pühapäev, 28. veebruar 2010

Kuu tühikäik märtsis

Märts on professionaalsuse ja emotsionaalse kaitse proovilepaneku kuu. Suureneb looduskatastroofide oht, tõuseb avariiohtlike olukordade arv. Võimalik, et probleemid transpordiga on teravamad. Raskem saab olema metallitööstuses, samuti maavarade ja nafta-gaasi tootmise ettevõtetel.

1.03– 19:37 kuni 24:00
2.03- 00:00 kuni 02:32
3.03– 22:45 kuni 24:00
4.03– 00:00 kuni 04:12
6.03– 06:33 kuni 09:37
8.03 – 13:14 kuni 19:14
11.03 - 00:00 kuni 07:43
13.03 – 14:58 kuni 20:45

16.03 – 02:02 kuni 08:33
18.03 - 13:24 kuni 18:30
20.03 - 21:42 kuni 24:00
21.03 - 00:00 kuni 02:29
23.03 - 03:50 kuni 08:17
25.03 - 06:40 kuni 11:40
27.03 - 09:05 kuni 12:58
29.03 - 09:56 kuni 14:22
31.03 - 15:14 kuni 15:42

teisipäev, 23. veebruar 2010

Meditsiin ehk arstimise kunst - 2

Haige inimese ja abistaja vahel eksisteerib peale ravimite ja medisiiniliste protseduuride veel ka alateadlik vaimne side. See side põimub kokku haige soovist terveneda ja arsti soovist aidata. Kui see side on tekkinud, siis võib loota parimat tulemust. Kui sidet ei teki või see on liiga ühepoolne ja nõrk, siis on vähe lootust heaks tulemuseks.

Igasugu sidemed on ikka vastastikused. Asjaosalisi on selles tehingus tegelikult kolm, õigemini neli: need on patsient, arst, haigus ja X-faktor. Kui haige hoiab haiguse poolele (langeb pessimismi), siis on jõud ebavõrdselt kaks ühe vastu, seega arst jääb kahe vastasega üksi võitlema. Kui haige hoiab arsti poole(usaldab), jääb haigus üksi ja kaotab. Kui arst hoiab kokku haigusega (manipuleerib), siis on olukord haigele katastroofiline. X-faktor tegutseb nendes protsessides ettearvamatult ja võib tugevalt kallutada sündmusi ühes või teises suunas.

X-faktor on väga keeruka olemusega ja meie teadvus ei hooma kõiki selle komponente. Ilmselt määrab protsesside kulgu siin ka nähtamatu seoste ja ettemääratuste võrgustik, mis eksisteerib kogu materiaalse maailma piires ja ulatub ka kõrgematesse dimensioonidesse. Saatus, ettemääratus, planeetide ja tähtkujude kombineeritud mõjud, sünninumbrid, jpm. seoste väljendajad saavad siinkohal tegutsemisloa.

Kujutleme: haige on operatsioonilaual, tema ümber toimetavad pühendunud inimesed, igaüks teeb oma tööd parimal võimalikul viisil kantuna soovist aidata... ja siiski lõpevad kõik pingutused luhtumisega. Seda situatsiooni tuleb meditsiinilises tegevuses rohkem ette, kui me sellega leppida suudaksime, sest see on paratamatuse faktor. Juhtub ka vastupidist, patsient on nii lootusetus seisus, et ükski aitajatest ei usu tema ellu jäämisessse, kuid juhtub ime ja patsient terveneb.

Meedikute tegevusväli on kahjuks üsna piiratud, olles jätkuvalt juhuslikkuse ja nähtamatu maailma mõjutuste sfääris, vaatamata meditsiini tehnilistele edusammudele.
Teaduse areng on kasvanud lahku vaimsest arengust, maailma sügavama olemuse ja kõrgema printsiibi tunnistamisest. Kogu eksistents ja tegevus on jäänud materiaalsele tasandile, mis kindlasti on ebapiisav.

Meenutame ja imestame tänases maailmas ikka veel eksisteerivate looduslähedaste rahvaste ja nende ravitsejate šamaanide võimekust maagia kaasabil ravida raskeid haigusi ja tulla toime inimeste sügavama olemuse mõjutamisega. Mitmedki vanad ja kummalised ravivõtted võivad osutuda edukateks. Teadlased on jälginud ja dokumenteerinud (filminud) ravitsejate tegevusi, kes palja käega ilma igasuguse tuimestuseta eemaldavad kasvajaid ja inimesed tervenevad.

Maailm on ilmselt jõudnud oma tehnilises arengus ja vaimses arenematuses sellise määrani, millest vanaviisi enam edasi minna ei saa. Olles võrsunud sügava looduslähedase religiooni ajastust, arenedes tehniliste kõrgsaavutusteni, peame tänapäeval hakkama mõtlema jälle loodusele lähenemisele, vaimu ja mateeria üheks saamisele, kõrgema eksistentsi tunnistamisele ja soovile saada Inimeseks selle mõiste kõrgemas tähenduses. Inimkond peab avardama oma teadvust, kõik nähtav peab kasvama nähtamatusse maailma. Meil ei ole teist teed, kui tahame alles jääda planeedile nimega Maa.

Tänapäeval on meditsiin muutumas või suuresti juba muutunud äriliseks tegevuseks, mis järjest kaugeneb oma esialgsest üllast abistavast rollist, humaansusest ja hoolivusest. Patsiendist on saanud tootmisüksus, mis toodab kas kahjumit või kasumit medisiinile, arstidest on saanud arveametnikud, kes loevad raha ja otsustavad inimeste aitamise üle sellelt positsioonilt.

Ülerahvastatud Maailm on allakäigu spiraalile asunud , mis ilmselt on ka tähtedesse sisse kirjutatud ja mõneti ettemääratud etapp enne uue ja loova vaimsuse sündi ja positiivse arengusuuna sisselülitamist. Sest miski siin maailmas ei ole juhuslik, igale sündmusel ja perioodile on oma ülesanne kaasa antud.

Halb ja hea on polaarsused, mis kõnnivad käsikäes Maailma ja Tsivilisatsiooni arengu spiraali mööda täites oma ettemääratud ülesandeid, mis Kõiksuse seisukohalt on vaid loomulik ja maailma olemuslik programm. Selle programmi mõistmine jääb igatepidi väljapoole meie mõistust ja taju, kuni aegade lõpuni.

Erinevad ajaloolised etapid on maailmas külvanud surma ja hävingut, kannatusi ja pisaraid. Selle läbi on sündinud suured muutused, mis on kodeeritud meie tsivilisatsiooni arengusse sisse. Kuhu täpselt areng välja jõuab, seda meile täpselt teada ei ole antud. Mis üldse on olemasolu eesmärk, see pole meie otsustada. On leitud märke, mis näitavad, et tsivilisatsioonid tulevad ja lahkuvad maakera palgelt, läbides enne oma arengukõvera tõusud ja langused.

Kuid meie praeguses etapis, kui eksisteerib indiviidi vaba tahe valida, on iga üksik inimene võimeline valikuid tegema ja otsustama. Inimene saab alati valida positiivsemat poolt, saab ennast harida ja oma vaimset külge arendada. Iga inimene saab lisada midagi maailma üldisesse headusesse. Igaüks meist peaks midagi annetama, kasvõi väikese osakese. Teeme iga päev natukenegi teineteise abistamiseks, oma kohustuste korralikuks täitmiseks ja lihtsalt rõõmu osakaalu suurendamiseks maailmas.

Meediku elukutse on üks võimalus headuse osakaalu suurendamiseks. Meedikuna peaks töötama vaid need inimesed, kelles on sügav soov aidata hädasolijat ja kes suudaks patsienti suhtuda, kui hingelisse olendisse, kelle keha ja hing mõlemad vajavad abi ja toetust. Need inimesed pole meie hulgast kadunud, nad on kõrgemate jõudude poolt määratud õnnetut ja katsumustest vintsutatud inimkonda abistama ja vaimsust edendama.


Sirjelind

kolmapäev, 17. veebruar 2010

Meditsiin ehk arstimise kunst

Sirjelind - mõtteid meditsiinist.
Meditsiin ehk arstimise kunst (’ars medicina’) on sama vana nagu inimkond. Organismi funktsioneerimise ebakõlad ehk haigused on olnud vältimatuks kaaslaseks kogu elusloodusele, sealhulgas kogu taime- ja loomariigile.
’Homo sapiens’ ehk mõistuslik inimene, kui üks kõrgemalt organiseeritud ajuga liike eluslooduses, on pidanud võitlema ellujäämise eest ja haiguste vastu igal võimalikul viisil.
Kohanemise ja enesekaitse hämmastav võimekus on iseloomulik kogu elusloodusele alates juba taimedest. Taimed on suutnud kohanduda äärmuslike ja väga erinevate kliima ja keskkonna tingimustega. Taimed on evolutsiooni vältel õppinud ka sünteesima mitmesuguseid tugevaid toimeaineid (ehk mürke) enesekaitseks.

Toimeainete erinevus mürkidest oleneb ainult annuse suurusest. Suuremates annustes muutuvad ka süütumad toimeained mürkideks ja väikestes kogustes võivad ka tugevad mürgid olla ravitoimega. Näiteks kuraare, mis oli indiaanlaste noolemürgiks ja mis halvates lihaseid muudab ohvri liikumisvõimetuks. Kuraare on tänapäeva meditsiinis laialt kasutuses närvihaiguste ravis ja on üks anesteesia (narkoosi ) põhikomponente.

Loomade maailm on oma arenguteks leidnud väga erinevaid teid ja kohastumusi nii maal, kui vees ja kõikvõimalikes kliimatingimustes. Igal pool võib leida eluvorme, kes suudavad toime tulla ka võimatuna näivates looduslikes oludes. Erinevad loomaliigid õppisid lugematute põlvkondade vältel eristama kasulikke taimi mürgistest ja taipasid ära ka mõnede taimede või mineraalide raviomadused . Seega on ravimise kogemus ja kogu ravimite arsenal algselt pärit taimeriigist ja loodusest laiemas mõttes.

Primitiivne eelajalooline inimene, kes sõltus täielikult loodusest, pani tähele loomade eluviise ja toitumise iseärasusi ja matkis neid. Näiteks märgati kuusevaigu ravitoimet loomade käitumise järgi. Pandi tähele, et põdrad ja kitsed nühkisid oma vigastatud kohti vastu kuuskede vaiguseid tüvesid. Paljud ravimtaimed said inimesele tuntuks just tänu loomadele, kes eelistasid mingeid kindlaid liike teatud vaevuste leevendamiseks.

Juba väga kauges minevikus leidus inimkooslustes ärksamaid ja andekamaid indiviide, kes olid eriti osavad loodust ja loomi tähele panema ja kes oskasid saadud tähelepanekuid enda ja oma kaaslaste aitamiseks-ravimiseks kasutada. Loodusega kooskõlas elamine ja mütologiseeritud maailmakäsitlus soodustasid üksikute inimeste kujunemist tunnustatud ravitsejateks ja looduslähedase vaimsuse kandjateks. Neid inimesi nimetati šamaanideks või nõidadeks, neid austati ning kardeti. Kui keegi haigestus tõsiselt, siis sageli oskas šamaan leevendada inimese vaevusi nii looduslike ravimitega, kui ka psühholoogilis-religioosse mõjustamise ja rituaalide abiga.

Nõiad ja šamaanid olid esimesed arstikunsti valdajad primitiivsetes ühiskondades ja mitmed nende poolt kasutatud meetodite põhi printsiibid on üldjoontes kasutusel tänapäevani. Veelgi enam, kaasaegne meditsiin tunneb suurt huvi nn. nõidade poolt kasutatavate ravivõtete vastu, mis võivad anda ootamatult häid ideid ja lisavõimalusi tänapäeva meditsiinile.

Arheoloogilised leiud näitavad, et juba ürgajal oskasid ravitsejad panna lahaseid luumurdudele ja suutsid koljusisese ülerõhu ravimiseks ja elu päästmiseks teha kolju trepanatsioone.
Mida enam inimühiskond arenes, seda rohkem ravivõtteid ja loodulikke ravimeid kasutusele võeti. Õpiti tundma järjest rohkemate taimede raviomadusi. Õpiti ka ise erinevatest taimedest ja mineraalidest ravimeid valmistama, vastavalt haiguse iseloomule ja ägedusele. Tublimad ja taibukamad ravitsejad töötasid välja hästi toimivaid mikstuure, salve ja ravimteesid, milles kombineeriti erinevate raviomadustega taimi saavutamaks tugevamat koosmõju.

Juba vana-aegses ühiskonnas taibati, et arstimise kunst on väga komplitseeritud oskus ja vajab teatavat hariduse taset ja oskuste hulka, et olla piisavalt edukas.
Vanas Egiptuses valdas valitud preesterkond paljusid efektiivseid ravivõtteid mitmetele haigustele. Templite salastatud hämarustes arendati edukalt kõiki teadusi, sealhulgas meditsiini, mille saavutused olid vaid valitute päralt suure saladuse katte all.

Esimene teadaolev teaduslik raviõpetus pärineb Hippokrateselt. Kreeka-Rooma kuulsalt arstilt Galenoselt on meie päevini säilunud kõrgeima tolleaegse tasemega raviõpetus vana-aja ajaloos. Keskaegse meditsiini tipparstiks kujunes araabia päritolu IbnSina (Avicenna), kelle ’Arstiteaduse Kaanon’ oli kasutusel Euroopas ja idamaades 17-da sajandini. Renessansiaja algul rajas Paracelsus täiesti uue lähenemise meditsiinile. Järgnesid rohked avastused väga mitmetelt teadlastelt ja kujunesid meditsiinilised edumeelsed koolkonnad Euroopa pealinnades nagu Paduas, Leidenis, Pariisis, Viinis jm. Kerkis esile terve plejaad andekaid meedikuid, kes andsid oma töödega täiesti uudsed ja erinevad arengusuunad meditsiinile.
Areng ei ole peatunud ka tänapäeval, järjest enam hakkavad uuringud jõudma geenideni ja DNA molekulaarsetele tasanditele . Koostöös geenitehnoloogide ja molekulaarbioloogidega on väljatöötamisel spetsiifilised ravimid molekulaarsete märklaudade (target) vastu tervetel ja haigestunud rakkudel. See on täiesti uus ja paljutõotav suund, mis võib tagada paranemise võimalusi ka seni täiesti ravimatutele haigustele.

Kogu selle tehnoloogilise edu juures ei peaks unustama, et arstimise kunst ei seisa koos ainult erinevatest tehnikatest, keemiast, füüsikast ja molekulidest. Arstimise kunst on kunst, selle sõna kõige paremas tähenduses. Arstimise kunst eeldab terviklikku lähenemist inimesele, kui hingestatud olendile, kellel on lisaks füüsilisele olemusele ka peenmateriaalne olemus, hing ja vaimsus.

Võrdluseks võiks tuua maalikunsti, mis ei seisne ainult pintsli liigutamise tehnikas ja värvide eristamise võimes, vaid kindlasti ka X-faktorist, ehk kõrgemast tunnetuse dimensioonist, inspiratsioonist ja vaimsest sättumusest, mis muudabki kunsti kunstiks. Selline kunst avaldab vaatajatele tugevat mõju, sest sinna sisse on kootud kunstniku tunded ja mõtted, tema rõõm ja kannatused. Ainult hingega tehtud taiesed toimivad hingedesse.

Täpselt sama põhimõte kehtib ka meditsiinis. Hingega olendit saab edukalt mõjutada ja ravida vaid hingega. Kehaline haigus on lahutamatu hingelisest ebakõlast. Sageli hingehaigus eelneb või on lausa põhjuseks kehalisele haigusele. Ükski haige keha ei tervene enne, kui ka hing on rahunenud ja tasakaalu saavutanud. Hing ja keha on üks lahutamatu tervik, üht ei saa ravida teiseta. Tänapäevane meditsiin oma tehniliste saavutuste pilvedel hõljudes kipub sageli unustama seda lihtsat tõsiasja.
järgneb....

kolmapäev, 10. veebruar 2010

Planeet pagenduses


Astroloogias vaadatakse planeedi positsiooni järgi tema tugevust. On ta oma kodu- või eksalteeritud märgis. Samuti seda, kas planeet on nõrgestatud või languses (eksiili vastasmärgis). Pagendust vahel nimetatakse kahjustatud seisus olevaks planeediks. Mina eelistan nimetada planeeti, mis asub oma kodumärgi vastasmärgis, pagenduses olevaks. Planeet pagenduses peaks nagu näitama tema nurka surutust või nõrkust. Pagendus on selle planeedi jaoks nõrgematoimeline asetus, kuid see ei ole tingimata halvaendeline. Selle kohta on rida näiteid, kus isikul on mitmed planeedid pagenduses, kuid oma tegude ja tuntusega on need isikud vägagi teada ja austatud.

Kaugemast ajaloost on tuua selline suurkuju nagu seda Abraham Lincoln. USA 16-s president on ameeriklastele nende südametunnistus ja au. Temal on tervelt viis isiklikku planeeti pagenduses.
Päike – 23 Veevalaja
Kuu – 26 Kaljukits
Merkuur – 10 Kalad
Veenus – 7 Jäär
Marss – 25 Kaalud

Ja ometi sai temast väga suur mees. Majade järgi on pilt natuke teistsugune. Päike I majas on eksalteeritud seis. Kuu XII majas on languses. Veenus I majas on pagenduses, kuid ta on II maja tipule väga lähedal. Marss on VIII majas samuti tugev, oma kodumajas. Need kaks viimast planeeti nähtavasti olid olulised tegurid tema elujõu ja ettevõtmiste kujunemisel. Samuti Päikese konjunktsioon AC-ga. Erinevad andmebaasid annavad AC asukohaks natuke erinevaid kraade. On horoskoop, kus AC on 18.55 Veevalajas. Selle järgi jääb ka Veenus II majja ja ühendusse maja tipuga. Teine horoskoop on selline, kus AC kohaks on märgitud 22 Veevalaja.

Päikesega pagendusmärgis on kõik Veevalajad. Nemad on teistsugused kui Lõvi Päikesega isikud. Kuid reaalses elus on pagendatud Päikesega inimesed küllalt edukad ja edasijõudvad. Nimekiri saaks hästi pikk, kui neid ära tuua. Nimed nagu Abraham Lincoln, Thomas Edison, Louis Pasteur, Franklin Roosvelt, Louis Amstrong, Lewis Carroll, Charles Dickens, Ronald Reagan jpt. räägivad iseenda eest.

Lincolni Kuu Kaljukitses paistab olevat tugev seis, vaatamata positsiooni pagendusele. Kuuga Kaljukitses poliitikutel on veel näiteks Lenin, Adolf Hitler, Rudolf Hess, Indira Ghandi, Arnold Schwarzenegger, John McCain.

Kultuurimaailma tegijatest on Kuu Kaljukitses: Federico Fellini, John Lennon, Annie Lennox, Brad Pitt, Matt Damon, Jonny Depp, David Bowie, Kevin Costner, Gerard Depardieu, Antony Hopkins, Elvis Presly ja paljud paljud teised.

Eesti tuntud inimestest on Kuu Kaljukitses: Toivo Asmer, Aadu Hint, Paul Keres, Oskar Luts, Raimond Valgre, Sulev Nõmmik, Andres Tarand, Mati Unt, Tiit Vähi, Arnold Rüütel jt. Ja neid inimesi pole see sugugi seganud ega taksitanud, et Kuu on pagendusmärgis.

Sündmustes, kui Kuu oli Kaljukitses märgiks, tooks ära ainult mõned tuhandete oluliste seast: Nikolai II astus troonile, Saksamaa kapituleerimise 2.mail 1945.aastal. Eesti taasiseseisvumine 1991. Kuu näitab pigem igapäeva tegemisi ja ettevõtmisi. Mingi kardinaalse sündmuse käivitajaks ta vaevalt on, pigem siis varem küpsenud plaani või toimingu kulmineerumist Saturni valitsevas märgis.

Üle kolmekümnes lennundusega seotud katastroofides ei leidnud ühtegi, et Kuu oleks olnud Kaljukitses. Nimekiri muidugi lühike, et mingeid järeldusi teha aga neis suuremates lennuõnnetustes ei leidunud tõesti ühtegi Kuu positsiooniga Kaljukitses juhtumit. Ei leidnud seda ka maavärinate ja vulkaanipursete kaartides. Ja üldse ei hakanud silma, et teistlaadi katastroofide kaartides oleks Kuu Kaljukitses. Jääb mulje, et seda märki ei “jälita” õnnetuste toimumine. Asi tahab muidugi suurema hulga kaartide läbivaatamist, Kuu aspektide uurimist jne.

Merkuur pagenduses on kahes märgis, Amburis ja Kalades. Märgid omavahel kvadratuuris. Amburi Merkuuriga on järgmised inimesed, kes tuntud ja kuulsad: Shotimaa kuninganna Mary, Fridrich Engels, Indira Ghandi, Mao Zedong, Francisco Franco, Jacques Chirac.

Merkuur sünnikaardis ja Amburis on veel: Britney Spears, Rod Stewart, Steven Spilberg. Oma arhiivi 60-st näitlejate kaartidest ei leidnud ühtegi Merkuur Amburis seisu. See eest kirjanikke ikka oli, kuigi vähe. 85-st kirjanikust ja poeedist ainult kaheksal oli selline seis – Voltaire, Fjodor Dostojevski, Emili Dickinson, Selma Lagerlöf, Isaak Asimov, Albert Camus, Rudyard Kipling, Jerome Salinger.

Sündmused, mis toimunud Merkuuriga Amburis: 1801.aastal Britannia ja Iirimaa ühinevad Uniooniaktiga, samal ajal avastai esimene asteroid Ceres. Loodi USA Föderaalne Reservpank, kuulutati välja Austraalia Ühendus, Läti vabariik loomine 1918.aastal, labori tingimustes toimus esimene tuumareaktsioon, lõhati esimene vesinikpomm, asutati UNESCO, asutati Ameerika Aatomiagentuur, Euroopa Liidus hakkas kehtima euroraha, Moskvas heisati Kremli kohale Vene Föderatsiooni lipp (25.12.1991).

Suurt õnnetust ettekuulutav maiade kalendri lõpp ehk 2012.aasta talvine pööripäev on samuti ajal, kui Merkuur Amburis on. Mingit lõppu ei tule nagu seda filmides kujutatakse.

Väga tuntud ja edukas mees on Bill Gates. Temal on Veenus pagenduses Skorpionis ja Marss Kaaludes samuti pagenduses. Ja ometi mees oskab raha teha. Veenus V majas on ühenduses Saturniga ja Marss on pagendusmajas IV-s, kuue kraadise orbiga ühenduses Merkuuriga.

Planeet märgis annab edasi märgi olemuse läbi enda printsiibi ja väljendub see siis majade kaudu. See oleks tähtsam, kui planeet märgis. Vähemasti tundub nii, kui vaadta paljude edukate inimeste kaarte. Kuipalju aga ikkagi mõjutab planeedi nõrk positsioon märgi suhtes?

Veenus on siis pagenduses Skorpionis ja Jääras. Nagu Bill Gates`i näide viitas, pole see sugugi ainult halb ega paha. Veenusega Skorpionis on poliitikutest sündinud: Joseph Biden, Hillary Clinton, John Kerry, Silvio Berlusconi, Jacques Chirac, Francisco Franco, Mihhaeil Saakashvili.

Veenus Skorpionis on veel: Voltaire, Eugene O`Neill, Isaak Asimov, Annie Lennox. Kirjanike hulgas on ka vähe Veenus Skorpionis omanikke. Näitlejatest on see seis – Romy Scnaider, Sigourney Weawer, Jodie Foster, Matt Damon, Will Smith. Samuti oma arhiivi järgi vähestel.

Veenus Jääras: Robespiere, Auguste Renoir, Ivan Krõlov, Charles Baudelaire, Mihhail Sholohhov, Orson Welles, Luc Besson, Judy Collins, Enya, Jonny Cash, Roy Orbison, Anne Veski. Näitlejatel ja filmindusega seotud tegelastel on seda seisu juba märksa rohkem, kui oli seda Skorpioni puhul, aga siiski vähe – Liza Minelli, Leonid Utjossov, Katharine Hepburn, Marylin Monroe, Sidney Poitier, Joan Crawford, Pierce Brosnan.

Kui planeet on pagenduses, siis nähtavasti on tema majapositsioon on see, mis olulisem märgi omast. Seda näitab siis näitlejate ja kirjanike ülevaate nimekiri. Muidugi tuleks loendusse võtta palju rohkem isikuid, enne kui mõningad järeldused teha. Olen kindel, et kui vaadata planeeti omas märgis või kõrgenduses olevat, siis leiab märksa rohkem näitlejate ja kirjanike, kel sellised seisud kaardis. Selles kunagi edaspidi teeks ülevaate.

Sündmused maailmas, kui Veenus liikus Skorpionis: M.Luther esitas oma reformiteesid, toimus vendade Wrightide esimene mehitatud lend, loodi Läti vabariik, Berliinis avati olümpiamängud, mida esmakordselt transleeriti televisioonis, asutati UNESCO, asutati Ameerika Aatomiagentuur, asutati UNICEF, Eesti väärtpaberite keskregistri asutamine,
NSVL moodustamine, Gruusia liitmine NL koosseisu, loodi Hiina vabariik, pärast NL kokkuvarisemist heisati Venemaa lipp Kremli kohale, NL salajases sõjatehases “Majak” raadioaktiivse materjali õhkupaiskumine (29.09.1957), parvlaeva “Estonia” hukkumine.

Sündmused kui Veenus liikus Jääras: Kilingi-Nõmme koolipõleng, vulkaani Mount Pelee purse, L`Aquila maavärin Itaalias (2009).

Selline tunne, et kui planeet on pagenduses ta ei oma sellist mõju, et osaleda katastroofides. Pigem ikka nii, et planeedi positsioon peab ka tugev olema, et õnnetuses osaleda. Ja mitte ainult suurõnnetustes, vaid näiteks ka avastustes. Kuid nähtavasti peab selles asjas olema teatud tasakaal, sest samaaegselt on mitmed planeedid nõrgemas märgis. Väga oluline on ikkagi planeetide aspektid, tema asend telgede suhtes ja rida teisigi olulisi tegureid. Avastuste kohta tooks mõned näited, kui planeet oli nii tugevas positsioonis kas kodumärgis või oli eksalteeritud, kui ka nõrgemas olukorras.

Uraani avastamine. Veenus Kalades tugev, Kuu Skorpionis nõrk, Pluuto Veevalajas nõrk. Neptuuni avastamine. Kuu Skorpionis on nõrk, Veenus Neitsis nõrk, Jupiter Kaksikutes pagenduses, Päike Kaaludes nõrk. Tugevas alas on Merkuur Neitsis. Saturn Veevalajas on samuti tugev koht. Avastati Pluuto, Saturn Kaljukitses kodus, Veenus Kalades, kus ta on eksalteeritud. Vastukaaluks aga on Päike Veevalajas pagenduses, Kuu Skorpionis on nõrgendatud, Jupiter Kaksikutes samuti pagenduses.

Neptuuni avastamine. Päike Kaaludes on languses, Merkuur Neitsis omas kodus, Veenus Neitsis on nõrk. Kuu Skorpionis on samuti languses ehk nõrk. Marss Neitsis, ei ole ei tugev ega nõrk. Jupiter Kaksikutses on pagenduses. Saturn Veevalajas on tugev. Neptuun ise Veevalajas ja liigub praegu oma avastamise kraadide kandis.

Pluuto avastamine. Päike Veevalajas on pagenduses, Merkuur Veevalajas aga kõrgendatud ehk eksalteeritud. Samuti on eksalteeritud Veenus Kalades. Marss Veevalajas on neutraalne, Jupiter Kaksikutes pagenduses, Saturn omas kodus Kaljukitses ja Uraan Jääras neutraalne. Neptuun Neitsis on pagenduses. Pluuto ise Vähis neutraalne.

Asteroid Estonia avastamine. Päike Veevalajas nõrk, Uraan Sõnnis nõrk, Neptuun Neitsis nõrk, Saturn Jääras nõrk. Tugevamas pooles on Jupiter Kalades.

Chironi avastamine. Kuu Vähis tugev, Veenus Kaaludes tugev, Jupiter Vähis on tugev, eksalteeritud. Uraan Skorpionis tugev, Neptuun Amburis tugev. Saturn Lõvis aga nõrk.

Ainult nüüd ühe planeedi järgi, mis nõrgas positsioonis, ei saa teha veel järeldusi. Ikka tuleb kogu kaarti vaadata. Seepärast pole suurt mõtet ära tuua hulga näiteid, need ei ütle eriti midagi. Kui võtta tuhandeid ühte tüüpi sündmusi, siis ehk hakkab välja kujunema mingi konkreetne pilt asjast. Üks sellealane mõte muidugi tekkis ja ehk saab selle ka artikliks kujundada.

kolmapäev, 3. veebruar 2010

Jupiter Kalades


Jaanuaris (18.01.) läks Jupiter sodiaagi viimasesse märki Kaladesse, sisuliselt oma teise valitsusalasse, kui arvestada seitsme planeedi süsteemi (septener). Jupiteril on seal tugev positsioon. Eelmine kord oli ta Kalades 12 aastat tagasi. Siis sisenes Kaladesse 4.veebruaril 1998 ja tagasi retrograadsuse tõttu enam ei läinud. Mida seekord Jupiteri liikumine Kalades toob? Heidame väikese pilgu ajas tagasi. Arvestama peab ka sel ajal teiste planeetide positsioonidega. Saturn liikus Jääras. Uraan ja Neptuun Veevalajas ning Pluuto Amburis.

Eelmise korra ajal oli maailm selline, et üha enam hakati rääkima lähenevast milleeniumist. Kuigi tegelik uus sajand algas alles 3 aasta pärast. See kahetuhande aasta sajandi vahetuseks peetav oli ajendatud kommertslikest põhjustest. Tegelik sajandi vahetus algas ikka 1.jaanuarist 2001. Veel oli vahel jututeemaks 20.sajandi viimane Päikesevarjutus, mis sai teoks augustis 1999. ja sellega seotud jutud, mis eelkõige puudutas Nostradamuse ennustusi. Peateema oli siiski majandus ja finantsid .

Jupiter tegi aastal 1998 olulisi aspekte kõrgemate planeetidega vähe:
Aprillis kvadratuur Pluutoga. Oli mitmeid poolsekstiile Uraani ja poolkvadratuure Neptuuniga.
Jupiter Kalades aega jäid mitmed riikide ohtlikud “mängud” tuumajõuga. India ja Pakistan katsetasid oma tuumarelvi. Konflikt Eritrea-Etioopias.

Aastal 1998 olid aktiivsed ka igat sorti terroristid. Nairobis ja Dar-es-Salamis pommirünnakud USA saatkondade vastu. Võimas autopomm hävitab Oklahomas föderaalhoone, milles hukkub 168 inimest. Euroopas küpseb sõjaline konflikt Balkanimaades, algavad puhangulised võitlused Serbia ja Kosovo etniliste albaanlaste vahel.

Aasta oli ka finantskriisi aasta, eriti seda Kagu-Aasia regioonis. Indoneesias näiteks kutsus see esile laiaulatuslikud väljaastumised, mis viisid Suharto valitsuse kukutamiseni.
Kas majanduses ka midagi positiivset oli? Eks ikka, õnn ja ebaõnn käivad käsikäes. Hongkongis avati maailma suurim lennuväli, mis suudab teenindada kuni 87 miljonit reisijat aastas. Inglismaal lastakse käiku maailma esimene digitaaltelevisioonisüsteem.

Eelmise Jupiter Kalades sündinud on tänaseks jõudnud väikelaste east välja ja varsti murdeiga käes. Neil on ees veel pikk ja okkaline tee tuntuse ja kuulsuse saamisel. Seda oma koduküla, linna või riigi mastaapides. Põlvkond varasem põlvkond (sünd. 1986) on jõudnud lõpetada kõrgkoolid ja teevad esimesi samme karjääriredelil. Tuntumad neist on Austraalia modell Teresa Palmer, praegu pop lauljana tuntud Lady Gaga, Vene tennisist Dinara Safina, Hispaania tennisist Rafael Nadal, viimase eurolaulu võitja Aleksander Rõbak, Ameerika laulja Myra, Ameerika näitleja Lindsay Lohan, Jamaika sprinter Usain Bolt, Eesti laulja Kerli Kõiv ja palju teisi noori, kes praegu kerkivad esile sportlastena, lauljaitena, modellidena jt., kes praegu tuntuse teel on.

Jupiteri mõningad põhilised märksõnad mundaanis on: kapital, kasum, krediit, rent, laenud, pank, import, eksport, eelarve, heategevus, sõjaväe juhid, kõrgharidus, dekreedid, seadus ja seadusandlus, kvaliteet, kolleegid, kirjandus, moraal, teadus, kaugreisid, põlvkond, autasud, peod, kohtuprotsessid, religioon, toll, tiitlid, ülikoolid, usk, kirik, tseremooniad, eetika, huumor, igat liiki liialdused jpm.

Juunis põrutab Jupiter juba Jäära märki, et siis 9.septembril uuesti tagasi Kaladesse tulla ja seal olla veel kuni jaanuari lõpuni 2011. Jupiteri retrograadne periood algab alles Jääras olles ja see toimub 23.juulil 2010 (3.24 Jäär) ning lõppeb 18.november 23.29 Kalades.

Jupiter teeb aastal 2010 veebruaris kvinkunksi Saturnile ja sekstiili Pluutole. Juunis on opositsioon Saturnile ja juulis ühendus Uraaniga Jääras. Viimati tegi Jupiter Uraaniga ühenduse 1983.aastal Amburis. Juuli lõpus kvadratuur Pluutoga, mis kordub veel augusti algul. Augusti keskel on opositsioon Saturniga. Septembri keskel Jupiteril uuesti ühendus Uraaniga. Lõplikult läheb Jupiter Jäära 22.jaanuaril 2011. Jupiter-Uraan ühendus võib vallandada töötajate rahulolematuse laine. Seda soodustab veel juunis Marsi ja Neptuuni vastasseis ja juuli lõpus Marsi ja Jupiter-Uraan vastaseis. Suvi tõotab tulla mitmes mõttes “kuum”.

Jupiter Kaldes peaks kaasa tooma meie laienenud arusaama oma minevikust. Rikkalikum on meie fantaasia ja kujutlusvõime. Toob esiplaanile rohkem oma nägemusi, kujutlusi ja unistusi. Hea aeg tegeleda paljude vaimseste ja kultuuri sfääri jäävate asjadega. Hinda läheb viibimine ja olemine looduses, suhe sellesse, religiooni on rohkem aktuaalne. Meditsiinis on oodata mõnda suuremat läbimurret. Hea aasta peaks tulema meedikutel, religioonitegelastel. Samuti kino- ja filmitööstusel. Mõningane oht on sattuda otsuste ja tegude elluviimisel liialduste lainele.

Kalade märk võtab kokku kogu sodiaagi ja iga planeet, mis märgi läbib, nö. seob otsad kokku, et uuel ringil uuel tasandil edasi minna. Kui ei osatud kaheteist märgi jooksul midagi paremaks teha, siis annab sodiaak uue võimaluse, et omandada uus õppetund ja parandada vanad vead.

Oluline aasta saab olema kõikidele Kaladele ja neile, kel on planeete Kalades. Jälgida oma seise tuleks ka siis, kui Jupiter teeb opositsioone või kvadratuure märkidele, seal olevatele kaardi elementidele. Kriitilisem periood Jääradele, Kaksikutele, Lõvidele, Kaaludele, Amburitele, Veevalajatele ja Kaladele on juuli teisest poolest kuni novembri keskpaigani. Siis peaks olema rohkem tähelepanelik oma tervise suhtes ja kontaktide loomisel arstidega. Veel võib ette tulla probleeme välisreisidel. Seda seepärast, et Jupiteril on antud ajalõigul mitmeid disharmoonilisi seise.

Jupiteri teemal mõeldes tekkis selline mõttelõng, et Jupiter kui peajumal ja tulemärgi esindaja, ei end tunne end veemärgis eriti hästi. Tuli ja vesi ei sobi omavahel kokku. Seepärast võib Jupiter korda saata tegusid, mis sugugi ei aita maailmal paremaks saada. Teisalt siiski peaks Jupiter Kalades sisendama optimismi ja vaatamata muudele pingelistele seisudele on inimkonnal lootus, et asjad lähevad paremuse poole.