esmaspäev, 27. august 2012

Mida pakub aasta 2012 - september

September

Mis mõtteid siis septembri seisud tekitavad ja mida neist arvata.
Kuu algab Merkuuri ja sõlmede kvadratuuriga ning Veenuse ja Saturni kvadratuuriga. See jätab oma pitseri koolialgusele ja edasistele hariduses esilekerkivatele probleemidele.Haridusministeerium tuleb välja uute seaduste ja muutustega, vähemasti tehakse nende seaduste väljatöötamisega algust.See lõputu reformimine pärsib tugevasti kogu süsteemi tööd. Kuidagi ei jõuta hakata kehtivate reeglite järgi tööle, kui juba jälle on vaja alluda uutele seadustele. Selline asi ei saagi head vilja kanda, kui ei anta piisavalt aega süsteem korralikult tööle saada. Meil käib see reformimine igas vallas. Tundub, et reformitakse reformide eneste pärast, mitte selleks, et neist ka kasu oleks.Üks link, mis selgelt viitab “sõda” kooliasjus: http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/looming-pohikoolide-eest-algab.d?id=64859240

Teisalt jällegi kvadratuurd panevad ametiasutusi tööle, otsima paremaid lahendusi. Kvadratuuride ilme ongi kahesugune, nagu aspektidel üldse, nad loovad takistusi, et neid saaks siis uute lahendustega ületada ja positiiv nende juures ongi see tegutsemisele suunamine ja “sundimme”.

Kolm päeva enne augusti lõppu vahetavad sõlmed märke. Põhjasõlm suundub Skorpionisse ja vastavalt siis Lõunasõlm Sõnni.Oluliseks tuleks lugeda ka Musta Kuu ja Lõunasõlme lähenemist üksteisele. Täpne ühendus tuleb 8. septembril. Mineviku mustad varjud kerkivad uuesti pinnale. Oktoobris jõuab Must Kuu riigi Jupiterile, võimalikest tulemustest aga lähemalt juba oktoobri ülevaates.

Kuu algul teeb transiitne Marss kvadratuurid algul 1918.a. Neptuunile ja seejärel paar päeva hiljem Saturnile. See võib päevavalgele tuua mõne kahtlase tehingu, võimude poolt (ehk salajane läbirääkimne uue Nord Streami gaasijuhtme paigaldamise asjus), võidakse seletada, et rahvas eksib välispoliitika suhtes oma järeldustes (Kreekale laen), on eksiteel (Neptuun valitseb riigi kaardis DC-d). Kvadratuur Saturnile nõuab tasa ja targu tegutsemist, väärtpaberite börsil on tagasihoidlik periood. Samal ajal liigub Marss riigi kolmandas majas, see aktiveerib kogu maja valdkonna – meedia, lähinaabrid, koolisüsteem, transport, avalik arvamus.

Tasakaalustavaks oleks kuu algul Marsi trigoon riigi Päikesega.Samuti on riigi Neptuun-Saturn Uraani trigooniga seotud, mis annab võimaluse pikemateks uuendusteks. Arvan, et kiidetakse heaks pea kõik euroliidus vastu võetud otsused ja määrused, mis siis, et rahvale need ei meeldi.Eriti need, mis seotud finantsasjadega. Uraani trigoon Neptuuniga toob kaasa meie meditsiinisüsteemis teatud korrektiivid.Protsess on pikaajaline ja tulemused selguvad palju hiljem.

Septembri lõpus teeb Jupiter kvadratuuri riigi AC-le.See on üldiselt positiivne seis kuid sisaldab ka karisid.Esimese maja alla käib riigi kaardis rahvas tervikuna ja riigi siseasjad. Kuna kuu teine pool langeb kokku mitmete teiste oluliste seisudega (Ur kvad. Pl), siis on muster üsna keeruline ja midagi lähemalt prognoosida raske. Võtame asja rahulikult, mis tulema peab, see ka tuleb.

On ka palju positiivsema väljundi võimalus, Jupiter trigoonis riigi Veenusega. Milles see aga end ilmutab, kas hindade ohjeldamatus tõusus (Veenus valitseb II ja VIII maja) või siis hinnad stabiliseeruvad või isegi natuke langevad ja Jupiter ehk ei liialda selles.Jupiter on oma pagenduse märgis ja seepärast võib temalt ükskõik mida oodata.Trigoon on ennegi selliselt end ilmutanud, et hea kõrval on liialdused mängus.Varsti saame näha ja tunda.

Huvi peaks pakkuma Jupiteri tagasiliikumine riigi MC-le, see saab olema aasta lõpus. Eelkõige puudutab see valitsust. Oletada võiks, et mõni valitsuse liige vahetatakse välja, justiitsminister näiteks, Jupiterile allub antud ala. On ju tema praegu uurimise all ja varsti ehk ka kohtu ees.

7. septembril on Kuu apogee, siis on meie kaaslane kaugemas oma orbiidi punktis Maast (404 tuhat km). Perigees on Kuu 19. septembril (365 tuhat km).

7-8. sept. teeb Päike kvadratuuri Jupiteriga ja 8. sept. on Kuul kohtumine Jupiteriga. Päike aktiveerib Jupiteri kõik printsiibid. Päike kui objektiivne reaalsus muudab Jupiteri tegutsejaks. See, mis Jupiteril on liiga hea, võib muutuda vähem heaks. Lisaks on ka Merkuuril sama aspekt, mis võib üleküllastada infotulva.Muutatused transpordi ajakavas (seda küll tehakse igal sügisel, sõltumata taevaseisudest), liigne agarus teha ümber liikluse korraldus (see juba augustis sai alguse – bussiridade lisamine)

Kahe tuleplaneedi kvadratuur ei tohiks siiski liiast halba tuua, ta pigem paneb mõlemad planeedid tegutsema.Jupiter liialdab infoga aga Päike tahab täpsemat ja konkreetsemat info analüüsi. Siin on nende kahe planeedi konflikti alge. 18.sept. pöördub Pluuto ja muutub direktiivseks.

See Päike-Jupiter kvadratuur on nende omavahelise tsükli esimene kvadratuur. Algas tsükkel Päikese ja Jupiteri ühendusega selle aasta mais. Siis loodud tingimused panid aluse uute ülesannete ja lahenduste otsimise. Kui seda ei tehtud, siis nüüd kavdratuur toob välja need kitsaskohad, millega tegelemine on jäänud loiuks ning “sunnib” tegutsema. Kui Päike hakkab jõudma opositsiooni Jupiteriga (nov.algul), toob ta veel jõulisemalt välja vajakajäämised ja senise töö tulemused.
Septembris kordub Uraanil täpne kvadratuur Pluutoga (19.09). Kõik, mis varem ühiskonnas pingeid tekitas, tulevad nüüd uuesti teravalt päevakorda. Seda nii maailmas kui meil. Midagi kindlasti muutub, teisiti ei saa see olla, sest oleme muutuste perioodis. Kogu kardinaalne rist on töös ja pinges. Selle risti käivitab liikuv Kuu, mis kardinaalseid märke läbides paneb tööle kogu risti.Sel ajal võivad lahti pääseda ja toimida sündmused, mille põhjus ulatub varasemasse aega. Kõik need tulistamised, õnnetused tulirelvadega, finantskeerukused ja palju muud on seotud selle pikaajalise kvadratuuriga.

Ka meie valitsus satub pinge alla. Päästjad, politsei- ja sõjavägi hakkavad suuremat töötasu nõudma. Ehk ärkab ka ametühing. Päästjate-politsei jt. esimesed nõuded ilmnesid juba augusti lõpus. Marsi liikumisega Skorpionis need tahtmised ja nõudmised tugevnevad veelgi. Valitsus jätkab ebapopulaarsete otsuste tegemist, mis ei ole töörahvale kuidagi meeltmööda (Neptuun valitsuse kaardis jõuab tagasi oma kohale).Rahvas on senisest valitsuse koosseisut väsinud ja tüdinenud.

Marss, jõudes Taasiseseisvmise horoskoobis (1991) Pluutole, tugevdab neid nõudmisi veelgi. Võimalik on meeleavalduste ja rahvamiitingute tekkimiseks. Ohuks on ka suuremat sorti õnnetused, on selleks siis tulekahjud või suurem õnnetus, mis seotud politsei, sõjaväe või kriminaalsete teguritega. Võimatu pole mõni mõrv, mis leiab meedias suuremat kajastamist. Tuliseks läheb Riigikogus uue riigieelarve arutelud ja debatid. Nii nimetatud Tallinna “vabastamine” (22.sept.) Punaarmee poolt langeb ka Marsi ja Pluuto ühenduse aega.Ühendus tähistab võimuvõitlust. Positiivne selle juures on energiline tegutsemine probleemide lahendamisel.Paljutki mis võib juhtuda, kui Marss ja Pluuto horoskoobis koos on.

Üheks näiteks, kui transiitne planeet jõuab riigi mõnele planeedile, võiks näiteks tuua 16. aug. juhtunud traagiline asi kui hukkus mereväe tuuker. Päevaseis oli selline, et Marss oli just ületanud Saturni. Riigi mõlemas kaardis on ka mitmeid viiteid.1991.a. omas on Merkuur täpselt opositsioonis Estoniaga, Veenus opositsioonis Kuuga. 1918.a. Kaardis on Päike riigi Kuul, Kuu ise riigi Saturnil, olles ületanud Neptuuni. Ja Merkuur Neptuunil.

Pea alati on nii, et kas transiitsed on koos ja õnnetus käes või siis teevad transiitsed riigi kaardis päris olulisi aspekte.Mingi sündmus pea alati on sellega kaasnenud, nii head kui vähem head.

Raske sügis ootab ees ka peaministrit, tema Päike Kaaludes jääb transiitse Pluuto meelevalda. Samuti jätkub Uraani opositsioon nataali Päikesele ning Neptuuni opositsioon Kuule. Peaministri Marss jääb ka transiitse Jupiteri pinge alla, samal ajal ka nataali Jupiter. Pluuto kvadratuur Päikesele tekitab võimuiha. Kümne küünega hoitakse sellest kinni. Kuni järgmiste valimisteni (2015) ta oma kohast vabatahtlikult ei loobu.Kui aga sunnitakse, siis kaugete planeetide aspektid nataali planeetide suhtes selle ka ellu viivad.

Siin võib ära tuua ka selle, et Venemaa presidendil samuti Pluuto hakkab pingestama nataali Päikest. Kõigil, kelledel on Kaalude esimeses osas mõni planeet või horoskoobi tähtis punkt, nendel hakkab ja osadel juba töötab Pluuto kvadratuur. Meie presidendil hakkab toimima esmaselt Marsi üleminek üle tema kolme planeedi, mis asuvad Kaalud/Skorpion piiril. Oma järge ootab Saturn, mis siis lähiaastatel lülitab töösse need kolm planeeti (Neptuuni, Marsi ja Saturni).

Tallinna linnapea teeb mingi ootamatu otsuse või pöörde oma tegemistes, seda siis kui transiitne Uraan ületab tema nataali Põhjasõlme. Tagurdav Uraan jõuab sõlmele oktoobri viimasel päeval ja uuesti jõuab Uraan sõlmele 2013.a. jaanuari kolmandal nädalal.Miski oluline otsus, mis puudutab teda ennast, kindlasti tuleb. Järgmine aasta on ka kohalike omavalitsuste valimise aasta, seda sügisel. Kuidagi on Uraan ja sõlm sellega temal seotud.

Linnapeal on Uraani kvadratuur Uraanile ära olnud ja see tähistab suuri muutusi elus ja see näitab kriisi. Ja paistab, et see kriis on üsna sügav. Tema populaarsuse langus, kohati ebaadekvaatne ning imelik käitumine ja vastuolud pea kõikidega on samuti sellega seotud. Ta peaks endalt küsima, kas ikka kõik, mis teinud, on see mille poole ta püüdis ja saavutada tahtis ning millised olid vead, et pole saavutanud seda, mis mõttes ning plaanis oli. Mida arvata sellisest seisust tema nataalis, kus Päike on konjunktsioonis asteroid Lie`ga (vale)?

Rahandusministeril jätkub tema ebapopulaarsuse aeg, ka temal liigub Uraan sõlmel, seda aga Lõunasõlmel. Tema põlvkonna inimestel (1959) Neptuun teeb opositsiooni Pluutole. Ja isikuplaneetides jääb Veenus Neptuuniga vastasseisu. Sõlmed on temal ka praegu pingestatud Pluuto poolt kvadratuuri näol.

Presidendi, peaministri ja linnapea seisud on paljuski põlvkondlikud. Nii, et need seisud puudutavad kõiki, kes neil aegadel sündinud on ( 1953,1956 ja 1950). Kui tavaiskul need transiidid puudutavad tavaliselt isiklikku elumuutusi siis ühiskonna tippudel peale isikliku elu puudutavad nad ka laiemalt riigi juhtimisega seotud seiku.

järgneb...

Kommentaare ei ole: