esmaspäev, 24. november 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähedRiik, ühiskond ja inimene on mikrokosmos, selle struktuurimudeliks on Päikesesüsteem. Süsteemis toimuv liikumine kajastub nii riigi kui inimese elus.Riiki sümboliseerib Saturn ja tema rahvast Kuu. Riigi ülesanne on luua ühiskonnas tingimused, kus rahvas saaks hoolitseda uue põlvkonna eest.
Päike selles süsteemis on riigipea ja elukvaliteedi sümbol.Me vähemasti eeldame, et juht elab kõige kvaliteetsemat elu, on meile eeskujuks. Riigipeas nähakse Päikese parimaid omadusi – ausust, siirust, julgust, loomingulisust ja eneseteostust. Kas see aga alati nii on? Ühiskonnas on Päike valitseja, Kuu on rahvas ja rahvas on valitseja peegel.

Öeldakse, et praegu on meil demokraatia. Ja rahva võim. Kes aga valitseb, rahvas seda ju ei tee, ta vaid üksnes valib selle, kes talle ette seatakse. Rahvas ehk Kuu on aga muutlik, ärrituv, ühekülgne ja alahoidlik. Talle ei taheta usaldada valimist, seepärast püütakse leida teisi teid ja ainult luuakse illusioon, et rahvas valis ja see oli tema tahe.
Valitud parlament koosneb valimised võitnud parteidest ehk võimurühmadest. Sinna pääsemine on tehtud nii keeruliseks ja segaseks, et see kes sai rohkem hääli ei pruugi sugugi sisse pääseda.Otsevalimised on püütud välistada, et rahvas oma lemmiku sinna saadaks. Sama lugu on riigipea valimistega.
Miks meie riik on selline nagu ta parasjagu on. Sellele küsimusele tuleks vastust otsida tema sünniaega minnes ja rahva juuri uurides. Et paremini aru saada ja mõista olevikku ja tulevikku, tuleb minna minevikku.

Järgnevalt siis meie riigi areng läbi tähtede. Kõige aluseks on ikka sünnikaart ehk riigi puhul nimetan seda radixiks. Riigi loomise ajaks loetakse 24. veebruarit kell 18.38 aega ja kohaks Tallinnat (nimetan seda kaarti Tallinna kaardiks ehk riigikaardiks, et kronoloogia ülevaates oleks selgem vahe, millist kaarti silmas pean. 23.02.1918 kaarti nimatan Pärnu kaardiks.).

On arvamusi, et riigi alguseks tuleks lugeda hoopiski iseseisvusmanifesti ettelugemist Pärnu “Endla” seltsimaja rõdult, mille esitas 23. veebruari õhtul kell 8 Maanõukoja liige Hugo Kuusner. Sellega olevat suveräänne Eesti riik ametlikult välja kuulutatud. Rahvusarhiivis on järgnev materjal:

On veel üks kuupäev, mida aga ei taheta eriti arvestada, mis aga võib samuti olla oluline. Sellest kirjutas 23. veebruaril 2014.a.Delfi:
Jälle on kätte jõudnud järjekordne ajaloo ring. Lehvivad lipud, asetatakse pärgi Vabadussõjas langenute mälestusmärkide juurde ning peetakse kõnekoosolekuid meenutamaks minevikku. Eesti riik sündis 28. novembril 1917, mil Maanõukogu kuulutas ennast kõrgemaks võimuks Eesimaa kubermangus. Kahjuks oleme selle päeva ära unustanud ja see päev on vajunud unarusse rahva ajaloolises mälus. Tollal, I maailmasõja ja Venemaa enamlaste võimuhaaramise ärevatel päevadel, jätkus Eesti poliitikutel julgust ja mehisust lüüa selg sirgu. Luua ja viia maailma kaardile uus riik - iseseisev Eesti riik. Sellel noorel riigil oli rahvas, kindel piiritletud territoorium, seadusandlik ja täitevvõim ning kujunemas oli välissuhtlus. Seega kõik riigi tunnustamiseks vajalikud tingimused. Eesti poliitikute töö välissuhtluses kandis vilja. 25. jaanuaril 1918 tunnustas noort riiki esimesena Inglismaa ja seejärel Prantsusmaa. Samal ajal tegutsesid aktiivselt baltisakslased. Nad lootsid Saksa keisri Wilhelm II relvade abil taastada oma endisi privileege ja mis kõige tähtsam - taastada oma võim ning muuta Eestimaa Saksamaa provintsiks. Selleks olid juba olemas soodsad tingimused. Saksamaa oli sõjakäigus hõivanud Saaremaa. Järgnes mandrile tungimise oht. Sellest ohust tingituna tuli 14. jaanuaril 1918 järjekordselt kokku Maanõukogu.

Koosolekul soovitas luuletaja G. Suits, et kõik erakonnad ühise memorandumiga toetaksid iseseisvust. Koosoleku põhisõnumiks oli kuulutada välja iseseisvus. Seda dokumenti oli vaja selleks, et loodud Eesti riik lõplikult lahti haakida Nõukogude Venest. Teavitada maailmale, et iseseisvana ei ole Eesti riik enam osa Venemaast. Samuti oli vaja esitada dokument Saksamaale, vältimaks tema sissetungi mandrile. Novembris loodud Eesti riik ei osalenud kummagi poole sõjategevuses ega osalenud Bresti läbirääkimistel. Antud hetke olukord Bresti tulemina nõudis Eesti poliitikutelt kohest vajadust teavitada võõrriigi sõjaväevõime sellest, et Eesti riik on omaette iseseisev riik. Ühtlasi teavitada ka sellest, et loodud riik ei kuulu enam tema vaenlase riigi koosseisu ega ole selle liitlane, kellega Saksamaa sõdib. Eesti riigile oli hädavajalik saavutada erinevate riikide sõjavägede omavahelist, s.o Eesti ja Saksamaa relvajõudude neutraliteeti ja igati vältida edaspidi nende vahel võimalikku relvakonflikti, et Saksa sõjaväevõimud ei ajaks olemasolevaid Eesti väeosi laiali.

I Eesti polgu ülem polkovnik E. Põdder saatis Saaremaale delegatsiooni teavitamaks Saksa Põhjakorpuse juhatust Eesti neutraliteedist. Veebruaris tõusid pinged haripunkti. Sakslased tungisid mandrile. Juba 21. veebruaril 1918 teatasid sõjaväelased veelkord Haapsalusse jõudnud sakslastele, et Eesti on iseseisev erapooletu riik ega ole Saksamaaga sõjalises vahekorras. Miks siis meie ei taha oma poliitilises põikpäisuses tunnistada riigi tegelikku sünniaega? Ilmselt tuleneb probleemi olemus juba ärkamisajast, mil Eesti juhtivad kultuuritegelased omavahel rivaalitsesid. Nüüd kandus see rivaalitsemine omariikluse algperioodi ja sealt meie tänasesse päeva. Vaadeldaval perioodil oli J. Tõnisson see mees, kes tegi juriidiliselt kõrgesti hinnatava põhimõttelise ettepaneku - Maanõukogu peab ennast tunnistama kõrgemaks võimukandjaks Eestimaal. Ta tegi seda oma õigustloova õigusaktiga. See oli omariikluse vääramatu sünniakt.
Kuid samas, miks seome oma mõttes ja haagime kaudselt riigi sünniaja ühe mehe sünnipäevaga? Põhjus on arusaadav. Omariikluse idee ning rakendus tuli vale mehe, J. Tõnissoni poolt, mitte õige mehe, K. Pätsi poolt. Seda viga sai parandada manifestiga - Eestimaa Päästmise Komitee loomisega, mille etteotsa astus K. Päts. Nüüd saadi õiget meest paigutada "õigesse" kohta ajaloo "õigele" pjedestaalile.
R.Sinimägi
Sõjanduse mõtteteadusega tegeleja

Seda  28. novembri 1917. aega võiks võtta, kui riigi loomise protsessi algust, mis päädis Iseseisvus manifesti ettelugemisega 23. veebruaril 1918. Pärnus. Kui vaatata kronoloogiliselt peamisi poliitilisi sündmusi peale riigi loomist, siis paremini töötab siiski 24. veebruari 1918. kaart. Vähemasti transiitides. Sellest ülevaade allpool. S. Vahtre raamatus “Eesti ajalugu kronoloogia” aga seda täpset kuupäeva 28.novembr 1917.ära pole toodud. November-detsember 1917 kohta on kirjas:
Ülevenemaalise Asutava Kogu avamist oodates sõidavad saadikuteks valitud Jaan Tõnisson, Jaan Poska, Julius Seljamaa, Jüri Vilms jt. Petrogradi. Tehakse koostööd Asutava Kogu Kaitse Komiteega ja konsulteeritakse enamlaste-vastaste vene parteidega Eesti iseseisvumise küsimustes. Olukorras, kus enamlased takistavad Asutava Kogu kokkutulekut ja Vene riigi lagunemine silmnähtavaks muutub, hakkab Eesti iseseisvuse mõte Eesti parteide liidrite hulgas üha enam toetust leidma. Iseseisvuse väljakuulutamises hakatakse nägema ka abinõu ikka tõenäolisemaks muutuva saksa okupatsiooni vastu.


                                   Maanõukogu otsus Eesti kõrgemast võimust 28.11.1917  
järgneb....

kolmapäev, 19. november 2014

Kolm musketäri - Aramis

Kirjanduse peategelaste astroloogiaAramis on ainus Kolme musketäri tegelane romaanis, kelle surma  autor keeldus kirjeldamast. Aramis on kõige salapärasem tegelaskuju kolme musketäri saagas. On ta munk musketäri mantlis või abatt, kel rinnus tuksub sõjaväelase süda. Aramisele meeldisid saladused, intriigid... aga ka kaunid daamid. Periooditi ta eemaldus reaalusest ja langes poeesia võrku ja piibli tekstidesse. Hiljem ta aga nentis, et võimu ideed, väljavalitute võimsus on ahvatlevamad kui tema sisemaailm. Ja siis sukeldus Aramis uuesti mõõga ja seikluste maailma. 

Sõjaväe teenistus ja võitleja omadusi arvestades peaks mõned planeedid tal olema tulemärkides. Aramis oli kena ja nägus mees ja igal pool ta hoolitses oma väljanägemise eest. Nähtavasti oli tema tõusumärk Kaaludes. Väliselt pehme, ta omas suurt tähelepanu daamide seas. Arvatavasti tema Päike oli Neitsis, kuid Veenus sel juhul kindlasti Kaaludes esimeses majas. Nimelt Veenus andis talle kena välimuse. Marsi paigutaks Lõvi märki, siit tema tõmme sõjakunsti ja vehklemise täiuslik valdamine.
Tema saatusele avaldas tugevat mõju Kalade märk, mis ilmnes eriti elu lõpupool. Oma elu lõpus oligi ta piiskop (Vikont de Braselion). Kuna tema andmeid romaani tegevuse algul pole teada, siis on pea võimatu määratleda tema oletatav sünniaeg. Aramise prototüübiks oli musketär Henry d`Aramitz.

Asteroid AramisAsteroid avastati samal ajal, kui teised musketäridest taevakivid – 19.aprillil 2007 Sain-Sulpice`s.

Aramist on filmides mänginud paljud näitlejad. Mõned neist:

Paul Campell (1956) – Aramis 3 Kaljukitses sekstiil Athosega Skorpionis. Veenus ühenduses d`Artagnan Kaljukitses. Must Kuu täpses ühenduses Dumas Jääras. Merkuur kvadratuuris Porthosega.

Tim O`Connor (1960) – Aramis 8 Kaaludes kvadratuuris Päikesega Vähis. Merkuur ühenduses Athosega Lõvis. Marss ühenduses Dumas Lõvis opositsioonis d`Artagnan Veevalajas.

Gary Watson (1966) – Aramis 8 Kaksikud. Uraan ühenduses Athos Jääras. Veenus-Pluuto ühenduses Dumas Vähis.

John Woodvine (1968) – Aramis 19 Jääras. Saturn opositsioon d`Artagnan Kaksikutes.

Colin Fox (1969) – Aramis 26 Kaljukits ühenduses Musta Kuuga. Merkuur kvadratuuris Dumas Kalades.
Richard Chamberlain (1973) – Aramis 16 Kalad ühenduses Merkuuriga ja trigoonis Must Kuu Vähis. Dumas ühenduses Athos Kaaludes.

Igor Stargõgin (1978) – Aramis 0 Lõvis. Veenus ühenduses d`Artagnan Vähis. Dumas ühenduses Saturn Vähis.

Charlie Sheen (1993) – Aramis 15 Vähk, trigoon Saturniga Kalades, sekstiil Uraan-Pluuto ühendusega Neitsis. Merkuur ühenduses Dumas Lõvis.

Jeremy Irons (1998) – Aramis 15 Kaljukitses kvinkunksis Pluutoga Lõvis. Veenus trigoonis d`Artagnaniga Jääras, Dumas opositsioonis Porthosega Amburis.

Gregori Derangere (2005) – Aramis 20 Vähis kvadratuuris Merkuuriga Jääras, kvinkunksis Porthosega Amburis. Uraan kvadratuuris Dumasega.

Luke Evans ( 3D film 2011) – Aramis 1 Jääras ühenduses Merkuuriga Kalades ja ühenduses Marsiga Jääras. Dumas trigoonis Porthosega.

kolmapäev, 12. november 2014

Kolm musketäri - PorthosKirjanduse peategelaste astroloogia

Lapsepõlves oli vähe neid, kes jäljendades kolme musketäri, oleks tahtnud olla Porthos. Kui siiski ikka leidus keegi, kes seda rolli mängis. Sageli oli selleks lihtsalt kõige suurem ja tüsedam poiss.
Porthost oli vaja musketäride sõpruskonda, kuna ta esindas maamärki ja sellega tasakaalustas teiste tulemärkide ülekaalu, jahutas maha ja andes stabiilsuse. Sõnn annab omanikule tugeva ja suurema kehaehituse ja koos sellega ka jõu, tugeva tervise, hästi stabiliseeritud psüühhika. Need on mitte kiirustavad isikud, keda on raske endast välja viia. Neile ei meeldi sahmimine, käitumise spontaalsus. Kõik otsused ja tegutsemised, mis vajavad kiiret tegutsemist ja  reaktsiooni, andis ta teha sõpradele. Kuid see eest vihale aetud sõnn pühkis omalt teelt kõik takistused. Just Porthos oli selline mees oma sõpradele, kaitsja ja tugev võitluslik musketär.

Sõnni võib üle kavaldada, kuid teda ei saa sundida tegema seda, mis on vastuolus tema põhimõtetele ja soovidele. Sõnni märk eredalt iseloomustab teda ja ka suhe hea toidu vastu toonitab seda veelgi. Porthos armastas süüa väga isukalt ja väga head söögipoolist, kuid mitte ka üleliia. Veenus ei talu läägeid dieete ja vana keedukana söögiks. Toit peab olema värske, ahvatlev ja ilus. Sõnnidele meeldib värske õhk, loodus ja avarus. Loodus annab neile rohkem kui kitsas kivine linn. Talle meeldis kalapüük, jahtimine, aiad ja metsapargid. Porthos oli lihtsameelne mees. Mis tal puudus? Formaalselt – tiitel. Ta unistas paruni tiitlist. Teda häiris ka laste puudumine. Sõnnidele on omane kdu rajamine, suur pere.

Nähtavasti oli tema tõusumärk Amburis. Selle seisuga inimesele on tähtis tema sotsiaalne seisus. Amburi tõusumärgia isik on sageli suure kehakaalu ja kogukas inimene. Tema Kuu võis olla Lõvis ja sellega aktiveerus vajadus kuulsuse järgi, püüdlus läheneda tuntud isikute ringi pääsemine. Porthosel oli kahtlemata tugev Marss, see planeet tagas sõjalised oskused, orienteeruda igas kriitilises sõja olukorras, samuti tema füüsiline jõud, mida ta demonstreeris ja tundis selle üle uhkust. Töötas ka see fakt, et suur ja korpulentne mees jäi masside taustal hästi silma. Merkuur võiks olla Sõnnis, üsna Päikese lähedal. See annab teatud pikameelsuse mõtlemises, lihtsameelsuse. Tagas praktilise mõtlemise maise vara soetamisel. Hukkus Porthos ka kui tõeline Sõnn. Lahingus Lokmari koopas ta kaitses sõpra lõpuni, ei hüpanud alt. Tugev, aus, siiras nendega, kes teda armastasid.

Porthose üsna ebatäpseks prototüüpiks oli Isaac de Porthau (also Portau or Portaut), 30.01.1617 – 13.07.1712. Porthosena oli ta baron du Vallon de Bracieux de Pierrefonds.
Asteroid Porthos, 2007 HO 4,  nr. 229737, avastati 19.aprill 2007 Saint-Sulpice. Porthos täpses ühenduses Aramisega Skorpionis.


Porthost on filmides mänginud sellised tuntud näitlejad nagu:
Valentin Smirnitski (1978). Nataalis asteroid Porthos konj. Lõunasõlmega Kaljukitses, d`Artagan konj. Aramis Jääras, Marss konj. Athos Lõvis
Oliver Platt (1993). Nataalis Porthos oposit. Jupiteriga Amburis, Päike konj. D`Artagan Kaljukitses, Veenus konj. Dumas Amburis oposit. Athosega.

Gerard Depardieu (1998). Nataalis Porthos konj. Merkuur-Jupiter Kaljukitses, Athos konj. Uraan Kaksikud/ Vähk.
John Rhys-Davies (2000). Nataalis Porthos oposit. Marss Kaljukitses, Athos konj. Põhjasõlm Vähk/Lõvis. Aramsi konj. D`Artagan Kalad/Jääras

Ray Stevenson (2011). Nataalis Porthos täpses oposit. Must Kuu Amburis, Aramsi, Athos ja Dumas Jääras.
Aleksei Makarov (2014). Nataalis Porthos Veevalajas trig. Uraan Kaaludes, Aramis konj. Must Kuu Kaalud/Skorpionis.

teisipäev, 4. november 2014

Kolm musketäri - AthosArtikkel sarjast Kirjanduse peategeleaste astroloogia

Tema täisnimi oli Olivier d`Athos de la Fere, vikont de la Fere.
Athos oli d`Artagnani jaoks kõige armsam sõber ja ühtlasi tema õpetaja. Kui võtta arvesse Athose kohta teadaolevaid fakte, võib oletada, et tema päikesemärgiks sobiks Kaalud. Sest ta erines teistest oma taskaalukuse ja õigluse poolest. Kaalude Päike annab teatud veetluse, elegantsuse ja viisakuse. Neid omadusi leiab Athose juurest kindlasti. Kui see on nii ja arvestades, seda, et Athos oli umbes 28 aastane, kui ta tutvus d`Artagnaniga, siis võiks tema sünniaasta olla 1598. Sel aastal Saturn asus Kaaludes, oma eksalteerituse märgis, mis lubas Athosel olla teravalt aus ja õiglane. Saturniga Kaaludes horoskoobi omanikul oli täis õigus olla kohtunik (näiteks lugu tema naise Mileediga).

Athose iseloomus on tunda Kaljukitse askeetlikus. Võimalik, et Kaljukitses asus tema Kuu, sest ta oli väga kinnise loomuga, ei näidanud välja oma tundeid. See on iseloomulik paljudele Kuu Kaljukitses isikutele. Kuna Kuu on selles märgi pagenduses, siis emotsioonid, mis on suletud hingepõhja, pidid leidma mingi väljapääsu ja selleks üheks väljapääsuks oli veini joomine. Seda jõi ta ohtralt aga isegi purjus olekus ei kaotanud mõistust. See on tugeva Saturni näitaja, valitseda end ja oma keha igas olukorras.

Tugev pidi olema ka Marss, võimalik, et Skorpionis (külmavereline, kartmatu). Oktoobris 1598. aastal just selline seis oli. Samas märgis asus ka Merkuur, ta oli sõnaaher. Kui rääkis, siis teravmeelselt ja veendunult. Merkuur oli ühenduses Marsiga (1.10.1598), mis andis käteosavuse rapiiri käsitlemises, kiiruse ja tugevuse. Veenuse asukohaks pakuks Neitsi märki, mis tekitas talle probleeme armastuses. Musta Kuu ja Selena asetaks Lõvisse – karmalised probleemid, mis seotud just isikliku eluga ja lastega (tuletage meelde tema kurvalt lõppenud abielu, samuti dramaatiliselt kaotatud poeg). 

Lõunasõlm oktoobris 1598 asus Lõvis, Põhjasõlm siis Veevalajas – armastusest sõpruse suunas, tähtsuselt võrdõigluse poole. Tuletage meelde kuidas Athos varjas oma krahvi päritolu, püüdes asuda teistega samale päritolu tasemele. Pealegi oli Lõunasõlmel ühendus Neptuuniga, salatsemise ja varjamise peamise planeediga. Jupiteri paigutaks Vähki – ustavus traditsioonidele, oskus austada teisi inimesi ja iseenda ausus oma tegude eest. Neptuunil on ühendus Lõunasõlmega Lõvis, näitsb tema aadliku päritolu.
 Nende kirjelduste põhjal võiks pakkuda sünniajaks 1-8 oktoober 1598. aasta. Rohkem sobiks vast 7-8 oktoober, sest siis on eespool äratoodud võimalikud planeetide asukohad just vastavad. Teeme kaardi 7. oktoobrile 1598. aastale, sünnikohaks võtame Pariisi.


Päikesel ühendus Athosega Kaaludes, Kuu Kaljukitses kvadratuuris Saturniga, selle ühenduse kohta saab öelda, et tunded võivad tekitada probleeme naistega. Vanemas eas ta hakkab asju paremini mõistma ja leiab kergemini hingerahu. Kuul trigoon Veenusega Neitsis, viitab meeldivale inimesele, hea maitse aga vahel liiga enesekeskne. Merkuuril ühendus Marsiga Skorpionis, kindlad veendumused, intellektuaalsed võimed ja sõjandusoskus. Mõistus valitseb kirgede üle. Marss Skorpionis suurendab emotsionaalset ja füüsilist energiat, annab otsustavuse ja tahtejõu. Neid omadusi leiab samuti Athose iseloomust. Veel on Marss Skorpionis jäägitu pühendumine, vastasel korral pole mõtet, ei tasu hakata vaeva nägema. Ja Athos oligi mees, kes pühendus jäägitult oma sõpradega koostööle. Samuti kuninga teenimisele.

Jupiter Vähis andis intuitsiooni ja teiste inimeste mõistmise, lahkuse ning sümpaatia. Lisas juurde optimismi ja paindlikust. Ütleks nii, et Athos oli oma kaaslastele üheaegselt „ema ja isa“ eest. Jupiter kvadratuuris Päikesega annab vahel liigse optimismi või hoolimatuse iseenda suhtes. Ega ta endast eriti hoolinud, kui oli tegu sõprade kaitsmisega. Jupiteril kvadratuur asteroid Athosega, see sümboliseerib teda kui õpetajat ja teiste kaitsjat.

Uraanil ühendus Pluutoga Jääras, põlvkondlik aspekt. Ühendusel on mitmeid skorpionlikke omadusi. Uraan Jääras on eneseusaldus, annab võimaluse oma eesmärkide saavutamiseks. Ühendus Pluutoga lisab annuse olla liider. Karmal täpne ühendus Selenaga Lõvis, seostaks tema päritoluga. Vaatame, mida teevad ja asuvad võimu ja väge sümboliseerivad asteroidid.

Passiivne võitleja ta polnud, kuna Attila ja Hidalgo olid ühenduses Amburi alguses. Võitleja oma põhimõtete ja oma maailmavaadete eest. Hidalgo hoidis liigsest tormakusest. King ja Varuna koos Kaljukitses nähatvasti ühendus Kuuga. Ta oli ise oma tunnete kuningas.Caesaril ühendus Kingi ja Varunaga tegi temast kolmiku juhtfiguuri. See kooslus opositsioonis Jupiteriga. Lõvis. Neptuun on kolme asteroidi haardes, Pandora, Fanatica ja Patria poolt mõjutatud. Neptuuni aspektid ja positsioon teevad temast salapärase ja varjatud tunnetega mehe. Kaalud/Skorpion piiril on Narcissus ja Penthesilea ühendus Marsiga. Athos nüüd eneseimetleja polnud, kui nautis küll oma mõõga käsitlemise  oskust ning oli uhke ka musketäri vormiriietuse üle. Mileedit näitab vast Bellona ja Walkure ühendus Vähis, mis kvadratuuris Uraaniga. Mileedi oli tõesti ettearvamatu daam, üksjagu skorpionlikku mürgilisust ja teisalt veetlust ning ahvatlusoskust. Temast räägime natuke veel edaspidi.

Vaatame, mida ütleb Athose kohta kaardi psühholoogiline läbilõige. Tema esimene planeet sodiaagiringis on Jupiter. Esimene planeet näitab tema jõukohta, tema kindlat meelt. Athosel oli vajalik olla kellegiga koos, omada sõpruskonda. Vastukarva olid piirangud. Ta ei põdenud, kui teda ei tunnustatud. Teine planeet on Veenus, positsioon annab tunnetuse ja näitab, millest kõige enam puudust tuntakse. Veenus on selle puuduva näitaja. Selleks on armastuse puudumine, harmoonia ja tasakaalu vähesus. Ja Athosel jäi tõesti puudu just armastuse liin naistega.

Viimane planeet on Kuu. Planeet viimasel kohal on tema nõrkuse näitaja. Selleks oleks rasked lapsepõlve mälestused. Pole küll teda, milline oli tema lapsepõlv, kuid miski teda siiski painas, vast mälestused, mis eelnesid musketäriks hakkamist. 

Asteroid Athos.

Kataloogis number 227930 all. Avastati 14. aprillil 2007.a. Saint-Sulpice`s. Avastaja oli B. Christophe. Esialgne tähis 2007 GG 6. Tiiru ümber Päikese 5,57 aastaga. NASA andmebaas selle asteroidi kohta ütleb, et nimetatud „Kolme musketäri“ ühe peategelase Athos`e auks, kelle eluaastad 1595-1661. See sünniaasta erineb oletatavast sünniajast, mida sai eespool siis püütud ära arvata. Asteroidi avastamise kaardis on Athosel ühendus Musta Kuuga Kaaludes. Ja kuna pakkusin, et Athose päikesemärgiks võiks olla Kaalud, siis antud juhul sobiks nimeline asteroid igati sellesse märki. Põnev ka see, et Aramis ja Porthos on täpselt ühenduses Skorpionis. Asteroid d`Artagnan aga asub Kaksikutes ühenduses Veenusega ja teeb trigooni Aramis-Porthosele.

Athosel oli samuti oma prototüüp. Selleks oli Armand, Seigneur de Sillegue, d`Athos, et d`Auteville, (umbes 1615-1643). Kuid väidetakse , et peale nime on prototüübil ja romaani Athosel vähe ühist.
Athose rolli filmides on mänginud üsna paljud näitlejad. Ka filme on tehtud läbi aastate palju. Näiteks Oliver Reed 1973, vene näitleja Veniamin Smehov 1978, Kiefer Sutherland 1993, John Malkovich 1998.
Oliver Reed – Athos 7 kraadi Vähis kvinkunksis Merkuuriga. Asteroid d`Artagnan Kaksikutes täpses opositsioonis Musta Kuuga.

Veniamin Smekhov – Athos 15 Skorpionis kvadratuuris Päikesega. Nataali Porthos on ühenduses Musta Kuuga Jääras ja Aramis ühenduses Veenusega Vähis.
Kiefer Sutherland - Athos 2 kraadi Neitsis. Nataali d`Artagnan 26 Lõvis on  trigoonis tema nataali Päikesega ja trigoon ka avastamise Päikesega. Hea klapp oli neil omavahel ka romaanis. Huvitav seegi,et näitleja Päike on ühenduses Porthosega Amburi lõpus. Nataali Aramis 19 Kaaludes ühenduses avastamise Musta Kuuga.
John Malkovich – Athos 23 kraadi Sõnnis kvinkunksis Marss-Neptuun ühendusega Kaaludes.