laupäev, 30. september 2017

Kuusõlmede transiit
Kuusõlmede transiit on oluline igas horoskoobis, sest nad lülitavad aktiivseks antud planeedi ja temaga seotud konfiguratsiooni. Sõlm on igas märgis keskmiselt 18 kuud. Sõlmedel on tugev karmaline seos ja on seotud karmaliste võlgade lahendamisega. Läbi Lõunasõlme inimesel on võimalus määratleda oma eelmised kogemused. Korrata eelmisi kogemusi või millegist vabatahtlikult loobuda.
Põhjasõlme transiit annab võimaluse teha õige otsus või valik, saada vajalik kogemus, aitab end ära märkida sootsiumis, saada toetust või omandada uus kogemus. Head olukorrad tulevad siis kui sõlm on heades aspektides horoskoobi planeetide ja punktidega. Pingete puhul tuleb rohkem võidelda, riskida, tegutseda.

Põhjasõlme ühendus nataali Päikesega - aspekt soodustab enesekehtestmist sootsiumis, toob kaasa edukaid kohtumisi ja on soosib kasulike kontakte. Parandab läbisaamist isaga, mehega ja ülemustega. Inimene on innustatud tegelema oma loominguga, püüdleb enesekehtestamise suunas. Tahab tunda end ereda isikuna. Sel perioodil kui sõlm nataali Päikesel püüdleb ta teistes äratada tähelepanu. Paraneb füüsiline tervis. Naise horoskoobis võib viidata abiellumisele, pulmad. Kui Päike on „kuri“, võib sellega kaasneda halvem läbisaamine sootsiumis või kõrgemalseisvate isikute negatiivne suhtumine teisse. Liitude lahkuminek.

Lõunasõlme ühendus nataali Päikesega - transiit kammitseb loomingulist aktiivsust ja initsiatiivi, teeb inimese haavatavamaks. Inimene on teistele märkamatu. Võimalik on füüsilise jõu vähenemine. Inimese jaoks olulised inimesed võivad kogeda ebaedu või keelduvad sind abistamast. Seis on ajutine. Rikutud saab südametöö tegevus, eriti siis kui nataalis on viiteid südamehaigustele.

Põhjasõlme ühendus nataali Kuuga - aspekt soodustab vaimseid liite. Võimendub isiku hingeline seisund. Paranevad suhted vanematega, sugulastega. Inimene pöörab rohkem tähelepanu kodusele olukorrale. Võimalik on emotsionaalne lideerimine teiste isikute üle, eriti suhetes naistega. Kurja Kuu puhul – haiguslikud emotsionaalsed suhted kõikidega ja kõigesse. Isik muutub kapriisseks, närvilisemaks. Sooritab läbimõtlematuid tegusid.Võõrandumine emaga, naisega, õega või lähedase naisisikuga.

Lõunasõlme ühendus nataali Kuuga - sisemise üksinduse tunne ja komplekside tekkimine. Sageli inimeselt nõutakse tagasi võlga vanemate, ema eest. Halvenevad suhted vanematega. Inimene ei suuda jätta vanematekodu. Kuid emotsionaalselt ta peab vabanema, saama iseseisvaks, ei tohi sõltuda oma tegemistes ja tegudes ema arvamusest.Isikul on oma kodus halb olla.

Põhjasõlme ühendus nataali Merkuuriga - sotsiaalne seltskondlikkus ja asjalikkus, soov vahetada ideid ja ühtlustada ühiseid plaane. Merkuurlikud printsiibid leiavad sootsiumis kasutamist. Isik tahab tegeleda enesetäiendamisega, õppida. Palju loeb kirjandust, saab uut informatsiooni. Ilmnevad karmalised tutvused ja seosed, mis soodustavad mõistmast oma karmalisi ülesandeid. Hea aeg tegeleda kaubanduse ja äriga. Kurja Merkuuriga rikutakse omavahelisi suhteid ümbritsevaga, kontaktide ja inimsuhete kaine ja ratsionaalne tegutsemine omakasu saamisel. Sagedamini esineb ebaedu ja takistused ametiasjade ajamisel.

Lõunasõlme ühendus nataali Merkuuriga - langeb intellektuaalne võime, kaob huvi hariduse omandamisel. Ei viitsita midagi õppida. Transiidi ajal paljud jätavad pooleli õppimise. Katkevad sõprussidemed või ametialased suhted. Infot omandab raskusega. Kurja Merkuuri puhul on tõenäoline, et tuleb ette pettusi ametiasjades.

Põhjasõlme ühendus nataali Veenusega – Aktiivselt püüdleb tasakaalu ja harmoonia poole. Aspekt soosib armusidemete loomist. Soodne aeg omandada mõni ilus ja kena ese. Mehe horoskoobis on see aeg kui tekivad armusidemed, abieluvälised intiimsed kontaktid. Veenus on abielu signifikaator, seepärast võib toimuda laulatus või pulmad, mis ajendatud armastusest. Kurja Veenuse puhul ebakõla armastuses, võõrandumine, inimene laskub meelelahutuste maailma, seksuaalne lodevus ja ahvatlused.

Lõunasõlme ühendus nataali Veenusega – kõigis Veenuse printsiipides piirangud ja takistused.Materiaalsed raskused, mugavuse puudus elus.  Ilmnevad seksuaalsed kompleksid ja disharmoonia armusuhetes. Kõige parem on sellejuures mitte välja selgitada, klaarida suhteid, oodata see aeg üle, sest suhete selgitamine sel ajal võib lõppeda lahkuminekuga. 

Põhjasõlme ühendus nataali Marsiga - tekib võimalus sotsiaalselt end realiseerida ja on energiat suurte tegude läbiviimiseks. Suureneb tahe ja otsustusvõime. Aspekt soosib ametialaseid tegemisi, koostööd. Ere ja aktiivne periood elus. Naise horoskoobis viitab intiimsetele sidemetele, laulatus, abielu sõlmimine.

Lõunasõlme ühendus nataali Marsiga - saatuselöökide aeg. Välised asjaolud on tugevamad sisemistest, ta ei suuda end juhtida, maksma panna, eriti kurja Marsi puhul. Esineb olukordi kui inimene on tahtejõuetu, eriti olukordades kui tal on palju kohustusi ja pealesunnituid käske. Nõrk tahtejõud, uusi ettevõtmisi tabab katsumused ja takistused.

Põhjasõlme ühendus nataali Jupiteriga - luksuslik ja elegantne aspekt populaarsuse saavutamiseks, kui nataalis Jupiter ei ole pingeid. See on aeg kui saab sotsiaalselt ülesse tõusta, hinnatakse inimest, juurde tuleb võimu ja autasusid. Kasvab autoriteet. Aspekt tugevdab liite, sidemeid ja sotsiaalseid kontakte. See on parim aeg sõlmida abielu, eostada laps, sünnitada laps, juriidiliste asjade läbiviimiseks. Kurja Jupiteriga isikut ootab ees võimu omamise karmaline kontroll. Ja ülespuhutud ning ületähtsustatud autoriteet.

Lõunasõlme ühendus nataali Jupiteriga - langeb sotsiaalne autoriteet. Võimalik on töö kaotus. Sagedasti konfliktid võimuesindajatega, ülemustega. Kurja Jupiteri puhul võimalik võimu kaotus ja ametialane langemine. Ühiskonna hukkamõistmine.

Põhjasõlme ühendus nataali Saturniga - aspekt kannab endas iseseisvust ja soosib liitude tekkimist endast vanema isikuga või kes on ametialalt temast kõrgemal. Need sidemed ja liit saab olema tugev, pikaajaline ja kasulik. Kasvab enesekindlus, selginevad sihid ja püüdlused. Tugevneb elusiht ja eluvaade. Stabiliseerub materiaalne seis. Kurja Saturni puhul ootab ees katsumuste, mure,  kangekaelsus, lahusoleku aeg. Purunevad suhted vanemate inimestega. Perre võib tulla lein. 

Lõunasõlme ühendus nataali Saturniga - aspekt nõuab tegelemist selle maja valdkonnaga, mida Saturn valitseb. Siis asjad, mis seotud Põhjasõlmega saavad olema edukad.Elujõu langus, väsitav töö, palju takistusi – pole valikuvõimalusi, on sõltuvus, vajadus.  Kurja Saturni puhul viitab ajale kui tuleb maksta oma karmalisi võlgasid. Üksindus, kurbus, depressioon.

Põhjasõlme ühendus nataali Chironiga - hea transiitne aspekt juristidele ja dipolmaatidele, poliitikutele ja rahuvalvajatele. Õnnestuvad ka kõige keerulisemad diplomaatilised läbirääkimised, silutakse poliitilisi konflikte, suured kohtuasjad võivad kaasa tuua populaarsust, tuntust ühiskonnas. Isikutel võivad ilmneda kahepalgelisus aga kurja Chironi puhul tekib oskus kõiki ümber näpu vedada, petta ja sellest omale kasu lõigata.

Lõunasõlme ühendus nataali Chironiga - ilmnevad keerulised olukorrad maja valdkonnas, kus nataalis asub Chiron. Need asjaolud ei lähe maja valdajale kasuks, tuleb maksta karmalist võlga. Seda inimene elab üle väga raskelt ja haiguslikult. Eluraskustega kohanemine on häiritud. Lisaks võib kurja Chironiga inimest tabada paljastused, tema varjatud ning halbade tegude ilmsikstulek. Tekkida võivad konfliktid võimuorganitega, kohus ei ole inimese poolt. Teda võidakse süüdi mõista, petta ja ta võib sattuda laimu alla. Inimene saab aru, et laveerida ja olla kaval ning petis ei tule kasuks vaid kahjuks. 

Põhjasõlme ühendus nataali Uraaniga - kõrgemal tasandil – vabaduse aspekt, ühiskonna poolne originaalsete ideede tunnustus, ebatavalised teened, tuntus. Võivad tekkida kontaktid ja tutvused eriliste inimestega. Nendega võib tekkida ja  sõlmida ebaordinaarne tutvus või sõprus. Aktiivne lülitumine uutesse ettevõtmistesse, kergem on lahendada keerulisi olukordi. Kurja Uraani puhul sellised tutvused võivad saatuses kaasa tuua ootamatuid pöördeid halvenemise suunas. Lisaks võib oma sõpruskonnaga tekkida lahkhelisid.

Lõunasõlme ühendus nataali Uraaniga - saatuse ootamatud löögid ja ei mingit vabadust. Aspekt segab rändamist, eriti lennureise. Ette võivad tulla õnnetusjuhtumid või ootamatud ohtlikud takistused maanteedel. Takistused sõprade ja lähedaste poolt. Ebaedu reisidel. Oht elektriseadmetega. Ühendus viitab ka karmaliste võlgade maksmist sõpradele.

Põhjasõlme ühendus nataali Neptuuniga - aspektiga võib kaasneda ususfääri tegelastele tuntus ja tunnustus. Samuti seda filosoofidel, ideoloogidel. Hea seis kõrgema missiooni täitmiseks. Sobiv ja edukas aeg ka poeetidele, muusikutele ja kunstnikele. Ette võib tulla saatuslik veereis.Inimest tõmbab romantika, veereisid või olemine vee ääres. Kurja Neptuuni puhul võib sattuda pettusele. Mingi saladuse ilmsikstulek võib kahjustada inimese sotsiaalset staatust.

Lõunasõlme ühendus nataali Neptuuniga - inimene maksab võlgasid läbi varjatud vaenlaste. Ilmneda võivad salajased mõjutused. Aspekt teeb inimses mõjutatavaks, seepärast võib sattuda sulide ja petiste ohvriks. Kurja Neptuuni puhul võivad ilmneda psüühhilised kõrvalekalded. Pinnale kerkivad negatiivsed ja kahjulikud harjumused.

Põhjasõlme ühendus nataali Pluutoga – aspekt toob endaga kaasa palju energiat ja soovi omandada võim , osa sellest oleks varjatud. Inimsel rohkem enesekindlust ja suurem tahe. Inimene reeglina saavutab selle, mida tahab.  Disharmoonilise Pluuto puhul võib isik ületada oma võimuvolitusi. Tavatasandi inimene muutub palju kollektiivsemaks ja seltskondlikumaks, külastab rohkem massiüritusi, kollektiivseid koosolemisi. Sagedamini külastatakse hüpnotiseeriaid, maage, ekstrasensse. Tugeva Pluutoga inimene, külastades selliseid seansse, tunneb inimene jõuvaru lisandumist, kahjustatud planeedi korral aga jõuvarude vähenemist.Tugeva Pluutoga isik mõjutab terveid sotsiaalseid protsesse.

Lõunasõlme ühendus nataali Pluutoga – harmoonilise Pluuto korral inimene näeb katastroofe, ta muutub üheks selle tunnistajaks ja näeb kellegi hukkumist. Tugevnevad ühiskonna vastuolud. Inimese ette kerkivad ekstremaalsed seigad, millega tal on raske toime tulla. Kurja Pluuto korral võib ta ise sattuda rahvarohketes kohtades õnnetuse ohvriks. Inimene tunneb end masside seas halvasti, püüab neid vältida. Inimese jaoks on ohtlikud kohad metroo, kaevandused, töö maa all.

Põhjasõlme ühendus nataali Musta Kuuga – üldiselt alati halb periood. Sotsiaalsed protsessid ilmnevad majanduse langusena. Kui isikul on kõrge programm – siis selgub kõik , mis on tema varjuküljed ja ta saab neid lahendada, nendega edasi võidelda. Nõrga programmiga, vähese arenguga isikut tõmbab negatiivsete tegemiste poole ja varem heas kirja olnud isik muutub vastumeeleseks, ebameeldivaks. Kriisi ajal inimene võib sattuda kerjaja, petise, kergete elukommetega naise küüsi või ise sellele teele minna. Inimene võib hakata tegelema musta äriga, seadusevastaste asjadega. Enne kriisi oli ta aga igati kuulekas ja hea inimene. Kergelt tuleva raha ahvatlus.

Lõunasõlme ühendus nataali Musta Kuuga – aspekt võib mööduda märkamatult, kui inimene on oma Musta Kuu suurelt osalt ära lahendanud. Negatiivsel puhul tekivad sisemised kompleksid ja sisemine allumine negatiivsusele ja tegemistele. Võimalik on psüühhilised kõrvalekalded. Vahel piisab ühest tõukest, et inimene langeb halvale teele. Kukub jooma, hakkab tarvitama narkootikume või isegi sooritab enesetapu. Inimene on sageli kahtluste küüsis, sisemised vastuolud. Kannatab jälitusmaania all, madal elutahe ja sihtide puudus. Sel perioodil inimene maksab oma eelmiste elude karmalisi võlgasid.

Põhjasõlme ühendus nataali Valge Kuuga – aspekt soosib tegelemist positiivsete asjadega, et täita kõrge missiooni ülesandeid. Kõrgelt arenenud isikule on see periood kerge ja aktiivne lülitumine positiivsete tegemiste elluviimisel. Madala arenguga isikule see transiit midagi ei anna, pigem takistab tema plaanide elluviimist. Kuid paneb mõtlema oma arengu taseme olukorrale ja hindama oma elulaadi ning tegemisi. Ta peaks tegelema oma vaimse taseme arengu tõstmisega. 

Lõunasõlme ühendus nataali Valge Kuuga – tekib võimalus korrata heade tegude elluviimist neid, mida juba sai teostatud varasemates eludes. Inimene võib keelduda või midagi ära anda kõrgema eesmärgi nimel. Aspekt tugevdab sisemist kohustuse tunnet. Muudel juhtudel aspekt möödub märkamatult, seda madalama arenguga hingedel. Keskmise arenguga indiviid saab karmalise autasu eelmiste heade tegemiste eest – tal vahel veab milliseki, miski tuleb kergemini kui ta arvas ja lootis.
Sõlmede ühendus nataali sõlmedega – sõlmede tulek oma nataali kohale või vastasfaas – inimese jaoks karmaline periood kui ta ei jälgi evolutsiooni reegleid, siis saab ta hoiatatud või karistatud oma karmalise programmi mittetäitmise eest.
reede, 22. september 2017

Marss ja sõda - 22Aafrika
Tobruki langemine 21.juunil 1942.a. Asukoht andis Tobrukile strateegilise tähtsuse: see oli ainuke olulisem sadam Tripoli ja Aleksandria vahel, mistõttu itaallaste kätes kujutas see ohtu Egiptusele ja Suessi kanalile. Brittide õnneks oli Austraalia 6.deviis 1941.aasta jaanuaris Tobruki vallutanud. Sakslaste rünnaks algas 20. Juunil. Järgmisel päeval andis Briti vägi alla. Tobruki sadama langemine Rommeli soomusarmee kätte oli liitlastele Põhja-Aafrikas suur materiaalne ja psühholoogiline hoop. Vaimustunud Hitler ülendas Rommeli feldmarssaliks. Marss 21.juunil 4 kraadi Lõvis ühenduses Pluutoga.
Kuul ühendus Neptuuniga Neitsis. 
Marss kvadratuuris Rommeli Uraaniga Skorpionis ja Kuu tema Saturnil.

Teine Maailmasõda. El Alameni teine lahing Põhja-Aafrikas 23.10.1942 – 4.11.1942. a. Saksa väed saavad lüüa.Võit tähistas P-Aafrika sõja murdepunkti. Marss 23 kraadi Kaaludes ühenduses Veenusega ja kvadratuuris Jupiteriga Vähis. 
 Arawn täpses ühenduses Põhjasõlmega.
Lahingu Jupiter UK Kuul Vähis. 
Lahingu Marss Saksa riigi Marsil Neitsis. 
Lahingu lõpu Marss Rommeli Uraania Skorpionis. 
Neptuun oli ületanud tema Saturni.  
Briti vägesid juhtis B. Montgomery. Lahingu lõpu Uraan tema Pluutol Kaksikutes. 
Lahingu lõpu Pluuto tema AC-l ja Saturnil Lõvis.

Barentsi mere lahing. Algas 31.detsembril 1942.aastal Saksa ja Briti sõjalaevade vahel. Sakslaste opertasioon kandis nime Regenbogen. Ülesanne oli hävitada liitlaste merekonvoi, mis tarnis sõjavarustust N. Liidule. Opertasioon kukkus täielikult läbi. Marss 11 kraadi Amburis opositsioonis Saturniga. Lahingu järel raevunud Hitler likvideeris kogu Saksamaa pealveelaevstiku, leides, et neist pole mingit kasu. Hiljem siiski otsust leevendati ja osa lahingualaevu jäid rivisse.
8.Juulil 1943 kui Marss läbis 0 kraadi Sõnni, Hitleri Päikesekraadi, olles kvadratuuris Jupiter-Pluuto ühendusega Lõvis, Saksa armee alustas uuesti pealetungi aga hävis suures tankilahingus Kurski kaarel
Euroopa ja Aasia
Casablanca konverents 14-24. 01.1943.a. 

Konverentsil Roosvelt ja Churchill ning de Gaulle keskendusid liitlaste 1943.aasta sõjalise strateegia koordineerimisele. Stalin ei osalenud kuna tahtis olla kodumaal Stalingradi lahingu pärast. Marss 21 kraadi Amburis seskvadratuuris Pluutoga Lõvis. 
Päikesel opositsioon Jupiteriga Vähis                          
Merkuuril opositsioon Pluutoga. Americal opositsioon Russiaga Jääras
Konverentsi America N. Liidu Saturnil. 
Konverentsi Veenus Stalini Jupiteril                      
Konverentsi Russia Stalini Mustal Kuul Jääras. 
Konverentsi Karma Churchilli Jupiteril Kaaludes 
Konverentsi Veenus Saksamaa Saturnil Veevalajas. Konverentsi Jupiter UK Vähil                              Konverentsi Põhjasõlm UK Saturnil Lõvis
6.jaanuaril 1943.a Kuuloomine 15 kraadi Kaljukitses. Sinna kraadi tegi täpse  opositsiooni konveretntsi alguse Must Kuu ja ka Jupiter.

Varssavi geto ülestõus 19.04. – 16.05.1943.a. Varssavi geto juudid tõusid üles natsidest rõhujate vastu. Marss 1 kraadi Kalades kvadratuuris Veenus-Uraan ühendusega Kaksikutes. Seskvadratuuris Jupiteriga Vähis ja kvinkunksis Neptuuniga Neitsis. Organiseeritud vastupanu lõppes 16.mail. Hooned lõõmasid või olid rusudes ning kõik 56 000 juuti olid tapetud või laagritesse saadetud. Marss 21 kraadi Kalades trigoonis Jupiteriga Vähis.
Merkuuril ühendus Uraaniga Kaksikutes.
Enne ülestõusu 20.veebruaril Kuuvarjutus 0 kraadi Neitsis. Sinna kraadi tegi ülestõusu Marss opositsioooni ja Uraan kvadratuuri.

Põhja-Aafrika sõja lõpp 12.05.1943.a. Liitlasvägede edukas sõjakäik Rommeli jõudude vastu lõpetas sõja Aafrika mandril. See oli Saksamaa suurim sõjaline katastroof pärast Stalingradi. Marss 18 kraadi Kalades sektiilis Päikesega Sõnnis ja trigoonis Jupiteriga Vähis.
Sissetung Sitsiiliasse 10.07.1943.a. Pärast Põhja-Aafrikas saavutatud võitu kavatsesid britid ja ameeriklased tungida Sitsiiliasse, nagu nägi ette Casablanca konverentsil kokkulepitud strateegia. Operatsioon sai nimeks Husky ja selle üldjuhiks määrati kindral Dwight Eisenhower. Euroopa sõjatandri esimene suurem dessantoperatsioon algas 10.juulil
.
Operatsiooni Orcus täpselt Eisenhoweri Põhjasõlmel, viitabki, et ainult tema võis olla üks, kes sobis seda operatsiooni juhtima, tema eesmärk. Kuu tema Päikesemärgil Kaaludes.
Marss 10.juulil 1 kraad Sõnnis kvadratuuris Jupite-Pluuto-Must Kuu ühendusega Lõvis.
Kuul ühendus Sekhmetiga Kaaludes. 
Veenusel ühendus Arawniga Neitsis. Lühikese sõjakäiguga läks Sitsiilia liitlste kätte. See tõi kaasa Itaalia diktaatori Mussolini kukutamise.
2.juulil Kuuloomine 9 kraadi Vähis. Sinna tuli sissetungi alguse ajal Merkuur ja Kuu tegi sinna kvadratuuri.
Teine maailmasõda. Hamburgi pommitamine 25.07.1943.a Marss 11 kraadi Sõnnis kvadratuuris sõlmedega Lõvi-Veevalaja. Kuul ühendus Lysitrataga Sõnnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Phaetonil ühendus Daedalusega Vähis                                                                                   
Marss teeb kvadratuuri Saksa riigi Päikesega                                                            
Asteroid Hamburga Veevalajas Saksa riigi Päikesel
Novembris 1943.a. kui retrograadne Marss tuli USA riigi Marsile Kaksikutes, Ameerika läks üle vastupealetungile, rünnates Gilberiti saari.

esmaspäev, 18. september 2017

Marss ja sõda - 21Teine maailmasõda, Midway lahing. USA ja Jaapani laevastiku merelahing Vaiksel ookeanil 4-7. 06.1942.a. Jaapani mereväe koodi lahtimurdmine aitas ameeriklastel aegsasti teada saada Jaapani rünnakust Midwayle ja selleks valmistuda. Lõppes jaapanlaste lüüasaamisega. Ajaloo ühes otsustavamas lahingus peatati Jaapani edasitung Vaiksel ookeanil. Marss 24 kraadi Vähis detsiilis Põhjasõlmega Neitsis                                                                                                                                Neptuunil ühendus Bellonaga Neitsis.Marss USA Merkuuril Vähis Scylla opositsioonis Musta Kuuga Kaksikutes  Charybdis Amburis kvadratuuris sõlmedega Neitsi-Kalad. Lahingus osalesid ka lennukid kuid lennundust sümboliseerivad kolm peamist asterodi Icarus, Phaeton ja Daedalus selles lahingus välja ei paista.

 Lahingu Päike lähedal USA Uraani positsioonile Kaksikutes ja Marss riigi Merkuuril Vähis
Sama aasta Guadalcanali lahing 7.08. Liitlaste sõjakäik Põhja-Austraaliasse tee avavatel Saalomoni saartel, mille hulka kuulub ka Guadalcanal, kestis kauem kui ükski teine liitlaste sõjakäik Vaikse ookeani sõjas – 1942.a. augustist 1944.a. märtsini. Selle edukas lõpetamine ennustas keiserliku Jaapani lüüasaamist. See pani aluse Jaapani lüüasaamisele. Marss 3 kraadi Neitsis ühenduses Põhjasõlmega. Lahingu Marss samas kraadis kus on USA Merkuur Vähis.    Lahingu alguse Jupiter USA riigi Päikesel Vähis. 16.märts Päikesevarjutus 25 kraadi Kalades. Sinna kraadi tegi Midway lahingu Merkuur-Jupiteri ühendus kvadratuuri ja Neptuun opositsiooni.

teisipäev, 12. september 2017

Marss ja sõda - 20Sõda Vaiksel ookeanil
Pearl Harbour
Siirdume Vaikse ookeani aladele ja vaatame, mis toimus sellel sõjatandril. USA kistakse sõtta. Jaapanlaste rünnak Pearl Harbourile 7.12.1941.a. Marss 15 kraadi Jääras trigoonis Päike-Lilith ühendusega Amburis. Kusjuures Lilith on riigi AC-l. Pluuto Lõvis ühenduses riigi Põhjasõlmega ja ühendus Pax`ga, lõpp rahule. Arawnil ühendus Luciferiga Neitsis.

Orcusel ühendus Jupiteriga Kaksikutes ja see ühendus opositsioonis Päikesega.Jupiter märgis kus asus kunagi riigi Marss. Umbes sarnane oli seis ka siis kui USA astus Esimesse maailmasõtta. Uraan Sõnnis teeb täpse kvadratuuri riigi Kuuga Veevalajas ja täpse trigooni riigi Pluutoga. Jupiter  Kaksikutes, seal kus riigi Marss.
Mereteemalised „laevade õgijad“. Leviathan täpses ühenduses rünnaku alguse AC-ga ja Merkuuriga Amburis S.cylla opositsioonis Uraani-Must Kuu ühendusega Sõnnis. Charybdid ühenduses Nipponi ja Lysitrataga Skorpionis
Mais 1942 toimus Saturni ja Uraani täpne ühendus Kaksikutes. See oli pöördeliseks alguseks sõjale. Marss rünnaku ajal 15 kraadi Jääras – Saturn Iseseisvusdeklaratsiooni 14 kraadi Kaaludes.
Enne rünnakut oli 3.detsembril täiskuu 11 kraadi Kaksikutes. Kuul ühendus Orcusega. Rünnakule eelnenud Päikesevarjutus 21.septembril 1941.a. 27 kraadi Neitsis Neptuunil. Sinna kraadi tegi rünnaku Uraan täpse trigooni. Neptuun – jaapanlaste salakavalus ja Uraan – jänkidele ootamatus.
Ameerika Ühendriikide progressiivne kaart 7.12.1941.Prog. AC 4 kraadi Vähis riigi VII majas ühenduses riigi Veenuse ja Jupiteriga. 
Prog. MC 12 kraadi Kalades riigi III majas trigoonis riigi Päikesega ja opositsioonis riigi Varunal. 

Prog. Päike 26 kraadi Amburis riigi I majas kvadratuuris riigi Kuuga.
Prog. Kuu 15 kraadi Kalades riigi III majas kvinkunksis riigi Saturniga. 
Prog. Merkuur 17 kraadi Amburis.                                        
Prog. Veenus 28 kraadi Kaljukitses riigi II majas ühenduses riigi Pluutoga.
Prog. Marss 0 kraadi Kaaludes ühenduses riigi MC-ga.

Ühendriikide president sõtta astumisel oli Franklin Delano Roosvelt. Pearl Harbori rünnaku Merkuur täpselt tema Põhjasõlmel Amburis. Rünnaku Uraan täpselt tema Pluutol Sõnnis. Rünnaku Põhjasõlm tema Uraanil Neitsis.
Pearl Harborile järgnenud nädalatel otsisid ameeriklased viisi, kuidas anda vastulöök aina edasi tormavale Jaapanile. Üheks selliseks vastulöögiks oli 18.aprillil 1942.a. Tokyo pommitamine. Marss 25 kraadi Kaksikutes sekstiilis Päikesega ka kvadratuuris Neptuuniga. 
Päikesel ühendus Phaetoniga Jääras.  
Merkuuril Jääras kvadratuur Daedalusega Vähis.                                                                 
Veenusel ühendus  Lõunasõlme ja Icarusega Kalades.Pommitamise tulemusena olid olulised tagajärjed Vaikse ookeani sõja 1942 aasta sündmustele.
Peale Tokyo pommitamist laiendati Vaikse ookeani kesk-ja lõunaosas kaitseliine. 7.mail alanud lahing Korallmeres  erilist edu ameeriklastele ei toonud aga Jaapani taktikaline võit kujutas tegelikult Tokyole strateegilist tagasilööki. Marss 7 kraadi Vähis. Saturnil täpne ühendus Uraaniga Sõnni viimases kraadis.