teisipäev, 23. veebruar 2010

Meditsiin ehk arstimise kunst - 2

Haige inimese ja abistaja vahel eksisteerib peale ravimite ja medisiiniliste protseduuride veel ka alateadlik vaimne side. See side põimub kokku haige soovist terveneda ja arsti soovist aidata. Kui see side on tekkinud, siis võib loota parimat tulemust. Kui sidet ei teki või see on liiga ühepoolne ja nõrk, siis on vähe lootust heaks tulemuseks.

Igasugu sidemed on ikka vastastikused. Asjaosalisi on selles tehingus tegelikult kolm, õigemini neli: need on patsient, arst, haigus ja X-faktor. Kui haige hoiab haiguse poolele (langeb pessimismi), siis on jõud ebavõrdselt kaks ühe vastu, seega arst jääb kahe vastasega üksi võitlema. Kui haige hoiab arsti poole(usaldab), jääb haigus üksi ja kaotab. Kui arst hoiab kokku haigusega (manipuleerib), siis on olukord haigele katastroofiline. X-faktor tegutseb nendes protsessides ettearvamatult ja võib tugevalt kallutada sündmusi ühes või teises suunas.

X-faktor on väga keeruka olemusega ja meie teadvus ei hooma kõiki selle komponente. Ilmselt määrab protsesside kulgu siin ka nähtamatu seoste ja ettemääratuste võrgustik, mis eksisteerib kogu materiaalse maailma piires ja ulatub ka kõrgematesse dimensioonidesse. Saatus, ettemääratus, planeetide ja tähtkujude kombineeritud mõjud, sünninumbrid, jpm. seoste väljendajad saavad siinkohal tegutsemisloa.

Kujutleme: haige on operatsioonilaual, tema ümber toimetavad pühendunud inimesed, igaüks teeb oma tööd parimal võimalikul viisil kantuna soovist aidata... ja siiski lõpevad kõik pingutused luhtumisega. Seda situatsiooni tuleb meditsiinilises tegevuses rohkem ette, kui me sellega leppida suudaksime, sest see on paratamatuse faktor. Juhtub ka vastupidist, patsient on nii lootusetus seisus, et ükski aitajatest ei usu tema ellu jäämisessse, kuid juhtub ime ja patsient terveneb.

Meedikute tegevusväli on kahjuks üsna piiratud, olles jätkuvalt juhuslikkuse ja nähtamatu maailma mõjutuste sfääris, vaatamata meditsiini tehnilistele edusammudele.
Teaduse areng on kasvanud lahku vaimsest arengust, maailma sügavama olemuse ja kõrgema printsiibi tunnistamisest. Kogu eksistents ja tegevus on jäänud materiaalsele tasandile, mis kindlasti on ebapiisav.

Meenutame ja imestame tänases maailmas ikka veel eksisteerivate looduslähedaste rahvaste ja nende ravitsejate šamaanide võimekust maagia kaasabil ravida raskeid haigusi ja tulla toime inimeste sügavama olemuse mõjutamisega. Mitmedki vanad ja kummalised ravivõtted võivad osutuda edukateks. Teadlased on jälginud ja dokumenteerinud (filminud) ravitsejate tegevusi, kes palja käega ilma igasuguse tuimestuseta eemaldavad kasvajaid ja inimesed tervenevad.

Maailm on ilmselt jõudnud oma tehnilises arengus ja vaimses arenematuses sellise määrani, millest vanaviisi enam edasi minna ei saa. Olles võrsunud sügava looduslähedase religiooni ajastust, arenedes tehniliste kõrgsaavutusteni, peame tänapäeval hakkama mõtlema jälle loodusele lähenemisele, vaimu ja mateeria üheks saamisele, kõrgema eksistentsi tunnistamisele ja soovile saada Inimeseks selle mõiste kõrgemas tähenduses. Inimkond peab avardama oma teadvust, kõik nähtav peab kasvama nähtamatusse maailma. Meil ei ole teist teed, kui tahame alles jääda planeedile nimega Maa.

Tänapäeval on meditsiin muutumas või suuresti juba muutunud äriliseks tegevuseks, mis järjest kaugeneb oma esialgsest üllast abistavast rollist, humaansusest ja hoolivusest. Patsiendist on saanud tootmisüksus, mis toodab kas kahjumit või kasumit medisiinile, arstidest on saanud arveametnikud, kes loevad raha ja otsustavad inimeste aitamise üle sellelt positsioonilt.

Ülerahvastatud Maailm on allakäigu spiraalile asunud , mis ilmselt on ka tähtedesse sisse kirjutatud ja mõneti ettemääratud etapp enne uue ja loova vaimsuse sündi ja positiivse arengusuuna sisselülitamist. Sest miski siin maailmas ei ole juhuslik, igale sündmusel ja perioodile on oma ülesanne kaasa antud.

Halb ja hea on polaarsused, mis kõnnivad käsikäes Maailma ja Tsivilisatsiooni arengu spiraali mööda täites oma ettemääratud ülesandeid, mis Kõiksuse seisukohalt on vaid loomulik ja maailma olemuslik programm. Selle programmi mõistmine jääb igatepidi väljapoole meie mõistust ja taju, kuni aegade lõpuni.

Erinevad ajaloolised etapid on maailmas külvanud surma ja hävingut, kannatusi ja pisaraid. Selle läbi on sündinud suured muutused, mis on kodeeritud meie tsivilisatsiooni arengusse sisse. Kuhu täpselt areng välja jõuab, seda meile täpselt teada ei ole antud. Mis üldse on olemasolu eesmärk, see pole meie otsustada. On leitud märke, mis näitavad, et tsivilisatsioonid tulevad ja lahkuvad maakera palgelt, läbides enne oma arengukõvera tõusud ja langused.

Kuid meie praeguses etapis, kui eksisteerib indiviidi vaba tahe valida, on iga üksik inimene võimeline valikuid tegema ja otsustama. Inimene saab alati valida positiivsemat poolt, saab ennast harida ja oma vaimset külge arendada. Iga inimene saab lisada midagi maailma üldisesse headusesse. Igaüks meist peaks midagi annetama, kasvõi väikese osakese. Teeme iga päev natukenegi teineteise abistamiseks, oma kohustuste korralikuks täitmiseks ja lihtsalt rõõmu osakaalu suurendamiseks maailmas.

Meediku elukutse on üks võimalus headuse osakaalu suurendamiseks. Meedikuna peaks töötama vaid need inimesed, kelles on sügav soov aidata hädasolijat ja kes suudaks patsienti suhtuda, kui hingelisse olendisse, kelle keha ja hing mõlemad vajavad abi ja toetust. Need inimesed pole meie hulgast kadunud, nad on kõrgemate jõudude poolt määratud õnnetut ja katsumustest vintsutatud inimkonda abistama ja vaimsust edendama.


Sirjelind

Kommentaare ei ole: