teisipäev, 21. märts 2023

Kevadine pööripäev 2023 ja EV kaart

 

Ganesha Tamm. FB Kevadine pööripäev ja EV 1991 kaart. 21.märts 2023.

Kevadine pööripäev (toimuv võrdpäevsuspunkt) saab alguse 20. märtsil kell 23.24. Vaadates Eesti Vabariigi 1991.a. kaarti, võiks tähele panna järgmist.

Kui eelmisel aastal (2022) positsioneerus 0Ari00 ehk pööripäeva punkt EV 1991 kaardi AC-st ehk atsendendist 4.märki (rahvas, ressursid, põllumajandus, eluasemete õhkkond), käesoleval aastal on see punkt 6.märgis ehk Skorpioni märgis (kohustused, takistused, rutiin, tervis, tööstused, osa laenumajandusest, osa maksukoormusest).

Mõlemal aastal on sarnaseid jooni, kuna eelmisel aastal (2022.a.) oli EV 1991.a. kaardi suhtes AC Neitsis ning käesoleval aastal asub see EV kaardis 6.märgis, mis seob mõlemat aastat mitmetes aktuaalsetes punktides. Kuna naturaalses sodiaagiringis on Neitsi 6.märgiks, tuleb temaatika mitmeti sarnasel kujul esile. Seekordne rõhuasetus võib ilmneda teravamalt ning ilmselt kohati justkui teadlikult varjul olnud ideede realiseerimise kujul.

 

Skorpioni märgi rõhuasetuse puhul (AC ehk kevadine atsendent Skorpioni märgis) tasuks meelde tuletada sümboolikat, enne kui asuda seda integreerima EV 1991.a. kaarti. Nagu tavaks, tuleks otsekohe vaadata Skorpioni märgi puhul ka Marsi kvantiteeti ja kvaliteeti, mis on sellel hetkel küllaltki tugev, ta pakub (tahab anda) palju (152,4%) ning täidab alla keskmise (87,8%) - kõik eesmärgid ei pruugi realiseeruda ning lubadusi kaetakse kohati vähem, kui serveerituna paistab. Indu näib siiski olema ning palju enam kui tavaliselt. Marsi kiiruslik dünaamika on 83% ning kiirendab, seega kulisside tagant esiletulek alles saabub. Luminaaride vahe on kahanev (võivad esineda mõneti kalgid toonid), Kuu jääb lähenevalt veidi üle 11 kraadi Päikesest, ehk valgust on vähe – toimuvate protsesside puhul kipub infot nappima või kipuvad tekkima kommunikatiivsed probleemid, mõistmisega võivad tekkida arusaamatused.

Skorpion varjab end Päikese eest, kuid Päike esindab ka karmat, mida ta peaks lahendama, Päike töötab tema vastu, kuid kohati on ka soosija. Kuu on Skorpioni peegeldus, tema meelsus, uskumused ja suhtumine. Merkuur on pinnas, kuhu Skorpion soovib oma astla vajutada. Veenus on Skorpioni soov partnerluseks ning võimaliku ennastohverdava (obsessiivse) käitumise ajendiks. Marss on Skorpioni mürk tema astla otsas. Jupiter kaitseb Skorpionit tema enda mürgi eest. Saturn on Skorpioni sõrad, emotsionaalse ning suhtumusliku kontrolli vahend, millega suundub visadusega oma eesmärke lahendama.

Kevadise pööripäeva kaart (2023.a., kell 23.24, Tallinn) on Skorpioni tõusumärgiga, annab tulemuseks Päikese Jäära märgis, kus asub ka Merkuur ja Jupiter. Kuu on koos Saturniga Kalades. Veenus positsioneerub koos Kuu põhjasõlme ning Uraaniga (Uraan DC-l) Sõnni märgis. Marss on Kaksikute märgis.

 

Skorpioni märgi sümboolika järgi sobitades ja sellise pilguga vaadates võib arvata, et pööripäeva kaardis, Jäära märgis olev Päike eelistab individuaalset suhtumist, sealsamas on Jäära märgis ka Merkuur ning Jupiter, mis viitab osaliselt ka pinnale, kuhu Skorpion sooviks torgata – pihta võib saada individuaalne tahe ja isikupära, eesmärkidele liikumisel võib ette tulla laveerimist ning impulsiivsemate otsuste puhul võib argumendiks kujuneda „muidu tapaks, antud juhul ei tapa“. Viitab justkui riskantsetele liigutustele ning võibolla isegi hulljulgusele, mõnel juhul ka varjatud infole, mis muudab loogilist resultaati. Veenus on ühenduses Kuu põhjasõlmega ning lisaks Uraan samas märgis ehk Sõnnis (otse DC-l) – meelsus ja kohati isegi obsessiivsus on võrdlemisi fanaatiline, üllatuslikud või ebatavalised kombinatsioonid kipuvad tooni andma. Veenus oma kodumärgis viitab ka ümberdefineerimistele või väärtushinnangute üle juurdlemisele. Marss Kaksikutes võib viidata mürgistele paberiseadustele ning agressiivsetele formuleeringutele nii olemasolevas kui ka loodavas vormis. Saturn on koos Kuuga Kalades ning Saturn on kasvava trigooniga planeet Marsilt – tavaliselt võiks kombinatsioonis näha üldist töötegemist ja rassimist, kuid antud juhul näib Marss ( Skorpioni mürk) mõjutama nii meelsust kui ka „tööriistu“ ehk tooni annab üleüldine veidi „mürgine“ olukord, mis kipub meelsust ja suhtumist veelgi mürgisemaks muutma.

Skorpioni tõusumärgiga pööripäeva algus viitab, et saabub üsna agressiivne ja kohati mõneti mürgine kevad, mis jätab oma tooni kogu aastaringile (kevadest uue kevadeni). Tõenäoliselt riskeeritakse keskmisest enam ning seal on omad ohud (kiirustamine, ülemäärane innukus või hetkegi mõni „ogarus“). Positiivse küljena võib ette tulla võimalus teha julgeid kuid hästi kaalutletuid otsuseid, mis aitavad pingeid lahendada ning edasi liikuda – mõned võetud riskid võivad tulu tuua. Vältida tuleks mõtlematuid osapoolte ühendamist või kokkulepete tegemist, need võivad hiljem meele kibedaks teha.

*************

Püüaks nüüd vaadata, kuidas positsioneerub kevadise pööripäeva algus EV 1991.a. kaarti.

EV 1991.a. kaart (Tallinnas, kell 23.13 ja 38 sekundit) annab tõusumärgiks Kaksikud, mis on õhumärk ja samas ka muutlik märk – tujutsemise ning paberiseaduste ja formuleeringute mõju on suur. See viitab vabadusele, millesse tuleks hoolikalt suhtuda - inertsi on vähevõitu ja püsimajäämiseks tuleks palju vaeva näha, pidevalt reaalse iseseisvuse küsimustega tegeleda. Tõusumärk väljendab paljusid asjaolusid, identiteeti, organisatsiooni sünniasjaolusid, tervist, sünniga saadud eesmärke, vabadusi, kohustusi. Kevadise pööripäevaga on näha ohtu, et Skorpion näeb selles pinda, kuhu mürki torgata ning kuna Kaksikutes on ka ajahetke Marss, võib eeldada, et mürki on juba torgatud. Tuleks olla ettevaatlik.

Teiseks märgiks EV 1991.a. kaardis on Vähk, kardinaalne veemärk. Oluline viitaja, et riigi kui organisatsiooni vahendid, ressursid, kasu teenivad lepingud on sõltuvad rahvuslikust meelsusest, põlisrahvast, tegelikust rahulolust. Kui neid eiratakse, kipuvad asjalood kujunema pigem kahjulikeks. Harmoonilised lepingud peaksid arvestama rahva ja rahvusliku identiteediga. EV 1991.a. kaardi Kuu asub sealses 8. märgis ehk Kaljukitses, kus on ka Uraan, Neptuun, Kuu põhjasõlm, Must Kuu. Minu nägemuse kohaselt on riigi 2. märgi opositsioonis olev Kuu Kaljukitses rusutud ehk peenkonditsioonide (avashtade) järgi „häbis“ ja ka „nälgas“ ning üsna kärbitud emotsionaalse sfääriga. Rahvas ei jõua esitatud nõudmisi täita ning riiklikud vahendid rahva huve teenida, see kipub frustatsiooni tekitama. Selline Kuu võib kajastada EV 1991.a. kaardis varasemat käekäiku, mis sai varjutatud okupatsioonist, võõrvõimust, dramaatilistest kogemustest. Kuna Kuu ise oponeerib riigi 2. märgile (Vähile, mis on Kuu kodumärgiks), võiks eeldada, et EV 1991.a. kaardi järgi on riiklikud ressursid ja ka rahvastikuline koosseis jätkuvalt võõrvõimude ohu all – oleks hea suhtuda rahvastikku, vahenditesse, laenudesse ja mitmetesse lepingulistesse suhetesse ettevaatlikult, mõnel juhul võidab, teisel juhul ei pruugi see nii olla. Kuna Kuu saab Päikselt tugevat valgust, võib eeldada, et üldjoones on rahvas igati kursis, see valgus aitab ka pisut paremini vastu pidada. Kevadise pööripäeva kaardi kohaselt langeb Kuu riigi 10. märki ehk Kaladesse, ressursside küsimus on osa riiklikust imagost ja silmapaistvaks teemaks. Skorpioni tõusumärgiga kevadine pööripäev haarab meelsuse ja ideoloogia mõttes riigi ressursid, vahendid, varad ning loob skorpionliku fooni – keegi hoiab neil pilku peal ning pigem omakasu nimel. Nii on aktuaalsed ka laiem meelsus ja mitmed rahvakesksed projektid, nad võivad olla nõ skorpionlikud ja ajendatud skorpionlikest tendentsidest.

Kolmandaks märgiks EV 1991.a. kaardis on Lõvi, fikseeritud tulemärk. Fikseeritud märgid (Sõnn, Lõvi, Skorpion, veevalaja) on paljuski nõ naiseliku iseloomuga, kuna igasugune fikseeritus või stabiilsus on arhetüübi mõttes naiselik. Naisterahvad võivad käituda väga erineval moel, kuid arhetüübina on fikseeritus ja alalhoidlikkus naiselik energia. EV 1991.a. kaardis on 3. märgis on Päike, Merkuur, Jupiter. Kolmandana märgina Lõvi võib viidata kalduvusele ajada avaliku võimu rida veidi liiga subjektiivselt ehk eralduda ühiskondlikust tervikust. Mundaanastroloogias väljendab 3. märk (ja maja) põhiharidse temaatikat, teatud osa trassidest, teedest ja liinidest, riiklikku meediat, siseriiklikke maanteid, mina lisaksin siia vähemasti osaliselt ka nn paberiseadused ehk subjektiivselt-poliitiliselt kehtestatud piirid-normid. Näib, et skorpionlike protsesside puhul on riik aldis nõ iseennast nõelama ning kummalisel viisil ollakse enesekindlad, et see „ei tapa“. Riigi 1991.a. kaardis on Lõvi märgis positsioneeruvad nii Päike, Merkuur kui ka Jupiter peenkonditsioonide järgi „näljas“, kuid oskavad ka „rõõmustada“, üldsummas on nad siiski töövõimelised. Pööripäeva kaart annab sinna Musta Kuu, mis viitab võimalusele nõ väliseks sekkumiseks ning kummalisteks tarbimistehinguteks või ka ebatavalisteks meelsusküsimusteks, meediatonaalsuseks.

Neljas märk on EV 1991.a. kaardis Neitsi, muutlik maamärk, kus positsioneeruvad Veenus ja Marss. Mundaanastroloogia järgi on temaatikaks kodud, rahvastik, asulad, linnakeskkonnad (kodude kogumid), osa riiklikest varadest, põllumajandus jms. Nii Veenus kui ka (eriti) Marss on peenkonditsioonide järgi probleemsed ning see võib viidata rahvastikuküsimusele, kodudega majandamisele, põlisrahvale, talukultuurile. Kuna Neitsi märk on naturaalses sodiaagiringis Merkuuri valitseda ja neljas märk ning maja on Kuu valitsemise all, nüüdse Skorpioni mõjuga aastal võib riiklikus meelelaadis olla küsimus, kas vajutada mürgiastel rahvastikku, kodudesse, toimetulekusse, isegi põllumajanduslikku tegevusse (kodutootmine, oma käega varutavad varud). Neitsi märk on üsna agressiivne ning esindab küllaltki teravale asjaajamisele. Neljas kui selline annab aimu, et rahvastik on sealse probleemse Marsiga üsna hädas, üldsummana on naturaalne ehk isikupärane tahe (Marsi üks väljendusi) „näljakonditsioonis“ ning mitmed riiklikud küsimused käivituvadki seoses antud küsimusega. Skorpioni mõjuga kevad võib otsustada mitmeid lahendusi, mis mõjutavad nii kodusid, kodudega majandamist ning ka rahvastikulise koosseisu küsimusi – see „tempel“ vajutab probleemistiku kogu aastaringile kevadest uue kevadeni. Etnograafiliselt valitseb Merkuur paljusid idamaade rahvaid ning sedasi ka on – Eestis on väga suur populatsioon ida suunast sisserännanud inimesi. Sealt ka ilmselt rahva tahte hägustumine, kuna tahteid on erinevaid ning summana on see kohati justkui tasalülitav vastuolu. Kui Skorpion soovib leida astlale pinda, on siin võimalik aastat tõlgendada kui küllaltki ohtlikku, võib mõjutada riiklikul tasandil kogu rahvastiku alusbaasi ning perekondlike küsimuste olukorda.

Viies märk on EV 1991.a. kaardis Kaalud, algatav ehk kardinaalne õhumärk. Mundaanastroloogias on see osalt avaliku võimu ja avaliku korra temaatika, meelelahutus, nn vaatamisväärsused jms. Riigi kaardis pole seal planeete, kuid tasub arvestada, et Kaalud on Veenuse kaasvalitsetav märk ning sellega kaasneb Veenuse temaatika. Kaalud on õhumärgina tiivustatud tujukatest tuulehoovustest ning tähistab ka trasse, liine, kommunikatsioonivahendeid jne. Kaalud on ka inimkäega muudetud või mõjutatud looduspilt, tehniliselt sekkutud loodus. Skorpioni mõjuga kevadel (ja aastaringil) võivad need temad olla Skorpionile meelepäraseks sihtmärgiks, isegi obsessiooniks

Kuues märk EV 1991.a. kaardis on Skorpion (fikseeritud veemärk) ning sinna märki positsioneerub käesoleva kevadise pööripäeva AC ehk nn tõus. Huvitav, et AC on ühenduses sealse EV 1991.a. kaardi Pluutoga. Ideaalis võiks see olla abistav jõud, enesekehtestamine, kuid võib tähendada ka kaua varjul olnud probleeme või salalepinguid. Mundaanastroloogias on 6. märk ja maja viitajaks, mis viitab kohustustele, rutiinile, teenivale rollile, tervishoiule, takistustele (mida vaja ületada). Siin võiks näha ka võimumänge ja vajadust käituda jõuliselt (maskulinselt). Tõenäosus, et tekib nõ kohustus muuta rutiini väga mitmel tasandil, see puudutab ilmselt kogu riiki. Kevadine pööripäev toob Skorpioni märki kaasa Kuu lõunasõlme (DNA võim), mis nagu Kuu sõlmede puhul ikka – soosib ekstreemi. Nii nagu isikuastroloogias, on ka riiklikus poliitikas kaks poolust, mis on kumbki kujundlikus mõttes ekstreemsed. Kuu lõunasõlm võib viidata juurtele, riigilipule, riigivapile, teatavale tegelikule võimuavaldusele. Kuu lõunasõlm sisenes Skorpioni märki 2022.a. alguses, mis tõigi kaasa siiani väga nähtava teema, kus riiklikute sümbolite puhul kuvati lisandina Ukraina lipu kujutist. Minu silmis on selline pikemaajaline liialdamine kahjulik, jäägu see igaühe enda otsustada. See kujund võiks pakkuda mingisuguse aimduse, millised kohustused võivad ootamatult ilmneda ning kuidas see võib masse hõivata. Riiklikul tasandil on tegemist välisriikide mõjuga, mis panevad erinevaid kohustusi kogu Eesti rigile ja seda isegi nõ rohujuuretasandil ja sõna otsese mõttes.

Seitsmes märk on EV 1991.a. kaardis Ambur (muutlik tulemärk, mitmeid ideid lõpetav agenda), sealses kaardis planeete pole, kuid tasuks arvestada Jupiteri mõjualaga. Siit ka tõenäoline kalduvus otsida turvatunnet ja kaitset välisriikidelt, kuid jääb arvestamata, et Jupiter võib käituda ka ootamatul moel. Jupiter võib joovastada ning ei osata õigel ajal pidurdada ehk ülemäära suurt hoogu maha võtta. Jupiter viitab ka võõrkeeltele ja võõrmõjudele, mis suudavad üsna hõlpsasti pinnast leida. Skorpioni mõjudega pööripäev viitab, et riiklikul tasandil nähakse (rahvusvahelisi) meelsusgruppe nõ kaitsena (pööripäeva Jupiter EV 1991.a. kaardi 11. märgis ehk Jääras – tugevad meelsusgrupid ja ühingud) ning Skorpioni mõjudega aastat kaitseb mürgi eest kollektiivsete (võõr-)lepingute ja isegi välisjõududega. 7. märk viitab ka igapäevasele suhtlusele kaaskodanikega ning kuna riigis on võõrkeel vägagi levinud, on EV 1991.a. kaardiga palju märgata võõrkeeltes suhtlemist. Nii see ka paraku on kujunenud. Kuna EV 1991.a. kaardi tõusumärgiks on Kaksikud, siis skorpionlik jõud saabki seda enam väge, kuivõrd on riigis voli võõrvõimudel ja võõrmõjudel (sh võõrkeeltel).

Kaheksas märk EV 1991.a. kaardis on Kaljukits, kardinaalne maamärk, algatav, süstemaatiline ning üsna tehniliste kalduvustega. 2. märgi ehk Vähi puhul sai juba pisut mainitud EV 1991.a. kaardi Kaljukitses positsioneeruvat Kuud, Uraani, Neptuuni, Kuu Põhjasõlme ning Musta Kuud. Pole just parim kombinatsioon riigi Kuule, kuid eks ta viitabki juba olnud ja ka olevale keerulisele olukorrale ning rahva traumaatilisele käekäigule. Mundaanastroloogias on 8. märgi ja maja teemadeks võlad, vahendid mida oponendid omandavad, võõrkorporatsioonid, välismaale liikuv raha, meelega varjatud saladused, oponentide jõukasutused ning skemid nende huvide otstarbeks, sunnitud muutused kohalikele. Kevadise pööripäeva kaart toob sinna transiitse Pluuto, mis valmistub märgist lahkuma ja seega on kõrges kraadis (28Cap13). Pluuto naaseb peale Kaljukitse märgist lahkudes veelkord Kaljukitse märki tänu retrograadsele tsüklile ja liigub lõplikult järgmisesse märki (Veevalajasse) järgmise (2024) aasta alguses. Siit võiks järeldada, et võõrmõjude pealetung ja salatsemine, kummalised rahavood ning võlaküsimused (lubadused, saamised ja andmised, üldine võlajaotus) on reaalselt aktuaalsed. Kuna mitmed olustikud on jäänud meelega varjatuks, saab rahvas aimu alles hiljem ning ega seal polegi vist midagi ette võtta.

Üheksas märk on EV 1991.a. kaardis Veevalaja (fikseeritud maamärk). Riigi enda kaardis on seal Saturn ning sama kaardi Uraan asub eelmises märgis ehk Kaljukitses (Veevalajale 12. märk ehk kaotused, kahjud, kulud, kinnised asutused). Käesoleva kevadise pööripäeva kaart sinna transitseid planeete ei too. Transiitne Saturn asub Kalade märgis (nt kasum rahvusvahelistest suhetest ja meelsusgruppide meelehea) ning transiitne Uraan on Sõnnis (suletud asutused, varjatus ning kahjulikud või kulukad protsessid). Mundaanastroloogias tähendab 9. märk ja maja välismaised üritusi ja konverentse, võõrkeeli, kõrgharidust, kollektiivseid nõupidamisi, välissuhtlust, osalt ka seadust (seadustamist) ning tegelikkuses kujunevaid protsesse. Kui Merkuur ja 3. märk ning maja on olemuselt nõ paberiseaduste temaatika, siis kõnealune 9. märk ja maja on viitab nõ tegelikele ehk loogilistele (meeldigu või mitte) lahendustele. Üldsummana võiks tõlgendada kui välissuhtluse ja võõrvõimude poolt kasumi võtmist – keegi võidab, kuid mille-kelle arvelt, ilmselt kannab jõukahjud eesti. Kas saadakse midagi kasulikku, on juba iseasi. Kuna EV 1991.a. kaardi tõusumärgiks on Kaksikud ehk õhumärk, näitab 9. Märk ehk Veevalaja tõenäolist olustikku, kuhu selle riigiga kord välja jõutakse – meelsusgruppide liit või meelsusele allutatud ühendus, selle võimuvoli. Skorpioni mõjuga pööripäev kasutab Saturni valitseda märke endale meelepärase eesmärgi saavutamisel ning seega on tegemist võõrvõimude märkimisväärse eduga – nad võtavad enda jaoks kasumit välja (EV 1991.a. kaardi 8. Ja 9. märk).

Kümnes märk EV 1991.a. kaardis on Kalad (muutlik veemärk). Pole juhus, et Tallinnat on nimetatud ka kilupealinnaks. Riigi enda kaardis seal planeete pole, küll aga tasub vaadelda Jupiteri (ja ka Neptuuni). Mundaanastroloogias näeb 10. märk ja maja järgmisi temaatikaid: oluline osa välisest imidžist, kodumaised ettevõtted, korporatsioonid, valitsuse pale, jõupersoonid, võimukad isikud. Riigi kaardis on Jupiter AC-st ehk Kaksikute tõusumärgist kolmandas, Lõvi märgis. See oleks kümnendale kuues ehk kohustatud isikud, teenimine, takistuste kõrvaldamine jne. Jupiter on võõrkeel ja ka võõrmõjude teema (võõras kõrghariduslik norm jne), seega tekib küsimus, kas ladvikus (sh meedias) on suhteliselt palju võõrkeelseid inimesi või ebatavalise taustaga isikuid. Kuna riigi kaardi Neptuun asub Kaladest 11. märgis (Kaljukitses), siis võiks eeldada, et Eesti Vabariigi mõjukate hulgas olevaid inimesi aitavad mingid klubilised või meelsusgruppide poolt abistatud või soositud jõud. Selline skeem selgitaks ka üllatavalt paljusid väliskorporatsioone ning ühinguid, millel on Eestis ilmselgelt palju võimu ja mõjujõudu ning vahel tekib nägemus, et seda kõike ei soovitagi kärpida, kuna välisjõudude mõju muudaks nähtava ladviku koosseisu. Kevadine pööripäev lisab EV 1991.a. kaarti transiitse Kuu, Saturni ja Neptuuni. Selline kombinatsioon viitab, et mingid võõrkeelsed või välismaised mõjugrupid on end ladvikusse sisse seadnud ning Skorpioni mõjuga kevadine pööripäev on ladviku koosseisu kontrollimisest reaalselt huvitatud (kaitse plaanitud teekonnal). Kuna Neptuun on oma kodumärgis, siis tegemist võib olla isegi mahukama nõ ümberdefineerimisega, kes ja kuidas ning millisel moel peaks ladvikut esindama, kuidas peaks EV silma paistma ning millisel viisil. Oluline võõrmõjude teema.

11. märk on EV 1991.a. kaardis Jäär (kardinaalne tulemärk). Riigi enda kaardis seal planeete pole, küll aga tasub vaadata planeet Marssi. Riigi kaardis asub see 4. märgis ehk Neitsis. Siit ka põllumajandusliku tootmise kehv seis, kuna poliitiline kollektiiv näib olema oma otsustes nõ klikikeskne ja väga omaette otsustav. Kuna Marss on riigi kaardis üsna kehv, on ka põllumajanduslikes otsustes üsna kehvad lahendused. Nüüd on keskmisest rohkem märgata ka riiklikku suhtumist kodudesse ja ilmselt ka perekondlike lahenduste küsimuses eelkõige siiski pigem kehva otsusepoliitikat. Kui Marss oleks heas kvaliteedis ja kvantiteedis, asjad oleksid palju paremas korras, otsused tasakaalukad ning peamiselt eluterved. Mida kehvem Marss antud skeemis, seda kummalisem poliitika, tihti nõ rumalamad lahendused, põikpäisemad riiklikud arusaamad. Skorpioni mõjuga kevadine pööripäev tunneb huvi nii Jäära (riigi 11.) kui ka Skorpioni (riigi 6.) märgi suhtes, ehk kohustuste ja rutiini küsimused on kombineeritud meelsusgruppide teemaga. Mundaanastroloogias on 11. märk ja maja tähistamas suuri masse, üldsust, sotsiaalset koosseisu ja laiemat meelsust, poliitilisi suundasid (nn meesteklubid). Nüüdne kevadine pööripäev viitab, et masside meelsus saab oma mürgitilga, millega vaja toime tulla. Kas see mürk on tervendav või hoopiski koormaks, saab igaüks ise otsustada. Transiitne Marss on ju Kaksikutes, riigi tõusumärgis – see on probleem riikliku identiteediga, pikaajaliste eesmärkide elluviimisega. Kevadine pööripäev lisab Riigi 11. märki Merkuuri ja Päikese ning Jupiteri – skorpionliku jõu huvi sekkuda üldisesse meelsusfooni ning näha meelepäraseid meelsusgruppe, soovib osa sellest mürgi abil eemaldada ning osa neist on nõ kaitstud. Kuna Jupiter kaitseb Skorpionit ennast tema mürgi eest, võib sekkumine olla ebatavaline.

12. märk on EV 1991.a. kaardis Sõnn (fikseeritud maamärk). EV 1991.a. kaardis pole seal ühtegi planeeti, kuid arvestada tuleks Veenust, mis valitseb riigi 5. Ja 12. märki. Riigi kaart näitab, et sealne Veenus on Neitsis ehk tõusumärgist 4. märgis (rahvastik, kodukeskne olustik, põllumajandus, osa rikkusest). Mundaanastroloogias nähakse 12. märgi ja maja temaatikat paljuski nõ varjatud protsesside alana, kinnised ja suletud asutused, varjatud organisatsioonid, haiglad, vanglad, spetsiaalsed asutused, suletud uste taga toimetamised, nn tagatubade lood. Kevadine pööripäev toob riigi 12. märki ehk Sõnni planeet Veenuse, Uraani ja Kuu põhjasõlme. Veenus oma kodumärgis defineerib uusi eesmärke ja identiteeti, Uraan viitab poliitilistele protsessidele (meelsusgruppide tahte realiseerimine, eriõigused, privileegid) ning Kuu põhjasõlm viitab teatavale ekstreemile, Kuu sõlmed on igas kaardis teatava ekstreemi näitajad. Kuna Sõnnis on nii Veenus kui ka Kuu põhjasõlm, tõenäoliselt võidakse tagatubades otsustada, mis on „uus ekstreem“ (luuakse uus definitsioon). Enamasti on Kuu põhjasõlm nõ koalitsioonide indikaatoriks ja seega võib eeldada, et progressiivsed jõud on suletud uste taga oma agendat edendamas. Võimalikud on ka kummalised nn kartellikokkulepped, kuna pööripäeva tõusumärgiks on Skorpion ning partnerluseks on Sõnn ehk EV 1991.a. kaardi 12. märk. Asju aetakse „nähtamatute“ partneritega nii otseses kui ka kaudses mõttes.

Sellega ongi ring peal. Kirja jäi panemata suur hulk detaile ja kombinatsioone, kuid mingisugune tendents tuli sellise põrgusa vaatamisega välja. Sobib ka juba teadaoleva pildiga kokku, mis ei ole üllatuseks.

 

SUMMA SUMMARUM:

Mitte nii hea.

1. Intensiivne võõrriikide tegevus Eesti Vabariigi pinnal, otsused, ümberkujundamised.

2. Riikliku ilme muutumine ning välispartnerid võtavad igat tüüpi kasumit.

3. Tõenäoliselt suurem sekkumine üldsusesse, mitmed uued kohustused.

4. Paberiseaduste disainimine vastava majandusliku või sotsiaalse meelsuse suunas.

5. Kodu- ja perekeskkondade mõjutamine ning ilmselt kahjulikus suunas.

6. Võimalik mõju rahvastiku koosseisu suhtes, kehv rahvastikupoliitika.

Hea.

1. Hoolika kaalutlemisega võib uusi võimalusi näkata, tasub silmad lahti hoida.

2. Kasuks tulevad head teadmised, mis aitavad olukorrast parimat võtta.

Ganesh Tamm

Kirjutasin selle tüki nõ ühe hingetõmbega ja sõnastus jäi veidi kohmakaks, kuid parem kui üldse mitte. Mis jäi tõesti silma, oli tugev toon välisriikide poolt (riigid, välisorganisatsioonid, välisühingud), nende esiletulek on ikka vänge, isegi üllatavalt tugev. Lisaks nn kasumi (õigused, mõjuvõim, kasum materiaalselt, mehitamise küsimused, soovitud lahendused) teemad - ilmselt võetakse ikka korralikult oma noos välja. Arvatavasti on veel nõ "vaikne faas" - üldsusele hetkel veel nii väga silma ei paista.

 

 

 

Top of Form

 

Bottom of For

pühapäev, 12. märts 2023

Hinge tee

 

FB.12.märts 2023.  Margot Veidemann Hinge tee

Vastates minuni jõudnud küsimustele ...

Astroloogia põhineb osaliselt teaduslikul ehk kontrollitaval teabel, mis puudutab konkreetseid taevaseid planeetide asetusi. Seda osa astroloogiast on võimalik õppida lihtsalt kõigil, kes vähegi viitsivad. Tuginedes vaid sellele osale astroloogiast, on tulemuseks midagi, milles pole hingestatust.

Teine osa astroloogiast on energeetiline ehk silmale nähtamatu. Astroloogia on lisaks teaduslikule poolele ka töö energiatega. Seda osa on raske seletada analüüsivale mõistusele.

Me võime koostada astroloogilise kaardi ja vaadelda seal olevaid sümboleid kui elutuid tähti, numbreid jne. Kuid kõigel siin maal on Teadvus. Samamoodi planeetidel. Siinkohal võiks justkui lüüa astroloogia lahku kaheks – „tavaline astroloogia“ ja esoteeriline astroloogia. Mina väidan, et tegelikult on see kõik üks tervik. See, kui sa veel energiaid ei taju, ei tähenda, et see ei tööta.

Igal meie tegevusel on alati tagajärg. Meile kehtivad Unversumi seadused.Kuna iga inimene on ainulaadne, siis ainult astroloogia teaduslik pool ei võimalda meil Hinge sisemusse vaadata, mõista meie päris olemust ja võtta teadlikult kasutusele meie ainulaadset potentsiaali. Siinkohal võiks küsida, kas astroloogiat on võimalik üldse õppida? Nii nagu eespool kirjutasin, siis meil kõigil on võimalik õppida ära astroloogia tehniline faktiline pool.

Mis puudutab astroloogia nähtamatut poolt, siis siin algab meie individuaalne eneseareng. See, kuidas me suudame hakata mõistma ja tunnetama planeetide energiaid, nägema sügavamaid seoseid astroloogilistes kaartides, on seotud juba suures osas sellega, milline on meie enda Teadvuse piir. Millised on meie isiklikud teadvuse piirid. Teadvuse piiride laiendamisega suureneb tunnetamine, terviku nägemine, Selgelt Nägemine.Kas on võimalik õppida oma teadvuse piire avardama? Jah, kuid see eeldab juba mugavustsoonist väljumist, mis ei ole mugav. Sa pead olema kannatlik, järjepidev ja pühendunud.

Teekond hõlmab oma isiklike valukohtade vabastamist. Astroloogia pöördub siinkohal sissepoole.

Ehk siis mina peegeldun Maailmas.

Seda osa saab õppida iga inimene iseseisvalt. Ja seda ei ole võimalik õpetada kursusel. Teadlik õpetaja saab küll suunata ja käivitada meis miski, kuid mitte enamat.Kuna peegelduse termin tekitab paljudes väärarusaama, siis ma püüan seda paremini lahti seletada. Sõna peegel võib tõesti eksitada. Inimesed vahel küsivad, et kui teine inimene käitub minuga inetult, näiteks tõstab häält, siis kuidas saab see inimene olla minu peegel, kui mina ise ei tõsta kunagi kellegi peale häält? Kui sa nii küsid, siis vastus on, et ei saagi.

Seda aga ei peaks tõlgendama sõna sõnalt. Peegeldus tähendab eelkõige seda, et teine inimene aitab tuua meis nähtavale meie sees oleva ebakõla, olgu selleks siis mis iganes negatiivne teema meis. Meil on oluline meid häirivas olukorras keskenduda sellele, mis TUNDE teise inimese vali hääl meis tekitab. Mitte mõelda, et millal mina ise kellegi peale häält tõstsin 😊

Meil tekib igas olukorras alati mingi TUNNE. Ehk, kui ma tunnen sellel hetkel hirmu, alaväärsust või muud tunnet, teise valju hääle tõttu, siis mul on vaja tekkinud tunde kaudu minna vaatama endasse, mis on selle tunde taga. Selle taga võib olla vabalt minevikus juhtunud valukogemus ja teise vali hääl lihtsalt aktiveerib, toob nähtavale minu vana valu.

Ja kui ma nüüd selle tunde taha ei vaata ja endas olevat ebakõla vabaks ei anna, siis tuleb uus olukord uue inimesega ja ma tunnen taas sama tunnet. Seetõttu öeldakse, et maailm on meie peegel.

Eelnev aitab ka seletada asjaolu, miks näiteks harmooniline planeediseis ei ole alati inimese elus tuntav kui õnn, kergus, vedamine. Prognoos ehk täpsete planeediseisude kirjeldus ja energiate kirjeldus seletab potentsiaali ja võimalust energiat kasutada või mitte.

Ka see, kas planeedid juhivad mind, või mina valin kuidas elada, sõltub minu teadvuse piiridest. Sõltub minu enesearengust.

On oluline teadvustada endale ka seda, millisel tasandil ma üldiselt oma eluga hetkel olen. Neid tasandeid võib olla palju erinevaid – näiteks ellujäämistasand, heaolutasand jne Olles ellujäämistasandil, ei ole mõistlik analüüsida astroloogilist prognoosi, vaid tuleb keskenduda inimese elus reaalsele praktilisele abile.

Kuid, kui sa oled näiteks heaolutasandil ja tegeled ka enesearenguga, saab terviklik astroloogiline teadmine olla sulle suureks abiks edasi liikumisel.

Sellised mõtted seekord 😊