehes seega omavahel viisikühenduse. See skorpionlik kooslus on opositsioonis minu meelest Venemaad sümboliseeriva asteroid Medvedejeviga.


Vähemasti paljudes selle maaga seotud sündmustes see välja koorub. Venemaad on ikka peetud Skorpioni maaks, siit ehk see arvamus (planeetide rohkus Skorpionis ja selle mõju). Quaoari ja Logose kooslus sümboliseerib uue rahvusriigi teket. Pandora ja Orcuse lähedus annab tekkinud riigile aga sõjaka ning salakavala riigi oreooli. Quaoar, kui uue looja (Quaoar tähistab ka vabadust), on täpselt opositsioonis Neptuun-Pluuto tsükli alguskraadiga. Mõlemad planeedid on sügavalt seotud ühiskollektiivide ideede ning ideaalide ala -ja üliteadvusega. Tsükkel on vägagi globaalsete muutuste alguse tähistus.


Kust on tulnud see, et Venemaa märk on Veevalaja? Aga edasisi kaarte uurides saab ka sellele ehk vastuse. Kuid astroraamatus (Astrologia Vremeni) on Rjurikute võimuletuleku kaardis AC pandud Veevalajasse (MC Amburis) ja Neptuun jäi esimesse majja. Mingeid seletusi, miks on selline telgede asetus, ei olnud. Neptuun on selles kaardis esimeses majas, seda rahvast on võimatu mõista ja kas nad isegi sellest aru saavad. Neptuuni ei saagi mõista, saab ainult uskuda temasse. Veel on Veevalaja kraadid 18-26 nimetatud “vene väljaks”. Hiljuti liikus seal Neptuun ja Chiron.


Ise pakuks välja, et veevalajalikus tuleb sellest, et Päikesel on Uraaniga ühendus ja Neptuun Veevalajas annavad segunenud printsiibidega selle tulemuse. Venemaal on ikka olnud nii, et ah, käib küll, peasai, et saab kaelast ära (Neptuuni mõjud) ja seda paljudes ettevõtmistes, töödes ja suhtumises. Nii nagu multifilmis, kus jänes “meistermees” puusepana asju parandas. Suhtumine tõsistesse asjadesse on neil siiamaani olnud üsna vildak. Ajalugu teab väga palju juhtumeid, kus ükskõikne suhtumine, lohakus tehtusse on kaasa toonud tõsiseid õnnetusi ja katastroofe. Positiivse poole pealt on Venemaal alati olnud teadlased-uranistid, kes teaduse erinevaid valdkondi edasi viivad. Uraan on teaduslik mõtlemine, perspektiivi nägemine.


Teiselt poolt on tunda Neptuuni mõju, teised rahvad ei saa mitte aru nii venelaste vaadetest, arusaamadest, nende tegemistest ega muust – kõike looritab neptuunlik udu. Neptuuni alla käib religioon ja vanad vene rahvad olid hirmus usklikud, traditsioone ja oma kombeid hoidvad. Neptuunlikkus on umbusk, kedagi võõrast eriti ei usaldatud ja naaberhõimlastega oli sama tendents. Selles mõttes on imelik, et nad kutsusid võõraid oma maale korda looma ja valitsema. Samas aga usklikud vajavad Jumalat. Sellest ehk see , et kutsusid võõraid, keda nad uskusid kui Jumalat, enda maale korda looma.


järgneb...

Kommentaare ei ole: