kolmapäev, 1. märts 2023

Kevadine pööripäev 2023

 

FB, 1.03.2023. Ganesha Tamm

Tegin kaardi kevadisele pööripäevale, Tallinna koordinaatidele. Kevad on aastaringi algus ning seetõttu on kevadise pööripäeva kaardil piisavalt oluline tähendus kogu aastaringile (kevadest uue kevade alguseni). Tegemist on ajahetke kaardiga, mis on 20.03.2023.a., Tallinnas kell 23.24. Kui mahti, püüan pööripäeva saabumisel teha veel ühe kirjatüki ning sedapuhku paigutada pööripäeva kaardi Eesti vabariigi 1991.a. kaardiga kokku ning lisada täpsustusi. Kui mahti, edaspidi püüaks vaadata pööripäeva koos Eesti vabariigi 1991.a. kaardiga ning teha täpsustusi, lisada detaile. Hetkel jäid mitmed asjad kirja panemata.

Kevadine pööripäev 2023.a.

AC asub Skorpionis, 16Sco04. Skorpioni märgi valitseja Marss asub kaheksandas märgis ehk Kaksikutes. Ilmne vihje, et tuleb tegemist sundolukordadega ehk muutustega ning üheks oluliseks teemaks on tõe ja vale eristamine. Võimalik, et esitatakse ka nõudmisi, mis pole just meelepärased, olgu siis maksukoormus, uued normid ja piirangud, mõned järjekordsed eurodirektiivid või muud sundusliku iseloomuga asjaolud. Oponendid soovivad kasumit, esitavad üsna meelevaldseid nõudmisi. Oluliseks detailiks on Marsi opositsioon galaktilise tsentriga, mis viitab keskmisest palju suuremale kõlapinnale ning tõenäoliselt ka märkimisväärsele innukusele uuteks või varem ootel olnud algatusteks. Marss Kaksikutes on ka võimalikuks vihjeks, et päevakorda võivad tulla seaduste ning uute normide ja regulatsioonide küsimus – arhetüüpidena on Kaksikud nõ paberiseaduste valdkond, Ambur on naturaalsete ehk loodusseaduste valdkond. Võimalik, et tekivad suuremad jagelemised, kuidas asju paberile panna ning vormistada.

Marss on dünaamikaga 83% ja kiirendab, seega rõhk on kevadel plaanide ja ideede mentaliseerimisel ning hiljem hakatakse seevastu rohkem füüsilise rajamisega ehk vormilise tööga pihta – plaanid on suured ning ka see võib oma viivituse tingida. Marsi ja galaktilise tsentri opositsioonist võiks järeldada, et surve on riiklikul tasandil rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ning võimendub ka mõneti kurikuulus rohepöörde projekti edendamine ning Nursipalu jt alade laiendamine. Marss Kaksikutes on küllaltki riiakas (isepäine vormistaja) ning tõenäoliselt jääb vastuolude lahendamisel võitjaks bürokraatia (loominguline paberiseadus). Kära tuleb siiski palju, kuna galaktiline tsenter on tuntuse, kõlapinna soosija. Marss võib viidata ka ehitusprojektidele ning kinnisvarale, kuna Marss on meesprintsiip ning konstruktsioonid ja rajatised on üldlevinud praktikas merepinnast kõrgemal, nii nagu ka maa ise. Siit ka tõenäosus, et loodavad projektid on mingil moel „(kuri-)kuulsad“ või nad muutuvad tuntuteks. Täpsustavaks detailiks, et Marss Kaksikute märgis (õhu elemendis) on liikuv, ta kipub olema justkui sirgeldav või negatiivsel juhul „ülemõtleja“, kord nii ja seejärel naa. Väga sirgjoonelist liikumist seal enamasti pole. Teatav analoogia legendaarse poksija Mike Tyson´i (Marss Kaksikutes) tehnikaga, ta oli agressiivne ja tugev, kuid enamasti „sirgeldav“, mis ajas vastase segadusse ning seejärel vormistati vastasele „eikuskilt“ tulnud tabamus. Võimalik, et asjaajamised ja projektid edenevad niisamuti, tehakse sikksakke ning püütakse anda tabamus kui vastane seda ei oska oodata.

Pluuto on dünaamikaga 121% ja aeglustab ehk vormiline külg võtab veidi hoogu tagasi – kui dünaamika langeb juba alla 100%, võib hakata domineerima varjatul kujul skeemitamine. Skorpioni märgi transendentaalne valitseja Pluuto asub sellel ajal veel Kaljukitses (AC-st kolmandas märgis), 29Sco57 – kinnitab saladuste, ebaselguse ja ootusärevuse võimalikkust ning nähakse salatsemises olulist vahendit. Üks seos veel juba varem nimetatud Marsiga AC-st kaheksandas märgis –kaheksandale kaheksas on kõrgem oktaav ehk „vili“. Tõenäoliselt on ootel mõni „kobarkäki“ võimalus (kollektiivse pinnaga problemaatika, jõuvõtted). AC-st kolmas märk (kaheksandale kaheksas) viitab sellele, kuidas lahendatakse vaidluseid – pluutolikult (agressiivselt, salatsedes, ka keelatud võtetega). Tuleb vaidluste aasta, mis päädib lõpuks tõdemusega, et „me oleme sunnitud“. Pluutost rääkides võiks veel märkida, et kevadise pööripäeva kaardis on näha Pluuto ja Kuu sõlmede telje kvadraadi formeerumist. Nurkaspekti mõttes on täpse kvadraadiga tegemist alles sügisel, kuid kuna Kuu sõlmede telg (poliitiline ja ekstreemsuste ehk äärmuste telg) on kindlasti oluline, tasuks seda tähele panna. Pluuto temaatika (ebatavaline jõukasutus, brutaalsed nõudmised) muutub üha aktuaalsemaks. Sunnitud muutused, dikteerivas toonis nõudmised, maksukoormuse suurenemise oht, rahandusvaldkonna probleemid ning psühholoogilise surve suurenemine, ilmselt ei vaibu ka sõjaohu küsimuste arutelu. Jõumängud ning psühholoogiline surve muutuvad intensiivsemaks. Tõenäoliselt on aktuaalsed ka salaühingute või ettekirjutuste najal suunatavad ametikohad, poliitilise mõjuga isikute edutamised või kampaaniad. Pluuto (ja ka Skorpioni märk ja/või 8.maja) on tihti meelega varjatud saladuste viitaja, siia alla võib liigitada kasvõi soovahetuse küsimuste, lõpetades salalepingute või eriteenistuste/luuretegevuse temaatikaga. Pluuto on seotud ka inimsilmale nähtamatute objektide ja jõududega, olgu selleks teadusalased mikroobjektid või ka tundmatu/seletamatu tegevuse tajumisega. Siia kuuluvad ka igasugused nn krüptolahendused ning osa (tuuma-)energeetikast, laenuvahenditest, võlgadest. Ilmselt ka nn heitmete ja jäätmete küsimused. See kõik saab palju hoogu juurde.

Saladuste ja vahendite (ressursside) teemaga tuleks märkida pööripäeva kaardis olevat Veenuse ja Kuu põhjasõlme konjunktsiooni Sõnni märgis. Veenus on küllaltki heas kvaliteedis, dünaamika on seevastu 115%, mis on veidi kiirustav ja pisut „lohakas“. Samas märgis asub ka Uraan. Võib eeldada, et lepingute ja partnerlussuhetega võib tõesti üllatusi tulla, Uraan soosib järske üllatusi ja tavareeglitest kõrvalekaldumisi ning Kuu põhjasõlm on tihti kui topeltmängu indikaator. Kummalised ärid. Ressursside ja vahendite (tarnete edukas realiseerumine) teema on osalt arusaamatu ning püütakse „õngitseda“, arusaam väärtustest on puudlik ning minnakse „ehkkui“ peale, loodetakse õnnestumist. Veenuse hea kvaliteet aitab umbropsu ja segaste hindade ning lepete keskel tegutsedes mõningaid apsakaid vältida. Veidi murelikuks teeb Veenuse „näljaseisund“, ta tunneb puudust Päikesest ja Kuust, mis võib olla mitmetähenduslik. See võib tähendada probleeme võimude tegevusega ning puudutab ka tarbimissektorit. Otsuseid tasuks teha hoolikalt, muidu võib tekkida mõningane „tarbimispohmell“. Kuna Veenus on kodumärgis ehk Sõnnis, võib esile kerkida mingisugune kummaline definitsioonide lugu, justkui identifitseerimise või vahendite/suhete/lepingute ümberkujundamise küsimus.

Kevadise pööripäeva kaardis on veel üks huvipakkuv kombinatsioon – Kuu ja Saturn asuvad samas märgis, Kalades. See on nn märgipõhine aspekt. Küllalt tihti on sellise kombinatsioon dramaatiline, olgu tegemist isikuhoroskoopidega või mundaaniga – dramaatiliste läbielamiste tõenäosus ja tihti isegi elukestvas plaanis. Võrdlemisi depressiivne kombinatsioon, mis võib soosida lootusetust või kehva meeleolu. Noorkuu on alles saabumas ning valgust on tal vähe – ka see soosib melanhoolset või kohati süngemat seisundit (ideaalis võiks Kuu olla vähemalt 72 kraadi enne või peale Päikest, siis oleks tal vitaalset valgust piisavalt palju). Kalade märgis on ka Neptuun, mis võib viidata ühiskondlikule mastaabile ning hirmule või pettusele. Kuna Kalad on muutlik veemärk, tegemist on pigem dünaamilise ehk protsessilise olukorraga, nõutakse osalemist ning niisama kõrvale jääda ei saa.

Kuu ja Saturni seose kõrval tuleb märkida ka Päikese ja Saturni seost – Päike on pööripäeval 0Ari00 ning Saturn 1Pis31 ehk tegemist on kraadi mõttes arvulise konjunktsiooniga (nurkaspektid pole sellises kontekstis nii esmased). Tavaliselt on Päikese ja Saturni teatav ühendus viiteks, et loomupärane käitumine saab kuidagi karistatud. Subjektile esitatakse ebatavalised nõudmised ning kui neid jalamaid ning ootuspäraselt ei tädeta, hakatakse agressivseid etteheiteid tegema. Kuna Saturni dünaamika on 161% (aeglustub), siis tegemist on lohaka või meelevaldse nuhtluse võimalusega. Võiks olla olemata, kuid ollakse sedavõrd ükskõiksed nõudmisi esitama.

Uraan asub kevadise pööripäeva kaardis täpselt DC teljel, mis on kõnekas. Uraani dünaamika on 130% ja kiirendab, see võib viidata üllatuse ootamatusele ning võimalike välisriikide (organisatsioonide) nõudmiste formaalsusele, näiteks argumenteeritakse lepetele või „liidule“, kuid suhteliselt ebamäärases vormis ning jõuliselt. Oluline potentsiaal ehmatuseks, ei saa välistada äkilist, ühiskondliku kõlapinnaga õnnetust või rahvusvaheliste jõudude aktiveerumist, millel on ärevust tekitavad sõnumid. Uraani puhul on võimalik ka meelsusküsimus või konflikt meelsustasandil. Tegemist dikteeriva positsiooniga, mis ei pruugi ülemäära vaimustav olla. Tavaliselt eeldatakse mundaanastroloogias Uraani või Veevalaja märgi puhul, et tegemist on Venemaaga, kuid vahel on tegemist hoopiski USA-ga. Põhjuseks üldised tunnused, mida USA puhul näha: riik loodi elitaarse meesteklubi poolt, väga palju nn meelsusküsimusi, vabaduse kantsi oreool, eristaatus või eriõigused, soov edendada meelsuspoliitikat ja seda nii lokaalsel tasandil kui ka rahvusvaheliselt – palju uraanlikku või ka veevalajalikku temaatikat. Siit tulenevalt võikski eeldada, et Eestil on oponeerivateks jõududeks osalt Venemaa tegevus, kuid ka USA nõudmised, soovid, nägemused. Suurriikide surve rahvusvaheliselt pinnalt ning tõenäoliselt annab Eesti riik mitmeid nõusolekuid. Uraani puhul on heaks märgiks, et transiit Sõnni märgis on veel kinnistähest Algol eemal ning selleni läheb aega, ajaloos märgatud halvaendeline seis on pigem järgmisel aastal.

Tegemised ja toimetused on sihikindlad ning mõneti fanaatilised: kevadise pööripäeva kaardis on Päike ja Merkuur samas märgis ning isegi nurkaspekti järgi üsna toimivas konjunktsioonis – Päike on 0Ari00 ja Merkuur 3Ari25. Kui Merkuur ja Päike on samas märgis, enamasti ollakse vägagi sihikindlad ning keskendutakse nõ prioriteetidele, olgu need head või halvad. Mida pähe võetakse, seda üritatakse „nui neljaks“ edendada. Tõenäoliselt käivitatakse uusi suuri ideid, mida veetakse väga agressiivse innuga. Merkuur on dünaamikalt peaaegu absoluutses laes ehk 165% ning see viitab tõenäosusele, et paberiseadustele tuginemine on lohakas ja formaalne, ei vaevuta võimalusi või alternatiive otsima. Õigustusi otsitakse ainult niisama ütlemiseks, väga pinnapealne lähenemine. Kuigi Merkuur pole retrograadses tsüklis, näib ees ootama ikka väga sirgeldava olustikuga periood, otsitakse võimalusi, leitakse, kahetsetakse, otsitakse edasi.

SUMMA SUMMARUM:

Mitte nii hea:

1. Uute ideede ja projektide käivitamine, paljuski hoolimatul viisil, hämatakse palju.

2. Seadused on tühipaljas formaalsus, neist ei hoolita (suhtutakse ükskõikselt).

3. Rahvas on masenduses, kannatused, ebaõiglased nõudmised.

4. Tehingute ja partnerlusega tuleb olla ettevaatlik, hind võib olla petlik.

5. Välisriigid (-organisatsioonid) võivad esitada mingeid üllatuslikke nõudmisi, teha avaldusi.

Hea:

1. Sõjategevust pole Eestis sellel aastal tõenäoliselt karta.

2. Rahva ruineerimine võib aegajalt takerduda ning saab hetketi hingata.

3. Võivad avaneda mõningad hangeldamise võimalused või uued lepingud, veidi rohkem abi.

4. Kevad, rohkem valget aega.

 

Kommentaare ei ole: