pühapäev, 17. august 2014

Kõrgem sodiaakKuna Globa raamatu „Kõrgem sodiaak“, selle tõlkimine on jäänud toppama ja pole teada, millal see ükskord valmis saab, siis annan lühendatud ülevaate, mis on Kõrgem sodiaak. Sisemiselt on tahtmist asi lõpuni viia aga väliselt kuidagi ei saa tõlkimist liikuma. Kasutan vene astroloogi Lidia Nevedomski ülevaadet, mis ilmus ajalehes „Orakul“ (7.07.2014), kus ta kirjeldab lühidalt, mis on Kõrgem sodiaak. Ja omaltpoolt Globa raamatust tõlgitud lõike. Siin ülevaates ma ei too ära Kõrgema sodiaagi märkide mütoloogia, märgi omaniku ahvatlused ja kiusatused, võtmeplaneedi seletuse ja näited. Need oleksid täistõlke vihiku osad, mis loodetavasti kunagi siiski ilmavalgust näevad.

Orakul. Aastat 10-15 tagasi vene publik sai teada ühest „avastusest“ – on olemas peale 12 sodiaagi märgi veel ka kolmeteistkümnes – Maokandja. Kohe järgnes rida küsimusi, kust ta võeti, mis on ta iseloom jne. Astroloogide jaoks aga see polnud mingi avastus. Valor:  Maokandjast olen ise kirjutanud artikli ja see on blogi arhiivis olemas (esimese osa algus on 2.dets. 2009). Nüüd, Veevalaja ajastu künnisel on aeg selgeks teha, mis Maokandja ja teised Kõrgema sodiaagi märgid endast kujutavad.
Sodiaagis on märke samapalju kui on ööpäevas tunde – 24. Nagu me jagame ööpäeva kaheks võrdseks ajalõiguks, südaööst keskpäevani ja sealt südaööni, nii on ka sodiaak jagatud – Alumine, meile kõigile teada sodiaak Jäärast Kaladeni ja Ülemine ehk Kõrgem sodiaak, kuhu kuulub ka Maokandja. Kõrgem sodiaak oli ainult avesta astrologias, mille uuesti „avastas“ P. Globa. Kõrgema sodiaagi olemasolu ei olnud teada ei Euroopa, Hiinaa ega India astroloogias. Kõrgem sodiaak on sakraalne teadmine, mille hoidjateks on zoroatristid.

Alumine sodiaak on peamiste isiku iseloomude, tema ülesannete ja saatuse tsenaariumi teadasaamise süsteem. Päikesemärk annab kõige üldisemad andmed inimesest. Et mõista peensusi ja nüansse teeme horoskoobi, uurime seda ja see vastab tihti suurepäraselt mõningatele Alumise sodiaagi võtmeküsimustele. Alumine sodiaak tuleb enne läbi töötada, omandada selle õppetunnid ja alles siis saab edasi teadvustada Kõrgemat sodiaaki. Kõrgem sodiaak on omamoodi katsumuste ja ahvatluste programm, mille saatus paneb inimesele lahendada.

Alumine sodiaak on ring, meie nimetame seda ka vahel „eluringiks“. Alumine sodiaak valvab, kontrollib meie ajas suletud maailma. Kõrgem sodiaak on aga ellipsi kujuline. Ellips meenutab meile muna kui maailmavaate prototüüpi. Ellips on palju vabam süsteemi arengu vorm kui ring. Sest ellipsil on suurem ja väiksem ümbermõõt, on kaks valiku varianti. Ellipsis saab kiirendada protsesse, muuta neid. Kui vaadata mõlemaid sodiaake tasapinnaliselt, siis kaks tasapinda kattuvad üksteisega kahes punktis. Kattuvad ring ja ellips, siis need kaks punkti jagavad Alumise sodiaagi mitte pooleks, vaid kaheks erineva suurusega osaks. Kui nüüd mõlemad üksteise peale panna, siis kahes punktis puutub ellips kokku alumise ringiga. Nendeks punktideks on Skorpioni ja Amburi piiril asuv Maokandja ning Sõnni ja Jäära piiril asuv Vaal. Need kaks piiri on erilises seisus, sest nendes kohtades puutuvad kõige lähemalt kokku Ülemine ja Alumine maailm. Avestas nimetataks neid maailmu Menog (kõrgem, Taeva) ja Getig (madalam, Maa) maailmadeks.

Esimene Kõrgema sodiaagi märk asub kahe Alumise sodiaagi märgi kokkupuute kohas. Selleks on Kõrgema sodiaagi märk Kell ja ta jääb Jäära ja Kalade piirile. Ühe Kõrgema märgi ulatus on 15 kraadi, sellest 7,5 jääb Jäära algusesse ja teine 7,5 kraadi Kalade lõppu. Alumise sodiaagis katab ta siis lõigu 7,5 kraadi Jäärast kuni 22,5 kraadi Kalades. Järgmine Kõrgema sodiaagi märk on Pegasus ja ta algab 7,5 Kaladest kuni 22,5 Veevalajas. Kõik Kõrgema sodiaagi märkide järjestus on Alumise sodiaagi järjestusele vastupidine, kellaosuti suunaline.

Kolma märk on Sfinks, Veevalaja ja Kaljukitse piiril, neljas on Drevo (Puu) Kaljukitse ja Amburi piiril. Edasi tuleb Maokandja, viies märk, Amburi ja Skorpioni piiril. Kuues on Ronk Skorpioni ja Kaalude piiril. Seitsmes Karjane, Kaalude ja Neitsi piiril. Kaheksas on Rüütel, Neitsi ja Lõvi piiril. Üheksas on Vanker (Kolesnitsa), Lõvi ja Vähi piiril. Kümnes on Laev, Vähi ja Kaksikute piiril. Üheteistkümnes on Jahimees (Kütt) Kaksikute ja Sõnni piiril ja viimane on Vaal, Sõnni ja Jäära piiril.

Need, kes on sündinud Päikesega kahe Alumise sodiaagi märgiga piiril, neil võib olla on Kõrgem sodiaak osaliselt avatud või nii öelda uks praokil seis. Inimene võib sündida Päikesega keset märki aga tema teised planeedid on kahe märgi piiril, siis on tema Kõrgema sodiaak teatud määral aktiivsed. Ja võimalik, et mitte üks märk, vaid mitu.

Järgnevad teksti lõigud pärinevad Globa raamatust Kõrgem sodiaak.

Kõrgema Sodiaagi märkide ilmnemise tingimused

Kõrgema sodiaagi märgid ilmnevad meie maailmas ainult Alumise sodiaagi märkide piiril, kusjuures tingimusel, et piiril asub mõni planeet või planeedid. Ainult planeedid omavad energiat, mis laseb avada Taeva ja ilmutab Kõrgema sodiaagi informatsiooni. See sõltub sellest, millised planeedid asuvad piiril ja palju neid on. Siis võib rääkida, et Taeva väravad on natuke praokil või mitte või on hoopiski avali lahti.

Ükskõik mis planeet märkide piiril asub, teeb ta selle Menogi ja Getigi maailmade piiri imeõhukeseks.Seepärast alati teravneb inimesel valikute pärast võitlus, tumedad jõud püüavad valgust ära varastada. Valged jõud vastukaaluks sellele saadavad valguskiiri, osakesi Jumala väest, et äratada inimeste hinges usku. Kui sel ajal sünnib inimene, siis tema hing algselt on Jumaliku valguse poolt valgustatud. Ta on lülitatud sisse valguse allikasse ja tema ees seisab ülesanne säilitada see valgus ja anda seda ka edasi. Sellist inimest loetakse märgistatuks, kuid tema valikute pärast käib äge võitlus.

Näiteks Nikolai Gumiljov (vene luuletaja, akmeist, kriitik ja tõlkija), kellel oli mitmeid näitajaid võimalikele Kõrgema sodiaagi ilmingutele, kirjutas sellest nii: „Meie vabadus – ainult sealt kiirgab valgust“. Tõesti, see valgus antakse inimesele, et ta täidaks oma ülesande selles elus. Kusjuures see ülesanne, kui tal on planeet kahe märgi piiril, on tõsisem, kui teistel inimestel, kel seda seisu pole. Mida rohkem on avatud uks Menogi maailma, seda vastutusrikkam on temale pandud ülesanne. Vaatleme erinevaid variante, kuidas ilmneb Kõrgema sodiaak horoskoopides.

1) Täielikuks ukse avanemiseks Menogi maailma ja Kõrgema sodiaagi ühe märgi ilmnemiseks on vajalik, et vähemalt kolm planeeti oleks mõlemil pool piiri naabermärkides. Kusjuures üks planeetidest peab olema minoorne. Mida lähemal piirile on planeetide ühendused, seda laiemalt uks avaneb ja saatuses ilmnevad ebatavalisemad Kõrgema sodiaagi märkide ilmingud. Kui piiril on planeetide stellium, siis Taeva uksed avanevad täielikult. Kui sellesse stelliumisse kuulub Päike, siis Kõrgema sodiaagi mõjutegevus ilmneb eriti eredalt.

2) Kui märkide piiril asub Päike ühenduses ükskõik millise minoorse planeediga, siis ta võib asendada kahte planeeti ja toimub täisväärtuslik uste avanemine Minogi maailma. Päike ühenduses minoorse planeediga kahe märgi piiril lülitab täisväärtuslikult Kõrgema sodiaagi sisse juhul, kui mazoorne planeet asub erilises kohas või siis on ta päikesemärgi disposiitoriks (valitsejaks). Või siis loetakse planeeti Kõrgema sodiaagi võtmeplaneediks. Näiteks, kui Päike on ühenduses Proserpinaga Kaalude ja Neitsi märgi piiril, toimub täielik Taeva uste avanemine.

3) Kuu on ühenduses minoorse planeediga, see võib samuti asendada kahte planeeti, kuid täieliku Taeva ukse avanemine toimub ainult siis, kui Kuu asub märkides, kus ta omab erilist staatust, so. Vähis, Sõnnis, Skorpionis, Kaljukitses ja Kaksikutes. Kõikides teistes märkides, kui Kuu on ühenduses planeediga märkide piiril, võib uks avaneda aga ainult siis, kui see planeet satub erilisse seisu või siis on planeet disposiitoriks märgile, kus Kuu asub. Või siis loetakse planeeti võtmeplaneediks sellele märgile Kõrgemas sodiaagis , milles ta ise asub. Näiteks täielikult lülitub Kõrgema sodiaak „töösse“ juhul, kui Kuu teeb ühenduse planeediga Kalades ja Marsiga Jääras. Või siis on Kuul ühendus Proserpinaga Neitsi viimastes kraadides või Kaalude lõpus ja Chironiga Skorpionis. 

4) Kui kahe märgi piiril asuvad kolme kauge planeedi ühendus, siis täielikuks Taeva ukse avanemiseks, peavad need planeedid horoskoobis olema tugevasti väljendunud. Näiteks kui kosmogrammis on väljendunud need märgid, mida kolm kauget valitsevad või nad kuuluvad kolme kõige tähtsamate planeetide hulka horoskoobis (on sünni valitseja, on planeet alkoden (kõige positiivsem planeet horoskoobis) või anareta (kõige negatiivsem planeet horoskoobis)). Mundaanhoroskoobis, riikide horoskoobis või linnade omas, kolme kauge ühendus märkide piiril töötavad täiel määral ilma täiendatava jõupingutusteta.

5) Kui inimese horoskoobis on üks planeet kas Päike või Kuu asub täpselt piiril, st. sündis ingressi momendil (ingress – planeet vahetab märki) ja Päikesel on orb +/- 1 minutit ja Kuul +/- 15 minutit märgi piirist, siis võib rääkida Kõrgema sodiaagi ilmnemisest. Kui inimene on sündinud teiste planeetide ingressi momendil, siis see räägib potsensiaalsest võimalusest, et Kõrgem sodiaak avaneks. Kuid see ei ole täieliku Taeva ukse täielik avanemise näitaja.

6) Fiktiivseid planeete arvestatakse kui poolt planeeti. Seepärast täieliku Kõrgema sodiaagi avanemiseks peavad nad olema kas stelliumis planeetidega märgi piiril või olema planetaarseks südamikuks, milles teised planeedid omavad tugevat positsiooni märkides. Kusjuures üks  planeedist peab olema minoorne. Näiteks avab Taevase ukse Chironi südamik kui ta asub Sõnni viimastes kraadides ja Merkuur koos Valge Kuuga asub Kaksikute alguses. Seejuures peab arvestama, et fiktiivsed planeedid märkide piiril peavad teravalt tõstatama esiplaanile valiku – kas Hea või Kurjus. Fiktiivsete roll võib järsult võimenduda, kui inimene on kaasatud kollektiivsetesse protsessidesse.

7) Kui inimene on sündinud varjutuse ajal ja seda märkide piiril, siis Päikese ühendus sõlmedega mõlemil pool piiri täielikult toob välja Kõrgema sodiaagi olemuse.
8) Eriliselt on ära märgitud Kõrgema sodiaagi kaks märki, milles toimuvad kahe sodiaagi kattumine. Nendeks on Maokandja, mis asub Skorpioni ja Amburi piiril ning Vaala märk, mis asub Jäära ja Sõnni piiril. Planeetide asukoht kummagil pool piiri võib olla orbi +/- 7,5 kraadi. Kui planeetide vahel pole aspekti konjunktsioon, siis ikkagi lülitub Kõrgem sodiaak sisse. Kui üksnes Päike või Kuu on orbis +/- 30 minutit Jäär-Sõnn piirist või Skorpion-Ambur piirist, siis seda on piisavalt, et ilmneksid Vaal ja Maokandja märgi mõjud.

9) Kõik Kõrgema sodiaagi märgid on seotud kindlate taevatähtedega. Seepärast kui horoskoobis on planeetide südamiktuum, mis jääb pluss/miinus 7,5 kraadi kahe märgi piiri sisse ja täht vastab Kõrgema sodiaagi märgi olemusega, siis inimese ees avanevad Taeva väravad.

10) Kaks planeeti on ühenduses, kusjuures nad on eraldatud üksteisest märkide piiriga. See seis avab natukene Taeva ukse. Ühendus teeb piiri läbipaistvamaks ja see võib teatud tingimustel sisse lülitada Kõrgema sodiaagi. Kui nendeks tingimusteks on, et need kaks planeeti peavad olema informatiivselt üksteisega seotud ja omama inimese horoskoobis tugevat seisu. Näiteks Saturni ühendus Uraaniga (kaks Veevalaja valitsejat) või ühendus Uraanil Neptuuniga (üks on valitseja planeet ja teine Veevalaja elevaator). Ja kui need kaks planeeti on ükskõik milliste märkide piiri lähedal, siis seda võib lugeda, et Taeva uks on osaliselt lahti. Seda tingimusel, et inimesel on Veevalaja tugevasti väljendunud. Mida lähemal on kaugete planeetide ühendus märgi piirile, seda rohkem avaneb uks Kõrgemasse maailma, Menogi maailma.

järgneb...

Kommentaare ei ole: