pühapäev, 24. august 2014

Kõrgem sodiaak - 3Kõrgema sodiaagi märkide iseloomustus

Kell – 22,5 pis – 7,5 ari. Võtmeplaneet Proserpina. Märgi mõte on korrastada aeg. Inimese, kellel see märk on väljendunud, tema ülesanne on olla aja hoidja. Ta peab kõike tegema õigeaegselt, muidu hakkab tema elus paljud asjad viltu minema. Ta peab endale teadvustama, et tahes tahtmata ta mõjutab enda ümber olevaid isikuid, kellega tal on tugevam side.

Üks näide. Revolutsionäär Antonov-Ovseejenko, kes osales Ajutise valitsuse kukutamisest 1917.aastal, just tema peatas Talvepalees kella ja ütles ajaloolise fraasi: „Aeg lõppes, algab uus ajastu“. Peale seda Venemaa paljudeks aastateks langes verisesse kaosesse, oli sunnitud uuesti läbima need arengu etapid orjaajast kuni tänapäeva välja. Antonov-Oveseejenkol, sündinud 21.märtsil 1883, oli aktiveeritud Kella märk. Märk töötab, ta tõukab inimest tegudele. Kuid kui inimene ei teadvusta oma missiooni, siis Kell mitte ainult tõukab teda üksi ahvatluse teele, vaid ta haarab kaasa ka kõiki teisi.

Kellamehe ees seisab siis ülesanne olla aja hoidja ja valvur. Ja anda teistele mõista, mis on tõeline aeg, mis on iga hetke tõeline väärtus meie suletud maailma vaatenurgast lähtudes. Läbi Kellamehe peaks meie maailma tulema tõeline arusaam aja loomulikust kulgemisest.Ta peab aitma teistel siseneda, imbuda maailma arengu loomulikku protsessi. Soodustama teiste inimeste evolutsiooni arengut ajas, aidata leida oma koht Jumalikus harmoonilises süsteemis. Selleks on tal tarvis endal teadvustada Jumalik mõte ja elada ise loomulikus rütmi sünkroonsuses. Kell – see on teatud Jumalik mehhanism, kogu maailmakõiksuse  projekt, täpne süsteem koos oma kõikide osaksestega.

Aja loomulik kulgemine – see on kalendritsükkel, maailmakõiksuse baasrütm. Kui Kellamees ise elab kalendritsükli järgi, loomuliku maailmarütmi järgi, siis teised inimesed alateadlikult joonduvad tema järgi ja hakkavad ka elama kalendrirütmis. Kui inimene elab loomulikus ajavoolus ja areneb sünkroonselt koos maailmaga, täites oma rolli suure süsteemi ees, siis ta ei kuluta asjata energiat ja ei vanane enneaegselt.
Esindajad: G.Washington, A. Einstein, R .Diesel, A-E.Becquerel, M.de Montaigne, N.Berdjaev, M.Gorki, H.Ibsen, N.Rimski-Korsakov, R.Vadim, A.Tarkovski.

Pegasus –22,5 aqu – 7,5 pis. Võtmeplaneet Veenus. Tiibadega hobune, innustuse, inspiratsiooni sümbol.Vastavalt müüdile, sai Pegast saduldada ainult kangelane – inimene Hvarnaga. Kes sündinud selle märgiga võib kokku puutuda kõikide muusadega, tal avanevad erinevad kunsti ja teaduse võimed. Temas võivad ärgata erinevad loomingulise potensiaalid. Tal tekib juurdepääs kollektiivsesse infovälja. Ta saab võimaluse kokku puutuda alginnustuse allikaga ja omada harmooniat. See on talle antud selleks, et seda saaks teistega jagada, neid innustada. Pegasusega on seotud loomingulised protsessid. Pegasusega kaasneb loominguliste võimaluste teadvustamine. On oht sattuda uhkuse kiusatusse.

Tiivuline Hobune – see on loominguline tahe, mis lendab Taevani ja laskub tagasi Maale. Märgi esindajal kasvavad tiivad aga tiivad on vaimu hulljulgus, soov saada teda kõiki saladusi, tõusta kõrgemale maa külgetõmbejõust. Sellisele inimesele on omane tõusta Taevasse, soov olla teistest kõrgem. Halvimal juhul on see anne ja vaimu hulljulgus, mis väljendub üleliigses auahnuses. Pegasuse müsteerium halvimal kujul on tiibadega langeva ingli Lutsiferi müsteerium. Keskmise arenguga inimsel võib see olla kujundlikult Icarus, kes Päikesele liiga lähedale lendas ja alla kukkus. Et mitte sattuda Kurjuse süsteemi ohvriks või teenriks, peab märgi esindaja endale aru andma, miks talle tiivad antud on ja täitma oma programmi nii nagu märk nõuab. Parimal juhul annab märk kõrged vaimsed, usu, omakasupüüdmatuse, selged sihid. Siis avanevad tema ees Kõrgem maailm ja ta saab prohvetliku ande.

Tiivuline Hobune on seotud ka algallikaga, minevikuga. Märgi omanikul avanevad võimalused kokku puutuda esivanemate suure kogemuste pagasiga, võimalusega ümber mõtestada ja muuta varasem kogemuste potsensiaal. Pegasusega on seotud ka prohvetlikus, see annab võimaluse modelleerida tulevikku, seepärast on väga tähtis, millist ideed kannab endas märgi esindaja. Ja kuidas ta võib oma ideedega mõjutada kollektiivset infovälja. Ta võib luua virutuaalse reaalsuse, pseudoharmoonia, anda valeideid, mille järgi joonduvad teised. 

Selle märgiga on sündinud paljud eredad loomingulised  isikud, kes on jätnud tugeva jälje ja neid ei saa kuidagi märkamata jätta. Tiivulise Hobuse iseloom on sageli terav, kangekaelne ja põikpäine. See halvimal juhul võib isiku teha kole uhkeks ja ka ära kurnata ja ta langeb alla. Parimal juhul aga on nad pidevas loomingulises põlemises, püüdlevad kogu aeg kõrgemate ideaalide poole. Nad on võimelised kogu elu olema loomingulised ja seda ellu viima. 
Esindajad: Peeter III, Michelangelo, I.Sebastian Bach, C.Lindberg.

Sfinks – 22,5 cap – 7,5 aqu. Võtmeplaneet Merkuur. Igavese saladuse sümbol. Milline on inimese jaoks kõige salapärasem saladus? Eks ikka tema elu mõtte teadvustamine, nii tema isikliku kui terve Elu enda mõte planeedil Maa. Sfinksi ahvatlus ja kiusatus  – uudishimu ja fataalsus.Ta ei tohi end eraldada maailmast, ei tohi eirata informatsiooni. Kuid iga hinna eest info kogumine ei ole talle lubatud. Ta peab leidma piiri maailma usalduse ja Kõrgema jõu vahel. Ta peab vastutama iga oma otsuse ja sammu eest, mida teeb.
Neid inimesi, keda on märgistatud Sfinksiga, võib iseloomustada kui saatuslikke ja salapäraseid. Neile avanevad maailma kõiksuse saladused, nad võivad tungida ükskõik millise saladuse lätete juurde, avada tuleviku nägemus. Neile langeb osaks suur koorem teadmisi aga vastu pidada on suutelised vaid kõige väärikamad. Halvimal juhul on Sfinksi müsteeria seotud mõttega, et paljudes tarkustes on palju muresid ja kes paljundab teadmisi, suurendab ka muresid. Sellisel inimesel tuleb leppida teadmisega, et liiga palju teada saamine, saladuste avamine on  seotud riskidega. Need teadmised on talle liiga rasked taluda. Oidipus läks Delfi oraakli juurde, et teada saada oma minevik ja talle avaldati hirmus variant tema tulevikust ja ta ei suutnud vastu seista ennustusele, sattus programmi mõju alla ja realiseeris ettekuulutuse kõige hirmsamal moel.
Kes sündinud Sfinksi märgiga, see sageli on fataalse elukäiguga ja jagab seda paljudele. Nad lähevad kaasa ahvatlustega, mis kokkuvõttes erinevates variantides moodustab ühe suure fataalse liini ja sulgeb nad saatuseringi. Saadud teadmised, informatsioon tulevikust võimaldab Sfinksil heal juhul vältida vigu ja sellega saab realiseerida parima variandina oma saatust. Teadmised tulevikust antakse selleks, et valides erinevate variantide seast parima, saad olla vaba ja oma programmi parimal moel täita.Kuid selleks peab täpselt vahet tegema Heal ja Kurjal ning selgust saama tegu-tagajärg seostest sündmustes.
Sfinks on polimorfoorne kujund, temas on üheaegselt inimest, instinkte ja loomalikku alget. Selle märgi esindajale on iseloomulik mõistuse jõud, loogika, kuid mitte vähem tähtis on instinktiivne alge, mis vormib tema iseloomu. Erinevatel märgi esindajatel võib olla erinev suhe mõistuse ja instinktide vahel. Kui Oidipusel oli ülekaalus instinktne alge, mis lõppes traagiliselt. Siis mõistuslik alge annab võime kontrollida oma looduslikku instinkti ja ta saab lahti rebida saatuse rõngast, ära mõistatada Sfinksi mõistatus, saada vabadus, valida parim tuleviku variant.
Selle märgi esinadjate elu võib võrrelda malemänguga. Kogu aeg peab ette nägema mitu erinevat käiku. Nad ei saa käituda ja alluda looduse instinktidele, sest see võib nii nende elu kui lähedasi saatuslikele tagajärgedele. Kõigil Sfinksidel oleks vaja vastata esilekerkinud küsimustele, arvestada oma käigud, läbi mõelda tegutsemise variandid. Ta kas saab tarkuriks ja on võimeline vastama kõikidele küsimustele või satub perspektiivitu tulevikku ja kaotab selle  malemängu, mis määrab ära tema edasise saatuse. Sfinksidel on võime modelleerida sündmusi, kuid selleks peavad nad kõik „Jah“ ning „Ei“ variandid läbi kaaluma ning ei tohi teha ühtki liigset sammu.
Sfinksi müsteeriumist võib välja valida üks kahest rollist: kas ise teistele mõistatusküsimusi esitada, nagu seda tegi Sfinks või neid lahti mõistatada, nagu Oidipus. Kui ei järgita ühte neist rollidest, siis elu ise hakkab mõistuküsimusi esitama. Selle märgi esindajate hulgas on palju maletajaid, uurijaid, programmiste, matemaatikuid, kes lahendavad loogilisi ülesandeid. Halvimal juhul nad seavad teistele fataalse programmi, sombeeruvad, kaotavad valikute õiguse. Nad räägivad õigust kuid mitte tõde. Nad annavad maailmale teadmisi, mis suurendavad maailma leina ja neis ei ole Jumalikkust.
Sfinks – see on midagi ebareaalset, kimäär, kes eksisteerib virtuaalses maailmas. See on mingi fantoom, mis võib laguneda kildudeks, kui puutub kokku reaalsusega. Selle märgi esindajale on omane püüd elada virtuaalses reaalsuses, luua utoopiat ja muinasjutte. Ta võib elada mustuses ja kaoses, kuid ise arvab, et tal on kõik korras ja hea. Nende illusoorne maailm võib laguneda ja siis nad kaotavad elu mõtte ning muutuvad fatalistideks. Sfinkslased püüavad omi mõtteid materialiseerida ja kui nad ise elavad virtuaalses reaalsuses, siis võivad oma utoopilised ideed ka ellu viia. Nad võivad teistele inimestele sisendada ettekujutluse illusoorsest maailmast ja ümbritsevad usuvad neid ning järgivad neid.
Esindajad: Vanga, D.F.Strauss, I.Kurtshatov, S.Eisenstein, E.Braun. 

järgneb...

Kommentaare ei ole: