esmaspäev, 28. veebruar 2011

Võim - 2 osa

Võim ja domineerimine algab VÕIDUST.

Võit ja vastaspoole allutamine või hävitamine on võimu signaaliks ümbritsevatele. Seda mõistab ja tunnistab igaüks. Võitjate üle kohut ei mõisteta! Võit ja suur võim asetab võitjale kohustuse võimul püsida, sest suurvõimuril tagasiteed enam ei ole mujale, kui varjude riiki. Võimul püsimise aeg on varieeruv, sõltudes võimulolija isikuomadustest ja X-faktorist. Võitude hulk ja iseloom määravad paljut. Võite on igasuguseid. Sõjalised, sportlikud ja diplomaatilised võidud lummavad paljusid. Tehnoloogilised võidud annavad sageli suurema edumaa. Võidud iseenda üle psühholoogilisel tasandil on kõige väärtuslikumad, kuid väliselt vähemärgatavad.

Iseenda kirgede ohjamine ja pahede võitmine on inimesele suurimaks võiduks . Kes omab enda üle võimu, selle jaoks avaneb uks troonisaali, et valitseda ja ohjata teisi inimesi. Enesevalitseja väärib teiste valitseja tiitlit.
Need, kellele iseenda ohjamine ülejõu käib, ei kanna mingil juhul välja võimu raskust.
Konkreetne jõud ja üleolek on kõigile mõistetav signaal. Kavalus ja tarkus, kui võimu atribuudid, on varjatumad, hirmu ja ebakindlust tekitavad, kuid hästi distsiplineerivad võimu omadused.
On mõneti kurb ja paradoksaalne, et ükski suurt võimu omav inimene ei saa omale lubada sirget ja ausat mängu ümbritsevatega. Võim peab omama autoriteeti ja tekitama enda suhtes ja suurt aukartust.

Lihtsamates inimestes tekitab autoriteeti kõige enam HIRM ja ARM, ehk piits ja präänik.
Targemates tekitab võimu vastu aukartust mõtlemine ja analüüs, mis leiab loogilisi õigustusi võimuri tegevusele. Tark inimene mõistab situatsioone ja oskab hinnata võimuri tegude õigsust ja vastavust olukorrale. See tekitab respekti.

Võimulolija peab mõistma, et tema situatsioon on ääretult muutuv ja ebakindel. Võimu ümbritsevad alati kadedad, ahned ja reeturlikud inimesed. Suure võimu juures olija elu ja püsimine on pidevalt ohus, seetõttu peaks temale andestama kõik inimlikud pahed, mis iganes tal olemas on.

Kõik alatused ja suurim kurjus on õigustatud, sest muul moel ta võimu juures ellu ei jää.
Tõeliselt Suur Võimur peab olema oma ümbritsevatest KÕIGES ÜLE, nii inimlikes pahedes, kui suurimas üllameelsuses ja inimlikus suuruses.

Vaid sellisena võib ta edestada oma kaaskonnas pesitsevaid vaenlasi. Kõigi inimlike omaduste palett, pahede ampluaa ja heategude valik peab olema võimuril tagataskus varuks ning ta peab julgema neid kasutada õigel hetkel. Võimur ei tohi mitte milleski alla jääda oma vaenlastele, kes ainult ootavad oma võimalust...

Võimur peab suutma oma ümbritsevatesse sisendada harrast austust, kohutavat hirmu ja olema täielikult ettearvamatu oma tegevuses. Niipea, kui ta seda üliinimlikku taset ei suuda hoida, on ta troonilt tõugatud.
Suur võim on osaliselt ka jumalik kategooria, mis nõuab surelikult ja ekslikult inimestelt jumalikke omadusi. Vahel harva taevas pärjab üksikuid inimesi mõneks ajaks selliste omadustega...Nende nimed raiutakse kuldtähtedega ajalukku. Neist kujunevad legendid ja eeskujud järgnevatele põlvedele.

Aga miski pole muutumatu, tipp on terav ja sellel ei saa pikalt püsida. Tulevad uued olukorrad, salakavalad peibutised ja ekslikud otsused, paratamatu vananemine ja isiksuslik allakäik. Enam ei jätku jaksu kõigest ja kõigist üle olla. See on lõpu algus. Järglased ei pruugi enam tagada geniaalse valitseja võimu haaret või säilitada dünastiat.

Kui võimuril on elutarkust märgata tulevaste sündmuste seemneid olevikus, võib muuta situatsioone, et seemned ei saaks idanema hakata. See on võimulolija suur tarkus. Sündmuste ette nägemine, ennetamine ja plaani B olemasolu igaks elujuhtumiks. Arengu tagab pidev vaimne kasv, nõudlikkus enda vastu, paindlikkus ja muutustega kaasa minemine. Eriti vajalik on võimurile inimpsüühika kõikide soppide tundmine, mis saab võimalikuks nende kogemise läbi või nende olemasolul eneses.

Edukas valitseja teab, mis toimub iga tema alluva hinges ja peas alates kerjusest kuni lähedaste võimukandjatele. Alles siis saab ta võimul püsida.
Jumalad valivad meie seast inimesi võimule. Võimule pääseb ja seal püsida jaksab ikka vaid jumaliku väljavalituse läbi ehk ’tähtede toel’. Suurt võimu ei saa teostada ilma jumaliku abita. Võim, kui isikuomaduste kogum on sünnipärane omadus, mille vastu ei saa ka asjaosaline ise. Võim on saatus.

Kui rumal ja küündimatu inimene on mingi juhuse tõttu võimule pääsenud, võib ta teha väga palju kahju. Reeglina, selle valitseja pea ei püsi kaua õlgadel...
Kõige eest mida omame, peame ka maksma ühel või teisel moel. Ka võimu eest.
Inimkonna ajalugu on korduvalt näidanud, mis juhtub suurt või piiramatut võimu omavate inimestega, millised kohutavad saatused võivad neid tabada, kuid ometi ei ole see targemaks teinud järgmisi püüdlejaid. Inimestel pole kombeks õppida teiste vigadest, veel vähem omaenda vigadest...

Minnes võimu pahupoole juurde tuleb kõigepealt rõhutada, kui vähe on sõltumatust ja tegelikku vabadust suure võimu juures olijal. Ükski inimene ei püsi võimul, kui tal ei ole teatud hulka toetajaskonda, kes tema võimu teostavad. Need toetajad aga loodavad oma lojaalsusest kasu lõigata, pääseda ligemale suurele võimule. Toetajatele on tähtsad ambitsioonid, nad proovivad võimuri kätega kindlustada oma positsioone ja kätte maksta oma vaenlastele. Nad ootavad oma teenete eest vastuteeneid.
Võimur peab arvestama toetajate soovidega, kelle abiga võimule tõusti ja kelle abil võimul püsitakse. Peab hästi oskama valida kaaskonda ja ära tunda võimalikke reetureid ja vastaseid. Kogu aeg on keegi, kelle sooviks on võimur hävitada. Sageli on võimur fakti eest, et ta kas tapab ise niipalju, kui jaksab või tapetakse teda ennast niipea, kui võimalik.

Võimuri hävingut võivad soovida isegi kõige paremad ja lähedasemad inimesed. Seetõttu on võimur hingeliselt täiesti üksi. Pidev ebakindlus ja usaldamatus on vaimselt väga kurnavad ja väärastavd võimuri psüühikat, tekitades psühhopaatilisi või skisoidseid omadusi. Tüüpiline näide lähiminevikust oli diktaator Stalin, kes ei usaldanud enam omaenda varjugi ja laskis tappa oma lähemaid pooldajaid ja sugulasi nagu kärbseid, et külvata kõikehaaravat jäist hirmu ja selle abil võimul püsida. Lõpuks suri ta nagu koer põrandal insulti ilma igasuguse arstiabita või koguni mõrvatuna oma arstide poolt.

Selline on sageli diktaatori saatus. Põhjuseks võimu muundumine omaenda vastandiks, teostajast ja loojast hävitajaks. Inimese psüühika sügav deformeerumine võimul olles on paratamatu ohver võimule.
Jäägu inimesele inimese osa ja Jumalale Jumala osa.
Võib julgelt öelda, et ükski tõeliselt hea ja tark inimene vabatahtlikult suure võimu juurde ei kipu, sest ta teab neid riske, mida võim endaga kaasa toob. Võimu juures ei ole võimalik jääda heaks, õiglaseks ja inimlikuks.

Ometi on vaja võimureid ja hierarhiaid, et luua struktuure ja korda. On vaja inimesi, kes võimu teostavad. Ja alati leidub neid, kes võimupositsioone ihaldavad. Neist suurem osa läheb küll väetiseks võimu põllule, kuid üksikud suured erandid ja Jumalast seatud figuurid kannavad oma kuulsuse läbi aegade.

Materiaalsele maailmale on paratamatu, korrastava komponendina kaasa pandud võimu atribuudid ja kohustus taluda pidevat muutumise protsessi ajas kulgevana.
Tööpõld on avar ja ahvatlevaid valikud on lugematul hulgal innustunud rajaleidjatele, kes hakkavad rajama uusi struktuure materiaalse maailma korrastamisel või kaose suurendamisel.
Võimu atraktiivsus on endiselt kõrge ja üritajatest puudu ei tule. Milleni see edaspidi viib, näitab suur koordinaator Aeg.

Lõputu kordumine, samad võidud ja kaotused, lahkujad ja uued tulijad, lõputult korduvad mustrid ...
Pole midagi uut siin Päikese all.

kolmapäev, 23. veebruar 2011

Võim

Lähenevate parlamendivalimiste eel kerkib alati esile võimu küsimus. Valimised on võitlus koha eest saada lähemale võimule ja resurssidele. Mis aga on võim? Oma mõtted ja arvamus võimust pani kirja mitmete varasemate artiklite kaasautor, kes kirjutab nime all Sirjelind.

Kuidas defineerida nähtust, mis küll eksisteerib, kuid millel puudub igasugune füüsikaline või materiaalne olek. Võim ei ole asi või ese, mida saab kätte võtta, vaadelda, kompida ja vormida.
Võim ei ole toiming, mida saab korraldada või juhtida. Võimul ei ole värvi, lõhna, kõla, ega maitset. Võimu ei saa tajuda erinevate meeleorganite abil, kuid selle olemasolu või puudumine on eksimatult tunnetatav.

Võim mõjub isikutele või rahvahulkadele vägagi konkreetselt, kohati hüpnootiliselt. Seejuures, võimu hüpnootiline teadvust hägustav toime avaldub võimul olijatele ja võimu all olijatele ühtviisi. Sellest järeldub, et on olemas miski, mida ei saa kuidagi määratleda ja mis siiski omab hämmastavalt suurt, konkreetset ja märgatavat toimet.

Lihtsustatult võib defineerida võimu, kui loodusseadust, puhtalt vaimset, polaarset ja pidevalt ajas muutuvat kategooriat, mille omaduseks on toimivate struktuuride loomine ja vastandlike pooluste vahetumine.
Võimu saab pärida, võimu saab kätte võidelda ja seda omale pidada, sama kergesti saab võimu ka kaotada.
Võimul on väga suur reaalne toime üksikinimeste ja inimhulkade psüühikale, nende otsustustele ja käitumisele.
Võim seab piire, tekitab hierarhiaid, näitab igaühele kätte tema koha. Võim on struktuur, karkass, mis kujundab mustreid olenditest, mustrid aga loovad tulemuslikku tegevust mingis valdkonnas.

Riigid, rahvused, ühiskondlikud klassid, institutsioonid, igasugused kooslused ja väiksemad üksused kuni sugukonna või perekonnani, on struktuurid, mida on kujundanud võim ja hierarhia. Kogu ühiskonnas on hierarhia mistahes kujul korrastatust loomas ja tagamas. Hierarhia abil luuakse ja kontrollitakse toimivaid üksusi. Ikka on keegi liidripositsioonil ja hierarhias allpool tegutsevad tema käealused, kes otsustavad olulisi asju ja hoiavad liikvel alluvaid ehk tegelikke protsessides osalejaid.
Võimule vastandub anarhia, totaalne korratus, juhuslikkus, mis samuti teatud tingimustel võib tekitada uut kvaliteeti ja korrastatust.
Inimene, kui bioloogiline liik, on lahutamatu osa kogu maailma elustikust ja allub samadele reeglitele. Looduses kehtib tugevama printsiip, mis on oma olemuselt tegelik võimu väljendus. Kui tugevam tõrjub kõrvale või hävitab nõrgema, siis ta näitab oma võimu.
Looduses on tuhandete aastate jooksul välja kujunenud teatav tasakaal erinevate liikide arvukuses ja territooriumide jaotuses, mis on ka taganud liikide püsimise pikemas perioodis, vaatamata teatud kaotustele.

Kuna inimkond on osa kogu maailma asurkonnast, siis tasuks pilku heita ka loomade ellu ja nende ellujäämisoskustele. Vaadeldes loomariigis toimuvat, on inimesel palju kergem mõista sarnaseid paralleele inimühiskonnas. Ei maksa unustada, et meie esivanem tuli alles eile puu otsast alla....

Pidev võitlus ja looduslik valik toimub kõige elava seas meie planeedil. Looduses igal eksistentsi tasandil toimub võitlus sama ja erinevat liiki isendite vahel. Liigi siseselt võisteldakse peamiselt territooriumide, liidripositsioonide ja õiguste eest viljastamisele. Toitumisahelas käib peamine võitlus ellujäämise eest sööjate ja söödavate vahel.

Ka kõige primitiivsemad eluvormid peavad pidevat võitlust ellujäämise ja elutingimuste nimel. Patogeenid, mis põhjustavad haigusi, võitlevad organismi kaitsesüsteemidega ja keha võitleb patogeenidega ellujäämise nimel, jne.
Seega, on kogu elusloodus pidevas võitluses, kus auhinnaks on elu. Kaotajad lahkuvad elu areenilt. Filosoofilises plaanis kujutavad võitlevad pooled endast vastandeid, nii oma tegevuse, kui motiivide poolest. Sööjad tahavad süüa, et ellu jääda ja paljuneda. Söödavad tahavad ellu jääda, et süüa ja paljuneda. Seega on kogu maailm üles ehitatud pidevale vastandumisele, võitlusele ja vahelduvale õnnele. Kord on Vestmann peal ja Piibeleht alla ja kord on vastupidi...

Juba väga vanadest aegadest peale on erinevates kultuurides mõistetud, et maailma põhiolemuseks on pidev ja katkematu muutumise protsess, mis kunagi ei lase ühel olukorral pikalt püsida, vaid see pöördub järk-järgult ise-enda vastandiks. Igas heas olukorras on halva seeme sees, mis paisudes pöörab kogu olukorra halvaks. Halvas omakorda on headuse seeme sees, mis jällegi headuse suunas kasvama hakkab... ja nii edasi lõpmatult.

Peaks ka arvestama tõsiasja, et hea ja halb on meie poolt külge riputatud sildid looduses toimuvatele protsessidele. Loodus ise on neutraalne ja sisaldab lihtsalt vastandlikke võimalusi. Seda teades on inimesel vähem tühje lootusi ja pettumusi. Kuna elu koosneb vaid hetkedest, tuleks elada siin ja praegu, mitte loota elu alustada kunagi...ei tea millal? Hetked ongi elu.

Materiaalses maailmas on omad vääramatud seadused ja nendega arvestamine ja kohandumine on maksimum, mida võime oma elus saavutada. Neid seadusi võita või muuta ei ole ühegi elusolendi võimuses. Elamine võimalikult kooskõlas loodusseadustega, on inimese jaoks ainuke tulemuslikum valik, et mitte öelda ’õigem’ valik. Inimesel on mõistuse ja mõtlemise võim, mis lubab saavutada edumaad nende ees, kel see puudub.

Domineerimine, arvuline ülekaal, kõrgem arengu ja kohastumise tase jne., on üleüldised, nähtamatud võimu atribuudid eluslooduses.
Praeguste asjade seisu juures on inimene, kui bioloogiline liik, haaranud liidrirolli ja totaalse võimu kogu maakeral olevate bioloogiliste liikide seas. Inimkonna totaalse võimu ja eriti selle väärtarvituste tagajärgi tunnetab valusalt kogu maakera elus- ja eluta loodus. Kuna inimkonnal ei ole maakeral leidumas laiemas plaanis kaalukat vastast (teist poolust), siis on protsessid olnud pikka aega liiga ühesuunaliselt kallutatud, mis rikub loodusseadusi ja käivitab ja elukeskkonna pidurdamatu riknemise. Loodusseaduste rikkumise tulemusena hävitab inimkond oma elukeskkonna, mis toob omakorda kaasa tsivilisatsiooni muutumise või hävingu, juhul, kui ei teki mingit soodsamat alternatiivi.

See teema on aga omaette pikemat analüüsi väärt ja siinkohal jätkub võimu teema.
Aegade vältel on inimesed endalt ja üksteiselt küsinud:
Miks võim on nii tohutult ihaldusväärne, et selle saavutamiseks on sobivad igasugused vahendid ja ohvrid. Miks see nii on? Inimkonna ajaloos on võimu saavutamiseks tehtud lugematuid mõrvu, sealhulgas omaenda poegi-tütreid ohverdades või isadele nuga selga lüües. Mitte miski ei ole võimule pürgija silmis keelatud. Pühamast püham on ainult võim ise kogu oma säras ja hiilguses, vastupandamatult ihaldusväärne!.. Ajalugu pakub rohkeid näiteid võimuvõitlustest ja nende destruktiivsest mõjust pürgijatele endile ning ümbritsevatele.

Ka tänapäev ei ole erand. Leidub naeruväärseid ja nukralt lamedaid näiteid, milleni on laskutud võimu saamise või säilitamise nimel. Võib vaid muiata või pead vangutada poliitikute tegevuse üle, kes on valmis omale saba taha kasvatama, et saada või jääda võimu juurde. Mitte miski ei ole piisavalt räpane, armetu ega naeruväärne, kui see vaid teenib võimuambitsioone...
Miks suur võim vastupandamatult ahvatleb inimesi?

Kas see on kõikelubatavus, kriitikavabadus või piiramatud rahalised vahendid?
Või võimalus logeleda, mitte vastutada, teha kõike, mis pähe tuleb, elada järjest rohkematele naudingutele...
Ehk hoopis joovastab teiste inimeste vastuvaidlematu allumine, lipitsemine, kiitus, jumaldamine .... tunne, et teiste elud ja saatused on sinu kätes.
Üks sõrmenips ja inimest ei ole... teine sõrmenips ja inimene on ülendatud positsioonil...
Imeline võimalus tunda ennast Jumalana... Küllap on see jumalikkus petlik ja hukutav, kuid kahjuks Jumalaks see kedagi ometi ei tee.

Nähtavasti on suurel võimul totaalne hüpnotiseeriv ja reaalsust hägustav toime, nagu narkootikumil, mis uinutab viimasegi ratsionaalse mõtlemise. Milleni see viib, on ammu teada. Taandarengule, moraalsele ja füüsilisele laostumiseni, hävingule. Varem või hiljem. Vaid tugevaimad peavad kauem vastu.

Suure võimu raskust pole enamus inimesi võimelised välja kandma. Võimukandjal peab jätkuma tohutut psüühiline jõudu ja inimlikku tarkust. Ainult kõige tugevamad suudavad vastu panna võimu narkootilisele toimele, mitte kaotades pinda jalge alt . Paljud langeda pseudo-jumalikkuse hukutavasse illusiooni.
Nõrgad hoidku võimust eemale. Võim ei tee nõrka tugevaks, pigem võtab viimasegi.

Järgneb...

kolmapäev, 16. veebruar 2011

BP rasked ajad


Möödunud aasta novembri lõpus näitas ETV dokfilmi “Naftaleke” milles oli jutt kompanii British Petroliumi käekäigust, tema keskkonna ohtlikusest ja firma juhtimise probleemidest. See ajendas heitma pilgu kompanii tekkimise ja mõnede suuremate avariide kaartidele. Filmis selgus, et ühest küljest nõudis juhtkond tööalase ohutuse tagamist, vanade seadmete väljavahetamist, paremat juhtimisstiili ja teisalt nõuti suuri kokkuhoiu meetmeid tootmises ja seda ka ohutuse valdkonnas! Üks käsi lubab teine keelab, selline kahepalgelisus ei saagi firmale tuua edu ja probleemivabat tootmist tagada.

BP eelkäiaks loetakse 19. aprillil 1909.a. asutatud Anglo-Persian Oli Companyd. Asutajaks oli William Knox D`Arcy (11.10.1849-1.05.1917). Firma asutamise kaardis vaatame eelkõige neid planeete, mis otseselt viitavad firma tegevusvaldkonnale – nafta puurimisele ja transpordile. Nafta allub Neptuunile ja maavarana ka Pluutole. Neptuun Vähis omab üsna täpset kavadratuuri Saturniga Jääras. Ja rohkem peaaspekte teiste planeetidega ei ole. Kuid Saturnil on täpne ühendus asteroidiga, mis esindab tööstust – Industria, mis on veelgi täpsemas kvadratuuris Neptuuniga. Viitab juba neile raskustele, mis nafta saamisega kaasneb. Samuti räägib maavara intensiivsest ammutamisest.

Kompaniid esindab Päike, mis on ühenduses Merkuuri ja Veenusega Jäära lõpus, sümboliseerib nii transporti kui raha tegemist. Merkuuri ja Veenuse ühendusele teeb seltsi Pandora ja Damocles. Sümboolselt siis rahalaeka (Veenus+Pandora) avamine kätkeb endas suuri ohte (Damoclese mõõk)

Maavarasid esinav Pluuto on täpses ühenduses asteroid Money`ga, see otse ütleb, milleks maaõli tootmine ette võeti. Ikka väga suure raha ja sellega kaasneva monopoli võimu pärast. Pluutol on opositsioon firma emamaad esindava asteroid Britannyaga. Komapnii loodi kunagise Pärsia aladel tänapäeva Iraani terrritooriumil nafata ammutamise eesmärgil ja seda näitab kaardis Jupiteri ülitäpne ühendus asteroid Iran`iga Neitsi alguses. Ühendus on kvinkunksis Marsiga Veevalajas.

Et nafta puurimine, selle ümbertöötlemise kätkeb endas mitmesuguseid ohte, seda näitavad kolme asteroidi omavaheline ühendus Skorpionis, märgis, mida valitseb maapõue valitseja Pluuto. Olileus, Pest ja Hazard on need õli ja ohtude esinajad, mis öeldule viitavad. Seosed Iraani leiukohaga ja selle maailma asukohaga on Arabise ühendus Musta Kuuga Neitsis, ega maaresursside kasutusele võtt kohalikele kasu toonud, pigem muret ja valu.

Ja kena jutt, et kohalik maa nafta tootmisest kasu saab, et on loodud uued töökohad ja raha aina voolab sisse on pehmelt öeldes üks suur mull. Kasuahnus ja valed tegeliku olukorra kohta, mis firmas tema eksistentsi jooksul tabavad, seda sümboliseerib Midase ja Lie ühendus Vähis. Kuid mida arvata sellest, et Midasel on täpne ühendus Karmaga?

Naftat nimetatakse mustaks kullaks. Ta on nii võim kui kurjus. Inimkonna ohjeldamatu tarbimine, aina suurenev energiavajadus toob lõpuks kaasa kollapsi. Kui nüüd taevakeeles natuke rääkida, siis Black on täpses ühenduses Chaosega Veevalajas, Golden Lilithiga koos Kaksukutes, omavaheline side on nõrk, ühenduse orbiks tuleb 6 kraadi ja seda on ikka liiga palju. Olulisemaks võiks lugeda Goldeni kvadratuuri Jupiter-Iran ühendust. See juba rohkem peegeldab asja olemust. Naftat maavarana esindab Olileus, mis kvadratuuris Blackiga.

Kompanii pikast ajaloost võtame lähema vaatluse alla mõningad viimase aja tööõnnetused, mis katastroofi mõõtmeteni ulatuvad ja on kaasa toonud inimohvreid. Firma nafta ümbertöötlemise tehas Texas City linnas sai tunda ohte ja inimkaotusi 23. märtsil 2005.a., kui toimus suurem plahvatus ning tulekahju. Päevaseis järgmine, Merkuuril opositsioon Jupiteriga, Saturn teeb kvadratuuri Põhjasõlmele . Päike on täpses kvadratuuris Britannyaga. Transiidid firma kaardis järgmised. Merkuur firma Saturni peal, Põhjasõlm Merkuuri peal. Marss, kui tulekahju, täpselt ühenduses Chironiga Veevalajas.

Londoni jaoks (firma peakontori asukoht) oli õnnetus ootamatu ja ebameeldiv üllatus, trans. London firma Uraani peal, trans. Neptuun firma Londoni lähedal. Trans. Lucifer täpselt firma Põhjasõlmel! Trans. Olileus on lähedal firma Lõunasõlmele. Trans. Karma on firma Hidalgo peal Kaaludes, Hidalgo sümboliseerib võimu, mida firma omab, tegeledes naftatootmisega. Eks täpsema olukorra annaks tehase enda horoskoop, mida mul pole.

Viimane suurem katastroof toimus selle aasta kevadel Mehhiko lahes, kui BP kuluval naftapuurimise platformil Deepwater Horizon toimus tugev plahvatus ja tulekahju. Päike oli just sisenenud Sõnni märki ja tegi kvinkunksi Saturnile ja kvadratuuri Neptuunile. Saturn ja Neptuun omavahel kvinkunksis. Päikesel Pluutoga hakkas kujunema trigoon. Katasroofi ootamatust Ühendriikidele näitab Uraani ühendus Americaga ja nad on opositsioonis Saturniga. Pluutol ühendus Charibdysega, pole olnud, et see või tema teised “laevaõgiast” kaaslased oleks jäänud kõrvale mereõnnetuste toimumisel.

Chiron oli just sisenenud Kalade märki ja on ühenduses ka Neptuuniga. Neile läheneb Must Kuu. Nende kahe sekstiil Päikesega moodustab aluse, mille tipuks on Saturn. Moodustus kujund nimega saatuse ehk jumala sõrm. Hoiatus, kui jätkatakse endisel viisil, siis taolised suured naftapuurtornide katastroofid jätkuvad ka edaspidi. Meie oma Eesti astroloogid on täheldanud ja arvavad, et Chironi asumine märgis toob välja selle märgi (antud juhul Kalade) haavatuse – veealusest haavast tuleb “musta verd”. Kolmik Must Kuu-Neptuun-Chiron algul toovad selle välja ja alles siis annavad võimaluse seda ravida.

Merkuuri (kaubandus) kvadratuur Marsiga (plahvatus ja tulekahju), Saturni opositsioon Americaga, kõik teised sündmuses osalevad elemendid – need lõhuvad tootmise tavatsükli, mõjutavad toornafta hinda, rikuvad keskkonda.

Midas ja Britannya ühendus sümboliseerib seda firma tegelikku olemust, many iga hinna eest. Päevaseisudes veel teisigi pingemomente, Lucifer opositsioonis Leviathaniga, Olileus opositsioonis Scyllaga.

Enne Deepwater Horizoni hukkumist eelnes päikesevarjutus 25 Kaljukitses (15.01.2010), see langes firma Uraani lähedale, “pihta “ sai ka Ceres (töölisklass). Varjutuse kraad tegi täpse kvadratuuri Merkuurile ja sama aspekti ka Veenusele. Sümboliseerides eesootavaid probleeme firmas. Katastroofi tulemuseks oli ju suur rahaline kaotus, hukkusid puurtorni töötajad, firma tegevjuht vahetati välja, meediakära.

Vahetult enne õnnetust olnud kuuloomine 24 Jääras langes firma Merkuur-Veenus-Pandora ühenduse peale. See juba oleks pidanud tähelepanu pöörama võimalikele ohtudele firma tegemistes. Platformi enda sünnikaardis kuuloomise kraad otseselt aspekte ei teinud.

Firma sünnikaart saab ka “pihta”, trans. Must Kuu teeb nataali Mustale Kuule täpse kvinkunksi, sümboliseerides korduvaid õnnetusi, mis aegade jooksul on toimunud paljude naftapuurimise platformidega. Kasuahnus (Midas) on täpselt firma Põhjasõlmel.Trans. Lucifer oli ületanud firma Pluuto ja trans. Britanny lähenes Pluutole. Mõlemad seisud siis näitasid firmas muutuste vajalikust. Vahetati küll välja tegevdirektor, kuid ega suurt rohkem ei ole muutunud.

Platformi enda kohta on olemas kosmogramm. Deepwater Horizon lasti vette 21. märtsil 2000 L-Koreas. Õnnetusepäeva trans. Päike tegi täpse poolsekstiili nataali Päikesele, poolsekstiil pole alati heatahtlik. Seda on näidanud mitmed teisedki õnnetused. Transiitne Päike aga tegi vahetult enne õnnetust ühenduse platformi Marsiga Merkuur tegi ühenduse Saturniga, Brittannya ühenduse Americaga Kaksikutes.Transiitne Päike aga tegi vahetult enne õnnetust ühenduse platformi Marsiga .Platformi Neptuun on firma Marsi peal, sümboliseerib ühte tootmisvõimalust, mida nafta kättesaamiseks vaja on.

Ega firmat lähitulevikus ei oota samuti roosamanna mäed ja piimajõed. Nataalis on tal Saturni ja Uraani vahel kvadratuur, lähiaastatel teeb trans. Saturn läheneva kvadratuuri nataali Uraanile, luues uuesti olukorra, mis firmat piirab ja nõuab teistsugust juhtimise ja tootmise ümberkujundamist. Mõne aasta pärast hakkab trans. Neptuun tegema opositsiooni Jupiterile, esile kerkivad probleemid vajavad samuti lahendamist. Nendeks oleks siis firma ideoloogia ja uute merealuste leiukohtadega seotud asjad. 2014. aastal jõuab Uraan firma Saturnile, see seis sunnib kindlasti midagi olulist muutma. Kas juhtkonnas või kogu süsteemis endas.

teisipäev, 8. veebruar 2011

Yami


Viimaste aegade sagedased looduskatastroofid üle maailma on teinud ühiskonna üha murelikumaks. Aina enam on sagenenud nende toimumine, nad on muutunud võimsamaks, purustused suuremaks. On teada nende tekkimise põhjused ja mehhanism. Erinevate looduse katastroofiliste ilmingute prognoosimisel on saavutatud suuri edusamme, aga aina raskem neid siiski ette prognoosida. Suuri raskusi valmistab ette näha tsüklonite tekke aeg. Mida varem saaks seda teada, seda effektiivsem oleks valmistumine tema vastuvõtuks. Varasemad mudelid ja meetodid ei pea sagedasti enam paika. Ilmaköök on tugevasti paigast ära. Üheks abiks oleks kaasata meteo-astroloogia, tema erinevad võimalused aitaks kindlasti kogu kliimas toimuvaid protsesse paremini jälgida.

Kõiki looduse väljaastumisi saab seletada ka astroloogilises keeles. Palju teadmisi on selles valdkonnas aegade jooksul kaduma läinud, moondunud, kuid ühtteist siiski on säilinud ja saab kasutada erinevate looduslike ilmingute lahtiseletamisel. Kuu loomise kaardid antud regiooni jaoks, pööripäeva - ja varjutuste kaardid on aluseks ilma prognoosimisel. Hetkel piirdun aga asteroidide kaasamisega, mis küllaltki ilmekalt näitavad looduskatastroofide taevaseid seoseid maal toimuvaga.

Konkreetse koha või riigi puhul saab võrrelda maa või riigi nataali ja hetkel olevate taevaste seisude omavahelisel võrdlemisel. Näitena toon ära hiljuti Austraalias möllanud viienda kategooria tormi.
Austraalia üheks peamiseks riigikaardiks on 1. jaanuaril 1901. aastal jõustunud Austraalia Ühenduse väljakuulutamine, temast saab omavalitsuslik föderatsioon Briti impeeriumis.

Kui sellele kaardile lisada looduse printsiipidega asteroidid nagu Flood (üleujutus), Storm (torm) Tsunemi (tsunaami) ja mitmeid teisi, siis nende positsioon ja aspektid räägivad juba üsna ilmekalt riigi looduses toimuvate protsesside käekirjast ja seda, miks teatud liiki loodusõnnetused just antud riigis toimuvad.
Austraalia kaardis on tormid ja üleujutused lausa tugevasti sisse kirjutatud.
Päikesel konj. Floodiga Kaljukitses
Marsil konj. Stormiga konj. Neitsis, omavahel nad trigoonis.

Pole siis ime, et suurriik alatasa vaevleb erinevate loodusnähtuste negatiivsete külgedega. Üleujutused, metsatulekahjud ja tormid on maa lahutamatud osad, mis võimenduvad eriti siis, kui transiitsed taevakehad need aktiivseks muudavad.
Päike on Kaljukitses siis, kui lõunapoolkeral on suvi. Mitte igakord ei ole siis üleujutusi. Pigem ollakse hädas sagedate põlengutega. Seekord taevas käivitas Queenslandi laiaulatusliku üleujutuse transiitsed planeedid, mis aktiveerisid nataali planeedid.

Flood riigi Pluutol
Storm riigi Kuu peal
Veenus riigi Merkuuril
Veenus valitseb kaarti ja Merkuur 9 ja on 12 kaasvalitseja

Jupiter kvad. riigi MC-le ja Tsunemile, T kavdraat moodustub
Saturn riigi Musta Kuud piirab ja ümbritseb
Uraan kvad. Neptuuniga

Neptuun trigoonis Neptuuniga
Neptuun oposit. Karma-Lilithiga
Pluuto Saturni peal
Põhjasõlm Tsunemi peal
Chaos täpses kvad. nataali Marss-Storm ühendusega
TL66 Lõunasõlmel

Jaanuarikuu päikesevarjutus oli riigi Päike-Flood lähedal, detsembri
kuuvarjutus nataali Neptuunil. Olulised tegurid, mis aitavad prognoosimisel viidata eelseisvale ajale, kui tahetakse ennetada või viia miinimumini loodusõnnetustest tulenevaid kahjusid. Ettevalmistudes säästaks see palju inimelusid, kui varakult on õnnetuse toimumine ette teada. Nagu ütleb vanasõna, parem karta kui kahetseda.Yami puhul seda ka rakendati. Inimohvreid oli vähe.

Taganjärgi, kui selgus suurtormi nime (Yami), sai seda kõlaliselt sarnaste nimedega asteroidide hulgast eraldi välja tuua. Yami`le nimekõlaliselt sarnaseid on palju. Mitte kõik nad ei sobitu sündmusesse. Tehes nende hugas valiku, jäid silma järgmised. Asteroid Jason, on nataalis 7 Kalades ühenduses ilma ja kliimat sümboliseeriva Weatheriga. Suurtormi ajal oli ta 24 Kaljukitses tehes kvinkunksi nataali Neptuunile. Teatud seos on olemas. Asteroid Jasinski, nataalis 15 Neitsi, lähedale jääb riigi Marss-Storm. Tormipäeval oli ta 6 Kaljukitses (konj. Pluutoga), lähenes siis riigi Päike-Flood ühendusele. Ja oli ületanud ka riigi nataali Saturni.

Kolmandaks valisin välja asteroid Jaspers, tema nataali positsioon ei ütle eriti midagi (20 Sco) aga tormipäeval oli ta riigi Päikese peal. Need kolm on 2. veebruaril seotud planeetidega järgmiselt. Kuu oli ületanud Jasoni, Jasinski ühenduses Pluutoga. Jaspers päevaplaneetidega aspekteeritud ei olnud.

Kui võtta aluseks torminime esitäht “Y”, siis selle tähe ja sarnase kõlaga on samuti mitu asteroidi. Valik jäi peatuma järgmistele. Yashin (antud tuntud vene väravavahi auks) on nataalis riigi Pluuto lähedal Kaksikutes, teeb tormis ühenduse Jasoniga ja on trigooni ka nataali Neptuuniga. Asteroid Yasue on samuti ühenduses riigi Pluutoga, tormis on ta riigi Päikese peal. Asteroid Yasuda on nataalis üsna Jaspersi lähedal, tormis on ta aga Yasue kõrval Kaljukitses, olles ületanud riigi Päike-Flood ühenduse.

Sellised siis nimekõlaliselt sarnaste teiste asteroidide teatud seosed tormiga Yami. Määravamaks tuleb siiski lugeda antud tormipäevade planeetide seisud. Päike ühenduses Marsi ja Ceresega Veevalajas poolkavadratuuris Veenusega. Pluuto ühenduses Põhjasõlme ja Vestaga Kaljukitses. Peale Saturni on kõik planeedid koondunud kolme talvemärki. Need on Austraalia jaoks suvemärgid, mil sademeid, torme alati olnud. Kui nendele siis lisada nataali planeetide aktiveerimine transiitsete planeetide poolt, siis taevas on loonud mustri, mis maapeal peegeldub antud sündmusega. Unustada ei tohiks ka varjutuste kraade ja seoseid.

Tavalugeja, kes ei tea astroloogiast midagi (kui selliseid siin üldse lugemas käib?) võib öelda, et kõlaliselt sarnaste nimeliste asteroidide need seosed on juhus või kokkulangevus, siis las see olla nende õigus arvamusele. Kes rohkem kursis astroloogiaga, see juba teab, et see on täiesti reaalne ja leiab astrokaartides ka kinnitust. Mina samuti seda ei usu, et on juhus. Maailma sündmuste loetelus on palju näiteid, kus nimeline asteroid väga eredalt osaleb antud sündmuses. Võtame kas või viimase meil endil olnud lumetormi Monica (9-10.dets.2010.).

Sellenimeline asteroid Monica oli siis ühenduses Jupiter-Uraan ühendusega Kalade lõpus. Oli parasjagu retro Merkuuri aeg ja torm halvas pea kogu liikumise vabariigis. Vabariigi peakaardis (1918) on Storm 19 Kalades, sealt siis läks üle transiitne Monica. Ja Flood on 16 Kaaludes, selle aktiveeris Saturn. Floodi kui üleujutust võib mõneti võtta kui üleujutust ülekantud mõttes, lumi katab kogu maa. Monica on wabariigi kaardis 15 Vähk, sinna tegi kvadratuuri transiitne Saturn. Nii, et on olemas üsna otsene seos nimelise asteroidi, tormi nime ja riigi kaardi vahel. Selline seos võib ilmenda ka teistsugustes oludes ja sündmustes.

Monica 1991.a. kaardis on konjunktsioonis Jupiteriga, lumetormi aeg tegid Jupiter-Uraan-Monica sinna kvinkunksi, sümboliseerides seda, et ega see viimane taoline asi pole, neid võib veelgi korduda. Ja Neptuun tegi sinna trigooni, külvates maa üle rohke niiskusega lume näol. Jupiter annab liialduse ja tuule. Kuuvarjutus (21.dets. 2010) samuti toimis enne kui ise teoks sai. Antud näites polnud küll vajadust otsida kõlaliselt sarnast nime, kuid ega sellest põhimõte ei muutunud.

Monica nimeline asteroid on varemgi nii öelda ilma teinud. Mäletate Bill Clintoni ja Monica Lewinsky armuafääri lugu. Väidetavalt algas Monica suhe Clintoniga novembri keskel 1995. Siis oli asteroid Monica ühenduses Clintoni Uraaniga. V maja valitsejaks on Uraan, majale allub nii armastus kui armuafäär.

Jupiter-Uraan-Must Kuu lisavad Yami möllamisse omapoolse panuse. Planeetide asumine viimastes märgi kraadides ja sisenemine uude märki on alati kaasa toonud suuremaid muutsi igas valdkonnas. Pole halba ilma heata. Looduse tervenemine toimus läbi Saturni ühenduse kaudu nataali Neithi abil, olles trigoonis Päikesega. Tormide mehhanismi toime on selline, et suurtormid on vajalikud kogu kliima tasakaalus hoidmiseks. Merede valitseja Poseidon ja Oceana täpselt omavahel trigoonis.Torm sünnib ookeani kohal, ookean on tema hälliks.

Nagu ikka mõne sündmuse lahtiarutamisel, otsid sarnasusi samalaadstest sündmustest. Üks väga laastav ja suuri kahjusid toonud suurtorm oli tsüklon Tracy 1974. aasta Jõulude ajal. See pea hävitas terve Darwini linna Austraalia põhjarannikul. Riigikaardis on selline asteroid nagu Tracie 19 Kaljukitses. Darwini tsükloni ajal oli ta 12 Amburis ja ühenduses Neptuuniga. Samas on nataali Veenus ja Uraan. Tracie tegi veel kvinkunksi nataali Kuule. Jällegi on kõik nimega seotud seosed olemas. Ilusa punkti öeldule panevad transiitsed asteroid Darvin ja Jupiter konjunktsiooniga Kalades, mis opositsioonis Marss-Stormiga ja kvadratuuris nataali Uraaniga.

Mis puutub Marsi ja Stormi ühendust, siis see sümboolselt väga hästi iseloomustab riigis olnud tuletormide esinemst. Marss maamärgis pluss Storm räägib iseenda eest, et metsad ja üldse kultuurmaastik on ohustatud tulemöllude poolt tekitatud kahjudega. Mul tekkis aga küsimus, et kui riigi kaart oleks natuke teistsugune, kui Marsil poleks ühendust Stromiga, kas siis oleks metsade tulekahjud olematud või vähemasti teistsugused, väiksema ulatusega. On ju teada, et Austraalias on alati olnud suured metsade põlemised. Sellele ma vastust enda jaoks pole leidnud. Ehk keegi oskab seda mõtet rohkem lahti seletada.

Kui juba teema Austraalia peale on läinud ja edasi uurides maa ajalugu, leidsin veel mõnigad huvi pakkuvaid fakte, mis haakuvad looduse ilmingutega selles maakera kuklapoolses riigis. Kui jätta välja, kes esimesena eurooplastest nägi Austraalia mannert, siis esimest korda pani jala maha J. Cooki ekspeditsiooni liikmed, kes astusid Botany Bay lahe kaldal maale 24. aprillil 1770. aastal. Selle lahe ümber asub nüüd Sydney linn. Seda kuupäeva võib sümboolselt lugeda maa asustamise alguse ajaks.

Päike lähenes Uraanile Sõnnis, leiti või “avastati” nii öelda uus maa. Kakssada aastat hiljem teeb sellele Päikesele trigooni juba riigipäike. Storm on selles kaardis 9 Jäär, Austraalia riigpäike teeb sellele kvadratuuri. Selline seis kordub kaks korda aastas ja ka Päikese opositsioon Jäära üheksandale kraadile võib torme esile manada. Sedna on ühenduses Marsiga Kalades ja vihmade ning üleujutuste asteroid Huya on 0 Amburis. Sinna satub riigi Põhjasõlm. Austraalia asustamise Must Kuu on 7 Kaljukits, sinna siis satub riigi Päike ja nüüd seal liigub Pluuto.

Austraalia kohta on veel mitmeid tema riigi jaoks olulisi kuupäevi ja kehtima hakkavaid seadusi. Keda detailsemalt asi huvitab, võib neid ise edasi uurida. Seoseid võib isegi leida ka Sydney linna nataalis, (26.01.1788.a.). Storm on kaardis 10 Kaljukitses ühenduses Musta Kuuga, sinna lähedale siis nüüd läheneb Pluuto. Linna võib ähvardada tõsine oht?? Transiitne Neptuun on praegu tema Saturni peal ja lähiaegadel transiitne Saturn liigub tema Neptuunil.

Kui Kirde-Austraalia toibub suurest veest ja tormist, siis Lääne-Austraalia Perthi linna ümbruses möllavad suured tulekahjud. Riigi nataali Marss-Storm ühenduse väljund. Transiitse Marsi hiljutine kvinkunks sellele ühendusele käivitas järjekordse tulepuhangu. Marsi liikumist peaks sealmaal kindlasti hoolikalt jälgima. Tema aspektid viitavad võimalikele tulekahjude puhkemiste aegadele.

Austraalia esimesed uusasukad olid enamuses Briti impeeriumi vangid ja emamaalt väljasaadetud. On ütelus, et ega austraallased eriti oma esivanematest rääkida ei taha, nende tumeda mineviku pärast. Ehk on riigikaardi Ixioni ja Karma ning Lilithi kolmikühendus Lõvis selle esivanemate olemuse näitajaks. See nüüd on ilmateemast väljapool asuv tähelepanek, tõin selle lihtsalt ära, muidu jääb kuhugi arhiivimällu ja õigel ajal õiges kohas ei pruugi meelde tulla.

Huvitav oleks uurida P-Ameerika superlumetormi, mis kattis pea kolm neljandikku riigist. Seda on suht raske teha, sest tuleks eraldi vaadata erinevate linnade kaarte. Näiteks Chicago oma. Midagi peaks muidugi riigi enda kaart rääkima meteo-astroloogia keeles. Sellest ehk edaspidi midagi õnnestub kirjutada.

kolmapäev, 2. veebruar 2011

1996 TL 66 - 3

Jätkame näidiste äratoomist, sest mida rohkem neid on, seda parema pildi saame TL osast taevastes protsessides. Hea oleks muidugi igat sündmust eraldi põhjalikumalt lahti avada aga see juba igaühe enda teha. Siin piirdun peamiselt TL väljatoomisega ja mõnede huvitavmate paralleelide ja seostega.

Hiroshima- ja Nagasakile aatompommide heitmine. Hiroshima Päike – 13.08 Lõvi. Nagasaki Päike – 16.07 Lõvi. Nende keskpunkt on 14.37 Lõvi. Sinna teeb TL väga täpse opositsiooni!! Hiroshima Kuu 18.29 Vähk täpne konjunktsioon Saturniga.

Üks seos selle 14 Lõvi kraadiga, mis algul tundub, et pole otse seotud TL-ga. Nimelt kui Jaapan ründas Pearl Harbourit (dets.1941), siis Chiron oli täpselt just selles kraadis koos Haumeaga ja koos Päikese ning Marsiga moodustus suur tulemärkide trigoon. TL täpset opositsiooni sinna kraadi ei teinud, kuid seotus on siiski olemas.

Esimene vesinikupommi lõhkamine 11.11.1952.a. TL teeb kvadratuuri Päikesele, poolsekstiili Marsile. Opositsioon Pluutole on lähenev, orb 2.40.

Tuumaavariid, kus osaline TL koos Haumea ja Pluutoga. Kolmekesi koos nad tuumaajastu asjades on “kõvad poisid”.

29.09.1957 – toimus avarii keemiakombinaadis „Majak“, mis asus Kõstõmis. Rivist läks välja jahutussüsteem, plahvatusega paiskus atmosfääri 80 m3 radioaktiivseid jääke. Saastatud territoorium oli 23 000 km3. Tehas asus kinnises linnas nimetusega Tseljabinks-40, mis praegu kannab nime Ozersk. See linn puudus geograafilistel (NL omades) kaartidel kuni aastani 1990. Tüüpiline tolle aja riigikorrale. Esimese 10 päevaga hukkus 200 inimest, kahjukanntanute koguarv ulatus 250 000-ni.
Haumeal konj. Pluutoga Lõvis, mis oposit. TL – Chiron ühendusega. Mängus on jällegi Chiron. Ja seda, et Chiron on mängus, kohtab paljudes tuumajõuga seotud sündmustes.

24.01.1961 – avarii Põhja-Carolina osariigis B-5 Stratofortess lennukiga pardal kaks tuumapommi
Haumeal väga täpne oposit. TL 66-ga ja Chironiga, sekst. Marsiga, Marsi sekstiil hoidis ära halvima

21.01.1968 – Gröönimaa põhjaosas USA Thule sõjaväebaasi lähistel kukkus alla pommitaja B52 pardal tuumapommid.
TL 66 konj. Marsiga Kalades, täpne kvad. Varunaga
Päikesel konj. Pandoraga Veevalaja/Kaljukits.
Järjekordselt Pandora hoiatus Päikesele, mis võib juhtuda, kui tegemist tuumaenergiaga.

28.03.1979 – Ameerika Ühendriikide Three Mile Islandi (kolme miili saar) tuumajaamas kuumenes reaktor üle ja selle südamik sulas üles. See oli suurim õnnetus enne Tshernobõli
TL 66 konj. Merkuuriga Kalades , trig. Jupiteriga

26.04.1986 – maailma rängim tuumakatastroof – Tshernobõl, mis muutis maailma suhet tuumaenergiaga.
TL 66 konj. Erise ja Hel, kvad. Marsiga
Pandoral oposit. Requimiga

7.04.1989 – Norra meres hukkus aatomallveelaev „Komsomolets“. Avarii põhjuseks oli tulekahju. 69-st meeskonna liikmest hukkus 42, neist 10 hukkusid otseselt tulekahju tagajärjel. Ülejäänutele sai saatuslikuks jäises vees olemine.
TL 66 konj. Päike-Merkuur-Veenus Jääras. See on juhtumi vast kõige tugevam ja suurima mõjuga aspekt.

12.08.2000 – Barentsi meres hukkus tuumaallveelaev „Kursk“, hukkusid kõik 118 meeskonnaliiget.
TL kvadratuur Merkuur-Kursk ühendusega Lõvis, kvinkunks Pluutoga

Veel eelmise sajandil olnud olulisemad sündmused. Raske muidugi öelda, kas TL sündmuses see peategelane on aga kui ikka aspekt oli, siis mingil moel ta selles siiski osales.

Vendade Wrightide (USA) esimene lennuk õhus. TL teeb täpse ühenduse Icarusega ja ühendus ka Merkuuriga Kaljukitses. Sündmuse päeval Kuu ühenduses Americaga Amburis.TL teeb täpse opositsiooni USA Päikesele.

Esimene Maa tehiskaaslane Sputnik1 lennutati ülesse 4.10.1957. TL teeb kvinkunksi Merkuurile.

Gagarini lend algas 12.04.1961.a. Kell 06.07 GMT. Baikonurist. TL on Chironi lähedal, teeb opositsiooni Pluutole, orb natuke üle kahe kraadi. Transiitne Jupiter oli täpselt Gagarini nataali TL peal. Lennuga on seotud ka Pluuto ja Chiron:

Gagarini lend – Pluuto R 5.50 Neitsis
Gagarini lend – Põhjasõlm 5.25 Neitsi
Gagarini lend – Chiron 5.05 Kalad

Kuu oli 12.53 Kalades. Seitse aastat hiljem, kui Gagarin 23.03.1968.a. hukkus, asus selles kraadis TL. Hukkumises osales ka üks teine nimetu kauge asteroid TO 66, mis tegi ühenduse asteroid Gagariniga. Esimese lennu kaardis teeb see TO 66 ühenduse Gagarini nataali Põhjasõlmega Veevalajas. Gagarini lend kuulub samasse kategooriasse nagu seda oli esimese inimese põhjapoolusele jõudmine (nii üldiselt arvatakse). Veel teiselgi astronaudil on hea seos TL-ga, Edwin Aldrin, teine mees, kes laskus Kuu pinnale, omab nataalis TL ja Päikese täpne ühendust Veevalajas.

Huvitavad on seosed inimese, linna ja sündmuse vahel, kus TL osa on küll tagasihoidlik. Kuid toon selle lühidalt siiski ära, sest seosed ise on põnevad. Texase linn Dallas, president J. Kennedy mõrvakoht. Linn asutati 2. veeb. 1865.a. Päike 13.10 Veevalajas. Kuu keskpäeva järgi on 23 Amburis. Ja ümber kuukraadi on mitu kauget väikeplaneeti – Orcus, Chaos, TL ja Varuna. Nad teevad vastasseisu Saturn-Ixion ühendusele. Linna Damocles on 22 Veevalajas. Lähedale jäävad Kennedy Uraan-Chaos, orb alla 2 kraadi. Linna Varuna on 22 Ambur.

J. Kennedy`l on Veevalajas Uraani ja Chaose täpne ühendus (23 kraad) ning 11-s kraadis on Damocles, see jääb linna Päikese lähedale. Kennedy TL on ühenduses Pandoraga IC kõrval Kaljukitses.

Atendaadi päeval oli seal Veevalajas uuesti Damocles, mis tegi ülitäpse konjunktsiooni Kennedy nataali Damoclesele ja ühenduse linna Päikesele. Koos Damoclesega oli seda sündmust pingestamas ka Pandora. Päeva Saturn tegi ühenduse Kennedy Damocles/Chaos keskpunktile.Varuna aga oli täpses kvinkunksis linna Varunaga, “tegi” Dallase maailmaskuulsaks. Peamine seotus linn-inimene-sündmus siis Veevalaja kaudu. TL ise jäi linna Merkuur/Jupiter keskpunkti peale. Dallas oli temale siis väga ohtlik koht ja Damocles viis piltlikult öeldes pea maha.

Esimene inimene Kuul (20.06.1969). TL trigoonis Musta Kuuga Vähis ja ühtlasi teeb ta aspekti ka USA nataali Päikesele. Samuti kvinkunksi nataali Saturnile.

Woodstocki rokkfestival (USA) augustis 1969. TL teeb opositsiooni Merkuurile ja trigooni Veenus-Pandora ühendusele Vähis.Veenus jällegi riigi nataali Päikese peal.

Poola ametühingu liikumine Solidaarsus loodi 31.08.1980. See aitas kaasa nõukogude võimu lagunemisele kogu impeeriumis. TL oli jõudnud Jäära märki ja koos Pholusega nad siis algatusele kaasa rääkisid, tehes Marsile kvinkunksi ning Orcusele trigooni.

India, Bhopali ränk katastroof keemiatehases Union Carbide 3.12.1984.a.
Kuu – 7.46 Jäär
TL – 8.27 Jäär R

Perestroika algas N Liidus märtsis 1985.a. Lähim aspekt mida TL teeb on ühendus Merkuuriga (orb 3). Ja täpseim on kvinkunks Pandoraga Skorpionis. Veel on sekstiil asteroid Medvedjeviga, mida seostan kogu Venemaaga. NL moodustati 30. dets. 1922. Tema Must Kuu on 9.57 Jääras ja sinna siis perestroika aluse ajal asus täpselt TL. Kvadrastuur Nataali Pluutoga ja Päikese-Moskva ühendusega sümboliseerivad samuti kehtinud riigikorra suurte muutuste algust.NL moodustamise ajal olid Varuna ja Ixion täpselt vastasseisus, perestroika ajal aga kvinkunksis. Need kaks on läbi ajaloo Venemaa võimupoliitikas “mänginud vägagi olulist rolli”. Hea eraldi teema materjal.

Kosmosesüstik Challengeri hukkumine 28.01.1986.a. TL on 10.34 Jääras ja teeb transiidina NASA asutamise kaardis kvadratuuri Uraanile. Süstiku hukkumise kaardis on TL täpses sekstiilis Veenusega ja täpses kvinkunksis Kuuga.

Berliini müüri langus (9.11.1989), avati piir Lääne-ja Ida Saksamaa vahel.TL väga midagi olulist ei tee, kvinkunks Päikesega. Aga teeb väga täpse ühenduse (orb 1 min.) Saksa DV loomise kaardis Kuuga! Kuu selles horoskoobis valitseb VII maja asudes ise III majas.

Terroriakt Oklahoma Citys 19.04.1995.a. Oli kuni kaksiktornide hukkumiseni suurim Ühendriikide pinnal toimunud terroriakt. Päike – 29.06 Jäär, TL – 29.41 Jäär. Ühendus tegi täpse kvinkunksi Ixionile Skorpionis. USA nataali MC-le teeb TL kvinkunksi.Täpne on TL kvadratuur nataali Hylonomega, mis sümboliseerib leina ja kaotust. Pommipanijal endal oli TL nõrk konj. (3 kraadi) Pandoraga Kalades. Asteroid America konj. Damoclesega Veevalajas. Huvitav vast seegi, et asteroid Phaeton oli ühenduses Päikesega. Terroriaktil seotust lennundusega polnud, pigem see võiks sümboliseerida midagi sellist, mis räägib riigi lennukuse ja imidzi “põletada” saamisest??

Printsess Diana hukkus Pariisis 31.08.1997.a. TL ilmneb selles tema exabikaasa prints Charlesi kaudu. Printsi TL on täpses konjunktsioonis Pluutoga Lõvis. Diana surma ajal oli transiitne Kuu täpselt Charlesi Pluuto-TL peal. Diana hukkus Marss-Lucifer väga täpse ühendusega Skorpionis, TL oli täpses kvadratuuris ka Uraaniga.

WTC tornide hukkumises oli tema osa samuti olemas. Kvinkunks Pluutoga oli selle aja seis ja kestis pikka aega. Kuid täpne oli kvadratuur Damoclesega! Tornide hävinemise päeval oli TL positsioon 13.51 Sõnnis tehes kaksiktornide avamise kaardis trigooni Põhjasõlmele ja täpse opositsiooni Pallasele, viimane sümboliseerib arhitektuurset ehitist. Ilmekas on trans. TL kvadratuur tornide ehitamise alguse kaardi kvadratuur Päikesele. USA nataali Varunale teeb TL täpse trigooni, ülemaailmne vastukaja oli karanteeritud.

Euro võeti käibele ja hakkas kehtima 1.01.2002. TL teeb täpse trigooni Päikesele, täpse sekstiili Varunale. Euro kasutamisele võtmise kuupäevi on veel teisigi, antud kuupäev põhineb wikipedia andmetele.

Iraagi sõda algas 20.03.2003. TL selles ei ole otsene pahategia, aspekte planeetidega ei tee. Siin pigem Chaos täpses ühenduses Põhjasõlmega ja Damocles Veenuse ja Neptuuni keskspunktis asudes “süüdlased” on. Kuu oli just ületanud Pandora Kaaludes. Kuid TL täpne kvadratuur Luciferiga lisab pingete loetellu oma osa. TL tegi USA nataali Saturnile täpse kvinkunksi ja sekstiili Päikesele.

Madridi terroriakt 11.03.2004.a. TL teeb täpse opositsiooni Kuule. TL jääb Põhjasõlme ja Marsi vahele, olles nende keskpunkti lähedal. Arvan, et selles sündmuses “mängisid” pearolli kaks teist nimetut taevakeha, mis omavahel olid väga täpselt koos Jääras – TO 66 ja TC36 ja tegid kvadratuuri Pandorale. Ka selles terroris oli TL täpses kvadratuuris Damoclesega. Jälle üks nende kahe omavaheliste aspektide uurimise valdkond, mis võib aidata mõista nende toime olemust. Teistest teguritest jäi silma see, et asteroid Madrid oli täpses oposit. Moiraga, viimase lähedale jäi ka Karma. Lucifer oli kolme kraadi kaugusel Moirast.

Londoni terroriaktis (7.07.2005) oli “tegija “Varuna, mis täpses ühenduses Päikesega Vähis. TL osa selles piirdus kvinkunksiga Pluutole, nagu seda oli kaksiktornide ajal. Kuid täpne oposit. Pholusega ja Päikesel lähedased ühendused Moira ja Luciferiga lisavad juurde sündmuse traagilisust. Lucifer veel täpses trigoonis Hylonomega, lein ja kurbus ka läbi trigooni.

Vähe on olnud lugeda kosmoseraketi Atlas 5 tegemistest. Aga see missioon suundus päikesesüsteemi äärealadele Pluutot uurima. Start toimus 19.01.2006.a. Huvi peaks pakkuma mõned seisud. TL on ühenduses Pandora, Marsi, Astrometria ja Sednaga Sõnnis tehes opositsiooni Jupiterile. Ettevõtmise tähtsust ja uurimissuunda näitab samuti TO 66 täpne konjunktsioon Põhjasõlmega. TL sekstiil Scientiaga peaks samuti soosima edukuse, kusjuures Scientia on lähedal kraadile, kus asus Pluuto avastamise ajal. Asteroid Kosmosevalvur (Spacewatsh) on täpselt Pluuto avastamise Põhjasõlmel.

Näidete järgi saab öelda, et iga kord on taevane muster erinev, kuid põhilised negatiivsete printsiipidega objektid ühel või teisel moel on kaasatud antud sündmusesse. Rohkem teevad ilma lähiasteroidid ja kaugemad neid kas toetavad või teevad rohkem põhimõttelisi seoseid nii planeetide kui vähemate taevaste objektidega.
järgneb...