esmaspäev, 28. detsember 2009

Kuu tühikäik


Kuu, kui ta liigub ühest märgist teise, tekib tal periood, mil Kuul pole enam täpset aspekti planeediga. Tehes viimase täpse aspekti planeedile ja edasi, enne uude märki sisenemist, on Kuul liikumise tühikäik. Seda nimetatakse vahel ka ilma kursita Kuuks. See võib kesta mõnest minutist kuni mitmete tundideni. Peamiseks probleemiks tühikäigu ajal on see, et meie mõtted võivad muutuda petlikeks. Sel ajal pole soovitav teha olulisi tegusid. Osaleda massiüritustest, võtta vastu tähtsaid otsuseid, kohtumisi. Planeeritud asjad, mis rajatud Kuu tühikäigu ajale nõuavad palju rohkem pingutamist kui teistel aegadel. Seepärast annavad niisugusel ajal tehtud otsused harva, kui üldse kunagi, soodsaid tagajärgi. Plaanid lähevad luhta ning sisseostud ebaõnnestuvad või jäävad kuhugi niisama kasutult seisma.
Aga õnneks ei kesta Kuu nullkäik liiga kaua ja sageli toimuvad tühikäigu perioodid öösiti.
Kellaaeg on arvestatud meie ajavööndi järgi, talvel -2 GMT.

Jaanuar.
Aasta esimesel kuul kursita Kuuga perioodidel on riskitsoonideks tööstus, sõjalis-strateegilised objektid, kõrghooned, rippsillad, estakaadid, kõrghoonete ehituse ja liftisüsteemide masinad ja seadmed ning abivahendid. Erilise ohu all on riigiteenistujad, jõustruktuuride esindajad, partei funktsionärid ja inimesed, kes elavad kõrgmägede piirkondades.
1.01.– 17:44 kuni 24:00
2.01. - 00:00 kuni 04:42
4.01. - 00:56 kuni 05:54
5.01 – 19:26 kuni 24:00
6.01. - 00: kuni 06:59
8.01. - 08:08 kuni 12:01
10.01 – 17:03 kuni 20:11
13.01– 04:44 kuni 06:55
15.01. - 11:04 kuni 19:18

17.01. - 22:24 kuni 24:00
18.01. - 00:00 kuni 08:18
20.01 – 08:07 kuni 20:37
22.01. - 21:47 kuni 24:00
23.01. - 00:00 kuni 06:41
25.01. - 05;04 kuni 13:12
27.01. - 08:33 kuni 16:02
29.01. - 06:50 kuni 16:11
31.01. - 08:28 kuni 15:24

Veebruaris on ohutsooniks samad eluvaldkonnad, mis jaanuariski. Kuu kesekel lisandub neile sidesüsteemide alad ja kõik liiklusvahendid. Keerulisem on ühiskondlikutel organisatsioonidel, äriringkonna- ja diplomaatiliste korpuste töötajatel.
2.02- 06:18 kuni 15:43
4.02 – 11:28 kuni 18:57
6.02. - 18:12 kuni 24.00
7.02. - 00:00 kuni 02:05
9.02. - 06:59 kuni 12:45
11.02. - 14:40 kuni 24:00
12.02. - 00:00 kuni 01:25
14.02 – 06:34 kuni 14:24

16.02- 16:33 kuni 24:00
17.02. - 00:00 kuni 02:30
19.02. - 05:53 kuni 12:56
21.02. - 14:16 kuni 20:48
23.02. - 19:30 kuni 24:00
24.02. - 00:00 kuni 01:30
25.02. - 19:49 kuni 24:00
26.02. 00:00 kuni 03:09
27.02. - 22:16 kuni 24:00
28.02. - 00:00 kuni 02:53

teisipäev, 22. detsember 2009

108


Number nagu iga teinegi aga kui uurida lähemalt, siis avastab üllatavaid asju. Selles veendute ise, kui alljärgneva loeteluga tutvute.

See number astronoomia ja füüsika suhetes:
Valguse kiirus vaakumis – 108 x 10 astmes 10 m/h
Päikese mass – 108 x 10 astmes 9 t
Maa maht – 108 x 10 astmes 10 km3
Maa liikumise kiirus ümber Päikese – 108 x 10 astmes 3 km/h
Päikese diameeter on 108 korda suurem Maa omast
Veenuse kaugus Päikesest – 108 x 10 astmes 6 km
Aeg lennuks ümber maakera mööda kõige püsivamat orbiiti – 108 minutit

360:108 = 3,33, see olevat olnud igivana pii, mille väärtus oli 3,14 asemel 3,33. s.o. aeg enne ülemaailmset veeuputust
Järjekorra numbriga 108 on asteroid Hecuba
Elemendi hassium (Hs) aatomi number on 108

3,33 – 3,14 = 0,19
0,19 x 3 = 0,57, mis intrepeteerides on 57 kraadi. See on radiaan (raadiusega võrduvale ringi kaarele toetuv kesknurk, kaaremõõt, mille suurus on 57 kraadi 17 minutit 44,8 sekundit). Kolmega korrutati põhimõttel (füüsika mõiste fraktaal) Kailase mäe kõrgus (6666 m) ja vahemaa Kailas – Lihavõtte saar (3 x 6666 km) on kolm korda sellest vahemaast.

Nurk 108 kraadi on kolmnurgas, mis ühendab Kailase mäge Himaalajas Lihavõtte saarega Vaikses ookeanis ja seda läbi Egiptuse püramiidide. Sellesse kolmnurka on lülitatud ka Mehhiko püramiidid.

Mikkerina püramiidi aluse pikkus on 108 meetrit. Hefreni`l aga 108 x 1,08 astmes 10 meetrit.
108 on konstant paljused teaduse valdkondades, selajuures ka bioloogias ja meditsiinis:
Keha pikkuse suhe ja kolju pikkuse vahel on – 108 x 10 astmes miinus 1

DNK spiraalis nukleotiidse paari vahel on ükskõik missugusel elaval organismil Maa peal arvul pii – 108 x 10 astmes miinus 10 cm

Religioon:
108 on veedades absoluutse tõe numbriline representatsiooni number
Buddha kloostris Uue aasta puhul lüüakse kella (peab) 108 korda
Hiina püramiid nr. 6 asub 108.44 ida pikkusel

Palvehelmetes on 108 helmest (12x9). See arv sümboliseerib 108 braahmanit, kes legendi kohaselt olid viibinud Buddha sünni juures. Ühtlasi sümboliseerib see ka Eluratast ja Aega. 108 palvehelmest sümboliseerivad maailma loomisel kasutatavaid elemente.
108 ja (1008( on hinduismis (nagu ka budismis) pühad arvud. Seepärast tuuakse jumalatel välja just 108 nime. Kuna nimesid on tegelikult veel rohkem, siis konkreetsed 108 võivad erinevate koolkondade puhul natuke erineda.

Sankriti keeles on 54 tähte, millel mõlemal on olemas shiva ja shakti poole ehk siis kokku 108. Kuna sankritikeelsed tähed on otseselt seotud kogu inimese energeetikaga, siis arv 108 võiks tähendada tervikut.

Sodiaak jagada 108-ks (esoteeriline astroloogia)
Astroloogiline aspekt 108 kraadi (3/10) kannab tridetsiili nime. On müstiline, loominguline, taeva stiihia aspekt. On väga nõrk aspekt, ta juhib tähelepanu kõrvalistele stiimulitele, millised aitavad meil tasakaalustada olukordi, loominguliselt neid mõtestada. Aspekt juhib loomingulist teadvust isikus, ta võimaldab meil teha ootamatut otsust. Ta toimib juhitamatult ja on kui võimalus teravalt muuta olukorda või elulist situatsiooni. Annab võime võitluseks inertsusega, vana ja ära elanuga ning loominguliseks puhanguks, mis võib isikut ennast shokeerida oma ettearvamatuse ja ootamatusega. Eriti töötab see aspekt tugeva Uraani korral, kus tulevad erilised selguse hetked ja geniaalsed ideed. Negatiivsel juhul käitub isik deviisil – peale meid tulgu või veeuputus.

Sünastrias on aspekti sisuks harmooniline sotsialiseerumine ja loomulik religioossus. Ohuks on vähene nõudlikus iseenda ja partneri vastu vahetades ära inimlikkuse sotsiaalsega.
Astroloogiline Must Kuu teeb ringi mööda sodiaaki 9 aastaga, sinna mahub 108 kuud

Hiina astroloogias ja Tao filosoofias on 108 püha tähte
Hinduistlik kirjandus käsitleb arvu 108 ja 1008 üsna palju. 108 tähendab: üks, mida on lõpmatult palju. Tegu on lõpmatu paljususe, mis on siiski üks ja seesama tähisega. Ükskõik mitu nulli vahele panna, nr. 1 tähistab seda ainumat, kõige algust ja 8 tähistab lõpmatust. On olemas ka väiksemaid jagatisi, veerand 108-st on 27, pool 54. Ka need arvud on sobivad.

Tavaliselt kasutatakse kindla arvu mantrate lugemisel helmekestest koosnevat malat, millel traditsiooniliselt 108+1 helmest. Tähendus selline, et 108 on kõik see muutuv, mida me eluna ja maailmana kogeme, lugeja enda elu- ja karmaratas. Viimane 109-s helmes, mis teistest natuke eraldi, spetsiifilise sidumisviisi tõttu, on nn Õpetaja. See, kes on väljaspool elu ja surma, sind alati juhendamas ja õpetamas, kui sa vaid vaikuses oled valmis kuulama ja erilist sisemist juhatust vastu võtma. Mantrat lugedes sellest helmest üle ei minda, jõudes selleni, pööratakse mala ümber ja tagasi, kui tahad järgmised 108 teadlikku eluhetke puhastumist läbi teha.

108 on väga iidne sümboolne number. Numbrikombinatsioon 1 ja 8 ilmeb pühades tekstides mitmel kujul: 18 mahasiddha't (täiuslikkuseni jõudnud joogameistrit), 108 helmest málas (india palvehelmestes), 1008 jumala nime, jne. Ükshaaval võib neid numbreid tõlgendada mitmeti. Näiteks: 1 – Too Üks, kes on kõige algus ja ots, üks kõiksus, üks teadvus. 0 – sümboliseerib teadvuse olemust, mida on raske või pea võimatu kirjeldada, ometi on see kõigele eksisteerivale ruumiks ja taustaks, sisaldub kõiges ja on samas kõigest eraldi. 8 – lõpmatus (külililükatud 8 on ju lõpmatuse märk) ehk kogu see kirev maailm, mis meid ümbritseb. Kriya joogas peetakse au sees tõsiasja, mida mahasiddha'd on väljendanud järgmiselt: on vaid 1 subjekt ja lõpmatu arv objekte.

Kolmega korrutame neid seekord hea õnne jaoks. Kolm tähistab kolmikjõudu ehk kolmainsust. Kristlikus kultuuriruumis on tuntud Isa, Poeg ja Püha Vaim. Jooga sünnimaal Indias on kolmikjõuks Shiva (muutja ja hävitaja), Brahma (looja) ning Vishnu (säilitaja), kes esindavad kolme looduse igavese kulgemise tsükli põhitahku – kõigele on antud aeg ilmuda, kesta ja kas kaduda või uue vormi võtnuna taas otsast alata. Seega sümboliseerib number 3 siin täiuslikku eluringi.

18.aprill on aasta 108 päev
Michael Bloomberg on 108-s New Yorgi linnapea.
Seriaalis "Lost" tuli iga 108 minuti järgi sisestada kood.
108 päeva veetis saarel Oceani kuuik
William Sheakesperel oli 108 sonetti
Paljude maade automagistraalid kannavad numbrit 108
Eestis on jooga ja tantsustuudio 108
Johannes Brahmsil oli sonaat d-moll oopus 108
Pesapallil on 108 õmblust
Indias on hädaabi number 108
Jaapanis on 108 tegutsevat vulkaani
Eks sellel numbril on veel palju teisigi tähendusi ja seoseid. Keda huvitama hakkas, saab ise internetis otsides leida.

kolmapäev, 16. detsember 2009

Eesti 2010 - 2 osa


Vaatame ka kaugete asteroide osa mõjust riigi nataalile. Eriti neid, mis riigi horoskoobis on olulistel kohtadel ja planeetidega tihedalt seotud.
Transiitne kauge asteroid Chaos on ületanud riigi MC. Kümnes maja tähistab valitsust, valitsevat parteid, rahvusliku mainet ja prestiisi. Kuna Chaos on juba pikemat aega seniidis edasi-tagasi liikunud, siis sealt ka osa segadustest, maine langus ja valitsevate parteide ebapopulaarsus rahava hulgas.

Sedna liigub mais Sõnnis 21 kraadis, tehes kvadratuure riigi Kuule Lõvis ja Veenusele Veevalajas. See teema puudutab siis valitsuse plaane ja püüdu minna üle eurole, mis aga leiab osa rahva poolt vastuseisu. Kvadratuur Veenusega näitab neid pingutusi, mida eurole üleminekuks tehakse. Kuigi Sedna otseselt finantsidega ei ole seotud, on ta ometi suurte muutuste üks käivitajatest. Põhiline tema mõju oleks praegusel ajal maailmamerega seotud küsimused – selle reostatus, kliima muutus, globaalne soojenemise tendentsid.

Lähedane asteroid Pandora alustab uuel aastal uut oma ringi, tehes samal ajal ühenduse ka Varunaga. Viimane seotud ka skandaalidega. Ega ei imestaks kui uue aasta algul mõni suuremat sorti skandaal ilmsiks tuleb. Veebruari kolmandal nädalal läheb Jupiter üle Hylonome. See naise nime kandev kentaur on seotud omavaheliste suhete teemaga. Konkreetsemalt – üleelamistega, mis kaasnevad lahutuste või laiali minekuga. Ta võib ka otseselt tähendada lahkunute või hukkunute leina ja taganutmist. Enamasti see väljendub isiklikes kaartides. Kui palju ta nüüd riigi horoskoobis tähtsust omab, seda tuleks veel kindlaks teha.

Ixion, mis nataalis riigi AC lähedal, teeb uuel aastal kvadratuuri AC-le. Seotud on ta karmalise võlaga, pattude lunastamisega. Rahvas tervikuna ja riigis toimuvad siseasjad peavad maksma oma mineviku eksimuste eest. Liiga ahne ja mõtlematu laenamine on üheks “patuks”, mille vilju paljud nüüd maksavad. Tervikuna kannatab kogu riik selle all nii majanduslikult kui sotsiaalselt.

Meie riiki sümboliseeriv asteroid Estonia on aasta algul jõudnud Veevalaja märki liikudes V majas. Hakkab tegema trigooni riigi Marsile ja Jupiterile. See iseenesest hea võimalus parandada suhteid naabritega, aktiivsemalt suhelda välismaailmaga, ette võtta eluolude parandamised omas kodus. Trigoon nende kolme vahel peaks edasi viima ka haldusreformi küsimused. Kesksuvel asub Estonia veel Jäära 5 kraadis koos transiitse Jupiteriga. Sisuliselt on nad VIII maja tipus. Kaheksas maja on riigi rahakott, on see seis nüüd krooniga seotud või märk suuremast ohust, kaheksas maja ikkagi. Aasta lõpuks on Estonia siirdunud tagasi Kalade märki ja teeb ühenduse transiitse Uraaniga. Pendeldamine riigi VII majas näitabki valdkonda, mis riigil lahendada tuleb, milles ta enam probleeme välja toob.

Asteroid Tallinn on Jäära märgis. Jätkuvad linna uue volikogu ja valitsuse uued ettevõtmised, mis said alguse pärast valimisi oktoobris 2009. Tallinn Jääras võiks tähendada linnale edasisi tuliseid vaidlusi volikogus ja vastuolulisi konflikte riigijuhtidega. Jäärast võib alguse saada ka uued algatused pealinna juhtimisstruktuuris. Juuliks on Tallinn täpselt riigi MC-l. Parlamendi ja linnajuhtide seos tugevalt esiplaanil.

Asteroid Tartu liigub Estonia järel Kaljukitse lõpus. Tartu teeb kvinkunksi iseendale, linnale võiks see tähendada samade probleemide esilekerkimine, mis linnal seni on olnud. Mis varem lahendmata jäid, need uuesti päevakorral. Juulis on Tartu jõudnud Jäära keskele liikudes VIII majas. Ehk küsimuse all linna eelarve kärpimise meetmed?
Parema pildi annaks muidugi nii Tallinna kui Tartu uute volikogude töö alustamise kaardid.

Eesti teine horoskoop, mida nimetatkase ka olmehoroskoobiks, mis näitab meie igapäeva elu. Uue Eesti kaardi 2009-10 aasta solaaris on palju kattuvust ja seoseid vana vabariigi nataaliga. See lausa eraldi teema võiks olla, millest kirjutada. Aga ehk lähemalt siis mõni teine kord. Eesti Vabariigi kaardis Marss liigub neljandas ja viiendas majas. Esimese ühenduse teeb Marss Jupiteriga mai lõpus ja seejärel kohe ühenduse Päikese ja Merkuuriga. Nähtavasti mais-juunis on aktiivne nii rahvas kui riik ise. Sest Merkuur valitseb AC-d ja Jupiter DC-d.

Marss Jupiteri peal on ohuks, et võetakse ette rohkem, kui võimalused seda lubavad. Hoiduma peaks liigsetest riskidest, et välistada juhuslikke ootamatusi. Marss kaardi Päikese peal annab võimaluse riigipeal rohkem oma võimu rakendada, aktiveerib uute võimaluste otsimist. Marss kaardi Merkuuril, aspekt puudutab kaubandust ja liiklust. Juuni teisel nädalal läheb Marss Neitsi märki ja teeb kohe ühenduse kaardi Veenusega. Planeet otseselt ei valitse kaardis ühtegi maja, on aga nii kuuenda kui kaheteistkümnenda maja kaasvalitseja. Kõne alla võib tulla jällegi teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga isikute aktiivsem tegevus, arutelu ja meedias vastukajade tulisem sõnavõtt. Kuna taasiseseisvuse kaardi 09/10 solaaris on Päike ja Kuu ka kaheteistkümnendas majas ja opositsioonis Jupiteriga, siis võiks oletada, et Marss aktiviseerib nii rahva kui riigijuhi tegemisi. Esiplaanil saab olema rahulolematus kogu riigi juhtimise ja rahva heaolu küsimustes.

Aprilli lõpus ja mai esimestel päevadel peaks olema tähelepanelikum rahva meeleolude ja tegemiste suhtes. Siis Marss on ühenduses Orcusega riigi kaardis. Langeb ju see aega kokku ka Pronkssõduri ja maipühede sündmustega. Mine tea, mida ärritatud ja ülekeevaline teatud kontigent, eriti mehed, ette võivad võtta.

Saturn Kaaludes liigub kaardi VI majas ja seda väga pikalt, sest kuues maja on väga suur, mis lõpeb alles Amburi esimeses dekaadis. Uraan liigub kaardi XII majas ja tema viibimine majas on veelgi pikem, kui on Saturnil vastasmajas. Neptuun liigub kaardi XI majas. Nende kolme liikumist majades peaks läbi pikkade aastate näitama nende majade valdkondade tegemisi ja muutusi. Pluuto liigub kaardi VIII majas, see tähendab finantsasjade olulist muutumise vajadust. Selge viide rahalistest raskustest riigikassas.
Veel võiks uurida wabariigi progressiooni kaarti, sealt kindlasti leiab nii mõndagi, mis aitaks mõista toimuvaid protsesse.

kolmapäev, 9. detsember 2009

Eesti 2010


Järgmise aasta planetaarsetest seisudest sai kirjutatud artiklis 2010. Nüüd heidaks pilgu vabariigi horoskoobile ja vaataks, mida toob lähenev uus aasta meie riigile, millised on tendentsid ja võimalused, ohud ja harmoonilisemad ilusad olukorrad. Ära on toodud ainult need seisud, kui transiitsed planeedid teevad radixi suhtes aspekte. Transiitsete planeetide omavahelisi aspekte me seekord ei vaata. Seda saab juba igaüks ise juurde lisada ja omad järeldused teha.

Marss liigub uue aasta algul riigi XI majas Lõvis retrograadselt. Olles eelmisel aastal ületanud Neptuuni ja Saturni, teeb need ühendused uuesti ja veel kolmaski kord on see tulemas. Retrograadne liikumine on energia kogumine, mille ta siis jõuliselt välja toob direktiivsel suunal. Eelmine kord oli samad ühendused mais-juunis 2008. Tuleks meelde tuletada ja vaadata, millised sündmused ja tegemised riigil siis olid. XI maja on parlament ja kohalik omavalitsus. Nemad peaksid sel perioodil tegelema “kodutööga” ja siis alles märtsi teisel poolel välja tulema paremate ning uutemate seaduseelnõudega, mis aitaksid riigil toime tulla raskustega.

2009.aasta sügisel üha enam levinud gripilaine vohamine langes ajale, mil transiitne Saturn ületas riigi Marsi ja oli kvadratuuris trans. Pluutoga. Veebruaris 2010 teeb Marss oma retro liikumisel uuesti ühenduse riigi Saturniga, planeediga, mis on VI maja kaasvalitseja. See viitab Marsi mõju aktiivsemale mõjule haiguste levikule inimeste seas. Pealegi teeb VI valitseja Uraan kvinkunksi Kuule. Ega head ei näita ka Uraani opositsioon riigi Mustale Kuule.

Viimane ühendus Marsil riigi Neptuuniga on aprilli esimesel nädalal. See vähendab eesmärgi kindlust ja tegutsemisjõudu. Võidakse teha ennatlikke otsuseid. Saturniga on kokkusaamine kaks nädalat hiljem. Ühendus kätkeb endas tulekahjude ohte, samuti liiklusõnnetusi. Ees ootab kokkusaamine Kuuga mai kolmanda nädala lõpus. See äratab seni varjus olnud kired, inimesete tegevus on emotsionaalselt vähem juhitav. Nad võivad vastu võtta ennatlikke otsuseid, kiirustavad järelduste tegemisel. Lõvis liikudes teeb Marss ka opositsioone Veevalajas olevatele planeetidele. Juuni teisel nädalal Marss lahkub Lõvist, et minna üle Neitsi märki, liikudes siis juba XII majas. Horoskoobi viimane maja kätkeb endas meditsiini asutusi, kinnipidamise asutusi ja varjatud ehk salajasi ettevõtteid. Marsi liikumine majas peaks need eluvaldkonnad aktiivsemaks muutma. Võimalik, et parlament võtab vastu uusi seadusi selles valdkonnast.

Enne Neitsisse siirdumist teeb Marss opositsiooni riigi Uraanile. See seis sisaldab endas teatud ohte lennundus- ja raudtee süsteemis. Samuti loodusõnnetustest metsatulekajude suuremat ohtu ning torme. Metsamassiivide põleng siiski eeldab veel ka pikka kuiva perioodi, mis kevadel aga on vähetõenäoline. Tööstuses avariisid või plahvatusi. Täpne seis on 27.mail. Pealegi on tulemas täiskuu aeg. Ei saa mööda vaadata sellest, et sel ajal teeb Marss vastasseisu transiitsetle Mustale Kuule ja Neptuunile. Eriti olulisemaks peaks aspekti Neptuunile, sest Marss liigub tema valitsevas maja.

Uue aasta esimesel kuul (17.01) läheb Jupiter Kalade märki ja kohe ületab riiki sümboliseeriva asteroid Estonia. Meile võib see tähendada, et riik saab rohkem avalikuse ees tuntuks, tulla võib nii head kui halba, Jupiter ju tuntud liialadaja ja kõikeandja.10.veebruaril teeb täpse ühenduse riigi Päikesega. See peaks andma hea võimaluse riigil esile kerkida, suurendada oma tuntust. Hea on seis majandusprobleemide edukamale lahendamisele, hea parandada kehtivate organisatsioonide struktuuri, edukamalt läbi viia tähtsaid läbirääkimisi. Kui seda võimalust ei kasutata ära, siis edaspidi need hakkavad rohkem takistama arengut, sest edasi liikudes teeb Jupiter ühenduse asteroid Pandoraga (14.03). Karta on, et rahva sotsiaalelus päästetakse valla tegu, mis ei leia inimeste poolset heakskiitu. Kuna ühendus toimub VI majas, siis see võib puudutada tervishoidu, tööjõu turgu, ametühingut, politseitööd ja põllumajandust. Päevakorda kerkivad uuesti vanad probleemid, mis minevikust pärit. Selleks võivad olla piiriküsimused Venemaaga aga ka siseriiklik maareform ja haldusüksuste liitmine.
Peale ühendust Pandoraga jõuab Jupiter kaardi DC-le (27.03). Meie partnerid aktiviseerivad oma tegevuse, kõne alla võib tulla mitmete seaduste muutmine. Jupiter Kalades liikudes tõttab aina edasi, 24. aprillil teeb ühenduse Junoga, suureneb suhete osa, toimub rida liidrite ja juhtide kokkusaamisi, läbirääkimisi ning visiite. Samal ajal on ühendus ka Selenaga (Kuu fiktiivne punkt, mitte segi ajada samanimelise asteroidiga). Seis soodustab siis lisaks tulemuslikke läbirääkimisi, uusi kontakte, läbimurret.

Mai lõpus (23.05) jõuab Jupiter Chironi ja Erise ühenduse peale. Elanikkond peaks tõsisemalt kätte võtma oma hoolitsuse tervise eest, muutma suhtumist sellesse. Tendents tervislikumale eluviisile on tegelikult juba viimastel aastatel näha, kuid see on veel ebapiisav. Võimalik, et reformitakse haridussüsteem, millest eelmise aasta lõpus palju juttu oli. Edasi liigub Jupiter Jäära märgi suunas ja jõuab sinna 6.juunil. Ja alles 23.juulil pöördub ta Jäärast tagasi ning liigub näiliselt tagurpidi uuesti Kalade märki, jõudes niimoodi uuesti Kalade 23-sse kraadi (18.11). Tavaliselt toimub retrograadne liikumine ühe märgi piires, seekord siis aga on asi teisiti. Kas sellel on oma tähendus ja mõju, kindlasti on. Oma direktiivsel liikumisel teeb ta veelkord ühenduse Chiron-Erisega, andes siis võimaluse vahepeal küpsema hakanud tegudel uue hooga kasvama ja arenema hakata.

Saturn aasta alguses liigub juba Kaaludes, olles eelmise aasta oktoobri viimastel päevadel teinud ühenduse riigi Marsiga ja natuke hiljem ka pealinna sümboliseeriva asteroid Tallinnaga. 13.jaanuaril pöördub ta retrograadseks ja teeb uuesti tagasiteel need ühendused, et siis 30.mail uuesti õigetpidi liikuma hakata ning kolmaski kord ühendused Marsi ja Tallinnaga teha, seda juuli lõpus ja augusti kolmandal nädalal. Seda Saturni ühendust Tallinnaga seostaks eelkõige viimaste kohalike valimistega. Saturni printsiipi arvestades lisandub veelgi piiranguid ja kokkuhoiu elemente, uued maksud või teistsugune maksupoliitika. Mis täpselt, seda öelda ei oska. Ja kas see ongi nii oluline? Tähtsam on see, et midagi muutuks paremaks, uuemaks ja mõistlikumaks.

Samal ajal, sisenedes Kaaludesse, hakkab moodustuma kvadratuur riigi Pluutoga Vähis. See juba karmim asi. Ehk konservatiivsetele jõududele riigis antakse äkiline hoop?? Mida ma aga mitte ei usu, sest vana võitleb visalt edasi ja uuel pole niipalju kandepinda, et ennast täielikult kehtestada. Aga tendents sinnapoole saab alguse. Seis piirab masside võimalusi, sunnib end kokku võtma ja kokku hoidma. Üldiselt sel ajal pole soovitav teoks teha otsustavaid plaane. Aspekt nagu sunniks ette võtma seni takistavate piirangute lõhkumist ja seda mõne teise olulise arvelt. Edu võib aga tuua ümbermuutmiste lihtsustatud variant. Vana kaevu enne täis ei aeta kui uus valmis.

Teel Kaaludesse teeb Saturn veel kvadratuuri sõlmedele. Riigil oma eesmärkide täitmisel tuleks toetuda sellele positiivsele, mis minevikus on olnud ja paika panna konstruktiivsed suunad edasiseks. Septembris jõuab Saturn riigi II majja, kitsendades ja korrale kutsudes finatssüsteemis kehtivates reeglites.

Uraan liigub uue aasta algul VII majas Kalades. Teel Jäära ootab ees ühendus Erise ja Chironiga. Uraan oli eelmine kord Erisega koos aastal 1928.a. Jäära alguses. Siis näiteks teostati Eestis raha- ja pangareform, kasutusele võeti kroon. Nüüd Uraan üle minnes nataali Erise pigem tähendaks see rohkem uut teadusevallas, IT arengus edasiminekut. Muidugi pole välistatud, taevakehade printsiipe arvestades, äkilist konflikti, ootamatut sündmust. Ka rahanduses võib olla midagi, millest juba ammu räägitakse. Riigi VIII majja Uraan 2010.aastal ei jõua. Küll aga teeb ta kvadratuure sõlmedele kahe märgi piiril liikudes. Ühelt poolt annab tõukejõu edasiarenguks, teisalt tuletab meelde mineviku vead.

Neptuun liigub Veevalaja kolmandas dekaadis VI majas. On ühenduses Uraani ja Vertexiga. Jätkuvad need tendentsid, mis olid aastal 2009, eelkõige siis meditsiini ja tööhõive alal. Liikumine VI majas võiks tähendada samuti ametühingu poolt saavutatud teatud edu. Samuti teistest rahvustest kaasmaalaste ühtsemaks koondumist ühise lipu alla.

Pluuto Kaljukitse alguses hoiab pinge all riigi Marssi, tehes kvadratuuri ja mõjutades ka Tallinna asteroidi. Aspekt toob välja seni valesti tehtud otsused ja tegevused. Kosmeetilised parandused riigiasjades ei too oodatud tulemusi. Vaja oleks palju efektiivsemaid otsuseid kui seni tehtud oli. Muutuste vajaduse energia peaks suunama õigesse suunda Samal ajal on Pluutol opositsioon iseendaga. Põhjapanevad seisud, eriti see viimane. Riik sündis sama kvadratuuriga, mis näitas tolle aja pingelist seisu. Eesti riigi moodustamise järgnes rida sõjakäike. Narva lahinguga algas novembris Vabadussõda. Ei taha nüüd öelda, et aspekt kordub samamoodi, ajad ja tingimused hoopis teised, kuid aspekti olemus võib avalduda ka tugevamini konfliktide tekkimises. Vastasseis on kahe võimu, algse ja nüüdse konflikt. Eeldab siis teistsugust lähenemist probleemide lahendamisele. Ja seda praegune finantskriis meile ju näitab, et endist viisi enam edasi minna ei saa.

Tähtis on seegi, et Pluuto teeb II ja VIII maja tippudele kvadratuuri. See on viide, et midagi meie rahaga võib hakata toimuma. Vähemasti tegeletakse jõudsalt uue raha sisseviimisega. Aga pigem peaks pingutama mitte euro, vaid uue majanduspoliitika ja riigi majanduse terviklikuse moderniseerimisega. Aeglase Pluuto mõjul kestavad aspektid nende majade tippudele veel aastal 2012. Ja siis võib kõne alla tulla tõesti eurole üleminek, kui see varem ei toimu. Aga momendil on kõik võimalused lahti ja uus raha võib tulla siis, kui keegi seda momendil oodatagi ei oska.

Seega, nii nagu on tervele maailmale 2010.aasta pingeline, nii on ka Eesti horoskoobis samal ajal mitmeid pingeseise oodata, mis siis viitavad paljude eluvaldkondade ette kerivatele raskustele.
järgneb...

kolmapäev, 2. detsember 2009

Maokandja - 2


Järg artiklile Maokanja ehk 13 märk.
Antiikmütoloogias teame Heraklese 12 vägitööd. Ka tema pidi imikueas võitlema kahe maoga, st. omandas juba siis tarkuse. Need 12 vägitööd viivad Heraklese samuti tegelikult läbi 12 sodiaagitähtkuju, millest mõned on eriti selgesti äratuntavad. Nemea Lõvi ja Lerna Hüdra tapmine, Augeiase talle puhastades valab vett, püüab kinni Keryneia emahirve, Kreeta sõnni, toob ära amatsoonide Hippolyte vöö jne. Kõik need vägitööd viivad ta läbi terve maailma. On tõsi, et kõigi rahvaste esoteerilised ajastute arvestused on saanud alguse tähtede liikumist jälgides ja on sellest sõltuvad, sest tähed ja nende liikumine on rahvaste ja inimeste saatusega tihedalt seotud.

12 sodiaagimärki on seotud 5 elemendiga: maa, vesi, tuli, maa, metall. Nende kombinatsioonid 12 x 5 = 60, terve tsükkel. Loomaringist seespool on kujutatud 8 trigrammi. Kõige sisemises ringis on 9 meva't – need pärinevad hina I chingist ja numeroloogiast. Iga meva on seotud värvuse, ilmakaare ja elemendiga.
Arvestuse ja vaatlused, mis baseerusid babüloonlaste süsteemil, näitasid keskmist Päikese kuuajalist viibimist ühes märgis. Siis tolle aja teadlastele paistiski rohkem kui loogiline, et taevasfäär tuleb jagada 12-ks sektoriks, igas 30 kraadi. Ja märkidele anti nimetused selle järgi, milliseid tähtkujusid Päike oma liikumisel läbis. Teadaolevalt mainiti sodiaagimärke esmakordselt aastast 475 eKr. Sodiaagi kaarekraade kasutati horoskoobis esimest korda aastal 263 eKr. Astroloogid kasutavad Iiri astroloogi Cyril Fagani sõnastatud ja juuripidi antiikaega ulatuvat sodiaagimärkide süsteemi, kus igale märgile vastab taevas samanimeline tähtkuju. Kõige tähtsam on aru saada, et tähtkujud on omaette kokkulepitud süsteem ja sodiaagi märk omaette. Nende vahele ei saa panna võrdsusmärki (=). Tähtkujude puhul, et neid eristada ja paremini orienteeruda, pandi tinglikud piirjooned. Astroloogiline süsteem on samuti kokkuleppeline süsteem ja nad on tähtkujudest eraldi seisevad. Tähtkuju on sideeriline (liikuv) ja sod. märk aga troopiline, liikumatu.

Definitsioon oleks järgmine. Troopiline sodiaak on seotud ekliptikaga, on jagatud 12 võrdseks (30-kraadiseks) lõiguks, mida nimetatakse sodiaagimärkideks ja see on tavaliselt sodiaagi struktuur horoskoobis. Tema taustal määratakse planeetide ja majade tippude asukohti. Troopilist sodiaaki vastandatakse sideerilise ehk tähtkujude sodiaagiga, mis visandab 12 ebavõrdset tähtkuju, millel on troopiliste sodiaagimärkidega samad nimed, kuid mis ei kata sama suurusega ala.

Astroloogias on põhiliselt kaks koolkonda, lääne koolkond kasutab troopilist sodiaaki aga sideerilist kasutatakse põhiliselt Indias. Vahe on selles, kuhu paigutatakse sodiaagi algus. Taevasfäär on ju kera ja sellel pole ei algust ega lõppu. Selle pärast ongi kokku lepitud koht, kust algab sodiaak. Analoog oleks praegu kõikide poolt aktsepteeritud Greenwichi algmeridiaani koht. Sama moodi kasutatakse sodiaagi defineerimisel erinevaid punkte taevaskeral.

Läänes siis kasutatakse enamasti troopilist sodiaaki, kus nullpunkt on Jäära märgi alguse kevadpunkti. Sellisel moel siseneb Päike alati samaaegselt astronoomilise kevade algusega Jäära märki. Sideeriline sodiaak aga tegeleb otseselt tähtkujudega, paigutades sodiaagi alguse kohakuti mõne tähega ning ülejäänud sodiaagiring ehitatakse üles sellest lähtuvalt. Näiteks on paigutatud Kaalude märgi algus täpselt tähele Spica. Või nii, et Aldebaran pannakse 15 kraadi Sõnni märki.

Sellisel moel ei ole lääne ehk troopilisel sodiaagil mitte midagi pistmist tähtkujudega, millest siis nii palju juttu tehakse. Lääne astroloogia tegeleb sodiaagimärkidega, 30 kraadiste sektoritega ning nendest esimene algab sealt kus asub Päike kevade alguses.
Erinevate sideeriliste sodiaakide omavaheline erinevus on väike, vaid mõned kraadid. Samas kui sideerilise sodiaakide erinevus troopilisest on umbes 23 kraadi. Pealegi muutub see suhe ajas, üks kraad 72 aasta jooksul. Seda tõsiasja kasutavad ära skeptikud ja astronoomidest astroloogiavastased, kes püüavad väita, et astroloogid ei tea tähistaevast midagi ja kasutavad tuhandeid aastaid vanu andmeid. Ei saa öelda, et üks on õige ja teine vale. Küsimus on lihtsalt vaatepunktis. Nii nagu Euroopakesksele kultuurile on loomulik, et nullmeridiaan asub Greenwichis, nii on ka täiesti mõistetav kui araablased sooviksid selle paigutada Meccasse või Cheopsi püramiidile. Ja poleks ka ime, kui näiteks ameeriklased selle nullmeridiaani tahaks paigutada Washingtoni kohale. Seega, ei ole üks neist õige ega teised valed, tegemist on lihtsalt erinevate tasanditega astroloogias. Greenwichi meridiaanist kirjutasin blogi algusaastal, link siin. Sealt saab lugeda, kuidas nullmeridiaan oma alguse sai.

Erinevate astroloogiliste faktorite olemus on otseselt seotud nende liikumiskiirusega. Kuu, kui kõige kiiremini liikuv taevakeha, valitseb astroloogias igapäeva elu, sest iga päev on erinev. Marss, mis liigub Kuust palju kordi aeglasemalt, valitseb juba selliseid ettevõtmisi, mis kestavad nädalaid ja isegi kuid. Saturn aga valitseb oma ligi 30 aastase tiirlemisperioodiga isegi mitte aastaid vaid aastakümneid – noorus, täisiga, vanadus. Täpselt samamoodi on troopilise ja sideerilise sodiaagiga. Kuna troopiline sodiaak liigub sideerilisega võrreldes üsna kiiresti, võib öelda, et sideerilised peaaegu ei liigugi, siis tegelebki troopiline astroloogia nii öelda kehatasandiga, sest keha ei ole ju igavene. See on kiiresti muutuv nagu troopiline sodiaak isegi. Sideeriline astroloogia aga teeb sisuliselt nii öelda hinge horoskoopi, sest hing ei muutu. Või peaaegu ei muutu, samuti nagu sideeriline sodiaak, mis muutub väga ja väga aeglaselt.
Viimasel ajal on hakatud kasutama ka galaktika tsentrile orienteeritud sodiaaki, sest see on sodiaak, mis tõesti seisab täiesti paigal.

Mida siis praktiliselt horoskoopide koostamisel kasutada? Hing on olulisem kui keha ja seepärast tuleb astroloogias sideerilist või galaktikalist sodiaaki tähtsamaks pidada kui troopilist! Päris nii see siiski ei ole. Kuna valdav enamus inimestest elavad tänapäeval kui kehad, s.t. nad ei teadvusta ennast kehast erineva elusolendina, kes omab keha, vaid teadvustavad ennast lihtlabaselt kehana, siis pole erilist mõtet neile hinge horoskoopi teha ning tasub piirduda troopilise sodiaagiga. Ehk lühidalt öeldes, eks see üks katsetamise asi ole. Selleks see erinevate sodiaakide võimalus ongi olemas. Tavakasutaja peaks piirduma troopilise sodiaagiga, muud sodiaagid on professionaalsetele astroloogidele.

Seepärast pole mõtet oponentide lahmimisel selles, et astroloogia ei arvesta märkide ja tähtkujude vahelist nihet. Neile tundub, et astroloogid omistavad tähtkujudele märkimisväärset mõju ja kannavad sellise mõttemalli neile automaatselt üle, seejuures astroloogide arvamuse vastu erilist huvi tundmata. Sellise olukorra tekkimist soodustab asjaolu, et unustatakse ära taevamärgi mõiste füüsikaline sisu. Märk on taevaskera kordinaatide kaudu väljendunud Maa asend taevakeha suhtes, mitte taevakeha paiknemine sodiaagi vööl. Klassikaline astroloogia peab määravaks märgi mõju, ning tegeleb sellele vastavalt. Sideerilist süsteemi kasutab näiteks Thunide taimede astroloogia alane materjal. Meteoroloogilise astroloogiaga tegevad isikud kasutavad oma töös ka sideerilist sodiaaki.

Igal meile tuntud tähtkujul on oma legend. On seda ka temal. Maokandja (Ophiuchus) on Askleipos, esimene arst, kes inimesi ravides nii osavaks muutus, et oskas isegi surnuid ellu äratada. See aga jumalatele ei meeldinud. Zeus kartis, et kui inimesed muutuvad surematuks, siis nad ei eristu millegi poolest jumalatest. Ja Zeus tappis Asklepiose oma piksenoolega ja Apollo soovi kohaselt tõstis ta igaks juhuks inimestest kaugemale, taevasse. Et maod mängisid Asklepiose arstimikunstis suurt osa, kujutati teda alati koos nendega. Vana-Eesti taevas seda tähtkuju teada pole.

Maokandja negatiivne pool on lähedane Skorpioni omale (sünged saladused) ja positiivne jällegi omane Amburile( elurõõmus intellektuaal). Ehk seepärast teda ei ole astroloogide poolt aktsepteeritud? Sellele vaatamata on tähetargad nii idas kui läänes mõningat tähelepanu osutanud perioodile, kui Päike liikus läbi Maokandja kraade. Individuaalkaardis ilmnevad kindlasti Skorpion-Ambur märgi sulandunud iseloomu omadused, mida kokkuvõtvalt saaks siis ühise nimetaja all Maokandja omadustega siduda.

Tegelikus on jah nii, et Päikese näiv liikumine mööda ekliptikat, Päike läbib 13 tähtkuju. Maokandja asub täpselt Skorpioni ja Amburi vahel.
Sealjuures peab märkima, et Maokandja on päris suur, ta hõlmab ekliptikal 4 kuni 25 kraadise lõigu Amburist ja Päike läbib selle tänapäeval 27. novembrist kuni 17. detsembrini (teistel andmetel 30.11.-17.12.)
Kumba siis ikkagi eelistada, kas on rohkem “kasu” tähtkujudest või sodiaagimärkidest. Nii ühed kui teised on kokkuleppelised ja vaidlused sellel teemal on mõttetud.

Astronoomiliselt on tähtkuju peatäheks alfa Ras Alhague (Maotaltsutaja Pea), mauride Maotaltsutajast. On sinakas hiidtäht 59 va. kaugusel. Beeta Celbalrai (Karjuse Koer) nimi on antud nomaadide poolt. Delta Yed Prior (Eesmine Käe Täht), seda näeb asukoha järgi. Üks kummalisemaid on Lambda Marfik (Õlg) -st 2,5 kraadi kirdesse jääb nõrk Barnardi täht, millel on suurim omaliikumine, 10,3 kaaresekundit aastas. Otsest seost nüüd Maokandjaga vast pole.
Kasutatud kirjandus ja interneti online: ajakirjades “Paradoks” 1993.aastast ilmunud materjal.
Täheatlas, kirjastus Valgus 1990.
Horisont 6/2009
Tuulepesa foorum
Jutuwestja foorum
Horoskoop.ee foorum