kolmapäev, 23. november 2011

Venemaa - võim ja tähed 9

Kiriku lõhenemine


1054. aastal toimub roomakatoliku ja õigeusu kiriku lõplik lahkulöömine. Venemaad valitses siis suurvürst Izjaslav Jaroslavitsh (1054-1078). See kuulutati välja 20.juulil 1054. Konstantinoopolis (Istanbul). Kirikulõhe ehk skisma tagajärjel jagunes see kaheks: õigeusu ehk idakirikuks ja reformitud rooma-katoliku ehk läänekirikuks. Rooma paavst – nii nimetati alates 4.sajandist Rooma piiskoppi – ning õigeusu kiriku pea ehk Konstantinoopoli patriarh panid teineteise vastastikku kirikuvande alla. Venemaa jäi õigeusklikuks.


Peamine tüliküsimus seisnes selles, et idakirik ei tahtnud leppida läänekiriku doktriiniga, mis väitis, et Püha Vaim ei lähtu üksnes Isast, vaid Isast ja Pojast mõlemast. Oli veel teisi lahkarvamusi: näiteks idas lubati vaimulikel abielluda, läänes aga peeti kinni tsölibaadinõudest, ning samuti vaieldi misjonipiirkondade üle. 1054. aastal heitsid patriarh Michael Cerularius ja paavst Leo IX teineteise kirikust välja. Kuigi kirikulõhet püüti aastatel 1274 ja 1438 likvideerida, ei läinud see korda.


Ristiusu ületoomisega Kiievisse sai 10. sajandil linnast kristliku maailma üks suuremaid ja kultuursemaid keskusi, kus elas ligi 50 000 inimest. Linna lähistel asunud Petsherska Lavra, mis on saanud nime koobastest, kus mungad elasid ja palvetasid ja kuhu nad maeti, asutati 1051. aastal. Sellest sai palverändurite sihtpunkt ning 12. sajandil oli see õigeusu kiriku kesksuseks Euroopas.

20.07.1054 - Neptuunil (koos Chaosega) vastasseis Uraaniga ja mõlemal kvadratuurid Päike-Merkuur-Marsi ühendusega Lõvi/Vähis. Usu lõhenemine toimus siis Uraan-Neptuun tsükli keskel, kui nad omavahel olid vastasseisus. Venemaa ristiti nende kahe planeedi ühendusele järgnenud ajal, siis nüüd kui nad olid opositsioonis, toimus lõhenemine. Tsükkel näitas oma olemust üsna selgelt. See mitmekordne T- kvadratuur siis sümboliseerib kiriku lõhestumist. Jupiteril samuti vastasseis ja seda Pluutoga Veevalajas. Sümboolselt moodustusid käärid, mis samuti viitavad lõhestumisele. Marss lähenes Ixionile vastasseisu (orb 2.) ja Päike-Merkuur teevad läheneva vastasseisu Varunale. Asteroid Roma (8 ari) teeb trigooni Jupiterile Lõvis.


Uraan on Skorpionis, seejuures täpses kvadratuuris Varuna/Ixion keskpunktile. Ixioni ja Varuna täpne ühendus toimus aastal 1059. Ixionil konjunktsioon Sednaga Kaljukits/Veevalaja piiril. Kolmik – Ixion, Sedna ja Varuna, olles opositsioonis Päikesega, panid siis aluse religioonide lahknemise protsessile. Paavst Nicoli II kõrvaldas lõplikult Rooma imperaatori paavstide valimise võimalustest. Sel moel lääne katoliku kiriku ja varem domineerinud impeeriumi võim lagunes lõplikult.


Mida huvitavat see kaart veel näitab? Jupiter Lõvist teeb opositsiooni Mustale Kuule. Jupiteril ühendus Salaciaga, eks seegi näita Jupiter-Salacia printsiipde kaudu seotust religiooniga. Detailidesse minnes leiame ka huvitavaid nüansse. Päikesel kvinkunks asteroid Popeliniga (sümb. paavsti), Saturnil Jäära alguses ühendus Vaticanaga. Church`l ühendus Pandoraga Kaaludes. See ühendus langeb kokku 965. aastal alanud Uraani ja Neptuuni ühenduse uue tsükli alguskraadiga (11.26 Kaaludes). Vatican konjunktsioonis Saturniga, siit siis kirikute jäikus ja järeleandmatus asi teisiti lahendada. Kirikute lahkulöömine oli pikk protsess ja kestis see aastani 1244.


Aastal 1999 pakkus üks vene astroloog välja, uurides ajaloolisi rütme, et katoliku ja õigeusu kirikute lõhe, mis toimus 1054. aastal, saab ületatud 2013 – 2014 aastate paiku. Sellest lõhenemisest möödub 960 aastat ja 1917.aastast 96 aastat. Tema seostab seda suurte ja väikeste rütmide kordumisena uuel tasandil ja Fatima ettekuulutustega. Eks paistab, kuivõrd see asi paika peab.


1113. aastal ehitatakse Novgorodis Püha Nikolai kirik, mille juures esmakordselt on kasutatud sibulakujulisi kupleid. 1136. aastal saab Novgorodi riik iseseisvaks. Novgorod – Isand Suur Novgorod (Gospodin Velikij Novgorod) oli siis veetshevabariigi pealinn aastatel 1136 – 1478. 13. sajandist ka Hansa Liidu idapoolseim keskus (-1494). Linn oli rikas, hiilgeajal oli siin üle 80 kiriku. Moskva kasvav mõju 15. sajandil viis linna hävinguni – 1478 vallutas riigi ja linna Ivan III (veetshehääletusega otsustati alistuda küll Moskva asemel Leedule).


järgneb...

Kommentaare ei ole: