esmaspäev, 13. juuli 2015

Euroopa Liidu lähitulevik
Euroliit pole sugugi kriisist väljas, probleeme ja probleemikesi kuhjaga eksisteerimas. Mõningad peamised seisud ja minu nägemused, mis võiksid viidata, milline on liidu edasine tulevik. Mida tegelikuses EL teeb ja mis tuleb, seda teab vaid Taevas.
Maastrichti leping  jõustus 1.novembrist 1993.a. Leping ise sõlmiti 7.veebruaril 1992.aastal. Seda lepingu jõustumise aega loetakse siis Euroopa Liidu sünniajaks. Päikesemärgi järgi on Euroopa Liit Skorpion, Päike 8.32 Skorpionis IV majas. Ja Päike ei tee planeetidega ühtegi olulist peaaspekti. On aga kvintiil Uraan-Neptuun täpse ühendusega. Aspekt tähistab loomingulisust – vabadust, iseseisvust, piiramatust. Uraan-Neptuuni ühendus – vabadus, aga suur  annus illusiooni. Nende kahe planeedi ühenduse valguses said vabaks kõik NL kuulunud vabariigid ja sotsmaad. Algul eufooria aga pärast tulid sünni ja ülemineku raskused. Päikesel sekstiil Chironiga Neitsis. Kuu Sõnnis on teistest planeetidest eraldi, nimetatakse singletoniks.

EL kui Skorpion, püüab sel aastal oma kaitsta, kindlustada, minu kodu on minu kindlus. Võõraid oma suurde kodusse naljalt ei tahate lasta. Mure ka rahaasjades. Vaadatakse üle lisateenimise võimalused ja kulude põhjalikum ülevaade. Tegelikuses EL ei rõõmusta see, mida nad kõike tegema peavad, olema tolerantsemad võõrrahvaste suhtes (pagulased, Kreeka poliitiline ja majanduslik seis, Venemaa sõda Ukrainaga). Ei taheta lõplikult katkestada suhteid Venemaaga, paljuski majanduslike kaalutluste pärast. Idaturg on põhjatu. Mitte mingitel tingimustel ei taheta üksikute liidust väljaastumist või väljaviskamist. See võib kaasa tuua täieliku liidu lagunemise. See on paljudele inimestele arusaamatu, miks peab liidus olema riik, kes on aastaid üle oma võimete elanud. Mängitakse mingeid kõrgeid mänge, millest me aru ei saa. Käib kassi-hiire mäng. Pagulaste ja finantsilised probleemid on suureks murelapseks tervele liidule. Seda siis püütakse lahendada. Aga väliselt ollakse sallivamad nii migratsiooni kui seksuaalselt teistsuguse orientatsiooniga inimeste suhtes. Väliselt püütakse hoida riikide kooslust koos. Tunda on nii Uraani kui Neptuuni ühenduse mõju.

Sügisel, oktoobri algul on transiitne Pluuto kvadratuuris horoskoobi Musta Kuuga Jääras. Ahvatlused ja manipuleerimine massidega. Kiusatused ning pettused. Ei saa kõike uskuda, mida meedia kajastab. Varsti seejärel tuleb transiitse Jupiteri trigoon transiitse Pluutoga ja kuu keskel trigoon transiitse Marsiga. Need seisud võivad kaasa tuua lahendusi mitmetele maailmas eksisteerivatele tulipunktidele, sealhulgas ka EL-s. Pluuto transiit V majas kajastub maja valdkonnas ettevõetud alade lahendamises.Viitab just seksuaalsete orientatsioonide mitmekülgsusele. Siit ka siis homoliikumine ja nende vastaste tegevused, rohkem pilti tulek.
Suuremad probleemid algasid peale Pluuto sisenemist (2008) Kaljukitse. 2017.aastal jõuab Pluuto selle horoskoobis V majas Neptuun-Uraan täpse ühenduse peale. Esimene täpne ühendus on veebruaris 2017.a. Mõjutused hakkavad ilmnema varem. Pluuto jõudmine Uraanile – liidu juhtorganid peavad rahvale aru andma, mis tehtud ja miks. Ühendus Neptuuniga kutsub esile poliitilise, majandusliku võitluse. Peamine on siiski võitlus vaimse võimu ja ideaalide eest. Arutuse alla tulevad, eutanaasia, abordi, geenitehnika ja kodaniku õiguse temaatika.

2017.aasta kevadel hakkab mõjuma Pluuto sekstiil radixi Merkuurile. See on seotud haridusega, psühholoogiliste uuringutega, kirjandusliku loominguga, kompuutertehnoloogiaga, transpordiga. Aspekt annab võimaluse neid alasid edasi arendada. Transiitse Pluuto sekstiil horoskoobi Marss-Pluutoga tuleb alles 2020.aasta algul. See on Marsi suhtes üsna heatahtlik, aitab kindlustada võimu. Sekstiil iseendale (Pluutole), võetakse õppust tehtud vigadest. Resursside parem kasutamine.

Samal aastal (2017) transiitne Pluuto teeb kvadratuuri Veenusele III majas Kaaludes. Planeet valiteb MC-d. See tingib muutmiste vajadust, puudutab eelkõige finatssfääri aga ka eesmärke ja sihte. Tähtsust hakkavad omama liidu printsiibid, prioriteedid ja väärtused. Ilmnevad konfliktid, mis seotud varasemate tegemistega, etteheited varasemate valede väärtussüsteemide rakendamise pärast. 

Transiitne Pluuto teeb ka kvinkunksi horoskoobi AC-le. Ikka ja jälle kerivad esile vanad vead, probleemid. Intediteedi olemuse küsimused. Oluliseks tuleb pidada Marsi aspekte Pluutole. Marss teeb veel sel aastal (2015) Vähist 1.augustil trigooni radixi Pluutole (aitab kaasa uurimistöödes, uuringutes, kindlustab kodurahu) ja 16.septembril kvadratuuri radixi Pluutole (võimuvõitlus, kadedus ja kättemaksu iha). EL juhtorganid võivad liikmesriikidele peale suruda neile vastuvõetamatuid otsuseid. Trigoon uinutab, kvadratuur võib kaasa tuua liikmesriikide rahva massirahutusi, meeleavaldusi, tragöödiat. Ja kui lisandub Jupiter aspekt, siis see lisab suurust ja mastaabsust.

Neptuun liigub  2015-2017 horoskoobi VIII majas Kalade kraadides 9-14s, tehes ära trigooni Päikesele. Suuremad jamad algasid siis, kui Neptuun hakkas liikuma horoskoobi VIII majas (aprilli keskel 2014). Neptuun on inflatsioon, pankrotid, kapitali salajane kantimine, religioosete jõudude suurem „ekraanile“ jõudmine, islami tegevuse hoogustumine Euroopas. Neptuun teeb augustis 2015, olles retrograadne, trigooni radixi Päikesele. Viimane, Neptuuni direktiivse liikumise täpne trigoon Päikesele tuleb 3.veebruaril 2016. Neptuuni trigooni ajal Päikesele kindlustab EL „oma mina“ tugevust. Aitab kaasa, tagab edukuse mitmetes Neptuuni printsiibega seotud tööstusharudes – keemiatööstuses, veinitööstuses, meditsiinis, parfümeerias, fotograafia arengus, maalikunstis, religioonis, kultuuris tervikuna, merenduses. Aitab kaasa ambitsioonide realiseerimises. Kuid on ka tagasilööke ja takistusi. Pessimismi langemine. Illusoorne tunne, et kõik pole nii paha, kui näib. Trigooniga Päikesele peaks tõusma loominguline ja vaimne ümberorienteerumine.

järgneb...

1 kommentaar:

Teedeehitus ütles ...

Väga huvitav lugemine!