esmaspäev, 27. august 2012

Mida pakub aasta 2012 - september

September

Mis mõtteid siis septembri seisud tekitavad ja mida neist arvata.
Kuu algab Merkuuri ja sõlmede kvadratuuriga ning Veenuse ja Saturni kvadratuuriga. See jätab oma pitseri koolialgusele ja edasistele hariduses esilekerkivatele probleemidele.Haridusministeerium tuleb välja uute seaduste ja muutustega, vähemasti tehakse nende seaduste väljatöötamisega algust.See lõputu reformimine pärsib tugevasti kogu süsteemi tööd. Kuidagi ei jõuta hakata kehtivate reeglite järgi tööle, kui juba jälle on vaja alluda uutele seadustele. Selline asi ei saagi head vilja kanda, kui ei anta piisavalt aega süsteem korralikult tööle saada. Meil käib see reformimine igas vallas. Tundub, et reformitakse reformide eneste pärast, mitte selleks, et neist ka kasu oleks.Üks link, mis selgelt viitab “sõda” kooliasjus: http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/looming-pohikoolide-eest-algab.d?id=64859240

Teisalt jällegi kvadratuurd panevad ametiasutusi tööle, otsima paremaid lahendusi. Kvadratuuride ilme ongi kahesugune, nagu aspektidel üldse, nad loovad takistusi, et neid saaks siis uute lahendustega ületada ja positiiv nende juures ongi see tegutsemisele suunamine ja “sundimme”.

Kolm päeva enne augusti lõppu vahetavad sõlmed märke. Põhjasõlm suundub Skorpionisse ja vastavalt siis Lõunasõlm Sõnni.Oluliseks tuleks lugeda ka Musta Kuu ja Lõunasõlme lähenemist üksteisele. Täpne ühendus tuleb 8. septembril. Mineviku mustad varjud kerkivad uuesti pinnale. Oktoobris jõuab Must Kuu riigi Jupiterile, võimalikest tulemustest aga lähemalt juba oktoobri ülevaates.

Kuu algul teeb transiitne Marss kvadratuurid algul 1918.a. Neptuunile ja seejärel paar päeva hiljem Saturnile. See võib päevavalgele tuua mõne kahtlase tehingu, võimude poolt (ehk salajane läbirääkimne uue Nord Streami gaasijuhtme paigaldamise asjus), võidakse seletada, et rahvas eksib välispoliitika suhtes oma järeldustes (Kreekale laen), on eksiteel (Neptuun valitseb riigi kaardis DC-d). Kvadratuur Saturnile nõuab tasa ja targu tegutsemist, väärtpaberite börsil on tagasihoidlik periood. Samal ajal liigub Marss riigi kolmandas majas, see aktiveerib kogu maja valdkonna – meedia, lähinaabrid, koolisüsteem, transport, avalik arvamus.

Tasakaalustavaks oleks kuu algul Marsi trigoon riigi Päikesega.Samuti on riigi Neptuun-Saturn Uraani trigooniga seotud, mis annab võimaluse pikemateks uuendusteks. Arvan, et kiidetakse heaks pea kõik euroliidus vastu võetud otsused ja määrused, mis siis, et rahvale need ei meeldi.Eriti need, mis seotud finantsasjadega. Uraani trigoon Neptuuniga toob kaasa meie meditsiinisüsteemis teatud korrektiivid.Protsess on pikaajaline ja tulemused selguvad palju hiljem.

Septembri lõpus teeb Jupiter kvadratuuri riigi AC-le.See on üldiselt positiivne seis kuid sisaldab ka karisid.Esimese maja alla käib riigi kaardis rahvas tervikuna ja riigi siseasjad. Kuna kuu teine pool langeb kokku mitmete teiste oluliste seisudega (Ur kvad. Pl), siis on muster üsna keeruline ja midagi lähemalt prognoosida raske. Võtame asja rahulikult, mis tulema peab, see ka tuleb.

On ka palju positiivsema väljundi võimalus, Jupiter trigoonis riigi Veenusega. Milles see aga end ilmutab, kas hindade ohjeldamatus tõusus (Veenus valitseb II ja VIII maja) või siis hinnad stabiliseeruvad või isegi natuke langevad ja Jupiter ehk ei liialda selles.Jupiter on oma pagenduse märgis ja seepärast võib temalt ükskõik mida oodata.Trigoon on ennegi selliselt end ilmutanud, et hea kõrval on liialdused mängus.Varsti saame näha ja tunda.

Huvi peaks pakkuma Jupiteri tagasiliikumine riigi MC-le, see saab olema aasta lõpus. Eelkõige puudutab see valitsust. Oletada võiks, et mõni valitsuse liige vahetatakse välja, justiitsminister näiteks, Jupiterile allub antud ala. On ju tema praegu uurimise all ja varsti ehk ka kohtu ees.

7. septembril on Kuu apogee, siis on meie kaaslane kaugemas oma orbiidi punktis Maast (404 tuhat km). Perigees on Kuu 19. septembril (365 tuhat km).

7-8. sept. teeb Päike kvadratuuri Jupiteriga ja 8. sept. on Kuul kohtumine Jupiteriga. Päike aktiveerib Jupiteri kõik printsiibid. Päike kui objektiivne reaalsus muudab Jupiteri tegutsejaks. See, mis Jupiteril on liiga hea, võib muutuda vähem heaks. Lisaks on ka Merkuuril sama aspekt, mis võib üleküllastada infotulva.Muutatused transpordi ajakavas (seda küll tehakse igal sügisel, sõltumata taevaseisudest), liigne agarus teha ümber liikluse korraldus (see juba augustis sai alguse – bussiridade lisamine)

Kahe tuleplaneedi kvadratuur ei tohiks siiski liiast halba tuua, ta pigem paneb mõlemad planeedid tegutsema.Jupiter liialdab infoga aga Päike tahab täpsemat ja konkreetsemat info analüüsi. Siin on nende kahe planeedi konflikti alge. 18.sept. pöördub Pluuto ja muutub direktiivseks.

See Päike-Jupiter kvadratuur on nende omavahelise tsükli esimene kvadratuur. Algas tsükkel Päikese ja Jupiteri ühendusega selle aasta mais. Siis loodud tingimused panid aluse uute ülesannete ja lahenduste otsimise. Kui seda ei tehtud, siis nüüd kavdratuur toob välja need kitsaskohad, millega tegelemine on jäänud loiuks ning “sunnib” tegutsema. Kui Päike hakkab jõudma opositsiooni Jupiteriga (nov.algul), toob ta veel jõulisemalt välja vajakajäämised ja senise töö tulemused.
Septembris kordub Uraanil täpne kvadratuur Pluutoga (19.09). Kõik, mis varem ühiskonnas pingeid tekitas, tulevad nüüd uuesti teravalt päevakorda. Seda nii maailmas kui meil. Midagi kindlasti muutub, teisiti ei saa see olla, sest oleme muutuste perioodis. Kogu kardinaalne rist on töös ja pinges. Selle risti käivitab liikuv Kuu, mis kardinaalseid märke läbides paneb tööle kogu risti.Sel ajal võivad lahti pääseda ja toimida sündmused, mille põhjus ulatub varasemasse aega. Kõik need tulistamised, õnnetused tulirelvadega, finantskeerukused ja palju muud on seotud selle pikaajalise kvadratuuriga.

Ka meie valitsus satub pinge alla. Päästjad, politsei- ja sõjavägi hakkavad suuremat töötasu nõudma. Ehk ärkab ka ametühing. Päästjate-politsei jt. esimesed nõuded ilmnesid juba augusti lõpus. Marsi liikumisega Skorpionis need tahtmised ja nõudmised tugevnevad veelgi. Valitsus jätkab ebapopulaarsete otsuste tegemist, mis ei ole töörahvale kuidagi meeltmööda (Neptuun valitsuse kaardis jõuab tagasi oma kohale).Rahvas on senisest valitsuse koosseisut väsinud ja tüdinenud.

Marss, jõudes Taasiseseisvmise horoskoobis (1991) Pluutole, tugevdab neid nõudmisi veelgi. Võimalik on meeleavalduste ja rahvamiitingute tekkimiseks. Ohuks on ka suuremat sorti õnnetused, on selleks siis tulekahjud või suurem õnnetus, mis seotud politsei, sõjaväe või kriminaalsete teguritega. Võimatu pole mõni mõrv, mis leiab meedias suuremat kajastamist. Tuliseks läheb Riigikogus uue riigieelarve arutelud ja debatid. Nii nimetatud Tallinna “vabastamine” (22.sept.) Punaarmee poolt langeb ka Marsi ja Pluuto ühenduse aega.Ühendus tähistab võimuvõitlust. Positiivne selle juures on energiline tegutsemine probleemide lahendamisel.Paljutki mis võib juhtuda, kui Marss ja Pluuto horoskoobis koos on.

Üheks näiteks, kui transiitne planeet jõuab riigi mõnele planeedile, võiks näiteks tuua 16. aug. juhtunud traagiline asi kui hukkus mereväe tuuker. Päevaseis oli selline, et Marss oli just ületanud Saturni. Riigi mõlemas kaardis on ka mitmeid viiteid.1991.a. omas on Merkuur täpselt opositsioonis Estoniaga, Veenus opositsioonis Kuuga. 1918.a. Kaardis on Päike riigi Kuul, Kuu ise riigi Saturnil, olles ületanud Neptuuni. Ja Merkuur Neptuunil.

Pea alati on nii, et kas transiitsed on koos ja õnnetus käes või siis teevad transiitsed riigi kaardis päris olulisi aspekte.Mingi sündmus pea alati on sellega kaasnenud, nii head kui vähem head.

Raske sügis ootab ees ka peaministrit, tema Päike Kaaludes jääb transiitse Pluuto meelevalda. Samuti jätkub Uraani opositsioon nataali Päikesele ning Neptuuni opositsioon Kuule. Peaministri Marss jääb ka transiitse Jupiteri pinge alla, samal ajal ka nataali Jupiter. Pluuto kvadratuur Päikesele tekitab võimuiha. Kümne küünega hoitakse sellest kinni. Kuni järgmiste valimisteni (2015) ta oma kohast vabatahtlikult ei loobu.Kui aga sunnitakse, siis kaugete planeetide aspektid nataali planeetide suhtes selle ka ellu viivad.

Siin võib ära tuua ka selle, et Venemaa presidendil samuti Pluuto hakkab pingestama nataali Päikest. Kõigil, kelledel on Kaalude esimeses osas mõni planeet või horoskoobi tähtis punkt, nendel hakkab ja osadel juba töötab Pluuto kvadratuur. Meie presidendil hakkab toimima esmaselt Marsi üleminek üle tema kolme planeedi, mis asuvad Kaalud/Skorpion piiril. Oma järge ootab Saturn, mis siis lähiaastatel lülitab töösse need kolm planeeti (Neptuuni, Marsi ja Saturni).

Tallinna linnapea teeb mingi ootamatu otsuse või pöörde oma tegemistes, seda siis kui transiitne Uraan ületab tema nataali Põhjasõlme. Tagurdav Uraan jõuab sõlmele oktoobri viimasel päeval ja uuesti jõuab Uraan sõlmele 2013.a. jaanuari kolmandal nädalal.Miski oluline otsus, mis puudutab teda ennast, kindlasti tuleb. Järgmine aasta on ka kohalike omavalitsuste valimise aasta, seda sügisel. Kuidagi on Uraan ja sõlm sellega temal seotud.

Linnapeal on Uraani kvadratuur Uraanile ära olnud ja see tähistab suuri muutusi elus ja see näitab kriisi. Ja paistab, et see kriis on üsna sügav. Tema populaarsuse langus, kohati ebaadekvaatne ning imelik käitumine ja vastuolud pea kõikidega on samuti sellega seotud. Ta peaks endalt küsima, kas ikka kõik, mis teinud, on see mille poole ta püüdis ja saavutada tahtis ning millised olid vead, et pole saavutanud seda, mis mõttes ning plaanis oli. Mida arvata sellisest seisust tema nataalis, kus Päike on konjunktsioonis asteroid Lie`ga (vale)?

Rahandusministeril jätkub tema ebapopulaarsuse aeg, ka temal liigub Uraan sõlmel, seda aga Lõunasõlmel. Tema põlvkonna inimestel (1959) Neptuun teeb opositsiooni Pluutole. Ja isikuplaneetides jääb Veenus Neptuuniga vastasseisu. Sõlmed on temal ka praegu pingestatud Pluuto poolt kvadratuuri näol.

Presidendi, peaministri ja linnapea seisud on paljuski põlvkondlikud. Nii, et need seisud puudutavad kõiki, kes neil aegadel sündinud on ( 1953,1956 ja 1950). Kui tavaiskul need transiidid puudutavad tavaliselt isiklikku elumuutusi siis ühiskonna tippudel peale isikliku elu puudutavad nad ka laiemalt riigi juhtimisega seotud seiku.

järgneb...

esmaspäev, 20. august 2012

Jumalad töötavad taevas 8

Juno

Juno number väikeplaneedina on 3, seega ta avastati üsna alguses, koos teiste meid huvitavate jumalanna-nimelistega.Mütoloogiliselt on Juno muinas-Itaalia jumalanna, tähtsaim rooma jumalanna (vastab kreeka Herale), Jupiteri õde ja abikaasa. Juno Reginana (kuninganna) kuulus ta koos Jupiteri (Zeus) ja Minervaga (Athena) Kapitooliumi triaadi – kolme tähtsaima Kapitooliumil austava rooma jumaluste hulka. Naised austasid teda kui abielu kaitsjat. Temalt kui Juno Lucianalt paluti abi sünnitamisel. Sarnaselt meeste genius`ega oli igal naisel oma juno, mis oli tema jõud ja võime sigida ning sünnitada.

Genius on meeste sigitus- ja elujõu jumalik kehastus (vaimolendikujuline); mehe, maja või perekonna, ka riigi kaitsevaim. Majaperemehe genius`e nimel anti vannet. Ka paikadel oli oma genius loci (kohalik; koha oma). Geniuse tähtsaim pidustus oli tema kaitsealuse sünnipäev. Geniuse sümboliks peeti madu. Naise juno auks pühitseti 1. märtsil Matronalia`t (matrona `abielunaine`). Rooma linnuses asus Juno Moneta (mündikaitsja) tempel koos roomlaste rahapajaga. Seal peeti ka pühasid hanesid, kelle kaagutamine oli kord päästnud Kapitooliumi gallide rünnakust. Juno oli paljudes itaalia kogukondades peajumal.

Antiigijärgses kunstis kasutati vahet tegemata nimesid Juno ja Hera. Lehm ja paabulind olid Herale pühendatud. Argos oli tema lemmiklinn. Asteroid Juno ei mahu suurimate asteroidide nelikusse, kuid püüab sellegipoolest astroloogide tähelepanu, kuna kirjeldab abielupartnerite vahelisi suhteid. Transiitne Juno (see, mis parasjagu hetkel meie peade kohal kosmoses tiirutab) juhib suhete tekkimist, kurameerimist, abielu, lahusolemist ja lahutust.

Sünastrias ehk suheteastroloogias aga näitab Juno kokkusobivust, mis töötab sarnaselt Kuule ja Veenusele traditsioonilises tõlgenduses. Juno on abielu jumalanna, truu, ustav ning seaduslik Jupiteri abikaasa. Ta kaitses abielu ja selle rütme ning tavasid, lastesaamist jms. Kuna ta organiseeris ka naiste tsüklit, peeti teda meeles iha lunaarkuu alguses. Jupiteri abikaasana kaitseb Juno abielu vastavalt ühiskonna reeglitele, mitte ei tegele suhetega nii nagu Cheiron, kes viitab inimestevahelistes armastussuhetes üldisele harmooniale. Selles mõttes sobib Junot siduda Amburi märgiga: ta säilitab traditsioone ja loob perekonnas ühtsust, mis hõlmab rohkem kui kahte inimest; ta toob meieni iidse abielurituaali mõtte.

Kuna aga suhted jäävad ikkagi kahe inimese vahel dünaamilisteks, pole võimalik ühe sõrmeliigutusega luua staatilist jupiterlikku õnne. Juno lisab oma jumaliku mehe otsivaloomulise elu üle valitsemise.Otsijalikkus aga sobib suurepäraselt Kaksikute märgiga. Ega ilmaasjata pole juuni Juno järgi nime saanud. Juno pole mitte üksnes perekonna ja ühiskonna atmosfääri kujundaja, vaid ka atmosfäärinähtuste seadistaja. See mõte on pärit mütoloogiast: kõuemüristaja vallatles pruudiga, muutes end käoks, kelle hõiked tõid taevast vihma alla nagu Jupiter välku lõi.

Juno tahtis märga lindu oma mantliga katta ning Jupiter oli sunnitud oma tõelist palet näitama. Ühest küljest lubas see pidada Junot heaks pruudiks ja ideaalseks abikaasaks, Jupiter ja Juno näitavad sünastrias abieluõnne. Teisest küljest seob see müüt Junot ilma ja kliimaga; tugeva Junoga inimene aga võib parandada nii perekonnasisest kui ümbritsevat, ühiskondlikku kliimat; või siis saab temast meteoroloog. Antiikses sodiaagis valitses Juno Veevalajat, mida võib siduda tema suhtega ilmastikku ja sotsiaalset võimet luua kollektiivi kliimat.

Inimese sünnihoroskoobis näitab Juno, mis on inimese jaoks abielu tähendus ja kuidas seda kooselu hingestada. Ta näitab püsivate suhete võimet (või võimetust), samuti teise inimese vastu suunatud tunnete tasandit ja mõistmist. Ta võib viidata korrigeerimise ja tunnete sügavamaks muutmise võimalustele, samuti partnerivahelise mõju iseloomu. Näiteks on Jäära Junoga inimese jaoks külgetõmbavateks vastassugupoole esindajateks jääralike omadustega inimesed. Juno pataloogia on armukadedus, ka selle puudumine, orjastamine, omandiks tegemine, petmine ja äraminek (lahkumine).

Sünnikaardi Juno näitab, kuidas suhteid parandada, kasutades selleks naiselikke võlusid ja külgetõmmet (rõivastus, soeng, juveelid ehtena, lõhnaõli, kosmeetika), oskus luua harmooniat ja meeldivat kodu. Juno toob suhetesse ilu, harmooniat, rahuldust.

Juno märkides kirjeldab 12 viisi suhete stiili ja sobivuse kujundamiseks; majades aga seda, millistes valdkondades tegutsedes on võimalik korraldada vastastikuseid suhteid.

Neli vägevat naist ja jumalannat, Ceres, Vesta, Pallas Athena ja Juno, väärivad minu meelest igati nii astroloogilist kui mütoloogilist tähelepanu. Seda märgati juba antiigi õitseaegadel, kui kolm neist – Vesta, Pallas Athena ja Juno tõsteti kõrgele aujärjele Olümposele elama. Cereski oleks selle au vääriliseks saanud, kui ta vaid oleks nõustunud. Tema eelistas iidse maajumalana jääda maapeale elama, kus see, mis tema hoole alla usaldatud, talle kõige lähemal on.

järgneb...

kolmapäev, 15. august 2012

Jumalad töötavad taevas 7

Pallas Athena

Astronoomiliselt on Pallas väikeplaneet nr 2. Tema läbimõõt on 523 km, keskmine kaugus Päikesest 420 miljonit km, s.o. 2,8 astronoomilist ühikut. Pallas avastati 1802. aastal. Mütoloogiliselt on Pallas Athena (rooma Minerva) neitsilik jumalanna. Zeusi tütar. Ta sündis raseda Metise alla neelanud Zeusi peast: pärast seda, kui Hephaistos oli peavalu kannatava Zeusi kolju kirvega lõhestanud, astus sealt välja täies relvastuses täiskasvanud Athena. Jumalanna sõjavarustusse kuulusid: kiiver, oda, kilp, aigis, mis on kitsenahkne rinnaturvis, kilp, mille Hephaistos tegi Zeusile ja mida peale Zeusi enda kandsid ka Apollon ja eriti Athena; kaunistatud looklevaist madudest äärismustriga ja gorgoneioni embleemiga keskel.

Kuna sõdalasevarustuses Athenal oli sarnasust pronksi-ajastu lahingujumalannana ja kindlustevalitsejannaga, on oletatud tema kreeka-eelset päritolu. Ateena linna kaitsejumalannana võitis ta Poseidoni ja rajas õlipuuviljeluse. Sõjakas Athena võitles ka gigantidega. Ta oli mitme kreeka kangelase, nende hulgas Diomedese, Odysseuse ja Heraklese kaitsja. Ta võitles Trooja sõjas kreeklaste poolel. Tööosavusjumalannana leiutas ta palju käsitööalasid ja kaitses neid.

Tarkuse- ja mõistusejumalannana kandis hoolt teaduse eest. Temalt kui muistse kaarikuvõidusõidu tundjalt õppisid inimesed hobuse ja vankri kasutamist. Ta õpetas ka laevade ehitamist, ketramist ja kudumist, leiutas flöödi ja rajas areopaagil kohtu. Tema pühadeks olenditeks peeti öökulli ka madu; pühaks puuks õlipuud.

Astroloogiliselt sümboliseerib asteroid Pallas mõtte loovat algust. See asteroid otsustati nimetada Athena epiteediga (lisanimega), et teda mitte segi ajada iidse linna Ateenaga. Hiljem avastati ka see asteroid, mida hakati nimetama kuulsa linna järgi Ateenaks. See väikeplaneet on mõõtmetelt jumalannanimelisest väiksem. Samas on nime kirjutusviisile vaatamata linna nimi ikkagi ka jumalanna nimi. Segaduste vältimiseks seostatakse väikeplaneeti Pallas jumalanna Pallas Athenaga ja väikeplaneeti Ateena geograafilise paigaga, iidse linnaga.

Üks mütoloogialugu jutustab järgmist:
Zeusile ennustatud, et tal sünnib esimese abikaasa Methisega poeg, kes teda kõiges ületab. Zeus kohkunud ära ja neelanud ennustuse täitumise vältimiseks raseda naise alla. Vägeva jumala pea hakanud aga sellest koledasti valutama. Ta palunud seppa, et too midagi tema päästmiseks ette võtaks. Sepp võtnudki. Löönud jumala pea sepavasaraga lõhki. Peast karanud välja täies sõjarelvis ja täiskasvanu mõõtu jumalanna Pallas Athena.

Pallas Athena – nagu loomise uus mõte, kes rajab endale teed isegi sellises mõttetus olukorras nagu oli tema sünd. Ta loob uue mudeli, kuid ei lõhu sealjuures ära vana mõtetekorraldust. Vana Zeusi pea sai pärast sünnitust terveks – see pole miski ime, tegemist ju vägevate jumalatega. Targa ja õiglase sõjajumalannana õpetas Athena rahvale vaidluste ja tülide rahumeelset lahendamist ning pani kehtima seadused. Ta kaitses kultuuri ja tööd, käsitööd ja kunsti.

Pallas esines ka ravitsejana, kui ta valmistas Gorgo Medusa (lohejuukseline naisolend) verest ravimit. Ühe kreeka müüdi versiooni järgi oli Medusa Tritoni järve ääres elavate gorgo amatsoonide valitsejanna. Ka Athena olla pärit selle järve ääres. Poseidon armatses Medusaga, arvatavasti vastu naise tahtmist, ühes Athena templis. Jumalanna vihastas oma preestritari säärase käitumise üle ning muutis Medusa kaunid juuksed väänlevateks madudeks, pilgu aga sääraseks, mis muutis inimesed kiviks.

Teise kreeka müüdi järgi on amatsoon Medusa Athena enda hüpostaas. Sellele viitavad tütarlaste pidustuste rituaalid. Athenat austati neil pidustustel. Seal toimusid niisugused võistlused, mis meenutasid muistset ülempreestrinna tiitlile. Neistki traditsioonidest leiab vihje jumalanna väga vana päritolu kohta.

Ühe järgmise legendi kohaselt võitles Athena sõbralikult oma õe Pallasega, kes oli merejumal Tritoni tütar. Zeus sekkus, hajutas oma egiidiga (kilbiga) Athena tähelepanu, nii et viimane tappis kogemata õe ära. Suurest kurvastusest võttis ta ka õe nime endale kanda ning võttis tema kujutise – Tritoni tütar Gorgo – oma turvise peale. Sellel kujul, mis on tuntud Palladiumina, on maagilised omadused, mis garanteerivad haavamatuse.

Astroloogilises kontekstis vastab lahingus võitmatu sõjajumalanna Jäära märgile. Kuna ta valitseb ka rahuläbirääkimisi ja kultuuri arengut, peegeldub siin eredalt ka vastasmärk – Kaalud. Omamoodi võib Pallast pidada Marsi harmoniseeritud naisväljenduseks. Rahva kaitsmisega sõja ajal väljendab Pallas mehisust, heroilisust, poliitilist aktiivsust ja enesekaitsekunsti. Erinevalt Merkuurist, kelle kujust võiksime leida kompromissi Jäära ja Kaalude vahel, ei sümboliseeri Pallas neutraalset teadvuse tööd, vaid iga inimese uut mõistuslikku maailmanägemust, kes seda vaid suudab luua.

Pallas horoskoobis näitab, millistes tegevusvaldkondades ja kuidas võiks enam ilmneda inimese loominguline intellekt ja võime isiklikult asju tajuda. Kunstnike jumalannana peegeldab Pallas sisekaemuslikku elutarkust, mis võimaldab näha asju tervikuna. Selline mentaalne kujund on perekond, millest sünnib loominguline alge nagu vili (suguvõsa).

Pallase kuju sümboliseerib meestega võrdset naist meeste maailmas. Priviligeeritud seisuse nimel eitab ta oma naiselikkust ja naiselikke juuri. “Mitte ema ei lasknud mul sündida. Ja ma kinnitan meeste ülemlikkust kõiges ning hoidun abielust, “ kinnitab Athena ühes komöödias.

Ka psühholoogiline Pallas nagu mütoloogia omagi võtab enesele ebanaiseliku sõjaka rolli, mis on seotud isa kompleksiga. Kunstiannete seisukohalt on see arendav, kuid inimestevahelistes suhetes tekib sugudevahelisel suhtlemisel teravaid vastuolusid või siis pakutakse näiteks abielus armastuse asemel sõprust. Positiivset küljest arendab Pallas muidugi intellektuaalsust ning lisab julgust naistele ja kunstikalduvusi ning tundlikkust meestele – Pallase kogemine ja tundmine võib anda mõlemile tervikliku maailmatunnetuse.

Pallasega on seotud hirmud, mis tulenevad isiksuse ilmutamisest, võidust ja edust (või nende puudumisest). Väikeplaneet Pallas märkides näitab erinevaid terviklikkuse tajumise viise ja reaalsuse omaksvõtmise võimalusi, mille kaudu avaldub loov mõistus; majades aga viitab neile valdkondadele, kus kasutatakse isiklikke loomingulisi andeid ja neile punktidele, kus hirm võib edukuse blokeerida.

järgneb...

reede, 10. august 2012

Jumalad töötavad taevas 6

Kuu täiendajad

Vahest on mu mõtteviis liiga julge ja järeldused astroloogia-teaduslikult vähe tõestatud, kuid pean nelja olulist asteroidi – Cerest, Vestat, Athenat ja Junot “Kuu täiendajateks”. See tähendab, et need neli asteroidi täiendavad isikuhoroskoobis seda informatsiooni, mida klassikalises astroloogias annab ainult Kuu.

Ceres

Astronoomiliselt on Ceres suurim asteroid Marsi ja Jupiteri vahelises asteroididevöös. Tema läbimõõt on 913 km. Väikeplaneetidest avastati ta esimesena, 1. jaanuaril 1801, järjekorranumbriks on tal seetõttu 1.

Mütoloogiliselt on Ceres muistne itali-rooma vilja- ja põllutöö jumalanna Proserpina (kreeka Persephone ehk Kore) ema. Cerese kreeka vaste on maajumalanna Demeter. Kui allilmavalitseja Hades (Pluto) kevadneiu (Persephone) kaasa viis, muutis ema Demeteri (Cerese) kurvastus kogu maa viljatuks. Siis korraldas Zeus asjad nii, et Persephone võis pool aastat viibida ema juures maa peal, teise poole mehe juures maa all. Nõnda tekkis põllumehe kalendrisse jaotus suvi-talv (suveööd, talveööd). Psühholoogiliselt kirjeldab see iidne lugu looduse rütmilist suremist ja taassündi, selle analoogia alusel psühholoogiliselt inimese eneseohverdamist tuleviku nimel.

K. Jungi meelest kirjeldab see müüt ema ja tütre vahelist igavest sidet, mis tagab (elu ja inimsoo) kestvuse ning järjepidevuse. Loo psühholoogiline dramatism seisneb selles, et ema, kes on tütart toitnud ja kasvatanud, peab temast loobuma teise, tema maailmast oluliselt erineva, maailma kasuks; leppima rusuva lahusolekuga selle nimel, et elu võiks jätkuda.

Laiemas tähenduses on Ceres looduse ümbersünni sümbol, inimühiskonnas juhib ta majandusprotsesse ja inimeste elukorraldust, kindlustab tsivilisatsiooni sujuvuse ja organiseerituse. Isikliku ohvri toomine sellesse protsessi väljendub kõige sagedamini isikliku töö panusena üldisesse töökatlasse.

Astroloogiliselt kirjeldab Ceres igapäevaelu toimetusi, tööd ja kasvatust sarnaselt Neitsi.märgile, mille valitsejaks teda asteroide tunnustavad astroloogid pakuvad. Asteroid Ceres vastutab horoskoobis töövõime, töö produktiivsuse ja selle rütmi ning tervise eest, samuti oskuse eest rakendada oma funktsiooni. Ta viitab sellele, milliseid tingimusi vajab inimene töö parandamiseks (Ceres Jääras – sõltumatus; Sõnnis – rahu ja mugavus; Kaksikutes – informeeritus jne.)

Kõige muu kõrval vastutab Ceres kasvatuse eest, näidates, milliste meetoditega on inimest kõige tõhusam kasvatada ja kus ta teisi kõige paremini juhendada oskab (Kaaludes – ilusate abstraktsete järeldustega; Kaljukitses – isikliku eeskujuga jne.) Ceres näitab vanemate ja laste vahelist sidet ja võib jutustada sellest, milliseid lootusi ja täitmata unistusi ema lapsele delegeerib (seda vaadatakse sünastriliselt). Ceres kirjeldab organismi elulisi protsesse ja äkilisi saatusepöördeid (elu keeriskohti) – sagedasti on ka surmahoroskoobis rõhutatud (võib.olla tähendab surm lihtsalt seda, et inimene on oma selle elu funktsioonid täitnud). Samuti reguleerib Cerese töö ja puhkeaja tsüklilist vaheldumist. Harmoonilise (ja tugeva) sünni-Cerese indiviid suudab korraldada tasakaalustatud tööelu ja tal pole perioode, kus kõik “põleb” või pudeneb käest.

Kuna asteroidid kirjeldavad seda, mis psühholoogilises mõttes toimub inimese psüühika ääremail, on nende uurimine süvapsühholoogiahuvilistele väga põnev. Ceres erinavates sodiaagimärkides näitab, kuidas erinevad inimesed töötavad ja milline on nende kasvatus.

Vesta
Astronoomiliselt on Vesta väikepalneet (planetoid, asteroid ) nr 4. Tema keskmine kaugus Päikesest on umbes 354 miljonit km (umbes 2,4 astronoomilist ühikut), läbimõõt 501 km. Vesta on heledaim väikeplaneet, mis soodsa seisu ajal olla nähtav isegi palja silmaga. Vesta avastati 1807. aastal.

Mütoloogiliselt on Vesta Rooma kodukoldejumalanna, kreeka vasteks on Hestia. Vesta on Zeusi (Jupiter) õde ja nagu Athena (Pallas Athena) ja Artemiski (Diana) on ta neitsilik jumal. Tema pole väljakujundatud isikupära ja ta ei etenda müütides mingit erilist osa. Vesta on saladuslik ja silmatorkamatu, kuid mütoloogias sama hädavajalik, kui tuli inimelu püsimiseks.

Kui Ceres on asteroididest suurim, siis Vesta on neist eredaim. Päikesevalgus peegeldub hästi asteroidi vulkaaniliste mägede pinnalt. Vulkaaniline tegevus ning selle põhjus – taevakeha sisemine kõrge temperatuur, tekitavad tõelist hämmingut: kuidas suudab nii väike keha keset külma kosmost säilitada sellist sisemist tuld ja soojust?

Mütoloogiline Vesta, Saturnuse vanem tütar otsustas jääda neitsiks ning võttis endale missiooni – säilitada, kaitsta ja valvata igavest püha tuld. Vesta kui kodukolde jumalanna ja üks penaatidest – on Rooma rahva ja soo (s.h. sündimise) kaitsja. Riikliku kaitsja roll seob teda Kaljukitse, koduhoidmine aga Vähi-märgiga. Vesta on see tuli ning see põlemine, mis toetab ja säilitab elu. Kaljukitse ja Vähi vastuolu leiavad kompromissi sellisel kujul, mis on olemuslikult sarnane Neitsi-märgile.

Astroloogiliselt on Vesta nagu Saturni naiselik hüpostaas (kolmainsuse üks palgetest), mis tasakaalustab Kuu vastandlikku mõju: ta sümboliseerib inimese isiklikku ettemääratust, tema pühendumist missioonile ja ka oma eesmärkidele kindlaks jäämist (ustavust), ohverdamist õilsate eesmärkide (ülesannete) nimel. Suunates energia ühte punkti, kõrvaldab Vesta üleliigse. Seejuures on ta vähemalt sama fanaatiline ja karm kui Saturn ning valmis kõike altarile tooma.

Vesta sümboliseerib elujõu rakendamist mõne teise eesmärgi, võimalik, et vaimse, nimel: seda mõtet väljendab suurepäraselt tema kõrgendatud seis Skorpionis. Sellist seisu võib sageli seostada seksuaalsete hirmudega ja freudistliku kompleksiga “laps vaatab maailma läbi ema silmade”: Vesta ei lase lapsel emast lahku kasvada ja on see isiklik, mis seob meid Suure Maaemaga.

Sodiaagimärkides näitab Vesta neid valdkondi, mis soojendavad inimese hinge, valdkondi, kus ta on võimeline hästi kontsentreeruma, kus ta on võimeline teadvustama oma ülesannet ning sellele ka pühenduma. Vesta märkides näitab 12erinevat tüüpi, kuidas mobiliseerida ja fokuseerida energiat, s.h. ka seksuaalenergiat. Astroloogilistes majades viitab Vesta valdkondadele, kohustustele või pühendumistele. Ta näitab ka seda, millest meil on vaja loobuda, et täita oma elueesmärki.

järgneb...

esmaspäev, 6. august 2012

Jumalad töötavad taevas 5

Kuu lugu

Kuu, nagu mineval korral vaadeldud Päikegi kuulub mütoloogiliselt vanemaisse kihistusisse. Hästi lihtsalt öeldes tähendab see seda, et Kuu kui mütoloogilise tegelase jälgi ajada on raske ning temaga seostatud tegelaste hulk on tülikalt lai. Hulgaliste austamisaastate jooksul on Kuu korjanud palju kummardajaid ning kummardajad on omakorda Kuust palju tegelaskujusid, legende ja lugusid. Miks võiks olla lihtsam, kui kõik nad järjest ette võtta ja üles lugeda? Mõne hellenismiajastu kangelasega ehk kõlbakski nõnda käituda, kuid Kuud ja Kuuga seotud asju katab alati saladuseloor ja nii mõnigi lugu algab samast, kus lõpeb – saladusest, mida pole asjasse pühendamatutele lubatud jutustada. Mõningaid lugusid ja nimesid on siiski võimalik erinevatest allikatest noppida.

Selene (Luna)

Seleneks on kutsutud päikesejumala (Heliose, rooma – Sol`i) õde ning teda on austatud kui kuujumalannat. Roomas kutsuti sama jumalannat Luna`ks (tema järgi on hulk indoeuroopa keeli endale sõnatüve hankinud, millega tähistada nii taevakeha kui kalendrikuud).

Selene nimena on kasutusel ka astroloogide keeles, kuid tähistab tavaliselt Valge Kuuna tuntud fiktiivset punkti horoskoobis. Valge Kuu kannab eneses Kuu parimaid omadusi, hoiab ja kaitseb kui kaitseingel. Astroloogias on Valge Kuu vastandiks Must Kuu, samuti fiktiivne punkt, kuigi mõlemat (nii musta kui valget) arvutatakse Maa kaaslase Kuu liikumise järgi. Must Kuu kannab Kuu halvemaid omadusi ning toob nii inimestest kui sündmustest välja varjatud negatiivsuse. Seda Kuud kutsutakse astroloogias ka Lilit`iks. Mütoloogia-Lilit on aga suhteliselt tundmatu, eriti antiiklugudes.

Selenet jumalannana iseloomustab antiikseis arusaamistes pidev kõikumine hea ja kurja vahel, valguse ja pimeduse piirimail. See on ka täiesti loomulik, sest taevas uitav kahvatu valguskogu käitub sarnaselt – kord piilub laia laternana paksemategi kardinate vahelt tuppa, paistes öö valgeks kui päeva, siis jälle kahaneb kahvatuks sirbiks või kaotab mõnel ööl sootuks, jättes öö pilkasse pimedusse.

Jumalanna Selenest jutustab üks 3. sajandi kreeka poeet umbes säärase loo:
Elanud kord kuulus kuningas või olnud ta jahimees (selles küsimuses pole poeetide seas üksmeelt). Üksmeelel on nad kindlalt selles, et kauni noormehe nimi olnud Endymion ja ta pidanud lamburi auväärset ametit. Saatuslikuks aga ei saanud noorele mehele mitte tema amet, vaid imekaunis välimus:

Kord lambur Endymion puhkas karjamaal,
Kuu-emand Selene seal märkas noorukit
ja armus, tuli alla taevakõrgusest,
et noormeest kires emmata ja suudelda.
Noor lambur aga igavesse unne jäi,
mis õnnis, magus headest unenägudest.”

Uinudes ei märganudki kaunis noormees tema kohale kummarduvat hõbedast ilusat emandat. Nõnda ta magavatki igavest und ja kaunis jumalanna Selene käivat teda täiskuuöödel embamas ning suudlemas. Aga räägitakse ka, et see tunne pidi tooma Selenele ainult valu ja vaeva ning rohkelt ohkeid ja igatsust. Just selline olla Kuu armastus.

Selles loos on ilmselge vihje Kuu seotusele unega. Tunda on ka kuuliku armastuse hoolitsevust ja muretsemisele kaldumist. Ometi on raske mõista jumalanna säärast käitumist. Kuid seegi on kuulik omadus – kas teie tunnete mõnda Vähi-märgi esindajat, kelle tunnetest te aru saate?

Artemis (Diana)

Nagu Heliose kultuse hääbudes kandusid tema jumalikud ülesanded Päikese valitsejana nooremale ametivennale olümpolasele Apollonile, nõnda sokutas Selene oma ülesanded Apolloni kaksikõele Artemisele. Eks siin olnud muidugi ka inimeste meeled mängus, samuti kultuuriline areng ja ühiskondlikud muutused.

Astroloogilise Kuu mõistmisel pole Artemis jumalana eriti oluline. Kui, siis neile, kes on pühendunud asteroidide uurimisele või tunnevad huvi Hamburgi koolkonna astroloogiliste süsteemide vastu. Ometi on Artemis mütoloogilises mõttes niivõrd huvitav tegelane, et väärib kindlasti tähelepanu.

Artemis oli Apolloni kaksikõde, Zeusi ja Leto tütar ning üks kolmest Olümpose neitsi-jumalannadest Hestia ja Athena kõrval.Ta oli kõrgeim kütt, kuid hoolitses loomade ning metsaelu eest – et keegi ei tapaks viimast looma-lindu, ega asjatult. Tema eriline hool kuulus noortele loomadele. Mõnikord ka noortele tütarlastele. Samas teatakse aga rääkida, et kui mõni tütarlaps kaduma on läinud, tabas teda kindlasti Artemise hõbedane nool – ju siis kaduja eksis kuidagiviisi kättemaksuhimulise jumalanna seaduste vastu.

Hilisemates poeemides samastatakse Artemist Hekatega (v.t. edaspidi). Kolmenäolise jumalanna kohta öeldi: Selene taevas, Artemis maa peal ja Hekate allilmas. Artemisele oli pühendatud küpress ja kõik metsloomad. Tema erilise armu all oli põder.

Hekate

Vanuse poolest pidanuks tegelikult alustamagi Hekatest, sest tema mütoloogilisse kujusse on peidetud varasemad uskumused ning suhtumine Kuusse. Kuna aga oma särk on ihule alati lähemal, on loomulik, et astroloog tunneb esmalt huvi selle tegelase vastu, kelle nime taevakeha kannab. Tänapäeva astroloogia seostab Hekatet peaasjalikult kuu loomisega – need inimesed, kes on kolm päeva enne kuni kolm päeva pärast kuuloomist sündinud, on Hekate mõju all. Siinkirjutajale on see jumalanna eriliselt armas, sest tema horoskoobis on üsna täpne kuuloomine kirjas.

Niisiis on Hekate kreeka mütoloogias hämaruse, öiste nägemuste ja võlukunsti jumalanna. Titaanide tütar – seega kuulub jumalate vanemasse põlvkonda. Ta sai Zeusilt võimu mere ja maa saatuse üle. Uraan kinkis jumalannale üüratu jõu. Muistne maajumalus Hekate säilitas oma positsiooni nii jumalate kui inimeste seas ka pärast olümposelaste võitu titaanide üle, kui teised vanemad jumalad ja titaanid vangistati või saadeti maapakku. Peajumal Zeus isiklikult hindas teda väga kõrgelt ning tavatses temalt sageli nõu pärida. Ju jumalanna püsimajäämine sõltus sellestki, et ta oli lihtrahvale vajalik, kuna kuulus nende jumaluste hulka, kes aitasid inimesi nende igapäevastes töödes ja toimetustes.

Nagu hiljem Artemis, nõnda valitses Hekategi jahipidamise, karjakasvatamise, hobuste aretamise ja inimeste ühiskondliku tegevuse (näiteks: kohtupidamise, rahvanõukogu töö, spordivõistluste ja sõjategevuse ) üle. Samuti kaitses ta lapsi ja noorukeid. Öise hirmuäratava jumalannana, kes kandis käes leegitsevat tõrvikut ja juustes madusid, tegeles Hekate ka nõiakunstiga. See osa tema ja tema kummardajate tegevuses on ülimalt salastatud ning neid erilisi rituaale mõistsid toimetada üksnes vähesed väljavalitud.

Kuujumalanna nõiakunstioskused aitasid Medeial saavutada argonaut Iasoni armastust. Tema õpetuste järgi segatud nõjajook mõjus noorele kangelasele tõhusalt. Armastusega tegeles Hekate meeleldi. Tema erilise kaitse all on aga hüljatud armukesed ja südamevalu kannatavad armastajad.

Üldiselt on Hekate kujus tihedasti kokku põiminud Olümpose-eelsete jumaluste ktoonilised-deemonlikud jooned, mis ühendavad kahte maailma – elavate ja surnute oma. Pimeduse ja kuuvalguse jumalanna on ta lähedane Selenele ja Artemisele. Hekatet võib lugeda Artemise öiseks kehastuseks, sest temagi on jahipidaja, keda saadab koertekari, kuid Hekate jaht on sünge, pime ja hämar. See on öine jaht surijate, haudade ja ülihirmutavate kummituste keskel. Seda viimast arvati üha sagedamini just hilisemal ajal, kui hekaateliku tarkuse mõistmine taandus ning uued kultuuri- ning religiooniarengu suunad ei jätnud inimestele aega sukelduda alateadvuse mõõtmatuisse saladuisse. Oma elujõulisuse ja maa-armastusega on Hekate lähedane ka viljakuse jumalannale Demeterile ning allilmavalitseja Persephonele.

Roomlased austasid Hekatet sageli koos “kolme tee jumalannaga” (Trivia). Hekate skulptuurid seisid teelahkmel ja teeristides ning teekäijad tõid kujude juurde ohvriande. Hekate mütoloogiline kuju ühendab eneses kangelaste maailma ja arhaililise demonismi maailma. Hekate on seatud inimeste teenistusse, kuid sageli asetab heroline mõtteviis ta otsesesse seosesse tumedate jõududega. 

järgneb... 

reede, 3. august 2012

Mida pakub aasta 2012 - august


15. augustil on Marsil ja Saturnil täpne ühendus (24 lib). Vanaaja astroloogid pidasid seda kindlaks märgiks, millele järgneb impeeriumite kokkulangemine või mõne riigikorra suur muutus. See oli pahaks endeks ka valitsejatele. Tänapäeval siis ühendus aktiveerib poliitilisi mänge.

Eelmine Marss-Saturn ühendus oli 2010. aasta juuli viimastel päevadel null Kaaludes. Samaaegselt tegid nad opositsiooni Uraaniga: Moskvas nurjati võimalik lennukikaaperdamine, Vene kohus tõkestas pääsu You Tubesse, põdur Põhja-Korea liider Kim andis troonipärijale üle oma maise vara, kuumalaine Euroopa riikides, suur torm Ida-Soomes ja Peterburis, ulatuslikud metsapõlengud Venemaal, toimus mitmed lennu- ja laevaõnnetusi. Jällegi Marsi printsiibid tegutsesid. Sellele aitas kaasa Saturn-Uraan vastasseis ja kvadratuurid Pluutoga.

Harilikule kodanikule ei too nüüdne Marss-Saturn ühendus ka rõõme. Suureneb kriminaalne oht. Kolmekordselt peaks suurendama tähelepanu oma vara hoidmisel ja valdamisel. Liikluses võib enam tulla avariisid. August on üks puhkusekuudest, inimesed on kodudest eemal, sõidavad palju ringi. See kõik on ahvatlus kurjadele, keda huvitavad tühjad korterid, pargitud autod koos seal nähtavate asjadega.

Tervises võib see ühendus väljenduda krooniliste haiguste ägenemisega, eelkõige puudutab see luustiku ja liikmeid, nende haigusi. Samuti on hambad need, mis siis võivad rohkem probleeme tekitada. Inimene võib tunda suuremat väsimust, jõuvarud on piiratud ja tegutsemine vaevaline.
Peale 20-dat kuupäeva on sõlmedel kvadratuur Päikesega, sageli on siis olnud tugevamaid maavärinaid.

Muret teeb asjaolu, et Marss sisenedes Skorpioni teeb Iisraeli kaardis varsti ühenduse AC-ga ja hakkab liikuma riigi I majas. On ju pidevalt õhus Iisraeli ja Iraani suhete üsna pingeline seis. Ja kui Uraan aktiveerib Iraani kaardi Kuu, siis??

Lõunasõlm siseneb Sõnni 31. augustil 2012. ja vastavalt siis Põhjasõlm Skorpionisse. Siis energeetilises osas me tunnetame jõu ja väe puudujääki. Vaimses plaanis teravduvad sellised pahed nagu ahnus, alatus ja kadedus.
Lõunasõlm märgis viitab sel momendil nendele aladele, kuhu ei maksaks panustada jõudu ja vahendeid. Sest tulemused on sageli palju nigelamad, kui ära kasutatud jõud, mis sinna panid. Lõunasõlmega kaasnevad üsna tihti kaotused. Eriti aladel, mis inimesel on olnud kõige südamelähedasem ja ta on selles rohkem kinni.

Lõunasõlm Sõnnis ütleb, ärge püüdke säilitada seda, mis on saavutatud üle jõu käiva ränga tööga.? Tuleb tegeleda teiste probleemidega ja finatsküsimustsse suhtuda filosoofiliselt. Mitte ainult leiva ja meega määratakse ära inimese tulek Maale oma ülesannet täitma.

Augustis on Kuuloomine 17-l kell 18.55 26-s Lõvi kraadis ja teeb sekstiili Marss-Saturn ühendusega ja kvadratuuri Musta Kuuga. Veenusel opositsioon Pluutoga. Tähelepanu tuleks pöörata oma raha seisudele ja kursis olla valuuta kurssidega.Igasugused avantüürid ning mahhinatsioonid rahaga ei lähe läbi.

Augustis mälestavad filmifännid Marilyn Monroed 50. surma-aastapäeval. Ja õnnitlevad Bambit 70. sünnipäeval. Londoni paraolümpial võistlevad puuetega sportlased. Toimub maailma uhkem purjeregatt Wighti saarel Cowes Week. 

järgneb...