laupäev, 30. august 2014

Kõrgem sodiaak - 5Ronk – 22,5 lib – 7,5 sco. Võtmeplaneet Neptuun. Ta on õigluse kordasaatja, õiguse mõistja.  Kui inimene aktiveeritud märgiga lakkab austamast maailmakõiksuse seadusi, kõrgemaid õigusi, mõistab omakohut – siis ta satub hirmsasse lõksu, hukutab ennast ja oma ümbritsevaid. Eredaks näiteks oleks maniakk Tsikatailo (väljendunud Ronga märk nataalis), kes tappis kümneid naisi, olles kindel, et puhastab maailma kurjusest ja hävitab prostituute, vargaid jt. pahelisi naisi.
Sõltuvalt sellest, milline on isiku vaimne tase, võib formeeruda erinevaid inimtüüpe, kes sündinud Ronga märgiga. Ronk on kahesuse (duaalsuse) sümbol ja märgi esindajad on ka seda. Rongaga alati seostub kraaksumine ja selle märgi inimene tõesti kraaksub, tema sõnadel on suur kaal. Sageli on märgi esindajad head oraatorid. Halvimal juhul nad tekitavad oma rääkimisega tuska, hirme, on halva ettekuulutajad. Ta võib küll omaarust heade kavatsustega olla, kuid kutsub esile häda. Oma kraaksumisega ta materialiseerib negatiivseid mõtteid, kutsub teisest maailmast kohale lõhkuvaid jõude ja provotseerib arengu kõige kehvema stsenaariumi järgi. Ronk võib ellu viia „karuteene“ – tahtis kärbse teise pealt ära ajada ja lõi teist nokaga nii, et pea lõhki. Tahtis head aga välja kukkus kehvasti. Selle märgi omanikele on see vägagi omane, kui ta vaimselt pole edasi liikunud, pole teadvustanud oma jõudu, ei ole õppinud kontrollima oma mõtteid ja ütlemisi.
Ronga märgi all sünnivad ka pealekaebajad. Nad püüavad ära kasutada teiste prohmakaid ja sellega omaarust taastada õiglus. Märgi esindajatele on antud võimalus teoks teha õiglane otsus, olla otsuste täideviia aga sellega nad võivad minna üle piiri ja jõuda äärmusteni. Kurjuse süsteem püüab selliseid inimesi ära kasutada timukatena, kes on endale võtnud õiguse olla teiste inimeste üle kohtunik. Kõige hullemal juhul võib selline inimene muutuda sadistiks. Selliseks oli  maniakk Tshikatailo, kelle horoskoobis Ronga märki sattus Päike, Kuu ja Must Kuu. Ta ise andis andeks oma patud, nimetas end puhastajaks ja õigustas oma kuritegusid sellega, et likvideeris ühiskonnast ära prostituutide ja varaste rämpsust.
Selle märgi all sünnivad saatuslikud naised, kelledele on omane võrgutamine ja magneetiline külgetõmme. Nad kasutvad ära meeste nõrkuseid naiste suhtes. Seepärast on meestel kohtumine sellise naisega seotud tema sisemise südamiku tugevuse, väärtushinnangute ja vastupanuga, oskusega end kontrolli all hoida. See on hinge kontroll kahesuse üle, kontroll kurjuse viiruste vastu. Sageli selle märgi esindajatel on muusikalisi andeid, nende hulgas on palju heliloojaid ja lauljaid. Nii on märk väljendunud rohkem või vähem -  Johann Strauss jun., Imre Kalman, Gilbert Becaud, Madonna, Michael Jackson, Britney Spears jt. horoskoopides.
Mitte ainult naistel vaid ka meestel, kes sündinud Ronga väljendunud märgiga, on indiviide, kes on võimelised hävinguks, kui neil on kahesus, nõrkus ja segadus teha vahet Heal ja Kurjal. Selle märgi esindaja võib käituda kui rästik, kes ootab saaki, et see alla neelata. Selline inimene käitub kui timukas ja tõmbab magneetiliselt ohvri oma poole. Timukas ja ohver – see on ühe medali kaks poolt. Inimene võib käituda mõnes olukorras kui ohver ja teises kui timukas. Paljud sadistid on olnud varasemalt isiklikus elus tuhvlialused, nagu Tsikatailo, kes oli argpüks ja tuhvlialune. Kujund timukas-ohver – see on kõige hullem variantidest.
Parim, mis on Ronga märgi väljendus, on seotud tarkuse ja prohvetlikusega. Kusjuures Ronk esindab mitte ennast vaid kui Mithra sõnumitoojana, õigluse, kahe maailma sõnumitoojana. Talle on antud välja kuulutada saatuse kohtuotsus. Kui Ronk täidab oma märgi ülesanded, siis temale ei mõju mingisugused viirused, ta ei karda midagi, isegi surma. Tema jõuväljas olles teised samuti saavad kaitse, ei ole haiged. Selline Ronk adopteerub ka kõige raskemates tingimustes ja tunneb selles end hästi.Ta on sanitar, ekoloog ja tervendaja. Mida rohkem ta teostab maailma puhastab mustusest, seda rohkem saab ta jõudu ja elab kaua.
Esindajad: M.Luther, A.van Lewen, A.Nobel, C.Bernandt, I.Kalman, G.Beco.

Karjane – 22,5 vir – 7,5 lib. Võtmeplaneet Uraan. Tema karjatab mitte tavalisi loomi vaid meie sisemisi hingeloomi: instinkte. Kui Karjane allub, läheb kaasa oma kirgedega, siis ta hukutab end. Tema elu ülesanne on rasketel minutitel, ülemineku momentidel aidata inimestel õiget suunda leida, mitte alluma hirmudele, hoiduda karja instinktist eemale. Karjane ei tohi sulanduda üldisesse massi, tegutseda nagu inimmass seda teeb. Kõrgema tasandi Karjane peab olema juht, õpetaja, guru. Viima massid välja tupikust.

Madalamal astmel Karjane võib ta olla valeprohvet, pime juht, kes viib massid kuristikku. Kui Karjane ei võta endale kohustust, keeldub oma kõrgemast missioonist, siis võib muutuda karja üheks halliks osaks. Ta ise vajab juhtimist, õpetajaid. Kui ta vaimselt ei ärka, on pime oma alateadvuses, muutubki üheks osaks massist. Ta on norija, paanika tekitaja, provotsseib kaklusi. Meeldivad igasugused miitingud, nakatab teisi negatiivsusele, ässitab vastuhakule ja mässamisele. 

Karjane peab olema vaimne juht. Tema missioon on kindlalt teha vahet Hea ja Kurja vahel, anda teistele kätte õige orientatsioon. Tal on võime formeerida idee, mis ühendab inimesi ja viib edasi tulevikku. Et seda kõike ellu viia, tuleb Karjasel taltsudada oma alateadvuse sisemine loomalge.
Esindajad: Confucius, G.Potjomkin, K.Tshernenko, Ibn Sina, C.Zeiss, H.Wells, S.Lem, W.Faulkner, M.Mastroianni.

kolmapäev, 27. august 2014

Kõrgem sodiaak - 4Drevo (Puu) – 22,5 sag – 7,5 cap. Võtmeplaneet Jupiter. See on inimesi ühendav sümbol. See on meie geneetiline mälu, sakraalne ilmaruum, kus on elus kõik, kes kunagi Maal eksisteerisid, nii varasematel aegadel kui ka nüüd ja ka need, kes tulevad meie asemele. Selle märgi järgi peab inimene endale teadvustama, mis on headus ja mis on kurjus. Ei tohi neid mõisteid kokku segada. Just seepärast aeti Paradiisist välja Aadam ja Eva. Hammustades keelatud vilja, nad hakkasid selles üksteist süüdistama, veeretasid süü mao kaela. Märgi järgi peab inimene kindlalt vahet tegema hea ja kurja vahel ja alati meeles pidama oma suguvõsa, oma kohta peres – see on selle inimese elu õppetunni õppimine.
Selle märgi all sündinud on sageli ebatavalise ja raskesti mõistetav iseloom. Näha on ainul niiöelda jäämäe tipp, suurem osa jääb vee alla varju. Ühest küljest on nad väga põhjalikud ja püsivad. On tugevalt seotud oma suguvõsa juurtega. Teisest küljest oskavad nad olla absoluutselt erinevad, sest võivad ära kasutada geneetilist mälu ja avada endas ükskõik millise esivanema potensiaali, kogu päritava informatsiooni. Taevase Siili sümboolika määrab ära ka inimeste iseloomu. Siilid on oma okastega ütlemistes teravad, sõltumatud, äraarvamatu kommetega, elujaatavad. Neil on unikaalsed oskused, mis on peidus silmapaistmatu välimuse all.
Sellisele inimesele avanevad igasugused infoallikad, sest ta omab võtit kollektiivse alateadvuse avamiseks. Temas mängib läbi Buratino (Pinokkio) muinasjutt. Neil on kuldvõtmeke, mille abil saab sisse igasuguse informatsiooni juurde. Puu – see on suguvõsa informatsiooni allikas. Ja kes valdab informatsiooni, see valitseb maailma üle. Ta võib juhtida kõiki maapealseid protsesse, juhtida pärilikkust ja geneetikat. Sellise inimese aju on kui superarvuti paljude omavaheliste sidemetega nagu seda on Puu juursüsteem.
Parimal juhul selline inimene on suguvõsa hoidja, ta võib muuta suguvõsa informatsiooni ja seda isegi rahva kollektiivse karma puhul. Puu on ka hinge ja keha  ravimise sümbol. Kui Puu märgi all sündinud ei tee teadlikku valikut, vaimselt ei ärka, siis võib terve suguvõsa karistatud saada. Kui ta aga allub ahvatlustele, uhkusele, siis võib tema elus läbi mängida puu müsteerium, mis kibedate ja mürgiste viljadena saaki annavad.
Esindajad: Zoroastra, J.R.R.Tolkien, T.Brage, A.A.Michelson, R.Clausius.

Maokandja – 22,5 sco – 7,5 sag. Võtmeplaneet Pluuto, tema disposiitor Phaeton. Märgi mõte on  - karmaliste ümbersündide ring, lõpmatult pikk, mida peab läbima, enne kui saavutatakse Täiuslikkus. Maokandja on paradiisi sissepääsu valvur ja sellele, kellele on antud realiseerida Maokandja müsteerium, peab täielikult puhastma end isiklikest pattudest – tunnistama neid, teadvustama ja leidma tee patukahetsuseks. Tema moraalne puhtus on edu pant, tema õnn ja õnn teistele, kes on temaga seotud.
Maokandja esindajad peavad oma mao taltsutama ja avama saatuse ringi, täielikult puhastama oma suguvõsa ja isikliku karma, ületama saatuse pitseri ja saama täielikult vabaks inimeseks. Seda ülesannet on kole raske teoks teha. Tehes kõrgeid panuseid on risk kolinal alla veereda, põletades ära kõik saavutused ja muuta oma elu tühjakspõletatud väljaks. Samal ajal antakse Maokandjale võimalus surra ja uuesti sündida, olla Föönikslind. Seepärast on nende elutee vaheldub kontrastsete perioodidega, täielik langus vaheldub tõusudega. Sõltuvalt valikutest nende elu mingil etapil muutub põlenud väljaks ja seejärel võib täituda mõtestatud oaasiks. Kolmandat varianti neile pole antud, nende kogu elu on üles ehitatud absoluutsetele kontrastidele ja võitlusele, dünaamikale, ületamisele.
Maokandjal esindajal on ühendatud kaks äärmuslikkust – elu ja surm. Ühest küljest on tüüpilisel Maokandjal ilmne täielik elutu väli, ilmneb külmus, mehhaanilisus, kaalutlevus, ükskõiksus elu ja ümbritseva suhtes. Ta võtab positsiooni, kus on ükskõikne vaatleja ja hävitab kõik, mis seni loonud. Teisest küljest, põletades ja hävitades kõike, mis puudutab tema minevikku, on ta suuteline ootamatult uuesti ümber sündida, ärgata elu jaoks ülesse. Siis temas hakkab ilmnema taltsutamatu vajadus elada, ta tõuseb jalgadele ja lühikese aja jooksul muutub täiskasvanuks, eredaks ja loominguliseks isikuks.
Samaaegselt Maokandja mitmekesises iseloomus sobitub kaks alget, mõlemad on temale omased. Ühest küljest pessimism, külmus, kaalutlevus, surmav filosoofiline pilk elule: ta arvab, et elu on mõttetu ja ebahuvitav. Teisest küljest absoluutne muretus, elujaatav maailmavaade. Ta oskab lihtsalt elada ja rõõmu tunda, et on Päike, ümberringi head inimesed. Nii üks kui teine koos on Maokandjale hästi omased. See formeerub temas väga imeliku ja teistele ümbritsevatele arusaamatu iseloomu. Maokandja alati püüab olla olukorra peremees, olla üksikkangelane. Ta ei ole selline nagu kõik teised. Ta on kui valge vares teiste mustade seas.
Maokandjale on hästi iseloomulik ronida sinna, kuhu ei tohiks oma nina toppida, mis on saladustega kaetud. Tahab tunnetada saladuste maailma. Illustratsiooniks sobib siia doktor Faust oma külma mõistuse, püüdlusega aru saada maailma asjadest, seda ühest küljest. Teisalt oma kuuma südamega ja armastusega. Ta muutis oma elu täielikult tühjaks väljaks, põletas juurteni maha oma väikese õnne. Fausti müsteerium – see on Maokandja müsteerium. Kuna Faust oli oma iseloomult tõeline Maokandja, siis tema ellu pidi tulema Mefistotoles. Igal Kõrgema sodiaagi märgi esindajal, eriti Maokandjal, peab ühest küljest olema deemon, teisalt ingel. Tema hinge eest käib äge võitlus. Göthe ei kujutanud doktori kõrvale inglit, ainult Mefistotolest. Järelikult geniaalne poeet ise jäi kinni tumedasse tsüklisse. Eredalt ja väljendusrikkalt kirjeldas ta elu tumedamat poolt, heledam pool jäi kirjeldamata.
Maokandja oskab hästi oma järgi sildu põletada. Ta oskab hästi teha panuseid ja kõike likvideerida, et pärast uuesti kõik üles ehitada. Ta oskab ükskõik mis eluetapil alustada nullist. Tõeline Maokandja ees avanevad kõik keelud, tema soovid täituvad, mõtted materialiseeruvad. Kuid kohe, kui mõtted materialiseeruvad, ta kohe langeb alla Via Combusta (põletatud teekond) teele. Nagu juhtus Phaetoniga, kui sai Heliose loa kaarikuga sõita. Ainult siis, kui Maokandja läbib kogu põletatud teekonna, saab ta hakata uuesti kogu oma elu üles ehitama hakata. Kui Maokandjal maises elus on kõik korda seatud, kohe kui ta on sellega rahul, tahaks öelda „Peatu hetk, sa oled imeilus“, kohe peale seda kõik laguneb ja ta veereb alla põletatud teele. Tema jaoks on peamine mitte peatuda, vaid rühkida aina edasi.
Maokandjale pole antud elada rahus, tal ei lasta peatuda, sattuda mingisse tsüklisse. Mõnel teisel inimesel elus võib olla peatumiste perioode, konservatismi. Maokandjale aga on pidevalt vaja vaimset kasvamist ja arengut. Tegevusetus ja konservatism on talle vastunäidustatud, ta ise põleb selles ära ja jätab endast maha põletatud väljad. Tema eluprogramm ei ole ette nähtud mingeid peatusi, ainult edasi, ainult liikumine. Tema elus peab kogu aeg olema pidev edasiminek, vaimne areng, otsingud, pidev eneseületamine, teede valik, olukordade modulleerimine.
Maokandjatel on raskem kui teiste inimestel, sest nad ei tohi seisma jääda, kinni jääda ükskõik milles. Maokandja võib elada ebainimlikes tingimustes, mis teistele inimestele on vastuvõetamatu. Kogu tema elu on seeria võitlusi, talle lihtsalt veereb ette erinev olukord, selle lahendamisel teda keegi ei aita ja kõik sõltub ainult temast endast. Kui ta jätab olukorra juhuse hooleks, ei ole kangelane, vääratab, siis ta langeb tagasi ja tema järgi jääb põletatud maa.Ta peab olema erak-kangelane, valge vares, Föönikslind.
Maokandjale on ühest küljest omane eluväsimus, ükskõiksus, sisemine tühjus. Ta tunnetab sisemist „põletatu maa“ seisundit. Ta mõtleb:“Milleks mulle sellist elu vaja, miks ma siin olen?“ Teda painab maise elu ebatäielikkus, ta ei leia selles mõtet ja seepärast tahab ta lahkuda, põletades enda järgi kõik maha. Teisest küljest temas ilmneb uskumatu elujanu, teda pidevalt tõmbab miski kõrgema ja ebatavalise poole. Maokandja esindab inimest, kes on imeliku ja ebatavalise saatusega, kes aegajalt jätab endast maha põletatud maa ja aegajalt hoopiski õitsva ja heaolulise oaasi.
Maokandja märgis asub Ülemine Värav. Seepärast, kui inimese horoskoobis on tugevasti väljendunud Maokandja märk, siis inimese elus võivad sündmused kas kiirendada või aeglustuda. Tema elus võib mingi periood olla tühi, kõik ära põletatud aga siis jälle mingil lühikesel ajalõigul olla väga ere ja taastatud. Tema jaoks on väga raske teha mingeid prognoose. Need kas täituvad liiga ruttu, kiirendatud tempos või siis aegalsel ja ei pruugi üldse täituda. Maokandja ise saab oma saatusesse viia sisse korrektiive, maha võtta saatuslikke nüansse. Saatuslikud sündmused tema elus toimuvad seepärast, et teda painab minevik, toimib tegu-tagajärg seadus. See, mis oli minevikus, jätkub tulevikus. Kui seda minevikku korrastada, siis tulevik ei ole nii saatuslik.
Ümbritsevatel on raske aru saada Maokandja iseloomust. Ta käitub imelikult, ta justkui ei oleks pärist sellest maailmast, temaga on raske suhelda, ei leita lähenemisteed. Normaalsed inimesed seda kohe tunnetavad ja paigutavad Maokandja valge varese staatusesse. Kui tavainimene Maokandjaga ära harjub, õpib teda tundma, siis kohe muutub Maokandja teistsuguseks. Ja jälle muutub Maokandja teistele mõistetamatuks.
Esindajad: C. de Gaulle, R. Hasbulatov, Paracelsius, N. Pirogov, V. Dal, N.Wiener, F. Magalhaes.

järgneb...

pühapäev, 24. august 2014

Kõrgem sodiaak - 3Kõrgema sodiaagi märkide iseloomustus

Kell – 22,5 pis – 7,5 ari. Võtmeplaneet Proserpina. Märgi mõte on korrastada aeg. Inimese, kellel see märk on väljendunud, tema ülesanne on olla aja hoidja. Ta peab kõike tegema õigeaegselt, muidu hakkab tema elus paljud asjad viltu minema. Ta peab endale teadvustama, et tahes tahtmata ta mõjutab enda ümber olevaid isikuid, kellega tal on tugevam side.

Üks näide. Revolutsionäär Antonov-Ovseejenko, kes osales Ajutise valitsuse kukutamisest 1917.aastal, just tema peatas Talvepalees kella ja ütles ajaloolise fraasi: „Aeg lõppes, algab uus ajastu“. Peale seda Venemaa paljudeks aastateks langes verisesse kaosesse, oli sunnitud uuesti läbima need arengu etapid orjaajast kuni tänapäeva välja. Antonov-Oveseejenkol, sündinud 21.märtsil 1883, oli aktiveeritud Kella märk. Märk töötab, ta tõukab inimest tegudele. Kuid kui inimene ei teadvusta oma missiooni, siis Kell mitte ainult tõukab teda üksi ahvatluse teele, vaid ta haarab kaasa ka kõiki teisi.

Kellamehe ees seisab siis ülesanne olla aja hoidja ja valvur. Ja anda teistele mõista, mis on tõeline aeg, mis on iga hetke tõeline väärtus meie suletud maailma vaatenurgast lähtudes. Läbi Kellamehe peaks meie maailma tulema tõeline arusaam aja loomulikust kulgemisest.Ta peab aitma teistel siseneda, imbuda maailma arengu loomulikku protsessi. Soodustama teiste inimeste evolutsiooni arengut ajas, aidata leida oma koht Jumalikus harmoonilises süsteemis. Selleks on tal tarvis endal teadvustada Jumalik mõte ja elada ise loomulikus rütmi sünkroonsuses. Kell – see on teatud Jumalik mehhanism, kogu maailmakõiksuse  projekt, täpne süsteem koos oma kõikide osaksestega.

Aja loomulik kulgemine – see on kalendritsükkel, maailmakõiksuse baasrütm. Kui Kellamees ise elab kalendritsükli järgi, loomuliku maailmarütmi järgi, siis teised inimesed alateadlikult joonduvad tema järgi ja hakkavad ka elama kalendrirütmis. Kui inimene elab loomulikus ajavoolus ja areneb sünkroonselt koos maailmaga, täites oma rolli suure süsteemi ees, siis ta ei kuluta asjata energiat ja ei vanane enneaegselt.
Esindajad: G.Washington, A. Einstein, R .Diesel, A-E.Becquerel, M.de Montaigne, N.Berdjaev, M.Gorki, H.Ibsen, N.Rimski-Korsakov, R.Vadim, A.Tarkovski.

Pegasus –22,5 aqu – 7,5 pis. Võtmeplaneet Veenus. Tiibadega hobune, innustuse, inspiratsiooni sümbol.Vastavalt müüdile, sai Pegast saduldada ainult kangelane – inimene Hvarnaga. Kes sündinud selle märgiga võib kokku puutuda kõikide muusadega, tal avanevad erinevad kunsti ja teaduse võimed. Temas võivad ärgata erinevad loomingulise potensiaalid. Tal tekib juurdepääs kollektiivsesse infovälja. Ta saab võimaluse kokku puutuda alginnustuse allikaga ja omada harmooniat. See on talle antud selleks, et seda saaks teistega jagada, neid innustada. Pegasusega on seotud loomingulised protsessid. Pegasusega kaasneb loominguliste võimaluste teadvustamine. On oht sattuda uhkuse kiusatusse.

Tiivuline Hobune – see on loominguline tahe, mis lendab Taevani ja laskub tagasi Maale. Märgi esindajal kasvavad tiivad aga tiivad on vaimu hulljulgus, soov saada teda kõiki saladusi, tõusta kõrgemale maa külgetõmbejõust. Sellisele inimesele on omane tõusta Taevasse, soov olla teistest kõrgem. Halvimal juhul on see anne ja vaimu hulljulgus, mis väljendub üleliigses auahnuses. Pegasuse müsteerium halvimal kujul on tiibadega langeva ingli Lutsiferi müsteerium. Keskmise arenguga inimsel võib see olla kujundlikult Icarus, kes Päikesele liiga lähedale lendas ja alla kukkus. Et mitte sattuda Kurjuse süsteemi ohvriks või teenriks, peab märgi esindaja endale aru andma, miks talle tiivad antud on ja täitma oma programmi nii nagu märk nõuab. Parimal juhul annab märk kõrged vaimsed, usu, omakasupüüdmatuse, selged sihid. Siis avanevad tema ees Kõrgem maailm ja ta saab prohvetliku ande.

Tiivuline Hobune on seotud ka algallikaga, minevikuga. Märgi omanikul avanevad võimalused kokku puutuda esivanemate suure kogemuste pagasiga, võimalusega ümber mõtestada ja muuta varasem kogemuste potsensiaal. Pegasusega on seotud ka prohvetlikus, see annab võimaluse modelleerida tulevikku, seepärast on väga tähtis, millist ideed kannab endas märgi esindaja. Ja kuidas ta võib oma ideedega mõjutada kollektiivset infovälja. Ta võib luua virutuaalse reaalsuse, pseudoharmoonia, anda valeideid, mille järgi joonduvad teised. 

Selle märgiga on sündinud paljud eredad loomingulised  isikud, kes on jätnud tugeva jälje ja neid ei saa kuidagi märkamata jätta. Tiivulise Hobuse iseloom on sageli terav, kangekaelne ja põikpäine. See halvimal juhul võib isiku teha kole uhkeks ja ka ära kurnata ja ta langeb alla. Parimal juhul aga on nad pidevas loomingulises põlemises, püüdlevad kogu aeg kõrgemate ideaalide poole. Nad on võimelised kogu elu olema loomingulised ja seda ellu viima. 
Esindajad: Peeter III, Michelangelo, I.Sebastian Bach, C.Lindberg.

Sfinks – 22,5 cap – 7,5 aqu. Võtmeplaneet Merkuur. Igavese saladuse sümbol. Milline on inimese jaoks kõige salapärasem saladus? Eks ikka tema elu mõtte teadvustamine, nii tema isikliku kui terve Elu enda mõte planeedil Maa. Sfinksi ahvatlus ja kiusatus  – uudishimu ja fataalsus.Ta ei tohi end eraldada maailmast, ei tohi eirata informatsiooni. Kuid iga hinna eest info kogumine ei ole talle lubatud. Ta peab leidma piiri maailma usalduse ja Kõrgema jõu vahel. Ta peab vastutama iga oma otsuse ja sammu eest, mida teeb.
Neid inimesi, keda on märgistatud Sfinksiga, võib iseloomustada kui saatuslikke ja salapäraseid. Neile avanevad maailma kõiksuse saladused, nad võivad tungida ükskõik millise saladuse lätete juurde, avada tuleviku nägemus. Neile langeb osaks suur koorem teadmisi aga vastu pidada on suutelised vaid kõige väärikamad. Halvimal juhul on Sfinksi müsteeria seotud mõttega, et paljudes tarkustes on palju muresid ja kes paljundab teadmisi, suurendab ka muresid. Sellisel inimesel tuleb leppida teadmisega, et liiga palju teada saamine, saladuste avamine on  seotud riskidega. Need teadmised on talle liiga rasked taluda. Oidipus läks Delfi oraakli juurde, et teada saada oma minevik ja talle avaldati hirmus variant tema tulevikust ja ta ei suutnud vastu seista ennustusele, sattus programmi mõju alla ja realiseeris ettekuulutuse kõige hirmsamal moel.
Kes sündinud Sfinksi märgiga, see sageli on fataalse elukäiguga ja jagab seda paljudele. Nad lähevad kaasa ahvatlustega, mis kokkuvõttes erinevates variantides moodustab ühe suure fataalse liini ja sulgeb nad saatuseringi. Saadud teadmised, informatsioon tulevikust võimaldab Sfinksil heal juhul vältida vigu ja sellega saab realiseerida parima variandina oma saatust. Teadmised tulevikust antakse selleks, et valides erinevate variantide seast parima, saad olla vaba ja oma programmi parimal moel täita.Kuid selleks peab täpselt vahet tegema Heal ja Kurjal ning selgust saama tegu-tagajärg seostest sündmustes.
Sfinks on polimorfoorne kujund, temas on üheaegselt inimest, instinkte ja loomalikku alget. Selle märgi esindajale on iseloomulik mõistuse jõud, loogika, kuid mitte vähem tähtis on instinktiivne alge, mis vormib tema iseloomu. Erinevatel märgi esindajatel võib olla erinev suhe mõistuse ja instinktide vahel. Kui Oidipusel oli ülekaalus instinktne alge, mis lõppes traagiliselt. Siis mõistuslik alge annab võime kontrollida oma looduslikku instinkti ja ta saab lahti rebida saatuse rõngast, ära mõistatada Sfinksi mõistatus, saada vabadus, valida parim tuleviku variant.
Selle märgi esinadjate elu võib võrrelda malemänguga. Kogu aeg peab ette nägema mitu erinevat käiku. Nad ei saa käituda ja alluda looduse instinktidele, sest see võib nii nende elu kui lähedasi saatuslikele tagajärgedele. Kõigil Sfinksidel oleks vaja vastata esilekerkinud küsimustele, arvestada oma käigud, läbi mõelda tegutsemise variandid. Ta kas saab tarkuriks ja on võimeline vastama kõikidele küsimustele või satub perspektiivitu tulevikku ja kaotab selle  malemängu, mis määrab ära tema edasise saatuse. Sfinksidel on võime modelleerida sündmusi, kuid selleks peavad nad kõik „Jah“ ning „Ei“ variandid läbi kaaluma ning ei tohi teha ühtki liigset sammu.
Sfinksi müsteeriumist võib välja valida üks kahest rollist: kas ise teistele mõistatusküsimusi esitada, nagu seda tegi Sfinks või neid lahti mõistatada, nagu Oidipus. Kui ei järgita ühte neist rollidest, siis elu ise hakkab mõistuküsimusi esitama. Selle märgi esindajate hulgas on palju maletajaid, uurijaid, programmiste, matemaatikuid, kes lahendavad loogilisi ülesandeid. Halvimal juhul nad seavad teistele fataalse programmi, sombeeruvad, kaotavad valikute õiguse. Nad räägivad õigust kuid mitte tõde. Nad annavad maailmale teadmisi, mis suurendavad maailma leina ja neis ei ole Jumalikkust.
Sfinks – see on midagi ebareaalset, kimäär, kes eksisteerib virtuaalses maailmas. See on mingi fantoom, mis võib laguneda kildudeks, kui puutub kokku reaalsusega. Selle märgi esindajale on omane püüd elada virtuaalses reaalsuses, luua utoopiat ja muinasjutte. Ta võib elada mustuses ja kaoses, kuid ise arvab, et tal on kõik korras ja hea. Nende illusoorne maailm võib laguneda ja siis nad kaotavad elu mõtte ning muutuvad fatalistideks. Sfinkslased püüavad omi mõtteid materialiseerida ja kui nad ise elavad virtuaalses reaalsuses, siis võivad oma utoopilised ideed ka ellu viia. Nad võivad teistele inimestele sisendada ettekujutluse illusoorsest maailmast ja ümbritsevad usuvad neid ning järgivad neid.
Esindajad: Vanga, D.F.Strauss, I.Kurtshatov, S.Eisenstein, E.Braun. 

järgneb...

neljapäev, 21. august 2014

Kõrgem sodiaak - 2Kõrgema sodiaagi märgid

Kõrgema sodiaagi märgid säilitavad endas Kõrgema maailma informatsiooni ja Universumi saladusi. Läbi märkide avanevad mitte ainult inimese ülesanded Maal vaid ka tema ülesanne Taeva ees. Väljendunud Kõrgema sodiaagi märgid näitavad inimese rolli ja seda jõudude tasakaalu Universumis. Sest ka tema on osake sellest Kõrgemast maailmast. Kuna enamike inimeste teadvus on orienteeritud peamiselt teadvustada Alumise maailma seaduste arusaamistele, siis Kõrgema sodiaagi märkide informatsioon on neile raskesti mõistetav. Praktiliselt on võimatu anda adekvaatne kirjeldus kõrgemate märkide iseloomust, seda alumise maailma seisukohast. Iseloom peaks olema mitmetahuline ja mitmemõõtmeline, nagu seda Kõrgem maailm on. Meie oleme harjunud nägema maailma kolmemõõtmelisena, seepärast iga märgi tavakirjeldust võiks võrrelda protsessiga kus tasapinnal püütakse kujutada kolmemõõtmelist eset. Loogiliselt seletada kõrgemate märkide olemust on sama, kui kirjeldada pimedale erinevate värvide toone või rääkida kurdile helide erinevaid tonaalsusi.

Parim viis edasi anda märkide informatsiooni on seda teha läbi mütoloogiliste kirjelduste. See mitte ainult lubab loogiliselt ja objektiivselt sellest aru saada vaid ka irrotsionaalselt seda mõista.Informatsiooni märkidest saab avada ka läbi sümboolsete kujundite kaudu. Kuid mütoloogia ja sümboolika annavad vaid kahvatu sarnasuse tegelikusest. Vaatamata raskustele mõista märkide tõelist olemust, on kindlasti vaja üsna täpselt teada peamist märgi programmi. See programm määrab ülesande, missiooni, mida peab inimene Maal ära tegema. Kõik Kõrgema sodiaagi märgid on seotud kella osutite vastupäeva liikumisega, seepärast nad kõik on lülitatud kollektiivsetesse protsessidesse ja need seavad ette ülesande elada ühiste huvide nimel ja anda oma panus kollektiivsesse arengusse. Kuid iga märk eraldi näitab kindlale programmile kollektiivses voolus. Selle programmi täitmine on kohustuslik igale Kõrgema sodiaagiga inimesele. Kõigil kõrgemate märkide esindajatel on vaja rangelt jälgida oma märgi programmi ja see ellu viia. Vastasel juhul mõistuse uni sünnitab koletisi ja nende saatus haarab kaasa ka teisi.

Iga 12-s märk seab ette oma ülesande ja pakub oma kindla dünaamika selle täitmiseks. Inimeste eksimine ülesande täitmisel toob kaasa tema lähedaste, perekonna ja järglaste hullema elu, kui nad seda oleks väärinud. Mida rohkem on vale valiku teinud inimene haaratud kaasa kollektiivsesse protsessi, seda suurem arv inimesi peavad selle valesti tehtud või tegemata jäänud ülesande täitmise eest maksma, kannatama tema pärast. Kannatavad nii üksikisikud, rahvad, rahvused ja terved riigid, nagu seda tegid Lenin ja Hitler oma maa ja rahvaga.

Igale märgile võib määrata müüdi võtme, mis näitab, mida teha ja mida mitte. Mõnedel märkidel on kaks käitumise varianti, kaks strateegiat, võimalus valida oma roll mütoloogia stenaariumist. Iga märk on seotud Heaoluga, mida on tarvis täita ja vastupidi. Tegu, mille peale kõige enam reageerivad kurjad jõud, et provotseerida antimüsteerium, mis siis märgi kaudu realiseeruks. Kaheteistkümne märgi müütiline stenaarium tuleneb temale vastva tähtkuju iseloomust. Peab ainult arvestama, et mõningad tänapäeva tähtkujude nimetused erineva vana-aja omadest. Sümboolne rida, mis seotud tähtkujude iseloomuga, lubavad kirjeldada seda ülesannet, mis märgi järgi tuleb täita.

Taevas palja silmaga näha olevad 12-t tähtkuju figuurid on seotud Kõrgema sodiaagiga, võivad inimesel olla 12 Kõrgema Hvarna (õnnelik õndsus, õnne lõppeesmärgi saavutamine) indikaatoriks. Kui inimesel on kehal mitu gruppi ühesuguseid sünnimärke, mis kujult meenutavad tähtkujude kontuure, siis vastavalt tema horoskoobis väljendunud Kõrgema sodiaagi märk viitab algsele äramärkimisele. Hvarna pitsat tunnistab teatud andekuse, oskuse olemasolule, mille inimene sai ja mis aitab tal täita Kõrgema sodiaagi märgi määratud ülesannet. Seejuures inimene kannab vastutust antud andekingituse eest ja seda enam on tal kohustus see ära kasutada positiivses võtmes. 

Igas tähtkujus on peatäht, mille müsteerium samuti aitab lahti avada märgi informatsiooni. Programmi ja taktikalise käitumise, mis antud igale märgile, aitab lahti mõista selle märgi võtmeplaneet. Selleks võtmeplaneediks on see, mis omab sakraalset valitsejat, mis asub Alumise sodiaagi vastava märgis. Läbi võtmeplaneedi funktsiooni on kõige parem näha peamisi ahvatlusi ja provokatsioone, mida kurjad jõud kasutavad, et Kõrgema sodiaagiga inimese abil tuua maailma häving. Iga märgi esindajal on vajalik teada ja ületada oma kiusatus.

järgneb...