laupäev, 27. august 2016

Euroopa Liit - 2EL-du progressioon seisuga 1.jaanuar 2017.a. selline. Progressiivne Päike läheneb, ühe kraadi kaugusel liidu Põhjasõlmest Amburis. Ka progressiivne Veenus läheneb radixi Merkuurile, puudu üks kraad. Progressiivne AC ühenduse transiitse Põhjasõlmega Neitsis. Liidul tuleb tahes tahtmata üle vaadat oma prioriteedid. Senised on end ära ammendunud ja midagi head nad seni pole kaasa toonud. Liigliberaalsus on ainult probleeme süvendanud. Pole olnud head ja tugevat lahendust jagu saamaks pagulasprobleemide ja ka terrorismiga. Või pole poliitilist tahtmist? Transiitne Uraan opositsioonis radixi Veenusega ja transiitne Jupiter kaugenev ühendus radixi Veenusega.


Veenus on horoskoobi MC valitseja ja Merkuur II ja XI maja valitseja. Teine maja on liidu finantsid, majandus, jõukuse aste, pangad, üheteistkümnes liidu parlament, reformid. Midagi neis valdkondades toimub, mis?Liidu horoskoobi MC valitseja Veenus ja X maja signifikaator Saturn on omavahel trigoonis. Liidu eesmärk on tagada liikmetele tasakaalukas, heaoluline ühendus. Eesmärk saavutada jõukus, mugavus, harmoonia, ühtsus. Samas allutada ja kontrollida kogu pangandust, dikteerides ühise valuuta abil liikmesriikidele omad nõudmised.
EL-du progressioon 1.jaanuar 2018. Progressiivne Päike radixi Põhjasõlmel, orb 11minutit. Transiitne Pluuto täpselt liidu Uraan-Neptuun ühendusel Kaljukitses. Transiitne Uraan opositsioonis radixi Jupiteriga.


EL-du progressioon 1.jaanuar 2019. Progressiivne MC on ära teinud vastasseisu radixi Jupiterile. MC hakkab lahkuma Sõnni märgist. Progressiivne Kuu on ka ära teinud opositsiooni radixi Jupiterile. See peaks nüüd näitama toimunud muutusi.
EL-du progressioon 1.jaanuar 2020. AC ühenduses radixi Chironiga. Näitab liidu haavatavust ja vajadust kuulda võtta ning arvestada varasemate vigade kogumusi.Transiitsete Saturni ja Pluuto ühendus. 


Võtme daatumi 10.september 2016.a. Siis Jupiter siseneb Kaaludesse. Jupiter ühenduses transiitse asteroid Europaga. Asteroid Karma ühenduses Liidu Europaga Lõvis. Asteroid Union läheneb liidu Karmale. Juba need kolm aspekti juhivad tähelepanu sellele, et midagi hakkab edaspidi toimuma, jätkub varem alanud protsesside kulgemine. Kui pinge Euroopa Liidus on sügiseks veelgi pingestunud siis on võimalik, et muutuste ja lagunemise protsess võtab rohkem hoogu. Siin mängib olulist rolli ka Suurbritannia lahkumise protsess EL-st. Jupiter Kaaludesse minnes ei tee ühetegi aspekti transiitsete lähiplaneetidega. Kaalude Jupiter teeb kvinkunksi EL MC-le. Sel päeval transiitne Merkuur oma retroliikumises on täpses kvinkunksis Liidu Saturniga. Kvinkunks toob esile vanad asjad ja viitab vajadusele teha muutusi, muidu asi ei parane. Kvinkunks on ka rehapeale astumise aspekt. Teatakse, et võib valusalt rehavarrega pihta saada aga ikka ja jälle astumine kordub. Eks see jätkub seni kuni ükskord aru saadakse, et reha tuleb teisiti panna.

Enne Jupiteri Kaaludesse siirdumist toimub 1.sept. Päikesevarjutus 9 kraadi Neitsis tehes ühenduse Liidu Chironiga. EL on haige, vajab tugevat ravi ja peab võtma õpetust, et vigu parandada. Ehk siis käivitub see raviprotsess. Varjutuse kraad on opositsioonis Neptuuniga. Selline tunne, et EL küll võtab meetmeid olukorra parandamiseks aga seda tehakse kuidagi poolvarjatult, hägustatult ja päris tõde ja plaane ei avaldata. Toimub üldsuse lollitamine ja tegelikke meetmeid, mis oluliselt parandaks Liidu olemust, ei tehta. Kuigi on ka märke, et püütakse siiski migratsiooni piirata, ohjeldada. On võetud meetmeid, et hoida vaos migrantide sissevool Euroopasse. Prantsusmaa ja Saksamaa peavad midagi ette võtma, sest 2017 on prantslastel presidendi valimised ja sakslased peavad otsustama, kes saab kantsleriks.


16.sept. toimub Kuuvarjutus 24 kraadi Kalades ühenduses Chironiga. Jällegi see Chiron. Veekordne viide, et Liit vajab ravi. Varjutuse kraad kvadratuuris Marsiga, veel viide, et Liit on palavikus, vajab kirurgilist vahelesekkumist. Kuuvarjutuse kraad on trigoonis Liidu radixi Marsiga Skorpionis. See peaks kaasa aitama jõulisematele ravimeetmete rakendamiseks.
Ma vaatlen EL kaarti kui isiksust ja selle isiksuse kaardis on meditsiini sümboliseerivad kolm asteroidi Hygie, Asklepius ning Aesculapia headeks abilisteks. Radixis on Hygiea 27 kraadi Neitsis. Sealt läheb varsti üle Jupiter, mis peaks käivitama ravimise protsessi alguse. Samas näitab see ka haiguse põhjusi. Tõbe ja haigused on VI maja valdkond, Liidu kaardis valitseb seda maja Saturn. Radixi Hygie on kvinkunksis Saturniga, viitab krooniliste haiguste tagasitulemisele. Asclepius asub 15 kraadi Amburis ja on ühenduses Karmaga. Saturn liikudes märgis siis pingestab ühendust ja samal ajal nõuab ravi alustamist. Aesculapia asub 23 Skorpionis ja seda survestab transiitne Marss. Jupiteri sisenemisel Kaaludesse asuvad kolm „tohtrit“ päris huvitavatel positsioonidel. Hygie 22 Kaaludes ühenduses radixi Veenusega. Veenus aga valitseb Liidu MC-d. Poliitilist ja mõtteravi  vajavad liidrid ja juhid ning eesmärgiks peab olema tervenev Liit. Asclepius ja Aesculapis on omavahel ühenduses Amburis transiitse Saturni ning Unioni mõjusfääris. Igati mitmeid viiteid, et haige tuleb ravile panna.

EL kaardis on Kuu sodiaagiringi esimene planeet. Liit otsib tunnustust, seda läbi Saturni,  püüab end jäädvustada ajaloo annaalidesse. Kuu on minevik, liit toetub sellele. Kuu on tugev aga pinges, täpne opositsioon Marsiga Skorpionis ja kvadratuur Saturniga Veevalajas. Nõrkuseks on sisemine struktuur. Saturn on viimane planeet sodiaagiringis, hea positsioon aga negatiivne külg sellele on kompleksid, hirm jääda isolatsiooni. Liit satub pidevate rünnakute alla, siis kui seda transiitsed ja progressiivsed planeedid seda võimendavad. Üldiselt peaks liidul olema omakaitse, kindel piir ja raudne distsipliin oma siseasjade korraldamises aga see on viimastel aegadel paljudest kohtadest nõrk või isegi olematu. Liidu välispiirid ei vasta oludele. Kogu liidu erinevate instantside juhtimine tuleks reformida.

Mida liit tegelikult tahab? Allutada, koguda, vallutada, vajab harmooniat ja tasakaalu. Aga seda ta teeb teisi oma käpa alla surudes, kontrollib finantse ja teeb omi seadusi, mis ei ühti rahvusriigi omadega. Majanduslik ja finantsallutamine käib läbi Veenuse trigooni Saturniga. Veenuse kvadratuur Damoclesega on see kirves, mis hoiab pidevalt finantssüsteemi pinges. Liidu pankade, materjaalsete ressurside üle valitseb Merkuur. Tema ühendus Marss-Pluuto ühendusega Skorpionis IV majas viitab jõulisele pealesunnitud finantstegevusele.
Liidu Päike on see kese, mille ümber kõik keerleb. Liit maksimaalselt kasutab ära olukorda, et maailm teda tõsiselt võtaks ja eriliseks peaks. Liidu kõik juhtorganid (Euroopa Nõukogu, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjon, Parlament jt.) vaatlevad kõike ainult oma seisukohast, nad leiavad, et maailm peab pöörlema liidu ümber. Rahvusriikide omad nõudmised ei mahu ladviku plaanidesse. Kogu ladvik peab end maailma nabaks. Ülemvõimu saavutamiseks käibki avalik ja varjatud „sõda“ nii Ühendriikidega kui ka Venemaaga.

Mulle pakub huvi ka selline asi, et Saturn, liikudes Amburi kolmandas dekaadis, teeb ära ühendused mitmete kaugete väikeplaneetidega. Nendeks on Varda, Ixion ja Quaoar ja kentaur Pholus. Enne Saturni teeb Marss need ühendused ära (2016 septembris). Saturn teeb 2016 oktoobri lõpus opositsiooni ka transiitse 1996 TL 66-ga Kaksikutes. TL 66 printsiipide hulka kuulub millegi lõpetamine. Saturni opositsioon võib siis käivitada lagunemise protsessi. TL 66 seotud ka terrorismi ja poliitiliste kollapsitega. Lisaks veel seda, et transiitne TL 66 on opositsioonis liidu asteroid Karmaga! Saturnil tuleb ka opositsioon kinnistähe Bellatrixiga (21.11 Gem). Täht on seotud võimu ja sõjakusega. Transiitne Damocles on ühenduses liidu Saturniga. Mõõk liidu struktuuride kohal ähvardab hävitada senise. Neptuunitagused on alati seotud pikkade protsesside algatajatena. Nad lõpetavad vana ja loovad midagi uut. Näiteks Ixioni ühendus Quaoariga Skorpionis. Sel ühendusel toimus maailmas sündmus, mis hästi iseloomustab neid kahte väikeplaneeti ja nimelt: 1.05.1840 ilmusid esmakordselt maailmas käibele postmargid ja kahe väikeplaneedi ühendus oli täpne. Eriti täpne oli ta heliotsentrilises kaardis. 

See oli tõesti oma olemuselt revolutsiooniline sündmus, mis muutis inimeste vahelise side kasutamise võimalusi. Siit tekkis küsimus, et missugune sündmus toimus siis teise ühenduse ajal. Kahtlemata pidi see olema sündmus, mis kardinaalselt muutis informatsiooni vahendamise struktuuri, andes inimkonnale infotehnoloogias läbimurde. Selleks sündmuseks oli – 10.11.1983 aastal New Yorgi hotellis „Plaza“ korporatsioon Microsoft teatas ametlikult Windowsi loomisest! Kusjuures kahe väikeplaneedi ühendusele liitus Päike  Skorpionis. Uuelt põlvkonnalt, kes sündinud 1983/84, ootaks nüüd läbimurret teadus-tehnilises sfääris ja mitte ainult. Sellest annab teada eelmise ühenduse ajal sündinud isikute panus inimkonnale. Teistkordne nende ühendus tõi kaasa N Liidu kiirenenud lagunemise.  

Ühendriikides toimuv on seotud Teharonhiawako ja Neptuuni ühendusega. Need kooli- ja avalikud tulistamisjuhtumid, rassirahutused, presidendi valimised jms. Teharonhiawako on Ameerika mandri sündmustes ja asjades ning riigi presidentide nataalides oluline tegur. Sellest sai kunagi varem blogis pikalt kirjutatud. Korra vilksatas peast läbi mõte, et Ühendriikide presidendiks saab Clinton, meil samuti, kas Reps või Kaljurand. Alguse tegi lahti Jaapan, kui esimest korda sai Tokyo kuberneriks naine. See oleks matriahaadi tõus, kolm naist poliitiliselt tipus. Astroloogilist tugevat kinnitust sellele mõttele aga ei leidnud või ei osanud näha.

järgneb...

Kommentaare ei ole: