neljapäev, 29. detsember 2011

Venemaa - võim ja tähed 12

Aleksander Nevski


Umbes aastal 1100 alanud sakslaste ittatung muutis Ida-Euroopa ja Baltimaade palet, tõi sinna saksa keele ja seadused ning pani aluse Hansa Liidule. 1226. aastal, ristisõdade haripunktis, tehti Saksa Ordule ülesandeks paganliku Preisimaa allutamine. Ordu peakorteriks sai Marienburg. 13. sajandi algul alustatud Liivi- ja Eestimaa sõjalisel allutamisel oli üheks olulisemaks sõjajõuks Mõõgavendade Ordu, mis hiljem liideti Saksa Orduga.


Vahepalaks seda, et 1219.a. 15. juunil Taani kuningas Waldemar II vallutab Tallinna. Linna eestkeelse nimekuju Lyndanise esmakordne mainig Läti Henriku kroonikas. 1220.a. Hendrik mainib esmakordselt linnust “Revele” nime all (castro Revelensi). Sarnaselt Venemaa tsaaride võimule tulekuga on mul kavas lähemalt võtta vaatluse alla ka Eesti ajaloos olnud tähtsündmused ja seda samuti taevaste seisude valguses. Aga läheme edasi ja järgmine oluline tegelane Venemaa ajaloos oli Aleksander Nevski.

Aleksander Jaroslavitsh, hüüdnimega Nevski, sündis 30.mail 1220. Tema Päike on Rjurikute kaardi Jupiteri lähedal Kaksikutes. Kaardis suur ruut, see kujund eeldab, et Nevskil tuli terve elu jooksul olla võitlusvalmis. Teravad olukorrad, võimuvõitlus ja sõjalised olukorrad olid temale vajalikud, et saaks täita oma elu ülesandeid. Asteroid Neva Skorpionis on opositsioonis Neptuuniga ja Nevskij on konjunktsioonis Jupiteriga Vähi viimastes kraadides. Venemaad sümboliseerib Medvedjev samuti ühenduses Jupiteriga. Võimule sai ta 16-aastase noorukina 1236. aastal, siis kui transiitsed Saturn ja Neptuun ning asteroid Novgorod tema Päikese peale jõudsid. Temast sai Novgorodi vürst, kus ta valitses 1251.aastani, mille järel asus suurvürstiks Vladimirisse.


Aleksander Nevskit loetakse heaks väepealikuks, oli osav poliitik ja diplomaat. Tema kaardis on Uraanil opositsioon Neptuuniga ja mõlemad on kvadratuuris Jupiteriga, T-kvadraat siis. Pluutol üsna täpne trigoon Neptuuniga. Marss on Lõvis ja sekstiilis Päikesega. Saturn trigoonis Jupiteriga. Nendest aspektidest siis tema andekus olla väejuht ja diplomaat välja paistab. Seda tõestas ta Kuldhordiga asju ajades. Suur saavutus oli see, et ta suutis veenda Kuldhordi loobuma nõudmisest , et venelased peavad osalema Kuldhordi sõjakäikudes. Lihtsamalt öeldes - sundteenistuse nõudest. Novgorodi perioodi kuulus ka rootslaste purustamine 15.juulil 1240 Neeva lahingus, mille järgi mees endale hüüdnime saigi.


Mongolite kallaletung Vene aladele lõi rootslastele soodsa tausta invasiooniks Novgorodimaale. 1240.aasta suvel ilmus rootslaste laevastik Neeva suudmesse. See sõjakäik, mis tipnes Neeva lahinguga, on tekitanud vene ajaloolaste seas tõsist poleemikat nii sõjakäigust osavõtnute kui ka eesmärkide osas. “Aleksander Jaroslavitsh Nevski elulugu” teatab, et rootslased tahtsid vallutada Laadogat ja Novgorodi ja kogu ümbruskonna maad. Et tegemist on toimunu hilisema ilustamisega, sellele viitab asjaolu, et “Eluloos” nimetatud rootslaste vägede juht jarl (hertsog) Birger, kellega Nevski väidetavalt võitles, ei juhtinudki tegelikult seda sõjakäiku. Rootsi allikatele tuginedes on näha, et Birger veetis terve 1240.aasta hoopis Stockholmis.


Aleksanderit heroiseerivas ajalookirjanduses pidi tal olema tõsine vastane, kelleks Rootsi kuninga väimees Birger suurepäraselt sobis. Nii on ka kõik nõukogudeaegsed käsitlused kirjeldanud vürst Aleksandri olematut kahevõitlust Birgeriga. Lisanimi Nevski hakkas ajaloo allikates esinema tegelikult alles 15. sajandil Ivan IV võimu ajal. Sealt alates rakendati nimi venelaste propagandavankri ette.


Rootslastel polnud kavas ega ka jõudu kogu Novgorodimaa vallutada. Nende sõjakäik sai omada vaid lokaalset, piiratud tähendust, mis sõjalisest aspektist vaadatuna oli pigem luureretk vaenlase jõudude kindlakstegemiseks, mitte ulatuslike eesmärkidega vallutusretk. Mingi lahing siiski toimus Neeva kallastel. Ajalooallikad, mis kuuluvad toimunud lahinguga ühteaega, sellel praktiliselt ei peatu. Suhteliselt lühidalt räägitakse nendest sündmustest ka Pihkva kroonikas, mille tekst on koostatud 14.sajandil, seega kirjeldatud sündmusest tunduvalt hiljem. Alles 16.sajandil koostatud “Jutustus Aleksander Nevski elust” kirjeldatakse Neeva lahingut ja sellele eelnenud sündmusi nii, nagu sajandeid hiljem vajalikuks on peetud.


See kirjeldus ilmus Ivan Julma ajal, kui 1547.aastal toimus Nevski kanoniseerimine. Seepärast ongi mitmed tänapäeva autorid veendunud, et klassikaline vene ajalootraditsioon, mis lähtus “Aleksander Nevski eluloost”, suurendas märkimisväärselt toimunud lahingu tähtsust. Samas omasid Nevski võidud ning Läänest lähtuva katoliikliku surve peatamine tingimustes, kus Venemaa oli mongolite poolt ikestatuna allutatud ja alandatud, väga suurt moraalset tähendust ja kinnistusid inimeste teadvuses õigeuskliku rahvusliku kangelasteona.


Aga lahingu ajal 15.juulil 1240.a. oli A. Nevski nataalis Neeva lahingu Päike ja Saturn tema Jupiteri, Nevskij ja Medvedjevi peal. Ja transiitne Jupiter tema Neptuuni peal. Neeva lahingu ajal olid Russia ja Novgorod koos Kalad/Jäär piirimail. Ülekiitmine ja valed lahingu kohta tulenevad lahingupäeva seisust - Merkuuri ja Musta Kuu opositsioon ja Jupiteri kvadratuurist Neptuunile.


Kaks aastat hiljem tungisid läänest vene aladele saksa ristirüütlid. Jäälahing toimus Lämmijärvel (Peipsi osa) 5. aprillil 1242. aastal ning lõppes Nevski vägede täieliku võiduga. Novgorodi kroonika andmetel langes lahinguväljal 400 rüütlit ja 50 võeti vangi. Ajaloolased on üldiselt seisukohal, et suure tõenäosusega on need andmed liialdatud ja tegelikult hukkus vaid 25 rüütlit. Kroonik liitis suurema mulje avaldamiseks neile ilmselt juurde lahingu käigus surma saanud relvakandjad, teenrid ning osa liivlastest ja eestlastest.


järgneb...

laupäev, 24. detsember 2011

Venemaa - võim ja tähed 11

Läheme vahepeal seismajäänud Venemaa teemaga edasi. Ees on veel pikk tee läbida, et jõuda ükskord tänapäevale lähemale. Kas paus on tulnud kasuks, on ta andnud puhkust pika teema käsitlemisel või mitte, ehk hoopsiki ei peaks ühte teemat käsitledes vahesid sisse tegema. Seda oleks hea teada.Vladimiri-Suzdali Venemaa.
Algselt kandis see Rostov-Suzdali vürstiriigi nime ja ulatus pikki Volgat Nizni Novgorodist Tverini, lõunas Oka keskjooksuni ning põhjas Beloje järve ja Veliki Ustjugini.13.sajandil puutus Venemaa kokku uue, varem tundmatu ohuga – Kesk-Aasia steppidest tulnud mongolite-tatarlastega. Erinevalt slaavlastest, teadsid mongolid juba 1220.aastatel küllaltki hästi, milline on Vana-Vene riigi sõjaline ja majanduslik potensiaal.


Mongolite lahingutaktika oli selline. Tugeval madalakasvulisel hobusel ratsutav mongoli sõjamees oli hirmuäratav vaenlane. Kettakujulised jalused andsid ratsanikule kindla toe, nii et ta sai isegi kiirel sõidul igasse suunda nooli lasta. Mongolid olid visad ja kohanemisvõimelised. Üksnes neil õnnestus edukalt Venemaale tungida, kasutades külmunud jõgesid teedena. Nad rändasid suurte jõukudena läbi Aasia, vedades kaasa naisi, lapsi, sõjavange, orje, kariloomi ja varuhobuseid. Igal ratsanukul oli kuni neli vahetushobust.Mongolid valdasid meisterlikult piiramiskunsti, kasutades linna kaitsjate vastu mitmesuguseid võtteid: pommitamist kivide ja tulepommidega, näljutamist ning isegi uputamist. Sageli vedasid nad oma vaenlasi leidlikult ninapidi, näiteks teesklesid taandumist, et linnuse kaitsjaid müüride tagant välja meelitada, või kasutasid oma positsioonide varjamiseks suitsukatet. Nende kõige tõhusamaks relvaks oli hirm, mida nad vastases tekitasid. Nad kaunistasid oma vahitorne võidetute maharajutud peadega, et vaenlane teaks, milline saatus teda ootab.Mais 1223. aastal siis mongolid tungivad Venemaale, toimub lahing Kalka jõe ääres. Mongolid võitsid lahingu, kuid keerasid otsa ringi – Tshingis-khaan Venemaa vallutamist siis veel ette ei võtnud. Mongolitest ei kuuldud jälle midagi 1237.aastani. Ehk seda seletaks astroloogiliselt sellega, et Päikesel oli opositsioon asteroid Pyrrhusega. Kreeka mütoloogiast teame tema kuulsat ütlust.”Veel üks säärane võit, ja me oleme kadunud”. Huvitav on veel see, et Pyrrha on konjunktsioonis Päikesega. Pyrrhon oli vana-kreeka filosoof, skeptitsismi rajaja. Filosoofi järgi on kõrgeim eetiline eesmärk isiksuse täielik sõltumatus ja meelerahu (ataraksia) ning erutuse ja kannatuse puudumine (apaatia). Vaevalt nüüd mongolid seda filosoofilist mõtet järgisid.

Kalka lahing 31.mail 1223.a. - Päikesel kvadratuurid Pluuto ja Musta Kuuga. Ixionil ühendus Jupiteriga Kaaludes ja vastasseis Rjurikute nataali Russiale. Täpne on Ixioni ja Salacia opositsioon. Kuna Salacia on niivõrd “värske” taevaobjekt (nime sai veeb. 2011), siis on raske midagi tema aspektidest teistega arvata. Lahingu Päike Rjurikute Jupiter-Varuna peal. Varuna oli jõudnud Rjurikute kaardi Põhjasõlmele tehes ühtlasi opositsiooni Mustale Kuule Kalades. Saturnil opositsioon Orcusega. Antud juhul siis Rooma sõjajumal Orcus oli Saturni poolel ja aitas mongoleid lahing võita. Saturn esindab Rjuriku dünastiat ja trigoon Pluutolt ning Neptuunilt ei aidanud lahingus vene väge, kuid.....


Maamärkides asuvad Saturn-Neptuun-Pluuto moodustavad suure kolmnurga ja näitavad ajastu seisu. Neptuun-Pluuto trigoon toimus tsükli teises faasis, kui planeedid olid oma vastasseisu ära teinud (1150-54, 9 korda). Võimlik, et trigoon “päästis” sel korral Venemaa ja lükkas mongolite vallutuse hilisemale ajale, siis kui trigoonil enam ajalist mõju polnud. Ohtu mongolite poolt Venemaale näitab Damoclese opositsioon Medvedjevile Vähis. Venemaa jaoks avas uue sõjalise ohu Pandora, mis oli ühenduses Peruniga Lõvi lõpus.Venemaa ajalooõpikutes märgitakse lahing alati ära. Seda soodustab Varuna ja Karma ühendus Neitsis, sinna lähedale jääb Rjuriku aegne Põhjasõlm. Hilisem mongolite kallaletungi ja ikke üks tagajärgi oli see, et oluliselt nõrgenenud Venemaa lääne-ja lõunapiirkonnad lülitati 14.-15.sajandil pikapele Leedu suurvürsti ja Poola kuningriigi koosseisu. Lahing toimus Uraani ja Neptuuni täpse vastasseisu ajal. Üks kosmiline põhjus, et mongolid ei vallutanud osa Venemaast oleks ehk see, et lahing toimus siis, kui Saturn-Pluuto tsüklis polnud pinget. Oli läheneva trigooni seis. Tsükli alla käib piiride ja maade valdamise muutus.


järgneb...

esmaspäev, 19. detsember 2011

Salacia 2

Et üldse aru saada, mida Salacia endast kujutab, kuidas töötab ja mõjub, selleks tuleb minna ajas tagasi ja läbi väga erinevate sündmuste leida, kuidas Salacia on neis käitunud. See kujutab endast pikka ja rutiinset tööd. Teisest küljest aga on põnev ja ehk ka üllatuslik. Seepärast jääb pikem ülevaade mõneks teiseks korraks. Mõningad näited siiski toon ära.

Eriline on Salacia seos Logosega ja ka Erisega. Need seosed on ära toodud Tuulepesa foorumis, link ülalpool. Näiteks 18. aprllil 1909.a. Rooma paavast Pius X kuulutas Jeanne d`Arci pühakuks, Logosel konjunktsioon Päikesega Jääras ja Salacial opositsioon Merkuur-Veenus ühendusega Jääras. Märkide tasandil olid Logos ja Salacia vastasseisudes. Salacial tollel ajal püsis trigoon Pluutoga, Logosel vastavalt siis sekstiil.

Esimest korda tähistati rahvusvahelist Naistepäeva 8. märtsil 1911. aastal, siis oli täpne Logos-Salacia opositsioon, mis kvadratuuris Uraan-Marss ühendusega Kaljukitses.

USA Kongress andis 6. juunil 1924.a. kõikidele Ameerika indiaanlastele kodakondsuse, Salacial kvadratuur Marsiga ja trigoon Uraaniga. Logosel konjunktsioon Merkuuriga Sõnnis ja täpne kvadratuur Neptuuniga. Sel päeval oli veelgi väga täpseid ühendusi teistel kaugetel asteroididel – Haumeal kvadratuur Saturniga ja Makemakel kvadratuur Uraaniga.

A. Hitler publitseerib oma Mein Kamfi, Salacial täpne vastaseis Logosega, kvadratuur Merkuur-Neptuun ühendusega Lõvis.
J.L. Baird demonstreerib 27. jaan. 1926.a. Londonis esmakordselt televisiooni, Salacial on palju aspekte – sekstiil Merkuuriga, kvadratuur Veenusega ja Neptuuniga ja täpne konjunktsioon Saturniga Skorpionis.

Esimesed kolmkümmend aastat 20. sajandist on Salacia ja Logos pidevalt vastasseisus, kord täpsemas, kord märkide tasandil ja püsib ka kvadratuur Neptuuniga.

USA-s tulid müügile esimesed värviteleviisorid 30. dets. 1953.a., Salacial konjunktsioon Päikesega Kaljukitses, Logos vastaseisus Merkuuriga.
Esimesena maailmas legaliseeris USA rasedusvastased tabletid 9. mail 1960.a., Salacial konjunktsioon Saturniga Kaljukitses ja trigoon Päikesega.

Ja jätkuvalt on Salacia ja Logos märkide tasandil vastasseisus. Sellel on kindlasti oma taevane põhjus, seda juba märkis ära ka Vikker. Ja sündmusi, milles Salacia osaleks jõudsalt ning silmatorkavalt on üsna raske leida. Ei ole tema osa näha (vähevõitu küll ka vaatasin) ei konfliktides, ei looduskatastroofides, seda aspektide kaudu planeetidega. Võimalik, et omasuguste vahelised seosed räägivad rohkem Salacia tegemistest.

Küll aga jäi silma Salacia siis, kui koostasin Venemaa – võim ja tähed artiklit. Nimelt mitmes kaugete aegade lahingutes tegi Salacia opositsiooni teistele kaugetele asteroididele – Kalka - (1223) ja Jäälahing (1242), opositsioon Ixioniga, Konstantinopoli langemine (1453) opositsioon Chaosega.

Romanovite dünastia alguses (1613) Salacia midagi erilit ei näita (Logosel konj. Pluutoga Sõnnis) aga Peeter I võimuletulekus (1682) on Salacal opositsioon Päikesega, Logosel Vähi lõpus suure orbiga opositsioon Neptuuniga, täpne on aga kvadratuur Orcusega ja orbiga 2.30 ka Chaosega. Aeglaste taevakehade puhul loen seda täiesti aktsepteeritavaks aspektiks.On see juhus, et Salacia osaleb sõjamängudes? Teatavasti aga juhuseid ei ole olemas, nii et neptuunitagustel jumalatel omad mängud ja kaikavedamised.

Mõned näited veel. Rahareform N Liidus 1. jaan. 1961.a., Salacial konjunktsioon Päike-Jupiter ühendusega Kaljukitses. 29. juul. 1968.a. Paavst Paulus VI keelustas oma seadusega Humanae Vitae kõik kunstlikud rasestumisvastased vahendid. Salacial opositsioon Merkuur-Marss ühendusega Vähis, täpne trigoon Uraaniga ja sekstiil Neptuuniga.

Tundub, et Salacia osaleb neis maistes asjades, kui need on seotud mitmesuguste religiooni sündmustega ja ka Vatikani seadustega. Näiteks: Muhamedi esimene ilmutus oli aastal 610, Salacia ja Logos ühenduses Kaljukitses. Muhamed põgeneb Mekast 622. aastal, Salacia ja Logos Kaljukitse teises dekaadis, omavahel ühendus 6 kraadi (Logosel täpne kvad. Pluutoga Jääras). Tatarlased võtsid islamiusu vastu 889. aastal, Salacia Kaljukitses tegi kvadratuuri Neptuuniga Jääras.

Venemaal algas ristiusu vastuvõtmine vürstinna Olga ristimisega sügisel 957. aastal. Salacia Jääras teeb sekstiili Jupiterile Kaksikutes. Päris omaks võeti ristiusk aastal 988, Salacial opositsioon Neptuuniga Skorpionis. Logosel trigoon Põhjasõlmega.

Suur kiriku lõhenemine 1054. aastal, Salacial konjunktsioon Jupiteriga Lõvis aga Logos on seal kõrvalmärgis, mitte vastasmärgis, nagu seda oli ta terve 20. sajandi jooksul. Logos siis Vähis ja tegi kvadratuuri Saturniga Jääras. Venemaa Patriarhi pühitsemine (patriarhia algus,1589), Salacial konjunktsioon Neptuuniga Lõvis. Logosel Jääras trigoon Neptuuniga.

Dominikaani ordu tekkis 1222, Salacia Jääras on kvadratuuris Logosega Kaljukitses. Mormoonid hakkasid tegutsema 1821. aastal, Salacia Kaksikutes tegi kvinkunksi Logosele Kaljukitses.
Need on mõned näited siis Salaci osast religiooni tähtsündmustes. Mitmel korral kerkis esile kaks märki, Jäär ja Kaljukits. Kirikute, kloostrite ja teiste pühapaikade puhul võiks uurida seda, millal neile hoonetele pandi nurgakivi või pühalikult sisse õnnistati. Isiku puhul aga seda, millal keegi ristiti või kiriklikult laulatati. Kas Salacial on siis seoseid või mitte.

Et Salacia on seotud usunditega, see tuleb vast ka sellest, et ta on ikkagi Neptuuni naine ja Neptuun on religiooniga tugevasti seotud.

Interneti avarustes liikudes, otsides Salacia tegemisi, jäi silma see, et Salaciat sageli seostatakse abiellumisega.Koostöös nimetu asteroidi 2007 JJ 43 nr. 278361, mis “tegeleb” abielu lahutusega, saaks oma kaartides siis vaadata, kas on neil kahel mingeid seoseid abielu/lahutusega või mitte ja kuidas.Üks uurimistöö jällegi juures?

Salacia märksõnadeks on: tundlikkus, tunnustus, õrnus ja tõeline armastus elus ja inimlikkus.Ta on häbelik ja ilus. Selgeltnägija arusaamad. Tema palve on universaalne, ta aitab hakkama saada raskete ja sügavate probleemide ning halbade küsimuste lahendamisel.

Ta on lihtne huumorimeel ja vaimukus. Tema negatiiv on kalduvus alkoholi lembusele. Tema aspektid teiste planeetidega pehmendab neid, muutes need lihtsamaks käsitlemisel. Võtmesõnadeks on veel : romantiline armastus, kerge viisakus, uhkus, loomingulisus, emotsionaalne võim, kirg, võime luua midagi uut maailmas. Märgatav vaimne läige, usuline ärkamine, entusiasm, idealism, liigne sentimentaalsus. Need omadused on siis paljude astroloogiahuviliste arvamused, mis astrofoorumites leida võib.

Mõningad näidet monarhia abielukaartidest.

Elisabeth II on Salacia 23 Skorpionis konjunktsioonis MC-ga ja Saturniga. JJ 43 on 23 Lõvis, konjunktsioon Neptuuni ja Musta Kuuga ja täpne kvadratuur siis Salaciaga. Abikaasal Philiphil on Salacia 13 Skorpionis täpses opositsioonis Logosega ja täpses trigoonis Merkuuriga (valit. V maja) Vähis. JJ 43 on 19 Lõvis ühenduses Kuuga.

Paari pandi nad 20. novembril 1947. aastal. Siis Salacia asus 26 Amburis ja tegi opositsiooni Uraanile ja asteroid Philippale. JJ 43 oli 16 Neitsis tehes kvadratuuri Veenusele

Charlesil on Salacia 27 Amburis ja ühenduses Jupiteriga. Viimane valitseb V maja ja maja ise sulustab Amburi märgi. Jupiter on armastuse maja kaasvalitseja, sest maja algab Skorpionist. Lahutuseks arvatav taevakeha JJ 43 on 17 Neitsis III majas.

Dianal on Salacia 16 Kaljukitses, teeb trigooni Charlesi JJ 43-le. Nimetu JJ 43 on Dianal 28 Neitsis ja teeb kvadratuuri Charlesi Jupiterile.

Prints Charlies abiellub Dianaga 29. juul. 1981.a., Salacia on Logosega jätkuvalt opositsioonis. Väga täpne on aga JJ 43 konjunktsioon Pluutoga!

Nende andmete põhjal ei saa muidugi veel väita, et need on peamised põhjused, miks nad lahku läksid. Selleks on ikka veel palju muid tegureid. Lähemalt Dianast ja kogu teemast on lugeda artiklis, mis blogis kannab nime `Inglise roos` (2009).

Kate Middletoni Salacia on 13 Veevalajas täpses opositsioonis Logosega, JJ 43 on 25 Kaaludes ühenduses Pluutoga. Prints Williamil on Salacia 15 Veevalajas tehes täpse trigooni Saturnile Kaaludes. JJ 43 on peaaegu 23 kraadi Kaaludes ühenduses asteroid Dianaga!! ja Pluuto lähedal.
Pulmade ajal (29.04.2011) oli Salacia peaaegu 24 Kalades konjunktsioonis Kuuga ja täpses opositsioonis Logosega. JJ 43 oli 3 kraadi Amburis, täpset aspekti ei olnud, oli kvadratuur Neptuuniga (orb 3). Aga ta oli täpselt Kate Uraani peal, täpsemini kui seda on Williami Uraanil, kellel ka Uraan Amburis.

Rootsi pulmad. Kroonprintsess Victorial on Salacia 8 Veevalajas tehes täpse opositsiooni Merkuurile, JJ 43 on 16 Kaaludes tehes täpse sekstiili Saturnile. Tema abikaasal Daniel Westlingil on Salacia 2 Veevalajas tehes täpse kvadratuuri Veenusega. JJ 43 on 13 Kaaludes ja mingit aspekti planeetidele ei tee.

Pulmad olid 19. juunil 2010.a., Salacia 23 Kalades ja mingit täpset aspekti ei tee. JJ 43 on 1 Amburis tehes siis täpse trigooni Jupiterile ja poolekraadise trigooni Uraanile, mis Jupiteri kõrval on Jääras.

Seega teatud seoseid on näha ja täpsed aspektid kinnitavad Salacia ja JJ 43 seotust abiellumisega. Miks aga mõni paar läheb lahku ja teine mitte, see juba täpsema analüüsi lugu. Eks lähim analüüs vajab aega, tahtmist, huvi ja et ka inspiratsioon töötaks.

Huvitav oleks uurida Elisabeth Taylori abiellumiste jada, tuntud filmidiiva oli abielus 8 korda. See aga on pikem vaatlus ja eraldi artikli teema. Veel oleks üheks teemaks vaadata nende isikute kaarte, kes on jäänud poissmeesteks ja vanatüdrukuteks. Järsku on mingid seosed ka Salacia ja JJ 43 abil võimalik välja lugeda.

Heitsin pilgu ka enda horoskoobile, kas on mingeid viiteid, nagu oleks ja nagu ei ole ka. Salacia on nataalis 2 Kaljukitse kraadis V majas, tehes konj. Chironiga ja kvad. Kuuga. Abielludes asus ta VI maja tipus 3.50 Veevalajas, tehes täpse kvadratuuri Päikesele ja vähem täpse trigooni Kuule.

Abikaasa nataalis on ta samuti 2 Kaljukitses, tehes täpse oposit. Uraanile ja kvad. Marsile, viimane valit. VII maja. Veel on kvad. Päike-Merkuuriga Jääras.

Kui lisasin kaartidesse selle oletatava lahutusega seotud taevakeha JJ 43-e, siis minul asub ta 20 Neitsis konj. Veenusega, abikaasal 17 Neitsis konj. Saturniga. Abiellumise päeval oli JJ 43 16 Kaaludes, asudes Saturn/Neptuun keskpunkti lähedal. See eriti ei ole vast näitaja, pole täpset ühendust keskpunktiga. Abikaasal aga tegi ta täpse konj. Neptuuniga. Võimalik, et siit saab välja lugeda selle, et me abiellusime salaja, keegi ei teadnud , polnud ka ühtegi tunnistajat. Ja oleme vaatamata igasugustele vahepealsetele mõõnadele 37 aasta paaris.

esmaspäev, 12. detsember 2011

Salacia

Käesoleval aastal 18.veebruaril 2011.a sai omale nime 2004. aastal avastatud Kuiperi vöö cubewano (kauge asteroid) 2004 SB 60 nr. 120347. Nimeks pandi Salacia, kes oli merejumala Neptuuni abikaasa.
Neptuunitaguste Kuiperi vöö (KBO – Kuiper belt objects) tegelaste pere sai seega nimelist täiendust. Kokku on cubewanode rühma kuuluvatel asteroididel 8 (minu andmetel), milledele on antud nüüdseks nimi.
Kuiperi vöö koosneb nii öleda kahest tasandist, esimeses liiguvad plutiinod (Pluuto, Ixion; Orcus, Rhadamantus jt।) ja nad saavad nimed, mis on võetud mütoloogiast allilma jumaluste nimedest. Teises (kaugem orbiit) siis cubewanod. Klassikaliselt siis kuuluvad mõlemad Kuiperi vöösse. Neid nimetatakse ka transneptuunideks, Neptuuni orbiidi taga olevateks taevakehadeks.


Meeldetuletuseks seda, et sinna teise rühma (cubewanod) kuuluvad – Quaoar, Varuna, Chaos, Logos, Deukalion, neile kõikidele antakse loomisejumalate nimed. Neist Deukaloin on läbimõõdult (ca 300 km) üsna väike, kuid tema orbiidi kalle ekleptika suhtes on ainult 0.22 minutit. Ükski suur planeet ei liigu sellise väikese nurga all ekliptika suhtes. Veel on selles rühmas Borasisi ja Teharonhiawako ja Altjira.Ootan põnevusega seda aega, mil esimene avastatud selle rühma väikeplaneet 1992 QB 1 saab nime. Nimetuid on praegu kõvasti rohkem, kui nime saanuid.

Algselt loeti cubewanode hulka ka Haumea, kuid hiljem liigitati ta kääbusplaneetide hulka (dwarf planet) nagu seda on praegu Pluuto. Kääbuste hulka kuulub ka Makemake, üks suuremaid omas rühmas ja üks suuremaid transneptuune üldse.

Kuiperi vöös asuvad veel sellised nimelised nagu Huya, Typhon, Ceto – nemad on transient tüüpi taevakehad.

Võib ette kujutada, kuidas nad kõik omamoodi maapealset elu mõjutavad. Saades aga nime, on nende teadvustamine kindel märk sellest, et osalus maistest asjades kasvab hüppeliselt.
Salacia avastati 22. sept. 2004 Palomari obesrvatooriumi poolt. Asteroidil on oma kaaslane – kuu Actaea (mütoloogias nereid või nümf). Orbiidi kalle on 24 kraadi ja tiiru ümber Päikese teeb ca 272 aastaga.Oletatav läbimõõt 548 km. Avastamise ajal asus ta 13.58 Kalades.

Ja veel, järgmisel aastal, kui Neptuun astub oma kodumärgi uksest sisse, siis kes teda kodus ootab? Loomulikult abikaasa ja selleks ongi Salacia, kes siis on 22 Kalades. Päris kokku nad aga kodus ei saagi, kui Neptuun jõuab 20-tesse Kalade kraadidesse, on Salacia lahkunud kodust ja loob korda Jäära esimeses dekaadis.

Salacia nime saamise saamisest sain teada tänu Vikkeri kirjutisele Tuulepesa foorumis. Alljärgnevalt tema kirjutatud arvamus, mis on dateeritud 15.okt.2011.

Salacia puhul on tegemist müütilises maailmas Neptuuni naisega. Neptuuni on seostatud kõiki kõrgemaid tunded, sealhulgas ka piiride lahustumist. Kui võtta väljahingamist, siis võib väljahingamist liigitada mehelikuks ja sissehingamist naiselikuks. Ehk siis kui Neptuun lahustab kõiki väljapoole suunatud piire, siis võiks Salacia lahustada kõiki sissepoole suunas olevaid piire.

Nii et mõtisklus viis mõteteni, et Salaciat võib seostada kõigi tundmustega, mis on küll olemas, kuid millel ei ole nimetust ja tänu sellele pole sellest võimalik ei rääkida ega ka miskit teadasaada. Ometi on ta olemas ja kohal. See võiks olla printsiip, mis paneb lõputult endasse vaatama, ilma et sellel mingit tulemust otseselt oleks. Sisekaemus ilma kaemuseta, mis on pilgeni kõige täis, olles vormiliselt tühi.
Siit siis võimalik Salacia kohta leida teisi märksõnu. http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Salacia.htm

Huvitav on ka see, et kuigi Neptuuni liikumine Kalades on meil tuleviku kogemus, on tema naine Salacia juba Kalades ees. Salacia avastati aastal 2004 ja sel ajal oli ta juba 14-s kraadis Kalades. Oma nime sai ta aga alles sellel aastal - 18.veebruaril 2011. Nii et kõik teadvused siin said 2004 lisaväe ja alates nimesaamisest on see vägi muutunud kordi tugevamaks.
Salavcia teeb tiiru ümber Päikese 274 aastaga

Logos on Loomisega seotud mõiste. Teosoofilises kirjanduses kasutatuna, räägitakse läbi Kolme Logose ühistegevuse ära kõikide kihtide ja kihistuste tekkimine, samuti ka see kuidas teadvused satuvad suurde elurattasse, mis kingib võimaluse Isel läbi Minade teada saada kes tema on ja mida tema suudab. Filosoofilistes ja usuraamatutes on Logos tõlgitud Sõnaks. Alguses oli Logos, kui jätta Logos Sõnaks tõlkimata.

Logos avastati 1997 aastal.
Tal on leitud ka kaaslane, kellega koos tiireldakse siis järgmiselt :

http://en.wikipedia.org/wiki/58534_Logos

Logos teeb tiiru ümber Päikese 302 aasta jooksul
Tema mõju kohta saab lisaks lugeda siit
http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Logos.htm

Sattudes Salacia ja Logose vastaseisule tekkis endas pilt nendest kahest kui Algallikasse voolava kasutamine Loomiseks ehk väljatoomiseks. Kui Allikat kujutakse enamasti väljavoolavana, siis on olemas peenemal tasandil kavastupidine voolamine täiesti olemas. Kuna kohti kus näha vee aukuvoolamist ja mitte väljumist on vähe, siis võib teadvusele kinnistuda mustrist, et allikast on võimalik ainult väljavoolamine.

Salacia ja Logose ühisvägede mõjul loomine võib siis hoopis toimuda "äraandmise läbi". Ehk siis küll ühtepidi tekib juurde, kuid tulemuseks on millegi vähenemine ehk äraandmine. Teadvuse jaoks selline loomine võiks viia Vabanemisele ja Iseendana Ärkamisele ilma ainelise vormi toetuseta. Seda kõike on väga keeruline sõnastada, sest iga kirjapandud sõnagi justkui kaob ja viib midagi minema, ometi välises vormis tekib hetkel kirjutades sellest lugu.

Salacia ja Logose vastaseisu avastamine tekitas tunde kui kingitusest, mis tuleb ootamatult ja mis on tegelikult oodatud, kuid ikkagi ootamatu. Midagi, millest alles teadasaades, saad aru, et sellest oli koguaeg puudu.
Vastaseis on selline loomisevõimalus, kus teadvusel tuleb pingutada et luua tervik kahe täiesti vastandlikuna tunduva väe vahel. Ja see paneb teadvuse proovile, kui ärkvel ja üleval ollase. Kui veel mitte niiväga, siis asutakse samastuma ühe osapoolega ja teine osapool delegeeritakse välja – teistele.

Nii et üks osa Kalade ja Neitsi mõjudega inimesi on olnud siin lähiajal olukorra ees, kus teadvustades Kalades olevat Salaciat tajutakse lõputut sisemist merd, ilma kodusadamata. Pole nagu midagi, kuigi väga hästi on arusaada, et Mina ju olen Olemas. Ja kui toimub teise osapoole väljadelegeerimine, siis on ju ilmselgelt näha, kui Loovad ja Viljakad nad on ja enda elus tundub tulemust mitte tekkivat.
Neitsis oleva Logosega samastumine aga võib tekitada olukorra, kus on tunda, et ollakse üsna piiripeal mingi Tervik Loomise alustamisega, aga jääks nagu puudu tajust ja tundlikusest, et kuna on "õige " aeg ning Loomiseks vajalikke mustreid ja kilde on niivõrd palju kogenenud ,et ei hooma nagu tervikut, kuigi teadmine ,et see võimalus on, on olemas.

Kui aga leidsin netist võimaluse näha Salacia ja Logose vastaseisude ajale võttis nähtud pilt kõigepealt hingamise kinni, siis oli järgmise reaktsioon, sellist asja ei saa olemas olla ja sealt edasi järgnes uus laine tundest, et Loomise kingitus Vabastab. Ehk siis teadasaamine pani väed voolama ilma takistusteta, mille ehitas suhtumine, et "nii pole võimalik". Toon need ajad allpool eraldi kirjas ära. http://tuulepesa.zzz.ee/viewtopic.php?t=5290

Kellel huvi oma kaardipeal uurida Salacia ja Logose suhet, siis head võimalused on
http://www.astro.com
http://www.horoskoop.ee

jäर्ग्नेब

teisipäev, 6. detsember 2011

Kataklüsmid

Aastaid (üle viieteistkümne) olen kogunud igasugust esoteerilist materjali, enamuses siiski artikleid, mis puudutavad astroloogiat. Põhiliselt siis meil ilmunud ajakirjade ja ajalehtede väljalõikeid. Mitmed väljaanded on nüüdseks lõpetanud oma eksisteerimise (Päikesetuul, Avanemine jt.).

Nüüd, tehes põhjalikku inventuuri (arhiivi põhjalik revideerimine langes kokku ka Merkuuri retrograadsusega, mis igati sobilik sellise ettevõtmise teostamiseks.), sest kõik kapid on kaustasid ja mappe täis. Nii väljalõikeid kui horoskoopide kaarte. Tuli ette võtta puhastus ja vähemolulisest loobuda ning teha ruumi uutele materjalidele.

Arhiivi sirvides leidsin, et mõningaid artikleid võiks uuesti avaldada. Kordamine on tarkuse ema. Suurem osa neist pole elektrooniliselt võimalik lugeda ja nad pole ka kaotanud oma aktuaalsust tänapäevalgi. Näiteks, on küll Avanemise koduleht, kuid seal on ära toodud ainult ajakirjade sisukord ja aineregister, kuid artikleid lugeda ei saa. Meil varem ilmunud ajakirju ei ole ka enam igast raamatukogus leida.

Läbi kunagi kirjutatud artiklite saame aimu, mida paar või rohkemgi aastat tagasi avaldati, kuidas siis mõeldi ja mida öeldi. Aegade jooksul on juurde tulnud uusi astrohuvilisi ja nemad ei pruugi kursis olla, mida 5,10 või 15 aastat tagasi kirjutati. Hinnangu tolle aja kirjutistele annab igaüks juba ise.

Tuleb teha teatud valik ja siis jääb üle vaid artikkel uuesti arvutisse trükkida ning siis avaldada. Tegelikult olen paaril korral arhiivimaterjali juba avaldanud, näiteks suguvõsade materjal, mis ilmus Marja-Leena toimetatud Tähetargutajas ja tema enda artikkel Ceresest. Nüüd võiks seda tasapisi jätkata. Kena oleks teada saada, mida lugeja asjast arvab ja ehk on mingeid konkreetseid soove mõne astroteemalise artikli korduseks. Järsku kunagi loetud artiklit (astroloogiline) tahaks uuesti üle lugeda aga seda enam paberkandjal pole. Kui on meeles pealkiri või sisu, siis andke teada. Juhul, kui mul see arhiivis on olemas, saab seda lünka täita.

Loodan, et artiklite autorid või tõlkijad ei pahanda, et nende kirjutisi uuesti avaldan। On nad ju ilmunud avalikus ajakirjanduses ja olnud kõikidele kättesaadav. Materjali, mille uuesti ära toon, ei muuda, trükivigu ei paranda (kui on) märgin ära, millises väljaandes ta ilmus, kes kirjutas või tõlkis. Kahekordetes sulgudes (tekstis) toon ära oma märkuse, kui see vajalikuks osutub.


Kataklüsmid meis eneses.
Taimi Uuesoo


Nõukogude ajal oli levinud nali: sotsialismil on viis vaenlast – rahvusvaheline imperialism, kevad, suvi, sügis ja talv. Mis on muutunud? Me ISE. Vaenlased on ikka samad.
Inimese ülbus, lollus ja suurelisus on loodusele muutumas järjest suurenevaks ohuks, võrdeliselt “kuninga” kasvavate teadmiste, võimaluste ja vajadustega. Et siis vaenlased vastastikku?

Emake Maa elab Universumi seaduste järgi ega taha sugugi lasta end allutada inimlikele reeglitele. Looduskatastroofid on alati toimunud, on ja tulevad jälle, me peame õppima neist ja nendega elama. See on osa meie olemisest nagu inimene on osa loodusest ja mitte selle valitseja.

Globaliseerumine annab eksliku tunde, et oleme kõikvõimsad ja haavamatud. Oleme loonud tehnoloogilised võrgustikud, mis katavad järjest suuremaid territooriume ja ühendavad miljoneid inimesi. Rike võib halvata tervete linnade ja riikide normaalse toimimise pikaks ajaks. Tõde on see, et me oleme muutunud hoopis kergemini haavatavaks kui ürginimene, kes oli sunnitud elama looduse märke silmas pidades ja sai loota vaid oma lihaste jõule ning osavusele ja kogukonna toetusele. Meie oleme harjunud lootma NENDELE. Keegi on ju kutsutud ja seatud jälgima, teavitama , hoolitsema, parandama, päästma. Kusagil kõrgel ja kaugel on otsustaja, vastutaja, tegija – impersonaalne süüdlane kõikides hädades. Keegi kuskil eksis, unustas, ei pidanud oluliseks, viivitas, ei hinnanud ohtu ja jäik masinavärk rullis ammu enne lainet üle mitmesaja tuhande inimese.

Tänapäeva urbaniseerunud homo sapiens on kaotanud lisaks loodussidemetele ka inimliku mõõtme. Kui naabril hävib elutöö ja viimane vara üleujutuses, sõidame liiklusummikuid tekitades uudistama, kuid üksikutel tekib konkreetse abistamise mõte, mõned tunnevad kaasa ja vangutavad päid, aga liiga paljud ei pea liigseks parastada ((siin autor viitab jaanuaris 2005 olnud üleujutusele Pärnus ja Lääne-Eestis)).

Õõvastav on lugeda mõtteid, et Tais käivad vaid seksituristid või üldse ainult rikkurid saavad enestele lubada nii pikka reisi ja mõni kaotus kui ülerahvastatud Kagu-Aasia paar saaretäit vee alla jääb. See on katastroof, et oleme näiliselt seotud kogu maailmaga, aga tegelikult naabrigagi mitte.

Me sõltume tuhande pisiasja kaudu üksteisest rohkem kui kunagi varem, aga oma isekusest ei mõista seda. Alles siis kui elekter ära või lumetorm liikuma ei luba, näeb oma pisidust. Alles siis kui ISE hädaga silmitsi, avaneb meel ka võõra omale.

Me loeme, aga ei mõista. Kuuleme, aga ei kuule. Vaatame, aga ei näe (kordi öeldu, aga tasub kordamist). Liiga palju on lugeda, kuulda ja vaadata, enam ei tea leida ega häälestuda. Müra matab nüansid ja lähim köidab vähim, aga kauge ei puuduta südant ega meeli. Sentsasioon ja suured numbrid äratavad tähelepanu, sestap müüme ja ostame neid. Üksikud näevad-kuulevad, aga neid me ei mõista. Et nägija NÄGI, sellest tehakse uudis, ei muud ja leidub sadu, kes etteheidete ning sõimuga teistmoodi olija üle valavad. Ja nägijast saab vaikija....

Astroloogide käest küsitakse samuti pidevalt, kas kataklüsmid olid prognoositavad ja miks ei hoiatata inimesi ette. Esimesele küsimusele saab loomulikult vastata jaatavalt, kuid kas sellega keegi ka tegelema juhtus, on iseküsimus. Astroloogiliseks prognoosiks on vaja kindla suunitlusega tegevust – tähekaartide koostamist, vastavate minevikusündmuste analüüsi, statistilisi andmeid, elik adekvaatne prognoos nõuab tõsist pühendumist valdkonnale.

Geneetiline astroloogia, mis isiksuse kaasasündinud omadustele ja nende arengule orienteeritud, kasutab teisi tehnikaid kui mundaanastroloogia (riikide, rahvaste ja globaalprotsesside uurimisega tegelev astroloogiaharu) ja ainult spetsialiseerumine võimaldaks saada pidevaid tulemusi. Igale linnale, maakonnale, ministeeriumile, firmale jne. oma astroloog palgale ja siis oleks õigus “vastutusele võtta” ebaõigete prognooside pärast. (Nali naljaks, paraku).

Astroloogia ei räägi meile ettekirjutatud saatusest, vaid viitab meie tegevusele või tegematajätmistele. Mitte planeedid ei põhjusta sündmusi Maal, nad peegeldavad neid. Eesti vabariigi sünnikaardis (24.02.1918, 18:38, Tallinn) oli jaanuarikuus (2005) eriti väljenduslik pilt – kõik aeglased planeedid “otsustasid” olulistele sündmustele ja lisaks jõudsid 9. kuupäeval “minuti ning sekundiosutidki kaheteistkümnendat tundi näitama”. Üldiselt sõnumid inimkonnale tulevad Neptuuni kaudu Veevalajast ja Uraani poolt Kalade märgist. Nad on teineteisel külas. (Traditsiooniliselt on igal Päiksesüsteemi planeedil üks kaheteistkümnest Sodiaagimärgist, kus ta on nagu kodus.)

Veevalaja ja Uraan sümboliseerivad inimkonna arengut, teaduslikkust, urbaniseerumist ja enesekindlust – just seda oleme eelneva perioodi jooksul, mil Uraan Veevalajas liikus (1996-2003), usinasti kogunud. Nüüd on siin naaber Neptuun ja “nõuab oma õigust” - sekkumine loodusesse ei jäta oma mõju avaldamata. Kalade märk ja Neptuun nimelt “räägivadki” loodusest, eraldumisest, religioossusest ja kõiksusega kooseksisteerimisest. Seda kõike tuleb meil siis lähemad seitse aastat veel õppida. Uraan omakorda “üritab omakohut maksma panna naabri pool” veel kuus aastakest.

Meie tarbimisharjumused ja mõttelaad peavad muutuma ning areng pöörduma keskkonna säästvuse poole. Lähiaastad saavad olema otsustavad – Emake Maa testib meie diplomaatiavõimet. Jah, ka minu ja sinu oma, mitte ainult nende.

Avanemine, veebruar 2005.

Artikli ilmumisest on möödunud pea seitse aastat aga ülestõstetud teema peamised märksõnad on praegugi väga aktuaalsed. Minu meelest pole paremaks suurt midagi läinud, pigem vastupidi. Võta ükskõik mis Delfi või mõne ajalehe kommentaarium ja lõvosa on seal spämm. Mõni üksik asjalik arvamus nende vahel. Jääb üle loota, et nüüd kus Uraan liigub Jääras ja varsti Neptuun lõplikult jõuab kodumärki ning Pluuto Kaljukitses, hakkavad asjad tasapisi paremuse poole liikuma.

Valor