teisipäev, 21. juuli 2015

Euroopa Liidu lähitulevik - 2Uraan liigub IX majas 2015-2017 Jäära kraadides 20-28. Sel ajal teeb mitmeid kvinkunkse Skorpionis asuvatele planeetidele. Korduvalt kerkivad teravalt esile liidu ühtsuse, jõu, võimu, pagulaste  ja muutuste küsimused. Samuti tuleb Uraanil ühendus Erisega, tüli ja pahandused ikka nende lõunast tulnutega. Võimatu pole ka liidu sisesed erimeelsused. Neid oli varem ja tuleb ka edaspidi.

Kui Uraan jõuab Erisega kokku või kui Päike ka sinna tuleb, siis peaks midagi põhjapanevat juhtuma, muutuma ja tulema. Suvel 2016 on nad koos 23 Jääras. Enne kui Uraan jõuab Erisele, teeb ta vastasseisu Haumeale, see on kindlalt seotud tuumaenergeetikaga. On selleks siis mõne uue jaama avamine või hoopiski avarii?? See on vahetult enne kui Uraan Erisele jõuab, suvel 2016. Siis Haumea teeb opositsiooni Eris-Uraan ühendusele, sisuliselt on 2016.a. nende planeetide pikem ühendus ja vastasseis korraga. Ja Makemake vahetas märki, siirdus Kaaludesse.Viimati oli Uraan oli ühenduses Erisega 1927. aastal. Jäära alguses. Ja me teame, mis järgnevatel aastatel toimuma hakkas, suur majanduslangus, võimule tuli Hitler, Stalin teeb suurpuhastuse kommunistide seas.

Kui transiitne Päike järgmisel kevadel läheb üle Erise, siis võib oodata ka uusi ootamatusi. Selle aasta kevadel olid need seotud Ukraina ja Krimmiga. Ajaloost teada mitmeid olulisi sündmusi. Näiteks kuulutas Peeter I end kogu Venemaa tsaariks. Siis oli küll Päike-Eris Skorpionis koos Jupiteriga. Kui oli Kalade Eris koos Päikesega, siis Nikolai II loobus troonist. Hitler sai Saksamaa juhiks siis, kui Päike-Eris ja Merkuur olid koos Jääras.

Astroloog Zane B. Stein omistab Erisele järgmisi märksõnu ja toimet:
1.      Süütuse (mõeldud on süütut ja lapselikku maailmapilt) kadumine, täiskasvanuks saamine, lapse (põlve) trauma, mille on põhjustanud lahutamine vanema(te)st.
2.      Vältimatute muutuste aktsepteerimine; suremine ja taassünd (nagu vastandina (või opositsiooni korral) Pluutole, mis juhib surma ja taassünni põhjuseid/protsesse).
3.      Sisemine lõhenemine, mis põhjustab igatsuse olla tervik; hinge igatsus oma teise poole järele
4.      Debati, vaidluse, võitluse või sõja subjekt/objekt – mis paneb inimesed võitlema või mitte nõustuma; oma õiguste eest võitlema, võimuvõitlus ja ebakõla; üht poolt vastu üles ässitama; võistlema ja turniire pidama; pidama võitlust ülemvõimu nimel; rivaaliks olema; oskusi ja võimeid testima; armastama võitlust ja väitlemist; tegema võistluses, vaidluses või konfliktis panuseid või looma oma ettekujutust sellest, mille pärast võideldakse.
5.      Keelduma tunnistamast kellegi ideaale, uskumusi, põhjendusi või argumente – “mitte tolligi taganema”, ületamatutest erimeelsustest tulenevad probleemid.
6.      Erinevate perspektiivide vastuolud; teeside ja antiteeside võrdlus tõe otsingutel; erinevate vaatepunktide vastandamine, et näha külgi võimalikult selgelt, otsida sarnasusi ja erinevusi; loogiliste mõtteprotsesside vastandamine, et näidata loogika piire.
7.      End samastama esmaste põhimõtetega või püüdma mõista esmaseid põhimõtteid; kokkusobimatute ideede kõrvutamine, et sundida kedagi mõtlema väljaspool raame.
8.      Eetika, mis on seotud kellegi motiivide ja meetoditega ning ebapuhaste meetoditega lagedale tulemine; kellegi motiivide juured
9.      Piraatlus, millegi väljapressimine, tüssamine
10.  Ühiskonna eetika; rassprobleemid

Uraani transiit IX majas puudutab maailmavaatelisi küsimusi. Uraan teeb ka opositsiooni Veenusele (täpsed 15.06 ja 6.09 2015; 30.03.2016). Esile kerkib vabaduse teema. Päevakorras  finatsküsimused. Ihnus, ahnus ja kadedus on tülide kolmainsus. Jällegi hakkab levima jutt, et osa riike tahab eurost loobuda. Aga ka väljaastumised liidust (Suurbritannia, Austria, Kreeka). Aspekt eeldab, et peavad muutuma suhtumine teistesse maadesse ja rahvastesse. Eks ka see aspekt viitab pagulasprobleemidele Lõuna-Euroopas. Aspekt seotud ka seksuaalse orientatsiooni küsimustega. Aspekt ei tõota olla kerge, suhted liikmesriikide vahel pingestuvad, süüdistatakse üksteist valesti toimimises, ebastabiilsed kontaktid. Juriidilised lahendused ei kanna positiivset iseloomu.

Uraani kvadratuurid Neptuun-Uraani ühendusele toimivad 2015 aastal edasi. Septembris 2015 Uraan tagurdades teeb täpse kvadratuuri Uraan-Neptuun paarile. Viimane Uraani direktiivse liikumise kvadratuur tuleb märtsis 2016.a. ja enam ei kordu. Transiitse Uraani kvadratuur radixi Uraanile – esiplaanil negatiivsed olukorrad. Liikmesriikide vahel suured erimeelsused, kuid need on hea tahtmise korral ületatavad. Otsitakse uusi lahendusi. Kvadratuur Neptuunile – saab öelda, et liikmete vahel jätkub mässumeelsus (seda Kreeka oma tegevusega ka näitab). Käib ka võitlus religioossel pinnal. 

Uraani opositsioon horoskoobi Jupiterile tuleb 28.06.2017.a. Sündmused eskaleeruvad, kiirenevad. Kiired otsused võivad kaasa tuua uusi probleeme. Ehk tahetakse vabaneda nendest liikmetest, kes on koormaks liidule või lahkuvad nad ise. Esialgu aga paistab, et kedagi välja visata ei taheta, miks, sellest raske aru saada. Aspekt hoiatab olema ettevaatlik. Liigne optimism ei ole hea. Võimatu pole mõne liikmesriigi eraldumine liidust. Uraan jõuab horoskoobi MC-le mais 2019. Ladvikus tulevad ootamatud muutused või teistsugused juhtimisreeglid.

Saturn liigub 2015-2017 horoskoobi IV ja V majas ja toob majade valdkonnad esile. Saturni transiit IV majas viitab pingete kasvule suures liidu kodus. Maja järgi on Saturn pagenduses, raske on midagi teha ja muuta. 2017.a. lõpus on ta sisenenud Kaljukitse märki. Sel ajavahemikul (2015-2017) teeb Saturn horoskoobis algul ühenduse Põhjasõlmega Amburis (25.01.2015; 4.05.2015; 21.10.2015). Saturn, kui liikus Skorpionis, tegi mitmeid ühendusi Skorpioni planeetidele. Kõik need ühendused käivitasid ridamisi probleemide pinnale tõusmise.  Saturn valitseb kaardis VI maja, siit siis kõik probleemid, mis seotud kuuenda maja valdkonnaga (ametühingud, töörahvas, opositsiooni parteid, tervishoid, relvajõud). VI maja on kriiside maja, telg VI-XII (pagulased) ongi praeguse aja peamine probleem Kreeka kõrval. Saturn Amburis on oma kodumärgi järgi XII majas. Loen siit välja ka pagulasteema. Ühendus Põhjasõlmega seotud eesmärkide edasiarengu küsimustega. Saturn jõuab detsembris 2015 kinnistähe Antares peale (9 kraadi Amburis). Tähte peeti antiikajal väga sarnaseks planeet Marsiga. Täht esindab kangekaelsust, sõjakust, mõnikord ka riiakust. Saturni esimene sekstiil radixi Saturnile tuleb jaanuaris 2017. Viimane täpne on oktoobris 2017. Aspekt aitab õige strateegia valimisel. Praagitakse välja seni end mitte õigustanud seadused ja reeglid.

Jupiter liigub 2015-2017 Lõvis, Neitsis ja 2017.a lõpus on ta Skorpioni keskel, läbides siis XII-IV majad. Sel ajavahemikul Jupiter tegi 2015 11.juulil opositsiooni horoskoobi Saturnile. Opositsioon võtab kokku selle, mis sai alguse, kui Jupiter oli ühenduses horoskoobi Saturniga (2009.aastal, just masu alguse ajal). Selle aspekti, opositsioon, tagajärg on seotud nii majanduse, finantsiga, kui ka pagulaste probleemsete küsimustega. Jupiter ületas ka horoskoobi Orcuse (mai 2015). Orcust loetaks antiPluutoks. Kui Pluuto on Päikesele lähemal, siis Orcus on kaugemal, neil on oma sünkroonsus (see teave pärineb Vikkeri`lt). Ehk oli see üheks pagulasteema ja selle vastalisuse käivitajaks? Jupiter jõudis AC-le (11.06.). 18.juulil jõuab Jupiter horoskoobi asteroid Union peale ja oktoobri viimasel nädalala horoskoobi asteroid Europale.

Jupiter Neitsis liikudes teeb novembris 2015 trigooni Uraan-Neptuuni ühendusele. Kordub täpne aspekt märtsis 2016 ja viimane tuleb juulis 2016. Trigoon Uraanile – abi uute ühiskondlike organisatsioonide moodustamises, võimalik ka finantsiline edukus, mille taga on finantsfondid. Trigoon Neptuunile – olukord ei ole üheselt mõistetav, orienteeruda tuleb reaalusele, Euroliit ilmutab kahepalgelisust. Võimalik, et nullib ära edukuse, mille annab Jupiteri trigoon Uraanile. Pagulasteema joonistub välja pea igas transiitsete planeetide aspektides radixi suhtes. Ega põgenike vool Aafrikast ei tulnud eile. Arvan, et see on seotud Neptuuni liikumisega Kalade teises dekaadis, mille valitseja on Kuu.

järgneb...

Kommentaare ei ole: