teisipäev, 28. juuli 2015

Euroopa Liidu lähitulevik - 3Arvestades Euroliidu pingelisi aegu, mis seotud eelkõige Kreekaga, siis mingit liidu laienemist ette näha pole. Pigem kisub eurovanker rohkem kraavi poole ja oht lagunenda on suur. Juuli algul toimus Veenus-Jupiter ühendus liidu AC-l Lõvis. Enne seda sai kirjutatud: Kas tehakse „teatrit“ Kreekaga või.....lahkub riik liidust? Chiron kui nõrkuse, valulisema ala ja haavatuse näitaja on horoskoobis II majas. Ikka raha ja finantsid on need peavalu tekitavad murepilvede väljendused. Jupiter jõuab Chironile 2015 septembri esimesel poolel. Kas Jupiter liialdab või soosib Chironi printsiipe? Toob need rohkem esile. Jupiter II majas võib lisada tuluallikaid ja annab lootust, et saadakse finantsasjad paremale järjele. 

Neitsis liikudes Jupiter teeb ära trigooni horoskoobi Kuule (13.08.2016) Hea seis aga ei too kaasa erilist uut energiat. Aspekt seotud ka ideoloogiliste, usulise, moraali ja eetika küsimustega. Võimalik, et päevakorras on pere ja laste seaduste uued redaktsioonid või muutused. Ka kõrghariduse, reisimise, religiooni ja kodundusega seotud küsimused tulevad rohkem esiplaanile – muudatused liidusisestes määrustes või seadustes, ettekirjutustes. Jupiter teeb ka rida sekstiile Skorpioni märgi planeetidele. Kaaludesse jõudes on esimene ühendus Veenusega (21.12.2016), seejärel ühendus iseendaga (1.10.2017). 

Horoskoobi Põhjasõlm on 3 Amburis. Euroopal on varasem Kaksikute kogemus – sidemed, läbirääkimised, püüd kõigile meeldida, kindlate seisukohtade otsing. Lepingu osalised (EL riigid) püüavad olla kõigile meelepärased, näida asjalikumad, kui tegelikult on, sisemised ebakindlused, otsustamisega venitamine, puudu jääb kindlustundest. Sügisel vahetavad sõlmed märke, siirdudes Kaaludest Neitsisse (13.11.2015). Põhjasõlm hakkab horoskoobis liikuma II majas. Põhjasõlme transiit II majas tekitab võimaluse suurendada tuluallikaid kuid seda ei tohiks teha liialt riskides ja liialdades. Vastasel juhul toob see kaasa ekstremaalsuse ja Lõunasõlm VIII maja järgi majandusliku katastroofi. Juunis 2016 saavad Neitsi 16-s kraadis kokku Jupiter ja Põhjasõlm (EW horoskoobis AC-l)!

Chironi transiit horoskoobi VIII majas ilmutab end mitmetes psühholoogilistes kriisides, ekstremaalsete ilmingute suurem esiletulekus. Tehakse avantüristlikke ja riskantseid otsuseid. Partnerid, keegi liidu liikmetest (Kreeka) püüab läbi suruda pettusi ja valelikke otsuseid. Suureneb kuritegevus ja ebastabiilsus finantsides.
Praegu piirab transiitne Neptuun radixi asteroid Erben`t, Erben sümboliseerib vaesust. Et tegu Neptuuniga, siis on raske temast arusaada, mida ta tegelikult välja pakub. Horoskoobis asteroid Midas (ahnus) ühenduses asteroid Europaga Lõvis XII majas. Varjatud, maha salatud finantsilised opoeratsioonid, manipuleerimine jms. Kõik see võib olla vägagi võimalik, kui tegu XII majaga ja transiitse Neptuuni kvinkunksiga Midas-Europa`le. Kuipalju on tõde ja ausust liidul? Asteroid Alethia on radixis ühenduses Musta Kuuga IX majas Jääras. Ahvatlused ja kiusatused, mustad teod ning poolik tõde kaasnevad liidu tegemistes.

Asteroid Aafrika on liidu radixsis 27 Sõnnis ühenduses Kuuga! Arabis 17 Skorpionis ühenduses Merkuuriga. Arabia 18 Kaksikutes kvinkunksis Uraan-Neptuuniga. Asia 17 Kaljukitses ühenduses Uraan-Neptuuniga. Suur immigrantide vool tekkis peale „araabia kevadet“. Aeglased planeedid oma transiidis käivitasid, aktiveerisid need maailma maade ja jagude asteroidid. See oleks üks paljudest teguritest.

2009.aastal üks vene astroloog (vist Globa) pakkus välja, et 2014 algab III maaimasõda ja Ukraina jaotatakse kolmeks osaks ning EL laguneb laiali. Ukraina kaks osa liituvad Venemaaga. Majanduskriis kestab kuni 2020.aastani (Jupiteri konj. Saturniga Veevalajas). Skandinaavia maad ja Balti riigid moodustavad uue liidu. Mõnes mõttes oli Global õigus prognoosides – sõda Venemaa ja Ukraina vahel on toimumas. Lisaks kübersõda, ISIS, mitmed riigid tahavad liidust lahkuda, sõjakolded Aafrikas ja araabiamaades.

12.jaanuar 2020. on Saturnil täpne ühendus Pluutoga Kaljukitses. Sellele ajale tehtud prog. Kaardis on MC Sõnni eelviimase kraadis ja viimases 59-s minutis. Ja prog. Marss horoskoobi Karmale üsna lähedal. 2020. Novembris on ka Jupiteri ühendus Pluutoga Kaljukitses. Detsembris 2020 kohtuvad Jupiter ja Saturn Veevalajas, algab uus tsükkel, mis eelkõige seotud majandusega. Mõlemad konjunktsioonid toimuvad horoskoobi VI majas. See aasta saab olema mitmes mõttes pöördeline. Tähelepanuta ei saa jätta ka planeetide märgivahetusi, lähisaastatel on selleks eelkõige Jupiter ja sel aastal ka Saturn.

Juba enne 2009.aasta masu algust oli EL kaardist näha suuremat jama. Siis pakuti ka sõja puhkemist aga tegelikkuses tuli masu. Sellele viitasid progressiivse Päikese jõudmine Marss-Pluuto täpse ühenduse peale.

järgneb...

teisipäev, 21. juuli 2015

Euroopa Liidu lähitulevik - 2Uraan liigub IX majas 2015-2017 Jäära kraadides 20-28. Sel ajal teeb mitmeid kvinkunkse Skorpionis asuvatele planeetidele. Korduvalt kerkivad teravalt esile liidu ühtsuse, jõu, võimu, pagulaste  ja muutuste küsimused. Samuti tuleb Uraanil ühendus Erisega, tüli ja pahandused ikka nende lõunast tulnutega. Võimatu pole ka liidu sisesed erimeelsused. Neid oli varem ja tuleb ka edaspidi.

Kui Uraan jõuab Erisega kokku või kui Päike ka sinna tuleb, siis peaks midagi põhjapanevat juhtuma, muutuma ja tulema. Suvel 2016 on nad koos 23 Jääras. Enne kui Uraan jõuab Erisele, teeb ta vastasseisu Haumeale, see on kindlalt seotud tuumaenergeetikaga. On selleks siis mõne uue jaama avamine või hoopiski avarii?? See on vahetult enne kui Uraan Erisele jõuab, suvel 2016. Siis Haumea teeb opositsiooni Eris-Uraan ühendusele, sisuliselt on 2016.a. nende planeetide pikem ühendus ja vastasseis korraga. Ja Makemake vahetas märki, siirdus Kaaludesse.Viimati oli Uraan oli ühenduses Erisega 1927. aastal. Jäära alguses. Ja me teame, mis järgnevatel aastatel toimuma hakkas, suur majanduslangus, võimule tuli Hitler, Stalin teeb suurpuhastuse kommunistide seas.

Kui transiitne Päike järgmisel kevadel läheb üle Erise, siis võib oodata ka uusi ootamatusi. Selle aasta kevadel olid need seotud Ukraina ja Krimmiga. Ajaloost teada mitmeid olulisi sündmusi. Näiteks kuulutas Peeter I end kogu Venemaa tsaariks. Siis oli küll Päike-Eris Skorpionis koos Jupiteriga. Kui oli Kalade Eris koos Päikesega, siis Nikolai II loobus troonist. Hitler sai Saksamaa juhiks siis, kui Päike-Eris ja Merkuur olid koos Jääras.

Astroloog Zane B. Stein omistab Erisele järgmisi märksõnu ja toimet:
1.      Süütuse (mõeldud on süütut ja lapselikku maailmapilt) kadumine, täiskasvanuks saamine, lapse (põlve) trauma, mille on põhjustanud lahutamine vanema(te)st.
2.      Vältimatute muutuste aktsepteerimine; suremine ja taassünd (nagu vastandina (või opositsiooni korral) Pluutole, mis juhib surma ja taassünni põhjuseid/protsesse).
3.      Sisemine lõhenemine, mis põhjustab igatsuse olla tervik; hinge igatsus oma teise poole järele
4.      Debati, vaidluse, võitluse või sõja subjekt/objekt – mis paneb inimesed võitlema või mitte nõustuma; oma õiguste eest võitlema, võimuvõitlus ja ebakõla; üht poolt vastu üles ässitama; võistlema ja turniire pidama; pidama võitlust ülemvõimu nimel; rivaaliks olema; oskusi ja võimeid testima; armastama võitlust ja väitlemist; tegema võistluses, vaidluses või konfliktis panuseid või looma oma ettekujutust sellest, mille pärast võideldakse.
5.      Keelduma tunnistamast kellegi ideaale, uskumusi, põhjendusi või argumente – “mitte tolligi taganema”, ületamatutest erimeelsustest tulenevad probleemid.
6.      Erinevate perspektiivide vastuolud; teeside ja antiteeside võrdlus tõe otsingutel; erinevate vaatepunktide vastandamine, et näha külgi võimalikult selgelt, otsida sarnasusi ja erinevusi; loogiliste mõtteprotsesside vastandamine, et näidata loogika piire.
7.      End samastama esmaste põhimõtetega või püüdma mõista esmaseid põhimõtteid; kokkusobimatute ideede kõrvutamine, et sundida kedagi mõtlema väljaspool raame.
8.      Eetika, mis on seotud kellegi motiivide ja meetoditega ning ebapuhaste meetoditega lagedale tulemine; kellegi motiivide juured
9.      Piraatlus, millegi väljapressimine, tüssamine
10.  Ühiskonna eetika; rassprobleemid

Uraani transiit IX majas puudutab maailmavaatelisi küsimusi. Uraan teeb ka opositsiooni Veenusele (täpsed 15.06 ja 6.09 2015; 30.03.2016). Esile kerkib vabaduse teema. Päevakorras  finatsküsimused. Ihnus, ahnus ja kadedus on tülide kolmainsus. Jällegi hakkab levima jutt, et osa riike tahab eurost loobuda. Aga ka väljaastumised liidust (Suurbritannia, Austria, Kreeka). Aspekt eeldab, et peavad muutuma suhtumine teistesse maadesse ja rahvastesse. Eks ka see aspekt viitab pagulasprobleemidele Lõuna-Euroopas. Aspekt seotud ka seksuaalse orientatsiooni küsimustega. Aspekt ei tõota olla kerge, suhted liikmesriikide vahel pingestuvad, süüdistatakse üksteist valesti toimimises, ebastabiilsed kontaktid. Juriidilised lahendused ei kanna positiivset iseloomu.

Uraani kvadratuurid Neptuun-Uraani ühendusele toimivad 2015 aastal edasi. Septembris 2015 Uraan tagurdades teeb täpse kvadratuuri Uraan-Neptuun paarile. Viimane Uraani direktiivse liikumise kvadratuur tuleb märtsis 2016.a. ja enam ei kordu. Transiitse Uraani kvadratuur radixi Uraanile – esiplaanil negatiivsed olukorrad. Liikmesriikide vahel suured erimeelsused, kuid need on hea tahtmise korral ületatavad. Otsitakse uusi lahendusi. Kvadratuur Neptuunile – saab öelda, et liikmete vahel jätkub mässumeelsus (seda Kreeka oma tegevusega ka näitab). Käib ka võitlus religioossel pinnal. 

Uraani opositsioon horoskoobi Jupiterile tuleb 28.06.2017.a. Sündmused eskaleeruvad, kiirenevad. Kiired otsused võivad kaasa tuua uusi probleeme. Ehk tahetakse vabaneda nendest liikmetest, kes on koormaks liidule või lahkuvad nad ise. Esialgu aga paistab, et kedagi välja visata ei taheta, miks, sellest raske aru saada. Aspekt hoiatab olema ettevaatlik. Liigne optimism ei ole hea. Võimatu pole mõne liikmesriigi eraldumine liidust. Uraan jõuab horoskoobi MC-le mais 2019. Ladvikus tulevad ootamatud muutused või teistsugused juhtimisreeglid.

Saturn liigub 2015-2017 horoskoobi IV ja V majas ja toob majade valdkonnad esile. Saturni transiit IV majas viitab pingete kasvule suures liidu kodus. Maja järgi on Saturn pagenduses, raske on midagi teha ja muuta. 2017.a. lõpus on ta sisenenud Kaljukitse märki. Sel ajavahemikul (2015-2017) teeb Saturn horoskoobis algul ühenduse Põhjasõlmega Amburis (25.01.2015; 4.05.2015; 21.10.2015). Saturn, kui liikus Skorpionis, tegi mitmeid ühendusi Skorpioni planeetidele. Kõik need ühendused käivitasid ridamisi probleemide pinnale tõusmise.  Saturn valitseb kaardis VI maja, siit siis kõik probleemid, mis seotud kuuenda maja valdkonnaga (ametühingud, töörahvas, opositsiooni parteid, tervishoid, relvajõud). VI maja on kriiside maja, telg VI-XII (pagulased) ongi praeguse aja peamine probleem Kreeka kõrval. Saturn Amburis on oma kodumärgi järgi XII majas. Loen siit välja ka pagulasteema. Ühendus Põhjasõlmega seotud eesmärkide edasiarengu küsimustega. Saturn jõuab detsembris 2015 kinnistähe Antares peale (9 kraadi Amburis). Tähte peeti antiikajal väga sarnaseks planeet Marsiga. Täht esindab kangekaelsust, sõjakust, mõnikord ka riiakust. Saturni esimene sekstiil radixi Saturnile tuleb jaanuaris 2017. Viimane täpne on oktoobris 2017. Aspekt aitab õige strateegia valimisel. Praagitakse välja seni end mitte õigustanud seadused ja reeglid.

Jupiter liigub 2015-2017 Lõvis, Neitsis ja 2017.a lõpus on ta Skorpioni keskel, läbides siis XII-IV majad. Sel ajavahemikul Jupiter tegi 2015 11.juulil opositsiooni horoskoobi Saturnile. Opositsioon võtab kokku selle, mis sai alguse, kui Jupiter oli ühenduses horoskoobi Saturniga (2009.aastal, just masu alguse ajal). Selle aspekti, opositsioon, tagajärg on seotud nii majanduse, finantsiga, kui ka pagulaste probleemsete küsimustega. Jupiter ületas ka horoskoobi Orcuse (mai 2015). Orcust loetaks antiPluutoks. Kui Pluuto on Päikesele lähemal, siis Orcus on kaugemal, neil on oma sünkroonsus (see teave pärineb Vikkeri`lt). Ehk oli see üheks pagulasteema ja selle vastalisuse käivitajaks? Jupiter jõudis AC-le (11.06.). 18.juulil jõuab Jupiter horoskoobi asteroid Union peale ja oktoobri viimasel nädalala horoskoobi asteroid Europale.

Jupiter Neitsis liikudes teeb novembris 2015 trigooni Uraan-Neptuuni ühendusele. Kordub täpne aspekt märtsis 2016 ja viimane tuleb juulis 2016. Trigoon Uraanile – abi uute ühiskondlike organisatsioonide moodustamises, võimalik ka finantsiline edukus, mille taga on finantsfondid. Trigoon Neptuunile – olukord ei ole üheselt mõistetav, orienteeruda tuleb reaalusele, Euroliit ilmutab kahepalgelisust. Võimalik, et nullib ära edukuse, mille annab Jupiteri trigoon Uraanile. Pagulasteema joonistub välja pea igas transiitsete planeetide aspektides radixi suhtes. Ega põgenike vool Aafrikast ei tulnud eile. Arvan, et see on seotud Neptuuni liikumisega Kalade teises dekaadis, mille valitseja on Kuu.

järgneb...

esmaspäev, 13. juuli 2015

Euroopa Liidu lähitulevik
Euroliit pole sugugi kriisist väljas, probleeme ja probleemikesi kuhjaga eksisteerimas. Mõningad peamised seisud ja minu nägemused, mis võiksid viidata, milline on liidu edasine tulevik. Mida tegelikuses EL teeb ja mis tuleb, seda teab vaid Taevas.
Maastrichti leping  jõustus 1.novembrist 1993.a. Leping ise sõlmiti 7.veebruaril 1992.aastal. Seda lepingu jõustumise aega loetakse siis Euroopa Liidu sünniajaks. Päikesemärgi järgi on Euroopa Liit Skorpion, Päike 8.32 Skorpionis IV majas. Ja Päike ei tee planeetidega ühtegi olulist peaaspekti. On aga kvintiil Uraan-Neptuun täpse ühendusega. Aspekt tähistab loomingulisust – vabadust, iseseisvust, piiramatust. Uraan-Neptuuni ühendus – vabadus, aga suur  annus illusiooni. Nende kahe planeedi ühenduse valguses said vabaks kõik NL kuulunud vabariigid ja sotsmaad. Algul eufooria aga pärast tulid sünni ja ülemineku raskused. Päikesel sekstiil Chironiga Neitsis. Kuu Sõnnis on teistest planeetidest eraldi, nimetatakse singletoniks.

EL kui Skorpion, püüab sel aastal oma kaitsta, kindlustada, minu kodu on minu kindlus. Võõraid oma suurde kodusse naljalt ei tahate lasta. Mure ka rahaasjades. Vaadatakse üle lisateenimise võimalused ja kulude põhjalikum ülevaade. Tegelikuses EL ei rõõmusta see, mida nad kõike tegema peavad, olema tolerantsemad võõrrahvaste suhtes (pagulased, Kreeka poliitiline ja majanduslik seis, Venemaa sõda Ukrainaga). Ei taheta lõplikult katkestada suhteid Venemaaga, paljuski majanduslike kaalutluste pärast. Idaturg on põhjatu. Mitte mingitel tingimustel ei taheta üksikute liidust väljaastumist või väljaviskamist. See võib kaasa tuua täieliku liidu lagunemise. See on paljudele inimestele arusaamatu, miks peab liidus olema riik, kes on aastaid üle oma võimete elanud. Mängitakse mingeid kõrgeid mänge, millest me aru ei saa. Käib kassi-hiire mäng. Pagulaste ja finantsilised probleemid on suureks murelapseks tervele liidule. Seda siis püütakse lahendada. Aga väliselt ollakse sallivamad nii migratsiooni kui seksuaalselt teistsuguse orientatsiooniga inimeste suhtes. Väliselt püütakse hoida riikide kooslust koos. Tunda on nii Uraani kui Neptuuni ühenduse mõju.

Sügisel, oktoobri algul on transiitne Pluuto kvadratuuris horoskoobi Musta Kuuga Jääras. Ahvatlused ja manipuleerimine massidega. Kiusatused ning pettused. Ei saa kõike uskuda, mida meedia kajastab. Varsti seejärel tuleb transiitse Jupiteri trigoon transiitse Pluutoga ja kuu keskel trigoon transiitse Marsiga. Need seisud võivad kaasa tuua lahendusi mitmetele maailmas eksisteerivatele tulipunktidele, sealhulgas ka EL-s. Pluuto transiit V majas kajastub maja valdkonnas ettevõetud alade lahendamises.Viitab just seksuaalsete orientatsioonide mitmekülgsusele. Siit ka siis homoliikumine ja nende vastaste tegevused, rohkem pilti tulek.
Suuremad probleemid algasid peale Pluuto sisenemist (2008) Kaljukitse. 2017.aastal jõuab Pluuto selle horoskoobis V majas Neptuun-Uraan täpse ühenduse peale. Esimene täpne ühendus on veebruaris 2017.a. Mõjutused hakkavad ilmnema varem. Pluuto jõudmine Uraanile – liidu juhtorganid peavad rahvale aru andma, mis tehtud ja miks. Ühendus Neptuuniga kutsub esile poliitilise, majandusliku võitluse. Peamine on siiski võitlus vaimse võimu ja ideaalide eest. Arutuse alla tulevad, eutanaasia, abordi, geenitehnika ja kodaniku õiguse temaatika.

2017.aasta kevadel hakkab mõjuma Pluuto sekstiil radixi Merkuurile. See on seotud haridusega, psühholoogiliste uuringutega, kirjandusliku loominguga, kompuutertehnoloogiaga, transpordiga. Aspekt annab võimaluse neid alasid edasi arendada. Transiitse Pluuto sekstiil horoskoobi Marss-Pluutoga tuleb alles 2020.aasta algul. See on Marsi suhtes üsna heatahtlik, aitab kindlustada võimu. Sekstiil iseendale (Pluutole), võetakse õppust tehtud vigadest. Resursside parem kasutamine.

Samal aastal (2017) transiitne Pluuto teeb kvadratuuri Veenusele III majas Kaaludes. Planeet valiteb MC-d. See tingib muutmiste vajadust, puudutab eelkõige finatssfääri aga ka eesmärke ja sihte. Tähtsust hakkavad omama liidu printsiibid, prioriteedid ja väärtused. Ilmnevad konfliktid, mis seotud varasemate tegemistega, etteheited varasemate valede väärtussüsteemide rakendamise pärast. 

Transiitne Pluuto teeb ka kvinkunksi horoskoobi AC-le. Ikka ja jälle kerivad esile vanad vead, probleemid. Intediteedi olemuse küsimused. Oluliseks tuleb pidada Marsi aspekte Pluutole. Marss teeb veel sel aastal (2015) Vähist 1.augustil trigooni radixi Pluutole (aitab kaasa uurimistöödes, uuringutes, kindlustab kodurahu) ja 16.septembril kvadratuuri radixi Pluutole (võimuvõitlus, kadedus ja kättemaksu iha). EL juhtorganid võivad liikmesriikidele peale suruda neile vastuvõetamatuid otsuseid. Trigoon uinutab, kvadratuur võib kaasa tuua liikmesriikide rahva massirahutusi, meeleavaldusi, tragöödiat. Ja kui lisandub Jupiter aspekt, siis see lisab suurust ja mastaabsust.

Neptuun liigub  2015-2017 horoskoobi VIII majas Kalade kraadides 9-14s, tehes ära trigooni Päikesele. Suuremad jamad algasid siis, kui Neptuun hakkas liikuma horoskoobi VIII majas (aprilli keskel 2014). Neptuun on inflatsioon, pankrotid, kapitali salajane kantimine, religioosete jõudude suurem „ekraanile“ jõudmine, islami tegevuse hoogustumine Euroopas. Neptuun teeb augustis 2015, olles retrograadne, trigooni radixi Päikesele. Viimane, Neptuuni direktiivse liikumise täpne trigoon Päikesele tuleb 3.veebruaril 2016. Neptuuni trigooni ajal Päikesele kindlustab EL „oma mina“ tugevust. Aitab kaasa, tagab edukuse mitmetes Neptuuni printsiibega seotud tööstusharudes – keemiatööstuses, veinitööstuses, meditsiinis, parfümeerias, fotograafia arengus, maalikunstis, religioonis, kultuuris tervikuna, merenduses. Aitab kaasa ambitsioonide realiseerimises. Kuid on ka tagasilööke ja takistusi. Pessimismi langemine. Illusoorne tunne, et kõik pole nii paha, kui näib. Trigooniga Päikesele peaks tõusma loominguline ja vaimne ümberorienteerumine.

järgneb...

neljapäev, 9. juuli 2015

Pealinnad taevas - Tallinn 4Eesti Taasiseseisvumine 20.august 1991.a. Tallinn 0.59 Kaaludes trigoonis Saturniga Veevalajas. Huvitav on ka see, et Tallinn on nii EW kui EV kaardis pea samas kohas, Kaalude alguses, vahe 1 kraad. Linda Neitsis kvadratuuris AC-ga Kaksikutes, kvinkunksis Estoniaga Veevalajas. Kalevala Skorpionis täpses ühenduses Vardaga.

Vene Föderatsioon tunnustas iseseisvust 24.august 1991.a. Tallinn 2 Kaaludes kvinkunksis Russiaga Sõnnis.
Suurüritus Vabaduse laul 8.september 1991.a. Tallinn 7 Kaaludes trigoonis Estoniaga Veevalajas. Linda ühenduses Päikesega Neitsis. EW kaardis Linda AC lähistel.

Eesti taastas ROK liikmelisuse 18.september 1991.a. Tallinn 11 Kaaludes täpses ühenduses Marsiga
.
Eesti sai UNESCO liikmeks 14.oktoober 1991.a. Tallinn 21 Kaaludes ühenduses Päikesega. Linda täpses ühenduses Valge Kuuga Neitsi viimases kraadis. Kalevala Amburis. EW kaardis Kalevala IC, Linda ühenduses Marsiga.

NSVL lakkas olemast 25.detsember 1991.a. Tallinn 20 Skorpionis ühenduses Pluutoga. Linda Kaaludes kvadratuuris Musta Kuuga Kaljukitses. Kalevala täpses ühenduses Põhjasõlmega. EV kaardis Kalevala Uraanil ja Kuul. 

Esimest korda Taasiseseisvuse ajal Eesti oma lipuga talve OM-l Albertvilles 8.veebruar 1992.a. Tallinn 4 Amburis kvinksus Olümpiadaga Sõnnis, trigoon Chironiga Lõvis. Linda Skorpionis trigoonis Estoniaga Kalades, Kalevala Kaljukitses ühenduses Musta Kuuga Veevalajas.

Eesti oma raha kroon 20.juuni 1992.a. Tallinn 3 Ambur R, kvinkunks Veenusega Vähis. EW kaardis opositsioon Jupiteriga. Linda trigoonis Päikesega. EW kaardis Tallinn täpselt Linda peal Amburis. EV kaardis Linda Skepticul, Kalevala kvadratuuris AC-ga.

Pullapää kriis 25.juuli 1993.a. Tallinn 22 Kalad R, opositsioon Marsiga, täpne trigoon Pluutoga Skorpionis. Linda Sõnnis kvadratuuris Saturniga Veevalajas. EW kaardis Tallinn Valgel Kuul Kalades, Linda kvadratuuris Verteksiga Kalades. EV kaardis Tallinn täpses kvadratuuris Marsiga Kaaludes, Linda trigoonis Päikesega.

Avati Rahvusraamatukogu 11.september 1993.a. Tallinn 15 Kalad R, opositsioon Päikesega, trigoon Kuuga Vähis. Linda kvadratuuris Tallinnaga ja sekstiilis Veenusega, Kalevala täpses kvinkunksis Põhjasõlmega. EW kaardis Tallinnal ühendus DC-ga. EV kaardis Tallinn sekstiil Neptuuniga. Kalevala opositsioonis Kuuga.

Esimene tuhastus talitus Pärnamäel 19.november 1993.a. Tallinn 10 Kalades opositsioonis Chironiga, täpne sentagon Gravesiga Kaksikutes, täpne binoviil Karmaga Amburis. Linda ühenduses Gravesiga Kaksikutes ja kvinkunksis Uraan-Neptuun ühendusega, kvadratuuris Chironiga Neitsis. EW kaardis Tallinn trigoonis Lindaga. EV kaardis Linda kvinkunksis Pluutoga. 

Marja kaupluse laevaring, hukkus 5 inimest. Tallinn 3 Jääras ühendus hetke MC-ga. EW kaardis Tallinn kvadratuuris Pluutoga, Linda MC-l. EV kaardis Linda AC-l, Kalevala Lõunasõlmel. 

Vene väed lahkuvad Eestist 31.august 1994.a. Tallinn 10 Kaksikutes kvadratuuris Saturniga Kalades ja kvadratuuris Päiksega Neitsis. Linda kvinkunksis Uraan-Neptuun ühendusega. EW kaardis ühenduses Kuuga, Kalevala täpses ühenduses Tallinnaga. EV kaardis Tallinn ühendus AC-ga. Linda läheneb Jupiterile.

Esimene Maaema mess 16.aprill 1994.a. Tallinn 27 Jääras ühenduses Päikesega, täpne kvinkunks Pluutoga Skorpionis, kvadratuuris Uraaniga Kaljukitses.

Parvlaeva Estonia hukk 28.september 1994.a. Tallinn 13 Kaksikud kvinkunksis Veenusega Skorpionis. Linda sekstiilis Merkuuriga, Kalevala ühenduses hukkumise IC-ga. EW kaardis Tallinn X majas trigoonis Veenusega. Linda Neitsis kvadratuuris Lindaga ja opositsioonis Estoniaga. Kalevala kaugenes iseenda ühendusest Kaaludes tehes poolsekstiili AC-ga. EV kaardis AC lähedal I majas, Linda ühenduses Veenusega, Kalevala kvadratuuris sõlmedega.

Eesti esimene Eurovisiooni finaalis osalemine Dublinis 30.aprill 1995.a. Tallinn 20 Kaksikutes täpses kvadratuuris Chironiga Neitsis, kvadratuur Saturniga Kalades. Linda kvadratuuris Jupiteriga Amburis. EW kaardis Tallinn X majas sekstiilis Kuuga, Linda riigi AC-l. EV kaardis Tallinn I majas kvadratuuris Marsiga, Linda trigoonis Põhjasõlmega, Kalevala täpses ühenduses Kuuga.

Riisipalu-Haapsalu raudtee sulgemine 22.september 1995.a. Tallinn 10 Lõvis täpses kvadratuuris Marsiga Skorpionis. Linda ühenduses Põhjasõlmega Kaaludes, Kalevala opositsioonis Musta Kuuga Kaksikutes. EW kaardis Tallinn ühenduses Saturniga, Linda II majas täpses kvinkunksis Chironiga, Kalevala ühenduses Ceresega. EV kaardis Tallinn V maja tipus Lõvis.

Tulekahju Kuressaare keskkoolis 12.dets.1995.a. hukkus 2 last. Tallinn 27 Lõvis kvinkunksis              Uraaniga. Linda suure orbiga ühendus Pluutoga, Kalevala täpses ühenduses Neptuuniga Kaljukitses. EW kaardis Tallinn XII majas kvinkunksis Chironiga, Linda ühenduses riigi IC-ga. EV kaardis Tallinn täpselt Päikesel.

Tulekahju Rataskaevu tänaval 23.detsembril 1995.a. Tallinn 27 Lõvis R, täpne trigoon Jupiteriga Amburis. EV kaardis ühendus Päikesega. 

Tallinna psühhiaartiahaigla tulekahju 9.veebruar 1996.a. hukkus 8 inimest. Tallinn 20 Lõvis opositsioonis Päikesega. Kalevala ühenduses Päikesega. EW kaardis Tallinn ühenduses Kuuga. EV kaardis Tallinn V majas, Linda ühenduses Uraaniga Kaljukitses, Kalevala kvinkunksis Lõunasõlmega.

järgneb...