laupäev, 17. september 2022

Pluuto dünaamika

 

Ganesh Tamm, FB ilmunud kirjutis

Täiesti pöörased ajad, mis võivad kesta veel kaua. Pluuto liigub märgivahetuse tsooni -> 3 kraadi ehk enne ja peale märgivahetust. Hoomatav väljendus võib olla veelgi ulatuslikum kui 3 kraadi, sõltuvalt rütmide ja tegurite kogusummast. Selles pole midagi uut, et teoreetilise käsitluse järgi peaks sündmuste tõenäosus olema x ajal, kuid hiljem uurides on selgesti tuntav väljendus esile tulnud algsest kalkulatsioonist siiski varem või ka hiljem. See on täiesti loogiline, kuna igas suures rütmis on hulk teise ning kulminatsioonid on küllalt tihti veidi „nihkes“.

Hetkel on Pluuto 26Cap13 (troopilise ehk nn pööripäevakeskse sodiaagi järgi). Paljuski märgivahetusega seonduvad, keskmisest jõulisemad ilmingud võiksid paikneda umbkaudu vahemikus ca 27Cap...3Aqu ehk 2. veebruar 2022.a. – 16. oktoober 2026.a. Spekter on laiem, ma lisaksin üsna vabalt näiteks pool kraadi juurde, kuid see polegi ehk nii oluline, kuna vaatluse all on aeglase planeedi sümboolne "üleminekutsoon". Lõplik potentsiaal ja väljendus sõltub suurest hulgast teguritest ning individuaalsel tasandil igast konkreetsest lähtekaardist, olgu siis tegemist inimesega või näiteks mõne ajaloolise sündmusega. Tegemist võib olla nõ "päästikuga" või ka sündmuse täiemahulise perioodiga.

Pluuto teeb Kaljukitse märgi lõpu ja Veevalaja märgi alguse kokkupuutepunkti järgmistel päevadel (kriitiline mõju on laiem kui täpne kuupäev ning erinevad programmid annavad kalkulatsiooni tulemustes väikse nihke) =>

02. veebruar 2022.a. (dünaamika 201% ja aeglustuv, tipuks oli eelnevalt 208%, võiks siiski pidada pmt tippkiiruseks).

09. detsember 2022.a. (dünaamika 168% ja kiirendav).

23. märts 2023.a. (dünaamika 114% ja aeglustuv).

11. juuni 2023.a. (dünaamika – 106%, retrograadne ja aeglustuv).

21. jaanuar 2024.a. (dünaamika 205%, max kiirususelagi).

02. september 2024.a. (dünaamika – 106%, retrograadne ja aeglustuv).

19. november 2024.a. (dünaamika 114% ja kiirendab).

Toon siinkohal lisaks eraldi välja Pluuto dünaamilised muutused, lähtuvalt max ja min kiirusest ning seisakud ehk dünaamilise 0% kiiruse ajad, kõik need on olulised, kuna ka dünaamika on polaarsus ning omab praktikas tõlgendamisväärtust. Vaadeldavaks ajaaknaks umbes sama periood, mis sai just äsja Kaljukitse ja Veevalaja märgi kokkupuutepunkti suhtes leitud. Veidikene laiendan ajaakent, et näga veidi huvitavaid seoseid.

12.jaanuar 2021a., Pluuto max kiirus 210% (Pluuto dünaamiline tippkiirus oma mõningase aeglustumisega on täpsemal vaatlemisel sarnane nii EKRE, Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni lammutamisega kui ka nüüdse Ukraina ja Venemaa küsimusega veebruaris 2022.a. - jõuga vormistamine, mis on saladustega vooderdatud).

25. märts 2021.a. -> 100% ehk keskmine relatiivne kiirus ja selle aeglustumine.

27. aprill 2021.a. -> dünaamika aeglustus ning seisak ehk 0% kiirust, suunamuutus retrograadseks.

03. juuni 2021.a. -> dünaamika -100% ehk relatiivne keskmine ja seda retrograadsena.

12. juuli 2021.a. -> dünaamika – 151% ja retrograadse dünaamika max kiirus.

31. august 2021.a. -> dünaamika -100% ehk retrograadne dünaamiline keskmine.

06. oktoober 2021.a. -> dünaamiline kiirus 0% ehk seisak ja uuesti direktiivse liikumise algus.

08. november 2021.a. -> dünaamiline kiirus 100% ehk relatiivne keskmine kiirus.

12. jaanuar 2022.a. -> dünaamika 208% ehk max kiirus.

27. märts 2022.a. -> dünaamika 100% ja aeglustub.

29. aprilll 2022.a. -> dünaamika aeglustumine 0% ehk seisak ja retrograadse liikumise algus.

05. juuni 2022.a. -> dünaamika -100% ehk relatiivne keskmine ja seda retrograadsena.

18.juuli 2022.a. -> dünaamika -151% ehk seekordne tipp ning retrograadsena.

01. september 2022.a. -> dünaamika -100% ehk relatiivne keskmine ja seda retrograadsena.

08. oktoober 2022.a. -> relatiivne kiirus 0% ehk seisak ja suunamuutus direktiivseks.

11.november 2022.a. -> relatiivne kiirus 100% ja kogub kiirust.

18. jaanuaril 2023.a. -> relatiivne keskmine kiirus 207% ja max dünaamika.

28. märtsil 2023.a. -> dünaamika 100% ja aeglustub.

01. mail 2023.a. -> aeglustumine nullini ehk dünaamika 0% ning retrograadse liikumise algus.

08. juunil 2023.a. -> dünaamika -100% ehk relatiivne keskmine ja seda retrograadsena.

19. juulil 2023.a. -> dünaamiline kiirus - 150% ning seda retrograadsena.

03. septembril 2023.a. -> dünaamika -100% ehk relatiivne keskmine ja retrograadsena.

10. oktoobril 2023.a. – dünaamika 0% ehk seisak ja peatselt direktiivne koos kiiruse kogumisega.

13. november 2023.a. - > dünaamika 100% ehk relatiivne keskmine ja kogub kiirust.

18. jaanuaril 2024.a. -> dünaamika 205% ehk max kiirus.

29. märts 2024.a. -> dünaamika 100% ehk keskmine relatiivne ning kahaneb.

02. mai 2024.a. -> keskmine relatiivne kiirus 0% ja algab retrograadne liikumine.

09. juuni 2023.a. -> dünaamika – 100% ehk relatiivne keskmine ja seda retrograadsena.

21. juuli 2024.a. - > dünaamika – 149% ehk lagi ja seda retrograadsena.

04. septembril 2024.a. - > dünaamika -100% ehk relatiivne keskmine ja retrograadsena.

12. oktoobril 2024.a. - > dünaamika on 0% ja suunamuutus, algab direktiivne liikumine ja kiiruse kogumine.

Sedasi need planeedid liiguvad vaadates meie koduplaneedilt Maa. Momendil oli vaatluse all Pluuto. Dünaamika on üks olulisi rütme, mis iseloomustab planeedi potentsiaali, võimalike väljenduste iseloomu ja intensiivsuse tõlgendamisel.

Nii sodiaagimärkide vahetumine kui ka dünaamika ja nende kahe kombinatsioon, võivad anda mõne vihje, mis võiks olla sündmustik ja võimalik tõenäosus. Üldiselt on relatiivselt kiire planeet ehk dünaamikaga rohkem kui 100% tavaliselt vormilise teema soosija ning retrograadsus pigem tuumalise või nõ sisulise komponendi soosija. Omaette käsitlust nõuaksid seisakud ehk dünaamilise kiiruse äärmused ja nende dünaamiline nullpunkt, mida tavaliselt ainsana kiputaksegi nimetama seisakuks ning kui on juttu planeedi seisakust, peetaksegi silmas eelkõige relatiivset nullkiirust ehk 0% dünaamilist kiirust. See kõik on väga suhteline, nii nagu meie maailm planeedil Maa.

Jutt kipub pikaks venima ning saabuvate varjutusteni ei jõudnudki, oktoobris on osaline päikesevarjutus, mis nõuaks oma osa – seal on üheks märkimisväärseks tegijaks Skorpioni märk ning arvestatavaks tegijaks on sündmusega seotud Veenus. Siit ka minu esialgne huvi vaadelda naturaalse sodiaagiringi 1.-7. majade ning 2.-8. majade võimalusi. Igas olemasolevas kaardis on nende väljendused individuaalsed, kuid kindlasti on ka midagi ühist. Tõtt-õelda on suhteastroloogias aga ka isikuastroloogias päris palju just nende telgede küsimusi, mis aitavad suhteid aimata või ka mõningaid probleeme „ette näha“. Kes kellega klapib ja miks need ühel hetkel ümber mõeldakse?

Arvestades Pluuto liikumist Kaljukitse ja Veevalaja märkide vahel ning Pluuto mõnes plaanis üsna raskekoelist iseloomu, võiks esmapilgul eeldada, et oktoobris toimuva päikesevarjutuse puhul on ca pool aastat ja lisaks ka enne varjutuse punkti toimiv ajavälp ehk ca üks lunaarkuu enne varjutust, üsnagi huvipakkuv teema. Ilmet võib anda mastaapne problemaatika, mis hõlmab nii indiviide kui ka riike ning seda paljuski kokkulepete suhtes, varustust ja ressursse, ebatavalisi ümbermõtlemisi ning lepetest taganemisi, väärtuste üle vaidlused ning ideoloogiliste suhtumiste klaarimised, partnerlussuhete „ülevaatamised“ ning ka partnerluste „surmad“ ehk ümberstruktueerimised, uute partnerite leidmised või miks ka mitte, juhtivkollektiivide vahetused. Tooni võivad hakata andma „mina arvan hoopis nii“ tüüpi ideed või projektid.

Pluuto Veevalaja märgis on samuti piisavalt mahukas teema, võibolla pisut põhjalikumalt edaspidi, kuid see võib viidata küllaltki lõhkuvale murrangule. Pluuto teeb täisringi ca 248 aastaga, eelmisel ringil oli tegemist Ameerika Ühendriikide algusega ning pulbitses ka mujal maailmas, esines palju maailmavaatelisi arveteklaarimisi ning vabadust rajati läbi relvade, kokkulepete ja usu – partnerlus, iseseisvus ja reetmise küsimused. Kindlasti tekitab kirge ka fikseeritud õhumärgi ehk Veevalaja võimalus, õhk on dünaamiline ja pakub üsna palju vabadust, kuid samas ta võib viia kõrbeni ning nii otseses kui ka kujundlikus mõttes. Pluutol on väga lai ja mitmetasandiline väljendusvõime ning üheks viisiks on olla sedavõrd nähtamatu või alateadvusega seotus, mis tekitab inimestes hirmu. Keegi astroloog internetis rääkis, et Pluuto võib teha asjad suureks või vastupidi, suured asjad väga väikseks.

Arvestades nüüdisaegset tehnoloogiat, paljugi võib ette tulla ning võibolla isegi laiemas ühiskondlikus plaanis. Lal Kitab´i (pärslaste mõjuga) koolkonnas peetakse Veevalaja märki paljuski Kuu põhjasõlme (Rahu) energiaga sarnaseks. Modernsel ajal oleks loogiline tõlgendada näiteks ka kui poliitilist tegevust laiemas plaanis (koalitsioonide küsimused nii lokaalsel kui ka globaalsel tasandil). Tuleks märkida, et Kuu põhjasõlm ehk Rahu on ka silmamoondaja – üks erioskusi olevat duubeldamine (väiksest suureks ja suurest väikseks?), mis ilmnevat paralleelolukordadena. Nimelt: sisu üks, vorm teine. Pealkirjad ja avalaused on ühed, tegelik tahe ja taotlus hoopis midagi muud. Seega, tasuks olla tähelepanelik, mida siiski pakutakse, räägitakse, kas tegemist on hoopiski osavalt pakutud topeltsõnumiga? Poleks ime, kuna isikuastroloogias on Kuu sõlmede telg üks ekstreemi viitajaid, Kuu sõlmede paiknemine ja aspekteeritus võivad anda palju praktilist informatsiooni, millised probleemid on eluläbivalt aktuaalsed.

Võibolla veel paar sõna Pluuto transiidist. Pluuto on Marsi kõrgem oktaav ning kui hakata kaarte vaatama, tuleks jälgida ka Marssi. Kuna Pluuto on transendentaalne planeet, võib ta vahel toimida hoomamatumalt, Marss on vahetum ja selgem (ka robustsem) – just nagu rivisõdur, kelle tegevus on palju konkreetsemalt ning vahetumalt. Pluuto võib toimida kui varjatud peastaap või „tagatuba“, Marss peab minema rindele ja vastastega silmitsi seisma. Pluuto transiidil mängib rolli ka kraadiline evolutsioon sodiaagimärkides. Kõrgemad kraadid, nt 28.,29. jne on pigem sümboolselt esimese maja signifikaatorid ja kipuvad tooni andma iga alustatud protsessi või ilmnenud sündmuse tunnustena. Kui Pluuto on juba 1.,2. või 3. kraadis, nihkub fookus pikem sümboolse 7.maja temaatikasse – ta on pigem kui oponent ja reguleerija, kes annab armu (soosib) või otsustab väga jõuliselt sekkuda. Siit ka asjaolu, miks Pluuto transiit Kaljukitse märgi lõpukraadides kipub jätma igale tegevusele oma jälje. On toimumas hulk sündmuseid, mis on üsnagi pluutolikud või ka sümboolselt Skorpioni märgi arhetüüpiliste võimalustega. Saladused, äärmused, ekstreem, reetmised või

ülemängimised, esoteerika, surm ja sünd, meelega varjatud saladused, truuduse küsimused, seksuaalsus ja seonduv (sh rasedused ja fertiilsus), psühholoogia, vahendite muundumised või isegi kadumised, maksurahade korraldamine ning väljanõudmine. Kindlasti on ka midagi head.

Eesti tasandil on huvitav jälgida, kuidas kujunevad järgmise aasta valimised – võiks oletada, et seekord läheb üsnagi teravaks ning saab näha meelega varjatud üllatusi (ootamatud käigud).

Üks Pluuto „tegevuse“ kulminatsioone jääb veidi peale korralisi valimisi. Pluuto võib väljenduda ka kui „kauge tagatuba“ oma juhtnööridega, millele vastuvaidlemist ei sallita. Veevalaja märk on ka eeter ning meelsusmeedia koos meelsusgruppidega (erakondade ja vastavate huvigruppidega) – kas sellega seonduvalt võib midagi uut ette tulla? Veevalaja märk on väga liberaalse ja nõ pehme poolega, mille kõrval on üsna halastamatu ning lõhkuv pool a´la "kui muidu ei saa, kasutame plaan B varianti, eesmärk peab realiseeruma". Pluuto kehtestab peatselt end läbi Veevalaja märgi, seega sundpakkumised võivad ette tulla naeratuste saatel ja esmapilgul sulnis vormis.

 

Top of Form

 

Bottom of Form

 

reede, 9. september 2022

Retro Merkuur, sügis 2022

 

Retro-Merkuurist astroloog Eve Sooneste pilgu läbi:

Sa leiad end kenal sügispäeval seismas oma kodumaja lukus välisukse ees, käes arooniaplekiline emailpott ja seljas õhukesed toariided. Võti ja telefon on toas, kõik pereliikmed ka. Mõni tund hiljem kõnetab sind võhivõõras naisterahvas ja räägib sulle peensusteni ära, kuidas läheb tema lapsel, kellest sa iial kuulnud ei ole.

Selliste sündmuste sagenedes tasub efemeriididest uurida, mida teeb parajasti Merkuur. Sest nüüd hakkab ta liikuma retrograadselt. Nimelt.

Merkuur tagurdab 10. septembri varahommikust kuni 2. oktoobri keskpäevani, jõudes vähikäigul Kaalude märgist Neitsisse tagasi. Igapäevaelus toob see kaasa rohkesti segadust, eksimisi, hilinemisi, valeühendusi, kirjade ja meilide hilinemist, liiklusummikuid ja avariisid. Arvutisüsteemid tõrguvad, kassajärjekorrad pikenevad.

Tihedama päevakavaga inimesed peaksid jätma plaanide vahele rohkem vaba aega, sest nüüd on tarvis plaane tavapärasest sagedamini ümber mängida. Need, kel kiiresti vaja arsti- vm kohtumisaega broneerida, võivad rõõmustada, sest ka ajast loobumised sagenevad ja nii pääseb varem löögile.

Samuti on hea periood, et teha suurpuhastust, koristada kappe ja sorteerida vanu fotosid või faile. Kõik need minevikku suunatud tegevused on praegu soodustatud. Lisaks ka vanade tuttavate kohtamine (mis juhtub enamasti iseenesest).

 

Klassikaliselt ei soovitata retrograadse Merkuuri ajal alustada suuremaid töid (tulemus võib olla soovitust erinev), teha kallimaid oste (pärast võite ostu ümber vahetada), käia kirurgilistel lõikustel (kui tegu pole just korduslõikuse või varem edasilükatud operatsiooniga). Imehästi peaks sujuma kasutatud asjade ost ja müük. Suhtlemises on end õigustanud reegel: rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Enamasti tekib sel ajal rohkesti möödarääkimisi ja ülereageerimisi, mis kulutavad lihtsalt osapoolte aega ja närvirakke.

Muidu on retrograadse Merkuuriga nagu alati: võtke elutempo maha ja ärge imestage millegi üle, mis teiega juhtub 🙂