laupäev, 27. august 2016

Euroopa Liit - 2EL-du progressioon seisuga 1.jaanuar 2017.a. selline. Progressiivne Päike läheneb, ühe kraadi kaugusel liidu Põhjasõlmest Amburis. Ka progressiivne Veenus läheneb radixi Merkuurile, puudu üks kraad. Progressiivne AC ühenduse transiitse Põhjasõlmega Neitsis. Liidul tuleb tahes tahtmata üle vaadat oma prioriteedid. Senised on end ära ammendunud ja midagi head nad seni pole kaasa toonud. Liigliberaalsus on ainult probleeme süvendanud. Pole olnud head ja tugevat lahendust jagu saamaks pagulasprobleemide ja ka terrorismiga. Või pole poliitilist tahtmist? Transiitne Uraan opositsioonis radixi Veenusega ja transiitne Jupiter kaugenev ühendus radixi Veenusega.


Veenus on horoskoobi MC valitseja ja Merkuur II ja XI maja valitseja. Teine maja on liidu finantsid, majandus, jõukuse aste, pangad, üheteistkümnes liidu parlament, reformid. Midagi neis valdkondades toimub, mis?Liidu horoskoobi MC valitseja Veenus ja X maja signifikaator Saturn on omavahel trigoonis. Liidu eesmärk on tagada liikmetele tasakaalukas, heaoluline ühendus. Eesmärk saavutada jõukus, mugavus, harmoonia, ühtsus. Samas allutada ja kontrollida kogu pangandust, dikteerides ühise valuuta abil liikmesriikidele omad nõudmised.
EL-du progressioon 1.jaanuar 2018. Progressiivne Päike radixi Põhjasõlmel, orb 11minutit. Transiitne Pluuto täpselt liidu Uraan-Neptuun ühendusel Kaljukitses. Transiitne Uraan opositsioonis radixi Jupiteriga.


EL-du progressioon 1.jaanuar 2019. Progressiivne MC on ära teinud vastasseisu radixi Jupiterile. MC hakkab lahkuma Sõnni märgist. Progressiivne Kuu on ka ära teinud opositsiooni radixi Jupiterile. See peaks nüüd näitama toimunud muutusi.
EL-du progressioon 1.jaanuar 2020. AC ühenduses radixi Chironiga. Näitab liidu haavatavust ja vajadust kuulda võtta ning arvestada varasemate vigade kogumusi.Transiitsete Saturni ja Pluuto ühendus. 


Võtme daatumi 10.september 2016.a. Siis Jupiter siseneb Kaaludesse. Jupiter ühenduses transiitse asteroid Europaga. Asteroid Karma ühenduses Liidu Europaga Lõvis. Asteroid Union läheneb liidu Karmale. Juba need kolm aspekti juhivad tähelepanu sellele, et midagi hakkab edaspidi toimuma, jätkub varem alanud protsesside kulgemine. Kui pinge Euroopa Liidus on sügiseks veelgi pingestunud siis on võimalik, et muutuste ja lagunemise protsess võtab rohkem hoogu. Siin mängib olulist rolli ka Suurbritannia lahkumise protsess EL-st. Jupiter Kaaludesse minnes ei tee ühetegi aspekti transiitsete lähiplaneetidega. Kaalude Jupiter teeb kvinkunksi EL MC-le. Sel päeval transiitne Merkuur oma retroliikumises on täpses kvinkunksis Liidu Saturniga. Kvinkunks toob esile vanad asjad ja viitab vajadusele teha muutusi, muidu asi ei parane. Kvinkunks on ka rehapeale astumise aspekt. Teatakse, et võib valusalt rehavarrega pihta saada aga ikka ja jälle astumine kordub. Eks see jätkub seni kuni ükskord aru saadakse, et reha tuleb teisiti panna.

Enne Jupiteri Kaaludesse siirdumist toimub 1.sept. Päikesevarjutus 9 kraadi Neitsis tehes ühenduse Liidu Chironiga. EL on haige, vajab tugevat ravi ja peab võtma õpetust, et vigu parandada. Ehk siis käivitub see raviprotsess. Varjutuse kraad on opositsioonis Neptuuniga. Selline tunne, et EL küll võtab meetmeid olukorra parandamiseks aga seda tehakse kuidagi poolvarjatult, hägustatult ja päris tõde ja plaane ei avaldata. Toimub üldsuse lollitamine ja tegelikke meetmeid, mis oluliselt parandaks Liidu olemust, ei tehta. Kuigi on ka märke, et püütakse siiski migratsiooni piirata, ohjeldada. On võetud meetmeid, et hoida vaos migrantide sissevool Euroopasse. Prantsusmaa ja Saksamaa peavad midagi ette võtma, sest 2017 on prantslastel presidendi valimised ja sakslased peavad otsustama, kes saab kantsleriks.


16.sept. toimub Kuuvarjutus 24 kraadi Kalades ühenduses Chironiga. Jällegi see Chiron. Veekordne viide, et Liit vajab ravi. Varjutuse kraad kvadratuuris Marsiga, veel viide, et Liit on palavikus, vajab kirurgilist vahelesekkumist. Kuuvarjutuse kraad on trigoonis Liidu radixi Marsiga Skorpionis. See peaks kaasa aitama jõulisematele ravimeetmete rakendamiseks.
Ma vaatlen EL kaarti kui isiksust ja selle isiksuse kaardis on meditsiini sümboliseerivad kolm asteroidi Hygie, Asklepius ning Aesculapia headeks abilisteks. Radixis on Hygiea 27 kraadi Neitsis. Sealt läheb varsti üle Jupiter, mis peaks käivitama ravimise protsessi alguse. Samas näitab see ka haiguse põhjusi. Tõbe ja haigused on VI maja valdkond, Liidu kaardis valitseb seda maja Saturn. Radixi Hygie on kvinkunksis Saturniga, viitab krooniliste haiguste tagasitulemisele. Asclepius asub 15 kraadi Amburis ja on ühenduses Karmaga. Saturn liikudes märgis siis pingestab ühendust ja samal ajal nõuab ravi alustamist. Aesculapia asub 23 Skorpionis ja seda survestab transiitne Marss. Jupiteri sisenemisel Kaaludesse asuvad kolm „tohtrit“ päris huvitavatel positsioonidel. Hygie 22 Kaaludes ühenduses radixi Veenusega. Veenus aga valitseb Liidu MC-d. Poliitilist ja mõtteravi  vajavad liidrid ja juhid ning eesmärgiks peab olema tervenev Liit. Asclepius ja Aesculapis on omavahel ühenduses Amburis transiitse Saturni ning Unioni mõjusfääris. Igati mitmeid viiteid, et haige tuleb ravile panna.

EL kaardis on Kuu sodiaagiringi esimene planeet. Liit otsib tunnustust, seda läbi Saturni,  püüab end jäädvustada ajaloo annaalidesse. Kuu on minevik, liit toetub sellele. Kuu on tugev aga pinges, täpne opositsioon Marsiga Skorpionis ja kvadratuur Saturniga Veevalajas. Nõrkuseks on sisemine struktuur. Saturn on viimane planeet sodiaagiringis, hea positsioon aga negatiivne külg sellele on kompleksid, hirm jääda isolatsiooni. Liit satub pidevate rünnakute alla, siis kui seda transiitsed ja progressiivsed planeedid seda võimendavad. Üldiselt peaks liidul olema omakaitse, kindel piir ja raudne distsipliin oma siseasjade korraldamises aga see on viimastel aegadel paljudest kohtadest nõrk või isegi olematu. Liidu välispiirid ei vasta oludele. Kogu liidu erinevate instantside juhtimine tuleks reformida.

Mida liit tegelikult tahab? Allutada, koguda, vallutada, vajab harmooniat ja tasakaalu. Aga seda ta teeb teisi oma käpa alla surudes, kontrollib finantse ja teeb omi seadusi, mis ei ühti rahvusriigi omadega. Majanduslik ja finantsallutamine käib läbi Veenuse trigooni Saturniga. Veenuse kvadratuur Damoclesega on see kirves, mis hoiab pidevalt finantssüsteemi pinges. Liidu pankade, materjaalsete ressurside üle valitseb Merkuur. Tema ühendus Marss-Pluuto ühendusega Skorpionis IV majas viitab jõulisele pealesunnitud finantstegevusele.
Liidu Päike on see kese, mille ümber kõik keerleb. Liit maksimaalselt kasutab ära olukorda, et maailm teda tõsiselt võtaks ja eriliseks peaks. Liidu kõik juhtorganid (Euroopa Nõukogu, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjon, Parlament jt.) vaatlevad kõike ainult oma seisukohast, nad leiavad, et maailm peab pöörlema liidu ümber. Rahvusriikide omad nõudmised ei mahu ladviku plaanidesse. Kogu ladvik peab end maailma nabaks. Ülemvõimu saavutamiseks käibki avalik ja varjatud „sõda“ nii Ühendriikidega kui ka Venemaaga.

Mulle pakub huvi ka selline asi, et Saturn, liikudes Amburi kolmandas dekaadis, teeb ära ühendused mitmete kaugete väikeplaneetidega. Nendeks on Varda, Ixion ja Quaoar ja kentaur Pholus. Enne Saturni teeb Marss need ühendused ära (2016 septembris). Saturn teeb 2016 oktoobri lõpus opositsiooni ka transiitse 1996 TL 66-ga Kaksikutes. TL 66 printsiipide hulka kuulub millegi lõpetamine. Saturni opositsioon võib siis käivitada lagunemise protsessi. TL 66 seotud ka terrorismi ja poliitiliste kollapsitega. Lisaks veel seda, et transiitne TL 66 on opositsioonis liidu asteroid Karmaga! Saturnil tuleb ka opositsioon kinnistähe Bellatrixiga (21.11 Gem). Täht on seotud võimu ja sõjakusega. Transiitne Damocles on ühenduses liidu Saturniga. Mõõk liidu struktuuride kohal ähvardab hävitada senise. Neptuunitagused on alati seotud pikkade protsesside algatajatena. Nad lõpetavad vana ja loovad midagi uut. Näiteks Ixioni ühendus Quaoariga Skorpionis. Sel ühendusel toimus maailmas sündmus, mis hästi iseloomustab neid kahte väikeplaneeti ja nimelt: 1.05.1840 ilmusid esmakordselt maailmas käibele postmargid ja kahe väikeplaneedi ühendus oli täpne. Eriti täpne oli ta heliotsentrilises kaardis. 

See oli tõesti oma olemuselt revolutsiooniline sündmus, mis muutis inimeste vahelise side kasutamise võimalusi. Siit tekkis küsimus, et missugune sündmus toimus siis teise ühenduse ajal. Kahtlemata pidi see olema sündmus, mis kardinaalselt muutis informatsiooni vahendamise struktuuri, andes inimkonnale infotehnoloogias läbimurde. Selleks sündmuseks oli – 10.11.1983 aastal New Yorgi hotellis „Plaza“ korporatsioon Microsoft teatas ametlikult Windowsi loomisest! Kusjuures kahe väikeplaneedi ühendusele liitus Päike  Skorpionis. Uuelt põlvkonnalt, kes sündinud 1983/84, ootaks nüüd läbimurret teadus-tehnilises sfääris ja mitte ainult. Sellest annab teada eelmise ühenduse ajal sündinud isikute panus inimkonnale. Teistkordne nende ühendus tõi kaasa N Liidu kiirenenud lagunemise.  

Ühendriikides toimuv on seotud Teharonhiawako ja Neptuuni ühendusega. Need kooli- ja avalikud tulistamisjuhtumid, rassirahutused, presidendi valimised jms. Teharonhiawako on Ameerika mandri sündmustes ja asjades ning riigi presidentide nataalides oluline tegur. Sellest sai kunagi varem blogis pikalt kirjutatud. Korra vilksatas peast läbi mõte, et Ühendriikide presidendiks saab Clinton, meil samuti, kas Reps või Kaljurand. Alguse tegi lahti Jaapan, kui esimest korda sai Tokyo kuberneriks naine. See oleks matriahaadi tõus, kolm naist poliitiliselt tipus. Astroloogilist tugevat kinnitust sellele mõttele aga ei leidnud või ei osanud näha.

järgneb...

pühapäev, 21. august 2016

Euroopa LiitMaailm, mis ägab mitmete suurte jamade käes, on nagu nurka aetud agoonias loom. Nurka aetud looma käitumist on aga võimatu ette näha. Tal ei jää muud üle kui hambaid lõristades rünnata. Ja seda see maailm praegu ka teeb. Ei lähe päevagi mööda kui toimub mingi terroriakt või miski muu negatiivne sündmus. Toimuvad mu meelest absurdsed asjad, ema võitleb selle eest, et seks oma pojaga oleks lubatud ja seaduslik. Valge rass on põlualla surutud, teise nahavärvusega inimest ei või solvata aga meid nagu võib. Islam nõuab Jaanide ja Jõulude keelustamist Euroopas, see pidavat nende kultuuri solvama. Aga nende pühad meie kultuuri ei solvagi või. Sellelaadseid asju on palju. Igasugune tasakaal erinevate kultuuride, rasside ja rahvuste vahel on paigast ära.

Taevamuster ka seda toonitab. Üldine foon on selline. Saturni kvadratuur Neptuuniga. Saturnil ühendus kinnistähe Antaresiga. Neptuuni opositsioon Orcusega ja Chaose opositsioon Ixioniga. Sinna liitub mõne aja pärast Saturn. Uraani ühendus Erisega Jääras ning Haumea opositsioon Uraaniga. Jupiteril opositsioon Borasisiga. Piisvalt vastasseise, et oleks palju vastuolulisust.

Maailmas toimuva kõrval peaks meid huvitama, mis saab Euroopa Liidust, kas ta jätkab samamoodi või on ette näha kardinaalseid muutusi. Eesti õnn või õnnetus on kuuluda sellesse liitu, kes teab, kumb ülekaalus on? Brexit on äratoimunud, tulemused teada. On seinast-seina nii vastu kui pooltarvamusi. Inglastel sai mõõt täis. EL seadused, direktiivid, väärtuste poliitika ei mahu enam lihtrahva arusaamadesse. Juba rohkem diktatuurilaadsed seadused ja direktiivid ajavad niiöelda kopsu üle maksa. Aina rohkem piiratakse sõnavabadust, surutakse peale väärastunud väärtusi. On oht, et rahvusriigid kaovad. Paljud asjad, mis seotud migrantide negatiivsete tegude ja  käitumisega, on varjatud või ei avaldata. Kas me sellist liitu tahtsimegi, küsivad palju meedias kommenteerijad?

Et EL tulevikku uurida tuleb pöörata tähelepanu Euroopa Liidu tekkimisele eelnenud varasemale ajaloole, et aru saada, mida EL-tu ees ootab. Olulised aastad, mis praegu EL painama hakkasid,  said alguse juba siis kui Jupiter sisenes Neitsi märki ja tegi opositsiooni Neptuunile. See kiirendas massilist põgenike valgumist Euroopasse. Seda soodustas ka 2015.aastal Saturni läbimine Skorpioni märgis. Siis planeet tegi ridamisi ühendusi EL-du lepingu planeetidele. See tõi kaasa majanduse languse, migratsioonilaine, seda allakäiku toetas nüüdseks äraolnud Uraani kvadratuur Pluutoga. Kõige huvitavamad ja pöördelised sündmused, mis seotud Euroopaga, toimuvad 2016-2017 aastatel. Ja lagunemise või siis suurte muutuste protsess jätkub ka järgnevatel aastatel. Islami pealetung jätkub, terror saab aina igapäevasemaks. Taevased planeetide veskid jahvatavad aeglaselt aga kindlalt.

Euroopa Liidu moodustamisele eelnes pikk protsess, mille algus on aastas 1950, kui R. Shuman tuli välja ideega Euroopa Liidust. Mõte käidi välja 9.mail 1950 Pariisis. Päevapäike trigoonis Saturni ja Marsiga Neitsis. Uraanil opositsioon Pariisiga, Neptuunil täpne sekstiil Pluutoga. Algselt moodustati Euroopa Söe- ja Teraseühendus, mille allkirjastamine toimus 18.aprillil 1951.aastal Pariisis. Päevapäike ühenduses Marsiga, Jupiteril opositsioon Saturniga. Asteroid Europa ühenduses Saturniga. Leping jõustus 23.juulil 1952.aastal. Jupiteril kvadratuur Pluutoga. Pluuto ise ühenduses Lõunasõlmega Lõvis.
Rooma lepinguga asutati Euroopa Majandusühendus, see allkirjastati 25.märtsil 1957.aastal ja leping jõustus 1.jaanuaril 1958.a. Selle daatumi järgi on artiklis arvestatud ka Jupiteri 60 aastane tsükkel ja Saturni kahe ringi täitumine. Selle ühenduse horoskoop oleks minu arust peamiseks aluseks uurimaks, mis EL-st edasi saab, sest see eelnes EL liidu moodustamisele.Niisiis 1.jaanuaril 1958.a. loodi Euroopa Majandusühendus, millest hiljem kasvas välja EL. Siin on mängus kaks pikemat tsüklit. Jupiteri viis täisringi, 5x12 aastat, mis teeb 60 aastat. Jupiteri 60 aastane tsükkel on oluline ka Hiina astroloogias. Saturni kaks tsüklit, 2x29 = 58 aastat. Heaks näiteks kuidas 60 aastane tsükkel toimib, on Krimmi staatus. Krimm anti (kingiti) Ukrainale 1954 aastal ja 60 aastat hiljem võttis Venemaa selle tagasi. Euroopat ärritas kõige rohkem see kuidas seda tehti.Leping, mis pani aluse Euroopa Liidu moodustamisele sõlmiti 7.veebruaril 1992.aastal Maastrichtis. Leping jõustus 1.novembril 1993.aastal. Seda aega siis loetakse EL-du sünniks. Lepingu kaardis on Jupiter 27 kraadi Kaaludes. Nüüd jõuab planeet oma kohale 2017.a. septembri lõpus. Kaks ringi saab täis. Algab kolmas ring ja sellega ka uus tsükkel. Iga uue tsükliga kaasneb midagi uut ja laguneb vana. Jupiter Kaaludes liikudes teeb kvadratuure lepingu Kaljukitses asuvatele Uraan-Neptuun täpsele ühendusele. Samale ühendusele on teinud kvadratuure ka Jäära Uraan. Jupiter kui laiendaja võib samas sellega liialdada ja hoopiski „pilli“ lõhki ajada. Kaaludes liikuva Jupiteril on ees oodata ka opositsioon Uraaniga. Nende esimene vastasseis toimub 2016.aasta detsembri lõpus. Enne seda on Jupiteril veel kvadratuur Pluutoga. Pealegi on Jupiteril Neitsis ühendus Põhjasõlmega.


Miks ma arvan, et Jupiter on lammutaja. Ta on EL-du V maja valitseja ja kaasvalitseja VIII majale, mis algab Kaladest. Kuigi Jupiter on mundaanis teaduse ja valitsemise signifikaatorplaneet ja  V maja on mundaanis igasugused lõbustused, sport, lapsed. Samuti fondibörss, väärtpaberite ja üldse börsi – ja oksjonitegevus. Nüüd liigub majas Saturn ning kogu see valdkond on saanud tunda Saturni pitsitavat kätt. Jupiteri lõhkuv osa seisneb selles, et ta olles pingeaspektides teiste planeetidega (Uraan, Pluuto), ei suuda oma positiivset potensiaali läbi suruda ja rakendada. Siin annab tunda siis ka see 60 aastane tsükkel. Lammutajaid veel teisigi, eelkõige Saturn ja Uraan. 

Kaalude Jupiter teeb Euroopa Majandusühenduse (1.01.1958) kaardis Päikesele kvadratuuri, esimene täpne aspekt tuleb oktoobri viimasel nädalal ja korduvat täpset aspekti enam ei tule. Paremate võimaluste tekkimist aga tagab Jupiteri sekstiilid Kaaludest Majandusühenduse planeetidele Amburis. Kui vaadata Majandusühenduse progressiivset kaarti, mis tehtud 3.oktoobrile 2017, siis kui Jupiter jõuab Majandusühenduse Jupiterile endale, siis selles on progressiivne Päike 10 kraadi Kalades tehes täpse kvinkunksi radixi Uraanile Lõvis. See nüüd nii oluline vast pole või siiski, esile tulevad uuesti vanad probleemid. Oluliseks tuleb lugeda aga Majandusühenduse MC progrssiivset ühendust radixi Pluutoga, mis asub null kraadi Neitsis. Toimub see 2020.aastal. Ühendusega liitub ka progressiivne Kuu.

2018.a. ootab Jupiteri ees Skorpion, milles asuvad lepingu olulised planeedid – Päike, Merkuur, Marss ja Pluuto! Need planeedid asuvad lepingu IV majas. Jupiter tuleb ja lõhub maja laiali? Tekitab majas paraja segaduse. Jupiteri ideoloogiline võim muutub. EL-du senine arusaam lüüakse pihuks ja põrmuks. Skorpioni Jupiter teeb opositsiooni radixi Kuule Sõnnis, rahvale ei lähe peale Jupiteri laiendamise ja olemasolev ideoloogia. Saturni esimene ring saab täis alles 2022.aasta kevadel. Selleks ajaks peaks paljuski selge ja näha olema, mis EL-st saanud on. Juba 2016 aasta detsembrist võib EL-t laiali laguneda või siis ümber struktueeruma uueks ja seda ka uute liikmetega. Osa riike lahkub liidust, osa võib juurde tulla. Kõige pessimistlikuma prognoosi järgi ei jää Euroopa Liidust midagi järgi. Islam võtab ülemvõimu ja „vanake Euroopa“ kaob ajaloo areenilt. Seda võimalust on vaaginud paljud poliitikud, analüütikud ja lihtsalt jälgijad, kes toimuvaga rohkem kursis.

järgneb....

laupäev, 13. august 2016

MomusPraegusel ajal, kui inimkond laias laastus jaguneb kaheks suureks leeriks, kus ükspool kõike maha teeb, vihkab, põlgab, mustab, valetab, vassib, paneb kõigele rämpsilte juurde,  kadetseb, laidab, norib jne. Ja teine pool, kes kõike lubaks - lõputult põgenikke Euroopasse, pooldavad seksuaalselt teistsuguse orientatsiooni, ultraliberaalsust, üldist sallivust, GMO jne. Seda saaks ka ühe taevase kauge väikeplaneedi abil vaadelda, millal ta hakkas oma mõjult aktiivselt tegutsema ja kas tema roll on ikka märkimisväärne. Selle asteroidi printsiipideks on kriitika, iroonia, huumorimeel, agressiivne satiir, sallivus ja mittesallivus jms. Ja tema märksõnad oleksid: sarkasm, iroonia, mõnitamine, viha, satiir, laitus, norimine, sõimamine, pidev rahulolematus jms.. Zeus aja ta nende iseloomu joonte pärast Olümpiast välja. Kreeka mütoloogias läks vihast lõhki, kui ta ei leidnud Aphrodite juures ühtegi puudust.

See (nimetu, ametlikku nime veel pole, on ainult välja pakutud nimevariant) kauge asteroid on Momus või ka Momos. Nr. 84522 (2002 TC302), mis käesoleval ajal liigub Sõnni 12-s kraadis. Tiir ümber Päikese 409 aastat. Avastati 9.10.2002. Massiline põgenike vool algas siis kui Jupiter sisenes Neitsi ja tegi opositsiooni Neptuunile. Ja Saturn oli opositsioonis selle Momosega. Samal ajal oli Momos ka Pluutoga trigoonis. 2015 sügisel oli Jupiter trigoonis Momosega.Igal sügisel oktoobris on Momos opositsioonis Päikesega. Kõige lähemal Päikesele (perigees) on ta 2059.aastal. Momose avasamise kosmogrammis on tal ühendus Marsiga koos eksalteeritud Merkuuriga (terav keel ja kiire taip) Neitsis kvadratuuris Saturniga Kaksikute viimases kraadis. Momus on saatuse sõrme tipuplaneediks, aluse moodustavad Merkuur/Marss Neitsis ja Kuu Amburi alguses. Veenus on pagenduses Skorpionis. Need seisud annavad üldisele foonile jäikuse. Momus on emotsionaalselt ülekoormatud, pole endas kindel ja vajab pingelangust läbi sõnade. Pehmendavaks on Päikese poolsekstiil Veenusega. Ehk ka trigoon Chironiga. Momus on satiir ja kriitik, kuid ta kirglikult vajab armastust ja üldist heakskiitu.

Momose peamine õppetund oleks vast selline: „kes näeb ainult puudusi ja ei näe nende põhjusi, see näeb mõttemaailma ainult pooleldi. Kui aga ta näeb puuduste põhjusi, siis ta näeb maailma tervikuna ja tema raev võib muutuda kõige õrnemaks seisuks.

Arvan, et tasub seda Momost lähemalt uurida, kuidas ta on väljendunud maailma asjades ja missugustel isikutel välja paistab. Eeldavasti on Momus väljendunud kriitikultel, satiirikutel, humoristidel. Ta näitab palju on inimeses huumorisoont, kuidas ta end läbi Merkuuri väljendab, kui terav on ta sõnakeel.

Ühe meie astroloogi arvamus Momose kohta on järgmine......Väga huvitav! Just nende teemade sügavuti mõistmisega oleme koos kaaslasega tegelenud viimased ajad - need on lihtsalt ennast avanud igasugusel erineval kombel ja need on toonud väga palju taipamisi.
Selle taevakeha avastamine avab sel juhul need teemad inimkonna alateadvusest ja laseb neil ümber sündida samuti nagu seda on teinud kõik eelnevadki.
Hetkel muidugi alles maadleme kõigi Pluuto tagustega.

Kui Uraan avanes nagu vabadusvõitlus ja lõhkumine ja tõi teadvusele uuendamise võime (pärast ilmutamist negatiivist), Neptuun toob enesekaotusest äratundmisse ja suuremasse ühtsusse pööramist, Pluuto toob surma tagant uuestisündi, Eris tülide tagant vastuolude ületamist, Haumea uhkusest ja häbist vaba vaimset hingamist ja eneseväärikust, Makemake toob eraldatud peale kontakti kehaga ja oma jumalike juurtega jne. jne.
Siin töötab see asjaolu, et kõik mis kosmosest avastatakse, avastatakse nagu alateadvusest - seni ilmutamata alalt ja just nagu fotode puhul - avastamine annab võimaluse see teema ilmutada.

Ilmutamises ta aga pöörab - negatiivist positiiviks - tegelikult avab mõlemad pooled nägemisele ja nii saab tekkida terviklik äratundmine teemast.
Nii küpseb meie individuaalne teadvus ilmutama üha sügavamaid olemuse kihte ja nii küpseb individuaalsuste toel ka kollektiivne teadvus oma ilmutusvõimes - võimes mõista seda mida toob eluga kaasa hingamine - kahepoolsus, liikumine varju ja valguse vahel, tähelepanu liikumisega kaasnev jagamise ja kogumise dünaamika.
Sedavõrd külluslikus ruumis tekitab tähelepanu teekondi ja ka hulgaliselt tähelepanematust, mis koguneb ja avaneb vastavalt sellele dünaamikale.
See Momos võib siis ilmselt avada inimesele tema alandatuse, rahulolematuse ja pettumuse tagant antud teemasse märksa sügavama mõõtme - rahul olematus?
Võime leida endast see välise maailma ees taganemise algus ja põhjus?
Mõista analüütilist teekonda sedavõrd sügavuti, et see saab teadvustamises ületatud?
Mida tähendab, kuidas tekib ja kuidas ületada vaimset kaitset?
Veel arvab astroloog, et siiski tahaks rõhutada seda, et kaugete planeetide ühendused ei sobi lihtsalt siltide kleepimiseks ja asjade välise näoga piirdumiseks - see samalaadne nagu et Pluuto aspekt on neil, kes surevad ära või Neptuuni aspekt neil kes lähevad hulluks. Pigem on tegemist nendega, kelle kogemuses teema aktiveerub ja nad on kõige täiega aktiivses teadvustamise protsessis sellega seoses. Neil on kogemuslik ligipääs, milles info ei jää ainult infoks vaid tungib kogemuse läbi sügavama äratundmiseni kui hästi läheb.....

Eeldades siis, et igasugust masti kriitikutel, satiirikutel, humoristidel ja karikaturistidel peaks Momus rohkem olema väljendunud. Vaatasin läbi 30 isikut, kes nende aladega tegelevad või on tegelenud, leidsin kosmogrammide järgi, et pea kõigil on Momus aspekteeritud. Silma torkas see, et palju on Momosel aspekte Chironi ja Merkuuriga. Chiron on muu kõrval seotud nii huumori kui satiiriga. Ses mõttes pole see üllatav. Ka Merkuur on omal kohal. Paar erilisemat näidet: Filmikriitik Ilmar Raag, Momusel ühendus Chironiga Jääras. Karikaturist Eiffel, Momusel ühendus Chironi ja Päikesega Veevalajas. Karikaturist Urmas Nemvalts, Momusel ühendus Chironiga Jääras. 

Satiiri on viljelenud Moliere, temal Momus 26 Sõnnis ühenduses Lõunasõlmega ja trigoon Päikesega. Voltaire, Momus 1 Kaaludes kvadratuuris Saturniga ja sekstiil Päikesega. Tammsaarel Momus 3 Veevalajas kvadratuuris Neptuuniga. Näitlejad, kes filmides huumoriga esinevad. R. Atkinson, temal Momus 21 Kalades sekstiilis Merkuuriga, trigoon Saturniga ja ühendus Marsiga. C. Chaplin, Momus 11 Veevalajas kvadratuuris Marsiga. B. Hill, momus 2 Kalades sekstiilis Merkuuriga.
Kuulsad kriitikud. C. Baudelaire, Momus IV majads kvadratuuris Merkuuri ja Marsiga. M.Puzo, Momus ühenduses Uraaniga ja sekstiilis Marsiga. G.Shaw, Momus VIII majas opositsioonis Kuu, Merkuuri, Neptuuniga. V. Woolf, Momus ühenduses Päikesega X majas. K. Vonnegut, Momus III majas trigoonis Merkuuri ja Jupiteriga. J. Hasek, Momus ühenduses Kuuga. Näitleja Eddie Murphy, Momus VIII majas ühenduses Merkuuriga ja sekstiilis Saturniga.

Meie oma karikaturistid. R. Tiitus, Momus 20 Veevalajas ühenduses Lõunasõlmega, sekstiil Merkuuriga ja trigoon Pluutoga. H.Valk, Momus 10 Kalades kvadratuuris Chironiga ja ühenduses Saturniga. H.Ernits, Momus 21 Kalades ühenduses Merkuuriga. R.Ohalu, Momus 4 Kalades kvadratuuris Päikesega.
Poliitikud, kes sageli kõiki teisi kritiseerivad, peale oma erakonna või enda. Martin Helme, Momus 7 Jääras opositsioonis Pluutoga, kvinkunks Uraaniga ja poolsekstiil Jupiteriga. Mart Helmel Momus 18 Kalades kvinkunksid Neptuuni ja Pluutoga. Jaak Madison, Momus 18 Jääras ühenduses Merkuuriga, kvadratuuris Neptuuniga. S.Kallas, Momus 17 Kalades trigoonis Marsiga, kvinkunks Pluutoga. T.Rõivas, Momus 9 Jääras opositsioonis Veenusega. K. Simson, Momus 6 Jääras kvadratuuris Merkuuriga. E. Nestoril on Momusel Marsitaguste planeetidega kõigiga aspektid. Edgar Savisaar, Momus 20 Kalades kvadratuuris Chironiga ja binovill (80) Päikesega.

Momus on praegu Sõnnis ja peenelt naeruvääristatakse naissugu. Naine olla see, kes lihtsalt niisama tunneb end naisena... EKRE evib suht palju Sõnne ja ka neid irvitatakse meediaruumi ülima mõnuga kuritarvitades.
Momus toob pinnale välja kõik ühiskondlikud puudujäägid, naerab nad välja. Ta on sotsiaalne satiir ja sarkasm. Tüüpiline Momuse väljendus on multiseriaal South Park ja ka seriaal Simsonid. Neis naerdakse välja nii ameerika kui ka muu maailma kultuuri puudujääke. Kritiseerib mitmeid tabuteemasid ja veendumusi. South Parki loojal endil on Momus opositsioonis Veenuse, Merkuuri ja Uraaniga.
Mundaani sündmusi tuleb veel uurida ja vaadata. Momus Jääras oli aeg, mil õitses globaalne kuri iroonia ja agressiivne satiir. Andis ka tugevat poliitilist värvingut. 1991.a EV kaardis on Momus 19 Jääras kvadratuuris Põhjasõlmega. EW kaardis on ta 28 Veevalajas VI majas kvinkunksis Marsiga ja 4 kraadise orbiga ühenduses Uraaniga. 2030 peaks toimuma uus märgivahetus, liigub Kaksikud märki? Tunda on püssirohu lõhna.


neljapäev, 11. august 2016

Neli Neptuunitagust - 2Viimastel aegadel on olnud sedavõrd palju terrorakte, et nende täpne loetelu läheb juba segamini. Esialgu toon ära ühe terrorakti, mis oli viimane ja vaatame, kas kaugetel on nendes oma osa või roll mängida või on nende osa väike või isegi olematu?

Nice tragöödia (14.07.2016). Lähiasteroididel on sündmuses tugev ja oluline sõna öelda. Neid on üsna palju, mõned olulisemad. Päikesel ühendus Karma, Anubis ja Gravesiga Vähis. Põhjasõlmel ühendus Sekhmet, Lucifer ja Klothoga Neitsis. Saturnil opositsioon Atroposega, Pluutol opositsioon Karma ja Aphopisega. Varunal ühendus Parisega. Neli tutvustavat kauget on selliselt mängus. Varda sündmuse MC-l Amburis opositsioonis väikeasteroid Arabiaga. Manwe Kalades opositsioonis Banicuga (paanika), kusjuures Banica on ühenduses Galliaga. Mors-Somnium täpses sekstiilis Neptuuniga. 

Prantsusmaa on pideva löögi all. ISIS lubas Prantsusmaa hävitada. Ehk on islami terror seotud väga kauge ajaga ja seda Ristisõdade algusega, mis sai alguse Prantsusmaalt. Ristisõjad said alguse 26.novembril 1095.aastal. Tolle aja Uraan on 21 Jääras. Nüüd uuesti Uraan samas. Ja praegune Jupiter on ühenduses tolle aja Saturniga Neitsis. Islami terrori tõus langeb ajale kui transiitne Pluuto ületas Ristisõja Veenuse ja tegi ka kvadratuuri Pluutole Jääras. Nelik Ristisõja alguse kaardis ei ole põhiliste planeetidega seotud. Ehk ainult see, et Mors-Somnium on ühenduses Ristisõja Lõunasõlmega Neitsi alguses. Kui praegune Jupiter sellest üle läks, aktiveerus ka kättemaks Ristisõja eest.

Veel vaataks islami tekkimise alguse kaarti. Üks alguse aeg oleks see, kui Muhamedile esimest korda ilmutas Allahh (20.08.610). Teine variant on ajakiri TMA järgi selleks 16.juuli 622. Siis toimus hidzra, Muhammadi väljaränne Mekast Mediinasse. Seda aega loetakse islamistliku kalendri alguseks.
Esimese variandi järgi oli nelik sellistel positsioonidel. Mors-Somnium 0 Neitsis. Samas asus ka Mors-Somnium 485 aastat hiljem Ristisõdade alguses. Praamzius täpses ühenduses Uraaniga Vähis. Näitb uue ja algselt rahumeelse usu tekkimise. Seda toonitab vast ka Neptuun Lõvis täpses trigoonis Pluutoga Jääras ja Uraani täpne kvadratuur Pluutoga. Selle aasta (2016) transiitne nelik kaardi esimeses variandis olulist nagu ei tee. Teise variandi järgi asub nelik nii. Praamzius ühenduses Päikesega Vähis. Mors-Somnium ühenduses Marsiga Neitsis

Igasugune terror peab kajastuma ka riigipea kaardis. Francois Hollande horoskoobis on praegu Pluuto tema Põhjasõlme ja Kuu haardes. Uraan teeb opositsiooni tema Neptuunile, põlvkondlik seis, seda katsumust elavad üle kõik, kes sündinud 1953-55. Neli kauget tema horoskoobis ei ole olulistel kohtadel. Manwel on ainult nataalis ühendus tema Põhjasõlmega Kaljukitses. Transiitsed neli ka ei tee olulisi aspekte.