neljapäev, 21. august 2014

Kõrgem sodiaak - 2Kõrgema sodiaagi märgid

Kõrgema sodiaagi märgid säilitavad endas Kõrgema maailma informatsiooni ja Universumi saladusi. Läbi märkide avanevad mitte ainult inimese ülesanded Maal vaid ka tema ülesanne Taeva ees. Väljendunud Kõrgema sodiaagi märgid näitavad inimese rolli ja seda jõudude tasakaalu Universumis. Sest ka tema on osake sellest Kõrgemast maailmast. Kuna enamike inimeste teadvus on orienteeritud peamiselt teadvustada Alumise maailma seaduste arusaamistele, siis Kõrgema sodiaagi märkide informatsioon on neile raskesti mõistetav. Praktiliselt on võimatu anda adekvaatne kirjeldus kõrgemate märkide iseloomust, seda alumise maailma seisukohast. Iseloom peaks olema mitmetahuline ja mitmemõõtmeline, nagu seda Kõrgem maailm on. Meie oleme harjunud nägema maailma kolmemõõtmelisena, seepärast iga märgi tavakirjeldust võiks võrrelda protsessiga kus tasapinnal püütakse kujutada kolmemõõtmelist eset. Loogiliselt seletada kõrgemate märkide olemust on sama, kui kirjeldada pimedale erinevate värvide toone või rääkida kurdile helide erinevaid tonaalsusi.

Parim viis edasi anda märkide informatsiooni on seda teha läbi mütoloogiliste kirjelduste. See mitte ainult lubab loogiliselt ja objektiivselt sellest aru saada vaid ka irrotsionaalselt seda mõista.Informatsiooni märkidest saab avada ka läbi sümboolsete kujundite kaudu. Kuid mütoloogia ja sümboolika annavad vaid kahvatu sarnasuse tegelikusest. Vaatamata raskustele mõista märkide tõelist olemust, on kindlasti vaja üsna täpselt teada peamist märgi programmi. See programm määrab ülesande, missiooni, mida peab inimene Maal ära tegema. Kõik Kõrgema sodiaagi märgid on seotud kella osutite vastupäeva liikumisega, seepärast nad kõik on lülitatud kollektiivsetesse protsessidesse ja need seavad ette ülesande elada ühiste huvide nimel ja anda oma panus kollektiivsesse arengusse. Kuid iga märk eraldi näitab kindlale programmile kollektiivses voolus. Selle programmi täitmine on kohustuslik igale Kõrgema sodiaagiga inimesele. Kõigil kõrgemate märkide esindajatel on vaja rangelt jälgida oma märgi programmi ja see ellu viia. Vastasel juhul mõistuse uni sünnitab koletisi ja nende saatus haarab kaasa ka teisi.

Iga 12-s märk seab ette oma ülesande ja pakub oma kindla dünaamika selle täitmiseks. Inimeste eksimine ülesande täitmisel toob kaasa tema lähedaste, perekonna ja järglaste hullema elu, kui nad seda oleks väärinud. Mida rohkem on vale valiku teinud inimene haaratud kaasa kollektiivsesse protsessi, seda suurem arv inimesi peavad selle valesti tehtud või tegemata jäänud ülesande täitmise eest maksma, kannatama tema pärast. Kannatavad nii üksikisikud, rahvad, rahvused ja terved riigid, nagu seda tegid Lenin ja Hitler oma maa ja rahvaga.

Igale märgile võib määrata müüdi võtme, mis näitab, mida teha ja mida mitte. Mõnedel märkidel on kaks käitumise varianti, kaks strateegiat, võimalus valida oma roll mütoloogia stenaariumist. Iga märk on seotud Heaoluga, mida on tarvis täita ja vastupidi. Tegu, mille peale kõige enam reageerivad kurjad jõud, et provotseerida antimüsteerium, mis siis märgi kaudu realiseeruks. Kaheteistkümne märgi müütiline stenaarium tuleneb temale vastva tähtkuju iseloomust. Peab ainult arvestama, et mõningad tänapäeva tähtkujude nimetused erineva vana-aja omadest. Sümboolne rida, mis seotud tähtkujude iseloomuga, lubavad kirjeldada seda ülesannet, mis märgi järgi tuleb täita.

Taevas palja silmaga näha olevad 12-t tähtkuju figuurid on seotud Kõrgema sodiaagiga, võivad inimesel olla 12 Kõrgema Hvarna (õnnelik õndsus, õnne lõppeesmärgi saavutamine) indikaatoriks. Kui inimesel on kehal mitu gruppi ühesuguseid sünnimärke, mis kujult meenutavad tähtkujude kontuure, siis vastavalt tema horoskoobis väljendunud Kõrgema sodiaagi märk viitab algsele äramärkimisele. Hvarna pitsat tunnistab teatud andekuse, oskuse olemasolule, mille inimene sai ja mis aitab tal täita Kõrgema sodiaagi märgi määratud ülesannet. Seejuures inimene kannab vastutust antud andekingituse eest ja seda enam on tal kohustus see ära kasutada positiivses võtmes. 

Igas tähtkujus on peatäht, mille müsteerium samuti aitab lahti avada märgi informatsiooni. Programmi ja taktikalise käitumise, mis antud igale märgile, aitab lahti mõista selle märgi võtmeplaneet. Selleks võtmeplaneediks on see, mis omab sakraalset valitsejat, mis asub Alumise sodiaagi vastava märgis. Läbi võtmeplaneedi funktsiooni on kõige parem näha peamisi ahvatlusi ja provokatsioone, mida kurjad jõud kasutavad, et Kõrgema sodiaagiga inimese abil tuua maailma häving. Iga märgi esindajal on vajalik teada ja ületada oma kiusatus.

järgneb...

Kommentaare ei ole: